Kemahiran Berfikir.

PUNCA UTAMA BULI DI KALANGAN PELAJAR AHLI KUMPULAN -AHMAD SHAHRIL BIN SINTAM -EDNA VIANNEY BT. JENIS -KARMILA SUSANTI BT

PPISMP SN 08

Persoalan: Punca utama buli di kalangan pelajar

Kemungkina n Sebab Pelajar senior ingin menunjuk kuasa

Menurut kajian Laman Web, Kebanyakan pelajar yang membulisenior Pelajar adalah pelajarpelajar mahu senior. Junior menuruti arahan dan menghormati Pelajar senior lebih mareka. kuat dan
mempunyai saiz badan yang agak besar berbanding pelajar senior Pelajar junior.

Kemungkina n Bukti

Bukti Sebenar
Pelajar senior merupan pelajar yang lebih tua dan berkuasa. Kebanyakan
pelajar dipukul kerana tidak menuruti arahan senior.

+

+

Kemungkin an sebab itu Tepat/ Tidak Tepat/ Tidak Pasti

mempunyai lebih banyak kawan dan pengaruh Pada tanggapan yang besar. pelajar junior, pelajar
senior merupakan pelajar yang dipercayai oleh guru, oleh itu mereka takut untuk melaporkan perkara sebenar.

Kebanyakan pelajar yang dibuli berbadan Kebanyakan kecil. pelajar dibuli

+

TEPAT

atau dipukul secara beramai-ramai oleh pelajar Pelajar junior tidak berani senior
melaporkan hal sebenar kerana takut tidak dipercayai oleh guru.

+

+

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful