John Kotter consideră că managementul înseamnă a face faţă complexităţii şi se referă la ordine, consistenţă, utilizare de planuri, structuri organizatorice

, monitorizarea rezultatelor, în timp ce leadership-ul, în contrast, se referă la a face faţă schimbării; liderii îşi stabilesc direcţia prin dezvoltarea unei viziuni a viitorului. Managementul se focalizează pe obiecte, în timp ce leadership-ul se focalizează pe resursa umană. Calităţile personale sau charisma joacă un rol important în exercitarea conducerii. „Teoriile caracteriale” ale ştiinţei conducerii au evidenţiat caracteristici-cheie atât de multe şi de variate, încât Handy (1976) menţionează că, analizând pestee 100 de studii asupra calităţilor de conducător plublicate până în 1950, n-a reuşit să identificare trăsături comune decât la 5% din cazurile studiate. Acestea sunt: inteligenţă, nevoie de realizare; onestitate şi integritate; încredere în sine; stabilitate emoţională; motivaţie pentru a conduce; spirit dominant.

Calităţile pretinse unui bun lider pot fi sintetizate astfel: o o o o o o Sănătate fizică şi rezistenţă psihică; Imaginaţie creatoare; Un simţ dezvoltat al realităţii; O mare capacitate de analiză şi sintează; Capacitatea de a formula corect probleme şi de a le soluţiona rapid; Ţinută de lider. TIPURI DE LIDERI * Liderul charismatic este neconvenţional, articulează puternic viziunea viitoare şi motivaţia de a conduce, baza de putere este puterea personală (bazată pe experienţă, respect şi admiraţie), fiind

1

se consideră sponsor. descoperind trăsăturile personale specifice care conduc la realizarea unei bune conduceri în orice situaţie. pretinde ore suplimentare la muncă. preferă adaptarea structurilor organizaţionale în raport cu cerinţele pieţei. determină angajaţii să împărtăşească viziunea sa. El este persoana pe care ceilalţi o desemnează drept cea mai plăcută din cadrul grupului. cel care este interesat de îndeplinirea misiunii grupului prin organizarea celorlaţi. activează în cadrul unei structuri organizaţionale stabile. Liderul tradiţionalist: se consideră şef absolut. urmăreşte să se specializeze într-un anumit domeniu. transformă personalul pentru a accepta schimbările radicale. abordează pe oricine este util. lider socio-emoţional. respectă calea ierarhică. este egalitarist. lider de echipă. căutând consensul sau îndrumarea subalternilor. antreprenorial şi exemplar. cel care este interesat de reducerea tensiunilor. articulează slab obiectivele şi motivaţia de a conduce. baza de putere este puterea personală şi puterea specifică poziţiei pe care o ocupă conducătorul în ierarhia sistemului de conducere (bazată pe recompense. Cei spontani sunt de două feluri: lider de misiune. În ultimul deceniu apărut o nouă grupare a liderilor în două mari categorii: tradiţionali şi neomanageri. depozitează informaţiile. difuzează informaţiile. Neo-managerul: 2 . El este cel care este perceput ca având experienţa cea mai relevantă pentru sarcină. există două mari categorii de conducători: lideri flexibili şi lideri impulsivi. consilier. aplanarea conflictelor. Există două categorii de lideri: spontani şi desemnaţi. experienţă şi simpatie din partea omologilor). În funcţie de gradul de flexibilitate al stilului de conducere. * Liderul necharismatic este convenţional. planificarea strategiei şi diviziunea muncii. rezolvarea dezacordurilor şi menţinerea moralului.elitist.

5.apreciază ca autoconducerea este operantă doar atunci când toţi liderul "renascentist" . să-i ajute şi pe ceilalţi în realizarea acestui lucru. 4. tehnologice şi financiare (pe care. cu puţin noroc. pieţelor. producţie. participativ (de colaborare). Leadership bazat pe principii – bazat pe o serie de principii ce trebuie să guverneze comportamentele liderilor. 3 liderul "radical" . 2. iar ulterior s-a introdus şi conceptul de 3.care este conştient că "vremurile bune" în care un conducător ce intenţiona să lanseze un nou articol. în prezent. Leadership-ul transformaţional – acccentuând transformarea situaţiilor şi subordonaţilor astfel încât să se obţină performanţe maxime. J şi Z – în funcţie de cum este el practicat în diferite colţuri ale lumii. planurile strategice.care apreciază că. salariile. conducere orientată pe oameni. ar fi solicitat pur şi simplu resurse umane.manifestă convingerea că un bun lider poate conduce orice membrii colectivului au acces la informaţiile necesare privind vânzările. 2. liderul "uman" . liderul "transparent" . Leadership de tip A. marketing. conducere orientată pe sarcini/producţie. liderul "descurcăreţ" . mergând de la o firmă de asigurări până la o firmă industrială. urmăreşte să-şi asigure o gamă largă de capabilităţi. într-o lume aflată în permanentă transformare. asimilând cunoştinţe referitoare la diferitele funcţiuni-cheie ale departamentelor de desfacere. în acelaşi timp. Leadership-ul carismatic – reconsiderând locul şi rolul liderului în procesul conducerii.consideră că una dintre principalele calităţi de care trebuie să dea dovadă un lider este capacitatea de a "crea afaceri" în ritmul extrem de rapid impus de dinamismul . finanţe. afacere. 3.- urmăreşte polispecializarea managerială. în condiţiile unor bugete austere. conducere orientată pe dezvoltare. le-ar fi obţinut) au trecut. În categoria neo-managerilor se disting următoarele tipuri de conducători: 1. să împrumute şi chiar "să fure" de unde se poate. pretinde doar rezultate. Stilurile de conducere: 1. 4. conducătorul trebuie să echilibreze cerinţele profesionale cu celelalte aspecte ale vieţii personale şi. autoritar (de comandă) 5. el consideră că una din calităţile vitale ale unui lider este aceea de a şti să se roage.

Se pregătesc bine pentru şedinţe şi îşi fac prezentările în mod profesionist. • a) Ipotezele propuse au fost: identificarea nivelului creativităţii între managerii-lideri de sex feminin şi manageriilideri de sex masculin. care apreciază nivelul de creativitate al persoanelor chestionate. Astfel. cu întrebări închise. Alte trăsături ar fi: tendinţa de a comunica. datorită previziunii pe termen lung. Aleg cu grijă proiectele şi. insistenţa şi discreţia. sensibilitate faţă de probleme. adaptarea rapidă în situaţii neobişnuite şi atitudinea faţă de risc. considerând că incertitudinile vor fi clarificate. Claritatea direcţiei.Managerii inovatori au o serie de caracteristici comune după cum urmează: Acceptarea cu uşurinţă a schimbării. A. 4 . astfel că perseverează cu tact până reuşesc. acestea chiar materializându-se. Îşi încurajează subordonaţii să depună maximum de efort şi să fie coechipieri. mai precis gândire creativă sau divergentă. Meticulozitatea. Înţeleg că nu-şi pot atinge scopurile imediat. Chestionarul este construit din 10 itemi. persoanele creative fiind dispuse să rişte mai mult decât cele conformiste. direct către obiectiv. Au o profundă cunoaştere a politicii organizaţiei şi sesizează cine i-ar putea ajuta în diferite momente critice. care se îndreaptă altfel. profilul bărbatului-lider creativ se referă la nonconformism. văd în obstacole nişte întreruperi temporare ale unui drum. nevoia de independenţă şi gândire. Persuasiunea. b) evaluarea particularităţilor privind orientarea în sarcină sau în relaţia interumană între managerii-lideri de sex feminin şi managerii-lideri de sex masculin. Au capacitate de previziune şi văd necesităţile nesatisfacute ca pe nişte ocazii. le promit o parte din recompense. Stil de management participativ. Bărbaţii-lider sunt mai creativi decât femeile.

de a înţelege sensibilităţile şi motivaţiile.Femeile mai puţin creative îşi etalează mai greu iniţiativele. sunt în relaţie cu o mare varietate de indivizi şi fac dovada unor aptitudini remarcabile de cooperare. emit judecăţi de opinie conformiste şi au mare încredere în convenţii. Femeile-lider deţin abilitatea de a lucra cu oamenii . femeile sunt mai dedicate acesteia comparativ cu bărbaţii care înclină mai mult spre muncă individuală. prietenia şi susţinerea ocupă un loc important. sunt inhibate în manifestări. iar cinci itemi fiind prelucraţi în urma cercetării altor referinţe bibliografice. Există diferenţe semnificative referitor la diferite aspecte între femei şi bărbaţi. 5 . şi de a le face să lucreze în folosul organizaţiei. ei implicându-se mai mult în activităţi pragmatice şi foarte ştiinţifice. s-a observat că liderii de sex feminin participă activ la multe activităţi. Bărbaţii-lider sunt mai puţin orientaţi către oameni şi către relaţiile socio-umane. respectul mutual. Stilul de leadership orientat către angajat (dimensiunea relaţională) – întâlnit la femei – reprezintă stilul în care liderul pune accent pe comportamente ce creează un climat de muncă în care încrederea.capacitatea de a gestiona eficient relaţiile cu subordonaţii. entuziaste şi versatile. Chestionarul utilizat a fost construit din 15 itemi. înţelege necesităţile individuale ale celor din subordine. B. Persoanele care nu au deloc înclinaţii sau preocupări creative apar ca având “bun simţ”. zece itemi fiind itemi nouformulaţi. De asemenea. în ceea ce priveşte abilităţile sociale şi interpersonale. independenţa şi gândirea abstractă. Se axează pe interacţiunile din grup şi pe nevoile fiecărui membru luat separat. Referitor la munca în echipă. nu chestionează ideile conformiste. bazându-se foarte mult pe informaţii şi mai puţin pe resursa umană.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful