BORDEROU

1. Cerere de solicitare informaţi şi conventie – Anexa 1 2. Cerere de recepţie şi înscriere – Anexa 2 3. Declaraţie pe proprie răspundere cu privire la înstrăinarea şi identificarea imobilului măsurat – Anexa 5 4. Descrierea lucrărilor topografice şi geodezice – Anexa 10 5. Plan de încadrare în zonă Sc. 1:5000 6. Plan de amplasament şi delimitare a imobilului Sc. 1:1000 – Anexa 11 (3 exempl.) 7. Tabel de mişcare parcelară – Anexa 13 8. Fişa de măsurători prin metode clasice – Anexa 14 9. Inventar de coordonate puncte vechi şi noi 10. Inventar de coordonate puncte radiate 11. Calculul suprafeţelor 12. Schiţa reţelei 13. Schiţe şi descrieri topografice 14. Certificat de atestare fiscală 15. Acte de proprietate copii legalizate, copie BI / CI

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful