Unitatea de învăţământ: Şcoala cu Clasele I-VIII Nr.2 Reşiţa Clasa: a III-a C Propunător: inst. Briscan Irina Data: 20. V.

2009 Aria curriculară: Limbă şi comunicare Disciplina: Limba şi literatura română Unitatea de învăţare: Comunicarea despre personaje şi fapte. Tablouri de vară Subiectul lecţiei: Propoziţia simplă. Propoziţia dezvoltată Tipul lecţiei: Dobândire de cunoştinţe Obiective de referinţă: R1- să alcătuiască propoziţii corecte din punct de vedere gramatical; R2- să utilizeze corect părţile de vorbire studiate în enunţuri proprii; R3- să sesizeze corectitudinea gramaticală a unui enunţ oral; Obiective operaţionale: O1- să enumere părţile principale de propoziţie; O2- să identifice părţile principale/secundare de propoziţie în enunţurile date; O3- să definească propoziţia simplă/dezvoltată; O4- să alcătuiască propoziţii simple/dezvoltate pornind de la cuvinte date; O5- să completeze propoziţii lacunare cu cuvinte potrivite; O6- să transforme propoziţiile simple în propoziţii dezvoltate şi invers; O7- să respecte regulile gramaticale în redactarea enunţurilor;

Bucureşti. marker Bibliografie: • Anton Ilica – Metodica limbii române. 2002. • Ioan Şerdean – Didactica limbii şi literaturii române în şcoala primară.N. 2005..C. problematizarea. 2000. munca independentă Mijloace de învăţământ: planşe. imagini suport. Bucureşti. bileţele. Arad. explicaţia. C. fişe. Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”. Editura All. Programe şcolare pentru învăţământul preuniversitar. exerciţiul.Metode şi procedee: conversaţia. • Curriculum Naţional. .