You are on page 1of 6

JENIS AYAT AYAT SERU

AHLI KUMPULAN
JOHORATULAINI KUYONG NORSIAH HASSAN NURAZLAN SYAH DAIM JUNAINAH SUSILAWATI RAYA SUGIANTO EMMY SITRATNA VRISTNA MASNI USMAN

Tarikh /hari

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


05.07.2012 (Khamis)
Bahasa Melayu 10.30-11.30 1 Kreatif Fesyen Jenis Ayat (Ayat Seru)

Mata Pembelajaran Masa Tingkatan Tema Tajuk

Fokus Utama

1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain.
Aras 1 (iv) Memahami dan menggunakan gelaran atau panggilan yang sesuai bagi seseorang.

Fokus sampingan

2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan. Aras 3 (i) Menghuraikan sesuatu perkara berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.

Objektif

Pada akhir pelajaran, pelajar dapat: i. Pelajar dapat menyatakan ciri-ciri ayat seru. ii. Pelajar dapat menyenaraikan kata seru daripada bahan yang diberikan iii. Membina ayat seru berdasarkan kata seru yang disenaraikan Mendengar, bertutur dan menulis

Kemahiran Bahasa

Sistem Bahasa Ilmu

Tatabahasa (Kata Seru) Budaya

Nilai Pengetahuan sedia ada BBM

Menghargai, Hormat Menghormati Pelajar menggunakan ayat seru dalam kehidupan seharian. Gambar

Langkah
Set Induksi

Isi Pengajaran
1. 2. Guru memaparkan gambar-gambar fesyen baju kepada para pelajar. Berdasarkan reaksi spontan para pelajar, guru mengaitan dengan kata seru wah, eh, amboi!

Catatan
Perkaitan: Petikan teks Gambar KBKK LCD & VCD(gambar)

Langkah 1

1. 2.

Melalui jawapan pelajar, guru menerangkan definisi, ciri-ciri dan fungsi ayat seru. Pelajar mencatat nota. Guru memberikan petikan teks yang mengandungi pelbagai jenis ayat seru. Pelajar diminta menggariskan beberapa jenis kata seru yang terdapat dalam petikan. Pelajar diminta untuk membina ayat berdasarkan kata seru yang telah dikenalpasti tadi. Berdasarkan kata seru yang dikenalpasti, pelajar mengaitkan dengan gambar yang telah dipaparkan oleh guru tadi (set induksi). Guru mengulas jawapan yang diberikan oleh pelajar. Sebagai pengukuhan, pelajar diminta untuk melakonkan adegan singkat peristiwa-peristiwa yang mungkin berlaku yang menggunakan ayat seru dalam situasi peragaan.

Langkah 2

1. 2.

Langkah 3

1. 2. 3. 4.

Penutup

Guru membuat rumusan dan ulasan berkaitan tajuk pelajaran hari ini.

SEKIAN, TERIMA KASIH