Tema: Perisian Pembentangan

Subtema: Konsep Multimedia dan Langkah pembangunan multimedia

KONSEP MULTIMEDIA

Pembangunan Multimedia .

Apakah definisi multimedia?? .

(dari bahasa Latin).(dari bahasa Latin) bererti “numerous” (banyak) • Media.DEFINISI MULTIMEDIA • Multi. plural dari kata “media” (penyampai atau pembawa maklumat kepada pendengar) .

• Merujuk kepada suatu proses komunikasi interaktif berasaskan komputer yang merangkumi penggunaan teknologi media seperti teks. audio. video dan animasi. meyakinkan serta berkesan dari pelbagai sudut pandangan. grafik. • Ia seterusnya membolehkan seseorang menghasilkan suatu persembahan atau teknik penyaluran maklumat yang lebih menarik. .

grafik. video dan animasi. . audio.• Secara ringkasnya multimedia adalah:suatu proses komunikasi interaktif berasaskan komputer yang merangkumi penggunaan teknologi / elemen media iaitu teks.

ELEMEN-ELEMEN MULTIMEDIA .

TEKS .

GRAFIK/ IMEJ .

AUDIO .

VIDEO .

ANIMASI .

.

Pengenalan kepada Perisian Pembentangan .

• PowerPoint adalah satu program persembahan yang dibangunkan oleh Microsoft. • Perisian yang membolehkan pengguna membuat apa-apa dari pertunjukan slaid asas kepada persembahan kompleks. .

. mencipta. dan mengedit persembahan dan mencetak pembentangan.• Tujuan utama PowerPoint adalah untuk membantu merekabentuk. • Pembentangan adalah satu set skrin (dipanggil slaid) yang dipersembah kepada pendengar dalam satu kumpulan.

• Sebagai alat bantu untuk menghasilkan pakej pembelajaran. • Membuat persembahan produk yang ingin dijual. .KEGUNAAN PERISIAN PERSEMBAHAN: • Membuat pembentangan kertas kerja.

. pengguna tidak perlu menjadi pakar reka bentuk grafik untuk membuat persembahan kelihatan lebih baik.• Oleh kerana PowerPoint menyediakan pelbagai template yang dipratentukan.

Excel lembaran kerja . dan grafik 2. Word dokumen 3. graf. carta.• Slaid PowerPoint boleh memberikan pelbagai jenis maklumat. Berikut adalah beberapa perkara yang boleh ditambah dalam persembahan PowerPoint: 1. Data Live dari Internet termasuk laman web yang lengkap 4. Data yang boleh di masukkan ke dalam PowerPoint termasuk teks.

Akses pangkalan data kandungan Multimedia seperti filem dan bunyi 7. Grafik program yang anda gunakan untuk mencipta dan menyunting grafik. Excel graf dan carta 6. Program perisian lain yang data yang anda mengimport ke PowerPoint .5. 8.

Bagaimana hendak memulakan perisian pembentangan? Windows ------> All Programs ------> Microsoft Office ------> Microsoft Office Powerpoint 2007 .

.

Uji Minda Anda!!?? .

Multimedia suatu proses komunikasi interaktif berasaskan komputer yang merangkumi penggunaan teknologi media seperti teks. . video dan animasi. grafik. audio.1.

ii. v.2. iv. iii. Teks Audio Grafik Animasi Video . Integrasi elemen-elemen dalam multimedia ialah: i.

meyakinkan serta berkesan dari pelbagai sudut pandangan. . Salah satu fungsi multimedia ialah : Ia membolehkan seseorang untuk menghasilkan suatu persembahan atau teknik penyaluran maklumat yang lebih menarik.3.

TERIMA KASIH KERANA MEMBERIKAN KERJASAMA YANG BAIK .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful