Proiect de lecţie

UNITATEA DE INVĂŢĂMÂNT : ŞCOALA NR. 1 TOPOLOVENI DATA : 17.04.2008 CLASELE : a II-a A şi a II-a D ARIA CURRICULARĂ: ARTE ŞI TEHNOLOGII SUBIECTUL : SĂRBĂTORILE PASCALE TIPUL LECŢIEI : MIXTĂ DURATA : 45 MIN OBIECTIVE OPERAŢIONALE : O1 : să identifice materialele cu care lucrează; O2 : să denumească etapele de lucru; O3 : să efectueze operaţii simple cu diferite materiale; O4 : să decupeze/să asambleze corect elementele componente ; O5 : să decoreze utilizând elementele de limbaj plastic învăţate; O6 : să fie capabili să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi viaţa cotidiană, valorificând tehnicile de lucru însuşite; O7 : să-şi dezvolte gustul estetic şi imaginaţia creatoare ; O8 : să aprecieze calitatea unui produs fint în funcţie de criterii simple date şi să descopere diferite modalităţi de utilizare a produsului realizat; O9 : să coopereze în realizarea sarcinilor.

STRATEGIA DIDACTICĂ: a) Resurse procedurale : - conversaţia , explicaţia , observaţia dirijată , demonstraţia, aprecierea verbală şi scrisă, lucrul cu fişele,lucrările practice ; b) Resurse materiale: - planşe model , fişe de lucru , postere , carton A4 , acuarele, pensule , foarfece , lipici , creioane colorate , casetofon , coşulete , surprizerecompensă; c) Forme de organizare: - elevi : frontal , individual, grupal; - cadre didactice : team – teaching.

SCENARIUL DIDACTIC .

Se adresează elevilor câteva întrebări despre primăvară.ETAPELE LECŢIEI 1. I1. I1. Se va asigura liniştea în clasă . Sunt aleşi reprezentanţii echipelor ACTIVITATEA ELEVILOR Elevii pregătesc cele necesare desfăşurării lecţiei .( 3-4 întrebări ) I2. -elevii denumesc fiecare obiect desenat şi formează propoziţia : “ Primăvara a venit “ . REACTUALIZAREA CUNOŞTINŢELOR ACTIVITATEA ÎNVĂŢĂTOARELOR “ TEAM TEACHING “ Se vor asigura condiţiile necesare desfăşurării lecţiei . ouă încondeiate -elevii observă lucrările model . ANUNŢAREA TEMEI I2. Cuvântul ce trebuie descoperit este IEPURAŞUL Elevii vor primi ecusoanele cu iepuraşii şi vor fi anunţaţi că vor lucra în această oră pe echipe şi vor realiza lucrări specifice acestei sărbători. CAPTAREA ATENŢIEI 4. Se expune . I1.. Din coşuleţul cu floricele fiecare echipă va alege câte două . Sunt prezentate elevilor modelele lucrărilor pe care le vor I2.răspund la întrebările planşa cu : adresate “Familia -găsesc cuvântul ascuns iepuraşilor” şi se poartăo discuţie legată de sărbătoarea specifică anotimpului primăvara şi seminificaţia ei religioasă ( câteva întrebări ) 3. fiecare grupă primeşte câte un model felicitare coşuleţ . Se expune planşa unde elevii au ca sarcină să descopere propoziţia urmărind fiecare desen.răspund la întrebările adresate -elevii dezleagă ghicitorile I2. . I1.Se expune planşa cu jocul : “ Ouă şi litere “ unde elevii au de descoperit cuvântul ce se poate forma folosind literele de pe ouă . MOMENT ORGANIZATORIC 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful