You are on page 1of 3
mere centralt begreb inden nvordan du skal taenke grant, n& din nye drar Byg nyt med god samvittighed Grunden og landskabet Det fers sland nr stl bye bareyatt erfkisk ik sive bygnngen Et velit byggerbegynder med at ngage EKRELOSNINGER | LYNGBY enc ueatormene pilinge soning, at bleed Sec i eae ea gre etpet dpe ekafoateret oh tba ee gees pene havearag steet frat belstemijact ved at ace den vaek Mids begat arealer somindorsterassrapaterforatalreredsnigatregvand taal dgetr Sn at eta a epot Prav at bevare eksisterende trae, buske mv og vaelg hun nye planter, dar trives me system cer ret af = ersnri ep unde Herston dv saree reign He na eet DE der lige en start traflkeret ve i nzrheden, kan genarne afbades ved at tage hajde ene | fordet allerede nt planingerbeplantingen af gundenoghusetsudtorming, 68 BOREIRE 3 2008 Ar Mere Husets orientering Mecrinr in gra are eka at rb best vee tt mest frat for I ce joe stvtrare ogo pengepigtoretre Iustoo weer verdensharvere sheets hentai yer _Sisgmgpthinienraeistennaliggsts parmingedalng ogetratrigty eft rede btotforanstigtng Os en edt tye of es some hse ede, siden arest food er ody Ainge sore Vins tec lan says og vee trange ind fet Santi ede Cpe Fae ior topataing af sleng lr sacle En Husets rumfordeling Ptckrophatru som inn nd ela syst. tno gnenters it peas char ester Ran tna temperatuen of rks grnde be var ee ln min kor slg ar tigre mera rc ana et gale fo fsovvole beaevareox bes. hs yg Yo de eg, dn bese wre of Jodrtneter seit dso meta aber. hhc gett vermetah mee ue et Ruby af Peon pnd a de hbvega ps Sev om har en ag ted ft placer pol ste cs arene hr rani lar ca erp ere eee here eee et Materialer bygrirg deer ben od sy ogubat mod nor, ruger 30% mine lenerglenden der er Sbenmodnordoglucket mod yd PS sysiden bar vndvesfladeresarealadgoe minds 40% og hs {609% Ved strrevnduesarealar eden kstraenarsgewint indeed detlsvarende enegitab~orviteren rund af armetabfraglaset ‘omsammeren ph grund af et stare afalngbehoy Viner modnord bor ud fran ener betagtningudgnrema. 10% af facadereset. Mon husk soafstasmringe, De stre gaspar ge istoen for overopedin og uden afekamnig’ frm ff tagdhang lava tlle prsenns kan dt hive nacvendlgt 2 ala het ned zone hulret Dethranver nee ogsSergevnstn get tab, renoftest t par gratrlavereend avert lg ren ter laceret jer oppekan dope are! af den opstigande salva. ‘Serger duo. atinstalatioskravand rum soballen ryagers 08, bad staderop ti nan, kan du mine atl af arforings Ost iinedsrte mateialeforbrugettilror og Desig gare vrmetabe fra vrmivandsrarene mind og sire hurt ifersel af var brags, ‘vandet ike alle ange, fr det opr enpossende terpeat Endelg ero iti element en baredyatietnkegang at net boigenlaksbet in farts aktvteteragopbevaringsbehow shifter \gornorlvet.ogvishust en dog kal slges hare nye sje mske behav fren aden umfordling i det trp plus at hse tides estan meblees,neetes og anvende ere forselge md os are senare sal bres flee materler at ombyege det. —_ ‘crt eng ging nie og ergrne roe vee: ner deter lg: Amend vetuiereramenicg: nator eas Sg shat erga crore ppt a oe age rilevenige terri det udendesgranresantiskure baese mm, Vals owt ke an materiale med jpane, man ogc med arene (rumah ugtesansen tank ae kona plastic) felezancen— fx ‘les gubvklnkr ole forold tl ranguve og det kant¥cka iat true per varies, som cintemperatren alte jak Varme sgiterne ti oparmning erlang de starste ener lug p8batghurgeter. Santi er dt ot oni, nor der errigta mange pene ot spre op t120000 ‘om re forold tien gennemsnitehsoling, Hvis ered har vat thu lg frhld lens gargover hinlan (52 Husetsorentring ed go pve Muze ka atu gs var godt lsoleet, holst ad baredygtige materiale, ale sinduene bor vare ed eneriias- alee se toilagkanredicere it samlae varofatagined op t70%. ‘Saangre ele sole 9 tego og salvage pi de facade hor ate horeigtmassig. fr lg endnulangere ved angi ucytaen 2 den passive solvarme ti atoparmetshshdringersbaderand. Opes indenders to: aterm, espana Ssenaige soe ru de efter en ateraty vari, der an dake 100 af boligensenergibshoy ska du valge varmepumper eller jackarme. Ep vazrepurpebruger armen faluften uenfor-ogs sev om denkiner fske fa grader vam ~ ed at presse en vaee it sariven og se en indi tse her den aten kan ges eke ele lat varme vad ‘pmed, Vrmepurpenleereroptiltregange sbmeget neg

You might also like