P. 1
Politica Comerciala Vamala

Politica Comerciala Vamala

|Views: 11|Likes:
pentru materia Comert Intern si International
pentru materia Comert Intern si International

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Andrei-Alexandru Tolovici on Apr 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2014

pdf

text

original

Definirea politicii comerciale şi obiectivele acesteia

Politica comercială este o parte componentă a politicii economice generale a unui stat, parte care vizează sfera comerţului şi a relaţiilor economice externe.
Politica economică reprezintă ansamblul mijloacelor prin care un guvern urmăreşte să reglementeze şi să influenţeze situaţia economică şi dezvoltarea pe termen lung a unei ţări.

În ţările dezvoltate, politica economică (şi prin aceasta şi politica comercială) este orientată spre atingerea următoarelor obiective:
• Menţinerea unui grad cât mai ridicat şi stabil de ocupare a forţei de muncă, deci un şomaj cât mai scăzut (se folosesc politici monetare şi fiscale menite să menţină un nivel cât mai ridicat al CERERII şi de evitare a RECESIUNII). • De a asigura o creştere economică cât mai susţinută şi, pe această bază, o creştere a standardului de viaţă la nivel naţional (investiţiile, dezvoltarea şi modernizarea producţiei etc.).

creşterea preţurilor interne nu devansează creşterea preţurilor din ţările partenere în relaţiile comerciale). . atragerea de investiţii străine.– Stabilitatea balanţei de plăţi externe prin promovarea exporturilor. – Alte obiective urmărite: –mai bună distribuţie a venitului naţional prin sistemul de impozite. controlul importurilor. valutară etc. politica financiară. subvenţii etc.. –se află în corelaţie cu controlul inflaţiei şi echilibru BPE (se menţine dacă. –reducerea situaţiei de monopol a unor mari companii.

) în scopul derulării comerţului exterior. financiar. politica comercială include totalitatea reglementărilor adoptate de către stat (caracter: juridic. bancar. administrativ. fiscal. al promovării schimburilor comerciale cu alte state şi protejării economiei naţionale de concurenţă străină. valutar etc. întrucât nu este posibilă promovarea simultană a tuturora şi în acelaşi grad. bugetar. Ca parte a politicii economice. .Problema esenţială a politicii economice promovate de orice stat este aceea de CORELARE şi ECHILIBRU între diferitele componente şi obiective vizate.

.Pe termen lung. – de protejare a economiei naţionale. Rezultă că politicii comerciale îi revin două funcţii: – de promovare a relaţiilor comerciale externe. principalul obiectiv al politicii comerciale a oricărui stat este de a stimula creşterea economică naţională la adăpost de concurenţă străină.

precum: – perfecţionarea structurii schimburilor comerciale externe.Pe termen scurt şi mediu. – modificări în orientarea geografică a comerţului exterior. – restrângerea importurilor cu anumite produse sau grupe de produse. . politica comercială poate urmări obiective care derivă din cele pe termen lung. – stimularea exporturilor cu anumite produse sau grupe de produse.

– îmbunătăţirea raportului de schimb.– protecţie accentuată pentru unele sectoare economice faţă de concurenţa străină. . – menţinerea echilibrului general al balanţei comerciale. – încasări la bugetul statului. ca parte a BPE.

cucerirea de noi surse de aprovizionare cu materii prime. . prin intermediul politicilor comerciale promovate. .menţinerea şi cucerirea unor pieţe externe de desfacere.stimularea dezvoltării ramurilor strategice din economia lor naţională etc. . .Ţările dezvoltate economic urmăresc.

Ţările în curs de dezvoltare urmăresc şi situează în centrul politicilor comerciale: .valorificarea superioară a resurselor naţionale. .dezvoltarea industriei prelucrătoare. .reducerea dependenţei de unele importuri. . .specializarea unor industrii pentru export etc.

 Politica comercială LIBERSCHIMBISTĂ un comerţ internaţional fără obstacole. curent aplicat de ţările ce au beneficiat primele de procesul industrializării. există trei tipuri de politică comercială:  Politica comercială AUTARHICĂ o stare de izolare economică şi orientarea spre interior.• În plan teoretic.  Politica comercială PROTECŢIONISTĂ când se vizează restricţionarea accesului produselor străine pe piaţa naţională. ignorându-se avantajele REI. .

sănătate publică. cu rezerva ca aceste măsuri protecţioniste să fie temporare şi nediscriminante faţă de toate ţările partenere.În plus. – sau cazul unui deficit accentuat în BPE. etc. se admit ca măsuri protecţioniste aplicabile în relaţiile dintre state: – diverse motive de securitate naţională.. protecţia mediului ambiant. pe plan internaţional. .

) şi în general pe plan internaţional. sau pentru industriile noi din ţările dezvoltate.Cel puţin principial.. la nivelul unor organisme internaţionale (GATT. . în noile state independente. acestea se consideră ca fiind în afara regulilor de derulare a comerţului internaţional. iar în caz de aplicare de astfel de măsuri diferite de protecţie.faţă de acele ţări (colectiv) care fac exporturi la preţuri de dumping sau când aceste exporturi sunt masive şi prejudiciază grav o industrie naţională în ansamblu. . nu se admit ca fiind corecte alte măsuri de protecţie. UNCTAD etc. până când aceste industrii ajung la maturitate.se admit măsuri protecţioniste pentru acele industrii (sectoare) care sunt în faza de început a dezvoltării lor. .

– Astfel.• Politica comercială prezintă o serie de particularităţi. dacă se analizează comparativ cu celelalte componente ale politicii economice. sesizăm două aspecte: . în afară de o sferă de cuprindere diferită a celor două.

iar alte state pot lua măsuri de contracarare. deci consecinţele măsurilor de politică comercială sunt mai greu de anticipat. atunci când le sunt afectate interesele lor. . 1948.# politica economică generală se aplică pe teritoriu ţării respective.rezultă că trebuie să se urmeze anumite reguli convenite între state (mai ales cele statuate în cadrul Acordului General pentru Tarife şi Comerţ/GATT. devenit în prezent ORGANIZAŢIA MONDIALĂ A COMERŢULUI). pe când politica comercială vizează în mare măsură relaţia cu alte state. .

gradul de dezvoltare economică şi . factori specifici pieţei mondiale. domeniul de aplicare al politicii comerciale este mai fluent şi influenţat de un număr de factori mai mare (decât cel al politicii economice). efectul politicii comerciale fiind mai puţin cert şi mai greu de evaluat decât cel al măsurilor de politică economică generală.gradul de dependenţă a acelei ţări faţă de piaţa externă.  acest efect este dependent de: . . .potenţialul economic.

în practica curentă a schimburilor comerciale. ţările lumii pot recurge. ONU şi alte organisme internaţionale. – Aplicarea unor astfel de instrumente/măsuri asigură protecţia dezvoltării economiilor naţionale fără a fi supuse confruntării directe cu practicile concurenţiale externe. .• Oficial. UNCTAD. în limita acordurilor cuvenite. la o serie de instrumente concrete de materializare a politicilor lor comerciale. – Recursul la instrumentele de materializare a politicilor comerciale ale statelor trebuie însă să nu exceadă PRINCIPIILE/REGULILE negociate şi convenite sub egida OMC.

În esenţă. instrumentele de politică comercială sunt: • se vizează restrângerea importurilor – INSTRUMENTE TARIFARE – INSTRUMENTE NETARIFARE • se vizează impulsionarea exporturilor – INSTRUMENTE PROMOŢIONALE ŞI DE SIMULARE .

Politica vamală .

trebuie definită politica vamală. respectiv acele norme legale cu privire la: . care reprezintă o componentă a politicii comerciale a unui stat.Taxele vamale Pentru a se prezenta modalitatea de utilizare concretă a instrumentelor tarifare. Politica vamală include totalitatea dispoziţiilor legale privind intrarea şi ieşirea în/din ţară a mărfurilor.

• plata taxelor vamale (impunerea vamală). • controlul mijloacelor de transport cu ocazia trecerii frontierei de stat.• controlul mărfurilor cu ocazia trecerii frontierei de stat. • îndeplinirea formalităţilor vamale. .

percepute prin intermediul tarifului vamal. • Plata taxelor vamale. sau impunerea vamală îndeplineşte trei funcţii: .• Instrumentul principal de realizare a politicii vamale este tariful vamal în care se prevăd mărfurile supuse impunerii vamale şi cuantumul de taxe percepute.

statele pot negocia concesii vamale reciproce sau nereciproce). deoarece taxa vamală la import va ridica preţul produsului importat care devine mai puţin competitiv faţă de cele indigene). •  de negociere (pentru a stimula schimburile comerciale.•  fiscală (este o sursă de venit la bugetul statului). . •  protecţionistă (se protejează economia naţională sau sectoare ale acesteia.

se plătesc de firma importatoare dar în final se includ în preţ şi se suportă de consumatorul final. .• Taxele vamale sunt impozite indirecte percepute de către stat asupra mărfurilor atunci când acestea trec graniţa vamală a ţării. • Se pot clasifica după patru criterii: – După tipul operaţiei sau obiectivul impunerii vamale: • taxe vamale de import care se aplică mărfurilor importate. – sunt un puternic mijloc de protecţie a economiei naţionale şi au cea mai largă răspândire.

porturile etc. depozitele.). se aplică pentru unele produse de bază în vederea stimulării prelucrării la intern (venituri suplimentare la buget). • taxe vamale de tranzit: asupra mărfurilor străine aflate în tranzit pe teritoriu vamal al ţării respective (în prezent au o importanţă mai modestă. . deoarece se încurajează tranzitul pentru a folosi infrastructura.• taxe vamale de export: au aplicabilitate limitată.

pentru venit suplimentar la buget. – taxe cu orientare fiscală.• După scopul pentru care se instituie taxa vamală: – taxe cu o orientare protecţionistă (de regulă au nivel mai ridicat). .

• unele ţări au instituit dreptul de preemţiune: dreptul statului de a cumpăra marfă importată. percepute ca o cotă procentuală din valoarea vamală a mărfurilor • din punct de vedere tehnic sunt simplu de aplicat dar în condiţiile fluctuării preţurilor mondiale se poate pierde efectul protecţionist.• După modul de percepere al taxelor vamale. percepute pe unitatea fizică de marfă importată (x lei/tona cărbune). uneori importatorul declară în vamă preţuri mai mici decât cele reale. dacă organele vamale constată că preţul facturat este mai mic decât cele efectiv plătit de importator. – “ad valorem”. • în plus. . acestea sunt: – specifice.

stabilite de stat în mod independent şi nu pe baza unor înţelegeri cu alte state. ca o combinaţie a primelor două categorii.– mixte. când pe lângă taxa “ad valorem” se percepe. • După modul de fixare de către stat. taxele vamale pot fi: – taxe vamale autonome. . şi o taxă specifică. temporar. atunci când faţă de statele respective nu se aplică clauza naţiunii celei mai favorizate şi nu sunt convenţii reciproce.

.În cazul unor astfel de taxe. sunt răspândite în ţările dezvoltate şi au nivele foarte ridicate. sunt prevăzute trei nivele: • maxime • intermediare • minime Taxele autonome permit discriminarea în politica comercială promovată faţă de un stat sau altul.

sunt mai reduse ca cele autonome şi fac obiectul negocierilor tarifare în cadrul GATT (OMC). • taxe vamale preferenţiale: au un nivel mai redus. . deoarece se aplică doar faţă de anumite state pentru toate mărfurile sau anumite mărfuri importate. uneori zero (comparativ cu alte taxe vamale) şi constituie o derogare de la aplicarea normelor internaţionale.• taxe vamale convenţionale (contractuale) care se adoptă de stat prin înţelegere cu alte state pe baza acordurilor comerciale încheiate.

. peste cele obişnuite. acest din urmă tip de taxe se regăsesc ca: – taxe vamale antidumping (taxe vamale suplimentare percepute de stat. pentru a anihila efectele exportului la preţ de dumping sau al dumpingului valutar practicate de o anumită ţară la un moment dat). care se aplică ca răspuns la politica comercială neloială a altui stat.• taxe vamale de retorsiune (răspuns).

. • Taxele vamale de retorsiune se pot aplica numai după ce a avut loc o anchetă prin care se dovedeşte politica comercială neloială promovată de un anume stat.– taxe vamale compensatorii: se percep de stat asupra unor importuri ce provin din ţări care subvenţionează exportul unor produse sau acordă prime de export (vor compensa diferenţa). » netarifară. – Acest fapt conferă taxelor de retorsiune o dublă natură: » tarifară.

tariful vamal este un catalog în care sunt nominalizate toate produsele supuse impunerii vamale şi mărimea taxelor vamale percepute pe fiecare produs sau grupă de produse. În conţinut. .Tariful vamal În tariful vamal se prevăd mărfurile supuse impunerii vamale şi cuantumul taxelor percepute pe fiecare marfă.

finite). semifabricate. – alfabetic.• Clasificarea mărfurilor în cadrul tarifului vamal se poate face: – după originea mărfii (produse vegetale. – funcţie de gradul lor de prelucrare (materii prime. animale. minerale). – combinat. .

diferenţiat pe produse şi ţări de provenienţă (CNF etc. care au o singură coloană de taxe vamale pentru toate mărfurile (specific ţărilor în curs de dezvoltare). . doar tariful vamal. ca unic instrument de realizare a politicii de protecţie a pieţei interne. care cuprind două sau mai multe coloane de taxe vamale.).În practica internaţională întâlnim: • tarife vamale simple. – La nivel GATT (OMC) se admite. • tarife vamale compuse.

. . . deoarece aceiaşi modificare a taxei vamale poate antrena reacţii diferite ale cererii de import de la o ţară la alta.Există un număr mai mare de factori care conferă o anume intensitate protecţiei reale antrenate de o anumită taxă nominală prevăzută în tarif.Comparaţia tarifară este dificilă.Efectul protecţionist al taxelor vamale Simpla comparare cantitativă a taxelor vamale nu este suficientă pentru a aprecia intensitatea acţiunii acestor taxe ca instrument de protecţie.

trebuie să distingem între : • rata nominală de protecţie (X % din tarif). . RPE – măsoară sporul de valoare nou creată pe unitate de produs în condiţiile aplicării tarifului vamal. se detaşează ca importanţă ponderea pe care o deţine valoarea adăugată (manopera) în preţul final al produsului exportat (importat).• Dintre aceşti factori. faţă de aceiaşi valoare nou creată pe unitatea de produs în condiţiile lipsei tarifului vamal. Rata efectivă de protecţie (sau rata protecţiei efective) se referă la protecţia obţinută pentru valoarea nou creată în ţară (manopera). – Aşadar. • rata efectivă de protecţie.

• De regulă. RPE sau protecţia efectivă se calculează după relaţia: .

structura costului 50% manoperă ( valoarea nou creată) şi 50% materii prime: Rezultă că protecţia nominală de 10% impusă asupra produsului finit se va repartiza doar asupra valorii nou create de 50 $ şi-i asigură o protecţie efectivă de 20% (deci dublă). se încurajează importul de lemn neprelucrat şi se descurajează importul de mobilă. prin aplicarea Tnf. Prin mărirea preţului de import de la 100$ la 110 $ se permite ţării importatoare. să plătească 60 $ pentru forţa de muncă faţă de 50 $ în absenţa tarifului vamal. CONCLUZIONÂND. . Tnm = 0%.Exemplu: Pentru un import de mobilă în valoare de 100 $/buc: Tnf = 10%.

o anumită legislaţie vamală. discutăm despre: . • De regulă. • Astfel. teritoriul vamal coincide cu teritoriul naţional. dar sunt şi situaţii (numeroase azi) când teritoriul vamal este mai mare sau mai mic ca cel naţional.Teritoriul vamal – Teritoriul vamal este teritoriul pe care se aplică un anumit regim vamal.

. – când statele hotărăsc ca anumite porturi.• Extinderea teritoriului vamal. care va îngloba teritoriul statelor participante. – când două sau mai multe state convin să formeze împreună o uniune vamală. • Restrângerea teritoriului vamal. zone sau localităţi să fie exceptate de la aplicarea regimului vamal obişnuit.

• Extinderea: – Un efect parţial (incomplet) al extinderii teritoriului vamal este zona de liber schimb. . când se liberalizează comerţul între ţările membre. • Efectul de bază (complet) al extinderii este Uniunea Vamală: statele membre liberalizează comerţul între ele dar instituie şi o politică comercială comună faţă de terţi (exemplu fundamental este CEE).AELS). dar fiecare stat va aplica o politică comercială şi tarif vamal propriu faţă de terţi (ex.

ce presupune înlocuirea surselor mai eficiente de furnizare dar aflate în afara uniunii.deturnarea de comerţ (numită şi creare externă de comerţ sau deturnare negativă). mai puţin avantajoase sub aspectul costului. ce presupune apariţia de noi fluxuri comerciale în interiorul uniunii vamale. . însă care devin artificial mai competitive în urma eliminării taxelor vamale în schimburile reciproce dintre statele ce formează uniunea. .crearea de comerţ. cu alte surse interne uniunii.• În legătură cu uniunea vamală s-au introdus noţiunile de: . fluxuri care înlocuiesc sursele de aprovizionare mai puţin eficiente din interiorul sau exteriorul uniunii cu altele mai avantajoase din punct de vedere al costului de producţie.

în România)..Porturi franco. de exemplu. Sulina. . indiferent de origine.Restrângerea: • Această restrângere a teritoriului vamal se realizează prin înfiinţarea pe teritoriul naţional de: . în care se permite intrarea şi ieşirea de mărfuri. fără a fi supuse impunerii vamale şi regimului vamal obişnuit (se pot înfiinţa în port şi firme de producţie etc.

fără a plăti taxe vamale. se exceptează de la regimul vamal şi se va bucura de aceleaşi privilegii ca portul franco. pe anumite perioade. • Antrepozite vamale şi depozite: în care se pot păstra mărfuri importate. . dar se plătesc taxe de antrepozitare.• Zone libere: când o suprafaţă limitată. situată pe trasee comerciale.

POLITICA COMERCIALĂ NETARIFARĂ .

. statele aplică un complex de măsuri şi reglementări pentru a proteja piaţa internă de concurenţa străină. – uneori acestea devin obstacole mai mari în calea importului decât taxele vamale prevăzute în tariful vamal (chiar de nivel ridicat).• În afara tarifului vamal. – sunt identificate circa 2000 de astfel de obstacole netarifare care pot urmări marfa importată de la exportator şi până la consumatorul final (deci astfel de măsuri nu se limitează doar în vamă).

În general, OMC-ul le clasifică în cinci grupe, deşi delimitarea este preponderent metodologică:
– bariere ce implică o limitare cantitativă directă a importurilor; – bariere ce implică limitarea indirectă a importurilor prin mecanismul preţurilor; – bariere ce decurg din formalităţile vamale şi administrative la import; – bariere ce decurg din participarea statului în activităţile comerciale; – obstacole tehnice decurgând din standardele aplicate produselor importate şi celor indigene.

bariere ce implică o limitare cantitativă directă a importurilor
negociate prin acorduri (convenţii) internaţionale între statele participante Sunt incluse în această categorie: • Interdicţiile (prohibiţiile) la import: sunt mijlocul cel mai radical de protecţie, când se interzice total sau parţial, pe timp limitat sau nelimitat, importul unor produse sau grupe de produse.
• Motivele sunt politice sau economice şi se materializează prin refuzul organismelor de stat de a elibera licenţa de import la acele produse.

• Contingentele de import: sunt plafoane maxime, stabilite cantitativ sau valoric, la importul unor produse sau grupe de produse, pe perioade limitate de timp. • Contingentele la import pot fi de două feluri:
– globale, fără a repartiza importul respectiv pe ţări de provenienţă; – bilaterale, când se precizează ţara de provenienţă (se pot conveni ca anexă la acordul comercial bilateral).

. când cererea de import se acceptă în mod automat într-un termen stabilit. sunt autorizaţii acordate de stat firmelor importatoare pentru o grupă de produse şi pentru o anumită perioadă de timp. ţări şi numai în limita plafoanelor maxime prevăzute la importul acelor produse neliberalizate la import (contingenitate). • După modul de eliberare şi formalităţile cerute. care se acordă selectiv pe produse.• Licenţele de import. pentru orice produs liberalizat la import. – licenţe de administrare a restricţiilor cantitative la import. licenţele de import pot fi: – licenţe automate de import.

.• Limitările voluntare la export (sau autolimitări la export): sunt înţelegeri oficiale sau semioficiale dintre ţări. – Acest tip de restricţie duce la o reorientare temporară de fluxuri comerciale şi la înţelegeri (carteluri) intre producătorii-exportatori privind repartizarea volumului de export. sub ameninţarea că. în baza cărora ţara exportatoare se obligă. la cererea ţării importatoare. să reducă la un volum convenit exportul unui produs sau grupă de produse. în caz contrar. ţara importatoare va introduce ea însăşi contingente de import mai restrictive şi pe timp mai lung.

• Exemplu clasic în acest sens este acordul privind CI cu produse textile.• Acordurile privind comercializarea ordonată a produselor: sunt o restricţie cantitativă apropiată de limitările voluntare. clauzele de salvgardare şi alte aspecte similare. . şi care include alături de limitarea “voluntară” la export şi prevederi suplimentare vizând preţurile. domeniu în care din 1961 s-au introdus restricţii pe bază de acorduri oficiale. azi se numeşte “Aranjamentul multifibre”. obligatoriu la nivel de guvern. dar bazată pe negocieri bilaterale/multilaterale între state.

– prelevarea la import este diferenţa dintre preţul programat de import şi preţul mondial la acel produs agricol ce se doreşte a fi importat din afara CEE .Bariere netarifare ce implică limitarea importurilor prin mecanismul preţurilor • Prelevările variabile la import: se aplică ca măsură de protecţie la frontieră la nivelul UE. – astfel de taxe de prelevare se aplică doar acelor produse agricole care intră sub incidenţa politicii agricole comunitare. pentru a proteja agricultura ţărilor membre. – se doreşte aducerea preţului de import franco-frontiera ţării importatoare CEE la nivelul preţurilor de pe piaţa intercomunitară.

.• Preţurile minime şi maxime la import: în conţinut constituie un obstacol netarifar comparabil cu prelevările variabile la import. • preţuri minime: dacă pe piaţa mondială preţul la un produs scade mult (şi devine astfel competitiv la export) ţările importatoare stabilesc preţuri minime de import foarte apropiate sau egale cu preţul cu ridicata la intern pentru acel produs (se protejează direct acel sector al industriei naţionale). ca răspuns principalele ţări importatoare pot stabili nivele maxime de preţ de import foarte apropiat de preţul cu ridicata intern. • preţuri maxime de import: când ţările exportatoare încearcă o ridicare artificială a preţului la un produs. dar sunt practicate de majoritatea ţărilor dezvoltate şi nu numai cele din CEE.

pentru a respecta acest principiu. ţările negociază convenţii privind evitarea dublei impuneri.• Ajustările fiscale la frontieră: constituie un regim fiscal potrivit căruia mărfurile exportate se scutesc de impozite indirecte (mai întâi TVA) iar mărfurile importate se supun aceloraşi impozite ca şi cele indigene. – Principalele categorii de taxe ce intră sub incidenţa ajustărilor fiscale la frontieră: .

• accizele pentru produse de lux. România etc. – taxe consulare. tutun. • taxa în cascadă (impozit de consum aplicat la fiecare stadiu al circulaţiei mărfurilor dar la întreaga ei valoare). (monopol de stat).• TVA aplicat în UE. . – taxe sanitare. băuturi alcoolice etc. – taxe statistice. • alte categorii de taxe: – taxe portuare..

• Taxele antidumping şi compensatorii: teoretic se pot folosi împotriva practicilor neloiale ale unor sate (export la preţ de dumping + subvenţii şi prime la export). în acea perioadă se blochează importul (măsură netarifară). ţara importatoare are dreptul la o perioadă de anchetă. – În astfel de cazuri. . iar ţara importatoare trebuie să dovedească prejudiciul cauzat ca fiind real.

pe o anumită relaţie. fapt de natură a descuraja importul pe acel flux comercial. fără dobândă).• Depunerile (depozitele) prealabile la import: în unele ţări dezvoltate. importatorul este obligat să depună la organele vamale o cotă parte din valuta necesară viitorului import (cu 6 luni de zile înainte. .

pentru aprovizionarea unor ministere.Bariere netarifare decurgând din participarea statului la activităţile de CE • În această categorie de bariere netarifare se includ.) poate duce la orientarea cantitativă a importului pe anumite fluxuri/ţări. cel mai frecvent: – Achiziţiile guvernamentale: prin care se poate da prioritate absolută firmelor naţionale faţă de cele străine. alte instituţii de stat. – Monopolul de stat asupra importului unor produse strategice ca importanţă (cereale. medicamente etc. . faţă de firmele străine. de regulă. departamente. firmele naţionale beneficiază de reduceri şi scutiri în plan fiscal. – Comerţul de stat (avem în vedere tranzacţii de vânzare-cumpărare efectuate de companii cu capital de stat) când. petrol.

localizate frecvent în practica ţărilor dezvoltate. • Se includ în această categorie: – Normele sanitare şi fitosanitare ce se cer a fi îndeplinite în ţările dezvoltate la importul unor produse ca alimente. marcare şi etichetare: pot deveni obstacole ce îngreunează derularea unor schimburi comerciale normale între ţări. mai ales dacă se aplică selectiv. sunt relativ dificil de contracarat şi pot constitui obstacole serioase în calea importurilor.Bariere netarifare (sau obstacole tehnice) decurgând din standardizare • Astfel de bariere netarifare. produse chimice. (condiţiile de calitate.). etc. – Normele de securitate şi alte condiţii impuse la importuri destinate consumului productiv (maşini-utilaje sau mijloace de transport). . de omologare etc. medicamente. – Normele de ambalare. îndeosebi prin caracterul excesiv şi/sau selectiv.

• industrii în dezvoltare (informatică).Măsuri bugetare de stimulare a exporturilor • În această categorie de măsuri de stimulare a exportului se includ: – subvenţiile la export: sunt sume de bani acordate firmelor direct sau indirect. . care este sectorul cel mai puternic subvenţionat. pentru a le rentabiliza activitatea de export. atunci când preţurile externe nu sunt atractive. electronică). Subvenţionarea se face de regulă selectiv pentru anumite sectoare economice: • agricultura. • industrii strategice (aeronautică. • industrii care deţin o pondere mare în ocuparea forţei de muncă (automobile).

precum facilităţile acordate exportatorilor pe seama cheltuielilor publice (informaţii. din categoria subvenţiilor indirecte la export. studii.• primele de export: se acordă de stat acelor exportatori care realizează mari volume de export sau exportă produse ale unor industrii de importanţă naţională (sunt comparabile cu subvenţiile. • alte instrumente bugetare. . ca efecte). cercetări. transporturi etc.). participarea la târguri internaţionale.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->