>>> A <<< Abitatie: drept real, varietate a uzufructului, ce poarta asupra unei case.

( dictionar juridic
bibliografie drept civil)

-

Abtinere: obligatie a judecatorului de a nu se pronunta intr-o cauza in care exista suspiciuni in ceea ce priveste obiectivitatea sa, in conditiile expres prevazute de lege. (dictionar juridic bibliografie drept procesual penal)

Accesiune: mod de dobandire a proprietatii, derivat, intre vii, care consta in incorporarea unui lucru mai putin important intr-unul mai important. Art. 488 Cod civil: "tot ce se uneste si se incorporeaza cu lucrul se cuvine proprietarului lucrului." (dictionar juridic - bibliografie drept
civil)

Actiune penala: instrumentul juridic cu ajutorul caruia conflictul de drept penal este adus spre solutionare organelor judiciare penale. (dictionar juridic - bibliografie drept procesual penal) Activitatea legii penale: legea penala se aplica infractiunilor savarsite in timpul cat ea se afla in vigoare. (dictionar juridic - bibliografie drept penal) Amenda: suma de bani pe care infractorul este condamnat sa o plateasca. (dictionar juridic
bibliografie drept penal) -

Antecontract: conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor un anumit contract al carui continut esential este determinat in prezent. Este deci un acord de vointa prealabil perfectarii altui contract, acord ce are ca obiect asumarea obligatiei de a face, adica de a perfecta ulterior contractul promis, in conditiile convenite prin respectivul acord prealabil. (dictionar juridic - bibliografie drept civil) Autor: persoana care savarseste in mod nemijlocit fapta prevazuta de legea penala.
juridic - bibliografie drept penal) (dictionar

Afini: persoane intre care exista legatura de afinitate. Sunt sotul si rudele celuilalt sot. Nu sunt nici sotii intre ei si nici rudele unuia dintre soti cu rudele celuilalt sot. (Afinitate-termen ce desemneaza legatura juridica, derivata din casatorie, in ce priveste raporturile dintre oricare dintre soti si rudele celuilalt sot). (dictionar juridic - bibliografie drept civil) Asistenta judiciara: sprijinul pe care aparatorii il dau partilor in cadrul procesului penal.
(dictionar juridic - bibliografie drept procesual penal)

>>> B <<< Bun: valoare economica destinata a satisface nevoi materiale sau spirituale, susceptibila de apropriatiune sub forma dreptului patrimonial, un lucru, dreptul patrimonial care are ca obiect lucrul. (dictionar juridic - bibliografie drept civil) >>> C <<< Cadastru: sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea, reprezentarea pe harti si planuri cadastrale a tuturor terenurilor, precum si a celorlalte bunuri imobile de pe intreg teritoriul tarii, indiferent de destinatia lor de proprietate. (dictionar juridic - bibliografie drept civil) Carte funciara: inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara in cadrul caruia evidenta se tine pe imobile si nu pe proprietari. C.F se intocmeste in mod distinct pentru fiecare imobil si cuprinde mentiuni despre toate actele translative sau constitutive de drepturi in privinta imobilului respectiv. Se intocmeste si se numeroteaza pe localitati. (dictionar juridic - bibliografie drept civil)

(dictionar juridic .bibliografie drept procesual penal) Confruntare: procedeu folosit de organele de urmarire penala in cazul in care se constata ca exista contraziceri intre declaratiile persoanelor ascultate in cauza. cu intentie. (dictionar juridic .bibliografie drept civil) Concurs ideal de infractiuni: se realizeaza cand o actiune sau inactiune. in continutul contractului lor. sfera care-i delimiteaza compententa in raport cu organele inferioare sau superioare in grad.bibliografie drept procesual penal) Complice: persoana care. (dictionar juridic . dar in contul acesteia din urma. (dictionar juridic .bibliografie drept procesual penal) Constrangere morala: presiunea exercitata prin amenintarea cu un pericol grav. (dictionar juridic .Capacitate de folosinta a persoanei fizice: expresie ce desemneaza aptitudinea individului de a avea drepturi si obligatii. (dictionar juridic . in virtutea principiului libertatii conventiilor. servicii publice. Este inalienabila.bibliografie drept penal) Competenta: sfera atributiilor pe care le are de indeplinit.bibliografie drept procesual penal) Clauza contractuala: stipulatie inclusa de parti. unitati de productie ale unor regii autonome si terenuri proprietate de stat. intruneste elementele mai multor infractiuni.bibliografie drept civil) Comisie rogatorie: procedura utilizata pentru administrarea unor probe sau efectuarea unor acte procedurale de catre un alt organ decat cel care instrumenteaza cauza penala.bibliografie drept penal) Conflict de competenta: apare atunci cand doua sau mai multe organe judiciare se considera competente in a solutiona o pricina sau atuci cand ele isi declina reciproc competenta. savarsita de aceeasi persoana datorita imprejurarilor in care a avut loc.bibliografie drept penal) Contract de comision: contract in temeiul caruia o persoana fizica sau juridica numita comisionar. (dictionar juridic . si urmarilor pe care le-a produs. fiecare categorie de organe judiciare in cadrul procesului penal. (dictionar juridic . (dictionar juridic . primind pentru serviciul . (dictionar juridic . se obliga fata de alta persoana (fizica sau juridica) numita comitent. (dictionar juridic .bibliografie drept procesual penal) Competenta teritoriala: sfera atributiilor unui anumit organ judiciar prin. aptitudinea sa de a fi titular de drepturi si obligatii. (dictionar juridic . Prin acest concept se exprima calitatea omului de a fi subiect de drept sau. (dictionar juridic .bibliografie drept civil) Capacitatea de folosinta a persoanei juridice: aptitudinea generala si abstracta a persoanei juridice de a avea drepturi si obligatii care se circumscriu scopului avut in vedere la infiintarea ei.bibliografie drept procesual penal) Competenta materiala: sfera atributiilor unui anumit organ judiciar. sfera care-i delimiteaza competenta in raport cu organele de acelasi grad penru solutionarea unei cauze. sa incheie anumite acte juridica in nume propriu. In alti termeni.bibliografie drept procesual penal) Concesiune: operatie juridica avand ca finalitate punerea in valoare a unor activitati economice. (dictionar juridic . (dictionar juridic . potrivit legii.bibliografie drept procesual penal) Complet de judecata: numarul de judecatori care participa la judecarea unor categorii de cauze penale intr-un anumit stadiu. inlesneste sau ajuta in orice mod la savarsirea unei fapte prevazute de legea penala. pentru persoana faptuitorului ori a alutia sub influenta careia cel amenintat savarseste o fapta prevazuta de legea penala.bibliografie drept civil) Cautiune: suma de bani pe care terbuie sa o depuna invinuitul sau inculpatul cu scopul de a garanta respectarea de catre acesta a obligatiilor ce-i revin in timpul liberarii provizorii.

remite. (dictionar juridic . numita cumparator. numita arendator. sa-i asigure intretinerea (adica toate cele necesare traiului).bibliografie drept civil) Contract de schimb: contract prin care partile. de la care a primit o imputernicire in acest scop. (dictionar juridic . numita donator. numita arendas. instraineaza un bun sau plateste o suma de bani (numita capital) catre o alta persoana numita debirentier. unilateral si cu titlu gratuit prin care una din parti. la deces sa o inmormanteze dupa datina. calculata procentual la valoarea operatiunii realizate. spre folosinta temporara. patrimoniul sau cu un drept (real sau de creanta). sa efectueze in favoarea celei dintai o prestatie periodica in bani. (dictionar juridic . (dictionar juridic . numita intretinator. care se obliga. numita renta viagera. unei alte persoane numita comodatar. in schimb. dau fiecare celeilalte un lucru pentru altul. celui dintai (adica vanzatorului) o suma de bani convenita ca pret al bunului vandut. numita copermutanti.respectiv o remuneratie numita comision. un lucru cu obligatia pentru acesta din urma de a-l restitui in natura. (dictionar juridic . (dictionar juridic . (dictionar juridic . transmite celeilalte parti.bibliografie drept civil) Contract de mandat: contract in virtutea caruia o persoana numita mandatar se obliga sa faca ceva pe seama altei persoane. (dictionar juridic . numit arenda.bibliografie drept civil) Contract de intretinere: contract in virtutea careia una din parti numita intretinut instraineaza un bun sau plateste o suma de bani (numita capital) celeilalte parti. in schimb.bibliografie drept civil) Contract de locatiune: contractul in virtutea caruia o persoana numita locator se obliga sa asigure altei persoane numita locatar folosinta integrala sau partiala a unui lucru sau prestarea unui serviciu pe o durata de timp determinata. numita vanzator. numita mandant. in individualitatea sa. (dictionar juridic . stabilit de parti.bibliografie drept civil) Contract de comodat: contract prin care o persoana numita comodant.cumparare: contract prin care una din parti.bibliografie drept civil) Contract de sublocatiune: acord de vointe in temeiul caruia locatarul care a dobandit folosinta temporara a unui bun pe baza unui contract de locatiune subinchiriaza acel bun unui tert (sublocatar) care se obliga sa plateasca chirie.bibliografie drept civil) Contract de donatie: contract solemn. numita donatar. in schimbul unui pret corespunzator.bibliografie drept civil) >>> D <<< Denunt: incunostintarea facuta de catre o persoana fizica sau juridica despre savarsirea unei infractiuni. cu acelasi drept.bibliografie drept civil) Contract de arendare: varietate a contractului de locatiune.bibliografie drept civil) Contract de renta viagera: contract prin efectul caruia o persoana numita credirentier. (dictionar juridic . marind corespunzator patrimoniul celeilalte parti. pana la decesul acesteia. stramuta proprietateaunui bun al sau asupra celeilalte parti. (dictionar juridic . isi micsoreaza actual si revocabil. si. (dictionar juridic . care se obliga in schimb. este un contract prin care una dintre parti. care se obliga a plati.bibliografie drept procesual penal) .bibliografie drept civil) Contract de vanzare . pe durata intregii sale vieti.bibliografie drept procesual penal) Disjungerea: operatiunea prin care cauzele reunite se despart spre a fi judecate separat. cu intentie liberala. (dictionar juridic . fara a urmari sa primeasca ceva in schimb. bunuri agricole in vederea exploatarii pe o durata determinata si in schimbul unui pret.

bibliografie drept penal) >>> G <<< Gaj: contract accesoriu. percum si posibilitatea exercitarii acestor atribute in aceleasi conditii ca si proprietarul avand insa indatorirea de a conserva substanta lucrurilor respective.bibliografie drept civil) Drept de preemtiune: facultate de care se bucura o persoana de a fi preferata oricarei alte persoane la cumpararea unui anumit bun. perpetuu si indivizibil care dezmembreaza proprietatea. in tot sau in parte. (dictionar juridic .bibliografie drept civil) Drept de superficie: drept real care consta in dreptul de proprietate ce-l are o persoana numita superficiar asupra constructiilor. (dictionar juridic . ori organelor sale (centrale sau locale) sa posede sau sa foloseasca si sa dispuna de lucrul respectiv.bibliografie drept civil) Drept de creanta: exprima facultatea creditorului dintr-un raport juridic obligational de a pretinde debitorului indeplinirea obligatiei corelative de a da. nu poate fi cedat si nici inchiriat. in tot sau in parte. real. de a face sau a nu face ceva.bibliografie drept penal) >>> F <<< Faptuitor: calitatea pe care o are cel care a savarsit infractiunea inainte de pornirea procesului penal. (dictionar juridic . a dreptului de proprietate asupra lucrului cumparat.Drept de abitatie: drept de uz avand ca obiect o casa de locuit.bibliografie drept civil) Drept de servitute: drept real imobiliar. sau tulburarea cumparatorului in exercitarea prerogativelor de proprietar cu privire la acel lucru. dreptul cumparatorului referitor la bunul respectiv.bibliografie drept civil) Drept de ipoteca: drept real accesoriu avand ca obiect un bun imobil al debitorului sau al altei persoane fara deposedare. entitatilor juridice colective sau statului. (dictionar juridic .bibliografie drept civil) Expulzare: masura de siguranta ce consta in scoaterea in afara teritoriului tarii a cetateanului strain ori a persoanei fara cetatenie care nu domiciliaza in Romania. In principiu. pierdere sau tulburare survenite ca urmare a valorificarii de catre vanzator sau de catre un tert a unui drept care exclude.bibliografie drept civil) >>> E <<< Evictiune: termen ce desemneaza pierderea de catre cumparator. (dictionar juridic . care confera creditorului ipotecar dreptul de a urmari imobilul respectiv in stapanirea oricui s-ar afla si de a fi platit cu prioritate fata de ceilalti creditori din pretul acelui bun. ca efect al punerii in valoare de catre titularii lor a drepturilor reale principale constituite asupra lui. (dictionar juridic . plantatiilor si altor lucrari aflate pe terenul apartinand altei persoane. daca a savarsit o infractiune si se apreciaza ca ramanerea acestuia pe teritoriul tarii prezinta pericol social. prin exceptie titularul sau poate inchiria altcuiva partea din casa pe care nu o locuieste. (dictionar juridic . in cadrul si cu respectarea legislatiei existente. accesoriu. ce da expresie juridica aproprierii unui lucru intr-o anumita forma sociala si care permite individului. fie direct si nemijlocit prin putere proprie si in interes propriu. (dictionar juridic . (dictionar juridic . (dictionar juridic . (dictionar juridic .bibliografie drept civil) Drept de proprietate: drept subiectiv. fie indirect si nemijlocit. teren in privinta caruia superficiarul dobandeste un drept de folosinta. conferind titularului sau anumite prerogative strict limitate asupra lucrului altuia. unilateral si indivizibil in temeiul caruia debitorul sau o terta .bibliografie drept civil) Drept de uzufruct: drept real care confera titularului sau posesia si folosinta asupra lucrurilor ce apartin altcuiva.

bibliografie drept penal) Instigator: persoana care cu intentie.persoana remite creditorului sau unui tert. (dictionar juridic . (dictionar juridic . fara ca pentru aceasta sa existe vreun temei juridic. un bun mobil. savarsita cu vinovatie si prevazuta de legea penala (dictionar juridic . locatorul. in vederea garantarii executarii unei obligatii.bibliografie drept civil) >>> M <<< Mandatul: contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant. prevazute de lege pentru anumite acte juridice.bibliografie drept procesual penal) Incompatibilitate: imprejurare in care se afla un anumit subiect oficial in procesul penal care il impiedica sa participe la judecarea cauzei.bibliografie drept penal) Invinuit: calitatea pe care o are cel care a savarsit infractiunea dupa pornirea procesului penal dar mai inainte de punerea in miscare a actiunii penale.bibliografie drept procesual penal) Imbogatirea fara justa cauza: faptul juridic prin care patrimoniul unei persoane este marit pe seama patrimoniului altei persoane.bibliografie drept penal) Locatiune: contractul prin care o persoana. (dictionar juridic . indreptat impotriva sa. a altuia sau impotriva unui interes obstesc si care pune in pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori avutul obstesc.bibliografie drept procesual penal) Infractiune continua: este infractiunea care se prelungeste in timp in mod natural dupa momentul consumarii ei. corporal sau incorporal. (dictionar juridic . determina pe o alta persoana sa savarseasca o fapta prevazuta de legea penala. (dictionar juridic .bibliografie drept civil) >>> I <<< Inculpat: calitatea pe care o are cel care a savarsit infractiunea dupa punerea in miscare a actiunii penale. numita locatar.bibliografie drept civil) Martori asistenti: persoane chemate in cazul unei activitati procesuale pentru ca ele sa . imputerniceste pe o alta persoana. ce raman in patrimoniul debitorului.bibliografie drept civil) >>> L <<< Legitima aparare: este in stare de legitima aparare acela care savarseste fapta pentru a inlatura un atac material. pe o perioada de timp.bibliografie drept procesual penal) Infractiune: fapta care prezinta pericol social. (dictionar juridic . (dictionar juridic . folosinta unui bun individual determinat. numita mandatar. imediat si injust. (dictionar juridic . sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice. (dictionar juridic .bibliografie drept civil) Iresponsabilitate: starea de incapacitate psiho-fizica a unei persoane care nu poate sa-si dea seama de semnificatia sociala a actiunilor sau inactiunilor sale ori nu poate fi stapana pe ele. pune la dispozitia altei persoane.bibliografie drept penal) Ipoteca: o garantie reala ce are ca obiect bunuri imobile. in schimbul unei sume de bani numita chirie.bibliografie drept civil) Inopozabilitate: sanctiune ce intervine in cazul nesocotirii unor cerinte de publicitate fata de terti. (dictionar juridic . lucrul mobil ce face obiectul contractului de gaj. (dictionar juridic . (dictionar juridic . (dictionar juridic . direct.bibliografie drept penal) Infractiune flagrata: infractiunea descoperita in momentul savarsirii sau imediat dupa savarsire. (dictionar juridic .

(dictionar juridic . are domiciliul in tara. la data cand au fost savarsite nu erau prevazute ca infractiuni. la identificarea persoanei care a savarsit-o si la cunoasterea imprejurarilor necesare pentru justa solutionare a cauzei. tagaduieste existenta sau detinerea acestora.bibliografie drept procesual penal) Promisiune de contract: conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa .bibliografie drept procesual penal) Poprire: modalitate a executarii silite constand in indisponibilizarea sumelor de bani. (dictionar juridic .bibliografie drept penal) Novatie: o conventie prin care partile unui raport juridic obligational sting o obligatie existenta.bibliografie drept penal) Parte civila: persoana care exercita actiunea civila in cadrul procesului penal. (dictionar juridic .bibliografie drept penal) Plangere: incunostintarea facuta de o persoana fizica sau juridica. care are legatura cu rezolvarea cauze. (dictionar juridic .bibliografie drept civil) Nulitate: sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.bibliografie drept procesual penal) >>> N <<< Neretroactivitatea legii penale: legea penala nu se aplica faptelor care.bibliografie drept procesual penal) Proba: orice element de fapt care serveste la constatarea existentei sau inexistentei unei infractiuni.ateste concordanta consemnarilor trecute in procesul verbal cu cele efectuate de organele judiciare.bibliografie drept civil) >>> P <<< Participatie proprie: se caracterizeaza prin faptul ca toti cei care participa la savarsirea unei infractiuni actioneaza cu aceeasi forma de vonovatie – intentie sau culpa. (dictionar juridic . (dictionar juridic . titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile. (dictionar juridic . (bibliografie dictionar juridic) Pedeapsa: este o masura de constrangere si un mijoc de reeducare a condamnatului. referitoare la o vatamare ce i s-a cauzat prin infractiune.bibliografie drept penal) Perchezitia: procedeu de investigatie folosit atunci cand persona careia i s-a cerut sa predea vreun obiect sau vreun inscris.bibliografie drept procesual penal) Personalitatea legii penale: legea penala se aplica infractiunilor savarsite in afara teritoriului tarii. daca faptuitorul este cetatean roman sau daca. (dictionar juridic bibliografie drept penal) Participatie improprie: se caracterizeaza prin aceea ca participantii la savarsirea unei infractiuni nu actioneaza cu aceeasi forma de vinovatie – intentie culpa sau fara vinovatie. (dictionar juridic . (dictionar juridic . incorporale. urmaribile datorate debitorului de catre un tert sau pe care acesta i le va datora in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente. (dictionar juridic . (dictionar juridic .bibliografie drept procesual penal) Persoana responsabila civilmente: persoana chemata in procesul penal sa raspunda potrivit legii civile pentru pagubele provocate prin fapta invinuitului sau inculpatului. inlocuind-o cu o noua obligatie. (dictionar juridic .bibliografie drept penal) Pedepse complementare: masuri de constrangere menite sa completeze represiunea instituita prin pedeapsa principala. (dictionar juridic . neavand nicio cetatenie.

(dictionar juridic .incheie in viitor un anumit contract al carui continut esential este determinat in prezent. (dictionar juridic .bibliografie drept penal) Reprezentanti: acele persoane imputernicite sa participe la indeplinirea activitatilor procesuale in numele si in interesul unei parti din proces. a altuia sau un bun important al sau ori al altuia sau un interes obstesc. integritatea corporala sau sanatatea sa.bibliografie drept procesual penal) Testament: act juridic unilateral.bibliografie drept civil) Prorogare de competenta: prelungirea. (dictionar juridic . producand efecte numai pentru viitor. viata. (dictionar juridic . la cererea unei parti ca urmare a neexecutarii culpabile a prestatiei asumata de catre cealalta parte.bibliografie drept civil) >>> V <<< Vicii ascunse: desemneaza in mod generic defectele sau deficientele calitative ale bunului vandut. esentialmente personal si revocabil prin care testatorul dispune. (dictionar juridic .bibliografie drept procesual penal) >>> R <<< Recidiva: consta in savarsirea din nou a unei infractiuni de catre o persoana care anterior a mai fost condamnata definitiv pentru o alta infractiune. extinderea competentei normale a organelor judiciare. existand in momentul predarii bunului nu au fost cunoscute de catre dobanditor si nici nu puteau fi descoperite de el prin mijloacele obisnuite de verificare sau receptie si care fac ca bunul sa nu poata fi intrebuintat conform destinatiei sale ori ii micsoreaza posibilitatile de intrebuintare in asa masura incat se poate presupune ca dobanditorul n-ar fi contractat sau n-ar fi consimtit sa plateasca pretul contractual stabilit daca l-ar fi cunoscut. sau ale lucrarilor executate. (dictionar juridic .bibliografie drept procesual penal) >>> T <<< Termen: un interval de timp in care organele judiciare sau persoanele interesate pot sa-si exercite drepturile sau obligatiile procesuale. solemn. iar nu si pentru trecut si care este motivata prin faptul neesecutarii necorespunzatoare a contractului de catre una din parti din cauze imputabile acesteia. (dictionar juridic .bibliografie drept civil) >>> S <<< Subrogatie: procedeu juridic presupunand substituirea creditorului dintr-un raport juridic obligational de catre o alta persoana care platind acestuia (creditorului initial) datoria debitorului dobandaste calitatea de creditor al acelui debitor impreuna cu toate drepturile pe care le avea impotriva lui creditorul platit.bibliografie drept civil) Rezolutiunea contractului: desemneaza desfiintarea cu efect retroactiv a contractului sinalagmatic cu executare uno ictu. care. (dictionar juridic . (dictionar juridic . (dictionar juridic . (dictionar juridic . (dictionar juridic .bibliografie drept civil) Stare de necesitate: este in stare de necesitate acela care savarseste fapta pentru a salva de la un pericol iminent si care nu putea fi inlaturat altfel.bibliografie drept civil) . inchiriat.bibliografie drept procesual penal) Reziliere: termen ce desemneaza in mod generic desfacerea contractului sinalagmatic cu executare succesiva.bibliografie drept penal) Stramutare: institutia prin care o anumita cauza este luata din competenta unei instante si este data spre solutionare unei alte instante de acelasi grad. pentru cazul incetarii sale din viata de intreaga sa avere sau numai de o parte din aceasta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful