Management strategic

Florin ROTARU FAA 2010

2010

Florin ROTARU

1

CUPRINS (1)
1.  Principiile strategiei organizației 2.  Teoriile de conducere a organizației 3.  Organizația din perspectiva sistemică 4.  Mediul
sociopoli.c
al
organizației 5.  Mediul economic, concurențial și tehnologic 6.  Situația
organizației 7.  Organizarea
întreprinderii
2010 Florin ROTARU 2

CUPRINS (2)
8.  Funcțiile organizației 9.  Strategia organizației 10. Planificarea strategică 11. Managementul
schimbării 12. Controlul organizației 13. Mediul de lucru în organizație 14. Strategia în contextual actual
2010 Florin ROTARU 3

economic.   Cunoaşterea perspectivei sistemice asupra conducerii.   Cunoaşterea modurilor de organizare a întreprinderii.   Abilităţi de analizare a mediului sociopolitic.Obiectivele cursului (1)   Cunoaşterea conceptelor şi noţiunilor de bază privind managementul strategic.   Cunoaşterea modelelor de conducere a organizaţiilor.   Abilităţi de analizare a procesului de management. 2010 Florin ROTARU 4 .   Abilităţi de rezolvare a problemelor în modelul sistemic. tehnologic al organizaţiei.

  Cunoaşterea modelelor de implementare a schimbărilor.   Abilităţi de stabilire şi control ale obiectivelor.   Abilităţi de elaborare a strategiei formale a organizaţiei.   Cunoaşterea 2010 importanţei mediului de lucru pentru succesul strategiei de afaceri.Obiectivele cursului (2)   Cunoaşterea funcţiilor organizaţiei. Florin ROTARU 5 .   Cunoaşterea tehnicilor de implementare a strategiei.   Abilităţi de planificare strategică a organizaţiei.

2.1.
Noțiuni
de
bază 1.
Strategia
organizației
 1.1.
Origini
și
istoric 1.3.4.
Criterii
strategice 2010 Florin ROTARU 6 . Principiile strategiei organizației 1.

7 .Noțiuni de bază: Management  Dex: Ştiinţa organizării şi conducerii întreprinderilor.1.  ISO 9000: Activităţi coordonate prin care se direcţionează şi se controlează o organizaţie.1.

2010 Florin ROTARU 8 .Noțiuni de bază   Managementul   ansamblu de tehnici de organizare a resurselor care sunt aplicate pentru administarea unei entități   arta de a conduce oamenii pentru a obține o performanță satisfăcătoare   Clasificare în funcție de timp. riscuri și informații   Strategic – managementul pieței prin strategie (o viziune externă)   Operațional .managementul proceselor proprii ale organizației   Control – legătura între cele două tipuri de management.

Funcțiile managementului după Henri Fayol -  Tehnică -  Comercială -  Financiară -  Securitate -  Contabilă -  Administrativă 2010 Florin ROTARU 9 .

Funcțiile managementului  Marketing (și vânzare)  Finanțe  Organizare (prin Managementul calității)  Logistică  Managementul sistemelor informatice  Managementul resurselor umane 2010 Florin ROTARU 10 .

Managementul după Fayol   Previziunea (asigurarea strategiei întreprinderii prin evaluarea acesteia)   Organizarea   Comanda   Coordonarea (prin logistică și managementul sistemului de informații)   Controlul (în sensul larg și prin analiză 2010 financiară) Florin ROTARU 11 .

activități.Definiții ale strategiei prin prisma:   Scopurilor: un demers pe termen lung de stabilire a obiectivelor și a mijloacelor de a le îndeplini.   Mediului: decizii cu scopul de a face și menține întreprinderea competitivă pe termen lung într-un mediu concurențial   Schimbării: decizii privind schimbări importante (scopuri. organizare) 2010 Florin ROTARU 12 .   Planificării: o planificare de alocare a resurselor într-un orizont de timp.

2010 Florin ROTARU 13 . pentru realizarea obiectivelor organizaționale.Strategia Planificarea schimbării pentru adaptarea resurselor organizației la cerințele mediului concurențial.

alegerea mijloacelor de a le aduce la îndeplinire.Strategia Ansamblul analizelor. a obiectivelor. acționarea în consecință. controlul performanțelor operaționale și atingerii scopurilor. 2010 Florin ROTARU 14 . deciziilor și acțiunilor pentru: determinarea scopurilor generale.

Timp și management Trecut Contracte terminate Prezent Contracte în derulare Viitor Contracte încheiate sau potențiale Reactiv 2010 Operațional Florin ROTARU Strategic 15 .

ménager (a administra averea proprie. manevra. avea în mână)   Franceză: . a face față la)   Română: menaj. a se descurca.2. a administra. a mânui.1. a gospodări. a drege. a izbuti. a coordona. Origini și istorie Etimologie   Latină: manus (mână)   Italiană: maneggiare (a controla. a dirija. menajeră 2010 Florin ROTARU 16 .manège (a învârti un cal într-un manej) . eventual prin intermediul unui majordom)   Engleză: to manage (a conduce. a conduce gospodăria. a rezolva.

Mary Parker. XIX) – organizarea științifică a muncii)   Henry Ford – mărirea randamentului prin bonusuri salariale   Henri Fayol – funcțiile conducerii   Deming.Istorie   Πλάτων (sec. repartizarea activităților   Adam Smith (sf. V îen) administrarea cetății. Henry Mintzberg. sec. Peter Drucker. Michael Porter etc 2010 Florin ROTARU 17 . sec. XVIII) diviziunea muncii   Frederick Taylor (sf. Michel Crozier. Max Weber. Elton Mayo.

definite în funcție de forțe și slăbiciuni. 2010 Florin ROTARU 18 .Strategie  Greaca veche: stratos – armată agein – a conduce.  Elaborarea unei politici. oportunități și pericole în activitățile economice.

Istorie   Alexandru Macedon   Sun Tzu   Cezar   Șefan cel Mare   Machiavelli   Mihai Viteazul   Napoleon 2010 Florin ROTARU 19 .

  4.  5.Sun Tzu fundamentele strategiei 1.  5.  4.  2.  Morala – calea 2.  3.  4.  Organizarea și disciplina .  3.  1.  2.  4.  Conducătorul 1.  3.  2010 Florin ROTARU dreaptă (tao) Clima (in și iang) Geografia Conducătorul Organizarea și disciplina Înțelept Onest Binevoitor Curajos Strict Delegarea de autoritate Zonele de responsabilitate Recompense adecvate Pedepse exemplare 20 5.

Learned. Christensen.Harvard Business School.Igor Ansoff. Chan Kim. McKinsey & Company sau Arthur D.Istorie   Modelul SWOT . 2010 Florin ROTARU 21 .Boston Consulting Group. Henry Mintzberg. W. Renée Mauborgne   Cabinete de consultanță în strategie . Andrews și Guth în 1969   Grilele de analiză . Weaknesses (slăbiciuni). Jay Barney. Opportunities (oportunități) și Threats (pericole) .Strengths (forțe). Little. Michael Porter.

Școlile de gândire strategică Școala Poziționării Evoluționistă Instituționalistă Antreprenorială Planificare strategică Instruirii Culturală Putere Ce determină alegerea Mediul Mediul Mediul Resurse și competențe Resurse și competențe Resurse și competențe Cultura Politica Esența analizei Raportul de forțe Capacitatea de adaptare Consensul privnd bunele practici Viziunea conducătorului Stăpânirea informației Capacitatea de învățare Convingerile implicite Lobby. negocieri. coaliții. intrigi 2010 Florin ROTARU 22 .

acțiune pentru realizarea unui obiectiv – tactică  Poziție. acționare conștientă  Pattern (model). Strategia organizației Henry Mintzberg: cei 5P ai strategiei  Plan.1. o localizare favorabilă pe piață  Perspectivă. o percepție a poziției în viitor 2010 Florin ROTARU 23 . acționare formalizată.3. structurată  Ploy (manevră).

Niveluri  Strategic – cel mai înalt nivel  Operațional – între strategic și teatrul de operații  Tactic – local. o acțiune specifică 2010 Florin ROTARU 24 .

Tactica și strategia  Tactica are mize locale și orizont de timp apropiat (câștigarea unei bătălii)  Strategia are un obiectiv global pe termen lung (câștigarea războiului) 2010 Florin ROTARU 25 .

optimizarea resurselor materiale și financiare.Planificare și strategie  Planificare: relația dintre obiective și constrângerile care trebuie eliminate  Strategie: resursele sunt determinante. 2010 Florin ROTARU 26 . Valorificarea și mobilizarea resurselor umane. sesizarea tuturor conjuncturilor favorabile și minimizarea costurilor.

Toria jocurilor  Strategia este un ansamblu de decizii – la fiecare nod al unui arbore de decizie un jucător trebuie să aleagă o acțiune.  Jocurile cu sumă nulă permit o singură situație de echilibru mixt 2010 Florin ROTARU 27 .

000
Ţintă
A
 40.000 Minim
B
 38.000 
 Maxim
A 
 Ţintă B 45.000 30.000
Ţintă
A
 36.000 
 Zonă
de
negociere 
 30.000 
 Maxim
A 
 2010 Florin ROTARU 28 .000 
 Ţintă B 45.Jocuri cu sumă nulă Minim
B
 35.

A 2010 Florin ROTARU 29 .Jocuri interactive Zonă de negociere Sector
de
interes
 A 
 Minim
B
 Sector
de
interes
 B 
 Ţintă B Țintă A Max.

2010 Florin ROTARU 30 .Teoria contextelor La nivelul strategic se face alegerea pentru distribuirea resurselor în funcție de importanța direcției.

Cultura strategică Ansamblu de obișnuințe de gândire. Condiționări:   Realitatea înconjurătoare   Vecinii   Istoria   Religia   Structurile politice 2010 Florin ROTARU 31 . de compomportamente și moduri de acționare în vederea atingerii unui obiectiv.

Finalitatea strategiei nu este numai un profit. Alegerea alocărilor de resurse pe termen lung pentru un profit durabil. ci și asigurarea perenității întreprinderii. 2010 Florin ROTARU 32 .Strategia întreprinderii Conducerea modificărilor relațiilor între sistemul întreprinderii și mediul ei și la granița dintre acest sistem și ceea ce nu este.

Strategia întreprinderii   Determinarea modelului economic (crearea de valoare de utilizare și profituri durabile)   Evitarea copierii modelului de către concurență   Stabilirea ariei de funcționare a modelului 2010 Florin ROTARU 33 .

favorizarea sinergiilor.Armonizarea funcțiilor   Marketing – realizarea adecvării cererii cu oferta și asigurarea beneficiilor prin cantitate. coordonarea sarcinilor. diferențiere sau fidelizarea clientelei   Financiară – rentabilizarea resurselor financiare   Organizațională – arbitrarea între specialiști în alocarea resurselor. 2010 Florin ROTARU 34 .

4.1.
Criterii

strategice   Câștigarea războiului   Maximizarea profitului   Maximizarea randamentului capitalului   Durabilitatea afacerii și profitului     35 Maximizarea beneficiilor sociale .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful