SC CET IASI SA Calea Chisinaului nr.

25 INFORMAŢII CARE TREBUIE COMMUNICATE PUBLICULUI, PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE ÎN EXPLOATARE ŞI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT MAJOR - conform Anexei nr. 5 din HG nr. 804/2007 - Editie revizuita,actualizata si publicata la data de 20 august 2008 1.Numele titularului activităţii şi adresele amplasamentelor Titularul activităţii: S.C. CET Iasi S.A. Nr.înreg.Reg.Com.: J22/677/26.06.2002,CIF: RO 14718982 Adresa sediului social al obiectivului:Calea Chisinaului nr.25,cod poştal 700265,Iasi,jud.Iasi- tel. 0232 -237990 ; Fax 0232-237992,Web: www.cet-iasi.ro,E-mail : secretariat@cet-iasi.ro Adresele amplasamentelor: - CET I - Iasi ,jud. Iasi, Calea Chisinaului nr.25, cod poştal 700265 - CET II – com.Holboca,jud.Iasi,cod postal 707250 2.Date pentru identificarea,după funcţiile deţinute,a persoanelor care furnizează informaţiile - Director Tehnic Producţie – responsabil în domeniul managementului securităţii; - Seful Serviciului Privat pentru Situatii de Urgenta ; - Purtator de cuvant SC CET Iasi SA. 3. Confirmarea faptului că obiectivul intră sub incidenţa reglementărilor şi/sau a dispoziţiilor administrative de implementare a HG 804/2007 şi că notificarea prevăzută la art.7 sau raportul de securitate prevăzut la art.10 alin. (1) a fost înaintat autorităţilor competente S.C. CET Iasi S.A. îi sunt aplicabile prevederile HG 804/2007, pe amplasamentele mentionate fiind prezente substanţe periculoase în cantităţi egale sau mai mari decât cantităţile relevante prevăzute în anexa nr.1,partile 1,2. Obiectivul intră sub incidenţa reglementărilor si dispoziţiilor administrative de implementare a HG 804/ 2007,conform următoarelor documente publicate pe site-ul societatii la adresa www.cet-iasi. ro/ Despre noi/Managementul situatiilor de urgenta & Politica de mediu : Notificarea activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase (revizuită conform HG 804/2007) – transmise la APM Iasi ; Politica de prevenire a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase transmisă la APM Iasi ; Planurile de Urgenţă Internă CET I si CET II- transmise la APM si ISU Iasi ,revizuite şi completate în 2008; Plan de urgenţă externă – întocmit de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Iasi; Raport de securitate – transmis la APM Iasi şi la ARPM Bacau. Toate aceste documente au fost întocmite conform prevederilor legilor în vigoare la data elaborării (HG 95/2003,respectiv HG 804/2007). 4. Explicarea în termeni simpli a activităţilor desfăşurate pe amplasamente S.C.CET Iasi S.A. are ca principal obiect de activitate productia de energie electrica,productia de energie termica,distributia si furnizarea energiei termice la consumatorii urbani si industriali din municipiul Iasi. Activitati secundare : revizii si reparatii la agregatele si instalatiile energetice din dotare; revizii la dispozitivele de lucru specifice inclusiv confectionari de piese de schimb; transportul personalului propriu la si de la locul de munca; audit, inspectii, receptii in domeniul exploatarii instalatiilor; analize tehnice; pregatirea si examinarea personalului din subordine; verificari metrologice a instalatiilor de masura si control; valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparatii, demolari, casari; valorificarea produselor secundare (apa tratata, cenusa, zgura), etc. 1

Acestea. 540 gr. CR 30 . 30 t/h .gaze naturale si pacura.250 gr.dar sunt prezente unitati economice si alte instalatii care intra sub incidenta legislatiei cu privire la incidente( Statii Peco). în sensul prevederilor HG 804/2007.dar sunt prezente unitati economice si alte instalatii care intra sub incidenta legislatiei cu privire la incidente.echipamentelor. Amplasamentul din Calea Chisinaului este protejat cu gard si dotat cu trei porti de acces. Uzina de Furnizare a Energiei termice (UFET) Domeniul de activitate consta in: distributia energiei termice catre populatie si agenti economici.140 ata. încât sã genereze urmãri care sã pericliteze în mod serios mediul. modernizarea instalatiilor existente. In acest context nu putem vorbi despre nici o utilizare a mediului cauzatoare de pericole.in afara perimetrului com.In apropiere.Cele mai apropriate zone urbane –Suburbia Dancu si com.25.In acest perimetru nu se aflã zone de protectie a naturii sau a apelor înregistrate.In aceasta zona nu se utilizeaza substantante cu potential de pericol. scoli.în partea de sud-est a municipiului Iaşi (Zona Industrială ) pe Calea Chişinăului nr. 130 ata . scoli.130 ata . încât sã genereze urmãri care sã pericliteze în mod serios mediul.C Intregul teritoriu este protejat cu gard si dotat cu trei porti de acces. exploatarea.instalatiilor si retelelor termice proprii. 2 . 2 boilere de baza de 80Gcal/h fiecare.Societatea este structurata pe 4 uzine : A.In apropierea instalatiilor de productie nu exista nici un fel de obiectiv sau obiect care ar putea fi afectat de eventualele întreruperi ale functionãrii normale în asa fel.540 gr. pe linga energia electrica livrata sistemului energetic.revizia si reparatia utilajelor.3 boilere de virf de 45Gcal/h fiecare Centrala termica de pornire : 2 cazane de abur . In acest perimetru nu se aflã zone de protectie a naturii sau a apelor înregistrate.intretinerea. spitale etc). 1 turbina cu prize si condensatie DSL 50 .la intersecţia cu B-dul Tudor Vladimirescu .lunga de circa 11.5 km. Obiectivul activitatii Producerea combinata de energie electrica si termica sub forma de abur tehnologic (destinat agentilor economici din zona industriala) si sub forma de apa fierbinte (destinata in principal asigurarii incalzirii pe timp de iarna si producerii de apa calda menajera pentru populatie).50 MW.pe partea stinga a luncii riului Bahlui.Holboca.C .540 gr. în sensul prevederilor HG 804/2007. C. 15 ata . pot produce simultan 665 Gcal/h apa fierbinte si 320 t/h abur tehnologic. pe o razã de 1 km nu se aflã obiective sau obiecte care necesitã o protectie specialã (grãdinite.CET II este interconectata pe partea de apa fierbinte cu CET Iasi I prin conducta 2 x DN1100. CET I Amplasare : in lunca Bahluiului . In apropierea instalatiilor de productie nu exista nici un fel de obiectiv sau obiect care ar putea fi afectat de eventualele întreruperi ale functionãrii normale în asa fel.C . Capacitati de productie 2 cazane de abur tip CR 1244 de 420 t/h.C . 50 MW .Holboca. 1 turbina cu prize si contrapresiune DKUL 50. in zona de confluenta a acestuia cu riul Jijia. Distanta minima fata de o zona urbana se afla in partea sudica-cartierul Bularga. In acest context nu putem vorbi despre nici o utilizare a mediului cauzatoare de pericole. spitale etc). in CET I facindu-se amestecul apei fierbinti produsa in boilerele de termoficare ale celor doua centrale. ridicarea randamentelor utilajelor si dotarea cu utilaje noi. B.In apropierea întreprinderii pe o razã de 1 km nu se aflã obiective sau obiecte care necesitã o protectie specialã (grãdinite.care alimenteaza 4 (patru) turboagregate (2 x 25 MW si 2 x 50 Mw). CET II Holboca Amplasare: in camp deschis. Obiectul activitatii Producerea energiei electrice si termice (apa fierbinte destinata incalzirii pe timp de iarna) si producerii apei calde menajere pentru municipiul Iasi. Capacitati de productie :5 (cinci) cazane de abur .

ermetic închise Atelier PVC 25% R34.cuprinse în domeniul de reglementare .R 65 Rezervoare si butoaie din tabla speciale capacitate 200 lit i fi Tuburi Tuburi idem 4 Tuburi idem 4 Tuburi Depozitat cf. cit si cele pentru apa calda de consum. 5000 50000 8 R8. din care 137 puncte termice urbane.804/2007. semiîngropate şi supraterane nenominaliza inflamabila i l i Staţii păcură 1.10 Cant itate relevanta (to) rt.75 50 200 x R2 198 200 2000 x nenomina lizexplozi f R1. in curs de inlocuire in sistem preizolat. Reteaua termica de distributie Are o lungime totala a traseelor de 193 Km.j din HG.repara ţii Rasteluri 5.R12 7. nenominaliz periculoasa ptr di Substante si preparate clasificate drept periculoase pentru mediu (R50 -inclusiv R50/R53. sau dizolvate idem 4 0. in amoniacală bidoane. idem idem 2 Uleiuri R8.explozive. Acetilenă R5.1.la exterior sunt prevăzute R2.Punctele termice Reteaua de apa fierbinte alimenteaza 269 puncte termice..R7. 1 100 200 x chimic 0 Transvazarea se Magazie realizează cu un ejector. rezervoare Mod de stocare Locatie Condiţii de stocare Nr.R34 .R10 Rezervoare supraterane .R10 5000 50000 2 idem 2 idem 2 2 uzate 50 Rezervoare îngropate.denumirile generice sau categoria generală de pericol a substanţelor şi a preparatelor implicate din obiectiv care ar putea conduce la producerea unui accident major si principalele lor caracteristici periculoase În obiectiv sunt manipulate.3.5 5 50 x 0. crt Denumire Categoria Fraza de risc 1. 5. Denumirile comune sau. Uzina de Reparatii si Prestari Servicii (Centru de profit CP-URPS) –executa lucrari in conformitate cu nomenclatorul de activitati inregistrat la Registrul Comertului.inflamabile.sau R51/R53) Se aprovizioneaza sub Apă Butoaie forma de solutie 25%.foarte inflamabile sau extrem de inflamabile Rezervoare îngropate Păcură placate la interior. 36180 cu hidroizolaţie. R58 metalice au cuve de retenţie Spaţiul împrejmuit cu Uleiuri zid beton 1400 mm diverse taluzat interior /exterior R8.R10 cu pământ.R5 cu transport auto.depozitate si utilizate substanţe şi preparate chimice periculoase. depozitare şi utilizare tuburi (butelii) gaze comprimate lichefiate. 4. idem 4 Oxigen tehnic . definite conform art. 3.Manipulate conform PO Transport.existente în cantităţi cel puţin egale cu cantităţile relevante din anexa nr. 3 URPS Atelier reparaţii Rasteluri idem 6 Rampă şi Magazie 6. Substante periculoase prezente pe amplasamentul CET I Capacitate ce se poate stoca ( to) Mod de stocare Cant itate relevanta (to) art. D.R59.R6. R12 19. în cazul substanţelor periculoase cuprinse în partea a 2-a a anexei nr.2 nenominaliz inflamabila nenominalizexploz iva Magazie rasteluri CO2 R2.8 Nr. de cartier.Pe acelasi traseu sunt montate atit conductele pentru incalzire (tur si retur). Uleiurile 190 5000 50000 6 ambalate in butoaie sunt depozitate in magazia speciala.1 5 50 x 8.NPM+ PSI Nu prezintă risc pentru mediu.lit. Staţia ulei STM Magazia uleiuri lubrifianti 2.1. Substante si preparate clasificate drept oxidante. partea 1 şi partea a 2 a. Hidrogen URPS At.7.

R7.R10 Rezervoare supraterane Rezervoare Rezervor metalic Substante si preparate clasificate drept oxidante. R8. R8. amplasate pe platforma ingradita. Motorina R40 idem 4 Utilaje 1x100 idem .nenominaliza provoaca ii i Substante care nu sunt SEVESSO 9.R10 . 3 in rezerva. Acid clorhidric (HCl ) 32% R34. Depozitare in 4 cisterne stoc la St.4 .8 Nr. Presiune 10 kgf/cm2. max. postamentele pompelor. conform normelor PSI ptr. Suprateran.Încăperile.R7. Nenominaliza ta inflamabila 2. ide m Gaz natural R12 Stati e l 8. 3 tuburri.demin 1 Protejate interior prin cauciucare.recipienti gaze presiune 80 atm 384. fara conditii speciale de depozitare 10. Încăperea. distincte..7 5 50 CLU R2.R6 5 3 50 200 idem 4 200 2000 Nenominaliza ta exploziva foarte mabila 6 x 20 nmc/h 7.10 Cant itate relevanta (to) rt. R10. 25000 impermeabil R58 3 x 5000 1 x 10000 Staţie păcură Rezervoare metalice postamente beton.inflamabile. Uleiuri diverse 3. ANTIEX.demi 2 si in 4 cisterne la St.R10 R8.scurgere la canalizare.38 5000 50000 idem 2 Uleiuri uzate 4. fundate pe R8 5000 50000 Păcură strat anticoroziv . postamentele pompelor. in cuve retentie. 3 la St. crt Categoria Fraza de risc Denumire Nenominaliza ta inflamabila risc explozie 1. CO2 50 5000 50000 Nenominalizat exploziva 100 tuburi R2.R34 R59.dig pamant volum util egal cu capacitatea celui mai mare rezervor. Prêt.5 5000 50000 Oxigen tehnic Rastel. rezervoare Mod de stocare Locatie Condiţii de stocare Nr.iritanta Leşie de sodă NaOH 240 x x 4 idem Depozitare in cisterne stoc (6 la St.R12 1.R3 7 450 x x 3 Atelier chimic 10. presiune max. Magazie rasteluri Rezervoare si butoaie din tabla cpc. 180 atm.Butoaie depozitate in magazie pardoseala sclivisita.. in depozit comun cu pct.explozive. ventilatie naturala. 131073-2 provoaca arsuri.7. platforma descărcare sunt protejate cu cărămizi şi chituri anticorozive organice. sunt functionale. 42000000 Nmc/an Statia electroliza idem Acetilenă R 5-612 dupa necesitati tuburi 6.. Depozite de mina URPS ingradite cpc. Depozit ompartimentat.demi 2.foarte inflamabile sau extrem de inflamabile Rezervoare metalice in 2 unitati de depozit R2. platforma descărcare CF sunt protejate cu cărămizi şi chituri anticorozive de natură organică Substante periculoase prezente pe amplasamentul CET II Capacitate ce se poate stoca ( to) Mod de stocare Cant itate relevanta (to) art. Hidrogen R1. R58 nenominalizat ainflamabila risc explozie 9. 200 litri Tuburi idem idem 3 x 40 mc 3 x 30 mc 2 10 Staţia ulei Magazia uleiuri lubrifianti Cisterne stoc verticale 1 x 100 100 5000 50000 Cazane 2. ide m 4 R2 390 200 2000 60 tub i 5. 3 rez.

Încăperile.Gaz incolor.Formează amestecuri explozive cu aerul.categorii de pericol: T – toxic. Partea 1 . se foloseşte apă din abundenţă. În cazul unui incendiu în care este implicată hidrazina. . Atelier chimic . Hidrazină Este un lichid inflamabil şi volatil.fraze de risc: R12 . Pericol de incendiu şi explozie.iritanta Hidroxid de sodium 15.fraze de risc:R 10– inflamabil. Substante si preparate clasificate drept periculoase pentru mediu (R50 -inclusiv R50/R53.4 100 200 x idem idem idem Substante care nu sunt SEVESSO 13. 2 100 200 x amoniacală ANTIEX.2 . de transmisie si ungere Alte uleiuri de motor. placata R50 25% antiacid. postamente pompe.În concentraţii mari are efect asfixiant prin dezlocuirea oxigenului din aer. provoaca arsuri. Denumire deseu Şlamul de la rezervoarele de păcura Uleiuri minerale neclorurate de motor.cu ionii metalelor grele.extrem de inflamabil. PVC ventilatie de protectie.Substanţe periculoase nominalizate Gaz natural (gaz metan) Produs stabil la temperatura ambiantă.R3 7 Depozitat in cisterne stoc-5 x 63 mc. R35 Hidroxid de potasiu 353 x x 4x63 mc idem 350 Deşeuri periculoase gestionate pe amplasamente Nr crt 1 2 3 4 5.poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic. carcinogen cat.Se aprinde în contact cu suprafeţele încălzite şi în prezenţa oricăror surse de scântei. de transmisie si de ungere Uleiuri minerale neclorinate izolante si de transmisie a caldurii Materiale de constructie cu continut de asbest cod 13.extrem de inflamabil .platforma descărcare CF sunt protejate cu cărămizi şi chituri anticorozive nenominaliza provoaca ii i 14. C – coroziv.sau R51/R53) Butoaie Magazie inchisa.platforma de descărcare cisterne CF sunt protejate cu cărămizi şi chituri anticorozive de natură organică. incăperea.07. Se descompune violent la temperaturi de peste 105oC.cu formare de hidrogen şi amoniac. A se evita contactul cu materiale poroase.03 * 13 02 05* 13 02 08* 13 03 07* 17 06 05* Modul de stocare Temporar Temporara/rezervoare Temporara/rezervoare Temporara/rezervoare Temporara/Platforma betonata Modul de refolosire Regenerare /unitati autorizate R8-Regenerare /unitati autorizate R8-Regenerare /unitati autorizate R8-Regenerare /unitati autorizate - 5. Depozitat in 4 cisterne stoc protejate la interior prin cauciucare. inodor. postamentele pompelor.R 23/24/25–Toxic prin inhalare. .cu miros de amoniac. R 45 – Poate cauza cancer Hidrogen Este un element chimic anorganic prezent în mod normal în aer.extrem de inflamabil 5 Cisterne stoc verticale 365 x x 5 x 63 mc Atelier chimic Magazie nenominalizat apericuloasa ptr mediu 11.care se păstrează în recipiente închise etanş. N – periculos pentru mediu.cu acizi şi cu agenţii oxidanţi.1.canal tehnologic. între anumite limite de concentraţie.incolor.Nu este toxic. Apă sistem de iluminat R34. Hidrazină R 4510-/ 24/ 25-3443 idem 3. R 34–Provoacă arsuri. R 43–Poate cauza o iritare prin contact cu pielea.categorii de pericol: F+ .R 50/53–Foarte toxic pentru organismele acvatice.în contact cu pielea şi prin înghiţire.12. depozitate în spaţii bine ventilate. Acid clorhidric (HCl ) 32% R34.

accidente chimice.hipocloriţi. incendii şi/sau explozii datorate nerespectării parametrilor din fluxul tehnologic etc. mediului şi populaţiei.de timpul de expunere şi de condiţiile meteorologice.Se depozitează la temperaturi de max.Sunt produşi stabili în condiţii normale de presiune şi temperatură. Se infiltreaza repede in sol. Accidentele majore şi efectele lor potenţiale asupra mediului şi populaţiei se pot clasifica astfel: • emisii toxice.R 43-Poate cauza o iritare prin contact cu pielea. fiind posibil să nu apară niciodată pe durata întregii vieţi a unei instalaţii tehnologice. R35 . 3 . . • incendii. cu sărurile de brom. • explozii. mercur. T – toxic.categorii de pericol: T – toxic.fraze de risc:R23/24/25–Toxic prin inhalare.ochilor si cailor respiratorii.inflamabil. având mai multe cauze: deficienţe de funcţionare a unor echipamente datorită uzurii înaintate.coroziv.În caz de incendiu. . . Creşterea rapidă a volumului determină o undă de şoc care porneşte de la sursă cu o viteză mai mare decât a sunetului. producând suprapresiuni remarcabile.aluminiul şi aliajele lor). .categorii de pericol: T – toxic. când un lichid sau un solid trece brusc în fază gazoasă.coroziv. Pericolul datorat emisiilor substanţelor toxice depinde de proprietăţile fizico-chimice şi toxicologice ale acestora.Se feresc de flacără deschisă sau alte surse de aprindere.putând produce daune ireversibile.pasarilor. avarii cauzate de vicii ascunse ale echipamentelor. în contact cu pielea şi prin înghiţire. N – periculos pentru mediu . asupra mediului şi omului.fraze de risc: R 12 – Extrem de inflamabil 5. Informaţii generale privind natura pericolelor de accidente majore.Reacţionează violent cu alcoolii şi permanganatul de potasiu. Uleiuri diferite Sunt folosite ca agenţi de lubrefiere pentru diferite utilaje.in contact cu pielea poate produce arsuri si ulceratii. ca şi de contactul cu materiale oxidante puternice. inclusiv efectele lor potenţiale asupra populaţiei şi mediului Producerea unor evenimente cu impact negativ asupra mediului şi populaţiei pot avea cauze şi forme diferite de manifestare. . Partea 2 – Categorii de substanţe şi preparate periculoase care nu sunt nominalizate în mod specific în partea 1 Amoniac Produsul este stabil în condiţii normale de depozitare şi manipulare. Accidentul chimic se datorează evacuării unei cantităţi mari de substanţă chimică într-un interval scurt de timp.provoacă arsuri grave. carcinogen cat.Aceste evenimente pot apărea la instalaţiile aflate în funcţiune. utilaj.pestilor si plantelor. C – coroziv.halogenuri.compuşi cu aur. acid hipocloros. C .R23–toxic prin inhalare.Se autoaprinde la temperaturi mai mari de 500 oC.Prin dizolvare în apă degajă cantităţi mari de căldură.animalelor şi vegetaţiei. Probabilitatea de apariţie a accidentului chimic este foarte mică. ci spuma sau dioxidul de carbon. dar nu este neglijabilă.R50–foarte toxic pentru organisme acvatice Acid clorhidric 32% În condiţii normale de depozitare şi utilizare nu apar produşi de descompunere.fraze de risc:R10–inflamabil .R40-Risc potenţial de efecte ireversibile 6. Emisiile toxice pun în pericol viaţa omului. .Reacţionează violent cu acizii. NU se foloseşte apa.fraze de risc: R23 – toxic prin inhalare.A se evita contactul cu sursele de aprindere.poate determina moartea animalelor. Exploziile pot fi de mai multe tipuri: în fază densă.zincul. 6 . chiar catastrofale.categorii de pericol: F+ – extrem de inflamabil. etilenoxid.metale (atacă cuprul. erori operaţionale. iritant al mucoaselor. 40 oC. cu agenţii oxidanţi. infrastructurilor apropiate. cu efecte asupra instalaţiilor tehnologice. C .R34.În reacţia cu metalele se eliberează hidrogen.şi exploziv in anumite limite de concentraţii în aer.determinante în dispersia acestora în atmosferă joasă.Provoacă arsuri.2. cu consecinţe grave.telur.argint.categorii de pericol: F .

substanţe solide inflamabile .1. exploziile vaporilor proveniţi de la lichidele în fierbere (gaze lichefiate sub presiune) datorate contactului cu focul deschis şi în concentraţii aflate între limitele inferioare şi superioare de inflamabilitate.G.amoniac 25 % ş. stocarea şi vehicularea de gaze sau vapori cu caracter exploziv (gaz metan.instalaţii sub presiune . N = periculos pentru mediu. Exploziile produc daune materiale.NaOH). exploziile unor pulberi care pot să apară în anumite condiţii de concentraţii şi foc deschis. 6.). reacţii chimice exoterme . creşterea bruscă a presiunii şi trecerea lichidului în stare de vapori. existenţa. atât asupra instalaţiilor tehnice din dotare cât şi asupra personalului din exploatare. Factori de risc care pot determina situaţii de urgenţă Nr crt Evenimente Factorul de risc probabil stocare şi vehiculare de substanţe chimice toxice sau periculoase (HCl 32 %. F+ = foarte inflamabil. eşapări necontrolate în aer de substanţe gazoase cu caracter nociv. Clasificarea evenimentelor generatoare de situaţii de urgenţă Grad de pericol SCĂZUT MODERAT MARE x Degajări toxice Incendiu x x x x x Explozie Poluare apă/aer x x Grad eveniment I II III 7 .vapori. tehnologii cu amestecuri de gaze care pot atinge limitele de explozie (oxigen. 1 2 3 4 5 6 7 Denumirea substanţei periculoase Hidroxid de sodiu Acid clorhidric(g) Hidrogen Toluen Acid sulfuric Apa oxigenată Etilenă Formula brută NaOH HCl H2 C7H8 H2SO4 H2O2 C2H4 Categorie de substanta periculoasă C N C E F+ F+ C O C F+ E Grad de pericol deosebit Scazut Mare Moderat Scazut Scazut Moderat Moderat T = toxic. 6. pun în pericol viaţa omului şi afectează grav mediul. F = inflamabil. 804 / 25. În acest caz. 1 Chimic 2 Explozie 3 Incendiu 4 Poluare accidentală a mediului Pericolul datorat substanţelor periculoase este direct proporţional cu stocurile sau cantităţile momentane existente şi depinde direct de proprietăţile de risc ale acestor substanţe. reacţii chimice cu caracter periculos stocare de substanţe inflamabile .07. O = oxidant.). CO2). T+ = foarte toxic. deversări de produse sau amestecuri de produse chimice pe sol. aer).2. evacuări.a. C = coroziv. lichide combustibile sau inflamabile . degajări sau deversări accidentale de substanţe toxice sau nocive (hidrazina. 6. existenţa substanţelor chimice periculoase manipulate cu echipamente speciale .a. eşapări accidentale de gaze.exploziile norilor de vapori sunt cele care pot apărea la un nor mare de vapori amestecat cu aer în limitele inflamabilităţii. vapori inflamabili (gaz metan). evacuări. Gradul de pericol în funcţie de cantităţile relevante de substanţe detinute conform clasificării H. Consecinţele incendiilor pot fi grave şi deosebit de grave.). crt. depozitarea şi lucrul cu substanţe care au reactivitate crescută sau pot genera incompatibilităţi chimice. recipiente. gaze. populaţiei din zonele adiacente şi asupra mediului înconjurător. formarea accidentală de amestecuri de vapori cu aer sau gaze peste limitele de explozie (hidrogen. creează o undă de şoc iar aprinderea amestecului formează o sferă de foc. deversări de produse sau amestecuri de produse chimice în sistemul de canalizare cu depăşirea capacităţii de preluare şi tratare ape şi care ajung în apele subterane sau de suprafaţă.aerosoli toxici sau nocivi (HCl 32 % ş.2007 Nr.a.3. E = exploziv. hidrogen ş.

NOTĂ : Datele sunt pentru situaţiile cele mai defavorabile ca pericol corespunzătoare funcţionării la capacitatea maximă a instalaţiilor sau atingerii la un moment dat a capacităţii maxime de stocare 6.A.atunci când exista eliberare şi efecte în exterior.. poluarea masiva a apelor. La starea de urgenţă de nivel II: Se intervine cu forţele stabilite în Planul de Urgenta Interna. care o caracterizează. Platforma industrială este constituită din diverse instalaţii care procesează diferite substanţe chimice periculoase. prin degajări de substanţe toxice în aer. stare de urgenţă de nivel III – urgenţă clasa C (în afara amplasamentului) – eliberare maximă. Tipuri de situaţii de urgenţă potentiale Tip eveniment Emisii vapori HCl cu concentatie redusa în timpul descarcarii.dar nu scenariul maxim credibil. De regulă.necesită declanşarea/aplicarea procedurilor de urgenţă /alarmare. se verifică. 6.depozitarii si utilizarii solutiilor de proces (scenariu de fisurare a unui rezervor ) Unde ? aer x sol apa poluare x incendiu explozie nor toxic x 8 . prin deversări importante de substanţe periculoase combinaţii de pericole majore determinate de caracterul avariei. din cauza unor avarii tehnologice sau unor deficienţe legate de factorul uman care au efecte în afara amplasamentului. urmat sau nu de accident chimic. se atenţionează populaţia şi salariaţii şi se măreşte atenţia.Activităţi generale care se execută pentru diferite stări de urgenţă La starea de alertă: Se pregătesc materialele. există un potenţial de pericol major determinat de coexistenţa şi posibilitatea de manifestare a mai multor factori de risc legaţi de proprietăţile de pericol ale substanţelor sau de apariţia unor avarii care în anumite condiţii pot să determine situaţii de urgenţă externă (accident major în care sunt implicate substanţe periculoase).3. Tipurile de pericole majore care sunt luate în considerare sunt: accident chimic.dar este foarte posibil să se producă. incendiu cu sau fără explozie. Stare de urgenţă de nivel II . 6.4. stare de urgenţă de nivel II – urgenţă clasa B (în afara amplasamentului). Stare de urgenţă de nivel III . 6. instruirea şi antrenarea personalului de operare.1. din acest motiv fiecare instalaţie are un nivel de risc asociat şi un grad de periculozitate. probabilitatea apariţiei unor situaţii de urgenţă este diminuată de dotarea cu sisteme şi elemente siguranţă.Clasificarea urgenţelor In incintele S.C. în corelaţie directă cu cantităţile de substanţe periculoase scăpate de sub control. Definirea stărilor de urgenţă Starea de urgenţă de nivelul I (alertă) . care să necesite tipuri de intervenţii specializate.3.atunci când se produce evenimentul cel mai grav. pe baza istoricului evenimentelor petrecute şi a cunoaşterii riscurilor asociate instalaţiilor.3. Situaţiile de urgenţă externă se tratează în funcţie de tipul de pericole majore care se manifestă sau de combinaţia consecinţelor acestora.A. precum şi a proprietăţilor de pericol a substanţelor cu care lucrează. este prezentată la punctul 6. La starea de urgenţă de nivel III: Se intervine si cu forţele stabilite în Planul de Urgenta Externa. automatizare şi control a parametrilor de risc.FOARTE MARE x x IV Evenimentele din categoria III şi IV sunt deosebit de periculoase si în funcţie de cantităţile de substanţă scăpate de sub control.atunci când încă nu s-a întâmplat evenimentul.4.Un accident relevant este legat de pierderea de substanţe periculoase în cadrul unei instalaţii. Situaţiile de urgenţă externe posibile sunt urmare a scapării de sub control a unor cantităţi de substanţe periculoase. Tipologia posibilă a unor situaţii de urgenţă potentiale pe platformele S. CET Iasi S.2.C. Corelaţia dintre urgenţele pe amplasament şi cele din afara amplasamentului sunt următoarele: starea de urgenţă de nivel I (alertă) – urgenţă clasa A (pe amplasament). CET Iasi S.

spargeri de cisterne.scurgeri de la pompe transvazare.tulburari civile (greve sau demonstratii). .alunecari teren.flanşe.materiale sau substante periculoase x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6. pulberi.a conductelor sau / valvelor Incendii sau explozii în aria cladirilor ocupate.amenintari cu bombe. Surse de poluanti Surse de poluanti pentru ape ape uzate de la At. NOx. conditii meteo /precipitatii extreme. rezervoare depozitare . spulberari accidentale de material pulverulent de pe depozitul de zgura si cenusa.pompe transvazare. cutremure. CO. .vânt puternic.prezenta /uzul armelor neautorizat in incinte. Deversari de combustibil asociate depozitarii si/sau manipularii. Gospodărie reactivi chimici .chimic provenite de la pretratarea apei cu var si sulfat feros.infiltraţii în canalizări prin pierderi la racorduri. Surse de poluare fonica . ape uzate prin scapari accidentale de pacura. reactivi chimici industriali. .rampe descărcare. Principalele noxe evacuate in atmosfera sunt: CO2. Dezastrele naturale: inundatii.Emisii vapori HCl cu concentratie redusa în timpul transvazarii solutiilor de proces (scenariul de eroare a operatorilor) Deversari solutii slabe de HCl ca urmare a avarierii unui rezervor. trasnete Amenintari antropice:amenintari/atac terorist. Surse de poluanti pentru aer Gazele de ardere rezultate in urma arderii combustibililor fosili in cazanele de abur si/sau apa fierbinte.manevre greşite. . tornade. trasee . uleiuri.funcţionare defectuoasă a separatorilor de produse petroliere.5. SO2. Deversari de alte substante chimice (cu exceptia HCL) si/sau combustibili asociate accidentelor de transport/ trafic. . . vagoane defecte Canalizări .spargeri de cisterne.scurgeri de la demontarea racordurilor de descărcare.esapari accidentale ale cazanelor.deversările accidentale.de la demontarea racordurilor de descărcare 9 . reactivi chimici industriali.membrane la armături . .spargeri ale tubulaturii. .sabotaj. ape menajere si pluviale.instalatii sau în zonele de procesare Incendii sau explozii asociate accidentelor de transport/trafic Incendii sau explozii asociate depozitarii si/sau manipularii combustibililor Deversari de alte substante chimice (cu exceptia HCl) sau combustibili în zonele de procesare/ depozitare. depozitari necontrolate de deseuri diverse. scapari accidentale de produse petroliere.vehicule.furt echipamente. vandalism. Gazele de ardere se evacueaza in atmosfera prin cosuri de dispersie (3 cosuri la CET I cu inaltimi cuprinse intre 70 m si 106 m si 1 cos la CET II cu inaltimea de 164 m) sau prin spulberari accidentale de material pulverulent ( depozit de zgura si cenusa CET II) Surse de poluanti pentru sol depozitul de zgura si cenusa de la CET Iasi II.spargeri ţevi la preîncălzitori. Cauze posibile poluări : Gospodăria de păcură.membrane armături.

U. Alarmarea şi informarea populaţiei se execută de către ISU Iasi.S.ar putea pune in pericol sau afecta viata. Populaţia din comunele învecinate (Holboca. Alte masuri tehnice si organizatorice specifice se refera la limitarea. la ordinul prefectului. Avertizarea reprezinta aducerea la cunostiinta populatiei a informatiilor necesare despre iminenta producerii unei situatii periculoase si se realizeaza de catre autoritatea administratiei publice locale. Informaţii corespunzătoare asupra modului în care populaţia afectată va fi avertizată şi informată în cazul în care se produce un accident major SC CET Iasi SA are obligatia de a identifica. pe baza instiintarii primite de la structurile abilitate. prealarmare si alarmare si alte masuri tehnice si organizatorice specifice.populatiei si a bunurilor materiale se realizeaza printr-un ansamblu de activitati constand in: instiintare.notificarea stării de urgenţă.Bazin şlam pretratare . SC CET IASI SA este dotată cu semnalizare acustică (sirene electrice) pentru avertizare în cazul producerii unui accident major.Dancu. avertizare. Încetarea stării de alarmă este stabilită de prefect şi comunicată prin mijloacele prin care s-a declanşat alarma. in scopul evitarii surprinderii si al realizarii masurilor de protectie. La introducerea sistemului de alarmare.antrenat prin preaplinul bazinului în canalizarea din incintă Gospodăria de ulei . sunt planificate si se organizate activitati de pregatire preventiva a salariatiilor cu privire la pericolele la care sunt expusi. este înştiinţată de către Dispecerul sef tura de serviciu CET II prin 3 linii telefonice. informarea si alarmarea O situaţie de urgenţă care poate afecta bunuri materiale. Instiintarea este activitatea de transmitere a informatiilor autorizate despre iminenta producerii sau producerea unei situatii neconventionale catre autoritatea administratiei publice locale (primar).pierderi prin neetanşeităţi . prin mijloace specifice.fiecare obiectiv economic vecin si comună îşi pun în aplicare Planul de Protecţie la Accidente Chimice.Tomesti).Actiunile si masurile se aplica gradual.notificarea despre producerea unui eveniment pe amplasamentele SC CET Iasi SA. persoane sau mediul înconjurător trebuie să fie notificată organismelor cu atribuţiuni de resort şi trebuie să fie adusă la cunoştinţa celor care este posibil a fi afectaţi Notificarea comportă trei aspecte: .in functie de amploarea si intensitatea situatiei create. monitoriza si evalua tipurile de risc specifici si a situatiile neconventionale care. 10 . Notificarea. în special pentru cazurile de alarmă chimică. inlaturarea sau contracararea factorilor de risc. Prealarmarea reprezinta transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare catre autoritati despre probabilitatea producerii unui dezastru si se realizeaza de catre IGSU si serviciile de urgenta profesioniste Alarmarea se realizeaza prin transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare a populatiei despre iminenta producerii unui dezastru de catre autoritatea administratiei publice locale.Cristeşti.comunicându-se natura accidentului produs şi măsurile de protecţie necesare pentru limitarea consecinţelor asupra sănătăţii populaţiei precum şi a calităţii mediului. 7. Pentru cazurile de accident major. Iasi către toate forţele din exteriorul amplasamentului. se realizeaza pe baza informatiilor primite de la populatie sau structurile care monitorizeaza sursele de risc (directorul general).spargeri ţevi 7. mediul si bunurile materiale.prin nivelul lor de gravitate. In raport cu Planul de analiza si de acoperire a tipurilor de riscuri specifice. precum si a efectelor negative si a impactului produs de evenimentele exceptionale respective.nivel şlam foarte ridicat. 112) prin Dispeceratele de productie si furnizare proprii.1. transmisă de dispecerul de serviciu al I.Protectia salariatilor. prin mijloace specifice. . transmisă de către dispecerul sef tura de serviciu .societatea alerteaza Dispeceratul integrat de urgenţă (tel.Ungheni.in baza instiintarii primite de la structurile abilitate (directorul general).

tulburari civile (greve sau demonstratii). utilizare solutii de proces (scenariu de fisurare a unui rezervor ) Emisii vapori HCl 32 % ( concentatie redusa) în timpul transvazarii solutiilor de proces (scenariul de eroare a operatorilor) Deversari solutii slabe de HCl 32 % ( concentatie redusa). alunecari de teren.la ordinul prefectului.a conductelor sau / valvelor Incendii sau explozii cu consecinte grave în aria cladirilor ocupate.fiecare.dispecerul de serviciu pe ISU Iasi declanşează mecanismul de 11 . între ele Încetarea alarmei – durată semnal 2 min.furtul de vehicule.cu pauze de 10 sec. trasnete 11 Amenintari antropice:amenintari/ atacuri teroriste.depozitare.in instalatii sau în zonele de procesare Incendii sau explozii asociate accidentelor de transport/trafic Incendii sau explozii asociate depozitarii si/sau manipularii combustibililor Deversari de alte substante chimice (cu exceptia HCl) sau combustibili în zonele de procesare/ depozitare Deversari de alte substante chimice (cu exceptia HCL) si/sau combustibili asociate accidentelor de transport/ trafic Clasa de urgenţă II. vânt puternic. conditii meteo/precipitatii extreme. III Destinatarul comunicării 2 3 4 5 6 7 II. III II. Alarmarea zonelor neacoperite de sirenele de alarmare şi a centrelor vulnerabile se execută cu staţii de amplificare instalate pe autovehiculele ISU.pe teritoriul municipiului Iasi se introduce prin sistemul centralizat.III II. Notificarea accidentului major se va face prin elaborarea unui document imediat sau cel târziu în timpul săptămânii ce urmează accidentului.II sau III) este atributul prefectului judeţului Iasi. Pentru situaţiile identificate de pericol în exteriorul amplasamentului. .materiale sau substante periculoase cu consecinte grave I.la ordinul prefectului sau primarului. Crt. sabotaj.prezenta /uzul armelor neautorizat in incinte. administraţiei publice şi sănătăţii. poliţiei.III I.2. echipamente.pentru amplasamente şi obiectivele din imediata apropiere-de către Dispecerii de serviciu CET I si CET II.tornade.III II.3. protecţiei mediului. Declararea şi introducerea stării de urgenţă Declararea stării de urgenţă (nivel I. urmare a avarierii unui rezervor.III II. protecţiei muncii.– sunet continuu de 2 minute Semnalele de alarmare se introduc astfel: .pe teritoriul localităţilor limitrofe. 1 Scenariul de urgenţă Emisii vapori HCl 32 % ( concentatie redusa) în timpul activitatilor de descarcare.Informarea de către SC CET Iasi SA despre producerea unui accident major în care sunt implicate substanţe periculoase se face imediat autorităţilor publice teritoriale cu responsabilităţi în domeniul managementului situatiilor de urgenta. destinatarii notificării sunt prezentaţi în tabelul de mai jos: Nr.jandarmeriei prin aceleaşi mijloace transmiţându-se şi norme de comportare către populaţie. 7. amenintari cu bombe. Alarmarea Semnalele de alarmă : Alarmă la dezastre –durată semnal 2 minute–5 sunete x16 sec.III Prefectura Judeţului si Primăria municipiului Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Biroul protectie civila /Primarie Inspectoratul de Poliţie Judeţean Comandamentul de Jandarmi Judeţean Direcţia Apelor Prut si SGA Iasi Secretariarul de Risc/Agenţia Protecţia Mediului Garda de Nationala de Mediu/Comisariatul Iasi Direcţia de Sănătate Publică Iasi Ambulanţa si Spitalul de Urgenţă Judeţean Direcţia Agricultură şi Dezvoltare Rurală Direcţia Sanitar-Veterinară 8 9 Deversari de combustibil asociate depozitarii si/sau manipularii 10 Dezastrele naturale cu consecinte grave: inundatii. vandalism.II I II. . cutremure.II Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Biroul protectie civila /Primarie Direcţia Apelor Prut si SGA Iasi Secretariarul de Risc/Agenţia Protecţia Mediului Garda de Nationala de Mediu/Comisariatul Iasi Direcţia de Sănătate Publică Iasi Direcţia Sanitar-Veterinară Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Biroul protectie civila /Primarie Direcţia Apelor Prut si SGA Iasi Secretariarul de Risc/Agenţia Protecţia Mediului Garda de Nationala de Mediu/Comisariatul Iasi Prefectura Judeţului si Primăria municipiului Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Biroul protectie civila /Primarie Inspectoratul de Poliţie Judeţean Comandamentul de Jandarmi Judeţean Direcţia Apelor Prut si SGA Iasi Secretariarul de Risc/Agenţia Protecţia Mediului Garda de Nationala de Mediu/Comisariatul Iasi Direcţia de Sănătate Publică Iasi Ambulanţa si Spitalul de Urgenţă Judeţean Direcţia Agricultură şi Dezvoltare Rurală Direcţia Sanitar-Veterinară 7. Ulterior declarării stării de urgenţă.III II.

Direcţia Apelor Prut. 8. Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă şi S.DSP Iasi prin prelevarea de probe şi analiza acestora în laboratoare. Informaţii corespunzătoare asupra acţiunilor pe care trebuie să le întreprindă populaţia vizată şi asupra comportamentului pe care trebuie să-l adopte în cazul în care se produce un accident major Obiectivele generale ale politicii de prevenire a accidentelor majore in care sunt implicate aceste substante periculoase sunt evitarea in totalitate si controlul evenimentelor datorate declansarii unor astfel de riscuri. precum si de conducatorul structurii care monitorizeaza sursa de risc . . precum si alte materiale de necesitate pentru protectia familiilor lor.folosind programe specializate. 7. . Avand in vedere incadrarea ca obiectiv cu risc Major (ORM). protejarii populatiei. jandarmeriei şi prin gigafoane. inclusiv telefonic. Din aceasta cauza personalul care are atributii privind lucrul cu substantele periculoase poseda cunostintele si abilitatile necesare. tehnice.sa participe. materiale sau modificari ale mediului. daca este cazul. 8.sa respecte si sa aplice normele si regulile stabilite de autoritatea administratiei publice locale. 2.4.Se monitorizeaza continuu continutul de O2 si CO2 din gazele de ardere cu afisarea rezultatelor in camerele de comanda. Se efectueaza masuratori cu aparatura portabila din dotare pentru SO2.sa permita. la actiunile de limitare si inlaturarea urmarilor situatiilor. despre iminenta producerii sau producerea oricarei situatii neconventionale despre care iau cunostinta.retur iar lunar se efectueaza analize pentru calitatea apelor subterane. Masuri de prevenire.Cooperarea între instituţiile ce execută monitorizarea factorilor de mediu se realizează prin schimbul de informaţii şi compararea rezultatelor de laborator. poliţiei. Iasi SA. daca este cazul. este implicat si angajat in realizarea sarcinilor si tuturor cerintelor pentru mentinerea sub control a conditiilor sau evenimentelor responsabile de declansarea unui accident major si pentru a limita consecintele acestora.1. CO2 si CO.Zilnic se efectueaza analiza apelor uzate evacuate in canalizarea oraseneasca.C. urmând ca în baza rezultatelor obţinute să se dispună măsuri în consecinţă.sa duca la indeplinire masurile dispuse de autoritatile competente sau de personalul investit cu exercitiul autoritatii publice.reacţie. Posibilitatea aparitiei unor evenimente periculoase este redusa si de cele maimulte este o consecinta a unei explozii si/sau incendiu. prin orice mijloace. Exista sistem TV cu circuit inchis pentru controlul vizual al gazelor evacuate la cosuri. generatoare de pierderi umane.C.Mesajele se vor transmite prin staţiile de amplificare instalate pe autovehiculele protecţiei civile. planificate. din cauze naturale sau provocate de om. . organizate si realizate in scopul prevenirii si reducerii riscurilor de producere a situatiilor neconventionale. cu caracter umanitar si de informare publica. 8. prin apelarea numarului 112. Lunar se determina pulberile in suspensie si cele sedimentabile si se calculeaza emisiile de poluanti in atmosfera. Actiunile pe care trebuie sa le intreprinda populatia vizata .sa accepte masurile dispuse si aduse la cunostinta de catre autoritatile abilitate. . La nivel local -se realizează de APM Iasi. trusa sanitara. operative.Monitorizarea factorilor de mediu La SC CET Iasi SA Apa . 12 . accesul fortelor si mijloacelor de interventie in incinte si pe terenuri proprietate privata. S. respectiv in apa de suprafata precum si analiza apei de transport zgura si cenusa tur.SGA Iasi . rezerva de alimente si apa. NOx. . CET Iasi SA a elaborat un program de masuri si sarcini organizatorice.Aceste rezultate vor fi comunicate Comitetului Judeţean Iasi pentru Situaţii de Urgenţă . bunurilor materiale si mediului impotriva efectelor negative ale acestora.sa-si asigure mijloace individuale de protectie.protectie si interventie in caz de accidente majore in care sunt implicate substanţe periculoase. Aer . prin iniţierea schemei de înştiinţare a tuturor forţelor. .sa informeze autoritatile.

examinarea medicală sistematică a personalului.structurile si fundatiile sunt proiectate si realizate în asa fel încât să reziste la cele mai grele conditii în caz de calamităti naturale.utilizare de echipamente electrice anti-ex unde zona este de această natură. .abaterile parametrilor de lucru de la situatia normală de lucru (temperatură. . .2.Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu-CJGNM.efectuarea mecanizată si/sau automatizată a operatiunilor periculoase.aplicarea măsurilor de securitate împotriva actelor de vandalism.etc. 712 /2005 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă. a cetăţenilor aflaţi în zonă temporar şi a forţelor de intervenţie specializate în cazul producerii accidentului major in care sunt implicate substanţe periculoase.terorism. 7 din HG.). precum şi a procedurilor şi instrucţiunilor de lucru de uz intern.incendiere deliberată. .asigura pregătirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă conform prevederilor OMAI.2.ambulanţă.verificarea sigurantei tuturor modificărilor propuse a fi aduse instalatiilor în cazul unor modernizări preconizate. . .2. .elaboreaza raportul de securitate privind controlul asupra pericolelor de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase. .utilajele. . măsoară si actionează în caz de anormalitate.protejarea contra focului si coroziunii a utilajelor si echipamentelor periculoase. presiune etc. Masuri de prevenire 8.SRAPM.2.2. 8.CET Iasi SA : . 8. Masuri organizatorice În conformitate cu dispozitiile OMAI.ISU ) pentru identificarea amplasamentelor sau grupurilor de amplasamente unde există posibilitatea producerii unui accident major şi a proximităţii unor astfel de locaţii. în zona de planificare la urgenţă. sunt de a asigura mijloacele de protecţie individuală. pot fi afectate atât salariaţii cât şi populaţia din jurul amplasamentului.verificări permanente a echipamentelor de control împotriva incendiilor ca răspuns în cazul producerii evenimentului.organizarea întretinerii preventive a tuturor utilajelor si echipamentelor. . Măsuri tehnice active: . 8.proprietăţile fizico-chimice.1.scolarizarea si instruirea personalului pentru utilizarea procedurilor standard de operare si întretinere.2.sisteme de detectie si alarmare chimică pentru scurgerile de substante periculoase.2.de risc ale acestor substanţe şi factorii meteorologici.organizarea pazei incintei.3.8. .804/2007 la Secretariatul de Risc din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului. .ISU.asigura informaţiile necesare autorităţilor publice investite la nivel judeţean (Secretariatul de Risc din Agenţia pentru Protecţia Mediului . Distanţele şi dimensiunile focarului chimic depind de mai mulţi factori: stocurile/cantităţile de substanţe periculoase existente la momentul respectiv.verificări si întretineri permanente a echipamentelor de interventie în focar.verificarea periodică (preventivă) a functionalitătii sistemelor si dispozitivelor automatizate care detectează.sisteme automate/manuale de stingere a incendiilor. 647/ 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenţă în care sunt implicate substanţe periculoase. .Obligaţiile CET Iasi SA privind asigurarea măsurilor de protecţie a salariaţilor şi populaţiei.oprirea automată a proceselor cheie în caz de alarmare.forţe de asigurare a intervenţiei (poliţie. precum şi a inventarului de substanţe periculoase de pe aceste amplasamente.Pentru populaţie.2.sabotaj.persoanele din administraţia locală cu 13 . . modificat şi completat cu OMAI 786/2005. . .jandarmi.1.notifica activitatea şi a modificările ce apar prin transmiterea datelor prevăzute la art. stipulate în instructiunile de exploatare. Distanţele şi dimensiunile focarului chimic – 250 m zona letală şi 5000 m zona de intoxicare. Măsuri de protecţie a salariaţilor şi populaţiei în cazul producerii accidentului major in care sunt implicate substanţe periculoase În cazul producerii unui accident major în care sunt implicate substanţe periculoase. .2.). Măsuri tehnice pasive: .

direct sau prin dispeceratul integrat de urgenţă la telefon 112. 9. persoana autorizata va asigura mentinerea permanenta a fluxului informational cu serviciile de urgenta profesioniste si va solicita acordarea de ajutor din partea acestora si/sau serviciilor private/voluntare. În cazul unor accidente majore ale caror efecte depăşesc limitele societăţii şi se impune protejarea populaţiei din vecinătate se va solicita interventia tuturor instituţiilor statului cu atribuţii de ajutor şi protejare a populaţiei.pentru forţele de intervenţie specializate (Serviciul Privat pentru Situaţii de Urgenţă) în Planul de Urgenţă Internă (accident produs pe amplasament) . Instituţiile publice cu care SC CET Iasi SA colaborează în vederea limitării şi lichidării urmărilor unor accidente majore sunt: • Dispeceratul Integrat de Urgenţă 112 • SMURD 112 • Salvarea 112 • ISU Iasi 112 • Inspectoratul de Poliţie al judeţului Iasi 112 • Poliţia municipiului Iasi 112 • Comandamentul Judeţean de Jandarmi Iasi 112 14 . aplicatii si la alte forme de pregatire speciala. etc. 8.mijloacele de protecţie individuală sunt asigurate de catre cetăţeni şi instituţii prin grija proprie.responsabilităţi în luarea deciziilor şi cetăţenii aflaţi temporar în afara zonei de planificarea la urgenţă.obligatiile ce le revin si modul de avertizare si de actiune pe care trebuie sa le intreprinda.S. modalităţile de asigurare şi fondurile necesare procurării acestora.regulile. In cazul evenimentelor previzibile care ar putea avea o contributie semnificativa la declansarea unui accident major. ambulanţă. sunt cuprinse în Planul de Alarmare Chimică al municipiului Iasi si al comunei Holboca . sunt reglementate în HG 501/2005 pentru aprobarea Criteriilor privind asigurarea mijloacelor de protecţie individuală a cetăţenilor.4. Confirmarea faptului că titularul activităţii are obligaţia de a lua măsuri interne adecvate.se realizeaza informarea si pregatirea preventiva cu privire la pericolele la care sunt expusi. In vederea limitarii riscurilor pentru persoanele aflate in obiectiv. În situaţiile în care forţele proprii nu sunt suficiente.Deasemenea sunt prevazute activitati specifice de alarmare a secţiilor. .2.cat si modul de utilizare a echipamentului de protectie si a resurselor disponibile. masurile de autoprotectie. Informaţiile corespunzătoare asupra acţiunilor pe care trebuie să le întreprindă populaţia vizată şi asupra comportamentului pe care trebuie să-l adopte în cazul în care se produce un accident major.) în Planul de Urgenţă Externă (protecţie în afara amplasamentului). In cazul starilor potential generatoare de situatii periculoase care prin evolutia lor necontrolata si iminenta amenintarii ar putea aduce atingere populatiei si factorilor de mediu si pentru a minimiza efectele acestora. procedurile de actiune pot fi declansate de catre persoana autorizata. care se află la ISU Iasi. Măsuri de intervenţie pentru limitarea şi înlăturarea efectelor în cazul producerii unui accident major in care sunt implicate substanţe periculoase Măsurile de intervenţie sunt prevăzute astfel: . Persoana responsabila pentru coordonarea actiunii locale de rezolvare a situatiei create va urmari atat actiunile care trebuie intreprinse pentru a mentine sub control aceste conditii sau evenimente si pentru a limita consecintele acestora. mijloacele de protectie puse la dispozitie.pentru forţele profesioniste ale I. pentru a acţiona în caz de accidente majore şi pentru a minimiza efectele acestora Prin Planul de Urgenţă Internă s-au stabilit măsuri concrete de interventie în caz de accidente majore pentru minimizarea efectelor acestora. se mai pot primi ajutoare ce constau în formaţiuni de interventie de la operatorii economici vecini. masurile si sarcinile stabilite pentru aceste situatii periculoase dar si sa participe la instruiri. obligaţiile. în special menţinerea legăturii cu serviciile de urgenţă.U. Tipurile de mijloace de protecţie individuală.pe lângă instituţiile enumerate mai jos. şi cele de asigurare a intervenţiei (poliţie.instalaţiilor şi serviciilor si alte acţiuni ce trebuiesc întreprinse pentru a menţine sub control evenimentele produse. exercicii.Salariatii societatii au obligatia de a respecta normele.jandarmi.

realizarea în timp scurt.990.0232/237. .) 0232/214.0232/237.Serviciul de Protecţie Civilă (in cadrul I. daca este cazul.490 Inspectoratul Teritorial de Muncă 0232/257.se realizeaza de catre persoana autorizata.991. O referinţă la Planul de Urgenţă Externă elaborat pentru a aborda oricare dintre efectele externe ale accidentului. Planul de urgenţă externă urmăreşte: . in timp util.mijloacele si antidoturile adecvate riscurilor specifice activitatii proprii desfasurate se asigura gratuit fortelor de interventie chemate in sprijin.A.telefonic de la: • Birou Relatii cu Publicul .210 Direcţia de Sănătate Publică Iasi 0232/271. ale cărui urmări au efecte în afara amplasamentului.0232/215.U. 11.în care sunt implicate substanţe periculoase. .687 RAJAC Iasi 0232/215.0232/257.420. proprietăţii şi a calităţii factorilor de mediu în caz de accidente majore.0232/267.070 Primăria 0232/267.511.413 E-ON Gaz Iasi 0232/441.561 E-ON Distributie Iasi 0232/442.660 10.reducerea impactului asupra sănătăţii populaţiei din jurul amplasamentului. Planul de Urgenţă Externă s-a elaborat de către ISU Iasi în scopul planificării într-o concepţie unitară a măsurilor necesare pentru protecţia vieţii. CET Iasi S. calităţii factorilor de mediu şi integrităţii bunurilor materiale. cu privire la iminenta producerii sau producerea unui incident periculos.0232/443.497 Prefectura 0232/434.773 Inspectoratul Teritorial de Protecţia Muncii 0232/416. Aceasta trebuie să cuprindă îndrumarea de a coopera la orice instrucţiuni sau solicitări din partea serviciilor de urgenţă în momentul accidentului. a planului de actiune externa si a capacitatii de raspuns adecvat la incident se asigura din bugetul propriu al societatii..100.e-mail : secretariat@cet-iasi.C. Publicul va primi informatii specifice referitoare la incident si la conduita pe care trebuie sa o adopte.tel. în mod organizat şi într-o concepţie unitară a măsurilor şi acţiunilor de protecţie şi intervenţie în caz de accident major.1265.0232/267.ro • • • • • • • • • • • CONDUCEREA SOCIETATII 15 .stabilirea procedurilor de acţiune a forţelor de intervenţie din afara amplasamentului. Planul de urgenţă externă se aplică pentru orice situaţie de accident major petrecut în interiorul S.992 .624 .139 Agenţia pentru Protecţia Mediului 0232/215.Echipamentele.pe amplasamentul SC Iasi SA.S.substantele.sub rezerva cerinţelor de confidenţialitate stabilite potrivit legii Informaţii suplimentare pot fi obţinute in conditiile legii: .fax.int.Declansarea procedurilor pentru coordonarea actiunilor externe de rezolvare a situatiilor periculoase la care participa structurile specializate ale serviciilor de urgenta.Detalii asupra sursei de unde pot fi obţinute informaţii suplimentare. Structurile specializate interesate vor primi avertismente rapide.0232/237.583 Garda Naţională de Mediu–Comisariatul Judeţean 0232/410.informarea şi alarmarea oportună a populaţiei. in conformitate cu competentele si atributiile stabilite potrivit dispozitiilor legale. • Purtator de cuvant.tel.precum si pentru procedurile de alerta si de instiintare. în care sunt implicate substanţe periculoase.Resursele financiare necesare pentru punerea in aplicatie. .410.