3 Laboratoria z UNIX'A WSEiZ 2006 Marcin Borkwoski 1. Na wstepie: 1.

1 W swoim katalogu domowym utworz drzewo katalogow: `-- root |-- etc |-- home |-- usr | |-- bin | |-- local | `-- share `-- var mkdir root root/{etc,home,usr,var} root/usr/{bin,local,share} 1.2 utworz w katalogu root/home puste pliki 1.html 2.html 3.html ... 10.html wseiz30@theta ~ $ cd root/home/ wseiz30@theta ~/root/home $ touch {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}.html 2. Archiwizacja 2.1 Dodaj linki symboliczne i twarde (do plikow 1.html i 2.html) w katalogu rooT wseiz30@theta ~ $ cd root/ wseiz30@theta ~/root $ ln -s home/1.html s1.html wseiz30@theta ~/root $ ln home/2.html h2.html 2.2 Odbierz wszystkim prawo zapisu do pliku 3.html i prawo czytania do pliku 4.h tml wseiz30@theta ~/root/home $ chmod a-w 3.html wseiz30@theta ~/root/home $ chmod a-r 4.html 2.3 spakuj cale drzewo root do archiwum root.zip wseiz30@theta ~ $ zip -r root.zip root/ 2.4 rozpakuj archiwum root.zip jako drzewo katalogow root2, co z prawami i linkami ? wseiz30@theta ~ $ mkdir tmp wseiz30@theta ~ $ mv root.zip tmp/ wseiz30@theta ~ $ cd tmp/ wseiz30@theta ~/tmp $ unzip root.zip wseiz30@theta ~ $ mv tmp/root ./root2 2.5 spakuj katalog root do archiwum root.tar.gz lub root.tar.bz2 wseiz30@theta ~ $ tar -cjf root.tar.bz2 root/ 2.6 rozpakuj root.tar.bz2 do katalogu root2 co z linkami ? wseiz30@theta ~ $ mv root.tar.bz2 tmp wseiz30@theta ~ $ cd tmp/ wseiz30@theta ~/tmp $ tar -xjf root.tar.bz2 wseiz30@theta ~/tmp $ mv root ../root3 2.7 spakuj katalog root z zachowaniem praw dostepu. wseiz30@theta ~ $ tar -cpjf root.tar.bz2 root/ 2.8 zmodyfikuj zawartosc pliku 6.html i stworz archiwum przyrostowe (tylko nowsze pliki) #wseiz30@theta ~/root/home $ cat >> 6.html #wseiz30@theta ~ $ tar -cjf root.inc.tar.bz2 -n tmp/root.tar.bz2

03.3 znajdz wszystkie pliki z prawem x (i tylko pliki) wseiz30@theta ~ $ find root/ -perm +111 -type f 3.07.tar. Wyszukiwanie find 3.5 znajdz wszystkie pliki w katalogu etc(i podkatalogach) nalezace do grupy use rs wseiz30@theta ~ $ find /etc -group users 3.6 znajdz wszystkie pliki w katalogu etc(i podkatalogach) nie nalezace do grupy root wseiz30@theta ~ $ find /etc ! -group root 3.conf i skopiuj je do katalogu root/etc/ wseiz30@theta ~ $ find /etc -name "*.html" 3.06.9 wyswietl zawartosc archiwum wseiz30@theta ~ $ tar -tjf tmp/root.4 znajdz pliki jak wyzej i wyswietl ich pelne dane wseiz30@theta ~ $ find root/ -perm +111 -type f -ls 3.1 nadaj atrybut wykonywalnosci plikom 02 04 06 wseiz30@theta ~/root $ touch {01.2.08} wseiz30@theta ~/root $ chmod a+x 02 04 06 3.conf" -exec cp {} root/etc/ \.04.2 znajdz wszystkie pliki o rozszerzeniu html w drzewie root wseiz30@theta ~ $ find root/ -name "*.05. .7 znalez wszystkie pliki w /etc (i podkatalogach) o nazwie konczacej sie na .02.bz2 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful