Szociális és Munkaügyi Minisztérium 

Miniszter   Szám: 8002-8/2006-SZMM Tárgy: a Sütőipari Szakágazati Kollektív Szerződés hatályának kiterjesztése A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény [Mt.] 34. §-ának (1) bekezdése alapján a szociális és munkaügyi miniszter meghozta az alábbi határozatot 1. A szociális és munkaügyi miniszter az Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége megbízásából és képviseletében a Sütőipari Szakmai Érdekközössége, a Magyar Pékszövetség, az Ipartestületek Országos Szövetsége, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, valamint Sütőipari Dolgozók Szakszervezete együttes kérelmére a Sütőipari Szakágazati Kollektív Szerződés hatályát, a gazdasági tevékenységek egységes osztályozási rendszeréről szóló TEÁOR '03. szerinti 15.81 15.82 Kenyér, friss tésztaféle gyártása, Tartósított lisztes áru gyártása,

szakágazatban működő valamennyi munkáltatói szervezetre kiterjeszti. Egyidejűleg az Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége megbízásából és képviseletében a Sütőipari Szakmai Érdekközössége, a Magyar Pékszövetség, az Ipartestületek Országos Szövetsége, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, valamint a Sütőipari Dolgozók Szakszervezete által 1997. december 22-én megkötött és 1998. január 29-ei határozattal kiterjesztett Sütőipari Szakágazati Kollektív Szerződést, valamint az annak 2004. december 10-én módosított és 2005. március 7-ei határozattal kiterjesztett 1. számú mellékletét (Minimál Alapbérek a Sütőiparban 2005. április 1-től) hatályon kívül helyezi. 2. A kiterjesztés az Sütőipari Szakágazati Kollektív Szerződés kiterjesztő hatályának az Mt. 34. § (7) bekezdése alapján történő megszüntetéséig tart. 3. A kiterjesztett szerződés jelen határozat közzétételének napján lép hatályba. 4. A jelen határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálata iránt a Kollektív Szerződés hatálya alá tartozó ágazatban működő bármely szakszervezet, illetve munkáltatói érdekképviseleti szervezet, vagy munkáltató – a határozat közzétételétől számított harminc napon belül – keresettel fordulhat a Fővárosi Bírósághoz. Indokolás: Az Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége megbízásából és képviseletében a Sütőipari Szakmai Érdekközössége, a Magyar Pékszövetség, az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ), a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, valamint Sütőipari Dolgozók Szakszervezete 2006. szeptember 18-án együttes kérelmet terjesztettek elő a Sütőipari

2

Szakágazati Kollektív Szerződésnek, a gazdasági tevékenységek egységes osztályozási rendszeréről szóló TEÁOR '03 szerinti 15.81 15.82 Kenyér, friss tésztaféle gyártása, Tartósított lisztes áru gyártása,

szakágazatba főtevékenység szerint besorolt valamennyi munkáltatói szervezetre történő kiterjesztése iránt. A szociális és munkaügyi miniszter áttekintette a kiterjesztési kérelemhez csatolt dokumentumokat. Megállapította, hogy a kollektív szerződés nem tartalmaz jogszabályellenes rendelkezéseket. A módosítást aláíró, illetve a kiterjesztés iránti kérelmet előterjesztő munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek a reprezentativitást illetően megfelelnek az Mt. 34. §-a (2)-(4) bekezdésében előírt követelményeknek. A szerződés és a hatály kiterjesztésére vonatkozó kérelmet az Országos Érdekegyeztető Tanács Bér- és Kollektív Megállapodások Bizottsága 2006. október 25-ei ülésén megtárgyalta, a munkaadói és munkavállalói oldal a hatály kiterjesztését javasolta. A módosítás hatályának kiterjesztése jogszabályi rendelkezésbe nem ütközik. A fellebbezés kizárása a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény [Ket.] 100. § a) pontján, a jogorvoslatra történő felhívás a Ket. 109. § (1) bekezdésén, a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 23. §-a (1) bekezdésének i) pontján, 326. §-án és 330. §-án, valamint az Mt. 35. §-án alapul. Budapest, 2006. november 6.

Kiss Péter sk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful