LAM-PTO5-01f

REKOD KEHADIRAN PELAJAR (KOKURIKULUM) PROGRAM :______________ SEMESTER :________________ TAHUN : ____________ Nama Pensyarah :
Jabatan : ILMU PENDIDIKAN

Mata Pelajaran/ Kursus/ Jenis Kokurikulum :

Kod :

Kredit :

Tandatangan Pelajar Mengikut Minggu/ Tarikh Bil Nama

Analisis Peratus Kehadiran Kehadiran

Jum.

Tandatangan Pensyarah :_________________________ Nama : Tarikh :________________

Tandatangan Pensyarah :_________________________ Nama : Tarikh :________________ .LAM-PTO5-01f REKOD KEHADIRAN PELAJAR (KOKURIKULUM) PROGRAM :______________ SEMESTER :________________ TAHUN : ____________ Nama Pensyarah : Jabatan : ILMU PENDIDIKAN Mata Pelajaran/ Kursus/ Jenis Kokurikulum : Kod : Kredit : Tandatangan Pelajar Mengikut Minggu/ Tarikh Bil Nama Analisis Peratus Kehadiran Kehadiran Jum.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful