Cuvânt înainte

Pentru studentul economist, sociologia este nu numai o materie de cultură generală, ci şi o disciplină care contribuie la formarea culturii profesionale. Problemele dintr-o întreprindere, dintr-o bancă, dintr-o bursă, dintr-o administraţie, deşi de natură preponderent economică, îmbracă, totuşi, aspecte sociale şi umane. Descoperirea rolului grupului informal şi al relaţiilor umane într-o organizaţie a revoluţionat managementul. Managementul modern ţine seama de personalitatea indivizilor, de raporturile dintre ei, de delegarea responsabilităţilor, de menţinerea unei bune comunicări în cadrul organizaţiei, de importanţa factorilor psiho-sociali. Conştienţi de necesitatea aprofundării problematicii sociologiei, numeroşi studenţi au elaborat interesante lucrări de licenţă în care şi-au propus găsirea unor rezolvări adecvate problemelor complexe ale realităţii sociale.

Autoarea

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful