PROIECT DE LECTIE

PROPUNǍTOR: DATA:15.05.2008 CLASA: a III-a ARIA CURRICULARĂ: Limbǎ şi comunicare DISCIPLINA: Limba şi literatura românǎ UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ”Vara” SUBIECTUL: Propozitia dezvoltatǎ. Pǎrti secundare de propoziţie. TIPUL LECŢIEI: dobândire de noi cunostinte OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 3.6- sǎ recunoascǎ în texte diferite elemente de construcţie a comunicǎrii studiate; 4.4 -sǎ realizeze acordurile gramaticale în enunţurile redactate. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: O1 – sǎ identifice pǎrtile principale şi secundare de propoziţie; O2 – sǎ stabileascǎ acordul gramatical între pǎrţile de propoziţie studiate; O3 – sǎ redacteze propoziţii simple şi dezvoltate cu termeni daţi; O4 – sǎ transforme propoziţiile simple în propoziţii dezvoltate prin adǎugarea unor pǎrţi secundare de propoziţie; O5 – sa transforme propozitiile dezvoltate in propozitii simple eliminand cuvintele ce detin rol de parti secundare de propozitie; O6 – sa completeze propozitii lacunare cu structuri morfo-sintactice invatate;

METODE SI PROCEDEE: explicaţia, exerciţiul, problematizarea, conversaţia, expunerea, aprecierea verbală, munca independenta MIJLOACE DE INVATAMANT: manualul, culegerea, creta colorata, tablitele

BIBLIOGRAFIE:  M.Ed. C. T.,Consiliul national pentru Curriculum; Programe scolare pentru clasa a III-a, Bucureşti, 2004  Serdean Ioan, Didactica limbii si literaturii romane in invatamantul primar, Editura Corint, Bucuresti,2007  www.edu.ro  www.didactic.ro

mai placuta. I G C D I R I J A T METODE SI PROCEDEE – stabilirea ordinii si disciplinei necesare bunei desfasurari a lectiei. M P 1' STRATEGII DIDACTICE ELEMENTE DE CONTINUT ORG. – din enunturi elaborate se vor elimina cuvinte astfel incat acestea sa devina propozitii simple. despre partile secundare de propozitie.Organizarea clasei pentru lectie 2. Parti secundare de propozitie D I R I J A .Controlul temei T OB. mult mai armonioasa.ETAPELE LECTIEI 1. Captarea atentiei 3' 5. – prezenta – Se verifica tema atat din punct de vedere calitativ cat si cantitativ dupa cum urmeaza: un elev citeste rezolvarea temei iar ceilalti vor corecta eventualele greseli MIJL. Propozitia simpla. DE INV. la ora de limba romana. INV. parti principale de propozitie D I R I J A T D I R I J A T 4. Vom descoperi lucruri interesante si despre propozitia Acordul predicatului cu subiectul. – pregatirea celor necesare orei. – Astazi. EXERCITIUL – exercitiile propuse solicita scolarii in realizarea acordului dintre subiect si predicat. EVA LUA RE OBS 3' D I R I J A T D I R I J A T M A N U A L U L M A N U A L U L M A N U A L U L F O R M A T I V A / C U R E N T A 3. I OP. PROBLEMATIZAREA – port o discutie referitoare la acele cuvinte pe care leam eliminat la etapa anterioara si induc ideea ca tocmai acei termeni fac vorbirea mult mai frumoasa. Reactualizare cunostintelor 8' „Morometii” dupa Marin Preda CONVERSATIA – verific lectia dobandita in orele anterioare si pun accentul pe dezvoltarea ideilor principale. Anuntarea subiectului lectiei si a obiectivelor 1' Propozitia dezvoltata. – elevii vor face dovada cunoasterii sensului termenilor necunoscuti formuland enunturi noi. vom vorbi despre acele cuvinte care dau muzicalitate si originalitate limbii.

Partile de propozitie care se adauga pe langa predicat si subiect se numesc parti secundare de propozitie. . Completeaza propozitiile cu parti secundare care sa raspunda la intrebarile din paranteze: Frunzele. Noi vom vizita... – fac distinctia intre intrebarile PS ce determina subiectul si cele care determina predicatul exemplificand concret cu ajutorul propozitiilor (nu folosesc terminologia atribut sau complement)..(ce fel de?) se leagana. fiind notat acel raspuns care se considera mai sugestiv..iese un iepure..(ce fel de?).(cum?). Asigurarea retentiei O2 O4 11' 1. contine si alte parti de propozitie se numeste propozitie dezvoltata. Parti secundare de propozitie Propozitia care. – comunic faptul ca aceste parti de propozitie determina atat subiectul. EXPLICATIA – definesc propozitia dezvoltata si partile secundare de propozitie si exemplific concret formuland propozitii si transformand propozitiile simple in propozitii dezvoltate.(ce fel de?). pe langa predicat si subiect.T dezvoltata. sublinieaza subiectele si predicatele. OBSERVATIA – analizand unul din enunturile formulate concluzionez care sunt intrebarile la care raspund aceste parti secundare de propozitie si prin ce pot fi ele exprimate. astfel incat subiectul sa ocupe diverse pozitii in enunt. cat si predicatul . 2. EXERCITIUL – pentru rezolvarea exercitiilor propuse voi da anumite sugestii referitoare la intrebarile ce pot fi puse subiectului si predicatului astfel incat enunturile sa fie cat mai atractive.. Dirijarea invatarii O1 9' Propozitia dezvoltata... M A N U A L U L A U T O E V A L U A R E 6. El mananca.(ce?).. acel enunt care contine si parti secundare de propozitie alaturi de partile principale. Ordoneaza cuvintele in propozitii. – solicit pentru fiecare lacuna a propozitiei mai multe raspunsuri. (De unde?) .. D I R I J A T C U L E G E R E A 7. Transforma propozitiile simple in propozitii dezvoltate: Bunicul povesteste. 3. – Icerc sa realizez schema unei fraze indicand valoarea sintactica si morfologica a cuvintelor care o compun. apoi scrie intrebarile la care raspund partile secundare de propozitie: D I R I J A T D I R I J A T M A N U A L U L T A B L I T A C U L E G E R E O6 F O R M A T I V A / C U R E N T A D I R I J A – fiecare propozitie o ordonez in mai multe moduri.

118 din manual . – explicarea metodelor de rezolvare a cerintelor.impodobit. F I S E D E M U N C A I N D E P E N D E N T A V E R I F I C A R E S C R I S A 9. – in transformarea propozitiilor simple in propozitii dezvoltate sau compunerea unor enunturi voi pune accent pe originalitate si folosirea unor cuvinte deosebite.au. – cenusii.bruma.nori. – aprecieri asupra modului de comportare a elevilor la lectie.primit.trandafiri.pe.mama.– un.a. Tema pentru acasa 2' – Exercitiul 2 de la pag.de.instelat. – gradina.a.de.cerul. – solicit elevilor scrierea intrebarii adresate fiecarui cuvant in partea din jos pe spatiul punctat. Feed-back O3 O5 S U P R A V E G H E A T T A 8' – Anexa 1 Fisa de munca independenta EXERCITIUL – fiecare elev va rezolva individual cerintele dupa ce au fost explicitate in prealabil si discutate. – pentru exercitiul care necesita compunerea unui enunt cu un termen dat si care va indeplinii diverse roluri sintactice ofer un exemplu concret – Stabilirea temei.buchet.aparut.val. argintie. 8.