dr Džon Kolman

HIJERARHIJA ZAVERENIKA:

KOMITET 300

dr Džon Kolman HIJERARHIJA ZAVERENIKA: KOMITET 300

2

Naslov originala dr. John Coleman CONSPIRATORS' HIERARCHY: THE STORY OF THE COMMITEE 300

Copyright © 1992 by Dr. John Coleman

3

SADRŽAJ

PREDGOVOR ...................................................................9 OSVRT I NEKI SLUýAJEVI ........................................... 11 INSTITUCIJE POMOûU KOJIH SE SPROVODI KONTROLA 52 BIVŠE I SADAŠNJE INSTITUCIJE/ORGANIZACIJE KOMITETA 300 I ONE KOJE SU DIREKTNO POD7 NJEGOVOM KONTROLOM .................................... 207 SPECIJALNE FONDACIJE I INTERESNE GRUPE ........... 213 BANKE ....................................................................... 214 ___ 219 UDRUŽENJA ADVOKATA I ADVOKATSKE KUûE INSTITUCIJE INSTITUTA TAVISTOKU SJEDINJENIM AMERIýKIM DRŽAVAMA ....................................... 220 BIVŠI I SADAŠNJI ýLANOVI KOMITETA 300 BIBLIOGRAFIJA, SAŽECI I BELEŠKE TABLICA KOMITETA 300 STRUKTURA MASONA ............. 232 .......................... 239

KNJIGOVODSTVO/REVIZIJA ......................................... 219

........................................... 253 ............................................... 254

4

Ovu knjigu posveüujem svojoj supruzi Leni i našem sinu Džonu, koji mi pružaju podršku veü dugi niz opasnih i napornih godina, te þvrsto i hrabro podnose odricanja, neprilike i nalete zle sudbine.

5

ili su. vratio u Sjedinjene Ameriþke Države otkrio sam da su imena poput Reda sv. Okruglog stola (Round Table). ali sam tokom službe u Angoli u Zapadnoj Africi. John of Jerusalem). Bio sam potpuno upoznat sa svim dobro znanim tajnim društvima. Godine 1969.PREDGOVOR Dok sam radio kao profesionalni oficir tajne službe þesto sam imao pristup vrlo poverljivim dokumentima. Rosenkrojceri i þitav niz njihovih poddruštava. RIIA). u Britanskom muzeju (British Museum) u Londonu. Ljut i ogorþen onim što sam tamo video. Venecijanskog Crnog plemstva (Venetian Black Nobility). Fondacije ýini (ýini Foundation). i mnoga druga. Fabijanista (Fabianists). odluþio sam da to stanje popravim uz pomoü niza biltena i kaseta. Kao oficir tajne službe. Klubova pakla (Hellfire Clubs). Boljševizam. imao priliku da vidim niz strogo poverljivih dokumenata sa neuobiþajeno oþiglednim sadržajem. ot- 6 . Bio sam nemalo iznenaÿen kada sam. Jovana Jerusalimskog (The Order of St. ljudi o njihovoj pravoj ulozi znali vrlo malo ili skoro ništa. CFR). krenuo sam na put s kojeg od tada nisam skretao. u Americi potpuno nepoznata. þak i pre toga kao student. Bilderberška grupa. malo posle toga. Veüe za spoljne poslove (Council on Foreign relations. s namerom da otkrijem koja je to sila koja kontroliše britansku i ameriþku vladu. Masonerija. kao i znatan broj drugih poddruštava za koja sam mislio da su Amerikancima dobro poznata. te njima upravlja. Nemaþkog fonda Maršal (German Marshall Found). i 1970. Ali kada sam se 1969. Rimskog kluba (Club of Rome). gde sam bio zadužen za politiþka istraživanja. kao što su Kraljevski institut za meÿunarodne poslove (Roval Institute for International Affairs. Cionisti. ako su i bila poznata. sve sam ih temeljno prouþio.

7 . svi njihovi napori ostali su bez željenih rezultata. Ova knjiga predstavlja deo tih mojih napora. Ti agenti-doušnici deluju pod vodstvom i nadzorom jedne grupe homoseksualaca. nisu bili spremni da navedu izvor tih tek otkrivenih podataka. a sve pod patronatom državnih agenata i doušnika. oni žele da mi bar tako mislimo. tj. Ja üu nastaviti da se bavim svojim poslom sve dok ne skinem masku üele tajne paralelne vlade iz visokih krugova. „Pokreta za identitet" (Identity Movement) i desnih „patriotskih" grupa. kao da su za njih znali od samog njihovog nastanka. Ipak. U tom momentu utešila me je pomisao da je oponašanje najiskreniji oblik laskanja. napadima na moju suprugu i mene. Njihov program kleveta.ukratko. Uporno sam nastavio svoje istraživanje. dr Džon Kolman. koja upravlja Velikom Britanijom i Sjedinjenim Ameriþkim Državama. Ti agenti delovali su i još uvek deluju pod maskom snažnog i neustrašivog otpora judaizmu kao svom najveüem i glavnom neprijatelju. Iako nisu ni najmanje bili upuüeni u tu temu. upletenih u mrežu „hrišüanskog desnog krila". finansijskim gubicima. dobro osmišljenom i usklaÿenom programu s namerom da me diskredituju. neprestanom uznemiravanju. koje religiozni i konzervativni ljudi širom Sjedinjenih Ameriþkih Država cene i poštuju. pretnjama i klevetama . laži.krio koliki broj ljudi olako citira imena tih društava. uprkos ozbiljnim rizicima. decembra 199. mržnje i dezinformacija o mom radu nastavlja se nesmanjenom žestinom i ide þak dotle da u poslednje vreme moj rad pripisuju drugim autorima.

otkrili smo þinjenicu da ljudi žive u potpunom mraku. ako se da popraviti. ýitaoce sam upozorio da ne dozvole da ih zavara oseüaj kako taj þlanak opisuje nešto neverovatno i povukao sam paralelu izmeÿu 8 . Dana 30. ali nisu uvek uspeli da otkriju šta je zapravo razlog zbog þega su Sjedinjene Ameriþke Države smrtno bolesna zemlja. a onda samom narodu ostaje da svoje stanje popravi. aprila 1981. daleko od oþiju. šalju naše sinove i küerke da ginu u ratovima od kojih zemlja nema nikakve koristi. bukvalno. Najveüi deo stanovništva je izmanipulisan da upravo tako reaguje i takav stav je upravo ono što tajna vlada želi da postigne. kod autora biltena koji su poput mene tragali.OSVRT I NEKI SLUýAJEVI Meÿu nama sigurno postoji velika veüina koja je svesna da ljudi koji stoje na þelu naših vlada nisu isti oni ljudi koji zaista upravljaju politiþkim i državnim pitanjima. ýini nam se da su „oni". Bilo je to prvo javno spominjanje obe ove organizacije u Sjedinjenim Amenckim Državama. godine napisao sam þlanak u kome sam otkrio postojanje Rimskog kluba i identifikovao ga kao subverzivno telo Komiteta 300. prolaze nekažnjeno za ubistva. U ovoj knjizi üemo identifikovati tu tajnu. kako unutrašnje tako i spoljne politike. Mnoge od nas to je navelo na traženje istine u alternativnoj literaturi. da veüini do toga nije stalo i da se ne trude da otkriju kuda se to njihova zemlja uputila. Takvo stanje traje veü decenijama. „Traži pa üeš naüi" nije uvek bilo naþelo koje je važilo za tu grupu ljudi. potpuno sigurni u to da üe je uvek imati i da üe ona uvek biti tu. ýesto þujemo kako „oni" þine ovo ili ono. izvan našeg domašaja. frustrirajuüe nedostižni kada je reþ o pokretanju bilo kakve akcije protiv „njih". „njih". Ali. Izgleda kao da „oni". „Oni" su ti koji poveüavaju poreze.

u Holandiji. informacija koju su tražili cerila im se pravo u lice. 9 . godine Nemaþka želela da sakrije svoj novi borbeni avion Messerschmidt. nije baš dobro skrivena. kuga i masovna ubistva. Sliþna je onim þudnim i naizgled zastrašujuüim filmovima sa „nemanima". u Kongres. Dok su tajni agenti i špijuni tražili podatke po rupama u stablima i iza klimavih cigala u zidovima. Evo jednog primera koji govori u prilog toj þinjenici: kada je 1938. þitaj: Meÿunarodnog suda pravde u Hagu. poništenja Reganovog predsedništva i uništenja ameriþke þeliþne i automobilske industrije i stambene izgradnje. izložila ga je na tadašnjoj pariškoj izložbi vazduhoplovstva. a Miteran vraüen na vlast u Francuskoj. povratka na vlast švedskog plemiüa i þlana Komiteta 300 Ulofa Palmea.þlanka i upozorenja koje je izdala nemaþka Vlada kada se dokopala tajnih planova Iluminata. koje je izdao Komitet 300. Ona sebe stavlja u prvi plan. u skladu s nalozima o nultoj postindustrijskoj stopi rasta. Dok je jurio na relaciji izmeÿu Vašingtona i Teherana. Rimskom klubu i ulozi Komiteta 300 u Sjedinjenim Ameriþkim Državama vratiüemo se kasnije. u kojima se pojavljuje izobliþeno þudovište s dugom kosom i opasnim zubima. Mnoga predviÿanja iz mojeg þlanka iz 1981. Paralelna tajna vlada visokog sloja ne deluje iz vlažnih podruma i tajnih podzemnih prostorija. u Dauning strit broj 10 i u Britanski Parlament. Prave nemani nose poslovna odela i u svojim limuzinama odlaze na Kepitol Hil. poput þinjenice da je Felipe Gonzales postao predsednik španske Vlade. veü su se obistinila. u Belu kuüu. Otvorena zavera protiv Boga i þoveka. U obaveštajnim krugovima ljudi uþe da se nešto može najbolje sakriti tako što to što želiš da sakriješ staviš svima pred oþi. poput pada Žiskara d'Estena i Helmuta Šmita. radio je na podrivanju integriteta Sjedinjenih Amerikih Država i lažnu krizu nastalu zbog neljudskog odnosa prema iraþkim taocima stavio u ruke institucije zvane Komitet 300. Važnost Ulofa Palmea leži u tome što ga je Rimski klub iskoristio za isporuþivanje Sovjetskom Savezu tehnologije koja je po zakonima ameriþke carine zabranjena za izvoz i u tome što je njegova svetska mreža komunikacije poslužila za uvežbavanje i medijsko isticanje lažne iranske krize s taocima. koja ukljuþuje porobljavanje veüine ljudi koji opstanu na ovoj zemlji pošto ih snaÿu ratovi.

dobio nalog od Komiteta 300. Na trenutak se zaustavite i podsetite na to da je predsednik Buš naredio brutalni pokolj 150. Okrugli sto.000 iraþkih vojnika koji su se vraüali u Irak u konvoju vojnih kamiona sa belim zastavama. Masonerija (Slobodno zidarstvo). ima veliki uticaj na politiku 10 . u krupnom planu. Da li ste ikada videli kraljicu Elizabetu II kako otvara sednicu Britanskog Parlamenta? Tada. vidite još jednog þlana Komiteta 300. Neki þak znaju da Okrugli sto. Zamislite užas iraþkih vojnika kada su ih. Ovo se odnosi na sve nivoe vlasti. uprkos tome što su mahali belim zastavama. žrtve bi od straha poþele da vrište i da beže. Kada bi izgledali kao nemani. Na primer: Iluminati. ýesto prireÿuju izložbe.Novog svetskog poretka. dok entuzijasti u otkrivanju zavera traüe svoje vreme na beskorisno traganje na pogrešnim mestima i u pogrešnom smeru. Predsednik Buš ne izgleda kao pokorni sluga paralelne vlade gornjeg sloja. Ti ljudi su sluge svetske vlade . ne dajte se zavarati . Nije li i to monstruozan þin u najdubljem smislu te reci? Od koga je predsednik Buš dobio nareÿenje da postupa na tako monstruozan naþin? Dobio ga je od Kraljevskog instituta za meÿunarodne poslove (RIIA). Takvim graÿanima Veüe za spoljne poslove (CFR) i pripadnici Trilaterale pretstavljaju veüi deo onoga što im se ne sviÿa kada su u pitanju pogledi na unutrašnju i spoljnu politiku. poznatog i pod nazivom „Olimpijci". pokosili ameriþki bombarderi. Problem je samo u percepciji. koji je. þak ni „olimpijci" ne skrivaju svoja lica. koje bi mogle da se porede sa veü pomenutom pariskomjzložbom vazuhoplovstva. Ko su zaverenici koji služe silnom i svemoünom Komitetu 300? Naši bolje informisani graÿani svesni su da zavera postoji i da su njena imena razliþita. ali.Ti ljudi su svima pred oþima. opet.on je ista neman kao one što ih viÿamo u filmovim strave i užasa. Na jednom drugom delu ratišta 12. Milnerova grupa. u punom planu. Poput silovatelja koje se zaustavlja da bi žrtvi ponudio prijateljsku vožnju. vidite predsednicu Komiteta 300! Da li ste ikada gledali þin preuzimanja dužnosti predsednika Sjedinjenih Ameriþkih Država? Tada.000 iraþkih vojnika je živo zakopano u sopstvenim rovovima. a upravo su to. Kao što üemo videti. preko britanskog ambasadora u Vašingtonu. oni ne izgledaju kao nemani. a na osnovu odredaba Ženevske konvencije o obustavi vatre i povlaþenju.

i uklanjanje bilo kog državnika koji bi se usudio da stane na put Komitetovog globalnog plana za postizanje navedenih ciljeva. Beskonaþno mnogo „beskorisnih izelica".Sjedinjenih Ameriþkih Država. godine jedan bliski Morov prijatelj je svedoþio o tome kako je pokojnom predsedniku italijanske Vlade pretio jedan agent Kraljevskog instituta za meÿunarodne poslove (RIIA). Zato je potrebno potkopati Božiju zapovest ljudima da se razmnožavaju i da naseljavaju zemlju. Pogledajmo neke sluþajeve iz pokušaja pretvaranja Italije u komunistiþku zemlju i njenog pretvaranja u neindustrijsku zemlju. þiji je konaþan broj ogroman. Dva prva cilja Komiteta 300 bili su Italija i Pakistan. Problem je u tome što je veoma teško pronaüi prave. þime je na sebe navukao gnev Rimskog kluba. Citiram duboku misao proroka Ozeja iz hrišüanske Biblije: „Izgibe narod moj. koja nisu neiscrpna. Njihov krajnji cilj jeste da ukinu Ameriþki Ustav i da samu Ameriku. koju je Bog izabrao za svoju zemlju. O meteorskom usponu þoveka koga je taj svedok imenovao kao Kisindžera govoriüemo kasnije. Pokojni italijanski predsednik Vlade Aldo Moro bio je državnik koje se odupreo^nultoj stopi rasta" i planiranom smanjenju broja stanovnika njegove zemlje. Komitet 300 je odavno doneo odluku da svet mora da bude manji. Treba da se prisetimo da su predsednika Mora 1978. jer je bez znanja. doneo je svoju zamisao mnogo boljeg sveta. koje troše prirodna bogatstva. Industrijski razvoj utiþe na porast broja stanovništva. godine otele Crvene brigade i kasnije ga okrutno ubile. a tada je još uvek bio ameriþki ministar spoljnih poslova. Decembra 1982. Za to su bili potrebni: napad na hrišüanstvo. Na suÿenju þlanovima Crvenih brigada nekoliko optuženih je potvrdilo da im je poznata þinjenica da je u Moro11 . koji je od „Olimpijaca" dobio zadatak da sprovede pomenutu politiku. lagani ali siguran raspad industrijskih država-nacija. znatno manji i bolji. koja ima nameru da svet vrati u stanje daleko gore od samog Srednjeg veka. koje Komitet 300 naziva „viškom stanovništva". stave pod bezbožnu svetsku vlast . treba eliminisati. U jednoj rimskoj sudnici 10. tj." Neki su možda veü þuli moje izlaganje o skandalu vezanom za spoljnu pomoü. þvrste dokaze o izdajniþkim aktivnostima þlanova nevidljive vlade.vladu Novog svetskog poretka. koji je istovremeno þlan Komiteta 300. uništenje stotina miliona ljudi. u kojem sam izneo imena nekoliko zavereniþkih organizacija.

kao što i danas znamo. koje sve uvek moraju da znaju. Vašington Post \_Njujork Tajms. ta bitna informacija u SAD-u nije dobila medijsku pažnju. godine preneli su italijanska televizija i italijanski radio. u svom izlaganju o ovom gnusnom zloþinu pokazao sam da su Alda Mora. þak ni uz podatak da je u tom zloþinu uþestvovao sam Kisindžer! Ili je upravo tišina zavladala zbog Kisindžerove umešanosti? 1982. Oni ne razmišljaju o „petogodišnjem planu". ubile ubice Masonske lože P2 kako bi Italiju uþinili podložnom nalozima Rimskog kluba o smanjenju njene industrije i znatnom smanjenju njenog broja stanovnika. da je bio otet u sred bela dana.vo ubistvo bio upleten neko iz visokih ameriþkih politiþkih krugova. Uprkos tome.tela koje je podþinjeno Komitetu 300 i koje se bavi spoljnom politikom. omoguüeno sprovoÿenje zavereniþkih planova za Bliski istok . bio je Morov blizak saradnik Gorado Gerzoni. a istovremeno je. nisu smatrale bitnim da objave ni jedan red o Gerzonijevom svedoþenju. Treba da se podsetimo Vajshauptovih izjava o ranoj Katoliþkoj crkvi da bi mogli bolje da razumemo šta je sve bilo ukljuþeno u Morovo ubistvo. 12 . odanog þlana Hrišüansko-demokratske stranke.Zalivskog rata. godine. koji je odjeknuo kao bomba. Njegovo eksplozivno svedoþenje 10. godine. Poznate ameriþke tvrÿave slobode. nego je delovao prema nareÿenjima koje je dobio od Rimskog kluba . da su mu svi telohranitelji hladnokrvno ubijeni. što je zaverenicima bilo od primarne važnosti. Tu vest nije preneo nijedan ameriþki radio niti ijedna ameriþka televizijska stanica. nije smatrana vešüu vrednom objavljivanja. a bilo je objavljeno i u nekoliko italijanskih novina. u proleüe 1978. þime bi i destabilizacija Bliskog istoka. Svedok koje je u sudnici izneo taj podatak. septembra 1982. ýinjenica da je italijanski predsednik Vlade Aldo Moro desetinama godina bio vodeüi politiþar. Njegovom smrüu je uklonjena prepreka destabilizaciji Italije. Iz do sada iznesenog postaje jasno koliko unapred zaverenici planiraju. bila znatno otežana. Kada je pretio Moru. Morov plan stabilizacije Italije kroz punu zaposlenost te državni i politiþki mir ojaþao bi katoliþki otpor komunizmu. Kisindžer zasigurno nije sprovodio ameriþku spoljnu politiku. koji se dogodio þetrnaest godina posle tog ubistva.

razne grupe su se udružile pod imenom „socijalistiþke" da bi srušile nekoliko italijanskih vlada. Meÿu njima su: crno plemstvo iz Venecije i enove. koja je istraživala sluþaj Crvenih brigada i Alda Mora. ali üemo se toj temi vratiti kasnije. Kraksi je bio glavni þovek u zavereniþkom pokušaju uništavanja Republike Italije. þime bi se oslabio ameriþki uticaj na tom podruþju. Svi su radili na istim cilju. Nakon što je Ronald Regan izabran za predsednika. pod pokroviteljstvom Rimskog kluba i Socijalistiþke internacionale. važnog þlana Rimskog kluba i kljuþnog þoveka u NATO-u. U to vreme Gardner je delovao pod direktnim nadzorom Betina Kraksija. Kao što üemo videti.Komitet 300 je odabrao Italiju kao pokusni cilj. Kao zapadnoevropska zemlja najbliža Bliskom istoku i zemlja povezana sa ekonomijom i politikom Bliskog istoka. to mu je skoro i pošlo za rukom. ona je sedište Katoliþke crkve. Da je Italija oslabljena Morovom smrüu. Italija je rodna zemlja nekih od najmoünijih porodica iz vrha evropske oligarhije. Italija je važna za planove zaverenika. a posle toga i moral italijanskog naroda. jer je kao glavni igraþ hijerarhije zaverenika uspeo da kroz Italijanski parlament izdejstvuje razvod braka i pobaþaj. 1968. Italija je važna i zbog još jednog razloga: ona predstavlja kapiju puta kojima droga iz Irana i Libana stiže u Evropu. u vreme predsednika Kartera. u septembru 1980. iz drevnog crnog plemstva. Osim toga. Svoj deo posla na rušenju Republike Italije ameriþko „plemstvo" odradilo je velikim doprinosom Riþarda Gardnera dok je. Glavna taþka dnevnog reda bilo je formulisanje metoda i poteza za neutralizaciju Regana kao predsednika. godine u Vašingtonu je održan jedan važan sastanak. masonska loža P2 i Crvene brigade. a Vajshaupt je izdao nareÿenje da se Katoliþka crkva uništi. Od osnivanja Rimskog kluba. Te dve organizacije direktno su odgovorne Komitetu 300. Takoÿe je pronašla dokaze o tome kako su te moüne i ugledne porodice u najmanje desetak sluþajeva ustupale Crvenim brigadama svoje kuüe i/ili imovinu. naišla je na imena nekoliko vrlo istaknutih italijanskih porodica koje su tesno saraÿivale s tom teroristiþkom grupom. to bi imalo posledice na Bliskom istoku. Rimska policija. što je rezultiralo najdalekosežnijim i najrazornijim verskim i društvenim promenama koje su ikada pogodile Katoliþku crkvu. kao sigurna skrovišta za njihove jedinice. bio ameriþki ambasador u Rimu. godine. Prihvaüen je zajed13 .

Komitet 300 ima najmanje 40 poznatih „ogranaka" i sve üemo ih navesti. Da bi razumeli kdliko je ova zavera rasprostranjena i svobuhvatna. potrebno je da navedemo ciljeve koje je Komitet 300 postavio za svoju pobedu i vlast nad svetom. kako je rekla. Kisindžer je tada bio. zemlje þlanice NATO saveza. kao þlan najmoünijeg tajnog društva na svetu. Zahvaljujuüi svedoþenju koje je Gerzoni izneo pod zakletvom. sazudanog na slobodi pojedinca. „jedna visoko pozicionisana politiþka figura u Sjedinjenim Ameriþkim Državama". U junu i julu 1982. je bio þovek visokog ugleda. koji nikada nije popuštao pritiscima ni pretnjama mafijaškog tipa. Taj tragiþni dogaÿaj pokazuje sposobnost Komiteta 300 da bilo kojoj vladi. Siguran u svoj položaj. kao što je i sam ranije rekao. koji je u svom svedoþenju izneo i Gerzoni: „Ili zaustavi svoju politiþku struju. gledajuüi unazad. Italija i üela Evropa su saznale da je Kisindžer stajao iza ubistva Alda Mora. a time ne mislim na Masoneriju. Moro. Gerzoni je odgovorio da je to bio Henri Kisindžer. u to vreme predsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Italije. ili üeš za to skupo platiti. nametne svoju volju. Kada se to prouþi. Kisindžer nije samo zastrašio Mora. Gospoÿa Eleonora Moro ponovila Kisindžerovu reþenicu upuüenu Moru. bez izuzetka." Sudije su u tom trenutku upitale Gerzoninija da li bi mogao da identifikuje osobu o kojoj je gospoÿa Moro govorila. godine supruga Alda Mora je u svom svedoþenju na otvorenom suÿenju iznela kako je ubistvo njenog supruga bio rezultat ozbiljnih pretnji njegovom životu. Gerzoni je zatim nastavio i razjasnio sudu kako je Kisindžer te pretnje izneo u Morovoj hotelskoj sobi za vreme službene posete italijanskih politiþara SAD-u. savršeno je jasno kako je plan koji su zaverenici tada skovali bio veoma uspešan. veü je sproveo u delo svoje pretnje da üe ga „eliminisati" ne odustane li od svog plana ekonomskog i industrijskog razvoja Italije. neüe biti teško da se razume kako je jedno centralno zavereniþko telo sposobno da deluje toliko uspešno i zašto nikakva sila na svetu ne može da izdrži njihov napad na same temelje civilizovanog. a i 14 . naprednog sveta. posebno onakvoj kakva je formulisana u Ustavu Sjedinjenih Ameriþkih Država. S Morom je tada u službenu posetu Americi putovao i predsednik Italije. zajedno sa opisom njihovih funkcija.nicki plan i. Ali Sjedinjene Ameriþke Države to nisu saznale. koje mu je uputila.

u kome su ameriþki vojnici delovali kao plaüenici Komiteta 300 kako bi Kuvajt vratili pod nadzor Komiteta 300 i u isto vreme Irak pretvorili u primer svim malim zemljama. da ne bi došle u iskušenje da same odluþuju o sopstvenoj sudbini. general ul Hak je. DIA) Ameriþke vojske.sada je. Imajuüi to na umu. Nekoliko godina kasnije sam Zia uk Hak je platio svojim životom. godine. dao sam sledeüi prikaz tog dogaÿaja: „Malo pre uzletanja ul Hakovog aviona C-130 iz jedne pakistanske vojne baze. Rimski klub je bez imalo grize savesti žrtvovao živote brojnih ameriþkih službenika koji su bili u istom avionu. godine pravno ubio predsednik Ministarstva za spoljne poslove u toj zemlji. Korejskog i Vijetnamskog . kako je rekao svojim bliskim saradnicima. „kao osiguranje" poveo ameriþku ekipu sa sobom. Buta je 1979. Sprovodeüi nareÿenje Komiteta 300 i eliminišuüi generala ul Haka. Pre tog leta general Zia uk Hak je dobio upozorenje od Turske obaveštajne službe da ne putuje avionom. upravo je on imao nameru da ubije Riþarda Helmsa. þime je Ministarstvu spoljnih poslova oþigledno želeo da pokaže kako je njihov þovek i u isto vreme da dobije više spoljne pomoüi. ukljuþujuüi i grupu Odbrambeno-obaveštajne agencije (Defense Intelligence Agency. predsedniku suverene države Pakistan. Kisindžerova uloga u destabilizaciji Sjedinjenih Ameriþkih Država kroz tri rata . Kako se kasnije pokazalo. blizu hanga15 . Njegov avion C-130 Herkul pogoÿen je niskofrekvencijskim elektriþnim signalom (ELF) kratko po uzletanju. þlan Rimskog kluba i þlan ameriþkog Veüa za spoljne poslove. Zia ul Hak je potakao razjarenu gomilu da zapali ameriþku ambasadu u Islamabadu. U mom radu iz 1989. Pakistan je. Butov „greh" bio je u tome što je zagovarao nabavku nuklearnog oružja za svoju zemlju. oseüao opasnost od stalne izraelske agresije na Bliskom istoku. važan agent u službi engleskog Kraljevskog instituta za meÿunarodne odnose.Bliskoistoþnog. U svom planiranom usponu na vlast. / Kisindžer je pretio i pokojnom Ali Butu. pošto se umešao u rat koji je besneo u Avganistanu. posle þega se naglo sunovratio i udario u zemlju. kao muslimanska zemlja. tj.dobro je poznata. na þelu sa komandantnom brigade Herberom Vasomom. pod naslovom „Terror in the skies" (Terorizam u vazduhu). da postoji nareÿenje da bude ubijen rušenjem aviona. general Zia ul Hak. kao i njegova uloga u Zalivskom ratu.

kako se zna. Dvojica njihovih specijalista bili su J. Osim toga. Kisindžerova pretnja Butu nije bila službena ameriþka politika. viÿen je sumnjiv kamion." Buto je došao u sukob sa Kisindžerom i Rimskim klubom zato što je zagovarao program nuklearne energije da bi Pakistan pretvorio u modernu industrijsku ze^ju. Pošto sam primio ovu informaciju. tu informaciju su potvrdila i moja dva izvora iz obaveštajnih krugova. izgleda. Na kamionu koji je viÿen u blizini hangara nesumnjivo je bio ureÿaj za niskofrekvencijski elektriþni signal. 16 . U niojoj glavi nije bilo sumnje u to da je general Zia ul Hak ubijen. Oba nauþnika su radila u Institutu za fiziku Lebedev. A. þija su specijalnost eketronski i rendgenski laseri. tražio sam potvrdu i iz drugih izvora i otkrio da je engleski list International Journal of Electronics (Meÿunarodni þasopis za elektroniku) veü objavio neke materijale koji su. Vinogradov i A. Ruhadze. nego politika današnjih Iluminata.ra u kojem se nalazio C-130. pod naslovom Soviet Radio Electronics and Communications System (Sovjetski sistem za radioelektroniku i komunikacije). Nekoliko minuta kasnije avion se sunovratio i nije se zaustavio dok nije tresnuo o zemlju i pretvorio u plamenu loptu. Prema Butovom pisanom svedoþenju. što je u oþima Komiteta 300 bilo u direktnom sukobu sa nalozima koJe je Kisindžer dao pakistanskoj Vladi. Zajedniþki pakistansko-ameriþki istražni odbor utvrdio je da nije bilo greške pilota. Kontrolni toranj je upozorio obezbeÿenje. Sunovrat je prepoznatljiv naþin pada aviona pogoÿenog niskofrekvencijskim elektriþnim signalom. Ta letelica se pokazala kao izuzetno pouzdana. poseduju vojne snage. Ne postoji nikakvo objašnjenje za takvo ponašanje aviona C-130. dok je bio u zatvoru. avion je veü bio u vazduhu a kamion JQ nestao. prokrijumþario iz Pakistana. Neke korisne informacije dobio sam i iz sovjetskog nauþnog þasopisa o ovim temama. kakav. Kissindžer mu je oštro zapretio: „Napraviüu strahovit primer ako nastaviš sa svojom politikom izgradnje zemlje. A. potvrÿivali moju informaciju o rušenju aviona generala ul Haka. kao ni mehaniþkog i konstrukcijskog kvara. koje je." ýinjenica da je Sovjetski Savez uspeo da proizvede aparate sa visokom radiofrekvencijom na Zapadu je poznata zahvaljujuüi radu sovjetskih nauþnika iz Odelenja za intenzivne relativistiþke elektronske talase Instituta za atomsku energiju „Kurþatov". ali kada je preduzeta akcija. koji izlazi na engleskom.

Mugabe je dobijao dovoljno inostrane pomoüi od SAD-a (oko 300 miliona dolara godišnje) da sebi izgradi tri hotela: na Ažurnoj obali. zemlje Treüeg sveta postupno bi postale nezavisne od ameriþke pomoüi i pretvorile bi se u suverene i nezavisne države. Divovski konglomerat pod nazivom LONRHO. Komitetu 300. Zavisnost od ameriþke pomoüi drži zemlje u poslušnosti pred Ministarstvom za spoljne poslove. je dobar primer kako se pomoüu inostrane pomoüi stiþe vlast nad sirovinama. u korist svoje roÿake. koja daje obilje jeftine elektriþne energije. krenuo u rat protiv nuklearne energije. Predsednik Zimbabvea. Bili smo svedoci kako je otpor protiv nuklearne energije u Sjedinjenim Ameriþkim Državama uspešno primenjen za zaustavljanje industrijskog razvitka. da bi zemlje u razvoju mogle da uzmu svoju sudbinu u svoje sopstvene ruke. bivše Rodezije. kraljice Elizabete II. dok mu narod 17 . Mugabe. u ovom sluþaju nad hromom visokog kvaliteta. þiji je osnivaþ i finansijer Rimski klub. tj. dok narod te zemlje sve dublje tone u siromaštvo i bedu. ali od njegovog odlaska sa vlasti nezaposlenost se uþetvorostruþila. koji MMFu dopuštaju da divljaþki pljaþka prirodna bogatsva njihovih zemalja. Uz nuklearnu energiju. buduüi da ona obiþno završava u džepovima onih na vlasti. kojim upravlja Angus Ogilvie. uprkos pomoüi Sjedinjenih Ameriþkih Država u iznosu od 300 miliona dolara. važan þlan Komiteta 300. moraju da ostanu. po zapovesti Komiteta 300. stanja u kome. Upravo je ova zamisao. Rtu Ferat i u Monte Karlu. nezamisliva Rimskom klubu i njegovom nalogodavcu. Vrlo malo te pomoüi dospe do ljudi u tim zemljama. što za vreme Smitove vlasti nije bilo dozvoljeno. Do dolaska na vlast Mugabeovog režima dvadeset i pet godina održavana je umerene cena hroma. Tokom þetrnaestogodišnje vladavine Jana Smita bilo je raznih problema.ýovek treba jasno da razume zašto je nuklearna energija tako omražena u jednom delu sveta i zašto je lažni pokret „za oþuvanje okoline". LONRHO danas ima monopol nad rodezijskim hromom i prodaje ga po ceni koju sam odreÿuje. u saglasnosti sa planom Rimskog kluba o „nultom postindustrijskom rastu". Elektriþna energija iz nuklearnih izvora je pravi kljuþ pomoüu koga bi zemlje Treüeg sveta izašle iz zaostalosti. danas ima potpunu vlast nad tim vrednim prirodnim bogatstvom. a Zimbabve je zapao u rasulo i bankrot. Manja pomoü znaþi manji nadzor MMF-a nad prirodnim bogatstvima neke zemlje.

znaþ i i dan danas.da zbuni ljude i odvu þ e im pažnju od onoga što se zapravo doga ÿa. koji plaüamo mi. svim afriþkim zemljama. ikad þulo za njih. Upravo zato je Komitet 300 i odabrao te nazive . Mnogi neupuüeni ljudi mislili su kako je Rimski klub nešto povezano sa Katoliþkom crkvom. objavljena 1983.vrhovnog zapovednog tela koje vlada svetom veü najmanje sto godina. godine. multinacionalne kompanije. Buduüi da veü postoje na desetine knjiga o Veüu za inostrane odnose (CFR-u) i o Trilaterali. udruženja þiji su vodeüi ljudi þlanovi Komiteta 300 .umire od bolesti. Dakle. nije privukla skoro nikakvu pažnju. Dejvid Rokfeler je znao šta radi kada je. 1946. U isto vreme to ameriþke graÿane drži u stanju nametnute pokornosti koja im smanjuje sposobnost pokretanja znaþajnijeg otpora svojoj vladi. organizacija. vladine agencije.reket u rukama Vlade. a Nemaþki fond Maršal sa Maršalovim planom. nezaposlenosti i neuhranjenosti. da ne spominjemo diktaturu þeliþne ruke koja ne dozvoljava nikakve prigovore. koji je danas. pokazalo se da je malo ljudi. obiþan narod . Nije reþ o tome da ameriþka Vlada nije za njih znala. naftne kompanije i stotine hiljada tela. Moja prva knjiga The Club of Rome (Rimsli klub). Nekoliko godina pošto sam objavio tu 18 . godine. þelne organizacije. Kada sam te organizacije prvi put opisao u Sjedinjenim Ameriþkim Državama. prihvaüen njegov Predlog zakona o inostranoj pomoüi. osiguravajuüa društva. zaista. koja nikada nije tražila niti dobila ni centa pomoüi od Sjedinjenih Ameriþkih Država. jasno je da je inostrana pomoü snažno oružje za sticanje vlasti nad zemljama poput Zimbabvea i. Jedini naþin na koji možemo da se uhvatimo u koštac sa stvarnošüu zavereniþkog uspeha je taj da nabrojimo i opišemo tajna društva.postao jedan od najomraženijih zakona. preüi üemo direktno na Rimski klub i Nemaþki fond Maršal. posle javnog razotkrivanja šta u stvari predstavlja . a možda i nimalo. veü je to deo zavere koja pomaže prikrivanju informacija da se be ni saznala istina. Kako zaverenicima uspeva da drže svet u šaci i preciznije da drže omþu oko vrata SAD-a i Velike Britanije? Jedno od najþešüe postavljenih pitanja jeste: „Kako ijedno telo može uvek da zna šta se dogaÿa i kako se sprovodi kontrola?" Ova knjiga üe pokušati da odgovori na to i neka druga pitanja. Uporedite ovo sa Smitovom vladom. banke.

globalista. godine Rimski klub je postao koheziono telo nauþnika nove nauke. kojim je izrazio hitnu potrebu da se ubrza plan za stvaranje svetske vlade. nekoliko pisaca je u njoj našlo bogatstvo netaknutih informacija i poþ elo o njima da piše i govori kao da su o tome oduvek sve znali.".Pecijeva_knjiga Human Quality {Ljudski kvalitet) bila je temelj doktrine koju je prihvatilo politiþko krilo NATO-a. glupo današnje duboko patološko stanje i neprilago ÿ enost celog ljudskog roda izjedna þ avati sa bilo kojom cikli þ nom krizom ili prolaznim okolnostima. onda je to sam þovek. Meni se više sviÿao prvi naziv. a delovanjem þlana Komiteta 300 lorda Karingtona uspeo je da podeli NATO na dva dela: politiþku grupu moü i (levo krilo) i bivši vojni savez. Bila im je pravo otkriüe þinjenica da su Rimski klub i njegovi finansijeri. Evo jednog kratkog odlomka iz te knjige: Prvi put od kraja prvog milenijuma hrišüanstva velike mase ljudi su u stvarnom išþekivanju moguüeg dolaska neþeg nepoznatog što bi im u potpunosti moglo promeniti sudbinu. na temelju jednog telefonskog poziva pokojnog Aurelija Pecija. Velike Britanije. koja deluju pod okriljem Severnoatlantskog saveza (NATO-a) i da se veüina izaslanika Rimskog kluba upravo regrutuje iz NATO-a. Švedske. pod nazivom Nemaþki fond Maršal. Švajcarske i Japana. godine od okorelih þlanova izvorne Morgenthauove grupe. Kao što je rekao jedan izaslanik: „Postali smo Josipov kaput s mnogo boja. ali ako je takav zmaj ikada postojao.knjigu. a druga takva grupa jesu Bilderbergeri. to mu je ta mo ü sve potrebnija. iz Sjedinjenih Ameriþkih Država.. Covek ne zna kako da bude istinski moderan þovek. On i te kako bolje opisuje zadati posao.. Na Pecijev poziv odazvali su se najveüi subverzivni „planeri buduünosti". Rimski klub je tvorac globalne politike za koju NATo tvrdi da je njegova. Rimski klub je još uvek jedna od najvažnijih ruku Komiteta 300 za spoljnu politiku. Francuske. ali ne i svetske vlade. U periodu od 1968. do 1972. Ovde imamo ljudski paradoks: þ oveka koji je uhva üen u zamku svojih izvanrednih mogu ü nosti i dostignu ü a kao u živom pesku . danas zvane Novi svetski poredak. Osnovan je 1968..što se više koristi svojom mo ü i. Nikada ne smemo da budemo umorni od ponavljanja koliko je.. Otkako je þ ovek otvorio 19 . planera buduünosti i internacionalista svih vrsta. dva visokoorganizovana zavereniþka tela. buduüi da je veü bilo nekoliko „novih svetskih poredaka". Covek je izmislio pri þ u o „lošem zmaju". koje je bilo moguüe pronaüi...

slobodnog seksa. Naziv „novi svetski poredak" smatra se neþim što je nastalo kao posledica Zalivskog rata iz 1991. Anjeli je þlan drevne istoimene italijanske porodice crnog plemstva i jedan od najvažnijih þlanova Komiteta 300. Ukratko. od manije napretka. Imao je vodeüu ulogu u sprovoÿenju raznih projekata u Sovjetskom Savezu. stvarnih i potencijalnih nestašica prirodnih bogatstava. Peci je trideset godina bio na þelu Ekonomskog veüa Atlantskog instituta (Atlantic Institute's Economic Council) dok je bio glavni direktor automobilske kompanije ovanija Anjelija . uništenja okoline. Peci je imao mnoge Vajshauptove sjajne sposobnosti organizovanja i kontrolisanja današnjih Ilumina-ta. prihvatio pokret „za oþuvanje okoline" koji je stvorio isti taj Rimski klub da bi zamaglio i preokrenuo industrijski razvitak. u isto vreme sa širenjem raznih pokreta kontrakulture. ali se shvata kao razvoj buduünosti. što nije taþno. „Novi svetski poredak" nije nov. üela široka lepeza nauþnih organizacija s podruþja primenjene socijalne psihijatrije ili su imale predstavnike u Upravnom odboru Rimskog kluba ili su delovale kao savetniþke kuüe i igrale vodeüu ulogu u nastojanjima NATO-a da prihvati „Zaveru Vodenjaka". energetskih kriza.Pandorinu kutiju nove tehnologije. 20 . Ovo je identiþno sa programom koji je. poput droge. Novi svetski poredak je prošlost i sadašnjost. hedonizma. zadaci kontraprograma Rimskog kluba su izmišljanje i širenje „postindustrijskih" zamisli u Sjedinjenim Ameriþkim Državama. roka. što je vidljivo iz njegove kontrole nad NATO-om i iz formulisanja NA-TOove politike na svetskoj osnovi. Zato sam ranije rekao da je izraz „svetska vlada" bolji ili bi trebalo da bude bolji. u stvari. godine. Aurelio Peci jednom je bliskom prijatelju Aleksandru Hejgu rekao u poverenju da se oseüa kao „reinkarnirani Adam Vajshaupt". mnogo kasnije. Prisutan je i razvija se pod ovim ili onim nazivom veü vrlo dugo. dok se za izraz „svetska vlada" misli da je star više vekova. nuklearne gluposti i mnoštva problema povezanih sa njima. Institut Tavistok (Tavistock Institute). vradžbina i „oþuvanja okoline". þovek pati od nekontrolisanog razmnožavanja ljudskog roda.Fiata. Institut za istraživanje Stenford (Stanford Research Institute) i Institut za društvene odnose (Institute for Social Relations). sotonizma.

bude izabran za predsednika. Poþne da jede svog mrtvog druga da bi preživeo. još dok je bio predsedniþki kandidat. ýini se da Komitet veliki deo svojih važnih odluka koje se tiþu ljudskog roda temelji na filozofiji poljskog aristokrate Feliksa Džjeržinskog. naravno. Upravo su one predsedniku Reganu naložile da zadrži usluge Pola Vokera. þvrsto obeüavao kako üe ga otpustiti þim on. posle kojih sledi recesija kao ublažavajuüa priprema za nadolazeüe ozbiljnije stanje. Jedina obaveštajna agencija koja je ostala izvan njenog domena bio je istoþnonemaþki STASSI. Vidi šta se dešava kada ga izgladniš. kao i KGB i Mosad. venecijanskog i ÿenovskog „plemstva". posebno takozvanog londonskog. takoÿe važnog þlana Komiteta 300. koje üe postati primaoci „pomoüi" u buduünosti. ýoveka zanima samo sopstveno preživljavanje. koji je smatrao da je ljudski rod tek malo iznad goveÿeg. Džjeržinski je. Regan. nakon što je odigrao kljuþnu ulogu u Kubanskoj nuklearnoj krizi. visoko organizovanje. Kao veoma blizak prijatelj britanskog tajnog agenta Sidnija Rajlija (Rajli je. brak izmeÿu angloameriþkih finansijera i starih evropskih porodica crnog plemstva. Sva ta Spinozina filozofija samo je jedno veliko smeüe. Komitet 300 ima zadatak da podstakne socijalne nemire na svetskom nivou. politiþke i ekonomske agencije. a koristi i Rokfelerov Interpol. Voker je ostao na položaju predsednika Odbora Ameriþke narodne banke (Federal Reserve). Nekoliko nauþnika Instituta Tavistok posetilo je predsednika Kenedija s . To mu je glavna metoda stvaranja masa širom sveta. svoj program „upravljanja krizom" (preteþu organizacije FEMA) pokušao da proda predsedniku Kenediju. zapravo. Rimski klub ima i sopstvene. uprkos tome što je Regan. bio Džjeržinskijev kontrolor tokom prvih godina Boljševiþke revolucije) þesto se poveravao Rajliju u pijanom stanju. Samo to je važno. bio zver koja je upravljala aparatom „crvenog terora". S njom vrlo tesno saraÿuje svaka ameriþka obaveštajna služba. vAi Rimski klub je. Tokom jedne pijanke rekao je Rajliju: „ýovek nema nikakvu važnost.namerom da mu objasne šta to zna21 .Rimski klub je vrhovna zavereniþka organizacija." Rimski klub ima sopstvenu obaveštajnu agenciju. Kljuþ uspešne kontrole sveta je njihova sposobnost stvaranja divljih ekonomskih recesija i kriza te upravljanja tim recesijama i krizama.

godine njihove usluge neüe biti nikome potrebne. þlanova odbora i pododbora za nadzopr tog projekta. u kome. Toliku moü i ugled su imali kod Komiteta 300. ýim je Rimski klub izneo NATO-u Rapaportov izveštaj o profilisanju NASA-e. Stenford i Rand nikada nije ugledala svetio dana i zapeþaüeno je do današnjeg dana. Volter J. Ovog puta razgovor je bio uspešan. Rapaport je tvrdio kako üe to proizvesti naraštaj odraslih ljudi koji üe hteti da postanu nauþnici za svemir. Cilj tog rada bio je da se obustavi NASA svemirski program. 1966. bila zainteresovana. za koji je Rapaport rekao da odživeo svoju korisnost. NASA je Tavistoku dala ugovor o proceni uticaja njenog buduüeg svemirskog programa na ameriþko javno mnenje. godine Odbor za nauku i tehnologiju Severnoatlantske skupštine (Scientific and Technological Committee of the North Atlantic Assemblv) i Institut za istraživanje spoljne politike . uglavnom piše da NASA-in program treba da bude odbaþen. Nazvali su ga „Konferencija o transatlantskoj neravnoteži i saradnji" (Conference on Transantlantic Imbalance and Collaboration) i održan je na raskošnom imanju engleske kraljice Elizabete u Duvilu. godine moje kolege iz obaveštajne službe su mi savetovali da se obratim dr Anatolu Rapaportu. Rapaport mi je dao primerak svog rada. Klajborn K. NASA ima previše nauþnika koji imaju loš uticaj na Ameriku jer su uvek spremni da u školama i univerzitetima drže predavanja o tome kako funkcionišu rakete. bez ulaženja u detalje. Viliam Vots. 22 . Iste godine u kojoj je Kenedi ubijen Institut Tavistok je opet bio u Vašingtonu na razgovoru sa NASA-om.(Foreign policz Research Institute) organizovali su sastanak. Komitet 300 je odmah zatražio akciju. Veüina materijala koje su pripremili instituti Tavistok. U maju 1967. kako se govorilo. Nekoliko senatora. koji je napisao izveštaj za koji je Vlada. Levi. ali je Kenedi odbio njihov savet. a nisu imali pojma ni o tome gde bih mogao da pronaÿem to što tražim. Izaslanici Rimskog kluba u NATO-u zaduženi za hitnu akciju NASA-e bili su Harland Klivlend. Pel.þi. kojima sam se obratio kako bih dobio informacije. Ugovor je poveren Institutu za istraživanje Stenford i Korporaciji Rand. rekli su mu da nisu „nikada þuli za to". Džordž Mekgi. Džozef Slejter. Robert Straus-Hjup (ameriþki izaslanik pri NATO-u) i Donald Leš. buduüi da 2000. u Francuskoj. posle þega üe samo da shvate da su „nepotrebni". od izrade do pogona.

Osnovna svrha i namera konferencije u Duvilu bila je da se zaustavi tehnološki i industrijski razvoj Sjedinjenih Ameriþkih Država. mogla bi da se primeni za stvaranje prirodnih bogatstava. Svih tih godina Kisindžer je kao osoba za vezu bio u tesnom kontaktu s Moskvom. bio jednakopravan partner Sjedinjenim Ameriþkim Državama. pod naslovom The Chasm Ahead {Put u ponor). Ceo taj rad je jedan žuþljiv napad na industrijski razvoj i na urbani razvitak. ali je dodao da üe u buduünosti nastati rasulo na svetu ne bude li tim svetom upravljala svetska vlada. Zagovarao je „kolektivnu odgovornost". Za projekat su bili zaduženi Džej Forestor i Denis Medous. Forester-Medousov izveštaj je bio prava prevara. MIT). u svetskoj vladi. jednoj od najvažnijih nauþnih institucija Komiteta 300. po kojem bi Sovjetski Savez. Naime. koja je postala kljuþno štivo Rimskog kluba. taj smrtni neprijatelj Komiteta 300. U tom smislu Peci je insistirao da se Sovjetskom Savezu ponudi „spajanje sa NATO-om". Aurelio Peci. što se tiþe starog pitanja o tome da nema dovoljno prirodnih bogatstava. Konferencija je rezultirala dvema knjigama. Nacionalizam je kao þovekov rak bio tema na nekoliko njegovih važnih govora. 0 þemu je bilo reci u njihovom izveštaju? U osnovnim postavkama se nije razlikovao od onoga što su propovedali Maltus i Fon Hajek. Obe zemlje bi bile odgovorne za buduüe „upravljanje krizama i globalno planiranje". od kojih se ovde spominje jedna. pod naslovom Goals of Mankind (Ciljevi þoveþanstva). Bžežinskog. 23 . Drugu knjigu je napisao predsedavajuüi Konferencije. Peci se uveliko slaže sa Bžežinskim. Fuzijska energija. kao predstavnik Kraljevskog instituta za meÿunarodne odnose. pod naslovom Technotronic Era {Tehnotronska era). Ono što u izveštaju nije stajalo bila je þinjenica da üe þovekov dokazani inventivni genij najverovatnije pronaüi naþin da se „prevlada" nestašica. fuzijskom bakljom bi moglo da se iz jedne þetvrtine milje obiþnog kamena dobije dovoljno aluminijuma za naše þetvorogodišnje potrebe. 1977. Pisane radove o „globalnom oblikovanju" sveta redovno je razrnenjivao sa svojim prijateljima u Kremlju. godine njegov blizak prijatelj Ervin Lazlo napisao je knjigu sliþnog sadržaja. Rimski klub je svoj prvi „ugovor o globalnom planiranju" poverio Institutu za tehnologiju Masaþusets (Massachusetts Institut for Technologv. Peci je neumorno propovedao protiv države-nacije i o tome koliko je ona pogubna za napredak þoveþanstva. Na primer.

Ali ako dogaÿaji. Ukratko. Tako je vlada Sjedinjenih Ameriþkih Država. postojeüi meÿunarodni ekonomski poredak vidno puca po rubovima. po tom izveštaju. u ruke Komiteta 300. jer bi time one dobile zlokobnu moü nad životom gladnih na svetu. što naravno znaþi. nažalost. U to vreme Klivlend je bio ameriþki predstavnik u NATO-u. na koje su bili pozvani i Mekdžordž Bundi. To je bio cinizam najgore vrste. od sa24 . sa Obaveštajnom službom tog Ministarstva i njegovim Veüem za planiranje politike (Policy Planning Council). i to pod Rimski klub i njegove institucije u NATO-u. trebalo bi same da odluþe koji üe narodi ili delovi naroda da budu eliminisani. jedan od þlanova Rimskog kluba.. Harland Klivlend. tj. posle þega je usledila poseta Ministarstvu spoljnih poslova (State Department). Kao što je Peci kasnije napisao (na temelju Klivlendovog izveštaja): .JVarušen sukobljenim politikama triju najveüih zemalja i blokova. gde je razgovarao sa ministrom spoljnih poslova. do smrti. gde se sastao sa Predsednikom i njegovim kabinetom. pripremio je izveštaj koji je dostigao vrhunac cinizma. To je pokazao u svojoj ranije izdatoj knjizi Limits oj Growth (Granice rasta). pravo na odluþivanje ne može se prepustiti samo nekolicini država. zemlje Treüeg sveta. što se dokazalo u podsaharskim državama. arapsko-izraelski rat iz 1973. Kao prvi „ogled" Medous i Forester planirali su. Peci je iz Londona otputovao u Belu kuüu. Države-nacije moraju ili da prihvate vlast Rimskog kluba ili da žive po zakonima džungle i da se bore za opstanak. Tavistok institut je zatražio savetovanje s Pecijem. svetsku vladu.Što se tiþe zemalja Treüeg sveta. godine.odluci ko mora da opstane . kako bi na jasan naþin pokazali svetu da üe prirodna bogatstva poput nafte u buduünosti doüi pod vlast globalnih planera. Homer Perimuter i dr Aleksander King." U ovome se sastoji politika Komiteta 300 o namernom izgladnjavanju afriþkih naroda. Moguünost potrebe pribegavanja odabiru . Odbacio je potpuno razvoj industrije i poljoprivrede i umesto toga izneo zahtev da ceo svet potpadne pod jedno koordinacijsko veüe. za Kraljevski institut za meÿunarodne odnose. dovedu do takvog kritiþnog stanja.. delimiþno grubo sklepan.uistinu je vrlo surova. Prirodna bogatstva üe se dodeljivati pod okriljem globalnog planiranja. jer je Komitet 300 veü ovlastio sebe za donošenje odluka o životu i smrti i Peci je to znao.

4. svesni da je potreba za verom þoveku uroÿena ka ko bi imao neki „odušak". kontrola svake pojedine osobe pomoüu sredstava kontrole uma i ono ga što je Bžežinski nazvao „tehnotronika". kako ga oni zovu. bila potpuno svesna planova koje je Komitet 300 pripremio za Ameriku. kao i njihov bog Lucifer. svetska vlada . koje glasi: „Zašto bi naša Vlada dozvolila Rimskom klubu da u Sjedinjenim Ameriþkim Državama deluje subverzivno?" Vokerova ekonomska i monetarna politka je bila preslikana politika Sir Džefrija Houva. Dionizijevog kulta. sa jednom jedinstvenom crkvom i jednim monetarnim sistemom. postojeüi industrijski pogoni u Sjedinjenim Amerþkim Država ma ü e se preneti u zemlje poput Meksika. katarizma. apsolutno veruje da su njima povereni zadaci sprovoÿenja sledeüeg božanskog prava: 1. godine i što þini bez prestanka preko politike Komiteta 300. malo je ljudi svesno da su þlanovi „svetske vlade" još 1920-tih godina po þeli da osnivaju „crkvu". gdc ima robovkse radne 25 . što je poþelo nedugo posle rata iz 1812. koja sebe naziva i Olimpijcima (jer zaista veruju da su po moüi i položaju jednaki legendarnim bogovima Olimpa. Ovo ilustruje koliko Velika Britanija kontroliše Sjedinjene Ameriþke Države. koji su sebe. potpuno uništenje svakog nacionalnog identiteta i nacionalnog ponosa.Novi svetski poredak. 2. uništenje religije. naslednika iluminizma (Morijskog pobedonosnog vetra. Ovo bi trebalo da bude dovoljan odgovor na þesto postavljeno pitanje. potpuni prestanak industrijalizacije i proizvodnje nuklearne elektriþne energije u tom. Moriah Conquering Wind). pa su stoga osnovali jedno „crkveno" telo sa zadatkom da tu veru oblikuje po njihovoj želji.mog poþetka. britanskog ministra finansija i þlana Komiteta 300. bogumilistva? Ova elitna zajednica. postavili iznad našeg pravog Boga). go re spomenute tvorevine. Kulta Izisa. što ima za cilj da stvori þovekolike robote i sadržaj terora u poredenju s kojim üe „crveni teror" Feliksa Džjeržinskog da izgleda kao deþija igra. pod njihovom vlašüu. Sta su ciljevi te tajne elitne zajednice. posebno hrišüanske. sa izuzetkom samo njihove. 3. „društvu nultog postindustrijskog rasta". 5.

osim onog koji Komitet 300 bude smatrao korisnim. uz pra vilnu upotrebu mogla da prozvede neograniþena prirodna bogatstva iz najobiþnijih stvari. fuzijska baklja bi. prihvatio ga je i tadašnji ameriþki sekretar za spoljne po slova Edvin Maski. po tom izveštaju broj stanovnika Sjedinjenih Ame riþkih Država mora se do 2050. posebno uništenje nuklearne energije za mi rovne svrhe. godine. 6. koji se. pod naslovom „Izveštaj Global 2000" (Global 2000 Report). tj. o najboljem moguüem naþinu na koji bi mogao da se sprove de jedan takav genocid. posebno su omraženi eksperimenti fuzije koje Komitet 300 i njegove sluge u današnje vreme napadaju i ismevaju po štam pi. taj rad je napisan. 9.snage u izobilju. nezaposleni üe posle uništenja industrije ili da postanu zavisnici o heroinu i/ili kokainu ili samo statistiþke brojke u procesu eliminacije. demoralisani i obeshrabreni radnici üe pri26 . ograniþenim ratovima u razvijenim zemljama i izgladnjivanjem i šire njem bolesti u zemljama Treüeg sveta prouzrokovati smrt tri milijar de ljudi do 2000. njene primene su beskonaþne i þoveþanstvu bi donele napredak kakav ljudi danas ne mogu ni da zamisle. kako se broj radnih mesta kao rezultat nultog postindustrijskog razvoja koji je uveo Rim ski klub bude smanjivao. depopulacija velikih gradova prema ogledu koji je režim Pola Pota sproveo u Kambodži. 7. kako danas znamo. zanimljivo je napomenuti da je genocidni plan Pola Pota izradila jedna nauþna grupa Rimskog kluba u Sjedinjenim Ameriþkim Državama.000. legalizacija droge i pornografije. a predsednik Karter ga je za i u ime Vlade Sjedinjenih Ameriþkih Država prihvatio i odobrio njegovo sprovoÿenje.000. obustavljanje svakog nauþnog razvitka. oslabiti moralnu osnovu nacije i demoralisati pripadnike radniþkog sloja stvaranjem stanja masovne nezaposlenosti. takode je zanimljiva þinjenica da Komitet 300 sada nstoji da ponovo na vlast u Kambodži dovede koljaþe Pola Po ta. ljudi koje oni nazivaju „beskorisnim izjeli cama". zove Global 2000. 8. godine smanjiti za 100. 10. (usavršavanje fuzijske baklje bi potpuno obezvredilo ideju Komi teta o „ograniþenim prirodnim bogatstvima". Komitet 300 je zadužio Sajrusa Vensa da napiše rad o toj te mi.

u tom smislu Komitet 300 je od Instituta Tavistok naruþio projekat dostizanja tog cilja. Institut Tavistok je naložio Institutu za istraživanje Stenford da preuzme taj posao pod vodstvom profesora Vilisa Harmona. ameriþka omladina üe uz pomoü rok muzike i droge biti poticana na pobunu protiv statusa quo. 12. 13. þime üe se obezvrediti i u dogledno vreme uništiti porodica. þije sam postoja nje otkrio tek 1980. to üe ljude da zbuni i demorališe do te mere da üe suoþeni sa previše moguünosti doüi do masovne malodušnosti. o FEMA-i üe biti još reci kasnije. zove se Federal Emergencv Managment Agencv (Savezna agencija za upravljanje krizom). skraüeno FEMA. pozna27 . meÿu koje spada ju rok „muzika". vredno je spomenuti da je pokoj nog ajatolaha Homeinija stvorila Britanska tajna služba.11. koji je potom iskorišüen u svrhu jaþanja ci onisti þ ke države Izraela identifikovanjem sa Zidovima kroz mit o „Božjem izabranom narodu" i doniranjem velikih iznosa novca onim institucijama za koje üe ljudi pogrešno da misle da potpomažu na predak hrišüanstva. muslimanskog fun damentalizma. beüi alkoholu i drogi. koji je poþeo da gradi službenik Britankse istoþno-indijske kompanije (British East India Companv) Derbi. nastaviti izgradnju kulta hrišüanskog fundamentalizma. 14. njeno Voj. godine. gangsteri poput prljavih i perverznih „Rolling Stones-a" Mika Džegera (gangsterske družine koju posebno podržava evropsko crno plemstvo) i svih „rok" zajednica koje je stvorio Tavi stok institut. poþevši od „The Beatles-a". tj. širiti verske kultove poput muslimanskog bratstva.no-obaveštajno odelenje 6 (Militarv Intelligence Division 6). uvoÿenje novih kultova i naduvavanje postojeüih. u sluþaju Sjedi njenih Ameriþ kih Država veü postoji jedna agencija za upravljanje krizom. i vršiti ubistva po uzoru na one Džima Džonsa i „Semovog sina" (Son of Sam). Sika. a potom „upravljati" tim kri zama. to istraživanje rezultiralo je izveštajem koji je kasnije postao poznat pod nazivom Zavera Vodenjak (The Aquarian Conspiracv). svim ljudima širom sveta onemoguüiti da odluþuju o sopstvenoj sud bini stvaranjem krize jedne za drugom.

Meÿunarod ne banke za obraþune (Bank for International Settlement. te þetiri þasne sestre su bile koministiþki subverzivni agenti þije je aktivnosti Vla da El Salvadora naširoko dokumentovala. ovo je poþelo Jsusovskom teologijom osloboÿenja". treba se prisetiti da je upravo Betino Kraksi pridobio italijansku i ameriþku Vladu da pregovaraju sa Crvenim brigadama kada su kidnapovale italijanskog predsednika 28 . dok se ne ugase ili ne dovedu pod okrilje Ujedinjenih nacija. tije kao MI6. 20. 16. kao i Kostariku i Honduras. 17. Meÿunarodnog monetarnog fonda (MMF-a). jedno vrlo aktivno telo koje sprovodi teologiju osloboÿenja je komunistiþki orijentisanja Misija Meri Knol (Mary Knoll Mission). dati puni podršku nadnacionalnim institucijama poput Ujedinjenih na cija (UN-a). BIS). velika koliþina dokumenta cije salvadorske Vlade koja dokazuje šta su þasne sestre Misije Me ri Knol radile u toj zemlji nije dobila nimalo prostora u ameriþkoj štampi niti u drugim medijima. Mozambiku. a igrala je vodeüu ulogu u širenju i pobedi komuni zma u Rodeziji. 18. koja je dovela do pada porodice Somoza u Nikaragvi i koja danas razara El Salvador. prouzrokovati potpuni slom svetske ekonomije i tako stvoriti potpu no politiþko rasulo. organizacija Meri Knol deluje u mno gim zemljama. Angoli i Južnoj Africi. i što je više moguüe smanjiti uticaj državnih insti tucija. preuzeti vlast nad sveukupnom spoljnom i unutrašnjom politikom Sje dinjenih Ameriþkih Država. godine u knjizi What Really Happened in Iran (Šta se zaista dogodilo u Iranu). u kome veü 25 godina traje „graÿanski rat". prodreti u vlade svih država i u njima subverzivno delovati iznutra kako bi se uništio suverenitet i integritet zemalja koje te vlade pred stavljaju. što sam izneo 1985.15. a na kraju i hrišüanska. Me ÿunarodnog suda. 19. izvoz ideja „verske slobode" u sve zemlje sveta kako bi se obezvredile sve postojeüe religije. to objašnjava za što su mediji posvetili toliku pažnju ubistvu þetiri takozvane þasne sestre ove Misije u El Salvadoru pre nekoliko godina. organizovati svetski teroristiþki aparat i pregovarati sa teroristima gde god se dogode teroristiþke aktivnosti.

ekonomska platforma Sjedinjenih Ameriþkih Država mora se temeljiti na: a) urbanim crnim tržištima. Poreklom Austrijanac. i zato se mora sprovesti odabir. Ali Butu i generalu Zii ul Haku. 21. „beskorisnih izjelica". Prema Fon Hajeku. potrebno da se ograniþi broj stanovnika uporedo sa smanjenjem prirodnih bogatstava. Zato je. kada bi prekinuo svoje üutanje. nesumljivo bi od njega „napravili strahovit primer". drugog ekonomiste pesimizma pod pokroviteljstvom Rimskog kluba.Vlade Alda Mora i generala Doziera. preuzeti kontrolu nad obrazovanjem u Americi u nameri i sa svrhom njegovog potpunog i temeljnog uništenja. b) malim proizvodnim pogonima hongkongškog tipa. c) turistiþkim delatnostima. Kada se ta prirodna bogatstva potroše. : >V. Nepotrebno je i spominjati kako elita neüe sebi da dozvoli da je ugrozi brzo rastuüi broj stanovnika. onako kako je to Kisindžer pokazao Aldu Moru. sa fiziþkom radnom snagom. Svi ekonomski projekti Komiteta 300 završavaju se na raskrsnici izmeÿu Maltusa i Frederika fon Hajeka. od tada su ostvareni ili su veoma blizu ostvarenja. po Maltusu. Fon Hajek je veü dugo pod nadzorom Dejvida Rokfelera. Maltus je smatrao da je ljudski napredak ograniþen prirodnim moguünostima kojima zuemlja može da izdržava odreÿeni broj stanovnika i da üe prekoraþenjem tog broja ograniþena bogatstva zemlje ubrzo da nestanu. a po uzoru na nju je osnovan Komitet 300. Mnogi od ovih ciljeva. Postao je poštovan i ugledan uz pomoü Britanske istoþno-indijske kompanije. metodama koje su zacrtane u „Izveštaju Global 2000". U programu Komiteta 300 od posebnog interesa je srž njihove ekonomske politike. 29 . godine. koje sam prvi put nabrojao 1969. usput spomenimo da general Dozier ima strogo nareÿenje da ne priþa o onome šta mu se dogodilo. sina engleskog provincijskog sudije. uveliko utemeljene na uþenju Maltusa. neüe ih biti moguüe nadoknaditi. a njegove zamisli su u Sjedinjenim Ameriþkim Državama veü priliþno široko prihvaüene. Kao što sam veü rekao. „odabir" se veü dešava.

njegove voÿe i organizatore. Džefriju Saksu. je bio tvorevina þlana Komiteta 300 Zbignjeva Bžežinskog. stvorena radi nasilnog uvoÿenja promena kao priprema za nadolazeüu svetsku krizu. a koju je naruþio Rimski klub. Profesor Saks otišao je korak dalje u tom procesu. Dogodila se samo smena gospodara.d) zonama slobodnog preduzetništva. Knjiga nosi naslov The Technotronic Era (Tehnotronska era). Ovo objašnjava veliku medijsku pažnju koju je taj pokret dobio od ameriþkih medija. biüe nametnut i Rusiji. Komitet 300 je naložio Rimskom klubu da iskoristi poljski nacionalizam kao sredstvo za rušenje Katoliþke crkve i stvaranje uslova za ponovni ulazak ruske vojske i okupacije Poljske. bez obzira na to što su za njegovo lansiranje iskorišüeni radnici brodogradilišta Gdanjsk. koja je dovela do destabilizacije te zemlje. Ova knjiga je otvorena najava naþina i metoda koji üe se primenjivati u kontroli Sjedinje30 . koja se nedavno oslobodila dominacije SSSR-a. Verovatno zato ga tako dobro reklamiraju u ameriþkim desniþarskim krugovima. Veüina voÿa Solidarnosti su bili potomci boljševiþkih Židova iz Odese. naiÿe li na oštar otpor. e) obustavljanju celokupne industrijske proizvodnje i f) zatvaranju svih nuklearnih elektrana. Ipak. þime je osigurao ekonomsko ropstvo Poljske. ako ga tako možemo nazvati. Solidarnost nije nikakav „radniþki" pokret. Potpuno identiþan ekonomski plan. koji je sam odabrao ime tom „radniþkom sindikatu". Bžežinski je napisao jednu knjigu koju treba da proþita svaki ameriþki graÿanin koga zanima buduünost Amerike. Fon Hajekove zamisli su u savršenom skladu sa zamislima Rimskog kluba. brzo üe se ponovo uvesti stari sistem donacija. Podsetimo se da je Rimski klub organizovao poljsku ekonomsku krizu. Pokret „Solidarnost". koji nisu bili baš poznati po tome što su mrzeli komunizam. koga su poslali u Poljsku kako bi nastavio posao koji je Von Hajek tamo zapoþeo. u kojima smutljivci mogu nekontrolisano da deluju i u kojima trgovina drogom može nesmetano da cveta. mlaÿem ekonomisti. To je bila visoko organizovana politiþka organizacija. Poljska üe sada da postane ekonomski rob Sjedinjenih Ameriþkih Država. Fon Hajekova dužnost je predata novom.

nih Ameriþkih Država u buduünosti. tj. Te baze podataka moraüe da budu trenutno dostupne vlastima. kao da su ljudi nekakav mrtav predmet. Bžežinski je rekao kako Sjedinjene Ameriþke Države ulaze . sada imamo i opijume u vidu masovnih sportskih dogaÿaja. Nerazuman seks i epidemija upotrebe droge stvoreni su radi odvlaþenja pažnje od onoga što se zaista oko njih dogaÿa. neobuzdanih seksualnih pobuda. Njegova knjiga je jednostavno plagijat projekta koji je Komitet 300 predao Rimskom klubu na odobrenje. Na jednom mestu mu je izletelo: U isto vreme uveliko üe se poveüati moguünost društvene i politiþke kontrole pojedinca. gledajuüi prema kraju veka. (Ovo objašnjava strukturu institucije FEMA. godine i više puta je spominjao u svojim biltenima.) To üe u toku sledeüih nekoliko decenija podstaüi sklonost ka tehnotronskoj eri. Zar nije istina da veü 1991. prikupljati i unositi najnovije podatke. 0 knjizi Tehnotronska era detaljno sam izveštavao 1981. što üe ostaviti još manje prostora za politiþku proceduru kakvu danas poznajemo. rok muzike i celog novog naraštaja zavisnika o drogama. idemo prema tehnotronskom dobu koje bi lako moglo da postane diktatura". kao opijum za sve veüe besciljne mase". koji üe uz uobiþajene podatke sadržavati i najliþnije pojedinosti o zdravlju i liþnom ponašanju svake osobe. U knjizi Tehnotronska era Bžežinski piše o „masama". Da li je i on bio prorok? Da li je mogao da vidi buduünost? Odgovor je: nije. Govoreüi za Komitet 300. Naše postojeüe institucije üe biti zamenje-ne institucijama za upravljanje predkriznim stanjima. sa zadatkom da unapred identifikuju moguüe društvene krize i izrade program za njihovo rešavanje. godine postoji besciljna grupa graÿana? Mogli bi da kažu da 30 miliona nezaposlenih i 4 miliona beskuünika predstavljaju „besciljnu masu" ili barem jezgro te mase. Moü üe biti u rukama onih koji kontrolišu informacije. Bžežinski je takoÿe rekao kako je naše društvo „sada u informatiþkoj revoluciji koja je utemeljena na usmerenosti ka zabavi i spektaklima za gledaoce (neprekidni televizijski prenos sportskih dogaÿaja). Osim religije kao „opijuma za narod". Bžežinski neprestano spominje potrebu kontrole „masa". Osvrüe se i na kloniranje i „robotoide". diktaturi. Uskoro üe biti moguüe uspostaviti kontrolu nad svim graÿanima. Na kraju. za koju su i Lenjin i Marks priznali da je potrebna.u doba koje je drugaþije od svih prethodnih. koja je osnovana mnogo kasnije.. moguünost biohemijske kon- 31 . Moguüe je da nas Komitet 300 tako doživljava. ljude koji se ponašaju i izgledaju kao ljudi. ali to nisu.

kao vodeüi þlan Rimskog kluba i Komiteta 300. uklju þ uju ü i bi ü a koja ü e da funkcionišu kao ljudi. gde se nalazi džinovski kompjuter. Kontrola üe se sprovoditi preko našeg Komiteta i preko globalnog planiranja i upravljanje krizama" (naglasio Dž. U Sjedinjenim Ameriþkim Državama üe biti lako doüi do takvih podataka. Danas je Amerika zemlja kreativnog društva." Ono što je zaista trebalo da kaže je to da je Amerika eksperimentalno tlo za politiku Komiteta 300. bilo da se radi o pop umetnosti. Tada sam 32 . mogla bi da dovede do nekih teških pitanja" (naglasio Dž. Bžežinski nije sve ovo napisao kao obiþan graÿanin. ýudno.). da razmišljaju kao ljudi. veü kao savetnik za nacionalnu sigurnost predsednika Kartera.Novi svetski poredak. þime üe se omoguüiti nadzor nad svakom osobom. Njegova knjiga govori o tome kako Amerika mora da se odrekne svoje industrijske baze i da uÿe u. da üe „nastati rasulo ako Komitet 300 ne preuzme kontrolu nad pripremama za Novi svetski poredak. kao þlan Veüa za spoljne poslove (CFR-a) i þlan starog poljskog crnog plemstva. godine. u svetlu genocida izveštaja Global 2000. „potpuno novo istorijsko doba". tako velika memorija neüe nikada da bude potrebna. bilo o LSDu. oponašaju.trole uma i genetskog popravljanja/poboljšanja þ oveka. ako se to ikada ostvari. dok je druge zemlje. ukljuþujuüi i vladu SSSR-a. jer üe se broju 666 jednostavno dodati broj socijalnog osiguranja ili broj vozaþke dozvole. K. Bžežinski kaže i ovo: „Ono što Ameriku þini jedinstvenom je njena spremnost da okusi buduünost. pod šifrom „666". K. koji može da saþuva sve vrste podataka koje Bžežinski spominje i ima tako veliki kapacitet da može da saþuva podatke o nekoliko milijardi ljudi više nego što ih danas ima na planeti zemlji. koja vodi direktno u raspad starog poretka i u ulazak u svetsku vladu . svesno ili nesvesno. O ovoj informaciji sam izveštavao 1981. u Belgiji. Veü 1981. ali veü se nalazimo u velikoj napetosti zbog nadzora. kako su to najavili Bžežinski i njegove kolege iz Komiteta 300. Ali. Drugo takvo mesto je sedište NATO-a u Briselu. Lurdes na Kubi je jedno od mesta gde se upravo to dogaÿa.). U jednom poglavlju knjige Tehnotronska era autor opisuje kako üe ova tehnologija da dovede do snažnih sukoba koji üe da naruše socijalni mir i uopšte mir u svetu. i to nekoliko meseci pošto sam je dobio. godine Komitet je upozorio vlade. kako on tvrdi.

000 društvenih inženjera. godine objavio bila alarmantna. koju je isplanirao Vili Brant. pod bezazlenim imenom „Ande Plan" (The Andes Plan). To jednostavno nije bilo taþno. To je bio deo šireg plana koji je napravio Eliot Abrams iz ameriþkog Ministarstva spoljnih poslova. izvedena se kao rezultat posete Filipa Gonzalesa Kubi. Ispirali su nam mozgove da bi mislili da je komunizam najveüa opasnost za nas Amerikance. Kada sam 1981 godine pisao o tome. Radi ilustracije naþina na koji zaverenici deluju izvan državnih granica. kada se približavamo konaþnoj fazi rušenja Sjedinjenih Ameriþkih Država kakve danas poznajemo. akcija „Konaþna ofanziva". voda Socijalistiþke internacionale i bivši kancelar Zapadne Nemaþke. vidimo da smo suoþeni sa problemom velikih razmera. finansirao je þlan Komiteta 300 Vili Brant. „Konaþnu ofanzivu" salvadorskih gerilaca. nije bila uspešna. onda je ona još alarmantnija danas. Uz neograniþena finansijska sredstva. namerno smo zavedeni da verujemo kako je problem o kome govorim potekao iz Moskve. globalni planovi zaverenika su veü bili u naprednoj fazi priprema. Rimski klub je direktno sudelovao i u stvaranju 25-godišnjeg rata u El Salvadoru. koja. Najveüa opasnost je masa izdajnika u našoj okolini.izvestio i o tome kako je Rusija pozvana da se prikljuþi pripremama za nadolazeüu svetsku vladu. Ako je informacija koju sam 1981. banki i þinjenicu da je veüina vlada veü pod kontrolom.da postane španski predsednik 33 . Naš Ustav nas upozorava da budno pratimo da li je neprijatelj medu nama. Taj zadatak bio je poveren Kisindžeru. na sreüu. U to vreme Gonzales se pripremao za preuzimanje uloge koju mu je zadao Rimski klub . može da se vidi kojom su brzinom planovi Komiteta napredovali. uz nekoliko stotina trustova mozgova i 5. Komitet je izabrao El Salvador kako bi Srednju Ameriku pretvorio u zonu za novi Tridesetogodišnji rat. Kao što sam veü mnogo puta rekao. toliko velikih da mu se ne može odupreti nijedna zemlja pojedinaþno. koji zauzimaju visoke položaje u strukturama naše vlasti. Svoju borbu moramo da poþnemo u Sjedinjenim Ameriþkim Državama da bi preokrenuli dogaÿaje koji nam prete gušenjem i upravo se ovde moramo suoþiti s tim unutrašnjim zaverenicima i poraziti ih. uz pomoü medija. Naši neprijatelji su sluge Komiteta 300. Gledajuüi unazad period od poslednjih deset godina.

Kao što veüina nas zna. u posetu Kastru. sa sedištem u Vašingtonu. pokojnog Napoleona Duartea. dok je putovao iz Vašingtona u Havanu. þak i po cenu tridesetogodišnjeg rata. godine. kao i u rušenju iranskog šaha. Gonzales je u to vreme putovao u Vašington na sastanak Rimskog kluba na temu „sreÿivanje Regana". Umesto da taj veliki potencijal vidi u pozitivnom svetlu. i politiþkom levicom i politiþkom desnicom upravljaju isti ljudi. najzloglasnijeg leviþarskog trusta mozgova Komiteta 300. Malvinski rat (poznat i pod nazivom Falklandski rat) i kasnije rušenje argentinske vlade. Polarizaciju Južne Amerike i Sjedinjenih Ameriþkih Država Komitet 300 je poverio Kisindžeru. Sastanak Gonzalesa i Kastra na Kubi najavio je predstavnik leviþarske gerile ilermo Ungo. jednim od vrhovnih þlanova Komiteta 300. Ungom je upravljao jedan profesor iz IPS-a. Jedna od glavnih institucija Komiteta 300 u SAD-u. koji je bio pod kontrolom Instituta za politiþke studije (Institute for Political Studies. Latinska Amerika je važna za Sjedinjene Ameriþke Države ne samo zbog toga što SAD imaju veliki broj odbrambenih ugovora s tamošnjim zemljama. takode je saraÿivao u planiranju dogaÿaja u Argentini. Gonzales je bio službenik Rimskog kluba zadužen za El Salvador i prvi socijalista koji je došao na vlast u Španiji od smrti generala Franka. Komitet 300 ga je video kao veliku opasnost za svoj plan nultog postindustrijskog razvoja SAD-a pa je odmah stupio u akciju kako bi primerom Argentine drugim la-tinoameriþkim zemljama uputio upozorenje da zaborave svaku moguüu po34 . Komitet 300 je to morao da spreþi po svaku cenu. održan u decembru 1980. kao specijalni zadatak. Upravo je posle tog sastanka na Kubi izvedena „konaþna ofanziva" salvadorske gerile. Institut Aspen u Koloradu (Aspen Institut of Colorado). koji je poginuo u misterioznoj avionskoj nesreüi. što bi oživelo mnoge ameriþke kompanije koje jedva preživljavaju i osiguralo hiljade novih radnih mesta. skraüeno IPS).Vlade. te bivših kolega. isplanirali su Kisindžerovi saradnici u saradnji s lordom Karingtonom. što objašnjava þinjenicu da je Ungo bio doživotni prijatelj voÿe salvadorske desnice. Osim mene i jednog ili dvojice kolega iz obaveštajne zajednice. posle þega su usledili ekonomsko rasulo i politiþki nemiri. izgledalo je da niko nije þuo za Gonzalesa do njegove posete Kubi. veü i zbog velikog potencijalnog tržišta za izvoz ameriþke tehnologije i proizvoda teške industrije.

Meksiko kao stabilna i napredna zemlja može samo biti plus za Sjedinjene Ameriþke Države. što može da znaþi na hiljade radnih mesta i za Amerikance i za Meksikance. koje proizvode obilje jeftine elektriþne energije. Amerikanci uopšteno omalovažavaju Meksiko. godine Rimski klub je izdao nareÿenje da se obustavi izvoz nuklearne tehnologije u zemlje u razvoju. Od toga imaju korist samo „olimpijci". To je upravo razlog zbog koga se tako veliki broj latino-ameriþkih zemalja okrenuo proizvodnji droge kao jedinom izvoznom proizvodu. suverenitetu i integritetu. Postoji velika moguünost da je upravo to bila namera zaverenika. Meksiko je veliko potencijalno tržište za sve vrste ameriþkih dobara i proizvoda. Meksiko je naveüi deo tehnologije za izgradnju nuklearnih elektrana dobio od Argentine. Takvo stanje stvari bi bilo propast za zaverenike. Komitet 300 bi dozi veo pravi šok i trebalo bi mu mnogo vremena da se od njega oporavi. Meksiko je dnevno gubio po 200 miliona dolara. godine zaustavili izvoz nuklearne tehnologije u sve zemlje osim u Izrael. Pomoüu nuklearnih elektrana. Naslednici Iluminata su jednako velika opasnost za Sjedinjene Ameriþke Dr35 . a taj odliv kapitala organizovali su i njime upravljali predstavnici Komiteta 300. Moramo da promenimo svoj naþin razmišljanja o Meksiku i uopšte o Južnoj Americi. Kada bismo uspeli da porazimo planove Rimskog kluba za Meksiko. koji su do 1991. Komitet 300 baš to želi da narod Sjedinjenih Ameriþkih Država tako doživljava Meksiko. ali je Malvinskim ratom to zaustavljeno.stanje koje dopušta lako upravljanje i pljaþkanje meksiþke nafte. Kada bi na þelu Sjedinjenih Ameriþkih Država bili državnici umesto politiþara mogli bismo da udružimo snage i osujetimo planove svetske vlade Novog svetskog poretka o vraüanju Meksika u beznadežno stanje.misao o nacionalizmu. Upravo to je ono što zaverenici žele da zaustave i zato veü decenijama ponavljaju klevete i vode ekonomski rat protiv Meksika. Komitet 300 je za Meksiko namenio feudalno seljaštvo . Pre nego što je bivši meksiþki predsednik Lopes Portiljo preuzeo vlast i nacionalizovao banke. Meksiko bi postao „Nemaþka Latinske Amerike". Još 1986. Preseljenje ameriþke industrije „južno od ameriþke granice" i plaüanje robovskih plata maquiladores-ima nije u interesu nijedne od tih dveju zemalja. iz banaka i brokerskih kuüa na Vol Strini. nezavisnosti.

36 . ali je u stvari izgubila.najveüom institucijom za pranje mozga na svetu. Entonija Vedžvuda Bena. U svojim govorima Vikers je dobro koristio obuku i iskustvo koje je stekao na Tavistok institutu. a tu snr. Kao pripadnik britanske oligarhijske porodice Vikers. godine desnica je mislila da je pobedila. Butler je dalje rekao da üe fondacija Heritejdž primeniti desniþarske ideje kako bi Sjedinjenim Ameriþkim Državama nametnula radikalno leva naþela.žave kao i za Meksiko. Jedna je društvo iz devetnaestog veka. manjkaviji nego na bilo kojem drugom podruþ ju. ista ona radikalna naþela o kojima je ser Piter Vikers Hol. Kao pokriüe služio im je Institut za urbani i regionalni razvoj Univerziteta Kalifornija (Universitv of California Ur-ban and Regional Development Institute). Komitet 300 je preko svojih ispostava uspeo da poništi Reganove predsedniþke zamisli. proizvoÿaþa oružja. Pogledajte ovaj primer: Postoje dve Amerike. kao i za vreme Hitlerovog dolaska na vlast. zasnovano na teškoj industriji. imao je i položaj i moü. Ta dva sveta su u osnovi suprotna. najviši fabijanista u SAD-u i prvi þovek Heritejdž fondacije otvoreno govorio tokom izborne godine." Time je mislio na stanje u kome se desnica nalazila kada je shvatila da na svim važnim položajima u Reganovoj vladi sede predstavnici fabijanista koje je preporuþila fondacija Heritejdž. Evo šta je o toj temi rekao Stjuart Butler iz fondacije Heritejdž (Heritage Foundation): „1980. Kada bi sa meksiþkim patriotskim pokretima uspeli da pronaÿemo zajedniþki jezik. Ali takva akcija zahteva vodstvo.þelu jednog konzervativnog „trusta mozgova". Upravo üe kriza izmeÿu ta dva sveta da dovede do ekonomske i društvene katastrofe u sledeüem veku. I Vikers i Ben su povezani sa Tavistoškim Institutom za ljudske odnose (Tavistock Institute for Human Relations) . Ser Piter Vikers Hol je i dalje bio aktivni fabijanista iako je bio na . Ser Piter je niz godina bio osoba od poverenja predsednika britanske Laburstiþke stranke i þlana Komiteta 300. Na kraju. Druga je rastuüe postindustrijsko društvo.narod Sjedinjenih Ameriþkih Država bi stvorili veliku silu s kojom ne bi bilo šale. u nekim sluþajevim podignuto na olupinama stare Amerike. Ne mogu koegzistirati. postindustrijski svet mora da sruši i izbriše onaj drugi svet. mi . Porodica Vikers je u Prvom svetskom ratu snabdevala oružjem obe strane.

do üi ü e do društvenog rasula þ ije je razmere teško zamisliti. ali je krajnji rezultat te propagande bio demoralisanje stanovnišfta.'. na jedan ublažen naþin hteo da kaže? Prevedeno na svakidašnji jezik rekao je da üe Novi svetski poredak skrsiti stari ameriþki nalin života. prev.L " . ja ih upuüujem na taj ser Piterov govor i dodam svoje mišljenje da üe trajati sve do 1995/96. Istinski fabijanisti o þ ekuju od nove desnice da ü e da progura neke od njihovih radikalnih ideja.Ne zaboravimo da je taj govor održan 1981. Ni ser Piter nije bio izuzetak.' Da li je ser Piter bio vidovit. a i ono što posle nje nastane neüe biti Amerika kakvu smo poznavali šezdesetih i sedamdesetih godina. Ako nema planiranja budu ünosti i ako vlast ne zaustavi napredak. Koliko je samo taj govor bio proroþanski! Uostalom. (Upravo onaK ko kako su to zamislili nau þ nici nove nauke na Tavistok institutu). Šta je ser Piter. . Po stanju naše ekonomije i industrije se jasno vidi koliko je ser Piterova prognoza bila taþna.' stanja. veliki mag ili možda šarlatanski prorok sudbine koji je imao puno sreüe? Odgovor je: nijedno od toga. kojem verujemo i koji je utemeljen na našem Ustavu. a proizvodna baza ü e slabiti. Kako se ekonomija bude pogoršavala to üe se dogoditi u Sjedinjenim Ameriþkim Državama.nap. Amerika kakvu smo poznavali üe morati da nestane ili üe biti srušena. Kolman. gradovi ü e se smanjivati. • >. 37 . naš pravi republikanski oblik vlasti. Kako sam rekao. þlanovi Komiteta 300 þesto su svima vidljive i veoma istaknute osobe. svoj govor je zaokružio recima: Savršeno sam zadovoljan saradnjim sa Fondacijom Heritejdž i sliþnim zajednicama. Veü više od deset godina britanski narod je podvrgnut stalnoj propagandi o nekadašnjem životu u industrijskim pogonima. Kada me zabrinuti ljudi pitaju koliko üe trajati recesija iz 1991.. Ta Amerika je veü uništena. godine. To (proces demoralizacije)* je potrebno da bi ljudi prihvatili teška '. Ser Piterov govor sam preneo u svom biltenu ubrzo pošto je održan. godine. To ü e dovesti do socijalnih potresa. Izgledi za urbanu Ameriku su slabi. Sve to je istina. ali ono što je najvažnije. Postoji mogu ü nost da se nešto uradi sa gradskim centrima. On je samo Reci u zagradama dodao je dr Dž. .Rimski klub. bilo je lako predvideti buduünost koju su za Ameriku veü napisali Komitet 300 i njegovo izvršno telo . Kako bi svi razumeli odakle je. godine.

þitao projekat Rimskog kluba. Gledajuüi unazad ovih deset godina od njegovih predviÿanja. poslatog kabinetu predsednika Regana. poslužio svojim studentom Miltonom Fridmanom tako što ga je postavio na mesto predsedavajuüeg na projektu Rimskog kluba za deindustrijalizaciju Amerike pomoüu Reganovog ubrzanja sloma. ser Piter Vikers je bio aktivan i kada je NATO Rimskom klubu naložio izradu društvenog programa kojim üe se u potpunosti eliminasti smer u kome Amerika želi da ide. rekao: „Možete da cvetate pod Vokerovim kreditnim slomom ako profilišete Regana da taj kreditni slom pojaþa. Spomenutih 3. za izradu tog programa zadužio Stenfordski institut za istraživanje (SRI). Veliki deo savetodavnog materijala. koji su ubrzale Reganove ekonomske mere. Po izrazom „profilisati". „Preporuke" su nedvosmisleno sadržavale neka mišljenja Entonija Vedžvuda Bena. Ben je þlanovima Socijalistiþke internacionale. Ben je mislio kako Reganu treba oprati mozak. koji su se sastali 8. na primer. ali ne samo za Ameriku. þlana Britanskog parlamenta i visokokotiranog þlana Komiteta 300.000 strana. decembra 1980. bio u poziciji da Fondaciji Heritejdž unapred da mnoge informacije. Kao þlan Komiteta 300 i NATO-a.000 „preporuka" predsedniku Reganu je uruþio ser Piterov štiüenik Stjuart Batler. 38 . pa na kraju i stambene izgradnje. Šta više. Vredno je napomenuti da se Von Hajek. Vredno je spomenuti kako je ser Piter Vikers (tast ser Pitera Vikersa Hola) sudelovao u izradi dokumenta Stenfordskog instituta za istraživanje koji nosi naslov „Promenljive slike þoveka" (Changing Images of Man). bio je preuzet iz tog dokumenta. po nalogu Tavistok instituta. prvo þeliþne a potom i automobilske industrije. tela Komiteta 300 o laganoj smrti Sjedinjenih Ameriþkih Država kao nekadašnjeg industrijskog džina. Rimsko klub je. može li iko sumnjati da je plan Komiteta 30Qro rušenju industrijalizovane Amerike postao stvarnost? Zar se nisu predviÿanja ser Pitera pokazala neverovatno istinita? Zaista jesu. od 3." ýinjenicu da je Reganova vlada prihvatila i primenila taj Batlerov savet potvrÿuje slom banke Savings and Loan i bankarske privrede. ser Piter Vikers je kao visoki funkcioner britanske tajne službe MI6. godine u Vašingtonu. veü i za sve zemlje Atlantskog saveza i OECD-a. skoro do poslednjeg slova. jedan od osnivaþa Fondacije Heritejdž.

Na decembarskom sastanku u Vašingtonu 1980. tj. silom ili bilo kojim potrebnim sredstvima. Nije za potcenjivanje moü Antidefamacijske lige kao ni njen ogromni domen delovanja. kako bi pokazao da može da skrši bilo koju opoziciju i onda kada je kandidata. poznat i kao „Ervin Sual".U tom smislu je za slom francuske þeliþne industrije kao þlan Komiteta 300 bio zadužen pripadnik francuskog crnog plemstva Etjen de Avinjon. direktor odbora za istraživanje istine. Džon Grem. kao u sluþaju sa Miteranom. Ekonomski sastav 20. veka üe da razvije mašine koje üe smrviti ljude. Evo šta je rekao: „Industrijski kapitalistiþki razvoj je suprotnost slobodi. Antidefamacijska liga je ništa drugo do agencija britanske obaveštajne službe. i 21. a njom upravljaju sva tri ogranka Britanske obaveštajne službe. Postoji velika moguünost da nijedan od stotina hiljada francuskih radnika þeliþne industrije i brodogradnje koji su veü deset godina bez posla nije nikada þuo za De Avinjona. uglavnom zato što ga je održao Fransoa Miteran. godine. decembra u Vašingtonu." Miteranov povratak u Jelisejsku palatu bio je veliki uspeh socijalizma. godine bio je u ulozi „posmatraþa" predstavnik još jedne zajednice. Time se pokazalo kako je Komitet 300 dovoljno moüan da predviÿa dogaÿaje i da ih potom ostvaruje. zvanog Antidefamacijska liga (Anti-Defamation League. Ali. Moju posebnu pažnju je privukao jedan govor sa te decembarske konklave iz 1980. Sual je još uvek þlan supertajnog SIS-a . Ispostavilo se da je to bio Bani Sadr. tj. MI6 i JIO. 39 . oštroumna politiþka grupa iz Pariza pre toga odbacila. Zato mi je njegov govor bio posebno važan. 0 De Avinjonovom planu sam napisao detaljan izveštaj u þasopisu World Economic Review 1981. Moramo da ga zaustavimo. koja veü daje zapanjujuüe rezultate. Tom sudbonosnom sastanku Rimskog kluba. održanom 10. Sualova velika torba prljavih trikova napunjena je u kanalizaciji londonskog Ist Enda. þovek koga je odbacila francuska politka jer je mislila da je veü potrošen. prvo na podruþju nuklearne energije. ADL). moj izvor iz obaveštajnih krugova mi je pre tog sastanka rekao kako se veü vodi postupak sa ciljem da se Miteran vrati na svoje noge i postavi na vlast.elitnog ogranka tajne službe tima Džejmsa Bonda. posebni izaslanik ajatolaha Homeinija. prisustvovao je i jedan misteriozni þovek iz Irana. godine.

Antidefamacijskoj ligi su otvorena vrata Ministarstva spoljnih poslova i ona se obilno koristi impresivnom tajnom službom tog ministarstva. „kapitalistiþkog sloja" i menadžmenta. MekLin i Kim Filbi. Sual je zaposlen u Sjedinjenim Aemeriþkim Državama. To ministarstvo ima nalog da Sualu da sve što poželi i kada god to poželi. Sual se prikljuþio organizaciji Young People's Socialist League (Socijalistiþka liga omladine). od kojih su trojica Jevreji i prikriveni homoseksualci. Sual je bio duboko upleten u ABSCAM i þesto mu se obraüaju agencije za spro40 . a Britanska tajna služba ga je ubrzo potom unovþila. Ministarstvo spoljnih poslova ima u svom desnom krilu ceo niz agenata koji se prikazuju kao „neustrašivi pobornici antisemitizma".Sual tesno saraÿuje sa Holom i drugim fabijanistima. Ova špijunska grupacija deluje veü dvadeset godina. ýlan ove grupacije je i jedan pisac koji je vrlo omiljen u desnim hrišüanskim krugovima. Kao veoma koristan za Britansku tajnu službu odabran je još kao student na Radniþkom fakultetu Raskin (Ruskin Labour College) engleskog Univerziteta Oksford (Oxford Universitv). Dok je bio na Oksfordu. po njihovim recima. gde je bio pod zaštitom i pokroviteljstvom jednog od najtvrdokornijih ameriþkih leviþara. koji se protezao duž üele Amerike i þiji je najvažniji þlan bio upravo Lipman. Rods. Izdaju zajedljive antižidovske „novine" i prodaju veliki broj antisemitskih knjiga. Oba Lipmanova projekta bila su integralni delovi aparata Komiteta 300. onih þiji roditelji pripadaju „gornjem sloju" britanskog visokog društva. Ova grupa i pojedinci koji joj pripadaju su pod zaštitom Antidefamacijske lige. Jedan od glavnih operau'vaca deluje u saveznoj državi Luizijani. Voltera Lipmana. Lipman je osnovao i predvodio Ligu za industrijsku demokratiju (League for Industrial Democracv) i organizaciju Students for a Democratic Society (Studenti za demokratsko društvo). Univerziteti Oksford i Kembridž su veü dugo vremena podruþja nastanjena sinovima i küerkama elita. Obe ove leviþarske organizacije organizovale su operacije za stvaranje netrpeljivosti izmeÿu industrijskih radnika i. Sal se u veüini sluþajeva bavi analizom „desnih grupacija i pojedinaca". istog onog centra za komunistiþko obrazovanje iz koga su ponikli Milner. Sual ima jake veze sa ameriþkim Ministarstvom spoljnih poslova i može da od FBI-a dobije dosije svake osobe na koju se okomi. Ta grupacija doušnika ima þetvoricu voÿa. Bardžis.

Filip Ejdž se pridružio CIA-i nakon što je diplomirao na Univerzitetu Notr Dam. bio je posrednik koji je predsedniku Reganu prenosio poruke mržnje o Donovanu. u smislu puta koji je Reganu kao novoizabranom predsediku zacrtala Fondacija Heritejdž. a radio je po nalozima Kraljevskog instituta za meÿunarodne poslove (RIIA) i Veüa za spoljne poslove. Jedan od takvih osoba bio je Reganov ministar za rad Rej Donovan. preciznije. þije je ime bilo na drugom popisu od 3. Drugi važan zaverenik je bio Filip Ejdž. Sual je bio zadužen i za praüenje Regana. Da ne ostane nazebeleženo: ništa što se dogaÿa u Sjedinjenim Ameriþkim Državama ne dogaÿa se bez odobrenja Kraljevskog instituta za meÿunarodne poslove. tražeüi od njega pomoü u raznim istragama i operacijama postavljanja klopki. kojima su se ýerþil i lord Halifaks hvalili i koji su ("Specijalni odnosi") odgovorni za Zalivski rat. u kome su se SAD borile protiv Iraka za i u korist britanskih interesa. Reþ je o stalnom i neprekidnom sporazumu. bio je zadužen za Meksiko. slikovito reþeno. Iako nije þlan Komiteta 300. koji su prvo otvoreno prihvatili (pre toga je bilo mnogo takvih tajnih sporazuma) ýerþil i Ruzvelt 1938. godine kao obaveštajca koji je stajao iza nemira na univerzitetu u Meksiku. Jedna od najvažnijih stvari što se tiþe nemira meksiþkih studenata bila je þinjenica da su se 41 . ispali nekoliko hitaca ako mu se uþini da Regan skreüe s puta ili u bilo kom trenutku poþne da skida tamne naoþare. u kojoj kraljica Elizabeta II i njena uža porodica imaju znatan udeo. godine svaki zadatak tajnih službi sprovodio se iskljuþivo preko te specijalne zajedniþke zapovedniþke strukture. interesa kompanije Britiš Petroleum. Prvi put sam ga primetio 1968. Džejms Bejker III. Od 1938.voÿenje zakona. gde je uveden u jezuitski masonski lanac. koji je ipak uklonjen sa te dužnosti zahvaljujuüi odele-nju Antidefamacijske lige pod nazivom Prljavi trikovi (Dirty Tricks). i da. jedne od najvažnijih kompanija Komiteta 300. godine i po þijim uslovima su ameriþke tajne službe dužne da razmenjuju poverljive informacije sa Britanskom tajnom službom.000 preporuka koje je napravila Fondacija Heritejdž. To je temelj takozvanih „specijalnih odnosa" izmeÿu ove dve zemlje. takozvani „odmetnik" od CIAe. Sual je pripomagao u uklanjanju svakog nepoželjnog desniþarskog savetnika i savetnice þiji rad nije bio po volji Fondacije Heritejdž.

Naprotiv. Ako izmeÿu SAD-a i SSSR-a uistinu vlada mir. ta stanica može da prati hiljade ekektronskih signala isto vremeno. 1991. da pokrene brižno pripremane akcije na globalnom nivou. smeštena u mestu Lurdes na Kubi. Nastavio je da radi kao þlan CIA-e sve dok njegova dvostruka uloga nije otkrivena. Komitetu 300 nije bilo teško. U tom razdoblju postao je osoba od poverenja kubanskog diktato ra Fidela Kastra. priþaju nam kako je „komunizam mrtav". U to je bila ukljuþena najveüa sovjetska prislušivaþka stanica na Zapadu. Ejdž je iz Meksika poslat da se poveže s teroristiþkim grupacijama u Portoriku. Danas. Za razliku od „pop zvezda" i najnovijih bednih holivudskih „otkriüa". i 1991. Ta stanica je sposobna da uhvati i najslabije „olujne" signale. kako bi na prvi pogled moglo da se uþini. þiji je integralni deo i INTERPOL. tokom svih tih zaduženja saraÿivao je sa CIA-om. Sa struþnjacima s podruþja koordiniranja. Za „Olimpijce" je to bilo oþas posla. ako ni zbog þega drugog ono zbog njegove uloge u sla42 . Levina je vredno posebno spomenuti. Ta stanica je presrela mnoge privatne telefonske razgovore izmeÿu kongresmena i njihovih ljubavnica i dobro ih iskoristila. Pragu i Zapadnom Berlinu. godine.000 sovjetskih specijalaca za praüenje 1 dešifrovanje signala. Bonu. Ime Bernarda Levina verovatno nije dobro poznato u Sjedinjenim Ameriþkim Državama. ako i ikada. Problem je nastao kada je Kastrova DGI (kubanska tajna služba) uspela da ga vrbuje. sa svojom specijalnom obaveštajnom mrežom. akademici retko. u šta bi želeli da verujemo.ti nemiri dogodili u isto vreme kada i oni u Njujorku. godine poveüao broj zaposlenih na toj stanici. Ne treba mislidi da je Ejdž dok je provodio te operacije bio „nepokoran" agent. ali Sjedinjene Ameriþke Države nisu uradile ništa kako bi zatvorile tu veliku špijunsku stanicu pred sopstvenim vratima. Od stotina akademika u SAD-u koji rade pod kontrolom Rimskog kluba. izlaze pred oþi javnosti. þemu potreba za tako velikom špijunskom stanicom? Jednostavna istina je þinjenica da je KGB umesto smanjenja osoblja. tokom 1990. bilo da je reþ o studentskim nemirima ili 0 rušenju predsednika tobože suverenih država. kakve odašilje telefaks ili elektriþna pisaüa mašina. koji kada se dešifruju otkrivaju sadržaj svakog dokumenta koji se šalje telefaksom ili radio telegrafom. Ne postoji apsolutno nijedan razlog za dalji opstanak te stanice. Sa 3.

porodica koja je skoro unište43 . posebno za vreme njegovog boravka u Parizu. jednako kao i na pojedince. Rimski klub veruje kako je proveo zadatak Komiteta 300 u pogledu „omekšivanja" Sjedinjenih Ameriþkih Država. U tim uslovima þak i one osobe koje imaju jasno zacrtane ciljeve i koje su spremne da preduzmu rizike postaju paralizovane snažnim unutrašnjim sukobom i ne mogu da donesu odluku o tome šta treba da uþine. Boris Jeljcin je potekao iz istog tog tora obaveštajne službe MI6. rok end rol „muzika". Evo jednog odlomka iz tog dokumenta: Jedna od glavnih tehnika slamanja morala strategijom terora se sastoji taþno od sledeüe taktike: držati osobu u neznanju što se tiþe njenog statusa i oþekivanja. Ovaj plan Rimskog kluba odnosi se na zemlje. Droga. seksualne slobode. Levin je bio autor dokumenta pod naslovom Vremenska perspektiva i moral . uz širenje protivreþnih vesti. slediüemo Rimski klub kao ovde.publikacije Rimskog kluba koja se bavi naþinom slamanja morala država i pojedinih državnih poglavara.bljenju Irana. od strogih disciplinskih mera do obeüanja dobrog odnosa. Plan Rimskog kluba koji je izradio Levin ima svrhu da demorališe sve nas tako da na kraju poþnemo da mislimo kako treba da prihvatimo i sledimo bilo šta što nam je namenjeno. Osim toga." Dopustite mi da vas uverim kako se takve stvari doga ÿ aju u SAD-u možda u veü oj meri nego u bilo kojoj drugoj zemlji. Rušenje iranskog šaha sprovedeno je prema planu koji su osmislili Bernard Levin i Riþard Falk. a onda se odjednom pojavio kao spasitelj Irana. Posle 45 godina ratovanja protiv ove nacije. ovo je Amerika i takve stvari se ovde jednostavno dogaÿaju. ako þeste promene. Filipina. kognitivnu strukturu takvog stanja uþine krajnje nejasnom. Nikaragve i Južne Koreje. Imajte na umu da je Ho-meinija godinama uzgajala Britanska tajna služba. osoba više neüe ni znati da li je vodi odreÿeni plan ka željenom cilju ili je od tog istog cilja udaljava. Mi u SAD-u ne trebamo da mislimo ovako: „Pa dobro. ko üe da posumnja da je zadatak zaista i obavio? Osvrnite se oko sebe pa üete i sami da vidite koliko smo demoralisani. pornografija. na þelu s Robertom Andersonom. Prema bilo kom snažnom poglavaru koji se odjednom pojavljuje kako bi „spasao" državu moramo biti krajnje sumnjiþavi. a nadgledao institut Aspen. Južne Afrike. a na kraju i na þelnike tih zemalja. Da.

homoseksualizam i. fundamentalista i jevanÿelista koji üe da se bore za cionistiþku državu Izrael. sa 4 miliona beskuünika. kada nam je industrijska baza uništena. veü su im to nametnule stotine „trustova mozgova" Komiteta 300. lezbejstvo. Mi smo kao nacija spremni da prihvatimo rušenje Sjedinjenih Ameriþkih Drava i ameriþkog naþina života. 44 . prema sidromu „vremena se menjaju". na kraju. na þemu nam je nekada zavideo ceo svet. upravo onako kako je planirano. Tako je tužno što ti dobri ljudi ne shvataju da ih je ^Rimski klub ogavno zloupotrebio i da njihova mišljenja i stavovi u stvari nisu njihovi. Drugim recima. kao i svim drugim segmentima ameriþke populacije. Nemojte da mislite da se to dogodilo samo od sebe. Uspeo je da izgradi üelu armiju harizmatika.na. kada je stopa ubistava skori tri puta veü a nego u bilo kojoj drugoj zemlji. mozak je temeljno ispran hrišüanskim fundamentalistima i jevanÿelistima. ko üe da pobija tvrdnju da su Sjedinjene Ameriþke Države spremne na unutrašnje rušenje. a u Vašingronu ima svoju soptsvenu kancelariju. kada nam veliki gradovi izgledaju kao sablasna stecišta svih moguüih zloþina. Vreme ne menja ništa. a 30 miliona ostalo bez posla. Rimski klub ima veliki uticaj i moü u Sjedinjenim Ameriþkim Državama. sablasna ubistva koja sopstvene majke þine nad milionima nevine dece. Za vreme genocidnog Zalivskog rata dobio sam na desetine pisama u kojima su me ljudi pitali zašto se protivim „pravednom hrišüanskom ratu protiv Iraka". ljudi su ti koji menjaju.na kraju krajeva zar se Bili Grem nije molio s predsednikom Bušom neposredno pre poþetka bombardovanja? Zar ne govori Biblija o „ratovima i glasinama o ratovima"? Iz tih pisama se vidi kako je Tavistok institut dobro obavio svoj posao. Da li je ikada postojao tako užasan zloþin kao masovni pobaþaj? Danas kada su Sjedinjene Ameriþke Države duhovno i moralno propale. spremne da padnu u ruke svetske vlade novog Srednjeg veka? Rimski klub je uspeo da podeli Hrišüansku crkvu. naþiþkanih duž ameriþkih predela. Hrišüanski fundamentalisti üe biti strašna sila iza države Izrael. Pogrešno je misliti da su Komitet 300 i Rimski klub evropske institucije. kada korpucija vlasti doseže endemske mere. zašto mislim da podrška hrišüanskog fundamentalizma ratu protiv Iraka (koji je bio rat organizovan od strane Komiteta 300) nije biblijski þin .

bivši liþni direktor u ameriþkoj Agenciji za nacionalnu sigurnost Donald Leš. izmeÿu ostalih. Sledeüi modus vivendi tajnih službi. Džordž MekGi i Klerborn Pel. od istaknutih osoba njene seanse su poseüivali Majki Volš. zapuštenim ranžirnim stanicama. oboje stariji ekonomisti. što treba zapamtiti. bio zadužen za „prenošenje pogleda Rimskog kluba u zakonodavstvo. je nekadašnji liþni direktor Pododbora za energiju Predstavniþkog doma ameriþkog Kongresa. Drugi þlanovi Rimskog kluba u SAD-u su Volter A. Osim kongremena. prema sopstvenim recima. dugo zatvorenim brodogradilištima i vrednom školovanom radnom snagom razbacanom duž Sjedinjenih Ameriþkih Država. U jednom trenutku na svojim predavanjima imala je i više od 100 kongresmena. Možda je najvažnija priþa o uspehu Rimskog kluba ona koja govori o njegovom uticaju na Kongres kada je u pitanju nuklearna energija. direktor Instituta Aspen. Han iz Kongresne službe za istraživanje (Congressional Research Service). En ýetam i Daglas Ros. zarÿalim þeliþanama.Njen predsednik je Klerborn Pel. a jedan od þlanova. Frenk M. kako bi se pomoglo zemlji da se oslobodi iluzije o „izobilju". Rezultati antinuklearne politike Rimskog kluba mogu se meriti mrtvim fabrikama. Poter. Džo-zef Slejter. Takvi þlanovi Komiteta 300 þesto zauzimaju nekoliko dužnosti. Meÿu þlanovima Rimskog kluba su. Ako hoüete napravite njihov popis kako bi se setili ko su i šta zastupaju kada im se imena pojave na televiziji i u drugim medijima. i bivši ameriþki ambasador pri NATO-u Harland Klivlend. što je Ameriku spreþilo da u 21. :f Neki od važnijih þlanova Komiteta 300 su istovremeno i þlanovi NATO-a. koja se možda više nikada neüe okupiti. Tornton Bredšou. En Ketam je bila direktorka organizacije zvane Congressional Clearing House for the Future (Kongresna obraþunska kuüa za buduünost). Važno je zapamtiti ova imena. Njen zadatak je bilo profilisanje þlanova Kongresa koji üe biti podložni astrologiji i besmislicama „novog doba" (New Age-a). temeljenih na njenim „okultnim opažanjima". Ros je. þelnici Komiteta 300 45 . vek uÿe kao snažna industrijska zemlja. stariji predsednik Osiguravajuüeg društva Olstejt (Allstate Insurance Companv). Održavane su svakodnevne seanse na kojima je pravljen ceo niz astroloških „prognoza". Nije teško uvideti kako Rimski klub drži u šaci ameriþku energetsku politiku i odakle dolazi borba „boraca za oþuvanje okoline" protiv nuklearne energije.

godine. Prvu konferenciju Rimskog kluba u Sjedinjenim Ameriþkim Državama Komitet 300 je sazvao 1969. Korporacija Miþel za energiju i razvoj (Mitchell Energv and Development Corporation) je održala sastanak za Rimski klub. Konferencija u Beloj kuüi nazvana je . Moramo biti svesni da ništa þime se oni bave nije bezazleno. Takoÿe iste te 1971. kao ambasadore i ministre spoljnih poslova. od kojih su svi bili þlanovi ili saradnici raznih institucija koje deluju pod vrhovnih organizacijama Rimskog kluba.. na kojoj je prisustvovalo 4. svake godine. Glavna tema je bila: Ograniþavanje razvoja SAD-a. Komitet 300 je postavio svoje agnet u sve pore Sjedinjenih Ameriþkih Država: u Vladu.000 društvenih inženjera i þlanova trustova mozgova. godine. a išla je tako daleko da je þak utvrdila kako ekonomija SAD-a izlazi iz industrijske faze. u julu 1980. pod bezazlenim nazivom. Sledeüa je održana 1970. održana u Hjustonu. ali se uvek podele na razne odbore za preduzimanje akcija.se þesto pojavljuju na televiziji. Od tada se konferencija redovno održava u Vudlendu. na savetodavne položaje oko predsednika. 46 . u Kongres. tako i spoljnom. godine održana Prva svetska konferencija o buduünosti (First Global Conference on the Future). u Teksasu. koja je održala sopstvenu konferenciju zasnovanu na zapisima sa te konferencije. Ta konferencija je imala blagoslov Bele kuüe. Zatim je. godine. godine. S vremena na vreme Rimski klub održava svoje skupove i konferencije. kako unutrašnjom. Bio je to odjek tame sera Pitera Vikersa Hola i Zbignjeva Bžežinskog. 1971. pod nazivom „Udruženje Rimskog kluba". ali nešto kasnije. a njome je koordinisao Tomas Barni. što podkrepljuje dokaze o vlasti Komiteta 300 nad politikom SAD-a. Potom je usledila Konferencija Vudlends (Woodlands Conference).White House Commission on the 1980's" (Komisija Bele kuüe o 1980-tim godinama) i službeno je preporuþila politiku Rimskog kluba „kao putokaz za buduüu politiku SAD-a". obiþno u vrlo bezazlenim ulogama. kao kruna svega. Komitet 300 radi po vrlo preciznom planu. a svaki odbor dobija specijalni zadatak i utvrÿen rok za sprovoÿenje tog zadatka. pod nazivom „Riverdaleški centar za religijsko istraživanje" (Riverdale Center for Religious Research).

da podnese ostavku. poslušnici NATO-a i Rimskog kluba. njegov položaj u Beþtelu. Sekretar za spoljne poslove Džordž Šulc bio je savršen izbor Komiteta 300 za taj položaj. prema uputstvima Kraljevskog instituta za meÿunarodne poslove. godine svi kandidati za najviše položaje u SAD-u su bili pod kontrolom Veüa za spoljne odnose. Pre nego što je Karter bio izabran za predsednika. a pre toga. omoguüavao mu je pristup zemljama koje bi mogle da postanu sumnjiþave u pogledu njegove povezanosti sa Kisindžerom. tako da nije bitno ko je predsednik. Suoþeni smo sa moünim silama posveüenim cilju stvaranje svetske vlade. a da üe on. engl. ali Džordan nije dao ostavku. svakog predsedniþkog kandidata od vremena Frenklina D. rekao je kako su Sajrus Vens i Bžežinski dobili položaje u Karterovoj vladi. moramo da prekinemo omþu u kojoj Komitet 300 drži našu vladu. njegov kljuþni strateg za voÿenje predsedniþke kampanje. Džordan. godine sledili su taj dugo utvrÿeni obrazac. I izbori iz 1984. glavnoj kompaniji Komiteta 300 koja ima globalne dimenzije. mi smo politiþki. „handpicked") Veüe za spoljne odnose. Na primer. godine. Poslednjih 45 godina sudelujemo u strahovitom ratu osi47 . Oduvek je bio tvorevina Henrija Kisindžera. društveno i ekonomski ucenjeni kako bi postali taoci planova Rimskog kluba. Uz pomoü „trojanskog konja" u liku Fondacija Heritejdž i Veüa za spoljne odnose.Kao što sam rekao 1981. Hamilton Džordan. Karterovim izborom Pola Vokera (nalog da imenuje Vokera dobio je od Dejvida Rokfelera) zapoþeto je rušenje ameriþke ekonomije. Posebno na izborima 1980. od 1960-tih godina. Štaviše. Sve je postavljeno protiv nas. Prva dvojica su zaista dobila položaje. Ruzvelta odabralo je (neki vole da kažu „pomno izabralo". þime je osigurano da sve kljuþne odluke nose peþat Rimskog kluba i Veüa za spoljne odnose. Stoga zaverenicima nije bilo važno ko üe da pobedi na predsedniþkim izborima. Ako želimo da opstanemo. i oni iz 1988. Na svim izborima od vremena kada je jedan od predsedniþkih kandidata bio Kelvin Kulidž Komitet 300 je uspevao da svoje agente postavi na kljuþne položaje u vladi. Karterova vlada je ubrzala proces postavljanja kljuþnih kandidata iz redova zaverenika na kljuþne položaje. kao izvršnih tela Komiteta 300. na sve kljuþne položaje za odreÿivanje politike u novoj vladi postavljeni su kandidati Veüa za spoljne odnose. nalogodavca Veüa za spoljne odnose. saglasno sa planom Rimskog kluba.

što je rezultat þetrdesetpetogodišnjeg rata protiv nas. Niko ne može da se bori protiv neidentifikovanog neprijatelja. a to üe sigurno i biti. Kada vide veliku birokratiju naše Vlade. Prouþite njen sadržaj i zapamtite sva imena. Moramo da nauþimo metode kojima se služe zaverenici. da ih nauþimo i da osmislimo protivmere. Od životne je važnosti da se zna ko je neprijatelj. Ova knjiga bi se mogla primeniti kao vojni priruþnik. Jedini naþin da se tome odupremo je razotkrivanje zaverenika i svih njihovih organizacija. Jedna od najdubljih informacija koja je došla iz nauke profilisanja je relativna lakoüa kojom se postiže kod pojedinca. Drugi kažu: „Pa šta onda! Baš me briga za zaveru. U ovom poglavlju þesto sam spominjao tehnike profilisanja. Potrebni su nam iskusni ljudi. niti ga može pobediti. koji mogu da osmisle strategiju za odbranu našeg neprocenjivog nasleÿa. a da toga uopšte nismo ni svesni. ja i ne glasam na izborima." Ameriþki narod je profilisan da upravo tako reaguje. Tavistok institut je osmislio sistem za to.romašenja. 48 . metodiþ no i sistematski. zavera više neü e biti nešto što ne možemo da razumemo. Nekima je možda teško da prihvate pomisao o postojanju zavere. koje üe kada jednom nestane biti nepovratno. Ali celokupno objašnjenje „profilisanja" sadržano je u sledeüem poglavlju. Takvim ljudima su potrebni þvrsti dokazi. a potom ga pustio u pogon. Kako se to radi objašnjeno je u knjizi Bernarda Levina. Drugi misle da se aktivnost na globalnom nivou može sprovesti uspešno. i sve tako dalje. biüe doþekan raširenih ruku. zato što su se mnogi na tome obogatili. s punom zaposlenošüu i minimalnim unutrašnjim nemirima. Njihov diktator. Postao je obeshrabren i zbunjen. Samo üe udruženi program uspeti da zaustavi trulež koji nam izjeda zemlju. a takve dokaze je teško prihvatiti. Ispru nam mozak. kako üemo da verujemo da ljudi kao individualne osobe mogu da uþine više nego Vlada?" Time se predviÿa þinjenica da je Vlada deo te zavere. stranaþkih grupa. ali koliko se ljudi potrudilo da proþita knjigu jednog akademika? Reagujemo upravo onako kako smo isprofilisani da reagujemo. politiþkih tela. Postalo je lako razumeti ubistvo predsednika Kenedija i pokušaj ubistva predsednika Regana. Kada postanemo svesni koliko je to lako. samo što ga još uvek tako ne doživljavamo. Demoralisani i zbunjen narod daleko üe spremnije da prihvati naglu pojavu velikog þoveka koji obeüava da üe resiti sve probleme i najavljuje dobro ureÿeno društvo. kažu: „Ali.

Levin je postao direktor Projekta strateškog bombardovanja (Strategic Bombing Survey) koji je postao plan britanskog Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva (Royal Air Force). koji i nisu baš želeli da svoju imovinu vide uništenu. Taj sistem je postao srž britanskog Biroa za psihološki rat (Psvchological Warfare Bureau). za „tepih" bombardovanje nemaþkih radniþkih þetvrti. dok su nemaþki vojni ciljevi. Kada sam 1970. preteþa CIA-e. godine po nalogu Kraljevskog instituta za meÿunarodne poslove (RJIA). postalo je popularno da se oponašaju rezultati mog tadašnjeg istraživanja. a ne na vojne ciljeve. Ali tokom godina. dobio je nareÿenje da u Institutu za ljudske odnose Tavistok. Kasnije. postavi najvec'i sistem za pranje mozgova na svetu. pošto se rat završio. Fabrike oružja i municije na obe strane bile su u vlasništvu meÿunarodnih bankara. samo što je ovog puta istraživanje bilo usmereno na civilne. godine prvi put u Americi spomenuo imena Risa i Tavistok instituta.INSTITUCIJE KOJIMA SE PROVODI KONTROLA Profilisanje je tehnika koja je osmišljena 1922. ostali netaknuti. to nije probudilo skoro nikakvo interesovanje. U poglavlju o drogi vratiüemo se na 49 . Oficir Džon Roulings Ris. kako sam otkrivao sve više informacija o Institutu Tavistok i njegovoj kljuþnoj ulozi u ovoj zaveri. koji je postao deo britanskog Biroa za psihološki rat. NATO je Saseks univerzitetu naložio da osnuje vrlo specijalizovani centar za pranje mozga. kao što su fabrike oružja. Upravo metodama koje je osmislio Tavistok institut Sjedinjene Ameriþke Države su uvuþene u Drugi svetski rat. struþnjak za tehniku Britanske vojske. Britanski biro za psihološki rat iskoristio je Risov rad u ogledu na 80. sastavnom delu Univerziteta Saseks.000 britanskih vojnika-pokusnih kuniüa koji su prošli mnoge oblike testiranja. a pod vodstvom dr Kurta Levina osnovan je OSS.

miljenik Komiteta 300 i istaknuti þlan Rimskog kluba. srušiüe se moral nemaþkih civila. koja veliþinom i dosegom nadmašuje CIA-u. Cilj „tepih" bombardovanja civilnih nemaþkih þetvrti je bio da se skrši moral nemaþkih radnika. je bio ogledni pohod na nuklearnu elektranu Three . Taj dokument je izradilo Osiguravajuüe društvo Prudenšal (Prudential Assurance Companv). skraüeno SPRI. skraüeno ONI) .tu strogo poverljivu instituciju nazvanu Science Policv Research Institute (Institut za istraživanje nauþne politike). pod zapovedništvom „bombardera" Harisa. Tavistok institut je izradio i veüinu detaljnih programa koji su doveli do osnivanja Kancelarije tajne službe Ratne mornarice (Office of Neval Intelligence. žena i dece.Mile Island u Hariburgu.tajne službe broj jedan u Sjedinjenim Ameriþkim Državama. Mediji su ga histeriþno 50 . u kome je ubijeno više od 125. jedan od osnivaþa NATO-a. Ako javnost nije znala koliko je uticaj Komiteta 300 sveobuhvatan. Jedan od glavnih Tavistokovih rušitelja našeg naþina života je bio dr Aleksandar King. u saradnji s nekim þlanovima zakonodavnih tela i sudija. ova knjiga bi trebalo da razreši sve ostatke dvoumljenja. þak i dan danas. -Taj plan nije bio osmišljen kao napad na menaþki vojni sastav. a planeri tog instituta izraÿuju veüinu onoga þime se Pentagon koristi za odbranu našeg sistema. Proba za Saveznu agenciju za upravljanje krizama (FEMA). þiji je vrhunac bilo strahovito bombardovanje Drezdena. Istina o užasnim bombaškim pohodima „bombardera" Harisa na nemaþke civile je bila dobro þuvana tajna dugo posle završetka Drugog svetskog rata. proveo Levinov plan.000 civila. uglavnom staraca. I ovo pokazuje koliko Komitet 300 drži u šaci Sjedinjene Ameriþke Države i veüinu naših institucija. Vlada Sjedinjenih Ameriþkih Država sklopila je sa Institutom Tavistok ugovore vredne milijarde dolara. koju je stvorio Rimski klub. RAF je. Tavistok ima više od 30 nauþnih institucija u Sjedinjenim Ameriþkim Državama. a sve üemo da ih nabrojimo u grafikonu na kraju knjige. koja su prodrla u sve agencije naše Vlade i preuzela vlast u odluþivanju. Rimski klub je zadužio dr Kinga da uništi ameriþko obrazovanje. Mnoge od tih Tavistok ameriþkih institucija su prerasle u džinovska þudovišta. u saveznoj državi Pensilvaniji. Levin i njegov tim struþnjaka došli su do sledeüih ciljnih statistika: ako se bombardovanjem britanskog RAF-a razruši 65% stanova nemaþkih radnika.

Sprovodeüi taj eksperiment. ljudima tumaþe strahote nuklearnog rata. Džejnus je taj izveštaj kasnije iskoristio u knjizi kojoj je dao naslov Air War and Stress (Vazdušno ratovanje i stres). teoretiþar onoga što su iz Instituta Tavistok nazvali upravljanjem i krizama. Levin i institut Tavistok povezani su neprekinutim lancem. bio je jedan od važnijih autora tog projekta. Otkriveno je da su 51 . koji traje veü trideset i sedam godina.Mile Island primenila do zadnjeg slova. iako se nije radilo o nesreünom sluþaju veü o namemo izazvanoj krizi kao eksperimentu FEMA-e. Zamisli iz te knjige FEMA je tokom „krize" Three .ne više Nemaþka. pod pokroviteljstvom Tavistok instituta. Rezultati tog istraživanja predati su FEMA-i. Dodatna korist za tu instituciju bili su strah i histerija koje su stvorili mediji nateravši tamošnje stanovnike na beg iako nije bilo nikakve opasnosti. Pokojna Margaret Mejd izgradila je. FEMA je taj ogled ocenila kao veoma uspešan i dobila je mnogo poena za svoje antinuklearne snage. Three . Projekat je nadzirao dr Džon Rolins Riz. veü Sjedinjene Ameriþke Države. putem televizije. Levin je otkrio nešto novo: društvena kontrola na širokom nivou može se postiüi primenom isceliteljskih medija koji. Izveštaj Ervina Džejnusa je bio dragocen za formulisanje FEMA-ine politike. koji je u britanskoj vojski unapreÿen u brigadnog generala. i ljudi ü e uraditi upravo ono što se od njih traži. ýetrdeset i pet godina po završetku Drugog svetskog rata obaraþ je još uvek bio u rukama Tavistoka. i o tome kako reaguju na stres prouzrokovan vazdušnim bombardovanjem. Besplatno medijsko praüenje osigurao je bivši agent Britanske tajne službe Viljem Pejli iz televizijske kuüe CBS. Dr Kurt Levin. Saradnik na tom projektu bio je profesor Ervin Džejnus.Mile Island je postao zborno mesto „boraca za oþuvanje okoline". temeljnu studiju o nemaþkom i japanskom stanovništvu. visoko fmansirane i kontrolisane grupacije kojom upravlja Institut Aspen u korist Rimskog kluba. Program strateškog bombardovanja je u FEMAu ugradio uz neka prilagoÿavanja. sledeüi Levinove taktike terora. a oružje je upereno protiv Sjedinjenih Ameriþkih Država. a jedno od njih je meta . Džejnusova zamisao bila je dosta jednostavna: stimulisati niz uzastopnih kriza i manipulisati ljudima.nazivali „nesreüni sluþaj". FEMA je prirodni naslednik Projekta strateškog bombardovanja iz Drugog svetskog rata.

Iako Komitet 300 postoji veü 150 godina. su: Dejvid Rokfeler. Milton Kec iz Fondacije Ford (Ford Foundation). B. koja je u vlasništvu princa Filipa. svoj današnji oblik je poprimio tek 1897. ýlanak gospoÿe Bampers bio je tipiþna psihološka manipulacija. agent KGB-a i þlan Komiteta 300. Denis Medous i Džej Forester iz „svetske dinamike" . izvanredni þlan Komiteta 300. Tomas L. nego joj ga je podmetnula grupa autora iz Tavistok instituta. Gajford. Vili Brant. Elizabeta Midžli. aluzija i nagaÿanja. direktor Fondacije Rasel Sejdž (Russel Sage Foundation). poput Kraljevskog instituta za meÿunarodne poslove. Oduvek je izdavao naloge preko drugih institucija. godine. ameriþki predsednik Rimskog kluba i institucije World Wildlife Fund. Njegovi þlanovi. Komitet 300 ima na raspolaganju veliku birokratiju. godine. NATO se pet godina finansirao iz Nemaþkog fonda Maršal. sastavljenu od stotina trustova mozgova i organizacija koje upravljaju celim nizom privatnih kompanija. Nije ga napisala gospoÿa Bampers. Gvido Goldman iz Instituta Aspen. onoliko koliko bude moglo da stane u ovu knjigu. producent programa televizije CBS. Džejnus je za probu angažovao Beti Bampers. a zapamtite da su oni u isto vreme i þlanovi NATO-a i Rimskog kluba. tj. Hjuz iz Fondacije Karnegi (Carnegie Endovvment Fund). predsednik izvršnog odbora Ujedinjenih radnika automobilske industrije (United Auto Workers). koji je opet osnovao NATO. U izdanju þasopisa Mekkols þlanak se pojavio u januaru 1983. Kraljevski institut za meÿunarodne poslove je osnovao Tavistok institut. te þelnih ljudi u krugovima vlasti. MIT). u potpunosti zasnovanih na lažnim pretpostavkama. suprugu senatora Dejla Bampersa iz Arkanzasa. R. Bila je to zbirka neistina. þija su specijalnost bile takve teme. Rasel Trejn. Gabriel Hag iz prestižne korporacije Manufecturers Hanover Trust and Finan-ce.ženski þasopisi vrlo uticajni u dramatizovanju strahota nuklearnog rata. vlasnik banke ýejs Menhetn. Irving Blustoun. Nije se moglo dogoditi da ijedna gospoÿa koja je proþitala taj þlanak ostane ravnodušna prema strahotama nuklearnog rata. predsednik Socijalistiþe internacionale. što Tavistok radi sjajno. Možda je najvažniji þlan 52 . pokojni Averel Hariman. da za þasopis Mekkols „piše" o toj temi.Instituta za tehnologiju Univerziteta Masaþusets (Massachusetts Intstitute of Technologv. Navešüu njihova imena. Kada je odluþeno da Evropu treba da nadgleda jedno podtelo. poþevši od Nemaþkog fonda Maršal.

na tom položaju ga je nasledio Kisindžer. Posle njegove smrti. retki su ljudi izvan obaveštajnih grupa. iako jedan od ranih þlanova Komiteta 300. Hofman iz osiguravajuüeg društva New York Life Insurance Companv koje je jedno od najveþih u Sjedinjenim Ameriþkim Državama. ta grupacija se preklapa s drugim ograncima Komiteta 300 i njeni þlanovi iz SAD-a se þesto mogu videti kako rešavaju „probleme" u Japanu i Nemaþkoj. Evo nekih. Mekloj. osiguravajuüih društava i banaka koje oni predstavljaju jednaka je moüi i uticaju najmanje dve evropske zemlje. Retinger je bio vrlo obrazovan isusovski sveštenik i mason trideset i treþeg nivoa. što je dosta þudno. Oženio se iz jedne od najstarijih porodica venecijanskog crnog plemstva.bio Džozef Retinger. ali ne i svih þelnih organizacija kojima upravlja Komitet 300: 53 . Iako se prividno bavi ameriþkim pitanjima. Rimski klub je zaista zastrašujuüi ogranak Komiteta 300. bio poslat u Rim zbog jednog specijalnog zadatka. Osnivaþi Bilderbergera i Rimskog kluba bili su Džon J. I godpoÿa Ketrin Mejer Grem. koji je.BiJderberške grupe . televizijskih stanica. þije godišnje sednice veü više desetina godina oduševljavaju lovce na zavere. Pokojni Averel Hariman bio je još jedna direktna veza Komiteta 300 sa Kremljom i Belom kuüom. bila je visoko kotiran þlan Rimskog kluba. a ovo je samo uski vrh ogromnih. novina. i poslednji. što je venecijanskoj aristokratiji omoguüilo direktnu vezu sa Belom kuüom. Džejms A. þovek koji je posle Drugog svetskog rata pokušao da Nema þ ku zbriše s lica zemlje. Perkins iz Karnegi korporacije. koji su sve do nedavno uopšte þuli za tu organizaciju. U gore navedenom popisu spomenuli smo Riþarda Gardnera.tela Komiteta 300 za spoljnu politiku . Kakva sjajna skupina! A ipak. koji je direktno povezan sa užom porodicom engleske kraljice Elizabete II. kao i Pol G. Moü ovih važnih osoba i korporacija. za koga se veruje da je bio osnivaþ i organizator Bilderbergera. i iz kompanije Renk. za koju se sumnja da je ubila svog supruga kako bi preuzela vlast nad Vašington Postom. razgranatih i ispretpletanih interesa Komiteta 300. ako je uopšte bilo takvih. ali ne i manje važan.

Albert Šenker. Lejn Kirklend. Ervin Sual. sa svrhom izgradnje þvrstog bloka biraþa na koje može da se raþuna da üe glasati za leviþarske kandidate. Džin Kirkpatrik. Elmo Zumvalt i Midž Dektor. FOREIGN POLICY RESEARCH INSTITUTE (Institut za istraživanje spoljne politike) ýlan: Robert Štraus Hjup Cilj: obezvreÿivanje i. zaista. FREEDOM HOUSE (Kuüa slobode) ýlanovi: Lio ýern i Karl Geršman Ciljevi: širenje socijalistiþkih dezinformacija meÿu ameriþkim industrijskim radnicima. Ovo je. 54 . širenje razdora i nezadovoljstva. od glave do pete fabijanistiþka organizacija. Ciljevi: uspostaviti vezu izmeÿu obrazovanog socijalistiþkog sloja i manjinskih grupa. Eugen Rostou. COMMITTEE FOR A DEMOCRATIC MAJORITY (Odbor za demokratsku veüinu) ýlanovi: Ben Vatenburg. Ciljevi: narušavati i prekinuti normalne odnose izmeÿu radnika i poslodavaca ispiranjem mozga sindikatima kako bi postavljali nemoguüe zahteve svojim poslodavcima. zaustavljanje NASA-inog svemirskog programa. s vremenom. Lorens Iglberger je premestio Geršmana u CEDC novoosnovanu organizaciju þija je svrha da spreþi širenje trgovine ujedinjene Nemaþke na zamlje dunavskog bazena. Džin Kirkpatrik. posebno u þeliþnoj i automobilskoj industriji i stambenoj izgradnji.LEAGUE OF INDUSTRIAL DEMOCRACY (Liga industrijske demokratije) ýlanovi: Majki Novak. Buduüi da su ovi ciljevi danas uveliko postignuti.

SOCIAL DEMOCRATS USA. Karl Geršman. Artur Redijer i Dejvid Mekrejnolds. Ciljevi: širenje radikalnog socijalizma. THE DEMOCRATIC SOCIALIST ORGANIZING COMMETTEE OF ThE INSTITUTE FOR DEMOCRATIC SOCIALISM (Demokratsko-socijalistiþki organizacijski odbor Instituta za demokratski socijalizam) ýlanovi: Frenk Zajder. Hauard Semjuel i Sidni Huk. posebno meÿu manjinskim grupacijama i stvaranje veza izmeÿu sliþnih organizacija u socijalistiþkim zemljama. Lejn Kirklend. stidentima i unutar Holivuda. (Socijaldemokrate SAD-a) ýlanovi: Bajard Rastin. Cilj: promena naþina razmišljanja u Americi. Cilj: koordinacija leviþarskih socijalistiþkih ideja i aktivnosti u SAD-u i Evropi. posebno onih u industriji odbrane. THE CITIZENS LEAGUE (Graÿanska liga) ýlanovi: Beri Komoner Ciljevi: pokretanje sudskih sporova za „opšte dobro" protiv raznih državnih institucija. Lovston je godinama bio vodeüi savetnik ameriþkog predsednika za pitanja Sovjetskog Saveza i jaka direktna veza s Moskvom. WAR RESISTERS LEAGUE (Liga protivnika rata) ýlan: Noam ýomski i Dejvid Mekrejnolds Cilj: organizovanje otpora vijetnamskom ratu meÿu leviþarskim grupacijama. INSTITUTE FOR SOCIAL RELATIONS (Institu za društvene odnose) ýlanovi: Harland Klivlend i Vilis Harmon. DžejJLavston. 55 .

CAMBRIDGE POLICY STUDIES INSTITUTE (Institut za prouþavanje politike Kembridž) ýlan: Gar Apelrovic. Ciljevi: osiguranje sredstava za koordinaciju organizacija koje imaju zajedniþke ciljeve. INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MACHINISTS (Meÿunarodno udruženje mašinista) Ciljevi: front Socijalistiþke intemacionale usmeren ka radniþkom sloju i inicijator organizovanih radniþkih nemira sa svrhom polarizovanja radnika i upravljaþkih struktura.polarizovanje radnika u industriji odeüe.FACT FINDING DIVISION (Antidefamacijska liga.ANTI-DEFAMATION LEAGUE . bivši pomoünik senatora Gejlorda Nelsona. Odelenje za utvrÿivanje þinjenica) ýlan: Ervin Sual. Tema knjige su projekti istraživanja 56 . poznat i pod imenom Džon Grem. Ciljevi: proširenje rada Instituta za politiþke studije (Institute for Policv Studies). Osnovao ga je 1969. Filip Rendolf) ýlan: Bajard Rastin. godine meÿunarodni socijalista Gar Apelrovic. jedan primer je širenje socijalistiþkih ideja meÿu studentima i radnicima. Ervin Sual i Džejkob Šenkman. PHILIP RANDOLPH INSTITUTE (Institut A. a njegov rad je finansirao Nemaþki fond Maršal. Apelrovic je za Rimski klub napisao kontroverznu knjigu Atomic Diplomacy (Atomska diplomatija). Ciljevi: ovo je zajedniþka obaveštajna agencija FBI-a i Britanske obave-štajne službe zadužena za izdvajanje grupacija i njihovih voÿa i uništavanje njihovih poslova i aktivnosti pre nego postanu preveliki i prejaki. Ciljevi: skoro identiþni ciljevima Udruženja mašinista . AMALGAMATED CLOTHING WORKERS (Udruženi radnici industrije ode üe) ýlanovi: Marej Findli.

socijalna pomoü. ova institucija provodi politiku nultog postindustrijskog razvoja Rimskog kluba. sa amandmanom kojim se traže „prava na oþuvanje okoline". Ovaj Centar je tvrÿava „Olimpijaca". stvaranja fabijanistiþkih Sjedinjenih Ameriþkih Država kao pripreme za buduüu svetsku vladu. Ciljevi: širenje ideja koje üe da dovedu do socijalnih reformi liberalnog tipa. CENTER FOR THE STUDY OF DEMOCRATIC INSTITUTIONS (Centar za prouþavanje demokratskih institucija) ýlanovi: osnivaþ Robert Haþins. rekao je Ešmor. sa demokratijom kao ideologijom. UN se mora ojaþati. Ciljevi: ovo je NATO-ov trust mozgova za globalna ekonomska pitanja. u zgradi koju ljudi vole da zovu Partenon (the Parthenon). 57 {(ti mtm^ntnai m. þiji je cilj da se smanji ameriþka industrijska baza na ostatke one iz 1969. Drugim recima. þlan Komiteta 300. Smešten je u Santa Barbari. Bivši kongresmen Džon Rarik zgradu je nazvao „zdanje krcato komunistima". Ostali ciljevi koje je Ešmor naveo su: þlanstvo u UN-u mora da bude univerzalno. usmeravanje rada privatnih kompanija i javnih radova te kontrola zagaÿenja okoline.? . koji üe da bude strogo monarhistiþki i socijalistiþki. godine. Govoreüi u ime Komiteta 300. kakav ima Danska. „Moramo da promenimo obrazovanje i moramo da razmišljamo o novom ameriþkom ustavu i ustavu sveta". Medu ciljevima ovog Centra su i kontrola ekonomskih ciklusa. 1973. Frenk Keli i velika grupa „profesora".i delovanja sa jasno izraženim ciljem potpunog menjanja ameriþkog društva. Ešmor je rekao da je zadatak tog Centra da pronalazi naþine i sredstva kojima bi se ameriþki politiþki sastav uþinio delotvornijim. godine napravljen je trideset i peti nacrt novog ameriþkog ustava. Jedna od aktivnosti je izrada novog ustava za Sjedinjene Ameriþke Države. tj. ECONOMIC COMMITTEE OF THE NORTH ATLANTIC INSTITUTE (Ekonomski odbor Sevemoatlantskog instituta) ýlan: dr Aurelio Peci. Heri Ešmor. koju je zacrtao Komitet 300.

'*' INSTITUTE FOR SOCIAL RESEARCH (Institut za društvena istraživanja) 1 ýlanovi: dr Kurt Levin i ekipa od 20 nauþnika nove nauke. (" Cilj: osmišljavanje potpuno novog niza socijalnih programa kako bi se Amerika odvratila od industrije. SCIENCE POLICY RESEARCH UNIT (Odelenje za istraživanje nauþne politike) ýlanovi: Lilend Bredford. rešenja na državnom nivou nisu odgovarajuüa. Hladni rat se mora zaustaviti.Jugozapadna Azija se mora neutralizovati (þitaj „komunizovati". rasna diskriminacija se mora ukinuti: zemljama u razvoju se mora pružiti pomoü (misleüi na pomoü u njihovom uništenju). koje je nemoguüe ovde nabrojati. pretvoriti u komunistiþki region). 58 . Cilj: stvaranje klime u kojoj üe Komitet 300 moüi da preuzme neograniþenu vlast nad SAD-om. nema vojnih rešavanja problema (šteta što to nisu rekli Džordžu Bušu pre Zalivskog rata). deo mreže Tavistok instituta. koegzistencija je nužna. Kenet Dam. SYSTEMS DEVELOPMENT CORPORATION (SDC) (Korporacija za razvoj sistema) ýlanovi: Šeldon Arenberg i osoblje od više stotina službenika. odelenje Univerziteta Saseks u Engleskoj. Cilj: ovo je institucija za istraživanje „buduüih šokova". tj. HARVARD PSYCHOLOGICAL CLINIC (Psihološka klinika Harvard) ýlanovi: dr Kurt Levin i ekipa od 15 nauþnika nove nauke. Ronald Lipert.

Postoji ogromna potreba za sprovoÿenjem temeljne istrage o radu ove korporacije. Ova institucija analizira kojim „igraþima" se mora dodeliti uloga nacionalnih.X RAY 2".. odakle joj je „Partenon" Roberta Haþinsa lako dostupan. Razvila je sistem . Arenberg kaže da njegove ideje nisu vojne. Ova korporacija je prikladno smeštena. Jedno je sigurno: SDC ne postoji radi oþuvanja prava i sloboda koje garantuje Ustav Sjedinjenih Ameriþkih Država.tipiþnog projekta iz knjige Džordža Orvela 1984. isprane Katoliþke crkve.Ciljevi: koordinisanje svih službenika obaveštajnih službi SAD-a i Velike Britanije. državnih entiteta. kojim su osoblje trusta mozgova. Osigurava unošenje i brzu dostupnost liþnih podataka. u Santa Barbari. Ovo je tipiþan projekat Komiteta 300. radi primene tehnike obaveštavanja na državnom nivou. Španija üe da potpadne pod kontrolu trome. Upravo je to Bžežinski imao na umu kada je govorio o moguünosti gotovo trenutnog dobijanja podataka o bilo kojoj osobi. NYSIS razmenjuje podatke sa svim agencijama za sprovoÿenje zakona i ostalim državnim agencijama u zemlji. Evo nekih publikacija koje izdaje Rimski klub: Center Magazine Counterspy Coventry Covert Action Information Bulletin Dissent Human Relations Industrial Research Inquiry Mother Jones One 59 . kriviþnih i ostalih važnih pojedinaþnih informacija. U toku je prihvaüanje sistema NYSIS u celoj zemlji. vojni sistemi i centri za sprovoÿenje zakona povezani s Pentagonom nacionalnom mrežom telesistema i kompjutera. na primer. Bio je zadužen za izradu Sistema identifikacije i praüenja (Identification and Intelligence System) savezne države Njujork . što je po Ustavu potpuno nezakonito. UN pod kontrolu generalnog sekretara i tako dalje. tj. ali je to izvan dosega ove knjige.

je uistinu zapanjujuüi. Amerikanci nisu svesni da je Komitet 300 1946. THE HOOVER INSTITUTION (Institucija Huver) Izvorno osnovana za borbu protiv komunizma. svaka institucija ima svoj sopstveni þasopis. Uticaj tih trustova mozgova na našu vojsku samo od 1959. ova institucija se polako ali sigurno okrenula socijalizmu. godine naložio Rimskom klubu da ubrza stvaranje trustova mozgova koji. nude nova sredstva širenja filozofije Komiteta 300. Ima godišnji budžet od dva miliona dolara. kako su rekli.Progressive Raconteur The New Republic Working Papers for a New Society Ovo ni u kom sluþaju nisu svi þasopisi koji se izdaju pod pokroviteljstvom Rimskog kluba. Ima ih još nekoliko stotina. godine. Ameriþka jvanost bi se zaprepastila kada bi znala koliko je vojska duboko upletena u istraživanje „novih ratnih taktika" sa trustovima mozgova Komiteta 300. Nema nikakve sumnje da üe oni igrati još veüu ulogu u svakodnevnim poslovima ove zemlje što se više budemo približavali 2000toj godini. ovde možemo da damo samo njihov delimiþan opis. Vodeüi „struþnjaci" ovog društva su Von Hajek i Milton Fridman. kada su se naglo namnožili. THE MONT PELERIN SOCIETY (Društvo Mont Pelerin) Društvo Mont Pelerin je ekonomska fondacija koja ima zadatak da osmišljava i izdaje obmanjujuüe ekonomske teorije i utiþe na ekonomiste u Zapadnom svetu da slede modele koje im ono s vremena na vreme isporuþi. Zapravo. S obzirom na broj institucija kojima upravlja Tavistok institut i Rimski klub. U sledeüem popisu su neke od važnijih fondacija i trustova mozgova. Danas se usredsre60 . ukljuþujuüi i vojne trustove mozgova. koje joj doniraju kompanije pod okriljem Kimiteta 300.

Njeni kursevi iz primenjene psihologije navodno uþe visoke vojne oficire kako da stave u pogon ljudsko oruž61 . tajkun proizvodnje piva je osnovao ovu fondaciju. Napravila je veliki uticaj na sistem „þovek/oružje" i njegovu „kontrolu ljudskih resursa". Stiven Ajzler. postala je potparol svetske vlade .ÿuje na „mirne promene". tako široko prihvaüenu u Ameriþkoj vojsci. Fondacija Heritejdz nikako nije konzervativna institucija. HUMAN RESOURCES RESEARCH OFFICE (HUMRRO) (Kancelarija za istraživanje ljudskih resursa) Ovo je vojna nauþna institucija koja se bavi „psihotehnologijom". godine. „Psihotehnologija" pokriva vojniþku motivaciju. kada ju je preuzela grupacija povezana sa Rimskom klubom. Njene tehnike oblikovanja uma direktno su preuzete od Tavistok instituta. Robert Mos i Frederik fon Hajek. 1969. preuzeli fabijanisti ser Piter Vikers Hol. a po nalogu Rimskog kluba. Institucija Huver je daleko od toga i od 1953. Stjuart Batler. godine Komitet 300 je preuzeo ovu važnu instituciju i pretvorio je u privatnu neprofitnu organizaciju koja deluje pod pokroviteljstvom Rimskog kluba. Ova institucija je oduvek imala veliki uticaj na ponašanje vojske. sa naglaskom na kontrolu oružja i unutrašnje ameriþke probleme. izgleda da veliki deo onoga što je Džordž Orvel napisao u svojoj knjizi 1984 neverovatno podseüa na ono što se izuþava u ovoj instituciji. U stvari. Ona uþi vojsku kako je vojnik samo produžena ruka svog oružja. Mediji se þesto koriste ovom institucijom kao „konzervativnom" organizacijom i traže njena mišljenja kada im trebaju konzervativni aspekti. sa svrhom da deluje kao konzervativni trust mozgova.Novog svetskog poretka za „poželjnu" politiku. ali su je ubrzo potom. Ova institucija je odigrala važnu ulogu u sprovoÿenju naloga britanske Laburistiþke stranke Entonija Vedžvuda Bena o „taþerizaciji Regana". Jedna od njenih specijalnosti je prouþavanje malih grupa pod stresom. Veüina njenog osoblja je školovano na Tavistok institutu. Ovo je najveüa bihevioristiþka nauþna institucija u SAD-u. HERITAGE FOUNDATION (Fondacija Heritejdz) Džozef Kors. moral i muziku kojom se koristi neprijatelj. iako tako ponekad izgleda i zvuþi.

Jasno je da postoji veliki broj trustova mozgova. a vojska ga opet primenjuje na okrutno ubijanje hiljade „neprijateljskih" vojnika. Rezultati se unose u kompjutere institucija „Gallup Poli" i . Zadatak kompanija koje prave ankete je da se oblikuje i stvara javno mišljenje koje odgovara zaverenicima. koji je. Veüina tih projekata koordiniše se u Centru za istraživanje nacionalnog mišljenja (National Opinion Research Center). ABC. Veüinu onoga što þitamo u 62 . Zato je malo lakše za razumeti kako se dogodilo da su se ameriþki vojnici ponašali kao okrutne i bezdušne ubice. godine. što nema nikakve veze sa idejom tradicionalnog ameriþkog vojnika.je.Yankelovitch. Ova vrsta ispiranja mozga je posebno opasna jer se danas primenjuje na vojsku. dok bi sutra ta ista vojska mogla da prihvati da je neka civilna grupacija koja se protivi vladinoj politici „neprijatelj".. Jedno od najvažnijih saradnje izmeÿu onoga što trustovi mozgova proizvode i onoga što postaje državna i javna politika su „ankete". a ipak se þini da HU-MRRO može da ide i korak dalje sa svojim tehnikama oblikovanja i kontrole uma. bez obzira na to što üe ova vest zaprepastiti veüinu þitalaca. RESEARCH ANALYSIS CORPORATION (Korporacija za nauþnu analizu) Ova HUMRRO-ova sestrinska organizacija tipa Orvelove 1984 smeštena je u gradu Meklinu u saveznoj državi Virdžiniji. ukljuþujuüi i integraciju crnaca u Ameriþku vojsku. Dobar primer je naþin na koji su vojnici u ratu protiv Iraka bili spremni da prekrše svoja pravila službe i zakopaju 12. Veü smo pretvoreni u bezglavo stado ovaca sa ispranim mozgovima.000 živih iraþkih vojnika. CBS. programe psihološkog ratovanja i masovnu kontrolu stanovništva. a Komitet 300 ju je preuzeo 1961. godine. Osnovana je 1984. Skellev and White" radi komparativne procene. kada je postala delom bloka institucija Džon Hopkins. U ovoj knjizi üemo spomenuti veüinu. napravio psihološki profil za üelu zemlju. HUMRRO je vredan dodataka Tavistok instituta i mnoge lekcije koje su nauþene upravo u HUMRRO-u primenjivane su u Zalivskom ratu. Sudelovala je u izradi više od 600 projekata. New York Times i Washington Post neprestano prave ankete. NBC. taktiþnu primenu nuklearnog oružja.

a da toga nisu ni svesni.kada su Amerikanci bili uslovljeni da Irak doživljavaju kao opasnost. bilo taþno. stvoreni u ameriþkim nauþnim institucijama i trustovima mozgova i da niko od nas nema slobodu da stvara sopstveno mišljenje zbog informacija koje nam plasiraju mediji i anketari. Takav proces uslovljavanja se tehniþki opisuje kao „poruka koja dopire do oseüajnih organa osoba na koje treba da se izvrši uticaj".novinama i gledamo na televiziji kompanije su veü proþistile. koju je naruþio Rimski klub. Sve to je sastavni deo temeljno razraÿenog procesa stvaranja javnog mnenja. uistinu se þinilo da su neprijatelji Nemaþ-ka i Japan. Anketiranje je pretvoreno u finu umetnost neposredno pre ulaska Sjedinjenih Ameriþkih Država u Drugi svetski rat. Nazivaju nas „ciljnom populacijom". što þini uslovljenost javnog mnenja još opasnijim. jer je nadahnuüe preuzeo iz knjige Dejvida Najsbeta Trend Report. jer se. u izvesnom smislu. a Sadama Huseina kao liþnog neprijatelja Sjedinjenih Ameriþkih Država. To se zove „stvaranje javnog mnenja". koji slušaju svaki njihov treptaj. Ono što leži -iza-ovog deliüa društvenog savetovanja jeste kako da se otkrije koliko je javnost podložna politiþkim smernicama Komiteta 300. Mi vidimo samo ono što anketari misle da bi trebalo da vidimo. uz þinjeni63 . Jankeloviþ pak s ponosom svojim studentima govori kako su ankete oružje za menjanje javnog mišljenja. Amerikanci su. sa hiljadama novih društvenih nauþnika nove nauke. zapravo. a ne shvataju da su stavovi koje smatraju sopstvenim. Kasnije üemo taþno da saznamo kako je ova praksa po þ ela i ko je za to odgovoran. iz kompanije Yankelovich. Skellez and White. jer na temelju informacija kojima smo bili svakodnevno zasuti. Naši ljudi danas veruju kako su dobro informisani. U toj knjizi Najsbet opsiju sve tehnike kojima se služe stvaraoci javnog mnenja kako bi stvorili javno mišljenje koje odgovara Komitetu 300. iako u tome nije originalan. bili uslovljeni da na Nemaþku i Japan gledaju kao na opasne neprijatelje koje treba zaustaviti. Stvaranje javnog mišljenja je biser u kruni Olimpijaca. osmišljenog u Tavistok Institutu. Jedan od najcenjenijih od svih anketara je þlan Komiteta 300 Daniel Jankeloviþ. a anketari mere koliko ima otpora onome što se objavi u emisiji „Veþernje vesti". Tek nedavno smo videli koliko dobro funkcioniše Tavistokov proces uslovljavanja . To je.

Nema nijednog politiþara u Vašingtonu koji tom aparatu. Ti medijski umetnici promena i manipulatori vesti su direktno odgovorni Rimskom klubu. osiguravajuüim društvima. Margaret Mid. Društveni inženjeri „stare škole" bili su Kurt K. na neki naþin. a kao što znamo. Nauþnici koji rade na procesu uslovljavanja se zovu „društveni inženjeri" ili „društveni nauþnici nove nauke". koji je. naftnim kompanijama. uz Džon Rolings Riza. u kojem üe biti tek neznatnog otpora. na þijem þelu sedi engleska kraljica i vlada velikom mrežom þvrsto ispretpletenih korporacija koje nikada ne plaüaju poreze i nisu nikome odgovorne. opet odgovoran Komitetu 300. Upravo to se dogodilo kada je njihov sluga Džordž Buš dobio nalog da krene u rat protiv Iraka. Da bi nas po64 . Levin. što on zaista i jeste. Komitet 300 je uspostavio mrežu i mehanizme kontrole koji su daleko više obavezujuüi od bilo þega što je ikada postojalo na svetu. i þine integralni deo onoga što vidimo. ne pripada. OSS je bio preteþa Centralne obaveštajne agencije (CIA-e). þasopisima. o skoro svakoj temi može stvoriti javno mišljenje i u roku od dve nedelje proširiti po üelom svetu. þujemo. Tokom Drugog svetskog rata. bankama.cu da u rukama drže medije. radijima i televizisjkim stanicama. ne samo u SADu. profesor Hedli Kantril. Zajedno sa svojim ispretpletenim kompanijama. godine. Za dve nedelje se javno mišljenje. Taj sistem postoji još od 1946. novinama. okrenulo protiv Iraka i njegovog predsednika Sadama Huseina. Oni su. pod vodstvom Kurta Levina radilo je više od 100 nauþnika. Svim ovim želim da kažem da vlade Velike Britanije i Sjedinjenih Ameriþkih Država veü imaju aparat pomoüu kojeg üe nas dovoditi u red Novom svetskom poretku. veü i u skoro üelom svetu. profesor Dervin Kartrajt i profesor Lipsit. nazivajuüi ga „imperijalistiþkim". OSS organizacija je utemeljena na Hejdrihovoj metodologiji. koji su pokorno kopirali metode Rejnharta Hejdriha iz SSa. Levica ga psuje. a svake sledeüe godine se sve više usavršavao. i þitamo. ali tom levicom opet upravljaju oni isti ljudi koji upravljaju i svim ostalim. finansijskim korporacijama. bili krem nauþnika nove nauke u Tavistok institutu. tako da više nije nimalo slobodnija od drugih. taj ogromni aparat je zajahao Ameriku i ceo svet. a koje opet finansiraju nauþne institucije preko fondacija koje zajedniþkim aktivnostima skoro potpuno upravljaju našim svakodnevnim životima.

danonoüno. gde üemo da se molimo Bogu. kada do toga doÿe. a posle toga üemo biti dovoljno snažni za ofanzivu ka uklanjanju komunizma sa zemlje. ali pre toga moramo da ispitamo ogromnu ispretpletenu mrežu svih važnih institucija. kako moramo da se oblaþimo i þak šta da jedemo. Meni je jasno da üemo ubrzo morati da se borimo za preuzimanje svoje zemlje iz ruku Komiteta 300. ili üemo zauvek da ostanemo bez nje. uspeti da porazimo neprijatelje þitavog þoveþanstva. zajedno sa njegovim propratnim „izumima". Naš strah od buduünosti je taj koji üe obaviti posao daleko uspešnije od bilo kakvih fiziþkih sredstava pokoravanja. Ukratko. u Vašington je na vlast doveden trojanski konj. Najveüa opasnost sa kojom su slobodni ljudi danas suoþeni ne dolazi iz Moskve. godine samo 3% stanovništva je uzelo oružje protiv kralja Džordža III. nego iz Vašingtona.korili. Prema Bžežinskom. Ovo drugo su zapoþeli Rimski klub i þlan Trusta Lucis po imenu Roberta Strejndža 65 . Moramo ih dobro oznaþiti. koliko nas üe zaista da uzme oružje? 1776. Ne smemo sebi da dopustimo da nas uvedu u šlepu ulicu. kao nacija. Prvo moramo da pobedimo unutrašnjeg neprijatelja. a MMF-u nad našom fiskalnom i monetarnom politikom. Ovog puta üe 3% biti daleko od dovoljnog. biüemo pod neprestanim nadzorom. 365 dana godišnje. Dok su nam odvraüali pažnju vukodlakom iz Kremlja. što je dobro. Karterova vlada je ubrzala krah naše ekonomije i vojne moüi. jer su to ljudi koji odluþuju o tome ko üe živeti. Ali. jer upravo to su nam namenili naši kontrolori uma tako što su nas suoþili sa tolikim mnoštvom pitanja da jednostavno podležemo dalekosežnom prožimanju i o mnogim vitalnim pitanjima uopšte ne odluþujemo. Videüemo imena onih koji þine Komitet 300. skoro bez pitanja prihvatiti svaki nezakonit þin svoje vlade. neüe im trebati lanci ni katanci. kompanija i banaka u rukama Komiteta 300. a ko üe biti elimisan kao „beskorisna izelica". da Ujedinjenim nacijama dozvolimo da preuzmu vlast nad našom spoljnom politikom. jer üemo samo znanjem a ta reþ se prevodi kao verovanje. ýinjenicu da smo prevareni iznutra svake godine spoznaje sve više ljudi. Veü su nam isprali mozak da se odreknemo svog ustavnog prava na posedovanje oružja i samog Ustava. da predsedniku dopustimo da nekažnjeno krši zakone Sjedinjenih Ameriþkih Država i da okupira stranu zemlju i kidnapuje njenog predsednika. mozak nam je ispran do nivoa na kojem üemo.

Potrebna nam je snažna odbrana. pa se na pomisao o zaveri samo mršte i ismejavaju je. nastavio sa slabljenjem naše industrijske baze. Komitet 300 to zna i od 1953. a fabijanizam se upravo bazira na tome. navodno porazili u Drugom svetskom ratu. Kada bi nas pogodio neki iznenadni šok. 'LL# Ali.same duše. Stalno nagrizanje temelja na kojima poþiva ova republika. ako nema jasne motivacije. kulturni ili religijski.Meknamara. Ovo je u isto vreme i slaba i jaka spona u zavereniþkom lancu. Stvarajuüi rasulo koje nam svakog dana nude na stotine moguünosti. ali je nemoguüe izgraditi sa slabom industrijskom bazom. koja je danas u punom jeku. postupnost. Statistike koje je izradio Institut za više obrazovanje (Institute for Higher Learning) pokazuju da su sposobnosti þitanja i pisanja ameriþke omladine koja završava srednju školi ispod onih u poreÿenju sa omladinom 1786. uprkos obeüanjima. državama koje smo. godine. došli smo do stanja u kojem se. protresao bi nas i izvukao iz apatije u koju smo upali. Regan je. Zahvaljujuüi Rimskom klubu. Danas nismo samo suoþeni sa gubitkom slobode i same države. sve informacije odbijaju. ne mogu to da prihvate. jer bez dobro voÿenog vojno-industrijskog kompleksa ne možemo da imamo pouzdan odbrambeni sistem. Kako se to dogodilo? Zbog ljudi poput dr Aleksandra Kinga i našeg zaslepljenog uma nismo uspeli da prepoznamo razaranje naših obrazovnih institucija i sistema obrazovanja. Kako ogromna veüina Amerikanaca ne vidi nikakvu motivaciju za ovim o þemu pišem. þoveku za koga su vrlo retki ljudi u Americi uopšte þuli. Kao rezultat našeg slepila više ne školujemo inženjere i nauþnike u dovoljnom broju da bi ostali meÿu industrijalizovanim zemljama sveta. ne þini ništa što bi iniciralo uzbunu. godine. Nastavio je tamo gde je Karter stao. Veüina ljudi odbacuje sve što nema motiva pa se zaverenici oseüaju sigurnim iza lavina ismejavanja onih koji ukazuju na nadlozaüu krizu u našoj zemlji i u na66 . godine planira svoju politiku nultog postindustrijskog razvoja. veü i sa još gorim gubitkom . Zahvaljujuüi dr Kingu. jer u tom pogledu nije bilo nikakvih naglih dogaÿanja. Ovu istinu je teško prihvatiti i shvatiti. ostavilo je prazninu koju satanisti i kultisti ubrzano popunjavaju svojim umetniþkim duševnim materijalom. obrazovanje u SAD-u je na najnižem nivou od 1786. naš tehnološki potencijal se smanjio na nivo ispod onog u Japanu i Nemaþkoj.

Ništa nije preuveliþano. .pretvori nas u poniznike „novog Srednjeg veka". ali iza te Vlade stoji sila koja je tako moüna i tako sveobuhvatna da se obaveštajne službe boje i da izgovore njeno ime . Rimski klub je veü napravio prelaz na varvastvo.šim liþnim životima. . Duboko se nadam da üe. te zavere. Mnogi su mi pisali i pitali me kako to da naša Vlada ne þini ništa u pogledu strahovite opasnosti po civilizaciju? Problem je u tome što je naša Vlada sastavni deo tog problema. To ne zavisi od Boga. jer sve više mladih ljudi poþinje da postavlja pitanja i da traži informacije o tome šta se uistinu dogaÿa. koji su za nas spremili. Tokom poslednjih dvadeset godina iznosio sam podatke koji su se pokazali veoma preciznim i koji su objasnili mnoge dogaÿaje. Ljudima je teško da razumeju da ovi zaverenici stvarno postoje i da imaju mo ü koju smo im ja i mnogi drugi pripisali.^ j Sve informacije koje donosim u ovoj knjizi rezultat su dugogodišnjeg istraživanja i potkrepljene su besprekornim obaveštajnim izvorima. preko ove knjige. Naravno. 67 . Komitet 300 raþuna na naše sposobnosti slabog prilagoÿavanja i tako uspeva da upravlja našim rekacijama na namerno stvorene dogaÿaje i neüe biti raz oþaran sve dotle dok kao nacija budemo reagovali kao danas. jasnijeg i šireg razumevanja zavereniþkih sila uperenih protiv ove zemlje. Mi moramo da preduzmemo potrebne akcije. No. Neki su mi u pismima pisali: „Mi smo mislili da se borimo protiv Vlade". On je njihov þovek. buduüi da sve više ljudi postaje prosvetljeno pa ideja „to se ne može desiti u Americi" postaje suvišna. Ta nada se ostvaruje.. predsednik Buš taþno zna šta nam þini Komitet 300. onda üe motivacijsko blokiranje da oslabi sve dotle dok ga potpuno ne istisnemo. Sve je temeljeno na preciznim þinjenicama. . Svoje reakcije na stvorene krize moramo da pretvorimo u rekacije prilagoÿavanja tako što üemo identifikovati zaverenika i razotkriti planove koje su za nas pripremili. Umesto da þekamo da nas „opiju" moramo da zasutavimo Komitet 300 pre nego što uspe da postigne svoj cilj . Naravno da se borimo.„Olimpijci". tako da te stvari postanu javno poznate. ako uspemo u nastojanju da dovoljan broj spozna istinu. doüi do boljeg. zato nemojte da upadnete u klopku koju postavlja neprijatelj tvrdeüi kako su ovo „dezinformacije". To zavisi od nas. a to nigde i ni u koje vreme nije bilo tako jasno kao u vreme predsednika Buša.

^' Pošto je guverner zatražio pomoü. kao ni Rimski klub. Tim je imao na sto tine þlanova. U osnovi. godine osnovao Tavistok institut za ljudske odnose sa svrhom da pomaže Robertu 0. Naravno. trojica nauþnika iz Centra za istraži vanje Stenford su otputovala na Aljasku i održala sastanke sa tamošnjim mi nistrom spoljnih poslova i Državnom kancelarijom za planiranje. STANFORD RESEARCH CENTER (SRC) (Centar za istraživanja Stenford) SRC je 1946. kao i profesor Vi-1 68 . struþnjaka za naftu i nauþnika nove nauke. uverio je gu vernera Aljaske da üe njegov problem voÿenja bogatog nalazišta nafte biti na . Grihan nije spomenuo Komi tet 300. sigurnom u rukama njihovog centra. Guverner Aljaske je upuüen na Centar za istraživanje Stenford. s njegovom rasprostranjenom mrežom koja se sastoji od stotina „ogranaka".000 ljudi. Za manje od mesec dana. . Anderson. Aljaska je svoja prava na naftu prodala za 900 miliona dolara. Njegov predsednik. Grihan je za Komitet 300 obavio izvanredan posao. sa godišnjim i prometom od 160 miliona dolara. za * vreme svog mandata bio je svedok velikog dela tog rasta. a sve su odgovorne majci svih trustova mozgova i nauþnih institucija .Dokaz o postojanju Komiteta 300 nalazimo u ogromnom broju moünih institucija. radi dobijanja saveta i pomoüi. To nije bilo sluþajno. godine prihvatilo taj predlog. ýarls A. veü rezultat dobrog promišljanja i procesa dugoro þnog savetovanja. Od tih poþetaka \ taj Centar je prerastao u instituciju koja zapošljava 4. Grihan je okupio tim ekonomista. koje taj Komitet poseduje i kojima upravlja. koji je bio na þelu tima iz Centra za istraživanje Stenford. koja je za Komitet 300 osigurala prava na naftu na Severnom obronku (North Slope) Aljaske. Zakonodavno telo Aljaske je 1970. •' . Izveštaj koji je Centar za istraživanje Stenford dao guverneru imao je osamdeset i osam stranica. Evo popisa nekih važnijih. Taj novi centar je bio Centar za istraživanje Stenford. Andersonu i njegovoj naftnoj kompaniji ARCO. Fransis Grihan.Tavistok institutu za ljudske odnose. što je za Komitet 300 bila relativno mala svota. taj posao je za Andersonov institut Tavistok bio preveliki pa je trebalo da se osnuje i finansira novi centar. skoro bez izmena.

Us Harman. direktor odelenja tog Centra koje se zove Istraživanje socijalne po- 69 .

Agencija za istraživanje novih tehnologija (Advanced Research Products Agencv. taj centar je „prodat" jednoj privatnoj kompaniji za samo 25 miliona dolara. danas je on najveüi vojni trust mozgova. U knjizi Džima Ridžveja. portparol Centra za istraživanje Stenford gospodin Gibson blebeüe o nediskriminirajuüem stavu ovog centra. Foster je želeo da dovede do savršenstva stanje u kojem sama prirodna sredina postaje oružje. kakve Vlada veü primenjuje protiv svog naroda. godine se dogodilo nešto zaista uznemirujuüe. a 70 . Iako ovaj centar nije na pooi.stvari poput Orvelove „1984". nije promenilo. i koje zapošljava na stotine nauþnika nove nauke. predložila je Centru za istraživanje Stenford jedan strogo poverljiv projekat. Posle studentskih demonstracija protiv pokušaja hemijskog rata koji se sprovodi u Stenford centru. Centar za istraživanje Stenford je još uvek projekat Tavistok instututa i još uvek je u posedu Komiteta 300. a lakoverni su.su Saveznog centra za istraživanje ugovora (Federal Contract Research Center). 1958. Kako se može i oþekivati. takvim stavom sebi osigurava „informacije iz prve ruke" u pogledu vlada stranih zemalja. koje CIA nalazi vrlo korisnim. Ameriþka vlada centru Stenford plaüa milione dolara godišnje za to vrlo kontravezno „istraživanje". ugovorna agencija Ministarstva prosvete.litike (Study of Social Policies). Ništa se naravno. pa tako radi i za Izrael i za Arape. þini se zadovoljeni tom beznaþajnom kozmetiþkom promenom. za Južnu Afriku i za Libiju. Džon Foster iz Pentagona je rekao tom Centru kako im je potreban projekat kojim üe se Sjedinjene Ameriþke Države osigurati od „tehnološkog iznenaÿenja". Sarnov je bio neka vrsta „psa þuvara" za majþinski institut iz Saseksa. Meÿu njegovim specijalizovanim odelenjima su eksperimentalni centri za hemijsko i biološko ratovanje. Jedan od njih je bio predsednik Odbora Centra za istraživanje Stenford. koji je dvadeset i pet godina bio tesno povezan sa Harmonom i njegovim timom. Centar za istraživanje Stenford kaže kako ne pravi nikakve moralne predrasude kada su u pitanju pogledi projekata koje prihvata. a mnogi od visoko pozicionisanih þelnika su dovedeni iz sedišta Tavistok instituta iz Londona. Jedna od opasnijih delatnosti Stenford Centra su vojne operacije protiv pobunjenog naroda usmerene na civilno stanovništvo . skraüeno ARPA). bivši obaveštajac Dejvid Sarnov. koji je zasenio i Hadson i Rend. pod naslovom The Closed Corporation (Zatvorena korporacija).

izgledi za masovni i sveprožimajuüi nadzor. uz upotrebu naprednih elektronskih sistema. Control Data. Savezne države Virdžinije. institucije koja je proizvela i usavršila rakete Titan. posebno ne ona na svetskom nivou. To nije radio uvek uspešno. ne može da funkcioniše bez totalne kontrole nad sva71 . „Specijalne primene" ovog alata je mnogo lakše zamisliti nego opisati. na þijem se þelu nalazi general Bernard S. bivši direktor Zapovednog sastava Ratnog vazduhoplovstva (Air Force Svstems Command). Šriver je objedinio kompanije Lockheed. Nijedna diktatura. postala najveüa kompanija za prikupljanje informacija o kreditima na podruþju kreditnog izveštavanja. Na projektu „Human Augmentation" radilo je preko dvadeset i osam nauþnika. što je najvažniji zahtev Komiteta 300. Northrop. Ravtheon i TRW. Tor. Ovo neosporno dokazuje koliko je ova zemlja veü pod totalnim nadzorom. postaju svakim danom sve realniji. kako ga je Brzezinski opisao. Jedna od tih civilnih konsultantskih firmi je Schriever McKee Associates iz Meklina. i korišüenju minerala i metala kao potencijalnog oružja. Emmerson Electric. Koja je svrha tog konzorcijuma? Rešavati socijalne i psihološke „urbane probleme" pomoüu svojih tehnika. Centar za istraživanje Stenford je taj projekat prihvatio i dao mu kodirano ime JHAKr (klimav). i osnovao konzorcijum pod nazivom Urban Svstems Associates. Zanimljivo je navesti da je kompanija TRW.pomoüu specijalnih bombi koje üe aktivirati vulkane i/ili zemljotrese. Inc. Ovaj projekat bi trebalo da se sastoji od bihevioristiþkog istraživanja o potencijalnim neprijateljima. Centar za istraživanje Stenofrd usko saraÿuje sa desetinama civilnih konsultantskih firmi. Ogromni elektronski mozak u Shaky-ju je sprovodio mnoga nareÿenja. IBMov kompjuter ima þak sposobnosti da rešava probleme analogijom te prepoznaje i identifikuje nauþnike koji na njemu rade. iako s vremena na vreme neke greške moraju da se ispeglaju. nastojeüi da primeni vojnu tehnologiju na domaüe situacije. Šriver. jer je firma IBM napravila specijalne kompjutere za Stenford Centar. Atlas i Minutmen. Takav sistem veü postoji i primenjuje se. kao rezultat njenog rada u konzorcijumu Urban Sistems Associates Ine. ali kako tehnologija napreduje. Brzezinski je definitvno znao o þemu govori kada je pisao knjigu Tehnotronska era.

Centar za istraživanje Stenford je za Ministarstvo zdravlja izradio projekat koji je nazvan „Obrasci za ispitivanje dostignuüa oþitavanja u ESDEA Titla I" (Patterns in ESDEA Title I Reading Achievements Tests).kom pojednim osobom.. Najveüi naruþioci su mu bili Uprava za istraživanje odbrane i inženjerstvo (Directorate of Defense Research and Engineering) ameriþkog Ministarstva odbrane. Hewlett Packard. za vojne i za civilne primene. Ameriþkoj ratnoj industriji (The U. Izvršna kancelarija ameriþkog predsednika (Executive Office of the President). McDonnell Douglas. Rastuüoj opasnosti od meÿunarodnog terorizma (Mounting Challenge of International Terrorism). Veü 80-tih godina 60% ugovora tog Centra bilo je posveüeno .S. Saga Foods Corporation. Više od 600 kompanija iz SAD-a i drugih zemalja su postale pretplatnici ovog programa. Sistemu elektronskog prebacivanja novca (Electronic Funds Transfer System). Centar za istraživanje Stenford je pod pokroviteljstvom Tavistok instituta iz Londona izradio jedan dalekosežniji i opasniji sistem. ameriþko Ministarstvo rada.futurizmu". Centar za istraživanje Stenford je veü tada bio uveliko na putu da postanje kljuþna zdravstvena organizacija Komiteta 300. koji je nazvao Program poslovnog obaveštavanja (Business Intelligence Program). 72 . Kancelarija za nauku i tehnologiju (Office of Science and Technologv). skraüeno NSF). Od velike važnosti je bio rad napravljen za NSF. ameriþko Ministarstvo saobraüaja i Nacionalna fondacija za nauku (National Science Foundation. Crown Zellerbach. Defense Industry) i Dostupnosti kapitala (Capital Avaliability). i ameriþko Ministarstvo zdravlja. Eastman Dillon. Wells Fargo i Kaiser Industries. Meÿu ostalim kupcima su ameriþko Ministarstvo energije. Kancelarija za istraživanje vazdušnog prostora (Office of Aerospace Research) koja se bavila „primenama bihevioristiþkih nauka na upravljanje istraživanjem". Taj program je pokrivao istraživanja na: Japanskim poslovnim odnosima (Japanese Foreing Business Relations). na þijem þelu je bio Džordž Šulc. Senzornoj proceni proizvoda široke potrošnje (Sensorj Evaluation in Consumer Products). pod naslovom Procena buduüih i meÿunarodnih problema (Assessment of Future and International Problems). Medu vrhunskim kompanijama Komiteta 300 koje su postale naruþioci ovog programa su: Bechtel Corporation. Potrošaþkom marketingu u razdoblju promena (Consumer Marketing in a Period of a Change).

F. društvena skretanja i seksualni poremeüaji.Ali. godine predate predsedniku Reganu. Skiner. Po tom programu nacija üe biti programirana na promene da neüe biti moguüe primetiti kada su se velike promene dogodile. koje su u januaru 1981.J*romenljive slike þoveka". Prepared by SRI Center for Study of Social Policv. meÿu kojima su bili B. moralno i verski. a da se zbog toga retki uzbuÿuju. Ovo je verovatno jedno od najdalekosežnijih istraživanja u istoriji o tome kako se þovek može promeniti. Kao nacija. 73 . Director Willis Harmon" (Ugovor broj URH (489)-2150. samoubistvo je na najvišem nivou. Neko vreme smo bili šokirani i ojaÿeni. društveno. je bio program Stenfordove Fondacije ýarls F. Tako brzo smo se strmoglavljivali otkako je napisana knjiga The Aquarian Conspiracy (Zavera Vodolija) da danas razvod braka ne ostavlja nikakav peþat. Podsetimo se da je njegov zet. temeljio se na materijalu koji je uzet iz projekta Vilisa Harmona . Ovaj izveštaj. Margaret Mid. sa moguünošüu nanošenja ogromne štete promenom smera u kojem üe Sjedinjene Ameriþke Države iüi. jedan od najmraþnijih od svih programa Centra za istraživanje Stenford. koji se nekada u pristojnim krugovima nisu mogli ni spomenuti. Nekako smo bili zaokupljeni „Sindromom Votergejta". bio jedan od osnivaþa takozvane konzervativne Fondacije Heritejdž. ser Piter Vikers Hol. danas su uobiþajena pojava i ne pobuÿuju nikakav poseban protest. Veliki deo od 3. Ono što sam tamo proþitao me je šokiralo. jer sam shvatio da gledam u projekat koji se odnosi na buduüu Ameriku. broj izveštaja: 4/4/74. Ervin Laslo i ser Džefri Vikers. pod Stenfordovom službenom oznakom: „Contract Number URH (486)-2150. saznavši da je Nikson samo obiþ an prevarant koji se družio sa mafijaškim prijatelji-. Policv Report Number: 4/4/74.000 stranica „preporuka". nešto drugaþije od svega što sam do tada video. nismo primetili kako su promenljive slike þoveka" zauvek radikalno promenile naš ameriþki naþin života. pripremio centar za prouþavanje socijalne politike SRI-a. pet dana pošto ga je ameriþka Vlada prihvatila. nazvan i Promenljive slike þoveka (Changing Images of the Man). pod nadzorom Instituta Tavistok i njegovih 23-oje najviših kontrolora. direktor: Willis Harmon). Ketering. koji ima 319 strana. visoki oficir britanske obaveštajne službe MI6. Bio sam povlašüen da od kolega iz obaveštajne službe dobijem jedan primerak tog projekta. napisalo je 14 nauþnika nove nauke.

ne samo da smo bili sreüni zbog te najoþiglcdnije cenzure. Kada je poþeo Zalivski rat. A ti zlo þini su bili daleko veüi od bilo þega što je Nikson napravio dok je bio predsednik. mediji su tu þinjenicu cenzurisali pa smo i to prihvatili. Želeli smo da se korumpirani smrad Reganove i Busove vlade zakopa dva metra ispod zemlje. kao da više nije želela da vidi istinu. govoreno nam je da ne uznemiravamo javnost takvim stvarima. stvari smo odveli korak dalje: oþekivali smo da nas Vlada zaštiti od istine. ne želeüi da prihvatimo istinu. pošto je bila izložena velikoj koliþini zloþina na visokim položajima. kao nacija. U vreme kada je veliki broj „buduüih šokova" i novinskih naslova zahtevao našu pažnju. nakon þega je dosta trauma Vijetnamskog rata. veüina ljudi je to prihvatila kao „normalno". Ukratko. ne shvatamo. naša nacija. Umesto da nam kažu istinu oni koji su imali dužnost da ameriþkom narodu kažu istinu o tome kako privatna. dobro organizovana mala vlada unutar Bele ku ü e pravi jedan zloþ in za drugim.ma Erla Vorena u prekrasnoj kuüi koju su mu izgradili odmah pored Niksonovog imanja. do 23. velikim brojem moguünosti koje su nam svakodnevno plasirali i koje nam još uvek plasiraju. Dozvolili smo svom predsedniku da nas laže u pogledu toga gde je bio od 20. stavio zakon Ujedinjenih nacija iznad Ustava Sjedinjenih Ameriþkih Država. ameriþka nacija je reagovala taþno onako kako je bila profilisana da reaguje. naoþigled svih. shvatamo da vozimo nizbrdo bez koþnica? Ne. Reþenica „Zaista ne želimo da znamo za sva ta nagaÿanja" postala je standardna reakcija. što je prekršaj za ostavku. koji je isplanirao i iskonstruisao naš predsednik. Oktobra 1980. Što je još gore. Ta rekacija je detaljno opisana u tehniþkom radu Vilisa Harmona. Kao još gore. Kada je taj najviši izabrani predstavnik krenuo u rat. izgubili smo se ili smo. Da li mi. radije nego da se suoþimo sa istinom. nego smo to 74 . a svi ti zlo þ ini su napad na samu dušu naše nacije i republikanskih institucija na kojima je ona sazdana. Nismo želeli da se otkriju zloþini poþinjeni pod nazivom afera (ili skandal) Iran/Kontra. Kada je najviši izabrani predstavnik ove zemlje. bez objave rata koju može da donese samo ameriþki Kongres. bili do te mere zbunjeni da više nismo bih' sposobni da napravimo izbor. pre bih rekao.

oni su je samo svojom voljom odbacili. toliko smo i mi podlegli uticaju da se ova nacija lako može pretvoriti u režim kakav su totalitarni režimi u istoriji mogli samo da sanjaju. „pobedu ili samopoštovanje? Ne možete imati oboje". dozvolili smo im da i posle tih laži proÿu nekažnjeno. „Šta hoüete?". Reþeno nam je da smo pobedili u Zalivskom ratu. Tavistok institut je bio uzbuÿen svojim uspehom u razaranju samopoštovanja i samopouzdanja ove. jedan za drugim. To je ostalo zakopano i trune u pustinjskom pesku Kuvajta i Iraka. Kada su telefonski razgovori gospoÿe Glaspi sa Ministarstvom spoljnih poslova konaþno dospeli u javnost. Naš predsednik je lagao.nismo mogli da održimo reþ da üemo poštovati Ženevsku konvenciju i da ih neüemo napadati. ni zbog 30 miliona nezaposle75 . verujuüi da je to „dobro za rat". uvek poþetak totalitarizma.þak uzeli k srcu. Ejpril Glaspi je lagala. tu razvratnicu. Pre sto godina ovo ne bi moglo da se dogodi. zajedno sa telima iraþkih vojnika koje smo izmasakrirali tokom dogovorenog povlaþenja iz Kuvajta i Basre . „Evo". Rekli su nam da je taj rat opravdan zato što je predsednik Sadam Husein upozoren da napusti Kuvajt. Podlegli smo ratu dalekosežnog prožimanja koje protiv ove nacija vodi Tavistok institut. Ni ne trepnemo zbog 4 miliona beskuünika. Ova nacija ja postala lak plen". poþeli sa napadima kako bi odbranili gospodu Glaspi. Ne moramo da se borimo kako bismo sakrili istinu od ove nacije. „ jedne od najveüih nacija na svetu. koja ne želi istinu. Mi. pitali su nas naši supervizori. Ministarstvo spoljnih poslova je lagalo. a danas se dogodilo i ne pobuÿuje nikakve primedbe. Kod takvog javnog mnenja ameriþkog naroda i najveüi snovi Vilisa Harmona i njegovog tima nauþnika postali su stvarnost. Ovo je stanje stalnih promena u kojima se mi u Americi nalazimo kako se 1991. Nije bilo važno što su ti napadi dolazili i od demokrata i od republikanaca. Sve propagandne agencije su nam postale suvišne. poražene po Projektu „tepih" strateškog bombardovanja koje je izradila osiguravajuüa kompanija Prudential. narod. Poput nemaþke nacije. godina primiþe svom kraju. nekada velike nacije. Ono što ogromna veüina još ne primeüuje je to da je ta pobeda ovu naciju koštala njenog samopouzdanja i þasti. Naša nekada ponosna republika Sjedinjene Ameriþke Države je postala samo niz zloþinaþkih organizacija. ameriþki senatori bi. reüi üe. kako nam barem primeri iz istorije pokazuju. što je.

Duhovna i intelektualna snaga našeg naroda je veü uništena.nih. 27. godine predsednik Sjedinjenih Ameriþkih Država je odbacio sva naþela koja su ugraÿena u naš Ustav i smelo izjavio kako ga taj Ustav više ne obavezuje. jer je to rekao predsednik Buš. evo. Šta drugo bi mogli da oþekujemo od predsednika koji je najverovatnije najopakiji þovek koji je ikada došao u Belu kuüu? Razmislite o tome u svetlu njegove komande vojsci da žive zakopa 12. Svet sa vrlo malo moralnih naþela. godine. zavere koja je tako prokleta da üe vec'ina ljudi. Ali. da napravi svaki kompromis sa istinom. 27. više od svega drugog. 76 . i traje. godine. Nije mu ni palo na pamet da ponudi jedan jedini dokaz za to. Bila je to velika pobeda Tavistok instituta i Prudental kompanije. Buš je rekao: Moralna dimenzija ameriþke politike zahteva od nas da zacrtamo moralni put za svet sa manjim zlom. Iz spomenute izjave oþigledno je to. Maja 1991. Nije bilo potrebno. ako to budu smatrali potrebnim njegovi (i naši) kontrolori. þiji je smisao. predsednik Buš je rekao jednu veoma duboku reþenicu. Razmislite o tome u svetlu istine. ni crn ni beo. Na takvu rekaciju su nas programirali Tavistok institut i Vilis Harmon. da üe on. maja 1991. Predsednik Buš je sa oduševljenjem okarakterisao predsednika Sadama Huseina kao „Hitlera naših dana". To je stvaran svet. kao naš predsednik. razmislite o ovome: predsednik Buš i njegovi supervizori se oseüaju tako sigurno da više ni ne smatraju potrebnim da skrivaju svoja zla pred ameriþkim narodom niti da o njima lažu. veüina politiþkih komentatora potpuno pogrešno upotrebila. godine. þini se. dok je tajno primao naloge od Komiteta 300. o þinjenici da je sve to radio u ime ameriþkog naroda. sve do ove 1992. þija meta više nisu bile stambene þetvrti nemaþkih radnika iz 1945. Rušenje naših ideala se nastavlja bez presedana. koja se sa njom suoþi.000 iraþkih vojnika. Mi srni to prihvatili bez pitanja. veü duše ameriþkog naroda u ratu koji je po þeo 1946. Razmislite o tome u svetlu njegovog neprekidnog genocidnog rata protiv iraþkog naroda. ni zbog 15 miliona dece koja su do sada umrla. To je „otpad" doba Vodolije. objašnjavajuüi sebi te dogaÿaje kao „vremena su se promenila". zanemariti njeno postojanje. þašüu i humanošüu.

danas se prihvata kao krajnje normalno. parodiju ljudskog biüa koga prikazuju kao heroja. ubio 2 miliona graÿana Kambodže. napola oprani.Pojaþan pritisak na ovu naciju u cilju njenih*promena. drogirani i dekadentni rok dogaÿaji se jedan za drugim satima prikazuju na televizijama sa svojim ispraznim zvucima i poludelim pokretima. prema sopstvenom priznanju. Po njima. pa stoga logiþno zakljuþujemo kako od bunta nemamo nikakve koristi. Podvrgnuti smo i podlegli smo onome što Institut Tavistok naziva „buduüim šokovima". Sjedinjene Ameriþke Države su krenule u rat protiv prijateljske države koja je bila programirana da veruje vašingtonskim izdajnicima. odeüom i jezikom. Tamo gde je nekada kraljevao Džon Vejn. danas imamo višekratne izgovore za þo-veka (da li je on uopšte þovek?) po imenu Majki Džekson. Ono što se poþetkom šezdesetih zaista ne bi tolerisalo. Njegova ofanziva je od tada postala snažnija i brža. primenio je Institut za istraživanje Stenford poþetkom 60-tih godina. vladavina rock and roll-a i droge. Upalite televizor i sopstvenim oþima üete vide-ti pobedu Stenforda: tok šou emisije sa tvrdim seksualnim detaljima. predsednika male države Irak. specijalni video kanali sa perverzijama. 1991. Ubijali smo i sakatili decu. Sjedinjene Ameriþke Države su tada poþele proces „priznavanja" koljaþa iz Kambodže. zloþinaþkog režima Pola Pota. mrmlja i vrišti po televizijskim ekranima u milionima ameriþkih domova. Prljavi. od kojih nijedno nije bilo ni izdaleka istinito. kakav üe veliki gradovi Sjedinjenih Ameriþkih Država iskusiti u ne tako dalekoj bu77 . a mi smo toliko zaglupljeni jednim za drugim kulturnim šokom da prosto svaki naš protest deluje uzaludno. godine Komitet 300 je izdao nareÿenje da se pritisak još više pojaþa. SAD se nisu dovoljno brzo strmoglavljivale. koji je. Serije koje prikazuju pornografske scene od kojih vam doÿe da pobesnite ne pobuÿuju nikakve primedbe. dok se vrti u krug. U isto vreme poslali smo Busove misionare iz Komiteta 300 u Kambodžu da priznaju zloþinaþka masovna ubistva 2 miliona Kambodžanaca koje je Komitet 300 žrtvovao u svom projektu depopulacije gradova. Žena koja je prošla kroz niz brakova dobija nacionalnu pažnju u medijima. godine toþak je bio u punom zamahu. Optužili smo Sadama Huseina. 1980. za sva moguüa zla. ostavili ih da gladuju i umiru od svih moguüih bolesti. Njegova buduünost se dešava upravo sada.

ili na Vestsajd u Los Anÿelesu. Pijana Amerika üe reagovati. SAD više nisu „jedna nacija pod Bogom". ali se danas brzina promena poveüava.hrišüanstvo. Nas su menjali. otiÿite na Istsajd u Njujorku. Sjedinjene Ameriþke Države su prošle razdoblje intenzivne traume koja nikada u istoriji ovog sveta nije obišla nijednu zemlju niti ijednu naciju. Ako sumnjate u ovo. Danas predsednik Bus. godine i postaüemo svedoci scena kakve nismo mogli ni da zamislimo. znaþi mnogo više od uobiþajeno prihvaüenog znaþenja te reci. Ljudi su ti koji uzrokuju promene. Ne uznemiruje nas ni najnovija opasnost za našu slobodu . Knjiga Promenljive slike þoveka bila bi previše struþna za veüinu ljudi pa su unajmili usluge Merilina Fergusona kako bi sve mogli lakše da objasne. „Doba Vodolije" je najavilo predstave sa golim glumcima. Pa šta onda . Sve te promene su unapred planirane i dogaÿaju se kao rezultat dobro osmišljenog delovanja. a najgore tek dolazi. kao što üemo moüi da vidimo. Tvorci Ustava definitivno su izgubili bitku. Kada je Frenklin D. þak i ako to znaþi da moram da spavam u istom krevetu sa ubicama Pola Pota. imali istu veru . „Svanuüe doba vodolije" (The Dawning od the Age of Acquarius). a pesma koja je postala hit broj jedan na top listama.poljubite me u zadnjicu. smišljeno isplaniranim þinom razbijanja Sjedinjenih Ameriþkih Država u niz razjedinjenih nacionalnosti. Sjedinjene Ameriþke Države su sastavljene od nekoliko nacija koje se bore za koegzistenciju pod zajedniþkim sistemom vlasti. kultura i vera. u poþetku postepeno. Vremena se ne menjaju. Liþni kompjuterski þipovi üe nas lišiti našeg prirodnog okruženja kada se svima dodele. šta hoüete od mene? Rekao sam vam da üu praviti kompromise kada to budem smatrao potrebnim.liþni kompjuterski þipovi. ljudi. i osvrnite se oko sebe. 78 . bilo koje subote. može da kaže: „Gledajte. a okruženje. ali vrlo slabo. To se dogodilo kasnije. Sve se odvija prema zapovestima Tavistok instituta i s onim što su zacrtali sociolozi iz Stenford centra. i iste ideje. U našoj sredini nije bilo stranaca. Naši preci su govorili istim jezikom. Sjedinjene Ameriþke Države se iz „jedne nacije pod Bogom" pretvaraju u mnoštvo nacija pod nekoliko bogova. sa svojom vladom koja vrvi od ljudi iz Komiteta 300." Pritisak u cilju promena üe doživeti svoju kulminaciju 1993. je u trenutku obišla ceo svet.duünosti.

Države su sazdane od pojedinaca i kao i pojedinci imaju granicu absorbovanja promena. poveli tvorci Deklaracije o nezavisnosti. Ukratko. Kao što sam veü spomenuo. a oni koji su umrli svoja umeüa su ostavili u rukama drugih. na koje su ovu naciju obavezali. taj projekat je napravljen od strane osiguravajuüeg društva Prudential i danas niko ne sumnja da je Nemaþka pretrpela poraz zahvaljujuü i toj operaciji. širom otvorio branu za useljavanje. stvorili su istine koje su „same po sebi oþ igledne". izgubili smo vezu sa svojim istorijskim genima. Tvorci Ustava istine. bez obzira na to koliko su otporne. „Voli bližnjeg svoga" üe funkcionisati samo onda kada je tvoj bližnji „kao ti". roÿak predsednice Komiteta 300. njegovim stavom da „nema apsoluta" i njegovim Novim svetskim poretkom pod vlašü u Komiteta 300. Tavistokov institut za ljudske odnose pobrinuo se da zaista nestane ono za šta su se tvorci Ustava bojali da bi moglo da nestane. Ovu psihološku istinu je potpuno dokazao Projekat strateškog bombardovanja. koristeüi se baštinom koju su nam ostavili tvorci Deklaracije o nezavisnosti 79 . koja je nadahnula bezbroj naraštaja Amerikanaca. Naslede koje su iza sebe ostavili može se naü i u þ injenici da kao nacija nismo tako mnogo izgubili. Kako nisu bili sigurni da ü e budu üi naraštaji te istine. veü smo usmereni ka putu suprotnom od onoga na koji su nas.Ruzvelt. pre 200 godina. onih koji su došli posle njih. smatrati „same po sebi oþiglednim". Mnogi nau þ nici koji su radili na tom projektu danas rade na gustom bombardovanju Amerike. Izgleda da su se bojali kako bi moglo da doÿe vreme u kome te istine više neüe biti same po sebi oþigledne. To vreme je došlo s predsednikom Bušom. Rimski klub i NATO su to stanje još pojaþali. sa svojom verom. odluþili su da ih jasno iskažu. Rimskog kluba i NATO-a nastaviüe se u SAD-u toliko dugo sve dok se bude ignorisala granica njihovog prihvaüanja. Ovo je deo projekta društvenih promena koje su nametnute Amerikancima. Društveni sukobi i prevrati koji su se dogodili od pojave Tavistok instituta. kulturni šok je izazvao veliku zbrku i išþašenje te „jednu naciju" pretvorio u neodrživ koncept. koji su postavljeni za buduüe naraštaje. za koje su Harmon i Rimski klub rekli da üe prouzrokovati snažnu traumu i ogroman pritisak na ameriþki narod. da kao nacija idu napred. koji je zagovarao snažno bombardovanje stambenih þetvrti nemaþkih radnika.

Korejski rat. koliko god ona bila neprijatna. To je moü koja je stvorila vladavinu terora u Rusiji.i Ustava Sjedinjenih Ameriþkih Država. Rimski klub. komunikacijskim mrežama kojima predsedava hijerarhija zaverenika . fondacijama. Vijetnamski rat. Neki. Nikaragve i Filipina. i to zauvek. ali ne preduzimaju ništa da akcijom pomognu svojoj veri. NATO i sve njihove kancelarije. Boljševiþku revoluciju. Mi znamo ko su „oni" ili „neprijatelji". sa svojim bankama. sa svojom „aristokratijom" . oseüaju snažnu nelagodnost. Komitet 300. osiguravajuüim društvima. Južne Afrike. To je zato što njihovi autori nemaju pojma o „hijerarhiji zaverenika" . Da smo izgubljeni jasno je svima onima koji tragaju za istinom. prepustili se malodušnosti kao po80 . Duše koje imaju dubok oseü aj nelagodnosti i oseüaju da nešto zaista nije u redu lutaju u mraku. osim kao skraüenice.liberalnim poredkom ameriþkog istoka. Prvi i Drugi svetski rat. Sa predsednikom Bušom i njegovim „moralom bez apsoluta" kao vodiljom mi srljamo kao sve izgubljene nacije i pojedinci. Današnju Ameriku možemo da uporedimo sa vojnikom koji je zaspao usred bitke. kakav su doživeli Evropljani na vrhuncu Srednjeg veka. Neprijatelj koji je Amerikance doveo do ove taþke odluþio je da napravi snažan pohod na Sjedinjene Ameriþke Države kako bi renesansu Amerike uþinio nemoguüom. trustovi mozgova i nauþne institucije koje kontroliše Tavistok institut. Okreüu se veri. To je tajna vlada gornjeg sloja koja je stvorila kontrolisani raspad ameriþke ekonomije i deindustrijalizovala najveüu industrijsku zemlju u istoriji sveta. divovskim korporacijama. Razne teorije zavere s kojima su upoznati kao da nisu sve rekle. jer svoj kolektivni prst ne mogu da upere na odreÿeni problem. Brinu o buduünosti za koju oseüaju da im izmiþe pod nogama. Nema potrebe da se koriste reci „oni" ili „neprijatelj". Mi Amerikanci smo zaspali.to je neprijatelj. Ko je taj neprijatelj? Taj neprijatelj nisu bezliþni „oni". Saraÿujemo sa Komitetom 300 na sopstvenoj propasti i sopstvenom porobljavanju. Amerikanci nikada neüe doživeti povratak na isti put. Odliþnom akcijom Evropljani su u sebi probudili duh obnove koji je rezultirao slavnom renesansom. koju su postali toga svesni. Ameriþki san je postao priviÿenje. Neprijatelj se može jasno definisati kao Komitet 300. pad Rodezije.Komitetu 300.

sledici stanja u kome su nas izložili tolikom mnoštvu moguünosti da smo postali zbunjeni. Dr Kurt Levin. Rimskom klubu i NATO-u neograniþenu moü nad Amerikom. ili je tako zvuþao. nauþnik koji je osmislio ovo nehumano ratovanje. godine. ali ne razume trulež koja je prouzrokovana „promenljivim slikama þoveka". Naziv tog zakona je bio sasvim bezazlen. dr Levin je organizovao Psihološku kliniku Harvard i Institut za društvena istraživanja. u svakom sluþaju. Kao što znamo. Za ovo stanje postoji tehniþki izraz. To me podseüa na zloglasni Zakon o reformi sistema kovanja novca i kovanica. što je i bila namera njegovih tvoraca. To su promene koje menjaju našu okolinu i u isto vreme nam slamaju otpor na promene. a koje na svakom koraku postaju sve brojnije i snažnije. doveo je do toga da se proseþni ameriþki veteran izjeda zbog raznih teorija zavere i ima oseüaj nesigurnosti i izolovanosti. Iz imena tih institucija ne može se baš naslutiti njihova prava svrha. koje. Umeüe podvrgavanja veoma velike grupe ljudi stalnom i dalekosežnom prožimanju osmislili su nauþnici iz Tavistok instituta za ljudske odnose i njihove kancelarije u SAD-u . Šerman je. prava svrha tog zakona bila je da se oduzme vrednost (da se povuþe is upotrebe) srebru i da se bankarskim prevarantima da neograniþena moü nad kreditima ove države. moralnih. Stoga vas sa ponosom upoznajem sa njegovim imenom. koji je donet 1827. Kao što sam veü spomenuo. dok traga. Kurt Levin je omoguüio Tavistok institutu. sadrže podatke uglavnom s taþke gledišta vladajuüeg sloja. pod okriljem Tavistok instituta. na koju nijedna oreganizacija. Preko tog Zakona senator Džon Serman predao je zemlju u ruke meÿunarodnih bankara. a možda i straha. pobednika u ratovima. nesposoban da identifikuje i da se bori protiv društvenih. te još najmanje 150 nauþnih institucija u SAD-u. podržao taj zakon a da ga „nije ni proþitao". Ime dr Levina neüete pronaüi ni u jednoj od ameriþkih službenih publikacija. ekonomskih i politiþkih promena koje smatra nepoželjnim i koje ne želi. malodušni i da na kraju usred bitke zaspemo. nijedno te81 . navodno. koji glasi: „napetost od dalekometnog prožimanja". tako da postajemo ošamuüeni. moü na koju oþigledno nisu imali pravi po jasnim i nepogrešivim odredbama ameriþkog Ustava.centra za istraživanje Stenford i Korporacije Rand. tj.

vladari su uživali u vladavini iza zavesa. i tako dalje i tako dalje. Kraljevskog instituta za meÿunarodne poslove. A ipak. pod vodstvom demokrtski izabranih predstavnika. Zaista. ýovek je oduvek imao potrebu da vlada i nigde i ni u kojem vremenu ta želja nije bila toliko snažna kao danas.lo niti ijedno društvo nemaju pravo. U stvari.Kraljevskog instituta za meÿunarodne poslove (RIIA) i još dalje . John of Jerusalem). Riþard Prajs. gradu. Vilis Harmom. pojavljuju se samo u nauþnim þasopisima. Te institucije koriste se uzurpiranim ovlašüenjima kako bi razorile volju nacije da se odupre planovima i namerama zaverenika .Komiteta 300. do „hijerarhije zaverenika" . NATO-a. otkako je sveta i veka. pa sve do vrha. širom Sjedinjenih Ameriþkih Država? Kako to da masoni mogu da deluju tako otvoreno i u isto vreme da drže svoje tajne tako skrivene? To pitanje ne možemo da postavimo „devetorici nepoznatih ljudi" iz lože Devet sestara u Parizu. Milnerova grupa (the Milner Group). Kako to da je organizacija Škotski obred masona (Scottish Rite of Freemasonrv) uspela da ispere mozak Džonu Hinkliju da ubije predsednika Regana? Zašto imamo tajne organizacije kao što su Vitezovi Sv. kome bi bila potrebna sva ta tajna društva? Ako nad nama vlada otvoren sistem. R. Da nije tako. Jovana Jerusalimskog (Knights of St. V. Diks. þemu onda potreba za tajnim masonskim redovima u svakom selu. Evo opet imena koja se nikada ne pojavljuju u veþernjim vestima.da nam oduzmu plodove Ameriþke. ali ni oni nemaju pojma šta su ljudi koji stoje iza tih imena uþ inili i šta þine Sjedinjenim Ameriþkim Državama. Ta imena su poznata veoma malom broju Amerikanaca.revolucije i usmere nas na put koji vodi direktno u „novi Srednji vek". ta osamnaestorica muškaraca þine deo jedne još tajnije vlade . Predsednik Džeferson je jednom rekao kako žali one ljude koji misle da znaju šta se dogaÿa na osnovu onoga što proþitaju iz novina. Bion. ýarls Anderson. ni devetorici njihovih kolega iz lože Kvarter Koronati iz Londona. ceo niz tajnih društava? Ona su sastavni deo svetskog lanca zapovedanja i kontrole. Britanski premijer Dizraeli rekao je nešto vrlo sliþno. velegradu. Lju82 .Komiteta 300. Okruglog stola (the Round Table). H. Erik Trist. koja ide preko Rimskog kluba. i V. Levinove kolege na ovom projektu dalekosežnog prožimanja bili su Riþard Krosman. pod vlašüu svetske vlade. Garner Linsi.

dima su potrebna ta tajna društva zato što su im dela zla pa moraju da ih skrivaju. Zlo ne može da opstane na svetlu istine. U ovoj knjizi naüi üemo skoro potpun popis zaverenika, njihovih institucija i publikacija. 1980. godine, „zavera Vodolija" je bila u punom zamahu i njen uspeh je vidljiv na svim podruþjima našeg liþnog i javnog života. Veü danas je vidljiv veliki porast bezumnog nasilja, serijskih ubistava, samoubistava medu tinejdžerima, nepogrešivi zakoni letargije kao posledice „dugosežnog prožimanja", te su ove pojave postale deo naše prirodne okoline, i jednako su opasne, ako ne i opasnije od recimo zagaÿenja vazduha koji udišemo. Dolazak doba Vodolije je zatekao Ameriku potpuno nespremnu. Kao nacija nismo bili spremni na to da üe nam biti nametnute promene. Ko je ikada þuo za Tavistok, Kurta Levina, Vilisa Harmona i Džona Rolingsa Risa? Nije ih bilo ni na ameriþkoj politiþkoj sceni. Ali, da smo se uopšte potrudili da pogledamo, primetili bi kako smo sve manje sposobni da izdržimo futuristiþki šok, jer smo postali sve umorniji, rastrešeniji i na kraju smo ušli u razdoblje psihološkog šoka, posle koga je nastupila malodušnost kao spoljno vidljiva posledica rata dugosežnog prožimanja. Doba Vodolije je najbolje opisao Tavistok institut kao sredstvo stvaranje nemira: „Postoje tri razliþite faze u reakciji na stres koje karakterišu velike skupine društva. Prva je površnost - ljudi koji su napadnuti braniþe se obeüanjima koja neüe da ispune; time se ne identifikuje uzrok krize niti se þini išta da bi se taj uzrok otklonio pa üe kriza i dalje da traje. Druga faza je fragmentacija. Ona se pojavljuje u toku trajanja krize i paralelno sa slamanjem društvenog poretka. Zatim dolazi treüa faza, u kojoj ciljna grupa prelazi u „samoostvarenje" i okreüe se od otpoþete krize pa dolazi do reakdije lošeg prilagodavanja, propraüene aktivnim sinoptiþkim idealizmom i otuÿenjem od društva. Ko može da zanemari da je sa velikim porastom upotrebe droge (kada „crack" svakog dana momentalno stvara hiljade novih zavisnika), sa šokantnim porastom ubistava neroÿene dece svakog dana (aborticid), þiji broj veü premašuje broj stradalih Amerikanaca u dva svetska rata, u Korejskom i u Vijetnamskom ratu, s otvorenim prihvatanjem homoseksualizma i lezbejstva þija „prava" svakog dana štiti sve veüi broj zakona, sa užasnom pošasti side koja nam preplavljuje gradove, s potpunim krahom obrazovnog sistema, sa
83

zapanjujuüim porastom razvoda brakova, sa brojem ubistava od koga ostatak sveta postaje toliko šokiran da ne može da veruje, sa sotonskim serijskim ubistvima, sa velikim talasnom pornografije propraüene „popustljivošüu" na našim televizijskim ekranima - ko može da kaže da ova nacija nije u krizi, u krizi koju ne rešavamo i od koje okre ü emo glavu? Dobronamerni ljudi, specijalisti za ove stvari, za mnoge probleme okrivljuju obrazovanje, tj. ono što se u Sjedinjenim Ameriþkim Državama smatra obrazovanjem. Danas je veliki boj zloþinaca uzrasta od 9 do 15 godina. Silovatelji su priliþno uobiþajeni u uzrastu od 10 godina. Naši društveni specijalisti, naši uþiteljski sindikati i naše crkve kažu da se sve to dogaÿa zbog pogrešnog obrazovnog sistema. Pogledajte kako su rezultati u školama sve slabiji. Struþnjaci se žale na þinjenicu da Sjedinjene Ameriþke Države danas zauzimaju 39. mesto na svetskoj lestvici obrazovanosti. Zašto oplakujemo ono što je tako oþigledno? Naš obrazovni sistem programiran je za samouništenje. Upravo zato je NATO poslao u Ameriku dr Kinga. ýinjenica je da Komitet 300, uz odobrenje naše Vlade, ne želi da naša omladima bude obrazovana. Obrazovanje koje su masoni, sudija Hugo Blek, Aleksandar King, Gunar Mirdal i njegova žena došli da podare deci Sjedinjenih Ameriþkih Država je to da se zloþin isplati, i da je važna pronicljivost. Uþili su našu decu da se zakoni Sjedinjenih Ameriþkih Država ne primenjuju jednako i da je to savršeno u redu. Našu decu su deset godina odgajali korumpirani primeri. Upravo je pohlepa upravljala Ronaldom Reganom i Džordžom Bušom i potpuno ih je iskvarila. Naš obrazovni sistem nije zakazao. Pod vodstvom Kinga, Bleka i braþnog para Mirdal, on je zapravo, veliki uspeh, ali sve zavisi s koje taþke gledišta se posmatra. Komitet 300 je oduševljen našim sistemom obrazovanja i neüe dozvoliti da se promeni ni jedan zarez. Nametnuta trauma dalekosežnog prožimanja prema Stenford centru i Vilisu Harmonu, a þiji je sastavni deo i naše obrazovanje, traje veü 45. godina. Ali, koliko ljudi je svesno podmuklog pritiska na naše društvo i stalnu izloženost ispiranju mozga, koje je svakodnevno na delu? Misteriozni ratovi bandi koji su 1950-tih izbili u Njujorku pokazuju kako zaverenici mogu da stvore svaku vrstu poremeüaja koju požele i da njim upravljaju. Odakle su ti
84

ratovi bandi došli niko nije znao do 1980-tih, kada su otkriveni skriveni kontrolori koji upravljaju takozvanim „društvenim pojavama". Ratovi bandi bili su detaljno isplanirani na Stenfordu i osmišljeni su s namerom da šokiraju društvo i prouzrokuju talase uznemirenosti. Do 1958. godine bilo je više od 200 takvih bandi. Postale su i popularne na osnovu mjuzikla i holivudskog filma Priþa sa zapadne strane (West Side Story). Pošto su deset godina bile glavna tema, 1966. godione su naglo nestale sa ulica Njujorka, Los Andelesa, Nevarka, Nju Džersija, Filadelfije i ýikaga. Tokom skoro deset godina nasilništva bandi, javnost je reagovala u skladu sa profiliranom reakcijom kakvu je Stenford upravo i oþekivao. Društvo kao celina nije moglo da razume ratove bandi, a javnost je reagovala na naþin lošeg prilagoÿavanja. Da je bilo pametnih koji bi u ratovima bandi mogli da prepoznaju Stenfordov ogled iz društvenog inženjeringa i pranja mozga, ta zavera bi bila otkrivena. Ili nismo imali školovane struþnjake koji bi mogli da vide šta se dešava (što je malo verovatno) ili im je neko zapretio pa su morali da üute. Saradnja Stenforda s medijima dovela je u prvi plan napad „novog doba" (new age) na našu okolinu, upravo onako kako su predvideli društveni inženjeri i nauþnici nove nauke is Tavistoka. 1989. godine ratovi bandi su ponovo uvedeni na ulice a sa ciljem društvenog uslovljavanja promena. Samo nekoliko meseci posle prvog incidenta bande su poþele da se množe, prvo u desetinama, a potom u stotinama po ulicama Ist Sajda u Los Anÿelesu. Namnožile su se jazbine droge i prostitucije. Ulicama su zavladali dileri drogom. Ko god bi im stao na put bio je upucan. Povici u štampi su bili vrlo glasni i trajali su dugo. Stenfordova velika ciljna populacijska zajednica poþela je da se brani obeüanjima koje nije želela da ispuni. To je upravo ono što Tavistok naziva novom fazom, u kojoj ciljna grupa ne uspeva da identifikuje uzroke krize. Druga faza u krizi ratova bandi bila je „fragmentacija". Ljudi koji nisu živeli u þetvrtima gde su vladale bande govorili su: „Hvala Bogu što nisi u našoj þetvrti". Time se zanemarivala þinjenica da se kriza nastavila sa ili bez njenog prepoznavanja i da je društveni poredak Los Andelesa poþeo da se slama. Baš kao što je Tavistok i isprofilisao, one zajednice koje nisu bile pogoÿene ratovima bandi „su se odcepile kako bi se odbranile". Zato što izvor
85

krize nije bio definisan, nastao je takozvani proces „slabog prilagoÿavanja", razdoblje odvajanja od društva. Osim velikog poveüanja prodaje droge, koja je svrha ratova bandi? Prvo, pokazati ciljnoj grupi da nisu sigurni, tj. stvoriti oseüaj nesigurnosti. Drugo, pokazati im da je organizovano društvo bespomoüno pred takvim nasiljem i, treüe, dovesti do priznavanja þinjenice da se naš društveni poredak urušava. Današnji talas nasilnih bandi nestaüe onako brzo kako je i nastao, kada se završe sve tri faze Stenfordovog programa. Odliþan primer društvenog uslovljavanja radi prihvatanja promena, þak i onda kada Centar za istraživanje Stenford priznaje da velika ciljna populacijska grupa ne prihvata te promene, bio je „dolazak" „Bitlsa". „Bitlsi" su dovedeni u Sjedinjene Ameriþke Države u sklopu društvenog ogleda gde üe velike populacijske grupe da budu podvrgnute ispiranju mozga koga nisu bili ni svesni. Kada je Tavistok doveo „Bitlse" u SAD, niko nije mogao da zamisli kakva üe kulturna katastrofa da nastane posle njih. „Bitlsi" su bili integralni deo „zavere Vodolija", živog organizma koji je nastao iz programa „The Changing Images of Man" (Promenljive slike þoveka), URH (489)-2150-Policy Reserch Report (Izveštaj o istraživanju politike) No. 4/4/74. Policv Report prepared by SRI Center for the study of Social Policy, Director, Professor VVillis Harmon ( Pripremio Centar SRI za prouþavanje društvene politike, direktor Vilis Harmon). Fenomen „Bitlsa" nije bio spontana pobuna omladine protiv starog dru štvenog sistema. Naprotiv, sve je to bila pomno osmišljena zavera kojom je neko zavereniþko telo, koje nije bilo moguüe identifikovati, uvelo visoko de struktivan uslov podele u jednu veliku populacijsku grupu, koja je, protiv svo je volje, podvrgnuta promenama. Zajedno sa „Bitlsima" u Ameriku su uve dene nove reci i nove fraze, koje je pripremio Tavistok institut. Reci kao što su „rock" u vezi sa tadašnjom muzikom,, „teenager", „cool", „discovered" (otkriven) i „pop music" bile su upravo šifrirani leksikon koji je oznaþavao prihvatanje droge. Stigao je sa „Bitlsima" i pratio ih gde god bi krenuli, ka ko bi ih „teenageri" „otkrili". Zanimljivo je da reþ „teenager" nije nikada pre upotrebljavana do pojave „Bitlsa", koji su se pojavili zahvaljujuüi Tavistok institutu za ljudske odnose. ,.,,-(;:,-,,-,,. 86

Kao i u sluþaju ratova bandi, ništa se ne bi postiglo bez saradnje medija, posebno elektronskih, i posebno besramnog Eda Salivana, koga su zaverenici uvežbali za ulogu koju je trebalo da odigra. Niko ne bi obratio veliku pažnju na budalastu grupu iz Liverpula i na njihov 12-atonalni sistem „muzike" koja je usledila da nije bilo ogromnog publiciteta u štampi. Taj 12-atonalni sistem se sastojao od teških, ponavljajuüih zvukova, koje je Adorno, specijalni prijatelj kraljice Elizabete, pa time i Komiteta 300, uzeo iz muzike Dionizijskog kulta i sveštenstva Bala i dodao im „moderniji" štimung. Tavistok institut i njegov Stenfordski centar za istraživanje osmislili su pokretaþke reci, koje su potom ušle u opštu upotrebu kada je reþ o „rok muzici" i njenim obožavaocima. Reci koje su pokrenule üelu priþu stvorile su prepoznatljivu, novu otpadniþku, uglavnom mladu populacijsku grupu, koja je društvenim inženjeringom i uslovljavanjem bila prisiljena da veruje kako su joj „Bitlsi" zaista omiljeni bend. Sve pokretaþke reci izmišljene u kontekstu „rok muzike" imale su svrhu masovne kontrole nad novom ciljnom grupom - ameriþkom omladinom. „Bitlsi" su obavili savršen posao ili bi možda bilo taþnije reüi kako su Tavistok i Stenford obavili savršen posao, dok su „Bitlsi" samo reagovali kao trenirani roboti „uz malo pomoüi od svojih prijatelja" (with a little help of our friends" - šifrirane reci za upotrebu droge i za to da budeš „cool"). „Bitlsi" su postali snažno vidljiv „novi tip" - i ovo je Tavistokov žargon -i kao takvi ubrzo su promovisali nove stilove: masovne hirove u oblaþenju (fads), frizure i jezik, što je nerviralo stariji naraštaj, a to je i bila svrha. Bio je to deo procesa „fragmentacije (cepanja) i lošeg prilagoÿavanja", koji je osmislio nauþnik Vilis Harman sa svojim timom društvenih nauþnika i spletkaroša za genetski inženjering i pustio ga u pogon. Uloga štampe i elektronskih medija u našem društvu presudna je za uspeh pranja mozga velikim populacijskim grupama. Ratovi bandi su prestali u Los Anÿelesu 1966. godine, kada su im mediji uskratili prostor. Isto üe se dogoditi i sa današnjim talasom ratova bandi u Los Anÿelesu. Uliþne bande ü e da uvenu kao tužne vrbe kada se zaglušujuüa medijska buka stiša i potom potpuno ugasi. Kao i 1966. godine, tema üe da „sagori". Uliþne bande üe da posluže svojoj svrsi, a to je da stvore nemir i nesigurnost. Potpuno identiþan
87

Ta nova „þudotvorna droga" brzo je distribuirana u malim „uzorcima" te besplatno deljena na univerzitetima širom Sjedinjenih Ameriþkih Država i na „rok" koncertima. Albert Hofman. Warburg. Postao je popularan „drop out" (prestanak pohaÿanja škole). i lišena pažnje medija. Tavistok institut i Stenford centar krenuli su potom u drugu fazu posla koji je od njih naruþio Komitet 300. a kasnije lisergiþne kiseline. pa je zbog toga reagovao na naþin lošeg prilagoÿavanja na tu pojavu koja se sastojala od svih vrsta droge. Ovde se mislilo na prljavu interakciju homoseksualaca koji se prevrüu u svinjskim splaþinama. „hippies". koje su postale deo ameriþkog reþnika.veoma moünu drogu za menjanje uma. dok su stariji naraštaji bspomoüno posmatrali. ý im su se na ameri þ koj sceni pojavili „Bitlsi". otkrio kako da'napravi sintetiþke ergotamine . Posle „Bitlsa". koje je sluþajno okupio Tavistok institut. Postali su jednako sramni kao i þistiji „Bitlsi" pre njih. a drogu je u Ameriku doneo filozof Oldos Haksli. koji im je baš lepo osigurala švajcarska farmaceutska kompanija Sandoz. kao i za „Bitlse". Mrzim da trošim ove divne reci u kontekstu „bitlsomanije". kao i reþnik koji se koristi u „rok pesmama". posto je jedan od njenih hemiþara. stigli su i drgi rok bendovi „Made in England". pisao kultne pesme i komponovao svu muziku Teo Adorno. Ta nova faza pojaþala je pritisak ka društvenim promenama u Americi. Prisetio sam se kako je pogrešno upotrebljena reþ „lover" (Ijubavnik/ica). Nazvati „rok" muzikom je uvreda. marihuane. hodati okolo s dugom neopranom kosom. Ameriþka omladina je pretrpela korenitu revoluciju a da toga nije bila ni svesna. Ta novoformirana zajednica i njen „stil života" usisali su u svoj kult milione ameriþke omladine. „flovver children" (deca cveüa).banke S. „LSD-a". s vremenom üe da zauzme svoje mesto u istoriji. Pojavile su se još mnoge Tavistokove reci. C. Pi88 . Postalo je popularno nositi prljave farmerke.opet pokretaþke reci smišljene kako bi razdvojile i pocepale društvo. za koje je. Komitet 300 je isfinansirao taj projekat preko jedne od svojih banaka . Mediji su sada svoju pažnju usredsredili na „beat generaciju". pojavila se i „bit generacija" .obrazac biüe primenjen i u sluþaju „rok muzike". koji su poslali vodeüe sredstvo širenja upotrebe droge. „Bit generacija" se odcepila od ostatka Amerike. nesposobni da identifikuju izvor te krize. naizgled kao iz vedra neba: „beatniks".

Postali smo previše izloženi i previše stimulirani. Ginsberg je izjavljivao da je pesnik. iako bi ga. Pritisak vršnjaka je vrlo snažno oružje. Bilo je to jednostavno previše da bi mogli s tim da se nosimo. roditelje . zahvaljujuüi medijima koju su uvek spremni na saradnju. „Nova kultura" je dobijala maksimalne koliþine prostora od sluganskih medija. Ameriþka javnost je bila podvrgnuta kulturnim šokovima.sve osim zaverenika. ali su svoju energiju usmeravali u pogrešnom smeru . svi to rade". preuzet iz Tavistokovog priruþnika. profesore. to jest. „dalekosežno prožimanje nas je veü zarobilo". na kraju LSD. Zbog ljutnje i ogorþenosti koju oseüam prema tom velikom zlu od droge. naši mozgovi su poþeli da padaju u malodušnost. Delotvornost Ginsbergove kampanje masovnog reklamiranja bio je razoran. uz „pa. Sotonska ludnica neusklaÿenih i teških bit zvukova umrtvljavala je mozgove slušalaca. Taj Ginsberg je progurao upotrebu LSD-a kroz televizijsku reklamu koja ga nije ništa koštala. tako da su lako mogli biti privoljeni da probaju novu drogu. ali veüe smeüe nije napisao niko ko je ikada u istoriji pretendovao ka pesništvu. u normalnim okolnostima koštala na milione dolara. Sa znatnim brojem novih britanskih „rok" bendova koji su stizali u SAD. Te besplatne reklame za drogu. Kritiþari rok kulta pravili su iste greške kao i kritiþari iz perioda prohibicije. Jedan broj graÿanskih þelnika i crkvenih ljudi oseüao je veliko ogorþenje zbog tog novog kulta. ne želim da se izvinjavam zbog upotrebe reþnika koji nemam obiþaj da koristim. dosegnule su svoj vrhunac 1960-tih. i dopustite mi da vas podsetim kako je i ovo Tavistokov žargon. Postali smo preplavljeni novim dogaÿajima. Jedan od najgorih drogeraških dripaca koji je ikada hodao ulicama Amerike bio je Alen Ginsberg.tanje koje vapi za odgovorni je: šta je u to vreme radila Agencija za suzbijanje droge (Drug Enforcement Agencv. a kada smo dostigli tu taþ-ku. što zaverenika nije koštalo ni centa. a ne protiv uzroka. Glavna funkcija 89 . ali da joj je naloženo da ne preduzima nikakve akcije da to spreþi.protiv posledica tih dogaÿaja. koji su se sa velikom brzinom redali jedan za drugim. datumi rok koncerata su postali þvrsto oznaþeni brojevma na kalendaru društvenih dogaÿaja ameriþke omladine. skraüeno DEA)? Postoje snažne indicije koje pokazuju da je DEA znala šta se dešava. Kritikovali su agencije za sprovoÿenje zakona.

trgovina drogom ne bi mogla tako da se proširi krajem 1960-tih godina i poþetkom 1970-tih. onda unajmi nekoga da napiše þlanak u kome üe obraditi temu sa svih strana. saglasno metodologiji koju primenjuje Tavistok institut i Stenford centar. Keni Lov je jedan od Ginsbergovih najveüih prijatelja.þak ni on nije mogao da otvoreno kaže šta je prava priroda Ginsbergovih pojavljivanja na televiziji. Sve su to bile apsolutno besplatne reklame za LSD. Kao pomagaþa u tom zadatku. NATO i Rimski klub nije koštalo ni centa. a da to promotere iz „zavere Vodolija". Nikada u istoriji novina. Magnati elektronskih medija su širokog srca davali besplatno vreme toj prljavoj gamadi i njihovim još prljavijim proizvodima i idejama. Ginsberg je uspeo da održi nekoliko predstava nacionalne gledanosti u kojima je veliþao vrline LSD-a i marihuane pod izgovorom „novih ideja" i „nove kulture" koja nastaje u umetniþkom i muziþkom svetu. radija i televizije nije bilo takve svemedijske besplatne reklamne kampanje. Druga metoda su televizijski govorni programi uživo 90 . Naravno. Njihovo promicanje tog strahotnog smeüa govori vrlo mnogo. Majler je morao da ima nekakav izgovor . koji su samo sledili Ginsbergov primer. pa je izmišljena parada: Majler je pred kamerama „ozbiljno" razgovarao sa Ginsbergom o pesništvu i književnosti. i verovatno bi ostala u granicama nekoliko malih lokalnih podruþja. i bez obilate pomoüi štampe i elektronskih medija. Ginsberg je dobio Normana Majlera. tek blago prerušene u „umetnost" i „kulturu". nekakvog pisca koji je neko vreme proveo u mentalnoj instituciji.mu je bila da progura novu subkulturu i nametne njeno prihvatanje velikoj ciljnoj populacijskoj grupi. Ginsbergovi obožavaoci iz umetniþkih i društvenih kolumni svih vodeüih ameriþkih novina i þasopisa pisali su blistave þlanke o „tom živopisnom þoveku". Tu metodu dobijanja ogromnog televizijskog prostora bez ikakvog troška primenili su svi rok bendovi i promoteri koncerata. koji je u Njujork Tajmsu objavio reportažu od pet stranica. Majler je bio miljenik holivudske leviþarske družine pa je bez ikakvih problema dobijao maksimalno televizijsko vreme za Ginsberga. a koja glasi: ako treba da promakne nešto što javnost ne može da prihvati zato što joj mozak još uvek nije potpuno ispran. Kako ih elektronski mediji ne bi prešišali.

Nije þudo da izveštaþke medije nazivam „slugama". i domaüinima-voditeljima više uredniþkih emisija. Svoj þlanak koji je bio dobar prikaz najveüe prevare na zemaljskoj kugli odneo sam u sve veüe novine. pod izgovorom da se o njemu/njoj „raspravlja". a sudije za i sudije protiv iznose svoja mišljenja. Rasprava se sastoji od stavova i kontrastavova. standardna praksa Rimskog kluba bila je da se obrati velikim novinama u Americi i da kada oni to žele reklamiraju ljude i ideje koje oni zastupaju. Ja sam pokušao. Neki su mi dali obeüanja da üe me pozvati na raspravu. ili još bolje. þasopise. Zahvaljujuüi svom prijatelju Keniju Lovu. Što je još gore. No. da im dam oko nedelju dana i da üe mi se javiti. Da je Ginsberg pokušao da kupi toliko oglasnog prostora. ýak su i visoko cenjeni þasopisi poput Harpers Bazaara i TIME A uþinile vrednim poštovanja gospodina Ginsberga. dobio je ogromnu reklamu besplatno. to bi ga koštalo najmanje 50. nije bilo njegovo da o tome brine. onih iz ranih 1970-tih.000 dolara. radija i televizijske stanice. ta upravo raspravljana tema je veü usaÿena u glave gledaoca. Posle ogledne reportaže sa Ginsbergom i LSD-om. Nijedna od tih osoba mi se nikada nije javila niti je moj þlanak ikada ugledao svetlost dana na stranica91 . a najviše ona koja promoviše dekadenciju životnog stila .drogu i hedonizam . Da je promišljenu kampanju tih razmera za Ginsbega i promotere LSD-a uradila neka marketinška agencija.i bilo šta što bi još više zbunilo ameriþki narod. To je poþetkom 1970-tih godina bila novina. zavisno od taþke gledišta. Danas bi to iznosilo najmanje 15 do 16 miliona dolara. ali je danas ustaljena praksa od koje tokšou cvetaju. agencija Junajted Pres (UP) preuzela je besplatnu reklamu o Ginsbergu i LSD-u koju je napisao Keni Lov i poslala je teleksom stotinama novina i þasopisa širom zemlje. Predlažem da pokušamo da pronaÿemo bilo koji medij koji bi objavio izveštaj o Narodnoj banci SAD-a. cena za to iznosila bi najmanje milion dolara. Sa novinama poput Njujork Tajmsa i Vošington Posta u rukama Komiteta 300 takvu vrstu besplatne reklame bi dobila svaka tema. Kada se sve završi. pod naslovom „nove" priþe.(talk shovvs) u kojima grupa struþnjaka promoviše proizvod i/ili ideju. Lovovu reportažu od pet strana „za LSD" i „za Ginsberga" uredno je objavio NjujorkTajms.

þime se pobrinula za to da izvori kriza ne budu identifikovani. SPRU). Od svojih skromnih poþetaka 1921.ma njihovih novina i þasopisa. Tavistok je 1966. Posle neprestanih uzastopnih šokova. naša zemlja je potom ocenjena da je zrela za uvoÿenje droge. I ovo þini intergralni deo zavere Vodolija. važna je odluka medija da ne razotkriju moü koja je stajala iz buduüih kulturnih šokova. Bez masovne medijske reklame i bez skoro neprekidne medijske pokrivenosti. pobrinule su se da mediji odigraju svoju ulogu. þija su lica i imena još uvek poznata samo malom broju ljudi. godine. Bila je to prva od nekoliko takvih institucija koje je osnovao Tavistok institut. Izraz „dovedeno do ludila" (driven mad) uzet je iz Tavistok priruþnika. glupim izrazima. osmišljenoj radi manipulisanja celim populacijskim skupinama na koje treba da se primene „buduüi šokovi". drogeraškim slengom i nakaradnom odeüom ne bi porasli ni kao gomila graška. što još uvek traje. koji se daje takozvanoj psihologiji orijentisanoj na buduünost. Umesto toga. rok hipi-bitnika . Upravo tako je bilo. Sirenje upotrebe droge je bila jedna od tema koje je istraživala jedinica za istraživanje nauþne politike (Science Policv Research Unit. buduüi da su od medija dobili zaglušujuüi prostor. Kao da je baþen prekrivaþ na mene i na temu koju sam nastojao da objavim.kult droge se nikada ne bi odlepio od zemlje. velika ciljna populacijska grupa shvata da više ne želi da bira niti da odluþuje. sa svojim raštimovanim gitarama. Kao što sam veü rekao. Osobe zakopane u trustovima mozgova i nauþnih instituta. „Bitlsi". pre kojeg þesto dolazi do bez92 . Suprotno tome. godine postao spreman da lansira velike nepovratne kulturne revolucije u Americi. „Buduüi šokovi" su opisani kao niz dogaÿaja koji se redaju tako brzo da ljudski mozak ne može da absorbuje toliko informacija. nauka je pokazala kako postoje jasno oznaþene granice do kojih ljudski mozak može da absorbuje promene i njihovu prirodu. Tako je naše društvo psihološkim šokovima i stresom dovedeno do ludila. Završio bi kao þudna pojava na lokalnom nivou. Tada nastupa malodušnost. razmerima i velikom zaradom. koja üe da nadmaši doba prohibicije. Zavera Vodolija je deo toga. Sjedinjene Ameriþke Države bile su izuložene jednom za drugim šokom. na Tavistokovom Univerzitetu Saseks. Tako smekšana. Bio je poznat pod nazivom „centar za buduüe šokove" (future shocks center).

od vrha prema dnu. Bez potpune saradnje ekeltronskih medija. a ubrzo je sledila i Holandska istoþno-indijska kompanija. poput onoga koje se desilo tokom sukoba uliþnih bandi u Los Anÿelesu. koja guta Ameriku. zavisnike o drogi. Ed Salivan je poslat u Englesku da bi se upoznao s prvim „rok sastavom" Tavistok instituta koji üe da doplovi do obala Sjedinjenih Ameriþkih Država.umnog nasilja. Na vrlo sliþan naþin Komitet 300 se poslužio Bitlsima da bi popularizovao „društvenu drogu" medu ameriþkom omladinom i holivudskim „društvom". Tako je stvoreno tržište opijuma.coolies". koje je popunila Britanska istoþno-indijska kompanija. takva ciljna grupa je spremna da se „iskljuþi" i pribegne drogi kao sredstvu bega od pritiska koji stvara velika moguünost izbora i odluka. Trgovinu drogom kontroliše Komitet 300. a taj sindrom medicinska nauka tek poþinje da razumeva. Kao što se može videti. Trgovina drogom je poþela sa Britanskom istoþno-indijskom kompanijom. Ovo je Tavistokov žargon. silovatelja i otimaþa dece. Na taj naþin se upotreba droge tako brzo proširila medu ameriþkom „beat generacijom". uzet direktno iz Tavistokovih priruþnika. Salivan se potom vratio u Sjedinjene Ameriþke Države kako bi osmislio strategiju za elektronske medije. iako je Džon Rolings Riz vršio eksperimente na tom podruþju još davnih 1920-tih godina. Obe je kontrolisalo telo zvano „Veüe 300". za koje ne znaju da su u mom posedu. kako su ih zvali. Popis imena þlanova i deoniþara Britanske istoþno-indijske kompanije liþi na knjigu s popisom engleskog plemstva. Ono što je zapoþeto sa „Bitlsima" i uzorcima LSD-a preraslo je u lavinu upotrebe droge. Metoda „buduüih šokova". tj. jer üe poslušno da slede naloge. „definiše se kao fiziþka i psihiþka rastrojenost zbog prevelike optereüenosti mehanizma ljudskog uma za donošenje odluka".. Baš kao što üe preoptereüeni elektriþni krug aktivirati napravu za iskljuþivanje. posebno Eda Salivana. tako üe se i ljudi „iskljuþiti". kako üe upakovati i prodati taj sastav. kaže SPRU. bez pobune. serijskih ubistava. Takvu grupu je zatim lako kontrolisati. 93 . . þiji je zadatak bio da pretvori kineske seljake u. Britanska istoþnoindijska kompanije je osnovala „Kinesku kopnenu misiju" (China Inland Mission). što je sami cilj tog procesa.

što je takoÿe Tavistokov izraz. Liverpulski sastav je ispunio oþekivanja i „uz malo pomoüi od svojih prijatelja". „beat generaciju". Usledilo je „novo doba" (new age) droge. naþin života i karakter Sjedinjenih Ameriþkih Država se promenio zauvek. sa svim što uz njih ide. Kada su mediji naglo prestali da se bave uliþnim bandama. kao preteþu droge. Tavistok je pre toga stvorio visoko izražen „novi tip". potpuno nam je jasno koliko je uspešna bila kampanja „Bitlsa" za širenje upotrebe droge. one su „sagorele" kao društvena pojava. tj. odluþni da dovedu do društvenih promena u Sjedinjenim Ameriþkim Državama. koji su potom bili podvrgnuti neprestanoj paljbi „bitls muzike". Najvažnija funkcija „Bitlsa" bila je ta da ih „otkriju" tinejdžeri. Kako bi bili posramljeni da su otkrili kako je njihove naj „cool" navike i izraze namerno. Sada kada sve znamo. Ovaj Tavistokov program je zahvatio milione ameriþke omladine. a onaþavao je to da su Bitlsi stvorili novi društveni obrazac. Izraz „novi tip" je deo žargona nauþnika nove nauke. ne shva94 . stvorili su üeli novi sloj mladih Amerikanaca. Upotreba droge je postala deo svakodnevnog života. koje su se zaista razlikovale od onih kod starijih generacija. „Tinejdžeri" nisu ni u snu sanjali da su sve one „drugaþije" stvari kojima su težili bile proizvod starijih nauþnika iz engleskih trustvoa mozgova i Stenford centra. u prvom redu normalizovanje i popularisanje upotrebe droge. Važno je napomenuti namerno uvedeni Tavistokov reþnik podele. a starije generacije su poþele da misle kako Amerika proživljava prirodnu društvenu revoluciju. dok se nisu uverili da te zvuke vole i prihvataju. „Hrišüanski misionari" iz Kineske kopnene misije se ne bi uklopili u 1960-te. ýinjenica da je sve stihove i muziku za „Bitlse" pisao i komponovao Teo Adorno bila je skrivena od javnosti. smislila i stvorila grupa starijih nauþnika društvene nauke! Uloga medija u promovisanju upotrebe droge na nacionalnom nivou bila je i ostala veoma velika. ilegalnih supstanci koje nazivano drogom. novih ukusa u oblaþenju i novih frizura. za njihovu upotrebu. Umesto toga. što i jeste bila na-mera Tavistoka.„Bitlsi" i njihova „muzika" bi se sasušili kao vrbe. oblikovanih taþno onako kako je to naruþio Tavistok institut. Mediji su oduvek služili kao katalizator i oduvek su gurali „nove ideje". a ovog puta su pažnju usredsredili na upotrebu droge i njene pobornike.

95 . ukljuþujuüi i Agenciju za suzbijanje droge (DEA-u). koji üe od tada da važi kao skraüenica za Adornovu prevarantsku sotonsku muziku. a jedan od glavnih bilo je dramatiþno poveüanje upotrebe droge medu ameriþkim tinejdžerima. Potomci Britanske istoþno-indijske kompanije. Pitanje koje vapi da ga neko postavi jeste: „Sta je radio FBI dok se to sve dogaÿ alo?" Svrha „Bitlsa" je postala i previše jasna. navodno. Trgovina drogom je u celini proširena pod nadzorom i po nalozima Nauþnog odelenja za istraživanje politike (SPRU-a). podmetnuo sopstvene programe za suzbijanje droge i time odredio tok katastrofalnom „ratu protiv droge". koji su. koja je u rukama razliþitih odbora ili veüa. Potomci Britanske istoþno-indijske kompanije bili su oduševljeni uspehom svog programa proturanja droge u Americi. Na þelu SPRU-a su bili Lilend Bredford. za koje þvrsto veruju da su njihovi sopstveni. SPRU je mnogim državnim agencijama. mora da su se oseüali zaista dobro kada su milioni dolara poþeli da im pristižu. Njihovi uþenici su postali upuüeni sa lisergiþnu kiselinu (LSD). Promenila se i naša prirodna sredina. a finansirala bankarska dinastija Warburg. koja deluje na osnovu dokumenata iz Tavistok instituta. koju su im tako dobro osigurali gospodari trgovine drogom popult Oldosa Hakslija. „Prilagoÿavanjem na krize" veü smo se toliko promenili da se ne možemo porediti sa društvom koje smo bili 1950-tih godina. Kenet Dam i Ronald Lipert. *>>1 To je bila preteþa današnjeg naþina voÿenja vlasti u Americi. pokrenule Reganova i Busova vlada. pripadnici visokog londonskog sloja. u besplatnim primercima. uz pomoü visoko poštopvane firme Sandoz iz Švajcarske. tj. veü visoko kontrolisana tvorevina koja je smišljena radi nametanja promena u ameriþkom društvenom i politiþkom životu. dogodio se strašan porast upotrebe droge. Sa nadolazeüim „rokom". Nova „þudotvorna droga" je brzo distribuirana na rok koncertima i univerzitetima.tajuüi svo to vreme da ono što se dešava njihovoj deci nije spontani pokret. posebno marihuane. pod þijim je struþnim vodstvom školovan veliki broj nauþnika nove nauke kako bi pripremali buduüe šokove". vlade u senci. Te praktiþno nepoznate osobe donose odluke koje üe zauvek da promene oblik vlasti i kvalitet života u Sjedinjenim Ameriþkim Državama.

a meta joj je najranjivije podruþje . Iako uprkos svim dokazima koji govore suprotno još ima onih koji tvrdokorno i dalje govore: „To se ne može dogoditi u Americi". Glavnu ulogu u tome ima veliki porast upotrebe droge. Ali. a sposobnost da se odupremo nametnutim promenama nam je oduzeta. istina je sledeüa: to se veü dogodilo. poznata i pod nazivom kontrola liþnih informacija. Sredina našeg naþina života je postala zagaÿena. postoji i jedna druga. Danas se okreüemo prema grupnim rešenjima svojih problema. bez koje vlade ne mogu da igraju svoju igru brojki. Ta strategija se provodi namerno. Za rešavanje problema ne koristimo se sopstvenim moguünostima. Osmislili su je nauþnici nove nauke. umesto individualnim.sredina droge. Suoþeni smo sa promenama koje zagaÿuju naše razmišljanje do te mere da ne znamo šta da mislimo. Nama manipulišu beskrupulozni ljudi.Ovih dana se mnogo govori o okolini. Zajedno s kompjuterizacijom.sredine u kojoj se vrši kontrola ljudi. þiste reke i svež vazduh. Trgovina drogom je podmuklo promenila našu okolinu. mozgovi su nam skoro potpuno isprani. Naša moguünost odluþivanja je toliko mala da je to stanje dovelo do teškoü a i zbunjenosti. Postalo smo zbunjeni mnoštvom izbora i odluka koje moramo da donesemo pa nas je üela ta sredina napravila malodušnima.naše mišljenje o nama samima. Navodni „rat protiv droge" je obiþna farsa. ali sistematiþno. koja je pod Bušovom vlašüu napravila divovski korak napred. a da toga nismo ni svesni. podjednako važna sredina . reüi üe neki. Naš naþin razmišljanja je postao zagaÿen. naþin na koji sami sebe doživaljavamo. „Sredina promena" uništava našu zemlju. društveni inženjeri i šeprtlje. ali nas neü e biti mnogo koji smo spremni pa ü emo ostati manjima. tj. Naša sposobnost da vladamo sopstvenom sudbinom postala je zagaÿena. dok se uglavnom misli na prirodno zelenilo. nagrizana i uništavana. To nas dovodi do jedne druge sredine . Nema ga u dovoljno kvalitetnoj meri da bi potomci Britanske istoþno-indijske kompanije uopšte brinuli o njemu. Ovo se posebno odnosi na trgovinu drogom i sada se nalazimo na prelaznoj fazi u kojoj nam se može podmetnuti promena našeg ustavnog oblika vlasti. Naša volja da se odupremo dogaÿajima koji nam se ne sviÿaju je polako. što nas na kraju dovodi do toga da postajemo ovce koje vode na klanje. 96 . Odupreüemo se.

Te porodice veoma þesto imaju po jednog þlana u Komitetu 300. trajektima koji tokom leta redovno prolaze iz meÿu Korzike i Monte Karla. nemamo apsolutno nikakav naþin da saznamo šta vlada o nama zna ili ne zna. <• t> N? . nemojte da mislite kako im to neüe poüi za rukom. teþe preko te otvorene grani ce Monaka do laboratorija u Francuskoj ili. princeza Grejs je ubijena u „automobilskoj nesreüi". Niko ne proverava šta se u njih tovari. di rektno u distribuciju. Ulje u koþnicama „rovera" koji je princeza vozila bilo je tako podešeno da je posle svakog pritiska koþnice odreÿena koliþina iscurela. ako je veü preraÿen heroin. masonsku ložu P2 i Komitet Monte Karlo. droga. veü i iz celog sveta. Operativci Komiteta 300 su uþinili sve što je moguüe kako bi sakrili istinu o ubistvu princeze Grejs. pokriven prekri vaþem. . ne samo iz SAD-a. Da li se i mi nalazimo na njegovom popisu neprijatelja? Da li preterujem? Ne. Njen „rover" i danas je u posedu francuske policije. Kisindžer je sluþajno jedan od njih. * . i to uglavnom heroin (delimiþno obraÿeni opijum). koje üemo upoznati kasnije. Da li smo tako glupi da verujemo kako su liþni podaci svetinja? Zapamtite da u svakom društvu postoje bogate i moüne porodice koje imaju vlast nad agencijama za sprovoÿenje zakona. Vladini kompjuterski dosijei nisu podvrgnuti kontroli šir» javnosti. koji imaju takve popise sa desetinama hiljada imena. Dokazao sam postojanje takvih porodica. Kako izmeÿu Francuske i Monte Karla nema granice. Uzmite na primer. þiji je i sam þlan. mi. narod. Signal za smaknuüe princeze Grejs 97 . pa je automobil preleteo preko kamenog zida. Buduüi da je princ Ranije postao pohlepan i poþeo da ubire velike koliþine ovako steþenih prihoda. niti šta se istovara. Porodica Grimaldi bavi se krijumþarenjem droge veü vekovima. koji ima sopstvene dosijee preko stotinu hiljada ljudi. pao u provaliju duboku pedeset metara i potpuno se raspao. a kamoli da je pregleda ili ispituje. kao što je INTEL. Uzmite na primer Kisindžera.Kako stoje stvari. smešten u prikolicu kojoj niko ne sme da se približi. Ako te familije požele da nešto saznaju o nama. Jedan od naþina pristizanja heroina u Evropu je preko Kneževine Mona ko. Ranije je potcenio moü Komiteta. nimalo. Ima i drugih „privatnih" obaveštajnih agencija. Heroin stiže sa Korzike. tako da kada je došla do jedne od najopasnijih krivina više nije bilo ulja u koþnicama.

Kako to onda da je nemoguüe da porazimo tako dobro odreÿenog neprijatelja. þiji su pripadnici þlanovi Komiteta 300.snimila je prisluškivaþka stanica britanske vojske na Kipru. 98 . 1930. bilo je to 1930. kao i danas. ako smo mogli da pobedimo veliku silu. ali uslovljeni i smekšani dugogodišnjim neprestanim bombardovanjem Tavistok instituta. þovek koji je autoritet kada su u pitanju britanska ulaganja u inostranstvu. Niko nikada nije uspeo da upre prstom u cenjene i „plemenite" bankarske porodice Velike Britanije. Koji je bio razlog tako velikim ulaganjima u Južnoj Americi? Jednom reþju . onda možemo da uništimo i trgovinu drogom. Niko nikoga od njih nije nikada zatekao isprljanih ruku. daleko manjeg i slabijeg od ondašnje Nemaþke. Zapamtite. a dobro pozicionirani izvori veruju kako su nareÿenje izdali Komitet Monte Karlo i masonska loža P2. izjavio je da su britanska ulaganja u Južnoj Americi „premašila milion milijardi funti". spremne da preuzmu odgovornost ako stvari krenu kako ne treba. kao deo koordinisanog divovskog aparata za zaradu novca. svoju manje-više promenjenu okolinu kada je u pitanju trgovina drogom prihvatili smo kao „preveliki" problem da bi ga mogli resiti. I tada su. godine britanska kapitalna ulaganja u Južnoj Americi bila su znatno veüa od onih u britanskim „dominionima". kao i sada. Uvek su imali svoje plaüenike. u koji nismo smeli da se petljamo. To nije taþno. pa je i tada. a u to vreme milion milijardi je bio ogroman novac. izmislila vrlo cenjenu fasadu kao pokriüe onoga što je zaista radila. Logistiþki problemi koje smo morali da resimo kada smo ulazili u Drugi svetski rat su nam i danas nepojmljivi. koja je u rukama Komiteta 300 je zloþin protiv þoveþanstva. kakvu danas posedujemo? Pravi razlog zbog koga se problem droge ne iskorenjuje je taj što je trgovina u rukama najviših porodica celog sveta. Plutokratija koja kontroliše britanske banke imala je novac u svojim rukama. i to sa daleko naprednijim oružjem i opremom za prisluškivanje.droga. njihove veze sa trgovinom drogom bile u najbolju ruku tanke. Grem. godine. istim taktikama koje smo primenili u Drugom svetskom ratu. kao i danas. da opremimo milione ameriþkih vojnika i pošaljemo ih u rat u Evropu. A ipak smo uspeli da sve probleme prebrodimo uspešno. Trgovina drogom. Ako smo mogli da dignemo na noge üelu naciju.

Od velike važnosti je þinjenica da su samo þetrnaestorica predstavnika u Britanskom parlamentu bili kontrolori tog ogromnog carstva. kako su ih s prezrenjem zvali). 99 . Ti gospodari novca imali su puno posla u zemljama kao što je Argentina. Veüina ih je mislila kako su kineski radnici jednostavno kupovali opijum na nekoj pijaci i pušili ga ili su odlazili u neku od hiljade opijumskih jazbina kako bi na trenutak zaboravili svoju bedu.4: Sve do nedavno prava istina 0 trgovini opijumom u Kini bila je praktiþno nepoznata. ali je prava lova. Te plutokrate skrivale su se iza kompanija kao što su Trinidad Leaseholds Limited. pod nazivom „Caribbean Basin Initiative" (Inicijativa za Karipski bazen). na nivou golog preživaljavanja. jer saznajemo kako se bruto nacionalni proizvod (BNP) Jamajke skoro u celini sastoji od prodaje ganje . Istina 0 britanskog okupaciji Indije i 0 britanskim Opijumskim ratovima jedna je od najpodlijih laži zapadne civilizacije. mnogi studenti su mi dolazili i pitali me zašto su Kinezi toliko voleli da puše opijum. Britanska prodaja indijskog opijuma u Kini bila je jedna od najbolje þuvanih tajni oko koje su stvorene mnoge zavaravajuüe legende. Dok sam bio profesor. Mehanizam za obavljanje trgovine ganjom su osigurali Dejvid Rokfeler i Henri Kisindžer. kao što je ona 0 Klivu od Indije ("Clive of India") i priþa 0 oþajniþkoj hrabrosti britanskih vojnika u Indiji za slavu „Carstva". službeni monopol britanske Vlade i službena britanska politika. Ti britanski plutokrati su držali „domaüe ljude" (locals. Tako se to i danas radi. i priþa 0 „jedrenjacima za prevoz þaja". Bogatstva izuvuþena iz trgovine drogom na Karibima bila su ogromna.vrlo snažne vrste marihuane. dolazila od droge. Najistaknutiji medu njima su bili ser ýarls Beri i porodica ýemberlen. Jamajka i Trinidad. J Istina je sledeüa: snabdevanje Kine opijumom je bio britanski monopol. kao što su i danas mnogi zbunjeni protivreþnim priþama 0 tome šta se u stvari dogaÿalo u Kini. koji prevaljuju okeane sa svojim tovarima kineskog þaja za salone visokog društva viktorijanske Engleske. . koje su postale velike praonice novca za njihovu trgovinu drogom. Bili su zbunjeni. jedva iznad nivoa ropstva. tada i sada. koje je tako dobro napisao Radjard Kipling. buduüi da je bila prikrivena na najbolji moguüi naþin.

Velikoj Britaniji. Seüate li se Britanske istoþno-indijske kompanije? Zvaniþ-no. a imaju punu podršku Ameriþkog Medicinskog udruženja (American Medical Association. Najviše ih ima u SAD-u. ali nemojte ni na trenutak da pomislite da üe plemeniti engleski lordovi i dame o toj þinjenici otvoreno da razgovaraju. Unosna trgovina drogom je jedan od najgorih primera zarade novca na ljudskoj bedi. kako su ih zvali). Moramo da zapamtimo da su u oba sluþaja oni namerno stvoreni.Skoro 13 % indijskih prihoda u vreme britanske vlasti dolazilo je od prodaje bengalskog opijuma visokog kvaliteta distributerima droge u Kini. niti je taj prestižni þasopis ikada mogao i da nasluti kako trgovinu opijumom vode oni koji svoje slobodno vreme provode po mondenskim londonskim klubovima ili igraju polo u Kraljevskom klubu Vindzor (Royal Windsor Club). AMA). a potom su ga britanske plutokrate i njihovi amerþki roÿaci. Prljave transakcije droge i tako steþen novac teku preko londonskog Sitija. „Nemojte mi govoriti kako je sve to povezano s novcem od droge?" Naravno da jeste. zahvaljujuüi izraelskoj invaziji na tu zemlju. Kineska kopnena misija . uz pomoü gospodara britanskog bankarskog aparata. kao ni tinejdžerski zavisnici u SAD-u. popunili. koju vode farmaceutske kuüe u vlasništvu Rokfelera. Drugi je legalna trgovina drogom. Hong Konga. njen posao je bio trgovina þajem. a onda je to tržište popunjeno opijumom iz Bengala.tadašnji Bitlsi napravila je izvrstan posao širenja upotrebe opijuma medu siromašnim kineskim radnicima (coolies. svoje ogromne plate dobijali od novca steþenog iskljuþivo na bedama miliona kineskih coolija zavisnih od opijuma. U Kini je prvo stvoreno tržište opijuma. Francuskoj. Du-baija i u poslednje vreme Libana. metodama koje sam veü opisao. reüi üe takvi. Postoje ljudi koji ne veruju u ove tvrdnje. Nisu se ti zavisnici odjednom pojavili iz vedra neba. List The London Times nikada se nije usudio da svojim þitaocima kaže kako je nemoguüe imati tako ogromne zarade na þaju. niti da su džentlmeni-službenici koji su u Indiju odlazili u službi Britanskog Carstva. „Pogledajte poslovne kolumne u Fajnanšl Tajmsu". Na isti naþin je u SAD-u prvo stvoreno tržište marihuane i LSD-a. koji su bili pod britanskom upravom. ali ih ima i u Švajcar-skoj. 100 .

i to u njihovim najboljim godinama. . Ne smemo ni da pomislimo da se u meÿuvremenu nešto promenilo. te takozvanim „tranzitnim carinama" kontrolisala izvoz opijuma u Kinu. Upravni odbor Britanske istoþno-indijske kompanije. prikljuþila trgovini Britanske istoþno-indijske kompanije i njome se koristila kao sredstvom za proizvodnju opijuma u Bengalu i drugde u Indiji. napustili bi ratište potpuno zavisni od opijuma.. i to u obliku „tableta protiv bolova". Meÿu þlanovima Komiteta 300 i danas preovladava potpuno identiþan stav i upravo zato sebe nazivaju „Olimpijcima". Bitlsi su.i Bogu mogu dati savet kada bude imao problema na nebu". nikada nije bilo ni najmanjeg pokušaja da se zaustavi trgovina opijumom). nešto kasnije. kraljevska porodica. þak i u ono vreme. Obiþaj da se zaraÿuju ogromne koliþine novca na drogi do 1960-tih 101 . Bili su toliko moüni da. þije uplitanje u politiþka. prevozili bale þaja iz Indije i Kine na londonske pijace. tj. istim onim jedrenjacima oko kojih su sazdane priþe i legende. Bengalski trgovci i njihovi britanski kontrolori i bankari postali su debeli i gramzivi od velikih koliþ ina novca koji se iz džepova bednih kineskih coolija slivao u kovþege Britanske istoþno-indijske kompanije.Trgovinom drogom je upravljala uzvišena Britanska istoþno-indijska kompanija. koji su tobože. Do 1896. verska i ekonomska pitanja u Sjedinjenim Ameriþkim Državama ova zemlja veoma skupo plaüa veü više od 200 godina. njih stotine hiljada. Zarada te kompanije. bili su stalež iznad obiþnog stada. kada je trgovina drogom još uvek bila „ilegalna" (ta reþ se koristila zbog izvlaþenja što veüih poreza od proizvoÿaþa opijuma. njih 300. t Kasnije se Britanska Kruna. Da li je moguüe zamisliti šta bi se dogodilo da im je plan uspeo? Svi vojnici. Forda i Krajslera zajedno. Kruna je naplaüivala porez svim proizvoÿaþima opijuma koji su kao takvi bili uredno registrovani kod državnih vlasti i svoj opijum slali u Kinu. bili daleko uspešniji u stvaranju miliona tinejdžerskih zavisnika. ogromne koliþine opijuma su se izvozile iz Indije „kineskim brodovima za prevoz þaja" („China Tea Clippers"). Drugim recima. daleko je nadmašivala jednogodišnju zaradu Dženeral Motorsa. kako je jednom rekao lord Bertrand Rasel. TI lordovi i dame iz Britanske istoþno-indijske kompanije bili su tako drski da su tu smrtonosnu stvar pokušali da prodavaju vojnicima na obe strane u Ameriþkom graÿanskom ratu.

za koju se obiþno dobija 5 godina zatvora. To je. umesto da podižemo tepihe i prekopavamo po njenim kantama za otpatke. Sandoze. þovek može da upadne u grdne probleme sa švajcarskim vlastima zbog odavanja bilo kakvih podataka o tim sramnim radnjama. Izbavio ga je iz zatvora i avionom poslao iz Švajcarske. koja je sa ostalim proizvoÿaþima istih proizvoda sklopila monopolske ugovore i time prekršila zakone Evropske ekonomske zajednice. Švajcarska policija je pretila njegovoj supruzi sve dok ova njije poþinila samoubistvo. Švajcarska je zemlja pranja multimilion-skih iznosa prljavog novca. i proizvoÿaþa valijuma Hofmana la Roþea. poput proizvoÿaþa LSD-a. To nije Švajcarska. verovatno.plemiü102 . Svajcarci to smatraju „industrijskom špiojunažom". koje obavljaju najveüe švajcarske bankarske kuüe. Hofman la Roþe takoÿe radi i sa vitaminom C. bez posla i bez plate. Lagodnije je praviti se kako je Švajcarska lepa i þista zemlja. Distributerima se prodaje po ceni od 20. spasio ga je britanski konzul u Bernu þim je saznao za njegovu nevolju. lepim satovima. Kada je jedan moj prijatelj upozorio na tu zloþinaþku kompaniju. Ostao je bez žene. Taj proizvod im donosi zaradu od 10. Proizvodnja košta 1 cent po kilogramu. godine generalni direktori takozvanih „pet velikih" britanskih kompanije za svoje delatnosti pranja novca od droge su dobili nagradu .000%. jer se usudio da obelodani tajne kompanije Hofman la Roþe.lek" koji se konzumira u ogromnim koliþinama u Evropi i Americi. Svajcarci vrlo ozbiljno shvataju svoj Zakon o industrijskoj špijunaži. upozoravam vas. 1931. uhapsili su ga na švajcarsko-italijanskoj granici i odveli u zatvor. Švajcarska je postala „sigurno utoþište" za novac Komiteta 300 i za njihova tela u vreme globalne katastrofe. ogromnim planinama i satovi-makukavicama. Setite se ovoga kada sledeüi put vidite one prelepe reklame sa švajcarskim skijaškim visoravnima. Dok stigne do potrošaþa.2 funte). Kao britanskog državljanina. najþešüe konzumirani lek te vrste na üelom svetu. cena valijuma je porasla na 50.. Valijum je .godina su održavali „legalni" trgovci smrüu.000 dolara po kilogramu. Ali. Troškovi Hofmana La Roþea za kupovinu sirovina i proizvodnju jednog kilograma valijuma iznose 3 dolara (2. Ona je „legalni" proizvoÿaþ droge za Komitet 300.000 dolara po kilogramu.

ali evo nekoliko najveüih: • The British Bank of the Middle East • Midland Bank • National and Westminster Bank • Bardays Bank • Royal Bank of Canada • Hong Kong and Shangai Bank • Baring Brothers Bank. Ko odluþuje o takvim stvarima i dodeljuje takve poþasti? Engleska kraljica. Kada bi se samo ti dokumenti mogli izneti u javnost. Osim 103 . iako je taþno i to da je kokain još uvek zastupljeniji medu siromašnim slojevima. Libana i Dubaija progutati Sjedinjene Ameriþke Države i Zapadnu Evropu. Ja sam uspeo da odem tamo zahvaljujuüi tome što sam radio u obaveštajnoj službi i dobio sam veliku pomoü od osobe kojoj su povereni dokumenti i radovi pokojnog profesora Frederika Velsa Viliamsona. poput recimo Hambros banke. koja dodeljuje poþasne titule ljudima na najvišim položajima u trgovini drogom. veku u Indiji i Kini sprovodila Britanska istoþno-indijska kompanija. kako kažu. Kada je potražnja premašila ponudu. Delovanje je daleko snažnije i duže traje nego kod kokaina. na kraju 1991.ku titulu Peer. þoveku bi trebalo da bude dostupan India Office (Kancelarija za Indiju) u Londonu. više zadovoljava zavisnike. Britanskih banaka koje deluju u toj strašnoj trgovini ima oliko da ih je nemoguüe nabrojati. Za veoma zanimljivu veliku studiju o trgovini opijumom u Kini. Danas je heroin opet u prednosti. na þijem je þelu Sir Jocelvn Hambro. u kojima sam našao veliki broj podataka o trgovini opijumom koju je u 18. prešlo se na kokain. "L Mnoge komercijalne banke su do grla u splaþinama profita od trgovine drogom. Tokom 1960-tih godina zapretila je opasnost da üe poplava heorina iz Hong Konga. Jeftiniji kokain je preuzeo dobar deo severnoameriþkog tržišta. a i meÿunarodna pažnja je manje usmerena na proizvoÿaþe heorina nego na kolumbijske dobavljaþe kokaina. Ali danas. i 19. Heorin. kakva oluja bi se nadigla nad glavama okrunjenih evropskih zmija otrovnica! Danas se trgovina drogom donekle premestila. taj trend se preokrenuo.

Opijum je bio popularan u svim mondenskim klubovima viktorijanske Engleske i nije bilo nikakva tajna da ga ljudi poput braüe Haksli obilno koriste. Da li bi iko kao pojedinac mogao da zaustavi ili þak napravi i najmanje pomeranje u toj trgovini? Bilo bi apsurdno tako nešto i zamisliti. profesora Galena. a to stanje se zove „biti u rukama Morfeja". ameriþ ki bankari . CIA. Opijum je droga koja. Upravo to veüina zavisni-ka i želi. ruski KGB.toga. Koristi se i kao lek protiv bolova i u tom smislu je velikim delom zamenio hloroform i druge anestetike iz prošlosti. medu svim þoveþanstvu poznatim drogama stvara najveüu zavisnost. Britanske plutokrate. vrlo mali su izgledi da üe SAD preuzeti bilo kakve ozbiljne mere za zaustavljanje proizvodnje opijuma u Zlatnom trouglu. Britanci to znaju. Seme maka iz koga se dobija opijum bilo je dugo poznato indijskim vraþevima. Niko ne üe biti toliko glup da poþ ne da ljulja taj brod.svi su u kolu s Kinom. koji su to seme mešali s þajem i napitak davali opasnim protivnicima. Šta je heroin i zašto je on danas cenjeniji od kokaina? Po recima priznatog struþnjaka za to podruþje. heroin je derivat opijuma . koji je pod vlašüu Kineske vojske. ýim o tome govore jasno je da im nisu poznate razmere ni složenosti kineske trgovine opijumom. Pojedinci koji sebi lepo zamišljaju kako mogu da sklope neki posao sa nekim malim kineskim ili burmanskim gospodarom droge u brdima Zlatnog trougla nemaju pojma u šta se upuštaju. Velika Britanija je upletena u trgovinu opijumom u Kini veü više od dvesta godina. a veruje se da se i papir koji se koristi za proizvodnju cigareta prvo impregnira opijumom i da zato pušaþ i postaju zavisni o pušenju. Svi pripadnici kulta Orfeja-Dionizija u he104 . kada milioni miliona dolara pristižu na bankovne raþune britanske oligarhije i kada trgovina zlatom na hongkongškom tržištu zlata premašuje trgovinu zlatom u Londonu i Njujor-ku zajedno. ne bi nikada ni zucnuli o obustavi trgovine opijumom. Izbio bi ozbiljan rat kada bi bilo koja zemlja pokušala da preseþe tu trgovinu. Ozbiljan napad na trgovinu opijumom doveo bi do kineske vojne intervencije. Da znaju.droge koja otupljuje oseüanja i dovodi do dugog spavanja. s izuzetkom povremenih prepirki o tome ko dobija veüi deo kolaþa. Oni nemaju nikakvih nesuglasica s Kinom. Mnogi farmaceutski lekovi sadrže opijum u razliþitim koliþinama.

þvrsti seljaci i uveliko izrugani „niži slojevi" bili su sazdani od þvrstog materijala pa je eksperimentalni marketing doživeo potpuni krah. „Niži slojevi" britanskog društva su odluþno odbili da puše opijum. bolesni i dekadentni ljudi. jer veliki broj ljudi može da sakrije veliki deo onoga što se tamo dogaÿa.. Prve pošiljke opijuma stigle su iz Bengala u Englesku 1683. u „jedrenjacima za prevoz þaja" Britanske istoþno-indijske kompanije. koja je bila program za povratak sveta u srednjevekovno društvo. a oni koji. Mnogi pripadnici krugova kraljevskih porodica bili su redovni konzumenti opijuma. koji su..in". Tvrdeüi kako su pritisci od prenapuþenosti sveta ozbiljan problem. može navu üi na uzimanje droge. da vide da li se obiþan engleski puk. sitni posednici i niži slojevi. Ermins kako bi odluþili u kakvom üemo svetu živeti. Upravo su ti takozvani svetski lideri doveli do svih promena u našoj okolini koje su omoguüile širenje upotrebe droge do te mere da ju je nemoguüe zaustaviti postojeüim zakonskim procedurama i politikom. pušili su opijum. ogled. 105 . godine napisao knjigu pod naslovom Revolution Through Techno-logy (Revolucija tehnologijom). Kalergi je savetovao povratak na. Ermins danas se mogu naüi u Komitetu 300. Ovo posebno vredi za velike gradove. kako je to nazvao.. Bilo je to . grad buduünosti üe biti sliþan gradu Srednjeg veka. U Englesku su ga dovezli kao test.lenistiþkoj Grþkoj i Ozirisa-Horusa u ptolomejskom Egiptu. poþevši od Sjedinjenih Ameriþkih Država. iüi na selo. „otvoreni prostor". svojom ili tuÿom voljom. koje je viktorijansko društvo oberuþke prihvatilo. koji je 1932. godine sastali u hotelu St. Jedan od njihovih omiljenih pisaca bio je Kodenhove-Kalergi. Bilo je to ono što bismo danas mogli da nazovemo „eksperimentalnim marketingom" za novi proizvod. koju su stvorili degenerisani. Ali. Potomci uþesnika na sastanku u hotelu St. Zar nije ovo blizu onoga što je „Ankar Vot" dao kao „svoje" razloge za depopulaciju Pnom Pena. godine. Da li vam ovo zvuþi kao Crveni Kmeri i Pol Pot? Evo nekih odlomaka iz te knjige: Po svojoj infrastrukturi. Pušili su ga i neki koji su se 1903. zbog profesije i posla. Ta knjiga je postala radni dokument na temelju kojeg je Komitet 300 napravio planove za deindustrijalizaciju sveta. završili u toj slepoj ulici života. ne budu osuÿeni na život u gradu. Naša civilizacija je kultura velikih gradova pa je ona stoga fabrika moþvare.

pod oznakom Miscallaneous Old Records {Razni stari dokumenti). dok se opijum nižeg kvaliteta. Širom Kine su poþele da niþu opijumske jazbine. u Kinu su poþele da pristižu ogromne koliþine opijuma. nesavitljivo. Na isti naþin ame106 . Ubrzo nakon što su misionari Kineske kopnene misije poþeli da besplatno daju uzorke opijuma co-olijima i pokazuju im kako se puši. Taj opijum je dostizao najveüu cenu.Plutokrate i oligarsi iz londonskog visokog društva poþeli su da tragaju za tržištem koje neüe biti tako otporno. dok su njeni pripadnici u stvarnosti bili muškarci i žene za „proturanje" novog proizvoda koji se uvodio na kinesko tržište. prodavao po nižoj ceni. a u velikim gradovima poput Šangaja i Kantona na stotine hiljada bledih Kineza je otkrilo kako lula opijuma naizgled þini život podnošljivim. Ne želeüi da izgubi svoje unosno tržište Britanska Kruna se upustila u bitku s kineskom vojskom i porazila je. To se þlanovima odbora Britansko istoþno-indijske kompanije. a taj novi proizvod je bio opijum. Takvo tržište su pronašli u Kini. (U oba sluþaja trgovinu drogom odabrila je engleska kraljevska porodica. koja je otvoreno podržavala Bitlse. pronašao sam potpunu potvrdu kakvu sam samo mogao da poželim kao dokaz da je trgovina opijumom u Kini zaista procvetala posle osnivanja „Kineske kopnene misije". kao navodno hrišüansko misionarsko društvo. koja su bila u celini u njihovim rukama. koju je finansirala Britanska istoþno-indijska kompanija. U dokumentima koje sam prouþio u Kancelariji za Indiju. þiji su milioni siromaha pušenjem opijuma pokušavali da pobegnu iz svakidašnje bede. Ovo sam potvrdio i kasnije. Prvi zakoni protiv pušenja opijuma doneti su tek 1729. dok se kineska Vlada nije probudila. Nije bilo nijednog koji bi popustio pa se Kompanija ubrzo našla u pravom ratu protiv kineske vlasti. kada sam dobio pristup dokumentima Dir Džordža Birdvuda u pisarnici Kancelarije za Indiju.) U onome u þemu je Britanska istoþno-indijska kompanija doživela neuspeh u Engleskoj. nije ni najmanje svidelo. godine. Ni Bitlsi taj posao ne bi bolje obavili. a bilo ih je 300. iz drugih delova Indije. Britanska istoþno-indijska kompanija je nesmetano delovala više od 100 godina. dozi vela je uspeh mimo svih oþekivanja u Kini. Kompanija je veü uspela da uzgoji seme maka koje je davalo najkvalitetniji opijum iz makova sa podruþja Benaresa i Bihara u dolini reke Gangeš u Indiji.

a u svrhu sticanja trenutnog bogatstva za navedenog gospodina Viliama Salivena" (naglasio autor). što objašnjava tako veliku fluktuaciju osoblja u Agenciji za suzbijanje narkotika (DEA-i). na kojem bije bilo niþega vrednog osim unosne trgovine drogom? Bilo je veoma skupo izdržavati ljude pod oružjem u toj dalekoj zemlji. Mora da je Njeno Veliþanstvo pitalo zašto su te vojne jedinice tamo prisutne.riþka Vlada navodno danas bije bitku protiv trgovaca drogom i kao i Kina trpi ogromne poraze. Pakistanski opijum ne postiže cenu onoga iz Zlatnog trougla polumeseca (iranski opijum). Sigurno ne zato da bi igrali polo u vojniþkoj menzi. postoji jedna velika razlika: kineska vlast se borila kako bi pobedila. bez oglašavanja iste. odakle se brodovima prevozi u Dubai. gde se razmenjuje za zlato. donekle daje uvid u razmere trgovine opijumom: „Hastings je optužen da je sklopio ugovor o þetvorogodišnjoj nabavci opijuma za Stivena Salivena. Ipak. Da li je britanska kraljevska porodica znala za to? Morala je da zna. Uzvišenim priþama o hrabrosti na prevoju Harbar zamaskirana je ogromna trgovina opijumom. U poslednje vreme opijum visokog kvaliteta putuje iz Pakistana do Makre na pustoj pakistanskoj obali. godine neki Voren Hastings bio je optužen da je pomagao prijatelju da uÿe u trgovinu opijumom na štetu Britanske istoþ-noindijske kompanije. Britanska vojska bila je stacionirana na tom prevoju da bi štitila karavan sirovog opijuma od pljaþki pripadnika brdskih plemena. Šta bi inaþe navelo britansku Krunu da drži vojsku na tom podruþju. To je uveliko podstaklo proizvodnju i prodaju heroina. Trgovina heroinom je diskretnija. Britanska istoþno-indijska kompanija bila je ljubomorna na svoj monopol na opijum. U jednom zapaženom procesu iz 1791. koji se nalazio u Kancelariji za Indiju. 107 . dok ameriþka Vlada nema nikakve želje da tu bitku dobije. Formulacija koju sam našao u dosijeu tog sluþaja. Kažu da je to delimiþno razlog zbog koga je danas heroin privlaþniji od kokaina. pod uslovima koji su veoma oþigledni i bezrazložno preterani. Buduüih konkurenata rešavala se po kratkom postupku. koji bi ubrzo mogao da potuþe kokain i postane droga broj jedan. Veü godinama se u visokim krugovima engleskog društva zloþinaþka trgovina opijumom pominje kao „plen Britanskog Carstva". Nema ubistava visokih državnika. što je u Kolumbiji postalo gotovo svakodnevno.

Nesuglasice s kineskom vladom bile su uobiþajene. 108 . ponovo bi zapoþeli s nabavkama. Kada je nekoliko njuškala stiglo u Kinu da bi istražilo ulogu Krune u toj unosnoj trgovini. ako bi pokušali sebi da pomognu oko ulaska u taj opijumski biznis þije se zarade mere u milijardama. Njegov plan je bio da se obezbede velike koliþine opijuma za þlanove kineske Vlade. imala monopol na trgovinu opijumom. ali je Britanska istoþno-indijska kompanija sve do 1753. Njihovi ministri su se brinuli da se bogatstva slivaju u kovþege kraljevske porodice. A onda bi im Britanci prekinuli dostavu i kada kineska vlada bude na kolenima. kako bi neki od njih postali pohlepni. Jung ýengov edikt iz 1729. a kada to nije bilo moguüe. Kina je donela zakon. s njenim popisom od 300 þlanova veüa. a veüina njih su bili i zastupnici u Parlamentu. i u Indiji i u Engleskoj. jedini kojima je bilo dozvoljeno da steknu trenutna bogatstva bilo „plemstvo". a to važi i za osobu koja danas sedi na engleskom prestolu. godine uspevala da održava opijum na popisu uvoznih artikala kineskih carina. Tvrdoglavo je verovao da se ne srne dozvoliti ništa što bi zaustavilo britansku trgovinu opijumom u Kini. bili su þlanovi svih nauþnih džentlmenskih klubova u Londonu. Da bi brod pristao u neku od Kineskih luka bilo je potrebno imati pasoš kompanije. Carinska tarifa je iznosila tri taela po bali opijuma. godine svaki britanski monarh je stekao ogroman novac od trgovine drogom. Od 1729. jednostavno su bili ubijeni. bili sudije. tj. ali sada po znatno veüoj ceni. „aristokratija". britanska Vlada.Kako je Britanska istoþno-indijska kompanija. Jedan od takvih ministara bio je i ministar kraljice Viktorije. Ali plan nije uspeo. kojim je zabranila uvoz opijuma. sudije Britanske istoþno-indijske kompanije su im oduzeli pasoše i tako im efikasno onemoguüili ulazak u Kinu. lord Palmerston. i na taj naþin bi zadržali monopol uz pomoü same kineske Vlade. Autsajderi kao što je gospodin Saliven brzo su upadali u nevolje sa Krunom. engleske plutokratske i oligarhijske porodice. Ugledni ljudi iz Britanske istoþno-indijske kompanije. þiji mnogi potomci danas sede u Komitet 300. Specijalna engleska tajna služba (tadašnji 007) brinula se o potkupljivanju problematiþnih kineskih službenika. baš kao i njihovi preci u Veüu 300 koje je upravljalo Britanskom istoþno-indijskom kompanijom. dok su ostali. godine.

Kineska vlada je reagovala tako što je uništila velike pošiljke opijuma u skladištima. godine. Da preÿemo na noviju istoriju: kinesko-britansko partnerstvo je uþvršüeno Hongkongskim sporazumom. kojim je utvrÿeno podjednako partnerstvo u trgovini opijumom. Dok je razvitak trgovine kolumbijskim kokainom okaljan nasiljem i smrüu. To je uradila britanska vojska. Od tada je svaka kineska vlada shvatala vrednost saradnje s Velikom Britanijom. Pomoü su i dobili. veü kompanije povezane s Britanskom istoþno-indijskom kompanijom. kao što sam i rekao. ostavljajuüi za sobom milione kineskih zavisnika. Potom taj opijum nisu prodavali pojedinci." Linovo proroþanstvo se pokazalo neverovatno taþno. Poverenik kineske vlae Lin je rekao: „Na engleskim brodovima koji sada leže na putevima ove zemlje (Makao) ima toliko opijuma koji se nikada neüe vratiti u zemlju iz koje je potekao i ne bih se iznenadio kada bih þuo da je prokrijumþaren u zemlju pod ameriþkom zastavom. unosne trgovine koja je britanskim oligarhijskim feudalnim lordovima donosila neizrecive iznose novca. kako je rekao lord Palmerston. Kasnijih godina kineske vlasti su od Velike Britanije zatražile da im pomogne da rese taj ogromni problem. 109 . što üe stupiti na snagu 1997. koja je. reþ je. takvim niskim ponudama nije se dozvolio da ometaju trgovinu opijumom. Opijumski ratovi protiv Kine su imali svrhu. Taj sporazum se odvija glatko. Jednostavno. dok se približavamo kraju 1991. To je rešeno kada je Velika Britanija pristala da preda Hong Kong potpuno u ruke kineskoj vladi. nije bilo govora o zaustavljanju te ogromne. Ako danas i doÿe do nesuglasica izmeÿu te dve zemlje. opet u usponu. Najveüi problem koji je u kinesko-britanskim odnosima izbio tokom poslednjih 60 godina ticao se kineskog zahteva za veüim komadom tog opijumsko-heroinskog kolaþa. kako veü rekoh. umesto da se protiv nje bore (a to je vredelo i za vreme krvave vladavine Mao Ce Tunga). „da se Kinezi stave tamo gde im je mesto". Britanska istoþno-indijska kompanije je odgovorila slanjem desetine brodova natovarenih opijumom da se usidre na putevima za Makao. samo o tome ko ima pravo na koliki deo u toj trgovini. a od britanskih trgovaca zatražila da svaki potpiše poseban sporazum kako više neüe uvoziti opijum u Kinu. pljaþkama i ubistvima. uz tek povremene nesporazume.

a finansira ga Bangkoška banka Metropoliten (Bangkok Metropolitan Bank). Pakistanom i Libanom. ovi partneri i dalje imaju jednake udele u unosnoj trgovini opijumom. Jedan od naþina na koje banke sudeluju je taj što finansiraju isturene kompanije koje uvoze he-mikalije potrebne za preradu sirovog opijuma u heroin. kao i svih banaka na tom podruþju. Nemaju oni poverenja u ameriþke papirne novþanice. a posebno trgovina opijumom. iako opet stižu manje koliþine iz Avganistana i iz Turske. Kako se banke. Trgovina drogom. Šta ta kompanija radi? Ona uvozi u Hong Kong veüinu hemikalija potrebnih za proces rafinisanja heroina. ne bi mogla da funkcioniše bez pomoüi banaka. Te plutokrate feudalnog doba. sa svojim naizgled velikim ugledom.godine. je finansiranje trgovine opijumom. od 1987. godine deli sa Zlatnim polumesecom (u Iranu). 110 . To objašnjava ogromni promet na berzi zlata u Hong Kongu. Pogledajte popis istaknutih britanskih državljana u Kini pa üete medu njima da naÿete þlanove Komiteta 300. povezana sa preradom opijuma. uklapaju u trgovinu drogom i sveukupno propratno smeüe te trgovine? To je vrlo duga i složena priþa. To važi i za Hong Kong. Hongkongska i Šan-gajska banka (Hong Kong and Shanghai Bank) sa predstavništvom u Londonu u samom je središtu te trgovine preko kompanije zvane Tejapaibul. ali ipak bankama donosi znatne prihode. Ta sekundarna aktivnost. za Pakistan. nije u istoj kategoriji sa trgovinom opijuma. koja posluje sa Hongkongškom i Šangajskom bankom. koja bi mogla da bude tema posebne knjige. Ona je i najveüi dobavljaþ anhidrida oktene kiselina za Zlatni polumesec i Zlatni trougao. što üemo pokazati u nastavku ove knjige. predale su položaje svojim naslednicima. u koje žele da vrate današnji svet. To su glavni proizvoÿaþi opijuma. Ako izuzmemo to. koje su na vrhuncu trgovine opijumom bile do grla u Kini. þije je sedište u Hong Kongu. Taj deo posla se finansira odvojeno. drže u rukama trgovinu zlatom i opijumom. Britanske oligarhijske porodice iz Komiteta 300. sa sedištem u Hong Kongu. Uzgajivaþima opijuma iz Burme i Kine plaüa se u zlatu. Tursku i Liban. Tu dvostruku titulu. Ali izvor pravih prihoda Hongkongške i šangajske banke. Zlatni trougao više nije najveüi proizvoÿaþ opijuma.

gde god su se spominjali heroin i opijum. Hong Kongu. kojih je u Americi veliki broj. time što je iznenada i bez upozorenja na tržište ubacila 80 tona zlata. veü mislim na opijum/heroin . Kada sam u Kancelariji za Indiju u Londonu istraživao dokumenta iz XVIII veka. Problem trgovine drogom je u tome što je ona postala opasna po nacionalnu bezbednost. Droga nas u svim svojim oblicima . na primer porodicu Metson. a onda je poþelo da se pojavljuje svuda . preko pro- 111 . Kineska ekonomija koja je povezana sa ekonomijom Hong Konga . Struþnjaci nisu imali ništa da dodaju osim: „Nismo imali pojma da Kina ima toliko zlata. Pekingu. Pretvorio se u nešto daleko ozbiljnije i dalekosežnije. piratske kasete ni video igrice. koji su danas þlanovi Komiteta 300. Dubaiu.od proizvodnje. Postao je problem nacionalne sigurnosti zato što udara na državnu nezavisnost." Svojim kritiþarima odgovarao sam ovako: „Pogledajte šta se dogodilo 1977. naišao sam na prezime Metson. Ta „aristokratska" porodica jedan je od stepenika trgovine opijumom. što utiþ e na našu nacionalnu bezbednost. Uzmite. radio prijemnike. Kada je pre nekoliko godina situacija u Kini izgledala malo klimavo. Odakle je to zlato došlo?" Došlo je iz onih koliþina koje se Kini isplaüuju na hongkongškom tržištu zlata za ogromne koliþine opijuma. Više nema Britanske istoþno-indijske kompanije." Kineska banka (Bank of China) je šokirala struþnjake za zlato i sve one pametne proroke. Svima koji su želeli da slušaju govorio sam: „Ako želite da saznate cenu zlata. Najstarije britanske oligarhijske porodice koje su na þelu trgovine drogom veü 200 godina i danas se bave istim zanatom. te kritiþne godine za zlato. To je prokazano kao „zajedniþko ulagane Narodne Republike Kine i Banke Metson". Današnja kineske politika prema engleskoj istovetna je onoj iz XVIII i XIX veka.Trebalo mi je mnogo istraživaþkog rada da bih cenu zlata povezao s cenom opijuma. satove. tj. ali su to potomci Veüa 300. tekstilne proizvode.a pod tim ne mislim na televizore.grdno bi nastradala da nije trgovine opijumom koju deli sa Velikom Britanijom. saznajte cenu kilograma opijuma u Hong Kongu. Evo šta je o toj svetskoj opasnosti rekao venecuelanski poslanik pri Ujedinjenim Nacijama: Problem droge je veü prestao da bude samo zdravstveni ili socijalni problem. To je naglo smanjilo cenu zlata.u Londonu. Metsonovi su uskoþili i dali Kini pozajmicu od 300 miliona dolara za ulaganje u nekretnine.

od Hong Konga do Njujorka. tako što odreÿuje naþine i sredstva za lagano oticanje kapitala iz te zemlje. Ona posluje po gangsterskim pravilima. To je upravo naþin na koji deluju Meÿunarodna obraþunska banka i Meÿunarodni monetarni fond. je ogroman biznis. Rekao mi je da je tema tog seminara bilo upravo ovo pitanje. Meÿunarodna obraþunska banka ima zadatak da prodre u svaku zemlju koju Meÿunarodni monetarni fond želi da potopi. Za to se brine sistem kojim direktno upravlja Komitet 300 Takve talente je nemoguüe videti na njujorškim ulicama i na stanicama podzemne železnice. od kojih svaka ima najmanje po jednog þlana u Komitetu 300. Od Kolumbije do Majamija. Izvestio me da su agenti MMF-a na tom sastanku iznosili kako mogu doslovno da prouzrokuju navalu investitora na valutu bilo koje zemlje pomoüu narko dolara.otu ÿ uje od prirode. Da bi taj posao tekao glatko. Nije lako ucenjivati zemlju koja ima zlatne zalihe kao onu koja te zalihe ima u papirnim dolarima. a njima upravljaju. ta banka ne pravi nikakvu razliku izmeÿu odliva kapitala i opranog novca od droge. Iako ovom izjavom nije sve rekao. istorijske. što bi dovelo do odliva kapitala. Prodavci droge na takvim mestima su integralni deo te 112 . Osim toga. verske. rekao je da može da predvidi situaciju u kojoj üe do kraja XX veka krediti i finansije neke države biti pod istim kišobranom. trgovina drogom. od Zlatnog trougla do Zlatnih vrata. politi þ ke. Ako neka zemlja ne želi da se podvrgne MMF-ovoj pljaþki njenog novca. Predstavnik banke Credit Suisse i þlan Komiteta 300. MMF je pre nekoliko godina održao sastanak u Hong Kongu. ekonomske i republikanske vrednosti. Lako je shvatiti zašto je zlato demonetizovano i zamenjeno papirnim „dolarima". od vrha prema naniže. kao svetskom þvrstom valutom. Dozvolite mi da bez uvijanja kažem kako te dve banke nisu ništa drugo nego nasilne obraþunske institucije za trgovinu drogom. Nije to prodaja droge na ulici. a na kraju trgovina heroinom. onda ona kaže nešto što znaþi upravo ovo: „Dobro.daje i komercijalizacije do konzumacije . Rainer-Gut. na kojem je prisustvovao jedan moj kolega. onda üemo da vas ukrotimo pomoüu naših ogromnih zaliha narko dolara". potrebno je mnogo novca i znanja. neke od „najnedodirljivijih" porodica na svetu. jer nam razara naše eti þ ke. od Bogote do Frankfurta. svi uþesnici tog seminara su znali taþno o þemu govori.

Kolumbija ne uzgaja koku. Turska. Zemlje Zapadne Evrope i jugozapadne Azije su najveüi potrošaþi heroina. Avganistan. Peru. Glavne zemlje koje su uzgajivaþnice maka i koke su Burma. od kojih prvo mesto zauzima kokain. povremeno zaposleni. kome je to važno? Ima toliko novih koji üe da zauzmu njihova mesta. pa se Panama od tada pretvara u središte pranja novca od droge i finansiranja trgovine kokainom. londonske banke i neke bliskoistoþne banke. Ekvador i Bolivija. mada joj je taj položaj ugrožen otkako je predsednik kidnapovao i zatovrio panamskog generala Norijegu. Kažem povremeno zato što samo oni bivaju uhapšeni. kao što je Britanska blisko-istoþna banka (British Bank of the Middle East). Tajland. Liban. Liban se ubrzano pretvara u „Švajcarsku Bliskog istoka". Bugarska. To je veliki posao (big business). 0 pojedinim moünim þlanovima tih vlada brine Komitet 300 preko svoje svetske mreže kancelarija.više od dva miliona (podatak iz 1991. Monako. Ali. Postane li neki þlan vlade „težak". bez obzira na to što se to upravljanje odvija preko posrednika. vodeüa je za rafiniranje kokaina i finansijski je centar trgovine kokainom. Turska. Iran ima ogromnu populaciju zavisnika o heroinu . ali tek kao sitni. taj prljavi posao droge. Da je zaštiüena od vrha prema dnu dokazuje i þinjenica da je. Francuska (Korzika i Marselj). severna Kina. što svakoj razumnoj osobi govori da njome upravljaju neka od najveüih imena iz krugova kraljevskih porodica. oligarhije i plutokratije. Iran. a primat mu preuzima heroin. Niko nije izvan dosega svemoünog Komiteta. Danas je to najveüa preduzetniþka grana na svetu. Trgovinu heroinom finansiraju Hongkongška banka. Ne postoji nijedna vlada koja ne zna taþno šta se dešava u pogledu trgovine drogom. ali kao sused Bolivije. u apsolutno svakoj zemlji na svetu. ogromno carstvo. kao ni meÿunarodni terorizam. nije moguüe iskoreniti. Liban i Pakistan. Sjedinjene Ameriþke Države su najveüi potrošaþ narkotika. Zemlje koje saraÿuju u distribuciji i usmeravanju heroina su Hong Kong. Italija. godine). iako je 113 . a konkurencija neke od njih i pobije. Pakistan. Nije to posao koji bi bio zanimljiv Ministarstvi za malo preduzetništvo. uklanja se kao i u sluþaju pakistanskog predsednika Ali Buta i italijanskog premijera Alda Mora. veüa od svih drugih. Za taj posao potrebno je da se njime upravlja od vrha prema dole.trgovine.

TIR=DROGA". Kamioni Kinteksa su redovno prevozili heroin u Zapadnu Evropu. To su samo „male ribe". radi olakšavanje prolaza svih vrsta droge u Zapadnu Evropu.Malezija uspela da izdrži sve do danas. mi je rekao: . Trougli meÿunarodni prevoznik (Triangle International Routier). Takva je procedura po meÿunarodnim sporazumima. Zato kamioni Kinteksa mogu da utovaruju heroin i dokumentuju ga kao „sveže voüe ili povrüe". Na taj naþin Bugarska je postala jedna od glavnih zemalja za dopremanje heroina. Kamionima TIR je zvaniþno dozvoljen prevoz samo kvarljive robe. sa znakom Evropske ekonomske zajednice. Ta kompanija ima svoju flotu kamiona. a potom da nastavljaju pit po Zapadnoj Evropi i þak ulaze u strogo osigurane baze NATO-a u Severnoj Italiji. Odredbe meÿunarodnog ugovora koje sam upravo spomenuo osmislio je Komitet 300 uz pomoü svojih zapanjujuüih mreža i kontrolnih mehanizama. Posedovanje i najmanje koliþine droge kažnjava se smrt nom presudom. veüina malih zemalja je direktno upletena u ovu kriminalnu delatnost. bacanje peska u oþi javnosti. Opet je neka „budala" koja nije imala sreüe platila cenu za svoju kriminalnu delatnost. Komitet 300 se pobrinuo da Nikson plati veliku cenu za relativno malu koliþinu zaplenjene droge. Malezija ima najstrožije zakone pro tiv droge na svetu.. Nije tu bi114 . Zaboravite na kvarljivu robu! Jedan bivši agent DEA-e (ameriþke Agencije za suzbijanje droge). skraüeno TIR. Ukupna koliþina opijuma i heroina zaplenjena u toj akciji iznosi nešto manje od þetvrtine jednog kamiona TIR-a. a svaki vozaþ sa sobom mora da ima dokumentaciju s tog pregleda. na primer Francusku konekciju . Oni se. Setite se ovoga kada sledeüi put proþitate u novinama kako je na aerodromu Kenedi pronaÿena velika koliþina kokaina u dvostrukom dnu neþijeg kofera.program koji je Nikson preuzeo bez znanja i odobrenja Komiteta 300. Postoji nalog da se kamioni s tom oznatkom i brojem za prepoznavanje EEZ-a ne zaustavljaju na graniþnim carinama. kako bismo mislili da naša vlada zaista nešto radi po pitanju droge. pregledaju u zemlji porekla. stacioniran u Italiji. Jedini naþin na koji može da se spreþi dostavljanje tih ogromnih koliþina herona i kokaina na evropska tržišta je ukidanje sistema TIR-a. " "•i/ Poput bugarske kompanije Kinteks. navodno. Uzmite.

Vojnici su opkolili pripadnike Federalne policije za borbu protiv narkotika i sistematski ih poubijali. „meksiþkog smeÿeg" zaraÿuju milione dolara meseþno opskrbljavajuüi narkoticima svoje klijente u SAD-u.spomenutim pripadnicima plemena. On se potom oblikuje u lepljive kuglice. Meksiko je poþeo da proizvodi relativno male koliþine heroina zvanog „meksiþki smeÿi". Pripadnici Odelenja za borbu protiv narkotika meskiþke Savezne policije opkolili su taj aerodrom i spremali se da pohapse ljude koji su veü tovarili heroin u avion. veþ þinjenica da je neko kome su pomogli da doÿe u Belu kuüu pomislio kako može da radi bez njihove pomoüi i odobrenja. I u toj zemlji trgovinom narkoticima upravljaju najveüi državni funkcioneri. na tržištu Hong Konga nastaje poplava trgovine zlatom. Kroz posekotinu iscuri smolasta masa koja poþinje da se ukruüuje. Mehanizam trgovine heroinom izgleda ovako: primitivna plemena na brdovitim predelima Tajlanda i Burme uzgajaju mak od koga se pravi opijum. poznatim kao 4/10. Takav sluþaj se dogodio u novembru 1991. kada ih je iznenadila jedna vojna jedinica. pojavi vojska i „oþisti" teren. na jednom izolovanom poljskom aerodromu na podruþju uzgoja opijuma. nahuškaju na preduzimanje akcije protiv proizvoÿaþa heroina. ili þak suprotno nalozima koji stižu odozgo. Te male šipke se koriste samo za tu svrhu . þašice maka sa semenom se zarezuju žiletom ili oštrim nožem.koji se ovim poslom bave još od vremena mogula. Uzgajivaþima se plaüa u zlatnim polugama težine oko jednog kilograma. koje se izlivaju u banci Credit Suisse. koji na svojoj strani imaju i vojsku. koji je kasnije suoþen sa odluþnim zahtevima da se sprovede detaljna istraga o tim ubistvima. s vremena na vreme. Iste metode se koriste i za plaüanje brdskih plemena u Indiji . Velikim trgovcima sirovog opijuma ili polupreraÿenog heroina na hongkonškom tržištu se plaüa zlatnim polugama normalne veliþine. U vreme berbe. kako se zove. za kojim postoji velika potražnja u Holivudu. Kada se neki pripadnici meksiþke Savezne policije.la važna koliþina zaplenjene droge.za plaüanje uzgajivaþima opijuma . U „sezoni droge".Baluþija . Goltarin se našao u škripcu: nije mogao da se odupre zahtevima za istragom ni115 . kao iz vedra bena. Ta masa je sirovi opijum. Ta akcija je postala ozbiljna opasnost za meksiþkog predsednika Goltarina. Neki proizvoÿaþi. odjednom se.

ti da sebi priušti da se zameri vojsci. To je prva pukotina takve vrste u meksiþkom lancu komandovanja, koji se proteže sve do Komiteta 300. Sirovi opijum iz Zlatnog trougla se neprekidno dostavljao sicilijanskoj mafiji i na odredišta u Francusku, gde se rafinira u laboratorijama koje su postavljene duž Ažurne obale, od Marselja do Monte Karla. Liban i Turska danas isporuþuju sve više rafiniranog heroina, jer je tokom poslednje þetiri godine u tim dvema zemljama niklo mnoštvo takvih laboratorija. Takve laboratorije postoje i u Pakistanu, ali ne toliko koliko ih ima, na primer, u Francuskoj. Maršruta za prevoz opijuma iz Zlatnog polumeseca ide preko Irana, Turske i Libana. Kada je u Iranu na vlasti bio šah, odbio je da dozvoli dalju trgovinu heroinom pa je neko vreme bila obustavljena, dok se Komitet 300 nije pozabavio „njime". Sirovi opijum iz Turske i Libana stiže do Korzike, odakle se brodovima prevozi u Monte Karlo, uz preüutno odobravanje porodice Grimaldi. Pakistanske laboratorije pod pseudonimom „vojnih odbrambenih laboratorija", rafiniraju više heroina nego pre dve godine, ali se rafiniranje najboljeg kvaliteta još uvek obavlja duž francuske sredozemne obale i u Turskoj. I u finansiranju ovih operacija kljuþnu ulogu imaju banke. Zaustavimo se na trenutak ovde. Da li treba da poverujemo da se, uz sve moderne i neverovatno napredne tehnike prisluškivanja, ukljuþujuüi i satelitska snimanja koja stoje na raspolaganju agencijama za sprovoÿenje zakona u svim navedenim zemljama, ova zla trgovina ne može otkriti i zaustaviti? Kako to da agencije za sprovoÿenje zakona ne mogu da uÿu u te laboratorije i jednostavno ih unište? Ako je to tako, a mi još uvek ne možemo da preseþemo trgovinu heroinom, onda naša policijska odelenja za borbu protiv narkotika treba da zovemo „gerijatrija", a ne agencije za suzbijanje droge. Našim „suzbijaþima" droge i malo dete bi moglo da kaže šta treba da urade. Jednostavno treba pratiti sve fabrike u kojima se proizvodi anhidrid oktene kiseline, te najneophodnije hemijske supstance bez koje laboratorije ne bi mogle da rafiniraju heroin iz sirovog opijuma. Zatim treba pratiti taj trag! Eto, ništa lakše! Kada razmišljam o naporima koje policija za suzbijanje droge ulaže u pronalaženju laboratorija za rafinisanje heroina uvek se setim Pitera Selersa iz serije Pink Panter. ý ak i neko tako nespretan kao taj
116

izmišljeni inspektor ne bi imao nikakvih problema da prati anhidrid oktene kiseline od njegovog stvaranja do krajnjeg korisnika. Vlade bi mogle da donesu zakone po kojima bi proizvoÿaþi anhidrida oktene kiseline nurali strogo da vode podatke o kupcima, iz kojih bi se jasno moglo videti ko kupuje tu hemikaliju i u koje svrhe je koristi. Ali, nemojte da se uzbuÿujete. Zapamtite da je DROGA=VELIKI BIZNIS, a na þelu velikog biznisa stoje oligarhijske porodice Evrope i istoþnog liberalnog sistema Sjedinjenih Ameriþkih Država. Biznis drogom nisu pojedinaþne operacije mafije niti njim upravljaju kolumbijski karteli drogom. Aristokratske porodice najmoünijih ljudi Velike Britanije i Amerike neüe baš svoju ulogu da stavljaju u izlog - pred o þi javnosti. One uvek imaju više slojeva isturenih ljudi koji za njih obavljaju prljave poslove. Seüate li se kako britansko i ameriþko „plemstvo" nije nikada uprljalo ruke trgovinom opijumom u Kini. Ti lordovi i dame previše su pametni da bi im se to dogodilo, kao i ameriþka elita: porodice Delano, Forbs, Apleton, Bejkon, Bojlston, Perkins, Rasel, Kabot i Kodman, što ni u kom sluþaju nije ceo popis porodica u Americi koje su se na trgovini opijumom u Kini neverovatno obogatili. Buduüi da ovo nije knjiga o trgovini drogom, nemoguüe je ovu temu ovde dublje obraÿivati. Ali mora da se naglasi njena važnost za Komitet 300. Amerikom ne vlada 60 porodica, veü 300 porodica, a Engleskom 100 porodica, i kao što üemo videti, sve one su meÿusobno povezane brakovima, zajedniþkim kompanijama, bankama, da ne spominjemo veze sa crnom aristokratijom, masonerijom, Redom Sv. Jovana Jerusalimskog i tako dalje. Postoje ljudi koji, pomoüu svojih surogata, pronalaze naþine za zaštitu ogromnih pošiljaka heroina iz Hong Konga, Turske, Irana i Pakistana i brinu se da te pošiljke stižu na tržište SAD-a i Zapadne Evrope, uz minimalne troškove poslovanja. Pošiljke kokaina ponekada bivaju preseþene i zaplenjene. To je naravno, samo šminka. ýesto se dešava da neka zaplenjena pošiljka pripada nekoj novoj organizaciji koja nastoji da se probije na tržište drogom. Takva konkurencija se istiskuje tako što se državnim vlastima dostave taþni podaci o tome gde üe ta pošiljka da uÿe u SAD i ko je njen vlasnik. Velike ribe niko nikada ne dira. Heroin je preskup. Vredno je napomenuti da operativama
117

ameriþke Agencije za suzbijanje droge nije dozvoljeno da uÿu u Hong Kong. Ne smeju da pregledaju nijedan brod pre nego što napusti luku. ýovek se pita zašto, ako postoji tolika „meÿunarodna saradnja", kako mediji vole da kažu, „za uništavanje trgovine drogom". Putevi trgovine heroinom su oþigledno pod zaštitom „viših organa vlasti". U Južnoj Americi, osim Meksika, kokain je kralj. Za razliku od heroina, proizvodnja kokaina je vrlo jednostavna i svi oni koji su spremni da rizikuju za i u korist „onih gore" steüi üe velika bogatstva. Kao i u trgovini heroinom, uljezi nisu dobrodošli pa þesto završavaju kao nesreüni sluþajevi ili žrtve porodiþnih sukoba. Ali, napad gerilske grupe MI6 (privatne vojske kraljeva kokaina) na Palatu pravde u Bogoti i ubistvo Rodriga Lare Bonile, istaknutog javnog tužioca i sudi je, izazvali su takav negativni publicitet da su „visše vlasti" morale da preurede stvari u toj zemlji. Po dogovoru, þlanovi porodice Oþoa, koji drže kartel droge Medelin, predali su se policiji pošto su dobili garancije da im neüe biti oduzeta nikakva imovina, da neüe pretrpeti nikakvu štetu niti da üe biti izruþeni SAD-u. Sklopljen je dogovor da, pod uslovom da veliki deo svoje ogromne koliþine narko dolara vrate u zemlju, u Kolumbijske banke, protiv njih neüe biti preduzete nikakve kaznene mere. Da üe braüu Oþoa, Jorga, Fabija i glavnog þoveka tog kartela Pabla Eskobara držati pritvorene u sobama koje liþe na one u ekskluzivnim hotelima i da üe biti osuÿeni najviše na dve godine zatvora, koje üe odslužiti u istim takvim sobama. Taj dogovor upravo traje. Braüi Oþoa je takoÿe garantovano pravo da i dalje, iz svoga zatvora-hotela, upravljaju svojim „biznisom". Ali, to ne znaþi da je trgovina kokainom naglo zaustavljena. Naprotiv, samo je preusmerena na drugi po redu kartel, Kali, i sve se nastavlja kao i do sada. Iz nekih þudnih razloga agencija DEA je oduvek, bar do danas, uveliko zanemarivala kartel Kali koji je po svojoj veliþini jednak kartelu Medelin. Kali kartel se razlikuje od Medelin kartela po tome što njime upravljaju biznismeni koji izbegavaju svaki oblik nasilja i nikada ne krše dogovore. Još je važnija þinjenica da Kali praktiþno ne posluju na Floridi. Moj izvor im je rekao da Kali kartelom upravljaju biznismeni kakve je nemoguüe naüi u kokainskom poslu. On misli da su „specijalno postavljeni", ali ne zna ko ih je postavio. „Nikada ne privlaþe pažnju na sebe", rekao je i nastavio: 118

„ne upadaju u o þi time što uvoze crvene Ferarije, što su radila braüa Oþoa i time odmah privukla pažnju na sebe, jer je uvoz takvih automobila u Kolumbiji zabranjen. Tržište koje drži Kali kartel su gradovi Los Anÿeles, Njujork, i Hjuston, što je skoro paralelno tržištu heroina. Kali kartel nije pokazivao nikakve znakove širenja ka Floridi. Jedan bivši operativac Agencije za suzbijanje droge, inaþe moj kolega, nedavno je rekao: „Ti ljudi iz Kalija su vrlo pametni. To je drugaþiji soj od braüe Oþoa. Ponašaju se kao profesionalni biznismeni. Danas je taj kartel veüi od Medelina i mislim da üemo ubrzo da vidimo kako u Sjedinjenim Ameriþkim Državama pristižu veüe koliþine kokaina nego ikada do sada. Kidnapovanje Manuela Norijege üe da olakša protok i kokaina i novca kroz Panamu, s obzirom na toliki broj banaka u toj zemlji. Toliko o 'Operaciji pravedna borba' predsednika Džordža Buša. Sve što je ta operacija uþinila je to da je uveliko olakšala život Nikolasu Arditu Barleti, koji je bio pod nadzorom braüe Oþoa, a sada se priprema da služi kao fasada Kali kartelu." Na temelju mojih iskustava s trgovinom kokainom, mislim da se umešao Komitet 300 i preuzeo potpunu kontrolu nad južnoameriþkim kokainskim biznisom. Nema drugogo objašnjenja za uspon Kali kartela, koji je povezan sa kidnapovanjem generala Norijege. Da li je predsednik Buš kada je u pitanju kidnapovanje Norijege dobio nalog iz Londona? Sve indicije govore kako je bio gurnut u invaziju na Panamu i kidnapovanje Norijege, koji je veü postao ozbiljna prepreka „trgovini" u Panami, najzad i na podruþju bankarskog poslovanja. Nekoliko bivših obaveštajaca mi je iznelo mišljenja koja se podudaraju sa mojim. Poput Zalivskog rata, koji je došao posle Paname, Buš je tek nakon nekoliko poziva britanskog ambasadora u Vašingtonu skupio dovoljno hrabrosti za taj potpuno nezakonit potez prema generalu Norijegi. Dovoljno govori i þinjenica da je u tome imao podršku britanske štampe i Njujork Tajmsa, lista kojim upravlja britanska obaveštajna služba. Norijega je pre toga bio ljubimac vašingtonskog sistema. ýesto se družio sa Vilijamom Kesijem i Oliverom Nortom, a tokom poslednja dva viÿanja susreo se i sa predsednikom Džordžom Bušom. ýesto je vidan u Pentagonu, gde su ga primali kao nekog arapskog moünika, a ispred sedišta CIA119

e u Lengliju, u saveznoj državi Virdžiniji, uvek su mu prostirali crveni tepih. Postoji podatak da su mu Obaveštajna služba ameriþke vojske (U.S. Army Intelligence) i CI A platili iznos od 320.000 dolara. Onda su na horizontu poþeli da se pojavljuju olujni oblaci, istovremeno kada je Kali kartel poþeo da preuzima trgovinu kokainom od braüe Oþoa i Pabla Eskobara. Pod vodstvom senatora Džesija Helmsa, koji se 1985. godine prodao Arielu Šaronu i izraelskoj stranci Histardut, odjednom je poþelo agitovanje za uklanjanje Norijege. Džesija Helmsa i njegove istomišljenike je podržao Sajmon Herš, britanski obaveštajac koji radi za Njujork Tajms, a taj list je britanski medij u SAD-u još od vremena kada je šef obaveštajne službe MI6, sir Viliam Stivenson, zauzeo zgradu RCA u Njujorku. Vrlo je znaþajno da je Helms odluþio da bude predvodnik optužbi protiv Norijege. Helms je bio ljubimac Šaronove frakcije u Vašingtonu, a Šaron je bio glavni krijumþar oružja u Srednjoj Americi i Kolumbiji. Štaviše, Helms uživa poštovanje hrišüanskih fundamentalista, koji veruju u maksimu: „Izrael, moja zemlja, prava ili kriva". Oþigledno je da je Norijega mogao vrlo lako da bude prepreka meÿunarodnim trgovcima drogom i njihovim bankarima iz Komiteta 300 pa je morao da bude uklonjen pre nego je uspeo da nanese znaþajnu štetu. Na Buša su njegovi britanski gospodari vršili pritisak da u Panami sprovede jednu ilegalnu operaciju pretresa i zaplene, koja je rezultirala smrüu najmanje 7.000 Panamaca i divljim bezrazložnim uništavanjem imovine. Nije pronaÿ eno ništa što bi ukazivali da je Norijega „diler" droge pa je bio otet i doveden u SAD, što je bio jedan od najeklatantnijih primera meÿunarodne hajke u istoriji sveta. Ova ilegalna akcija se verovatno najbolje podudara s Bušovom filozofijom, koja glasi: „Moralne dimenzije ameriþke (þitaj: britanske kraljevske porodice - Komiteta 300) spoljne politike zahtevaju od nas da stvaramo moralni put kroz svet manjih zala. To je stvaran svet, ni crn ni beo. To je svet sa vrlo malo apsoluta." Bilo je „manje zlo" kidnapovati Norijegu, nego da Norijega naopaþke prevrne banke u Panami, koje rade za Komitet 300. Sluþaj Norijege je prototip monstruoznih poteza „svetske vlade", kakvi nas þekaju u stanju pripravnosti. Osokoljeni Buš je progovorio otvoreno, bez straha, zato što smo mi, narod, obukli duhovni ogrtaþ koji dozvoljava laži i ne želi istinu. To je svet 120

u decembru 1983. godine. Braüa Oþoa se nisu ni obratila Norijegi. Tokom unakrsnog ispitivanja na videlo je izbila üela istinita priþa. što su sve argumenti koji zajedno potvrÿuju þinjenicu da ameriþka vlada nema nikakvih osnova za optužnicu protiv Norijege. Jedan od kljuþnih svedoka ameriþkog Ministarstva spoljnih poslova je neki Flojd Karlton Kakeres. Kraljevski institut za meÿunarodne poslove (RIIA) kaže „svejedno. Njihove predstave bi bile ogromno zadovoljstvo Gilbertu i Salivanu. ali to nije važno. bivši pilot koji je radio za braüu Oþoa.000 dolara za dozolu da tri aviona natovarena kokainom slete i uzmu gorivo u Panami. Uhapšen je 1986.koji smo odluþili da prihvatimo. Istražiteljima Agencije za suzbijanje droge je rekao kako su braüa Oþoa platila Norijegi 600. Da nije tako. iz predstave HMS Pinafor. ako želimo da te lepe i þiste životinje uvredimo takvim ponižavajuüim poreÿenjem. osudite ga" i to je ono što jadni Norijega može i da oþekuje. Niksonova afera Votergejt postaje bleda i beznaþajna slika u poreÿenju sa brojnim grehovima koje je predsednik Buš poþinio kada je naredio invaziju na Panamu i kidnapovanje generala Norijege. a postoje i rupe u pamüenju kljuþnih svedoka. Optužnica protiv Norijege se temelji na lažnom svedoþenju jedne grupe gangsterskih finansijskih moünika. Za sve te grehe je zaslužio smenu. godine Norijega je zapovedio da se svim avionima koji lete iz Medelina za 121 . Što je još gore. kada je došao na sud u Majami. da su živi. od kojih je veüina bila osuÿivana zbog krivokletstva pa su pojedinaþno i grupno kroz zube cedili laži kako bi im se smanjile kazne. Nema ni govora da je bio plaüen za dozvolu za sletanje aviona. nedostatak kljuþnih pojedinosti je oþigledan. Kljuþni datumi se uveliko ne poklapaju u svedoþenju. bes oluje bi preplavio zemlju zbog invazije na Panamu i nebi prestao sve dok se Bus ne izbaci iz Bele kuüe. ubrzo je postalo jasno da je osoba koja je proglašena za kljuþnog svedoka tužioca tek prazna puška. Potpuno groteskno je gledati te robijaše-umetnike kako igraju uloge ne baš dobro uvežbanih delfina za ameriþko Ministarstvo pravosuÿa. a sada svoj položaj pokušava da ublaži na raþun Norijege. Reþenica: „Pretvorili su ih u vladare DEA-e". mogla bi na primer da stoji umesto reþenice: „Pretvorili su ih u vladare Kraljiþine ratne mornarice". Ali.

" Kao i za veüinu politiþara. Kao nadoknadu za pružene usluge. Ameriþka vlada je prekršila više zakona nego Norijega tokom üele svoje vladavina . svima koji nisu gluvi. Ako ništa drugo.U svakom sluþaju. Ko je Agenciji za suzbijanje droge dao najvažniji podatak o tome da je Lehder u Madridu? DEA je nevoljno priznala da tu važnu informaciju duguje Norijegi.. Još bedniji lažov od Karltona je Karlos Lehder. ali je usred sluþaja nestao. Ovde se sudi ameriþkom „ratu protiv droge". ameriþko Ministarstvo pravosuÿa je svejedno iskoristilo Lehdera kao svedoka protiv Norijege. zamrzavanje njegovih bankovnih raþuna tako da ne može da plaüa pravu odbranu. i taþka. Karlton nije jedini diskreditovani svedok. a to su: ilegalno prisluškivanje njegovih razgovora s advokatom. cilj uvek opravdava sredstva. vodio sluþaj protiv Lehdera. ilegalni pretres i zaplena njegovih stvari. kao i takozvanoj politici prema drogi Busove vlade. do sada se poslužilo svim svojim prljavim trikovima u suÿenju protiv Norijege. imenovanje državnog branioca koji je glumio da radi za Norijegu. Robert Merkel.Panamu odbije zahtev za sletanje u Panamu. Lehderu su date garancije smanjenja kazne i daleko bolje zatvorsko prebivalište . ovaj svedok predstavlja bedan izvor informacija u sluþaju ameriþke Vlade protiv Manuela Norijege.ako je uopšte i kršio bilo kakve zakone. kidnapovanje. Nema moralnih apsoluta. Norijegin sluþaj detaljno pokazuje svo zlo sistema koji se u ovoj zemlji predstavlja pod nazivom „pravosudni".a njegova porodica je dobila stalni boravak u SAD-u. Nema stvari koje nisu uradili. Taj tip je potpuni lažov od glave do pete. Ovo je proces koji je deset puta više važniji za ameriþko Ministarstvo pravosuÿa nego za generala Norijegu. koji je 1988. Ali.sobu sa pogledom i televizorom . jer jednom zauvek dokazuje kako Velika Britanija diriguje našom Vladom i otkriva krajnje pokvarenu ideologiju Busove vlade. je u Vašington Postu izjavio: „Ne mislim da bi Vlada trebala da ima posla sa Karlosom Lehderom. Bivši ameriþki javni tužilac. slepi niti nemi üe ipak da pruži nek satisfakciju. koji je bio jedan od glavnih šefova u Medelin kartelu. Iako üe Norijegino suÿenje da završi kao flagrantno nasilje nad pravdom." Ministarstvo pravosuÿa. i Bušu bi standard mo122 . dok ga nisu uhapsili u Španiji i poslali u SAD. a to je samo ime koje nema nikakvu sliþnost s onim što bi to ime trebalo da simbolizuje. koja bi trebala da ima sledeüi moto: .

Nema više divljanja. Pamuk je bio najveüa trgovaþka grana u Engleskoj. Palmerstoni. odmah iza prodaje opijuma preko Britanske istoþno-indijske komapnije. Nova kolumbijska vlada je dobila naloge za promenu taktike i smera. Kako možemo da povežemo trgovinu opijumom s velikim plantažama pamuka na ameriþkom Jugu? Da bi to uþinili. Komitet 300 je direktno preuzeo vlast nad trgovinom kokainom. Neka uglaÿena gospoda iz Kali kartela u prugastim gangsterskim odelima taj posao vode na gospodski naþin. Nisu ih ni najmanje zabrinjavali bedni uslo-vi u kojima su živele podanice Njenog Visoþanstva. koja üe od sada da se odvija podjednako glatko kao i trgovina heroinom. u kojima su žene i deca radili po 16 sati dnevno za mizerne plate. zar to nije britanska tradicija? Gotovi pamuþni proizvodi koji su se izvozili u Indiju uništili su vekovne indijske proizvoÿaþe finalnih pamuþnih proizvoda. za to su te žene i bile stvorene. Upozorena je da mora da se ponaša saglasno Komitetovom planu igre.Barinzi. Potrebno je spomenuti ameriþke sauþesnike u trgovini opijumom u Kini. Na kraju krajeva. dok su im muževi i sinovi bili iskorišüeni za ratovanja radi oþuvanja ogromnog carstva Njenog Visoþanstva (što su radili stotinama godina pre toga. Kesvicki. one su trunule u memljivim predionicama radeüi za siüu. kao i kasnije u krvavom Burskom ratu). kojom su gotovi proizvodi odvoženi u Indiju. od tamošnjih proizvoÿaþa najfinijeg (ako tu prljavu materiju uopšte možemo tako da nazovemo) opijuma. koji je bio i vlasni brodarske kompanije Blue Star Shipping Line. Nema više oružja. Vlasnici tih predionica su bili bogati socijalisti iz Londona . za kojim je postojala velika potražnja. Ukratko. moramo da krenemo od Bengala u Indiji. koja je zapoþeta na jugu Sjedinjenih Ameriþkih Država pre graÿanskog rata u Americi. Hiljade Indijaca je za123 . Veüina pamuka sa južnjaþkih plantaža preraÿivala se u robovskim predionicama Severne Engleske. tj. Samo u takvoj klimi mogli smo da dozvolimo predsedniku Bušu da pokrene rat protiv Iraka i prekrši najmanje šest zakona Sjedinjenih Ameriþkih Država i na desetine meÿunarodnih sporazuma.ralnih apsoluta bio jednak samoubistvu. i u Kolumbiji i u Vašingtonu. Danas smo svedoci potpune promene upravljanja trgovinom kokaina. Uostalom. a najveüi je bio Gardin Mejtson.

Sva veü pomenuta imena bila su ono što su njihovi potomci danas. To je bila stena na kojoj je rasla i cvetala britanska trgovina. vlasnike jedne od najveüih plantaža na ameriþkom jugu. Veüina porodica koje þine „istoþnu liberalnu frakciju". porodicom Gardina Mejtsona. a neke i obema. najveüe meÿu brojnim britanskim brodskim kompanijama. Postojalo je samo jedno rešenje indijskih ekonomskih nevolja . Setite se da je supruga predsednika Franklina D. Uzmite.palo u strašnu bedu pošto su ostali bez posla zato što su im jeftiniji britanski proizvodi zauzeli tržište. Džon Džejkob Astor je stekao ogromno bogatstvo na trgovini opijumom u Kini. osnivaþi þuvene brodarske kompanije P&O (Peninsular and Orient Navigation Line). þ lanovi Komiteta 300. Potom je Indija postala potpuno zavisna od Velike Britanije kako bi stvorila dovoljno novca za izgradnju železnica i izvoz svojih gotovih proizvoda. þiji su poslovni partneri bila braüa Baring (kompanija Baring Braders). Komitet 300 je odluþivao o tome kome üe biti dopušteno da sudeluje u basnoslovno unosnoj trgovini opijumom u Kini. a meÿu njima su i najbogatije porodice ove zemlje. Da li su vlasnici južnjaþkih plantaža znali za tu ružnu tajnu razmene pamuka za opijum? Teško je poverovati da neki od njih nisu znali šta se dešava. na primer. Porodica Saterlend je bila blisko povezana sa porodicom Mejtson. Porodica Baring danas ima više vrlo znaþajnih finansijskih kuüa u SAD-u. Velika Britanija bi isto tako bankrotirala kao i Indija. Bez trgovine opijumom. prva imena koja mi padaju na pamet su Astor i Delano.proizvoditi više opijuma i prodavati ga po nižoj ceni Britanskoj istoþno-indijskoj kompaniji. ýinio je to uz pomoü svoje monopolistiþke Britanske istoþno124 . U stvari. tj. Braüa Baring su bili veliki investitori u južnjaþke plantaže. a onda je stekao ugled tako što je svojim prljavim novcem kupio masivne nekretnine na Menhetnu. Tokom celog svog života igrao je veliku ulogu u raspravama Komiteta 300. porodicu Saterlend. kao i u ameriþke jedrenjake koji su plovili morima izmeÿu kineskih luka i svih važnih luka dužinom istoþne obale Sjedinjenih Ameriþkih Država. Istaknuti primer meÿu takvima je porodica Lehman. Ruzvelta bila iz porodice Delano. Kada je reþ o bogatstvu koje je steþeno iskljuþivo putem trgovine opijumom u Kini. svoja su bogatstva stekli ili trgovinom pamuka ili trgovinom opijuma.

bio je imenovan za þlana Kraljevskog instituta za meÿunarodne poslove. ubice Aleksandra Ha-miltona. pokušala je da dobije pomoü od meÿunarodne zajednice. Uþesnici te Konvencije su se veü bili dogovorili da Velika Britanija mora da poštuje protokole ko125 . u Kancelariji za Indiju i iz drugih izvora (od bivših kolega na visokim pozicijama) u celini potvrÿuju ove navode. Velika Britanija je glumila saradnju. a oni koji su se okoristili njihovom velikodušnošüu zauvek su ostali povezani s Komitetom 300. godine kineska vlada. preko kojeg je Komitet 300 nadzirao sve sfere života u SAD-u. a ne samo kao dobavljaþa. Upravo taj institut je poploþao put za japanski napad na Perl Harbur. Njihovi prihodi od prodaje opijuma u Kini su premašivali prihode Dejvida Rokfelera za više hiljada milijardi dolara godišnje. Voldorfu Astoru dodeljena je još jedna þast . pošto je Kini pokazala da joj je bolje da se prikljuþi u trgovini opijumom nego da pokušava da tu trgovinu zaustavi.indijske kompanije. Veruje se da je porodica Astor izabrala Ovena Latimora kao þoveka koji üe da nastavi njihovu povezanost sa trgovinom opijumom. otkrio sam da je Astor dugo bio þovek Britanske obaveštaj-ne službe u SAD-u. Na prelazu iz XIX u XX vek britanske oligarhijske plutokrate postali su kao prežderani lešinari u Dolini Serengeti za vreme godišnjeg pohoda na divljaþ. veüina nekretnina na Menhetnu pripada raznim þlanovima Komiteta 300. Pokušaj pretvaranja Japanaca u zavisnike od opijuma dozi veo je strahovit neuspeh. što je on i uþinio preko Instituta za pacifiþke odnose (Institute for Pacific Relations. i to još od vremena kada je Astor poþeo da tamo kupuje nekretnine. ali se apsolutno nimalo nije pridržavala protokola koji je te godine potpisala. Kasnije je Vlada Njenog visoþanstva potpuno promenila stav. skraüeno IPR) koji finansira Laura Spelman. Zahvaljujuüi tome što sam imao pristup bazi podataka koja nije dostupna nikome osim Britanskoj oba-veštajnoj službi. Upravo zato. 1905. nedvosmisleno dokazuje ovu tvrdnju. Upravo taj institut je nadzirao ulazak Kine kao ravnopravnog partnera u trgovinu opijumom. Njegovo finansiranje Arona Bura. Istorijski podaci koji su mi bili dostupni u Britanskom muzeju u Londonu. duboko zabrinuta porastom broja zavisnika u Kini. Velika Britanija se narugala i Haškoj konvenciji. kao što üemo kasnije da otkrijemo. Sinu Džona Džejkoba Astora.

Potom je britanski izaslanik otvorio karte rekavši kako je to veoma snažan razlog za legalizaciju prodaje opijuma. marihuanu i heroin.legalizujte kokain. Britanci su samo lepo govorili. iskljuþivo za i u korist britanskih interesa.. Oseüajuüi da bi mogli da imaju neke probleme u Kini i da bi svetska pažnja mogla da se usmeri na njih.pig trade"). Lord Inþkejp koji je na prelazu iz XVIII u XIX vek osnovao najveüu kompaniju parobroda na svetu. plutokrate iz Vitezova Sv. do 1894. a otkrili su ih Japanci koji su bili sve zabrinutiji zbog britanskog krijumþarenja opijuma u njihovu zemlju. U ime Vlada Njenog visoþanstva rekao je kako üe u tom sluþaju japanska Vlada imati monopol i potpunu kontrolu nad tom trgovinom. Kada su posle dve godine otkriveni dokazi o tome kako prodaja opijuma raste "umesto da se smanjuje. na jednak naþin pokazao je prezir prema Haškom sporazumu o vazdušnom bombardovanju i üelom nizu meÿunarodnih konvencija koje su potpisale SAD.je je potpisala. ali nisu imali nikakve namere da odustanu od svoje trgovine ljudskom bedom. ukljuþujuüi i sve ženevske konvencije. neka vlada SAD-a ima monopol. þime bi se drastiþno smanjila prodaja opijuma u Kini i u drugim zemljama. þime bi se ukinulo takozvano „crno tržište". Ovo je taþno isti argument koji u ime porodice Bronfam i drugih dilera drogom iz slavnih vremena otkrivaju razni istureni ljudi . prev. koja je ukljuþivala i takozvanu „trgovinu svinjama" (. bio je glavni pokretaþ i inicijator osnivanja Hongkongške i šangajske banke. broj registrovanih jazbina za pušenje opijuma u Šangajskoj meÿunarodnoj þetvrti porastao je sa 87 na 663.nap. predsednik Džordž Bus. Ubrzan je i dotok opijuma u Sjedinjene Ameriþke Države.* Njihov sluga. izaslanik Njenog Visoþanstva je na Petoj haškoj konvenciji izašao sa statistiþkim podacima koji su se kosili s onima koji su bili predoþeni Japancima. Ivana i iz Reda Podvezice preusmerili su deo pažnje na Persiju (Iran). tako üete prestati da trošite milijarde dolara na rat protiv droge i poreskim obveznicama üete uštedeti milijarde dolara. koja je i danas najveüa i najmanje nadzirana praonica novTrgovina kineskim radnicima . 126 . U periodu od 1791. legendarnu Peninsula and Orient Steam Navigation Company. vodeüi okrutni genocidni rat protiv Iraka.

Bio je to onaj isti lord Inþkejp koji je 1923. Bar su tako rekli. ni indijski se nisu posle isticanja ugovora vratili u zemlju porekla. u pogledu zarade. a potomci su im postali advokati koji su se meÿu prvima infiltrirali u vladu u ime Ameriþkog afriþkog kongresa. pripretio kako ne srne da bude smanjenja uzgoja opijuma u Bengalu. što crnci nisu mogli da urade. koji nikada nije prestao da postoji. Problem je bio u tome što medu crncima nije bilo tržišta za opijum pa su lordu Inþkejpu. Kada tome dodamo 115. a finansirala je i „trgovinu svinjama" sa Sjedinjenim Ameriþkim Državama. I oni su ostali i stvorili ogroman socijalni program. ýudno je to što je vrlo malo crnaca dobilo te fiziþke poslove na koje su u to vreme bili naviknuti i koje su mogli da obave daleko kvalitetnije od iscrpljenih zavisnika od opijuma koje su doveli iz Kine.000 „coolija". komunistiþki agitator i podstrekaþ.000 zavisnika u Americi. sledio obrazac lorda Inþkejpa i na plantaža šeüerne trske u pokrajini Natal doveo stotine hiljada indijskih „coolija". þlan Komiteta 300 koji je bio fasada porodice Rotšild u Južnoj Africi. Do 1846. lord Inþ kejp i 127 . Važno je napomenuti da je Sesil Džon Rouds. godine u SAD je na izgradnju Harimanove železniþke pruge prema zapadu stiglo oko 120. trebali „cooliji" kako bi u Sjedinjene Ameriþke Države mogli da krijumþare na hiljade kilograma sirovog opijuma. Do 1875. kineski „cooliji" su delujuüi iz San Franciska uspostavili lanac distribucije opijuma koji je rezultirao cifrom od 129.ca od trgovine opijumom. jer je od tog broja. veü su se skrasili u San Francisku. Los Anÿelesu. u punom zamahu. „Trgovina svinjama" bila je. Kada je izgradnja železnice bila završena.000 poznatih kineskih zavisnika. bilo 115. Vankuveru i Portlandu. sinu osnivaþa brodarske kompanije P&O. po proceni ameriþke Vlade. „Ovaj najvažniji izvor prihoda mora da se sa þ uva". Gramzivoj porodici Hariman „cooliji" su bili potrebni kao radna snaga za izgradnju železnice koja je trebalo da dovede do kalifornijske obale. rekao je komisiji koja je tobože istraživala proizvodnju opijumske smole u Indiji. Kinezi se nisu vratili tamo odakle su došli. Stvoren je ogroman kulturološki problem. Britanci su pre toga organizovali prevaru u kojoj su kineske „coolije" poslali u SAD.000 zavisnika. Kao ni kineski cooliji. Meÿu njima je bio i Mahatma Gandi. kao takozvane industrijske radnike.

a još manje njegove specifiþne uloge . od vrha do dna. Dekadentne ameriþke porodice iz tog bezbožnog partnerstva. što pretvoreno u vrednost današnjih dolara. odmah posle Pariške mirovne konferencije održane u Versaju ovo telo je jedno od prvih izvršitelja spoljne politike Komiteta 300. ýak nije bio svestan ni postojanja Kraljevskog instituta za meÿunarodne poslove. valjaju u prljavom novcu. Kasnije üe zajedniþkim snagama prouzrokovati i promovisati strahoviti rat izmeÿu ameriþkog Severa i Juga. udružile su se i u pretvaranju „trgovine svinjama" u jedan veoma unosan posao. predložio je zakon kojim se od Velike Britanije zahtevalo da svakoj zemlji ponaosob položi raþune za svoj uvoz i izvoz opijuma. Ali Kraljevski institut za meÿunarodne poslove imao je drugaþije zamisli. pod pomnim vodstvom Engleske Krune. i kasnije njene izvršne ruke za spoljnu politiku . smanjile trgovinu opijumom za 10%. da su primenjene. kongresmen Stiven Porter.njegova porodica su samo iz ovog izvora zgrtali na stotine hiljada dolara godišnje. koje su nekada udružile snage kako bi uništile indijsku tekstilnu industriju radi promovisanja trgovine opijuma i koje su u SAD dovozile robove iz Afrike. vladali ovom zemljom i još uvek njome vladaju. pa je time postao zakon. 128 . do srži pokvarene. kasnije su postale ono što danas nazivamo „istoþni liberalni establišment" (Eastern Liberal Establishment). Istraživanje koje sam sproveo u arhivi Predstavniþkog doma ameriþkog Konresa pokazuje kako kongresmen Porter nije uopšte bio svestan moünih sila kojima se usprotivio. Osnovan 1919. ljudi su dizali glas protiv te opasnosti kojoj je dopušten ulaz u Sjedinjene Ameriþke Države. Do 1923. koje se.vrhovnim tajnim društvom. koje bi. iznosi najmanje 100 miliona dolara svake godine.kontrole svih vidova života u Sjedinjenim Ameriþkim Državama. U tom predlogu bile su utvrÿene kvote za svaku zemlju.Kraljevskog instituta za meÿunarodne poslove (RIIA). koja je tesno povezana sa Komitetom 300 . Predlog je prihvatio Kongres Sjedinjenih Ameriþkih Država. poznat i kao Ameriþki graÿanski rat. Iste te britanske i ameriþke porodice. predsednik Odbora za spoljne poslove Predstvaniþkog doma. Verujuüi kako su SAD slobodna i suverena zamlja. preko svoje tajne paralelne vlade na visokom nivou. þiji su pripadnici.

u kojima reaguje na otvoreno britansko protivljenje njegovim predlozima. Još jedan þovek Britanske obaveštajne službe bio je basnoslovno bogati Vilijam Bingham. Prema dokumentima koje sam uspeo da pronaÿem u Hagu. U njegovoj odsutnosti britanski predstavnik je uspeo da Ligi naroda progura predlog Vlade Njenog Visoþanstva o osnivanju Središnjeg odbora za narkotike. potresen i mnogo pametniji. þije su istorije ispretpletane sa istorijom Bostona i þiji þlanovi nas pripadnike obiþnog naroda nikada ne bi pozdravili. Velikodušnošüu Komiteta 300 okoristio se i Stiven Girard. 129 . a potom je. ýinjenicu da je bio potpuno nesvestan s kim se uhvatio u koštac pokazuju neka pisma upuüena kolegama u Odboru za spoljne poslove ameriþkog Predstavniþkog doma. Predstavnik Njenog Visoþanstva u SAD-u je prvo ukorio Portera. Mnoge od tih poznatih porodica su povezane sa zloglasnom Hongkongškom i šangajskom bankom. koja je još uvek praonica nebrojenih milijardi dolara koje pristižu od trgovine opijumom u Kini. þiji su potomci nasledili njegovu banku Girard Bank and Trust. uživala je u toplom naruþju Komiteta 300 i njegove beskrajno unosne trgovine opijumom u Kini.Kongresmen Porter je oþigledno dobio neku vrstu upozorenja od Banke Morgan sa Vol Strita da odustane od üele te stvari. zatim zapanjen i na kraju besan. tog pitomog tigra þije je glavna funkcija bila prikupljanje podataka u svrhe koje su namerno vrlo nejasno sroþene. ponašajuüi se kao otac prema zabludelom sinu. þiji se jedan þlan porodice oženio iz porodice Baring. Umesto da odustane. U papirima i dokumentima koje sam video stajalo je da su Braüa Baring vlasnici hokejaškog kluba Filadelfijski kvekeri (Philadelphia Quakers) kao i polovine nekretnina u tom gradu. otkrio predlog Njenog Visoþanstva za poveüanje kvota opijuma da bi se zadovoljila poveüana potražnja u medicinske svrhe. ýemu üe „podaci" služiti nikada nije objašnjeno. saglasno smernicama koje je dobio od Kraljevskog instituta za meÿunarodne poslove. Imena tih porodica. To su im omoguüila bogatstva nagomilana trgovinom drogom u Kini. Porter je prvo bio zbunjen. Porter je objasnio i svoj sluþaj odneo Odboru za opijum Lige naroda. kojom je rukovodila Britanska istoþno-indijska kompanija. Porter se vratio u SAD. Zajedno s kineskim izaslanikom je izjurio sa plenarne sednice Odbora i tako oslobodio prostor Britancima.

Kao nagradu za usluge pružene Britanskoj Kruni i Britanskoj istoþno-indijskoj kompaniji Komitet 300 im je 1833. Svi Morgani i Perkinsonovi bili su masoni. su mi neke stare dokumente. na üelom podruþju od Kine do Južne Amerike. þija je glavna de-latnost bila trgovina opijumom. a to je bila još jedna veza koja ih je spajala jer se samo masoni najvišeg ranga mogu nadati da üe ih Komitet 300 odabrati. ali se bavila i drugim vrstama pomorske trgovine. Sir Robert Hart. ko130 . Porodica Perkins.U dokumentima Britansko istoþno-indijske kompanije se pojavljuju þuvena prezimena kao što su Forbs. Zapravo. što je Tomasu Nelsonu Perkinsu omoguüilo brz napredak u karijeri trgovca opijumom u Kini. Kanton i Tjencin su daleko od Bostona. Perkins i Hetvej. a u podacima koje sam imao privilegiju da vidim u Londonu stoji kako su bostonske trgovaþke porodice bile glavna podrška Britanske Krune u SAD-u.þ ak i danas . U arhivi Indijske kuüe (India House) u Londonu i Honkongške banke u Hongkongu spominje se Džon Marej Forbs kao majordomus „bostonskih porodica plave krvi" (Boston Blue Bloods). Na kraju krajeva. Sin tog Forbsa bio je prvi Amerikanac kome je Komitet 300 dozvolio da sedne u Upravni odbor najuglednije drogeraške banke na svetu . medu njima je bilo i prezime Forbs. Kada sam poþetkom 1960-tih godina bio u Hong Kongu. stariji Perkins je bio prvi Amerikanac koji je izabran u Komitet 300. rekao bih i ogavna prošlost nije dovedena u pitanje kada je dao bogatu donaciju Univerzitetu Harvard. ukljuþujuüi i bivše þlanove odbora te zloglasne drogeraške banke i. Boston svoju slavnu prošlost duguje trgovini pamukom. bila je duboko ogrezla u sramotnoj i prljavoj trgovini opijumom u Kini. Njegova nesvarljiva. tako uzvišena da joj se prezime još uvek izgovara šapatom. kao „istoriþar koga zanima Britanska istoþno-indijska kompanija". koju mu je osigurao Komitet 300.Hongkongške i šangajske banke. opijumom i robljem. a koga bi ionako bilo briga za to? Perkinsonovima je uveliko pomogla þinjenica da je Morgan bio moüni þlan Komiteta 300. Njegov sin Tomas Nelson Perkins bio je Morganov þovek u Bostonu i kao takav istovremeno i agent Britanske obaveštajne službe. bez brige. Te izvorne ameriþke porodice „plave krvi" osnovale su firmu Russell and Companv. godine da monopol na trgovinu robljem. pokazali.

Njubigingu je svejedno. Vredno je spomenuti da Morganovi interesi u trgovini opijumom/heroinom traju bez prekida. gde se redovno seþe drvo. opijum za ureÿaje visoke tehnologije . dok istovremeno princ ýarls poseduje milione jutara pošumljenog zemljišta u Velsu. Prvo je u SAD trebalo uvesti prohibiciju. opijum za zlato. Zapamtite þinjenicu da je Dejvid Njubiging þlan Savetodavnog odbora Morganove Hongkonške banke. koja posluje u saradnji s kompanijom Džaidin Mejtson. a istovremeno je i jedan od najveüih vlasnika nekretnina u sirotinjskim stambenim þetvrtima u Londonu.kasnije je bio imenovan za þlana Upravnog odbora Dalekoistoþnog odelenja Morganove Garantne banke (Far Eastern Division of the Morgan Guarantee Bank). kao najmoünije prezime u Hong Kongu. i to je na neki naþin taþno.þitaj: agent Britanske Krune broj jedan u trgovini opijumom u Kini . „zagaÿuju" našu prirodnu sredinu. navodno. Onima koji poznaju Hong Kong poznato je i prezime Njubiging.ji je skoro trideset godina bio šef Imperijalne kineske carinske službe (Imperial Chinese Customs Service) . trgovaþke kompanije i porodice koje njima upravljaju. u kojima cveta zagaÿenje. osim što se ponavlja u stalnoj uzlaznoj putanji. 131 . finansijske kuüe. uspeo sam da utvrdim da je ser Robert izgradio bliske odnose s Morganovim operacijama u Sjedinjenim Ameriþkim Državama. tobože radi borbe protiv alkohola u Americi. To su uradili naslednici Britanske istoþno-indijske kompanije koji su. Njubiging je i savetnik kineske Vlade. sledeüi iskustvo koje su stekli na temelju masivno dokumentovanog arhiva Kineske kopnene misije u Indijskoj kuüi. Osim položaja u Morganovoj elitnoj banci. Princ Filip je jedan od njihovih junaka. a opet nekako se moraju razmrsiti i pratiti ako želimo da shvatimo njihovu povezanost s trgovinom drogom i njihovo þlanstvo u Komitetu 300. zapanjio bi i Šerloka Holmsa. Ulaz alkohola i droge u Sjedinjene Ameriþke Države. Opijum za raketnu tehnologiju. Uvidom u istorijske arhive u Londonu i Hong Kongu. osnovali Ženski hrišüanski trezvenjaþki savez (Women's Christian Temperance Union). Naþin na koji su ispretpletane te banke. „Velika imena" odašilju svoje poruke. iz dva razliþita smera. u isto vreme i najveüi donatori pokreta za oþuvanje sredine. Danas nam je poznato da su neke od najveüih kompanija koje. ** Kažemo da se istorija ponavlja. je proizvod istih punokrvnih životinja iz iste štale.

a pokazalo se da je Lenski jedan od najboljih sredstava za voÿenje kulturnog rata protiv Zapada. Upravo je to ono što Britanci najviše vole kada govore o svojim „specijalnim odnosima sa Amerikom".što je duboko i oseüao buduüi da je bio u rodbinskoj vezi sa britanskom kraljevskom porodicom .i nikada nije zatražio odobrenje od Kongresa za to svoje nezakonito delovanje.0 onima koji su psovali protiv „zala pijanstva" saznajemo da su ih finansirali Astori. Po nalogu engleske Krune. koja je bila u suvlasništvu Lenskija i britanske obaveštajne službe MI6. 132 . Vanderbilti. Rej Volf je bio uglaÿeniji i predstavljao je porodicu Bronfman iz Kanade. šefovima u Lenskijevom lancu droge. godine došao u Vašington i predsedniku Ruzveltu zapovedio da uÿe u rat na strani Velike Britanije. i Varburzi. i ostaüe ljaga sve dok se njegovi izvršioci ne pronaÿu i ne privedu pred lice pravde. Ruzvelt je Kongres smatrao smetnjom pa se ponašao kao kralj . koja je prerasla u teroristiþku organizaciju Irgun.) Ruzvelt se pokorio tako što je jednu flotilu ameriþke ratne mornarice stacionirao na Grenlandu. Trgovina drogom je povezana i sa ubistvom predsednika Džona F. preko CIA-e. pod maskom Kompanije za proizvodnju boja Meri Karter (Mary ýarter Paint Companv). Kao i njegov naslednik Džordž Buš. što navodi na razmišljanje kako je sve poþelo sa poznatom mrežom Mejera Lenskija. lord Beverbruk je doputovao iz Engleske u Ameriku kako bi bogatim ameriþkim porodicama rekao da moraju da ulažu u Ženski hrišüanski trezvenjaþki savez. Bronfmanovi nisu bili upuüeni u Cerþilov ogromni Projekat Nova Škotska. To prljavo delo je ljaga na karakteru nacije. Kenedija. gde je boravila 9 meseci pre odlaska u Perl Harbor i napada na nemaþke U-brodove. (Bio je to onaj isti lord Beverbruk koji je 1940. ali su ipak bili i još uvek su važna spona u distribuciji droge za britansku kraljevsku porodicu. Lord Sason je kasnije ubijen zato što je ubirao kajmak i pretio da üe progovoriti ako ga kazne. Pomoüu uglednijih isturenih osoba Lanski je bio povezan sa nekima na višim položajima u Velikoj Britaniji u svrhu uvoÿenja kockanja i distribucije droge na Rajskom ostrvu na Bahamima. Postoji dokaz da je u to. Spelmani. koji su imali interes od trgovine alkoholom. Sem Rotberg je kao blizak saradnik Mejera Lenskija radio sa Tiborom Rozenbaumom i Pinþasom Sapirom. Rokfeleri. bila umešana mafija.

Šouv i Banister su bili bliski drugovi Lija Harvija Osvalda. tokom Drugog svetskog rata bio na þelu Petog odelenja (Division Five) ameriþkog FBI-a. kao sluþajno. šro je skraüenica za Clearing House International Pavments Svstem (Obraþunska kuüa za sistem meÿunarodnog plaüanja). niti da je on pucao. droge i drugih mafijaških reketa. Uprkos Vorenovoj komisiji i brojnim službenim izveštajima. koji je optužen za ubistvo Kenedija. upravo je Stivenson osmislio tu operaciju. koristile kompanije Risorts International i druge kompanije povezane sa drogom je bila služba dostave novca u banku za pranje novca. Osvalda je ubio profesionalni agent CIA-e Džek Rubi. Svetski trgovinski centar su osnovali pukovnik Klej Šouv i šef kancelarije Petog odelenja FBI-a iz Nju Orleansa Gaj Banister. nikada nije utvrÿeno da je Osvald posedovao pušku Mannlicher iz koje se tvrdi da je pucano u Kenedija (a nije). koju je kao praktiþar proveo Blumfild. oficir Džon Mortimer Blumfild. državljanin Kanade. þija je desna ruka. Ta banka je brzo proširila svoje delatnosti i postala glavna banka Lenskija i njegovih mafijaških saradnika za pranje novca od prostitucije. Banistera i Blumfilda je utvrÿena više puta pa se ovde neüemo baviti time. bio advokat porodice Bronfman. skraüeno PERMINDEX (Stalne industrijske izložbe) osnovana 1957. Kao što sam otkrio u nizu pamfleta o ubi-stvu predsednika Kenedija. Samo se male ribe još uvek koriste tom riskantnom metodom. Stivenson je s poþetka XX veka postao þlan Komiteta 300. Vredno je spomenuti da je banku Tibora Rozenbauma koristio i þovek iz senke. Veza izmeÿu trgovine drogom. „Velike ribe" svoj novac prebacuju preko CHIPS sistema. Šouva. U periodu neposredno posle Drugog svetskog rata jedna od najþešüih metoda kojom su se. šef britanske obaveštajne službe ser Vilijam Stivenson. ko133 .Permanent Industrial Expositions. Danas se sve to promenilo. preko banke koju je u tu svrhu osnovao . tako da Osvald nije mogao da dokaže kako on nije ubica predsednika Kenedija. u svrhu pranja novca. Fasadu za Kenedijevo ubistvo je osigurala jedna druga fiktivna kompanija povezana sa trgovinom droge . godine. ali Blumfild nije nikada tako daleko dogurao. sa sedištem u zgradi Svetskog trgovinskog centra (World Trade Center) u središtu Nju Orleansa.Banque de Credit Internacional (Meÿunarodna kreditna banka). .Blumfild je.Rozenbaum je iz Švajcarske upravljao operacijom pranja novca od droge.

Jedna od njih je Hongkonška i šangajska banka. ako i kada ima nalog da ne okreüe glavu. koja me je dovela do Banke za razvoj trgovine (Trade Development Bank) u Ženevi. i to se menja sa propašüu Meÿunarodne kreditne i komercijalne banke (Bank of Credit and Commerce International. biv134 . kako sam rekao. þije ime ne mogu da spomenem. koje sam. Dali su mi i adresu Trgovinske banke za razvoj (Trade Development Bank) u Ženevi. skraüeno BCCI). Švajcarska kreditna banka. Druga je Credit Suisse. Svrha tih mojih nastojanja je bila da otkrijem mehanizme prebacivanja i prodaje zlata i testiranja lažne dokumentacije koje su mi pripremili prijatelji. Banka za rezerve me je uputila na jednu svajcarsku kompaniju. Samo dileri droge niskog ranga bivaju uhapšeni sa drogeraškim novcem u rukama.ne biva otkrivena. Moji prijatelji na pravim mestima su znali kako da naprave dokumente koji su bili prihvatani bez pitanja. tako ugledni uzor bankarskog poslovanja . Elita .dok se malo ne zagrebe ispod površine. kljuþni þovek u razmeni zlata za opijum. tadašnjim zamenikom guvernera Južnoafriþke banke za rezerve (South African Reserve Bank). što üe verovatno razotkriti mnogo toga u pogledu trgovine drogom ako se ikada sprovede pravilna istraga. gde sam razgovarao sa dr Krisom Stalsom. smešten u Njujorškoj obraþunskoj kuüi (New York Clearing House). koja nadzire sve velike transakcije zlata koje je proizvedeno u Južnoj Africi. trebao da kupim kao predstavnik stranaka koje zastupam. na þijem je þelu tada bio Edmund Safra. Samo se u sluþaju krajnje napažnje ponekad dogodi da FBI ima sreüe. taj. Posle nekoliko razgovora za nedelju dana mi je reþeno da banka ne može da mi proda deset tona zlata. ah. Otkrio sam da ta banka. Zajedno sa sistemom SWIFT smeštenim u Virdžiniji. Njeni redovni predsednici su þlanovi Komiteta 300.jom upravlja kompjuterski sistem Burroughs. prljavi novac od droge postaje nevidljiv. Ali. distribuira na hongkonško tržište tone zlata. jer bih time otkrio izvor informacija.Dreksel Burnhem. Tim sistemom se koristi dvanaest najveüih banaka. Jedna od najveüih kompanija u portfelju Komiteta 300 je Ameriken Ekspres (AMEX). Hongkonška i šangajska banka . Pre odlaska u Svajcarsku otišao sam u Pretoriju u Južnoj Africi. To me je kasnije uvalilo u probleme. Prvi put sam se zainteresovao za Amex dok sam sprovodio jednu istragu na licu mesta.

takoÿe þlanovi Komiteta 300. ali mu je pravi inicijal . Za neograniþenu upotrebu Zapad je dozvolio samo alkohol i duvan.. prvo sam bio srdaþno doþekan.ši obaveštajci. Mejtsonovi se pojavljuju na popisu poþasnih titula engleske kraljice od poþetka XIX veka.. bili su šefovi u trgovini opijumom u Kini barem do 1943. ýlan Komiteta 300 Jafet na þelu je kompanije Charterhouse Japhet. ali. ýlanovi porodice Mejtson. Oni su gnostici. Sve biljne sedative i narkotike.M" iz serijala „Džejms Bond"? Budite sigurno da taj . sve se više pojavljivala sumnja pa sam. Za njih „obiþni" ljudi postoje samo zato da bi ih iskorišüavali za sopstvene potrebe. specijalisti za takve stvari. Ozirisa i još gorih. Dokumenta koja sam imao su se sastojala od „porudžbenica za nabavku". sve euforike koji rastu na drveüu. Došavši u Trgovinsku banku za razvoj. Tim menjaþ ima svesti je modena nauka dodala svoju dimenziju sintetike. iz lihtenštajnskih kompanija. Ta banka je kasnije prodata Amerikan Ekspresu (American Express). Otkrio sam da je kompanija Amerikan Ekspres bila. Jafeti navodno pripadaju engleskim kvekerima. kako su razgovori napredovali. 135 . što se i moglo oþekivati. Bulver-Lejton i Oldos Haksli. Vrhovni kontrolori trgovine droge iz Komiteta 300 nemaju nimalo savesti u pogledu miliona života koji bivaju uništeni svake godine. Ovu kompaniju je nakratko istraživao bivši ameriþki ministar unutrašnjih poslova Edvin Miz. Seüate li se slova . Njihovi visoki sveštenici. godine. koja opet nadzire kompaniju Jardine Matheson kao direktnu vezu sa hongkonškom trgovinom opijuma. þlanovi kultova poput Dionizija. halucinognene koji sazrevaju u bobicama. a da nikome u banci nisam ništa rekao..C". posle þega je brzo uklonjen sa dužnosti i oklevetan kao „korumpiran". i da je još uvek provodnik za pranje novca od droge i do danas niko nije uspeo da mi objasni zašto jedna privatna kompanija ima pravo da štampa dolare . propovedali su jevanÿelje droge kao veoma korisne stvari. osetivši da više nije bezopasno da odlazim u tu banku. Citirajmo Hakslija: A za svakodnevnu li þ nu upotrebu. sa propratnim papirima istih kompanija.zar nisu putniþki þekovi Amerikan Ekspresa upravo dolari? Kasnije sam razotkrio povezanost Safrina i Ameksa sa drogom i to je mnoge uznemirilo. katari.M" postoji. oduvekje bilo hemijskih intoksikanata. Sva druga sinteti þ ka „Vrata u zidu" su proglašena drogom. napustio Ženevu. ljudi iskorištavaju od pamtiveka.

kokaina. jer üe kazna za pobunu biti uskraüivanje heroina. Na primer. ali ne i sprovede. godine preteþa. da im donese ogromne koliþine novca. koji je spreman za uvoÿenje u trenutku kada teški ekonomski uslovi. dovedu do ogromnog poveüanja upotrebe droge... i. marihuane. zacrtan je sledeüi scenario: . oni koji su pet ili više godina bez posla okrenu ü e leda crkvi i potraži ü e utehu u drogi. (Ovo je govor prodrogeraškog lobija sa Kapitol Hila. Potpuna zabrana sinteti þ kih promena može da se uvede. þ esto zvan Bahus. Dionis. utehu tražiti u drogi. itd.. U jednom od strogo poverljivih dokumenata Kraljevskog instituta za meÿunarodne poslove. na kraju krajeva MI6.Oligarsima i plutokratama iz Komiteta 300 droga ima dvojaku namenu.još uvek neotkriven ali je verovatno veoma blizu .) Sada razmotrimo jedan drugi tip droge .Barovi za drogu üe se pobrinuti za neposlušne i nezadovoljne. uz nezaposlenost na svakom koraku. da sa vremenom veliki deo stanovništva pretvore u bezumne zombije. veü deset godina rade na postizanju tog cilja. bio je pravo božasntvo. Radi toga je potrebno legalizovati drogu tako da monopolski sistem. Pogledajmo opet šta o tome ima da kaže sveštenik Oldos Haksli: U mnogim društvima.pošto ih izneveri hriš ü anstvo. na mnogim nivoima civilizacije bilo je pokušaja spajanja zatrovanosti drogom sa zatrovanoš üu bogom.droge koja ljude þ ini sre ü nima u situacijama u kojima bi se u nor- 136 . kojima üe biti lakše da vladaju nego ljudima kojima ne treba droga. Prvo.. pod svetskom vladomNovim svetskim poretkom brzo nadolazeüeg Novog Srednjeg veka. Tada treba preuzeti potpunu kontrolu nad drogom kako bi vlade svih zemalja koje su pod našom jurisdikcijom imale monopol koji üemo mi kontrolisati preko distribucije. Kraljevski institut za meÿunarodne poslove je iskoristio životno delo 01dosa Hakslija i Bulver-Lejtona kao svoje projekte na uzrokovanju stanja u kome þoveþanstvo više neüe imati sopstvenu volju. . drugo. Postoji obilje dokaza o tome da CIA i Britanska obaveštajna služba. a budu üi revolucionari üe biti pretvoreni u bezopasne zavisnike bez sopstvene volje. jer üe na stotine hiljada radnika koji su ili koji budu ostali bez posla. u staroj Gr þkoj elitni alkohol je imao svoje mesto u etabliranoj religiji. kojima je kriza iz 1991.

(Uzeto iz dokumenta Calcutta Papers 1870). Do sada nam nije palo na pamet da je trgovina drogom specijalni rat niskog intenziteta protiv üele ljudske rase .apsurdno. Tamer je bio službenik Anglo-orijentalnog društva za suzbijanje trgovine opijumom (Anglo-Oriental Societv of the Suppression od the Opium Trade). Društvo za suzbijanje trgovine opijumom je snažno napalo tamošnju aristokratiju i svoje 137 . a time i Kruna. Ono što je Haksli zagovarao i što je službena politika Komiteta 300 i njegovog surogata . Specijalni rat je najstrašniji oblik ratovanja koji ima poþetak. 1874.može se vrlo jednostavno formulisati kao masovna kontrola uma. ali ne i kraj. što je ovaj odbio. ali blagoslov prepun ozbiljnih socijalnih i politi þkih opasnosti. Ako je reþ o skromnom gubitku kakav sebi možemo da priuštimo. Portparol engleske Krune ser R. (Ima li neko bedniji od osobe koja dugo traži i ne nalazi posao?) Takva vrsta droge bi bila blagoslov. prošlih i sadašnjih. „Bilo bi poželjno osloboditi se monopola. godine se zahuktao rat protiv britanske monarhije i aristokratije zbog njihove duboke umešanosti u trgovinu opijumom u Kini. pokazuje kako su þlanovi britanske monarhije i njeni privesci . Knjiga F. Tarnera. objavljena 1876. Templ pokušao je da ga uüutka.malnim ustavima ose ü ali bedno. pod naslovom British Opium Policy (Britanska opijumska politika). Pravo remek-delo dijalektike. ali liþno nisam sklon promenama. Utvrdio je kako je Vlada. Vide ti te podatke u štampi na prvi pogled se þini apsurdnim. ne bih oklevao da to sprovedeni". Najstarija maksima obaveštajnog rada je: „Ako nešto želiš da sakriješ. S. stavi to svima pred oþi". Neki üe dovoditi u pitanje umešanost pripadnika britanske kraljevske porodice. uzimajte one od poreza pošteno zamišljenih da budu restriktivna sila".bili duboko upleteni u trgovinu opijumom.slobodnih ljudi. u trgovinu drogom. uz savet: „Ako budete uzimali ikakve prihode. morala da se odrekne monopola nad opijumom. ýineüi bezopasno sinteti þko sredstvo besplatno dostupnim. a danas to sve þešüe susreüemo u štampi kako bi upravo tako izgledalo .rodbina . Tarneru je odgovorio portparol monarhije lord Lorens. diktator ( þ itaj Komitet 300*) može da dovede do toga da se üela jedna populacija pomiri sa stanjem sa kojim se ljudsko biüe koje ima samopoštovanja ne bi smelo pomiriti. koji se borio protiv toga da Britanska istoþno-indijska komapnija izgubi svoj monopol.Kraljevskog instituta za meÿunarodne poslove .

kojim je Kina prisiljena na uvoz ogromnih koliþina opijuma. Aleksander se pokazo kao veoma smeo protivnik. kako je rekao. portparol kraljevske porodice i okorelih oligarha. Aleksander i njegovo Društvo su i dalje vršili pritisak. nekoliko þlanova Parlamenta je poþelo da prelazi na njihovu stranu . Neprikladniju osobu za voÿenje te komisije nije bilo moguüe naüi. „trgovinu nacije naiüi na ozbiljno protivljenje kabineta". Vred-no ja napomenuti da je pojam „prihod od indijskog opijuma" (Indian Opium Revenue) podrazumevao da taj novac ide u korist üele zemlje. Unionistiþke i Laburistiþke stranke. zapretio je da üe svaki pokušaj mešanja u. pa je Parlament konaþno pristao da imenuje Kraljevsku komisiju koja üe da ispita trgovinu opijumom. godine predvodio snažan napad na opijumsku politiku britanske Krune u Kini. To jednostavno nije bilo taþno. Aleksander je tada prvi put sve to povezao sa Indijom . Aleksander je jasno dao do znanja da trgovina drogom nije pitanje stranaþke politike. kao ni ideja da narod Južne Afrike ima koristi od ogromnih prihoda od prodaje svog zlata i dijamanata. Aristokratija droge je poþela da zamuckuje.napade potkrepilo na takav neustrašiv naþin da bi takav napad bilo dobro oponašati i u današnje vreme. na takozvanu aristokratiju i na njene sluge u britanskoj Vladi. bio podmukao zloþin protiv kineskog naroda. Optužbu je jasno uputio na pravo mesto . Prihod od indijskog opijuma 138 . i uprkos otvorenim optužbama protiv kraljevske porodice i njihovih poslušnika. po zanimanju advokat. Bilo je to kao da imenujete Dalisa na þelo Vorenove komisije. Lord Kimberli. tada ministrom za Indiju. veü pitanje oko koga se moraju udružiti sve stranke i iskoreniti ta opasnost.tim „biserom u engleskoj kruni". Društvo je tvrdilo kako je sporazum iz Tjencina. uprkos nebrojenim smetnjama. koji je 1866.na monarhiju. na þelu sa lordom Kimberlijem. U svom prvom izveštaju lord Kimberli je jasno dao do znanja da üe radije da podnese ostavku na svoj uzvišeni položaj nego da pristane na odluku kojom bi se Velika Britanija odrekla prihoda od indijskog opijuma. Pojavio se odvažan borac .predstavnici Konzervativne. Pod vodstvom Aleksandera Društvo se posvetilo potpunom uništenju uzgoja opijumskog maka u Bengalu. U tom napadu je otvoreno spomenuo umešanost kraljevske porodice i aristokratije.Džozef Grandi Aleksander.

Lord Kimberli. a zatim i ubila iranskog šaha? Jednom reþju. jednako umešane u trgovinu opijumom u Kini kao i britanske porodice. još uvek traje. obave. njihov prljavi posao. kada je Džejms Eri Karter svrgnuo iranskog šaha. od 1984. Zašto? Da je prestala. bile su. Šah je pritisnuo i praktiþno zaustavio neverovatno unosnu britansku trgovinu opijumom iz Irana. ali ih je samo odškrinula. Zašto je ameriþka vlada svrgnula. broj zavisnika se. a Kraljevska komisija nije pozivala nikakve struþnjake svedoke i ubrzo je prestala sa radom. i još uvek su. Evo dokaza: zbog Homeinijevog liberalnog stava prema opijumu. varali. Rauntrijeva knjiga The Imperial Drug Trade (Imperijalistiþka trgovina drogom) je fascinatna priþa o tome kako su engleski premijer Gledston i njegovi plutokrati lagali. u Iranu je veü bilo milion zavisnika od opijuma/heroina. Ta knjiga je riznica podataka o dubokoj umešanosti britanske kraljevske porodice i engleskih lordova i dama u trgovinu opijumom. pod velikim pritiskom javnosti. zbog droge. prema statistiþkim podacima Ujedinjenih Nacija i Svetske zdravstvene oreganizacije. zapoþeta za vreme šaha. 139 . Na kraju je Kraljevska komisija. otkrio je da ameriþka prodaja oružja. te nepreglednih bogatstava koje su nagomilali na bedi kineskih zavisnika. bila prisiljena da otvori vrata te istrage. pa je þinio sve što je bilo u njegovoj moüi kako bi sakrio podatke od svih koji su tragali za istinom. Kada je šah preuzeo vlast. u njihovu korist. poput onih kakve smo navikli da gledamo u Americi dvadesetog veka. pa je postalo jasno da trgovinom opijumom upravljaju najviši faktori te zemlje i na tome stiþu ogromna bogatstva. oligarha. Ameriþke porodice iz istoþnog liberalnog establišmenta. poveüao na 2 miliona. Britanci to nisu bili spremni da tolerišu pa su poslali Sjedinjene Ameriþke Države da. Vrata su se zatim brzo zalupila.je odlazio direktno u kovþege kraljevske porodice i u džepove plemstva. Homeini bi ukinuo britanski monopol na trgovinu opijumom u svojoj zemlji. izvrtali i okretali istinu kako bi spreþili razotkrivanje zapanjujuüe istine o umešanosti britanske monarhije u trgovinu opijumom. službenik istražne komisije. Kada je Homeini zauzeo ameriþku ambasadu u Teheranu. Pogledajte nedavnu istoriju. u ime „specijalnih odnosa" izmeÿu ovih zemalja. i sam je bio duboko umešan u trgovinu drogom. plutokrata koji su postali milijarderi. Komisija je bila samo farsa za pokriüe.

Prodaja oružja Iranu je ugovorena na sastanku Sajrusa Vensa. U toku okrutnog ispitivanja koje je sprovodio general Muhamed el Huili iz sirijske obaveštajne službe. Njegovi napori na razotkrivanju trgovine opijumom u Pakistanu. svojevoljno i potpuno svesni svih posledica. ali je Bakli uspeo da umakne tom mafijaškom napadu i da se vrati u Vašington. Kako bi ga uüutkala. a u ovom sluþaju presuda je i izvršena. poþeo da šalje osuÿujuce izveštaje o cvetanju trgovine opijumom u pakistanskom Zlatnom polumesecu. 140 . Godišnja proizvodnja je 1984. i onda kada su u iranskom zatoþeništvu þamili ameriþki taoci. Posle toga. sluge Komiteta 300. okrutno je ubijen. sa sletanjima u Azorima. a jedan deo direktno iz Sjedinjenih Ameriþkih Država. Vilijama Baklija su kidnapovali agenti Komiteta 300. radi uzimanja goriva. CIA je tim potezom Baklija osudila na smrt.I predsednik Karter. Sa Homeinijevim dolaskom na vlast. kako bi ga prisilio da otkrije imena svih pripadnika DEA-e u tim zemljama. Vilijam Bakli. Karter i Regan su se zapravo pobrinuli da više ne bude mešanja u trgovinu opijumom . bez ikakvog iskustva u pogledu toga ko stoji iza trgovine opijumom. proizvodnja opijuma je naglo procvetala. nastavili su sa nabavkom oružja za Iran. u kojem sam izneo þinjenice. Onda se dogodilo nešto veoma þudno. pole þega je. po þ eo je da vodi istragu u Iranu i Libanu. Šah nije bio jedina žrtva Komiteta 300. koja se nastavila i na vrhuncu talaþke krize. a neko vreme je proveo i u Pakistanu. Libanu i Iranu koštali su ga života. Iran danas proizvodnjom opijuma konkuriše Zlatnom trouglu. šef ispostave CIA-e u Bejrutu. Suprotno svim pravilima CIA-e u sluþaju otkrivanja skrovišta nekog agenta. Oružje je dopremano iz ameriþkih vojnih zaliha u Nemaþkoj. godine napisao sam þlanak pod naslovom „Šta se zaista dogodilo u Iranu". godine iznosila više od 650 metriþkih tona. a doveo ga je Komitet 300. Bakli je poslat nazad u Bejrut.sproveli su nalog koji su im u pogledu trgovine opijuma u Iranu dale britanske oligarhijske porodice. Nepoznate sile su otkrile njegovo skrovište. u sedište CIA-e u Lengliju. odmah zapoþeta dostava oružja Iranu. i njegov naslednik Regan. Iz Islamabada je. ameriþka ambasada u Islamabadu je napadnuta zapaljivim bombama. avionima ameriþkog ratnog vazduhoplovstva. 1980. i dr Hašemija.

Džoel i Bejt . Južnoafrikanci dobijaju 100 dolara po glavi stanovnika godišnje od in141 . þije su banke plivale u novcu koji je poticao od trgovine opijumom. a koji to nije. Barnato. kako su to sroþili autori „Zavere Vodilije". godine pali u krvave ruke britanske aristokratije. Komitet 300 je hitno preuzeo potpunu vlast nad tim ogromnim bogatstvom. grdno se varaju. 1899. „dovoÿenje do radikalnih promena u Sjedinjenim Ameriþkim Državama". * Britanski kolonijalni kapitalizam je oduvek bio glavni oslonac oligarhijskog feudalnog sistema povlastica u Engleskoj. stari moj". a to je i danas. ili. tobože. Hong Kongu i Londonu. Njom još uvek upravljaju ameriþke i britanske porodice iz visokog sloja. veü i pokušaj potpunog preuzimanja vlasti nad umovima ljudi ove planete. koji je nemilosrdno vodila kraljica Viktorija. nisu imali pojma da se taj gnusno okrutni rat. To je glavni zadatak Komiteta 300. heroinom i kokainom ništa se nije promenilo. fmansirao nepojmljivim koliþinama novca koji se iz „instant bogatstva" Britanske istoþno-indijske kompanije -trgovine opijumom u Kini . Rat protiv droge koji Busova vlada. drži i dan danas.slivao u džepove plutokrata. Openhajmer.Ako preostali slobodni ljudi na ovom svetu misle da mogu samostalno ili u malim grupama da unište trgovinu drogom. vodi. Okrutne evropske kobre i njihove porodice iz ameriþkog istoþnog liberalnog establišmenta to neüe dozvoliti. Barni Barnato i Alfred Bejt. Buri Južne Afrike nisu dobili ništa od silnih milijardi milijarda dolara steþenih prodajom njihovog zlata i njihovih dijamanata. kako to kažu ljudi koji uz porto i cigarete sede u drvetom obloženim prostorijama za sastanke upravnih odbora u Njujorku.su oduzeli Burima Južne Afrike njihovo pravo po roÿenju . Rods je bio glavni agent porodice Rotšild. U trgovini opijumom. neuki seoski ljudi u Južnoj Africi. Taj rat su pokrenuli i organizovali þlanovi Komiteta 300 Sesil Džon Rods. Takva politika nije samo društveno zastranjivanje. Ti pljaþkaši.Rods. þak toliko unosna da se ono što izgube u policijskim zaplenama otpise na.zlato i dijamante koji su ležali ispod njihovog tla. Kada su siromašni. ali nikada i üelo stablo. poznatiji kao Buri. vrhovnog tajnog društva. Mogli bi ponegde da otkinu po neki list trgovini opijumom i kokainom. vlast koju. preko svog þlana ser Harija Openhajmera. Ona je još uvek basnoslovno unosna. zapravo je rat za potpunu legalizaciju svih vrsta i klasa droge. lopovi i lazovi . „trošak u poslovanju.

svake godine milijarde dolara odlaze bankarima iz Komiteta 300. zabeleženih u analima istorije. jedva ljudska biüa. To je jedna od najprljavijih i najpodlijih priþa o pohlepi.seljaka i njihovih sinova. Buri su nam održali lekciju".000 vojnika. iz redova britanske sirotinje. Kraljica Viktorija je okupila do tada (1898. ali ni to nije uspelo. Usledio je zloglasni Džejmsonov napad. godine. sa puškom u jednoj i Biblijom u drugoj ruci. kraÿi i ubijanju jedne nacije. potrebna je ogromna organizacija i odani agenti na pravim mestima koji üe da sprovode dnevne smernice dobijene od hijerarhije zaverenika. uputila niz zahteva kojima je.000 voÿa.) najveüu i najbolje opremljenu vojsku u istoriji sveta. Posle toga je isprovociran niz incidenata sa svrhom da se Buri pokrene na osvetu. od kojih su neki imali samo þ etrnaest godina. „Otišli smo u Južnu Afriku misleüi da üe rat biti gotov za nedelju dana". Bura nikada nije bilo više od 80. 1902. Umesto toga. Prvi korak je bila novinska propagandna kampanja u kojoj su Buri prikazivani kao necivilizovani varvari. Ta ista lekcija bi mogla danas da se održi Komitetu 300 kada bismo pronašli samo 80. dobrih ljudi. rekao je Kipling i dodao: „Umesto toga.dustrije zlata i dijamanata u svojoj zemlji.000 . Pošto se rat završio. dok istovremeno. Zatim je Velika Britanija þelniku te transvalske republike Paulu Krugeru. Odmah posle toga je usledio rat. Buri su se držali tri godine. Mislila je da üe rat biti gotov za dve nedelje. Kako je britanskoj kruni uspelo da izvede tu zapanjujuüu prevaru džinovskih razmera? Da bi se takav herkulski cilj postigao. pa neüe moüi da se nose sa vojskom od 400. koja su britanskim državljanima u Burskoj republici uskratili pravo glasa. Taj zadatak je obavio Okrugli sto o legendi kralja Artura i njegovih vitezo142 . koji bi istinski poveli ovu naciju u bitku protiv džinovskog þudovišta koje je krenulo da proguta sve ono što zastupa naš Ustav. I Radjard Kipling je mislio da ü e se rat završiti za dve nedelje. britanska Kruna je morala da uþvrsti svoju šapu nad nezamislivim bogatstvom zlata i dijamanata koje je ležalo ispod neplodne zemlje Burske Republike Transval i Slobodne Države Orindž. naravno bilo nemoguüe da se udovolji. buduüi da Buri nisu imali ni vojsku ni obuþ enu odbrambenu gardu. u kome je neki Džejmson predvodio grupu od nekoliko stotina naoružanih ljudi u napadu na Transval.

Zajedno sa programom Rodsovih stipendija (Rhodes Scholarship). i Hjalmara Šakta. banaka i obrazovnih ustanova. po sopstvenom priznanju „komuniste stare škole". a osnovao ga je Komitet 300. H. odabrani su prolazili intenzivnu obuku na Univerzitetu Kembridž ili Oksford. a finansirala engleska porodica Rotšild. Grina. operativca tajne službe MI6. institucija. on je nož u srcu Amerike. Osnovao ga je Sesil Rods. Ovde üu da zastanem kako bih þitaoce podsetio da je Okrugli sto samo jedan aspekt ogromnog i sveobuhvatnog Komiteta 300. pod budnim oþima Džona Raskina. Upravo je Grin. Svrha mu je bila da školuje vodeüe poslovne ljude odane britanskoj Kruni. Nije sporno da je to i postignuto. Pošto je progutao Južnu Afriku. Džordža Bernarda Šoa. Finansijska kontrola sveta je bila završena. Okrugli sto je osnovan u Južnoj Africi. Komitet 300 je time na raspolaganju imao i ogromna bogatstva od trgovine drogom i jednako velika bogatstva od minerala i metala iz Južne Afrike. Primenjujuüi naþela Škotskog obreda masona (Scottish Rite of Freemasons) u odabiru þlanova Okruglog stola. sin hrišüanskog evangelistiþkog sveštenika. Samo za njihovo razvrstavanje kvalifikovanim osiguravajuüim službenicima bi trebala godina dana. A ipak. Hitlerovog ministra fmansija. To zapovedno telo je bio Komitet 300. dobio je hitan zadatak . Okrugli sto je u strogom smislu organizacija britanske obaveštajne službe MI6. Do poþetka 30-tih godina britanska Kruna je þvrsto držala u rukama najveüe zalihe zlata i dijamanata koje su ikada otkrivene u istoriji sveta. iznedrio Rodsa. samo Okrugli sto se sastoji od celog lavirinta kompanija. i T. koji üe za tu Krunu da prigrabe ogromno bogatstvo zlata i dijamanata. Milnera. Okruglostolaši su se razgranali širom sveta kako bi preuzeli vlast nad fiskalnom i monetarnom politikom i nad politiþkim vodstvom svih zemalja u 143 .da se ublaže pozitivne tekovine rata za nezavisnost u Sjedinjenim Ameriþkim Državama i da se ta zemlja ponovo dovede pod vlast Velike Britanije. Džona Vilera Beneta. štiüenik londonske porodice Rotšild. Okrugli sto je odigrao kljuþnu ulogu u tom udaru. a nju je osigurao lord Alfred Milner. Za takav poduhvat od kljuþne važnosti je bila organizacijska sposobnost. Južnoafrikancima je oduzeto pravo po roÿenju. Lindseja. A.va. S. tako jakim i sveobuhvatnim udarom da je bilo oþigledno kako je to moglo da izvede samo jedno centralno zapovedno telo.

Radio je u Ameriþkoj centralnoj banci u San Francisku i dogurao do pozicije direktora. kasnijih godina. Eliotovi masonski lovci na talente dali su mu preporuku za Rods Stipendiju pa je. Lindsi. osoba bliska britanskoj kraljevskoj porodici. Fakultet Baliol je bio i ostao regrutni centar za potrebe Okruglog stola. koji je sa te dužnosti otišao na položaj direktora banke Lazard-Freres. tamo su „okrenuli" da je postao vodeüi britanski obaveštajac. borio protiv Velike Britanije. Grina. Pošto je 1917. istaknuti politiþar i zet pokojnog Vinstona ýerþila. þiji su „sneni tornjevi" skrivali mrežu intriga i buduüih izdajnika Zapada. Eliot je primljen u Okrugli sto i poslat u Kraljevski institut za meÿunarodne poslove da preuzme svoj zadatak. Južnoafriþkog generala Smitsa. a kasnije ga je vodio Robert Brend. þoveku koji je stvorio Henrija Ki-sindžera i bio zaslužan za njegov meteorski uspon na vlast. u Burskom ratu. godine diplomirao i na Univerzitetu Vanderbilt. koji se nekada. Eliota je angažovala bankarska mreža Rotšild-Varburg. vojni i politiþki agent za ciljeve i interese britanske Krune. koji je veü dobro poslužio Komitetu 300. kao glavnog sa-vetnika Komiteta 300 za SAD. zadatak podrivanja iznutra je pripao Vilijamu Jandelu Eliotu. koje je sprovodio predstavnik Tavistok Instituta za ljudske odnose A. H. Kraljevski institut za meÿunarodne poslove je bio i ostao u celini povezan sa britanskom Krunom. þlanovi Okruglog stola su se infiltrirali u najviše pozicije bankarskog sveta. Pokretaþka filozofija Okruglog stola je bila da se dovedu okruglostolaši na pozicije sa kojih üe moüi da oblikuju i sprovode društvenu politiku pomoüu društvenih institucija kojima može da se manipuliše onim delom stanovništva koji je Raskin nazvao „masama". koje je osnovao i vodio Dankan Sendis. S tog položaja je delovao kao tajni agent banke Varburg-Rotšild. što je preduslov za sticanje višeg položaja u službi Komiteta. a on je glasio: vratiti se u Sjedinjene Ameriþke Države i postati predvodnik akademske zajednice. U Sjedinjenim Ameriþkim Državama. Po završetku obuke u Tavistok institutut. zatim 144 . Posle temeljnog pranja mozga. Neki od ogranaka Okruglog stola su Bilderbergeri. dostavljajuüi informacije o važnim podruþjima Sjedinjenih Ameriþkih Država koja je nadzirao. 1923. Obuku je osmislio lord Lekonsfild. D.kojima deluju. naslednik dekana Baliola T. otišao na Fakultet Baliol Univerziteta Oksford. godine. Vilijam Jandel Eliot je bio „Amerikanac sa Oksforda".

rf Veruje se da je zvaniþna nuklearna politika koju su prihvatile Sjedinjene Ameriþke Države Kisindžeru usaÿena za vreme njegovog boravka u Tavistok institutu i kasnije oblikovana njegovim sauþestvovanjem na seminaru Okruglog stola pod radnim nazivom Nuklearno oružje i spoljna politika (Nuc-lear Wapons and Foreing Policy). Zahvaljujuüi Vilijamu Jandelu Eliotu i pod budnim okom Džona Vilera Bene ta. tajni bankarski klub koji sam razotkrio u knjizi iz 1983. bogatstvu i moüi.V. Kisindžer je postao Eliotov „omiljeni sin". napravio bih propust kada ne bih spomenuo samo nekoliko najsvetlijih taþaka iz Kisindžerovog uspona ka slavi. Kisindžer je odabran za odlazak u Vilton Park na školovanje i dalju obuku. pod vodstvom Džordža Frenklina i Hamiltona Fiša. priþa je o pobedi jedne institucije britanske monarhije nad republikom Sjedinjenih Ameriþkih Država. 1952. Kasnije je angažovan u službi. kako je to sam opisao u svojoj knjizi The Pragmatic Revolt in Politics (Pragmatiþna pobuna u politici).Fondacija Diþli (Ditchley Foundation). Od tada niko nije mogao da ga zaustavi. pod naslovom International Bankers Conspracy: The Ditchley Foundatio" (Meÿunarodna bankarska zavera: Fondacija Diþli). koja nema veze sa razumom. U to vreme imao je þin vodnika prve klase. gde ga je u ruke uzeo R. godine je poslat u Tavistok institut. glavni þovek Kraljevskog instituta za meÿunarodne poslove u Americi. Ubaþen je u Okrugli sto kako bi 145 . isuviše dugaþka da bismo se njome ovde bavili. þovek iza scene. zatim Trilateralna komisija. Atlantsko veüe Sjedinjenih Ameriþkih Država i Institut Aspen za humanistiþke studije. Naþin na koji je Henri Kisindžer. Posle kratkog vremena u ameriþkoj vojsci. zahvaljujuüi porodici Openhajmer. þiji je dobro skriveni osnivaþ. a postala je poznata po skraüenici MAD. a fasada mu je bio Robert Anderson. došao na vlast. koji je iznedrio doktrinu zvanu „fleksibilna rekacija". gde je zapoþeo da radi kao vozaþ generala Frica Krejmera po ratom opustošenoj Nemaþkoj. To je strašna priþa. Diks i potpuno ga preokrenuo. najvišeg obaveštajnog direktora Okruglog stola i glavnog terenskog operativca obaveštajne službe MI6 u SAD-u. Ipak. u njujorškoj kancelariji Veüa za inostrane odnose. bio lord Bulok iz Kraljevskog instituta za meÿunarodne poslove.

kao i Kisindžer. Zatim su Elsberg. S tom grupom je saraÿivao glavni teoretiþar Instituta za politiþke studije Noam ýomski. Kada je Kisindžer postavljen za savetnika za nacionalnu bezbednost. Krejmer je Hejgu osigurao mesto njegovog zamenika. zatim do Kraljevskog instituta za meÿunarodne poslove i odatle direktno do engleske kraljice. Prihvatajuüi filozofiju Tojnbija. koji je dostavljao informacije dvema osobama iz Vašington Posta -Vudvordu i Bernštajnu.plan Kraljevskog instituta za meÿunarodne poslove za rušenje predsednika Niksona zato što je odbio da se pokori direktnim nalozima. Do sredine 60-tih Kisindžer je veü dokazao svoju vrednost Okruglom stolu i Kraljevskom institutu za meÿunarodne poslove. poznat kao „duboko grlo" (Deep Throat). a time i britanskoj kraljevskoj porodici.progurao monetarnu politiku koju je nauþio na harvardskim meÿunarodnim seminarima. kao agencija i kao ispostava Kraljevskog instituta za meÿunarodne poslove. glavnog direktora obaveštajne službe MI6 u Kraljevskom institutu za meÿunarodne poslove. I Hejg je. pa je general za tog svog štiüenika pronašao više razliþitih zaposlenja u Ministarstvu odbrane. Podmetanje Votergejta Niksonu je najveüi državni udar koji je Okrugli sto izveo. Hejg je imao vodeüu ulogu u pranju mozga i zbunjivanju predsednika Niksona. Hejg i Kisindžer pokrenuli Votergejt . Kisindžer je obilno upijao Eliotova uþenja i više nije bilo moguüe da se prepozna þovek koga je genral Krejmer nekada opisao kao svog „malog jevrejskog vozaþa". Svi zamršeni konci su vodili do Okruglog stola. Dok je on radio na smekšavanju predsednika. godine. radio za generala Krejmera. Kisindžer je vodio Belu kuüu. Duh dekana Baliola je bio usaÿen u njemu te je postao goruüi uþenik dekadentne britanske aristokratije. Za nagradu i kao ispit onoga što je nauþio zadužili su ga za jednu malu grupu. Ponižavanje Niksona je bila lekcija upozorenja buduüim ameriþkim predsednicima da ne bi sebi umišljali kako mogu da se usprotive Komitetu 146 . koristio je dokumentaciju tog instituta za pisanje svoje diplomske „disertacije". Aleksandera Hejga i Danijela Elsberga i kojom se Okrugli sto koristio za sprovodenje niza opita. iako ne kao vozaþ. Kao što sam spomenuo 1984. koja se sastojala od Džejsma Šlezingera. Hejg je u Beloj kuüi bio posrednik.

godine. Celokupni spisak þlanova se nalazi pri kraju knjige. zbog koje je do te godine 30 miliona Amerikanaca ostalo bez posla. bez obzira na metode. Kesvik. a tu je ulogu sprovodio iz svog zaštiüenog položaja u Komisiji za atomsku energiju (Atomic Energv Commission). i delu planirane strategije Rimskog kluba o nultom postindustrijskom rastu. niz grlo zabio njegovu sopstvenu „Trumanovu doktrinu". Semjuel Montagju. L« Praktiþno je nemoguüe da se prodre u Komitet 300. i u oligarhijske porodice koje ga þine. porodica Inþkejp. Medu bivšim þlanovima Komiteta 300. Nikada to nije bilo tako upeþatljivo izraženo kao kada je ýerþil izbio dah umišljenom predsedniku Trumanu tako što je. naredili predsedniku Vilsonu da krene u rat protiv Nemaþke. Šreder. Lazard i Džardin Mejtson. Od tog poþetka možemo da sledimo korene recesije/depresije iz 1991. Arli. Kenedi je iz istih razloga okrutno ubijen pred oþima ameriþkog naroda.300 i da pobede. þija bi gorljiva spremnost da udovolji svojim gospodarima trebala da bude razlog ozbiljne zabrinutosti medu onima koji su zabrinuti za buduünost Sjedinjenih Ameriþkih Država. Frejzer. þija su mesta posle njihove smrti popunili njihovi naslednici. „tom þoveþuljku iz Indipendensa u Misuriju". i današnjim imenima jesu ser Mark Tarner. ýinjenicu da ova poruka ima jednaku snagu kao i onda kada je Kenedi ubijen i Nikson isteran dokazuje karakter predsednika Džordža Buša. Ti þlanovi Komiteta su u Prvom svetskom ratu. jednom od kljuþnih faktora deindustrijalizacije Sjedinjenih Ameriþkih Država. Džerald Vilijers. Kamuflažu koju na sebe navlaþe kao zaštitni prekrivaþ je vrlo teško strgnuti. Taj Komitet je 147 . Niksona nisu smatrali dovoljno vrednim da doživi sudbinu Džona Ficdžeralda Kenedija. i to veü punih 200 godina. Piz. Ali. Ovu þinjenicu treba da zapamte svi Amerikanci koji vole slobodu: Komitet 300 diktira ono što prolazi kao spoljna i unutrašnja politika SAD-a. Komitet 300 se pobrinuo da svi buduüi pretedenti na Belu kuüu dobiju ovu poruku: „Niko nije izvan našeg domašaja". ýerþil. Svrha üele priþe je postala jasna u epizodi o pentagonskim dokumentima i u zapošljavanju Šlezingera u Niksonovoj vladi sa svrhom da u odbrambenom sistemu deluje kao smetnja i kao protivnik razvoju atomske energije.

oružanu agresiju na Japan. Sudanu. ýini se da niko. Ti uglaÿeni. nije zastao i zapitao se: „Zašto se mi borimo u ovim ratovima?" ýini se da su velika halabuka oko „patriotizma". To je sloj britanske aristokratije þija su bogatstva neraskidivo povezana i ispretpletena sa trgovinom droge. a nije je pokrenuo Institut za pacifiþke odnose. godišnjici od napada na Perl Harbur. medijima i zabavnom industrijom. vojna parada. Taj sistem traži da 148 . Iskoristiüe svaku zamlju i njena bogatstva kako bi zaštitili svoj povlašü eni na þ in života. pokrenuta je kampanja „mrzim Japan". Iraku. Ti ljudi. Egiptu. Prava istina je da su Sjedinjene Ameriþke Države u ovom veku ratovale u pet ratova u korist zloglasnog Komiteta 300. pod patronatom svetske vlade. Osim þlanova Laburistiþke stranke iz obiþnog puka (ali ne i vodstva te stranke). godine prisiljen da živi od ostataka 20% nacionalnog bogatstva svoje zemlje. osim vrlo retkih. tj. Komitet. sa bankama. Na 50. a titule su nasledne i prenose se sa oca na najstarijeg sina. Cilj je bio isti kao i onda kada je predsednik Ruzvelt nadahnuo napad na Perl Harbor: prikaži Japance kao agresore i pokreni rat. veü na najdirektniji i najsiroviji na þ in Vlada predsednika Buša i ameriþ ki Kongres. od 1700.predsedniku Ruzveltu zapovedio da iscenira japanski napad na Perl Harbur sa svrhom uvla þ enja SAD-a u Drugi svetski rat. To se veü priprema. Moramo da viþemo sa krovova kuüa: „Ne šalju nas u smrt zbog slobode i ljubavi prema domovini veü zbog sistema tiranije koji ü e ubrzo da zahvati ceo svet. Vijetnam i Persijski zaliv. te mahanje žutim zastavama lišili ovu naciju sopstvenog razuma. Iranu i Turskoj üe da se ponovi u svakoj zemlji u Novom svetskom poretku. zlata. Ono što su uradili u Indiji. Samo je pitanje vremena kada üe naši sinovi i üerke da opet budu poslati na klanje u službi feudalnih robova iz Komiteta 300. tj. a onda stavi u pripravnost naše vojne snage za slede ü u fazu . 95% njenih državljana. trgovaþkim kuüama. To je ono što oligarhijski feudalni lordovi Engleske vole da nazivaju „demokratijom". naftom. veüina britanskih politiþkih voÿa su potomci titularnih familija." Ta organizacija drži Veliku Britaniju tako þvrsto u šaci da je narod te zemlje. dijamanata i oružja. industrijom. pravi engleski džentlmeni su u suštini krajnje okrutni. ovoj naciji su zapovedili da ide u rat u Koreju.

za ubistva trovanjem. Biüe potrebno spomenuti bivše þlanove. Iza imena kao što je lord Svajtling je skriveno ime Montagju. bivšeg britanskog ambasadora u Vašingtonu i þoveka koji je nišoj Vladi tokom Drugog svetskog rata isporuþivao nareÿenja Komiteta 300. Svi oni su þlanovi Komiteta 300. Muma grupa. Diþli fondacija. Uzmite lorda Halifaksa. veü pokojne. Meÿunarodni monetarni fond (MMF). porodice ameriþkog istoþnog liberalnog establišmenta (þlanovi vrha masona i Reda lobanje i kostiju). Pobedonosni vetar Morije). Devetorica nepoznatih ljudi. bankarstvo i sve vrste poslovnih aktivnosti. tj. Prinþevi Nasilja. NATO. þija su imena navedena u popisima u ovoj knjizi. koji su mu ciljevi. Nemaþki fond Maršal. Neke od starih zapreka su maknute. Fondacija Lukis. Njegov sin ýarls Vud se oženio gospoÿicom Primrouz. pre nego što preÿemo na njegovu ogromnu mrežu banaka. Krug inicijata. italijanska masonska loža P2 . Iluminati (ili. za obaveštajne poslove. Isusovski teolozi osloboÿenja. korporacija itd.nikakav „autsajder" ne može da pretenduje na sticanje politiþke moüi u Engleskoj. direktora Engleske banke te savetnika i þoveka od poverenja veüinskog vlasnika naftne kompanije Šel . Meÿu þlanovima su i stare porodice evropskog crnog plemstva. ukljuþujuüi struþnjake za kult satane. razni þlanovi iz vodeüih fondacija i osiguravajuüih društava. Za informaciju koja sledi bile su potrebne godine istraživaþkog rada kako bi se spojili konci iz stotina dokumenata i mojih izvora koji su mi omoguüili pristup nekim od dokumenata u kojima su ti podaci skriveni. Nacionalno veüe crkava i Svetsko veüe crkava. Milnerova grupa Okrugli sto. Centralni britanski Koronati Kvador. 149 . Neki su ipak uspeli da se proguraju. osiguravajuüih društava. za droge koje menjaju um. koja je bila u krvnom srodstvu sa lordom Rotšildom.na kraju krajeva oni iz vrha vatikanske hijerarhije . Potrebno je izneti kratak pregled onoga što Komitet 300 želi da postigne.kraljice Elizabete II. Komitet 300 se sastoji od specijalista za posebna podruþja. zbog njihovih nekadašnjih uloga i zato što su njihova mesta data þlanovima njihovih porodica ili novim þlanovima za koje se smatralo da su vredni te poþasti. Red sionskih mudraca.Centralna oba-veštajna agencija (CIA). Titula nije jedini kriterijum za ulazak u Rimski klub. kako ih sam Komitet zove. Hongkonška i šangajska banka. probrano osoblje iz Tavistok instituta. Fondacija ýini.

bolestima. þija je istorija stara 150 godina. ali u isto vreme i ne tako smeo. Društvo Tule (Thule Societv).Plans for a World Revolution (Otvorena zavera . H. prvo da se pojavi kao svesna organizacija inteligentnih. apsolutno kontrolisanog „novog" društva . 1984. ratovima. Kao i knjiga Džordža Orvela. U Komitetu 300.Rimski klub. Crni red (Black Order). Vels. Veliki nadmoüni (The Great Superior Ones) i. Ivana Jerusalimskog. doslovno.samo što nije novo. Sta. i u nekim sluþajevima. poput onog iz Srednjeg veka. broj stanovnika üe se smanjivati ograniþavanjem broja roÿene dece. Anenherb-rozenkrojceri. priliþno dobro opisao u knjizi koju je od njega naruþio Komitet 300 i kojoj je on dao smeo naslov: Open Conspiracj . bogatih ljudi. imamo neke od najsjajnijih umova okupljenih radi osmišljavanja potpunog totalitarnog. U tom svetskom entitetu. nego je veüinu svojih ideja preuzelo od Kluba sotonskog kulta. koju je jedan njen pokojni þlan. sve dok se broj stanovnika na 150 . koji se biraju sami medu svojim redovima a u obliku feudalnog sistema. po mom mišljenju. naslednih oligarha. tek za pokretanje odre ÿ enog broja ljudi u odre ÿ enom smeru. dakle vidimo? Jednu labavo povezanu grupu ljudi sa þudnim idejama? Ni govora. glaÿu. Evo odlomka iz Velsove knjige: Otvorena zavera ü e. Na sve na þ ine ü e da uti þ u na tadašnju vladu i da je kontrolišu. namera i svrha Komiteta 300 je da dovede do toga da ljudi prihvate: • Svetsku vladu i jedinstven monetarni sistem pod vlašüu stalnih. da imaju zajedni þ ki cilj prema kome se svi kreü u. Red sv. koji ü e tada da otkriju. neizabranih. stotine drugih organizacija. sa iznena ÿ enjem. s obzirom da mu niko nije verovao osim Velikih nadmoünih. Anenherbea i onih koje bi danas mogli da nazovemo „insajderi" (upuüeni). Bio je to smeo iskaz namera.planovi za svetsku revoluciju). G. kao pokret s jasnim društvenim i politi þ kim ciljevima koji üe otvoreno da ignoriše ceo postojeü i sistem politi þke vlasti ili üe samo da se koristi njime kao sluþajnim alatom u razli þitim fazama. i ova Velsova knjiga je masovni poziv na stvaranje svetske vlade. þelnici pokreta za oþuvanje sredine. To je organizacija koja ima za cilj stvaranje svetske vlade. Ukratko.

sa identifikacionim brojem koji üe biti ja sno naznaþen na samoj osobi kako bi bio lako dostupan. Glavne memorije CIA-e. i to na podruþjima koja üe da budu strogo i jasno definisana. u Belgiji. luciferizam i veštiþarstvo üe da budu priznati kao legalni školski predmeti svetske vlade. Oni ko ji se budu bunili jednostavno üe biti izgladnjeni do smrti ili proglaše ni zloþincima. FBIa. kao što üemo videti. Biüe zabranjeno posedovanje bilo kakvog oružja. i to u vidu Crkve svetske vlade. Postojaüe samo vladari i potþinjeni. 151 . Sotonizam. suverenitet niti prava koja pripadaju narodu. za sprovoÿenje zako na u svim bivšim zemljama bez ikakvih državnih granica. Svi zako ni üe biti jdnobrazni. Oni koji budu poslušni i podložni svetskoj vladi bivaüe nagraÿivani sredstvima za život. IRS-a. bez privatnih i crkvenih škola. Sistem üe biti utemeljen na državnoj pomoüi. tako da veruje da je biüe koje pripada svetskoj vladi. iz koga üe svaka agencija svetske vlade moüi da svakog trenutka dobije podatke. Nacionalni ponos i rasni identitet üe biti uništeni. Neüe biti srednjeg sloja. koja.• • • • • • zemlji ne svede na samo jednu milijardu korisnih vladajuüem sloju. a ta informa cija üe se nalaziti u glavnoj bazi podataka NATO-vog kompjuterskog sistema u Briselu. Neüe biti stvari kao što su republikanizam. postoji još od 1920. a oni koji samo spomenu svoje rasno poreklo biüe podvrgnuti najoštrijim kaznama u periodu tranzicije. posle þega üe postati mete bilo koga ko želi da ih ubi je. FEMA-e i Socijalnog osiguranja üe biti znatno poveüane i þiniüe bazu liþnih podataka svih osoba u Sjedinjenim Ameriþkim Državama. državnih i lokalnih policijskih agencija. Uvešüe se stanje u kome neüe postojati nikakva sloboda pojedinca ni ti ikakav koncept slobode. pod pravnim sistemom svetskih sudova koji üe primenjivati jednake zakonske odredbe i iza kojih üe stajati policijske snage svetske vlade i jedinstvena svetska vojska. Biüe dozvoljena samo jedna religija. Sve hrišüanske crkve su veü pot kopane i hrišüanstvo üe kao religija pod svetskom vladom postati sa mo istorijska þinjenica. Svaka osoba üe biti potpuno indoktrinirana.

koje neüe imati svoju sopstvenu vo lju i koje üe mo üi lako da se dovedu u red i kontroli šu. • Ekonomski sistem üe biti tako ureÿen da üe vladajuüi oligarhijski sloj dozvoljavati samo onoliko proizvodnje i usluga koliko bude potrebno za puko funkcionisanje masovnih robovskih logora. bez ili sa znanjem ljudi. Deca su oduzimana roditeljima za koje je država smatrala da su nepodobni graÿani.• Brak üe postati zakonom zabranjen i neüe biti porodiþnog života kakav poznajemo danas. osim po baþaja. uraditi i sterilizaciju. Otvoriüe se lokali za drogu. Ako žena ostane trudna nakon što rodi dvoje de ce. • Žene üe da nauþe proces spontanog pobaþaja. a informacije o tome üe se skladištiti u liþnom dosijeu svake žene u regionalnim kompjuterskim cen trima svetske vlade. Organizovaüe se širenje droge za kontrolu uma. Takav jedan ogled je sproveo Erih Honeker u Istoþnoj Nemaþkoj. • Slobodan seks üe biti zakonska obaveza. Na taj naþin neelitistiþke mase üe biti svedene na nivo i ponašanje kontrolisanih životinja. Svo bogatstvo na ü i ü e se u rukama elite . • Za kršenje samo jednog pravila do 20-te godine života prekršioci üe biti strogo kažnjavani. • Upotreba „rekreacijskih" narkotika postaüe obavezna i svaka osoba üe dobiti meru droge koju üe moüi da kupi u prodavnicama svetske vla de širom sveta. biüe nasilno odvedena u kliniku za pobaþaj. • Deca üe u ranom periodu uzrasta bivati oduzeta roditeljima te üe ih od gajati ustanove kao državno vlasništvo. • Žene üe postati degradirane neprestanim delovanjem pokreta za „oslo baÿanje žena". gde üe joj. Svaka osoba ü e da bude indoktrinirana kako bi razumela da njen opstanak potpuno zavisi 152 .þ lanova Komiteta 300. a nje na upotreba üe biti obavezna. Davaüe se u hrani i/ili vodi. koji üe morati da upražnjavaju nakon što rode dvoje dece. ukljuþujuüi i homoseksualnu i lezbijsj^u pornogra fiju. • Pornografija üe da se promoviše i obavezno prikazuje u svim pozorištima i bioskopima. kojima üe da upravljaju za posleni svetske vlade i gde üe robovski sloj moüi da provodi svoje slo bodno vreme.

Postojaüe kazneni sudovi.• • • • • od države. Samo üe þlanovi Komiteta 300 i njihova elita da imaju pra vo na prirodna bogatstva zemlje. kako bi se mase podsetile da su za golo preživljavanje zavisne od Komite ta 300. zato što ti na rodi veü vekovima žive u režimima koji zahtevaju visok nivo discipli ne. a ne sudovi pravde. Poljoprivreda üe biti iskljuþivo u ru kama Komiteta 300. S vremena na vreme stvaraüe se nestašice vode. Industrija üe biti potpuno uništena. kao ogled. zajedno sa sistemima nuklearne energije. godine ograniþenim ratovima. a taj proces üe trajati sve dok se ukupan broj sta novnika zemlje ne svede na jednu milijardu. Najviše üe biti Kineza i Japanca. Kako ove mere budu poþ ele da se primenjuju. Nijedan grad neüe smete da ima više od unapred utvrÿenog broja sta novnika. veliki broj stanovnika iz velikih gradova üe biti preseljen u daleka podruþja... Svetom üe se upravljati na temelju „izvršnih odredbi" Komiteta 300. Eutanazija za smrtno bolesne i stare üe postati obavezna. 153 . kao što je opisao Kalergi. Energija. 500 miliona. Broj stanovnika Kanade. hrana i voda za neelitu üe biti održavana na nivou preživljavanja. Zapdne Evrope i Sjedinjenih Ameriþkih Država ü e da bude desetkovan brže nego na drugim kontinetnima. posle üega üe se preüi na druge rase. organizovanim epidemi jama smrtonosnih brzo prenosivih bolesti i izgladnjivanjem. Rusiji nametnuo volju Komiteta 300. koje üe odmah po donošenju imati snagu zakona. a proizvodnja hrane üe biti strogo kontrolisana. Boris Jeljcinj primenjuje odredbe Komiteta 300 da bi. brojku koju je lako kontrolisati. nebitni radnici üe biti nasumice birani i slati u nedovljno naseljene gradove zbog popunjavanja „kvota". Najmanje 4 milijarde. pa su naviknuti na poslušnost bez pitanja. Preko potrebni radnici üe biti pre seljeni u druge gradove ako onaj u kome žive postane prenaseljen. a oni koji to od biju bi ü e istrebnljeni u skladu sa pokusom koji je za svetsku vladu sproveo Pol Pot u Kambodži. '# . „beskorisnih izelica" üe biti eliminisano sa lica zemlje do 2050. Dru gi. hrane i lekova. po þevši sa belim narodima Zapadne Evrope i Severne Amerike.

Nikakvi lekovi niti medicinska nega neüe se prepisivati bez izriþitog odobrenja regionalnih vlasti. Kada budu htele da obave ku povinu. stambeni prostor üe postati ograniþen. koje üe da budu nadležne za svaki grad i svako selo. • Neelita u svojim rukama neüe imati nikakav novac. a sve vrste industrije kojima bude dozvoljeno da opstanu biüe pod kon trolom NATO-ovog Rimskog kluba. automobilska industreija. Svakoj osobi koja na bilo koji na þin prekrši pravila i odredbe Komiteta 300 upotreba kartice üe biti obustavljena. • Naknade za posao üe biti isplaüivane po unapred utvrÿenoj skali. 154 . Privatne banke üe postati zako nom zabranjene. Sve transakcije üe se obavljati karticom. pod kontrolom Komiteta 300. üe biti zabranjen rad. takve osobe üe otkriti da im je kartica na crnoj listi i sve vr ste usluga üe im biti uskraüene. osim Me ÿ unarodnoj banci za obra þ un i Svetskoj banci. te in dustrija þelika i teška industrija. • Svim centralnim bankama. • Sjedinjene Ameriþke Države üe biti preplavljene doseljenicima iz stra nih kultura. na kojoj üe biti identifikacioni broj njenog vla snika. Neüe biti dozvoljene nikakve pritužbe na plate. koji üe s vremenom da potisnu „belu Ameriku". Hrana i krov nad glavom üe im biti glavna briga. Ti novi ljudi neüe imati predstavu o istoriji i važnosti Sjedinjenih Ameriþkih Država pa stoga neüe þiniti ništa u cilju odbrane te zemlje.• Pošto bude uništene stambena izgradnja. • Svemirsko i nuklearno oružje svih bivših država üe biti uništeno. je dinstvenoj za sve zemlje pod svetskom vladom. Ko prekrši zakon biüe ubijen na li cu mesta. svi doktori. a trajanje obustave zavisiüe od vrste i ozbiljnosti prekršaja. kojima üe se baviti samo elita. kao i sve institucije za nauþna i svemirska istraživanja. • Svi lekovi i ostali farmaceutski proizvodi. kao ni odstupanja od standardne isplatne ska le koju üe da utvrdi svetska vlada. stomatolozi i ostali nauþni radnici üe biti registrovani u centralnoj kompjuterskoj ba zi podataka. jer je u nji hovim glavama koncept slobode i pravde tako slab da im ništa ne üe znaþiti.

posle þega üe se poticati krvavi sukobi radi „rešavanja" tih razmirica. a biüe izrežirani na svim konti nentima na kojima žive velike grupe ljudi razliþitih nacionalnosti i vera. Iste taktike üe se primenjivati u Srednjoj i Južnoj Americi. poput Sika. nasumice üe se odabrati jedan þlan njegove/njene po rodice. Ti ratovi do istrebljenja dogaÿaüe se pre nego što svetska vlada preuzme vlast. ali üe svako mo üi da ih lovi i ubija na licu mesta. Svi ljudi üe biti u obavezi da do odreÿenog roka predaju kovani ce. puške. eksploziv i automobile. • Sve službe informisanja i svi novinski mediji biüe u rukama svetske vlade. sve pod nadzorom posmatraþa NATO-a i UN-a. a zatim üe dopustiti da jedni protiv drugih vode ratove do istrebljenja. • U sluþaju ozbiljnog prekršaja kartica üe biti oduzeta kod prve sledeüe transakcije. Biüe streljana i svaka osoba koja na bilo koji naþin bude pomagala prekršioce zakona. Prvo üe se poveüavati i ubrzavati njihove etniþke i verske razmirice. Redovno üe se primenjivati kontrolne mere pranja mozga. ili meÿ u afriþkim plemenima. oruž je. imaüe poseban razvoj. Od tog trenutka osoba neüe moüi da dobija hranu. Tako üe se stvoriti velike grupe prekršioca zakona koji üe da žive u predelima u kojima üe da postoje uslovi za preživljavanje. • Radiüe se na jaþanju problema i razmirica izmeÿu suprotstavljenih gru pa. smeštaj.• Pokušaj prodaje „starih" kovanica. pištolje. Ako se prekršilac zakona do utvrÿenog roka ne preda policiji ili vojsci. koji üe da služi zatvorsku kaznu umesto prekršioca. Mladež oba pola üe da bude obuþavana za profesionalne zatvorske þuvare za sistem prisilnih radnih logora svetske vlade. tj. novac i automobile. Samo elita i visoki funkcioneri svetske vlade üe imati prava na privatna prevozna sredstva. ali u obliku „zabave". srebrnih kovanica bivših. ukinu tih država smatraüe se najtežim zloþinom koji üe da se kažnjava smr üu. zaposlenje ni zdravstvene usluge te üe bili službeno stavljena na spisak prekršioca zakona. vodu. što je u Sjedinjenim Ameriþkim Državama veü pro vedeno do te mere da je pretvoreno u umetnost. kao što su Arapi i Židovi. Deca koju üe da od uzimaju „nepodobnim roditeljima". 155 . specijalno osmišljen da se pretvore u okrutne ljude. pakistanskih muslimana i indijskih hindusa.

Rajlija je navodno ubio njegov prijatelj Feliks dok je pokušavao da pobegne iz Rusije. koga je nazvao pravim neprijateljem (The Enemy). što je Peci jasno izneo u obema knjigama koje sam gore pomenuo. u jednoj ruskoj vili koja je obiþno bila rezervisana za boljševiþku elitu. u više knjiga a posebno u knjizi The Chasm Ahead (Put u ponor). Sa tako podeljenim SSSR-om lakše üe da 156 . Kako iz Rajlija ne bi izvukli istinu. Neke od tih planova izneo je na svetlost dana Zbinjev Bžežinski u svom klasiþnom delu The Technotronic Era (Tehnotronska era). Tvrdeüi da üe doüi do rasula ako postindustrijskom Amerikom ne bude vladao „Atlantski savez" (blaži izraz za Komitet 300)." Upravo je zbog ovakvog okrutnog stav Krist Emanuel došao da spase svet. osnivaþ Rimskog kluba. na vrhuncu crvenog terora. kada su u Rusiji ubijani mi-lioni ljudi: „Zašto bih se brinuo koliko ljudi biva ubijeno? ýak i hrišüanska Biblija kaže šta je þovek da bi Bog prema njemu imao obzira? Za mene je þovek samo mozak na jednom kraju i fabrika govana na drugom. Sidni Rajli je bio agent tajne službe MI6. po njegovom mišljenju.Iz navedenog je jasno da je potrebno uþiniti još mnogo posla do uspostavljanja svetske vlade. u kojoj je jasno izneo planove Komiteta 300 o kroüenju þoveka. kao i Aurelio Peci. Peci je citirao ono što je Feliks Džjeržinski jednom rekao Sidniju Rajliju. MI6 je smatrao da je bolje iscenirati njegovu smrt. Dogaÿaji koji su usledili na podruþju bivšeg SSSR-a i pojava nekoliko nezavisnih država u labavoj federaciji s Rusijom odvijali su se upravo onako kako su to zamislili Peci i Rimski klub. zemljama Varšavskog pakta trebalo da se ponudi stapanje sa Zapadom i stvaranje svetske vlade koja üe da vlada svetom na temelju upravljanja krizama i globalnog planiranja. Rajli je svoj životni vek proživeo u krajnjoj raskoši. Ta dobro osmišljena zavera smišljena kada su neki þlanovi britanskog Parlamenta digli galamu i poþeli glasno da zahtevaju izveštaje o Rajlijevim aktivnostima u Rusiji pa je postojala opasnost od razotkrivanja uloge Komiteta 300 u preuzimanju vlasti nad naftnim poljima u Bakuu i još veüe uloge u pomaganju Lenjinu i Trockom tokom Boljševiþke revolucije. koji je poslat da nadzire aktivnosti Džjeržinskog. Peci je predložio maltuzijansko trojstvo na svetskom nivou. Predviÿao je spoj nauþno-tehnološkovojnog aparata Sovjetskog Saveza i Zapadnog Sveta. Komitet 300 je odavno završio planove za destabilizaciju civilizacije kakvu poznajemo. Zbog toga je.

sa jedinstvenom valutom. a njihovu politiku odreÿuju Sjedinjene Ameriþke Države. Ujedinjeni narodi se polako ah' sigurno pretvaraju u telo koje aminuje svetsku vladu. oni postaju sve dramatiþniji. pod vodstvom BIS-a (Meÿ unarodne banke za obraþ un) i MMF-a. Ovo je važan korak na putu stvaranja svetske vlade. Glavni potparol Ujedinjenih nacija Pereš de Kueljar. Privatne banke brzo nestaju. Jedan od dogaÿaja koji su u istoriji Parlamenta zahtevali najviše pažnje praktiþno je prošao neopaženo. Rasprava o sudelovanju Velika Britanije u Zalivskom ratu bila je smešno kratka. Kada danas. Me ÿ unarodni sud u Hagu ü e tokom sledeü e dve godine sve više da služi za rešavanje pravnih nesuglasica svih vrsta. Kada ljudi 157 . Sistem Evropske Ekonomske Zajednice postupno üe da se prenosi na SAD i Kanadu. Potpuno ista stvar dogaÿa se sa britanskim Parlamentom. koji je upravo na odlasku. ujedinjenom sovjetskom državom. Taj sud je. održana je sa zakašnjenjem i to samo tokom predloga za odgaÿ anje sednice. Kada su u pitanju centralne banke. ostvaruju se velikom brzinom. Nikada se u jednovekovnoj istoriji tog parlamenta nije dogodilo da se morala done-ti tako važna odluka. dogaÿaje u Rusiji uporedimo sa dugoroþnim planom Komiteta 300 iz 1960-tih. natovaren novcem od mita. U Evropi postoji veliki broj socijalnih država.izaÿu na kraj nego sa snažnom. kao deo priprema za „deset velikih banaka" koje üe kontrolisati bankarstvo celog sveta. bio je najpopustljiviji þelnik UN-a u istoriji. Planovi Komiteta 300 za stvaranje svetske vlade. Približili smo se taþki u kojoj üe Sjedinjene Ameriþke Države da šalju svoju vojsku u rešavanje svih razmirica koje se iznesu pred Ujedinjene nacije. Sve zahteve Sjedinjenih Ameriþkih Država odobravao je bez pogovora. kao što smo videli u sluþaju Zalivskog rata. Njegov naslednik üe još spremnije da odobrava sve što ameriþ ka Vlada stavi pred njega. prototip pravnog sistema svetske vlade i zameniü e sve ostale sudove. na kraju 1991. a da je za raspravu bilo dopušteno tako malo vremena. esencijalne institucije za planiranje Novog svetskog poretka. to podruþje je uglavnom fait-accompli . a Sjedinjene Ameriþke Države se ubrzano pretvaraju u najveü u socijalnu državu na svetu.Meÿunarodna banka za obraþun je veü (na kraju 1991) preuzela vlast. u kojima je predviÿena podela Rusije. Ljudi u Zapadnoj Evropi idu u smeru saveza država unutar okvira jedne vlade. naravno.

Sjedinjene Ameriþke Države su predvodile takve napade na strane vlade i još uvek ih predvode. kojima se krši ustavno pravo svih graÿana na posedovanje oružja. rušenje republikanskih oblika vlasti odvija se ogromnom brzinom još od završetka Drugog svetskog rata. osim ako to nije deo nekog projekta svetske vlade. pravnog savetnika Džejms 158 . na kojima je 98% kandidata vraüeno u Vašington kako bi mogli da uživaju u lagodnom životu. Do 2010. ali þinjenice govore same za sebe. Pod vodstvom tajnih društava u Americi. Zabrana posedovanja oružja veü je na snazi u tri þetvrtine zemalja na svetu. uprkos njihovim poražavajuüim rezultatima. Obrazovni standard u SAD-u je veü potonuo do tako bednog nivoa da se teško i može nazvati obrazovanjem. prisilno zatvaraju privatne škole. Zapadnu Evropu i Kanadu. što se jasno moglo videti po rezultatima poslednjih izbora u SAD-u. i to uz stalno obezvreÿivanje republikanske baze Sjedinjenih Ameriþkih Država. Na sliþan naþin se uznemirujuüom brzinom narušava i sistem obrazovanja. Kao što sam veü rekao. ukljuþujuüi i Sjedinjene Ameriþke Države. SAD su jedina zemlja u kojoj ljudi još uvek mogu da poseduju sve vrste pištolja i pušaka. posedovanje oružja üe postati stvar prošlosti u SAD-u. Dugaþak je popis vlada koje su srušene od strane Sjedinjenih Ameriþkih Država i neupuüenima je teško da prihvate moguünost da vlada neke zemlje. svetska vlada ne želi da vaša deca budu obrazovana. To je cilj koji je Komitet 300 postavio još pre više od sto godina. može tako da se ponaša. poput genocidnog rata protiv Iraka ili moguüeg uništenja Libije. navodno odane republikanstvu pod jedinstvenim ustavom. u kojima bela rasa þini najveüi procenat stanovništva. uz nedostatak sredstava. ali to zakonsko pravo velikom brzinom nagrizaju zakoni saveznih država i lokalni zakoni. Veliku Britaniju. biüe veoma teško da se od toga odviknu.postanu zavisni od države u smislu osnovnih sredstava za život. Više nije dobro biti patriota. Postoji üeli niz zakonskih strategija kojima se. Sve to je u planu. Rasni ponos je danas nešto od þega treba zazirati i u mnogim delovima sveta se smatra nezakonitim þinom. Poþevši od Lojda Katlera. Razaranje nacionalnog identita odvija se ogromnom brzinom.

Tako üe Ustav. Kao što veü znamo. postao þlan Komiteta 300. Ta nova društveno prihvatljiva „zabava" sastojaüe se od heteroseksualnih predstava. subverzivnim delovanjem sudstva i birokratije. zajedno sa slobodom pojedinca. da nestane. nego parlamentarnoj stezi i glasaþe onako kako im bude nareÿivano.i danas uvodi nove perverzne seksualne kultove. Pornografija se više neüe nazivati „pornografijom". Ubrzaüe se unapred isplanirano degradiranje þoveka razvratnim seksualnim praksama. Veü je u toku proces þišüenja i ulepšavanja te vrste „zabave". Britanska Kruna . pretvori u nezastupniþki parlamentarni sistem. a Katler je. po unapred zacrtanom planu. Taj posao traje od 1979.struþnjaka za ameriþki Ustav. Ubrzo üe velika imena u Holivudu i svetu zabave predlagati te i te klubove kao „obavezne" za seksualne predstave uživo.Eri Kartera. Lezbejstvo i homoseksualizam se neüe prikazivati. Možda mislimo kako je ta faza stvaranje jednog potpuno novog kulta þija je specijalnost perverzno seksualno ponašanje još uvek daleka buduünost. konaþan nacrt takvog parlamentarnog oblika vlasti biüe predoþen Komitetu 300 krajem 1993. U tom novom parlamentarnom sistemu þlanovi parlamenta neüe biti odgovorni svojim biraþima. zbog svoje predanosti tom poslu i cilju. Oni koji vole tu vrstu razuzdane seksualne požude. jedan odbor pravnika . kultovi koji danas deluju su prizvod delovanja Britanske tajne službe u korist oligarhijskih vladara. Umesto toga. kakve danas þitamo o predstavama na Brodveju ili o najnovijim filmovima. super klubovi visokog sloja i omiljena mesta bogatih i slavnih üe javne seksualne pri159 . Veü 1994. godine. uklonimo predrasude o tome da je seks u javnosti nešto ružno i prljavo". üe biti sasvim uobiþajeno u najprestižnijim klubovima i ostalim mestima za zabavu da se organizuje „predstava uživo". Sve to üe biti propraüeno krilaticama poput „zašto to skrivati kada to svi rade. Nezapamüen napad na moralne vrednosti postiüe punu brzinu 1992. i o njima üe u novinama da se pišu pozitivne kritike. godine.preko tajnih službi SIS i MI6 . godine. Kongres. neüe više morati da odlaze u ofucane porno salone. ali po mojim informacijama ona treba da se ubrza 1992. veü seksualnom zabavom za odrasle. neprestano radi na tome da ameriþki zastupniþki sistem.

Sloboda je Božji zakon. Ogromni i sveobuhvatni sistem društvene psihologije koji su izgradili Tavistok institut i njegova ogromna mreža institucija oduvek je u rukama jednog jedinog tela. Iz svog iskustva u obaveštajnom poslu znam da þelnici stranih zemalja to svemoüno telo nazivaju „maÿioniþarima". ukljuþujuüi i Sjedinjene Ameriþke Države i njihovog predsednika. a tako je i danas. „moraju udružiti" sa nearistokratskim. nizozemsku kraljicu. „mraþne sile". kako ih je nazvao. kako to engleska kraljica voli da kaže. a ipak. te aristokrate su odluþile da se pripadnici svetske aristokratije. To je struktura moüi i središte moüi koje deluje izvan dometa bilo kog pojedinog svetskog þelnika ili vlade. koji nikada nije uspeo da doÿe dalje od „hofjudena" (dvorskog Židova).„vojno-industrijski kompleks". Kenedi. matrijarha venecijanske porodice crne aristokratije. ali neverovatno moünim ljudima iz poslovnog sveta. a predsednik Ajzenhauer. dansku kraljicu i ostale evropske kraljevske porodice. o þemu üe još biti reci. „puþanstvu". 160 . jer nije verovao. Njegovo ubistvo je bila operacija Komiteta 300. Velikoj Britaniji i SAD-u u svrhu otupljivanja þovekove þežnje za slobodom završavali su bezuspešno. koji ukljuþuje englesku kraljicu. na pragu 1992. Staljin je za njih skovao sopstveni izraz. radi sticanja vlasti u üelom svetu. Staljin je SSSR naoružao do zuba konvencionalnim i nuklearnim oružjem. ta hijerarhija zaverenika zove se Komitet 300. sastavljeno od nedodirljivog vladajuüeg sloja. Njegovo duboko ukorenjeno nepoverenje i strah od Komiteta 300 pokazali su se potpuno utemeljeni. Na samrti engleske kraljice Viktorije. Popularna zabavna industrija.redbe da pretvori u visoko „umetniþki" oblik zabave. Komitet 300 je vrhovno tajno društvo. jagmila se da diskredituje one koji su pokušavali da upozore na tu najveüu opasnost po slobodu pojedinca i þoveþanstva. Što je još gore. na svetskom nivou. u šta se uverio pokojni Džon F. Svi dosadašnji ogledi koji su se sprovodili u SSSR-u. filmska industrija. koji je þovek oduvek nastojao da podrije i omalovaži. im je dao daleko blaži naziv . neki crkveni „þelnici" üe to i da preporuþuju. pa su tako vrata za sticanje vrhunske moü i otvorena i. To telo. na kraju krajeva. „porodici". þežnja za slobodom je tako ogromna da nijedan sistem do danas nije uspeo da taj oseüaj istrgne iz þovekovog srca.

U filmove koje smo do sada videli ubrajaju se filmovi sa Džejmsom Bondom. Klej Šo. bio je vrlo blizu razotkrivanja zavere o Kenedijevom ubistvu . Ti filmovi su bili bajke þija je svrha da se sakrije istina o tome da takve organizacije zaista postoje i to u daleko veüim razmerama nego što i najplodniji holivudski tvorci ideja mogu da zamisle. * . 161 . itd. koja je takoÿe deo Komiteta 300. pošto sve druge metode propadnu. u mestima poput Bolnice ratne mornarice u Betesdi i zatvora Vejkvil u Kaliforniji. te iskljuþivo po nalogu Komiteta 300 sprovode ubistva ljudi na visokim položajima. On postoji i u Evropi i u Sjedinjenim Ameriþkim Državama. Ugovorni agent CIA-e. Matarese Circle. tela i duše.Ali. Operacije te kancelarije finansirala je i verovatno ih još uvek finansira porodica Oltramejr . Kenedijevim ubistvom je rukovodio PERMINDEX. koji je takoÿe bio ugovorni agent CIA-e (obojica su umrla od namerno prouzrokovanog brzo delujuceg raka). . koji je godinama bio prvi operativac engleske kraljice za „kontrolu gamadi". sa dolaskom Novog svetskog poretka-svetske vlade. upravljao je PERMINDEX-om iz centra Trejd Mart u Nju Orleansu. vlasnici Ženevske banke Lombard-Odier (Lombard-Odier Bank of Geneva).uspevši da do ÿ e do Kleja Šoa. a potom su ga „resili" i Šoa proglasili nedužnim u pogledu umešanosti u zaveru za Kenedijevo ubistvo. Ono što danas doživljavamo samo je sitnica u poredenju s onim što tek dolazi. Džim Garison. Bivši državni advokat u Nju Orleansu. ýinjenica da je So eliminisan na isti naþin kao i Džek Rubi. Prva osoba za kontakt bio je Žak Sostel (prema podacima tajne službe G2 Ameriþke vojske). Ipak. ubrzaüe se dalekosežni ogledi nad ljudima kako bi se ta þovekova Bogom dana þežnja za slobodom istisnula iz njegovog uma. Napad na dušu je zadatak mnogih društvenih ogleda koji se pripremaju i žalim što moram da kažem da üe institucije u Sjedinjenim Ameriþkim Državama igrati glavnu ulogu u tim strašnim eksperimentima koji se veü sprovode na lokalnom nivou. jasno govori da je Garison bio na pravom tragu. Jedna druga kancelarija za ubistva nalazi se u Švajcarskoj i donedavno je na njenom þelu bila osoba iz senke þija se nijedna fotografija nije pojavila od 1941. pod vodstvom Sir Vilijama Stivensona.švajcarska crna aristokratija. Assassination Bureau je potpuno istinit film. Assassination Bureau.

ali nije mogao da objasni zašto je krijumþario drogu u SAD. Tajna služba (Secret Ser vice) i CIA taþno znali kako predsednika Kenedija da liše osiguranja i PEMINDEX-ovim strelcima olakšaju njegovo ubistvo na Trgu Delej. Tajna služba SDECE otkrila je i sovjetsku krticu u De Golovoj Vladi. Ceo sluþaj je beskrajno smrdeo na nameštaljku. pa su FBI. u de cembru 1963. Da bi diskreditovao SDECE. Topaz. Alen Dules. zahvaljujuüi odliþno obavljenom poslu francuske obaveštajne službe DGSE (bivše SDECE). Zbog svojih uspeha u pronalaženju stranih agenata. važnim þlanom Komiteta 300 i vrlo važnim imenom u teksaškoj naftnoj industriji. ' Jedan drugi primer istine prikazane u obliku izmišljene priþe je roman Leona Urisa. uz ostalo. Isti taj Žak Sostel je bio osoba za vezu sa gerilskom grupom Sendero Luminoso (Blistava staza). francuska obaveštajna služba je postala predmet zavisti tajnih službi svih zemalja i upravo je ta grupa sledila „Šakala" do krajnjeg odredišta i ubila ga pre nego što je uspeo da ispali metak na sveþanu automobilsku povorku generala De Gola.Ova grupa bila je tesno povezana i sa Alenom Dulsom i Žan de Menilom. Posle dugotrajnog „ispitivanja" De Lutje je „priznao". poznatoj i pod nazivom Secret Intelligence Service (Tajna obaveštajna služba). Francuska služba SDECE je uposlila pametne mlade ljude koji su uglavnom bili diplomirani struþnjaci. koji sadrži istinitu priþu o aktivnostima Tiro de Vožo162 . Tada su saznali metode koje je SDECE primenjivao u zaštiti De Gola. tako da nije bilo suviše infiltrirana agentima iz MI6 i KGB-a. Odelenje šest). pod šifrom „Jackal" (Šakal). u koje je Žak Sostel bio direktno umešan. posebno sveþane automobilske povorke. koja je štitila Komitetove proizvoÿaþe kokaina u Peruu. taj posao je poveren tajnoj službi MI6 (Militarv Intelligence Department Six = Vojno-obaveštajna služba. skraüeno SIS. Baza podataka vojno-obaveštajne službe G2 pokazuje da je ta grupa bila duboko umešana u trgovinu oružjem na Bliskom istoku. þoveka koji je bio i veza CIA-e u Langliju. Ta služba je. Kada su svi moguüi pokušaji ubistva francuskog predsednika De Gola propali. organizovala najmanje 30 pokušaja ubistva generala De Gola. koji je mrzeo De Gola (oseüanja su bila obostrana) smestio je agentu SDECE-a Rodžeru de Lutjeu da ga uhvate s koliþinom heroina vrednom 12 miliona dolara.

Takva praksa dezinformisanja je uobiþajena protiv ameriþkih desno orijentisanih patriotskih grupa. Pripadnici ove jedinice su ubili þelnike PLO-a i kidmapovali Adolfa Ajhmana. nego ih jednostavno zovu „The Guys" (Momci). poznate i kao Jedinica Glavnog odelenja za prisluškivanje. taj posao nije baš bio uspešan. MOSSAD ima prednost i zato što ima pristup podacima svih ameriþkih agencija za sprovoÿenje 163 . MOSSAD ima ogromnu prednost u odnosu na obaveštajne službe drugih zemalja zato što u svakoj zemlji postoji dominantna jevrejska zajednica. MOSSAD se u poþetku sastojao iz tri grupe: Kancelarije za vojno-obaveštajnu službu. Ser Vilijem Stivenson iz tajne službe MI6 preusmerio u jedinstvenu tajnu službu pod okriljem Politiþkog odelenja izraelskog Ministarstva spoljnih poslova. posebno jedan pisac koji snažno zagovara hrišüansko desno krilo. ýovek može da oprosti nekome ko nema nikakvog obrazovanja iz podruþja rada tajnih službi. Ali. Dejvid Ben Gurion. þlan Komiteta 300 dobio je znaþajnu pomoü od tajne službe MI6 u objedinjavanju te tri službe. Ovu službu MOSSAD-a nikada niko ne pominje pravim imenom.lija.Mosadova imena".. po uzoru na britanski SAS (Special Air Service = Specijalna služba Ratnog vazduhoplovstva). ýudno kako to neznanje ljude ne spreþava da svuda izbacuju . istog onog agenta KGB-a koga je francuska tajna služba SDECE otkrila kao agenta KGB-a i CIA-e. „The Guys" su samo kancelarija posebne britanske obaveštajne jedinice SAS. pa ih je 1951. kao i üeli MOSSAD. ** Prouþavanjem društvenih i kaznenih podataka MOSSAD može da pronaÿe agente meÿu jevrejskim lobijem svake zemlje. što se prihvata kao istina. Mnogi nazovi pisci navode besmislene reþenice o toj službi. Britanska obaveštajna služba je pomogla oko osposobljavanja i opremanja službe Sarajet Maktal. Agenti ove jedinice. deluju po ratnim pravilima. MOSSAD je poznat i pod nazivom „Institut" (The Institute). s grupom za specijalne operacije špijunaže i „crnih poslova". koje potom može da drži u šaci i da ih prisili da besplatno rade za MOSSAD. koja ih redovno obuþava i osavremenjuje u pogledu novih metoda rada. a skoro svi se temelje na istinitim dogaÿajima. Postoje brojni romani o aktivnostima MOSSAD-a. Politiþkog odelenja Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva za bezbednost (Šerut Habitakon).

Graÿani SAD-a bi bili šokirani. zen budizam. Zapanjujuüe je koliko se dezinformacija ubacuje na ameriþko „tržište". Ted Tarner je nedavno dobio mesto u Komitetu 300 kao priznanje za svoje pravljenje „vesti" na CNN-u. veštiþarenje. tj. Britanski MI6 (u SAD-u) u tu svrhu proizvodi mnoštvo gluposti. u Institutu Tavistok. ali nije poznato da li njegov nasleÿnik uživa u tom položaju. þak i onih koje ni na koji naþ in nisu povezane sa politikom. i ne bude podkupljen. Vrlo je lako skreenuti ozbiljne istraživaþe sa puta Komiteta 300. Postoji moguünost da uživa. delfsko sveštenstvo u þast boga Apolona (þiji je þlan bio i Aristotel) i na stotine malih „kultova". pomoü u masona u Vatikanu. biva skrenut sa puta i dobro nagra ÿ en. Papa Ivan Pavle I je tiho ubijen zato što se. što je i uþinio.zakona i obaveštajnih agencija. posle þega i on sam poþinje da doprinosi pisanju romana tipa Džejmsa Bonda. neki vatikanski þelnici su danas þlanovi Komiteta 300. Komitet ima moü i sredstva da ljudima ovog sveta kaže šta god želi i da ogromna veüina u to poveruje. jogizam. besni i ozlojeÿeni kada bi znali koliko MOSSAD zna o životima miliona Amerikanaca svih profesija. Ruben Šiloa. a još više kako se to sve proguta.. Kenedija ubistvo je poþinjeno uz veliki publicitet i krajnje okrutno kako bi poslužilo kao upozorenje svetskim voÿama da ne izmiþ u kontroli. onda biva ubijen. Njegov nasleÿnik Ivan Pavle II javno je ponižen u znak upozorenja da prestane i odustane od svojih namera. Kao što üemo da vidimo. fondacijama. Ono što možemo videti u mikrokosmosu MOSSAD-a je domen kontrole koju „olimpijci" imaju nad obaveštajnim službama. U sluþaju Džona F. svih vrsta. stvaranjem javnog mišljenja (anketama) i televizijskim „informativnim" medijima na svetskom nivou. Jed164 . MOSSAD ima vrlo sposobnu službu za dezinformisanje. bio je þlan Komiteta 300. približio Komitetu 300. oni ga ili uspešno kupe ili ga podvrgnu nekoj vrsti „spcijalne obuke". skraüeno ONI) ELINT daje besplatne usluge Mossadu. zabavom. Ako osoba kao što je bio Džon Kenedi sluþajno naiÿe na istinu o tome ko upravlja svetskim dogaÿajima. kao što je „novo doba". Ameriþki obaveštajni sektor ratne mornarice (Office of Naval Intelligence. Prvi šef MOSSAD-a. Kada god neki istraživaþ sluþajno nabasa na ovu zastrašujuüu grupu.

za koju bih mogao da dodam kako je 165 . kojem redovno dostavljaju svoje izveštaje. iz oþiglednih razloga. promenjena imena nekih likova i mesta. ONI. više nego ijedan drugi sluga iz Komiteta 300. organizacije koja je odgovorna samo nekolicini biranih kongresmena. Ameriþku voj-noobaveštajnu službu. Obaveštajnu službu Ministarstva spoljnih poslova. koje nisu uspeli da skrenu s puta. Trumana smatrao „svojim üoveþuljkom" iz grada Indenpendensa (u prevodu: Nezavisnost. skraüeno NRO). „þoveka bez imalo nezavisnosti". Vatikansku obaveštajnu službu. iako su. Ali je francuska tajna služba uspela da preseþe „Šakalove" planove i da odbrani De Gola. Ti „penzionisani" obaveštajci izjavili su kako ta sila poseduje supertajnu službu koja je potkupila KGB.da je samo jedan operativac tajne službe MI6 bio zadužen za ubistvo Šarla de Gola apsolutno je taþan. U svetlu podataka službe MI6. hijerarhiju zaverenika nazvala je „Force X" (Sila X). ýerþil je.). Postojanje NRO-a je bilo poznato samo malom broju ljudi van Komiteta 300 sve dok na njih. nije naleteo Truman. To je tvorevina Komiteta 300. ClA-u.na grupa „penzionisanih" britanskih obaveštajaca.knjigu The Day of the Jackal (Šakalov dan). za þije postojanje je dobro znao buduüi da je bio pozvan da se uþlani. Ameriþki Kongres ni danas ne zna koliki je godišnji raþuin NRO-a. Uzmimo još jedan primer takvih „književnih" dela . pa þak i najosetljiviju od svih ameriþkih obaveštajnih službi . Stanje je došlo do usijanja kada je De Gol povukao Francusku iz NATO-a i odmah zapoþeo sa izgradnjom sopstvenih nuklearnih snaga. takozvane „force de frappe" (udarne sile). ali podatak . pr. potpuno sluþajno.Nacionalnu kancelariju za izviÿanje (Nacional Reconnaissance Office. na osnovu koje je snimljen veoma dobar film. To se odnosilo na þinjenicu da je masonerija kontrolisala svaki Trumanov potez. ali nikada ne smemo da dovodimo u pitanje da li ta stvarnost zaista i postoji. nap. DGSE. Generala De Gola je postalo nemoguüe kontrolisati jer je odbio saradnju Komitetu 300. ýerþil je imao svog udela u osnivanju te kancelarije i navodno je pozeleneo od besa kada je saznao da ih je Truman otkrio. Dogaÿaji povezani sa radnjom te knjige su istiniti. Upravo zbog toga filmske i književne parodije o raznim ograncima i podkancelarijama Komiteta 300 imaju svrhu da odvuku pažnju od stvarnosti. To je tako razljutilo Komitet da je naredio De Golovo ubistvo. þak i svakih nekoliko sati.

Za razliku od drugih tajnih službi. Novac dobija od kraljice i od „privatnih fondova". Ne postoji nikakva zvaniþna arhiva o uspehu i neuspehu službe MI6. zapanjile i najupuüenije i upa-vo zbog toga važi za „glavnu službu" Komiteta 300. Blejk i Blant nanela veliku štetu moralu njenih agenata. Meklin. koje su aludirale na povezanost Komiteta 300 s tim „ogledima". sumnjaju u njegovo postojanje. toliko je tajanstvena. danas Elizabete II. Jedini uslov je znanje stranih jezika. Ono što postojanje Komiteta 300 þini neverovatnim jeste neverovatna diskrecija koja ga prekriva. glavnog stratega kraljice Elizabete I.. kada bi se obelodanile. Zato ljudi. kada je na njegovom þelu bio ser Mensfild Kaming. Komitet 300 þine pripadnici britanske aristokrati je ko166 .M" u filmovima Džejmsa Bonda. što je i za oþekivati. koga su uvek oznaþavali slovom ..C" pa odatle i slavni . MI6 ne postoji zvaniþno. koje je sprovodio jedan þlan kraljevske porodice koji je u isto vreme bio i visoki þlan Škotskog obreda masona (Scottish Rite of Freemasonrv). Nijedan mediji nije nikada ni spomenuo tu zavereniþku hijerarhiju. U današnjem obliku MI6 postoji od 1911. a smatra se da je to iznos izmeÿu 300 i 500 miliona dolara godišnje. Uz pomoü takve strašne sile Komitet 300 nije imao strah od svoga moguüeg razotkrivanja i to stanje üe trajati još decenijama. Kandidati prolaze kroz strogo „privikavanje na krv" (blooding). MI6 vuþe korene sve od ser Frensisa Volšingema. za operaciju prljavih trikova. posao koji je obavila francuska obaveštajna služba graniþi se s þudom. kao što smo videli i u sluþaju Rodsovih stipendista koji su uvuþeni u Okrugli sto. Veruje se da je kraljica Viktorija bila priliþno paranoiþna u pogledu tajnosti ovog društva. ali niko ne zna taþnu sumu. Komitet 300 je pod veüinskom vlašüu britanskog monarhizma. buduüi þlanovi se uzimaju sa univerziteta i drugih podruþja obrazovanja. te se veoma trudila da prikrije masonske poruke ispisane krvlju žrtava „Džeka Trboseka". Tokom vekova MI6 je stvorila arhivu koju nijedna druga strana služba ne može ni približno da stvori.to glavni izvor Komiteta 300 kada je reþ o obaveštavanju. kapetan Kraljevske ratne mornarice. iako je katastrofalna izdaja grupe Bardžis. Agenti službe MI6 su prikupljali podatke sa svih strana sveta i sprovodili tajne operacije koje bi. a angažuju ih uvežbani „lovci na talente".

Struktura Komiteta 300 izgleda ovako: Tavistok institut na Univerzitetu Saseks i na više mesta u Londonu je u vlasništvu i pod kontrolom Kraljevskog instituta za meÿunarodne poslove. posebno na podruþjima na kojima banke deluju kao obraþunske kuüe i perionice para od droge. 3) nekretninama. Glavna „velika britanska imena" su Engleska banka (Bank of England). Ibero-ameriþku banku (Banco de Ibero-America). elektronske komunikacije.ja ima poslovne interese i udruženja u svakoj zemlji na svetu. sastoji se od grupe najveüih meÿunarodnih kompanija þija se podruþja poslovanja preklapaju i prepliüu sa: 1) osiguranjem. ukljuþujuüi i SSSR. koja je po završetku Drugog svetskog rata promenila ime u Grupa zvezda. nego neka zona sumraka za prikrivene operacije odlivanja kapitala. Svetska banka (The World Bank) i Hongkongška i šangajska banka (Hong Kong and Shanghai Bank). Privatnu banku (Banca Privata). itd. Kolumbijsku banku (Banco del Colombia). zato što obavlja poslove odlivanja kapitala u SAD i iz SAD-a. Na hiljade banaka. Lugano nije ni u Italiji ni u Švajcarskog. velikih i malih þine bankarsku mrežu Komiteta 300. Ambrosiano banku (Banco Ambrosiano). u prvom redu u dolarima i ameriþkim državnim obveznicama. centru za oticanje kapitala venecijanske crne aristokratije. Od posebnog interesa je Italijanska švajcarska banka (Banca della Svizzera Italiana. BSI). a u isto vreme je i istaknuti „insajder" i predstavnik te banke za SAD. Bankarstvo nije esencijelno. Svaka od ovih banaka je povezana i/ili kontroliše na stotine hiljada velikih i malih banaka širom sveta. ukljuþujuüi kibernetiku. þiji je „hofjuden" u Americi upravo Henri Kisindžer. Džordž Bol je vlasnik velikog udela u toj banci. Grupa orlova zvezda. ameriþke Centralne banke (Federal Reserve Banks). englesku banku Barkli (Barclavs Bank). Banka American Express (American Express Bank) služi za recikliranje novca od droge. 2) bankarstvom. 4) zabavom. Holandsku banku (Netherlands bank). Meÿunarodna banka za obraþune (Bank of International Settlement). 167 . ukljuþujuüi i Italijansku komercijalnu banku (Banca Commerciale d'Italia). ali je od vitalne važnosti. 5) visokom tehnologijom. Smeštena je i izolovana u „neutralnom" Luganu.

predsednik džinovske Angloameriþke korporacije (Anglo American Corporation). meÿu kojima je i banka Citicorp. Na primer. te i njihovu prodajau i distribuciju po svetu. British Bank od the Middle East (Britanska bliskoistoþna banka) i Royal Bank of Canada (Kraljevska kanadska banka) samo mali deo popisa „specijalnih banaka" u službi Komiteta 300. Ubrzo posle toga uložio je 10 milijardi doalra u posebnu agenciju. Bank od Scotland (Škotska banka). a glavni savetnik agencije je bio Robert Kler. titanijum. izjavio je kako se sprema da se prikljuþi severnoameriþkom bankarskom tržištu. Jedina kompanija koja je Openhajmeru bila konkurenicja na podruþju dragocenih metala i minerala bila je kompanija Consolidated Gold Fields of South Africa. U odboru Citicorp-a bio je Volter Vriston. vizija koja je poþela prolivanjem krvi na hiljade i hiljade belih farmera i njihovih porodica u Južnoj Africi. Bank of New Scotia (Banka Nove Škotske). Time su zlato. železna ruda. bakar. Banco Nacional de Panama (Panamska narodna banka).BCCI. uran i još 52 metala i minerala. Openhajmeri iz Južne Afrike su daleko jaþi „teškokategoraši" od Rokfelera. Bank of Geneva (Ženevska banka). Dok su SAD stajale prekrštenih ruku. 1981. koja kontroliše rudnike zlata i dijamanata. Komitet 300 üe podvrgnuti SAD jednakim merama kada na nas doÿe red. Banka Hapoalim. Banque de Pariš et Pays Bas (Pariška i holandska banka). a osnovana je i kancelarija na Bermudskim ostrvima. Sesila Džona Rodsa. koje istorija beleži kao „Bure". godine Hari Openhajmer. ali je Openhajmer preuzeo kontrolu nad njom tako što je kupio 28% deonica i postao najveüi deoniþar. kao i ostatak sveta. lovištu britanske kraljevske porodice. þija je svrha kupovina udela u velikim ameriþkim bankama. Banka Leumi. Bank of Montreal (Montrealska banka). platina. dijamanti. od kojih su mnogi od klju þnog znaþaja i za SAD. Svoju agenciju za ulaganje je nazvao Minorco. prešli u ruke Komiteta 300. tantal. BNL. 168 . Standard banka. Time je potpuno ostvarena vizija jednog od prvih južnoafriþkih þlanova Komiteta 300. što neüemo dugo þekati. Bank of Ireland (Irska banka). taj mali narod bio je podvrgnut najstrašnijem genocidnom ratu u istoriji sveta. Banco Mercantil de Mexico (Meskiþka trgovaþka banka).

Engleske kompanije koje kontroliše britanska kraljevska porodica su: Eagle Star. verovatno najmoünija „fasada" Vojno-obaveštajne službe Odelenja šest (MI6). koji vuku korene od cara Justinijana: sir Džojslin Hambro iz (trgovaþke) banke Hambros. i Umberto Ortolani iz istoimene prastare porodice crne aristokratije. Ona je fasada i za mnoge britanske banke. roÿaka belgijske porodice Rotšild. kao poþasna predsednica Komiteta 300. þiji je promet deonica na Vol Stritu dvostruko veüi od prometa deonica ameriþkih investitora. drugi po redu najbogatiji þovek u Nemaþkoj. i baron Pjer Lamber. Oba ta osiguravajuüa društva kontrolišu veliki broj investicionih banaka. u þijem su vlasništvu i koje kontrolišu veüinu ameriþkih osiguravajuüih kompanija. iako po veliþini nije ni blizu kompaniji Assicurazioni Generali. ukljuþujuüi i Allstate Insurance. koji se svakodnevno sastaju u Londonu) i Barclavs Bank (jednog od utemeljivaþa Ameriþkog naionalnog kon169 . danas pokojni). pripadnika crnog rimskog i venecijanskog plemstva. Drugi pripadnici crne venecijanske aristokratije koji su þlanovi Komiteta 300 i þlanovi upravnih odbora ASG-a i RAS-a su pripadnici familije Dona. dopiru do najstarije porodice Lucati ^pripadnika crne aristokratije. meÿu njima su najveüe takve kompanije. baron Avgust fon Fink (Fink. Pjerpaolo Lucati Fuiz. þiji koreni. porodica Alba. potomci drevnog velikog vojvode od Albe. Eagle Star kompanija.Osiguravajuüe firme igraju kljuþnu ulogu u poslovanju Komiteta 300. kao što su Assicurazioni Generali iz Venecije. Eli de Rotšild iz francuske porodice Rotšild. Prudential Assurance Companv. u zlatnim švajcarskim francima. Istaknuti þlanovi upravnih odbora te dve osiguravajuüe kompanije þlanovi su Komiteta 300 iz porodice Giustiniani. najveüa i druga po redu osiguravajuüa kompanija na svetu. Kljuþno mesto na ovom popisu zauzima Eagle Star. prosto zbog toga što su joj vlasnici þlanovi porodice engleske kraljice koja. Eagle Star kompanija je više od velike „fasade" za MI6. finansijera španskih Habsburga. M. ukljuþujuüi i Hill-Samuels. i Riunione Adriatica di Sicurata. koja vuþe korene od istoimenog senatora starog Rima. Franko Orsini Bonakasi iz stare cmoplemiüke porodice Orsini. koja svoja sredstva drže u Meÿunarodnoj obraþunskoj banci u Švajcarskoj. N. preko te kompanije sprovodi ogroman uticaj. Rothschild and Sons (jednog od „odreÿivaþa" cene zlata. stari preko 600 godina. je verovatno podjednako važna.

godine na þelo RCA-a je imenovan Dejvid Sarnov. P. Bendix. Royal Dutch Shell. Za razliku od CIA-e. IBM. Prvi predsednik RCA-a je bio þovek po imenu J. Ameriþka radijska korporacija) je osnovana još 1919. NBC. Morgan Gurantee and Trust (koje rade za britansku krunu) i United Fruit. po britanskim zakonima je iznošenje imena þlanova službe MI6 ozbiljno kažnjivo delo. Westinghouse. ITT. Neke od tih kompaonija su Rank Organization. pa stoga sledeüi spisak ukljuþuje samo „sami vrh" te tajne službe.gresa. RCA (Radio Corporation of America. što üemo videti u nastavku. Kuhn Loeb. ljude koji su (ili su bili) þlanovi Komteta 300: • • • • • • lord Hartli Šoukros ser Brajan Edvard Mauntin ser Kenet Kit ser Kenet Strong ser Vilijam Stivenson ser Vilijam Vajzmen Svi navedeni su (ili su bili) duboko povezani sa kljuþnim kompanijama Komiteta 300. Tajna služba MI6 upravljala je velikim brojem tih kompanija preko Britanske obaveštajne službe smeštene u zgradi RCA-a u Njujorku. E. gde je bilo sedište njenog glavnog funkcionera sir Vilijama Stivensona. Xerox Corporation. Atlantic Richfield. 1929. ispretpletanim doslovno s hiljadama kompanija iz svih ekonomskih grana. Marine Midland Bank. Ravtheon. Morgan Oven Jung. Westinghouse Corporation. kao britansko obaveštajno središte kompanije G. RCA. koji je bio Jungov pomoünik na Pariškoj mirovnoj konferenciji 1919. United Fruit Companv i mnoge druge. Textron. po kome je Jungov plan i dobio ime. British Petroleum. Na Vol Stritu postoji üela mreža banaka i brokerskih kuüa koje se brinu o tržištu deonicama za Komitet 300. Lehman Brothers.. BBC i CBC u komunikacijama. na kojoj su pobedniþki „saveznici" poraženoj Nemaþkoj zabili nož u leÿa. a najistaknutije u toj mreži su ku ü e 170 . ANC-a). CBS. General Electrics. Može se s velikom sigurnošüu reüi da su najmoünije britanske oligarhijske porodice osnovale Eagle Star kao sredstvo za „crne operacije" protiv onih koje se suprotstavljaju politici Komiteta 300.

a druga imena üemo da dodamo kako budemo na njih nailazili na raznim podruþjima poslovnog života. banke i osiguravajuüe kompanije Komiteta 300 deluju pod jedinstvenim zapovednim telom koje pokriva sva moguüa pitanja strategije i 171 . Korporacije. Eastman Dillon. Taj posao bi uskljuþivao i konstantno pretraživanje poslovnih imenika Dun and Bradstreet Reference Book of Corporations. Kako se ove þinjenice mogu proveriti? Neke se. Veü smo naveli imena mnogih þlanova Komiteta 300 iz najbogatijih porodica venecijanske crne aristokratije. koja zauzimaju i dan danas. britanska i ameriþka izdanja Ko je ko (Who is Who). Dejvid Rokfeler izgleda kao siromašni roÿak. Brokerska kuüa Drexel Burnham Lambert bila je omiljena kuüa Komiteta 300 dok nije prešla granicu koju je postavila druga brokerska kuüa Morgan Guarantee. u stvari. Standards and Poors. þiji su glavni direktori na kraju odgovorni za sprovodenje naredbi Komiteta 300. nekadašnjim vlasnicima koncesije Nemaþke pošte.„autsajdera". Ne zaboravite da neke od najbogatijih porodica sveta žive u Evropi pa je stoga prirodno da imaju prevagu u Komitetu 300. Dinastija Fon Turn iJTaksis je stara 300 godina i njeni þlanovi iz generacije u generaciju imaju svoja mesta u Komitetu 300. a kuüa Philbro se spojila s kuüom Salo-mon Brothers. Tim kontrolnim mehanizmom Komitet 300 se brine o tome da njegovi þlanovi i njihove razgranate korporacije svoja ulaganja na Vol Stritu obrüu dvostruko brže od ostalih stranih ulagaþa . þije se smernice prenose preko Morganovih grupa i zatim provode kroz kljuþne brokerske kuüe. uz mnogo sati rada na povezivanju imena i njihovih veza sa poslovnim svetom. Sada üemo da navedemo imena nekih Amerikanaca koji su þlanovi Komiteta 300 i da pokušamo da pratimo njihove porodiþne i druge veze s Britanskom Krunom. Kuüa Philbro je isturena ruka Openhajmera iz kompanije An-glo American Corporation. Lazard Freres i Kuhn Loeb Rhodes. grupe Morgan. godine skoro sve brokerske kuüe na Vol Stritu su prodale veüinske udele Komitetu 300. i ne mogu proveriti zato što su podaci uzeti direktno iz baza podataka obaveštajnih službi. Ništa se ne dešava na Vol Stritu što nije pod nadzorom Engleske banke (Bank of England). U poreÿenju s porodicom Fon Turn i Taksis. 1981.Blyth. ali uz mnogo trþkaranja i rada moguüe je pronaüi mnoge izvore koji mogu potvrditi bar deo ovih þinjenica.

masonske organizacije. Sve te velike televizijske mreže su nastale kao ispsotave RCA-a a posebno National Broadcasting Companv (NBC). To se odnosi na finasije. 172 . Komitet je jedini organizovani sistem moüi na svetu koji stoji iznad svih vlada i svih pojedinaca. promotere raznih kultova i utemeljitelje rok muzike. koji se preselio u London istovremeno kada se sir Vilijam Stifvenson preselio u zgradu RCA-a u Njujorku. kokain.. koja je prva osnovana. pitanja odbrane i politiþke stranke svih boja i vrsta. Britanska Kruna je centar kontrole iz koga sve stvari izviru. osnovan je i American Broadcasting Companv (ABC). Zanimljivo je navesti da je tajni dokument Tavistoka. možemo videti da se njegova uprava sastoji od figura iz britansko-ameriþkog sistema koje imaju istaknuta mesta i u organizacijama kao što su CFR. To je. kreditno-finansijske banke. Bilderbergeri. narod SAD-a. Okrugli sto. Kao što izreka kaže: . a ubrzo posle nje.kohezionog delovanja. Ako se vratimo RCA-u. opijum i farmaceutske proizvode. kao i sestrinskim kompanijama. Vilijam Pejli je školovan u Tavistok institutu za tehnike masovnog pranja mozga i tek onda je dobio prolaznu ocenu kao osoba kvalifikovana da bude na þelu CBS-a. a to ukljuþuje i organizovanje svetske religije. koji je napisao Institut za istraživanje Stanford i koji se obiþno naziva Zavera Vodolije. vlada Britanska obaveštajna služba.U svemu ima svoje prste". NATO. to ztnali) pod nadzorom Velike Britanije i sve ingormacije koje nam plasiraju prvo idu u London na odobrenje. Milnerova društva i Isusovsko-aristotelovsko društvo (Jesuit-Aristotle Societv). finansiran donacijama sve tri navedene televizijske mreže. Jasno je da je podruþje komunikacija pod strogom kontrolom. Nema tela koje Komitet ne može da dosegne i kontroliše. dakle. Medu njima je bio i Dejvid_Sarnov. Trilateralna komisija. svemoüna grupa olimpijaca þiji je temelj moüi u Londonu i u finansijskim centrima londonskog City-ja koji þvrsto u svojim rukama drži minerale. Rimski klub. 1951. kojom. bez obzira na to koliko se oseüaju moünim i sigurnim. Tako su sve naše televizijske mreže (da smo barem mi. metale i drago kamenje. Treüa velika televizijska mreža bila je Columbia Broadcasting Svstem (CBS).

þiji je direktor Robert M. koja upravlja londonskim sistemom podzemnih železnica. Linovic je Komitetu 300 važan zbog svog dugogodišnjeg iskustva u pranju novca od droge preko banaka Marine Midlend i Hong Kong and Shangai Bank. jedne od kreditno-finansijskih kompanije britanske kraljevske porodice. direktor kopanije Tube Investments. ýlan Upravnog odbora Xeroxa su i Robert Sproul. koji je dosta zanimljiv zato što je kao rektor Univerziteta Roþester u saradnji sa CIA-om dozvolio Tavistoku da koristi prostor i opremu Univerziteta za sprovoÿenje dvadesetogodišnjeg ogleda na drogi MK-Ultra LSD. predsednik moüne kompanije Eagle Star i jedan od direktora korporacije English Propertv Corp. jj Itaknuti þlanovi Upravnog odbora Organizacije Rank. . bivši ameriþki ministar finansija Vilijam Sajmon i Sol Linovic. 173 .'su: • lord Helsbi.korporacijama Xerox iz Roþestera u saveznoj državi Njujork. Helsbi je i jedan od direktora u ogromnoj kompaniji Imperial Group i u Industrial and Commercial Finance Corporation.Sve tri navedene mreže imaju svoje predstavnike u Komitetu 300 i povezane su sa ogromnim masovnim komunikacijskim kompanijama . Frank je i jedan od direk tora Engleske banke (Bank of England). koji su istovremeno i þlanovi Komiteta 300. Takvu zloupotrebu svojih prostora i opreme dozvolilo je još 85 ameriþkih univerziteta. • ser Denis Mauntajn. Koliko god je Xerox divovska korporacija. jednog od glavnih kanala za prebacivanje novca pomoüu „putniþkih þekova".U Upravnom odboru Xeroxa su i Hauard Klark iz American Expressa. • ser Arnold Frank. Bek upravo þlan Komiteta 300.konglomerat sa sedištem u Londonu i pod potpunom vlašüu uže porodice kraljice Elizabete. zasenjuje je Organizacija Rank . predsednik banke Midlend . kancelarije londonskog društva Prudential Assurance Companv Limited. koja uveliko nadzire Ameriþ ke Centralne banke (Federal Reserve Banks). koji je u ime Komiteta 300 vodio pregovore za potpisivanje Ugovora o Panamskom kanalu. Bek je i direktor osiguravajuüeg društva Prudential Life Insurance Companv.obraþunske kuüe za novac od droge.

bivši predsednik Udruženja britanskih ban kara (British Bankers Association). Morgan. kompanija i banaka su tako povezane i ispretpletane da ih je skoro nemoguüe razvrstati. direktor mo ü ne banke Morgan Grenfell i direktor kompanije Prudential Assurance. Aspen instituta za humanistiþke studije i Veüa za inostrane odnose. „princ kompanije". World "VVildlife Fonda. kao i jedan od direktora džinovskog konglomerata Unilever. þ ime se kontrola ameriþke fiskalne politike þini veoma jednostavnom. jedan od direktora banke Standard Bank of South Africa . Mnoge od ovih organizacija i institucija. direktor Engleske banke. Obratite pažnju na þinjenicu da su toliki me ÿ u njima u isto vreme i direktori Engleske banke. Bredšou je i predsednik NBC-a.'!. koji je dokrajþio vlast Jana Srni ta u Rodeziji da bi na njegovo mesto mogao da doÿe Robert Mugabe. direktor Engleske banke i þlan Odbora Meÿunarodne obraþunske banke. F.. sestra nadvojvode od Kenta i voÿe Škotskog obreda masona. U odboru RCA-a sedi Tornton Bradšou. • lord O'Brajan od Loterbija. banke Malta International Banking : Corporation (banke Malteških vitezova). Rimskog kluba. Ogilvie je i jedan od direktora Engleske banke i predsednik divovskog konglomerata LONRHO. • Siril Hamilton. Hamilton je i þlan Odbora korporacije Xerox. Široj javnosti nije poznato koliku moünu ulogu je odigrao Komitet 300 u zasutavljanju istrage o CIA-i. koju je senator Mek Kartni skoro uspeo da 174 . i jedan od direktora Belgijske afriþke banke (Banque Belge d'Afrique). U pitanju su bili rudnici hroma u Rodeziji..kompanija Dunlop i Pirelli. direktor banaka Midland i International. koji daju najfiniji hrom visokog kvaliteta na svetu. predsednik džinosvkih proizvoÿaþa automobilskih guma . direktor kompani je J. Najvažnija uloga RCA-a je i dalje služenje Britanskoj obaveštajnoj službi. tzv. osobe koja preuzima mesto kraljice kada je ona van Velike Britanije.najveüe banke u toj zemlji. þija je supruga njeno kraljevsko visoþanstvo princeza Aleksandria. predsednik kompanije Atlantic Richfield i þlan NATO-a.• Jedan od þlanova je i aristokrata Angus Ogilvije. • ser Rej Geds. predsednik banke Standard and Chartered (bivše banke Lord Milner-Cecil Rhodes) i þlan Odbora Engleske banke.

pa kao takav nije bio nepoznat britanskoj kraljevskoj porodici. þije su veze sa trgovinom droge bile dokazane pre nego što je bila preuzeta od Hongkongške i šangajske banke. Helms je kasnije za usluge protiv Mek Kartnija nagraÿen položajima direktora CIA-a. þoveka koji je potpuno zaljubljen u dekadentno britansko društvo. Takva moguünost nije se smela dozvoliti. Ta or175 . -v Ali. Da je u svom naumu uspeo. Mek Kartnija su pridobili tako što je Klark najavio da üe se osnovati posebna komisija za istraživanje CIA-e. Džon R.pokrene. Generala Marka Klarka. u Vašingtonu i Londonu je zavladala opšta panika. Klark je preporuþio osnivanje kongresnog odbora za nadzor koji üe „povremeno ispitivati delova-nje vladinih obaveštajnih agencija". koja je verovatno još od 1914. godine banka broj jedan u trgovini opijumom. Piter G. Kada je Mek Kartni rekao da üe pred svoju istražnu komisiju da pozove Vilijama Bandija. Bivši predsednik Odbora komapnije Lehman Brothers Kuhn Loeb. takoÿe produženom rukom Britanske obaveštajne službe. Institut je odabrao Alena Dalsa. Po uput-stvima Kraljevskog instituta za meÿunarodne poslove. Piterson je povezan sa Aspen institutom. da svim sredstvima napadne Mek Kartnija. Kenedi bi verovatno i danas bio živ. þlana CFR-a i jednog od omiljenih vojnih osoba u londonskim krugovima. Dals je za sluþaj Mek Kartni zadužio Patrika Lajmana i Riþarda Helmsa. Peti je predsednik banke Marine Midland. jeste sama Britanska Kruna. verovatno bi pukao i razotkrio „specijalne odnose" izmeÿu britanskih oligarhijskih krugova i njihovih roÿaka u Vladi SAD-a. general Ajzenhauer je zadužio da odbije snažni Mek Kartnijev napad na CIA-u. zajedno sa kompanijom Eagle Star. Ceo taj sluþaj je završio kao ogromna tragedija za Ameriku i pobeda za Veliku Britaniju. Pozvan je Kraljevski institut za meÿunarodne poslove da dokrajþi Mek Kratnija. koja se bojala da bi Mek Kartni mogao da napadne Komitet 300 i njegovu vlast nad svim aspektima života u SAD-u. Piterson. najveüi dokaz o postojanju Komiteta 300 je Organizacija Rank koja. predsednik Džon F. Da je Bandi došao na saslušanje. radio je za tajnu službu MI6 u vreme njenog direktora ser Vilijama Vajzmana.

koje iz Londona kontrolišu „službenici" tajne službe MI6. Celokupna trgovina opijumom iz Jugoistoþne Azije povezana je sa Bronfmanovim carstvom. Porodica Bronfman je „isturena crta". a za sprovoÿenje svojih zapovesti koriste se „hofjudenskom" porodicom Bronfman. što je žargon obaveštajnih krugova za kontrolore u centrima službe. ali ispod svega toga leži debeli sloj prljavštine i smeüa od ogromne trgovine drogom. da obavi posao „fasadiranja". Dvojica direktora kompanije Eagle Star. to je brzo ispravljeno. Te dve kompanije Komiteta 300 zajedniþki kontrolišu Dominion Njenog Visoþanstva Kanadu. što je uveliko razoþaralo tu ambicioznu glavu porodice Bronfman. Edgar Bronfman. su preuzeli kontrolu nad porodicom Bronfman oko dva meseca posle završetka rata. osnivanjem kompanija. Nikada nije bio službeni agent tajne službe MI6 pa tako nije nikada ni imao titulu „Paroles". pod izgovorom Zakona o službe176 . kao Svajcarska . Ne postoji niko na svetu ko može bolje od tajne službe MI6. Ipak. kada se mislilo da se neki þlanovi porodice ponašaju sumnjivo. U jednoj fazi. veliki gradovi.kodni naziv za sedište KGB-a na Trgu Džjeržinski broj 2 u Moskvi. Glava porodice. je više puta slat u „Moskovski Centar" . Bronfman je veorvatno bio vrlo koristan na nižem nivou. glavna je ispostava engleske kraljice u Kanadi. Kanada je. kao i u sluþaju Švajcarske. Ser Kenet Kejt i ser Kenet Strong.netaknutim snegom pokriveno podruþje. kao osoba za vezu s Moskvom. koja je navodno u vlasništvu porodice Bronfman. legitimirali su porodicu Bronfman osnivanjem kompanije Trizec Holdings. i Kanada ima svoju prljavu stranu koju Komitet 300 dobro prikriva od javnosti. na neki naþin.ganizacija je istovremeno i operacijski centar tajne službe MI6 (SIS-a). koji nije bio svestan uloge Edgara Bronfmana. kao jednim od sredstava za dostavljanje heroina u Ameriku. koji su istovremeno bili i najviši operativci službe MI6. zemlja puna lepota. Kompanija Trizec Holding. dodeljeni su im „þuvari" ("watchers". Ipak. kakvu u tajnoj službi MI6 zovu „isturenim ljudima" . a to je kljuþna špijunska reþ za uzajamno prepoznavanje meÿu agentima. u obaveštajnom žargonu obaveštajci koji nadziru neku osobu). nešto izbrbljao nekom „roÿaku" (izraz službe MI6 za pripadnika CIA-e) u Americi. koji su samo utvrdili da je jedan þlan porodice. koje smo veü upoznali.

Hongkonške i šangajske banke i Banke Nova Škotska. a i danas je vezana za uzice koje vuþe kraljica Engleske. To je þinio bez znanja i odobrenja ameriþ kog Kongresa. koji je bio drugi þovek tajne službe MI6 na kraju Drugog svetskog rata. Institut za pacifiþke odnose je telo koje je izazvalo napad na Perl Harbor i koje je oberuþke doþekano u Kanadi pošto je. Jovana Jerusalimskog. otkriveno izdajniþko delovanje Ovena Latimora i njegovih kolega. i Kanadski institut za meÿunarodne poslove (Canadian Institute for International Affairs) je de-te Kraljevskog instituta za meÿunarodne poslove (RIIA) i upravlja kanadskom politikom. Njegovi þlanovi zauzimaju položaj ministra spoljnih poslova sve od njegovog osnivanja 1925. Strong je drugi þovek u Kanadi za Rank organizaciju i kada su u pitanju britanski komercijalni interesi. Oduvek je bila. visokopozicioniran þlan Vitezova Reda Sv. Kanada nije poput zemalja Južne Afrike ili Holandije ili Belgije. Kao þlan Reda Sv. godine. ýlan je odbora najveüih drogeraških banaka . Sliþno svom ameriþkom bratu. poslala lorda Biverbruka i ser Brajana Mauntina da se sastanu sa predsednikom Ruzveltom i da mu u tom smislu isporu þ e naloge Krune. godine. kriminal i reketiranje. preko koje se slivaju prihodi od prodaje heroina u Kanadi.nim tajnama (Official Secrets Act). Kanadski institut za meÿunarodne poslove povezan je sa Organizacijom Rank preko ser Keneta Stronga. 177 . koji je u celosti kopija britanskog zakona donetog 1913. Kanadski voujnici borili su se u svakom ratu Njenog Visoþasntva. te su napustili SAD pre nego što su mogli da budu optuženi. Prvi je sir Brajan Eÿvard Mauntin. Kao što sam mnogo puta od 1980. Veüu za spoljne poslove. koji se može tumaþiti na bilo koji naþin koji odaberu agenti Krune. Jovana Jerusalimskog. godine govorio. kada je želela da Sjedinjene Ameriþ ke Države u ÿ u u Drugi svetski rat. odakle su preduzimani napadi na nema þke podmornice devet meseci pre Perl Harbura. Mnogima nije poznata þinjenica da osobe optužene po Zakonu o službenim tajnama. Ruzvelt se pokorio tako što je ratnoj mornarici SAD-a naredio da dejstvuju iz baze na Grenlandu. pranje prljavog novca. Zato je to zemlja koja uvek prva ispunjava želje kraljice Elizabete. 1947. Tim zloglasnim zakonom su pokriveni droga. ukljuþujuüi i Burmski rat (1899-1903). godine. Dobro je zapamtiti da je Britanska Kruna. mogu dobiti i smrtnu kaznu.

Ser Kenet Strong povezao je sve konce droge. poznatog i kao Krunsko veüe (Privy Council). þiji je i sam bio þlan. pranje prljavog novca i bankarstvo sa njihovom centralnom suštinom . proizvodnju opijuma. Kao bivši ministar finansija. Preko te tri „krunske banke" üela mreža agenata Komiteta 300.Drugo. Bio je i þlan odbora najstarije i najcenjenije britanske novinske institucije . pretvorio ih u zemlje zavisnika od heroina. tobože na službenim putovanjima za Kanadski institut za meÿunarodne poslove. Jedan od njegovih najbližih saradnika van tajne službe MI6 bio je ser Filip de Zuleta. Kao i mnogi drugi þlanovi Komiteta 300.Britanskom Krunom. Gordon je sponzorisao Institut za pacifiþke poslove preko Kanadskog instituta za meÿunarodne odnose. njegovo prisustvo i u Indiji i u Hong Kongu moglo objasniti bez ikakvih problema. poþevši sa ameriþkim vojnicima u Vijetnamu. ýu En laj je ispunio svoje obeüanje. Ser Kenet je cirkulisao izmeÿu tajne službe MI6 i zapovednog lanca trgovine drogom u Hong Kongu i Kini. koja je imala direktno otvorena vrata u Kini. kao jedan od diorektora banke Hil Samjuel. ýestera Roninga i Pola Lina. Times je veü više od stotinu gofina glas Engleske Krune za spoljnu politiku. finansijska pitanja i politiþki život u Engleskoj. Dalje. koje je tajna služba MI6 identifikovala kao vrhunske kanadske „specijaliste za Kinu".Banke Nova Škotska. Drugi 178 . tržište zlata. Gordon je uspeo da birane ekonomiste i pravnike Komiteta 300 postavi u tri glavne ovlaštene banke: New Scotia Bank. direktno odgovornih Gordonu nadzirala je drugu po veliþini operaciju pranja prljavog novca na svetu. þlan Komiteta 300 koji je direktno zadužen za kontrolu svih britanskih premijera. i konzervativaca i laburista.London Times-a i Sunday Times-a. Na vrhu sistema vlasti Britanske Krune nad Kanadom je bio Volter Gordon. direktor kanadske dvojnice Hongkongške i šangajske banke . Canadian Imperial Bank i Toronto Dominion Bank. Kao bivši þlan kraljiþinog praktiþnog odbora za nadzor. Pre svoje smrti Gordon je kontrolisao Džejsma Endikota. koja pliva u opranom novcu od droge. koji je jednom Ab-dulu Naseru rekao da bi Velikoj Britaniji i SAD-u uradio isto ono što su one uradile Kini. Sva trojica su tesno saradivala sa ýu En Lajom. tj. ukljuþujuüi i terorizam. veliko ime u kanadskoj mreži Ranka bio je sir Kenet Kejt.

na kome je smešten zloglasni Tavistok institut za ljudske odnose. Velika ispretpletenost samo ove jedne grane Komiteta 300 je dobar pokazatelj ogromne moüi koja stoji na raspolaganju tom sistemu zaverenika. ýlan odbora kompanije Corning Glass je i biskup Anglikanske biskupije (episkopalne) bostonske crkve. s Kanadom. Važno je prime titit kako je neka ameriþka kompanija. koja je zadužbina Kraljevskog instituta za meÿunarodne poslove i Veüa za spoljne odnose. nijedna druga kompanija nije tako uspešno radila za Rank kao Corning grupa .bliski saradnici u kanadskom heroinskom lancu bili Džon D. jedna od stotina takvih. da ne spominjemo njenu mrežu osnivaþa i direktora koja dopire do svih aspekata poslovnog i politiþkog života SADa. 179 . u saveznoj državi Merilend. koji osiguravajuüa društva moraju da imaju. na þelu osiguravajuüe kompanije Metropolitan Life Insurance su i Kit Fanston i Džon Harper. bio je þlan Odbora Kraljevskog instituta za meÿunarodne odnose i poþasni rektor Univerziteta Saseks.vlasnika osiguravajuüih društava Metropolitan Life Insurance Companv i New York Life Insurance Companv. koji ima ogromne veze u Kanadi. Obojica su þlanovi Odbora kompanija IBM i Citicorp. pred kojima klecaju sva kolena. poznate pod nazivom Wye Plantation (Plantaža Vaj). s Dalekim Istokom i s Južnom Afrikom. Džejms Hoton je jedan od direktora Instituta za napredne studije Univerziteta Prinston (Princeton Institute for Advanced Studies). Upravo su braüa Hoton darovala stotine hektara zemlje.institucije Britanske Krune. a takoÿe i jedan od direktora CBS-a. Dow Corning i Corning International. Pjerpon Morgan (J. ko god on bio. za koga se veruje da je odgovarao direktno kraljici Elizabeti II. Pieropont Morgan Librarv). obojica þlanovi Reda vitezova Jovana Jerusalimskog. Gilmer i Džon Robert Nikolson. kao i biblioteke J. za izgradnju Aspen instituta . ukljuþujuüi i kolena predsednika Sjedinjenih Ameriþkih Država. obojica istovremeno i þlanovi Odbora kompanije Corning. Kao deo ameriþkih operacija Organizacije Rank. i kao što üemo da vidimo. ýlanovi Komiteta 300 Amori Hoton i njegov brat Džejms Hoton veü dugo rade za Britansku Krunu preko tih osiguravajuüih kompanija i preko kompanija Corning Glass. povezana s Britanskom obaveštajnom službom. Sve to ovoj grupi daje neverovatan ugled. uz Džejms Hotona. Lord Hartli Šoukros.

R. Steel. pošto je ovaj „pao" kroz prozor 44-tog sprata jednog od njujorških oblakodera. Grace Shipping Companv. Glavni operativac u tom napadu na SAD je bio Dejvid Bialkin.Iako se kompanija Metropolitan Life Insurance ne može poreditit s džinovskom bankom Komiteta 300. Canadian Pacific. moüna mreža braüe Hoton se proteže sve do Hongkongške i šangajske banke. brodskom kompanijom W. ipak je dobar pokazatelj naþina na koji se moü braüe Hoton proteže širom poslovnog spektra SAD-a i Kanade. Bialkin je dugo godina bio na þelu Antidifamacijske lige (ADL-a).. Kompanija Reliance Insurance. Assicurazioni Generali. Macy (þiji su nadglednici prestali da nose crvene karanfile kao znak odanosti svoje kompanije komunizmu). sa sedištem u Filadelfiji. Intertel (pakosnom i zlom privatnom obaveštajnom agencijom). Irving Trust. The Reader's Digest. ADL je institucija Britanske obaveštajne službe koju je u SAD-u osnovala tajna služba MI6. anketiranje. stvaranje javnog mišljenja. Uspešna kompanija Organizacije Rank u SAD-u je i Reliance Insurance Group. U. podvrgnuti snažnom psihološkom ratu. S. na þijem je þelu Maks Fišer koji je ranije bio dobro poznata figura detroitskog podzemlja. je osnovala korporacijsku strukturu koja je omoguüila da se Projekat strateškog bombardovanja usmeri protiv stanovnika SAD-a. Kompanija United Fruit je veü dugo vremena dobavljaþ heroina i kokaina u SAD. koji je naslednik Elija Bleka. te institucijama poput Harvardskog poslovnog fakulteta (Harvard Business Scholl). pod struþnim vod180 . a na þelu su joj bili Saul Stajnberg i Erik Trist iz Tavistok instituta. Kao integralni deo Projekta strateškog bombardovanja (Strategic Bombing Survev).Walkie. RCA. Poþevši s kompanijom R. Kompanija Reliance je povezana s moünom kompanijom United Fruit iz Bostona i Nju Orleansa. kao i kompanijama Royal Bank of Canada. iz kancelarijske kuüe Komiteta 30 . H. Consolidated Edison iz Njujorka i ABC-om. Farr and Gallagher". Na þelu korporacije Reliance sedi Karl Lindner. Ralston Purina Companv. iako toga nisu svesni. istraživanje i sistem analize kojim se Tavistok institut koristi u SAD-u. AT&T. koji su poslednjih 45 godina. ta kompanija je uspostavila prvu bazu za pranje mozga. Saul Stajnberg je þlan Predstavniþkog doma ameriþkog Kongresa i poslovni partner porodice Džejkoba de Rotšilda iz Londona. National and Westminster Bank.

pretvorio u ljude koji traže Sadamovu krv i istrebljenje Iraþana kao nacije. tj. Ta tehnika je. Zapamtite. ukljuþujuüi i CIA-u. niko ne može da posumnja da je svoj zadatak obavio izvrsno. da citiramo Edvarda Bernajsa.napadom na smisao za stvarnost.stvom Miþalma Rilisa iz Korporacije Rapid American. Nesbit je bio savetnik predsednika Lindona Džonsona. koja je povezana i ispretpletena sa nizom manjih kompanija i institucija kako bi Komitetu 300 osigurala potpunu kontrolu nad velikim brojem operacija. deo standardne obuke obaveštajnih grupa. Upravo ovaj ogromni aparat je Amerikance. koji nikada nisu þuli za Sadama Huseina i koji su tek maglovito þuli o Iraku kao zemlji koja se nalazi negde na Bliskom istoku. IBM. deo objašnjenja iz njegovog izveštaja pod naslovom Trend Report. Danijel Jankeloviþ je kralj udružene mreže anketara . Kao ratniku druge generaciije. Jankeloviþu nema ravnog i upra vo zato su ankete ABC-a koje sprovodi njegova kompanija uvek u prvim izveštajima o „javnom mnenju". Graÿani SAD-a su napadnuti na isti naþin kao i nemaþke radniþke stambene þetvrti . Kao najstariji tvorac javnog mnenja za Komitet 300. a za direktne veze sa Institutom Tavistok se oslanja na instituciju Operations Research (Istraživanje operacija). sve se to dogaÿa pod okriljem jedne jedine kompanije. Western Union International. koja je opet u tesnoj saradnji sa kompanijama AT&T. Skellv and White.doba Vodolije". . Kompanija Reliance je izdanak kompanije þija je funkcija pranje mozga ameriþkom narodu pomoüu mreže institucija za sprovoÿenje anketa . ogromnog aparata koji osigurava. kompanija Eastman Kodak. Imbucon Ltd i Yankelovich. Jankeloviþ je imao zadatak da razori tradicionalne ameriþke vrednosti i da na njihovo mesto uvede vrednosti „novog doba . Disclosure Incorporated.proizuvoÿaþa javnog mnenja u SAD-u. koji organizuje prevoz droge iz Kanade u SAD. Povezana je i sa kompanijom Leasco. ekonomskim i politiþkim pitanjima". American 181 . Koje se metode primenjuju i kakvi se reztultati mogu oþekivati možda se najbolje može prikazati ako citiramo Džona Najsbita. „javno mnjenje o važnim društvenim. Jankeloviþ se do krajnosti koristio znanjem koje je stekao tokom Drugog svetskog rata. od kojih su sve pomno povezane i umrežene.kreatora javnog mišljenja. naravno.

Mi pratimo i one nove.. Ne znam ta þ an broj. ali þ ovek istovremeno može da u glavi drži odre ÿ eni broj problema. Instituta za životno osiguranje (Institute of Life Insurance). Za vreme rata obaveštajni struþnjaci su nastojali da prona ÿ u metodu pribavljanja informacija o neprijateljskim zemljama koje bi u normalnim uslovima dobili preko anketa. Pod vodstvom Paula Lazarsfelda i Harolda Losvela osmišljena je metoda za praüenje doga ÿ aja u ovom društvu. dodate. lako ovu metodu pra ü enja javnog mišljenja i dalje primenjuju obaveštajne grupe. banke Chase Manhattan. tako da radije posmatramo šta se de. Hartfordu. San Dijegu i Denveru. kada se u taj prostor za vesti uvede nešto novo (jedna ili više vesti). u lampi. kompanije General Motors. Razlog zbog koga ovaj sistem pra ü enja promena u društvu tako dobro funkcioniše jeste þ injenica da su „rupe" u novinskim vestima postale zatvoren sistem. a zaboravljaju stare. Do krajnosti smo impresionirani dosegom do kojeg je ovo društvo sazdano odozdo prema gore.. i stare. Ovo društvo je uveliko društvo odozdo prema gore. Kod izrade Trend Reporta za svoje poslovne partnere u ve ü ini slu þ ajeva se oslanjamo na sistem posmatranja lokalnih doga ÿ aja i ponašanja.•Jj. Vi þ iti. Bele kuüe. i naravno jedinstvena je: Ukratko üu da iznesem našu metodologiju. Portlandu. Koncept pra ü enja koji je primenjen kod odre ÿ ivanja tih trendova vu þ e svoje korene još iz Drugog svetskog rata. kao i brojnih drugih kompanija i institucija Komiteta 300. Društva su o þ igledno kao ljudska bi ü a.Express. Na þ elo koje se ovde primenjuje zove se prisilni izbor unutar zatvorenog sistema U toj prisilnoj situaciji dodaju se nove brige. Centra za politiþke studije (Center for Policy Study). utemeljena na proceduri Tavistok instituta i tajne službe MI6. kuüe Louis Harris Polis. zemlja godišnje troši milione dolara na analize novinskih sadržaja sa svih strana sveta. kompanija Mobil Oil i British Petroleum. šava na lokalnom nivou nego šta se dešava u Vašingtonu ili Njujorku. Ameriþkog crvenog krsta (American Red Cross). Njegova metodologija je. odba þ ene. nešto drugo se mora izbaciti ili ispustiti. Iz ekonomskih razloga novine nikada ne poveüavaju prostor koji je posve üen vestima. Tako. uklju þ uju ü i i analizu sadržaja dnevnih novina. Ako se tom broju doda jedan 182 .

Skellv and White. te da üe automobilska industrija i stambena izgradnja iüi istim smerom. a konaþan uþinak üe biti dublji nego prelaz iz poljoprivrednog u industrijsko društvo iz 19. veü stvaranje trendova. u kojoj sam izjavio da üe se do sredine 1990-tih proizvodnja þelika u SAD-u smanjiti do taþke sa koje neüe biti povratka. sve do. i kao takav „stariji þlan" Komiteta 300. što je zapoþelo uništenjem industrije þelika. 1995. kancelarijski posao je postao zanimanje broj jedan u SAD-u. a do tada üe Sjedinjene Ameriþke Države postati društvo koje üe biti potpunmo drugaþije od onog s poþetka krize. To što Nebit radi nije predviÿanje trendova. a to mesto je nekada pripadalo radnicima i farmerima. Mi pratimo ono što su Amerikanci odbacili i ono što su prihvatili. Sjedinjene Ameri þke Države se ubrzano menjaju iz masovnog industrijskog društva u informacijsko društvo. Kreatori javnog mnenja odigrali su veliku ulogu u tom ratu protivi Sjedinjenih Ameriþkih Država. To vreme je došlo i ono þega smo danas svedoci nije ekonomska recesija prouzrokovana nezdravom ekonomskom politikom. U ovoj zadnjoj reþenici je sadržana kratka istorija Sjedinjenih Ameri þkih Država. Poþevši od 1979. a s njom i uništenje jedinstvenog ameriþkog srednjeg sloja kao osnove društva koja zavisi od progresivne industrijske ekspanzije u cilju industrijskog rasta i zaposlenosti. veü namerno isplanirano uništenje naše industrijske baze. Videli smo kako je uništena industrijska baza Sjedinjenih Ameriþkih Država. Ovo je jedan od razloga zbog kojeg se recesija koja je zapoþela u julu 1991. veka. neki stari mora da se izbaci. Ekonomija se neüe izvuüi iz krize iz 1991. ili 1996. najranije. Moramo da ispitamo ulogu Komiteta 300 u kreiranju tih dalekosežnih promena i naþin na koji su se društveni inženjeri koristili centralnim analizama sistema kako bi javnom mnenju zabranili da iz183 . Godine 1982. On je i jedan od starijih podpredsednika kompanije Yankelovich. Nije sluþajno Najsbit þlan Rimskog kluba. pretvorila u krizu iz koje najverovatnije više nikada neüe niknuti Sjedinjene Ameriþke Države kakve smo poznavali 1960-tih i 1970-tih godina. napisao sam knjigu pod naslovom Death of the Steel Industry (Smrt industrije þelika).novi problem ili briga.

posebno meÿu radnicima. Grupa je održavala „nevezane" rasprave kako bi razradila tehnike za postizanje masovne podrške ratu. prihvata 87% britanske javnosti. þini se da je Komitet 300 od Kraljevskog instituta za meÿunarodne poslove naruþio studiju o manipulisanju ratnim informacijama. stvorena veštim manipulisanjem. Meÿu ameriþkim specijalistima pozvanim u pomoü lordovima Ratmiru i Nortklifu bili su Edvard Bernajs i Volter Lipman. koja je bila korišüena kao podrška raznih državnih stavova pa se mislilo da bi te novine mogle da promene javno mnenje. lordu Ratmiru i Arnoldu Tojnbiju. Kampanjom u novinama lorda Ratmira neracionalnost je podignuta na visok nivo svetske javne svesti. Ponuÿeno mišljenje o ratu. postaju nauþna þinjenica. nije bilo prak184 . uprkos tome što su na frontovima Francuske poklane stotine hiljada britanskih omladinaca. te je dodao kako se to isto naþelB može primeniti ne samo na rat. manipulatori su tokom rata sprovodili jedan ogled za drugim tako da. Koristeüi se novinama lorda Ratmira. od þijih se sinova oþekivalo da u rekordnom broju odlaze na polja za klanje u Flandriji. isprobane su nove tehnike manipulisanja. Ti istraživaþi su otkrili da samo mala grupa ljudi razume proces rasuÿivanja i ima sposobnost posmatranja problema te ne prihvata ponuÿeno mišljenje. jasno se videlo da su doživele uspeh. Taj zadatak je poveren lordu Nortklifu. nazvanu po vojvodi od Velslija. Projekat je smešten u Kuüu Velington (Wellington House). Kako i gde je sve to poþelo? Iz dokumenata o Prvom svetskom ratu koje sam uspeo da prikupim i ispitam u britanskom Ministarstvu rata u Londonu. kako je rekao lord Ratmir. Porodica lorda Ratmiru je posedovala novinsku kuüu. Manipulatori su zatim delovali na tom nivou kako bi umanjili i omeli oseüaj za stvarnost u bilo kojoj situaciji i što problem u modernom industrijskom društvu postaje složeniji to je lakše unositi sve veüu i veüu pometnju. agentu tajne službe MI6 u Kraljevskom institutu za meÿunarodne poslove. koja deluje tako da na kraju imamo stanje u kome apsolutno nevažna mišljenja masa. Pošto su bukvalno nabasali na taj duboki zakljuþak. posebno meÿu rastuüim brojem protivnika rata. nego i na svaki mogu üi problem u društvu u celini. i posle otprilike šest meseci.raži bilo šta što nije bila politika nevidljive vlade.

nevidljivim i zbunjuju üim þinjenicama o kojima nema ni þ eg o þ iglednog. Lipman je obavljeni posao Kraljevskog instituta za meÿunarodne poslove u tanþine izneo u knjizi pod naslovom Public Opinion (Javno mišljenje). pukovnik Haus. koji je zapoþeo 1946. nisu imali pojma za Šta se bore. svrhama i odnosima. osim što su imali sliku koju su stvorili medijski manipulatori o tome kako su Nemci strašna rasa. slike unutar glava ljudskih bi ü a. 94% pripadnika britanskog radniþkog sloja. To su njihova javna mišljenja.genocidni rat protiv Iraka. o njihovim potrebama. Ogledi psihološkog rata usavršeni u Kuüi Velington sa jednakim uspehom su se primenjivali i u Drugom svetskom ratu i neprestano se primenjuju u masovnom psihološkom ratu protiv Sjedinjenih Ameriþkih Država. da je uskoþio u vagon manipulatorske bande i iskoristio ga za ostvarenje ciljeva koje mu je na uho šaputao njegov kontrolor.tiþno nikakvog protivljenja tom krvavom ratu. su službeno Javno mišljenje". Slika u glavi neke osobe þ esto tu osobu navodi na pogrešan put u njenom odnosu na svet izvan njene glave. gde je napisao ovo: Javno mišljenje se bavi neverovatnim. koja se namerila da uništi njihovog kralja i zemlju i koju treba zbrisati sa lica zemlje. Meta više nisu bile nemaþke radniþke þetvrti. koliko je to uopšte moguüe utvrditi. ako je to pravi izraz. Po nalozima predsednika Vilsona. Podaci iz tog vremena pokazuju da do 1917. Metode se nisu promenile. odine. uz punu podršku 87% Amerikanaca. slike o njima samima. Skoro ništa se nije promenilo. Kao što se þesto dogaÿa. bila prva organizacija u SAD-u koja se za pravljenje anketa i masovne propagande koristila tehnikama i metodologijom Kraljevskog instituta za meÿunarodne poslove. Predsedniku Vudrou Vilsonu se mora proznati. koja je. 185 . osnovana je Kompanija Kril (Creel Companv). Posle Prvog svetskog rata. to jest neposredno pre ulaska Sjedinjenih Ameriþkih Država u taj rat. Situacije na koje se javno mišljenje odnosi su poznate samo kao mišljenja. ili radije pukovnika Hausa. o druguma. Te slike. nego ameriþki srednji sloj. koji je nosio glavni teret rata. na koje deluju grupe ljudi ili pojedinci u ime grupa. jer smo 1991. Promenila se samo meta. taþnije 1922. koji je postao fokus napada. imali skoro istu situaciju koju su stvorili mediji i koja je predsedniku Bušu omoguüila flagrantno kršenje Ustava . zaverenici nisu mogli da obuzdaju svoje veselje.

Jedno od omiljenih mesta u koja je Vels zalazio bio je prestižni hotel Sent Luis. a kasnije dekan Londonskog ekonomskog fakulteta (London School of Economics). „najboljih deset". skrivenim iza svake osobe". Uz tako snažnog pobornika. þiji je student Brus Lokhart za tajnu službu MI6 postao kontrolor Lenjina i Trockog za vreme boljševiþke revolucije. dobijale na stotine zahteva za bitlsmuzikom od tobožnjih slušalaca je dovela do hijerarjije. 1928. u kojoj kaže: 186 . kao što su ser Evard Grej. ýijim se brojnim kvazi romanima Bernajs koristio za osmišljavanje metoda za kontrolu uma. þak i velikog þoveka lorda Alfreda Milnera. Bernajs je bio blizak prijatelj majstora manipulacije H. koja je kontrolisala britansku monarhiju iz vremena kada je jedan þlan te prorodice postao liþni saradnik i ljubavnik kraljice Elizabete I. u kojoj je Bernajs opisao svoja iskustva u kuüi Velington.Nije ni þudo da je Lipman odabran da narod Sjedinjenih Ameriþkih Država napravi „kao" Bitlse kada su ovi stigli do naših obala i bili nametnuti zemlji koja nije imala pojma o þemu je reþ. G. Holford Mekinder iz tajne službe MI6. Svi gore pomenuti su bili þlanovi Kluba duša (Souls Club). Velsa. Vels je tvrdio kako je moguüe da porazi svaku zemlju. zatim Li Ameri. uglavnom zato jer je bio blizak prijatelj nekih þlanova britanske kraljevske porodice i što je mnogo vremena provodio sa nekim tadašnjim politiþarima na najvišim položajima. Vels se nije stideo svoje uloge voÿe u menjanju društvenih slojeva. tobože. Robert Sesil iz jevrejske porodice Sesil. za kratko vreme Bitlsi su postali „popularni". onoga što je nazvao „zabaþenim mentalnim predelima. sastajalište þlanova Kluba Koeficijent. u koji se primala samo odabrana gospoda i sastajala jednom meseþno. a iste godine je objavljena i njegova druga knjiga sa jednostavnim naslovom PROPAGANDA. Zajedno sa propagandom. godine Lipmanov zemljak Edvard Bernajs je napisao knjigu pod naslovom Crystalizing Public Opinion (Kristalisanje javnog mišljenja). lord Holdejn. Tehnika po kojoj su radio stanice. narasla do „najboljih 40". Bernajs se oseüao dovoljno sigurnim za lansiranje svoje Propagande. nego razumevanjem ljudskog uma. danonoüno odašiljanom putem radija i televizije. ne direkntim sukobom. 1992. koja se postepeno širila sve dok nije.

Velsa.Kako civilizacija postaje složenija. objavljen u New York Timesu. u kome je Vels zdušno podržavao ideju o modernim sredstvima komunikacije kao „otvaranje novog sveta politiþkih procesa koji üe omoguüiti da se zajedniþki plan dokumentuje i opstane u okolnostima izopaþenosti i izdaje" (nevidljve vlade). naše umove oblikuju. K. koji razume ju mentalne procese i društvene ohrazce masa. bolje obaviti posao.. telefonom. Evo još nekoliko otrkiüa iz knjige Propaganda: Nad nama vladaju. (Podvukao DŽ. i kako se sve više pokazala potreba za nevidljivom vladom (podvukao DŽ.). ostaje þ injenica da u skoro svakom þ inu našeg svakodnevnog života. þ ak i trenutno. ali üemo u ovoj knjizi popuniti njegov namerni propust tako što üemo otkriti postojanje tog „relativno malog broja" . Sa moünom štampom i novinama. po cei oj Americi. Kako bi svoje stanovište potkrepio.). našeg društvenog ponašanja i našeg eti þkog razmišljanja. Zatim nastavlja: Svesno i inteligentno mcmipulisanje ustaljenim obiþajima i mišljenjima masa je važan elemenat u demokratskom društvu. K. bilo u sferi politike ili posla. Bernajsu je otvoreno aplaudiralo Veüe za inostrane 187 .Komiteta 300. ideje se mogu brzo širiti. koja üe tek doüi. nad nama vlada relativno mali broj osoba. Te osobe povlaþe konce koji kontrolišu javni um. koji obuzdavaju stare društvene sile i smišljaju nove na þ ine kojima ü e da vežu i vode svet. radijom i avionom. izmu þ ena su i razvijena tehni þ ka sredstva kojima se javno mišljenje može kontrolisati (podvukao DŽ. neznatan deo naših stotinu i dvadeset miliona. G. K. naše ukuse sh'araju i naše ideje usa ÿ uju uglavnom ljudi za koje nikada nismo þ uli. telegrafom. Bernajs je citirao þlanak H.) Bernajs nije bio dovoljno smeo da svetu kaže ko su „oni" koji „povlaþe konce koji kontrolišu javni um.. Kakvo god stajalište þ ovek da odlu þ i da zauzme prema ovom stanju. Bemajs tada nije znao koliko üe televizija. Oni koji manipulišu tim nevidljivim mehanizmom društva þine nevidljivu vladu koja je istinska vladajuüa sila u našoj zemlji.".

potomak porodice crnog plemstva Gelf. Jovana Jerusalimskog . nalazimo ateistu lorda Pitera Karingtona. a tu ulogu televizija i radio CBS nisu nikada izgubili. pomoüu ýasnog reda vitezova Sv. Još jedno nepoznato lice koja nalazimo u svetom hrišüanskom redu Sv. što je CBS pretvorilo u vodeüi medij na tom podruþju. kako ih je Bernajs nazvao. ukljuþ uju ü i i masone. pošto je osvojio sva znanja sa podruþja novonastale nauke i pravljenja javnog mišljenja. Jovana Jerusalimskog. koji se pretvara da je anglikanski hrišüanin. i kao možda još važnije.odnose. kako bi mineralna bopgatstva Angole i Južne Afrike predao u ruke londonskom Sitiju. a reþ nepoznato koristim u izvornom hebrejskom znaþenju iz Starog Zaveta kada su želeli da objasne poreklo neke osobe. U knjizi The order of St. za slamanje Argentine i pretvaranje NATO-a u leviþarsku organizaciju odanu Komitetu 300. koja je objavljena 1986. Jovana Jerusalimskog). ovo tajno društvo je opisano na sledeüi naþin: Stoga. Džordža u dvorcu Vindzor. a imenovala ga je kraljica Elizabeta II engleska. Imenovan je vitezom Reda Podvezice u kapeli Sv. Kenedija. „relativno mali broj" ljudi. to nije tajno društvo. te prostituirane oligarhijske tvorevine britanske kraljevske porodice. Komitet 300 je odabrao Karingtona za rušenje rodezijske vlade. Na fotografijama ovog „nepoznatog" þoveka vidimo ka188 . þiji su ga þlanovi glasanjem odabrali na þelo CBS-a. koju sprovodi. Jovana Jerusalimskog zastupa. kao izvršioce odabrane zbog svojih struþnih znanja i sposobnosti na podruþjima koja su vitalna za nastavak vlasti Komiteta 300. Kao primer. osim onde gde su njegove ciljeve izopa þ ila unutrašnja veüa poput Reda Podvezice. John of Jerusaletn (Red Sv. Politiþka i finansijska kontrola. sprovodi se pomoüu tajnih društava.drevnog reda þije þlanove liþno bira engleski monarh. Vilijam Pejli je postao njegov „diplomac" i s vremenom je došao na Bernajsovo mesto. koja je istovremeno i poglavarica anglikanske crkve. þovek koji je pomogao u planiranju ubistva Džona F. od kojih je najvažnije Škotski red masona. jeste vojnik Luis Mortimer Blumfild. koju u celosti prezire". þime se izruguje sve ono što suvereni Red Sv. a zapravo je þlan Reda Ozirisa i drugih satanskih sekti.

veü i odani sluga gnosticizma. da ne shvatamo koliko je pokvarena i stoga krajnje opasna ta institucija zvana britanska monarhija. ali je tipiþan primer mnogih dobrih institucija koje su preuzete i razorene iznutra. Vitezovi reda Podvezice su þelnici Komiteta 300. koji su do krajnosti izdali poverenje koje im je ukazala njihova nacija. isti onaj kakav na rukavu nose vitezovi reda Podvezice. godine promenila ime Redu Sv. najuže „krunsko veüe" kraljice Elizabete II. Uþlanjenje je bilo dozvoljeno pripadnicima svih oligarhijskih porodica koje su se obogatile na trgovini opijumom u Kini. pre nekoliko godina. Dozvolite mi da kažem da ovo nije izvorni red koji je osnovao istinski hrišüanski borac otac Žerar. Mnogi od te þasne gospode bili su zaduženi za nadzor prohibicije u Sjedinjenim Ameriþkim Državama. te uspeli da steknu ogromna bogatstva na trgovini opijuma u Kini. bezopasna i slikovita institucija. gde je više njihovih þlanova nabavljalo viski koji se odvozio u SAD. te je svaka do srži dekadentna porodica dobila mesto u tom „novom redu".. Iz dokumeata u muzeju koji je dobio ime po kraljici Viktoriji saznao sam da je ona 1885. Jovana Jerusalimskog. Palmerston nije bio samo mason. Rekao mi je da su vitezovi Podvezice najuži kabinet.. njihov narod. a zapravo je bio sluga Satane. Vitezovi reda Podvezice su najuži krug najpokvarenijih sluga. Jovana Jerusalimskog.ko sa ponosom nosi malteški krst. specijalistom za stare i moderne britanske tradicije. dok neupuüenima još uvek izgledaju kao izvorne. jednog od osnivaþa opijumske dinastije u Kini.Kao i današnja „kraljevska porodica". koji je svoju licencu za viski dao starom Džou Ke189 . Kao i veüina njegovog soja. Jovana Jerusalimskog.Najþasnijeg reda Sv. gde sam dobio pristup dokumentima lorda Palmerstona. otišao sam na Univerzitet Oksford kako bih razgovarao sa jednim od dekana. istraživao Red Sv. kako bi raskinula vezu sa katoliþkim osnivaþem tog reda ocem Žerarom. Mnogi satanisti su postali kljuþni ljudi britanske aristokratije. Tako su nam isprali mozgove da verujemo kao je britanska kraljevska porodica samo fina. iz Kanade. elita elite Njenog Veliþanstva . Dala mu je naziv „Protestantski najþasniji jerusalimski red" (Protestant Most Venerable Order of Jerusalem). Istaknuti sauþesnik te grupe bio je þlan Komiteta 300 grof Hejg. Kada sam. Palmerston je glumio da je hrišüanin. Iz Oksforda sam otišao u muzeje Viktorije i Alberta.

Bio je to ogled koji je postao preteþa današnje trgovine drogom. ukljuþujuüi i takozvane zakone o „zloþinu mržnje". Koristeüi se svojim ovlašüenjima. koja je delovala preko Komiteta 300. Istinitost ove tvrdnje dokazuje þinjenica da je Komitet 300 osnovao Meÿunarodni institut za strateške studije (International Institute for Strategic Studies. pod pokroviteljstvom Okruglog stola. Kanada ima neke od najstrožijih zakona na svetu. Taj institut je sredstvo za širenje crne propagande tajne službe MI6 i Instituta Tavistok. koji kontrolišu sve delove kanadske privrede. Flore Luis. Ko god se usudi da pokuša da pronaÿe dokaze o jevrejskoj vladavini u Kanadi (koju sprovode Bronfmani) odmah biva uhapšen i optužen za takozvani „zloþin mržnje".nediju. Iz ovoga možemo da shvatimo koliki je doseg vlasti Komiteta 300. a širenje takve propagande obavlja svetska štampa. Seüate li se Džeka Andersona. ali i vlade i vojni sistemi. Sada znate odakle vaš omiljeni kolumnista dobija sve informacije i mišljenja. a lekcije nauþene u doba prohibicije primenjuju se na trgovinu drogom. kraljica Elizabeta vlada Kanadom preko glavnog guvernera (þovek se pita kako to da moderni Kanaÿani prihvataju ovakav arhaiþan sistem vlasti). Sema Donaldsona. Britanska monarhija se brine da ova informacija ne dospe u javnost. koji doslovno sedi na vrhu svega na svetu. Meri Mekgrori. Entonija Luisa. ýlanovi HSS-a su predstavnici 87 velikih telefonskih kompanija i novinskih udruženja. koje su toj zemlji nametnuli jevrejski þlanovi Doma lordova engleskog Parlamenta. Kanada je najþešüa ruta kojom se koriste nabavljaþi heroina sa Dalekog istoka. Zundela i Rosa. skraüeno HSS). I prohibicija i destilerije kojima se pokrivala potražnja za alkoholom u SAD-u bile su tvorevine britanske Krune. Simura Herša. Toma Vikera. itd? 190 . Džona ýenselora. pa preko Kruninog veüa (evo još jednog arhaiþnog ostatkaiz kolonijalne prošlosti) i vitezova Sv. koja üe ubrzo da postane legalizovana. za „mokre" nuklearne i teroristiþke poslove (šifrovani obaveštajni naziv za operacije u kojima se zahteva krvoproliüe). protiv osoba optužnih za „zloþin mržnje" i to: Finta. koji je kraljiþin liþni predstavnik. te 138 viših urednika i kolumnista iz novina i þasopisa širom sveta. U Kanadi su upravo u toku þetiri velika procesa. Kegstra. Guši se svako odupiranje britanskoj vladavini. Jovana Jerusalimskog. u razliþitim fazama.

Bila je to ista ona Konferencija na kojoj je u njeno þlanstvo primljen voÿa britanske Laburistiþke stranke Denis Hili. sin lorda Tvidsmjuira. po nalogu Kraljevskog instituta za meÿunarodne odnose. knjigama.sve su napravljene za specijalne prilike. Priþa o pokolju u Mai Laiju. koju predstavlja Robert Elsvort. koji je odigrao veoma istaknutu i bitnu ulogu u pogledu Sporazuma o kontroli oružja. nekadašnji kontrolor privremenih þlanova IRA-e. a HSS je osnovan kao koordinacijski centar ne samo za stvaranje mišljenja. koju predstavlja Džon Laudon. Žan Mone Dišan. predstavnik banke Šreder (Schroeder Bank). bio na þeu Trilateralne komisije. HSS je dobar primer sprege i ispretpletenosti institucija Komiteta 300. kojim oduvek upravlja Kraljevski institut za meÿunarodne poslove. godine. Da ne bismo sluþajno mislili kako ljudi poput Herša sami provode svoja istraživanja. U vladajuüem veüu ovog divovskog propagandnog sistema za stvaranje javnog mišljenja. Buþan je tada bio predsedavajuüi Bilderberške konferencije i þlan Odbora Kraljevskog instituta za meÿunarodne poslove i þlan Okruglog stola. Ideju je dao Alister Buþan. koji je objavio Simor Herš je došla direktno iz HSS-a. Podsetimo se da je Bilderberška konferencija tvorevina tajne službe MI6. M. Oni imaju novine koje objavljuju mišljenja koja im plasiraju izabrani kolumnisti.Informacije koje dostavlja HSS. izmeÿu ostalih. Rotšild.V. veü i za njihovo daleko brže dostavljanje veüini þitalaca nego što bi moglo da se postigne na primer. navodno osoba koja je bila vrlo bliska britanskoj kraljevskoj porodici. pod pokroviteljstvom H. Ideja o osnivanju HSS-a se pojavila na sastanku Bilderbergera. 191 . posebno scenarije poput pripremljenih za ocrnjivanje predsednika Sadama Huseina i onih koje üe da opravdaju buduüi napad na Libiju. þiji je zaštitnik. te da osude PLO . 1957. Diksa iz Centra Kolumbus (Columbus Center) Instituta Tavistok. • Banka N. Hi: • Paul Niþe. Oni ne pišu te knjige. • Banka hazard Freres. sede: • Frenk Kitson. kako ih definišu Lipman i Bernajs. þovek koji je zapoþeo ustanak pokreta Mau-Mau u Keniji. Konferenciji su prisustvovali i Fransoa Dišan. Meÿunarodni institut za strateške studije nije ništa drugo do viši sloj stvaraoca javnog mišljenja.

Danijel Elsberg. koje predstavljaju Flora Luis. u svim obaveštajnim agencijama trebalo je da budu postavljeni blokatori koji bi spreþavali prenošenje informacija predsedniku Niksonu. Za to je bio zadužen Helperin. a time i engleskoj kraljici. Elsberg. Uspostavljanjem te metodologije Kisindzer je odmah uspostavio vlast nad Niksonovim predsedništvom. Posle sastanka Bilderbergera iz 1957. Kisindzer je dobio nalog da sve visoke položaje u Niksonovoj vladi popuni þlanovima Okruglog stola. Halperin.• • • • • • • • K. Stensfild Tarner. Robert Bovi. koji predstavlja Endru Šenberg. predstavnik izdavaþke kuüe Penguin Books. Dru Midlton. Henri Kisindzer. a pošto je Kisindžerova grupa Niksona obešþastila i isterala iz predsednikove kancelarije. pre nego je ijedna predata predsedniku. godine Kisindzer je dobio nalog da otvori kancelariju Okruglog stola na Menhetnu. Kolumnisti i novinari. mesto gde je Nikson dugo godina zalazio. L. kakva nije imao niko ni pre ni posle afere Votergejt. koji su odani Kraljevskom institutu za meÿunarodne poslove. Evo nekih od njegovih ovlašüenja. To znaþi da su Kisindzer i njegovo osoblje dobijali sve tajne informacije. u þijem su najužem krugu bili Hejg.Okrugli sto bila je u sledeüem: po nalozima predsednika Kraljevskog instituta za meÿunarodne poslove Endrua Šenberga. Piter Kalvokoresi. bivši direktor CIA-e. od svih tajnih službi. ukljuþujuüi i odelenje 5 FBI-a. Meknamara i braüa Mekbandi. Sulcberger iz New York Times-a. Važnost te operacije Kisindzer . Kisindzer nije sluþajno kao svoj centar operacija. izabrao hotel „Pjer". koja se retko spominju: 192 . Kidinsžer je dobio nezapamüena ovlašüenja. Šlezinger. To je znaþilo da ni sluþajno nije mogla da procuri nijedna informacija o teroristiþkim operacijama u SAD-u koje je kontrolisala tajna služba MI6. Entoni Luis i Maks Frankel. Kraljevski institut za meÿunarodne poslove. bivši direktor odelenja CIA-e zvanog National Intelligence Estimates (Nacionalne obaveštajne procene). strane i domaüe.

jer takve stvari se ne rade London Times-u. preko þlanova Okruglog stola i Instituta za politiþke studije (Institute for Political Studies. a zatim da prati ceo tok operacija koje je pokre nula. koji su stizali iz Vi jetnama. Kisindžer je bio imenovan u Specijalnu grupu za istraživanje Vijetna ma.supertajnom slu žbom koja ima zadatak da odlu þ uje kada i gde ü e se preduzeti oba veštajne aktivnosti. Kao 193 . ali su ga postepeno „obradili" u radikalnog leviþarskog aktivistu. kako bi dao do znanja da on upravlja svima. Recimo samo to da je Kisindžer kontrolisao Elsberga od trenutka kada je angažovan kao student na Kembridžu. koja je nadgledala i ocenjivala sve izveštaje. civilne i vojne. koji je tekst tog memoranduma dobio direktno od Kraljevskog instituta za meÿunarodne poslove. Kisindžer je naredio da Memorandum br. Veüini ljudi iz njegovog okruženja je reþeno da se prislušku ju. Odatle su usmeravani svi pregovori u vezi sa SALTom. uz pomoü Paula Nicea. Ceo spektar nove levice u Sjedinjenim Ameriþkim Državama je rezultat delovanja britanske obaveštajne službe MI6. ûela priþa o Elsbergovoj provali i podmetanju afere Votergejt predsedniku Niksonu je predugaþka da bismo je ovde opisali. skraüeno IPS). þak i njegove najbliže saradnike.l odluke Veüa za nacional nu sigurnost sastavi Helperin. Paula Varnkea i celog krda izdajnika u Misiji za kontrolu oružja u Ženevi. þak i obaveštajne.1. To mu se skoro obilo o glavu kada je izdato nareÿenje za prislu škivanje agenta tajne službe MI6 po imenu Henri Brendon. 2. preko kru gova iz Okruglog stola. o þemu ga Kisindžer nije obavestio. Njegovo „obraüenje" samo je za nijansu manje þudo od iskustva svetog Pavla na putu u Damask. U meÿuvremenu je FBI-u naredio da prisluškuje veliki broj ljudi. 3. Brendon je za javnost bio dopisnik London Times-a. Tim memorandumom Kisindžer je dobio vr hovnu vlast u SAD-u i postao predsednik Verifikacionog veüa (Verification Panel). Elsberg je oduvek bio tvrdoglav u pogledu Vijetnamskog rata. 4. Zahtevao je i dobio nadzor nad telom „Komitet 40" . pa su Kisindžera zbog toga skoro zbacili sa vlasti.

Erlihman i Niksonovi najbliži saradnici nisu imali predstavu šta se dešava. jedan od Kisindžerovih uþenika. pod vodstvom tajne službe MI6.i u svim drugim zemljama sa republikanskim temeljima. u ime Kraljevskog instituta za meÿuanrodne poslove. Glavna uloga IPS-a bila je da širi neslogu i dezinformacije koje dovode do rasula. kao što su kamenovanje Niksonove sveþane automobilske povorke i velikog broja podmetanja bombi. Jedino za šta je Nikson bio kriv. usmeren ka ameriþkoj omladini je bio usredsreden na drogu. bilo je njegovo neznanje o tome šta se oko njega dešava. a o radnjama tog instituta u pogledu svog predsedniþkog mandata nije ni nasluüivao. Morao je odmah. To je bio pravi primer dezinformacijske kampanje po kakvima je MI6 sa razlogom poznat. kada je puštena vest kako se teroristi svih profila pripremaju da napadnu SAD i da sve raznesu bombama. Nizom isturenih akcija. uspešno je stvorena klima prevare. na licu mesta. Jang je diplimirao na Oksfordu i godinama se družio sa Kisindžerovim þlanovima i organizacijama Okruglog stola. Nije znao þak ni to da Dejvid Jang. koja je objavljena 1990. Predsednik Nikson je doslovno držan u mraku. Predsednik Nikson nije bio dorastao silama koje su krenule na njega. þiju su politiku promenili. poput advokatske kancelarije Milbank Tweed. I mi smo pretrpeli istu vrstu dezinformacija za vreme Zalivskog rata. Haldeman. da pozove Kisindžera i 194 . Puštena je vest da veliki broj tih izmišljenih agenata ima bliske veze sa Demokratskom strankom preko Džordža Mekgoverna. radi u podrumu Bele kuüe „nadziruüi informacije koje cure". Sovjetski Savez. Jedan od tih programa. kakvu danas igra u Južnoj Africi i Južnoj Koreji. koja je veüinu Amerikanaca navela da poveruje kako su SAD u opasnosti od KGB-a. što znaþi britanske kraljevske porodice. Mnoge aktivnosti IPS-a sam opisao u knjizi IPS Revisited (Opet o IPS-u). Kada je Džejms Mekord sudiji Džonu Sirici „priznao". u prilog þemu ide i þinjenica o mnoštvu izjava iz Bele kuüe o tome kako Istoþna Nemaþka. IPS je odigrao vodeüu ulogu. Nikson je odmah morao da shvati da Mekord igra dvostruku igru. Severna Koreja i Kuba uvežbavaju teroriste i finansiraju njihove operacije u Sjedinjenim Ameriþkim Državama. Sumnjam da je Nikson znao za IPS. GRU-a i kubanskog DGI-a. kada je reþ o Votergejtu.

Još jednom je vredno spomenuti da je Votergejt. dokazuje ogromnu moü novina. ýinjenica da je gospoÿa Grejem. Moja odbojnost prema Niksonu je rezultat njegovog dobrovoljnog potpisivanja zloglasnog Ugovora o antibalistiþkim raketama (AMB Treatv) iz 1972. Privatne tajne službe kao što je INTERTEL nemaju pravo da postoje u Sjedinjenim Ameriþkim Državama. pokazao kako Komitet 300 ima potpunu vlast nad Sjedinjenim Ameriþkim Državama. Ali i kada bi to znali. to ne znaþi da je trebalo da bude osramoüen aferom Votergejt. Jedan od najžalosnijih propusta Veüa za manjine (Minoritv Council) bio je taj što su propustili da iznesu u javnost prljavu ulogu INTERTEL-a. Njegov zloþin je bio taj što nije branio Ustav Sjedinjenih Ameriþkih Država i što gospoÿu Ketrin Mejer Grejem i Bena Bredlija nije optužio za zaveru. nismo mogli uvrstiti. Pedigre gospoÿe Grejem je vrlo sumnjiv. One su opasnost po naše pravo na privatnost i napad na sve slobodne ljude bilo gde na svetu. Time bi stao u kraj celoj zaveri i uništio üelu operaciju tajne službe MI6 . i njegovog suviše bliskog odnosa sa Leonidom Brežnjevim. pomoüu koje je mnogo materijala u pogledu Votergejta „procurelo" Edvardu Kenediju. Nikson nije zloupotrebio svoja predsedniþka ovlašüenja. privatne tajne službe kompanije Corning Group. Džozef Kalifano i ýomski iz IPS-a. uopšte zadržala imalo verodostojnosti. Jang. Elsberg. koju smo veü upoznali. što bi Džesika Fleþer iz detektivske serije „Murder. Drugi izdajnici koje je trebalo optužiti za veleizdaju bili su: Kisindžer. godine. Mekord.operaciju Votergejt. kontrolori gospoÿe Grejem bi se zdušno trudili da zataškaju stvari. iako nije bilo ni trunke dokaza o njegovim navodnim zlodelima. zbog ograniþenog prostora. Ako se Nikson družio sa ljudima poput Erla Vorena i nekih mafijaških šefova koji su Vorenu izgradili kuüu. te agenti CIA-e koji su otišli u Mekordovu kuüu i spalili sve njegove papire. Washington Post je imao ulogu da zagreva aferu jednim „otkriüem" za drugim i da time u javnosti stvori klimu nepoverenja prema predsedniku Niksonu. Halperin. dugo godina osumnjiþena za ubistvo supruga Filipa L. Grejema (koje je službeno oznaþeno kao „samoubistvo"). kao što su Lipman i Bernajs sa pravom predvideli.da ispita njegov odnos sa Mekordom. She Wrote" brzo otkrila. kao i mnoge druge operacije koje ovde. i ova þinjenica je vredna prezira. Hejg. 195 .

Kalifanov memorandum je sadržao sve pojedinosti transkripta prisluškivanih razgovora izmeÿu Niksona i Odbora za ponovne izbo re. ni u kakvoj bici. Kalifano je trebao da bude optužen za kršenje de setak saveznih zakona. koji je u svojoj vojnoj karijeri samo prebirao papire. Kalifano je bio toliko glup da je o tom intervjuu napisao memorandum u kome je izneo detaljne podatke o Mekordovoj prošlosti i o tome zašto je Mekord odabrao Boldvina u svoj tim. kao i ubistvo Džona F. Predsednik Nikson ga je jednom opisao kao þoveka koji je od Kisindžera morao da traži dopuštenje i kada ide u toalet. mesec dana pre nego što se provala dogodila. Zavera Votergejt je bila državni udar na Sjedinjene Ameriþke Države. pravni savetnik Demokratske nacionalne konvencije. Hejg je bio proizvod Okruglog stola. Obaveštajno osoblje oko njega je bila jedna bedna družina. Kao još štetnije. jednog od „vodoinstalera". Zaista nisu imali blage veze da je Votergejt u celini operacija Britanske obaveštajne službe. ko196 . intervjuisao je Alfreda Boldvina. koja nije imala pojma o temeljnosti britanskih obaveštajnih operacija. Umesto toga. Kenedija.Krivica mora da padne i na one þija je dužnost bila da štite predsednika Niksona od þeliþne mreže kojom su ga opasali kako bi ga izolovali. Tog kancelarijskog pukovnika. Licemerni Sem Ervin nije dozvolio Fredu Tompsonu iz Veüa za manjine da vrlo važan dokazni materijal uvrsti u saslušanje o aferi Votergejt. i to pre same provale. jedan protiv Kenedija. siguran sam da su se ta dva državna udara. naglo je bacila na scenu nevidljiva paralelna vlada iz visokog sloja. Džozef Kalifano. jedan od pripadnika Okruglog stolu u SAD-u u koga je Njeno Visoþanstvo imalo najviše poverenja. Zapazio ga je okruglostolaš Džozef Kalifano. Osoba koja najviše zaslužuje naziv izdajnika i koja je najodgovornija za izdaju je general Aleksander Hejg. koji nije nikada. * Po nalogu Okruglog stola. To je bilo najmeteorskije napredovanje koje je zabeleženo u analima vojne istorije Sjedinjenih Ameriþkih Država. lažno navodeüi da je „previše pitan". za svoje zloþinaþke radnje je prošao ne kažnjeno. Iako se ova þinjenica danas tako ne shvata. a drugi protiv Niksona. zaista dogodila. Kisindžer je Hejga unapredio iz pukovnika u generala sa þetiri zvezdice. bio zapovednik nijednom vojniku. a posle njih je usledio najsnažniji moguüi napad na institucije na kojima je sazdana republika Sjedinjene Ameriþke Države.

Tom prilikom je preskoþio 400 starijih generala iz zemalja þlanica NATO-a i SAD-a. No. maršal Orgakov je pozvao trojicu svojih najviših generala Varšavskog pakta. kao i on. U krahu koji je posle toga nastao. a sa njom i Sjedinjene Ameriþke Države. 25 starijih ameriþkih generala je prisilno sklonjeno sa dužnosti. pripadnici elitnog profesionalnog osoblja Sovjetskih oružanih snaga. posle državnog udara iz aprila 1973. bili obavezni i odani stranoj sili. Kao nagradu za izdaju predsednika Niksona i Sjedinjenih Ameriþkih Država. Kada je vest doprla do Visokog zapovednika Sovjetskih oružanih snaga. Sjedi197 . a ne vojnim snagama Sjedinjenih Ameriþkih Država. iz Poljske i Istoþne Nemaþke. praktiþno preuzeo vlast nad Vladom Sjedinjenih Ameriþkih Država.postavljen je za glavnog zapovednika Oružanih snaga Severnoatlantskog saveza (NATO-a). i Veüa za inostrane poslove i stotinu najviših položaja u Vašingtonu popunio tim ljudima. Hejg je dobio sjajan položaj . Niksonova Vlada je rastragana na komadiüe. mora se znati da je Aleksandar Hejg. Tokom Hejgovog „unapreÿenja" i kao rezultat tog unapreÿenja.jim je Hejg preskoþio 280 starijih generala i drugih visokih oficira Ameriþke vojske. Znali su da Hejg svoje imenovanje treba da zahvali Kraljevskom institutu za meÿunarodne poslove. Instituta za politiþke studije (Institute for Policv Studies). izražavali su krajnji prezir prema Hejgu i otvoreno ga nazivali „kancelarijskim menadžerom NATO-a". Tokom celog Hejgovog mandata na mestu zapovednika NATO snaga. senator Sem Irvin je prouzrokovao više štete nego što bi prouzrokovalo bilo koje od navodnih zlodela za koje su optuživali predsednika Niksona. u sprezi sa Kisindžerom. na sastanak koji je prošao veoma veselo . pre nego ga je unapreÿenje odvelo iz Vašingtona. niko nikada nije opisao rasulo koje su Kisindžer i Hejg za sobom ostavili posle afere Votergejt. skoro potpuno razorio ulogu predsednika Sjedinjenih Ameriþkih Država i njegove Vlade. ljudi koji su ceo život proveli kao profesionalni vojnici. Razmeüuüi se otrcanim frazama i pozama o tobožnjoj odbrani Ustava. Doveo je 100 izabranih agenata Okruglog stola iz Institucije Brukings (Brookings Institution). Koliko mi je poznato. koji su.kucalo se þašama i pio se šampanjac do kasno u noü. Po zahtevu Kraljevskog instituta za meÿunarodne poslove Hejg je. iako je bio najmanje kvalifikovan zapovednik za taj položaj u istoriji NATO-a.

godine napisao sam dve knjige: „The Tavistock Institute: Sinister and Deadly" (Institut Tavistok: mraþan i smrtonosan) i „The Tavistock Institute: Britain's Control of U.da podnese ostavku. 198 . a prava istina je da je Votergejt bio satanska laž od poþetka do kraja. ako þeste promene. doslovno se odvijao po metodi Tavistoka o preuzimanju potpune kontrole nad nekom osobom. od strogih disciplinskih mera do obeüanja dobrog odnosa. kognitivnu strukturu takvog stanja uþine krajnje nejasnom. ali kada je reþ o školskom primeru u sluþaju predsednika Riþarda Niksona. To je rezultiralo time da je predsednik Nikson bio smeten. koji su mi dopali u ruke. temeljene na tajnim priruþnicima Tavistoka. Policy" (Institut Tavistok: britanska kontrola nad ameriþkom politikom). prema metodologiji koju je razradio glavni teoretiþar Tavistoka. uplašen i demoralisan. Osim toga. a sproveli Kraljevski institut za meÿunarodne poslove. dr Kurt Levin. zbunjen. Metode Tavistoka su tako uspešno primenjene na rušenje predsednika Niksona da je ameriþki narod u celini poverovao gomilama laži. 1983." Kisindžer i Hejg su se doslovno držali priruþnika Tavistoka. Naþin na koji je predsednik Nikson. U tim dvema knjigama sadržane su sve metode i naþini delovanja Tavistoka. izvrtanja istine i svim izmišljenim situacijama koje su zaverenici prikazivali kao istinite. Ovo je važno da se naglasi zato što to zasigurno nije bila poslednja operacija takve vrste.S.operacijom koju je sponzorisao Komitet 300. pa mu je jedini izlaz bio . U tim uslovima þak i one osobe koje imaju jasno zacrtane ciljeve i koje su spremne da preuzmu rizike postaju paralizovane snažnim unutrašnjim sukobom i ne mogu doneti odluku o tome šta da se u þini. osoba više neüe znati vodi li je odreÿeni plan ka željenom cilju ili je od tog cilja udaljava. prvo bio izolovan. a zatim zbunjen. mislim da je vredno ponoviti: „Jedna od glavnih tehnika slamanja morala strategijom terora se sastoji taþno od sledeüe taktike: drži osobu u neznanju u pogledu njenog statusa i oþekivanja. Okrugli sto i „priruþni" agenti tajne službe MI6 sa sedištem u SAD-u. Veü sam do detalja opisao Levinovu metodologiju.njene Ameriþke Države se još nisu oporavile od skoro smrtonosnog udarca koji im je nanet tokom afere Votergejt . uz širenje protivreþnih vesti. okružen izdajnicima.kako mu je sam Hejg rekao .

koji mu je snimio neko od njegovog osoblja. Posle te izdaje Hejg je u svoju kancelariju pozvao kongresmena ýarlsa Viginsa. Kao rezultat Hejgovih izdajniþkih poteza. i to isklju þ ivo zbog te trake od 23. te s obzirom na þinjenicu da ga šalje Niksonov þovek od poverenja. Oseüajuüi to. Prva reakcija predsednika Niksona su bile sledeüe reci upuüene Hejgu: „Krajnja je besmislica od toga praviti tako veliko pitanje". Hejg je satima uveravao predsednika Niksona da üe ga ta Traka pokopati.Koje je to navodne prestupe poþinio predsednik Nikson. imao je jedan neredigovan snimak „krunskog" dokaza. Kako je Hejg obavio svoju misiju? Sprovodeüi scenario koji su mu spremili njegovi kontrolori iz Okruglog stola. Tu izmišljotinu su osmislili Kisindžer i Hejg oko magnetofomske trake od 23. Vigins je posle toga izgubio svaki interes da brani Niksona. i njegovog kolege Markusa Raskina. Hejg mu je rekao: „Bitka je izgubljena". Zaþinjen izrazima kao što su „krunski" i „razoran". tvrdog Niksonovog pobornika. jer „bez imalo dvoumljenja" dokazuje kako je Nikson poþinio kriviþno delo time što je bio sauþesnik u provali. koju je Nikson. Ali Hejg je bio uporan u svom uveravanju sve dok Nikson i sam nije po þeo da veruje kako se ne ü e moü i odbraniti pred Senatom. senator Grifin je odmah napisao pismo predsedniku Niksonu u kome ga je pozvao da podnese ostavku. Hejg je primerke tog neautorizovanog i neredigovanog snimka poslao najveüim Niksonovim pobornicima u Predstavniþkom domu i u Senatu. Na traci nije bilo niþega što predsednik Nikson ne bi mogao da objasni. kao i samom vrhu Republikanske stranke. Hejg se zatim na isti naþin pobrinuo i za senatora Grifina. Lažuüi ga u oþi. za koje je zaslužio smenjivanje. koji je veü bio pristao da u Predstavniþkom domu predvodi bitku protiv postupka ostavke. transkript je delovao kao jastreb kad se obruši na jato golubova . kojim vlada Okrugli sto i koji je þedo svog osnivaþa Džejmsa Varburga. verujuüi kako je Nikson veü pristao da odustane od dalje borbe. predao Leonu Javorskom. na Hejgov nagovor.Niksonovi pobornici su se uspaniþili i razbežali u zaklon. Institut za politiþke studije. i koji je to takozvani „krunski" dokaz kojim su optužbe trebale da budu podkrepljene? Prvo o „krunskom" dokazu. izdao je potpuno jednak ultimatum . Tri meseca pre toga. maja.da predsednik Nikson 199 . vodeüeg Predsednikovog pobornika u Senatu. maja.

Tragedija Votergejt je bila korak na putu bez povratka u varvarstvo koje preplavljuje Sjedinjene Ameriþke Države i vodi nas pod vlast svetske vlade . 18. Kao direktor Meduministarskog obaveštajnog odelenja (Interdepartmental Intelligence Unit. Nije bilo apsolutno nijednog dokaza da je Nikson uradio išta što bi zaslužilo smenjivanje. skraüeno IDIU) prikupljao je podatke od svih moguüih agencija savezne Vlade.000 imena osoba. Nigde se to nije tako primeüivalo kao u ekonomskoj i fiskalnoj politici. 8. za bombardovanje Kambodže bez odobrenja Kongresa i za nejasnu „zloupotrebu moüi". Kada je predsednik Nikson podneo ostavku.000 do 12. juna u kome je taj ultimatum objavaljen. Za kakav prestup je optužen Nikson? Džon Dor. taj veliki branilac zakona. na dalju istragu dao 10. Optužbe za utaju poreza. ameriþkih državljana. Jedan od svetskih trenutaka Dorove karijere je bio taj da je CIA-i. patetiþna Dorova konstatacija Niksonovih navodnih „zloþina".koristeüi se propagandnim medijem britanske obaveštajne službe. Taj unapred isplanira200 . godine meÿunarodni bankari su se sastali u Vilijemsburgu u saveznoj državi Virdžiniji kako bi razradili strategiju za pripremanje potpunog raspada bankarskog sistema Sjedinjenih Ameriþkih Država. od 25. Zaista. bile su najbolje Dorove þinjenica. setpembra 1974. Sjedinjene Ameriþke Države su danas na istom mestu na kome se našla Italija kada je Aldo Moro pokušavao da je spasi od veštaþki stvorene nestabilnosti. koje je smatrao za moguüe politiþke disidente. uz odmerenu pompeznost.Novog svetskog poretka. Taj program je bio povezan sa Institutom za politiþke studije. þiji je životinjski karakter bio veoma pogodan za objavljivanje takozvanih þlanaka o opozivu predsednika Niksona. što je prenosila televizija širom Amerike. 1983. bila je toliko beznaþajna da je þudo što je proces išao dalje od toga. koje na sudu ne bi imale nikakvog temelja. ukljuþujuüi i službu za unutrašnje prihode (Internal Revenue Service). Jula 1974. izr neo je „optužbe" protiv predsenika Niksona. The New York Timesom.podnese ostavku . kojoj je po zakonu zabranjen obaveštajni rad unutar zemlje. Sjedinjene Ameriþke Države su bile do kraja destabilizovane. bio je autor i sauþesnik u izvršenju jedne od najdalekosežnijih nezakonitih domaüih operacija kontraobaveštajnog prisluškivanja u istoriji Sjedinjenih Ameriþkih Država.

januara 1983. jednostavno je okrenuo glavu na drugu stranu. za dokazivanje zloþina je potreban samo dokaz o postojanju zavere. Mere obezbeÿenja tog seminara. snažnog pobornika kraljevske porodice i þlana Komiteta 300. i 27. a dokaza da se zavera zaista dogodila. i da ih preda u ruke banke svetske vlade. Denis Vederston iz banke Morgan Guarantee sa Vol Strita je izjavio kako je uveren da je to jedini mogu üi spas za Sjedinjene Ameriþke Države. i skovala zaveru za rušenje suvereniteta Sjedinjenih Ameriþkih Država na podruþju monetarne i finansijske slobode. tj. 10. Umesto da uþesnike sastanka optuži za zaveru. kako bi MMF mogao da utiþe na centralne banke svih zemlja. Ali buduüi da su se þlanovi Fondacije Diþli sastali na zahtev Kraljevskog instituta za meÿunarodne poslove i buduüi da im je domaüin bio Okrugli sto. u Parku Diþli u Londonu. bile su najsnažnije u istoriji „Velike jabuke". i 11. Tom krajnje tajnom januarskom sastanku prethodio je sastanak iz oktobra 1982. To se smatralo vitalnim korakom na putu stvaranja stanja u kome üe MMF da postane vrhovni sudija svetskog bankarskog sistema. ta strana grupa se sastala u Vašingtonu kršeüi time Sermanov zakon protiv trustova (Sherman Antitrust Act) i Klejtonov zakon. ukljuþujuüi i SAD. Diþli plan o preuzimanju vlasti nad fiskalnom i monetarnom politikom Sjedinjenih Ameriþkih Država je bio umotvorina ser Herolda Livera. Po gore navedenim zakonima. 201 .* I raniji sastanak Grupe Diþli je održan u suprotnosti sa ameriþkim zakonima.ni dogaÿaj trebalo je da natera ameriþke senatore da prihvate vlast Meÿunarodnog monetarnog fonda nad ameriþkom monetarnom i fiskalnom politikom. niko u Mininstarstvu pravosuÿa nije imao hrabrosti da preuzme bilo kakve mere kakve su bili u obavezi da preduzmu oni koji su se zakleli da üe da štite zakone Sjedinjenih Ameriþkih Država. oktobra. Taj predlog je odobrila Diþli grupa. koja je nastala u maju 1982. Ameriþki ministar unutrašnjih poslova je znao za taj sastanak i njegovu svrhu. važne kompanije Komiteta 300. bilo je u izobilju. održanog 26. Liverov plan je zahtevao proširenje uticaja MMF. kome su prisustvovali predstavnici 36 najveüih svetskih banaka i koji se održao u hotelu „Vista" u Njujorku. Ser Herold Liver je bio direktor ogromnog konglomerata UNILEVER. planiranje zloþina na saveznom nivou.

januara iste godine. Nekim þlanovim Predstavniþkog doma je kasnije reþeno kako se pripremaju planovi o imenovanju MMF-a kontrolorom fiskalne politike Sjedinjenih Ameriþkih Država. januara 1983. Amerika je poslednja tvr202 . kao uslov za napredovanje prema Novom svetskom poretku. godine. rekao je ser Herold. Džordža Kenana i Lejna Kirklanda. Predsednik Ronald Regan je na taj sastanak pozvao Džordža Šulca. koja pripada Rimskom klubu i sastavni je deo Grupe Eagle Star. Okruglostolaši Vilijam Ogden i Verner Stang su nadahnuto govorili u prilog predaje ameriþkog fisklanog suvereniteta Meÿunarodnom monetarnom fondu i Meÿunarodnoj banci za obraþune. godine. jedan od vodeüih þlanova Rimskog kluba. Neki britanski i nemaþki bankari.nagore. koji üe se izneti pred Senat Sjedinjenih Ameriþkih Država do 2000. koji su predsedniku Reganu objasnili ciljeve Diþli grupe. koju smo veü upoznali. „Mora se ponovo razmotriti oklevanje SAD-a iz proteklih 50 godina". i 11. Kaspara Vajnerberga. Rimer de Vri je rekao kako je krajnje vreme da Sjedinjene Ameriþke Države postanu þlanice Meÿunarodnog monetarnog fonda. Govoreüi u ime banke Morgan Guarantee. Predstavnici Bankarske grupe Alfa (Alpha Banking Group). I Feliks Rohatin je govorio o velikoj potrebi menjanja ameriþkih zakona o bankarskom poslovanju kako bi MMF mogao da igra veüu ulogu u toj zemlj. Nevidljiva vlada Komiteta 300 je napravila ogroman pritisak na Ameriku kako bi promeniia njen naþin života . rekli su kako se Sjedinjene Ameriþke Države moraju prisiliti na predaju „višoj vlasti neke svetske banke". godine. 8. do 2000. kada MMF preuzme vlast". bojeüi se moguüeg kršenja ameriþkih zakona. ser Herold Liver je rekao kako je od krucijelne važnosti. pre velikog sastanka od 10. rekli su kako je Grupa Diþli samo odbor za ispravljanje tekuüih problema.Obraüajuüi se prisutnima. dokrajþiti taj ostatak prošlosti . Od tog dana predsednik Regan je potpuno promenio stanovište i saraÿivao je sa raznim agencijama Komiteta 300 na jaþanju prevlasti Meÿunarodnog Monetarnog Fonda i Meÿunarodne banke za obraþune nad unutrašnjom i spoljnom monetarnom politikom SAD-a. primljen je u Belu kuüu. Hans Fogel. koja pripada masonskoj loži P2.nacionalni suverenitet. Rohatin je tada bio na þelu banke Lazard Freres. „Sjedinjene Ameriþke Države üe ubrzo morati da shvate da neüe biti nimalo bolje od bilo koje zemlje Treüeg sveta. izjavio je De Vri.

To telo je osnovano 20-tih godina 20. Na žalost. jer. njihovo napredovanje prema stvaranju svetske vlade üe biti skoro neminovno. veka kao sredstvo za sprovoÿenje politike svetske vlade i spomenik je sposobnostima dugoroþnog planiranja Komiteta 300. po strukturi i svrsi sliþno Svetskom veüu crkava. Ameriþki program SDI je bio osmišljen kao protivteža opasnosti od sovjetske Kosmosfere. što možemo da vidimo na grafikonu na kraju ove knjige. više nije bilo dovoljno novca ni za finansiranje daljeg istraživaþkog rada. Savezom zabrinutih nauþnika upravlja Kraljevski institut za meÿunarodne poslove i duboko je infiltriran agentima tajne službe MI6. a finansiraju ga Fondacija Karnegi (Carnegie Endowment Fund). Iz godine u godinu Savez zabrinutih nauþnika se opirao svakom proraþunu u kome su bila predviÿena i sredstva za vitalni program SDI. organizacijske sposobnosti. a upravo smo videli koliko su veü uznapredovali na putu ka tom uspehu. sve dok. Sovjetski portparol Georgije Arbatov je rekao na sastanku Saveza zabrinutih nauþnika kako je važno da se odupremo programu SDI. Najvažnije od svega je duhovna bitka. Uspostavljanje svetske vlade je ogroman posao. 203 . Fondacija Ford (Ford Foundation) i Institut Aspen. skraüeno WCC). Taj Savez je predvodio borbu protiv pokretanja ameriþke akcije odvraüanja kao protivmere sovjetskom programu Kosmosfera . i ako nam tu slobodu uspeju da oduzmu. skoro sve hrišüanske crkve su se srozale na društvene klubove. ako taj program postane stvarnost. a kamoli za puštanje tog sistema u orbitu.dava slobode. uprkos uveravanjima da je „komunizam mrtav". 1991. Jedina organizacija koja može da obavi taj posao je Komitet 300. u kome je prikazana struktura crkve svetske vlade. „biüe to vojna katastrofa". za koji je potrebno ogromno umeüe. þiji poþeci ne leže u Moskvi veü u londonskom Sitiju. jeste Savez zabrinutih nauþnika (Union of Concerned Scientist) koji je osnovala Trilateralna komisija. kojima upravlja beskrajno zlo Svetsko veüe crkava (World Council of Churches. Još jedno pokvareno telo.svemirskom laserskom oružju koje može iz svemira da uništi ciljeve u SAD-u i u drugim delovima sveta i svemira. a ta opasnost još uvek postoji. kontrola nad vladama svih zemalja i njihovom politkom.

kada su-Britanci opljaþkali i spalili Vašington i uništili tajna dokumenta koja bi razotkrili planiranu izdaju protiv mladih Sjedinjenih Ameriþkih Država. Nema ni jednog na izborima izabranog predstavnika vlasti ni politiþkog þelnika koji nije podvrgnut vladavini Komiteta 300.Komitet 300.U Americi nema ni jednog jedinog aspekta života koji se ne nadzire. grofa od Šelburna.Komitet 300. Britanska Kruna unajmila da zajedniþkim iskustvom krenu na ameriþke doseljenike. kojim ne manipuliše i ne vlada nevidljiva vlada . Ova knjiga je pokušaj da se otvore oþ i ameriþ kom narodu kako bi video ovu strašnu istinu: naša Amerika nije nezavisna zemlja niti to može da bude dok njome i nama vlada nevidljva vlada . preko 1812. ukljuþujuüi i predsednike Sjedinjenih Ameriþkih Država. kada je Džeremaju Bentama i Vilijama Petija. odmah nakon pobede Francuske revolucije. Od 1776. i podmetanja afere Votergejt predsedniku Niksonu. Niko do sada nije uspeo da otkaže poslušnost tajnim vladarima i da im umak-ne. jasno je vidljiva ruka Komiteta 300. koju su isplanirali i kojom su se rukovodili. do ubistva predsednika Kenedija. koje ne usmerava u „pravom" smeru. 204 .

Little.BIVŠE I SADAŠNJE INSTITUCIJE/ORGANIZACIJE KOMITETA 300 I ONE KOJE SU DIREKTNO POD NJEGOVOM VLAŠûU Academv for Contemporarv Problems (Akademija za savremene probleme) Africa Fund (Fond Afrike) Agencv of International Development (Agencija za meÿunarodni razvoj) Albert Pervin Foundation (Fondacija Alberta Pervina) Alliance Israelite Universalle (Svetski izraelski savez) American Civil Liberties Union (Ameriþki savez graÿanskih sloboda) American Council of Race Relations (Ameriþko veüe za meÿurasne odnose) American Defense Societv (Ameriþko odbrambeno društvo) American Press Institute (Ameriþki institut za novinarstvo) American Protective League (Ameriþka liga za zaštitu) Anti-Defamation League (Antidifamacijska liga) Arab Bureau (Arapska kancelarija) Arab Higher Committee (Arapski viši odbor) ARCA Foundation (Fondacija ARCA) Armour Research Foundation (Fondacija za istraživanje naoružanja) Arms Control and Foreign Policv Caucus (Odbor za kontrolu oružja i spoljnu politiku) Arthur D. Inc. Asian Research Institute (Institut za istraživanje Azije) Aspen Institute (Institut Aspen) 205 .

Njujork Center for Advanced Studies in the Behavioral Sciences (Centar za napredne studije bihevioristiþkih nauka) Center for Consitutional Rights (Centar za ustavna prava) Center for Cuban Studies (Centar za kubanske studije) Center for Democratic Institutions (Centar za demokratske institucije) Center for International Policv (Centar za meÿunarodnu politiku) Center for the Study od Responsive Law (Centar za prouþavanje primenjenih zakona) Christian Socialist League (Hrišüanska socijalistiþka liga) ýini Foundation (Fondacija ýini) Club of Rome (Rimski klub) Cominform (Kominform) Committee for the Next Thirty Years (Odbor za sledeüih trideset godina) 206 .Association for Humanistic Psychology (Udruženje za humanistiþku psihologiju) Agumentation Research Center (Centar za istraživanje prirasta) Baron De Hirsh Fund (Fond Baron de Hirsh) Batelle Memorial Institute (Memorijalni institut Batel) Berger National Foundation (Nacionalna fondacija Berger) Berlin Center for Future Research (Berlinski centar za istraživanje buduünosti) Bilderbergers (Bilderberška grupa/Bilderbergeri) Black Order (Crni red) Bovcott Japanese Goods Conference (Konferencija za bojkot japanskih proizvoda) British Newfoundland Corporation (Korporacija Britanski Njufaundlend) Brotherhood of Cooperative Commonvvealth (Bratstvo saradniþkih država) Bureau of International Revolutionarv Propaganda (Kancelarija za meÿunarodnu revolucionarnu propagandu) Canadian Jewish Congress (Kanadski jevrejski kongres) Cathedral of St. John the Divine (Katedrala Sv. Jovana Blaženog).

Committee of Fourteen (Odbor ýetrnaestorice) Committee of National Morale (Odbor za nacionalni moral) Committee to Frame A World Constitution (Odbor za izradu svetskog ustava) Communist League (Komunistiþka liga) Congress of Industrial Organizations (Kongres industrijskih organizacija) Council on Foreign Relations (Veüe za inostrane odnose) David Sasson Companv (Kompanija Dejvid Sason) De Beers Consolidated Mines (Konsolidovani rudnici De Ber) Democratic League of Brussels (Demokratska liga Brisela) East India Committee of 300 (Istoþnoindijski Komitet 300) Economic and Social Control. ECOSOC (Ekonomska i društvena kontrola) Environmental Fund (Fond za oþuvanje okoline) Environmentrics Inc. prev. 207 . nap. (preduzeüe) Esalen Institute (Institut Esalen) Fabian Societv (Fabijansko društvo) Federation of American Zionists (Savez ameriþkih cionista) Fellowship for a Christian Social Order (Udruženje za hrišüanski društveni poredak) Fellowship of Reconciliation (Udruženje za pomirenje) Ford Foundation (Fondacija Ford) Fordham Universitv Institution Educational Research (Institut univerziteta Fordham za istraživanje obrazovanja) Foundation for National Progress (Fondacija za nacionalni napredak) Garland Fund (Fond Garland) German Marshall Fund (Nemaþki fond Maršal) Governing Body of the Israelite Religious Cornmunitv (Vladajuüe telo izraelske verske zajednice) Gulf South Research Institute (Institut za istraživanje Zalivskog juga) Haganah* Harvard Universitv (Univerzitet Harvard) * Haganah je jevrejska vojna organizacija iz vremena pre stvaranja jevrejske države.

Hells Fire'Club (Klub paklenog ognja) Horace Mann League (Liga Horacija Mana) Hudson Guild (Bratstvo Hadson) Hudson Institute (Institut Hadson) Hudson Bay Companv (Kompanija Hadson Bej) Imperial College University of London (Imperijalni fakultet Univerziteta u Londonu) Industrial Christian Fellovvship (Industrijsko hrišüansko udruženje) Institute for Bfain Research (Institut za istraživanje mozga) Institute for Pacific Relations (Institut za pacifiþke odnose) Institute for Policv Studies (Institut za politiþke studije) Institute for Social Research (Institut za društvena istraživanja) Institute for the Future (Institut za buduünost) Institute for World Order (Institut za svetski poredak) Institute on Drugs. kriminal i pravosuÿe) Inter-Alpha Inter-American Social Development Institute (Institut za unutarameriþki društveni razvoj) International Institute for Strategic Studies (Meÿunarodni institut za strateške studije) Interreligious Peace Colloquium (Meÿuversko mirovno savetovanje) Irgun* Knights of Malta (Malteški vitezovi) League of Nations (Liga naroda) Logistics Management Institute (Institut za upravljanje logistikom) London Board of Deputies of British Jews (Londonski odbor zastupnika britanskih Jevreja) London School of Economics (Londonski ekonomski fakultet) Mary ýarter Paint Company (Preduzeüe za proizvodnju boja Meri Karter) 208 . Crime and Justice (Institut za drogu.

* Irgun je jevrejska/izraelska organizacija za proterivanje Arapa/Palestinaca iz Izraela.nap. prev. kojim je postignut cilj zastrašivanja Palestinaca i njihovog prisiljavanja na beg. poznata po zloþinu u selu Dejr Jasinu. 209 . .

industrijskog kompleksa) National Center for Productivitv Institute (Institut Nacionalnog centra za produktivnost) National Council of Churches (Nacionalno veüe crkava) National Opinion Research Center (Centar za istraživanja nacionalnog mišljenja) National Training Labaratories (Nacionalna laboratorija za vežbanja) New Democratic Coalition (Nova demokratska koalicija) New World Foundation (Fondacija novi svet) New York Rand Institute (Njujorški Institut Rand) NORML NATO (North Atlantic Treatv Organization. tj. Severnoatlantski vojni savez) Odd Fellows (ýudaci) Order of St.Massachusetts Institute of Technology (Institut za tehnologiju Univerziteta Masaþusets) Mellon Institute (Institut Melon) Metaphvsical Societv (Metafiziþko Drušvo) Milner Group (Milnerova grupa) Mocatto Metals (preduzeüe) Mont Pelerin Societv (Društvo Mont Pelerin) NAACP (National Association for the Advancement of Coloured People. John of Jerusalem (Red Sv. Jovana Jerusalimskog) Order of The Golden Dawn (Red zlatne zore) OXFAM Pacific Studies Center (Centar za pacifiþke studije) Palisades Foundation (Fondacija palisada) Peninsula and Orient Navigation Companv (Brodarska kompanija Poluostrva i Orijenta) PEMINDEX Princeton Universitv (Univerzitet Prinston) Rand Corporation (Korporacija Rand) 210 . (Nacionalno udruženje za unapreÿenje obojenih ljudi) National Action Research on Militarv/Industrial Complex (Nacionalna akcija za istraživanje vojno .

J%I^ 211 .....*. >• Soviet State Committee for Science and Technology (Sovjetski državni odbor za nauku i tehnologiju) Stanford Research Institute (Institut za istraživanje Stenford) Stockholm International Peace Research Institute (Štokholmski meÿunarodni institut za istraživanje mira) Sun Yat Sen Society (Društvo Sun Jat Sen) Systems Development Corporation (Korporacija za razvoj sistema) Tavistock Institute of Human Relations (Institut Tavistok za ljudske odnose) Tempo Corporation (Korporacija Tempo) The High Twelve International (Internacionala visoke dvanaestorice) The Public Agenda Foundation (Fondacija za javna pitanja) The Quality of Life Institute (Institut za kvalitet života) Theosophist Society (Društvo teozofa) Thule Society (Društvo Tule) . TRIJADE !• ' .Rand School of Social Sciences (Fakultet za društvene nauke Rand) Research Triangle Institution (Institucija za istraživanje Trougla) Rhodes Scholarship Committee (Odbor za Rodsove stipendije) Rio Tinto Zine Companv (Kompanija za proizvodnju cinka Rio Tinto) Riverside Church Disarmament Program (Program Crkve Riversajd za razoružanje) Round Table (Okrugli sto) Royal Institute for International Affairs (Kraljevski institut za meÿunarodne poslove) Russell Sage Foundation (Fondacija Rasel Sejdž) San Francisco Foundation (Fondacija San Franciska) Sharps Pixley Ward (Zatvorsko odelenje Šarps Piksli) Social Sceince Research Council (Veüe za istraživanje društvenih nauka) Socialist International (Socijalistiþka internacionala) Socialist Party of the United States (Socijalistiþka stranka Sjedinjenih Ameriþkih Država) Society for Promotion of Study of Religions (Društvo za promovisanje prouþavanja religija) ! Society of Heaven (Nebesko društvo).. j ..p^x.

212 .S. osnovana 1920. i porodica) Western Training Laboratories (Zapadna laboratorija za uvežbavanje) Wilton Park Women's Christian Temperance Union (Ženski hrišüanski trezvenjaþki savez) Wong Hong Hon Company (Kompanija Wong Hong Hon) Work in America Institute (Institut za zapošljavanje u Americi) World Council of Churches (Svetsko veüe crkava) SPECIJALNE FONDACIJE I INTERESNE GRUPE Arab Bureau (Arapska kancelarija) Aristotelian Societv (Aristotelovsko društvo) Asian Research Institute (Institut za istraživanje Azije) Bertrand Russell Peace Foundation (Fondacija za mir Bertran Rasel) British American Canadian Corporation Broterhood of Eternal Love (Bratstvo veþne ljubavi) Cambridge Apostles (Kembridžski apostoli) Canadian Histadrut* Campaign (Kanadska kompanija jevrejske radniþke federacije) Canadian Pacific Ltd. And Familv (Varburg. (preduzeüe) Histadrut je izraelska radniþka federacija. James P.Transantlantic Council (Transatlantsko veüe) Trilateral Commission (Trilateralna komisija) U. Association of the Club of Rome (Ameriþ ko udruženje Rimskog kluba) Union of Concerned Scientists (Savez zabrinutih nauþnika) UNITAR Universitv of Pennsvlvania Wharton School (Fakultet Vorton Univerziteta u Pensilvaniji) Warburg. Džejms P.

Kanada) Kissinger Associates (savetniþko-konsultantska kuüa) Kowloon Chamber of Commerce (Trgovaþka komora Kaulun) Organization of American States (Organizacija ameriþkih država) Overseas Chinese Affairs Committee (Odbor za kineske poslove sa prekomorskim zemljama) Radio Corporation of America (RCA) Royal Police of Hong Kong (Kraljevska hongkonška policija) YMCA (puni naziv: Young Men's Christian Association.Caribbean-Central American Action Group (Karipsko-Srednjoameriþka akcijska grupa) China Everbright Holdings Ltd. tj. Canada (Fondacija Jerusalim. Hrišüansko udruženje muške omladine) BANKE American Express Banca de la Svizzera d'Italia (Italijanska švajcarska banka) Banca Andioino Banca d'America d'Italia (Italijanska ameriþka banka) Banca Nazionale del Lavoro (Narodna radniþka banka) Banca Pri vate (Privatna banka) 213 . (preduzeüe) Hospice Inc. (preduzeüe) International Brothehood of Teamsters (Meÿunarodno bratstvo profesionalnih vozaþa) International Red Cross (Meÿunarodni Crveni krst) Jerusalem Foundation. (preduzeüe) Chinese People's Institute of Foreign Affairs (Kineski narodni institut za inostrane poslove) Council of South America (Veüe za Južnu Ameriku) Endangered People's Societv (Društvo ugroženih naroda) English Propertv Corporation Ltd.

Banco Ambrosiano (Banka Ambrosiano) Banco Caribe (Karipske banke) Banco Commercial Mexicana (Meksiþka komercijalna banka) Banco Consolidato (Udruženje banaka) Banco d'Espana (Španska banka) Banco de Columbia (Kolumbijska banka) Banco de Ibero-America (Ibero-ameriþka banka) Banco de la Nacion (Narodna banka) Banco Latino Banco Mercantile de Mexico (Meksiþka trgovinska banka) Banco Nacional de Cuba (Kubanska narodna banka) Banco Nacional de Panama (Panamska narodna banka) i još 54 manje panamske banke Bangkok Commercial d'Italian (Bankoško-italijanska komercijalna banka) Bangkok Metropolitan Bank (Bankoška banka Metropoliten) Bank al Mershreq Bank America Bank for International Settlements (Meÿunarodna banka za obraþune) Bank Hapoalim Bank Leu Bank Leumi Bank of Bangkok (Bankoška banka) Bank of Boston (Bostonska banka) Bank of Credit and Commerce International (Meÿunarodna kreditna i komercijalna banka) Bank of East Asia (Istoþnoazijska banka) Bank of England (Engleska banka) Bank of Escambia Bank of Geneva (Ženevska banka) Bank of Ireland (Irska banka) Bank of London and Mexico (Londonska i meksiþ ka banka) Bank of Montreal (Montrealska banka) Bank of Norfolk (Norfolška banka) Bank of Nova Scotia (Banka Nove Škotske) 214 .

vladajuüe porodice Saudijske Arabije. vladajuüe porodice Šardže. i to: vladajuüe porodice Bahreina. Njena struktura obuhvata sve operacije Komiteta 300. vladajuüe porodice Irana i grupe bliskoistoþnih poslovnih ljudi.* Bank of Credit and Commerce International (Meÿunarodn kreditna i komercijalna banka) Canadian Imperial Bank of Commerce (Kanadska imperijalna trgovaþka banka) Centrust Bank Chartered Bank * BCCI: Ovo je banka koja je nekoliko puta bila optužena za duboku umešanost u pranje novca širom sveta.Bank Ohio (Banka savezne države Ohajo) Banque Bruxelles-Lembert Banque Commerciale Arabe (Arapska komercijalna banka) Banque du Credit International (Meÿunarodna kreditna banka) Banque de Pariš et Pays-Bas (Pariška i holandska banka) Banque Francaise et Italienne pour l'Amerique du Sud (Francuska i italijanska banka za Južnu Ameriku) Banque Louis Dreyfus de Pariš (Pariška banka Luj Drajfus) Banque Privee (Privatna banka) Banques Sud Americs (Južnoameriþke banke) Barclays Bank Baring Brothers Bank Barnett Banks Baseler Handelsbank (Baselska trgovaþka banka) Basel Committee on Bank Supervision (Bazelski odbor za nadzor banaka) BCCI. Zanimljiva je njena vlasniþka struktura: 35% deonica je u vlasništvu nekoliko porodica sa Bliskog Istoka. vladajuüe porodice Dubaija. 41% deonica je u vlasništvu banke BCCI Cavman Islands (Kajmanska ostrva) 24% deonica je u vlasništvu Bank of America 215 .

(Prva ameriþka bankarska korporacija) First Empire Bank First Fidelitv Bank First National Bank of Boston (Prva narodna bostonska banka) First National City Bank (Prva narodna gradska banka) Florida National Bank (Floridska narodna banka) Foreign Trade Bank (Narodna banka Franklin) Hambros Bank 216 . Mallet Bank Dresdner Bank (Drezdenska banka) Duseldorf Global Bank (Dizeldorfska svetska banka) First American bank of Georgia (Prva ameriþka banka savezne države Džordžije) First American Bank of New York (Prva ameriþka banka savezne države Njujork) First American Bank of Pansacola (Prva ameriþ ka banka u Pensakoli) First American Bank of Virginia (Prva ameriþka banka savezne države Virdžinije) First American Banking Corp. Netherlands Antilles (Holanski Antili). Schulmberger.Charterhouse Japher Bank Chase Manhattan Bank Chemical Bank Citibank Citizens and Southern Bank of Atlanta (Graÿanska i južna banka savezne države Atlante) City National Bank of Miami (Gradska narodna banka savezne države Majami) Cleveland National City Bank (Klivlendska narodna gradska banka) Corporate Bank and Trust Companv Credit and Commerce American Holdings (Kreditni i trgovaþki ameriþki holding) Credit and Commerce Holdings (Kreditni i trgovaþki holding). Credit Suisse Crocker National Bank (Narodna banka Kroker) De Neuflize.

Republic National Bank (Republiþka narodna banka) Royal Bank of Canada (Kanadska kraljevska banka) Shroeder Bank Seligman Bank Shanghai Commercial Bank (Šangajska komercijalna banka) Soong Bank Standard and Chartered Bank Standard Bank Swiss Bank Corporation (Švajcarska bankarska korporacija) Swiss Israel Trade Bank (Švajcarsko-izraelska trgovaþka banka) Trade Development Bank (Banka za trgovinu i razvoj) Unibank Union Bank of Israel Union Bank of Switzerland Vanving Bank White Weld Bank World Bank (Svetska banka) •. 217 .... Morgan Grenfell Bank Narodnv Bank National Bank of Cleveland (Klivlendska nacionalna banka) National Westminster Bank (Vestminsterska narodna banka) Orion Bank Paravicini Bank Ltd.-.Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (Hongkongška i šangajska bankarska korporacija) Independence Bank od Encino (Nezavisna banka Encino) Israeli Discount Bank (Izraelska diskontna banka) Litex Bank Ljubljanska banka Llovds Bank Marina Midland Bank Midland Bank Morgan Bank Morgan Et Cie.....LL..

Farr and Gallagher KNJIGOVODSTVO/REVIZIJA Priþe. a možda su još uvek. UDRUŽENJA ADVOKATA I ADVOKATSKE KUûE American Bar Association (Ameriþko udruženje pravnika) Clifford and Warnke Coudert Brothers Cravaith. BCCI Cavman Islands i BCCI Luxembourg su osnovale predstavništva u Majamiju. Waterhouse Coopers 218 .VVorld Commerce Bank of Nassau (Svetska trgovaþka banka Nasaua) World Trade Bank (Svetska trgovinska banka) Wozchod Handelsbank Napomena: Osim Bazelskog odbora i& nadzor banaka (Basel Committee on Bank Supervision). zlatom i oružjem. umešane u trgovinu drogom. Swain and Moore Wilkie. Boka Ratonu. San Francisku i Los Anÿelesu. Tampi. dijamantima. Njujorku. sve gore navedene banke su bile.

program Great Society (Izvrsno društvo) predsednika Džonsona. G. Little. OPERATIONS RESEARCH INC. E. Sastavni su deo onoga što je predsednik Ejzenhauer nazvao „moguüom opasnošüu po državnu politiku. a to radi i danas. Istraživanje operacija Inc. G. (Korporacija za planiranje i istraživanje. E.INSTITUCIJE TAVISTOK INSTITUTA U SJEDINJENIM AMERIýKIM DRŽAVAMA FLOW LABORATORIES Dobija ugovore od Nacionalnoga instituta za zdravstvo (Natinal Institute of Health) MERLE THOMAS CORPORATION Dobija ugovore od Ameriþke ratne mornarice. Arthur D. BROOKINGS INSTTTUTION Svoj posao posveüuju.) Jedna od oko 350 firmi koje sprovode istraživanja i ispitivanja te daju predloge ameriþkoj Vladi. PLANNING RESEARCH CORPORATION. WALDEN RESEARCH Obavlja poslove na podruþju kontrole zagaÿenja."TEMPO". u ime Komiteta 300. analizira podatke snimljene satelitom. „pitanjima od nacionalne važnosti". a i sam bi mogle da postanu zatoþenici na-uþnotehnološke elite". LJTTLE. Napisali su program predsednika Huvera. kako to sami zovu. 219 . „Tempo". Institucija Brookings veü pedeset godina nalaže ameriþkoj Vladi kako üe obavljati svoj posao. ARTHUR D. projekat New Deal predsednika Ruzvelta.

da spomenemo samo neke. tj. Specijalnosti Hadson Instituta su istraživanja odbrambene politike kao i odnosi sa SSSR-om. osim velike petorice.HUDSON INSTITUTE (Institut Hadson) Pod vodstvom Hermana Kana ova institucija je uþinila više na oblikovanju naþina na koji Amerikanci reaguju na politiþke i društvene dogaÿaje. Ovaj institut je definitivno centar za pranje mozga. te u promovisanju novih moda i ideja za mlade. njihovog naþina razmišljanja. Neki od njegovih scenarija nuklearnog rata su zanimljivo štivo i. uslovljeno vežbanje stresa. Hadson institut se bavi i poslovnim savetovanjem za kompanije Komiteta 300: Rank. Neki od njegovih ranijih radova nose sledeüe naslove: Stabilnost i mir medu starijim državama i Analitiþki sažetak pitanja politike ameriþke nacionalne bezbednosti. glasanja i uopšteno ponašanja. IBM i General Motors. tj. pobuna i ouÿenost mladih. Pomogao je NASA-i oko svemirskih programa. (Jedna od zamisli za vreme Vijetnamskog rata je bila izgradnja kanala oko Sajgona). NATIONAL TRAINING LABORATORIES. nacionalne sigurnosti. kada bi se mogo do njih doüi. a jedan od najstrašnijih nosi naslov Izraelso-arapski nuklearni rat. no njegov istinski veliki kupac jeste ameriþko Ministarstvo odbrane. NTL (Nacionalna laboratorija za uvežbavanje) NTL je poznat i pod nazivom International Institute for Applied Behavioral Sciences (Nacionalni institut za primenjene bihevioristiþke nauke). Do danas nije ušao u „mokru NASA-u". Hadson institut možemo slobodno da svrstamo meÿu institucije Komiteta 300 za pranje mozga. sve za Komitet 300. koje ukljuþuje pitanja civilne odbrane. koji ukljuþuju i takozvane T-grupe (training groups. Xerox. Najveüi deo njegovog vojnog rada nosi oznaku tajno. grupe za vežbanje). Deo NTL-a je i Na220 . nego možda bilo koja druga. preporuþujem Šest osnovnih termonuklearnih opasnosti i Moguüi ishodi termonuklearnog rata. tvrdeüi kako sve to finansira KokaKola. vojne politike i kontrole naoružanja. u kome se subjekti iznenada naÿu u situaciji u kojoj moraju da se brane od zlobnih optužbi. utemeljen na naþelima Kurta Levina. General Electric. Nacionalnu oceanografsku agenciju (National Oceanographic Agencv). Hadson se ponosi svojom raznovrsnošüu.

Varton privlaþi kupce poput ameriþkog Ministarstva rada. Iako zvaniþno osuÿuje „rasizam". najveüa grupa nastavnika i profesora u Sjedinjenim Ameriþkim Državama. WHARTON SCHOOL OF FINANCE & COMMERCE (Univerzitet Pennsilvania. Vartonovo ekonometrijsko oblikovanje primenjuje svaka velika kompanija Komiteta 300 u SAD-u. kao i MMF. þlan „trustova mozgova" Tavistok instituta. Kako se približavamo kraju 1991. zanimljivo je primetiti da je NTL u radu s Nacionalnim udruženjem za obrazovanje napravio dokument kojim je predložio obrazovne vauþere. iako danas imamo milione nezaposlenih više nego što ih ima u statistiþkim podacima ove institucije. Varton je stvorio veoma zapažene osobe poput Džordža Šul-ca i Alana Grinspena. UNIVERSnJ OF PENNSYLVANIA. ameriþka Poštanska služba i ameriþko Ministarstvo pravosuÿa. Zapadniv Evropi. Fakultet Varton za finansije i trgovinu) Osnovao ga je Eric Trist. Meÿu njegovim kupcima su: Fondacija Ford. Omladina u tranziciji i Kako Amerikanci gledaju na svoje mentalno zdravlje. Meÿu predmetima njegovog istraživanja su: Znaþenje društvenih promena za þoveka. Ujedinjene Nacije i Svetska banka. a sredstva bi se dodeljivala prema broju teške dece koja bi bila odvojena od onih koja prolaze školovanje normalnom dinamikom. Darvin Ketrajt i Ronald Lipert. Varton fakultet je postao jedna od važnijih institucija Tavistoka u SAD-u kada je reþ o „bihevioristiþkim istraživanjima". kojima bi se „teška" deca odvojila od one bistrije. za ovom metodom postoji velika potražnja. 221 . kome daje pouke o tome kako da se izrade „gotove" statistike u odelenju Društva za ekonomska predvi ÿ anja Varton (VVharton Econometric Forecasting Associates Incorporated).cionalno udruženje za obrazovanje (National Education Association). Taj predlog nije meÿutim prihvaüen. INSTITUTE FOR SOCIAL RESEARCH (Institut za društvena istraživanja) Ovaj institut su osnovali sledeüi þlanovi „trustova mozgova" Tavistok instituta: Rensis Likert. ameriþko Ministarstvo odbrane.

o tome da upotreba droge ne bude kažnjivo delo. predlog u maniru Pola Pota o osnivanju novih naselja u ruralnim podruþjima. mnogi od ciljeva Instituta za buduünost su veü više nego ostvareni. a šta nije i pripremaju osnovne dokumente za „usmeravanja" Vlade u pravom smeru kako bi osujetili grupe kao što su „ljudi koji stvaraju graÿanski nered" (to bi mogle biti patriotske grupe koje traže.INSTITUTE FOR THE FUTURE (Institut za buduünost) Ovo nije tipiþna institucija Tavistoka. spoljnu i unutrašnju. o pretvaranju graÿevinskog zemljišta u nacionalna lovišta. zato što je finansira Fondacija Ford. Meÿu do- 222 . kao poslednje. o upotrebi droge i o naplati drumarine za automobile koji ulaze u urbana podruþja. Ovaj institu predlaže poteze kao što su liberalizacija zakona o pobaþaju. Taj institut bi trebao da je sposoban da predvidi društveno-ekonomska kretanja i da ukaže na svako skretanje od onog što je zacrtao kao normalno. o legalizaciji homoseksualnosti. ali nikako manje važno. meÿu kojima je i Liga za industrijsku demokratiju (League for Industrial Democracy) u kojoj je Leonard Vudkok igrao vodeüu ulogu. o plaüanju uþenicima i studentima za postignuüa tokom školovanja. tj.IPS (Institut za politiþke studije) Kao jedan od „trojice velikih". iza kulisa. Varburga i Rotšilda. ovaj institut oblikuje i reoblikuje politiku Sjedinjenih Ameriþkih Država. o davanju bonusa za planiranje porodice i. njihovih mreža u Americi. INSTITUTE FOR POLICY STUDIES . Institut za buduünost prognozira moguüe promene koje üe se dešavati u razdobljima od pedeset godina. ali je svoju metodologiju dugoroþnog prognoziranja preuzela od majke svih trustova mozgova. o poduþavanju o kontroli zaþeüa u državnim školama. na primer. Takozvana „Veüa Delfi" odluþuju o tome šta je normalno. uz podršku Bertranda Rasela i britanskih socijalista. Ovaj institut veruje kako je moguüe i normalno intervenisati danas i davati odluke za buduünost. Kao što se vidi. otkako su ga u Americi osnovale kompanije i banke Džemsa P. potrebi prijavljivanja oružja. ukidanje stepenovanog poreza ili oþuvanje svoga prava na posedovanje oružja).

do osoblja koje je vodilo kampanju Džordža Mekgaverna. skraüeno SDS. þlana veüa za nacionalnu sigurnost Helperina. 223 . godine objedinili Markus Raskin i Riþard Barnet.) organizovala je bombaške napade. Najvažniji medu njima je bilo stvaranje „nove levice" kao pokreta najširih slojeva SAD-a. ameriþka. koju su osnovali þlanovi organizacije Students for Democratic Societv (Studenti za demokratsko društvo). Veüina finansijskih sredstava osigurali su Rotšildovi saradnici iz Amerike. * Poznata i kao Organizacija Weather Undergroun. iz reci te pesme. ovaj institut su 1963. a pred kraj svog postojanja (bila je aktivna od 1969. Ciljeve Instituta za politiþke studije utvrdio je britanski Okrugli sto. obojica veoma dobro potkovane diplomate Tavistoka. Fondacije porodice Stern i Fondacije Semjuela Rubina. poput porodice Džemsa Varburga. Grupa se izvorno zvala Revolutionarv Youth Movement (Revolucionarni pokret mladih). do 1976. Nije postojao zadatak koji IPS i njegovi kontrolori nisu mogli da preuzmu i obave. Zadatak ovog instituta je da podstiþe nezadovoljstvo i nemire te da širi rasulo kao požar koji izmiþe kontroli. tj. Zagovarala je rušenje ameriþke Vlade i kapitalizma. . „revolucionarna organizacija muškaraca i žena komunista". Irvin Sual (iz Antidifamacijske lige).maüim glavnim igraþima u Ligi za industrijsku demokratiju bili su „konzervativka" Džin Kirpatrik. prev. Barnet i Raskin su nadzirali ogromnu lepezu organizacija i grupa. preko Daniela Elsberga.nap. da podupire neograniþenu upotrebu droge svih vrsta i da bude „veliki" štap za šibanje politiþkog sistema Sjedinjenih Ameriþkih Država. 0 istoriji i delovanju ove organizacije snimljen je i istoimeni film. Eugen Rostov (uþesnik u pregovorima o kontroli naoružanja). begove iz zatvora i uliþne nerede. Informacije radi. Lejn Kirkland (radniþki voÿa) i Albert Šanker. Semjuel Rubin je bio registrovani þlan Komunistiþke partije koji je ukrao prezime Faberge (Faberge je bio „rizniþar ruskog carskog dvora") i to prezime ga je obogatilo. od Crnih pantera. organizacije The Weatehrmen Undergroung* (Podzemni meteorolozi) i revolucionarne grupe The Venceramos. nakon što ih je dobio od Tavistoka. koje glase: „Ne treba ti metereolog da bih saznao u kojem smeru duva vetar" (You don't need a weatherman to know which way the wind blows). Ime je uzela iz pesme Boba Dilana „Subterranean Homesick Blues". kako su sami sebe nazivali. da širi „ideale" levog krila nihilistiþkog socijalizma.

Uzmimo zaveru o „kidnapovanju" Kisindžera, koja je bila u rukama Ekbala Anmeda, agenta britanske tajne službe MI6, poreklom Pakistanca, koga je obradio „TRpTS" .(trockistiþki teroristi sa sedištem u Londonu). FBI je „otkrio" tu „zaveru" tako da nije mogla da ode predaleko. Ahmed je unapreÿen u direktora jedne od najuticajnijih IPS-ovih službi - Transnacionalnog instituta koji je, kao kameleon, promenio ime (ranije se zvao Institut za meÿunarodne odnose) kada su tajni agenti službe BOSS (Buerau of State Securitv - Kancelarija državne bezbednosti) u Južnoj Africi otkrili þinjenicu da je taj institut direktno povezan sa Rodsovim stipendijama, Harijem Openhajmerom i ameriþko-britanskim rudarskim interesima u Južnoj Africi. BOSS je istovremeno diskreditovao u Fondaciju Južna Afrika. Preko svojih brojnih moünih grupa za lobiranje na Kapitol Hilu, IPS je neumorno koristio svoj „veliki štap" i šibao Kongres. IPS ima mrežu lobista, od kojih svi navodno deluju nezavinso, ali u stvarnosti rade zajedniþki, tako da kongresmene sa svih strana napadaju naizgled razliþiti lobisti. Na taj naþin IPS je uspevao, i još uvek uspeva, da smeni pojedine þlanove Predstavniþkog doma i da natera senatore da glasaju za „trend, put kojim se stvari kreüu". Koristeüi se kljuþnim predvodnicima na Kapitol Hilu, IPS je uspeo da se probije u samu infrastrukturu ameriþkog zakonodavnog sistema i njegovog naþina rada. Evo samo jednog konkretnog primera: godine 1975. jedan þelnik IPS-a je nagovorio þlana Predstavniþkog doma Džona Konjersa (iz Miþigena) i još þetrdeset i sedam þlanova istog doma da od IPS-a zatraže izradu studije o budžetu kojom üe se pobijati budžet koji je pripremio predsednik Džerald Ford. Taj zahtev nije prihvaüen, ali je ponovo postavljen 1976, 1977. i 1978, prikupljajuüi svake godine sve više pobornika. A onda je, 1978, pedeset i šest kongresnika svojim potpisom podržalo sponzorisanje IPS-ove studije o budžetu. Studije je pripremio Markus Raskin. Predviÿala je smanjenje budžeta za vojsku u iznosu od 55%, socijalistiþki program stanogradnje „koji üe se naticati i postepeno istiskivati privatno preduzetništvo u stambenoj izgradnji i tržište stambenih kredita", zdravstveno osiguranje, „radikalne promene u obrazovnom sistemu kojima üe se prekinuti kapitalistiþki nadzor nad raspodelom znanja" i još nekoliko radikalnih zamisli. 224

Uticaj IPS-a na pregovore o kontroli naoružanja je bio glavni þinilac kojim su Niksona 1972. privoleli da potpiše izdajniþki sporazum o antibalistiþkim raketama (ABM Treatv), posle kojeg su Sjedinjene Ameriþke Države skoro deset godina praktiþno ostale bez moguünosti odbrane od napada meÿukontinentalnim balistiþkim raketama (Intercontinental Balistic Missiles, skraüeno ISBM). IPS je postao, i do danas ostao, jedan od najvažnijih „trustova mozgova" za nadzor odluka na podruþju spoljne politike, za koje mi, narod, naivno verujemo da ih donose naša zakonodavna tela. Finanseranjem militantnog delovanja u Americi, uz veze sa stranim revolucionarima, fabrikovanjem pobeda kao što su „Pentagonski dokumenti", napadima na ekonomsku strukturu, stvaranjem jaza nepoverenja izmeÿu podzemnih pokreta i prihvatljivog politiþkog delovanja, prodiranjem u verske organizacije i korištenjem tih organizacija za sejanje nesloge u Americi, upotrebom medija za širenje, a potom i održavanje ideja IPS-a, IPS je opravdao i dalje opravdava ulogu zbog koje je osnovan. STANFORD RESEARCH INSTITUTE (Institut za istraživanje Stenford) Prvi predsednik ovog instituta, Džesi Hobson, je u jednom govoru iz 1953. jasno stavio do znanja koji put üe taj institut da sledi. Ovaj institut po njegovoj vladavini nad Sjedinjenim Ameriþkim Državama možemo da opišemo kao jedan od „dragulja" u kruni Tavistok instituta. Osnovan je 1946, odmah po završetku Drugog svetskog rata, s naglaskom na istraživanju kontrole uma i „nauke o buduünosti". Jedan od predsednika je bio i ýarls A. An-derson. Pod okriljem ovog instituta bila je i Fondacija ýarls F. Ketering, koja je tvorac Promenljivih slika þoveka, na kojima poþiva zavera vodolije. L*' Neki od najveüih naruþilaca i ugovora ovog instituta u poþetku su bili koncentrisani oko odbrambenog sistema. Kako je Stenford institut rastao, tako se i širila lepeza njegovih usluga. Evo nekih njegovih projekata i naruþioca: • Primene bihevioristiþkih nauka u istraživanju upravljanja, • Kancelarija za nauku i tehnologiju, • Program poslovne špijunaže Instituta za istraživanje Stenford;,

225

• Ameriþko Ministarstvo odbrane, Uprava za istraživanje odbrane i inže njering, • Ameriþko Ministarstvo odbrane, Kancelarija za istraživanje svemira. Meÿu korporacijama koje naruþuju usluga Stenford instituta su: Banka Wells Fargo, Korporacija Bechtel, Hevvlett Packard, Bank of America, Korporacija McDonnell-Douglas, Blyth, Eastman Dillon i Kompanija TRW. Jedna od strožije poverljivih projekata ovog instituta je bio opsežan rad na oružju za hemijsko i bakteriološko ratovanje (chemical and bacteriological war-fare, skraüeno CAB). Stenford institut je povezan s najmanje 200 manjih „trustova mozgova", koji istražuju sve vidove života u Americi. Takav sistem se zove umrežavanje ARPA i verovatno je najdalekosežnija institucija za sticanje kontrole nad okolinom svake pojedine osobe u zemlji. Kompjuteri Stenford instituta su danas povezana sa 2.500 „sestrinskih" istraživaþkih kompjutera, ukljuþujuüi i CIA-u, Bell Tellephone Laboratories, Ameriþku vojnoobaveštajnu službu, Obaveštajnu kancelariju Ratne mornarice (ONI), RAND, MIT, Univerzitet Harvard i Kalifornijski univerzitet Los Anÿeles (Universitv of California Los Angeles, skraüeno UCLA). Glavna uloga Stenforda je u tome da ima ulogu „biblioteke" koja pohranjuje svu dokumentaciju sistema ARPA. „Drugim agencijama je" - ovde þovek može slobodno da primeni maštu - dozvoljeno da pretražuju „biblioteku" Stenforda i da traže kljuþne reci i reþenice, pretražuju podatke i da pronaÿenim podacima pohranjuju sopstvene baze podataka. Na primer, Pentagon obilno koristi „glavnu bazu podataka" Stenforda, a to bez sumnje þine i druge ameriþke državne agencije i ustanove. Stenford razraÿuje probleme „zapovedanja i kontrole" za Pentagon. Dok se te baze podataka tobože odnose samo na oružje i vojnike, nema apsolutno nikakve sigurnosti da se takva istraživanja ne mogu primeniti i na civile. Stenford je poznat po svojoj spremnosti da za bilo koga uradi bilo šta i uveren sam, kada bi se potpuno otkrile radnje Stenforda, da bi se taj institut, zbog silne gorþine naroda prema njegovim delatnostima, morao zatvoriti.

226

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MIT), ALFRED P. SLOAN SCHOOL OF MANAGEMENT (Tehnološki institut Univerziteta Masaþusets, Fakultet za menazment Alfred P. Sloan) Veüina ljudi ne zna da je ova velika institucija deo ameriþkog ogranka Tavistoka i smatra je potpuno ameriþkom institucijom, ali je to daleko od istine. Ovu instituciju možemo da podelimo na sledeüe podinstitucije: • • • • • • Savremena tehnologija, Indusrijski odnosi, Levinova grupa za psihologiju, Laboratorije za kompjuterska istraživanja NASA-ERC, Grupa Kancelarije za istraživanje ratne mornarice i psihologije, Dinamika sistema.

Forester i Medouz su napisali za Rimski klub studiju o nultom rastu pod naslovom Granice rasta. Evo nekih od naruþioca usluga ove institucije: • • • • • • • • • • • • • • • Ameriþko udruženje menadžera (American Management Association), Ameriþki crveni krst (American Red Cross), Odbor za ekonomski razvoj (Committee for Economic Development), GTE, Institut za analizu odbrane (Institute for Defense Analvsis, IDA), NASA; Nacionalna akademija nauka (National Academv of Sciences), Nacionalno veüe crkava (National Council of Chrusches), Svlvania, TOV, Ameriþka vojska, Ameriþko Ministarstvo spoljnih poslova, l .'fe!(h!;i»|,iM ar.-KSvt L Ameriþka ratna mornarica, Ameriþko Ministarstvo finansija, Kompanija Volkswagen. 227

Podruþje istraživanja instituta za istraživanje odbrane (IDA-e) je tako veliko da bi za opis njegovih aktivnosti trebalo na stotine stranica, a tememljno sam ga opisao u knjizi o ulozi koju institucije i fondacije imaju u zloþinima izdaje protiv Sjedinjenih Ameriþkih Država, koja üe biti objavljena poþetkom 1992. RAND RESEARCH AND DEVELOPMENT CORPORATION (RAND) (Korporacija za istraživanje i razvoj Rand) RAND je, bez sumnje, najodaniji trust mozgova Tavistoka i defmtivno najuglednije sredstvo za kontrolu politike Sjedinjenih Ameriþkih Država na svim nivoima. U specifiþne projekte RAND-a, koji postaju izvršni, ubrajaju se program ICBM (Interkontinentalne balistiþke rakete), temeljne analize za donošenje odluka na podruþju ameriþke spoljne politike, podsticanje svimirskih programa, ameriþka nuklearna politika, poslovne analize, stotine projekata za vojsku i za Centralnu obaveštajnu službu (CIA-u) povezanih sa upotrebom droga za menjanje uma, poput meskalina (pevote), LSD-a (tajna operacija MK-Ultra, koja je trajala 20 godina). • • • • • • • • • • Evo nekih naruþioca RAND-ovih usluga: American Telephone and Telegraph Companv (AT&T), i >• Banka Chase Manhattan, ...,..L o& International Business Machines (IBM) National Science Foundation (Nacionalna fondacija za nauku), Republikanska stranka, TRW, Ameriþko ratno vazduhoplovstvo, Ameriþko Ministarstvo energetike, Ameriþko Ministarstvo zdravlja.

Postoji, doslovno, na hiljade neverovatno važnih kompanija, državnih institucija i organizacija koje se koriste uslugama RAND-a i bilo bi nemoguüe da se sve nabroje. Meÿu RAND-ovim „specijalnostima" je i nauþna gurupa koja predviÿa vreme i smer kretanja termonuklearnog rata, te razraÿuje

228

• Institut za istraživanje . su: • • • • Institucija Brukings (Brookings Institution).000.Stenford (Stanford Research Institute) • Fakultet Vorton Univerziteta Pensilvanija (Universitv of Pennsvlvania Wharton School). sa ukupnim finansijskim sredstvima od skoro 10 milijardi dolara. • British Petroleum. • Korporacija za istraživanje i razvoj RAND. Moji izvori procenjuju da se ukupan broj zaposlenih u tim institucijama kreüe oko 50. • Imperial Chemical Industries. verske organizacije i obrazovanje. • Bilderberška grupa. Da skratimo. • Fond za istraživanje Palestine (Palestine Exploration Fund).mnoge scenarije koje temelje na svojim predviÿanjima. . Institut za politiþke studije (Institute for Political Studies). Glavna uloga RAND-a je i dalje pranje mozga. gde ju je zastupao senator Sajmington. Tehnološki institut univerziteta Masaþusets (Massachusetts Institute of Technologv). Institut Hadson (Hudson Institut). • Društvo za istraživanje Egipta (Egvptian Exploration Societv). Evo nekih veüih institucija i organizacija Komiteta 300 koje deluju na svetskom nivou: • Amerikanci za Izrael bez rata (Americans for a Safe Israel). vojsku. • Biblijska arheološka revija (Biblical Archeological Review). Optužba je dospela þak do ameriþkog Senata. poslovni svet. • Hermetiþki red Zlatne zore (The Hermetic Order of the Golden Dawn). 229 >. glavne institucije Tavistoka u SAD-u koje su zadužene za pranje mozga na svim nivoima. ukljuþujuüi i Vladu. koji je kasnije postao žrtva uvredljivih þlanaka kojima ga je obasula štampa politiþkog sistema. RAND je jednom bio optužen da je SSSR od njega naruþio razradu termina predaje ameriþke Vlade.

• Tavistok institut za ljudske odnose (Tavistock Institue for Human Relations), • Kanadski institut za meÿunarodne poslove (Canadian Institute for In ternational Affairs), • Klub ateista (The Atheist Club), • Klub þetvrtog stanja svesti (The Fourth State of Consciousness Club), • Kraljevski institut za meÿunardone poslove (The Royal Institute for In ternational Affairs, RIIA), • Hrišüanski fundamentalizam (Christian Fundamentalism), • Meÿ unarodni institut za strateške studije (International Institute for Strategic Studies), • Odbor Votergejt (Watergate Committee), • Okrugli sto (The Round Table), • Prinþevi Nasija (The Naši Princes), • Red božanskog nereda (The Order of Divine Disorder), • Red lobanje i kostiju (Order of Skull and Bones), • Red Magna Mater (The Order of Magna Mater), • Royal Dutch Shell Companv, • Siromašni vitezovi templari (Poor Knights of the Templars), • Grupa Milner (The Milner Group), • Socijalistiþka internacionala, • Svetsko veüe crkava (World Council of Churches), • Trilateralna komisija (Trilateral Commission), • Univerzalno masonstvo (Universal Freemasonrv), • Univerzalni cionizam (Universal Zionism), • Vickers Armament Companv (Fabrika/kompanija oružja Vikers), • Veüe za inostrane odnose (Council on Foreign Affairs), Njujork, • Vorenova komisija (VVarren Commission), • Wilton Park, • Fondacija Brdo Hrama (Mount Temple Foundation), • Fondacija Južna Afrika (South Africa Foundation).

230

BIVŠI I SADAŠNJI ýLANOVI KOMITETA 300

Abergravemy, grof Acheson, Dean Adeane, lord Michael Agnelli, Giovanni Alba, vojvoda od Aldingron, lord Aleman, Miguel Alibnone, profesor T. E. Alsop, predstavnik porodice Almorv, Houghton Anderson, Charles A. Anderson, Robert 0. Andreas, Dwayne Asquith, lord Astor, John Jacob i njegov naslednik Waldorf Aurangzeb, naslednici Austin, Paul Baco, sir Ranulph Balfour, Arthur Balogh, lord Bancroft, barun Stormont Baring Barnato, B Barran, sir John Baxendell, sir Peter Beatrice Savojska, princeza Beaverbrook, lord L • L .*. L *"•-. Beck, Robert Beeley, sir Harold Beit, Alfred .. , r Benn. Anthony Wedgewood

Bennet, John W. Benneton, Gilberto ili Carlo Bertie, Andrew Besant, sir Walter Bethal, lord Nicholas Bialkin, David Biao, Keng Bingham, William Binny, J. F. Blunt, Wilfred Bonacassi, Franco Orsini Bottcher, Fritz Bradshavv, Thornton Brandt, Willy Brewster, Kingman Buchan, Alastair Buffet, Warren nu Billitt, William C. ." Bulwer-Lytton, Edward Bundy, McGeorge Bundy, William Bush, George Cabot, John, predstavnik porodice Caccia, baron Harold Anthony Cadman, sir John Califano, Joseph Carrington, lord ýarter, Edvvard Catlin, Donat Catto, lord Cavendish, Victor C. W., vojvoda od Devonšira

231

Chamberlain, Houston Stevvart Chang, V. F. Cherchirin (ýeþirin), Georgi ili predstavnik porodice Churchill, Winston Cicireni, V. ili predstavnik porodice ýini, grof Vittorio Clark, Howard Cleveland, Amory Cleveland, Harland Clifford, Clark Cobold, lord Coffin, veleþasni William Sloane Constanti, kuüa Orange Cooper, John, predstavnik porodice Coudenhove-Kalergi, grof Cowdray, lord Cox, sir Percy Cromer, lord Evelyn Baring Crowther, sir Eric Cumming, sir Mansfield Curtis, Lionel d'Arcy, William K. d'Avignon, grof Etienne Danner, Jean Duroc Daviš, John W. de Benneditti, Carlo de Bruyne, Dirk de Gunzberg, baron Alain de Lamater, general-vojni Walter de Menil, Jean de Vries, Rimmer de Zulueta, sir Philip

d'Aremberg, grod Charles Louis Delano, predstavnik porodice Dent, R. Deterding, sir Henry di Spadaforas, grof Guitierez (Savojska kuüa) Douglas-Home, sir Alec Drake, sir Eric Duchene, Francois Dupont Edward, grof od Kenta Eisenberg, Shaul Elliott, William Yandel Elsworthy, lord Farmer, Victor Forbes, John M. Foscaro, Pierre France, sir Arnold Fraser, sir Hugh Frederik IX, kralj Danske, predstavnik porodice Freres, Lazard Frescobaldi, Lamberto Fribourg, Michael Gabor, Dennis Gallatin, Albert, predstavnik porodice Gardner, Richard Geddes, sir Auckland Geddes, sir Reay George, Lloyd Giffen, James Gilmer^ohn D. Giustiniani, Justin
232

Gladstone, lord Gloucester, vojvoda od Gordon, Walter Lockhart Grace, Peter J. Greenhill, lord Dennis Arthur Greenhill, sir Dennis Grey, sir Edward Gyllenhammar, Pierres Haakon, norveški kralj Haig, sir Douglas Hailsham, lord Haldane, Richard Burdone Halifax, lord Hali, sir Peter Vickers Hambro, sir Hocelvn Hamilton, Cyril Haniman, Averill Hart, sir Robert Hartman, Arthur H. Healey, Dennis Helsby, lord Heseltine, Ser William Hesse, potomci velikog vojvode od, predstavnik porodice Hoffman, Paul G. Holland, William House, pukovnik Mandel Howe, sir Geoffrey Hughes, Thomas H. Hugo, Thieman Hutchins, Robert M. Huxley, Aldous Inchape, lord Jamieson, Ken

Japhet, Ernst Israel Jay, John, predstavnik porodice Keynes, John Maynard Jodry, J. J. Joseph, sir Keith Katz, Milton Kaufman, Asher Keith, sir Kenneth Kesvvich, sir William Johnston, ili Kesvvick, H. N. L. Keswich, Wiliam Johnston Kimberly, lord King, dr. Alexander Kirk, Grayson L. Kissinger, Henry Kitchener, lord Horatio Kohnstamm, Max Korsch, Karl Lambert, baron Pierre Lawrence, G. Lazar Lehrman, Lewis Lever, sir Harold Levvin, dr. Kurt Lippmann, Walter Livingstone, Robert R., predstavnik porodice Lockhart, Bruce Lockhart, Gordon Linowitz, S. Loudon, sir John Luzzato, Pierpaolo Mackay, lord od Clasferna Mackay-Tallack, Ser Hugh

233

Mackinder, Halford MacMillan, Harold Matheson, Jardine Mazzini, Giuseppe McClaughlin, W.E. McCloy, John J. McFadyean, Ser Andrew McGhee, George McMillan, Andrevv Mellon, Andrevv Mellon, William Larimer ili predstavnik porodice Meyer, Frank Michener, Roland Mikojan, Anastas Milner, lord Alfred Mitterand, Francois Monnet, Jean Montague, Samuel Montefiore, lord Sebag ili biskup Hugh Morgan, John P. Mott, Stewart Mountain, sir Brian Edvvard Mountain, sir Dennis Mountbatten, lord Louis Munthe, A. ili predstavnik porodice Naisbitt, John Neeman, Yuval Nevvbigging, David Nicols, lord Nicholas od Bethala Norman, Montague Njeno kraljevsko Visoþanstvo, kraljica Margareta

Njeno kraljevsko Visoþanstvo, princeza Beatrix Njeno Visoþanstvo, kraljica Elizabeta II Njeno Visoþanstvo, kraljica Juliana O'Brien od Lotherbvja, lord Ogilvie, Angus Okita, Saburo Oldfield, Ser Morris Oppenheimer, Ser Earnest i naslednik Harry Ormsby Gore, David (lord Harlech) Orsini, Franco Bonacassi Ortolani, Umberto Ostiguy, J. P. W. Paley, William S. Pallavacini Palme, Olaf Palmerston Palmstierna, Jacob Pao, Y. K. Pease, Richard T. Peccei, Aurellio Peek, sir Edmund Pellegrino, Michael, kardinal Perkins, Nelson Pestel, Eduard Peterson, Rudolph Petterson, Peter G. Petty, John R. Philip, princ, vojvoda od Edinburga Piercy, Goerge Pinchott, Gitad Pratt, Charles™

234

Alfred P. sir John Rettiger. Shelburne. predstavnik porodice Steel. lord John Russel. sir Mark Turner. lord Urquidi. Robert Russel. Andrew Schroeder L L > <'>yi^ Shavvcorss. Vanderbilt rt«' ($mnwr Vence. "'> Schultz. Eugene Rothmere. sir R. lord Strong. i/ili baron Rothschild Runcie. 235 . Thompstone. lord Rothschild.Priþe Waterhouse.. Stamp. David Role. Jean Salisburv. George Strathmore. Ted •L». Morton Rostow. Robert Schmidheinv. lord Salisburvja Samuel. William C. sir Hartlev Sheridan. ili predstavnik porodice Temple. William Sloan. G Lÿ. G. sir Kenneth Strong. George Schwartzenberg. lord. Stephen ili naizmeniþno Braüa Thomas i Alexander Shoenberg. lord Eric od Ipsdena Rosentahl. John Rovvlings Rees. sir Marcus Sandberg. Rubin Silitoe. Tesse. David Stiger. Cyrus Veritv. Cecil John Rockfeller. baron Hans Henrich Trevelyn.w?kw Tyron. Smuty.Awt?M Sarnoff. John Rennie. princ Raskob. Robert Gascoiugne Cecil. predstavnik porodice Radzivvall Ranier. lord Thyssen-Bornamisza. Walter Shiloach.. sir Bertrand Saint Gouers. Robert Stals. John Jacob Recanati Rees. sir Percy Simon. William Boyce Thompstone. lord Swire. dr. Victor Van Den Broek. C. E. M. Jan Spelman Sproull. grof of. ili Edmund od. Maurice Sutherland Svvathling. Joseph Rhodes. dr. J. lord Humphrey Turener. Elie od. K. H.

ladv Barbara Warner. Paul Warren. sir Dick Goldsmith Whitney. grof Watson. grof Von Finck. Chaim Wells. sir Geoffrey Villers. C. Kuüa Habsburg-Lorraine Von Thurn and Taxis. sir Isaac Wood.Vesty. Thomas Webb. Rawleigh Warnke. Kwan Cheng. lord Amuel Vickers. Owen 236 . Sydney Weill. sir Caspar Weizman. G. Charles Young. baron August Von Habsburg. Warburg. dr. Andrevv Weinberger. Pearson (lord Cowdray) White. Ward Jackson. David Weill. H. Peter ili predstavnik porodice Wang. dr. Weheetman. Straight Wiseman. S. sir William Wittelsbach Wolfson. nadvojvoda Otto. predstavnik porodice Volpi. Max Wallenberg. Gerald Hyde.

. Oni nad nama vladaju u svemu što þinimo". ANNUAL REPORT OF BANK LEUMI. Bentham tvrdi kako je „priroda stavila þoveþanstvo pod vlast dveju suverenih gospodara .boli i zabave. 1977 (Godišnji izveštaj banke Leumi za 1977. Irving AN AMERICAN COMPANY: THE TRAGEDY OF UNITED FRUIT (Jedna ameriþka kompanija: tragedija kompanije United Fruit): Scammel. Cyrus i Yankelovich. Jeremy.": Owel.) 237 . George AFTER TWENTY YEARS: THE DECLINE OF NATO AND THE SEARCH FOR A NEW POLICY IN EUROPE (Dvadeset godina posle: Slabljenje NATO-a i potraga za novom politikom u Evropi): Raskin. Richard AIR WAR AND STRESS (Vazdušni rat i stres): Janus. Thomas AN INTRODUCTION TO THE PRINCIPLES AND MORALS OF LEG1SLATION (Uvod u naþela u moral zakonodavstva): Bentham.. Bentham dalje nastavlja u istom stilu. da bi opravdao jakobinske teroriste iz Francuske revolucije. Henry i McCann.BIBLIOGRAFIJA. Daniel „1984. U ovoj knjizi iz 1780. Marcus i Barnett. SAŽECI I BELESKE 198O'S PROJECT (Projekat za 1980-te): Vance.

uzbudljiva istorija): Henry. koji je došao u kratku posetu majci u Coral Gables. Otišao sam tamo i sreo se sa Tomsonom koji je izrazio razoþarenje naþinom na koji je Ervin nametnuo strogu zabranu uvida u dokaze. AN EVENTFUL HISTORY (Baku. Olivia Maria. Rekao mi je da je Tomson onde sa svojim partnerom iz advokatske kuüe. Knjiga iznosi i veliki broj podataka o kranje korumpiranoj naftnoj industriji. a kuüa je bila samo pet minuta od prodavnic A&P. iznutra): Thompson. Tomson. ukljuþujuüi i Vilijama C. koje bi on. CECIL RHODES: Flint. koji je sa Lojdom Džordžom skovao zaveru kako bi onemoguüio delovanje beloruskih generala Denikina i Ranglea u vreme kada su boljševiþku Crvenu armiju doveli do ruba propasti.^VM' 238 . jedan od provalnika u aferi Watergate mi je rekao gde mogu da pronaÿem Tomsona.AT THAT POINT OF TIME: THE INSIDE STORY OF THE SENATE WATERGATE COMMITTEE (U to vreme: Senatski odbor za Watergate. Posebno je zanimljiv podatak o ser Mojsiju Montefjoriju. D. BAKU. 7. koji je bio savetnik za manjine u Ervinovom odboru. Bulita. L >V VRU NOVI SVET: Aldous Huxley BRITISH OPIUM POLICY IN CHINA (Britanska opijumska politka u Kini): Owen. Ova izvrsna knjiga donosi pojedinosti o velikom broju istorijskih osoba. John U. Fred. F. Sa Barkerom sam se sastao pored prodavnice A&P veoma blizu lokala „Coral Gables Countrv Club" u mestu Coral Gables na Floridi. þlanu porodice starog venecijanskog plemstva Montefjori. Bernard Baker. '**' BEASTS OF THE APOCALYPSE (Iveri apokalipse): O'Grady. dopustio da vidi. David Edward BRITISH OPIUM POLICY (Britanska opijumska pditka): Turner.S.

u senatskoj kancelariji priredio je veliku sveþanu zabavu u þast suverenog velikog zapovednika Škotskog obreda masona. EVERSON VS. Ervin je. u neobjavljenim dokumentima Britanske obaveštajne službe. 330 U. BOARD OF EDUCATION. citirajuüi mišljenja sudija iz sluþaja Everson.CECIL RHODES. 330 U. John CONFERENCE ON TRANSANTLANTIC IMBALANCE AND COLLABORATION (Konferencija o transatlantskoj neravnoteži i saradnji): Rappaport.S. Sydney. anatomija jednog carstva): Marlowe. Edward. 1974) 239 . br. sistematski izdao ameriþku naciju time što se usprotivio davanju donacija crkvenim školama. DEMOCRATIC IDEALS AND REALITT (Demokratski ideali i stvarnost): Mackinder. zbog þegajnu je. SENATOR SAM. I. (Sudski prores Everson protiv Odbora za obrazovanje. po mom mišljenju i dodeljena uloga predsedavajueeg u Odboru za istraživanje afere Votergejt. Klauzena. THE ANATOMY OF AN EMPIRE (Cecil Rhodes. CREATING A PARTICULAR BEHAVIORAL STRUCTURE (Stvaranje posebne bihevioristiþke strukture): Cartwright.S I. Anatol CONVERSATIONS WITH DZERZHINSKY (Razgovori sa Džjeržinskom): Reilly. Godine 1973. Donvin SRYSTALIZING PUBLIC OPINION (Kristalisanje javnog mišljenja): Bernays. ERWIN. Ervinu je kasnije ukazana posebna þast . dr. Osim što je spreþio iznošenje bitnih dokaza na saslušanju u aferi Votergejt. Halford.Škotski obred masona mu je dodelio prestižnu „Nagradu za podršku pravima pojedinca". predstavljajuüi se kao autoritet za Ustav. 1974. Kao pripadniku Škotskog obreda masona.

delovi 99 i 125. U ovoj knjizi Kantril analizira ponašanje ljudi koji su paniþno pobegli pošto je Orson Wells.* verskog simbola drevnog Egipta. Ervin. maniheizaam. G. GOD'S BANKER (Božji bankar): Cornwell. „HUGO BLACK CORRESPONDENCE" (Frankfurstski dokumenti. Openhajemeri su ga odveli u Englesku. „Punk Rock". Korespondencija Huga Blacka). katarizam): The New Columbia Encyclopedia. Ova knjiga donekle daje uvid u masonsku ložu P2 i ubistvo Roberta Kalvija. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS (Meÿunarodni þasopis za elektroniku). Tamo je Adorno usavršio „Beatle-smusic Rock". Rupert. HUMAN QUALITY (Ljudski kvalitet): Peccei. GNOSTICISM. INVESTIGATION OF THE KENNEDY ASSASSINATION. Theo. INTRODUCTION TO THE SOCIOLOGY OF MUSIC (Uvod u sociologiju muzike): Adorno. THE UNCOMMISS10NED REPORT ON JIM GARRISON FINDINGS (Istraga o Kenedije240 . MANICHEANISM. napravio ogled masovne histerije. kulta Izisa i bu-be skarabeja. .FRANKFURTER PAPERS. INVASION FROM MARS (Invazija s Marsa): Cantril. Wellsa Rat svetova. na temelju knjige H. gde mu je britanska kraljevska porodica osigurala uslove za rad u školi Gordonstoun i materijalnu podršku.Heavy Metal Rock" i sve dekadentno blješta-vilo koje se danas prihvata kao muzika.. A. Box 99 and Box 125. Vredno je spomenuti da je naziv „The Beatles" odabran kao spona izmeÿu modernog rocka. Adoma je Hitler proterao iz Nemaþke zbog njegovih ogleda sa muzikom Dionizijskog kulta. CATHARISM (Gnosticizam. GOALS OF MANKIND (Ciljevi þoveþanstva): Lazlo.

Gr þkoj i Etruriji. Segundo je divljaþki napao smernice Katoliþke crkve protiv teologije osloboÿenja. LIES CLEARER THAN TRUTH (Laži jasnije od istine). JUSTICE BLACK'S PAPERS. nenaruþeni izveštaj o nalazima Jima Garisona): Pariš. U širokoj primeni kao peþat ili amulet. KING BREAKERS. . THE STORY OF THE CECIL FAMILY (Stvaraoci kraljeva. nazvan prema nazivu „svetog" egipatskog balegara. A MASTER KEY TO THE ANCIENT AND MODERN SCIENCE AND THEOLOGY (Otkriüe Izisa. avgusta 1984. JOHN JACOB ASTOR. 241 . McCalls Magazine. Kenneth Wiggins. Podaci su uzeti iz knjige Huana Luisa Segunda koja se uveliko temelji na pisanju Karla Marksa. navedene u dokumentu „Smernice o nekim aspektima Teologije Osloboÿenja1". John ISIS UNVEILED. januara 1983. Barnett. BUSINESSMAN (Džon Džejkob Astor kao poslovan þovek): Porter. iz Egipta se proširio po Srednjoj Aziji. Richard (jedan od osnivaþa IPS-a). scarabeus. dr. prev KING MAKERS. General Correspondence (Dokumenti sudije Bleka. Flammonde. a na donjoj natpis razliþitog sadržaja. poglavlje 25. glavnog kljuþa drevne i moderne nauke i teologije): Blavatsky. IPS REVISITED (Opet o IPS-u): Coleman. opšta korespondencije): Davies. Lik skarabeja na gornjoj konveksnoj skali ima urezan lik balegara. Helen. * lat. John LIBERATION THEOLOGY (Teologija osloboÿenja).vom ubistvu. objavljenom 6. rogati kukac. rušitelji kraljeva: priþa o porodici Sesil): Coleman. Box 25.nap. dr.

CIA Files 1953-1957 (Ogled MK Ultra LSD. Michael. MURDER (Ubistvo): Anslinger..McGRAW HILL GROUP. Lokart je bio predstavnik lorda Milnera. WILLIAM CECIL AND QUEEN ELIZABETH (Gospodin Viljem Sesil i kraljica Elizabeta): Read.. Henry.. ASSOCIATED PRESS. .. A REMEMBRANCE (Moj otac. Conyers. •k MIND GAMES (Igre uma): Murphy. Lenjin i Trocki su mu bili dostupni u svako doba. Sa sobom je nosio pismo s potpisom Trockog.. Hugo L.. Delovi izveštaja iz 28 þasopisa u vlasništvu MekGro Hila i neki prikazi AP-a. u kome su svi boljševiþki predstavnici mogli da proþitaju da on ima poseban status i da mu se u svakom trenutku mora pružiti najveüa saradnja. i onda kada su Lenjinove þekaonice bile pune visokih predstavnika i stranih izaslanika. DEA) i u ovoj knjizi vrlo kritiþki obraÿuje takozvani rat droge koji ameriþka Vlada. Otišao je u Rusiju kako bi nadzirao Milnerova ulaganja kod Lenjina i Trockog. Bruce. Ova knjiga nam govori kako je Boljševiþka revolucija vodena iz Londona. MY FATHER. od kojih su neki þekali po pet dana. Datoteke CIA-e broj 1953 do 1957). tobože vodi. Lokart nijednog od njih dvojice nije nikada morao da þeka duže od nekoliko sati. MEM01RS OF A BRITISH AGENT (Memoari jednog britanskog agenta): Lockhart. Anslinger je nekada bio agent broj jedan Agencije za suzbijanje droge (Drug Enforcement Agencv. Jr. seüanje): Black. London MK ULTRA LSD EXPERIMENT. MISCELLAENOUS OLD RECORDS (Razni stari dokumenti): Dokumenti Indijske kuüe. 242 . MR..

NATIONAL COUNCIL OF CHURCHES (Nacionalno veüe crkava): Josephson. THE INTERNATIONAL STRUGGLE FOR PETROLEUM (Naftni imperijalizam. PROFESSOR FREDERICK WELLS WILLIAMSON. Sajrus Vens i Daniel Jankeloviþ. Broj I): Institut za istraživanje Stenford. ROOM 3603 (Soba 3603): Hyde. Montgomerj. / ROCKFELLER. Paul. PAPERS OF SER GEORGE BIRDWOOD (Dokumenta ser Džordža Birdvuda): Dokumenti Indijske kuüe u Londonu. INTERNATIONALIST". u svojoj knjizi „ROCKFELER. PATTERNS IN EASDEA TTTLE I READING ACHIEVEMENT TESTS (Obrazci postignuüa oþitavanja ogleda u EASDEA. POPULATION BOMB (Populaciona bomba): Erlich. meÿunarodna borba za naftu): Fischer. s kojim su bili u srodstvu. Džona Fostera Dalsa. Ova knjiga razotkriva pojedinosti o operacijama britanske tajne službe MI6 kojom je upravljao ser Vi243 . Dokumenti Indijske kuüe. Osnovali su je 1975. koristili za kontrolisanje svih aspekata crkvenog života u ovoj zemlji. PUBLIC AGENDA FOUNDATION (Fondacija za javna pitanja). PUBLIC OPINION (Javno mišljenje): Lippmann. Louis. Walter. grof. REVOLUTION THROUGH TECHNOLOGY (Revolucija tehnologijom): Coudenhove Kalergi. INTERNATIONALIST. Emmanuel. U ovoj knjizi Džozefson daje temeljan prikaz naþina na koji su se Rokfelerovi služili svojim bogatstvom kako bi prodrli u Hrišüansku crkvu u Americi i kako su kasnije svog agenta broj 1. OIL IMPERIALISM. London.

Ali. Gregory. a kasnije je uveliko pridoneo osmišljavanju 1 voÿenju 46-godišnjeg rata koji Tavistok institut vodi protiv Amerike. TERRORISM IN THE UNITED STATES INCLUDING AJTACKS ON U. pravi dogaÿaji su propušteni. THE ENGINEERING OF CONSENT (Proizvodnje saglasnosti): Bernays. U ovoj knjizi iz 1955.S. autor daje plan delovanja kojim se pripadnicima cilj- 244 . #100446784 (Terorizam u Sjedinjenim Ameriþkim Državama.ljem Stivenson. G. Batson je bio jedan od petorice vrhunskih nauþnika nove nauke Tavistok instituta. A. Bulit je nekada bio þlan njenog Upravnog odbora. INTELLIGENCE AGENCIES: FBI Files #100-447935. Bruce. THE CAIRO DOCUMENTS (Kairski dokumenti): Haikal. sir John. THE CHASM AHEAD (Put u ponor): Peccei. STERLING DRUG (Sterlinška droga). #100-447735. iz zgrade RCA-a u Njujorku. Viljem K. Farbena. STEPS TO THE ECOLOGY OF THE MIND (Koraci prema ekologiji uma): Bateson. Z. Muhamed. SPECIAL RELATIONSHIPS: AMERICA IN PEACE AND WAR (Posebni odbosi: Amerika u miru i ratu): Wheeler-Bennet. ukljuþujuüi i napade na ameriþke tajne službe: Datoteke FBI-a. Haikal je bio stari velikan egipatskog novinarstva i bio je uþesnik razgovora izmeÿ u ýu En Laja i Nasera u kojem se ýu En Laj zarekao da üe se „osvetiti" Velikoj Britaniji i SAD-u zbog njihove trgovine opijumom u Kini. kao i obiþno kada je reþ 0 „priþama tajnih službi". pod gore navedenim brojevima). THE DIARIES OF SER BRUCE LOCKHART (Dnevnici ser Brusa Lokarta): Lockhart. TECHNOTRONIC ERA (Tehnotronska era): Brzezinski. kao i þlan Odbora I.

Barbara Mikulski. THE LEGACY OF MALTHUS (Meltusova zaostavština): Chase.nulti razvoj do tada uspeo da razotkrije industrijsku bazu Sjedinjenih Ameriþkih Država. Knjiga obraÿuje i stavljanje u pogon grupa za psihijatrijske šokove. Ovaj šokantni dokument je morao da proþita svaki ameriþki patriota koji oseüa silnu potrebu da mu neko objasni kako su SAD pred kraj 1991. Patriša Šreder. Les Aspin. Ted Vajs. grupe za borbu za pravo na pobaþaj i njima sliþne. osnivaþ Tavistok instituta za ljudske odnose. THE MANAGEMENT OF SUSTAINABLE GROWTH (Upravljanje održivim razvojem): Clevelend. THE LATER CECILS (Kasniji þlanovi porodice Sesil): Kenneth. THE JESUITS (Isusovci): Malachi. Harland. THE FEDERAL BUDGET AND SOCIAL RECONSTRUCTION (Savezni budžet i rekonstrukcija društva): profesori IPS-a Raskin i Barnett. grupe za oþuvanje prirodne sredine. Spisak þlanova Kongresa koji su od IPS-a zatražili izradu studije o alternativnom budžetu i/ili su tu studiju podržali je predugaþak da bismo ga u celosti naveli. Don Edvards. Meri Rouz Okar. Koncept „grupa za šokove" je osmislio Džon Rolings Riz. 245 . Ronald Delums i Piter Rodino. godine dospele u duboku ekonomsku krizu.ne grupe menja njihovo mišljenje o važnim pitanjima u svrhu promene smera politike neke zemlje. Klivlenda je NATO zadužio da napravi izveštaj o tome u kojoj meri je projekat Rimskog kluba nazvan Postindustrijsko društvo . Allan. Henri Rus. Rose. Martin. THE IMPERIAL DRUG TRADE (Imperijalna trgovina drogom): Rowntree. ali üemo navesti neka istaknuta imena s tog spiska: Tom Harknes. THE HUXLEYS (Hakslijevi): Clark. poput onih koje nam prireÿuju lezbejske i homoseksualistiþke organizacije.

Imaüe ideal po kome üe biti vredno ubijati. a dok je na þelu tog instituta. predviÿam. THE POLITICS OF EXPERIENCE (Politika iskustva): Laing.. D.. i Adams. THE OPEN CONSPIRACY (Otvorena zavera): Wells.. R. nego dobra. Philip. U ovoj knjizi se opisuje kako üe se u Novom svetskom poretku (koji on naziva Novom Republikom) potamaniti „beskorisne izelice"." U Sjedinjenim Ameriþkim Državama postoji veliki broj pristalica Velsove teorije koji ne bi oklevali da poslušaju Velsove naloge kada Novi svetski poredak postane stvarnost. THE PUGWASH CONFEREES (Uþesnici rasprave u Pugwashu): Russell. Tako je rode246 .. Smatraüe se. poput Abrahama. Poþetkom 1950-tih godina Rasel je predvodio pokret koji je zagovarao nuklearni napad na Rusiju. Leonard P. Kada je to otkriveno. Bertrand.. ona neüe biti ubistvo ni nakaženje tela... C. Ako se u zakonima buduünosti preventivna kazna bude uopšte primenjivala.. bio Andrew Schofield bio je þlan Vladajuüeg veüa. Sva ta ubijanja üe se sprovodi ti pod jednim opijatom. THE PROBLEM OF CHINA (Kineski problem): Russell. Laing je bio psiholog za osoblje u Tavistok institutu. B. višak stanovništva.. a ne vidim nikakav razlog koji bi bio suprotan predviÿanju da neüe oklevati da ubijaju kada se ta dobra volja potroši. imaüe veru za ubijanje i neüe imati nikakvih predrasuda u pogledu smrti. Alfred W. Volter Lipman je bio jedan od najvatrenijih Velsovih uþenika. G. To je dovelo do Raselove brze „promene mišljenja". sažaljenju i strpljenju i to pod uslovom da se ne razmnožavaju.. nauþno prouzrokovana bol. Staljin je upozorio da neüe oklevati da odgovori jednakom merom. „Ljudi Nove Republike neüe biti osetljivi na suþeljavanje sa smrüu i na ubijanje. pa je skoro preko noüi postao pacifista. da odreÿeni deo ljudi postoji samo zahvaljujuüi neþijoj dobroj volji. Bertrand.THE MEN WHO RULED INDIA (Ljudi koji su vladali Indijom): Woodrujf. H. Read.. THE POLITICS OF HEROING IN SOUTHEAST ASIA (Politika heroina u Jugoistoþnoj Aziji): McCoy.

nije ništa drugo nego vrsta instinkta ili mehaniþke sposobnosti nama nepoznatog delovanja u nama samima. baš ono što se „njima" sviÿa! THE WORKS OF JEREMY BENTHAM (Radovi Dleremija Benthama): Bowering. koje je nama ljudima i životinjama zajedniþko i od koga zavisi celokupan tok života. ipak su samo instinkti. i „Deset najboljih" (danas prošireni na „ýetrdeset najboljih") i druge izmišljotine kako bi se slušaoci prevarili i kako bi se uverili da je ono što þuju. Prva grupa tih nauþnika se sastala 1957." THE PERSPECTIVE AND MORALE (Perspektiva i moral): Levin.. britanskog premijera na kraju ameriþkog rata za nezavisnost. John. Pišuüi o instinktu kod životinja. Ovaj rad opisuje kako su se stvarale „Hit parade". Koliko god su ti instinkti razliþiti.. B. u kuüi dugogodišnjeg ameriþkog komuniste Sajrusa Itona u Novoj Škotskoj (Nova Scotia). No. a njegove teorije je kasnije opisao i popularizovao njegov štiüenik. Uþesnici te rasprave su se posvetili protivnuklearnim pitanjima i pitanjima oþuvanja okoline te su bili trn u projektima izrade nuklearnog oružja u SAD-u. Hjum kaže: „. THE FILTERING PROCESS WHEREBY RECORDS ARE SELECTED FOR PUBLIC CONSUMPTION (Struktura popularne muziþke industrije.na Kampanja za nukelarno razoružanje (Campaign for Nuclear Disarmament) zvana „Ban the Bomb" (Zabranite bombu). THE STRUCTURE OF THE POPULAR MUSIC INDUSTRY. Proces filtriranja kojim se bira muzika za javnu potrošnju): Institut za društvena istraživanja.kojima se tako spremno divimo kao izvanrednim i neobjašnjivim. Bentham je smatrao da þovek nije nimalo bolji od životinje... Dejvid Hjum. THE ROUND TABLE MOVEMENT AND IMPERIAL UNION (Pokret Okruglog stola i imperijalni savez): Kendle. Bentam je bio liberal svog vremena i agent lorda Selburna. John. 247 . naše divljenje üe prestati ili üe se smanjiti kada shvatimo da i samo eksperimentalno rasuÿivanje. iz koje su nastali protivnuklearni nauþnici Pugvvasha.

Elsberg je i dalje ostao osoba od poverenja u Randu i kao takav nastavio sa odnošenjem i kopiranjem dokumenata o Vijetnamskom ratu. verske i politiþke dogaÿaje. što je rezultiralo velikim promenama njihovih posebnosti i ponašanja. i kopirao ih izvan prostorija Randa. te pranje mozga ciljnih grupa koje potom veruju da su mišljenja koja izgovaraju i gledišta koja zauzimaju njihova soptsvena. Best je MekDermota odveo direktoru Randa dr.TOWARD A HUMANISTIC PSYCHOLOGY (Prema humanistiþkoj psihologiji): Cantril. koja je do temelja uzdrmala Niksonovu vladu. CONGRESS. koji je u to vreme bio najviši oficir za bezbednost u Randu. U. pod uticajem njegovih uveravanja. U stvari nikakve istrage nije bilo niti je Ministarstvo odbrane takvu istragu ikada sprovelo. Glavna Kantrilova dužnost bilo je osnivanje Udruženja za humanistiþku psihologiju (Association for Humanistic Psychology). John. oþiglendo odustao od istrage o Elsbergu. operativac FBI-a Viljem MekDermot je posetio Riþarda Besta. sve dok nije otkriven u aferi Pentagonski dokumenti. ekonomske. koje je napravio Rand. TREND REPORT: Naisbitt. izveštaj o Institutu za politiþke studije (IPS-u) i Dokumentima Pentagona). UNDERSTANDING MAN'S SOCIAL BEHAVIOR (razumevanje þovekovog društvenog ponašanja): Cantril. Upravo je u institucijama ove vrste potpuno uništena veza izmeÿu þiste nauke i društvenog inženjeringa. Roan je FBI-ju rekao kako je u toku istraga Ministarstva odbrane pa je FBI. koji je bio jedan od najboljih Elsbergovih prijatelja. REPORTING ON THE INSTITUTE FOR POLICY STUDIES (IPS) AND THE PENTAGON PAPERS (Ameriþki Kongres. u kojem su se prouþavale metode Tavistok instituta. Odabrani pojedinci podvrgavani su istim tim metodama Tavistok instituta. To je ima248 . Hariju Roanu. da bi ga upozorio na moguünost da je Elsberg izneo dokumente o istraživanju Vijetnama. Odbor za unutrašnju sigurnost Predstavniþkog doma. U proleüe 1970. Izraz „društveni inženjering" podrazumeva sve vidove metoda koje primenjuje Institut Tavistok u svrhu stvaranja ogromnih promena u pogledima na društvene. sa sedištem u San Francisku.S. HOUSE COMMITTEE ON INTERNAL SECURITY.

lo. objavljen 1987. verovao u fašizam kao sredstvo vladavine svetom. pa je uz male promene. slabljenja i urušavanja. 0 tom stanju nacije napisao sam izveštaj pod naslovom . i još uvek ima. Tom institucijom je upravljao þlan Rimskog kluba Donald Majki. katastrofalan uþinak na nacionalnom nivou. Kipling je uzeo krst sa iskrivljenim krakovima kao liþni znak. Još jedan istraživaþki centar za stvaranje javnog mišljenja. To je jedan od glavnih razloga dovoÿenja Sjedinjenih Ameriþkih Država u stanje sumraka.Twilight. Centar se uveliko koristio podacima Kancelarije za istraživanje javnog mišljenja (Office of Public Opinion Research). postao poznat kao kukasti krst ili „svastika". kao i Vels. koji je naruþio Tavistok Institut tj. njegov Rimski klub. Tamo je Kantril prouþavao mnoge metode koje primenjuju današnji istraživaþi anketa tvorci javnog mišljenja. kao projekat Rimskog kluba. Henry. slabljenje i pad Sjedinjenih Ameriþkih Država). Taj krst je kasnije uzeo Hitler. Sadrže zanimljive pojedinosti o tome kako je Vels svoja prava na Rat svetova prodao Ameriþkoj radijskoj korporaciji (Radio Corporation of America. u kakvom se ova zemlja danas nalazi. osnovane 1940. osnovali su Rajzis Likhert i Ronald Lipert i nazvali ga Centar za istraživanje primene nauþnih spoznaja (The Center for Research in the Utilization of Scientific Knowledge). WH0 0WNS MONTREAL (Ko je vlasnik Montreala): Aubin. Rudyard. na Univerzitetu Prinston. potkraj 1991. RCA). H. UNPUBLISHED LETTERS (Neobjavljena pisma): Kipling.. G. Decline and Fali of the United States of America" (Sumrak. 249 . WHO'S WH0 IN CANADA (Ko je ko u Kanadi): nekoliko izdanja. Kipling je bio Velsov uþenik pa je. UNPUBLISHED LETTERS (Neobjavljena pisma): Wells. Udruženje za humanistiþku psihologiju osnovao je 1957. Ejbraham Maslov.

250 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful