ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI FACULTATEA DE MARKETING

1. Programare

Săp t.
1

DATA
18-22.02

TEME & ACTIVITĂŢI Seminar introductiv
Discuţii generale: definiţii, forme şi categorii de turism

DE PREGĂTIT

(ptr. săpt următoare):

- grupele de seminar

2

25.02– 01.03

Sistemul de indicatori ai turismului internaţional,

- studiul de caz 1

Probleme, discuţii, skills practice - aplicaţii pe cazul României 3 04-08.03

Categorii de impact - jocul (Tourism Game) - rolurile al turismului Studiu de caz 1 (Clubbing and Party Tourism)
Discuţii generale: efecte pozitive şi negative ale dezvoltării turismului

4

11-15.03

Categorii de impact al turismului Joc de roluri simulare
Prezentarea şi susţinerea rolurilor; discuţii generale

- studiul de caz 2

5

18-22.03

Determinanţii cererii turistice.

- studiul de caz 3

04 .test .studiul de caz 7 Servicii turistice complementare Studiu de caz 6 (Southwest Airlines) Prezentări de grup. discuţii 6 25-29.studiul de caz 6 9 15-19.04 Distribuţia şi comercializarea în turismul internaţional Studiu de caz 5 (Tripadvisor) Prezentări de grup.studiul de caz 5 Industria hotelieră Studiu de caz 4 (Taj Group of Hotels Branding /Starwood Hotels Innovation through Marketing) Prezentări de grup.04 . discuţii .0405. discuţii . discuţii 10 22-27.studiul de caz 4 7 01. discuţii 8 08-12.04 Imaginea unei destinaţii – branding Studiu de caz 7 (The Abu Dhabi . destinaţiile turistice Studiu de caz 3 (Turkey emerging as a value-based destination) Prezentări de grup.03 Determinanţii ofertei turistice.Tipologia turiştilor Studiu de caz 2 (Medical Tourism in Asia) Prezentări de grup.

2) în seminarul corespunzător.11 29. Criterii de evaluare: .1. Organizare Seminar 1: studenţii se vor organiza în grupe de câte 3-4 persoane Seminarul 2: fiecare grup astfel format va selecta 2 studii de caz pentru pregătire şi prezentare (începând cu studiul de caz nr. selectarea şi repartiţia studiilor de caz se va încheia în seminarul 4.0403. independent de grupurile de lucru.nota pentru prezentarea studiilor de caz se va acorda la nivel de grup .toţi studenţii vor participa la discuţii şi la rezolvarea problemelor . pe baza materialelor disponibile pe site (studiu de caz nr. 1) . Evaluare şi sistem de notare 3. conform programării de mai sus .nota pentru participarea la discuţii va fi individuală Seminar 3: . Seminariile 1 şi 2: .nota pentru participarea la discuţii va fi individuală Seminarul 4 .nota pentru participarea la discuţii la fi individuală Seminariile 5-10: .toţi studenţii vor participa la jocul de roluri şi la discuţiile aferente acestuia .05 Brand/Marketing New Zeeland to the World) Test + Evaluare finală . conform programării de mai sus.examen!!! 2.toţi studenţii vor participa la discuţii.nota pentru discuţiile pe marginea prezentărilor va fi individuală 3.grupele de lucru vor prezenta studiile de caz alese sau repartizate.

Pentru obţinerea notei.examinare continuă (discuţii asupra studiilor de caz ale colegilor. capacitatea de a genera discuţii va fi luată în considerare. alte discuţii) 20% . ca dovadă a îndeplinirii primului criteriu o consultarea unor surse suplimentare de informaţii (în afara cursului şi a studiilor de caz) pentru o înţelegere aprofundată a temelor tratate o abilităţile de prezentare.studii de caz 40% . fiecare membru al grupurilor de lucru trebuie să participe la prezentări . reflectate în reacţiile auditoriului! Evaluarea se va face în special pe baza calităţii prezentărilor orale. Povestirea studiului de caz nu se califică drept prezentare Analiza critică a informaţiilor cuprinse în studiul de caz va fi apreciată (în special dacă reflectă înţelegerea temelor abordate la curs) IMPORTANT! .test 100% .reprezentând 30% din nota finală SUCCES! .o demonstrarea cunoaşterii temelor abordate la curs şi capacitatea de corelare a informaţiilor teoretice (curs) cu cele de ordin practic (studii de caz) o capacitatea de a analiza. Sistem de notare: 40% .Neprezentarea studiilor de caz la data programată are ca efect notarea cu ZERO! 3. explica şi interpreta informaţiile conţinute în studiile de caz.2. joc de roluri.