ျမန္မာ့ႏွစ္ကူး စုေပါင္းဆြမ္းကပ္လွဴပြဲႏွင့္ ဘုရားအေနကဇာတင္ သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲ သတင္းဓါတ္ပံု

ေနစြဲ ။
ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၅ ခုႏွစ္ ၊

။ ဧၿပီလ(၂၁)ရက္ (၂၀၁၃)ခုႏွစ္

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၊ ဧၿပီလ(၂၀)ရက္ စေနေန႔က ျမန္မာ့ႏွစ္ကူး စုေပါင္းဆြမ္းကပ္လွဴပြဲႏွင့္

ဘုရားအေနကဇာတင္ သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲအား အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ၊ အင္ဒီးယားနားျပည္နယ္ ၊ ဖို႔တ၀
္ ိန္းၿမိဳ႕ရွိ ဗုဒၼ၀ိဟာရသက္သတ္
လြတ္ေက်ာင္းတြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ဖို႔တ္၀ိန္းၿမိဳ႕ရွိဓမၼရကၡိတေက်ာင္းတိုက္ ၊ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းတိုက္ ၊ မြန္ဘာမာန္ေက်ာင္း ၊ မြန္
ဆရာေတာ္အရွင္စႏၵိမာေက်ာင္း ၊ သုခကံသာေက်ာင္း ၊ သီရိလၤကာေက်ာင္းစသည့္ ဗုဒၼ ဘာသာေက်ာင္း ေပါင္းစံုမွ သံဃာ
ေတာ္မ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပင့္ေဆာင္လာေသာ ဥာဏ္ေတာ္( ခုႏွစ္ )ေပရွိေက်ာက္ဆင္းတု( ကံဥာဏ္၀ိရိယ ) ဗုဒၼရုပ္ပြားေတာ္ႏွင့္
သိရိလၤကာႏိုင္ငံသီဟိုၿမိဳ႕မွ ပင္ေဆာင္ေတာ္မူလာေသာ ဗုဒၼဆင္းတုေတာ္ႏွစ္ဆူအား ဗုဒၼ၀ိဟာရသက္သတ္လြတ္ ေက်ာင္းတြင္
အေနကဇာတင္ၿပီး ဧၿပီလ(၂၁)ရက္ ၊ တနဂၤေႏြေန႔နံက္မွာ သိရိလၤကာႏိုင္ငံသီဟိုၿမိဳ႕မွ ပင္ေဆာင္လာေသာတဆူအားသိရိလၤကာ
ေက်ာင္းသို႔ျပန္လည္ပင္ေဆာင္ခဲ့ၾကမည္ ။

အဆိုပါပြဲသို႔ မက္ရွီဂန္ျပည္နယ္ ၊ ၀စၥေကာင္ဆင္ႏွင့္ အိုဟိုင္းအိုး ၊ လိုဂင္စပို႔စ္ စသည့္ၿမိဳ႕မ်ားမွ ျမန္မာ ၊ ကရင္ပအို၀္
ရခိုင္စသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအျပင္ ထိုင္း လာအို၀္ ၊ အေမရိကန္လူမ်ဳိးမ်ားပါ တက္ေရာက္ခဲ့သည္ ။

ဓမၼသတင္း မွတ္တမ္း = ေအာင္ျမင့္ထြန္း ( 88gse )

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful