Prezentarea obiectivelor de audit ale imobilizarilor corporale:  Intrari de patrimoniu - plusuri  Imobilizari corporale amortizari -liniara -accelerata -degresiva

 Iesiri - calamitati naturale vanzare casare minusuri achizitii proprie donatii

productie

 Intrari in patrimoniu prin achizitii proprii: Firma a cumparat o cladire in valoare de 12150444 lei precum si terenul aferent in valoare de 10001025 lei. 22049746 211(terenuri si amenajari de terenuri) = 404( furnizori de imobilizari)

Firma a 3811094 3202600 608494

achizitionat %= 2131 4426

echipamente

si

utilaje

in

valoare

de

3202600

lei. 404

2131= 4426= TVA deductibila

echipamente

tehnologice

 Amortizarea imobilizarilor corporale In urma achizitiei cladirii amortizarea s-a realizat liniar pe o perioada de 40 ani, iar amortizarea utilajelor si a celorlalte echipamente s-a realizat liniar pe o perioada de 4 ani.

(valoare anuala) privind vanzarile de imobilizari O operatiune de vanzare presupune vanzarea .833 lei (valoare lunara)  Verificarea tuturor trazactiilor corporale. Studiu particular: .  Obiectiv: verificarea intrarilor de mijloace fixa => daca toate intrarile de mijloace fixe sunt inregistrate corect in evidenta contabila si daca toate intrarile sunt inregistrate la valoarea din documentele contabile.  Obiectiv: asigurarea faptului caci calculul cheltuielilor cu amortizarea s-au efectuat corect.descarcarea din gestiune contabilizarea a doua etape: propriu-zisa  Verificarea gradului de utilizare a imobilizarilor corporale pentru a determina deductibilitatea cheltuielilor cu amortizarea  Verificarea operatiunilor contabile privind casarile si scoaterea din evidenta a imobilizarilor corporale.97 lei (valoarea lunara) ( valoarea anuala) =800650 lei =66720.  Obiectiv: sa ma asigur ca valoarea activelor detinute prin contractele de leasing financiar a fost corect determinate .551243.  Verificarea iesirilor de imobilizari corporale datorate calamitatilor naturale.65 lei 45936. .  Verificarea iesirilor de imobilizari corporale inscrise ca minusuri de inventar.(daca exista).  Obiectiv: sa ma asigur ca toate iesirile de mijloace fixe au fost inregistrate in evidenta contabila la o valoare corespunzatoare si sunt justificate .  Obiectiv: sa me asiguram daca mijloacele fixe sunt preluate de gestionari si sunt evidentiate pe fiecare gestiune in parte. “CARNIPROD” SRL  Obiectiv: sa ma asigur ca toate conturile din balanta de verificare privind imobilizarile si amortizarea acestora sunt prezentate corect in situatiile financiare.SC.

Sistemul de documente primare si fluxul lor informational  Factura  Bonul de consum  Nota de intrare receptie marfa  Nota de constatare receptie diferente  Registrul mijloace fixe  Fisele de magazine  Aviz de expeditie Etapa IV.instalatii Mijloace de transport Imob.S. Obiectiv: sa ma asigur daca cheltuielile cu reparatiile de mijloace fixe se incadreaza in limite rezonabile sau daca exista elemente care trebuie capitalizate. utilaje.A.1997: ACTIV Cheltuieli de constituire Alte imobile necorporale Terenuri Cladiri Masini.V. pers. Etapa III. de plata Venituri constatate in avans -suma35000 15000 8000 5500 3000 5500 1500 3000 10000 5000 15000 12500 1500 2500 500 5000 19000 7000 5500 .01. Contr.A. riscuri si cheltuieli Imprumuturi pe termen lung Furnizori Datorii salariale C. corporale in curs de executie Materii prime Materiale consumabile Obiecte de inventar Marfuri Produse finite Clienti Debitori diversi Titluri de plasament (503) Casa in lei Disponibil la banca Avansuri de trezorerie Acreditive -suma500 1000 5000 25000 10000 30000 5000 3000 1000 1500 2500 3000 15000 1000 5000 500 48000 500 1500 PASIV Capital social Rezerve Fonduri(112) Subventii pentru investintii Diferente din reevaluare Rezultatul reportat (profit) Privizioane reglementate Provizioane pt. Monografia contabila Se da urmatoarea situatie a patrimoniului prezentata prin bilantul de deschidere la 01. la asigurarile sociale Fond somaj – intreprindere Fond somaj – personal Impozit pe salarii Impozit pe profit T.

Cheltuieli constatate in avans TOTAL ACTIV 1000 160000 TOTAL PASIV 160000 In cursul exercitiului financiar au loc urmatoarele operatii : 1) Societatea decide majorarea capitalului social prin emisiunea a 15000 de actiuni noi la valoarea nominala de 1000 lei/actiune. valoarea de emisiune fiind de 1250 lei/actiune. + A 456 + P 1011 + P 1041 456 = % 1011 1041 ‘Decontari cu asociatii privind capitalul’  D ‘Capital subscris nevarsat’  C ‘Prime de emisiune sau de aport’  C 18750000 15000000 3750000 2) Intr-o prima etapa actionarii varsa jumatate din valoarea actiunilor subscrisa. aportul acestora fiind format din: a) un utilaj evaluat la nivelul sumei de 5000000 b) un numerar depus in contul de disponibil bancar in suma de 4375000 .P 1011 + P 1012 ‘Capital subscris nevarsat’  D ‘Capital subscris varsat’  C .A 456 ‘Decontari cu asociatii privind capitalul’  C + A 2123 + A 5121 ‘Masini utilaje instalatii’  D ‘Conturi la banci in lei‘  D 9375000 5000000 4375000 % =456 2123 5121 Regularizarea conturilor de capital: .

P 106 .P 107 . + P 1012 .P 105 ‘Capital subscris varsat’  C ‘Rezerve”  D ‘Rezultatul raportat’  D ‘Diferente din reevaluari’  D % 106 107 105 = 1012 5000000 2500000 1500000 1000000 4) Societatea decide diminuarea capitalului social prin rambursarea sumei de 3000000 lei catre asociati. (a) inregistrarea diminuarii .1011 = 1012 7500000 3) Societatea majoreaza capitalul social cu 5000000 lei reprezentand incorporarea in masa acestuia a urmatoarelor elemente: a) rezerve 2500000 b) rezultatul raportat 1500000 c) diferente din reevaluare 1000000 Pentru aceasta majorare societatea emite 5000 de actiuni noi la V. contravaloare ce va fi rambursata prin contul de disponibil bancar.P 1012 + P 456 1012 = 456 ‘Capital subscris varsat’  D ‘Decontari cu asociatii privind capitalul’  C 3000000 (b) plata contravalorii acesteia catre asociati .N. de 1000 lei.P 456 456 = 5121 ‘Conturi la banci in lei’  C ‘Decontari cu asociatii privind capitalul’  D 3000000 .A 5121 .

instalatii 4000000 d) mijloace de transport 1000000 + A 6811 + P 2801 + P 2811 + P 2813 + P 2815 6811 = ‘Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor’  D ‘Amortizare cheltuieli de constituire ‘  C ‘Amortizare cladiri‘  C ‘Amortizare masini.(val. instalatii ‘  C ‘Amortizare mijloace de transport‘  C % 5600000 . utilaje.5) Societatea rascumpara de la bursa 2000 de actiuni proprii la un pret de rascumparare de 1150 lei/actiune. este de 1000 lei/actiune). . utilaje.A 5121 + A 502 502 = 5121 ‘Conturi la banci in lei’  C ‘Actiuni proprii’  D 1150 x 2000 = 2300000 6) Se anuleaza actiunile proprii cumparate anterior de la bursa. : capitalul social sa diminueaza la valoarea nominala ! % = 502 1012 6728 2300000 2000000 300000 7) Se inregistreaza amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale aferente exercitiului in curs dupa cum urmeaza : a) cheltuieli de constituire 100000 b) cladiri 500000 c) masini. nom. .P 1012 + A 6728 ‘Actiuni proprii’  C ‘Capital subscris varsat’  D ‘Alte cheltuieli exceptionale privind operatiile de capital’  D Obs.A 502 .

2801 2811 2813 2815 100000 500000 4000000 1000000 8) Societatea se aprovizioneaza cu urmatoarele tipuri de stocuri: a) materii prime 5000000 b) materiale consumabile 3000000 c) marfuri 7500000 d) obiecte de inventar 3000000 + A 300 + A 301 + A 371 + A 321 + A 4426 + P 401 % 300 301 371 321 4426 ‘Materii prime’  D ‘Materiale consumabile’  D ‘Marfuri’  D ‘Obiecte de inventar’  D ‘TVA deductibil’  D ‘Furnizori’  C = 401 22750000 5000000 3000000 7500000 3000000 4070000 T.V.A. 22% 9) Se incaseaza prin contul curent contravaloarea creantelor fata de clienti.A 411 5121 = 411 10) lei. ‘Conturi la banci in lei’  D ‘Clienti’  C 15000000 Din procesul de productie se obtin produse finite la un cost de productie de 25000000 ‘Produse finite’  D ‘Venituri din productia stocata’  C + A 345 + P 711 . + A 5121 .

345 = 711 2500000 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful