PROGRAM MUZIK KBSR DAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

Pengenalan
• Apa yang perlu dilakukan? • Sukatan Pelajaran • Dokumentasi • Alat Bantuan Mengajar

Sukatan Pelajaran
• Mengkaji secara mendalam. • Menguasai konsep dan kemahiran. • Menganalisis bahan pengajaran. • Memilih aktiviti. • Memeringkat aktiviti. • Menyususn aktiviti.

Dokumentasi
• Rancangan Pengajaran Semester. • Rancangan Pengajaran Mingguan. • Rancangan Pengajaran Harian.

Alat Bantuan Mengajar

Bidang Muzik
• Terbahagi pada 4 bahagian:• Persepsi Estetik. • Pengalaman Muzikal. • Ekspresi Kreatif. • Penghargaan Estetik.

Persepsi Estetik
• Mengetahui dan memahami konsep. • Berkebolehan membaca, menulis dan menganalisis. • Melibatkan:• Irama • Melodi • Ekspresi • Sistem Notasi

Pengalaman Muzikal
• Pengetahuan dan kemahiran asas dalam nyanyian dan permainan alat muzik. • Melibatkan:• Pengetahuan Teknik. • Pengalaman Muzik.

Ekspresi Kreatif
• Mengetahui persepsi, perasaan dan idea kreatif. • Melibatkan:• Penerokaan • Improvisasi • Reka cipta

Penghargaan Estetik
• Memberi pendapat. • Menghayati dan meletak nilai. • Nyanyian • Muzik Instrumental

Pendidikan Muzik Dalam KBSR
• Perkembangan holistik iaitu dari aspek JERI. • Kepuasan, ketenangan dan kegembiraan serta interaksi dan komunikasi. • Ekspresi emosi dan kepuasan estetik. • Peluang respon secara fizikal. • Pemahaman budaya. • Patriotisme.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.