P. 1
VOJNA STRATEGIJA GLOBALNOG DŽIHADA

VOJNA STRATEGIJA GLOBALNOG DŽIHADA

|Views: 23|Likes:
Published by jerygo

More info:

Published by: jerygo on Apr 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/19/2014

pdf

text

original

PREDMET: Obaveštajni i kontraobaveštajni aspekti terorizma i antiterorizma TEMA: THE MILITARY STRATEGY OF GLOBAL JIHADprevod teksta sa engleskog

www.BesplatniSeminarskiRadovi.com

1

Pogledom na svet od strane vojnika džihada……………….... Politički cilj globalnog džihada…………………………….. Uništenje Amerike…………………………………………..6 6..10 8..... Istorija globalnog džihada………………………………….11 10. Istorijska perspektiva………………………………………..............SADRŢAJ: 1.....13 Zaključak………………………………………………………………....... Vojna strategija globalnog džihada………………………….. Apstrakt………………………………………………………3 2.........10 9.15 2 .. Šta je globalni džihad?.....5 5......4 4.3 3... Demokratija protiv Božijeg suvereniteta……………………..........8 7....... Strategija globalnog džihada………………………………...

god. godine prešlo se sa reči na dela.Ovaj dokument se oslanja na one spise kako bi ispitali i objasnili mehanizme prema kojima planiraju da neutrališu supersilu.htm 3 Poručnik Čoj.dostupno sa sajtawww. ali je sprečen od strane putnika. 2. dok su se države širom zemlje ujedinile kako bi pomogle novom Afganistanu da nastavi dalje na putu ka uspostavljanju demokratije. i razvijajući planove za ponovno uspostavljanje onoga što oni vide kao jedinu pravu Islamsku državu na zemlji.Globalni džihadisti su proveli više od 40 godina gradeći svoju filozofiju. septembra. i spoje emirate kako bi postali prav a Islamska država. gradeći organizaciju. i vojnih meta u srcu Amerike. voj no učešće SAD-a u jugozapadnoj Aziji se drastično uvećalo. Vojna strategija globalnog dţihada Iz vedra neba . sa trupama premašujući cifru od 210 000 vojnika. Sa naknadnim zbacivanjem režima Sadama Huseina 2003. Sa napadom 11. Al Kaida igra vodeću ulogu u većem pokretu globalnog džihada. Apstrakt Amerika je ušla u globalni rat protiv terorizma sa vrlo malo razumevanja o neprijatelju sa kojim se suočava. i ona je mala frakcija militantnog islamizma sa namerom uspostavljanja svojih pogleda na stroga Islamska pravila u muslimanskom svetu. Amerika je odgovorila operacijom Istrajuća sloboda. Američki odgovor je bio brz i efikasan: Talibani su zbačeni i nova vlada je postavljena za 78 dana. ubivši skoro 3000 ljudi.globalsecurity. rušeći Afganistansku protalibansku vladu .1.org/military/ops/enduringfreedom. 19 otmičara upravljalo je nad četiri letilice a protiv političkih. ekonomskih. stičući iskustvo. globalni džihadisti su izgradili svoju vojnu strategiju za stvaranje Islamske države.2 Amerika je izašla iz posthladnoratovskog perioda i ušla u novu epohu. prisvoje zemlju i narod za Islamske emirate iz rezultirajućeg haosa. 2 Operacija Istrajuća sloboda-Afganistan.3 1 Za jedan od tih aviona . epohu rata protiv globalnog terorizma. Njihovi zapisi takodje ukazuju na slabosti u njihovoj strategiji . organizacije odgovorne za napade.1 Istraga je otkrila da su otmičari bili mladi muslimani voĎeni fanatičnom mržnjom prema Americi.septembra 2001. koja je omogućila sklonište liderima Al Kaide.a sve kroz oružanu akciju. Junajted erlajnz flajt 93. U godinama koje su dovele i nakon napada 11. čuvara svetskog poretka . se veruje da je bio usmeren na Belu kuću. telefonski intervju obavljen od strane autora. 11. septembra 2001. kancelarija američke centralne komande za javne poslove. 3 . i ovim dokumentom se ispituju te potencijalne slabosti.

ali i praktikovanje vere koje su muslimanska društva usvojila oponašajući Zapad. Direktno napadajući Ameriku. dela Al Kaide bila su neshvatljiva. i zadnja dva izvora sunitskog šerijatskog prava.” Globalni džihad je ekstremistička frakcija unutar islamizma. Karlajl. Da li je napad na Ameriku bio slučaj za sebe. 02. šerijatski zakon ima četiri izvora. ekonomskih. donele su varijacije originalnom sadržaju šerijatskog prava kojeg praktikuju muslimanska društva. 4 Dr Šerifa Zuhur sa Instituta za strategijska istraživanja. kao i različita tumačenja prva dva izvora. reč Božija otkrivena od strane Proroka Muslimanskoj zajednici.analogija I konsenzus. filozofiju militantnog Islamizma. ekonomiji. kolekcija zapisa o životu Proroka i njegovih Saputnika. god. Globalni džihadisti žele da odstrane inovacije koje vide kao iskvareno poimanje Islama.džihad. i iskustva koja traju preko 40 godina. intervju sa autorom.Za američku javnost. i kao voljne učesnike u iskvarenju Islama. sa ciljem uništenja organizacije. Primarni izvor je Kuran. počevši sa materijalom koji su analogija i konsenzus kao i neki delovi ahadita dodali šerijatskom zakonu.02. Šerijat koji je takav poznat današnjici. ali u stvarnosti organizacija Al Kaida igra vodeću ulogu u većem političkom i vojnom pokretu zvanom “globalni džihad.bili su procesi kroz koji su različite muslimanske vlasti stvorile nove zakone za rešavanje situacija koje nisu obuhvaćene u primarnim i sekundarnim izvorima. globalni džihadisti su izgradili svoju strategiju u voĎenju džihada. kako je iskazano I od samih stratega globalnog džihada. U Sunitskoj Islamskoj tradiciji. Prirodno. Šta je globalni dţihad? U SAD.kao jedini način za postizanje političke moći.2007. stvaran je tokom dugog vremenskog perioda. Al Kaida je postala sinonim za terorizam. ili deo nekog većeg plana? U godinama koje su dovele do i tokom napada. nazvana Uma. široko rasprostranjen religijski pokret koji teži pooštrenju usadjivanja Islama u politici. i društvu.. Sekundarni izvor je Ahadit. oni odbijaju učestvovanje u takvim vladama i ukazuju na oružanu akciju . Ovaj dokument istražuje ciljeve i vojnu strategiju globalnog džihada. PA 4 . ta dva poslednja zakonska izvora. opisane planove stopili sa svetskim pogledom a opet suprotno od strane Zapada. navukli su ogroman ali predvidiv odgovor u smislu političkih . 3. i vojnih sredstava.4 Oni vide trenutne vlade u islamskom svetu kao prozapadno orijentisane.

On smatra SAD odgovornim za ustoličenje Bašara el-Asada kao predsednika Sirije i kralja Abdulaha na tron 5 Abu-Mus‟ab al-Suri. AlSuri smatra uplitanje Zapada u muslimanski svet kao nastavak Krstaških pohoda iz perioda 1095 -1291. strana. pre no što se vratio u Afganistan 1998 gde je vodio kamp za vojnu o buku i centar za medije.gov/content/Display/6719634/pdffilenov2006. Treći krstaški pohod počeo je 1990. 513 . rasturile su Otomansko carstvo i podelile ga meĎu sobom. Al -Suri je služio u afganistansko-arapskim kampovima za vojnu obuku od 1987-1992 god. kancelarije za analizu terorizma. pristupano 09. 542-547. Internet.5 Abu Musab al-Suri je strateg pokreta globalnog džihada koji je služio kao vojni istruktor i predavač u afganistansko-arapskim kampovima za obuku.6 Prema Al-Suriju. Na početku 19-og veka. agresivni napad sa Zapada.01. Drugi krstaški pohod počeo je Napoleonovom okupacijom Egipta godine 1798 i završio se kolapsom arapskog nacionalizma 1970 god. i do kraja Prvog svetskog rata.opensource. i Sovjetski savez je nastavljao da dodaje islamske zajednice Evroazije svojoj imperiji u porastu. Al-Suri je sirijski vojskovoĎa sa španskim državljanstvom (Većina imena meĎu globalnim džihadistima su nadimci. 2004. vodjen od strane SAD-a. Proveo je nekoliko godina u Španiji I Velikoj Britaniji. i bio je vodeća figura u pokretu globalnog džihada.Poziv na globalni islamski otpor.pdf . pre njegovog hapšenja u Pakistanu novembra 2005. Britanija je ustanovil a Izrael kroz Balfursku deklaraciju. Pogledom na svet od strane vojnika dţihada Globalni džihadisti dele pogled na svet u kojem muslimanski svet trpi produžen. i koji su korišćeni kao ratna imena ). sponzorisane od strane Direktorata CIA. koji odražavaju to da se čovek predstavlja po svom ocu ili nadimku njemu svojstvenom. 5 . i koji je zauzimao i druge pozicije u džihadskoj organizaciji u Evropi i srednjem Istoku. Abu-Musab al-Suri. druge Evropske sile ujedinile su se radi kolonijalizacije Srednjeg Istoka. centra za anti-terorizam.gov%3B7 011/opensource. link sa stranice Džihadistička ideologija I strategija zajednice.gov/portal/server. god i nastavlja se do današnjeg dana. poznatiji kao Abd al-Hakim.4. Prema njegovom viĎenju.opensource.2007. dostupna sa adrese www. kolonijalni gospodari su ohrabrivali nastanak nacionalističkih pokreta u njihovim zemljama. Prema Al-Suriju. Ovaj privid nezavisnosti osigurao je da će muslimanski narod ostati podeljen i slab zato što lojalnost prema državi stavljaju iznad lojalnosti prema svojoj religiji ili svojoj zajednici u celini. je ustvari Mustafa Setmarijam Nasar. od strane.god. 6 Isto.. SAD su inicirale raspad Sovjetskog saveza. CENTRA tehnologije . i Evropski moćnici su birali vladare meĎu lokalnim saradnicima kako bi nadgledali svoje nove kolonije. u ono što AbuMus‟ab al-Suri naziva kao Drugi i Treći Krstaški pohod.pt/gateway/PTARGS_0_0_6093_989_0_43/http%3B/apps. Nakon Drugog svetskog rata. koji se borio u nekoliko džihadskih kampanja. SAD su nasledile interese Evropskih moćnika. kako bi uspostavile novi svetski poredak kroz koji bi dominirale svim aspektima života muslimanskog naroda.god. Strahujući da bi se muslimanski narod mogao ujediniti i postati ponovo moćan.

politička i ekonomska budućnost. Isto.pt/gateway/PTARGS_0_0_200_989_51_43/ http%3B/apps. Ovaj članak je prevod Šaik Jusuf bin Salih al -Ajirijeve Budućnosti Iraka . optužuje SAD da kontroliše MMF kroz manipulaciju lokalni m valutama kako bi bile sigurne da nijedna muslimanska država ne može steći samodovoljnost. nadgledajući njihov prevoz i ograničavajući njihove cene u zapadnjačkim bankama. obrazovne i kulturne instrumente kako bi pozapadnjačili naša društva i preoblikovali ih u skladu sa kolonijalističkim željama“. Budućnost Iraka.gov%3B7011/opensource.9 Najvažnije. od strane 110-113.11 Demokratija kaže 7 8 Isto. Arabijsko poluostrvo nakon pada Bagdada: verska . Arabijsko poluostrvo nakon pada Bagdada. avgust 1. Uporedo. pristupljeno 20.opensource. Godine. str.opensource. Globalni džihadisti se protive sekularizmu u bilo kom obliku: demokratija. sa ciljem omogućavanja razloga za povećanje prisustva svojih trupa u regionu na preko pola miliona i prateći Madridski mirovni sporazum prisili li razbijen muslimanski narod na priznavanje države Izrael. dostupno sa www. „komandovanje je ni na kome. Zapad izvlači naftu i metale sa Srednjeg istoka.analiza. strana 116 10 Isto. aprila 2003. vojna . Optužuje SAD da su oterale milione radnika sa Srednjeg istoka u SAD i Evropu kako bi stvorili jeftinu radnu snagu. oktobra 2006.gov/content/Display/PRINCE/GMP20030929000003?action= advancedSearch . Baatizam. do na Alahu‟. i suprotstavlja mu se u formi i sadržaju“.opensource. SAD su navukle Sadama Huseina u napad na Kuvajt. Prema Centru za borbu protiv terorizma na Vest Pointu.8 Kulturna dominacija uključuje “programiranje mas medija i podizanje dece. karakterišući ove dogaĎaje Američku političku agresiju.pt/ gateway/PTARGS_0_0_200_989_51_43/ http%3B/apps. pogledajte takoĎe Open Source Centar –Razlozi pada Bagdada.opensource. Ovaj članak je prevod članka Abu Ubaid al Kurašijevog članka “ Zašto je Bagdad pao?“ prvobitno objavljenog u Majalat al-Ansaru. Internet. Njegovi tekstovi su uglavnom posvećeni strategiji džihada i pobunjeničkoj taktici.. “ Jedan od najgorih proizvoda sekularizma je demokratija.7 Na ekonomskom polju. 6 . i bilo koji drugi ne-islamski sistem filozofije. od strane 113-114. Pokojni ideolog Al-Kaide Jusuf alAjiri napisao je. oktobra 2006.gov/content/Display/PRINCE/GMP20030422000163?act ion= advanced Search . dostupno na www. viĎena je kao drugačiji oblik napada na Islam. Abu Ubaid al-Kuraši je pseudonim voĎe i stratega Al Kaide bliskog Bin Ladenovog saradnika. On je bio čest saradnik na izradi časopisa Al -Ansar.gov/portal/server. pristupljeno 28. 11 Centar slobodnog izvora. Al Kuraši često tumači Zapad i zapadnjačke ideje za pridobijanje džihadskog auditorijuma. 1990 godine.10 5. 9 Isto. Demokratija protiv Boţijeg suvereniteta Politika SAD u promovisanju demokratije širom muslimanskog sveta. Internet. 45-46. 2003. komunizam. ona ukida nadležnost šerijata nad društvom. Najveći je rekao. Po mišljenju autora ovog teksta. nacionalizam.Jordana i zbacivanje vlade Pakistana što je postavilo na čelo predsednika Perveza Mušarafa..gov%3B7011/opensource.gov/portal/server.

na individualnom nivou to predstavljagreh. kada su 11. priznaje uzvišenost zakonodavca. ko ga posluša . bez bilo kakvih razlika. sloboda govora(čak i bogohuljenja). kao i da vrše promene zakona.pdf 12 Ovo viĎenje Božijeg suvereniteta protiv ljudskog je uobičajeno verovanje u islamu i zove se Hakmija.„Demokratija:Religija!„ od Abu Muhameda Al-Malekija www. Arabijsko poluostrvo nakon pada Bagdada „. I Abu Muhamedov „Asim al Makdisi „. strana 957. Jul/Avgust 2003.org. strana 957. Centra za Islamske studije i istraživanja.16 Stoga je sveopšta politička. Arabijsko poluostrvo nakon pada Bagdada „ 16 Al Suri . kao što su sloboda verovanja(ili ateizma). „ Budućnost Iraka .da komanda nije ni na kome do na većini. i Njegovi zakoni već postoje u formi šerijata. 15 Centar za otvorena istraživanja „ Budućnost Iraka . zbog toga što se moć vladara izabranog uz popularnost može upotrebiti da se krši Bogom dato pravo. kao i svako ko prihvata taj zakon. kao što su rasa. godine. strana 1041-1043. Tomas Heghamer. 13 Al Suri. i time se suprotstavljaju suverenitetu Boga. bio je bin Ladenov glavni kontakt u Saudijskoj Arabiji. onaj ko ih dozvoljava i zabranjuje. god. a ne da sprovode suverenitet za sopstvene potrebe. Igrao je glavnu ideološku ulogu kao administrator sajta Markaz al Dirasat V-Al Buhtuh al Islamija. "Globalni džihadizam nakon rata u Iraku". Al-Ajiri je Saudijski ideolog i veteran prvog Afganistanskog rata 1980. ljudske vlade postoje kako bi omogućile da se Božiji zakoni sprovode. a na kolektivom to je napad na Islam.godine. Ona ukazuje da onaj ko kreira zakone. 15 U očima globalnih džihadista.god. obrazovanje.09. o nevernosti onih koji su sebi dali za pravo da donose zakone o onome što je zabranjeno i dozvoljeno . U ovoj filozofiji.nupi. U ovoj filozofiji. U ideologiji džihada. ekonomska. dostupno sa www. do svoje smrti krajem maja 2003. Centar za otvorena istraživanja „ Budućnost Iraka . globalni džihadisti zadali udarac. boja. i vojna invazija bila u toku i u uvećanju snage. strana 119-120.12 Vladari ili zakonodavci za koje se pretpostavlja da ih donose na taj način preuzimaju božanske atribute.17 koja je prvobitno objavljena iz Centra za Islamske studije i istraživanja -Al Nida. učinio je samog sebe Bogom. grešnicima sa bezgrešnima. i “jednaka prava muškaraca i žena. i religija“-izjednačavanje vernika sa nevernicima. smatra se njegovim vernikom.alilm.no/IPS/filestore/Hegghammer-Global_Jihadism_Afte_76427a2. i muškaraca sa ženama u svim situacijama. kulturalna. Arabijsko poluostrvo nakon pada Bagdada „ 17 Al Suri .Pogledati takoĎe al Ajiri . i samim tim . Prema Tomasu Heghameru. i kao autor nekoliko inovativnih strateških studija. Zapadnjački liberalni principi takoĎe doprinose korupciji Islama ohrabrujući radnje koje prevazilaze ili su u suprotnosti sa šerijatom. Arabijsko poluostrvo nakon pada Bagdada „ 7 . Od 2000. demokratija nije samo alternativa ili konkurentski oblik vladavine. Centar za otvorena istraživanja „ Budućnost Iraka . jedino je Bog vladar. 13 Al Suri objašnjava: “Postoje vrlo jasni dokazi u Kuranu i Suni. 2001.14 Demokratija se samim tim izjednačava sa politeizmom. postajući i sami Bogovi…“ Indikacija iz stiha i Hadisa je potpuno jasna. nevezano za ulogu koja im je od Boga data. pol.uk/ Democracy-a religion-pdf 14 Al Suri.

On napominje da su svi veći Boljševički teoretičari bili Jevreji. Kagan nudi uporeĎenja problema i pristupa globalnoj islamističoj zajednici i Boljševičkoj teoriji.septembar.džihad -neophodna za razbijanje ovog ljudskog postavljenog reda. umesto čega drže narod u pokornosti sopstvenim vladama i zakonima. Njegova knjiga je objavljena na džihadskom forumu Al Iklaš I kasnije je otpremljena na Al Kaidinoj onlajn biblioteci. Naglasio je da je vojna snaga. kao i njihovih gospodara Jevreja.zbacivanje Talibana. izjavljuje da sekularne vlasti modernih država-demokratskih. Arabijsko poluostrvo nakon pada Bagdada „. Sami džihadisti čvrsto odbacuju poreĎenja sa javnim ateističkim pokretom. nakon incidenta 11. Malim fi al Tarik . pogled na nacionalnu bezbednost.pdf . lansirane još rane 1990. dostupno na majalla.Upravljanje divljaštvom„ Vilijam Mek Kants www. uvećano američko vojno prisustvo u regionu.god.usma.ctc.septembra. diktatorskih itd. i Al Suri ide nadugačko kako bi objasnio da je komunistička revolucija ustvari jevrejska zavera da odvoji ostale narode sveta od svojih Bogova. Ono u čemu se trenutno nalazimo jeste period koji je došao u skladu sa planovima Amerikanaca i Evropljana. i početka jedinstvene američko-jevrejske palice koja želi da upravlja svetom…Mi sada živimo u stanju programiranog američko-jevrejskog iskorišćavanja medija…zarad racionalizacije sopstvenih napada i ubeĎivanja sveta u laži.. Abu Bekr Naži . pristupljeno 29. iako veoma važnog. naslovna strana časopisa Poslednje knjige-Kutbov majlstoun.avgusta 2006. On se predstavlja kao Tunižanin na džihadskom forumu i kao Jordana u jedno Al-Vatan članaka. strana 119. Oslobodivši se od ljudskih sveza..edu/Management_of_Savagery. Ove okolnosti su poglavlja iz pretpostavki o novom svetskom poretku.bilo je svakako deo američkog plana: Okolnosti u kojima živimo danas mi iz islamskog sveta . . Prema Mek Kantsu. tim ljudima bi se zatim dozvolilo da biraju bilo 18 Al Suri . nisu rezultat isključivo tog.19 U pogledima koji podsećaju na Marksističko-Lenjinističku filozofiju. strana 49.pdf 20 Frederik V. itd. Septembar 2006 19 Sajed Kutb. uzeto sa studija o Islamu i Srednjem Istoku.god. oslobaĎajući celokupan narod od ljudskih vlasti. “ Novi Boljševici: Razumevanje Al Kaide“. Pogledati Vilijam Mek Kants imejl poruku za autora. Abu Bakr Naži je verovatno pseudonim. Kagan.org/books/2005/qutb-milestone. 18 6.20on govori da prethodnica istinskih vernika živi u velikoj meri odvojeno od društva i vodi pokret za rušenje modernog zapadnjačkog svetskog poretka. U svojoj knjizi iz 1964. I sve što je usledilo.koriste državne strukture i moć kako bi sopstven narod sprečili da slede Božije voĎstvo. da 11. Istorija globalnog dţihada Globalni džihad danas gleda na 40 godina borbe protiv sila za koje veruju da su pokvarile njihovu zajednicu Egipćanin Sajid Kutb se smatra osnivaocem modernog pokreta. 8 . nakon raspada Varšavskog pakta I prelaska njegovih komponenti u NATO. Majlstoun.. Pogledati Centar za otvorena istraživanja „ Budućnost Iraka . Intifadah i slične radnje otpora nisu ništa drugo do odgovori na napade i to ne na napade koji su uzrokovani.Al Suri ističe da su napadi bili logičan i neophodan odgovor na američku agresiju. Al Ajiri i Abu Bekr Naži kažu isto. komunističkih. str. kako bi se ljudi koji su u pokornosti oslobodili kako bi bili slobodoni da služe isključivo Bogu. 6. incidenta.

Ko to dobija glasove 24 Al Suri. London . čak su i sticali parlamentarna mesta i ministarske pozicije u nekoliko zemalja. ostavlja oružanu akciju kao imperativ. Jedan od uticaja na ovu školu bila je isterivanje Sovjeta iz Afganistana koje je nastalo ubrzo nakon raspada Sovjetskog saveza.25 21 22 Kutb.filozofska škola globalnog džihada razvila je filozofiju kojom govore kako su džihadistički pokreti omanuli u muslimanskim zemljama zbog korumpiranih vlada potkupljenih od strane imperialističkog Zapada. 74. osvojivši 88 od 454 mesta. ili preduzima masakr kako bi očistila umu od njihovih grehova. Nakon njegove smrti. strane 660-667. milosrĎe.. globalni d žihadisti preuveličavaju kako njihova filozofija nije nasilna. 10. 2004. kao i adekvatno okruženje za razvoj sopstvene filozofije i obuku vojnih kadrova.koja doživljava muslimansko stanovništvo kao korumpirano iili odbacuje islam u potpnosti.koji oblik vladavine koja bi isključivo pratila Božije zakone. strana 7-8. čineći beznačajne političke dobitke i odvlačeći naporei ljude od pravih borbi. Kutb je uhapšen i ubijen 1966. 23 Najpoznatija učešća islamista su njihove muslimanske organizacije Bratstva. Kroz 1970. oni vide sebe kao politički pokret koji uvežbava pravo na samoodbranu. džihadska struja koja odbija političko učešće u postojećim vladama i koristi oružanu akciju za zbacivanje te vlade radi uspostavljanja islamske države. njenim članovima je bilo dozvoljeno da rade kao nezavisni kandidati na izborima 2005. pogledati i Al Suri. Umesto toga.22Do kraja sredine osamdesetih godina. strana 1356. tj. Skot Makleod. 9 . i 1980. Pluto Pres. 58. Montaser al Zajat. strane. i ono što on naziva –nenormalnom i asimetričnom strujom. Egipatsko muslimansko Bratstvo trenutno drži 20% mesta u Egipatskom parlamentu. godine. Kroz ovaj 40-godišnji period.23 Za globalne džihadiste su ovi Islamisti bili ili marginalizovani ili korumpirani od strane vlada kojima su pristupale. kao i društvenim reformama na prizemnom nivou. i zalaganja radi ponovnog uspostavljanja odnosa čoveka sa Bogom. Uprkos potrebi za upotrebom sile. Alžirska oružana islamska grupa je primer za to. strana 1116. ali je svaki ugušen od strane državnog bezbednosnog aparata. 25 Isto. Iako je partija zvanično zabranjena u Egiptu. proglašen je za mučenika i slavljen je od strane grupe vernika i njegova filozofija je dobila uporište. ostali islamsti su radili unutar sistema koje su želeli da reformišu. Put do Al Kaide: Priča o Ahmedu Fekrij u desnoj ruci Bin Ladena.21 Smatrajući ga za pretnju po režim egipatskog predsednika Gamala Abdela Nasera. Emirat a. 59.24 Ovaj očekivani neuspeh mirnog pokušaja reforme u kombinaciji sa verskom obavezom džihada. godinu mnogobrojni muslimanski radikalni pokreti stvorili su se kako bi podstakli zbacivanje lokalnih vlada. Al Suri opisuje četiri "struje " onoga što on naziva Islamsko buĎenje: apolitična struja koja izbegava politiku i zalaže se za učenje. Haos i kasnije talibansko zauzimanje Afganistana dalo je pokretu globalnog džihada njihov prvi model Islamske države. političku struju koja učestvuje u izborima i parlamentu kako bi dostigla političku moć i uspostavila islamističku vladavinu.

globalni džihadisti su bili imali uspeha sa Kutbovom formulom korišćenja sile za rušenje postojeće sekularne vladavine u regionu. Ova filozofska mreža takoĎe nameće potrebe u formiranju emirata i kalifata. 27 isto 10 .koje mogu biti male kao predgraĎe ili velike kao država.i podrede mu se. Strategija globalnog dţihada Istorijski gledano. ipak. Pokazujući da je unutrašnja legitimacija vrlo važna za njih. ekonomskim. 8. Umesto toga. promena iz tog entiteta u kalifat. kalifata. Kalifat je fizički I politički oblik vladavine nad zemljama I narodima koje vodi kalif. svaki emirat komunicira sa drugim kako bi omogućio odreĎeni stepen političke.26 Politički i fizički oblici kalifata počinju sa udruživanjem istomišljenih islamskih emirata. uspostavljanje kalifata bi se moralo posmatrati kao daleki cilj. Politički cilj globalnog dţihada Za globalne džihadiste. politički cilj je vrhovni. i reše da organizuju svoj život po ovom sistemu ili na bazi ove podreĎenosti. tj. jednopolitičkih entiteta kojima upravljanih onako kako su Prorok i njegovi sledbenici u početku vodili muslimanske sledbenike. jednom kada se realizuje mreža istih emirata.7. finansijske. i oni rade prema pozitivnom nastanku nove države. edukovan i fizički spreman.Onom koji nema saradnike. ne treba se posebno hijerarhijski organizovati pod jednim liderom ili vladom. Iz ovoga će se roditi nova zajednica. “27 Formiranje kalifata zahteva da kalif ispunjava odreĎene uslove. literatura globalnih džihadista obiluje šerijatom i opravdanjima za njihova dela. logističke. i/ili intelektualne podrške njima i formiranju drugih emirata. iz plemena Kujraš. Globalni džihadisti današnjice su vezani 40-godišnjim filozofskim razvojem i uskim zakonom za koji smatraju da je ideološki čist. zahtevaće samo unutrašnje promene. religija ne može biti nametnuta narodu. Kalif znači naslednik na arapskom. Prvobitno ova mreža emirata ne zahteva centralizovan autoritet . a 26 Kalifat je jedinstvena muslimanska država koja funkcioniše prema tome prvobitnoj državi koju je osnovao Prorok. tzv. Ovi faktori su utvrdili filozofsku mrežu unutar koje moraju da ostanu kako bi ostali dosledni svojoj ideologiji. Zbog ovih uslova. kalif je naslednik prorokov prema tome što on vodi Zemaljski narod kako bi živeo u skladu sa Božijim zakonima u svim aspektima: poltičkim. pobožnik. Kako Kutb piše. vojne. iliti mini-država. Ova decentralizovana mreža istomišljenika čini osnovu za upostavljanje budućih istinskih Islamskih država:kalifata. socijalnim kao I verskim. Mora biti potomak Prorokov. mora biti svojevoljno usvojena od strane njih: “Muslimanska zajednica može preživeti jedino kad pojedinci i grupe ljudi odbiju služenje bilo kome osim Bogu .

stanovnici regiona pozdravljaju red koji vraćaju globalni džihadisti.“32 28 29 Isto Isto 30 Isto 31 Isto 32 Isto 11 . Neophodni prvi korak za obaranje ovakvog svetskog poretka je neutralizacija SAD. Uništenje Amerike Strategija operativnog nivoa za neutralizaciju SAD kombinuje aktivne i pasivne komponente. upadima SAD u muslimanski svet. ovi napadi uništavaju iluziju američke neuništivosti. 9. može doći do njenog pada. preko najvećih napada kao što je onaj 11. SAD postaju garant svetskog poretka. ispunjavajući time uslove koje stanovništvo prihvata kao oblik vladavine. poretka koji se bazira na ljudskoj umesto Božijoj vladavini.Aktivnim napadima koriste se direktni vojni udari na interese SAD.god. muslimani širom sveta preduzimaju lokalne nepovezane udare protiv zapadnjačkih interesa. drugi su zadovoljni slabljenjem ili kažnjavanjem SAD u toj meri kako bi ih sklonili iz muslimanskog sveta. pretvarajući fenomen nasumičnog ili oportunističkog nasilja u ono što predstavlja masovni pokret sa koordinacijom i usmerenjem. Prema glbalnim džihadistima. bi se trebalo suprotsaviti terorističkim napadima na zapadnjačke interese u zemlji i inostranstvu. turiste. političke i vojne angažmane kroz individualni džihad.31 Pasivna komponenta kampanje globalnog džihada protiv SAD je oblik ekonomskog ratovanja koji uključuje teranje SAD da uništava sopstvene interese rasipajući sopstvene vojne i ekonomske resurse.zatim vraćanja reda uspostavljanjem njihove verzije Islamskog zakona. veka. u pokušaju da utiče na politiku SAD. Džihadistički strateg Abu -Bakr Naži citira autora teksta Pola Kenedija: “Ukoliko Amerika proširi korišćenje svojih vojnih moći i strateški se rascepi više no što može.što predstavlja čistu pobedu za globalne džihadiste. ubistva).03.okupatora i napadača muslimanskog svetaje tako viĎeno kao koristan krik za pridobijanje muslimanske zajednice.septembra. ostvarilo da se Španija povuče iz Iraka. U taktičkoj implementaciji ove strategije. Pore d materijalne štete. u zemlji i vani..2004.Ove operacije su u rasponu od najmanjih (npr. Za neke. neutralizovati značiuništenje ili kolaps SAD.29 Al Suri beleži da se odvraćanjem napada na Madrid 11.Sa početkom 21.30 Al Suri preporučuje stvaranje muslimanskog sveta negostoljubivim za zapadnjačke poslove.28 Nakon preživljavanja nasilnog haosa koji je nastao slomom vlasti. nakon čega će se uspeti u slomu lokalnih vlasti i izgraditi emirati iz haosa. Uništenje SAD.

Anonimni autori ovog dokumenta iz 2003.“36 Operativni nivo strategije globalnih džihadista na razbijanju SAD kombinuje aktivne i pasivne komponente: Napadi na interese SAD su planirani sa namerom da izazovu vojni odgovor. li da kažemo to jasnije. “Diverzifikovati i proširiti napade na Krstaško-cionističkog neprijatelja na svakom mestu u islamskom svetu. džihadisti takoĎe profitirati uvlačenjem snaga SAD na neprijateljsku teritoriju. Na taj način će.umesto uobičajenog plašta dobre volje. kulturni i ekonomski napadizazvao je muslimanski gnev protiv osvajača. Septembra bili planirani sa namerom privlačenja vojnog odgovora SAD-a. tako ih prisiljavajući da podnesu celokupnu cenu sami. 35 Naži takoĎe ocenjuje zapadnjačke saveze kao potencijalnu slabost. godine uporeĎuju troškove operacija SAD u Iraku i predlažu da prekinu pomoć SAD od njihovih koalicionih partnera. Ovo će nam olakšati da 33 34 Isto Isto 35 Isto 36 Isto 12 . obožavanjem dolara. etničkih grupa.“ On daje primer: “Ako se napadne turističko odmaralište u Indoneziji koje je pod patronatom Krstaša. otvorena invazija SAD . što će biti veliki trošak. Abu Ubajid Al Kuraši. dodatnim uništenjem direktnih objekata napada . Rušenje američke ekonomije nije nedostižan san. sami tim.34 ili indirektno naterati SAD da prenapregne svoje ekonomske mogućnosti. Napadi na Nju Jork i Vašington. pod kojim se krije politički. čak i izvan ako je to moguće.Mudžahedinski centar za usluge “Džihad u Iraku: Nade i opasnosti“ omogućava interesantnu analizu kasnijeg fenomena.33 Ekonomski rat može biti voĎen direktno kroz vojnu akciju.Ova izjava odzvanja I predstavlja slaganje sa izjavom džihadističkog stratega da je ekonomija SAD istovremeno njena moć i njeno najslabije sredstvo. koja je znatno obuhvaćena. kao I nanošenja štete na direktne mete napada: Naš glavni cilj. Podržavajući ovaj strategijski pogled činjenicom da je neujedinjena SAD kombinacija nacionalnosti. suprotno od svih predviĎanja. pokazali su slabost američke ekonomije. kako bi se raspršili napori u pomaganju neprijatelju i na taj način ga iscedili do kraja. džihadistički voĎa i Bin Ladenov pomoćnik. Ovo je što šeik Osama Bn Laden kaže izričito. da razbijemo njenu aroganciju…Drugi cilj ovog napada je hitnost novog svetskog voĎstva za ovaj svet…Treći. Bezbednosni šef Al Kaide Sajif al Adel piše kako su napadi 11. i rasa ujedinjenih jedino pod AMERIČKIM SNOM. jeste da odsečemo zmiji glavu na njenom pragu. Istovremeno. sva odmarališta u svetu će se morati dodatno obezbediti dodatnim snagama. I naš poslednji cilj jeste da je nateramo da izaĎe iz njene rupe. beleži: Jasno se vidi da je američka ekonomija njen centar gravitacije.

kao izvorima za gerilske strategije. ili rešenost da nastavi konflikt. Če Gevara je bio voĎa u uspešnoj Kubanskoj revoluciji. al Kaida je želela da realizuje osam važnih ciljeva: kao prvo-da dovede neprijatelja do iscrpljenja. uspešno izbacujući japanskog okupatora i pobeĎujući Nacionalističke snage da bi uspostavio trajnu komunističku vladu. Ovo će nam podići kredibilitet pred našom nacijom i podstaći ljude širom planete. nose ovo viĎenje dalje i kažu da skoro svi al Kaidini ciljevi ispunjeni i da se može početi sa poslednjim a to je uništenje SAD kroz još jedan napad sličan onom 11. Interneta.ili potpuno povlačenje u sebe gde bi lizao svoje rane u tugi i sramoti.septembra prvobitno je išao na njihovu štetu zbog pretrpljenih materijalnih i ljudskih gubitaka zbog kasnijih operacija SAD u Afganistanu. nakon čega više neće biti ništa za njega . septembra: Povlačenjem neprijatelja u direktnu borbu bez kompromisa. Zbog toga je ostavio knjigu koja bi vodila nove generacije koje bi se pojavile. svetski džihadisti se okreću komunističkim liderima. Al Kaidini vebsajtovi. Mao Ce-Tungu i Ernestu “Če” Gevari. da ga iscrpi ekonomski i kao treće da ga iscrpi u ljudstvu. Ovo će ga na kraju dovesti do poraza. Al Suri je objavio svoju enciklopediju o džihadu od 1600 strana . najviše u postojanju svetskih masovnih medija. zbog toga što je osećao da je njegova generacija džihadista u osnovi uništena iznenadnim uspehom SAD-ovog globalnog rata protiv terorizma. 38Iako se okruženje dvadeset prvog veka razlikuje od epohe Maa i Gevare. kao i pretpostavljenoj dostupnosti oružja masovnog uništenja – istorijske lekcije o tim komunističkim revolucionarima ističu potencijalni nedostatak u strategiji svetskih džihadista. al-Thabitun Ala al-Ahd. rezultat napada 11. godine džihadski voĎa pod imenom Luis Atijatalah napisao je na onlajn intervjuu da su početni negativni uticaju napadima na džihad zamrli i sada je džihad u punom naletu.zadamoadekvatne udarce kako bismo je podrili i rasturili. sem kompletnog kolapsa. želju. kao i na komunističke partije druge polovine dvadesetog veka. U najboljem slučaju nprijateljska država može nestati. Obojica terorista su snažno uticala na arapski nacionalistički pokret i na palestinske partije zasnovane u Siriji. gde će izgubiti sposobnost. strana 19 Mao je vodio komunističke snage u Kini. Istorijska perspektiva U svom duhu za narodne revolucije. i psihološki na način koji ne može da kompenzuje.37 U objavljenim radovima globalnih džihadista. ali to sada nadoknaĎuju. Do avgusta 2006. Ovo će zasigurno biti praćeno socijalnim i civilnim kolapsom unutar neprijateljskih linija. 37 38 Naži. 13 . 10. ali praćenoj neuspešnim revolucijama u Kongu i Boliviji. društveno. u najgorem slučaju njegova moć da se osveti muslimanima će znatno oslabiti…Neprijatelj će zatim upotrebiti poslednje atome snage i sredstava.

” in El Diario del Che in Bolivia.41 Rezultat je bio ono što je jedan komentator nazvao inverzijom principa Klauzevic da je rat nastavak političke borbe drugim sredstvima. Kako vojni napadi postaju uspešni. 1977. uljuljkano u pasivnosti zbog lažnog obećanja o mirnom političkom napretku kroz izbore i unutrašn je reforme i zbog ne 39 40 Che Guevara. 1967. Davies. San Salvador. Regis Debray. 14 -19. New York: Monthly Review Press. Kroz Treći krstaški rat Amerika je ubrzala svoj prodor u muslimanski svet i bila je spremna da dominira. pobuna ih može stvoriti. populacija uočava prividnu snagu gerilaca. Po mišljenju Gevare i Debrejeve.42 U Gevarinom slučaju. kojima je želeo da upravlja u revoluciji. otpadničkih vladara... pp. pp.. p. kurs revolucije počinje sa v ojnom jedinicom. Morray.43 Početkom dvadeset prvog veka svetski džihadisti su se suočili sa krizom. 41 Brian Loveman and Thomas M.40 Foko pristup koristi vojnu akciju da bi stvorio revolucionarnu klimu. Lincoln: University of Nebraska Press. 14 . jedan “foko” koji preduzima napade protiv vlade. 1985. nazvan fokoizam. izdali vladajućim snagama. testiranje njegove teorije pokazalo se smrtonosnim kada su ga seljaci iz Bolivije. 43 Ibid. Iako su decenijama radili da izgrade podršku naroda za svoje ciljeve. 67-91. svetski džihadisti nisu uočavali da je revolucionarna klima potrebna njihovim ljudima. P. Revolutionary Theory. umesto toga politička borba postaje nastavak rata. 1968.Sledeći uspešnu Kubansku revoluciju. trans. Umesto toga. p. dokazujući da se gerilci ne mogu kriti meĎu stanovništvom „kao riba u moru“ pre nego što se stanovništvo ne dovede do svog cilja. Kasnije.”39 Gevara je koristio ovaj koncept. J. Gevara je učinio bitnu izmenu u komunističkoj teoriji revolucije kada je izjavio: “nije potrebno da se ispune svi uslovi za stvaranje revolucije. kako su to uočili. 42 The Political Commission of the Communist Party of El Salvador. trans. 244-246. “Epilogue. u suprotnosti sa slabošću vlade i inspirisana je da se pridruži gerilcima. quoted in Donald C. pp. u njegovim kasnijim propalim revolucijama u Kongu I Boliviji. pp. Guerrilla Warfare. Dokumentovan u Redžis Debrejinoj Revoluciji u revoluciji? Fokoizam je proizišao iz rasprave da li je politička ili vojna ruka imala primata u ranim fazama konflikta. vojni foko takoĎe počinje da sprovodi političko voĎstvo.1. Hodges. and Revolutionary Movements in Latin America. London: Thames and Hudson. neophodnu za željene političke promene. Revolution in the Revolution? Bobbye Ortiz. “Introduction: Guerrilla Warfare. kako revolucija napreduje. The Legacy of Che Guevara: A Documentary Study.” in Guevara. kako bi spontano ustali i odu preli se američkoj invaziji. muslimansko stanovništvo je još uvek bilo pod čvrstom kontrolom korumpiranih. 101. 100-101.

septembra doveo je do krize u svetskom džihadu. Hakaymah. drugim koji se razlikuje od prvog samo nekoliko stepeni: oni traže strože posmatranje islama. po njegovom mišljenju.prihvatanja rizikovanja onoga što imaju.“48 Al-Suri bi se složio. pp. p. razarajućem kontranapadu nego kataliziranje revolucije.net/islamic-state/assessing_consti. sve njegove pristalice.” 46 Al-Suri. mnoge džihadske organizacije kao i mnoge mulimanske vlade. 67. 9-10. bilo je logično da će se svetski džihadisti okrenuti fokoizmu kako bi zap alili revoluciju. da pridobiju sledbenike i stvore momenat za političke promene. Internet. 1986. sa kojim se moderan pokret džihadista ikada susreo od svog pokretanja pre 40 godina. sve je učinio samo nije uklonio njegovu generaciju džihadista: „Pokret džihadista u svojoj celini. Ova filozofija se raširila zahvaljujući Al-Suriju.46 Na klasičan foko način. pp. Al-Hilali.??? 45 Open Source Center. septembra. “Detained al-Qa‟ida Leader Sayf al-Adl Chronicles al-Zarqawi‟s Rise in Organization. Naji.. pp. “Revolutionary War. prolaze danas kroz najstroži sud. bio podsticanje Amerikanaca da izaĎu iz svoje rupe i bave se moćnim napadima na telo nacije koja nije postojala.47 Istoričari zapažaju da su „Mao i Giap možda rekli Gevari i Debreji da bi foko nasilje pre izložilo revolucionarni pokret. Collier. njegove organizacije. koje bi možda izgubili učestvovanjem u otvorenom otporu.. Open Source Center.” 47 Naji and Hakaymah also echo Debray in insisting that political leadership should come from the military ranks. Peter Paret. zaista. “Writer Analyzes Political Thought in „Imam‟ Bin Ladin‟s Latest Speech. njihovi saveznici i lakeji su 45 prevareni. Sa svojim filozofskim naglaskom na džihad kao na oružanu borbu. See Naji. 37-38. Videti Assessing the Constitution of Islamic States. kao i strogi oblik islama koji džihadisti promovišu dozvoljava konsultacije (šura). marta. 850. Ovo se dešava zbog nepravedne kampanje koju Amerika vodi protiv pokreta pod parolom 44 Svetski džihadisti se suočavaju sa posebnim izazovom u ubeĎivanju njihove ciljne populacije da otpočne rat u tome što pokušavaju da zamene jedan politički sitem. Princeton: Princeton University Press. 48 John Shy and Thomas W. Većina muslimanskih zemalja već ugraĎuju islamske prakse ii zakone u svoje ustave u izvesnoj meri. u svom najslabijem momentu. and Debray. 2007. odgovor Amerike na napade 11. Uspavana nacija će se uskoro probuditi. dostupan na www.htm. bio buĎenje uspavane ume: Naš cilj je. svetski džihadisti vide vojne napade kao najbolje sredstvo da pokažu pravu slabost i ranjivost Amerike.. p. imaju Šura savet ili kolektivno konsutlativno telo za donošenje odluka.44 Saif Al-Adel izjavljuje da je glavni razlog za napad 11.” in Makers of Modern Strategy: from Machiavelli to the Nuclear Age. dakle. simboli i činovi. Amerikanci. Naji i drugima. voĎe. ed. I. Čitave mase nacije sa svojim finansijskim mogućnostima i visokim moralom bi pobedile neprijatelja. Bez ovih napada ne bi bilo nade za buĎenje nacije. pristupano 7. 15 . koje dodatno zamagljuju granicu stepena reprezentativne vlade koju oni smatraju istinitom za islam.islamicworld. 67-91.

Internet.” dostupan na strani www. 80 % njih po njegovo proceni. 119-124.pdf . Što je najvažnije. 2006.50 Ostaje da se vidi da li je umrežena meĎunarodna priroda pokreta svetskog džihada dovoljno otporna da ga štiti od vrste kontranapada koji je okončao Gevarinu bolivijansku avanturu. i simpatizera izgubljenih u napadu SAD. pp. 51 Ibid. i sprovodila masakre u kojima je pobijeno desetine hiljada muslimanskih civila. Arabian Peninsula after the Fall of Baghdad. smrti Muslimana civila prouzrokovane od strane džihada. Internet.cfr. Zaključak Iako stratezi svetskog džihada prevashodno pišu da bi motivisali sledbenike i prikazali svoju viziju...” 50 16 .???Radnje koje dovode u pitanje unutrašnji legitimitet pokreta smatraju se posebno efikasnim i obuhvataju izjave islamske verske vlasti koje se protive svetskom džihadu.usma. kao i mešanju njihovog pokreta sa onim džihadistima koje čak i oni smatraju nastranim ekstemistima. 669-670. Ibid. “Future of Iraq. p.53 Drugi kao Al-Ajiri. 134. 53 Videti Ayman al-Zawahiri’s pismo Abu-Mus’ab al-Zarqawi.ctc. oni se ponekad odnose otkrivajuće prema akcijama koje njihov neprijatelj preduzima protiv njihovog pokreta. Islamists.„borba protiv terora“. 54 Da bi bili efikasni. svaki izazov legitimnosti pokreta u vezi sa sopstvenim pravilima može doći samo iz islamske zajednice. povezano sa Combating Terrorism Center Harmony Investigation Web Page at “Zawahiri’s Letter to Zarqawi. 52 Council on Foreign Relations. U konfiskovanom pismu upućenom bivšem lideru Al-Kaide u Iraku. 54 Open Source Center. pristupano 7. gubitak Avganistana kao svetilišta lišilo ih je sposobnosti da efikasno indoktriniraju i obuče nove članove. marta. zamenik komandanta Al-Kaide. izazivajući nelagodan dijalog unutar pokreta.” available from www. kadrova. finansijskih resursa. Ajman al-Zavahiri. oktobra.org/publication/9154/ . smatraju da šiitski treba da budu otpadnici i saradnici sa Zapadom i stoga opravdane mete. pristupano 12.49 On nastavlja sa nabrajanjem kategorija voĎenja. upozorio je na oprez protiv prakse jer nije donela ništa dobro muslimanskom auditorijumu.edu/harmony/CTC-Zawahiri-Letter-10-05.52) Mudžahidinovo ciljanje iračkih šiitskih Muslimana stalno podiže strah od smrti muslimanskih civila prouzrokovane od strane džihada. Abu-Mus‟ab Al-Zarakvija. “Armed Islamic Group. 668. 2007. Američki planeri mogu imati velike koristi od strateških spisa svetskih džihadista prikazivanjem američkih akcija i strategija u svetlu veoma različitih 49 Al-Suri. Algeria. 51 (Jedan od poslednjih pimera je Alžirska oružana islamska grupa (GIA) koja je smatrala da će muslimanske zajednice koje žive pod trenutnom sekularnom vladom biti saučesnici u njihovom vladanju. pp. 1361.

Washington. Amerika je proglasila politiku promovisanja demokratije55 problematičnom. jer se suočava sa problemima religije i vlasti koji dosežu izvan svetskih džihadista u mnogo širi islamski pokret. kao invaziju. Svetski džihadisti razjašnjavaju da je stvaranje nestabilnosti ključna komponenta njihove strategije. pp. promoteri demokratije bi trebalo da uvere takve ljude da imaju i druge alternative.56 Strateški spisi svetskih džihadista pokazuju da su oni preveli svoje filozofije i iskustva u planove za akciju. 11-14.??? Sjedinjene države bi bolje učinile kad bi potražile zajednički jezik sa Islamom. 17 . planove koje će oni goniti do današnjih dana. Bush.policyexchange. Američki izazov je veliki: Iako Sjedinjene Države ne mogu jednostavno apsorbovati udare koji su napravljeni tako da stvore maksimalno uništenje i odbiti da odgovore. marta. a Zapad mora da odigra svoju ulogu u obnavljanju reda i olakšavanju nepovoljnih uslova u regijama koje bi džihadisti u suprotnom pokušali da dovedu jedino pod svoju kontrolu. svetski džihadisti će nastaviti da pokušavaju da preokrenu bilo koji odgovor američke vojske na njihovu štetu. 9-11. 56 Videti Munira Mirza. umesto toga.pdf . Internet. London: Policy Exchange. fenomen povećanja radikalizacije omladine britanskih Muslimana pokazuje da čak i mogućnosti koje nudi život u modernoj demokratskoj naciji mogu biti nedovoljne da pobede ideju džihada.percepcija džihadista i filozofija. pp. i Zein Ja‟far. Da bi razumeli i odbili njihovu strategiju. Sjedinjene države takoĎe moraju imati na umu da demokratija nije lek. Talibanski stil vladanja ne bi trebalo da bude jedina opcija koja se nudi žrtvama anarhije. Sjedinjene države moraju da iskoriste uvid u njihove spise. i njihovi ciljevi.com 55 George W. DC: The White House. www.BesplatniSeminarskiRadovi. The National Security Strategy of the United States of America. njihova formativna iskustva. svetski džihadisti će nastaviti da slikaju umešanost SAD-a i vojske Zapada u muslimanski svet. 2007. 2007. 2006. Dok Zapad ne može priuštiti da zapostavi nekontrolisane regione sveta.uk/images/libimages/246. pristupano 9. dostupno na strani www. Konačno. Abi Senthilkumaran.org. forsirajući viziju džihadista da se takmiči u okviru ideja otvorenog tržišta. Living Apart Together: British Muslims and the Paradox of Multiculturalism. naglašavajući osnovna uverenja koja stoje iza njene demokratske filozofije: vlada predstavnica koja odgovara narodu i štiti ljudska prava i dostojanstvo. ideologiju.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->