2

    

4

 

5

6

7

8

11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 2010 2011 2012
Inkomna (undre linjen) och avslutade (övre linjen) brott år 2012

-

-

-

-

9

-

-

10

-

-

-

11

12

-

13

Lagföring sker endast avseende ett begränsat antal inkomna brott

14

15

16

Foto: Pressens bild

17

18

19

20

21

22

23

24

25