UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

MASTERAT : REFACEREA DUPĂ EFORT ŞI RECUPERAREA POSTTRAUMATICĂ ÎN EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

LUCRARE DE DIZERTAŢIE

HIDROKINETOTERAPIA CA MIJLOC DE RECUPERARE A ARTICULAŢIILOR SCAPULO-HUMERALE

AUTOR: COORDONATOR ŞTIINŢIFIC: CONF. UNIV. DR. SABĂU ELENA

BUCURESTI - 2009-

CUPRINS
Introducere……….…………………………………………..........pag. 3 Cap.1. Articulaţia scapulo - humerală.................................. pag. 5 1.1 Bilanţ articular şi muscular al umărului................. pag. 5 1.2 Biomecanica articulaţiei umărului..........................pag .6 1.3 Kinetoterapia în afecţiunile umărului.....................pag. 8 1.4 Afecţiunile umărului...............................................pag. 8 Cap.2. Hidroterapia..............................................................pag 11 2.1. Concept şi factori de influenţă............................pag.11 2.2. Clasificarea procedurilor de hidroterapie...........pag.16 2.3. Efectele hidroterapiei..........................................pag.20 Cap.3. Hidrokinetoterapia.....................................................pag. 21 3.1. Tehnici kinetice de recuperare............................pag. 21 3.2. Hidrokintoterapia - concept şi bază materială.....pag. 22 3.3. Proceduri ale kinetoterpiei...................................pag. 24 Cap.4. Metodologia cercetării – aplicaţia studiului...............pag. 26 4.1. Scop, ipoteză şi sarcini........................................pag. 26 4.2. Metodele de cercetare utilizate............................pag. 26 4.3. Subiecţii şi organizarea studiului.........................pag. 27 4.4. Programe kinetice utilizate..................................pag. 30 4.5. Analiza şi interpretarea rezultatelor.....................pag. 32 4.6. Rezultatele obţinute.............................................pag. 32 4.7. Concluzii deprise din studiu................................pag. 36 Cap.5. Concluzii de ordin teoretic....................................... .pag.37 Bibliografie................................................................pag. 38 2

INTRODUCERE
Apa este deţinătoarea unor virtuţi şi disponibilităţi terapeutice cunoscute şi valorificate încă din antichitate. În decursul istoriei medicale a omenirii, numeroşi medici au studiat cu deosebit interes acest agent terapeutic natural. Tratamentele cu apă erau practicate de vechii egipteni, chinezi, indieni, greci. În multe tradiţii şi mitologii apa reprezintă un simbol dinamic al vieţii, acest mediu natural fiind din anumite puncte de vedere un loc al naşterilor, al transformărilor şi al renaşterilor. În antichitate, omul trăia în armonie cu natura înconjurătoare şi cunoştea intuitiv ce trebuie să facă pentru a nu stârni împotriva sa puternicele forţe ale acesteia. Viaţa în formele ei primare a apărut pe planeta noastră în mediul marin, care reprezintă de fapt matricea originară. Celebru explorator şi om de ştiinţă francez ousteau spunea că, în esenţă, noi, oamenii, suntem „apa de mare organizată”. Aşadar, omul ca formă organizată a vieţii provine incontestabil din mare, iar faptul că în numeroasele sale activităţi lucrative şi recreative el revine periodic la această matrice originară, este cât se poate de normal şi logic în acelaşi timp. Întreaga existenţă şi dezvoltare a fiinţei umane a fost de-a lungul veacurilor legată de cursurile de apă şi de sursele naturale. Vechii egipteni au calculat calendarul pentru o durată de 365 de zile, orientându-se atât după mişcarea astrelor pe cer, cât şi după perioadele de creştere a apelor Nilului. Fascinaţia apei, legătura acesteia cu omul şi cu civilizaţiile pe care acesta le-a creat nu sunt întâmplătoare, căci apa îi dă omului speranţa că, utilizând-o, va deveni mai înţelept şi mai rezistent în faţa încercărilor vieţii. În antichitate, apa a fost întrebuinţată mai întâi în scopuri igienice, iar mai apoi şi în scopuri curative, sub formă de abluţiuni. Pentru diverse tratamente cu apă, romanii au construit vestitele terme. Există o adevărată mitologie a apelor cu efecte vindecătoare; indienii care se scaldă în apele sfinte ale Gangelui, sunt convinşi că astfel se purifică de energiile negative şi se vindecă de bolile care suferă. Tradiţiile milenare se bazează pe proprietatea apei de a fi purtătoarea unei tainice puteri purificatoare.

3

cura de apă pentru vindecarea bolilor şi păstrarea sănătăţii” . Hidroterapia este o metodă terapeutică în care apa se foloseşte atât în cura internă cât şi în cura externă sub diferite forme. hidroterapia era în mare vogă în centrul Europei. reglează temperatura corpului. intră în compoziţia sângelui şi a limfei. contribuie la eliminarea toxinelor. după anumite principii. ).lea. Recuperarea se efectuează printr-o activitate planificată a unei echipe interdisciplinare. având rolul cel mai important în desfăşurarea tuturor reacţiilor biochimice din organismele vii. În aplicaţiile externe. care a apărut în anul 1886. Apa este cel mai simplu mijloc terapeutic pentru vitalizarea organismului. care prin toate cărţile. animale şi umane. mări şi oceane. 4 . în special în Germania.Apa este mediul în care se petrec toate procesele vieţii vegetale. Aşa cum spunea marele savant şi artist Leonardo da Vinci „ apei i-a fost dată puterea magică de a deveni seva vieşii pe pământ şi orice fiinţă vie este din anumite puncte de vedere creaţia soarelui şi a apei”. legi. alimentează treseele nervoase. Recuperarea reprezintă utilizarea dirijată a unui complex de mijloace naturale şi/sau artificiale în scopul restabilirii integrităţii anatomice şi a capacităţii funcţionale a aparatelor şi sistemelor organismului. acţionând prin intermediul temperaturii. iar de aici în lacuri.lea. prin evaporare se ridică apoi în atmosferă pentru a recădea din nou în pământ sub formă de precipitaţii. conferinţele şi consultaţiile sale a răspândit modul de folosire a acestei terapii. La noi în ţară. Tocmai din acest punc de vedere hidroterapia se asociază cu kinetoterapia. cele mai obişnuite căi prin care apa acţionează asupra organismului sunt excitaţia termică şi excitaţia mecanică. în fapt un tratat de hidroterapie. ci şi existenţa unei tradiţii vechi de tămăduire cu ape minerale în această regiune. Prima şi principala lucrare medicală a lui Kneipp se intitulează „Remedii de medicină naturală. apa ajunge în râuri. Apei îi revine rolul esenţial în ceea ce priveşte apariţia şi menţinerea vieţii pe pământ. landul Bavaria. dar mai ales în secolul al XIX. Apa transportă substanţele nutritive spre toate organele.n. ceea ce demonstreză nu numai vechimea considerabilă a unei staţiuni balneare ( 153 e. În secolul al XVIII. asigură capacitatea de funcţionare şi de reproducere a tuturor celulelor. pe calea unor factorimecanici şi chimici. Întemeietorul hidroterapiei moderne este preotul german Sebastian Kneipp din Bad Worishofen. ea fiind un solvent biologic universal. Trebuie să reamintim de asemenea circuitul apei în natură de o mare însemnătate: din precipitaţiile atmosferice. o inscripţie veche găsită la Băile Herculane atestă următoarele : „Ad aquas Herculis sacras” – „La apele sacre ale lui Hercule” .

extensie. în al doilea rând pentru kinetoterapeut rezultatele obţinundu-se mai rapid. desfăşurată sub forma exerciţiilor fizice se asociază factorul fizic natural apa. devine astfel o terapieactivă deoarece pacientul trebuie sa participe activ la propria recuperare. Putem spune ca reeducarea în apă este utilă din două puncte de vedere: în primul rând pentru pacient care este mai motivat şi îşi doreşte să vină la lacţiile de kinoterapie.Utilizarea exerciţiilor fizice în scop terapeutic şi profilactic reprezintă o preocupare din cele mai vechi timpuri.rotaţie externă. bicepsul ( inervat de nervul musculo-cutanat ). Amişcările principale în articulaţia scapulo-humerlă: flexie. circumducţie. este o terapie pshică deoarece produce nu numai vindecare fizică ci contribuie la relaxarea totală a organismului. rotaţie internă. iar flexia cu omoplatul mobilizat = 180° ). 5 . Hidroterapia se dovedeşte astfel eficientă fiind recomandată în tratarea multor afecţiuni dar şi în menţinerea unui tonus excelent. factorul social devenind cel mai motivant. Este o terapie socială. abducţie. este o terapie funcţională întrucât redă individului capacitatea de efort normală. Flexie ( antepulsie ). Reeducarea în apă devine astfel o terapie complexă prin faptul că la acţiunea mişcării. CAPITOLUL 1 – ARTICULAŢIA SCAPULO .HUMERALĂ 1.adducţie.1.proecteză braţul înainte şi se produce printr-un ax frontal care trece prin mijlocul capului humeral şi care variază între 80-180° ( flexia cu omoplatul fixat = 90 ° . realizarea exercişiilor prin valorificarea factorului natural reprezentat de apă îmbracă o colaborare armonioasă. Reeducarea în apă devine un domeniu din ce ăn ce mai utiliyat de kinetoterapeuţi în programele de reeducare şi recuperare. Bilanţ articular şi musculos al umărului Examnul mobilităţii artculare se bazează pe o foarte bună cunoaştere a anatomiei funcţionale şi a biomecanicii umărului. Muşchii care execută flexia: partea anterioară a deltoidului ( inervat de nervul circumflex ).

2. 1. marele dorsal ( inervat de plexul branhial ). Muşchii care proiectează retropulsia: umărului. mărindu-se astfel amplitudinea de mişcare a membrului superior faţă de trunchi. antepulsie 10°. iar cel mobil urmăreşte ex. Ea actioneazăîn strânsă corelaţie funcţională cu articulaţiile centurii scapulare. Testarea mişcării de flexie: - poziţia de plecare a bolnavului este în decubit dorsal cu braţele de-lungul corpului. Poziţia de funcţiune este poziţia în care o articulaţie anchilozată permite o serie de mişcări suplimentare ajutând pacientul să se autoservească.trensia braţului. Biomecanica articulaţiei umărului Articulaţia scapulo-humerală este cea mai mobilă articulaţie. braţul fix rămâne paralel cu planul central. muşchiul marele pectoral ( inervat de plexul brahial). La nivelul articulaţiei umărului poziţia de funcţiune este: abducţie. Are teri grade de libertate. - deltoidul (inervat de nervul circumplex ): marele rotund ( inervat de nervul circumflex ). braţul fix rămâne paralel cu planul mesei. asta se realizează când braţul este aşezat în lungul corpului. goniometrul se fixează pe partea laterală a braţului cu capul humeral.- muşchiul caraco-branhial ( inervat de nervul musculo-cutanat ). Anchiloza articulaţiei scapulo-humerale împiedică iremediabil efectuarea altor mişcări la nivelul articulaţiei umărului. rotaţie internă 30°. goniometrul este fixat pe partea laterală a braţului cu centrul pe capul humeral. 6 . Poziţia de repaus a articulaţiei umărului este realizată când toţi muşchii sunt relaxaţi. astfel încât e preferat un umăr cu laxitate mare unui umăr blocat în poziţie funcţională.adducşie ( amplitudine 60°). Circumducţia – este mişcarea care descrie un trunchi de con cu vârful în centrul capului humeral şi baza la nivelul extremităţii distale a membrelor superioare. Testarea mişcării de extensie: bolnavul este în poziţie de plecare în decubit ventral cu braţele de-alungul corpului. iar braţul mobil urmăreşte mişcarea de extensie a Extensia ( retropulsia ) – proectează braţul posterior cu amplitudinea maximă de 50°.

suprafaţa articulară a capului humeral părăseşte aproape cavitatea glenoidă şi intră în contact cu porşiunea inferioară a capsulei articulare. În mişcarea de 7 . În retroducţie intervin muşchii: deltoidul ( fasciculele spinale ). Ele se realizează în jurul unui ax longitudinal ce trece prin capul humeral în jurul axei anatomice lungi a humerusului. ridicarea humerusului nu este posibilă datorită prezenţei acromionului. În acest moment. Mişcarea de abducţie se poate face numai până la un unghi de 90°. Muşchii abductori ai umărului sunt: deltoidul cu toate fasciculele lui. lunga porţiune a bicepsului brahial ( are un rol secundar ). un rol important revine greutăţii membrului şi gravitaţiei. mişcarea fiind controlată tot de muschii abductori care. Ridicarea braţului peste 90° se face numai cu ajutorul mişcării de basculă laterală a scapulei. marele dorsal.Mişcarea de abducţie ( de îndepărtare a braţului ) – în această mişcare cele două extremităţi ale humerusului suferă o deplasare în sens invers. Extremitatea inferioară urcă. Amplitudinea proiecţiei înainte este de 95°. Mişcarea se face până când marea tuberozitate se loveşte de porţiunea superioară a buretelui glenoidian. Amplitudinea lor se poate mări prin intervenţia centurii scapulare şi a coloanei vertebrale până la 180° în anteducţie şi 35° în retroducţie. În anteducţie intervin muşchii: marele pectoral. în anteducţie şi cu bascularea capului humeral înainte. Ele se fac: cu bascularea capului humeral înapoi. rotundul mic. dirijează apropierea membrelor superioare de trunchi. Muşchii adductori ai umărului sunt: pectoralul mare. Mişcările de proiecţie înainte ( anteducţie ) şi înapoi ( retroducţie ). în retroducţie. supraspinosul ( chiar singur în afara deltoidului ). Amplitudinea lor este de 80° pentru rotaţia externă şi 95° pentru rotaţia internă. triceps brahial ( cu lunga portiune ). Mişcarea de adducţie se face în sens invers. dorsalul mare. iar cea a proiecţiei înapoi de 20°. Mişcările de rotaţie înăuntru ( mediana ) şi în afară ( laterala ). iar cea superioară coboară. Peste această valoare. coraco – branhialul. biceps branhial ( cu scurta porţiune ). deltoidul ( fasciculele claviculare ). în timp ce extremitatea inferioară a humerusului se deplasează în sens invers pe un arc de cerc dispus sagital. coraco-branhial. rotundul mare. prin contracţia lor iyotermică. subscapular.

dar în sens invers. După aceste mişcări pasive urmează mişcările active pe care bolnavul le execută singur. Mişcarea de circumducţie – însumează mişcările precedente care se execută în jurul celor trei axe. regiunea cervicală.rotaţie înăuntru. iar după acestea se mai fac mişcări active cu rezistenţa în care maseurul ţine rezistenţă. Acestea sunt: umărul dureros simplu. Mişcările de antepulsie şi retropulsie sunt executate în jurul unui ax transversal pe plan sagital: rotaţie internă ( în jurul unui ax vertical ). 8 . rotaţie externă ( în jurul unui ax vertical ). capul humerusului alunecă dinapoi – înainte pe cavitatea glenoidă. până la un unghi pe care+l poate face bolnavul. . subscapular. abducţie şi adducţie executate în plan frontal în jurul unui ax sagital. capul humerusului alunecă dinainte – înapoi pe cavitatea glenoidă. În mişcarea de rotaţie în afară. rotundul mare. umăr opus: palmă. 1. 1. Între articulaţiile centurii scapulare şi articulaţia scapulo – humerală este o strânsă legătură în mişcările variate şi ample ale membrului superior. Capul humeral descrie un mic cerc urmărind conturul cavităţii glenoide. care sunt la umăr: .retropulsie – priza este tot pe umăr şi contrapriza pe plica cotului care se face tot prin usoara vibraţie mişcând mâna către spatele bolnavului. Afecţiunile umărului Periartrita scapulo – humerală are cinci forme clinico – anatomice – funcţionale relativ bine conturate. în timp ce extremitatea inferioară a humerusului descrie un cerc mare. circumducţie.antepulsie – unde ţinem priza pe umăr şi contrapriza pe cot ducând mână bolnavului prin uşoara vibraţie în antepulsie. Pe lângă aceste mişcări elementare umărul poate executa şi mişcări combinate ca: mână. Kinetoterapia în afecţiunile umărului Kinetoterapia se face la început prin mişcări pasive. Mişcarea este produsă de muşchii supraspinos.4. Mişcarea este produsă de muşchii subspinos şi micul rotund. iar pacientul încearcă să execute mişcările.3.

fie în urma tratamentului. La palpare se decelează durere pe faţa anterioară a umărului. corespunzătoare tendonului bicepsului. rotaţie internă şi externă. La examenul clinic apreciem mobilitatea activă şi pasivă a articulaţiei umărului şi localizăm zonele dureroase. sau când solicită membrul superior respectiv prin purtarea unor greutăţi. În cazul leziunilor lungii porţiuni a bicepsului durerea se intensifică prin rotaţia externă forţată a mâinii. se piaptănă. Evoluţia umărului dureros simplu este în general favorabilă trecând din stadiul acut. La palpare. şi apare durere în flexia contrată. Practic bolnavul efectueaza o abducţie a braţului şi cu antebraţul flectat în unghi drept duce mână la ceafă şi la spate. umărul pseudoparalitic. mai ales tendoanele supraspinosului şi bicepsului. Este forma clinică cea mai frecventă. 1. Această formă de PSH este consecinţa leziunilor degenerative ( uneori calcificate ) ale tendoanelor celei de-a doua articulaţii. În cazul localizării leziunilor în tendonul supraspinosului mişcarea se face iniţial cu uşurinţă. Este sensul „ resortului” datorat dificultăţii trecerii supraspinosului prin defileul interacromio – tuberozitar. Caracteristica acestei forme clinice este conservarea mobilităţii. Durerile pot stânjeni bolnavul în timpul somnului. cunoscută şi sub numele de periatrită dureroasă simplă neanchilozată. Se limitează dureros rotaţia externă şi abducţia. Vindecarea se produce în câteva săptămâni ( cel mult câteva luni ). Bolnavul acuză dureri moderate în umăr când se îmbracă. după 90° mişcarea putând fi continuată fără durere. un punct subacromial foarte sensibil ( la inserţia supraspinosului pe marea tuberozitate humerală ).- umărul acut hiperalgic. braţul atârnând pe lângă corp. fie spontan. Bolnavul este pus să efectueze mişcări de abducţie. Umărul dureros simplu ( evoluţia bolii ) Este o formă clinică particulară. intensificându+se în anumite poziţii. 9 .externă. umărul mixt. urmat de un stadiu terminal. în zona antero. în cazul leziunilor de supraspinos se identifică în timpul abducţiei.: umărul blocat. rareori existând o impotenţă funcţională datorită durerii. ăn stadiul subacut. apoi între 45° şi 90° apare durerea ce stânjeneşte mişcarea.

3. cu persistenta durerii. Umărul mixt Este asocierea dintre un umăr dureros de origine tendinoasă. sau o migrare de elemente calcifiante în bursita seroasă fără calcifieri. ale se intensifică noaptea impiedicând bolnavul să se odihnească. Durerile sunt violente. Umărul acut hiperalgic poate debuta în mod brutal. alteori această formă clinică este continuarea evoluţiei unui umăr dureros simplu. Limitarea mişcării în umărul mixt nu se datorează numai durerii. Durerea iradiază către ceafă sau către fosa supraclaviculară. ca în formele precedente. insuportabile. Durerea. Retracţia capsulei articulare se opune special abducţiei şi rotaţiei ( externe sau interne ) a umărului şi împiedică 10 . cu o durere atroce şi o impotenţă totală a membrului superior. care debutează cu dureri moderate ale umărului. 2. exarcerbate nocturn. limitarea mobilităţii nefiind deci mecanică ci antalgică. În timp însă. 4. dar recuperarea mobilităţii. umărul dureros simplu devenind umăr dureros acut hiperalgic. tenosino – vitică sau bursitică şi o limitare a mobilităţii umărului prin contractura antalgică la rotatori. fie spre umărul blocat ca o formă evolutivă agravată. Evoluţia în umărul mixt poate să se facă fie spre umărul dureros. care nu dispare nici sub anestezie totală. Umărul acut hiperalgic De obicei are ca substrat o tendinţă calcifiantă în puseu inflamator. ci şi unei redori reale structurale. evoluând lent se instalează o limitare marcată a mobilităţii umărului realizând aşa numitul „ umăr îngheţat”. pretând la confuzia de umăr dureros simplu. sau poate să dispară şi să reapară periodic pe parcursul bolii. De asemenea durerea se intensifică la orice tentativă de mobilizare a umărului. dar mai ales pe marginea laterală a membrului superior.Uneori însă durerea se poate agrava. Substratul anatomic îl reprezintă leziunile inflamatorii ale capsulei glenohumerale. către mână. poate să persiste cu o intensitate scăzută. prezentă la debut. Umărul blocat Este o suferinţă frecvent întâlnită. determinând îngroşare fibroasă şi constituind în timp capsula retractilă. flexori sau / şi abductorii umărului.

factori mecanici. în râuri sau mai ales lacuri şi bazine deschise sau acoperite. afecţiune. Astfel apa are două proprietăţi importante: termoconductibilitatea. CAPITOLUL II – HIDROTERAPIA 2.bolnavul în efectuarea unor gesturi uzuale ( ca îmbrăcatul sau pieptănatul ). sau profesionale. care este de 30 de ori mai mare 11 . Astăzi hidroterapia este cunoscută ca un factor adjuvant în tratarea afecţiunilor musculare. tratament diferenţiat după sezon. Concept şi factori de influenţă Hidroterapia este definită simplu ca fiind utilizarea apei în scop terapeutic. afecţiunilor articulare. proprietăţile apei şi reactivitatea individului. când se solicită o bună mobilitate a membrului superior. presiune hidrostatică şi temperatura apei. durata de aplicare a acestuia. profilactic sau curativ.1. substanţe chimice ). grad de antrenament. situaţie în care se evidenţiază o echimoză întinsă pe faţa anterioară a braţului. de refacere. în scop igienic. Ea este o formă de terapie nespecifică. reumatismele fără să mai luăm n calcul relaxarea şi confortul pe care le oferă saunele şi băile. de diverse grade a tendoanelor muşchilor rotatori. Ruptura calotei rotatorilor poate apare însă şi la tineri în urma unui traumatism puternic. simplă sau cu diferite ingrediente ( plante medicinale. Factorii termici – se referă la folosirea apei calde sau fierbinţi la o temperatură de 38-40°. reacţiile obţinute având un caracter individual şi variabil în funcţie de intensitatea excitantului respectiv temperatura apei. perforarea. salinitate. Umărul pseudoparalitic Are la bază. Factorii care acţionează în hidroterapie sunt reprezentaţi de: factori termici. 5. vârsta. temperatura apei. apărută de obicei pe un fond degenerativ ( la peste 60 de ani ) după traumatisme minore. Hidroterapia repreyintă aplicarea externă a apei calde sau reci. Hidroterapia cuprinde tratamentul prin baie în apa de mare ( talasoterapia ). factori chimici. Binefacerile hidroterapiei sunt un rezultat al principiilor de plutire.

pe când aerul la această temperatură poate fi suportat. până la jumătatea superioară a toracelui are o valoare de 15-30 %. Forţa arhimedică se bauează pe legea lui arhimede. temperatura de indiferenţă a tegumentului este de 20°-22°. Apa se poate folosi şi la temperatura de indiferenţă. iar în imersie pelvină. Astfel. de jos în sus. pacientul devine mai motivat şi interesat sa colaboreze activ în procesul de recuperare. totală. Aparenta pierdere de greutate este în realitate forţa ascensională. Această pierdere aparentă a greutăţii oferă avantajul uşurării biomecanice a mişcării. potrivit căreia „un corp solid cufundat într+un fluid este împins vertical. greutatea aparentă a corpului reprezintă 8. în strânsă legătură cu densitatea fluidului. deoarece densitatea sa este mai mică decât cea a apei. iar pentru diferite substanţe cum ar fi parafina sau nămolul temperatura de indiferenţă este de 37°-38°. rezistenţa apei.5 % din cea reală. până la pubis. în imersie totală. dacă încărcarea unor articulaţii este contraindicată se poate face foarte bine în apă. nici de rece. cu salinitate medie.decât cea a aerului şi termocapacitatea. cu o forţă egală cu greutatea fluidului dislocat de corp”. Totodată. Există trei posibilităţi: forţa arhimedică mai mare decât greutatea corpului. presiunea hidrostatică. astfel apa oferă şi avantajul renunţării la brancarde sau scaune cu rotile atât de necesare pe uscat. Din aceste cauze aerul umed sau cald se suportă mai greu. Corpul va pluti. situaţie în care corpul urcă. forţa arhimedică egală cu greutatea corpului. până la baza gâtului devine 6-7 % din valoarea reală. în apele litorale. între nivelul adâncimii maxime şi suprafaţa apei. Pentru aer. greutatea aparentă a corpului variază asttfel: în imersie iar în imerise parţială a unui membru. cu un bun efect de sedare şi relaxare. 12 . greutatea reprezintă 3. iar apa fierbinte la 50° produce arsuri. Forţa ascensională este rezultanţa dintre forţa arhimedică şi greutatea corpului. Scăderea greutăţii corpului este cea mai evidentă acţiune a imersiei. în imersie toracică. forţa arhimedică mai mică decât greutatea coprului.8 % din cea reală. care este de 8 ori mai mare decât a aerului sau de 33 de ori mai mare decât a Hg. reprezintă 50-80% din greutatea reală. Astfel: în apa obişnuită. care reprezintă condiţia plutirii. reprezintă momentul în care organismul nu are nici senzaţia de cald. Factorii mecanici . situaţie în care corpul coboară. care este de 35°-37°.ai apei sunt reprezentaţi de: forţa ascensională.

densitatea apei. din toate direcţiile cu aceeaşi intensitate. viteza de execuţie.Rezistenţa apei este rezultanta forţelor de frecare între corpul scufundat şi forţa ascensională a apei este dependentăde: sensul mişcării. hidrokinetoterapia se recomandă cu prudenţă pacienţilor cu insuficienţă cardiacă. Apele minerale constituie principala bogăţie a factorilor naturali terapeutici existând mărturii privind folosirea lor încă de pe vremea oupării Daciei de către romani. suprafaţa corpului. deci în sens opus forţei arhimedice. cu atât creşte şi rezistenţa prin frecare. Din acest motiv. puztând fi folosite atât pentru consumul intern cât şi pentru băile totale sau parţiale. Tot sub acţiunea presiunii hidrostatice a apei creşte întoarcerea venoasă şi secundară.este reprezentat de compoziţia particulară a apelor minerale sau a apei litorale. 13 . debitul cardiac. rezistenţa creşte. Astfel. variază direct proporţional cu densitatea fluidului. Apele minerale şi termale. în apă rezistenţa însoţeşte orice mişcare. izvoarele cu apă cristalină îmbogăţesc domeniul terapiilor naturale prin efectele lor terapeutice inegalabile. Factorul chimic . Caracteristicile presiunii hidrostatice: creşte cu adâncimea. astfel presiunea hidrostatică a apei realizează asupra tegumentelor o adevărată presoterapie. Cu cât suprafaţa corpului creşte şi mişcarea se execută cu viteză mai mare. care favorizează resorbţia edemelor. cu atât tonifierea este mai rapidă şi mai importantă. Experienţa îndelungată căpătată de-a lungul mileniilor a fost valorificată ulterior în secolul al XIX-lea când au apărut şi primele lucrări ştiinţifice. Cu cât densitatea şivâscozitatea apei sunt mai mari. Dacă pe uscat rezistenţele externe pot fi dozate. într-un plan orizontal are aceeaşi valoare în orice punc al planului. Când mişcarea se produce de sus în jos. Alternanţa dintre forţa arhimedică şi rezistenţă poate fi utilizată pentru creşterea mobilităţii articulare şi a forţei musculare. într-un punct din fluid. iar hidrokinetoterapia îmbracă forma kinebalneoterapiei. vâscozitatea apei. acţiunea apei este mult mai complexă. acţionează. Presiunea hidrostatică este presiunea exercitată de apă datorită greutăţii straturilor superficiale de fluid.

În tratamentele externe. conţin în cantităţi variabile clorura de sodiu. De aici numele de ape minerale şi proprietăţile lor diferite în funcţie de cantitatea de săruri care le conţin. cloruri. Studiul chimic a arătat că în conţinutul apelor minerale se găsesc diferite săruri minerale. clor. În drumul ei spre adâncuri. aceste ape acţionează asupra pielii prin efectul cumulat al excitaţiilor chimici. Apele minerale pot fi reci atunci când provin din straturile de suprafaţă ale pământului. sistemului nervos. fier. sodiu. ape hiprotone. Pentru enzimele digestive. ioduri. cupru. Fcatorii mecanici sunt reperezentaţi de presiunea hidrostatică şi de puterea de ridicare a corpului din apa băii. calciu. ape izotone. Compoziţia apelor minerale este foarte complexă. fosfor. iod şi litiu. În cantităţi mici ale concentraţiei sunt folosite mai ales în cură internă. Găsind o pătură de argilă care nu-i permite să se infiltreze mai adânc apa iese la suprafaţă sub forma unui izvor mineral. arsenic. întrucât cele în concentraţie mare devin iritante pentru mucoasa digestivă. siliciu. care la apele sărate este direct proporţională cu concentraţia apei. magneziu. care conţin între 8-10 grame de săruri. Acestea formează în mediu apos o serie de sulfaţi. Dacă temperatura băilor variază între 36°-38° celsius. de regulă o anumită substanţă se află într-o cantitate mai mare şi-n funcţie de aceasta apele minerale au fost împărţite în: Apele clorurosodice. se produce o relaxare musculară şi o îmbunătăţire a circulaţiei sangvine periferice. Diferite substanţe intră în proporţii variabile în acest amestec. care conţin între 1-8 grame de săruri. acestea dizolvă diferite săruri minerale în funcţie de natura şi compoziţia straturilor de pământ prin care trece. Compoziţia apelor minerale În funcţie de sărurile minerale pe care le conţin apele se împart în 4 categorii: ape slabe. obţinându-se astfel rezultate terapeutice deosebite în 14 .Cura externă constitue tratamentul de bază în afecţiunile aparatului locomotor. călduţe. Aăpele minerale se formează prin pătrunderea în straturile de pământ a apei de ploaie. care conţin peste 10 grame săruri la litru. tehnici şi mecanici. prezenţa clorurii de sodiu în apele minerale reprezintă un factor moderator. ape hipotone. când vin din straturile mijlocii şi fierbinţi când vin de la adâncimi foarte mari. carbonaţi. au sub 1 gram săruri. Cantitatea şi felul acestor săruri variază de la o apă la alta. Mineralele care intră în compoziţia acestor ape pot fi: sulf. de normalizare sau de creştere a activităţii lor.

aceste enzime sunt compuşi care se află în celule şi care fac ca procesele au proprietatea de a fixa în celule elementele componente ale acestora. apele bicarbonate sunt utile pentru efectul lor de fluidizare şi de eliminare a secreţiilor din căile respiratorii. Băile cu aceste ape minerale sunt indicate în reumatism degenerativ. ele constituie un mediu vital pentru celulele corpului. Apele feruginoase. În cura internă se recomandă să se bea apă călduţă când vrem să obţinem un efect calmant. scad temsiunea arterială. tonice. Excitaţiile chimice sunt date îndeosebi de ionii de clor şi de sodiu care. au gust plăcut. sau sub formă de băi în anumite boli de piele. Apele sulfatate conţin cu precădere sulfat de magneziu. conţin iod într-o cantitate mai mare.tulburările circulatorii. sunt incolore. Prin participarea la îmbunătăţirea proceselor metabolice din organism. nervoase. . au acţiune tonică şi fortifiantă. Cura hidrominerală sulfuroasă modifică şi secreţiile endocrine. conţin dizolvate cantităţi mari de fier. băile parţiale sau totale fiind deosebit de benefice. fără miros. al grasimilor şi proteinelor sub formă de inhalaţii. Acest gaz este de origine vulcanică. trebuiesc băute direct de la izvor deoarece în contact cu aerul devin lăptoase. gută. Ele au un bun efect antidepresiv. fără miros. de aceea se pot folosi de către bolnavii astenici şi hipereactivi. De regulă aceste ape se folosesc în cură internă. astenii fizice. Apele carbogazoase. Asupra sistemului nervos. Apele iodurate. apele cu sulf au o acţiune stimulatoare. Sunt clare. fierul contribuie la creşterea în greutate a bolnavilor. Cura externă cu apă sulfuroasă se bucură de o largă utilizare în staţiunile balneoclimaterice. influenţează negativ respiraţia şi bătăile inimii. apele minerale îl dizolvă şi ajung la suprafaţă unde îl eliberează în apa minerală. Cura internă cu ape iodurate este indicată în boala basedow. caracteristic. guşă chistică. conţin un amestec de săruri. Sunt indicate în curele de dezintoxicare. Apele sulfuroase. activează enzimele. îndeosebi asupra celui glucidic. afecţiuni circulatorii. conţin în cantitate egală toate substanţele minerale. Apele alcaline sau bicarbonate. complicate să se desfăşoare rapid şi armonios. Apele oligometalice. acţionând asupra receptorilor cutanaţi le modifică sensibilitatea. se folosesc mai ales în cură internă. Ele stimulează apetitul. la sporirea forţei lor fizice şi a rezistenţei organismului. de aici indicaţia lor în diverse anemii. Acestea acţionează asupra metabolismului general al organismului. 15 externă au efecte calmante. conţin pe lângă o serie de substanţe minerale o cantitate de cel puţin 0. Administrate în cură Propietăţile apelor minerale: sunt compatibile cu organismul uman.75 grame la litru de bioxid de carbon. stimulează circulaţia. sunt bogate în bicarbonaţi.

împachetări fiind solicitate pentru organism sunt utilizate mai rar în hidroterapie. se execută după-amiază. tonifiându-l .2. complete sau parţiale. sulf ). Băile ascendente hauffe reprezintă o procedură parţială cu caracter central aplicată prin intermediul apei la extremităţi. efectuându-se 1-3 proceduri pe zi.- au un rol pretector.sunt cele mai solicitante proceduri în hidroterapie. calde ( 38°-40° ). cu apă obişnuită. Sunt contraindicate la persoanele cardiace şi persoanelor de vârsta a treia. teritoriile segmentale la care se aplică procedura tzrebuie să fie normal irigate. în temperaturi de indiferenţă ( 35°-37° ). paralizii. după o tehnică caracterizată de creşterea gradată a temperaturii apei de la 37° la 40°. care pot fi calde. Băile acţionează prin acţiunea celor trei factori: termic. Băile parţiale de mâini sau picioare. Se 16 . Tratamentul trebuie adaptat fiecărui pacient în parte. cu diferite substanţe ( sare. Băile calde au acţiunea procedurilor calde ( afecţiuni ale aparatului locomotor. folosite foarte rar. reumatism ). Băile indiferente ( 35°-37° ) au un efect sedativ. Ele se pot împărţi în mai multe categorii: simple. afecţiuni ortopedic. reci şi ascendente. activează arderile.5° celsius prin vasul dilataţiei cutanată generală. Procedurile parţiale sunt reprezentate de : 1. neutralizează toxinele. pacientul trebuie să fie bine acoperit în tot restul corpului pentru ca temperatura centrală să ajungă la 37. Băile . relaxant fiind indicate în afecţiuni ale aparatului locomotor. 2. au putere bactericidă . sunt proceduri uşoare. se prescriu dimineaţa. Procedurile generale sunt proceduri mari reprezentate de băi. Procedurile parţiale sau mici sunt des utilizate în hidroterapie. iod. pareze. stimulează procesele de apărare ale organismului. medicamentoase. Băile reci sunt proceduri foarte drastice. chimic şi mecanic ( presiunea hidrostatica. Înainte de prima şedinţă se recomandă efectuarea unor teste care constau în măsurarea din 5 în 5 minute a temperaturii cutanate a halucelui după 30 minute de la atingerea temperaturii apei la 40° celsius. Sunt proceduri laborioase cu zun bun efect stimulant. reci ( sub 22 °). mişcarea apei ). au putere anafilactică. Clasificarea procedurilor de hidroterapie Metodele de tratament în hidroterapie se numesc proceduri hidroterapeutice şi se împart în două categorii: parţiale şi generale.

tonifiant. hipertensiune arterială. iar afluxul coronarian mai bogat. Având un bun efect calmant sunt indicate în: tulburări circulatorii periferice. Are un resorbant prin masaj. cu 5-6 rozete la care se adaugă şi masajul. Sunt cunoscute îm popor ca băile cu frunze de nuc.folosesc în crizele astm-brosic. Ele se pot clasifica în funcţie de temperatură în: reci. 2. sciatice cronice. cu o presiune de 1-2 atmosfere. Băuile cu plante medicinale ( nalbă. chimici. în evantai ( duşul grădinarului ). crizele anginoase. proiectat sub apă la 10-15 centimetri de tegument. un efleuraj care dă o hiperemie activă. sulf ). diastola este mai mare. bulele gazoase din baie se sparg de tegumentul bolnavului. nevroze. oxigen. jetul de apă fiind la o distanţă de 5-6 metri de pacient. scăzând barajul periferic. Băile cu bule gazoase. nevroze. 17 . alternante. sare. ulcere. dintre acestea duşul scoţian este un duş „ în sul ”. Dintre duşurile speciale cele mai des folosite sunt duş-masajul şi duşul subacvatic. Băile medicinale sunt foarte folosite la ele adăugându-se o substanţă chimică ( iod. mecanici. speciale. fiind indicat într-o serie de procese cronice reumatice. Pentru efectele sale este indicat în afecţiunile cronice reumatice. hipertiroidism. muşeţel. Sunt indicate în nevroze. Băile calde sau reci sunt indicate în afecţiuni inflamatorii. cu presiune de 2-3 atmosfere. deoarece esenţele conţinute se volatizează la o temperatură mai mare. mentă ) au un bun efect sedativ şi relaxant. gaze ( dioxid de carbon. plante medicinale ( infuzii sau decocturi). obezitate. alternant. aer ). exercitând un masaj fin. În acest fel tensiunea arterială scade. cetină de brad. Duşmasajul este un duş cald. calde. clorură de sodiu. în sul. În funcţie de forma jetului de apă duşurile pot fi: în rozetă. Duşul subacvatic este un duş „ în sul”. amidon se folosesc în afecţiuni dermatologice.37°. afecţiuni reumatismale. Duşurile – sunt cele mai cunoscute proceduri hidroterapice. Băile medicamentoase cu iod. pentru reacţia lor consensuală. Ele acţionează prin toţi factorii cunoscuţi: termici. sechele de flebite. Se fac la o temperatură între 36°. Duşurile au un bun efect stimulant. sulf. ritmul cordului devine mai bradicardic.

Ca indicaţii. cu apa la temperaturi de 36-38 grade celsius. De aici şi indicaţia acestora în inflamaţiile subacute şi cronice. 3. psihoze. Compresa cu aburi sau fomentaţia este o aplicare a căldurii asupra pielii în diferite zone ale corpului prin intermediul unei comprese înmuiată în apă fierbinte şi stoarsă. cu o anumită viteză de mişcare. stări febrile. este o procedură blândă.Duşul de aer cald se realizează cu feonul şi de obicei este însoţit de masaj. Kinetoterapeutul plimbă duşul pe suprafaţa corporală anterioară şi posterioară. Ele sunt de mai multe feluri în funcţie de temperatura şi regiunea de aplicare. Compresa caldă are o acţiune antalgică. Se poate observa succesiunea vasoconstricţie-vasodilataţie care are un bun efect stimulent. Ca acţiune la primul contact cu tegumentul se produce vasoconstricţie. Are ca efecte: 18 . se foloseşte în orice proces inflamator acut. După temperatură sunt: calde. folosită pentru prima oară de ţăranul din Tirol care purta acest nume. Jetul de apă sub presiune se proiectează în interiorul apei la 10-15 centimetri de suprafaţa corporală sub un unghi de 45 grade. relaxantă. când s-a uscat. de sedare. vasodilatatoare. folosindu-se în timpul procedurii un jet de apă caldă sub presiune furnizată de o pompă specială încorporată la unul din capetele căzii. tonifiant. Compresele – sunt cele mai simple proceduri reprezentate de o bucată de pânză înmuiată în apă şi stoarsă. apoi se încălzeşte şi se produce vasodilataţie. Compresa rece are efect antalgic. Contraindicaţiile duşului: fragilitate vasculară. ducând la răcirea tegumentului şi uscarea acesteia. încălzire care produce evaporarea apei din compresă. manevra repetată de 2-3 ori în interval de 15 minute. Este o compresă rece acoperită de o compresă uscată. cu un puternic efect de resorbţie. Uneori se înlocuieşte cu punga cu gheaţă. stimulente şi cu aburi. reci. Se schimbă la 5-10 minute. la gravide. fapt pentru care este indicată în procesele inflamatorii cronice. Acţiunea acestei proceduri se produce prin factorul termic ( temperatura băii şi a duşului ) şi prin factorul mecanic reprezentat de masajul hidric. stări de agitaţie. Compresa Priessnity este o compresă stimulentă. vasoconstrictiv deci antihemoragic şi antiinflamator. Duşul subacval este o procedură de hidroterapie mult solicitată şi apreciată de pacienţi. Se desfăşoară în căzi de baie terapeutică.

19 . Acţiunea lor este explicabilă atât prin factorul termic cât şi prin cel chimic. după aceste proceduri calde. Cele mai cunoscute sunt cataplasmele cu nămol. sechele după flebite. 5. acţiunea lor este puternic vasodilatatoare. Împachetările umede pot fi în funcţie de dimensiunea regiunii pe care se aplică: împachetare inferioară. Numărul turnărilor ( 3-5 ) se face până se obţine reacţia dermo-vasculară. În orice procedură alternantă se începe cu cald şi se termină cu rece. Spălările – sunt proceduri secundare. Împachetările – sunt proceduri umede şi uscate. Fricţiunile pot fi parţiale sau totale. 6. Ele sunt întotdeauna reci folosindu-se bucăţi de pânză umedă peste care se execută fricţiuni. împachetare superioară. creşterea temperaturii corpului. Procedurile se execută cu apă rece 20-22 grade celsius. de lungă durată ( 50. 8. relaxant. trebuie să urmeăe spălarea. Afuziunile – sunt turnări de apă fără presiune. resorbtiv şi antalgic. împachetare pe trei sferturi. insuficienţăvenoasă. Ele sunt reci sau alternante şi se pot realiza printr-un furtun sau chiar o stropire fără rozetă.90 minute ). scăderea tensiunii musculare. 4.intensificarea fluxului sangvin. împachetarea trunchiului. edeme cronice. Se folosesc în tulburările circulatorii periferice. auziunile au un bun efect stimulent. În funcţie de durată se pot clasifica astfel: de scurtă durată ( 10-15 minute ). obligatoriu. sunt foarte importante fiindcă devin obligatorii după procedurile calde. Fricţiunile – sunt proceduri care acţionează atât prin factorul termic cât şi prin cel mecanic. tonifiant. de alunecare cu palmele până când acestea se încălzesc. Cataplasmele – cataplasma înseamnă aplicarea unor substanţe de obicei umede pe tegument. durata recelui fiind sub jumătate din durata aplicării caldului. Se folosesc în procesele inflamatorii cronice. Ca orice procedură alternantă. de durată medie ( 40-50 minute ). 7. cu un bun efect antiinflamator. prin mişcări lungi. Rolul lor este de a obţine redresarea vasculară şi de a împiedica pierderea de căldură. favorizează transpiraţia.

scade frecvenţa cardiacă şi tensiunea arterială. alcalinizează pH-ul mediului intern. creşte tensiunea arterială. cantitatea de ţesut adipos. scade frecvenţa respiratorie. Efectele hidroterapiei Efectele hidroterapiei la nivelul organismului sunt: 1. vasodilataţie periferică. creşte tonusul muscular. în special prin sudoraţie. Durata aplicării hidroterapiei reci depinde de: dimensiunea suprafeţei. Efectele terpeutice ale utilizării apei calde pot fi sistematizate astfel: 20 ulterior: . creşte vasodilataţia periferică. reducerea inflamaţiei în fazele precoce. creşte frecvenţa respiratorie. creşte frecvenţa respiratorie. creşte consumul de oxigen şi rata metabolică. relaxare musculară. 2. Efectele terapeutice ale utilizării apei reci pot fi sistematizate astfel: reducerea spasmului muscular prin întreruperea cercului vicios durere-spasm-durere. ameliorarea durerii prin efecte directe asupra receptorilor şi terminaţiilor nervoase libere. pentru apa rece: vasoconstricţie periferică iniţială. creşte frecvenţa cardiacă. profunzimea structurilor vizate. creşte frecvenţa cardiacă şi tensiunea arterială. reducerea temperaturii corporale la valori normale.2. creşte excreţia renală. pentru apa caldă: creşte temperatura corpului.3. intensifică funcţia de termoliză.

în scop profilactic şi terapeutic. Tehnicile kinetice de recuperare sunt reprezentate de: tehnici kinetice statice: o contracţia musculară. o relaxarea musculară.  anice.  ate. efecte vagotone ( 36-40 grade ) sau simpaticotone ( peste 42 grade ) . reduce spasmele musculare.- creşte elasticitatea la nivelul fibrelor de colagen. mec asist mob pasive: tracţ 21 . diminuează durerea.  ilizarea sub anestezie. care depinde exclusiv de temperatura apei. Ea este considerată una dintre cele mai vechi terapii. tehnici kinetice dinamice: o  iuni.1 Tehnici kinetice de recuperare Hidroterpia este acea ramură a medicinei naturiste care se bazează pe utilizarea extenă a apei. CAPITOLUL III – HIDROKINETOTERAPIA 3. Principalele căi prin care apa acţionează asupra organismului uman sunt: excitaţia termică. excitaţia mecanică. apa reprezentând deasemenea un element important în sistemele de vindecare chinezeşti. scade vâscozitatea lichidului sinovial. creşte flexibilitatea tendoanelor. ce este dată de presiunea apei asupra omului. tocmai din acest motiv băile romane şi turceşti erau recunoscute pentru starea de bine conferită.

 -pasive. Bazinele sunt în general de mărimi modeste. bare de sprijin. Căzile au formă obişnuită sau în treflă. aparate de tracţiune. voluntare. planul înclinat. scaunele. starea generală şi capacitatea de colaborare a pacientului. parcursul de reeducare. oţel inoxidabil sau fibră de sticlă.801. Se deosebesc de piscinele obişnuite prin: temperatura ridicată a apei. cu rampe metalice. Piscinele au dimensiuni mari şi se utilizează în înotul terpeutic. o active:      reflexe. efectul muscular fiind secundar. Căzile sunt confecţionate din ceramică. Reeducarea în apă se desfăşoară analitic şi în general în succesiune inversă celei pe uscat prizele de start şi fixarea segmentelor care nu lucrează. piscine. Căzile în treflă conferă kinetoterpeutului posibilitatea supravegherii şi mobilizării comode a tuturor articulaţiilor pacientului. libere. active-pasive. auto pasi man 3. bazine.  ve-active. Baza materială a hidrokinetoterapiei Imersiile parţiale sau totale se efectuează în: căzi. Bazinele pentru reeducarea mersului au lungimi şi înălţimi variabile.2 Hidrokinetoterapia – concept şi bază materială Hidrokinetoterapia nu poate fi considerată o simplă transpunere în mediul acvatic a kinetoterpiei pe uscat. cu rezistenţă. pe fiecare perete. sunt prevăzute.30 metri. Materialele utilizate în imersie sunt: dispozitive fixe : masa de reeducare.  ipulări. barele de sprijin. sistemele de ridicare şi coborâre pentru imersia pacientului în branca. înălţimea medie a apei este cuprinsă între 0. suporturi pentru imersie. Ea realizează o solicitare articulară care are ca scop asupulizarea. Alegereaexerciţiilor este dependentă de : vârstă. 22 .

se menţine sprijinul pubian şi sefolosesc mânerele laterale. prin două mânere laterale pacientul se menţine. Aparatele de tracţiune funcţionează pe sistemul scripeţilor şi realizează elongaţii ale elemntelor articulare şi periarticulare. flotoarele pentru frânarea mişcării. Sunt acţionate de macarale hidraulice. În acest caz. Labe de scafandru. Dispozitivele fixe Masa de reeducare este un plan uşor înclinat. pante ascendente şi descendente prevăzute cu bare paralele între care se efectuează iniţial reeducarea mersului în imersii. Planul înclinat la 35 grade permite reeducarea coloanei lombare. flotoarele gonflabile. cu excepţia capului care se sprijină pe o pernă cervicală. care asigură imersia întregului corp. colacul.- dispozitive mobile pentru: plutire – podul plutitor. care pot fi coborâte. 23 . Parcursul de reeducare este utilizat pentru reeducarea mersului care se poate efectua la diverse adâncimi ale apei. covorul plutitor ( salteaua pneumatică ) se utilizează pentru asigurarea plutirii. Este un complex format din scări. Suporturile pentru imersie se utilizează în cazul persoanelor cu forţă musculară scăzută sau imobilizate în aparate amovibile pentru imersie pe brancard. pentru a nu fi antrenată de oscilaţiile pacientului. în poziţia impusă. Vesta. care poate fi obositoare. covor plutitor. cu efort minim. colaci. la diverse înalţimi. bazinul se fixează în chingă. se poate realiza chiar încărcarea. Barele de sprijin sunt fixate de o parte şi alta a scărilor de acces precum şi de perţii bazinelor sau piscinelor. care permit mobilizarea coloanei în poziţia aşezat. baza taburetului trebuie să fie suficient de largă şi grea. Scaunele sunt fixate pe stâlpi metalici. Corpul este menţinut de o chingă fixată la nivelul pelvisului. Extremitatea inferioară a mesei este împărţită în două panouri. Dispozitive mobile Podul plutitor permite mobilizarea extremităţilor: pumn. veste. palmarele. facilitându-se astfel mobilizarea coapsei. flotoare gonflabile de tip colier pentru articulaţii. Se pot folosi şi taburete. combinezoanele măresc suprafaţa corporală şi cresc astfel rezistenţa la mişcare. mână şi cot fără a impune imersia totală a pacientului. permit cel puţin două reglaje. iar pentru fixarea pelvisului se foloseşte o chingă. în funcţie de înălţimea segmentului tratat : genunchi sau umăr. Îălţimea lor este reglabilă. cu precădere la nivelul coloanei vertebrale.

mişcările fiind efectuate astfel în condiţii de decărcare.Duşurile subacvale în jet sau vârtej au rol adjuvant şi produc masaj sub apă. o sfera ORL. Indicaţii: în aproape toate programele de recuperare. de la bolile neurologice. mecanice şi chimice ale apei. o e arterială. o respiratorie severă. Contraindicaţii: absolute: o soluţii de continuitate a tegumentelor.3 Proceduri ale hidrokinetoterpiei Programul de reeducare în apă Programul de reeducare în apă utilizează în scop facilitator caracteristicile termice. o cardiacă manifestă. vârsta a insuficienţă hipertensiun insuficienţă infecţii în conjunctivit inconştienţă ulcere infecţii şi 3. o urinară. Pentru a realiza acomodarea pacienţilor programul de reeducare va fi precedat de imersii totale. relative: o o treia. o ă virală. reumatice ( după remisiunea puseului acut ) până la cele cardiovasculare şi respiratorii. 24 . cu amplitudine maximă şi cu solicitări minime din partea pacientului. posttraumatice. o varicoase. epilepsie.

active şi active cu rezistenţă în scopul ameliorării schimburilor gazoase la nivel pulmonar şi tisular. Cele mai utile exerciţii sunt cele în care fazele respiraţiei sunt asociate cu mişcări active la nivelul trunchiului. se menţine aproximativ 5 minute. accelerarea metabolismului. Programul de reeducare în apă se efectuează individual sau în grup. starea generală a pacientului şi de bolile asociate. iar inspirul în pauza dintre repetări.Programul va respecta principiul pregresivităţii atât ca îngreunare cât şi ca durată. Imersiile cuprind: proceduri reci. 25 . Aceasta constă în coordonarea şi amplificarea voluntară a mişcărilor libere respiratorii respectiv din stimularea şi antrenarea funcţiei respiartorii prin mişcări pasive. labelor de scafandru. Astfel perioada de lucru va creşte treptat de la 10 minute la 30 minute. şi sunt precedate de o procedură caldă. Exerciţiile au fost executate cu pacienţii fie în imersie totală fie în imersie parţială. stadiul bolii. o plată rapidă a datoriei de oxigen şi o revenire într-un timp cât mai scurt a indicilor neurofiziologici la valori apropiate de cele anterioare efortului. căzi. mişcări executate simetric sau asimetric. membrelor superioare sau membrelor inferioare. La acestea se adaugă şi facilitatea circulaţiei de întoarcere venoasă cu impact pozitiv asupra metabolizării produşilor acizi rezultaţi în urma efortului. diagnostic. piscine. alternante şi ascendente Hauffe. Expirul se va face în timpul mişcării. Terapia de grup se va folosi în cazul pacienţilor cu simptomatologie asemănătoare. la diverse temperaturi ale fluidului: imersiile totale la temperaturi reci durează 10-20 secunde. calde. imersiile totale la temperaturi calde se aplică pornindu-se de la temperatura de confort pentru acomodarea subiectului. Gimnastica respiratorie Gimnastica respiratorie ocupă un loc important în hidrokinetoterapie. Ritmul şi tempoul mişcărilor ăn cadrul exerciţiilor de respiraţie se adaptează stării organismului. indiviadualizarea va ţine cont de vârstAa subiectului. îngreunarea mişcării se obţine prin accelerarea vitezei de deplasare şi prin mărirea suprafeţei de rezistenţă cu ajutorul palmarelor. Imersiile totale constau în scufundarea întregului corp în bazine. efecte citostatice. cu supraîncalzirea centrală a corpului. Imersiile parţiale constau în scufundarea parţială a corpului în special a extremităţilor. Prin exerciţiile de respiraţie se asigură astfel o ventilaţie pulmonară optimă. Ritmul optim al mişcărilor este de 10-15 repetări pe minut. Exerciţiile de respiraţie în apă sunt foarte importante şi reprezintă unul din punctele forte ale reeducării în hidrokinetoterapie. Imersiile totale au ca efecte: vasodilataţie accentuată.

pentru integrarea rapidă în activitatea cotidiană şi profesională. procedurile alternante acţionează prin alternarea procedurilor calde cu cele reci. Ipoteza lucrării În lucrarea de faţă am pornit de la ipoteza potrivit căreia dacă în demersul recuperator al afecţiunilor la nivelul articulaţiei scapulo-humerale utilizăm un program de hidrokinetoterapie se va obţine o recuperare a mobilităţii articulaţiei scapulo-humerale aproape de normal într-o perioadă mai scurtă de timp. CAPITOLUL IV : METODOLOGIA CERCETĂRII 4.1 Scop. Astfel imersia la temperatura de 38-40 grade celsius se menţine 2-3 minute. ipoteză. 2. Sarcinile lucrării În sarcinile acestei lucrări au intrat: 26 .- procedurile reci au efecte antiinflamatorii când durata este de 5-10 minute şi efecte decongestive cerebrale şi viscerale când se aplică pe o durată de 1-2 minute. - procedurile ascendente Hauffe au acelaşi mod de aplicare ca şi imersiile totale la temperaturi calde. 3. sarcini 1. după care extremităţile se menţin 20-30 secunde în apă rece. procedurile calde produc vasodilataţie periferică şi relaxarea spasmului vascular. Scopul lucrării Lucrarea s-a constituit într+un demers ce a vizat accelerarea recuperării unei afecţiuni articulare. până la apariţia hiperemiei.

4.2. ea furnizând date despre pacienţi. de dinamica lor. selecţionarea mijloacelor de cercetare şi acţionare. metoda statico-matematică. analiza rezultatelor şi elaborarea de concluzii. Metodele de cercetare utilizate În lucrarea de faţă metodele de cercetare utilizate sunt reprezentate de: metoda studiului bibliografic. metoda observaţiei pedagogice. Ea constă în alegerea datelor numerice. metoda înregistrărilor. metoda grafică. interpretarea şi prelucrarea lor statistică. Metoda studiului bibliografic Pentru realizarea cercetării ştiinţifice am efectuat o documentare corespunzătoare şi cât mai complexă. de sexul acestora. Datele furnizate cu ajutorul statisticii contribuie la cunoaşterea nivelului de creştere a miobilităţii articulaţiei scapulo-humerale în funcţie de vârsta pacienţilor.- documentarea bibliograică de specialitate. Metoda prezintă avantajul exprimării cifrice a rezultatelor. Putem spune de asemenea că această metodă este cea mai simplă dintre metode. ea constând în contemplarea intenţionată a unui proces sau fenomen. alegerea subiecţilor. ceea ce aduce cercetări obiective şi exacte. evaluarea la nivelul articulaţiei afectate. 27 . Metoda observaţiei pedagogice Această metodă este socotită a fi una dintre cele mai vechi metode de cercetare şi cu cea mai amplă utilizare în cunoaşterea pacienţilor. având ca punct de plecare cele mai reprezentative surse ale literaturii de specialitate. Metoda statico-matematică Această metodă este utilizată în cercetarea diferitelor fenomene în cazul nostru a activităţii de hidrokinetoterpie. Metoda înregistrărilor Metoda înregistrărilor este o altă metodă importantă folosită în lucrarea de faţă. prelucrarea datelor.

CRI TER II 1 NUMELE ŞI PRENUMELE ANDREI APOSTOL CALCEA ALIN MARIN ALEXANDRU SEXUL VÂRSTA AFECŢI UNE STAREA ARTICULA ŢIEI REDUARE M 30 PSH ARTICULA RĂ SH UMĂR BLOCAT UMĂR DUREROS 2 3 M M 40 35 PSH PSH 4. Mehedinţi Decebal S. Experimentul s-a desfăşurat în Centrul de Recuperare S. de 3 ori pe săptămână timp de 8 săptămâni.C.L din localitatea Câmpina sub îndrumarea domnului profesor doctor Mehedinţi Decebal pe un de trei pacienţi ( bărbaţi ).3 Subiecţii şi organizarea studiului Recuperarea s-a realizat în perioada 15 octombrie – 15 decembrie 2008.R. în ceea ce priveşte proporţiile şi corelaţiile cu valorile înregistrate la începutul tratamentului. Programele de hidrokinetoterapie s-au realizat într-un bazin special amenajat pe o durată de 25 minute şedinţa.3. În continuare vom prezenta cele trei fişe individuale de observaţie care s-au realizat pe timpul perioadei de recuperare.1 FIŞĂ INDIVIDUALĂ DE OBSERVAŢIE NUMĂRUL 1 ( ANDREI APOSTOL ) TESTARE INIŢIALĂ TESTARE FINALĂ MIŞCARE FLEXIE EXTENSIE MOBILITATE FORŢĂ MOBILITATE NORMAL 150° F3 35° 28 180° F5 55° 180° F5 60° . care prin diferite mijloace plastice scoate în evidenţă ceea ce este caracteristic şi esenţial în evoluţia pacienţilor. graficul fiind o imagine spaţială cu caracter convenţional. Prin folosirea acestei metode se formează o imagine de ansamblu cât mai concludentă. NR. având diagnosticul de periatrită scapulo-humerală.Metoda grafică În cadrul lucrării am folosit şi metoda grafică. 4. selecţionaţi din centrul de recuperare pe baza unei evaluări ţinând seama de reperele normale ale funcţionalităţii articulaţiei scapulo-humerale.

3 FIŞĂ INDIVIDUALĂ DE OBSERVAŢIE NUMĂRUL 3 ( MARIN ALEXANDRU ) TESTARE INIŢIALĂ TESTARE FINALĂ MIŞCARE FLEXIE EXTENSIE ABDUCŢIE ADDUCŢIE MOBILITATE FORŢĂ MOBILITATE FORŢĂ MOBILITATE FORŢĂ MOBILITATE NORMAL 140° F3 30° F3° 120° F3 25° 29 180° F4 60° F4 180° F4 45° 180° F5 60° F5 180° F5 45° . FIŞĂ INDIVIDUALĂ DE OBSERVAŢIE NUMĂRUL 2 ( CALCEA ALIN ) TESTARE INIŢIALĂ TESTARE FINALĂ MIŞCARE FLEXIE EXTENSIE ABDUCŢIE ADDUCŢIE ROTAŢIE INTERNĂ ROTAŢIE EXTERNĂ MOBILITATE FORŢĂ MOBILITATE FORŢĂ MOBILITATE FORŢĂ MOBILITATE FORŢĂ MOBILITATE FORŢĂ MOBILITATE FORŢĂ NORMAL 100° F2 20° F2 120° F2 20° F2 50° F2 40° F2 170° F4 55° F4 175° F4 45° F4 80° F4 80° F4 180° F5 60° F5 180° F5 45° F5 80° F5 90° F5 4.ABDUCŢIE ADDUCŢIE ROTAŢIE INTERNĂ ROTAŢIE EXTERNĂ FORŢĂ MOBILITATE FORŢĂ MOBILITATE FORŢĂ MOBILITATE FORŢĂ MOBILITATE FORŢĂ F3 150° F3 30° F3 60° F3 50° F3 F4 175° F4 45° F5 80° F5 85° F5 F5 180° F5 45° F5 80° F5 90° F5 4.3.2.3.

mâna în poziţie intermediară ( pronosupinaţie) „taie apa”.ROTAŢIE INTERNĂ ROTAŢIE EXTERNĂ FORŢĂ MOBILITATE FORŢĂ MOBILITATE FORŢĂ F3 50° F3 50° F3 F5 80° F5 80° F5 F5 80° F5 90° F5 4. membrele superioare cu coatele extinse şi mâinile pe bară. pauza între serii este de 1 minut. Programele sunt alcătuite din 4 exerciţii. Exerciţiul 3: Poziţia iniţială: aşezat pe scăunel cu faţa la perete şi mâna dreaptă în sprijin pe bară. între exerciţii 1minut şi 30 de secunde. Programul de reeducare în apă: Durata imersiei totale: 25 minute. membrul superior stâng cu cotul extins se orientează posterior. mâna cu degetele abduse. umerii scufundaţi. fiecare exerciţiu fiind repetat de trei ori. pogramul de reeducare s-a realizat individual. pacienţii având vârste apropiate şi diagnostice cu simptomatologie asemănătoare (periatrită scapulo-humerală ) fiind toţi de acelaşi sex. Programul 1 pentru Apostol Andrei: Exerciţiul 1: Poziţia iniţială: aşezat pe scăunel cu faţa la perete. 30 . Comandă: se desprinde mâna stângă de pe bară. spatele drept. Durata exerciţiilor: 25 minute. rezultatele obţinute fiind notate în fişe individuale de observaţie. membrul superior stâng extins pe lângă trunchi. O serie cuprinde 20 de repetări timp de 1 minut.4 Programe kinetice utilizate Am aplicat următorul program pe un grup de trei pacienţi. Se revine în poziţia iniţială dupa ce oasele antebraţului se derotează orientând mâna în supinaţie. Exerciţiul 2 : Poziţia iniţială: aceeaşi ca pentru exerciţiul anterior. Comandă: membrul superior stâng cu mâna intermediar (pronosupinaţie) „taie” apa în sens posterior.

Programul 1 pentru Marin Alexandru: 31 . mişcări de respiraţie. Programul 1 pentru Calcea Alin: Exerciţiul 1: Poziţia iniţială: aşezat pe scăunel cu faţa la bară. Exerciţiul 4 : Poziţia iniţială: aşezat pe scăunel cu braţele pe lângă trunchi cu faţa la oglindă. antebraţul în poziţie intermediară. Exerciţiul 4 : Poziţia iniţială: aşezat pe scăunel cu braţele pe lângă trunchi . Membrul superior drept este abdus din umăr şi flectat din cot la 90 grade. flectate di coate cu mâinile pe ceafă. pe inspiraţie ridicarea braţelor prin lateral până la nivelul umerilor. ridicarea braţelor prin lateral sus şi apropierea lor anterior şi coborârea acestora prin înainte. umerii sub apă. membrele superioare sunt abdusde din umeri. Exerciţiul 3: Poziţia iniţială: aşezat pe scăunel. orientat în jos. Comandă: se rotează extern umărul. cotul şi articulaţia pumnului uşor flectate. pe expiraţie revenirea la poziţia iniţială. antebraţul în pronaţie . Comandă: se execută rotaţia internă a umărului. astfel revenind la poziţia iniţială. Comandă: se apropie anterior coatele şi apoi revin în poziţie iniţială. membrul superior stâng. Exerciţiul 2 : Poziţia iniţială: aşezat pe scăunel lateral faţă de peretele piscinei cu antebraţul stâng sprijin pe bară.Comandă: se execută cu antebraţul stâng alternativ pronaţii şi supinaţii orientând faţa palmară intern şi extern. extins din cot pride bara. membrul superior drept este abdus şi rotat intern din umăr. orientând antebraţul vertical în sus. mişcare prin care antebraţul se orienteză in sus.

6 Rezultatele obţinute 32 . factorul social devenind unul de ordin terapeutic. La toţi cei 3 pacienţi s-a observat creşterea amplitudinii de mişcare în urma programului de reeducare în apă. 4. membrele superioare pe lângă trunchi. Comandă: se rotează extern umărul. antebraţul în poziţie intermediară. la 2 din cei 3 pacienţi s-a observat o execuţie mai uşoară a mişcărilor de rotaţie internă şi rotaţie externă. Exerciţiul 3: Poziţia iniţială: aşezat pe scăunel. ridicarea lor prin înainte sus în supinaţie. orientând antebraţul vertical în sus. revenirea la poziţia iniţială. 4.Exerciţiul 1: Poziţia iniţială: aşezat pe scăunel cu având membrele superioare flectate din coate cu degetele pe umeri. S-a remarcat deasemenea la 2 din cei 3 pacienţi o scădere marcată a intensităţii durerii atât în timpul efectuării exerciţiilor cât şi după terminarea programului precum şi o bună coordonare a mişcărilor de respiraţie cu executarea mişcărilor.5 Analiza şi interpretarea rezultatelor În urma aplicării programelor de reeducare în apă se constată la 1 din cei 3 pacienţi dificultăţi la mişcarea de extensie a umărului. Membrul superior stâng este abdus din umăr şi flectat din cot la 90 grade. Exerciţiul 4 : Poziţia iniţială: aşezat pe scăunel cu braţele ridicate la nivelul umerilor. se răsucesc şi coborârea prin pronaţie. În urma programului de reducare 2 din cei 3 pacienţi au efectuat mai bine mişcările uzuale. kinetoterapeutul îl apucă de coate şi îi execută rotaţii de braţe. apropierea anterioară a braţelor cu palmele orientate una spre cealaltă. Exerciţiul 2 : Poziţia iniţială: aşezat pe scăunel lateral faţă de peretele piscinei cu antebraţul drept sprijin pe bară. De asemenea la cei 3 pacienţi programul de reeducare în apă a scăzut durata tratamentului recuperator.

FLEXIA MOBILITATE ( GRADE ) 200 150 100 50 0 AA CA MA 150 100 180 170 140 FLEXIE INITIALA FLEXIE FINALA 180 Parametrul important al artculaţiei scapulo-humerale flexia articulaţiei înregistrează o curbă ascendentă. 33 . ADDUCŢ IE MOBILITATE ( GRADE ) 50 40 30 20 10 0 AA CA MA 45 30 20 45 45 25 Adducţia iniţială Adducţia finală Adducţia articulaţiei scapulo-humerale înregistreză deasemeneavalori crescute la testarea finală comparativ cu testarea iniţială. rezultatele fiind obţinute în funcţie de parametrii urmăriţi. Astfel se înregistrează creşterea mobilităţii de la testarea iniţială la testarea finală cu 30 grade la primul pacient. cel de-al doilea pacient înregistrează o creştere a mobilităţii articulaţiei cu 25 grade. Au fost efectuate doua evaluări înainte şi după tratament. rezultatele au fost interpretate grafic sau în coloane paralele. Astfel primul pacient înregistrează o creştere a mobilităţii articulaţiei scapulo-humerale la mişcarea de adducţie cu 15 grade.În urma cercetării. iar cel de-al treilea pacient înregistrează o creştere a mobilităţii cu 20 grade. o creştere de 70 grade a amplitudinii mişcării la al doilea pacient şi o creştere de 40 grade a amplitudinii mişcării la cel de-al treilea pacient.

34 .ROTAŢIA EXTERNĂ MOBILITATE (GRADE) 100 80 60 40 20 0 AA CA MA 50 40 85 80 50 80 Rotaţia externă iniţială Rotaţia externă finală La mişcarea de rotaţie externă a articulaţiei scapulo-humerale pacienţii înregistrează de asemenea creşteri ale valorii acesteia la testarea finală comparativ cu testarea iniţială. iar al treilea pacient înregistrează o creştere a mobilităţii cu 30 grade. Astfel primul pacient înregistrează o creştere a mobilităţii articulaţiei la această mişcare cu 35 grade. iar la cel de-al treilea pacient mobilitatea articulaţiei creşte cu 30 grade comparativ cu testarea iniţială. la cel de-al doilea pacient mobilitatea articulaţiei creşte cu 20 grade. ROTAŢIA INTERNĂ 100 80 60 40 20 0 AA CA MA 80 60 80 50 rotaţia internă iniţială rotaţia internă finală MOBILITATE (GRADE) 70 50 În urma programului de hidrokinetoterapie la mişcarea de rotaţie internă a articulaţiei scapulo-humerale se înregistrează creşteri ale mobilităţii astfel la primul pacient în urma testării finale rotaţia internă a articulaţiei creşte cu 20 grade. al doilea pacient înregistrează o creştere a mobilităţii cu 40 grade.

ABDUCŢIA MOBILTITATE (GRADE) 200 150 100 50 0 AA CA MA 175 150 180 120 180 120 Abducţia iniţială Abducţia finală Abducţia mişcarea articulaţiei scapulo-humerale executată în plan frontal înregistrează deasemenea creşteri ale valorii de la testarea iniţială la testarea finală. Astfel la primul pacient se înregistrează o creştere a mobilităţii articulaţiei în plan frontal cu 25 grade. iar la cel de-al treilea pacient mobilitatea articulaţiei creşte cu 25 grade comparativ cu testarea iniţială. la cel de-al doilea pacient mobilitatea articulaţiei creşte cu 35 grade.iar la cel de-al treilea pacient se înregistrează o creştere a mobilităţii cu 60 grade. 35 .EXTENSIA 60 MOBILITATE (GRADE) 50 40 30 20 10 0 AA CA MA 35 20 30 Extensia iniţială Extensia finală 55 55 55 În urma programului de hidrokinetoterapie la mişcarea de extensie a articulaţiei scapulohumerale se înregistrează creşteri ale mobilităţii astfel la primul pacient în urma testării finale extensia articulaţiei creşte cu 20 grade. la cel de-al doilea pacient se înregistrează o creştere a mobilităţii cu 60 de grade.

4.7 Concluzii desprinse din studiu În urma tratamentului de recuperare pacienţii au dobândit o forţă aproape normală în axele de mişcare. 36 . Pacientului Calcea Alin i-a crescut forţa de la F2 la F4 – F5 şi a căpătat o mobilitate în axele mişcării umărului aproape de normal. La pacienţii Apostol Andrei şi Marin Alexandru mobilitatea în axele mişcării sunt normale şi au ajuns la forţa F4 spre F5.

afecţiunilor articulare. durata de aplicare a acestuia. Alegerea programului de hidrokinetoterapie trebuie sa ţină cont de particularităţile individuale ale organismului. Hidrokinetoterapia presupune individualitatea tratamentului. prin acţiunea factorilor mecanici. Apa este cunoscută ca factor adjuvant în tratarea afecţiunilor musculare. Terapia cu apă este o formă de tratament nespecifică. clinice şi teste paraclinice. Hidrokinetoterapia în apă reprezintă punctul de plecare al oricărei mobilizări 37 . Reeducarea în apă se desfăşoară analitic şi în general. Programul de reeducare în apă va respecta un principiu de bază şi anume progresivitatea atât ca îngreunare cât şi ca durată. identificată prin date anamnestice. Este obligatorie adaptarea programelor de hidrokinetoterapie pentru fiecare pacient. proprietăţile apei şi reactivitatea individului. cu simptomatologie asemănătoare. Terapia de grup se va folosi în cazul afecţiunilor omogene. Mediul acvatic oferă avantaje incontestabile procesului recuperator. chiar dacă au aceleaşi afecţiuni. Hidrokinetoterapia permite efectuarea reeducării neuromotorii prin utilizarea şi folosirea cu mai multă uşurinţă a tehnicilor de facilitare neuromusculară. afecţiunilor reumatismale.CAPITOLUL V – CONCLUZII TEORETICE Hidroterapia este ramură a medicinei naturiste care se bazează pe utilizarea externă a apei în scop profilactic şi terapeutic. în succesiune inversă reeducării prectice pe uscat. reacţiile obţinute având caracter individual şi variabil în funcţie de intensitatea excitantului respectiv temperatura apei. Programul de hidrokinetoterapie presupune participarea conştientă şi activă a pacientului. de constelaţia neuro-endocrino-metabolică specifică fiecărui individ. Kinetoterapeutul trebuie să fie sigur că pacientul a înţeles modul în care se efectuează fiecare exerciţiu fizic şi cum îl poate ajuta hidrokinetoterapia în afecţiunea respectivă. chimici şi termici ai apei. În programul de reeducare în apă nu se vor trata mai mult de două articulaţii concomitent.

Cordun. 1999 13.  BIBLIOGRAFIE 1. Editura Sport – Turism. L – Hidrokinetoterapia în afecţiuni reumatismale. Editura Masson. Paris. Cristina Jellascov. Editura Printech. 1999 14. terapeută şi de recuperare.. Bucureşti. Editura ANEFS. A – Noţiuni de semiologie medicală pentru kinetoterapeuţi. M. Bucureşti. Editura Fundaţiei România de Mâine 3. Dinculescu. Editura Axa. 1998 12. 1983 15. Dail. Tratamente simple pentru afecţiuni obişnuite. 1999 8. Bucureşti. 1987 16. 1985 10. Elena Sabău – Refacere. Universitatea Spiru Haret. Editura Art Design. Kiss. 2006 5. Ispas.şi post. Bucureşti. Bucureşti. Institutul de Medicină şi Farmacie. Editura Fundaţiei 38 . 1981 4. Cirlă. Doina Mureşan – Corectarea deficienţelor fizice. Elena-Luminiţa Sidenco – Ghid practic de evaluare articulară şi musculară în kinetoterapie. Baciu. V – Automasajul. T – Bazele teoretice şi practice ale kinetoterpiei . I – Fiziokinetoterapia şi recuperarea medicală. F – Biomecanique. Editura Sport-Turism. Elena Mureşan. Cl – Kinetoterpia pre.operatorie. – Elemente de balneo-fizioterapie generală. M – Kinetologie medicală. Marcu. Buzescu. Mijloace utilizate România de Mâine 2. Bucureşti. Editura Fundaţiei România de Mâine 11. 1999 în apă şi pe uscat. A – Anatomie şi biomecanică. Thomas C – Hidroterapie. Sbenghe.Recuperare. Bucureşti. Kinetoterpia în activitatea sportivă. Editura Medicală. Sbenghe. Biro. Universitatea Spiru Haret. Bucureşti. Bucureşti. C. Iaşi. hidroterapia şi zooterapia. Goubel. Editura Polirom. Editura Medicală. Cordun.. Casa de Editură Viaţă şi sănătate. 2002 6. 2005 9. Bucureşti. Bucureşti. Editura Medicală. T – Kinetologie profilactică. 1999 7. T. V – Masaj şi Kinetoterapie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful