ROMÂNIA JUDEŢUL VASLUI MUNICIPIUL VASLUI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VASLUI Str. Spiru Haret nr. 2, tel.

0235/310999, 0235/313946, fax 0235/315946 Email: pmv@primariavaslui.ro

ANUNŢ
Primăria municipiului Vaslui organizează concurs de recrutare în 22.05.2013 ora 12.00 proba scrisă şi respectiv 24.05.2013 ora 12.00 interviul pentru ocuparea funcţiilor vacante de: Inspector de specialitate II - 1 post(bărbat) - în cadrul Proiectului European ,,Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona de acţiune a municipiului Vaslui prin achiziţionarea de echipamente specifice şi amenajarea unui centru de supraveghere’’ cu următoarele condiţii specifice: - studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă in domeniul juridic; - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei - minim 2 ani; Referent - 3 posturi (2 femei şi 1 bărbat) - în cadrul Proiectului European ,,Creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în zona de acţiune a municipiului Vaslui prin achiziţionarea de echipamente specifice şi amenajarea unui centru de supraveghere’’ cu următoarele condiţii specifice: - studii medii, liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat in domeniul informatic sau cu certificat de competenţe profesionale în domeniul informatic ori Permis European de Conducere a Calculatorului (ECDLWindows, Office şi Internet); - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei - minim 1 an; Kinetoterapeut - 2 posturi - Centre Sociale - Direcţia de Asistenţă Socială cu următoarele condiţii specifice: - studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă in domeniul kinetoterapeutic; - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – minim 1 an; Asistent medical -2 posturi - Centre Sociale - Direcţia de Asistenţă Socială cu următoarele condiţii specifice: - studii postliceale, absolvite cu certificat de absolvire in domeniul asistent medical generalist; - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – minim 1 an; Inspector de specialitate (Psiholog specializat) - 2 posturi la Centrele Sociale şi 1 post la Centrul de zi din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială cu următoarele condiţii specifice: - studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă in domeniul psihologic; - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – minim 1 an; Inspector de specialitate (Sociolog specializat) - 1 post - Centre Sociale - Direcţia de Asistenţă Socială cu următoarele condiţii specifice: - studii universitare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă - sociologie; - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei– minim 1 an;

Bibliografia stabilită pentru concurs se găseşte pe pagina de internet www.00 – 16.ro Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 12.04. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până pe 24. .Birou Activităţi Autofinanţate cu următoarele condiţii specifice: .economice. Organizare. Tehnologia Informaţiei. absolvite cu diplomă de licenţă . Servicii Edilitare. Transport şi Energetic cu următoarele condiţii specifice: . orele 12. Inspector de specialitate -1 post. absolvite cu diplomă de licenţă – construcţii electrotehnice.Vasile Pavăl . camera 202 sau la telefon 0235310999 interior 161.Inspector de specialitate .2013 la sediul Primăriei municipiului Vaslui.Birou Coordonare.00 – 16.studii universitare de lungă durată. etaj 2.vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei– minim 1 an.1 post . PRIMAR. Ing.vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei– minim 1 an.00.studii universitare de lungă durată.primariavaslui. .00 la Serviciul Resurse Umane.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful