2.1 Model de registru de intrări - ieşiri Nr. Crt.

Data intrării/ieşirii Document-intrare Document-ieşire Cine răspunde Unde a fost clasat documentul

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful