“Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη”

Δημήτρης Κάρναβος, Διδάσκων 407/80 Πανεπιστημίου Πειραιώς

Υποψήφιος Διδάκτορας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο .Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη Δημήτρης Κάρναβος MSc Βιώσιμη Ανάπτυξη.

.Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη ΕΚΕ Η εθελοντική δέσμευση επιχειρήσεων σε στρατηγικές που ευνοούν την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. με σχετικές ενέργειες οι οποίες έχουν ως στόχο τη διασφάλιση σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ: α) των εκφραστών της επιχειρηματικής δραστηριότητας β) του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Οι στρατηγικές αυτές εκφράζονται έμπρακτα.

άρα πέρα από τα στενά όρια της οικονομικής λειτουργίας πρέπει να ενδιαφέρονται για την ποιότητα ζωής των διαφόρων ομάδων που επηρεάζονται από τη δράση της .Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη Οι επιχειρήσεις είναι οντότητες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη Ποιους αφορά: ¾Μετόχους ¾Προμηθευτές ¾Εργαζομένους ¾Πελάτες ¾Καταναλωτές ¾ΜΚΟ ¾Τοπική Κοινωνία ¾Δημόσιες Αρχές .

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη • Πρακτική διάσταση • Ηθική διάσταση (Κοινωνικό μέρισμα) o Περιστασιακή και ευκαιριακή προσέγγιση o Συστηματική προσέγγιση .

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη Ενδεικτικοί Τομείς δράσεις 9Ενέργεια 9Απορρίμματα 9Νερό 9Φιλανθρωπία 9Πολιτισμός –Αθλητισμός 9Επικοινωνία .

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη Τομείς Εφαρμογής της ΕΚΕ Ανθρώπινο Δυναμικό Ίσες ευκαιρίες Κοινωνία Περιβάλλον Διαχείριση Περιβαλλοντικών ζητημάτων Παιδεία Υγεία Κατάρτιση Ευαισθητοποίηση Ποιότητα ζωής .

αυτές πρέπει να γίνονται από τον κάθε μέτοχο. . • Εάν χρειάζονται δωρεές. στερεί από το μέτοχο τη δυνατότητα να αποφασίσει ο ίδιος για τη διάθεση του κεφαλαίου του. όχι από την επιχείρηση.Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη Αντιρρήσεις • Η μόνη κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων είναι να αυξάνουν τα κέρδη τους. • Εάν η επιχείρηση κάνει μια δωρεά.

• Μήπως έχουμε «εμπορευματοποίηση» της έννοιας της φιλανθρωπίας. .Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη Προβληματισμοί • Μήπως η διαφήμιση της επιχείρησης είναι ο κυρίαρχος στόχος και το αποτέλεσμα των δράσεων ΕΚΕ αφήνει αδιάφορους τους μετόχους. • Μήπως απώτερος στόχος είναι μόνο η αύξηση του κέρδους της επιχείρησης και η ΕΚΕ ένα ακόμα εργαλείο επίτευξης του. • Οι δράσεις ΕΚΕ συμβάλλουν τελικά στην βιώσιμη ανάπτυξη.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη Συστηματική δράση ≠ Ευκαιριακή προσέγγιση .

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη Βασικές Επιχειρηματικές Τακτικές για τη σωστή διαχείριση του Περιβάλλοντος • Χρησιμοποιείστε ανανεώσιμους φυσικούς πόρους με τρόπο και ρυθμό αειφόρο • Προστατέψτε τη βιοποικιλότητα • Παράγετε προϊόντα ασφαλή. ανθεκτικά. ανακυκλώσιμα με ενεργειακή αποδοτικότητα .

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη • Ανταμείψτε τους εργαζομένους για την ανεύρεση τρόπων παραγωγής και διάθεσης που εξυπηρετούν τις βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές • Συμπεριλάβετε εργαζόμενους. προμηθευτές και μέλη τοπικών κοινωνιών στην ανάπτυξη και αξιολόγηση περιβαλλοντικών τακτικών • Θεσπίστε ετήσια περιβαλλοντική έκθεση. προτείνεται λύσεις και δημοσιοποιείστε τα πορίσματα σε μετόχους. πελάτες. εργαζομένους και ευρύ κοινό • Θέστε ως θέμα κύριας προτεραιότητας την υγιεινή και ασφάλεια του εργαζομένου .

αυξάνουν το μερίδιο της στην αγορά. αποθηκεύουν. βελτιώνουν τα περιθώρια κέρδους. συμβάλλουν δε στην αειφορία του πλανήτη . προσελκύουν τους «καλύτερους» πελάτες και εργαζομένους. ανακυκλώνουν και εναποθέτουν τα προϊόντα σας Συμπέρασμα Οι βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές για το περιβάλλον ανανεώνουν την επιχείρηση.Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη • Βοηθήστε τους πελάτες να χρησιμοποιούν.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful