P. 1
raspored_casova_2013_letnji

raspored_casova_2013_letnji

|Views: 0|Likes:
Published by Nokti Akril

More info:

Published by: Nokti Akril on Apr 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/23/2013

pdf

text

original

RASPORED ČASOVA ZA LETNJI SEMESTAR 2012/2013

I GODINA SMER M0, M1 PONEDELJAK 8-11 sala 65 Analiza 1, Lj. Gajić (P) 11-14 sala 65 Algebra 2, G. Vojvodić (P) 14-16 bio Engleski 2 (produţni), Lj. Kneţević (P) (izb) 16-18 bio Engleski 2 (produţni), Lj. Kneţević (P) (izb) UTORAK 8-10 bio Engleski 2 (poĉetni), Lj. Kneţević (P) (izb) 730-945 rc 10 Programiranje 2, D. Todorić (V) (I grupa) (izb) 1000-1215 rc 10 Programiranje 2, D. Todorić (V) (II grupa) (izb) 12-14 sala 62 Analitiĉka geometrija, N. Pušić (V) (II grupa) 11-14 sala 63 Analiza 1, Lj. Gajić (V) (I grupa) SREDA 14-17 sala 62 Algebra 2, I. Grković (V) (II grupa) 14-17 sala 63 Algebra 2, B. Bašić (V) (I grupa) 17-20 sala 62 Analiza 1, N. Moraĉa (V) (II grupa) 17-19 sala 63 Analitiĉka geometrija, I. Vojnović (V) (I grupa) ĈETVRTAK 12-14 sala 65 Sociologija, D. Koković (P) (izb) 14-16 sala 65 Analitiĉka geometrija, N. Pušić (P) 16-18 sala 65 Programiranje 2, Đ. Herceg (P) II GODINA SMER M0, M1 PONEDELJAK 8-1115 rc 10 Numeriĉka analiza 1, N. Krklec-Jerinkić (V) (I grupa) 14-17 sala 65 Osnovi geometrije 2, V. Petrović (P) 17-20 sala 61 Osnovi geometrije 2, B. Bašić (V) (II grupa) UTORAK 1645-20 rc 10 Numeriĉka analiza 1, K. Vla-Panić (V) (II grupa) 17-20 sala 64 Kompleksna analiza, M. Ţigić (V) (I grupa) SREDA 14-17 ĉit Kompleksna analiza, N. Moraĉa (V) (II grupa) 17-20 sala 65 Kompleksna analiza, A. Takaĉi (P) PETAK 9-12 sala 63 Osnovi geometrije 2, B. Bašić (V) (I grupa) 12-14 sala 65 Numeriĉka analiza 1, D. Herceg (P)

III GODINA SMER M0, M1 PONEDELJAK 9-12 sala 61 Verovatnoća, D. Rajter-Ćirić (P) 13-15 sala 62 Kombinatorna geometrija, A. Slivkova (V) 15-17 sala 62 Kombinatorna geometrija, O. Bodroţa-Pantić (P) UTORAK 11-14 sala 60 Funkcionalna analiza, S. Pilipović (P) 14-17 sala 60 Funkcionalna analiza, M. Kurilić (V) 17-19 ĉit Verovatnoća, S. Dimitrijević (V) SREDA 945-13 rc 01 Teorija automata, I. Dolinka (P+V) (izb) PETAK 12-14 sala 61 Teorija brojeva, I. Dolinka (P) 14-16 sala 61 Teorija brojeva, B. Bašić (V) 16-19 A1 bio Pedagogija, ______(P)

IV GODINA SMER A1, M0 Napomena: predmete pogledati kod MA i MB smerova

25.2.2013 15:48

A. Jungabel (V) (I grupa) UTORAK 14-17 sala 64 Kompleksna analiza. Desnica (V) (II grupa) 12-15 sala 61 Verovatnoća. G. M. Štajner-Papuga (V) (I grupa) 11-14 sala 61 Metriĉki i normirani prostori. A.2013 15:48 . Kapor (V) (TM) 16-19 sala 62 Metriĉki i normirani prostori. D. Bodroţa-Pantić (P) SREDA 8-11 sala 65 Numeriĉke metode linearne algebre 1. Kurilić (P) 25. Zarin (P) ĈETVRTAK 8-1115 rc 01 Finansijska matematika 1. I. A. Malešević (P) (MF) (izb) ĈETVRTAK 945-1115 rc 10 Poslovna informatika. Vojvodić (P) UTORAK 8-10 bio Engleski 2 (poĉetni). Kneţević (P) (izb) 14-17 sala 63 Algebra 2. Todorić (V) (II grupa) PETAK 800-1115 rc 10 Finansijska matematika 1. N. Vojnović (V) (II grupa) 14-18 sala 64 Analiza bilansa. Kapor (P) (TM) 14-18 sala 60 Teorijska mehanika. Đ. O. D. B. Pavlović (V) (I grupa) 17-20 sala 65 Algebra 2. Radojev (V) (III grupa) II GODINA SMER M2 PONEDELJAK 8-10 sala 62 Kompleksna analiza. Revizija. Z. D. M.2. Lj. Koković (P) (izb) 14-16 ĉit Programiranje 2. M. I. Z. E. Kapor (P) (TM) 11-14 sala 65 Statistika. Šobot (V) (I grupa) 17-20 sala 63 Analiza 1. Lj. A. Mikalaĉki (V) (MF) (I grupa) 1130-13 rc 10 Poslovna informatika. Kostić (V) (II grupa) III GODINA SMER M2 PONEDELJAK 9-11 fizika Termodinamika. Vojnović (V) (II grupa) SREDA 14-17 sala 65 Analiza 1. H. G. E. M. K. Herceg (P) (MF) PETAK 8-10 fizika Termodinamika. Rajter-Ćirić (P) ĈETVRTAK 8-12 sala 65 Numeriĉke metode linearne algebre 1. Lozanov-Crvenković (P) 14-17 sala 62 Metriĉki i normirani prostori. N. Todorić (V) (I grupa) 1845-21 rc 10 Programiranje 2. Pavlović (P) 17-20 POLJ p5 Finansijska matematika 1. Radojev (V) (I grupa) 1130-1445 rc 10 Finansijska matematika 1. A. D. O. Mikalaĉki (V) (MF) (II grupa) 1315-1445 rc 10 Poslovna informatika. S. Kneţević (P) (izb) 17-20 sala 65 Algebra 2. Kneţević (P) (izb) 16-18 bio Engleski 2 (produţni). Spahić (P+V) (MF) UTORAK 10-11 fizika Termodinamika. Perišić (V) (TM) 17-20 POLJ p5 Diskretna matematika. Herceg (P) (TM) 16-1830 rc 10 Programiranje 2. D. Simić (P+V) (TM) 15-21 ĉit.I GODINA SMER M2 PONEDELJAK 14-16 bio Engleski 2 (produţni). A. Z. Ţigić (V) (I grupa) 14-1630 rc 10 Statistika. Bodroţa-Pantić (V) (II grupa) PETAK 10-14 sala 62 Numeriĉke metode linearne algebre 1. Lj. Vla-Panić (V) (II grupa) 12-14 sala 65 Sociologija. V. Lj. Mikalaĉki (V) (MF) (III grupa) 18-20 sala 65 Poslovna informatika Đ. M. D. I. Perišić (P) (TM) 10-13 sala 62 Diskretna matematika. G. Desnica (V) (II grupa) SREDA 8-1030 rc 10 Statistika. Cvetković (P) 11-14 sala 65 Verovatnoća. V. Krklec Jerinkić(V) (I grupa) 12-15 sala 62 Diskretna matematika. Kostić (V) (I grupa) 9-12 sala 60 Verovatnoća. Slivkova (V) (II grupa) 14-17 sala 65 Analiza 1.

Štrboja (V) (RN) 17-20 POLJ p5 Finansijska matematika 1. Ivanović (P) (RN) 16-17 sala 63 Programski jezici. G. M. I. A. M. Komlenov (V) (RN) 17-20 sala 63 Diskretna matematika 2. Lj. D. Komlenov (V) (IT) (II grupa) 16-17 sala 60 Softverski praktikum 2. Šešelja (P) (IT) II GODINA SMER IT. I. Radojev (V) (RN) ĈETVRTAK 9-11 sala 61 Operativni sistemi 2. I. Lj.2013 15:48 . M. N. Budimac (P) 17-20 sala 62 Algebra za informatiĉare. Slivkova (V) (RN) PETAK 14-17 POLJ p2 Stukture podataka i algoritmi 1. D. D. Z. Tešendić (V) (IT) 1315-1445 rc 10 Organizacija raĉunara. M. RN PONEDELJAK 14-17 sala 61 Raĉunarska grafika 1. Tešendić (P) (IT) 13-14 sala 63 Objektno-orijentisano programiranje 2. Ţ. Jungabel (V) (izb) PETAK 8-10 sala 65 Organizacija raĉunara. Vidaković (P) (IT) 10-12 sala 65 Raĉunarske mreţe. RN PONEDELJAK 14-16 bio Engleski 2 (produţni). E. Radovanović (P) (izb) ĈETVRTAK 14-16 sala 63 Programski jezici. Mitrović (V) (izb) 14-17 sala 63 Formalni jezici i automati. B. IT izrada diplomskog rada 25. B. S. Radovanović (P) UTORAK 8-10 bio Engleski 2 (poĉetni). Racković (P) (IT) 14-16 sala 60 Objektno-orijentisano programiranje 2. Mijatović (P+V) (IT) (izb) 10-13 sala 64 Osnovi algebre. Kurbalija(P) SREDA 1045-1400 rc 10 Finansijska matematika 1. G. V. RN PONEDELJAK 10-11 sala 63 Baze podataka 2. Đ. Kurbalija (P+V) 17-20 POLJ p2 Algebra za informatiĉare. Lj. Kneţević (P) (izb) 15-18 sala 63 Analiza 2. B. Komlenov (V) ( IT. Mudrinski (V) (IT) (II grupa) 17-20 ĉit Osnovi algebre. Ţ. D. Radojev (V) (izb) 14-17 sala 61 Analiza 2. Šešelja (P) (RN) 14-15 sala 60 Uvod u elektronsko poslovanje. D. Marković (V) (IT) (I grupa) 17-20 sala 64 Algebra za informatiĉare. Dimić-Surla (P+V) (IT) SREDA 800-930 rc 01 Numeriĉka analiza. Z. M. Vidaković (V) (IT) 1130-1300 rc 10 Raĉunarske mreţe. I. Kneţević (P) (izb) 10-11 sala 65 Softverski praktikum 2. Herceg (P) (RN) IV GODINA SMER RN. Z. Tošić (V) (IT) 18-20 sala 60 Diskretna matematika 2. P.I GODINA SMER IT. RN) (I grupa) 15-16 sala 60 Uvod u elektronsko poslovanje. H. Ţ. Budimac (P) (IT) 11-12 sala 61 Operativni sistemi 2. Mašulović (P+V) (RN) UTORAK 8-11 sala 60 Informacioni sistemi 2. J. V. E. M. Zarin (P) (izb) ĈETVRTAK 8-12 sala 62 Osnovi digitalne elektronike. D. Bošnjak (V) (RN) SREDA 12-14 sala 62 Baze podataka 2.2. Madaras-SilaĊi (P) (RN) 11-13 sala 15 Linearna algebra. Grković (V) (RN) 17-20 sala 63 Linearna algebra. Bošnjak (P) (RN) III GODINA SMER IT. Pribela (V) (IT) PETAK 800-1030 rc 01 Numeriĉka analiza. R. Mašulović (P) (izb) UTORAK 8-11 sala 63 Formalni jezici i automati. Pap (P) (RN) 18-20 POLJ amf Uvod u elektronsko poslovanje. Mašulović. Kneţević (P) (izb) 16-18 bio Engleski 2 (produţni).

S. Dimitrijević (V) (I gr. Luţanin (V) (MF) (2. Takaĉi (P+V) (izb) 9-11 sala 64 Statistiĉko modeliranje. S. Grulović (P+V) (izb) 15-17 sala 62 Univerzalna algebra. S. S. Grulović (P+V) (TM) 16-19 A1 bio Pedagogija. S. D. Budimac (P) (NI) MASTER SMER MB PONEDELJAK 8-10 rc 59/III Statistiĉko modeliranje. Herceg (P) (II g) 15-19 sala 61 Teorija skupova. Pap (P) (MF) (izb) 1415-1645 rc 10 Numeriĉke metode linearne algebre 2. Z. Šobot (P+V) (izb) 17-20 sala 61 Aktuarska matematika. Lozanov-Crvenković (V) (izb) 11-15 sala 63 Teorija osiguranja. Z. Z. D. D. M. S. T. Luţanin (P+V) (MF) 17-20 sala 60 Aktuarska matematika. Škrbić (P) (izb) (RN) 14-16 rc 59 Obrazovni softver. Lozanov-Crvenković (V) (izb) 10-12 sala 60 Metodiĉki praktikum. Konjik (P+V) (izb) 17-19 sala 62 Metodiĉki praktikum. Pap (V) (MF) (izb) 12-14 sala 64 Teorija odluĉivanja. Pribela (SI) (V) Konsultacije/blokovska nastava iz ostalih predmeta u dogovoru sa predmetnim nastavnikom 25. Herceg (V) (II g) 1130-1445 rc01 Numeriĉko rešavanje jednaĉina. P.) 13-17 sala 64 Matematiĉki modeli u ekonomiji. Đ.2. S. Ostojić (P+V) (MF) (izb) 12-15 sala 64 Teorija informacije i kodiranja. Nedeljkov (P+V) (TM) 800-930 rc 10 Metodika nastave matematike 2. E. I. B. Zarin (P+V) (izb) (1.) UTORAK 8-10 sala 15 Seminar iz modeliranja. Lozanov-Crvenković (P) (izb) 13-17 sala 15 Teorija algoritama. N. Paunić (P) ĈETVRTAK 17-20 rc 59/I Strukture podataka i algoritmi 3. Z. Dimitrijević (V) (II gr. D. P. M.) ĈETVRTAK 8-12 sala 15 Jednaĉine matematiĉke fizike.MASTER SMER MA PONEDELJAK 8-10 rc 59/III Statistiĉko modeliranje. Paunić (P) (II g) 17-21 sala 62 Školska praksa. Z. Marković (V) (izb) PETAK 14-18 sala 60 Algebra 4. Đapić (V) (TM) SREDA 10-12 sala 15 Teorija odluĉivanja. Nedeljkov (P+V) (TM) (II gr. Seleši (V) 14-17 geo S3 Psihologija obrazovanja. Mudrinski (V) (izb) 12-14 fiz Fizika 2. Zarin (P+V) (NM) 10-12 sala 63 Metodika nastave matematike 2. P. N. ______(P) (NM) MASTERA SMERA IA PONEDELJAK 10-12 rc 59/I Strukture podataka i algoritmi 3. S. Lukić (P) (izb) 11-13 sala 64 Univerzalna algebra. polovina semestra) 1630-1800 rc 10 Matematiĉki modeli u ekonomiji. Pilipović (P) 12-14 sala 60 Mera i integral. pol) MASTERA SMERA IB ĈETVRTAK 12-14 rc 59/3 Integracija sistema. Marković (P) (izb) 12-14 sala 61 Nacrtna geometrija. S. V. Jovanović (P+V) ĈETVRTAK 8-12 sala 15 Jednaĉine matematiĉke fizike. Seleši (P) (MF) (izb) 17-20 sala 15 Teorija informacije i kodiranja. H. Lozanov-Crvenković (P) (izb) 10-14 sala 64 Diferencijalna geometrija. M. Kostić (P) 1630-1800 rc 10 Seminarski rad B/ C. Đapić (P) (TM) 1500-1730 rc 10 Numeriĉke metode linearne algebre 2. Z. Tošić (V+PRV) PETAK 11-14 sala 60 PRIS. M.2013 15:48 . Crvenković (V) (izb) SREDA 8-10 sala 60 Nacrtna geometrija. N. D. S. Z. A. Crvenković (V) (II g) UTORAK 8-10 sala 64 Statistiĉko modeliranje. P. H. Seleši (V) (MF) (izb) PETAK 14-16 sala 62 Numeriĉke metode linearne algebre 2. Z. E. Pušić (V) (NM) 10-12 sala 60 Mera i integral. Đ. Pušić (P) (NM) 13-16 rc 01 Istorija matematike. Budimac (SI) (P) 14-15 rc 59/3 Integracija sistema.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->