TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

BÁO CÁO CƠ SỞ XỬ LÝ ẢNH SỐ
Đề tài: Nhận dạng mã vạch
Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Tiến Dũng Nhóm sinh viên thực hiện: Nguyễn Việt Nam Phạm Phương Long Nguyễn Xuân Phúc Vũ Thị Ngân : : : : ĐTVT 03 – K54 ĐTVT 03 – K54 ĐTVT 02 – K54 ĐTVT 02 – K54

Hà Nội – Tháng 12/2012

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful