Jurnal Refleksi Mingguan 12

Jurnal Refleksi Mingguan Minggu 12 (7/4/2013-11/4/2013) Latihan dan kerja rumah murid MASALAH Segelintir murid-murid

seringkali mengabaikan latihan dan kerja rumah yang diberikan guru kepadanya setiap hari. Pelbagai sebab dan punca masalah ini sering barlaku dan terus menjadi masalah biasa bagi semua sekolah di negara kita. Seringkali juga, guru berasa pening apabila murid sambil lewa dalam melaksanakan tanggungjawab mereka dalam menyiapkan kerja yang diberikan oleh guru. Murid kelihatan seperti terlalu letih semasa membuat latihan yang diberikan oleh guru terutamanya bagi kumpulan yang lemah. Murid juga tidak menyiapkan kerja sekolah pada masa yang ditetapkan dan sering tidak membawa buku latihan untuk menampal lembaran kerja dan nota yang diberikan. Keadaan ini seumpama mematahkan semangat seorang guru dalam impiannya bagi membentuk murid yang cemerlang serta berkaliber. ANALISIS MASALAH Segelintir murid di kelas saya malas dan tidak berusaha untuk menyiapkan kerja dan latihan yang diberikan pada waktu-waktu tertentu. Ada pula yang menggunakan masa yang diberikan untuk membuat latihan yang diberikan oleh guru lain dan juga untuk berbual dengan rakan atau bermain tanpa saya sedari. Tindakan ini juga mengganggu rakan lain yang ingin membuat kerja sekolah. Apabila ditanya tentang masalah yang dihadapi untuk menyiapkan kerja yang diberi, murid-murid akan mendiamkan diri dan cuba mencari alasan, pelbagai alasan yang sama sering diberi untuk melarikan diri. Antara alasan yang diberikan seperti letih, sibuk, tidak larat, buku tertinggal di rumah, lupa dan pelbagai alasan yang tidak logik. Selain itu, terdapat murid-murid yang sering tidak membawa buku latihan untuk menampal lembaran kerja dan nota, walaupun telah diberi peringatan beberapa kali. Masalah ini jarang berlaku bagi kumpulan yang pandai dan ia selalunya berlaku bagi kumpulan lemah sahaja. Dalam hal yang sedemikian sebagai

Ini membolehkan saya memerhatikan kerja mereka dan murid-murid itu akan membuat lembaran kerja supaya dapat balik ke tempat masing-masing. 2. Saya akan menyenaraikan nama murid yang bermasalah ini dengan bergerak ke setiap kumpulan untuk mengenalpasti nama mereka. 3. Manakala untuk menaikkan semangat belajar murid–murid. CADANGAN Sistem kawalan sosial mengkehendakkan tentang ganjaran dan dendaan. Lembaran kerja murid yang tidak sempat dijawab disediakan dengan menggantungnya di tepi kelas yang berdekatan dengan meja murid bagi memudahkan mereka mendapatkan lembaran kerja tersebut. saya akan menyuruh mereka datang ke hadapan saya dan membuat latihan tersebut di hadapan saya. Sekiranya murid-murid masih leka. Teori Bandura menekankan bahawa motivasi akan mendorong penglibatan murid dengan lebih berkesan dalam sistem pembelajaran. pandai dan rajin apabila menyemak lembaran kerja mereka. . Lembaran kerja yang diberi harus diteliti dan disemak selalu bagi mengenalpasti murid-murid yang sering tidak menghantar buku-buku mereka. Kata-kata perangsang sedemikian juga akan memberi motivasi kepada murid-murid untuk terus berusaha dengan lebih gigih untuk menyiapkan kerja mereka kerana mereka akan berasa kerja mereka dihargai dan disanjungi. Penyelesaian masalah ini dilakukan dengan mengenalpasti murid -murid yang sering tidak membuat latihan dan kerja rumah. saya akan memberikan peneguhan positif yang baik seperti bagus.seorang guru tiada pilih kasih dalam memastikan murid-murid dapat menimba ilmu pengetahuan yang berguna. TINDAKAN SUSULAN 1. Pertandingan berbentuk kuiz berkumpulan akan diberikan kepada murid-murid yang dapat menjawab dengan betul akan diberi hadiah sebagai perangsang dan motivasi. Teguran dan amaran lisan akan dikenakan dahulu.

Maka. Guru perlu sabar dan sanggup berusaha keras untuk mempertingkatkan prestasi murid melalui pantauan berterusan terhadap latihan dan kerja rumah murid. Murid-murid juga harus diberi kesedaran oleh guru tentang kelemahan diri mereka.TEMPOH PENYELESAIAN 14/4/2013 hingga 18/4/2013 (5 hari) TINDAKAN SUSULAN Saya yakin sekiranya semua usaha-usaha yang dicadangkan di atas diaplikasi dan diambil perhatian oleh semua pihak. setiap masalah yang berlaku ada penyelesaiannya. KESIMPULAN Secara kesimpulannya. . Namun guru-guru tidak boleh memandang enteng masalah ini kerana murid-murid adalah generasi yang bakal menaungi kesejahteraan bangsa dan negara pada masa akan datang. terpulanglah kepada guru itu sendiri untuk mengatasinya. masalah ini dapat diatasi dengan segera. masalah latihan dan kerja rumah murid ini bukanlah menjadi isu besar yang menjadi masalah utama saya untuk menjalankan sesi P&P.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful