1

2 .

3 .

Semoga Allah mencucuri rahmat dan sejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad dan ke atas seluruh keluarga dan sahabat-sahabat baginda. Tuhan pentadbir seluruh alam.Doa ringkas selepas solat Maksudnya: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. wahai Tuhan kami. Ya Allah. akhirilah umur kami dengan kesudahan yang baik dan janganlah kiranya Engkau akhirkan umur kami dengan kesudahan yang tidak baik. Dan segala puji itu tertentu bagi Allah. serta masukkan kami ke dalam syurga bersama-sama iman. Anugerahilah kami rahmat kerana sesungguhnya Engkau Maha Pengurnia. Segala puji bagi Allah Tuhan pentadbir seluruh alam. janganlah kiranya Engkau pesongkan iman kami sesudah Engkau kurniakan kepada kami petunjuk. 4 . Ya Allah. serta kesihanilah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka berdua mengasihani kami semasa masih kecil. Wahai Tuhan kami. ampunilah segala dosa kesalahan kami dan dosa-dosa kesalahan kedua ibu bapa kami. ya Tuhan kami. Selawat dan sejahtera semoga dilimpahkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad yang semulia-mulia pesuruh-Nya. Ya Allah. dan peliharalah kami daripada azab neraka. Ya Allah. kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia ini dan juga di akhirat. hidupkan kami dengan iman. ya Tuhan kami. serta ke atas keluarga dan sekalian sahabat-sahabatnya. matikan kami dalam iman.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful