Variabile

culoarea ochilor. achiziţii. stil de învăţare . motivaţie.Variabilele Variabila – orice caracteristică sau calitate care variază între membrii unui grup particular Constanta – orice caracteristică sau calitate care este similară pentru toţi membrii unui grup particular Aplicaţie Stabiliţi posibile variaţii ale claselor: scaun.

Ex. coeziunea. Ex. înălţimea. interesul. intensitatea. vârsta 2.Variabile cantitative şi variabile categoriale Variabila cantitativa (variabila continua) – variază în ceea ce priveşte cantitatea. apartenenţa etnică. greutatea. abilitatea de studiu.valoarea. pulsul. dar nu în ceea ce priveşte cantitatea. metodele instructiveducative. Aplicaţie 1. motivaţia Variabila categoriala. stilul de management al clasei. valoarea. Identificaţi tipul fiecăreia dintre următoarele variabile: preţul caselor..variază în ceea ce priveşte tipul. Daţi exemple de 3 variabile cantitative şi 3 variabile categoriale . aptitudinea artistică. stilurile de învăţare. religia.dar nu tipul. marca automobilelor. intensitatea etc. animale. culoarea ochilor. ocupaţia. aceasta este calitativ diferită.

vârsta şi interesul pentru şcoală rezultate la fizică şi rezultate la matematică timpul afectat vizionării emisiunilor TV şi agresivitate metoda utilizată pentru predarea citit –scrisului şi rezultatele şcolare la citit-scris modelul/cadrul de consiliere utilizat şi anxietate apartenenţa etnică şi motivaţia pentru învăţarea şcolară vârsta elevilor şi tipul de recompensă utilizat de către profesori stilul de predare şi disciplina predată de către profesori apartenenţa religioasă şi apartenenţa la un grup de tip “gang” 1 variabilă cantitativă şi una categorială     3. 1. 2 variabile Cercetările din domeniul educaţional studiază. deseori.Variabile cantitative şi variabile categoriale    EX. 2 variabile categoriale   Aplicaţie Daţi câte un nou exemplu pentru fiecare dintre tipurile de investigaţii prezentate . relaţii între variabile similare sau variabile diferite. Studiile pot include: 2 variabile cantitative 1 variabilă cantitativă şi 1 categorială 2 variabile categoriale cantitative – – – 2.

Variabile independente şi variabile dependente Variabila independentă / experimentală / manipulată / tratament .variabila care se prezumă că va afecta sau influenţa alte variabile Variabila dependentă / rezultat – variabila care se prezumă că va fi afectată de una sau mai multe variabile independente Variabila Independentă (cauză prezumată) afectează Variabila dependentă (efect /rezultat prezumat) .

Variabile independente şi variabile dependente Aplicaţie Presupunem că un cercetător intenţionează să investigheze care dintre grupurile de elevi vor avea rezultate mai bune în ceea ce priveşte ştiinţele: elevii cărora ştiinţele le sunt predate de către un singur profesor sau cei cărora ştiinţele le sunt predate de către o echipă de trei profesori în acord cu modelul predării colaborative. Care este variabila independentă şi care este variabila dependentă în acest caz? .

se utilizează 3 grupuri de elevi: grupul 1 primeşte recompense zilnic.  poate fi manipulată (creată) sau selectată (deja există)  Variabilele manipulate sunt tipice pentru studiile experimentale Ex. variabila creată: valoarea întăririi  Variabilele selectate – presupun o “rearanjare” a ceea ce există şi sunt tipice pentru studiile cauzal-comparative şi de corelaţie EX. stabilirea eficienţei strategiilor tradiţionale şi a strategiilor bazate pe multimedia în ceea ce priveşte învăţarea limbilor străine . efectul valorii întăririlor asupra rezultatelor la matematică .Variabile independente şi variabile dependente Variabila independentă  variabila aleasă pentru a fi studiată în vederea evaluării posibilelor efecte ale acesteia asupra altor variabile. Tineţi-o tot aşa!” iar grupului 3 nu i se spune sau oferă nimic. grupului 2 i se spune zilnic numai “ E foarte bine.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful