P. 1
Scriere Creativa Optional

Scriere Creativa Optional

|Views: 9|Likes:
Published by aaddnia
optional engleza
optional engleza

More info:

Published by: aaddnia on Apr 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2014

pdf

text

original

PROGRAMA ŞCOLARĂ PENTRU CLASA A XII A

ARIA CURRICULARĂ: limbă şi comunicare DISCIPLINA OPŢIONALĂ: scriere creativă NOTĂ DE PREZENTARE În elaborarea programei s-au avut în vedere următoarele: - noua structură a sistemului de învăţământ liceal din România - curriculumul parcurs de elevi până în clasa a XIIa - nevoia elevilor de a-şi dezvolta aptitudinile creative, atât pentru a se prezenta la examenul de bacalaureat cât mai bine pregătiţi, cât şi pentru viitor. Prezenta programă urmăreşte îndeaproape programa şcolară pentru clasa a XIIa şi încearcă să dezvolte potenţialul creativ al elevilor, astfel încât aceştia să perceapă timpul alocat acestui opţional ca amuzant, relaxant şi util. Dat fiind faptul că în timpul orelor de curs, elevii nu dispun de suficient timp pentru scriere, opţionalul vine în întâmpinarea acestei nevoi. De asemenea, scrierea creativă se va dovedi utilă şi în dezvoltarea comunicării şi organizaea modului de lucru. Parcursul de învăţare se relizează pe baza unei proiectări didactice care îmbină competenţe şi conţinuturi. Structura programei 1. Competenţe generale – definite ca ansambluri structurate de cunoştinţe şi deprinderi care se formează pe durata întregului an de studiu 2. Valori şi atitudini – ce urmează a fi formate pe întreg parcursul anului şcolar pentru educarea tinerilor în spiritul valorilor europene 3. Competenţe specifice – derivate din competenţele generale corelate cu forme de prezentare a conţinuturilor. Această corelare constituie pivotul programei, care accentuează latura sa pragmatică: devine astfel transparent nu numai ce se învaţă, dar mai ales de ce anume se învaţă anumite cnţinuturi. Competenţe generale 1. Receptarea mesajelor transmise în scris 2. Producerea de mesaje scrise de diferite grade e dificultate Valori şi atitudini manifestaea flexibilitaţii în cadrul schimbului de idei şi în cadrul lucrului în echipă în diferite situaţii de comunicare conştientizarea rolului pe care limba engleză îl are ca mijloc de acces la piaţa internaţională a muncii şi la patrimoniul culturii universale dezvoltarea interesului pentru descoperirea unor aspecte culturale specifice prin receptarea unei varietăţi de texte în limba engleză

tema de lucru (în clasă /acasă) concepută în vederea evaluării . scrisori) . se va avea în vedere ca gradul de dificultate a sarcinilor de lucru să fie sporit. Se va porni de la simplu la complex.inregistrari audio originale .să acopere aceste lacune .observarea sistematică (pe baza unei fişe de observaţii) .portofoliul . un plan etc. dezbateri. Metode de evaluare permit elevilor: . la texte uşoare. un cuvânt etc. redactarea unui text pornind de la o imagine.să identifice lacunele şi cauzele lor . Producerea de mesaje scrise Competenţe specifice redactarea unui text pornind de la informaţiile date într-o schemă.să-şi dezvolte o gândire critică şi creativă . Receptarea mesajelor transmise în scris Competenţe specifice desprinderea semnificaţiei generale a unui mesaj scris desprinderea unor informaţii de detaliu dintr-un mesaj redactat desprinderea ideilor principale dintr-un text de informare Conţinuturi Mesaje e-mail-uri paragrafe povestiri rapoarte recenzii scrisori articole de presă eseuri poezii 2.să participe la propriul proces de învăţate se materializează în: .1. dorinţele şi sentimentele elevilor. critici conform tipului de text redactarea unui text după model Conţinuturi Mesaje e-mail-uri paragrafe povestiri rapoarte recenzii scrisori articole de presă eseuri poezii Sugestii metodologice La alegerea temelor şi textelor pe care se va lucra se va avea în vedere filiera şi domeniul de specializare al clasei. exprimarea de opinii personale argumentate.texte autentice scrise (articole de presă. descrieri.autoevaluarea Elevii vor recepta: . Echilibrarea sarcinilor de lucru se va realiza astfel: la texte dificile se vor stabili sarcini de lucru cu grad mic de dificultate.

filme Elevii vor realiza: . Braşov . G.dezbateri . Oxford University Press Tincu. L.naratiuni -scrisori -eseuri -reportaje . – Essay and letter writing.descrieri . D. 1999. Longman Cory.proiecte în grup Bibliografie Alexander.articole . H. – Redactarea de texte. Aula. – Advanced writing with English in use. 1965. 2006..

cât şi pentru viitor.nevoia elevilor de a-şi dezvolta cunoştinţele din acest domeniu. Prezenta programă urmăreşte îndeaproape programa şcolară pentru clasa a Xia. astfel încât aceştia să perceapă timpul alocat acestui opţional ca amuzant. relaxant şi util.PROGRAMA ŞCOLARĂ PENTRU CLASA A XI A ARIA CURRICULARĂ: limbă şi comunicare DISCIPLINA OPŢIONALĂ: limba engleză contemporană NOTĂ DE PREZENTARE În elaborarea programei s-au avut în vedere următoarele: . atât pentru a se prezenta la examenul de bacalaureat cât mai bine pregătiţi. elevii nu dispun de suficient .noua structură a sistemului de învăţământ liceal din România .curriculumul parcurs de elevi până în clasa a XIa . încercând să ajute la dezvoltarea şi exersarea cunoştinţelor de limbă engleză contemporană a elevilor. Dat fiind faptul că în timpul orelor de curs.

Receptarea mesajelor transmise oral şi în scris cu privire la cunoştinţele teoretice de limbă engleză contemporană 2.timp pentru aprofundarea limbii engleze contemporane. De asemenea.texte de dificultate medie care cuprind informaţii despre elementele de construcţie a comunicării cerute de programa şcolară . Competenţe specifice – derivate din competenţele generale corelate cu forme de prezentare a conţinuturilor.1 desprinderea semnificaţiei generale a unui text teoretic scris 1. Valori şi atitudini – ce urmează a fi formate pe întreg parcursul anului şcolar pentru educarea tinerilor în spiritul valorilor europene 6. opţionalul se va dovedi util şi în dezvoltarea comunicării şi organizaea modului de lucru. Această corelare constituie pivotul programei. Receptarea mesajelor transmise orale şi în scris cu privire la cunoştinţele de limbă engleză contemporană Competenţe specifice 1. Transferul mesajelor în situaţii variate de comunicare Valori şi atitudini manifestaea flexibilitaţii în cadrul schimbului de idei şi în cadrul lucrului în echipă în diferite situaţii de comunicare conştientizarea rolului pe care limba engleză îl are ca mijloc de acces la piaţa internaţională a muncii şi la patrimoniul culturii universale dezvoltarea interesului pentru descoperirea unor aspecte culturale specifice prin receptarea unei varietăţi de texte în limba engleză 1. Competenţe generale 1.2 desprinderea unor informaţii de Conţinuturi . Competenţe generale – definite ca ansambluri structurate de cunoştinţe şi deprinderi care se formează pe durata întregului an de studiu 5. Structura programei 4. dar mai ales de ce anume se învaţă anumite cnţinuturi. opţionalul vine în întâmpinarea acestei nevoi. Parcursul de învăţare se relizează pe baza unei proiectări didactice care îmbină competenţe şi conţinuturi. Producerea de mesaje orale şi în scris adecvate materiei de opţional 3. Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală şi scrisă 4. care accentuează latura sa pragmatică: devine astfel transparent nu numai ce se învaţă.

Se va porni de la simplu la complex.texte de dificultăţi variate care conţin exerciţii ce permit fixarea cunoştinţelor dobândite 3. dorinţele şi sentimentele elevilor.a oferi /a da explicaţii zi .a da informaţii oferirea de răspunsuri la un chestionar – . la cererea partenerului Traducerea unor mesaje funcţionale din limba engleză în limba română şi invers Sugestii metodologice La alegerea temelor şi textelor pe care se va lucra se va avea în vedere filiera şi domeniul de specializare al clasei. Producerea de mesaje orale şi scrise adecvate materiei de opţional Competenţe specifice 2. Metode de evaluare permit elevilor: .să acopere aceste lacune . la texte uşoare.a exprima păreri personale sondaj cu întrebări închise . prospecte domenii cunoscute .2 rezolvarea de exerciţii şi sarcini după model Conţinuturi . Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală şi scrisă Competenţe specifice Conţinuturi dezbateri scurte pe marginea subiectului de .detaliu dintr-un mesaj redactat pentru clasa a XIa 2. Transferul mesajelor în situaţii variate de comunicare Competenţe specifice Conţinuturi Transformarea din vorbirea directă în . Echilibrarea sarcinilor de lucru se va realiza astfel: la texte dificile se vor stabili sarcini de lucru cu grad mic de dificultate.a exprima (dez)acordul 4.să identifice lacunele şi cauzele lor .1 rezolvarea de exerciţii şi sarcini pornind de la informaţiile date 2.Formulare.Tehnici de utilizare a dicţionarului vorbirea indirectă a unor mesaje din . se va avea în vedere ca gradul de dificultate a sarcinilor de lucru să fie sporit.Vorbire Reformularea unor idei emise în cadrul unui dialog printr-un enunţ explicativ mai amplu.

H. Aula. Longman Tincu.. 1995. Puchta.autoevaluarea Bibliografie Gerngross. – Creative Grammar Practice.J. – Limba engleză pentru clasa a Ixa. G. – A Practical English Grammar.tema de lucru (în clasă /acasă) concepută în vederea evaluării . Oxford University Press . Martinet.observarea sistematică (pe baza unei fişe de observaţii) . Pilgrims. A. D. 2005.V.- să-şi dezvolte o gândire critică şi creativă să participe la propriul proces de învăţate se materializează în: .portofoliul . A. Braşov Thomson.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->