UNIVERSITATEA VALAHIA TÂRGOVIȘTE FACULTATEA DE TEOLOGIE ȘI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI

MASTER: DSM

Cunoașterea lui Dumnezeu la Sfântul Grigorie de Nyssa

Coordonator: Prof. Dr. Habil. Daniel Munteanu

Masterand: Nițu Alexandru

TÂRGOVIȘTE 2013

....... 3................................... Chipul lui Dumnezeu – premisă a cunoașterii lui Dumnezeu Cel în 4.. Existența personală a lui Dumnezeu și necesitatea cunoașterii Lui ........................... Biserica – loc al cunoașterii și dobândirii mântuirii ..................................... 5 Treime .................................................................................................... Ideea de epectază la Sfântul Grigorie de Nyssa ........10 2.. Purificarea de patimi – condiție a cunoașterii lui Dumnezeu ........ 11 CONCLUZII ........................... 3 CARACTERISTICILE ESENȚIALE ALE CUNOAȘTERII LUI DUMNEZEU .............. 13 BIBLIOGRAFIE .. 8 IMPORTANȚA SOTERIOLOGICĂ A URCUȘULUI DUMNEZEIESC ........................................... 8 2............................................................................................................................... 8 1........ Credința și faptele bune – manifestări ale cunoașterii lui Dumnezeu în împrejurările concrete ale vieții .................................................10 3................ 6 2.................................... 5 Cunoaşterea catafatică şi cunoaşterea apofatică ................ 5 1...................................... Sfintele Taine – mijloace pe calea cunoașterii lui Dumnezeu ...10 1....................................................................................................................... 14 2 ..................................................... 6 PROGRESUL ÎN CUNOAȘTEREA LUI DUMNEZEU.....CUPRINS INTRODUCERE ................. Mântuirea în Hristos prin Duhul Sfânt ..........

pp. Stăniloae. Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Cunoașterea lui Dumnezeu. în „Ortodoxia”. nr. Cunoașterea lui Dumnezeu condiție a mântuirii personale în gândirea Sfântului Grigorie de Nyssa. prof. 1982. 2. Progresul în cunoașterea lui Dumnezeu cu referire specială la Sfântul Grigore de Nyssa. 14. apud Pr. p. În creștinism. 5 Pr. traducere de Pr. p. prof. Învățătura ortodoxă despre Dumnezeu. D. 99. Stănescu. 1988. 52. p. nr. 1986. Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Teologia Dogmatică Ortodoxă.17. în „Studii Teologice”. Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. I. Kamal Farahat. Mișcarea fără sfârșit a omului spre cunoașterea lui Dumnezeu – cunoaștere care e nedespărțită de făptuirea binelui în propria ființă. existențială. Ioan G. în „Îndumări misionare”. Fiecare credincios Îl cunoaște pe Dumnezeu în acțiunea Lui providențială prin care este condus în împrejurările concrete ale vieții sale 4.S. prof. p. 1988.1954). V.. cunoașterea a fost considerată una dintre cele mai alese podoabe cu care Dumnezeu a înfrumusețat pe om și ca un instrument prețios în procesul de revenire și apropiere a omului de Dumnezeu 2. prof. 1-2.4. 1 Drd. întrucât cunoașterea de Dumnezeu e totodată unirea nehotărnicită cu realitatea Lui nesfârșită – constituie tema vie. (Theognosia). București (1953. 124. Davideanu. Stăniloae și Pr. vol. Coman. 3 Pr. Note de Pr. dr. p. în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”. a gândirii sfântului Grigorie de Nyssa. Dumitru Radu. Ioan Buga. prof. 4 Pr. (Curs dactilografiat) pentru Magisteriu. prof. și este totodată tema practică a realizării sale ca om 5. 29. dr. 1958. Bucuresti. București. Dumitru Stăniloae.B. 6-7. București. Între om și Dumnezeu trebuie să existe un raport de chemare și răspuns. în si prin El: „Aceasta este viața vesnică să te cunoască pe Tine singurul Dumnezeu adevărat. Dumitru Stăniloae. deoarece acestea sunt implicate în însăși noțiunea de Dumnezeu ca existență personală absolută 1. p. vol. dr. de vocație și dăruire 3. 1. în P. C. 1996. Însuși Mântuitorul Hristos ne-a spus că mântuirea noastră personală depinde în cea mai mare parte de cunoașterea lui Dumnezeu. nr.INTRODUCERE Cunoașterea lui Dumnezeu Cel în Treime reprezintă punctul de plecare al tuturor adevărurilor și fundamentărilor credinței creștine ortodoxe. și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis ” (In. drd. Cunoașterea lui Dumnezeu după Sfântul Grigorie de Nyssa . D. 2 Magistrand N. 3 . apud Pr. 3). 32. Introducere.

cit. 4 . op. p. el formează o înaltă concepție despre cunoașterea lui Dumnezeu. C. Stănescu. drd. Davideanu. p. cit.. p. op. V. Sfântul Grigorie de Nyssa nu are o lucrare specială în care să se ocupe numai de tratarea acestei probleme. Sfântul Grigorie de Nyssa († 394) este una din figurile cele mai reprezentative ale Bisericii creștine 6. 6 7 Ibidem. este expresia unei trăiri în Duh 7. 8 Pr.Sub aspectul unei vieți contemplative. ci învățătura sa despre cunoașterea lui Dumnezeu o aflăm aproape din toate scrierile sale 8. Dotat cu o înclinație deosebită pentru viața contemplativă și cu o mare putere de speculație.. 35. Magistrand N. 7. care. 25.

pp.Scrieri (Partea I). care este trăsătura principală a cunoașterii în iubire a lui Dumnezeu 9. 11 Ibidem. 29. Cele afirmate de Sfântul Grigorie despre Dumnezeu ca existență prin excelență. Despre via ța lui Moise.B. traducere şi note de Pr. p. Așadar cunoașterea lui Dumnezeu presupune existența personală a lui Dumnezeu Cel în Treime. 125 Pr. prof. ci prin considerații ale rațiunii 11.S. 1998. dr.CARACTERISTICILE ESENȚIALE ALE CUNOAȘTERII LUI DUMNEZEU 1. op.. Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. El este infinit iar infinitul nu scade și nici nu crește 10. în P. vol. cit. 12 Sfântul Grigorie de Nyssa. și Cel necreat. 13. nota 14. p 44. în comuniune de iubire deplină cu persoanele Sfintei Treimi. Existența personală a lui Dumezeu și necesitatea cunoașterii Lui Realitatea personală a Lui Dumnezeu (Iș. vol. par să ne arate că această cunoștință nu ne este dată printr-o vedere. prin lucrarea virtuților. p. în Sfântul Grigorie de Nyssa . Dumitru Stăniloae. dr. în P. prof. experierea Lui. Din gândirea lui reiese că este absolut necesar să-L cunoaștem pe Dumnezeu. în drumul spre dobândirea împărăției cerurilor. Marele cuvânt catehetic. Kamal Farahat. Sfântul Grigorie de Nyssa are ca temă principală urcușul sufletului spre Dumnezeu.B. fiindcă nu are nevoie de nimic.S. ci există prin Sine. Cel ce nu-și are existența de la altul.30. 43-44. Persoana nu poate fi cunoscută decât în măsura în care se descoperă și numai așa poate fi înteleasă de alte persoane. Teodor Bodogae. Bucureşti. 294. În gândirea sa privind cunoașterea lui Dumnezeu. 14) face posibilă persoanei umane cunoașterea Lui și implicit. Părintele Dumitru Stăniloae spune că Sfântul Grigorie face deosebirea între cele ce sunt adică cele create. În lucrarea Viața lui Moise el aseamănă urcușul pe care l-a făcut Moise pe munte cu urcușul pe care trebuie să-l facă sufletul spre Dumnezeu. 10 5 . 9 Drd. pentru a se face părtaş de bunurile dumnezeieşti şi a fi capabil de a se împărtăşi cu ele 12.

Dar omul este eliberat de păcat prin Mântuitorul Hristos care a redat chipului dumnezeiesc frumusețea cea dintâi și astfel. drd.B. op. dr. 6 . 291.. pentru că. I. fără a putea tălmăci în cuvinte adâncimea inexprimabilă a tainei acesteia” 14. 1996. poartă în sine semnele dumnezeiești. nu-și mai poate însuși mântuirea. și fiind robit de patimi și nemaiputându-L cunoaște pe Dumnezeu. cit. care se numește așa întrucât prezența tainică a lui Dumnezeu experiată de ea. Mai mult vorbește însă de cunoașterea apofatică. cit. fără îndoială că nu va primi în sine stricăciunea. Kamal Farahat. 36. 15 Pr. op. p. C. p 88. 13 Pr. și după el. Chipul lui Dumnezeu – premisă a cunoașterii lui Dumnezeu Cel în Treime Sfântul Grigorie de Nyssa spune că omul a fost făcut după chipul lui Dumnezeu dar prin căderea în păcatul strămoșesc omul a luat chipul pământului. 16 Drd. Căci cel ce s-a făcut cu adevărat după chipul lui Dumnezeu și nu s-a abătut cu nimic de la intipărirea lui Dumnezeu în el. luând ca model al frumuseții viața lui Moise 16. p. Bucuresti. 3. vol. vol.. op. Davideanu. Teologia Dogmatică Ortodoxă. Dumitru Stăniloae. în ea este inclusă cea catafatică sau rațională 13. 14 Sfântul Grigorie de Nyssa. 127. și se va asemăna în toate cu arhetipul. În primele capitole din „Marea cuvântare catehetică” vorbeşte despre cunoaşterea raţională.2. cit.30. p. prof. Cunoaşterea catafatică şi cunoaşterea apofatică Sfântul Grigorie de Nyssa vorbește de asemenea despre ambele căi ale cunoașterii lui Dumnezeu uneori diferețiindu-le. cu neschimbarea și cu neamestecarea nici unui păcat”17.. înfrumusețându-și sufletul cu nestricăciunea. în P. poate să ajungă pe culmile desăvârșirii. Aşa ajunge Sfântul Grigorie să vorbească de un alt mod de cunoaştere a lui Dumnezeu și anume cunoașterea negrăită sau apofatică. și alteori îmbinându-le. Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. dar arată că prin aceasta „omul poate doar să-şi facă o idee tainică într-o mică măsură despre învăţătura cunoaşterii lui Dumnezeu.S. depășește putința de definire prin cuvinte și este de negrăit iar la ea se ajunge în primul rând prin credință 15. Tot Sfântul Grigorie subliniază că acela care „a slujit prin faptele sale toată via ța nestricăciunii.

V. Stănescu. cit. PROGRESUL ÎN CUNOAȘTEREA LUI DUMNEZEU 17 Sfântul Grigorie de Nyssa. V. 29. Bucure ști. 23. 1996. El pune accentul pe libertatea de voinţă a omului în săvârşirea păcatului şi a consecinţelor lui dezastroase asupra sufletului omenesc care-i ”dorinţa supremă” 19. 18 Magistrand N. Stăniloae. 27. neaflându-se o margine?” 21 18 .S. 109. pentru ca desăvârșirea nu se cuprinde în niște hotare: „Deci și virtutea are un singur hotar: nehotărnicirea. p. vol. traducere de Pr. Despre viața lui Moise sau despre desăvârșirea prin virtute. Ortodoxia. în P.. 20 Magistrand N. 19 Paul Evdokimov.. Dar nici despre desăvârșire nu putem spune că o putem atinge.B. Purificarea de patimi – condiție a cunoașterii lui Dumnezeu În teologia acestui Sfânt Părinte. Stănescu. p. D.S. adică dorinţa de Dumnezeu. 7 . Despre viața lui Moise sau despre desăvârșirea prin virtute . Ioan Buga. Note de Pr. de Dr. 116. D. 1982.B. 27. op. p. Irineu Ioan Popa. al morţii faţă de lumea păcatului (de Egiptul robiei) şi al învierii la o viaţă nouă de lumină şi de adevăr.4. prof. p. Folosirea greşită a dorinţelor împotriva naturii abate de la singura dorinţă potrivită cu natura. trad. sub variatele lui aspecte. El accentuează faptul că prin botez se face începutul credinţei noastre şi al urcuşului duhovnicesc. Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române.. deci nu putem ajunge la desăvârșire. p. După Sfântul Grigorie de Nyssa procesul de purificare începe prin taina Sfântului Botez. cit. 21 Sfântul Grigorie de Nyssa. 29. op. Stăniloae și Pr. Cum ar putea deci să ajungă cineva la marginea căutată. București. prof.20 Sfântul Grigorie afirmă că fără purificarea de patimi. în P. prin dobândirea virtuților.L putem cunoaște pe Dumnezeu și. nu. Botezul este simbolul morţii şi al învierii în Hristos. Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. un capitol larg dezvoltat îl ocupă păcatul. vol. pe care o compară cu trecerea poporului iudeu prin Marea Roşie.

. 77. omul e chemat să fie și el Biserică. adică să le cuprindă pe toate împreună cu ceilal ți semeni și să fie cuprins de toți 22. El cuprinde prin noi toate într-un mod omenesc. nota 54 b. El este astfel ipostasul ultim al tuturor. iar Cuvântul dumnezeiesc. 29. El se poate face și cort făcut sau omenesc. 130. 1). sau în Biserică. op. Întrupându-Se ca om Cuvântul lui Dumnezeu însuși S-a fixat în calitate de cort între noi. 11.S. Iar omul fiind chemat să fie și el cort în cortul dumnezeiesc. pentru că omul e și el un cort. este ipostasul prin fire al celor dumnezeiești și ipostasul prin fire al celor create. referindu-se la Dumnezeu-Tatăl. le cuprinde și le conduce spre Sine pe toate. prin puterea Duhului Sfânt 23 2. în P. prin Dumnezeu-Cuvântul. Care fiind cortul nefăcut de mână. 8 . căci „credința este încredințarea celor nădăjduite” (Evr. Despre via ța lui Moise. p. 24 Ibidem. În aceaste situații trebuie să ne gândim că așa cum 22 Pr.B. Credința și faptele bune – manifestări ale cunoașterii lui Dumnezeu în împrejurările concrete ale vieții Sfântul Grigorie de Nyssa afirmă că cei care „urcă pe calea suitoare și greu de stăpânit a virtuții. fiind legat prin cuvânt. pentru că este Modelul omului. cuprinzând din însuși interiorul omenesc toate și în același timp întărind în omenescul nostru la maxim capacitatea de a cuprinde toate. Fiecare e chemat să se roage și să mijlocească pentru toți. Dumitru Stăniloae. cit. fiind întărit prin el în capacitatea de a cuprinde toate. prof. și noi cuprindem prin El toate. făcut om. sprijinindu-se în toiagul credinței prin bunele nădejdi”. vol. 24 Dumnezeu ni se adresează și trezește responsabilitatea noastră într-un mod deosebit de pătrunzător prin fețele celor lipsiți. într-un mod dumnezeiesc. își însușesc mântuirea în Hristos. p. dr.1. sau firea noastră omenească. în mod activ și conștient cu Dumnezeu-Cuvântul și cu semenii săi și. cort deplin înfăptuit în cortul omenesc. p. Kamal Farahat. 23 Drd.. care e făcut să aibă și pe Dumnezeu Cuvântul în sine. 130. în Sfântul Grigorie de Nyssa . sau un singur cort în corturile omenești.Scrieri (Partea I). Mântuirea în Hristos prin Duhul Sfânt Sfântul Grigorie de Nyssa vorbind despre cortul pe care-l vede Moise în întunericul de pe muntele Sinai îl aseamănă cu Cuvântul și Fiul lui Dumnezeu. Tot Sfântul Grigorie spune că faptele bune trebuie să izvorească din inimă și să fie făcute ca pentru Dumnezeu.

pe care noi prelungim.Dumnezeu ne cere să ajutăm pe alții. În toate se coboară Dumnezeu la noi și ni se face cunoscut. 9 . prof. 102-103. Dumnezeu cel simplu Se coboară la noi într-o multitudine de forme si de situații. așa cere și altora să ne ajute pe noi în cazul în care vom avea nevoie. Bucuresti. vol. Dumitru Stăniloae. auzim vocea stinsă a lui Hristos. propriu zis în toate situațiile și formele vieții noastre. Toate împrejurările și persoanele prin care ne grăiește Dumnezeu sunt apeluri și chipuri vii și transparente ale Lui. Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. În fiecare sărac și asuprit și bolnav ne întâmpină Hristos. 1996.. în vocea lui stinsă.25 IMPORTANȚA SOTERIOLOGICĂ A URCUȘULUI DUMNEZEIESC 1. I. Teologia Dogmatică Ortodoxă. suferința lui din pricina lipsei și a umilinței e suferința lui Hristos pe cruce. în mâna întinsă a celui sărac e mâna întinsă a lui Hristos. Prin toate acestea Dumnezeu este cunoscut pe măsura iubirii noastre față de El și de semeni. Biserica – loc al cunoașterii și dobândirii mântuirii 25 Pr. pp. dr.

trupul lui Hristos. Kamal Farahat. nr. p. Nicolae Fer. 29. Unindu-se într-una fapta dreptății și harul Duhului. ci şi o cunoştinţă mai înaltă a lui Dumnezeu. spune Sfântul Grigorie de Nyssa este creațiunea lumii din nou a lumii: în ea. bazată pe experienţa vieţii lui Hristos. nu numai puterea lui Hristos care ne întăreşte împotriva păcatelor şi pentru creşterea în virtute. deosebit dintre toți. îmbiind tuturor celor ce voiesc harul cel de obște al curăției” . 89. cunoscând de acum sensul existenţei şi putând înainta prin iubirea de Hristos. 65. Aceasta nu se poate realiza decât în cadrul Bisericii. 292. La început.B. vol. Tainele Bisericii au un rol foarte însemnat pentru creşterea omului în cunoaşterea lui Dumnezeu 29. 133. 131-133. Atunci când vorbeşte de minunile legate de mana din pustie. în sufletul în care se unesc. îl umplu pe acesta împreună de viața fericită. Biserica este mediul în care se pregătește hrană duhovnicească tuturor celor care fac parte din ea. În gândirea Sfântului Grigorie de Nyssa. p. primită în Taine. în P. 28 Drd.. p. 17). sufletul a fost spălat de neştiinţă. 2. după cuvântul proorocului Isaia se creează cerul nou (Is. 1971. 29 Drd. În Biserică îl putem cunoaște pe Hristos.. care „nu duce numai pe unul. şi a fost luminat de lumina lui Hristos primită în el cu această Taină. precum zice Pavel (I Tim. la convorbirea cu Dumnezeu. 15) 26. Cunoaşterea lui Dumnezeu şi ideea de espectază la Sfântul Grigorie de Nyssa . op. pp. 10 . Îndumnezeirea continuă în cei care participă la trupul slăvit a lui Hristos şi-şi ridică ochii 26 27 Sfântul Grigorie de Nyssa. cit. Tâlcuire amănunțită la Cântarea Cântărilor. op. deopotrivă vrednicia aceasta. care este tăria credinței în Hristos. Capul ei.S. Kamal Farahat. în orizontul luminii lui nesfârşite 30. Așadar. în „Ortodoxia”. Sfântul Grigorie de Nyssa sublinează energia sau împreuna-lucrare a harului. 30 Ibidem. Biserica este trupul lui Hristos. printr-o intensitate ce creşte în măsura transformării interioare să participe la divin 28 .Întemeierea Bisericii. Sfintele Taine – mijloace pe calea cunoașterii lui Dumnezeu A progresa în cunoaşterea lui Dumnezeu înseamnă a progresa în viaţa duhovnicească. 3.Omilia XIII. Drd. Sfântul Grigorie de Nyssa vede în acestea un chip al Euharistiei. plin de puterea și energiile de viață dătătoare ale Duhului Sfânt. prin apa botezului. cu osteneala omului pentru dobândirea mântuirii personale 27. cit. ci îi hărăzește fiecăruia. 133. p. prin credinţă. prin iconomii tainelor lui Dumnezeu. Sfânta Euharistie stă în centrul sfinţirii credinciosului. 1. Credinciosul doreşte. Astfel Sfântul Grigorie de Nyssa afirmă că prin Sfintele Taine ale Bisericii dobândim.

cu atât sufletul este mai însetat de prezenţa Sa tot mai deplină şi se avântă în căutarea Lui. O nouă imagine însufleţeşte toată opera Sfântului Grigorie: aceea a alergătorului. Astfel această căutare devine fără sfârşit. 90. este într-o continuă mişcare ascendentă către treptele superioare ale plenitudinii harului şi îndumnezeirii. op. Cu cât Dumnezeu îl satisface mai mult prin prezenţa Sa. dr. Ion Bria. cu atât El îi scapă. cit. Kamal Farahat. sufletul fiind atras de Dumnezeu. cit. Dacă cineva ar cunoaşte natura însuăşi a lui Dumnezeu.. Cu cât este mai plin de Dumnezeu. în care iubirea se revarsă neîncetat şi se reînnoieşte „din început întru început”. prof. neîncetată către unirea cu Dumnezeu. Pr. Această viziune a omului lansat către necunoscut. 1994. În acest sens a comentat Cântarea Cântărilor. 3. op. rămâne mereu trascendent şi stimulează mereu întinderea după El. tinde spre ceea ce este înainte. Bucuresti. 91. Epectaza se explică prin faptul că Dumnezeu după fiinţă. este o apreciere originală şi specifică la Sfântul Grigorie de Nyssa 35. atunci el 31 32 Drd. în care el vede căsatoria mistică a sufletului (şi a Bisericii) cu Dumnezeu. Nicolae Fer. În acest fel.. p. op. Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. aceea de a nu avea niciuna” 31. 31. ea nu-l poate cuprinde niciodată după fiinţă. pentru că nu poate fi niciodată infinită în act 33. 34 Paul Evdokimov. pp. cit. p. cu atât Îl descoperă ca fiind mai transcendent. este inaccesibil. Îndumnezeirea în gândirea Sfântului Grigorie e o urcare interioară. p. Această învăţătură dezvoltată de Sfântul Grigorie poartă numele de epectază 32. Oricât ar înainta creatura spre El.. În această dilatare infinită a sufletului. op. Omul nu poate să aibe legătură şi să coopereze cu esenţa lui Dumnezeu căci ar fi Dumnezeu în acest caz.„către ciorchinele din care sângele curge peste noi” . tot aşa şi Dumnezeu: cu cât sufletul Îl cunoaşte mai mult. Iubita care îşi urmăreşte iubitul este sufletul în căutarea Dumnezeului său. 11 . depăşindu-se fără încetare. Grigorie vede noţiunea creştină de fericire. 143-144 33 Drd. dar el poate intra în legatură reală cu cele dumnezeieşti prezente în energiile Sale 34. Iubitul se ridică şi îi scapă.. ea „nu are decât o limită. 130. Dicţionar de Teologie Ortodoxă. dar se cufundă tot mai mult în esenţa inepuizabilă în măsura în care este esenţă pură. 35 Drd. şi cu atât sufletul Îl iubeşte mai mult. Nicolae Fer. sufletul este străpuns de prezenţa divină. Ideea de epectază la Sfântul Grigorie de Nyssa Potrivit Sfântului Grigorie de Nyssa. atât de aproape de concepţiile moderne. cit. care uitând de ceea ce este în urma lui. Toate operele spirituale ale Sfântului Grigorie sunt construite pe ideea unei depăşiri continue a naturii umane. p.

CONCLUZII Sfântul Grigorie de Nyssa. în româneşte de Lidia şi Remus Rus. D. pp. Dumnezeu ne cheamă şi ne implică în această chemare. cu atât simte. 3. a evidenţiat o învăţătură specifică. prof. Bucureşti. şi anume cea a epectazelor. 37-38.ar fi Dumnezeu. Introducere în Teologia Ortodoxă. iar noi nu putem ajunge până la El decât prin această relaţie. Gh. 13). 2006. Popescu. Editura Sophia. este necesar ca. urmând Sfântului Apostol Pavel care zice: „Cele dinapoi uitându-le la ţintă alerg” (Filip. pref. o distanţă care îi îngăduie să iubească şi să il cheamă la iubire. Unirea făpturii cu Creatorul reprezintă avântul fără de margini în care sufletul cu cât este mai împlinit. pentru a fi posibilă. în esenţa Sa. care Îl descoperă şi care Îl ascunde în acelaşi timp. de Pr. care. Mişcarea în odihna eternă a lui Dumnezeu va 36 Vladimir Lossky. vorbind de existenţa şi cunoaşterea lui Dumnezeu Unul Întreit. 12 . fericit. ca o condiţie esenţială la împropierea mântuirii personale. Dumnezeu să rămână pentru todeauna inaccesibil 36. că distanţa dintre sine şi esenţa divină este din ce în ce mai mică. dar permanent infinită.

13 . însuşindu-şi mântuirea personală prin eforturi continue pană la „starea bărbatului desăvârşit” (Ef. aceea a Mântuitorului Hristos. Adevărul şi Viaţa” (In. 134. BIBLIOGRAFIE I. dar desprindem convingerea că viaţa creştină adevărată trebuie să se afle într-un continuu progres. începutul şi sfârşitul” (Apoc. tipărită sub îndrumarea şi cu purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Teoctist. putem remarca că el respinge cu hotărâre o viaţă creştină încremenită în acelaşi stadiu. Biblia sau Sfânta Scriptură. 13). 4. 6). atât pentru al cunoaşte şi înţelege pe Dumnezeu. 14.. 1. 8). Kamal Farahat. cu 37 Drd. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. „Alfa şi Omega. op. cât şi a desăvârşirii şi săvârşirii binelui în raporturile cu semenii. al tuturor existenţelor create37 . Din învăţătura Sfântului Grigorie de Nyssa.fi a celor ce au conlucrat în viaţa pământească cu harul dumnezeiesc. „Calea. cit. Izvoare: 1. p.

prof. 2. Ioan Buga. în P. 29. Despre viața lui Moise sau despre desăvârșirea prin virtute. Stăniloae. Paul.aprobarea Sfântului Sinod. în „Ortodoxia”. Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. vol. Pr. Bucuresti. 2006. 1988. Davideanu. D.Omilia XIII. prof. traducere de Pr. Editura Sophia. 1994. Teodor Bodogae. Teologia Dogmatică Ortodoxă. Stăniloae și Pr. D. Sfântul Grigorie de Nyssa. Vladimir. 4. 1982. dr. D. Pr. 1982. traducere de Pr. Cunoașterea lui Dumnezeu după Sfântul Grigorie de Nyssa. D. Marele cuvânt catehetic. București. Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. prof.S. Dicţionar de Teologie Ortodoxă. nr. Cărţi: 1. Note de Pr. 29. Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Ion. prof. Idem. Stăniloae. Cunoașterea lui Dumnezeu condiție a mântuirii personale în gândirea Sfântului Grigorie de Nyssa. pref. prof. de Dr. dr. 1998.B. 1996. Gh. Bucureşti. Ioan Buga. C. Dumitru. vol.30. 1996. Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. Studii şi articole: 1.B. vol. în P. Lossky. 2.B. în româneşte de Lidia şi Remus Rus. Ortodoxia. Kamal. 2. 14 . Idem. prof. 4. Farahat. dr. Introducere în Teologia Ortodoxă. nr. vol. Manuale. Tâlcuire amănunțită la Cântarea Cântărilor. Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. drd. Evdokimov. Pr. Bucuresti. București. Bucureşti. Popescu. enciclopedii: 1. 3. Drd. D. 2. în P. III. Irineu Ioan Popa. prof. Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române.S. Stăniloae. 3. traducere şi note de Pr.S. Bria. București.. de Pr. Stăniloae și Pr.. trad. I. II. Note de Pr. 1988. 2005. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române. dicţionare. IV. în „Mitropolia Moldovei și Sucevei”. prof.

nr. Magistrand N. 15 . nr.3. în „Ortodoxia”. 1971. Progresul în cunoașterea lui Dumnezeu cu referire specială la Sfântul Grigore de Nyssa. Fer. V. 1958. Stănescu. Drd. 1. în „Studii Teologice”. Nicolae. 1-2.. 4. Cunoaşterea lui Dumnezeu şi ideea de espectază la Sfântul Grigorie de Nyssa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful