P. 1
Allan Pase

Allan Pase

|Views: 0|Likes:
Published by Draghescu Stefan

More info:

Published by: Draghescu Stefan on Apr 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/18/2014

pdf

text

original

uke era un întreprinzãtor hotãrît sã facã din afacerile lui un succes financiar.

Soþia sa, Mi , eraun contabil îndrãgit de clientelã. într-o zi, vecinul lor Martin i-a invitat sã parti cipe la o întîlnire lacare se vorbea despre o oportunitate de afaceri. Martin nu lea dat prea multe detalii, dar întîlnireaera doar la cîteva uºi mai încolo, lor le plãcea de el, aºa cã au decis sã se ducã. în plus. poate cãaveau sã întîl-neascã ºi cîþiva noi vecini.P sfãºura întîlnirea, lui Luke ºi soþiei sale Mia nu le venea sã creadã ce vedeau ºice auzeau. a prezentat un plan al unei Reþele de Vînzãri Directe, care le oferea ocazia de adobîndi independenþã financiarã ºi un nivel de succes care le întrecea imaginaþia. Nu s-au pututopr i sã tot vorbeascã despre el timp de mai multe zile. Au luat decizia sã intre ºi ei în reþea , pentrucã s-au gîndit cã oricine va vedea acest plan cu siguranþã va dori sã participe".Dar nu era atît de simplu precum credeau. Nu toatã lumea a pãrut animatã de acelaºi entuziasm caºi ei, mulþi oameni nici nu se prezentau la reuniunile lor pentru a auzi despre pl an, iar unii dintre prietenii cei mai apropiaþi nici mãcar nu voiau sã fixeze o întîlnire. în ciuda acestor fapte, încet-încet ºi-au construit o afacere solidã. Dar lucrurile nu me rgeau atît de repede pe cit ºi-ar fi dorit.10întrebãrile slnt. deja.pt, rãspunsuri Imagineazã doar", i-a spus Luke soþiei sale Mia, cum ar fi ca oamenii sã ne spunã ei de ce ar vre a sã intre în Reþeaua de Vînzãri, în loc sã încercãm noi sã-i convingem. Dacã ar exista o ast e..."Existã o cale, iar aceastã carte vã va arãta-o.Cea mai mare fricã pe care o au cei ma i mulþi oameni atunci cînd este vorba sã intre într-o Reþeade Vînzãri Directe este aceea cã, tru a ajunge la nivele superioare, vor avea nevoie de alþioameni foarte dotaþi pentr u vînzãri. Cartea aceasta conþine un sistem simplu ce vã va permite sãrecrutaþi oameni noi c u relativã uºurinþã. Nu e vorba de trucuri, ci doar de tehnici ºi principii carevor funcþion a atunci cînd vi le veþi însuºi.De ce am scris aceastã carteCînd am fost introdus pentru pri ma oarã într-o Reþea de Vînzãri, în 1980, am fost uluit cã poateexista o oportunitate atît de traordinarã, care sã fie în acelaºi timp simplã, legalã, moralã,distractivã ºi profitabilã. ª vorba despre una dintre acele scheme de îmbogãþire rapidã era un sistem de a deveni boga t.Timp de zece ani, pînã atunci, cercetasem ºi dezvoltasem tehnici de comunicare ºi de vîn zare careadãugaserã zerouri la cifra de afaceri a diferitelor firme ºi transformaserã mu lþi oameni în

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->