AM VĂZUT MIREASA SOŢIA MIELULUI

1

Este permisă descărcarea şi tipărirea acestui material în condiţiile în care se va utiliza pentru distribuţia GRATUITĂ şi în condiţiile în care NU se vor face MODIFICĂRI textului.

,,CARTEA NU SE VA FOLOSI PENTRU STRÎNGERE DE FONDURI.”

Adresă pentru corespondență SITE-UL BISERICII CREȘTINE: http://tabernacolvgr777.podbean.com EMAIL: tabernacolvgr777@yahoo.com ID MESSENGERS: tabernacolvgr777 TEXTE CULESE DE: FR. VALENTIN PREDA TELEFON: 0764807953, Tehnoredactor: FR.PREDA DANIEL 0767418557. 2

Motto: ,,Nu voi vrea o haină şi coroană ci vreau să văd faţa iubitului meu; Nu voi privi la glorie,ci la al meu Împărat al harului divin Nu voi rîvni la cununa pe care mi-o va dărui Ci voi dori ca mâna Lui străpunsă să mă mîngîie: Mielul este întreaga slavă a ţării eterne.”

Cîntarea Cîntărilor cap 5 vers 8-16: Vă rog fierbinte, fiice ale Ierusalimului, dacă găsiţi pe iubitul meu, ce-i veţi spune?... Că sunt bolnavă de dragoste!Ce are iubitul tău mai mult decît altul, o, cea mai frumoasă dintre femei? Ce are iubitul tău mai mult decît altul, de ne rogi aşa de fierbinte? Iubitul meu este alb şi rumen, deosebindu-se din zece mii. Capul lui este o cunună de aur curat, pletele lui ca nişte valuri, sunt negre cum e corbul.Ochii lui sunt ca nişte porumbei pe marginea izvoarelor, scăldaţi în lapte, şi odihnindu-se în faţa lui plină.Obrajii lui sunt ca nişte straturi de miresme, în care cresc saduri mirositoare; buzele lui sunt niște crini, din care curge cea mai aleasă smirnă. Mîinile lui sunt nişte inele de aur, ferecate cu pietre de hrisolit; trupul lui este un chip de fildeş lustruit, acoperit cu pietre de safir;picioarele lui sunt nişte stîlpi de marmură albă, aşezaţi pe nişte temelii de aur curat. Înfăţişarea lui este ca Libanul, pare un tînăr ales ca cedrii. Cerul gurii lui este numai dulceaţă şi toată fiinţa lui este plină de farmec. Aşa este iubitul meu, aşa este scumpul meu, fiice ale Ierusalimului!’’

3

,,O predică se poate predica la un popor dar o carte predică la mai multe popoare: ”BIBLIA’’ ,,Eu îi cred pe acei oameni care au ridicat creionul, şi au fost inspiraţi de Duhul Sfânt ca să scrie aceea.’’ -William Marrion Branham-

4

CUPRINS: 1.Următoarele citate sunt sursa de inspiraţie al subiectului din această carte. 2.Motivul editării următoarelor 41 de capitol. Aceste 41 de capitole cuprind comentarii personale și diferite citate din predici despre ceace ve-ți citii în această carte. 3.,,Nu pot să-i fac nimic că este îmbrăcat în mireasă.’’Ce înseamnă să fi îmbrăcat în mireasă? 4.Diavolul cunoaște pe cei aleși. Un milion nouă sute nouă zeci şi opt de mii de necredincioşi nu au putut omorî pe cei doi credincioşi, Caleb şi Iosua. 5.Un număr stabilit de biruitori în fiecare epocă. 6.O ultimă poruncă pentru mireasă:C ine este pentru Domnul să vină la mine! 7.Pilda celor zece fecioare. 8.Asemănări între fecioare. 9.Toate fecioarele au aţipit. 10.Ce presupune vegherea? 11.Timpul cînd se sting candelele. 12.Un eveniment mondial care a răsunat ca un strigăt de la miezul nopţii în urechile unei bisericii adormite. 13. Noi sîntem acum soţia Domnului Isus Hristos însărcinată cu D uhul lui. Este o diferenţă între mireasă şi soţie. 14.Ce îi este promis miresei în zilele din urmă? Epocile bisericii. 15.Ce este Biserica? 5

16.Ce cuprinde descoperirea celor patru peceții pentru mireasă? Descoperirea cuprinde cele patru făpturi vii. 17.Descoperirea primei făpturii leul de sub prima pecete. 18.Descoperirea făpturii de bou de sub a doua pecete. 19.Descoperirea făpturii de om de sub a treia pecete. 20.Restituirea adevărului prin patru mesaje începînd din această epocă a reformatorilor. 21.Descoperirea făpturii de vultur de sub a patra pecete. 22.Timpi profetici ai lui Dumnezeu. 23.Ce sa întîmplat în timpul profetic pe cadranul lui Dumnezeu în ceasului al treilea şi ceasul al şaselea dis de dimineaţă? 24. Ce sa întîmplat în timpul profetic pe cadranul lui Dumnezeu la ceasul al -11-lea? 25. Ce sa întîmplat în timpul profetic pe cadranul lui Dumnezeu în timpul de seară? 26.La ceasul de seară stîlpul de foc a apărut(lumina a venit). 27.Cînd estul se întîlneşte cu vestul.Circuitul evangheliei timp de două mi de ani din est în vest. 28. Ce sa întîmplat în timpul profetic pe cadranul lui Dumnezeu la ceasul de la miezul nopții? 29.Ce se va întîmpla în timpul profetic pe cadranul lui Dumneze u la ceasul cînd cîntă cocoșii? 30.Ce se va întîmpla în ultimul timp profetic pe cadranul lui Dumnezeu cînd vine dimineaţa? 31.Cei șapte îngeri ale celor șapte epoci ale bisericii. 32.Îngerul mesager din epoca Laodicea. 6

33.O profeție împlinită în ziua noastră: ,,El va întoarce …,inima copiilor spre părinții lor,….,, 34.Închinare la îngerul bisericii. 35.O confuzie. 36.Predestinare prin cunoștința lui Dumnezeu. 37.Concluzie greșită despre predestinare. 38.Lasă-ți mîna moale ca să poți face o alegere. 39.Cele mai minunate versete despre harul lui Dumnezeu care a fost acordat tuturor oamenilor. 40.Harul lui Dumnezeu ne învaţă să o rupem cu păgînătatea şi poftele lumeşti. 41.Însemnul va face deosebirea. 42.Paragrafe exstrase din diferite predici care pot fi numite ,,o citire printre rînduri’’-Viziune. 43.Promisiunea Miresei.Aceasta este ceea-ce îi este promis astăzi bisericii mireasă:Epocile bisericii. Ziua aceasta aparține descoperiri celor șapte peceți. 44.Cei care nu fac parte din Mireasă nu au recunoscut trezirea miresei. 45.Avertizare. 46.Mireasa a văzut totul ce era de văzut. 47.Un semn al miresei:Ea priveşte după venirea Domnului nu după o trezire mondială. 48.Cine va face parte din mireasă? 49.Mîntuiți dar nu răpiți. Mîntuit ca prin foc. 50.Patru categori de oameni care sunt în evidenţa lui Dumnezeu. 7

51.Vrei să şti dacă faci parte din mireasă? Ei sunt biruitorii Fiarei,ai Icoanei ei şi al Numărului numelui ei.Cine este fiara? 52.Ce înseamnă Chipul fiarei pe care biruitorii trebuie să-l biruiască? 53.Ce înseamnă Numărul numelui ei pe care deasemeni biruitorii trebuie să-l biruiască? Mireasa nu este intimidată de numărul ei de membri din această coaliţie şi nici de numele ei de denominaţiune. 54.Numele ei de denominaţiune este unul din multele nume de hulitori. 55.Mireasa sunt cei chemaţi, aleşi şi credincioşi. Mireasa are toate aceste trei stagii: Alegerea în Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. Chemare în timpul acesta.Credincios pînă la capătul drumului. Pe ce baze suntem noi aleşi ,chemaţi şi credincioşi? 56.Primul semn al miresei:Alegerea. 57.Şi totuşi omul este lăsat un agent moral liber. 58.Al doilea semn al miresei:Chemarea lui Dumnezeu. 59.Al treilea semn al miresei este că ei sunt:Credincioşii-predestinaţii. 60.Predestinarea nu este prin voinţa lui Dumnezeu ,ci prin cunoştinţa lui Dumnezeu mai dinainte. 61.Mireasa ştie în ce stadiu al trupului se află ea. 62.Mireasa din această epocă este un grup ascuţit. 63.Epocile bisericii în formă de piramidă. 64.Astăzi suntem în epoca pietrei din vîrf. 65.Pietre şlefuite să se potrivească. 66.Piatra respinsă care este Domnul Isus Hristos în mesajul respins din această epocă.,,Ei se lovesc de ea.”Mireasa de asemenea este respinsă în această epocă.

8

67.Semne că ei sunt mireasa:Ei trebuie să întîmpine acel Cuvînt din epoca lor.Ei aud (înţeleg) acel glas din generaţie. Ei văd lumina. 68.Un semn al miresei:Ea are în mijlocul ei slujba Fiului Omului,discernerea gîndurilor din inima oamenilor. 69.Un alt semn al miresei: Epoca cînd Dumnezeu locuiește în om. Un tabernacol viu în care să locuiască Dumnezeul cel viu. Dumnezeu face ca acest Cuvînt sămînţă să se întrupeze în noi. 70.Există o deosebire între mireasă şi membrii denominaţiunilor. Deosebirea este că ei aplică însemnul, ei cred glasul semnului. 71.Un semn al miresei: Poporul lui Dumnezeu este un popor care locuieşte deoparte singur.Mireasa este separată. Cei predestinaţi nu aparţin la nici una din denominaţiunii. 72.Mireasa este în lucrul Tatălui din această epocă. Lucrarea Tatălui este să distrugă lucrările hibridării diavolului. 73.Lucrarea omului. 74.Cea mai măreaţă lucrare a Tatălui să împarţi viaţă eternă. 75.Mireasa va avea o slujbă să facă în această epocă și aceasta va fi în legătură cu tragerea a treia. 76.Mireasa va fi lovită, jignită de lume şi verişoarele denominaţionale, dar ea are caracter, ea este o persoană drăgălașă. 77.Un alt semn al miresei:Numai miresei i-se descoperă această a treia amăgire care s-a strecurat printre rîndurile noastre.De ce sunt aceştia aşa de amăgitori? Pentru că ei pot învăţa mesajul din această zi. 78.Un simț special care-i este dat miresei. 79.Avertizarea imitaţiei prin patru vise. 80.Avem nevoie de deosebire-discernere. 81. Un semn al miresei:Ei se pun în ordine,ei îşi mărturisesc păcatele.Ei fac restituirii a ceace au făcut rău cînd erau în lume. 9

82. Un semn al miresei:C ei predestinaţi îşi examinează viaţa lor prin Cuvînt. 83. Un semn al miresei:În viaţa celor predestinaţi nu se întîmplă nimic accidental. 84. Un semn al miresei:Iubeşte pe Domnul Isus Hristos. 85. Un semn al miresei:Mireasa trăiește pentru oameni. 86.Un semn al miresei:E a iubeşte pe toţi oamenii şi mai ales pe fraţi. 87.Un semn al miresei:Ea nu face compromisuri,ea nu îndulceşte Cuvîntul ca să placă la oricine. Mireasa nu coboară standardul pent ru că astfel vor intra caprele în Biserică. 88. Un semn al miresei:Mireasa va fi încercată prin Cuvînt. 89.Este imposibil ca cei aleşi să fie pierduţi,dacă vor face greşeli ei vor fi disciplinaţi. 90.În ce poziţie va fi găsită mireasa în pragul venirii Domnului Isus Hristos? Mireasa are un loc secret unde mănîncă hrana lui Dumnezeu pentru timpul acesta. 91.Mireasa are un secret de a şti cum să se dea afară din cale. 92.Un semn al miresei: Ea nu este indiferentă ea cercetează despre aceste lucruri. 93.Obiecţii: Mulţi predică taine adînci cum ar fi şi acest subiect despre predestinare şi în predica lor nu amintesc nimic despre sfinţire.Acesta este un semn acelor care scot din cuvînt. 94.Mulţi vorbesc de predestinare sub aspectul că pot trăi în orice fel şi oricum ei vor fi salvaţi. 95.Clarificări. Ce este pecetea a-VII-a? 96.Un semn al miresei:Miresei i se descoperă secretele tainelor celor şapte tunete. Pentru mulţi aceste taine descoperite în epoca noastră vor rămîne doar şapte tunete ne-înţelese şi care trebuie să vină. 10

97.Ce mai cuprinde Apocalipsa capitolul 10? 98.Iudeii în spațiul de timp de o jumătate de oră.În acest timp nu mai este mijlocire pentru neamuri jertfa a plecat. 99.Pecetea a-VI-a este pentru iudei şi fecioarele neînţelepte. 100.Mireasa ştie ce este tragerea a treia. 101.Ce s-a întîmplat la tragerea a treia? 102.De ce aştepta profetul încă tragerea a treia? 103.Următoarele citate sunt pentru mulţi suportul unor doctrine noi. 104.Mulţi vor să intuiască care va fi următoarea mişcare a lui Dumnezeu,acel rest rămas din pecetea a şaptea. 105.Ce a mai rămas pentru mireasă? 106.Răpirea un eveniment prin surprindere pentru mireasă? 107.Condiții pentru răpire. 108.Cele șapte viziunii. 109.Visul lui Billy Paul Branham. 110.Şi cine aude,să zică:vino!’’ 111.Vor fi milioane de oameni salvaţi din timpul cînd profetul a predicat. 112.Vor fi milioane în răpire în vremea din urmă sau o familie micuţă din fiecare stat? 113.O promisiune dată profetului din generaţia noastră:,,Acei care i-ai iubit şi acei care te vor iubi vor fi aici cu tine.’’ 114.Ai primit promisiunea? 115.Ceremonia de căsătorie. 11

Nunta mielului.Viziune de viitor-Anul Jubiliar.Nu conteză greutățile de pe drum un lucru doresc să ajungem cu toții acasă la Domnul. De asemenea este dedicată fraților mei de trup.rudelor mele cît și scumpilor frați de credință pe care îi cunosc și i-am cunoscut. 118.Casa viitoare a Mirelui ceresc cu Mireasa pămîntească.Această carte este dedicată scumpei mele soții și copilași minunați pe care Domnul Isus mi i-a dat.. . 119. 117.Următoarea pildă prefigurează timpul cînd trebuie să fim prezentați înaintea Domnului Isus Hristos.” 12 .116.

şi împrejurul scaunului de domnie.M'am uitat.El a zis. chiar acolo. 197.Ce va fi cu acest om care se reazemă pe pieptul tău?” 179.. 178. să spun. Acolo este unde vreau să mă opresc.. Eu cred aceasta că: Ploaia s-a sfârşit.. în jurul făpturilor vii şi în jurul bătrînilor am auzit glasul multor îngeri. ceva puternic să se întâmple.Mireasa ea s-a dus sus în răpire şi aici ea a venit înapoi.. Aceea este exact. dar Domnul Isus l-a luat sus şi i-a arătat lucrul care se întâmplă până El vine. Doar i-a arătat. 195. Și în Apocalipsa cap 20 vers 12 este arătat:. Aceea-i ceea ce îi este promis. Epoca Bisericii. şi tot ce se va întâmpla în timpul domniei neamurilor.O dată Petru a întrebat pe Domnul Isus:.Această judecată nu este pentru Mireasă." Regele şi Regina..Judecata a fost aşezată.Apostolul Pavel a arătat:. şi cărţile au fost deschise. sunt cu siguranţă greşiţi. i-a prezentat întregul plan lui Ioan. el nu a stat niciodată.Doar citiţi primele trei capitole din Apocalipsa şi veţi vedea ce-i este promis Bisericii. uimitor.Astfel în timp ce Ioan erea încă în viață Dumnezeu ne arată într -o prezentare cum el a fost luat sus și a văzut aceste lucrurii. care era Cartea Vieţii.Nu ştiţi voi că sfinţii vor judeca lumea?"Și profetul Daniel a zis:..Şi atunci o altă Carte a fost deschisă. El a văzut Epoca Biserici completă.’’ (COD Vol al II-lea pag 897 paragraf 194. Epocile Bisericii. inclusiv." aceea este pentru biserica care a rămas de la răpire. Bisericii. Numărul lor era de zece mii de ori zece mii şi mii de mii. doar o secundă. " În Apocalipsa cap 5 versetul 11 este arătat:. şi zece mii de ori zece mii de mii i-au slujit Lui. “Ce vă pasă vouă dacă el stă până Eu vin?” Vedeţi.1. Eu cred că voi vedeţi ultimul lucru care i se va întâmpla Bisericii înainte de răpire.. 177. căci: mulţi oameni care aşteaptă ceva mare. URMĂTOARELE CITATE SUNT SURSA DE INSPIRAŢIE AL SUBIECTULUI DIN ACEASTĂ CARTE. în epoca neamurilor. este înregistrat de la Apocalipsa cap 1 la Apocalipsa cap 3. 198) 272. şi stătea acolo în judecata acelor 13 .

a căror nume au fost puse în Cartea Vieţii Mielului înainte de întemeierea lumii. Biserica Sa.” 227.Dar acum biserica denominațională slăbește pretutindeni.Acum acolo vor fi numai un număr mic. şi acolo afară cu Duhul Sfînt. Vedeţi? 225. dar puţini vor fi cei ce o află.El a zis:. el va lovi apa. vedeţi. aceea este să creadă şi să obţină fiecare bucăţică care poate din Acesta. Ei au un lucru de făcut.Cum a fost în zilele lui Noe. Dar biserica Mireasă ea intră în ordine acum. 115. 91. să-l absoarbă pe Acesta înăuntru ca Maria care şedea la picioarele lui Isus. Dumnezeu trebuie să-i dea credinţa de răpire înainte să poată intra în răpire. Ei nu au nici un argument cu ei.va fi un grup mic. “Căci strîmtă este poarta.” 35. deoarece Viaţa nouă a lucrat înainte.El a întrebat doisprezece. Ei ignoră critica celor necredincioşi. și el l-a ascuns de fiecare din învăţaţii aceia. erau singurii care au auzit-o. şi vedeţi dacă nu a fost acelaşi lucru.Dar prin fiecare epocă şi în timpul fiecărui profet care a venit acolo urmează să fie un anumit număr de oameni care sînt predestinaţi să audă acel Mesaj. Vedeţi? 226. un număr selectat predestinat.Eu nu zic că vor fi salvate numai opt suflete acum. Eu nu am spus aceea. Aceea ignoră mulţimile. unde au fost salvate opt suflete. El a întrebat opt.generaţii care au refuzat Mesajul Evangheliei.Cine ziceţi voi că sînt Eu?” El întreaba biserica.Din milioanele din timpul lui Noe.. Şi astfel Regina şi Regele stăteau acolo. tot aşa va fi la venirea Fiului omului. Eu nu ştiu cîţi vor fisalvaţi în aceea. Acum să nu o luaţi greşit. tot atît de tare cît poate el. pe cei doisprezece.. Şi cînd acea adeverire adevărată a Adevărului Cuvîntului lui Dumnezeu descoperit atinge acea inimă. eu vă spun aceea.Acum priviţi Domnul Isus a zis:. Doar un număr. Iar acum cercetaţi în jos prin Scriptură și prin epocile profeţilor. 14 .astfel încât ea să poată intra în răpire. un popor predestinat. şi îngustă este calea. şi ei îl vor urma pe Acesta. Din milioanele din ziua aceia. Şi voi nu-l puteţi opri de la a face aceasta. În ultimul moment aproape de timpul Răpirii grupuleţul acela va fi foarte mic.Astfel puteţi vedea tocmai gîndul care l-a avut Dumnezeu în gîndirea Lui. 72.

să caut omul acela. Acela era felul în care umbla ea. păşind perfect înaintea Domnului. Ea păşea doar în uşurinţa unei femei. stând acolo cu mâna afară în acel fel. chiar exact ca cea dintâi. Şi Mireasa trebuie să fie formată din toate popoarele din lume ca Arab. ele au început să se uite în jur şi au ieșit din cadență. şi Ea a ieșit afară din vederea mea. arătau ca şi cum ar fi ceva fete străine. să ţin Mireasa aceea în pas.Dumnezeu va lua Neamurile. toate cu părul lung. în felul în care era Ea.nu un marş. Celelalte s-au urcat pe o margine de deal şi au mers în jos în acest fel.Dar acestea au pornit drept spre Cer. au ieșit cumva din cadență. în vedenie. Vedeţi? Şi astfel când un om trăieşte prin credinţă şi umblă prin credinţă. fiecare ochi s-au întors înspre acolo. el este izolat de lumea întreagă şi devine o creatură nouă în Cristos. 117. de la urmă.Iar atunci așa cum au început să plece.Şi aceea este ceea ce trebuia eu să fac.Acestea sînt toate popoarele din lume. doar deodată. Eu am observat -o. “Aici este o previzionare a Miresei. Şi acolo a venit Mireasa.” Şi ea a venit pe acolo. şi fiecare dintre ele erau îmbrăcate în costumul lor naţional de unde veneau ele. aceea cînd Mireasa a venit să fie prezentată. cum ele umblă graţios. nu m-am gîndit la aceasta: doar am şezut acolo privind. două sau trei dintre ele. foarte drăgălaşă. drăgălaşă. Indian și din cînd în cînd există un Iudeu care vine în aceea. frumoasă. sa u de undeva. ca Suedeze sau Elveţiene. tînără. Eu am zis. vreau să spun substanţa credinţei. Apoi ele s-au întors înapoi. Şi când ele s-au dus am observat câteva fetiţe din spate.40. Şi voi vorbiţi despre 15 . Şi eu. "Înainte soldaţi creştini mărşăluind ca la război. şi au plecat înainte mărşăluind. Acolo. Germania şi aşa mai departe. venind la stînga mea pe partea aceasta. Elveţia. "Nu faceți asta! Nu ieşiţi din acea cadenţă!"Iar ele au încercat să intre iarăși în cadență. am ieșit din viziune. Vedeţi? Voi ajungeţi în starea răpirii." Şi când ele au trecut prin previziune stând unde stăteam noi. acum intraţi în materialul Mireasă. din fiecare naţiune. Acolo a venit sus micuţa Mireasă. ca individuali. Aici au venit acele domnişoare din nou.Irlandez. care a zis. Şi aici ele veneau. fiecare din ei îmbrăcaţi ca naţiunea din care erau ei. care formează acest buchet Mireasă. acum. fiecare purtau acel fel de costum. Şi în timp ce am strigat în acel fel.. ca o doamnă. mergând.. Şi Mireasa aceea micuţă.Amintiţi-vă viziunea de săptămîna trecută. Şi doar aşa cum ele au pornit să meargă drept înspre ceruri. Am auzit un Glas lîngă mine. și eu eram gata să strig la ele.

.Biserica care merge în harul de răpire. .Voi aveţi nevoie de Cuvânt pentru a lua parte la răpire. 2.Găsim adeseori în aceste predici din care ne vom inspira în această carte următorul sfat:. şi ne vom întoarce din nou la bazele Cuvîntului lui Dumnezeu..Profetul a zis că întodeauna va exista o înţelegere greşită încontinu. Astfel toate aceste citate din această carte sunt o citire printre rînduri al acestui adevăr despre Mireasa Domnului Isus. MOTIVUL EDITĂRII URMĂTOARELOR 41 DE CAPITOLE SUNT COMENTARII PERSONALE ȘI DIFERITE CITATE DIN PREDICI DESPRE CEACE VE-ȚI CITI ÎN ACEASTĂ CARTE.Dar aceste rînduri nu le-am 16 .Pentru prima categorie de cititori vreau să le spun că este foarte adevărat că de îndată ce faci ceva pentru propriul tău eu se naşte un blestem.Acum voi care sînteţi spirituali citiţi printre rînduri.. nici de o denominaţiune care să vă sprijine.să aibă răspunderea acestei lucrări.Cel cu motiv corect este înţeles greşit şi cel cu intenţi rele este aprobat.. Ultimul lucru pe care vreau să-l menţionez deasemeni în această carte este faptul că sunt două întrebări în publicul cititor la care sunt obligat să răspund.. asta se va întîmpla atunci cînd noi vom îndepărta tradiţiile noastre şi vom uita toate lucrurile denominaţionale..Scriere personală” Această carte nu doresc să fie o lucrare de afirmare. Voi nu aveţi nevoie de recomandările unei şcoli pentru vindecarea voastră.Trebuie să se indentifice cu cea-ce a scris. Voi nu aveţi nevoie de o scrisoare de recomandare a unei comunităţi.Am cules aceste citate ca un răspuns al necesităţi oamenilor de a se apropia mai mult de Dumnezeu în aceste ultime zile.. Voi trebuie să acceptaţi doar Cuvântul.Una din întrebări ale cititorilor se leagă de faptul:.De ce îţi pui numele pe o carte?’’A doua întrebare este din partea celor care zic :.Știu că această carte va fi citită de diferiți oameni și trebuie să ținem cont și de această categorie de cititori pentru că ei nu sunt familiarizaţi cu citatele din diferite predici pe care ades noi le folosim și astfel a trebuit să fac un rezumat de început în primele 41 de capitole. Aceasta rezolvă totul.. Poate primele 41 de capitole a-le cărți nu sunt prezentate ca o carte scrisă într -un spirit literar dar nu aceasta îmi este intenția ci motivația mea este să cunoaşteţi unele adevăruri din scriptură despre Biserica Mireasă.

Orice lucrare pe care o facem fără Dumnezeu aceasta își va avea destinul său oricît am cosmetiza acest lucru trebuie să înţelegem că noi nu reprezentăm nimic.Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu. Fiul nu poate face nimic de la Sine. Cînd a citit o întrebare pe formularul de cerere.’’( Ioan 5:19). Omul confundă gloria deşartă a lumii cu Gloria lui Dumnezeu.pentru ca ei să fie una.’’Este singura slavă pe care o avem dată de Dumnezeu ca noi să fim una cu El și să ne slujim uni altora.el vrea întotdeauna să fie în lumina reflectoarelor.ci El să slujească( să se subordoneze)și pentru o slujire eficientă El trebuia să se strecoare undeva la rugăciune pentru a obţine gândul Tatălui.Între voi să nu fie aşa.şi aşa se pierd. Am acceptat cererea dumneavoastră..Este adevărat că omul iubeşte viaţa se iubeşte pe sine însuşi. .Dar astăzi oamenii se iau 17 . Domnul Isus arată despre slava pe care El ne-a dat-o:.Pentru că nici Fiul omului n'a venit să i-se slujească.Gloria lui Dumnezeu nu este şi nu va fi niciodată în lumea aceasta. ea a scris “nu” și a predat formularul cu o inimă neîncrezătoare. cum şi noi suntem una.Eu în ei şi Tu în Mine. Întrebarea era: “Posedați aptitudini de conducător?” Fiind o fată sinceră. face şi Fiul întocmai. Şi uni rămîn în vraja iubirii pentru Gloria lumi acesteia . adevărat vă spun. fără Dumnezeu.”(Matei cap 20 vers 25-28) Vreau să spun o relatare despre o tînară care dorea să se angajeze la o firmă.Atunci când Domnul Isus Hristos a slujit pe pământ. să vă fie rob. De aceea El a spus:"Adevărat.ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi. a primit o scrisoare de la conducerea firmei care zicea:“Citind cererile de angajare am constatat că 1452 de solicitanț i sunt buni de conducători. Spre surprinderea ei.Fiul omului n'a venit să i-se slujească.Ci oricare va vrea să fie mare între voi.Isus i -a chemat. El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând. şi mai marii lor le poruncesc cu stăpînire.” Deaceea Domnul Isus a mărturisit:. că.exstras pentru ca sinele cuiva să fie glorificat deoarece acestă carte va face pe mulți să chibzuiască iar pe alți să mediteze asupra acestor lucruri.Eu în ei şi Tu în Mine.Ştiţi că domnitorii Neamurilor domnesc peste ele.Şi deasemenea Gloria lui Dumnezeu nu seamănă cu Gloria lumii. şi le -a zis: . El ne-a învățat un lucru:.. Eul îi dezorientează pe oameni şi îi separă de viaţa în lumină..pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una” (Ioan 17:21-23)Acesta este modul cum Dumnezeu ne slăveşte pe noi:. i s -au înmuiat picioarele... şi oricare va vrea să fie cel dintîi între voi. şi tot ce face Tatăl. pentru că este a unei singure persoane care vrea să se subordoneze. să fie slujitorul vostru. .

Acum eu nu am scris aceste rînduri. Şi gloria îşi bate joc de cei ce aleargă după ea. al vieţii totale.Dar am decis ca aceste rînduri culese din predicile fratelui William Marrion Branham să aibă un autor pentru corespondență. Vor să fie întotdeauna ceva.dar cît despre mine eu vreau să fug întodeauna de ea.Scopul meu îl voi arăta prin următorul verset cînd ucenici într-o împrejurare au venit supărați la Domnul Isus și Ioan a luat cuvîntul.’’ Astfel fiecare să ia bine seama cînd se angajază să facă ceva să nu lucreze împotriva acestei profeţii care a fost dată ca o ultimă însărcinare pentru Tabernacolul Branham din Jefersonville.Noi ne indentificăm prin a sprijini ultima viziune pe care a avut-o profetului lui Dumnezeu cu privire la locul unde a fost hotărît să se depoziteze predicile conform cu predica:. “ Depozitaţi această Hrană aici deocamndată” Doamne.Dar Tu ai spus.Fiecare din noi trebuie să fie foarte transparent în cea -ce face.prea în serios.Şi nu am de ce să mă ascund de un control dacă ştiu că este ceva prin care mă indentific.5. Cînd îi întorci spatele ea totuşi vine după tine.În această carte titlurile și cîteva comentari de introducere de la fiecare capitol îmi aparţin.Odată. aşadar uitătaţi-vă la copii. căci va veni un timp cînd acesta va fi totul necesar..Cînd numai suntem copii am murit de mult. Un lucru pe care vreau să-l menționez în acest sens este faptul că nu voi fi vinovat de înțelegerea greșită a acelora care pot afirma că această carte este o lucrare paralelă față de cei care tipăresc predicile profetului şi deasemenea nu voi fi vinovat dacă cineva va acuza că am scopul de a strînge fondurii de bani. al eternităţi. 18 .Dar şi aceste comentari dacă vă ve-ţi uita atent le ve-ţi regăsi în diferite predici. cînd Tu ai arătat viziunea. cu reverenţă am încercat să fac aceasta.Învăţătorule. şi a zis:.Hristos este taina lui Dumnezeu descoperită: .Şi pot să mărturisesc că eu şi familia mea mă indentific cu acest Cuvînt care la predicat fratele William Marrion Branham. Copilul e un simbol al începutului. Cînd l-am văzut pe fratele Sothmann şi fratele Woods gata să traverseze într-o altă ţară. ca să am glorie doar am cules aceste rînduri pentru că ceva ma presat să o fac. al lucrului nou. micul Tabernacul de aici.Acum niciodată nu poţi împăca pe toţi cititori în ce priveşte părerile lor. Uitătaţi-vă la copii ei nu ştiu ce înseamnă Gloria chiar dacă vrei să le-o dai. înmagazinînd Hrană... doar cu un timp în urmă.Dea semenea mă indentific să iubesc pe cei ce ia iubit şi fratele William Marrion Branham şi cred că aici face parte şi familia lui. al trăiniciei.

. în viaţa voastră. După cum spuneam zilele trecute. Vedeți? Dar aceasta nu este grâu.. şi să vedeţi dacă vă puteţi califica. aş vrea să priviţi în oglindă. Acum micuța smerită Mireasa Domnului Isus Cristos doar simplu crede Cuvântul. Un grâu nu poate sa fie nimic altceva decât un grâu. un grâu.Eu voi ilustra acum Mireasa lui Cristos.. unde Mireasa întelectuală a lui satan este. Şi femeilor. Acesta este Cuvântul.Citate din diferite predici ’’ . și o va înainta.Ei văd.Dar prieteni ceva ma presat să culeg aceste rînduri care cred că sunt două subiecte vitale scrise în două cărţi.Ştiu că nu voi putea să mă apăr de limba criticilor și nici nu voi încerca să dau curs discuților contradictorii. științifică. ca să fiți Mireasa Spirituală a lui Isus Cristos. i -a răspuns Isus.. într-un grâu...noi am văzut pe un om scoţînd draci în Numele tău. totuși este udată de aceiași ungere.Am văzut Mireasa soţia Mielului. 19 .pentrucă nu merge după noi. Întelegeți? Acesta nu poate să recunoască nimic în afară de Cuvînt. religioasă și toa te celelalte. Această Mireasă va fi formată din individuali.. toți care au fost ordinați la aceasta.Nu-l opriţi”..Și.Numai Cuvântul poate să recunoască Cuvântul. separate pentru două categori de oamenii și care vor avea titlurile următoare:. despre pomul cu ramuri diferite în el. Eu sper și sunt încredințat că sunt mulți care șed prezenți. nu în oglinda bisericilor voastre ci în oglinda lui Dumnezeu. și fiecare dintre voi toți. si mulți care ascultă. Noi am ilustrat anticristul.Cine anume va face parte din Mireasa Domnului Isus Hristos? .Dar îl rog pe Domnul Isus să mă apere El de buzele mincinoase.50) Așa că motivul și obiectivul meu nu este să fiu împotriva acestui Mesaj ci să susțin acest Mesaj în măsura puterii pe care a împărțit -o Dumnezeu fiecăruia dintre noi.”. şi uitaţi -vă ce cere Dumnezeu de la o femeie să facă.Să vezi amăgirea’’ şi .fiindcă cine nu este împotriva voastră.este pentru voi. şi vedeţi în oglinda lui Dumnezeu. Acesta știe mai bine. În toate timpurile oameni au reacționat invers în loc să apere adevărul ei îl desfințează din lipsă de deosebire. în această categorie vor fi. deoarece aceasta este natura lor. Și o buruiană nu poate să fie niciodată un grâu.și sper că eu însumi.’’ Această carte pe care o ve-ți citi vrea să prezinte în conținutul ei :. Acesta a început. Acesta nu poate să recunoască o denominațiune sau o perversiune. suntem parte din acea Mireasă.”(Luca cap 9 vers 49. şi l -am oprit.

Bine. Cuvîntul lui Dumnezeu mărturisește despre Biserica lui astfel:. împreună prin Cuvânt. Şi membrule de biserică. 64.’’De atunci el sa întrebat :Ce vis ciudat.Mireasa trebuie sa fie unită.Soția Lui s-a pregătit. ci în inima ta şi viaţa ta să potrivească exact cu certificatul de căsătorie a lui Dumnezeu. 226. Aceea este o avertizare solemnă..’’ 3..’’ Dacă citim cu atenție versetul 8 din Apocalipsa cap 19 vom vedea cui datorează Mireasa pregătirea ei. dacă nu te poţi ridica până la calificarea unei creştine. nu cu un crez obișnuit. care zice cum trebuie aceea să fie.pentru că noi nu cunoaştem timpul acela cînd totul se va sfîși. ea nu s-a împodobit cu toate lucrurile. Oile Mele ascultă glasul Meu.. nu ca o creştină nominală. gândiţi-vă la fel. să nu răniţi simţurile cuiva ? Aţi face aceasta chiar dacă ei v-ar da afară din biserică? Dacă simţi în acel fel.Când un creştin a fost salvat odată.NU POT SĂ-I FAC NIMIC CĂ ESTE ÎMBRĂCAT ÎN MIREASĂ. Mireasa s-a pregătit.Și Aceasta este vocea Lui în Cuvântul scris. În acest verset stă scris: "I s-a dat sa se îmbrace cu in subțire strălucitor și curat. lasă-mă să te avertizez în Numele lui Isus Cristos..Predicatori. 20 . fratele meu drag.. El trebuie. să lase la o parte orice povară. dar ea s-a împodobit cu un duh blând. Tăiaţi scurtături. 227.Cum poate ca un bărbat să fie îmbrăcat în Mireasă?Şi deasemenea el sa întrebat din ce cauză diavolul nu poate să-mi facă nimic? Dar mai tîrziu el a înţeles că scriptura simbolizează pe aleşi lui Dumnezeu cu o Mireasă.’’ CE ÎNSEAMNĂ SĂ FI ÎMBRĂCAT ÎN MIREASĂ? . atunci el are ceva de făcut.Scriere personală” Cineva a mărturisit odată că el a auzit într -o noapte următoarele cuvinte:. faţa lui este întoarsă spre Cristos. fugi de la aceea chiar acum. . Ea se pregătește.. când Estera urma să fie aleasă să stea înaintea regelui. dacă biserica ta nu este aşa să se măsoare cu calificarea lui Dumnezeu a Cuvântului său. ieşi afară din aceea. următorul lucru. Uniți prin Cuvânt.Ca Estera. Şi doamnă. şi intră în Cristos.Nu pot să-i fac nimic că este îmbrăcat în Mireasă. să se pregătească. să se sfinţească de obiceiurile necurate.

14. vor face semne mari şi minuni. tunetele să urle. pînă acolo încît să înşele.Nu pot să-i fac nimic că este îmbrăcat în Mireasă.64. cari umblau din loc în loc. Sau aceea este o persoană bună. îi face să nege acel Cuvânt. fulgerele să strălucească. În acel fel se împodobește Mireasa. nu contează de loc. știind căci el vine în curând. Bombele atomice pot cădea.Roadele Duhului. Ea.Căci se vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi. Amin. au încercat să cheme Numele Domnului Isus peste 21 .Pacea minții. el nu poate să spună.Dumnezeirea lui Isus Hristos’’ . Vedeți? Dar singurul lucru ce încearcă să facă. chiar şi pe cei aleşi.Întro zi diavolul trebuie să recunoască și să mărturiseacă despre cei aleşi acest adevăr cuprins în următoarele cuvinte:. orice vreți. pacea inimii ei.dulce.Conflictul dintre Dumnezeu şi satan’’ este arătat: . nu contează cât de bună este persoana... Acela este doar singurul lucru ce vrea să-l faceți. și amin.. ceea ce face astăzi. Voi puteți zidi adăposturi din piatră. Da. Amin. cu toate roadele Duhului care o urmează.15 că:. zicând:Aceea nu este o persoană bună. Astfel că Domnul Isus în Evanghelia după Matei cap 24 versetul 24 ne-a avertizat : .Nişte exorcişti Iudei. este să vă aducă să negați acel Cuvânt.Cele zece fecioare’’şi predica.’’ Acum noi putem să ne întrebăm:Vede diavolul un semn special prin care el cunoaște pe cei aleși?Cuvîntul lui Dumnezeu ne arată prin diferite evenimente că diavolul nu merge pe o părere și apoi să îndrăznească să înșele pe cei aleși dacă el nu ar ști cine sunt aceștia.diavolul vedea cea-ce erea hotărît de Dumnezeu ca un semn peste mine. Aceasta înseamnă ce a zis acea voce conform cu predica. amin.’’ Persoana respectivă care a auzit aceste cuvinte spunea: Frate un lucru interesant este faptul că acel glas nu mi-a zis ceva despre morala mea de atunci ci acel glas mi-a zis despre ceea-ce vedea că sunt în realitate. dar ea încă zice. 231.În predica. Primul lucru. 230. dacă va fi cu putinţă. amin. Diavolul prin Irod a căutat ca să-l omoare pe Domnul Isus încă de la nașterea lui. orice se întâmplă. Știind ce? Nu contează ce vine sau ce merge.Identic sa întîmplat și în cazul lui Moise cînd faraon a dat ordin ca toți copii de parte bărbătească să fie omorîți. lăsați barca să se clatine.. ce are ea? Ce este roada Duhului? Bucuria.. scuturi anti-bombe.” Acum eu cred că Dumnezeu ne-a dat în epoca noastră un Cuvînt așa de minunat prin care noi suntem îmbrăcați ca să fim pregătiți pentru al întîlni pe Domnul Isus.Priviți la acel șarpe. Amin. să vină valuri...” De asemenea este arătat în Faptele Apostolilor cap 19:13. De ce? Pace a minții.

atunci El nu poate fi Dumnezeu. Viaţă Eternă. infinitul! 50. Acei care au în seara aceasta. Nu fiinţa voastră de aici. înainte de a fi vreodată vreun Înger. din cauza omniprezenţei Lui. Dacă voi nu aţi fost în gîndirea Lui. Dumnezeu trebuie să fie infinit. erau şapte feciori ai lui Sceva. nu mai există cale pentru voi ca să fiţi vreodată acolo. Şi El a ştiut -o înainte de a fi fost o lume. aceasta înseamnă că ei erau cu El şi în El. sînt atributele lui Dumnezeu. cînd este exprimat. el nu este ca vîntul. dar acela-i Dumnezeu. să ieşiţi afară! Ceice făceau lucrul acesta.Cine este acest Melhisedec” este arătat:De cînd anume este ales cineva ca să fie în această poziție de Mireasă a Domnului Isus? 47. şi cîtă grăsime are în el.Şi amintiţi-vă că ochii voştrii. voi aţi fost întotdeauna. sau altceva. cuvîntul. cine sînteţi?” Atunci așa cum am citit aceste versete putem vedea că diavolul cunoaște pe cei aleși încă de la nașterea lor din cauza că aceștia au un Însemn al Cuvîntului lui Dumnezeu peste ei. Aceea este Etern. Atotştiinţa Lui Îl face omniprezent. El locuieşte într-o casă. Îl face omniprezent. apoi un cuvînt. orice eraţi în gîndirea lui la început. atotştiutor. El cunoaşte toate lucrurile. pe care-l propovăduieşte Pavel. El este infinit. el devine un cuvînt. înainte de a fi vreodată o lume.Şi dacă El nu este infinit. Dumnezeu 22 . Dar fiind atotştiutor.Vă amintiţi cum am citit scripturile? "Nu cel ce voieşte. El poate alege. Noi nu-l putem înţelege în mintea noastră. şi atotputernic. apoi devine un gînd. şi aici sînteţi voi. deoarece El cunoaşte tot ce se îmtîmplă.Un gînd. Heruvim. dar mai întîi trebuie să fie un gînd. Noi sîntem finiţi. Nu poate fi nici o clipire de ochi a unui purice ca El să nu o ştie.Astfel. Un gînd exprimat este un cuvînt. sau cel ce aleargă. 51.Observaţi. Şi El era amniprezent. ci Dumnezeu care se îndură!" Numai în acel fel predestinarea lui poate să stea corectă. dar voi. Şi dacă aveţi Viaţă Eternă.ceice aveau duhuri rele. toate locurile. 48. ci formatul şi forma pe care Dumnezeul infinit o știa. înainte de vreun timp. cunoscînd toate lucrurile. El este o Fiinţă. 49. Acela este infinitul. Duhul cel rău le-a răspuns: „Pe Isus Îl cunosc. şi pe Pavel îl ştiu. După ce El l-a gîndit. El l-a vorbit. un preot Iudeu din cei mai de seamă. în gîndurile Lui. zicînd: „Vă jur pe Isus. El nu este Dumnezeu. În predica . statura voastră. Şi singurul lucru ce sînteţi voi este expresia. stea. El este o Fiinţă. ci de fiecare dată cînd clipeşte din ochi.. Dacă El nu este. căci el este Acela care dă Viaţa Eternă.

Voi sînteţi o parte din Dumnezeu cînd deveniţi un fiu sau o fiică a lui Dumnezeu.este suveran în alegerea Lui. Dumnezeu este suveran în lucrările Lui. este suverană în Dumnezeu. acela. "a 23 . noi citim aici în Apocalipsa capitolul 13. Atunci este cînd Cartea Vieţii vine la vedere. cu patru mii de ani în urmă de a veni El pe pămînt. De aceea oamenii sfarmă lucrurile. fără să ştie ce fac ei. "va înşela toţi locuitorii pămîntului ale căror nume nu erau scrise în Cartea Vieţii Mielului înainte de întemeierea lumii. Masculul poartă hemoglobina. Aţi reţinut? Daţi-mi voie să o spun din nou. Şi cînd aceea merge în ou.Voi aţi fost acolo în atributele Sale. Aceea a fost întotdeauna corect. foarte suveran. în gîndirea lui Dumnezeu. Însăşi." 53. de asemenea. în întregime. în toate. deoarece voi sînteţi doar o parte din viaţa Lui. numele vostru a fost rînduit de Dumnezeu şi aşezat în Cartea Vieţii înainte de întemeierea lumii. însăşi. atunci voi deveniţi o parte din tatăl vostru. sîngele. Arată clar. Voi nu vă amintiţi de aceea. Tocmai descoperirea este suverană. şi cîteva mii de ani ca voi să veniţi pe pămînt. Voi sînteţi." Tocmai descoperirea. "El descopere la cine vrea să-i descopere. "Fiara care vine pe pămînt. gîndindu -se că ei sînt. şi mama voastră este o parte din tatăl vostru. nu. voi aţi fost cu El atunci. versetul 8. Desigur! Dumnezeu." Vedeţi? Este aceea corect? Răscumpăratul este ceva A răscumpăra ceva.Gîndiţi-vă la aceasta! Înainte de a fi vreodată Isus născut. Acum. şi lovesc lucrurile. Cine a fost acolo să-i spună o cale mai bună să facă lumea? Cine a îndrăznit să-i spună că El şi-a condus afacerile greşit? Chiar tocmai Cuvîntul. că cei predestinaţi sînt singurii care sînt consideraţi în răscumpăre. dar adevăraţii răscumpăraţi sînt acei care sînt predestinaţi. este. Dumnezeu o dovedeşte a fi adevărată. Isus. Acela-i Adevărul Bibliei. acum. 52.Acum noi îl aflăm la început și atributele Lui. Deoarece." în aceste ultime zile. 54. Cei predestinaţi sînt singurii care sînt consideraţi în răscumpărare. aşa cum voi toţi sînteţi o parte din tatăl vostru. Oamenii pot să se facă asemănători. tocmai cuvîntul răscumpăra înseamnă "a aduce înapoi.Dumnezeu dovedeşte aceea. şi numele voastre erau puse în Cartea aceea a Vieţii înainte de întemeierea lumii. a murit pentru păcatele lumii. Tot aşa cum sînteţi o parte din tatăl vostru pămîntesc! Aceea este corect. Aţi ştiut aceea? Dumnezeu este suveran. singurul loc! 116. Vedeţi. sar la lucruri. Glorie! Aceea lasă denominaţiunile afară. şi Cartea Vieţii a fost făcută. Şi.

Este aceea corect? Bine. Cuvîntul o să vină la ea pentru un scop.Acum noi observăm că Dumnezeu i-a spus Evei. Vedeți? Și ce parte din El este în ziua aceasta? Cuvântul care este promis pentru această zi când El își cheamă Mireasa Lui. El a vrut ca voi să El a vrut ca eu să stau în amvon. tu trebuie sa fii o parte din El și El este Cuvântul. În regulă. Fii o parte din aceasta. Apoi.Dar acesta trebuie să fie întregul Cuvânt. este adus înapoi la starea lui glorificată." Aleluia! Astfel sînt numai cei predestinaţi care vor fi aduşi înapoi deoarece ceilalţi nu vin de Acolo. ceea ce eu spun.aduce înapoi în locul lui original. a venit pe pămînt numai să-i servească scopului Său.. să zic. gîndul Lui despre ce eraţi voi.” Astfel putem zice că orice om care a fost un gînd la început în Dumnezeu el se va întîlni în viața aceasta cu acest Cuvînt. În regulă. Şi Dumnezeu a zis că El va face o cale să o răscumpere iarăşi înapoi la Cuvînt. aceea era pentru răscumpărare. Ca să fii Mireasa."–Ed. este maturizată şi adusă înapoi din nou. Cuvîntul vine înapoi la tine. Vedeţi.Acesta este semnul Miresei Domnului Isus. Cuvîntul va veni pentru un scop acum. Observați. "Cuvîntul. Iar acela care a rămas acasă. după ce s-a sfîrşit. De la ce a căzut ea? De la ce a căzut Eva? Cuvîntul. 24 . "aduşi înapoi!" 117. Cuvîntul îi va fi cunoscut ei. Atunci voi îi serviţi scopului Său Etern. Înțelegeți? Acum. numai.Dacă Cuvîntul vine la profeți cum arată scriptura la fel Dumnezeu va veni în forma Cuvîntului la trupul lui propriu. nu pierdeți aceasta acum. că "După un timp aşa de îndelungat. care este Mireasa Lui.” În Pecetea a 3 a de asemenea este arătat : 107. În regulă. Este asta adevărat? [Adunarea.Casa viitoare a Mielui ceresc cu mireasa pămîntească” este arătat: 197. După un timp aşa de îndelungat." Acum. El a vrut ca voi să staţi în scaun în seara aceasta.] Cuvîntul. În predica . cum a căzut ea? Eu vreau clasa mea să o spună. Ţineţi strîns acum.Fiind Eterni cu El. la început Viaţa eternă care aţi avut -o.

380. oh. Vreau să vă reamintesc că Dumnezeu prin profetul lui din această generaţie a spus un lucru:.Dar. El i-a dat să facă o jertfă.D Vol 2-prg-391) Dacă întradevăr noi suntem în acest Mesaj într-o zi diavolul trebuie să recunoască și să mărturiseacă acest adevăr:. Oh. tot viitorul stătea în El.. care pretindea că ei Îl credeau.108. deoarece El a zis. Doamne! Cum? Omul uns. să aibe întîietate în Biserica Lui.Nu pot să-i fac nimic că este îmbrăcat în Mireasă. "Cine este Acesta? Şi ce este această atracţie?" Ceva neobişnuit! Este cam la fel.” Vedeţi.Vedeţi voi ce fac eu fraţilor? Eu vă pun pe voi toţi în acelaş loc în care sunt eu. să aducă înapoi Mireasa unsă şi mirele. De patru mii de ani de profeţie.O. Astfel. El vine înapoi şi noi acceptăm. “Cuvîntul Meu este Duh. doar un grup mic.Observaţi cît de ridicol este căci Cuvîntul lui Dumnez eu vine la un popor care ar trebui să-L creadă. pentru că cel mai măreţ lucru care putea să se întîmple vreodată naţiunii. pentru că voi sunteţi tot atît de mult în acesta cum sunt eu. ei se cuvenea să fi strigat. Uns prin (de ce?) acceptarea ce Eva a lăsat la o parte. un înlocuitor pentru Sîngele acela. acum poporul uns. "Amin. ce este aceasta? De unde aţi luat voi lucrul acela? Cine este acesta? Ce este aceasta?" Cînd.Dar acest Mesaj pe care eu îl predic este Mesajul adevărat din ziua aceasta şi acesta este ultimul mesaj.’’(C. pînă la acel timp. aceasta doar nu se schimbă.Acolo va exista un timp care vine cînd El poate să se exprime Însăşi în plinătatea Dumnezeirii Lui. prin Biserica Lui. venind înapoi cu ungerea Cuvîntului. uns cu Cuvîntul.” Haideţi să 25 . au strigat. Divinitatea. 59. şi Adam. pentru că toată nădejdea morţilor s-a rezemat pe Acesta.Voi sunteţi mesageri ai aceluiaş mesaj. ea a avut un înlocuitor care să lucreze pînă cînd a sosit timpul pentru Cuvîntul original.. dar acesta este atît de neobişnuit că ei încep să strige "Păi. Doamne. dar. El îi dă un înlocuitor pînă cînd a sosit timpul acela. iar poporul religios. pînă atunci. "Osana Împăratului care vine în Numele Domnului!" Dar acolo era doar un grup mic care a făcut aşa. Acum voi înţelegeţi clar? [Adunarea. neobişnuit acum. Ceea ce a lăsat Eva la o parte."] Vedeţi? El i-a spus căci Cuvîntul o să vină iarăşi la ea.

deoarece am fost mort odată şi acum sunt viu. Nu haina mea.Acum. Apoi ce face El când îmi dă Duhul Sfânt? El vă pune într -un loc separat singur. Tu nu mai eşti din lume în continuare (vedeţi?).Dumnezeu știe mai mult despre ceea ce este nevoie pentru Răpire. 26 . Voi aveţi nevoie de Cuvânt pentru a lua parte la răpire. "Omul nu va trăi numai cu pâine. când am fost condamnat la moarte şi El mi-a luat locul meu. Aceea este ce pune el împreună. dar prin Cuvântul Lui. şi cu o ceremonie lungă. şi un inel de nuntă pe degetul meu. Tu eşti îmbrăcat diferit. Aceasta rezolvă totul. căci ei erau fortificaţi în spatele acelui Cuvânt. El a proiectat Biserica Lui prin Cuvânt. şi acum am fost găsit. Căci toţi care aţi fost botezaţi în Cristos v -aţi îmbrăcat cu Cristos. domnule." Da. şi noi ne vom bucura. Voi nu aveţi nevoie de recomandările unei şcoli pentru vindecarea voastră. nu! Să nu faci aceea. Voi nu aveţi nevoie de o scrisoare de recomandare a unei comunităţi. a pus o haină nouă peste mine.Cineva a luat locul meu. viţelul cel mai gras a fost ucis. Cum a obţinut satan prima familie? El nu o putea distruge în nici un fel decât să obţină acel Cuvânt rupt. şi cu gulerul întors.El ştie ce este nevoie să pună Biserica în ordinea Răpirii. Nu prin organizaţia Metodistă. tu eşti îmbrăcat diferit. Dacă el putea numai să obţină o spărtură.. 280.vedem prin cîteva citate din diferite predicii:Ce înseamnă să fi îmbrăcat în Mireasă? . Vedeţi? Atunci sunteţi o persoană diferită.Citate din diferite predici” . te marchează. A pus peste mine haina neprihănirii Lui. Baptistă. ci cu orice Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Voi trebuie să acceptaţi doar Cuvântul. Nu. nu! Tu nu trebuie să fii ciudat şi neobişnuit. sau Prezbiteriană. nici de o denominaţiune care să vă sprijine. Nu. Hainele de nuntă au fost îmbrăcate.Când am privit acolo. 258. El m-a îmbrăcat ca şi tatăl pe fiul risipitor. Ce eşti tu? Ca Isus. Nu această îmbrăcăminte din exterior. Aceea este această haină spirituală care contează. căci eu voi fi a Lui Mireasă în ziua aceea. sau Penticostală. Şi El m-a luat înăuntru.. Am fost pierdut odată.

Aceasta este este Cuvîntul prin care noi ar trebui să stăm fortificaţi. când a venit de prima dată la acest atac. că El cunoaște lucrarea dușmanului.Oh. noi sîntem împrejmuiţi prin Cuvînt. îi face să nege acel Cuvânt. și cel mai bun lucru cu ce să atace. siguranța. nu contează cât de bună este persoana. Cuvîntul! Ţineţi-L în faţa voastră.. Ea era foarte copleşită. ceea ce face astăzi. Dumnezeu în voi şi în jurul vostru. Isus Cristos a zis. doar a făcut o spărtură. 67. acolo este cetățuia voastră. Acela este doar singurul lucru ce vrea să-l faceți. Oh.Singurul lucru ce-l știu. el nu poate să spună. Satan încearcă să vă facă să-L raționați. este să vă aducă să negați acel Cuvânt. voi nu? Când eu. a obţinut fiecare credincios. acolo se duce. 64. sunteți așezati în spatele Cuvântului lui Dumnezeu. Ca în acea povestioară cînd acel tînăr bogat a întrebat pe acea fată sărmană "Vreau să te întreb ceva. în Eden. ea nu ştia cum să răspundă bărbatului.. întâi. Vedeţi. ea nu a ştiut ce să facă. că. eu cred că Biblia este corectă. Vedeți? Dar singurul lucru ce încearcă să facă. Primul lucru. 104 . și a atacat Cuvântul. “Păi. Satan a atacat Cuvântul. copilul unui beţiv.Priviți la acel șarpe. Vedeti? Acum. Nu am știut că voi zice aceea. Sau aceea este o persoană bună. Amintiţi-vă fiţi conştincioşi lui orişiunde. și voi să nu o faceți. 63. atunci sunteți fortificați prin Cuvânt și prin orice promisiune în Cuvânt. Vedeți? El nu a atacat ființa. să atace o persoană..Astfel este cum satan a obţinut fiecare biserică în fiecare epocă. nu eram bun de nimic. dar acolo se duce. Vrei să te căsătoreşti cu mine?" Păi.Și Satan a luat rațiunea. Conflictul. fiind odată un păcătos." Cum a putut El veni cândva la 27 . zicând:Aceea nu este o persoană bună. dar eu nu cred aceasta”. 105. Oriunde mergeţi este Cuvîntul.Satan.Dar. El a atacat Cuvântul. Vedeți? Voi când deveniți un creștin.. vedeți care este subiectul meu? Conflictul.150. 107.Dar după ce deveniți un creștin. și imediat Eva s-a clătinat de pe cale prin rațiunea umană. tocmai îmi imaginez cum se simţea ea. "Te vreau pentru mine. Ce păcat. știind căci copiii lui Dumnezeu erau fortificați cu acest Cuvânt. Dumnezeu a dat copiilor Lui cel mai bun atac ce îl pot avea. 77. Cuvîntul este în voi.

şi el are hainele. "Dar tu eşti aleasa mea. mă uit la ceea ce eşti. păi..Ea a zis.Şi nu a fost frumos când Isus ţi-a spus că știai că nu eşti vrednic să fii un creştin. "Eu nu sunt. El Acela este bunătatea Lui. Următorul bărbat vine sus. sunt săracă. Nu voi L-aţi ales. el este mediocru. Şi respectivul invitat prezintă această invitaţie la uşă.. Nu pot fi o soţie pentru un bărbat ca tine. mă voi întoarce." El a zis.. El v-a ales.. "Îţi dau o casă în cer"? Cum a putut spune El.Când surorile."Nu te uita la hainele tale.. Fii gata." 80. Şi acolo este un portar care stă la uşă." 82.. cum poate fi aceea cândva? Dar El a făcut-o. 78.Cînd un om vine.. Şi următorul ins vine sus și fără îndoială și acesta este invitat la cină.cineva ca mine? Cum a putut El cândva să zică. "Domnule eu nu sunt Nu sunt vrednică. El a zis. Dar fiecare invitat. Fii îmbrăcată cu haina de nuntă. acolo vei avea un castel în care să locuieşti." 79.. dar el primește la intrare acelaşi fel de haină pe care a primit-o și bogatul. Nu mă uit la hainele tale.Acum în orient ca în pilda fiului de împărat când se face o cină a nunţii. " Ea a zis:Păi. atunci. au auzit despre aceea. Este corect.El a zis. 44. ştii că omul acela nu a vrut să o spună. 45. Şi te voi duce în Chicago la Outer Drive. ştiţi.mirele împarte haine pentru toţi oamenii care intră. dar El doar v -a ales. fiindcă voi reveni şi mă voi căsători cu tine chiar pe aceste terenuri. pe el. deoarece prietenii lui sunt săraci. şi are o aşa onoare pentru prietenul său Mirele încât el şi-a spălat hainele şi el a făcut aşa de mult să se pregătească. sau verişoarele. primeşte o invitaţie. mică. 81. "Te salvez"? Un aşa nenorocit ca mine. îmbrăcat foarte frumos totuși portarul îi dă o haină obişnuită. el nu este îmbrăcat prea rău. şi alte lucruri. Şi eu nu ştiu nimic despre acelea. "fiindcă tu eşti obişnuit cu lucruri mari. dar el a făcut-o numai în zadar. Ea a zis. ele au zis. mila Lui ce v-a ales.. "Vrei să te căsătoreşti cu mine?" Şi în final acordul s -a făcut. Nu era nimic ce puteai face cândva." a zis. şi pe această invitaţie are numele mirelui pe ea. Vedeţi. Toate aceste spălări de vase se vor termina. "Tu săracă. "De acum într -un an. bogaţi diferiţi oamenii. 28 . ignorantă prostuţă.

Cristos Isus.46. cum vom intra pe o altă cale? Dacă veniţi prin Metodişti. Şi nu este prin ceea ce putem face noi. Şi mirele a stat la uşă şi a primit invitaţia. nu spunem nimic împotriva lor."Aici vin ei. astfel bogatul şi săracul arătau la fel. răspund invitaţiei. sau prin Penticostali. mir ele. Dacă ar fi intrat pe Uşă. sau vreo altă denominaţie. robi sau liberi. ascultaţi la aceasta. Toţi acei pe care Tatăl Mi i-a dat.Acum. cum vom fi reprezentaţi pe vreo altă cale? Dacă prima epocă a bisericii a trebuit să intre pe Uşa. 107. sau care sunt invitați.Fiindcă aceela sa dovedit. "Leagă -l de picioare şi de mâini. Calea. Apoi dacă haina de nuntă este botezul Duhului Sfânt. 29 . ce credeţi când vine Mirele şi află pe cineva stând acolo fără haină de nuntă? A zis. Trebuie să veniţi prin Cristos Isus. nu există oameni mari şi oameni mici. Fie că sunt bogaţi sau săraci. primind botezul Duhului Sfânt. toţi sunt un singur om.Şi apoi acest om sărac primeşte acelaşi fel de haină cum a primit bogatul şi ceilalți invitați.Astfel aceea. negri sau albi. prin Baptişti. Amin. când ei stau la masă.Oh. o religie a Duhului Sfânt. 106. Adevărul. vor veni la Mine.Aceste sunt în ordine. veţi fi legaţi şi aruncaţi în întunericul de afară.Ce este aceea? Mirele stă la uşă şi vin toţi cu o invitaţie. sau cât de mult e lucruri bune putem face. bărbaţi sau femei. a intrat pe o uşă din spate. 105. Viaţa. astfel acesta intrat pe vreo altă cale nu pe Uşă. cum ai intrat aici?" Şi el a rămas fără cuvinte. gemetele şi scrâşnirea dinţilor.A fost aruncat afară. cum ai intrat aici fără haină de nuntă?"Şi a chemat portarul. "Nimeni nu vine la Tatăl numai prin Mine. este că nu există nimic ce putem face referitor la aceea. Dumnezeu a rânduit salvarea noastră prin Isus Cristos. toţi arată la fel. a zis. În acel fel este în Împărăţia lui Dumnezeu. astfel fiecare arată la fel. Uşa. ar fi primit haina de nuntă. Acelea sunt Cuvintele Domnului Isus Hristos. El a intrat pe un geam. să fie botezaţi în Numele lui Isus Cristos. "Dar prin har sunteţi salvaţi. toţi una în Cristos. Apoi." 47. toţi sunt una în Cristos Isus. fără haină de nuntă. "Prietene. aeea arăta că el a intrat pe o altă uşă în afară de Uşa aceea. Şi l-a numit prieten: aceea arăta că este un membru de biserică. prin credinţă. "Prietene. a pus roba pe acest ins. îi face pe toţi să arate la fel.Acela-i lucrul bun care ne face să arătăm toți la fel." Şi a fost aruncat în întunericul de afară unde va fi plânsul. să îmbrace haina de nuntă.

şi poartă aşa de mult. să atâţe pofta oamenilor neconvertiţi de la voia şi calea lui Dumnezeu. purtăm aceleaşi haine vechi păcătoase. unde m-am dus să mânânc. înfățișat. El era Cuvântul desăvârșit. 30 . Şi acel ins a intrat. calea lui Dumnezeu pentru viaţă. Uneori ei beau. astăzi. şi El era Dumnezeu. Dumnezeu lucrează cu omul. cu sufletul mirosind cu crezuri şi dogme. nu suficient pe interiorul lui! Noi suntem foarte preocupaţi despre dacă facem baie în fiecare zi. Isus era un bărbat. sau dacă hainele noastre sunt schimbate. Ca. Acela vă va indentifica că aţi fost cu Isus ? 262. să dovediţi ceea ce sunteţi. Sunteţi voi spălaţi în Sângele Mielului? Prea mult astăzi se pune pe exterior. Când ei se uită i-am văzut din avion când am venit la Florida cu luminile neoanelor peste palmieri. Este corect.Eu vă spun. aduceţi-le înăuntru. şi orice lucru. astfel de prostii ca acelea le stimulează pofta la mulţi care se numesc creştini. ele şi-ar pudra din nou nasul şi şi-ar fixa macheajul. aflăm. Și putem pretinde fiecare lucru.Eu am văzut un om care a venit să mănânce. Acestea au fost spălate în Sângele Mielului. el avea suficiente cruci şi lucruri pe el. ei trebuie să poarte haine preoţeşti să se ştie dacă ei sunt un predicator sau nu. deoarece El era doar un om obişnuit. şi dacă părul este pieptănat. 261.Acum. și să le pretindem iarăși înapoi. Şi să vadă pe cei bine aranjaţi şi îmbrăcaţi mergând pe străzi. niciodată nu-L veţi vedea pe El.Dacă voi aveţi ceva haine murdare. Oh. şi fumează ţigări. sau să se răsucească pe străzi. şi niciodată nu ne cercetăm să le spălăm cu Apa Cuvântului de separare de lucrurile lumii.60. Cred că ar trebui să aveţi o viaţă. cu un fel de turban. Dumnezeu era în om. Noi putem pretinde ceea ce este al nostru propriu. ele au vrut să iasă afară acolo să vadă cât de strânse pot purta hainele lor. pentru care a murit El. hainele bisericeşti pe care trebuie să le poarte un bărbat este botezul Duhului Sfânt. Un om bine îmbrăcat. Astfel. Ele s-au gândit că acela era cel mai lucitor lucru ce l-au văzut ele cândva. Acum. este un lucru bun uneori ca acei inşi să le aibe. Nu trebuie să aveţi multe haine bisericeşti. şi apoi. noi să putem să ne punem hainele noastre murdare la curățătorie. Şi diavolul a pervertit în ziua lui de la ceea ce era o adevărată binecuvântare la o decădere morală. bine dichisit. că depinde ce căutaţi. lăsăm interiorul să meargă în orice fel. şi se gândesc că este ceva minunat. şi orice lucru.

Bărbaţi şi femei.lipsuri. și vă spune că sunteţi nişte mici 31 . Astfel acea voce în acesl vis nu ia zis acelui frate ceva despre starea lui că el nu erea o persoană bună în acea vreme ci ia zis despre acel SEMN DE ÎMBRĂCĂMINTE CARE ESTE CUVÎNTUL LUI DUMNEZEU.Oamenii aceştia sînt robii Dumnezeului Celui Prea Înalt şi ei vă vestesc calea mîntuirii.Prin ghicire. şi striga:. UN MILION NOUĂ SUTE NOUĂ ZECI ŞI OPT DE MII DE NECREDINCIOŞI.64. care avea un duh de ghicire(Greceşte: Un duh al lui Piton. . Primul lucru. nu contează cât de bună este persoana.la fel sa întîmplat și cu Domnul Isus.dar să reținem că un milion nouăsute nouăzeci și opt de necredincioși nu au putut omorî pe cei doi credincioși Caleb și Iosua. este timpul ca noi să aflăm cine suntem noi. el nu poate să spună. ea aducea mult cîştig stăpînilor ei. Acela este doar singurul lucru ce vrea să-l faceți.Urmăriți cum diavolul a încercat ca Moise să fie omorît încă de la nașterea lui .Acești aleși sunt cunoscuți de diavolul încă de la nașterea lor în această lume.” Așa cum am arătat mai înainte că diavolul nu ar putea să încerce să înșele pe cei aleși dacă el nu ar ști cine sunt aceştia. Vreau să compar acest vis cu ceea-ce a zis Duhul Domnului prin profetul său :Că diavolul cunoaște cine ești mult mai bine decît denominațiunile și predicatori din această generație.. DIAVOLUL CUNOAȘTE PE CEI ALEȘI. Diavolul încearcă să vă ascundă în urmă.ne -a ieşit înainte o roabă. ceea ce face astăzi..4. Pe cînd ne duceam la locul de rugăciune.17 este arătat:..). . Sau aceea este o persoană bună.Roaba aceasta s'a luat după Pavel şi după noi.Acești aleși cei drept vor trece în viața lor prin evenimente dure: părtăși cu frați mincinoși. este să vă aducă să negați acel Cuvânt.. îi face să nege acel Cuvânt.Dar acest lucru nu va fi cu putință.La fel diavolul va încerca să omoare pe cei aleși fie trupește fie spiritual.. decăderi în sănătate.Scriere personală” În Faptele Apostolilor cap 1 versetul 16.Priviți la acel șarpe... Dacă a-ți fost atenţi la acel citat de mai înainte care arăta: .Citate din diferite predici” . Vedeți? Dar singurul lucru ce încearcă să facă. zicând:Aceea nu este o persoană bună. NU AU PUTUT OMORÎ PE CEI DOI CREDINCIOŞI CALEB ŞI IOSUA.

Şi."] 133. Când voi vă daţi seama că Atotputernicul Dumnezeu trăieşte în voi. . 113..” Este corect? Vrăjitorii şi fermecătorii. frate.” Viaţa lui Dumnezeu este în fiinţă umană. frate. Cel Sfânt. prinţul Diavolului. Voi sunteţi fii şi fiice ale lui Dumnezeu. Dumnezeirea nu este în Cer. Când preotul a zis: "Oh. Citiţi Biblia. şi el L-a numit un “diavol. este în voi. şi creştinii.” Este corect? 114." 132. în timp ce predicatorii teologi educaţi în seminare L-au recunoscut ca Belzebub. De multe ori.. demonii recunosc Puterea lui Dumnezeu uneori înainte ca predicatorii să o cunoască.Epoca Biserici Smirna. Fiul lui Dumnezeu." Este corect? [Adunarea zice. Tu eşti Fiul lui Dumnezeu.sînt cei predestinați. Zoe.Astfel această Mireasă este Mireasa Seminței Cuvîntului Vorbit literar.Dar vine cel mai josnic fel de demon.Când a venit Domnul Isus.speriaţi.deși neexprimată pînă cînd fiecare a apărut în vremea desemnată hotărîtă. Aţi ştiut-o.Vă Amintiţi când Pavel şi Sila. Boli și suferințe” 131.În limbaj foarte simplu Mireasa Domnului Isus Hristos erea în mintea lui Dumnezeu etern.” Ei au zis: “El este Belzebub.. Cel sfânt al lui Israel.Aceștia care sunt sămînța Regală sînt aleși lui Dumnezeu. Diavolul sau predicatorul? Diavolul era. dar lasă-mă să-ţi spun ceva. diavolii. L-au recunoscut pe El ca Fiul lui Dumnezeu..Priviţi. Așa cum fiecare membru a apărut acesta a devenit exprimat și și-a luat locul în trup. când predicatorii au zis că ei sunt impostori? Acea vrăjitoare mică a zis că ei sunt oamenii lui Dumnezeu. "Ştim Cine eşti. ei nu au reuşit să -L recunoască. Predica. “Viaţa Mea o dau. şi acest demon a strigat:“Noi ştim Cine eşti Tu. Care era corect. care predicau calea Vieţii.înainte cunoscuți de Dumnezeu și ereau în mintea lui Dumnezeu și gîndurile lui. 32 . . El este Belzebub.Demonologie tărîm religios. Viaţă fără moarte.prieteni...Diavolul a zis. Voi nu sunteţi. Aleluia! Eu ştiu că voi credeţi că eu sunt trăznit. care la avut un om care erea legat acolo în morminte.. "Amin. ..

“ Tu cel cu sfeterul în dungi”(a cela eram eu). Eu aveam nişte sentimente deosebite. şi sta acolo. voi nu puteţi să băgaţi aceea în voi. ca şi cum nu ştiţi că aceea nu vă aduce mai aproape de Dumnezeu. Ei nu recunosc puterea lui Dumnezeu. să vorbiţi cuvinte mari.aceea nu s-a schimbat prea mult astăzi. Iar într-o zi când eu eram căpitan de joc. Se părea că întotdeauna eram supus duhului. trecând pe acolo.Spre exemplu. “Ce mai faceți?. Ceea ce m-a îngrozit mai tare ca întotdeauna. 115. Şi noi toţi ne plimbam. Şi ea era o doamnă tânără. sus pe autobuz. M-am dus sus. părea frumoasă. şi am zis. Dumnezeu este într-o inimă cinstită. Există o Lumină care te urmează. într-o zi fiind împreună cu verii mei. “Ce vrei să spui?” Ea a zis. şi ne plimbam pe acolo. măi. “Du-te de aici femeie!” Eu am început să plec. sau altceva de acest fel. vino aici puţin!” Si noi toţi ne-am întors în spate. deoarece mama mea întotdeauna mi-a spus că lucrurile acelea sunt de la Diavolul. ei recunoşteau ceva ce se întâmpla. “Da. “Da doamnă. probabil că avea ceva peste douăzeci de ani. şi marinarul acela stătea în spatele meu şi eu mă duceam sus la patrulă. Eu am privit în jur şi acolo era o femeie grasă care stătea jos. şi noi eram doar băieţi. Tu ai fost născut pentru o chemare Divină. Ea avea dreptate. este că de fiecare dată când eu am întâlnit câte un ghicitor. Dumnezeu nu este în cuvinte mari. “Măi.. tu ai fost născut sub un semn anumit. Eu stăteam acolo. doamnă?” M-am gândit că ea ar vrea să -i aduc un coka. “Bine. şi era îmbrăcată frumos. tu ştii că există o Lumină care te urmează? Tu ai fost născut sub un anumit semn. Ea a zis.” Eu am spus. într-unul din corturile acelea. “Hei. o doamnă tânără. urcându-mă sus la Henryville Forestry.” Eu am zis. Astfel aceea m-a îngrozit. eu mergeam sus pe autobuz. Ea a zis. Eu am spus. 33 . şi ea stătea acolo. Şi acolo jos stătea o ghicitoare. Şi m-am urcat sus în autobuz.Nu contează cât de multă învăţătură aveţi. Şi asta aproape m-a ucis. mergeam în jos printr-un carnaval. Şi ea a zis. ce pot să fac pentru tine?” Ea a zis. Voi puteţi sta aici.

Eu am spus. doamnă. M-am întors. eu ştiu.. “Nu. deoarece mie nu-mi plăcea să mă gândesc la ea.” Eu am zis.” Eu am spus.” Ea a zis. “Pot să-ţi vorbesc un minut?” Şi eu am continuat.. Ea a spus. “Sunt în drum spre Chicago ca să-mi vizitez băiatul care este un predicator Baptist. “Dar dumneavoastră? [Exp. Ea a zis. astfel.pentru a face cunoştinţă] Eu am gândit că ea este doar o femeie. Aşa că eu nu am spus niciodată vreun cuvânt. “Ția mai spus cineva vreodată că eşti născut sub un semn?” Eu am spus. ştiţi. care vrea să vorbească. doamnă. Doamne!” Aceea m-a mişcat. Ea a continuat și a zis.” Ea a zis.” Eu doar continuam să privesc înainte. “Aceasta nu este o faptă de gentlemen.. “Poate ar fi mai bine să mă recomand. “Eu cred că o să le spună şi celorlalţi tot la fel.” Ea a zis. “O altă femeie caraghioasă ca celelalte.. “Aş vrea să-ţi vorbesc doar un moment.” Eu am zis. M-am gândit. “Eu m-am gândit că eşti ceva de felul acesta.” Şi a continuat. “Bine. “Eu sunt un astrologist.” Astfel eu mi-am văzut de drum. “O.Eu am zis.” 34 .. “Da doamnă?” Şi m-am întors înapoi.” Acum eu am minţit -o acolo. “Eu nu am nimic de a face cu predicatorii. doamnă.. “Nu. “Tu ştiai că ai fost născut sub un semn?” M-am gândit.” Eu priveam tot înainte. Şi ea a zis. doar am păstrat… Ea a zis. “Mi-ar place să-ţi vorbesc un minut.Ea a zis “Nu face asta. M-am gândit în mod direct.doar vroiam să văd ce vrea să spună. şi eu am zis.” Ea a zis.” Eu m-am întors şi m-am gândit. şi nu vroiam să -i acord nici o atenţie. “Predicatorii nu ţi-au spus niciodată?” Eu am spus.

“Știți eu nu ştiu nimic despre religie.” Eu am spus.” Zicea:..” 35 . “Nu.” Si eu am zis.” Ea a zis. “Eu nu pot. doamnă. “Da” Ea a zis. când a fost el născut. mă vei crede?” Eu am spus. “Dacă îţi voi spune exact data când te-ai născut.. ce erau oamenii aceia înţelepţi?” “Oh”.. “Eu nu cred asta.” Apoi a început să vorbească despre astronomia aceasta acum.” Ziceam. “Bine. oh. “Oh.” Ea a zis:“Tu ai fost născut în 6 Aprilie 1909. El întotdeauna îl declară întâi în cer. “Eu îţi pot spune când ai fost născut. “Bine.” Ea a spus.” Eu am spus. tu ai auzit despre magii care au venit să-l vadă pe Isus. “De unde ştii asta?” Şi am zis.. şi ea a zis.” Ea a zis. ei erau doar oameni înţelepţi.” Ea a zis.Ea a spus. “Asta-i corect. am zis. domnule. “Eu nu ştiu. în stele așa se numesc ei. “Iată.” Ea mi-a zis:“Bine.” Eu am zis. un astrologist.” Ea a zis.Îți aminteşti când a venit steaua aceea. la ora cinci dimineaţa. “Bine. “De fiecare dată după mai mulţi ani. ce este un om înţelept?Acelaşi lucru cum sunt şi eu. “Dar de unde ştii asta?” Ea a zis.. şi apoi pe pământ.” Eu am spus. care i-a condus pe magi la Isus Hristos?” Ca şi cum m-aş eschiva.” Şi ea zicea că Dumnezeu înainte ca să facă ceva pe pământ. din câte ştiu. “Spune-i acestui marinar de aici. am zis.

“pe marinarul acela de acolo. “Acum aceşti trei oameni înţelepţi au venit.” Ea a numit două sau trei. păi.. apoi am spus. “Isus Hristos a spus în slujba Sa că atunci când această Evanghelie va fi predicată la toată lumea (Ham.. zicea.” Şi ea a zis. Jupiter şi Venus.poți să-l întrebi când luna se duce şi când planetele cereşti se duc. ele şi -au intersectat căile lor şi au venit împreună şi au format. “Au existat trei înţelepţi.” zicea.. “Când Ei au venit din diferite direcţii şi s-au întâlnit la Betleem.” Eu am zis. deoarece eu ştiu. planete cereşti. popoarelor lor) atunci El va veni înapoi. Ele nu au mai fost cunoscute pe pământ de atunci.” Şi ea a zis.” Bine. iar celălalt din Iafet. care au venit să-l întâlnească pe Domnul Isus.” Zicea. şi unul era din linia lui Ham.” Eu am zis.. “Ele s-au despărţit. eu nu ştiu. că ei au aflat şi s-au consultat.” Ea a zis. “Bine. dar ea a zis. Şi ei au spus.. Sem şi Iafet.” Şi a adăugat. “Bine naşterea ta are ceva de a face cu stelele de sus. “Acum planetele acelea. dacă marea se duce cu ea şi vine înapoi. Dar. “Când ei s -au întâlnit împreună la Betleem. Şi astfel am scurtat discuţia şi am plecat afară. Ea a zis. ”Fiecare persoană de pe pământ are de a face cu stelele. şi unul era din seminţia lui Ham. unul din Sem. “de fiecare dată la atâtea sute de ani. el ar putea să ştie despre ce vorbea ea. “Dar eu nu ştiu acest lucru. “Doamnă eu nu cred nimic din acestea !” Şi am plecat. aşa cum ele s-au mişcat în jur. “ei au adus daruri şi le-au pus înaintea Lui. ele îşi intersectează circuitele în acest fel.Ea a zis. Sem şi Iafet.” Dacă din întâmplare este aici vreun astronom.” Ea a zis.” zicea “El trimite un alt dar pe pământ.” Şi a zis. “Tu ai fost născut la intersecţia timpului acela.” Şi a adăugat.) Astfel ea zicea. cei trei fii ai lui Noe. “Când ei s-au întors acasă..” Şi a zis.” A zis. când Dumnezeu şi-a dat Fiul Său. cele trei stele de unde erau ei..” Şi a zis.” Şi a zis. Când aceste planete se intersectează din nou. planete ca Marte. “Acesta-i motivul pentru care eu ştiu asta. “Ele se intersectează în acest fel în comemorarea celui mai mare dar care a fost dat vreodată rasei umane. “Nu este nevoie să -l întreb de asta. Nu erau acestea. “Apoi ei au venit şi s -au închinat Domnului Isus Hristos. 36 .

Dar acum suntem în luptă cu Izabela modernă denominațională. nu contează ce se întâmplă. Predicatorii au zis.175. ei sunt Diavolul.. şi anume pe toţi cei ce nu şi-au plecat genunchii înaintea lui Baal.. aceea îl ţine.atunci vocea lui Dumnezeu ne poate spune ș i nouă:. când ei erau acolo sus să predice.10. zicând.. Poate niciodată în această viață nu o să -i cunosc pe acești șapte mii care nu și-au plecat genunchiul înaintea fiarei denominaționale.Dar acolo adânc în interiorul acelui om.Scriere personală” Profetul Ilie în zilele lui triste erea fugărit într -o zi de regina Izabela și el a mers să se ascundă într-o peșteră. dacă acea legătură mică este acolo..Dar odată îi voi cunoaște pe malul celălalt în zile mai bune. am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. şi a căror gură nu l-au sărutat. Ea este acolo să stea.’’ 37 .” Dar o mică ghicitoare de pe stradă i-a recunoscut..Dar voi lăsa în Israel şapte mii de bărbaţi. Și Domnul la întrebat:. Ei sunt greşiţi.. Parcă erea un lucru ciudat că Moise a fost încredințat să fie crescut la palatul lui Faraon. sunt oamenii lui Dumnezeu care ne spun despre calea Vieţii” Este adevărat? “Spiritiştii şi ghicitorii. Sămânţa lui Dumnezeu care a fost predestinată înainte de întemeierea lumii.Priviţi la Pavel şi Barnaba. pe Pavel şi pe Barnaba fiind oamenii lui Dumnezeu. oamenii posedaţi de demoni. . .. Dumnezeu pentru acest timp are o taină măreaţă şi un miracol că în toată imitaţia şi fanatismul care a urmat după ple carea oricărui slujitor a lui Dumnezeu din acea generaţie Dumnezeu totuși îşi va ţine Mireasa lui separată de duhul denominaţional. Dar Domnul îi spune lui Ilie:..18. UN NUMĂR STABILIT DE BIRUITORI ÎN FIECARE EPOCĂ. aceştia întorc lumea cu susul în jos.”(1Împărați -cap19 vers 9.)Aș dori să ne gîndim și noi la acest lucru atunci cînd de multe ori suntem descurajați și credem că am rămas singuri.Mireasa intelectuală a lui satan.Mai am șapte mi de bărbați care nu și-au plecat genunchiul înaintea sistemului denominațional..Ce faci tu aici Ilie?El a răspuns:Am fost plină de rîvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor.căci copii lui Israel au părasit legămîntul Tău au sfărîmat altarele tale și au ucis cu sabia pe prooroci Tăi.” 5.

366. 91. deoarece Viaţa nouă a lucrat înainte. Şi cînd acea adeverire adevărată a Adevărului Cuvîntului lui Dumnezeu descoperit atinge acea inimă. El credea că el era singurul mîntuit. un popor predestinat. erau singurii care au auzit-o. afară acolo. Este asta corect? Asta este exact. 367.Și satan a zis:Chiar așa te-am vrut eu Moise. un număr selectat predestinat. în zilele lui Ilie. Iar acum cercetaţi în jos prin Scriptură și prin epocile profeţilor. a căror nume au fost puse în Cartea Vieţii Mielului înainte de întemeierea lumii.. şi acolo afară cu Duhul Sfînt.. şi vedeţi dacă nu a fost acelaşi lucru.Cred că așa va crede diavolul și despre Mireasa Domnului Isus că o va putea lega acolo în tradiţiile denominaționale şi superstiţiile care vin de la Roma.." Iuh! Dumnezeu a deschis Peceţile.Și așa de mult a fost echipat Moise în Egipt de nu se întrezărea vre-o chemare supranaturală timp de patruzeci de ani. Vedeţi? Într -o zi Dumnezeu a deschis. .Acum acolo vor fi numai un număr mic.în antimodelului de astăzi. tot atît de tare cît poate el. cînd au domnit Izabela şi Ahab. acolo erau numai şapte mii salvaţi.bogăție și faimă îl vor depărta atît de mult de scopul pentru care sa născut sub acest semn. Ei sînt ai Mei. din propovăduirea lui Ilie. Vedeţi? 38 .Acesta-i motivul că eu cred că Ioan a strigat foarte mult seara cealaltă. și el l-a ascuns de fiecare din învăţaţii aceia. Doar un număr.Dar Mireasa nu poate fi legată cu tradiţia aceea deoarece acestea sunt împotriva principiilor Creştine. din întreaga lume. a zis. care-şi au numele în Carte de la întemeierea lumii. fiule. Ilie nu ştia nici măcar pe unul din ei că era în felul acela. Şi voi nu-l puteţi opri de la a face aceasta.Priviţi.Afară din milioanele din lume.Astfel puteţi vedea tocmai gîndul care l-a avut Dumnezeu în gîndirea Lui. Eu am şapte mii care sînt puşi deoparte. "Acum aşteaptă un minut. că El avea şapte mii care nu s-au aplecat jos la acele crezuri pe care le aveau ei.Citate din diferite predici” 365. pînă cînd Dumnezeu a deschis una din Peceţi şi i-a arătat taina în Carte. Cînd Dumnezeu a deschis Cartea Lui la Ilie. voi vedeţi.Satan se bucura poate în sinea lui și zicea:Acum ceea-ce am să-i ofer eu lui Moise prin cunoștința mea. el va lovi apa. El trebuie că şi-a văzut numele Acolo. 115.

Biserica Sa.Eu nu zic că vor fi salvate numai opt suflete acum. să-l absoarbă pe Acesta înăuntru ca Maria care şedea la picioarele lui Isus. şi îngustă este calea.. dar puţini vor fi cei ce o află. O ULTIMĂ PORUNCĂ PENTRU MIREASĂ: CINE ESTE PENTRU DOMNUL SĂ VINĂ LA MINE? Aș dori să citim înpreună cartea Exodului cap 32 versetul 25 unde este arătat : . unde au fost salvate opt suflete.va fi un grup mic. El a întrebat opt. eu vă spun aceea. Ei ignoră critica celor necredincioşi. Aceea ignoră mulţimile. În ultimul moment aproape de timpul Răpirii grupuleţul acela va fi foarte mic.. aceea este să creadă şi să obţină fiecare bucăţică care poate din Acesta. Din milioanele din ziua aceia. şi aproape trei mii de oameni au pierit în ziua aceea din popor.şi a zis: .Cine este pentru Domnul.El a zis:..225.Cine ziceţi voi că sînt Eu?” El întreaba biserica. pentruca binecuvîntarea Lui să vină astăzi peste voi!” Să citim deasemeni şi din cartea Numeri cap25: 39 .Aşa vorbeşte Domnul.Fiecare din voi să se încingă cu sabia. tot aşa va fi la venirea Fiului omului. şi fiecare să omoare pe fratele. Acum să nu o luaţi greşit.. Eu nu ştiu cîţi vor fisalvaţi în aceea. şi ei îl vor urma pe Acesta..El a întrebat doisprezece.pe prietenul şi pe ruda sa. chiar cu jertfa fiului şi fratelui vostru. căci Aaron îl făcuse să fie fără frîu. vedeţi.” 227.. “Căci strîmtă este poarta.Moise a văzut că poporul era fără frîu.Acum priviţi Domnul Isus a zis:.Moise a zis: . Vedeţi? 226. mergeţi şi străbateţi tabăra dela o poartă la alta. Ei au un lucru de făcut. El le -a zis: . pe cei doisprezece. Ei nu au nici un argument cu ei.Predaţi-vă azi în slujba Domnului. să vină la mine!” Şi toţi copiii lui Levi s'au strîns la el.” 35.Dar prin fiecare epocă şi în timpul fiecărui profet care a venit acolo urmează să fie un anumit număr de oameni care sînt predestinaţi să audă acel Mesaj. s'a aşezat la uşa taberii.Din milioanele din timpul lui Noe. spre batjocura vrăjmaşilor săi.”Copiii lui Levi au făcut după porunca lui Moise. Aha. Eu nu am spus aceea.Cum a fost în zilele lui Noe. 6. Dumnezeul lui Israel: .

. aceia erau Leviţii erau Mireasa. "Veniţi acum. Mireasa născută din Duhul Sfînt se ridică. fiul preotului Aaron. subt ochii lui Moise şi subt ochii întregii adunări a copiilor lui Israel. Şi voi mergeţi chiar în templu ca preoţi.Ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor. Acum.Douăzeci şi patru de mii au murit loviţi de urgia aceea.La vederea acestui lucru.Fineas. şi n'am nimicit.. pentrucă a fost plin de rîvnă pentru Dumnezeul lui şi a făcut ispăşire pentru copiii lui Israel. tot acelaşi.. Dumnezeu zice. este rău să faci aceste lucruri!" Aceea este corect. binecuvîntaţii Tatălui Meu. şi a zis: . Acesta va fi pentru el şi pentru sămînţa lui după el legămîntul unei preoţii vecinice.Domnul a zis lui Moise: . pe copiii lui Israel. pe cînd plîngeau la uşa cortului întîlnirii. cînd păcatul se trezeşte pe fiecare parte. în mînia Mea. şi s'a închinat pînă la pămînt înaintea dumnezeilor lor. şi Domnul S'a aprins de mînie împotriva lui Israel.Israel s'a alipit de Baal-Peor. "Isus Cristos în pozitiv este Isus Cristos în negativ. s'a sculat din mijlocul adunării. Şi a încetat astfel urgia care izbucnise printre copiii lui Israel. Păcatul este încă păcat. ei stau acolo cu o Sabie.Citate din diferite predici” Acum. iar restul din ei vor lucra şi vor aduce a zecea parte şi va purta grijă de voi. şi a fost un om din seminţia numită Levi.S'a luat după omul acela din Israel pînă în cortul lui.Domnul a vorbit lui Moise.”Moise a zis judecătorilor lui Israel: .Israel locuia în Sitim. şi spînzură pe cei vinovaţi înaintea Domnului în faţa soarelui. şi a luat o suliţă în mînă. Leviţii îşi scot săbiile.Strînge pe toate căpeteniile poporului. şi poporul a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab. Ei şi-au scos săbiile şi au plecat cu Moise în tabără. Este corect? Dumnezeu a privit jos şi a zis. prin rîvna pe care a avut -o pentru Mine în mijlocul lor. "Din cauză că ai făcut aceasta şi te-ai ridicat pentru Mine toţi ceilalţi îţi vor sluji." Aceea este Mireasa. într-o zi era păcat în Israel.” Şi iată că un bărbat dintre copiii lui Israel a venit şi a adus la fraţii lui pe o Madianită.De aceea să spui că închei cu el un legămînt de pace. fiul lui Eleazar.” . a abătut mînia Mea de la copiii lui Israel.. cît şi pe femeea aceea. fiul preotului Aaron. i -a străpuns prin pîntece pe amîndoi: atît pe bărbatul acela din Israel. fiul lu i Eleazar. zicînd... şi ei au distrus orice lucru care era păcat.Fiecare din voi să ucidă pe aceia dintre ai lui cari s'au lipit de Baal Peor. Aleluia! Dacă puteţi vedea ce era templu. pentru ca să se întoarcă de la Israel mînia aprinsă a Domnului. Fineas. şi poporul a mîncat." Este corect? Voi staţi chiar în templu." Este corect? Oh. 40 .

Noi suntem soldaţi creştini. iar restul din ei vor lucra şi vor aduce a zecea parte şi va purta grijă de voi. ceva din ideile lor. noi nu suntem la un picnic. să ajung în linia de bătălie. Așa cum v-am spus într-o zi era păcat în Israel. Aceea este Evanghelia.Există numai un Sunet sigur. şi trebuie să fim pregătiţi şi crescuţi." Este corect? Aceşti Leviţi. numai acel grup consacrat puteau purta chivotul. şi lucruri imorale între oameni." Este corect? Voi staţi chiar în templu. ci suntem într -un câmp de luptă. dacă o făcea.Amintiţi-vă. aceia erau Leviţii erau Mireasa. Aleluia! Dacă puteţi vedea ce era templu. Leviţii îşi scot 41 . Şi ei luau aceste prăjini. şi bombele atomice în jur. ce vreţi să faceţi? Fiţi siguri. şi ei au distrus orice lucru care era păcat. Mulţi oameni doar se gândesc căci atunci când devin creştini atunci tot ce au de făcut. Când răul împresoară oamenii de fiecare parte.U-ul cade.Și Dumnezeu ia socotit aceasta ca neprihănire. să ştim cum să luptăm lupta. şi naţiunile se sfarmă. Dar noi trebuie să ne luăm ideile noastre proprii. Pregătiţi -vă pentru luptă. Vedeți cînd a venit porunca prin Moise:Cine este pentru Domnul să vină la mine. şi distrugere între unii şi alţii. Pregătiţi-vă pentru luptă acum împotriva răului. în felul cum Duhul Sfânt ne va dirija. şi O. murea. Orice lucru merge rău. Acum. Nimeni nu putea să-l atingă. Şi voi mergeţi chiar în templu ca preoţi. ştiind că sunt consacraţi pentru serviciul pentru acest lucru particular. să cunoaştem toate tehnicile duşmanului. Căci. căci El este Şeful Conducător al armatei creştinilor. şi a fost un om Fineas din seminţia numită Levi care a scos sabia. Ce luptă? Venirea Domnului. şi viaţa de familie merge rău. să lupt lupta cea bună a credinţei. "Din cauză că ați făcut aceasta şi v-ați ridicat pentru mine toţi ceilalţi vă vor sluji.N. toate denominaţiile se ceartă şi fierb. Şi noi putem numai să o facem aşa cum Duhul Sfânt ne va descoperi aceea. şi calitatea de mame coboară. Noi nu putem lua ce ne spune altă naţiune când mergem la război. să cunoaştem cum să ne fortificăm. eu devin un creştin. cînd păcatul se trezeşte pe fiecare parte. Este corect? Dumnezeu a privit jos şi a zis. Eu devin un creştin. şi ceva idei ne va da El.Leviții şi-au scos săbiile şi au plecat cu Moise în tabără. în afară de ei. aceea o stabileşte pentru totdeauna. aşa cum sunt un creştin şi orice lucru va veni uşor. Niciodată să nu vă vină aceea în capul vostru.8. Oh. Pregătiţi-vă pentru luptă. şi casele se despart. 192.

cu siguranţă veţi fi surprinşi. fiindcă este o luptă constantă. Dumnezeu nu are oameni în acel fel. Mireasa născută din Duhul Sfînt se ridică. 94. Ceea ce avem nevoie astăzi este o curăţire a casei de la amvon până la omul de serviciu şi o începere din nou. El trebuie să stea singur. Tocmai Prezenţa lui Dumnezeu pune inima unui om în flăcări. Bine." Nu mă interesează ce mărime au ele. ci mărimea luptei din cîine." Aceea este Mireasa. Frate.El are credincioşi viguroşi. uite la toate bisericile mari care sînt împotriva acesteia." Astfel aceasta cîştigă bătălia. Doar amintiţi-vă de aceea. Este lupta în fiecare.Acum. până când au ajuns un grup de hibrizi. tot acelaşi. este rău să faci aceste lucruri!" Aceea este corect. contează lupta din cîine. noi să nu fim. "Isus Cristos în pozitiv este Isus Cristos în negativ. continuă să tai. "Bine. Ca Abraham. Dumnezeu zice. Am fost în câmp timp de treizeci şi unu de ani.Aceea este problema cu biserica Penticostală astăzi. Vedeţi? Voi ziceţi. şi cealaltă. noi avem bebeluşi penticostali care doar au fost stropiţi cu aceasta. aceasta contează. el a crezut pe Dumnezeu. Odată am fost într-un stadion de fotbal şi urma să predic. Niciodată nu veţi avea un timp altfel decât o împingere constantă tot timpul. binecuvîntaţii Tatălui Meu.Un creştin adevărat se luptă pentru poziţia lui. Aţi cerut să veniţi la Cristos s-au să veniţi la un picnic? Ei bine. şi aceea. Păcatul este încă păcat. şi el se luptă pentru fiecare centimetru de teren. cineva care trebuie să fie mîngîiaţi şi dezmierdaţi. şi m-am luptat pentru fiecare centimentru din cale. fiindcă sunteţi într-o luptă. zicînd. ei stau acolo cu o Sabie. Este corect. Să ne luptăm. dute la dezmierdările tale. "Nu contează mărimea cîinelui din luptă. 37.Dacă eşti fricos. Satan vă va trage în mod constant într-o luptă până când aţi încheiat-o pe pământ. astfel voi nu trebuie să-l îngrijiţi ca pe un bebeluş. 95. şi să obţină ceva credinţă veritabilă născută în oameni. "Veniţi acum. Cu siguranţă că noi nu sîntem o grămadă de Creştini hibrizi. frate. el şi Dumnezeu. dacă ești un soldat.săbiile. şi m-am oprit la uşă am privit sus. şi acolo scria. stai acolo. Înrolaţi corect şi greşiţi. acolo există o luptă. tu ai Sabia în mîna ta. Israel a trebuit să se lupte pentru fiecare 42 .

pentru fraţii mei. să lupte împotriva duşmanului. şi să îngroape morţii. în felul acesta. şi după cum eu nu înţeleg nici un cuvînt despre un principiu al duelului natural. 115.Există oameni pe care Dumnezeu îi foloseşte să stea acasă. cuţitul loveşte peste lama cealaltă. oameni mari. sabia lui ar fi îndreptată către inima mea. Dar. şi puterilor întunericului. "Bine dar conştiinţa mea îmi spune. şi poate am cicatrice. şi să sărute bebeluşii. sau nu le vei vinde aceea. nu a fost în spate. şi să căsătoresc tinerii." Amin! "Eu nu pot să pierd. şi să ajungă acolo la o sabie cu două mânere în prima linie de front. Am tăiat adânc de multe ori. care pot sta. încât Weebster abia ar cunoaşte ceea ce spun ei. Şi atunci. şi ei sunt deştepţi. din toată lumea. şi să -şi căsătorească tinerii. Eu am predicat ani. şi un bătrân predicator veteran şi am avut o mulţime de bătălii grele. dar aceea este în ordine când vorbeşti la un grup intelectual care caută doar o biserică de acasă." Amin! 14. Pentru că sorţul meu. voi vedeţi. Ei trebuie să -L vadă pe Cristos în învierea Lui. tăia t tot pe dinăuntru de la lupte. 54. Voi spuneţi.Ei bine. Frate Branham. Ci a fost să ţin o Sabie cu două tăişuri pe frontul de luptă. 114. aşa cum 43 . şi eu devin om bătrân. Un singur obiectiv: "Eu voi cîştiga. cît de bine pricep eu. să sărut bebeluşii. Aruncăţi haina şi intră în el. Ei ajung acolo. împotriva vicleşugurilor păgânismului şi demonologiei. că aceea este chiar ceea ce făceam sau aranjasem să fac. că eu nu pot " Bine dar tu poţi şi lucrul acela să-l îndepărtezi. vedeţi. eu vreau să fac această mărturie. să pună o predică care atinge aşa de bine.Dar când ajungi acolo la frontul de bătălie. dar ei au trebuit să se lupte pentru fiecare centimetru din cale să o obţină. teologi. săbiile se încleştează și tu şi duşmanul încleştaţi săbiile.centimetru de teren Palestina le-a fost dată. să ia pe cei bolnavi. Mulţi dintre oamenii aceia nu ştiu ce este să porţi o sabie. şi sabia mea este îndreptată către inima lui. dar ele sînt încleştate. Continuă să mergi. Deoarece. Ei nu şitu ce este o luptă. şi de asemenea pot vorbi cu o aşa limbaj. Eu o să cîşt ig. şi să îngrop bătrânii. Eu smerit spun. Ei trebuie să vadă putetrea Dumnezeului Atotputernc în manifestare. Ei au diplome în facultate. Făţi şi lucrarea următoare. pe care Domnul mi l-a dat. atunci este nevoie de tăria omului care duelează. în final. unde oamenii aceia au mai mult decât aceea.În duel. şi aşa mai departe în acel fel. şi să lupt cu Cuvântul lui Dumnezeu până când văd duşmanul înfrânt. tu nu poţi să mergi mai departe de lucrul Acela dacă nu-l îndepărtezi.

şi apoi refuză să o creadă căci denominaţiunea îl trage în jos. tradiţionale trebuie rupte. o rupe. ce este presupus a fi. 252. şi a rupt perdeaua aceea de sus până jos. Acolo arată pe Dumnezeu deschis în vedere. tu nu vei avea un colţ în care să mergi. “Ah. aceea este promisă pentru astăzi. şi să zici. Şi atunci ei lovesc. Şi acela care poate împinge pe celălalt jos. despre ce tot strigi tu?” Eu sînt un martor împotriva voastră. Cuvântul rupe perdeaua denominaţională. şi Se manifestă Însuşi şi arată că El este acolo.Acolo este ceva greşit cu bărbatul sau femeia. acoperit! 253.Bine. Vedeţi? Şi El şi-a luat Sabia în ziua aceea. Ce vedere glorioasă să o priveşti! Vedeţi? Bine. “Cuvântul. Aţi reţinut-o? Vedeţi? Când Sabia. 125. ea este este ţinută de o mână rânduită trimisă să facă aşa. şi atunci săbiile vin împreună. şi Dumnezeu ia Sabia Lui şi taie jos perdeaua denominaţiunii şi o trage înapoi. Vedeţi. Sabia lui. sabia este drept la inimă. dacă voi doar aţi zis. Voi ziceți:.” şi ea nu taie? 255. Observaţi. “Ea nu poate tăia”? Ziceţi. promisă pentru astăzi. prin Duhul Sfânt de Foc şi Sabia. să-l aducă la inima duşmanului. perdeaua. Într-o zi în ziua judecăţii. o vede manifestată. plină de Foc. înţelegeţi. încă acelaşi Stâlp de Foc. în această zi. 15. Vedeţi.cuţitele noastre se lovesc unul pe altul. este nevoie de mîna cu credinţă puternică să-l ţină acolo.” Dar Sabia Domnului.Dar când puneţi Sabia aceea a lui Dumnezeu acolo şi o priviţi tăind. poate vedea promisiunea lui Dumnezeu şi.” şi Cuvântul doar nu merge? Ce bun ar face Sabia să fie aici. acela este Cuvântul manifestat pentru promisiunile de astăzi. manifestată în Cuvântul Său. rupe. 254.Cum a putut Mica să oprească aceea? Cum a putut Moise. 44 . şi voi Îl vedeţi pe Dumnezeu stând în vedere deschisă. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu şi Focul. iar Levi şi-a scos sabia şi i-a ucis? Ei au mers tot la fel. încercînd să o oprească.Acum chiar dacă sabia ar fi Cuvîntul. iar Iosua şi alţii au alergat printre oameni .Ei bine. Întotdeauna Cuvântul Lui este sabia Lui. cartea mea de crezuri. o despică. care este Cuvântul Lui..Pentru a face aceasta. El face acelaşi lucru cu aceeaşi Sabie astăzi! Nu “crezul meu. perdelele noastre denominaţionale. şi acolo este El. jos. a strigat. catehismul meu.

moarte. şi să vă întoarceţi. vă spun. vor strica denominaţiunea lor ca să vină înapoi la Cuvînt? Este AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Cuvântul. nu este vrednic să fie numit al Meu. El doar a luat aceeași armă care Dumnezeu i-a dat-o în Gradina Edenului. păduratică.Noi îl aflam pe Domnul Isus pe pamânt. vă freacă. omorâtoare de păcat care vă spală alb. Dumnezeu a promis -o:. căci este AŞA VORBEŞTE DOMNUL ei o vor face. Asta este corect. frate şi primirea unei religii de modă veche. Eeste scris Este scris și El l-a lovit 45 . Şi cel care nu-i va părăsi pe ai săi pentru Mine. fratele şi celelalte.Asta este corect. vă spun. şi să staţi jos pe scaunul vostru.Nu am venit să aduc pacea.Biserica vine la Cades. am ajuns acolo. 712. cer-albastru. dacă eu dacă urc acolo şi iau ceva din acea religie a sfinţilor excentrici despre care vorbesc. dar nu vă văruieşte. Îmi vine să strig." 713.Domnul Isus niciodata nu a ajuns acolo să -și folosească puterea lui și i-a legat mâinile lui satan. la Cades." Asta este corect. Şi ei o vor face. ci sabia.. Acela îl va învinge peste tot.Şi spuneţi:Acum. de ce vrem sa înlocuim cu altceva. soţia. Acest fel vechi de sasafras? frate. ci vă spală alb.Este prezis că ei vor continua să o facă. 714. când noi deja am primit cel mai bun lucru ce exista. şi tot aşa şi voi. domnule. ei nu o vor face! Vor merge în anticrist? Exact.Iată-vă. Luaţi ceva din ea. în orice loc. Acum. Frate. 711. Este AŞA VORBEŞTE DOMNUL. soţul. și a zis.Da. Voi credeţi că denominaţiunile se vor opri. înseamnă cu mult mai mult decât să urcaţi la altar şi să luaţi împărtăşirea. Amin. destul de aproape.Vă curăţă. sora. sterilizează şi vă face o persoană nouă. doar să dovedim ca acesta era cel mai bun echipament. când Satan a venit să se combată cu Isus. dar. toţi credincioşii. Înseamnă o pecetluire. este Cuvântul. înseamnă cu mult mai mult decât să urcaţi şi să daţi mâinile cu predicatorul şi câteva picături de apă stropite pe voi. Puteţi să o faceţi? Da. va intra până la coaste. cu toţii sunteţi la Cades.Acum. Acela îl învinge pe satan. Cuvântul? 61.Aleluia. Cuvântul Lui. toţi indivizii. Am venit să separ pe tatăl şi pe mama. ei o vor face! “Astfel ce spui tu despre aceasta?” Eu vreau să fiu un martor. Şi cel care-şi pune mâna pe plug şi se întoarce să se uite înapoi nu este vrednic.Frate. vă va ţine prin încercări. Ce veţi face? Iată -ne. Amin. vă arde. mama mea mă va da afară din casă.

Aceea este unde aceea arată că eu vă predic Adevărul. . fie cu un semănător care a ieşit să semene. este corect. zicând. dintr-o biserică. Orice credincios are un drept să ia acest Cuvânt și să bată dușmanul oriunde îl întâlnește. Acela este Cuvântul. avînd verbul la viitor: “Atunci Împărăţia cerurilor se va asemăna…” Este vorba de Pilda celor zece fecioare şi Pilda talanţilor. în ceea ce credem. și luptele. Cuvântul. acela este AȘ A VORBEȘTE DOMNUL. fie cu un năvod aruncat în mare.Ș i Domnul Isus a dovedit-o când a venit pe pămînt. Acela este pentru fiecare dintre noi. dar aceea nu se va apropia de tine..Doar amintiți -vă că Dumnezeu a facut această afirmație.Și priviti acum această armă nu este doar pentru unul sau doi. și Cuvîntul este cel mai bun lucru ce a fost cândva pâna acum. și sunteți puși în linie de bătaie." Pentru ce s -au făcut aceste lucruri? Ca oamenii să creadă. cu asigurarea că nimic rău nu vi-se va întîmpla. făcut Viaţă în voi. fie cu o comoară ascunsă în ţarină. Când vine războiul.drept afară din ring. Eu voi vedea cât de avansată este biserica mea. În cele mai multe din pilde Domnul Isus începe cu formula deja cunoscută: “Împăraţia cerurilor se aseamănă…” fie cu un grăunte de muştar.Pot cadea mii la dreapta. Mergeți drept acolo afară și întâmpinați dușmanul. vedeţi doar cât de avansaţi sunt oamenii. făcut Viaţă în mine. creștin. cât de pregătiţi sunt să ia Sabia şi să iasă afară în linia frontală. acest Cuvânt este ceea ce trebuie să folosiți. deoarece Cuvîntul lui Dumnezeu este cea mai bună armă al lui Dumnezeu. pentru protecția lor împotriva dușmanului. făcut trup în voi. Oriunde întâlniți duș manul. Astfel El și-a echipat copiii cu Cuvântul. făcut Cuvânt. se află la prezent. PILDA CELOR ZECE FECIOARE.Doar două din pildele rostite de Domnul încep puţin diferit. Vedeţi? 7. atunci există numai un singur lucru ce poate folosi un soldat adevărat real. cu Acela. 62. Te provoc! Tu nu mă mai poţi face să nu cred.În toate aceste pilde formula de început. 46 . "Eu te provoc Satan. Cuvântul întrupat.Scriere personală” Caracterul special al Pildei celor zece fecioare reiese încă din primele ei cuvinte: “Atunci Împărăţia cerurilor se va asemăna…”Aceasta pildă are un caracter profetic. și a dat aceasta copiilor Lui.

Unul din prieteni mirelui erea însărcinat să strige la poarta miresei:. ele avînd caracter profetic despre o vreme viitoare.Şi toată atenţia este concentrată asupra mirelui. cele două pilde depăşesc caracterul unei ilustraţii obişnuite. 2 . Pilda celor zece fecioare a fost inspirată dintr -o scenă vie pe care ucenicii în diferite ocazi o puteau vedea cînd se oficia o nuntă în Israel. Interesant că în această pildă cu cele zece fecioare se pare că personajul principal mireasa lipseşte.Intrarea cu mirele în odaia de nuntă.Să nu uităm un lucru că Mireasa prin care sunt simbolizate cele zece fecioare aştepta acasă la ea.Atunci. Adică în această pildă Domnul Isus ne plasează în perioada din imediata apropiere a revenirii lui. Din doua femei care vor măcina la moară. cu bogăţie de lumină. Această pildă se concentrează profetic pe cîteva evenimente să zicem trei evenimente în trei perioade de timp: 1. cu oaspeţi veseli.Pilda celor zece fecioare şi Pilda talanţilor surprind aspecte din viaţa bisericii care trece printr-o perioadă specială la sfîrşitul timpului de har.Iată Mirele ieşiţi în întîmpinare.”(Matei 24..Printre altele. 3. unul va fi luat şi altul va fi lăsat. 40-42) Expresia “atunci” în forma de viitor a verbului arată spre un anumit timp în care cele doua pilde vor avea o aplicaţie specială.Dar în această pildă simbolul biserici Mireasă sunt cele zece 47 . Domnul le-a spus în Matei cap 24 vers 30:.Să reţinem expresia “atunci” cu care începe Pilda celor zece fecioare şi care ne trimite la acel timp special al sfîrşitului istoriei.. Zece fecioare îmbrăcate în alb aveau menirea de a lumina calea mirelui atunci cînd se întorcea cu mireasa de la casa miresei.Iar mirele venea spre casa miresei cu cîţiva tineri.Lipsa uleiului din vasele de rezervă. Scena vie din faţa grupei ucenicilor a fost folosită de Mîntuitorul pentru a ilustra niş te adevăruri speciale cu privire la biserica ce va trai în imediata apropiere a revenirii Sale.Acesta erea obiceiul oriental.. una va fi luată şi alta va fi lăsată.În timp ce Domnul Isus rostea îndemnul la veghere.Descoperirea unei realităţi şocante.din doi bărbaţi care vor fi la cîmp.Strigătul de la miezul nopţi care aduce o trezire la întreg grupul de fecioare.Botezaţi de un singur Duh într -un singur trup.. Dar spre deosebire de celelalte pilde. în faţa lor poate se desfăşura scena unei nunţi orientale.Dacă Mirele o găsea veghind pe mireasă el o ducea cu tot alaiul în odaia de nuntă. Din acest punct de vedere.

Dar în aceeaşi biserică Nazireană. Nimic din aceea. 122.’’ .. 256. încercaţi odată. vedeţi. să aflaţi. Sfînt! Voi nu puteţi să trăiţi mai curaţi ca ei. frate. spusă de Domnul Isus.. am fost botezaţi de un singur Duh. în orice cale pe care ei o cred. eu nu merg la dansuri. Şi ei spun că nici nu ar sta cu unul ca acela. nu merg la spectacole.Toate zece fecioare erau virgine.Pilda din Matei cap 22 despre nunta fiului de împărat este continuitatea aceastei pilde a celor zece fecioare. aceia cred învăţătura sfințirii! Femeile poartă părul lung şi fuste lungi. Dar în pilda nunţi fiului de împărat meseni care au fost invitaţi la acea nuntă simbolizează biserica Mireasă. Ei au zis că "Este Diavolul!" 48 . mulţi dintre ei. Deaceea apostolul Pavel arată în 1 Corinteni cap 12 vers 13 despre aeastă intrare în trupul Domnului Isus prin acest Botez al Duhului Sfînt:. acolo erau zece dintre ele. Acela a fost un număr simbolic. dacă vreun om ar vorbi în limbi în biserică. Ei urăsc chiar gîndul despre aceea. Este corect? Ei absolut cred în puritatea sfinţirii. aceea este adevărat. el va fi scos afară pe uşă.Nici măcar nu se ating de fumat și băutură. acolo nu înseamnă că sunt un număr de cinci persoane erau mai mult de zece.Citate din diferite predici” Această pildă este doar un simbol o pildă. Sfinţenia Perelinilor şi aceia.Este puritate şi sfinţire.Noi toţi. fără Duhul Sfînt). fie slobozi.." Acestea sunt doar lucruri morale. fie robi. fie Iudei. Desigur. Acum.Chiar la femeile lor nu le este îngăduit să poarte inele.Erea timpul cînd se făcea o trecere de la a avea candelă la a primi o haină de nuntă şi de a fi acceptat în odaia de nuntă. şi toţi am fost adăpaţi dintr'un singur Duh.Toţi legaliştii. Dacă nu o credeţi.fecioare.ele erau fecioare și au trăit curat. Vedeţi. ca să alcătuim un singur trup. fie Greci. Aflaţi odată. Erea un obicei oriental în vremea acea că la intare în sala de nuntă la toți musafiri li-se dădea o haină de nuntă înainte de a fi acceptaţi în acea odaie. iar celelalte cinci erau tot aşa de pure şi sfinte dar ele nu aveau Ulei (ele au fost sfinţite.Dar cinci dintre ele ereau înţelepte și aveau Ulei în lămpile lor. 54.Nu există nici o biserică pe pămînt care ar putea trăi mai sfînt decît Nazireul în învăţăturile lor. în adevăr. 255.Ei bine.Voi spuneţi:. Bărbaţii nu trebuie nici să -şi ruleze mînecile sus. 121 Şi priviţi cele cinci erau nechibzuite.

. ei l-au avut.Dar acestea cinci fecioare neînțelepte ele erau încă fecioare şi nu vor fi pierdute.Şi eu cred că aceste cinci fecioare neînțelepte sunt singurele care rămân de la răpire. crezînd toate fenomenele şi orice lucru din Puterea lui Dumnezeu.crezînd orice lucru care la vorbit Dumnezeu Aici.întunericul de afară." Dar la a doua înviere ele vor fi oile care sînt despărţite de capre.Şi pe cînd au plecat să încerce să se roage atunci. 43. 44. Deci.. şi se duc prin necazul cel mare. "Mergeţi cumpăraţi ceva de la aceia care vînd." 266. şi scrâşnirea dinţilor.. Aceea este rămăşiţa Sămînţei femeii. atunci. fecioara neînţeleaptă a fost singura care nu avea ulei în candela ei. voi vedeţi. este necazul cel mare. "Ele au fost aruncate în întunericul de afară unde vor plînge şi tîngui şi vor scrîjni dinţii.Și Domnul Isus a zis încontinuare:. despre fecioare. minunile.. Şi după înţelegerea mea 49 . Aceştia au fost ridicaţi.260. şi nouă.. 264. dar nu vor fi Mireasa..întunericul.Dacă acele zece fecioare de acolo ar însemna că acestea ar fi doar cinci persoane?" Nu.Acesta este doar un simbol.Noi avem numai atît cît putem să intrăm înăuntru. ci vor trece prin perioada Necazului. 265. profeţiile şi orice lucru.Acum. 261. și eu cred că a fost scoasă în întunerecul de afară unde acolo va fi plânsul. Şi celelate cinci au fost tăiate afară ca rămăşiţă. şi deasemenea aceştia au fost și sfinţiţi. aceste cinci fecioare înțelepte sunt aceiacare au Duhul Sfînt. Isus a zis. despre fecioarele care au mers afară cu ulei în lămpile lor.Și acestea au răspuns:. văitatul. Dacă veţi compara acest termen tradus aici . l-au crezut.. Şi El a zis.Aceasta este o întrebare a unei persoane:. Aceştia au fost sfinţiţi plus Duhul Sfînt. 267." Şi au zis. crezînd toate semnele... cu notele voastre subsolice de jos de sub textul citit aceasta vă va duce să înțelegeți că .Și au plecat în Răpire. Ele sînt o porţiune din Mireasa aceea..Şi aceşte cinci fecioare neînțelepte au zis acestor înțelepte:. Credinţa de răpire.Daţi-ne. aceasta nu înseamnă aceea. acum din untdelemnul vostru că ni-se sting candelele. să primească Duhul Sfînt atunci perioada de timp a Neamurilor a fost terminată şi persecuţia s -a ridicat. "Vor fi aruncați în întuneric " 8.Acolo deci sînt cele cinci fecioare înţelepte care aveau ulei în candela lor.

atunci acelea au fost strămutate și au mers înăuntru ca Mireasă şi au mers cu Mirele. el a scris la generaţiile viitoare ceea-ce Duhul ia zis.aşa cum Duhul vorbeşte. Şi fiecare epocă poartă viţa altoită. 8. Dar totuşi vedem că textul biblic menționează că fecioarele neînțelepte nu și-au luat cu ele rezervă de ulei. toate cele zece fecioare păreau a fi la fel. 62 . de la înălţarea Domnului nostru până la venirea Lui din nou. Acum. ei dorm. acum.Scriere personală” Pînă la un moment dat în această pildă se pare că nu este nicio deosebire între fecioarele înțelepte și cele neînțelepte.. epocile apar la rând. Privite din exterior.Aceste cinci fecioare. Deoarece. 46. fecioarele înţelepte.la fiecare epocă. 69. toţi jos de-a lungul epocilor. fecioarele neînţelepte. Dar fiecare epocă are fecioarele. Şi fecioarele acestea toate s -au trezit în această ultimă epocă la straja a şaptea. ASEMĂNĂRI ÎNTRE FECIOARE. 50 . vedeţi ele erau o alcătuire din acestea zece este doar o parte din ele.Şi noi avem multe întrebări aici despre cei şapte mii de bărbați de pe timpul lui Ilie. Haidem să enumerăm asemănările prin care se indentifică aceste fecioare. fiecare. însă acest adevăr era un lucru ascuns privirii celor cinci fecioare înţelepte ca să-l poată vedea despre starea prietenelor lor. în epoca aceea.Fiecare epocă poartă viţa adevărată a lui Cristos. 1. Fiecare epocă a bisericii a înfăţişat condiţia ei spirituală. aceea va fi parte din Mireasă.a indicat către cei şapte îngeri ale celor şapte perioade distincte a epocii creştine începînd din zilele apostolilor până la venirea Domnului. Înţelegeţi? 81.46.Acum. . scriitorul acestei Cărţi Apocalipsa este Ioan.Toate ereau fecioare spune scriptura.Acum această parte de cinci fecioare acela este doar un simbol numărul acesta."Dacă acolo nu erau decît cinci fecioare care au avut ulei la timpul acela. Şi. Fiecare epocă a bisericii se putea privi pe sine prin avertizarea ei Scripturală. Şi toţi care s-au trezit în această ultimă epocă în straja a şaptea aceea nu înseamnă că acolo urmează să fie numai cinci. Aceea este ce va merge să o formeze Mireasa împreună cu toţi acei care dorm.

Toate au candelă.... 16.. despărţită de Hristos. 3.așteptarea.“Cei reprezentați prin fecioarele nechibzuite nu sunt ipocriți. .. 1. Aş dori în continuare să analizăm ce înseamnă termenul de fecioră.Toate sunt fecioare.În limbajul scripturi termenul de . Biblia este bogată în pasaje în care poporul lui Dumnezeu este simbolizat printr-o femeie curată.. 2 Corinteni 11 vers 2.Putem vedea din expresia fecioarelor nechibzuite că ele au avut ulei dar nu suficient :. cum să placă bărbatului ei.. Ezechiel cap. 23. dar nu s-au supus cu totul lucrării Duhului Sfînt. vers 25 ) În acelaşi timp scriptura ne arată şi despre o femeie desfrînată cea-ce simbolizează o biserică. ( Apocalipsa cap. doi ea vrea ca să fie sfântă şi cu trupul și cu duhul. 12. şi cu duhul? 51 . Efeseni 5.Şi toate deasemenea au aţipit şi au adormit. între femeia măritată şi fecioară este o deosebire:cea nemăritată se îngrijeşte de lucrurile Domnului.ațipirea și trezirea acestor fecioare din perspectiva Bibliei.2. ( Apocalipsa cap..Tot aşa.Toate au vase de rezervă și ulei. şi cu trupul. Acum dacă ne gîndim asupra acestor lucruri ar trebui să ne punem următoarele întrebări:Cîți ne îngrijim de lucrurile Domnului?şi Cîți suntem sfinţi şi cu trupul.Cuvînt pe care îl cred şi-l respectă. Toate aşteaptă mirele mărturisind credinţa lor în revenirea mirelui.Unii ca aceștia se simt atrași către cei care cred adevărul.. ceea ce semnifică faptul că au adevărul curat al Scripturii despre o viață sfîntă fără să se întineze cu învățăturile și rătăcirile false ale lumii. ca să fie sfântă. l-au apărat și l-au susținut. reprezintă biserica curată a Domnului Isus Hristos. Ei au considerație față de adevăr. 4. 5.fecioare.Daține din uleiul vostru că ni-se sting candelele. 17.candelă cu ulei.) Poate mă întrebaţi:Prin ce se caracterizează un creştin care face parte din grupa acestor fecioare? În 1 Corinteni cap 7 vers 34 este arătat că este o deosebire între o fecioară şi o femeie măritată : .Toate fecioarele s-au trezit la strigătul de la miezul nopții. cinstită. Aşa cum am citit acest verset vedem că sunt două lucruri prin care se caracterizează o fecioară:primul lucru că ea se îngrijeşte de lucrurile Domnului. iar cea măritată se îngrijeşte de lucrurile lumii. şi cu duhul.

Dumnezeu a aşteptat fără să dorească ca cineva să piară. 118.aşteptând să aducă Biserica în ordine astfel încât a doua venire să poată avea loc. să lăsăm Răpirea la o parte. totuși Dumnezeu mai are oameni care așteaptă venirea Domnului. “Doctorul Aşa şi aşa a zis că El era acesta. Răpirea va veni. şi Biserica pusă împreună.Ce au făcut ei la Rusalii. şi cu trupul. ce au avut ei în Testamentul timpuriu.și apoi să fie sfânți.ci în această pildă sunt cumulate mai multe elemente de calificare. Dacă a fi sfînt nu este singura calificare aș dori să vă gîndiţi acei care nici măcar nu sunteți fecioare în sensul de a te îngriji de lucrurile Domnului şi de a fi sfînt şi cu trupul şi cu duhul. chiar înainte de Venirea Domnului Isus.” Dar eu sunt aşa de sigur că aşa cum era Ilie în ziua aceea cînd el se credea singur. Şi El doar aşteaptă acum în îndelunga sa răbdare.Citate din diferite predici” Dar întîrzierea aceasta este asemenea cum era în zilele lui Noe.Mulţi rîvnesc la a fi Mireasa şi nici măcar nu sunt fecioare îngrijindu-se de lucrurile Domnului.Un lucru pe care vreau să-l menţionez despre această pildă este faptul că dacă citim atent vedem că această condiţie de a fi fecioară nu erea criteriul unic de calificare pentru a intra în odaia de nuntă. ultima zi. Într-adevăr noi trăim în ultima epocă a bisericii. . 2. 52 . Dar dacă noi nici nu putem să obţinem nici credinţă pentru vindecare Divină.O altă asemănare între fecioare erea că:Toate îl așteaptă pe Mire să revină.. Aceasta înseamnă credința acestor creștini în revenirea Domnului Isus. Ei bine. când în îndelunga răbdare. predicatorul meu a zis că El era Acesta. şi cu duhul. Dumnezeu mai are mulţi sfinţi pe pământ astăzi.Atunci aş dori să vă întrebaţi ce va fi cu voi?Voi nici măcar nu sunețit în tablou. unul de partea aceasta şi altul de partea aceea.Toată creştinătatea care crede în revenirea Domnului se presupune că aşteaptă după această venire tainică. aşteptând după Venirea lui.Mintea multor creştini o ia razna la pofte şi în sînul famililor lor nu sunt interesele împărăţiei lui Dumnezeu ci interesele lor propri şi apoi ei cred că sînt Mireasa. căci noi suntem toţi răsuciţi. noi avem astăzi! Şi imediat ce Dumnezeu poate să aibe lucrul netezit.

Frate drag fără uleiul descoperirii rămîi în întuneric în neînțelegere față de multe împlinirii profetice.Cuvîntul Tău este o candelă pentru picioarele mele. Tot în acest Psalm David arată ceea-ce lea lipsit la cele cinci fecioare neînțelepte descoperirea.(Psalmul 119 vers 130)Din 53 erspective Cuvîntului lui Dumnezeu vreau să ne întrebăm:Ce scop are o candelă care luminează?Primul lucru este că:Lumina de la candelă era un semn de indentificare a persoanei în noapte. Apostolul Pavel arată:.Cele nechibzuite au zis celor înţelepte:. şi o lumină pe cărarea mea. (1Tesaloniceni cap 5 vers 4. Găsim în prima parte a capitolului 5 din Efeseni. trei cuvinte esenţiale pentru practica vieţii noastre:. Ce tip de lumină este aceasta? Este lumina Domnului a descoperirii Cuvîntului din ultima epocă..Ce folos să citești litera scripturi dacă Duhul lui Dumnezeu nu-ți descoperă înțelegerea corectă. TIMPUL CÎND SE STING CANDELELE. Matei cap 25 vers 8: .Daţi-ne din untdelemnul vostru..Dar voi.9.eu nu vă văd.. toate au avut candelele arzînd..Scriere personală” 3.’’ . căci ni se sting candelele. pentruca ziua aceea să vă prindă ca un hoţ. nu sînteţi în întunerec. În legătură cu tema noastră este aplicabil al doilea cuvânt şi anume „umblarea în lumină”. fraţilor.5) Dar fecioarele neînțelepte după cum ne arată Cuvîntul lui Dumnezeu vor rămîne în întuneric față de multe evenimente profetice arătate în scripturi.O altă asemănare între aceste fecioare este faptul că la început. nici ai întunerecului.. Voi toţi sînteţi fii ai luminii şi fii ai zilei.Însă umblarea nostră este arătat în această carte că mai este și o umblare în lumină (versetul 8 prima parte) şi în acelaş timp o umblare în înţelepciune (versetul 15 prima parte).Deeacea mirele a zis acelor cinci fecioare:Plecați că nu vă cunosc. Acest Mesaj venit în ultimile zile ne luminează pe noi ca şi credincioşi şi putem să umblăm ca şi copii ai 53 .Psalmistul David arată în Psalmul 119 vers 105 ceea -ce este o candelă:. Asta înseamnă că ele toate au Cuvîntul lui Dumnezeu.Umblarea noastră este mai întâi o umblare în dragoste (versetul 2)....revelaţia Cuvîntului:.Dar la 53ersp folosi o candelă dacă acestă candelă nu ar avea ulei ca mai apoi să lumineze. Noi nu sîntem ai nopţii... pentru că Candela este simbolul Cuvîntului lui Dumnezeu. dă pricepere celor fără răutate.Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină....

Biserica a fost zidită pe descoperirea Divină a lui Dumnezeu. nu contează ce sînteţi." Acum.." Dacă este aşa.Noi nu suntem în întuneric. "Acela era Petru pe care s -a zidit Biserica.căci nu carnea şi sîngele ţi-a descoperit aceasta. Nu a fost aceea.Priviţi. în necunoștință de revelația Cuvîntului lui Dumnezeu.Cine spun oamenii ca sînt Eu?" Iar ei au răspuns:"Unii spun Tu eşti Ioan Botezătorul. Şi nici o denominaţiune nu poate să o oprească. în puterea inspiraţiei. Biserica Protestantă zice. ea se duce drept înainte.. ci Tatăl Meu care este în Cer ţi-a descoperit-o. Metodist. el sa lepădat după cîteva zile. Dacă eşti un Creştin stiinţific.Dar Domnul a întrebat din nou:. Fiul Dumnezeului cel viu!" El a zis. Ci Tatăl Meu ţi-a descoperit aceasta. nu prin teologie şi cît de mult studiaţi Biblia. şi porţile locuinţei morţilor nu o vor birui.iar altă categorie spun că Tu eşti un profet. în ziua cînd Domnul Isus s-a coborît cu ucenicii de pe Muntele Schimbări la față.Dar lumina are rolul mai întîi să ne lumineze inimile ca mai apoi să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos. voi zidi Eu biserica Mea." Şi ei au zis că aceea era stînca." Adevărul descoperit Spiritual!Singura cale prin care îl cunoaşteţi pe Domnul Isus Cristos este prin descoperire spirituală." Acolo este cînd Biserica lui Dumnezeu se mişcă înante. voi niciodată nu-L cunoaşteţi prin 54 . şi încă stă sub Oraşul Vatican. "Tu eşti Cristosul. alți spun că tu eşti Ilie. Şi pe această stîncă. Martor al lui Iehova. biserica Catolică zice că acea piatră erea Petru.Domnul a întrebat:. şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile locuinţei morţilor nu o v or birui. "Pe această stîncă voi zidi Eu biserica Mea. Ei au o piatră acolo. "Nu carnea şi sîngele ţi-a descoperit aceea.Dar voi cine ziceţi că sînt Eu?" Şi Petru a zis. tu nu ai învăţat aceasta în ceva biserică.Citate din diferite predici” Este nevoie de descoperire. nimic în lume nu o va opri.. Petre. (2 Corinteni 4 vers 6) .luminii.Deasemenea Apostolul spune că nici nu mai avem de a face cu lucrările neroditoare ale întunericului pentru că lumina scoate aceste lucrări la iveală şi descoperă totul. şi porţile locuinţei morţilor nu O vor birui. "Ferice de tine Simon fiul lui Iona. sau orice sînteţi. descoperire spirituală a Cuvîntului lui Dumnezeu. tu nu ai învăţat o din ceva seminar.

ei sunt înapoi în Epoca Întunecoasă. Un om înainte de a se numi însuşi un creştin. . 128.O descoperire pe acel pământ sacru. 44. o stare de amorțeală și de scădere a rîvnei. Acum. unde el l-a întâlnit pe Dumnezeu faţă în faţă. a doua descoperire este judecată. planurile lui sunt expuse. Doamne. odată pe acel loc.. Biblia şi Biserica este absolut o descoperire. “Satan urăşte Apocalipsa şi Genesa”. de ce urăşte el o descoperirea? De ce este el aşa de împotriva descoperirii? Este pentru că artileria întreagă a Cuvântului lui Dumnezeu şi Biserica lui Dumnezeu este zidită solemn pe descoperire! Asta nu va trece printr-o școală. atunci nu mai rămîne decît ca voi să umblați în întuneric. el ar trebui mai întâi să aibe acea experienţă din spatele pustiului.Fecioarele acestea care sau trezit și au mers afară avînd Ulei în lămpile lor.Cuvînt. În această perioadă de întarziere a Mirelui toate fecioarele au căzut într -o stare de somn spiritual.. Este foarte bine să ne gândim că şi noi ca şi creştini avem nevoie de o revigorare spirituală în viaţa noastră.Scriere personală” 4. omul nu mai poate fi acelaşi.toate fecioarele acestea au ațipit și au adormit. înainte de a se indentifica însuşi. Nu contează cât de multe seminarii avem noi. Asta este întocmai adevărat. Această pildă este una complexă. Ele sînt o porţiune din Mireasa aceea. Deasemenea un semn comun la aceste zece fecioare este faptul că:.’’ Dacă vrem să vorbim despre somn Biblia zice că toate aceste zece fecioare au adormit. 105. Şi Satan urăşte descoperirea. o trezire din somn. am scris jos aici. dacă un om ştie ce este adevărul și nu vrea să umble în el aceasta înseamnă să refuzaţi să mergeţi în Lumină cînd lumina a fost adusă. Acum. Pentru că prin descoperire satan este expus. Noi putem cădea în tot felul de moduri „de somn”: 55 . Este o descoperire spirituală!Şi sunt bucuros să ştiu că prima descoperire a lui Dumnezeu este milă. este Duhul lui Dumnezeu care vi-L descopere. 10. Noi poate afirmăm că suntem treji și vedem cu ochii noștri dar totuși scriptura arată despre un somn spiritual al bisericii. 129. TOATE FECIOARELE AU AŢIPIT. cum o urăşte el.

au anticipat acest eveniment ca fiind o nuntă unică şi deodată se întîmplă această întîrziere la care nu se aşteptau . CE PRESUPUNE VEGHEREA? .Deeacea ele ereau foarte atente la strigătul care se putea auzi în orice moment.Un exemplu pe care vreau să-l dau în această direcţie este faptul că atunci cînd eream copil şi făceam un lucru rău şi eream sigur că voi fi disciplinat de întristare venea un somn dureros peste mine. 11.Scriere personală” În scriptură vedem deseori amintită această avertizare prin Apostoli sau de către Domnul Isus:Vegheaţi. întîrzia. ci să ne trezim şi să fim treji.La casa miresei erea mare anticipare acolo tînăra mireasă erea împreună cu prietenele ei aşteptînd să audă un strigăt din partea unui tînăr din grup care-l însoţea pe mire.El vrea să fie sigur de soţia lui.Astfel cuprinse de întristare a venit peste aceste domnişoare un somn dureros.Dacă citim şi pilda din Matei cap 25 vom 56 . și nu suntem din noapte... Exact ca Iona el nu a adormit somnul nepăsări .Ştiţi că un om care anticipează ceva măreţ şi vede că acel lucru nu este după aşteptarea lui el cade într -o întristare adîncă. (Romani 13.. Poate că a fost un mire mai diferit decît toţi băieţi. nici din întuneric (sau nu suntem copii ai nopţii nici a întunericului) de aceea să nu dormim ca ceilalţi (“morţi” spiritual care nu au viaţa din Dumnezeu).Nu este timpul acum pentru noi ca şi credincioşi să dormim pentru că noi suntem copii ai Luminii.ci somnul dezămăgiri al întristări.Scena la casa Miresei erea în felul următor.Această strigare erea un lucru foarte principal pentru aceste fete deoarece nevegherea lor corespundea cu faptul că mireasa este dezinteresată de iubitul ei soţ si nu este pregatită pentru acest pas al căsătoriei.Cred că a întîrziat cîteva ore bune.Şi aşa este Domnul nostru El întîrzie atît de mult cu un scop.Tînăra mireasă cred că sa frămîntat atît de mult de sa întristat. fii ai zilei.În acest fel le-a cuprins somnul şi pe aceste fecioare cînd ele au vorbit aşa de mult despre acest eveniment.Versetul spune: Fiindcă mirele zăbovea.Starea de neatenţie sa instalat şi a făcut ca în timpul pierdut prin somn aceste cinci fecioare să nu–şi pună problema unei rezerve de ulei.Pilda ne arată ca erea un motiv de ce au adormit toate cele zece fecioare.11) (1 Tesalonicieni 5. Deasemenea ucenici din cauza întristări au adormit în grădina Gehetismani.4) Mai înainte am arătat obiceiul oriental cum Mirele erea însoţit de un gr up de tineri care mergeau spre casa miresei şi aceast eveniment se desfăşura la o oră tîrzie din noapte.

chemând de pe ambele părţi. dacă nu veghează. nici nu este fanatică. 70.. ne mişcăm chiar cu voia Domnului. Diavolul va lua acel sentiment şi îl va perverti în ceva. devin radicali şi sălbatici. mergând chiar pe mijlocul drumului. atunci suntem corecţi. 71.Acum pe aceasta parte. ei intră în senzaţii şi altele. Urim Thummim.Veghiaţi dar. D ar atât timp cât stăm în Biblie. dacă nu vegheaţi. .. inima simţitoare cu dragoste de Dumnezeu. CÎND VEDEM CĂ BOTEZUL DUHULUI SFÎNT ESTE RESPIS DINTRE NOI TREBUIE SĂ VEGHEM CĂ CEVA S-A ÎNTÎMPLAT 57 . "Stele rătăcitoare (în cartea lui Iuda) spumegînd în ruşinea lor. mintea lor este aşezată pe Cristos. când oamenii se convertesc. Vedeţi.Dar adevărata Biserică este o Evanghelie sănătoasă.vedea că se încheie deasemenea cu această avertizare:. Putem vedea din diferite predici următoarele avertizări despre lucrurile la care trebuie să veghem. nici ceasul în care va veni Fiul omului. CÎND SIMŢĂMÎNTUL ACELA PLĂCUT DISPARE DINTRE NOI TREBUIE SĂ VEGHEM CĂ CEVA SA ÎNTÎMPLAT 487. Acum aceasta-i ceea ce. ca un adevărat soldat la postul său de veghe! Rămîneţi acolo credincioşi! Viaţă şi moarte. vedeţi. Aşa este..Şi cum vei ajunge la această Biserică? Exact după Cuvânt. Şi dacă sunt un pic învăţaţi şi nu se ţin sub rugăciune. oare cum va fi aceasta. Şi apoi dacă sunt numai puţin nervoşi.Somnul spiritual presupune o neveghere în privinţa unor adevăruri din scriptură. vechea Evanghelie fierbinte. rămîneţi ca stelele cerului. formali şi indiferenţi. reală exact pe mijlocul drumului. ’’Aş dori să ne întrebăm personal la ce lucruri anume ne îndeamnă Cuvîntul lui Dumnezeu ca noi să veghem. pe această parte. devin cu adevărat reci şi rigizi. Nu este rece şi formală." Şi noi nu vrem să fim stele rătăcitoare: întrebîndu-ne dacă aceasta este corect sau dacă cealaltă se va întîmpla. căci nu ştiţi ziua. Uneori avem un sentiment. Este cu adevărat bună.. Starea de veghere din perspectiva Cuvîntului lui Dumnezeu înseamnă să nu dormim spiritual.Citate din diferite predici” Aşa cum vorbeşte Biblia. Nu rătăciţi.Este doar minunat să ştii să cauţi după voia lui Dumnezeu. dar dorim să purtăm acest sentiment în locuri.

vedeţi? Voi trebuie să vegheaţi în acele lucruri.ce faceţi cu darurile divine. dacă nu vegheaţi. apoi aici vine profetul. plin de putere. Penticostalii. TREBUIE SĂ VEGHEM ATUNCI CÎND NE RUGĂM PENTRU O PERSOANĂ 859. Când El vorbeşte. “Răzvrătiţilor! Trebuie să vă dăm noi apă din această stâncă?” Vedeţi voi ce a făcut Dumnezeu? Apa a venit. el a lovit-o din nou. ca voi. adevărata Piatră din Capul Unghiului. vegheaţi. Dar acolo este un articol original al Duhului Sfânt în botez. dacă Dumnezeu va pune un blestem pe o anumită persoană pentru un anumit scop să facă ceva. şi ei încă nu au făcut-o? Apoi sunteţi în necaz cu Dumnezeu. Aşa-i corect. TREBUIE SĂ VEGHEM ATUNCI CÎND DOMNUL NE CHEMĂ 41. Amintiţi-vă. “Moise.Apoi dacă persoana aceea nu răspunde. dar a zis. să fiu smerit şi să stau jos. acolo nu ar fi Unul real. TREBUIE SĂ VEGHEM CE FACEM CU DARURILE Dar Moise a alergat mânios acolo. În regulă. sau un nume mare pentru tine însuţi. Apa nu a ieşit. “Nu-i nimic de Aceea. Vedeţi? Aceea o face foarte rea. Acela era sfârşitul lui. Ştiţi voi ce vreau să spun.Trebuie să vegheaţi. prieteni. Vedeţi. Este un lucru periculos.. sau un nume mare pentru o biserică. prieteni. Ca un predicator. Vă este frică de El. Dumnezeu îl va trage la răspundere pentru aceasta. un predicator bun. totdeauna să -ţi păstrezi locul. şi Piatra din Capul Unghiului a acestei case spirituale este Duhul Sfânt. zicând.” se duc de la Ea. Aş vrea mai bine două sau trei seri de adunări şi să le întăresc pe undeva. Astfel fiţi în alertă. Sau încercaţi să faceţi un prestigiu mare.Şi astăzi. Voi trebuie să vedeţi ce faceţi cu darurile divine. şi a lovit stânca. peste tot în jur. ar fi ca citind Biblia aici şi să zici. Lutheranii. Ştiu că avem multe sperietori şi batjocori. Baptiştii. domnule. De ce. Da. doar fiţi gata să răspundeţi oricând. 58 .325. Metodiştii. ia blestemul de pe persoană. răspundeţi. Asta este corect. Vă este frică de fanatism. ascultaţi.. o respingeţi. vino aici sus”. unde Dumnezeu poate să-şi pună mâna peste tine. dacă acolo nu era aceasta. el a ieşit să predice numai să primească oferte şi bani.

şi se împlineşte. care zic că sunt credincioşi. Apoi dacă (profeţia)nu se împlineşte voi mai bine să prindeţi persoana aceea. acolo este unde lucrează demonii în tărâmul oamenilor spirituali. conform cu Biblia. 59 . aş vrea să citesc ceva Scriptură aici chiar acum. nu încercaţi să presaţi. atunci mai bine să o ascultaţi (vedeţi?). TREBUIE SĂ VEGHEM ASUPRA CELOR ÎNŞELĂTORI CARE SAU STRECURAT ÎN MIJLOCUL NOSTRU Dar acei credincioşi prefăcuţi. Astfel. Vedeţi? Vegheaţi aceste lucruri. Vedeţi? Voi aveţi un alt duh între voi. căci demonii vin între Creştini şi ei imită. Acum. şi aceea nu se întâmplă. este acei credincioşi prefăcuţi.TREBUIE SĂ VEGHEM ATUNCI CÎND O PROROCIE SAU UN VIS NU SE ÎMPLINEŞTE "Vegheaţi. şi cum Satan a pângărit orice există real. Acum voi puteţi vedea. Eu nu mi-aş face ochii maro când am albaştrii.” să vă arăt cum lucrează drept în biserică. (Vedeţi?) Dar dacă ei o vorbesc. Aceea este Biserica în ordine. Aş vrea să ascultaţi atenţi. Dar dacă se împlineşte. acela-i felul care trebuie să-l vegheaţi. eu trebuie să fiu mulţumit cu ochii albaştr ii. atunci să nu acordaţi nici o atenţie la acea persoană. atunci binecuvînaţi pe Dumnezeu şi mulţumiţi lui Dumnezeu pentru că va scăpat de mînia care trebuia să vină. Şi aş vrea să aduc “demoni.Acum noi avem ceva adânc care vine aici. dacă unul vorbeşte în Numele Domnului. când tu eşti deplin deacord cu orice Cuvânt al lui Dumnezeu. acela -i felul. Vedeţi pe cei trei de acolo? TREBUIE SĂ VEGHEM SĂ NU VORBIM PE NIMENI DE RĂU Ce fel de persoană îl veţi face pe Dumnezeu? Acela -i singurul lucru ce ştiu că voi sunteţi un creştin. Acum pe la 1Samuel 28. aceea este unde voi trebuie să vegheaţi şi să fiţi atenţi. TREBUIE SĂ VEGHEM SĂ NU VREM SĂ FIM CEVA CE NU SUNTEM CHEMAŢI Acum. şi sper că nu este prea adânc. că aceea vine de la Dumnezeu. Şi apoi există ceva credincioşi originali. vedeţi. şi te vei afla iubind duşmanii tăi." 79.

Voi lăsaţi pe cineva să vină pe acolo şi să vă zică Eu vă dau doar un mic exemplu. acolo este o afacere de dragoste despre care nu poate spune nimeni. "Nu privi nimic rău". Şi vă spun ce. Vedeţi? "Frate. Aceea este corect. Ea este reală... Voi nu puteţi trăi aşa de perfect. ştii ce. indiferent de ce fac ei. "D-na Doe. nu demult. eu doar mă gîndesc[. dacă nu vegheaţi ajungeţi într-un loc. fii atent. atunci vei începe să aflii. Ştii dacă am putea scăpa de predicatorul acesta. să -ţi spun ce s-a întîmplat. pălăvrăgeala aceea profană şi prostiile. "Ei bine.146. dar şi fratele. de partea aceasta sau pe partea aceia. Astfel. oh! Doar feriţi-vă de lucrul acela. Erau trei maimuţici. "Nu asculta nimic rău". Pălăvrăgeală înseamnă "confuzie." Oh." Nu numai sora. Nu lăsaţi duşmanul să vă înşele. Este corect. "Eu nu vreau s -o aud!" Doar mergi mai departe. în vorbire. el nu este nimic decât un holy roller. Soră? Iţi spun ce s -a întîmplat Fratelui. el zicea. Doamne! Acela -i un lucru foarte bun. şi cealaltă avea mîna peste gură. este un lucruşor pe care l-am văzut jos în Florida. nu luaţi greşala aceia acum. este reală. Fiţi atenţi.. refuzaţi toate vechile. Acum să nu o luaţi pe calea aceia să nu vreţi. domnule! Voi nu sînteţi fără păcat. zice:Ştiţi ce? Am văzut pe soţul tău. şi cu siguranţă vă îndepărtaţi pe urma lor. Când Duhul Sfânt este aici vrea să-şi ia zborul spre Făcătorul Lui.. Acum.." Eu cred că acela este un lucru bun nu-i aşa? Da. cealaltă avea degetele în urechi. Dar ea va zice:Bine. Vedeţi? Fiţi atenţi. Dar când într-adevăr vă aflaţi că îl iubiţi. zicea. şi una din ele avea mîinile peste ochi şi zicea." Şi voi începeţi să luaţi Fiţi atenţi. voi încă îi iubiţi (vedeţi?)." Şi Biblia spune. prietene. sau să facem aceasta. "Nu vorbi rău.] Zic." 60 .. Dacă inima voastră nu este în acel fel în seara aceasta. "Însemnaţi-i pe cei care cauzează certuri între voi.Vedeţi? Acum. dacă putem face aceasta. Nu staţi prea mult la aceea. Doar păstraţi-vă gîndirea voastră curată şi în Cristos. Eu cred că un lucruşor bun care ar putea fi aşezat la masa voastră. Nu. domnule! Oh. sau să scăpăm de diaconul acesta. pînă ei o vor termina. spre învăţătorul Lui. şi doar continuaţi să vă gîndiţi că sunteţi în ordine şi nu gîndiţi că voi deja aţi ascultat la diavolul.Cineva a zis.

nu este drept. puteţi săi distrugeţi caracterul pentru a -l omorî. şi lucruri aşa.Dacă cineva spune. Vedeţi? 61 . 147. aceasta întotdeauna este recunoscut în gura cuiva. nu. Acela-i lucrul cel mai bun. şi sunteţi vinovaţi. ci să-i însemnaţi. "Acum. îndelungă răbdare. "Aha! Aha.Şi răbdarea voastră ajunge aşa de lungă încât nu aveţi sfârşit. nu! Inima care este ocupată de Duhul Sfânt este plină de sfinţenie. frate să-ţi fie ruşine!" 148. nu contează ce ziceţi " Nu te agita." Şi doar continuaţi să mergeţi. Nu trebuie să înfigeţi un cuţit în spatele unui om pentru a -l omorî. puritate. să-i omorâţi influenţa. "Ştiţi ce? Îţi spun Aşa şi aşa a făcut aşa şi aşa. "Ei bine. spuneţi ceva rău despre el. Oricine doar continuă să zică lucruri despre voi. nu poate oferi." acum doar spune. este aşa?" Ascultaţi la acel scandal? Vegheaţi. Mergeţi în jur şi dărâmaţi. Să nu le daţi nici o atenţie. Nu îmi place să intru să mă cert. Dacă vă place să vedeţi pe cineva ridicându-se în biserică şi să zică. crede toate lucrurile. mai bine l-aţi fi împuşcat. Să nu fugiţi de ei.. spunând ceva care nu este corect despre el." voi ziceţi.Şi voi oamenilor cu aceste caractere tăioase ca sabia. Fiţi atenţi. Vorbiţi împotriva păstorului vostru aici. nu se gândeşte la rău. Duhul Sfânt nu este o groapă de gunoi. "Oh. nu. suferă. Dacă te-ai agitat. Vedeţi? Nu. Vedeţi? Da! Nu intraţi în certuri..Şi dacă ziceţi. va omorî influenţa sa cu oamenii şi lucruri asemănătoare. 1926. Sunteţi vinovaţi dacă vorbiţi un cuvânt împotriva fratelui vostru care nu este corect. Mulţumesc. căci vedeţi unde conduce aceea. nu face rău. "Ce mai faci? Sînt bucuros să te văd din nou. mai bine te-ai ruga întâi înainte de a vorbi cu ei din nou. păi.

Fiţi atenţi ce faceţi. Un om ar trebui să se gândească şi să se roage înainte de a-şi alege o soţie. sau ceva tânără măritându -se cu ceva băiat care nu crede. Şi observaţi. o să vă producă necazuri pe drum. Ea nu este o credincioasă adevărată sau el un credincios adevărat. că el ar trebui să -şi aleagă acea soţie foarte atent. cu toţii se vor duce într-una din aceste zile. şi aţi fi în caracterul vostru prezent Dacă mă înţelegeţi. şi la altul. acela! Vedeţi? Aceea este ceea ce cauzează tot necazul în jurul acestui tabernaclu de aici. ” 65. Acum este un lucru serios când mergem să ne alegem o soţie. am părtăşie cu vecinul meu. Nu-mi pasă cât de drăguţ este . biserică. “Eu am aflat favor la acest împărat. vedeţi.Dacă aţi fi trăit în zilele lui Noe. aceea nu a plăcut lui Dumnezeu. Şi oh. şi cînd marea alianţă s -a făcut.TREBUIE SĂ VEGHEM SĂ NU AVEM PĂRTĂŞIE CU ORICINE 64. dacă caracterul vostru prezent ar fi trăit în zilele lui Noe? Ai fi fost cu profetul lui 62 . cu ce grup aţi fi identificaţi. fiţi foarte atenţi ceea ce faceţi. şi în caracterul vostru prezent.Atunci Iosafat. cînd el a venit jos.. acum gândiţi -vă la ceea ce sunteţi. de care parte aţi fi? Fiţi atenţi. Şi eu cred că noi ar trebui. ar trebui să fie foarte atentă ceea ce face şi în special în aceste zile. un bărbat. chiar în timpul lui. "Amin.. nu vă înjugaţi aşa.Sau cât de drăguţă este. Staţi departe de aşa ceva.Tânărul căsătorindu -se. căsătorindu-se cu ceva fată care nu crede. În caracterul vostru prezent.Vedeţi." În acel fel ar trebui să-l ţinem.. Nu faceţi aceasta. frate. ziceţi. Vedeţi? Ieşiţi chiar afară. Şi voi luaţi acel jurământ înaintea lui Dumnezeu că numai moartea vă va separa. Când grupurile.. şi ce ochi mari are.. toată frămîntarea acum. Şi femeia alegându-şi soţul sau acceptând alegerea soţului. care îşi planifică viitorul..căi jurămintele aici sunt "până când moartea ne desparte. trăit în zilele lui Noe. Vedeţi? Fiţi atenţi cu cine vă amestecaţi. Dar.." [Adunarea zice. sufletul vostru va trăi pentru totdeauna.un om cu mintea lui corectă.] Dacă aţi fi.. fiţi atenţi. Vedeţi? TREBUIE SĂ VEGHEM ÎN PRIVINŢA ALEGERII PARTENERULUI DE CĂSĂTORIE 659. LA CARACTERUL NOSTRU 93. TREBUIE SĂ VEGHEM LA CEA-CE SUNTEM."–Ed. Amin. şi ori veţi fi pentru Cristos sau împotriva Lui.

că oamenii iau duhul unul altuia. şi viaţa ei va fi ruinată şi voi nu ştiţi ce este el. azi şi-n veci. Fiţi atenţi să nu luaţi duhul vreunui om în locul Duhului Do mnului. Astfel mulţi dintre voi oameni faceţi o greşală în aceasta uneori să lăsaţi copiii voştri să se joace aici afară un mic Oswald. prin care voi puteţi cita fiecare personaj al Vechiului Testament sau al Noului Testament. şi ei sunt fie un ateu. Vedeţi? Nu vreau să spun să fim diferiţi acum. TREBUIE SĂ VEGHEM SĂ NU LUĂM DUHUL UNUL DE LA ALTUL ÎN LOCUL DUHULUI SFÎNT 42. nepoţii. oricine ai fi. stând în minoritate. pe care eu o voi întreba în cîteva momente. Dumnezeu vrea ca copiii Lui să fie separaţi. doar ţepeni. este aceasta. priviţi felul în care se comportă păstorul. El este Acelaşi ieri. voi vedeţi felul în care se comportă oamenii. vedeţi. dacă voi o faceţi.Dumnezeu a Cuvântului dovedit. atunci.Aşa face seminariul. sau cu oamenii cu părerea populară a acelei zile? Ce caracter? TREBUIE SĂ VEGHEM CU CINE LĂSĂM COPII NOŞTRI SĂ SE ÎMPRIETENEASCĂ 138. necredincios. grupul mic. şi priviţi unde sunt copiii voştri. Doar spuneţi. Vedeţi? Dacă păstorul este foarte rigid şi ţeapăn. Dar fiţi atenţi ce faceţi.Aşa cum am vorbit în dimineaţa aceasta. Fiţi atenţi. aceea a fost pentru biserică cu mult timp în urmă”. şi aşa mai departe. înţelegeţi? Fiţi atenţi. TREBUIE SĂ VEGHEM ATUNCI CÎND DOMNUL NE VORBEŞTE PRIN CUVÎNT IAR NOI SĂ CREDEM CĂ ACEL TEXT ESTE PENTRU CELĂLALT FRATE 229. “Ei bine. pentru această mare întrebare. “Oh. este pentru ei”. oamenii vor fi în acelaşi fel. Mergeţi într-o biserică. Înţelegeţi. Vedeţi? Apoi el se va căsători cu ea. şi primul lucru ştiţi că ea ajunge afară cu Oswald sau unul din ei. şi am sprijinit acum. este pentru tine.Cuvântul lui Dumnezeu vrea ca poporul Lui să fie separaţi de necredinţă şi necredincioşi. oamenii vor fi în acelaşi fel. Nu vreau să spun aceea. vă dă o experienţă teologică.Fiţi siguri cu cine merge fiica voastră în timpul nopţii. şi să fim un fel de fanatic. 63 . Dacă mergeţi acolo unde este sălbatic şi fanatism. Nu. dacă aceasta nu rupe Cuvântul chiar acolo. Vedeţi? Poate aţi crescut-o o fetiţă evlavioasă prin biserică.

această aşa-şi-aşa. şi nu vreţi să mergeţi într -un motel. Astfel. că ele nu au făcut niciodată ceva rău împotriva soţului lor. Şi amintiţivă." Deoarece el a consimţit la ea. Dacă deveniţi somnoroşi. Ele pot fi.TREBUIE SĂ VEGHEM SĂ NU LUĂM PARTE LA DECIZI GREŞITE 193. astfel voi trebuie să vegheaţi insul acela. unii dintre ei vor merge în Georgia. apoi Pavel era vinovat de sângele lui Ştefan. Dacă nu puteţi decide. ele nu -şi dau seama. nu sunteţi voi. Acum. da. ei nu ar trebui să aibă aceasta. aşa ca noi să ieşim mai devreme. Ştefan. cred că a stat chiar lângă el.. spunem. atunci sunteţi vinovat. ne revine nouă să veghem. începând din seara aceasta." Fiţi atenţi ce spuneţi." a zis. Apoi când mărturisiţi că sunteţi Creştin. Vedeţi? Sunteţi vinovat de a fi un Creştin. 166. "Oh. trageţi pe marginea străzii şi dormiţi până când^În acel fel fac eu. şi trebuie să trăiţi aceasta.. voi trebuie să vegheaţi.Acum. sunteţi la fel de vinovat ca şi cum aţi fi părtaşi la ea. Şi el a mărturisit şi a zis. ci este colegul alături de voi. din seara aceasta. fiţi siguri căci sunteţi alertaţi tot timpul. sau aşa mai departe.Şi am aflat aceasta. când el era pe drum spre Damasc cu scrisori în buzunarul său să-i aresteze pe toţi aceia care erau în felul vechi al binecuvântatei Evanghelii. să fim siguri că este corect unde suntem. Vedeţi? Voi ştiţi unde mergeţi. 194. peste tot. doar conduceţi apoi dormiţi. Multe lucruri au loc astăzi care sunt nescripturale. "Nici măcar nu sunt vrednic. doar lăsaţi-o singură. Să privim Scriptura. să fim aşezaţi în Cuvânt. poate pot dovedi şi să jure cu aceea. nu spuneţi nimic. Nu conduceţi când deveniţi somnoroşi. Şi omul era sincer. ele nu-şi dau seama. dar duhul diavolului le-a preluat. cu aceşti pantaloni scurţi. TREBUIE SĂ VEGHEM LA LUCRURILE NESCRIPTURALE 632. New York. Tennesse.Femei care merg pe aici afară. Dar întotdeauna am crezut că atunci când Pavel l-a văzut pe Ştefan murind. voi nu ştiţi unde merge el.Acum. Dar în inima lor. în acel fel. să vegheaţi pentru acela. Este un lucru rău. Deci dacă consimţim. "deoarece am văr sat sângele martirului Său. Ele 64 . Când a consimţit moartea lui Ştefan şi a ţinut hainele acelora care l-au omorât cu pietre. TREBUIE SĂ VEGHEM SĂ NU CONDUCEM MAŞINA SOMNOROŞI 10.Şi dacă consimţiţi la ceva. să fim atenţi. conduceţi cu atenţie pe stradă. deoarece sunteţi vinovaţi de felul în care merge judecata voastră. Vedeţi.

de acolo. eu sper. şi. ascultaţi la ele foarte atenţi. ce este spus.” Adevărat. Mireasa. Atunci aceasta este totul în confuzie pentru ei.Dar. fiecare este îndrăgostit de Cristos. 16. aici. fiţi foarte atenţi. deoarece ei au redat acele benzi. Este foarte viclean. Atunci ei vin înăuntru şi ei aud că te referi în urmă. luaţi benzile. 65 . persoana de aici. Ea este parte din acel Cuvânt. Celelalte au încercat să se acopere. în Biblie. atingi înapoi. atunci. Fiţi atenţi ce faceţi. foarte subtil! Voi trebuie să vegheaţi.Uneori cînd noi doar citim. De ce trebuie o femeie să -şi dezbrace hainele. dar Aceasta–dar Aceasta nu este. şi ele au fost nebune. pe undeva în altă parte. uneori. această micuţă Femeie credincioasă.Acum. şi într -a diavolului.Eu vă spun ceva. 15. fiţi atenţi. voi o veţi obţine mai clar acolo. Astfel. pentru promisiunea epocii ca să fie confirmată. ele nu-şi dau seama. acum. înaintea unui bărbat? Există numai o persoană care a făcut-o. căci nu ştiţi ce se întîmplă. careva biserică. asteptând în dragoste. Deoarece. orice ar fi aceasta Crede Cuvântul lui Dumnezeu. şi fiecare Îl iubeşte. acolo unde “nu există iertare în această lume. nici în cea care vine. să vă cântăriţi cu Cuvântul lui Dumnezeu. Şi ei se gîndesc că ceva a fost spus diferit. ceva. TREBUIE SĂ FIM ATENŢI LA FELUL CUM CITIM PREDICILE SAU CUM LE ASCULTĂM 14. supus. în seara aceasta. şi ea veghează asupra vieţii Ei ca să manifesteze acel Cuvânt. Ea veghează pentru aceasta. voi vedeţi.sunt posedate de el. care trăieşte prin credinţă. şi să vedeţi unde staţi. şi ei nu au obţinut prima parte. şi ele sînt într -adevăr bune şi clare. Astfel. TREBUIE SĂ VEGHEM LA FELUL NOSTRU CUM VORBIM Voi vă puteţi pecetlui afară din Împărăţia lui Dumnezeu. voi veţi obţine aceasta pe bandă. careva denominaţiune. vorbiţi cu reverenţă. ce încurcă pe oameni. că ci neva care vine înăuntru şi nu a primit prima parte a serviciului. TREBUIE SĂ VEGHEM ASUPRA VIEŢI NOASTRE CA ACEST CUVÎNT SĂ SE MANIFESTE 167. Şi cînd voi citiţi. şi atunci ei iau aceea. în supunere. voi vedeţi.

Doamne! 66 . şi ne-a făcut aşa de încărcaţi cu puterea lui Dumnezeu să vindecăm bolnavii. Isus privea. Doamne. şi va începe să se facă mai bine. o inimă smerită.Voi puteţi primi iertare pentru că L-aţi răstignit pe Isus." După douăzeci şi patru de ore ei au trecut pe acolo. în această lume sau în lumea care vine. să facem semne mari şi minuni. lumea vine să ne rugăm pentru ei. Petru a zis. să scoatem dracii. Cînd faceţi aceea. Aveţi un duh pocăit. voi credeţi că Dumnezeu o va face. Dumnezeu ne-a dat din Duhul Său. şi crează în ei o foamete şi însetare. Voi puteţi primi iertare pentru că I-aţi luat Numele în deşert." Ceva a avut loc.. dacă sînteţi numai însărcinaţi pentru sufletele pierdute încît nu puteţi dormi. Nu mă înteresează dacă nu aţi strigat niciodată. Priviţi locul acela. Dumnezeu să pună pe voi oameni. Umblaţi smeriţi. Tot aşa ca pomul care stătea. lumea va intra aici să facem rugăciune pentr u ei (aceasta-i corect!). ca Tu să deschizi urechile şi inimile în seara aceasta. încât.. Amin. smerit. Facă Dumnezeu ca acest Tabernaclu Branham să aibe privilegiul să fie aşa de însărcinat. "Blestemat să fii. TREBUIE SĂ VEGHEM ÎN UMBLAREA NOASTRĂ CĂ SE POATE HULI DUHUL SFÎNT 71. Fă ca ei să fie aşa de însetaţi încât să nu poată dormi sau odihni. Oh. nicăieri. frunzele deja s -au vestejit. Bine. El a zis." Noi sîntem în ultima zi. aşa de însărcinaţi pentru sufletele pierdute încît să nu puteţi dormi zi şi noapte.TREBUIE SĂ VEGHEM SĂ FIM PLIN DE RĂSPUNDERE PENTRU SUFLETELE PIERDUTE Domnul Isus să vă binecuvînteze pe fiecare este rugăciunea mea.. sau dacă niciodată nu faceţi altceva. Cînd vă puneţi mîinile pe bolnavi şi cereţi binecuvîntarea fără nici o undă în inima voastră. "Priveşte. Cuvîntul lui Dumnezeu a fost vorbit. care vrea să lase pe Duhul Sfînt să vă conducă. Şi fie ca voi să trăiţi aşa încît să deveniţi aşa de plini de răspundere. Veţi fi cunoscuţi peste tot. până când a venit Mângâitorul. şi în el nu era roade.. De ce? Răul s-a dus de la noi. "Dar cine vorbeşte împotriva Duhului Sfînt niciodată nu-i va fi iertat. TREBUIE SĂ VEGHEM ŞI SĂ NU NE PUTEM ODIHNI PÎNĂ CÎND VINE DUHUL SFÎNT Şi noi Te rugăm. ne-a făcut aşa de smeriţi. astfel fiţi foarte atenţi. ne-a zdrobit.

Iată Mirele ieși-ți în întîmpinare!’’vedem că se crează o despărţire între aceste fecioare. astfel fiţi atenţi. în această strajă de miezul nopţii. Venind în jos prin straje. Întrebarea care așteaptă un răspuns urgent este:De ce. vedem că el a venit din afară. aceste fecioare s-au trezit şi şi-au curăţit lămpile lor. Încerc să vă aduc aceasta.un mesager care să conducă poporul lui Dumnezeu în adevăr. tu vei afla..La acel strigăt:. Acum aici este ea. 67 . acolo erau şapte straje.vedeţi. 12. că toate sau trezit la acel strigăt de la miezul nopții și au mers afară. din exteriorul oricărui sistem denominaţional dar a fost numai pentru biserica Mireasă. Tu nu poţi ieşi niciodată din ea. ceasul de la miezul nopţii.Ultima asemănare între aceste fecioare a fost faptul că toate aceste fecioare se trezesc cînd se aude acest stigăt de la miezul nopții. Acolo nu mai este iertare pentru ea. 45. Şi în a şaptea strajă. Voi puteţi s-o faceţi prin clipirea ochiului.. Din relatarea pildei rezultă că acest strigăt de la miezul nopţi nu s-a auzit din mijlocul fecioarelor lucru pe care trebuie să -l luăm în considerare. . cum noi sîntem în a-l atinge acum. şi au mers înăuntru. în timp ce fecioarele adormite nu au intrat.127. Aceia -i corect. Frate.Scriere personală” 5. Acum. 42. unde vei sta. aproape. Şi tu eşti absolut fără ajutor şi fără speranţă dacă o vei face. Domnul Isus Cristos a trimis în fiecare dintre aceste şapte epoci câte un sol. când se aude strigarea fecioarele se deșteaptă şi unele din ele devin „neînțelepte”?Putem vedea că la acest strigăt asemănările enumerate mai înainte dispar și se vede o singură diferență că uleiul lipsea la o parte din fecioare. UN EVENIMENT MONDIAL CARE A RĂSUNAT CA UN STRIGĂT DE LA MIEZUL NOPŢII ÎN URECHILE UNEI BISERICI ADORMITE. avînd în vedere că toate au adormit.Şi apoi voi observaţi că ele erau fecioarele din ultima strajă.Acolo erau zece fecioare în acea pildă voi ştiţi.La acest strigăt a venit o descoperire a unei realităţi şocante.Eu nu încerc să fac pe clovnul. Astfel putem vedea că Mesajul acesta care a venit prin acel glas. dacă vei lua semnul fiarei.Ne-am întrebat:Care poate fi acel eveniment mondial care a răsunat ca un strigăt de la miezul nopții în urechile unei biserici adormite? Pentru a menţine şi a restaura învăţătura originală care se diminua continu sub influenţa nicolaismului de inspiraţie păgînă.

Eu cred că Mireasa va fi chemată în perioada acelui timp. Filadelfia. Tiatira.. Înţelegeţi? Şi când El vine toate acele fecioare se scoală şi îşi pregătesc lămpile: presbiterieni..Cînd acest ultim Mesaj din ultima epocă a venit acesta dat la o parte toate asemănările şi atunci putem vedea diferenţele. Scriptura arată:. pînă cînd acel ultimul vine înăuntru pînă la ultima epocă..Dar toate aces te fecioare s-au trezit. În a şaptea strajă El a venit.între aceia care ne-am trezit la acest mesaj. Căci prin epocile Bisericii Dumnezeu a zidit o Mireasă. Putem zice că şi noi am avut îngerul Biserici în epoca noastră şi numai la acest mesaj scurt sa făcut trezirea dar și despărțirea între acele fecioare care se asemănau. luterani. Eu cred că acolo vor fi câţiva în ultimele zile care nu vor trebui să guste moartea ci vor fi schimbaţi într-un moment. acesta este Mesajul îngerului al şaptelea.Şi acela este motivul căci Domnul Isus Hristos trebuie să şadă pe scaunul de mijlocire în spate aici. punând pe fiecare în fața unei solemne hotărâri. și cheamă poporul la o decizie cu privire la acest sco p etern al lui Dumnezeu. iar a doua strajă. Dumnezeu zideşte în şapte epoci ale bisericii o Mireasă pentru Cristos. ca un Mijlocitor.. a născut o Mireasă pe pământ pentru Cristos..Dacă Mirele vine la prima strajă sau la a şaptea strajă.Aceştia sînt chiar Aleşii din fiecare epocă care sau trezit la mesajul îngerului bisericii din epoca lor. Aceea trezire este adusă peste tot începînd din Efes pînă în epoca Lodiceea. Această trezire după cum vom vedea fost și în a şaptea epocă unde s -au trezit fecioarele acelea adormite. şi tot aşa.Acum dacă aducem aceasta la cele Şapte Epoci ale Biserici. oricine este născut din Duhul lui Dumnezeu va merge în acea Răpire. Pergam. Sardes.Nu judecaţi nimic înainte de vreme pînă cînd vine timpul ca Domnul să scoată la lumină toate lucrurile.Vreau să afirm un lucru prieteni că această despărțire este și acum în desfășurare între noi. la o clipire a ochiului. și trage o linie de despărțire în mijlocul evlaviei fără putere.. Prin urmare. Marea Strigare deja a început în biserică. baptişti.’’ Eu cred prin Harul lui Dumnezeu şi prin Scripturile pe care se bazează ceea-ce spun că El nu a venit în prima strajă pentru că ei s-au dus să se culce. 68 . şi Laodicea aceasta a fost în fiecare epocă a bisericii în care Domnul Isus a zis:. Prin Efes. Şi aceasta este epoca a şaptea a bisericii. Smirna.

. eu cred că noi avem nevoie de Duhul Sfânt.Dacă noi am avut s-au încă mai avem un timp minunat de părtășie sub mari anticipări prin care credeam că toți vom merge în răpire totuşi va veni un timp al unei decoperiri șocante că uni dintre noi nu mai pot avea lumină asupra Cuvîntul din acest ceas. amintiţi-vă.Ieşiţi în întîmpinare.Asemănarile dintre noi vor dispare pînă se aude strigătul prin predicarea unui lucru de către profetului lui Dumnezeu în adunarea ta. tocmai la timpul în care fecioara adormită sa trezit.ne rugăm mergem la adunare.’’Dar dacă nu este lumină suficientă. dar atunci cînd a venit acest glas din imediata apropiere a venirii Mirelui.Strigarea de la miezul nopţi a fost deja auzită:. 231. Da.Lipsa descoperiri divine din perspectivă profetică aceasta înseamnă:Întuneric. dar va exista într-un timp o diferenţă vizibilă. fecioara adormită a zis. tu ştii.Noi putem vedea că această asemănare de a fi doar o fecioară la sfîrşit nu va fi luată în considerare. vine Mirele.Va veni un timp prieteni cînd candela celor cinci se va stinge. predicatorii fug pe străzi şi încep să strige Mesajul. .un lucru pe care ni-l cere Dumezeu să-l facem.” (venirea Domnului predicând lumii) … Şi atunci ce s-a întâmplat? Timpul este aproape..] “Poate noi vom studia şi să aflăm. “Iată.(revelație) acea persoană nu va putea recunoaşte că acesta este o cerinţă serioasă să credem fiecare măsură din Cuvîntul din ceasul acesta. Într-un înțeles simplu acest strigăt de la miezul nopții înseamnă:. să facem faţă la una din aceste învățături de pe benzi al acestui strigăt al îngerului al șaptelea. bombele atomice şi orice este pregătit. Şi de îndată ce ele o fac. ca să întîmpinăm mirele. “Oh..Acum. Chiar în această dimineaţă în pilda fecioarelor.Astfel să nu ai revelația unui singur lucru care este învățat în acest mesaj și care ne este cerut să-l împlinim aceasta înseamnă să fi în întuneric. păi noi am fost presbiterieni de mult timp.Iată Cuvîntul din generația voastră luaţi poziţie pentru El.ce a fost un secret al neglijenţei în mijlocul lor a fost descoperit și aceasta a încetat părtășia acestor fecioare. Biblia a zis că fecioara adormită.Astăzi noi ne asemănăm printr-o viață sfințită și la fel cîntăm .Citate din diferite predici” 230. Dacă toate fecioare sau bucurat de părtășie pentru că toate ereau una.. atunci biserica măreaţă.Iată Mirele.” 69 ..” [Fratele Branham imită pe cineva care se trezeşte din somn şi vorbeşte. când strigătul a ieşit.

şi s-au dus departe.7 este arătat:. soţia Lui s'a pregătit.Şi ele zic. ca vuietul unor ape multe.. În cartea Efeseni cap 5 vers 29.’’Deasemenea în Apocalipsa cap 19 vers 6.Şi ei au scris tratate şi orice despre aceasta. perioada Necazului cel mare unde acolo va fi plânsul şi văitatul şi scrâşnirea dinţilor. “Noi trebuie să ne întoarcem înapoi la binecuvântarea penticostală. să ne veselim.. ci îl hrăneşte..30 este arătat:. Oh. şi noi doar va trebui să începem adunări şi să începem să facem aceasta. care zicea: „Aliluia! Domnul.. organizaţiile – când ele s-au dus să obţină untdelemnul. în timp ce Mireasa este în cer.Căci nimeni nu şi-a urît vreodată trupul lui. Astfel când ele s-au dus să obţină Duhul Sfânt. Şi am auzit. organizaţii. pentrucă noi sîntem mădulare ale trupului Lui. şi să-i dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului. carne din carnea Lui şi os din oasele Lui. despre aceasta în bisericile organizate.. s-a dus să se roage – ca bisericile. “Ne veţi da şi nouă ceva din aceasta?” Dar fecioarele cele înţelepte le vor zice:“Nu. ca şi Hristos Biserica. ca bubuitul unor tunete puternice. acesta-i tocmai acel timp în care a venit Mirele şi i-a luat pe acei care au avut untdelemnul în lămpile lor. şi ce s-a întâmplat? Ele au fost scoase în întunerecul de afară. vai! 13. Tot aşa ele încearcă să îl obţină chiar acum – biserici măreţe. Noi trebuie să avem vindecarea Divină în biserică.Scriere personală” Adeseori Sfintele Scripturi compară relația dintre Domnul Iisus Hristos și Biserica Sa ca o relație dintre un soţ şi soţia lui. mari adunări internaţionale. măreţile. îl îngrijeşte cu drag. noi doar avem destul pentru noi înşine. Noi trebuie să avem vorbitori în limbi. a început să împărăţească. ca un glas de gloată multă.’’ 70 . zicând. ESTE O DIFERENŢĂ ÎNTRE MIREASĂ ŞI SOŢIE. Apoi ele au venit. a venit Mirele..” Ei sunt în consilii. biserici frumoase care o fac astăzi. În timp ce ele s-au dus să facă aceea. NOI SÎNTEM ACUM SOŢIA DOMNULUI ISUS HRISTOS ÎNSĂRCINATĂ CU DUHUL LUI. au început să facă aceasta. 233. Să ne bucurăm. . pornind cu aceea.” 232. Dumnezeul nostru Cel Atotputernic. Noi trebuie să avem aceste daruri spirituale în biserica noastră.

în acel fel.. ne-a predestinat la Viaţă Eternă. Ea va fi pură neadulterată. Vedeţi? El Îi face cunoscute secretele. Mireasa Cuvântului! Ea va fi fiica însărcinată lui Dumnezeu. Şi Mireasa va fi o Domniţă drăguţă a Cuvântului. . dovedind lumii că noi sîntem vii în El. şi numai El. Sămînţa aceea a înviat. Vedeţi? Cristos.Aplicînd acest simbol de soţie la Biserica Domnului am putea spune că ne găsim încă în primele etape ale căsniciei noastre cu Domnul Iisus. înţelegeţi. expunînd semnele Vieţii Lui. ca Mireasă a Lui.Aşa este cum Domnul Isus Cristos. dovada învierii Sale. noi sîntem acum. 467. şoptindu-i secretele ei. Voi sînteţi deja ai Lui. toate celelalte seminţe au fost scoase afară.Citate din diferite predici” 398. Dar cînd Sămînţa aceea intră. Doamne! Biserica naşte fii.La fel cum îi spuneţi lucrurile soţiei. şi o pui alături de tine.pântece duh. face cu Biserica sa. Domnul Isus Iubeşte Biserica. aruncaţi-o afară.Nu pote fi o altă relaţie mai intimă acordată aleşilor lui Dumnezeu ca aceea de a fi soţia Mielului. ştiţi. Tu o iubeşti aşa de mult.Este cel mai intim grad de relaţie pe care ni-l conferă nouă Dumnezeu.. Glorie! El nu poate să se prindă. lumea nu poate intra înăuntru. evidenţiind întîietatea. şi mintea ei să nu se amestece cu vreun gunoi denominaţional. rodind Viaţa Lui. ci viu pentru totdeauna. Sămînţa era acolo. neatinsă de organizaţia vreunui om. Sămînţa era. rodind Numele Lui. Cînd a fost ea pusă acolo? “de la întemeierea lumii. Ştiţi cum este.Voi nu lăsaţi.El îşi ia o Mireasă pentru a fi însărcinată cu propria lui Sămânţă Cuvânt în pântecele ei . scoateţi-o afară. Aceasta este Viaţa eternă. nu s-ar prinde. 399. ca mintea denominaţiunii să vină înăuntru. şi dovedită.Voi nu puteţi comite adulter. 465. Oh. voi deja sînteţi însărcinaţi. doar secretele. înţelegeţi. însărcinată cu Duhul Lui cu Numele Lui.” Sămînţa aceea zace acolo și celelalte seminţe care ar putea intra. deja. doar nu o pot face. cum ne-ar place să stăm la aceasta vreo oră! Sînt sigur că înţelegeţi. Mireasa Lui. neadulterată. încît îi spui secretele ei.Amintiţi-vă.. Ea este o fecioară pentru El. repede se opreşte în pîntece. Pîntecele vieţii este închis la orice altceva. şi te iubeşte şi orice lucru. Oh! Oh. deja a terminat. fetiţa mică cu care vă căsătoriţi. prin predestinare. însărcinată cu Duhul Lui. 71 . arătînd că El nu este mort. o teorie făcută de vreun om.

S-a încercat să se facă un studiu din leagăn. Scriitori specializaţi în teme religioase au făcut un studiu istoric prin care să dovedească convingerea doctrinară a bisericii adevărate din evul mediu. Aceea este exact. 197. chiar acolo. În felul acesta s-a ajuns la studi variate care în parte au reuşit să aducă în lumină mărturii istorice şi drumul parcurs de creştinii din antichitate. şi mi -a zis: . cari ţineau cele şapte potire. Dumnezeu ne-a adus dovada care este biserica lui adevărată prin mesajul revelat profetic în generaţia aceasta.. a venit şi a vorbit cu mine. pline cu cele din urmă şapte urgii.14. Aceea-i ceea ce îi este promis. 195.. Astfel s-a ajuns ca din istorie să se i-a spicuiri ale adevărului pentru ca fiecare denominaţiune să -şi dovedească originalitatea.Scriere personală” S-a încercat de către istorici şi teologi să se găsească acel fir cărămiziu al Bisericii adevărate.El a fost condus supranatural de Duhul Sfînt în istorile vechi unde Domnul i-a arătat care bărbaţi erau acei îngeri – mesageri(cele şapte stele) care au condus biserica în cele şapte epoci. Bisericii. 198 este arătat ultimul semn care i s-a dat Miresei:.. Apocalipsa cap 21 vers 9: .Vreau să menţionez că nimeni din predicatori nu a avut revelaţia acelor patru făpturii şi a celor şapte stele din Apocalipsa cum a avut-o supranatural fratele William Marrion Branham.. În COD Vol al II-lea pag 897 paragraf 194. Fiecare a vrut să -şi susţină istoric autenticitatea denominaţiuni lui.’’ 72 . pretinzînd că ea este biserica adevărată.A fost un drum dureros care mă face să pun o întrebare: Noi astăzi cum ne vom pecetlui mărturia noastră ? Dar acum în momentul de faţă putem spune că avem o dovadă istorică a bisericii adevărate. CE ÎI ESTE PROMIS MIRESEI ÎN ZILELE DIN URMĂ? EPOCILE BISERICII. Doar citiţi primele trei capitole din Apocalipsa şi veţi vedea ce-i este promis Bisericii.Eu cred că voi vedeţi Ultimul lucru care i se va întâmpla Bisericii înainte de răpire. Eu cred aceasta: Ploaia s-a sfârşit.Vino să-ţi arăt mireasa.Apoi unul din cei şapte îngeri. al Bisericii de la cincizecime. Epocile Bisericii. nevasta Mielului!” .

Fiecare epocă a bisericii a înfăţişat condiţia ei spirituală. fecioarele neînţelepte. Şi fiecare epocă poartă viţa altoită. şi mi-a zis: . Şi. cari ţineau cele şapte potire. de la înălţarea Domnului nostru până la venirea Lui din nou. Fiecare epocă poartă viţa adevărată a lui Cristos. Efesul este. Smirna este biserica în timpul prigoanei.2 inclusiv cap 3 Domnul şi-a ales şapte Bisericii din Asia Mică care aveau în ele caracteristicile Biserici sale care îşi va parcurge drumul în timp de două mi de ani. potrivit cu ordinea de aşezare a lor. scriitorul acestei Cărţi este Ioan. nevasta Mielului!`` Astfel în cartea profetică Apocalipsa cap 1. aşa cum Duhul vorbeşte. Sardes reprezintă protestantismul mort şi având doar numele din timpul mari reforme.Acum vreau să ne întrebăm:Ce om nu-şi cunoaşte trupul?Şi revenind la noi cei din epoca aceasta şi să ne gîndim că:Noi vrem să fim Mireasa dar să nu ştim cum arată ea?Apostolul Ioan arată că un înger i-a zis:. Biserica sub Papă este simbolizată prin Tiatira.Vino să-ţi arăt mireasa. Pergam prezintă Biserica din timpul în care a fost recunoscută de imperiul roman. o regiune din Asia Mică actuală şi au în mod evident şi o importanţă profetică. Astfel Domnul Isus le-a pus pe aceste şapte biserici din Asia Mică.Deaceea în cartea Apocalipsa în primele capitole Apostolul Ioan primeşte o revelaţie de viitor a Bisericii cum este scris în cap 1 vers 19:. o rezumare a istoriei Bisericii până în ziua de astăzi.să fie ca un mesaj profetic pentru creştinii din epocile următoare. a venit şi a vorbit cu mine. Filadelfia reprezintă 73 . Acum. fiecare..Scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut . fecioarele înţelepte..care a scris la generaţiile viitoare și a indicat către cei şapte îngeri ale celor şapte perioade distincte a epocii creştine. Din această privinţă. acum. Aceste scrisori sunt adresate într -adevăr la şapte biserici existente în provincia romană Asia. pline cu cele din urmă şapte urgii. Apoi unul din cei şapte îngeri. în fiecare epocă se poate privi pe sine. biserica către sfârşitul perioadei apostolice până în timpul lui Ioan.’’ 69. epocile apar la rând.Descoperirea celor şapte epocii a-le Bisericii este defapt revelaţia complectă a Miresei Domnului Isus Hristos și este deasemenea ultimul semn care ni-sa dat.. Fiecare epocă a bisericii se putea privi pe sine prin vorbirea ei Scripturală şi spirituală vorbind către ei. pentru că ele formează. o epocă din zilele apostolilor până la venirea Domnului. în sens profetic. lucrurile care sunt şi cele care au să fie după ele.

din piatră. -tot aşa este şi Hristos…Acum dar Dumnezeu a pus mădularele în trup. O biserică afară dintr-o biserică. Acesta este defapt şi unul din semnele adevăratei Biserici. Duhul Sfânt cheamă o Mireasă afară din biserică.adevărata biserică în sânul bisericilor confesionale şi Laodiceea este o imagine a bisericii căldicele din vremurile de pe urmă. Bisericii. În trup. „cei chemaţi afară”. dar un singur trup. Voi sunteţi trupul lui Hristos. şi 74 . şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile.Dar biserica Bibliei nu este o clădire rece. Noi suntem un trup spiritual al lui Cristos.aleşi special de Dumnezeu pentru un scop etern. Biserica este mai mult decît o instituţie socială şi nici nu trebuie definită în termeni sociali. unde ar fi trupul? Fapt este că sunt mai multe mădulare. termenul de biserică se zice “ekklesia” şi înseamnă “adunarea celor chemaţi afară”. “adunarea celor puşi deoparte pentru”.De ce zic unul din semne pentru că vom vede în această carte mai multe semne prin care se evidențiază adevărata Biserică Mireasă. nu o organizaţie.Scriere personală” Înainte de toate să lămurim întrebarea:Ce este Biserica?Domnul Isus a spus: „…pe această piatră voi zidi Biserica Mea. sunt un singur trup.Scriptura ne arată că această Biserică este Trupul lui Hristos:"El I-a pus totul sub picioare. CE ESTE BISERICA? .Biserica nu este o organizație ci un organism. În greceşte. fiecare este “un mădular” sau un membru cu o acțiune de folos celuilalt. Biserica este adunarea celor chemaţi afară din lume şi puşi deoparte pentru Dumnezeu. pe fiecare aşa cum a voit El. .(Efeseni 1:22-23) Am arătat mai înainte că Biserica este un organism. măcar că sunt mai multe.Acolo este o diferenţă între biserică şi Mireasă.. după cum trupul este unul şi are multe mădulare. membri din fiecare denominaţiune alcătuind o Mireasă…. plinătatea Celui ce împlineşte totul în toţi". Aşa cum Moise a chemat o naţiune afară dintr-o naţiune. şi după cum toate mădularele trupului. ci un grup de oameni calzi şi iubitori în inimă. şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui”(Matei 16:18). Chiar însăşi cuvântul „biserică” înseamnă.. 15. care este trupul Lui. „Căci. Dacă toate ar fi un singur mădular...Oamenii numesc Biserici nişte clădiri în care se adună pentru slujba religioasă..

întâi. în adevăr. caracteristici care se vor păstra pînă la revenirea Domnului Isus. Biserica mai este numită şi Mireasa Domnului Isus Hristos. şi din moment ce El este indentificarea noastră. la cei chemaţi afară din societatea lumească de Dumnezeu care i-a chemat în serviciul Său. Şi Dumnezeu a rânduit în Biserică. Această răscumpărare presupune .Dar scriptura ne arată despre un nume care apare pentru prima oară în cartea Faptelor Apostolilor cap 11 versetul 26: “Pentru întâiaşi dată. Dacă vrem să ştim cum arată adevărata Biserică ea are nişte caracteristici arătate în scripturi care o dovedeşte că ea este chemată afară dintr-un veac rău.Această Biserică este : 1. Prieteni creştinismul nu este o culegere de crezuri. în parte. al doilea.Răscumpărată cu sîngele Domnului Isus .1 Corinteni 12:13 spune: "Noi toţi. Căci. atunci El ar trebui să fie indentificat prin El. Bine. am fost botezaţi de un singur Duh. prooroci. atunci tu eşti asemenea lui Cristos. învăţători. al treilea. cârmuirilor. a fi ucenic creştin înseamnă nu a învăţa ca să ştii. ci a învăţa ca să faci. pe cei ce au darul minunilor. apoi. fie slobozi. şi vorbirii în felurite limbi” (1Corinteni 12:12. ca să alcătuim un singur trup. Prin acest simbol putem înțelege relația cea mai intimă pe care o descrie Cuvîntul lui Dumnezeu față de un grup de oameni.aşa cum învaţă Scriptura că ea este răscumpărată din felul 75 . mădularele lui. fie Greci.” Ce înseamnă creştin? 139. se referă la o adunare de oameni.Relația aceasta intimă exprimă dragostea reciprocă care există între Domnul Isus şi Biserica Sa. a dobândi o cunoştinţă cu imediată aplicabilitate în practică. ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia. cuvîntul Creştin înseamnă să fii “asemenea lui Cristos. fie robi. prin a trăi pentru El. Biserica desemenea cuprinde pe toţi cei care au o relaţie personală cu Domnul Iisus Hristos. apostoli. Am spus mai înainte că Biserica este mai mult decît o instituţie socială şi nici nu trebuie definită în termeni sociali. 18-20.fiecare. fie Iudei.’’ În acest context. apoi pe cei ce au darul tămăduirilor. ajutorărilor. indentificat Însăşi.Dar cînd Cristos este indentificat în voi. ci un grup de oameni care sunt separaţi de orice nu este conform Cuvîntului şi prin care trăieşte şi se manifestă Cristos.Aş dori să enumăr aceste caracteristici a-le acestei Biserici Mireasă. 27-28).Astăzi diferite denominaţiuni afirmă cu tărie că numele denominaţiuni lor este numele bisericii Domnului Isus. şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh". Acum. Când Noul Testament vorbeşte despre Biserică.” Acolo este indentificarea voastră.

fraţilor.19) 2. creştinismul politic a călcat în picioare dorinţa lui Cristos ca Biserica să rămână separată de Stat....’’(Ioan cap 13 vers 35) 6. să faceţi totul în NumeleDomnului Isus.După cum nici Domnul Isus nu a avut scopul să înfinţeze o religie.Galateni cap 4 ver 31 ne arată că:.Şi să propovăduiască tuturor neamurilor.Ea nu este o denominaţiune.îşi vor pune mîinile peste bolnavi şi bolnavii se vor însănătoşa. 1Corinteni cap 7 vers 23 este scris:.Evrei cap 13 vers8 ) 5.dacă vor bea ceva de moarte..noi nu sîntem copiii celei roabe. 4.De aceea.Voi aţi fost cumpăraţi cu un preţ.Cel păcătos nu poate sta în mijlocul ac estei Biserici.În mijlocul acestei Biserici este puterea lui Dumnezeu:.” Acest lucru mai presupune că: Biserica este proprietatea Domnului Isus şi nu va aparţine unui sistem .Ea are revelaţia vorbirii duhovniceşti a literei.nu i va vătăma.(Matei 16 vers 18) Acesta înseamnă că ea nu aplică literar Cuvîntul.Aşa cum a spus Apostolul Pavel că slova omoară dar Duhul dă viaţă. şi aşa trebuia să pătimească Hristos . Şi le-a zis: Aşa este scris.şi mulţumiţi.În Psalmul 1 vers 5 este scris:..Ea va învăţa pocăinţa şi iertarea păcatelor în Numele Domnulu i Isus Hristos.Ea este zidită pe descoperire.(1Petru cap1 vers 18.ca să înţeleagă scripturile. prin El lui Dumnezeu Tatăl.În Luca cap 24 vers 46 este scris:¸¸Atunci le-a deschis mintea..’’ 7. Prin deformarea învăţăturii despre Împărăţia lui Dumnezeu.’’(Marcu cap 16 vers 17.pocăinţa şi iertarea păcatelor. o instituţie recunoscută de stat.Şi orice faceţi . ci a femeii slobode.şi să învieze a treia zi dintre cei morţi.cu cuvîntul sau cu fapta.deşert de vieţuire pe care l-a moştenit de la părinţii.în Numele lui.începînd din Ierusalim.’’ Deasemenea Coloseni cap3 vers 17 exprimă că orice lucrare duhovnicească se v-a efectua în Numele Domnului Isus Hristos: .Prin aceasta vor cunoaşte oamenii că sunteţi ucenicii mei dacă ve-ţi avea dragoste unii pentru alţii.Ioan cap14vers 12. Nu vă faceţi robi. Iată semnele ce vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate draci. Iată ce a spus El în Matei 22:21: "Daţi dar Cezarului ce este al Cezarului şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.Ea poate fi recunoscută prin faptul că acei creştini se iubesc unii pe alţii aşa cum a poruncit Domnul Isus:.vor lua în mînă şerpi.Deaceea cei răi nu pot ţinea capul sus în ziua judecăţii nici 76 . Această Biserică este separată de toate obiceiurile păcătoase. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi’’(liberi).vor vorbi în limbi noi. Galateni cap 5 vers 20 exprimă deasemeni să ne ferim de certuri de partide religioase. 2Corinteni:cap3-vers:6 3.

.Vino!`` Şi cine aude. Dacă n-ar fi aşa. v-aş fi spus.Vino!`` Şi celuice îi este sete. până la venirea Domnului..’’Aşa cum exprimă Cuvîntul Domnului şi prin Apostolul Pavel despre cel necredincios care intră în adunarea celor neprihăniţi că tainele inimii lui vor fi descoperite astfel că el va cădea cu faţa la pămînt şi va mărturisi că în adevăr Dumnezeu este în mijlocul acelor oameni.(1 Corinteni cap 14 vers 25) 8.În faţa scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticlă.pline cu ochi pe dinainte şi pe dinapoi.a treia are faţa ca a unui om. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.Scriere personală” Vreau ca să citim din cartea Apocalipsa cap 4 vers 6.’’ S-a făcut diferite comparaţii de-a lungul timpului că aceste făpturi ar fi o asemănare cu cele patru puncte cardinale. până primeşte ploaie timpurie şi târzie. 16. Iată că plugarul aşteaptă roada scumpă a pământului.păcătoşii în adunarea celor neprihăniţi.7:.Fiţi dar îndelung răbdători.a patra seamănă cu un vultur care zboară.. căci venirea Domnului este aproape (Iacov 5:7-8)..De ce zic acest lucru acesta pentru faptul că atunci cînd Mireasa va fi în această condiție a Duhului Sfînt atunci venirea Domnului va avea loc să vină la împlinire: .Apocalipsa cap 22 vers 17 este arătat ca cel mai măreț verset din toată scriptură. şi o aşteaptă cu răbdare...Și ultimul lucru este faptul că adevărata Biserică este aceea care așteaptă revenirea Domnului Isus. apostolul Iacov a scris: .asemenea cu cristalul. să i-a apa vieţii fără plată!. întăriţi-vă inimile. CE CUPRINDE DESCOPERIREA CELOR PATRU PECEȚI PENTRU MIREASĂ? DESCOPERIREA CUPRINDE CELE PATRU FĂPTURII VII.Cea dintîi făptură vie seamănă cu un leu. să vină. sau cele patru vânturi ale 77 .Şi Duhul şi Mireasa zic: . În evanghelia după Ioan cap 14 vers 2. fraţilor.În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Deasemenea. În mijlocul scaunului de domnie. să fiţi şi voi. Fiţi şi voi îndelung răbdători.. .a doua seamănă cu un viţel. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc.. Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine. ca acolo unde sunt Eu.3 este arătată ultima promisiune Bisericii:.şi împrejurul scaunului de domnie stau patru făpturi vii. să zică: ... cine vrea.

De exemplu sunt 4 anotimpuri. În primul rând dintre tot ce Dumnezeu a creat este omul. Cuvântul cheie în citirea acestei cărți este „îndată". 4 puncte cardinale. sub simbolul omului. Numărul 4 este un număr scriptural al lumii. 4 elemente. Caracterul acestei evanghelii este spiritual şi veşnic. coroana creațiuni. Cuvântul cheie în citirea acestei cărți este „crede’’. care aveau câte un steag. al treilea dintre animalele neîmblânzite este leul. jertfa adusă pentru păcat. În talmudul Iudaic este scris că sunt patru forme primare în creaţia lui Dumnezeu.Evanghelia după LUCA: prezintă pe Domnul Isus ca pe Omul ideal. Steagul lui Iuda avea ca emblemă leul. Rabinii care au comentat cartea Numerilor capitolul 2 și spuneau că cele 12 seminţii cînd şi-au aşezat tabăra în pustie de fiecare parte a taberei se aflau câte 3 seminţii grupate. Cuvântul cheie în citirea acestei cărți este „milă”. 4. Caracterul acestei evanghelii este istoric şi uman. 3. S-a mai căutat o corespondenţă între aceste patru evanghelii şi cele patru făpturi vii din Ezechiel sau din Apocalipsa. steagul lui Dan avea vulturul iar steagul lui Efraim avea boul. Cuvântul cheie în citirea acestei cărți este „împlinit’’ 2. 4 vânturi şi aceste 4 făpturi vii reprezintă o emblemă a noi creaţii a lui Dumnezeu în Hristos”.Evanghelia după MARCU: arată pe Domnul pe Isus "Ca cel ce slujeşte" în mod activ şi puternic sub simbolul viţelului. Simbolul ei este vulturul. Aşa că 4 se referă la lumea care a creat-o Dumnezeu. al doilea este boul. trei este un număr care reprezintă divinitatea. Evanghelia după IOAN: prezintă pe Domnul Isus. Aşa că avem un reper al acestor patru făpturii vii care le vedem în viziunea din Apocalipsa și deasemeni și în cartea profetului Ezechel. ca Fiul lui Dumnezeu. Caracterul acestei evanghelii este profetic şi mesianic sub simbolul leului (Apocalipsa 4:7). şi al patrulea dintre păsările cerului este vulturul. şapte fiind un număr ce reprezintă perfecţiunea lui Dumnezeu.pământului.Scopul şi caracteristicile fiecărei evanghelii s-au definit astfel: 1. 78 . (Ezechiel 1:5. Apocalipsa 4vers 7) Dar dacă ne uităm la scrierea propriu -zisă din aceste cărţi evanghelice vom găsi anumite trăsături evidente în care este exprimat scopul profetic cu privire la Biserica Mireasă.Evanghelia după MATEI: prezintă pe Domnul Isus ca împărat. Este evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu. steagul lui Ruben avea ca emblemă omul.

şi ele se închinau lui Dumnezeu. următoarea Făptură era un bou. 79 .De asemenea. Luca.” 111. “Va fi Lumină. educaţia omului.(382) . Era puterea care a mers înainte în Reformatori. ca să combată puterea tainei fărădelegii. aceea era tot ce puteau face oamenii. în această zi. Doamne! “ziua aceea va fi Lumină. teologia..Citate din diferite predici” . 110. şi aşa mai departe. ultima Făptură care trebuia să vină. noi am aflat.A fost o zi a reformatorilor. era epoca reformatorilor.. 2. 1. era Făptura cu faţa de om. Exista o zi care este doar o umbră. nu poate fi numită zi sau noapte. Marcu.Dumnezeu s-a făcut de cunoscut cu puterea lui reprezentată în cele patru făpturi vii. descoperirea. în Apocalipsa 4:7.. un cap de om. Aceea era prima Făptură care a ieşit să întâmpine provocarea zilei. Leul din Seminţia lui Iuda. era un om. dar ele erau la Tronul lui Dumnezeu.Apoi Dumnezeu a trimis afară Boul – animalul de jertfă. Dumnezeu a trimis afară înţelepciunea unui om. în timpul Vulturului:Va fi Lumină în timpul Vulturului.. reprezintă "putere. ca jertfă. Şi noi vedem în Apocalipsa cap. 10/1-7: . Cele patru făpturi înseamnă patru puteri care se ridică de pe pămînt. El a trimis afară Leul lui care era Cuvântul lui. noi avem patru făpturi despre care noi tocmai am vorbit.Prima a fost. să fie descoperită. şi cele patru puteri erau patru Evanghelii: Matei.Acum Dumnezeu a făcut acelaşi lucru.După El a venit următoarea Făptură. Aleluia! Şi profetul a zis. (384) 4.În zilele sunării Mesajului îngerului al şaptelea. nici una nu o contrazice pe cealaltă. Biblia a zis că era un vultur care zboară.. urma să se sfârşească toate tainele lui Dumnezeu. doar să se ofere ca jertfă.Apoi aflăm în epoca următoare. care este un animal de povară. (386)’’ Dar cele patru făpturi vii în Biblie.” Oh. o jertfă . a patra făptură.. Şi noi aflăm.Noi acum suntem în ep oca Vulturului. Dar în timpul serii. şi Ioan. Şi omul acela era reformatorii. În zilele catedralei Romane. Şi această perioadă de necaz. Dar ultima Făptură care zbura. (383. Următorul a venit. să combată Antihristul." Şi voi observaţi că aceste făpturi nu au ieşit afară din lac sau mare. era leul.) 3. Biserica a murit.

Epoca Vulturului are pe cei ce vin sub flamura steagului lor(Ungerea făpturii).Epoca Omului la fel. Psalmistul David a ştiut ce reprezintă un steag în Psalmul 20 vers 5:.adică trupul Său.Viaţa a trecut prin toate epocile bisericii cuprinzînd oamenii lui... Deasemenea în Cîntarea Cîntărilor este descrisă Mireasa ca nişte oşti sub steagurile lor.. pe care ne-a deschis o El prin perdeaua din lăuntru..’’Steagul într..boul.Cine este acea care se iveşte ca zorile.. Ai dat celor ce se tem de tine un steag ca să-l înalţe spre biruinţa adevărului. În Exod 17:15 deasemenea este arătat că :.Să faci apoi o perdea albastră.( Marcu cap 15 vers 38)Aceasta arăta că toţi cei care a fost în Domnul Isus înainte de întemeierea lumii au plătit în el toată datoria păcatului lor.Scriere personală” Putem zice că în această Naţiune a Evreilor sunt incluse însemnele istorice şi profetice ale Bisericii Nou Testamentare. Dacă citim în predica Unirea Invizibilă este arătat :.la fel Dumnezeu a dat o indentitate Biserici sale începînd din evul mediu pînă în epoca noastră din timpul sfîrșitului.frumoasă ca luna. pe calea cea nouă şi vie.Atunci noi ne vom bucura de biruinţa ta.Dumnezeu învelinduşi biserica în legămîntul lui de 80 .. Odată ce Domnul Isus şi a dat viaţa pe cruce. scriptura arată că această perdea cu heruvimi pe ea a fost ruptă de sus în jos. dar cumplită ca nişte oşti sub steagurile lor?’’ Aceasta înseamnă că Epoca Leului a avut pe cei ce au venit sub flamura steagului lor.curată ca soarele.fraţilor prin sîngele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul prea sfînt...heruvimul(omul)şi vulturul..Apostolul Pavel arată în Epistola către Evrei cap10 vers19 şi 20:.Epoca boului la fel...’’ În Exod cap 26 vers 31 deasemenea este arătat despre aceste patru făpturi vii:.’’ Pe această perdea ce despărţea Locul Sfînt de Locul Preasfînt era ţesută în ea aceste patru făpturi:leul.Astfel dar. şi vom flutura steagul în Numele Dumnezeului nostru. ‘’Aceste făpturi vii ereau deasemenea aşezate pe un fond de trei culori pe această perdea din Cortul Întîlnirii care despărțea Locul Sfînt de Locul Preasfînt.să fie lucrată cu măiestrie şi să aibă pe ea heruvimi.În Psalmul 60 vers 4 este arătat:.( Jehova nisi).o naţiune arată indentitatea acelei naţiuni.purpurie şi cărămizie şi de in subţire răsucit.Vrem să cităm acest verset din Cîntarea Cîntărilor cap 6 vers 10:. Astfel Dumnezeu a ridicat un steag Miresei dintre neamuri în epoca aceasta prin Revelația celor șapte Epoci ale Bisericii.Moise a zidit un altar şi i-a pus numele Domnul steagul meu.

Ioan. Şi cel mai vechi steag din lume noi credem că este acest steag al Iudeilor.Marcu. V-aţi pus întrebarea : De ce a folosit profetul ca exemplu steagul Americii .Luca.Acesta este defapt înţelegerea heraldică al steagului Americii.’’ (Pecetea a-I-a’’: paragraf 133) Așa cum am mai spus că lui Israel în pustie i s-a cerut de către Dumnezeu ca fiecare seminţie să se aşeze sub steagul ei.Israel a avut parte de conducători mari şi au cucerit pe Cananiţi şi celelalte popoare . este într-o condiţie ca pe timpul lui Ahab şi Izabela. lucrarea unui bou. şi a aşezat America începînd sub conducători mari care în definitiv va ajunge sub conducerea unui preşedinte ca şi împăratul lui Israel: Ahab. înţelepciunea unui om şi iuţeala vulturului. Puterea unui leu. Da Evangheliile stând acolo. O stea răsare din Iacov a profeţit Balaam. Semnul pe steag îi reprezenta ca seminţie şi totodată ca naţiune.care prezintă tabloul Miresei decăzute începînd cu oameni mari şi sfîrşind la închiderea timpului cu un Ahab.Aceste însemne heraldice de pe steagurile seminților lui Israel vorbesc profetic despre Biserica Noutestamentară.curcubeu.Şi Matei.Aceasta este înţelegerea heraldică în simbol de pe steagul Americii.În multe predici fratele William Branham folosea ca exemplu Steagul Americii .la fel naţiunea Americii identic a avut parte de conducători marii care au luat în stăpînire pămîntul indienilor americani. Şi fiecare seminţie avea un însemn pe steag (Numeri 2/2). De asemenea fratele William Branham a explicat în multe predici paralela dintre America şi statul Israel. (Numeri 24/17).paragraf 185. Marcu.Şi acolo este ce s-a întîmplat în cele şapte epoci ale Bisericii ca rezultat al scrierii lui Matei.urmărind acel chivot. Totuşi America are un final asemănător cum a avut Israel sub conducerea lui Ahab şi Izabela. Luca şi Ioan acele Evanghelii stau acolo străjuind Aceea.189 este arătat:. Steaua cu şase colţuri care reprezenta pe Mesia.. spunînd depre cele 13 colonii că sunt incluse în capitolul 13 din Apocalipsa? Şi el s-a folosit de heralidica istorică a Americi prin cele 13 dungi pe steag şi prin acel vultur. 81 .Aceste patru făpturi şezînd acolo. Într-un cuvînt aceasta este lumina(1Ioan1vers 5) În predica “Intervalul dintre peceți”. Ce a vrut Dumnezeu să ne arate prin această paralelă dintre Israel şi America?Dumnezeu a vrut să ne arate recapitulativ faptul că poporul American care pretinde că este poporul ales.

Şi apoi unul din bătrâni a venit şi a zis. Ioan. cu Cuvîntul din epoca aceea! Cu miile au adormit în epoca aceea. lucrarea boului car e trage povara Evangheliei. El simbolizează propria influență a vieții Domnului Isus în prima epocă a Bisericii Mireasă Efes prin puterea şi autoritatea regală a Cuvîntului Domnului Isus Hristos. Luca şi Ioan. 82 . nu afară din Carte.17. DESCOPERIREA PRIMEI FĂPTURII LEUL DE SUB PRIMA PECETE.Cele patru făpturi erau cele patru puteri. Pavel. Dacă merge ca vulturul. . căci Leul din seminţia lui Iuda a biruit”. nobil şi frumos din natură. Asta e. Cuvîntul. acolo.făpturi care deasemenea ereau pe steagurile a patru seminți ale lui Israel?Cele patru făpturii vii reprezintă tot ce este mai tare. Marcu. “Nu plânge. Dumnezeu a trimis Învăţătura Lui afară. iar Cristos este Cuvîntul. . care este Cristos. este viteaz. el este furios.. 132. ea lucrează mai puternic decît poate trage.. . care este Cuvîntul! Iar leul este Leul din seminţia lui Iuda. un Miel care a fost ucis încă dinainte de întemei erea lumii. care este Cuvîntul făcut manifest în Duhul Sfînt. cele patru Evanghelii acelea sînt chiar în Prezenţa lui Dumnezeu. 23. Atunci el a văzut un Miel însângerat venind şi El a venit şi a luat Cartea din mâna dreaptă a lui şi a chemat tot ce era în acea Carte. iar el plângea deoarece acolo nu era nimeni care s-o poată atinge. Leul din seminţia lui Iuda. are aripi repezi şi înălţimi mari. Cartea Răscumpărării.Şi una din făpturi.Cînd acel anticrist a călărit cu învăţătura lui falsă.Numele lui Ioan era în Aceasta de asemenea. şi este un rege ca un leu. să Se manifeste. şi de după cortină a venit un Miel.Şi Ioan privea în jur să găsească un leu. Iar Duhul Sfînt. Evanghelia este vitează ca un leu. care erau: Matei. leul erea așa cum Evanghelia înaintează ca un leu.Citate din diferite predici” 131. Leul a fost considerat întotdeauna regele animalelor. el este isteţ şi şiret ca un om.. Este Cartea desăvârşită a Răscumpărării. Dacă merge înspre faţa omului. El a răscumpărat tot ce era în acea Carte. Vedeţi ce vreau să spun? Dacă merge ca un bou.Scriere personală” Dar ce vrea Dumnezeu să ne arate pentru Biserica dintre neamuri prin aceste patru făpturi vii.

. putere de tragere.doar o picătură mititică din ei au ascultat la mesajul boului. este cel cu care se execută munci grele şi se duc poverile. doar aşa ca voi să fiţi siguri să vedeţi aceasta acum. 83 . Şi către îngerul bisericii din Tiatira scrie. Şi aceea este puterea Evangheliilor aşa cum înaintează.vedeţi astfel era iscusit.196. are rapiditatea vulturului.este ungerea care străjuieşte această epocă a martirajului încununînd cu răbdare desăvîrșită pe frați noștri care au murit pentru adevăr. .’’(Pecetea a V a paragraf 195. deloc . .Scriere personală” Boul este cel mai important animal domestic şi reprezintă răbdarea.Acum. Făptura de bou este ungerea peste poporul lui Dumnezeu din acel timp.Şi acum dacă noi am putea doar să ne oprim doar un minut. voi vedeţi.. are furia şi curajul unui leu. DESCOPERIREA FĂPTURII DE BOU DE SUB A DOUA PECETE.197.199) 18.Şi amintiţi vă cînd în sfîrşit vine v ulturul.aceasta va fi o sutime dintr un procent care vor asculta. care sînt cele patru puteri ale Apocalipsei. Tiatira şi Sardes ne aşează înainte analiza şi diagnosticul pe care-L face Dumnezeu bisericii din această perioadă istorică a martirajului. Vedeţi.vedeţi el a lucrat printre oameni.acolo nu va fi nici o făptură. capitolul al 4 -lea. Boul înseamnă o muncă.În zilele în care a venit boul. are puterea. era Animalul bou.126. Ele peste tot unde mergeau. .. Cuvintele folosite de Domnul Isus în scrisorile trimise bisericilor Pergam. sînt cele patru Evanghelii.Acum în zilele în care a venit leul Cuvîntul original.cam o sutime din ei au ascultat de leu. Aceste lucruri le zice Fiul lu i Dumnezeu.Citate din diferite predici” . Priviţi şi vedeţi dacă aceasta nu este o Biserică truditoare.salvaţi pentru răpire.Dacă El nu şi ar fi grăbit venirea lui. purtătoare de poveri ca un bou. Lăsaţi-mă. al doilea care a mers să -l combată. un Animal de povară.Dacă aţi observat. aceea reflecta.El a scos un grup mic afară.. Ele vedeau peste tot unde mergeau. Dar să luăm Tiatira aici. ele aveau ochi în faţă şi în spate. 127.În zilele în care a venit omul. Acum este felul care ar putea să fie puţină nedumerire pentru voi. ea are inteligenţa omului.

acela era motivul că Irineus. DESCOPERIREA FĂPTURII DE OM DE SUB A TREIA PECETE. esenţa Reformei creştinismului este respingerea tuturor adaosurilor omeneşti cuprinse în termenul „tradiţie" şi reîntoarcerea la Biblie ca singură sursă cu autoritate. devenind toate fapte acum. aceasta este toată doar ) şi credinţa. de asemeni.. şi răbdarea.6 este scris: “I-ai dat stăpânire peste lucrul mânilor tale. acela era motivul că Polycarp.Şi un alt lucru. prin înţelepciunea pe care Dumnezeu i-a dat-o. şi a adus Biserica de la idolatrie. şi picioarele lui sînt ca alama fină. acei oameni mari şi puternici acolo afară.Scriere personală” Dar făptura de Om este creaţia măreață a lui Dumnezeu care a fost încununat cu slavă şi cu cinste. Ioan. şi ultimele a fi mai multe decît primele. boul este. în epocile întunecoase. Pavel. . "faptele tale"). de două ori. înapoi la Dumnezeu. 129. Epoca Tiatira. aceea era în regulă. micuţa Biserică nu putea face nimic decît doar simplu trudire. Atunci când reformatorii au declarat «Numai Cristos». 128. deoarece aceea era ceea ce călărea cu el şi dragostea ta. şi faptele tale (iarăşi.Vedeţi. vedeţi. Eu cunosc faptele tale..Făptura de om a mers înainte cu puterea lui Dumnezeu. deoarece Biblia este singura care conţine în ea Cuvântul lui Dumnezeu..Vedeţi. şi slujba.Aşadar. Toate le-ai pus sub picioarele lui. Dar tradiţia este învăţătura oamenilor.Acela era motivul că ei. este un Animal de sacrificiu. 178. acesta a fost rezultatul unei lungi lupte teologice pentru claritate în privinţa învățăturilor 84 . Ei au mers şi au murit. 130.. Vedeţi? Ei şi-au dat vieţile lor tot aşa de liber cum le puteau ei da. au combătut acel lucru!. da sau nu.Aceasta este epoca Reformei. după ce anticristul a ajuns să se aşeze jos şi să vină în Epoca Tiatira.a cărui ochi sînt ca flăcările de foc. Şi ei doar au mers drept înăuntru. De ce? Tocmai Duhul epocii! 131. oricum. 19. o mie de ani acolo în care Catolicismul a controlat lumea. (vedeţi. În Psalmul 8:5. aceea arată că. Lor nu le -a păsat că mureau. Dacă aceasta era moartea.

Exact cum a zis Domnul Isus: “Nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi.Fiecare avea patru feţe.Evangheliei. În Descoperirea Celor şapte Epoci este arătat că epoca de sacrificiu boul părea că a luat sfîrşit prin apărarea Evangheliei de către Stat..heruvim. el nu punea în discuţie doar abuzurile Romano-Catolicismului în practicarea "indulgenţelor".a schimba în bine un sistem dar cu caracter limitat. iar temele doctrinare i-au separat pe reformatori de Catolicismul medieval..289. Domnul Isus nu a cerut niciodată zicînd:Reformați-vă!El a zis:Transformați-vă!Totuși reforma a fost voia lui Dumnezeu în capacitățile omului de înțelegere.Termenul de reformă în dicționar înseamnă:. altmintrelea.Omul nu poate primi decât ce-i este dat. Şi făptura cu faţa ca de om atât a avut 85 . Aşa a început Reforma Protestantă. Ei nu se puteau duce mai mult decât le-a fost dat. (pagina.Odată cu reforma s-au transferat multe învățături nescripturale din sistemul vechi.Epoci) Aceasta era ca o paralelă la cinzecime părea un vultur dar era un om cu o deschidere înainte a unei uşi dar nu sufficient de dinamică.pentru a obţine o ameliorare sau un progres.Astfel putem zice că reformare nu este transformare.ci disputa sa biblică s-a intensificat şi s-a lărgit într-atâta până ce Luther şi susţinătorii săi au considerat necesar să se despartă complet de Roma. În acest capitol sunt descrise cele patru făpturi vii în felul următor:.Această epocă a reformării părea o paralelă a cincizecimii. vinul cel nou sparge burdufurile. a celui de al treilea o faţă de leu..Reforma a vrut o schimbare dar lucrînd la acelaș sistem vechi și deaceea nu s-a văzut o transformare..Dar această epocă a reformatorilor era departe de a arăta o epocă a cinzecimii. Un alt lucru pe care vrem să-l consemnăm despre reformă este în Ezechiel cap 10 versetul 14. După cum a fost zis de către Ioan Botezătorul:.În anul 1517 Martin Luther şi-a afişat pe uşa castelului şi bisericii din Wittenberg cele "95 de Tez e" ale sale. În această profeţie apar două făpturi aproape cu aceeaşi înfăţişare:vulturul şi heruv imul şi dispărînd făptura boul..a fost doar o îmbunătățire.Descoperirea lui Dumnezeu nu putea fi pusă întrun sistem vechi denominațional.. se varsă și burdufurile se prăpădesc”(Luca 5:37). faţa celui dintîi era o faţă de heruvim. . Era o făptură cu faţa ca de om.Totuși au rămas mule lucruri neînțelese din învățăturile primei Biserici de la Cinzecime. Și niciodată reformarea nu aduce transformare ci doar este un petic nou la un sac vechi... şi a celui de al patrulea o faţă de vultur. din cer (Ioan 3/27). faţa celui de al doilea o faţă de om.

195. Putem să zicem că epoca reformatorilor simbolizată prin făptura de om este o epocă a dimineţii. Şi astfel el a predicat. că pîinea aceea nu era trupul lui Cristos. Porunca lui Dumnez eu a fost pentru fiecare epocă să umble în lumina focului pe care l-au aprins. Dar Cuvîntul deplin al lui Dumnezeu nu a venit la ei. şi aşa mai departe. Dar totuşi ei erau oameni mari ai lui Dumnezeu.. Pergam și Tiatira sub pătura zăpezi în martiraj.reformatorilor Sardes şi Filadelfia era ceea ce este scris în Cîntarea Cîntărilor 2:11:. 3.Ciclul restaurări a fost:1. deoarece ei erau reformatori.. Pergam. 86 ." toate astealalte lucruri. şi ei au trimis acolo afară şi au sfîşiat acele lucruri în bucăţi. Şi cînd a apărut John Wesley. umblaţi în lumina focului vostru şi în tăciunii pe care i-aţi aprins. avea sămînţa Cuvîntului care a urmat să fie semănat în epoca boului Smirna. Şi Dumnezeu i-a uns. Era o epocă a încolţirii primelor adevărurii. Cuvîntul Domnului vine la profet. "Cel drept va trăi prin credinţă.Tiatira. Duh Sfînt.Căci iată că a trecut iarna. acei reformatori au ştiut că acolo era ceva greşit.îngroparea seminței în Smirna.Acum. dar nu profeţi. şi nu profeţi.lumină cât i-a fost dat.Sămînță în Efes. Ei erau reformatori. Acela este motivul că ei au continuat înainte în botezul în "Tată. Fiu.Sămînță din nou prin Cuvîntul din epoca noastră.’’ Astfel putem zice recapitulativ că epoca leului Efes. el a văzut că acolo era sanctificarea.Şi cînd soarele apare stele aproape dispar." şi acela era mesajul lui.Iar voi toţi care aprindeţi focul şi puneţi tăciuni pe el. şi au văzut nevoia zilei în care ei au trăit.Dar epoca omului.încolțirea în trei stagi în epoca reformatorilor și 4.’’ Soarele revelației a anumitor adevăruri scripturale a răsărit din înălţime și a cercetat această epocă. Vedeţi? Penticostalii au adus înăuntru mesajul Duhului Sfînt.. Luther a ştiut asta. deoarece ei nu erau profeţi. Acela era mesajul lui. În Pecetea a-1-a este arătat ce au făcut reformator ii: 193. astfel el a predicat sanctificarea. a încetat ploaia şi s-a dus.o epocă de încolţire ca o plantă de grîu al adevărului care s-a pierdut. Dacă ei ar fi fost.2..Cum sa şi întîmplat că mesajul şi Mesagerul Stea din fiecare epocă niciodată nu au fost recunoscuţi decît de cei care erau predestinaţi la viaţă. În Isaia CAP 50 vers 11 este arătat acest lucru:.Alţii erau reformatori.

ea arată chiar exact ca grâul. care a mers înăuntru. Şi apoi ? Ea este formată acolo. mergeţi şi vedeţi acea formă de grâu de acolo. și pleavă. Şi din spic a intrat în Penticostali. Frunzele cresc în sus şi fac o floare. Vedeţi? Şi apoi. 137. evanghelizarea. Ei trebuie să o facă. Sămânț a.Citate din diferite predici: 221. Ea nu arăta ca sămânţa care a intrat. primul lucru ştiţi. vedeţi.Paiul apoi a intrat în spic. dar ea era Lumina acelei zile. el putrezeşte. nu există grâu acolo de fapt. floarea. să ţină grâul. dragostea frăţească. un om care creşte grâu. şi pleacă din pleavă şi intră în grâu. ce era ea? Metodiştii – polenul. Wesley. polenul în altele. al ei. să fie îngropată. se adună acum în Sămânță.Doar ca un bob de grâu care iasă din pământ. Primul lucru. și ultimul este primul. în prima reformă.Când vedeţi un grâu. a trebuit să cadă în pământ pentru a învia din nou. voi vedeţi. Din acestă epocă a reformatorilor Profetul arăta că s-a început restituirea prin patru mesaje de viaţă. Ei au trebuit să moară. Penticostali). gata pentru înviere.Toată Viața adevărată care era în tulpină. viaţa a părăsit paiul să intre în spic. Vedeţi. Dar dacă luaţi o pensetă şi staţi jos şi luaţi acel grâu şi-l deschdeţi. 136. Dar în epoca Reformatorilor oamenilor li se aduce înapoi traducerea Sfintei Scripturi în limba naţională lucru care fost interzis de instituţia catolică sute de ani.Wesleyană și penticostală a fost posibilă numai pe baza sacrificiilor creştinilor din trecut. Ea este doar o pleavă. Voi nu puteţi întrerupe natura.Apoi voi aveţi un câmp de grîu. bobul de grâu. Produce câteva lamele. gata pentru recoltat. 171. spic.Primul bob de grâu. Tot la fel prima Mireasă care s -a născut la Cincizecime a trebuit să treacă prin acele Epoci Întunecate ca orice alte seminţe. Dar aceea a început să răsară din nou prin Luther. Alfa a devenit Omega. a venit printr-un proces și a devenit din nou Sămânță. a părăsit spicul să intre în pleavă.Ş i apoi formează Grâul în afara celor trei trepte (Luther. când el iese afară.Trei trepte. Chiar exact. fără îndoială.Luther şi Wesley au avut o revelaţie de încolţire a bobului o descoperire înălţătoare spre soare (Justificarea şi Sfinţirea) care au făcut în generaţia lor să izbucnească focul trezirii. Amin. Wesley. Mirele. Trezirea Lutherană . Primul vine ultimul. Astfel după cum moartea a venit în patru stagii prin călărirea celor patru cai din 87 . Acest primul erau Lutheranii. pleava.

Lăcustele au tocat frunzele.’’Viaţa a venit în a patra etapă. fructele şi coaja până s-au apropiat de viaţă.dar nu era duh în ele ... apoi :3. au mîncat Metodişti.a venit şi a mîncat din acea Biserică pînă ea a în final nu era decît un butuc. RESTITUIREA ADEVĂRULUI PRIN PATRU MESAJE ÎNCEPÎND DIN ACEASTĂ EPOCĂ A REFORMATORILOR.Apocalipsa cap 6 .Priviţi ce au lăsat Romanii.Dar jos înainte insectă după insectă.carnea a crescut şi 3. .M am uitat şi iată că: 1.ca să învieze!Am proor ocit cum mi se poruncise.au mîncat Lutheranii.Şi a intrat duhul în ei.Dacă voi vă aduceţi aminte că atunci cînd a proorocit Ezechiel în cap 37 peste valea acea cu oase uscate. În patru stadii i s-a produs pagubă acestui pom prin dogme romane şi prin satana. (Cele patru lăcuste din Ioel 1/1 arată taina fărădelegii în cele patru etape)În.ce au lăsat Lutherani.Primul stagiu a fost zice profetul Ezechel:.(verset 8) DarDomnul îi spune lui Ezechiel în versetul 9 şi 10..şi au înviat. Prieteni vreau să vă spun că:Viața. 20.suflă peste morţi aceştia.Le-au venit vine. în al patrulea stagiu să proorocească ca duhul să vină peste acele trupuri ca să învieze:4. şice au lăsat Metodişti au mîncat 88 . fructul.au fost patru etape ca duhul de viaţă să vină peste oamenii aceia şi să învieze.Pomul acesta a fost mâncat în patru etape diferite şi ucis. Lăcustele au atacat frunzele fructele şi coaja până ce s-au apropiat de viaţă. iar pe urmă s-a apropiat şi de viaţa lui.la fel restaurarea din nou a adevărului a fost posibil în patru etape prin patru mesageri. Mai întâi i-a fost mâncat:1.El mi a zis:Prooroceşte şi vorbeşte duhului!Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu:Duhule..Scriere personală” Din acest stagiu al făpturii care avea fața ca de om s-a început reașezarea în patru etape prin patru mesageri începînd de la reformatorul Martin Luther.foarte mare la număr. apoi:2.şi au stătut în picioare:era o oaste mare. În Predica “Restituirea Miresei” este arătat de aceste patru stagi i în care a fost mîncat pomul Miresei de patru lăcuste diferite (cei patru cai din Apoc cap 6): .Stîlpul de foc nu putea veni în epoca noastră decît după aceste patru etape. Dacă pomul a fost ucis în patru stadii el va fi readus din nou în patru stadii de dezvoltare la viaţă..vino din cele patru vînturi. începînd de la această epocă a reformatorilor. pecetea a II a’’paragraf 178 este arătat:.coaja... frunzele. Le-a acoperit pielea pe deasupra.2.

Au fost deci patru mesaje profetice.Acesta este acelaş spirit în aceşti patru cai care se travestesc în cele şapte epocii ale Bisericii. Moartea a venit în patru stagii. Totuşi viaţa din sămânţă era în ea .Voi ştiţi cum larva de omidă are trei stagi pînă devine în al patrulea stagiu un fluture.Ielec(calul roşu). Viaţa a venit abia după ce au venit osemintele şi după ce le-a crescut carne.cînd papa s-a autodenumit locţiitor a lui Hristos şi fiara.. 90) Dar Penticostalii au reprezentat pe Maria. Dar în zilele de pe urmă proorocia din Maleahi 4/5 trebuia să se împlinească conform Cuvântului. Sămânţa nu este moştenitoare cu pleava” este arătat din nou etapele Bisericii Domnului Isus reprezentată prin trei femei : .Penticostalii. Observaţi Wesley era modelul Sarei. proorocia lui Ezechel se împlineşte. apoi:2. era acelaşi în Duh.profet fals. prin patru mesageri.Luther în epoca Bisericii. Asta este şi acum.în trei etape în viaţa unui om:justificare . restituirea Cuvântului.sfinţirea. În predica . Viaţa adevărată apare abia în etapa a patra de dezvoltare. Doar un Bob mic de sămânţă pe care Luther a stat. Prin Martin Luther a strălucit lumina Justificării. Lumina a devenit tot mai tare iar binecuvântările tot mai mari. Cum v-a restitui ElPrin patru mesaje de viaţă. Mai întâi:1.. dar aceasta nu s-a maturizat încă. prin mişcarea penticostală botezul cu Duhul Sfânt. Aşa este aceasta cu epoca Penticostală în care trăim noi! Acolo trebuie să vină înainte un Cuvânt al lui Dumnezeu 89 . aceea era justificarea prin credinţă.Hasil (calul negru) şi Gazam(calul galben).203)Dar în Ioel cap 2 versetul 25 este arătat: Eu voi restitui (vă voi răsplăti )astfel anii pe care i-au mâncat lăcustele: Arbeh(calul alb).Dumnezeu lucrează deasemenea.Diavolul doar copiază lucrarea lui Dumnezeu în trei stagi:antichrist. Eu voi restitui – zice Domnul. Acum ea nu era Sămânţa.sfinţireşi se încarnează pe sine în poporul lui în a treia etapă.Aşa sînt şi aceste peceţi. Lumina serii vine pentru a restitui.Justificarea (îndreptăţirea). În patru etape de dezvoltare. epoca iubirii care a produs spicul.. are loc restituirea prin dreptate. Filadelfienii. mişcarea de la Rusali cu restituirea darurilor şi al Botezului cu Duhul Sfânt şi în al patrulea rând:4.Aceştia sunt aceaşi viermi.cu Botezul Duhului Sfînt. prin Wesley lumina Sfinţirii. de aducere înainte a Seminţei Mireasă. Acum în etapa a patra. Domnul vine la prooroci. pentru a întoarce inimile copiilor spre credinţa părinţilor.. Maria cu ultimul stagiu al Acesteia. El era tocmai modelul lui Agar-tulpina.(Pecetea a I a paragraph 204. al treilea:3. Că în epoca lui Wesley au existat mai mulţi misionari decât în oricare epocă epoca misionară din timpul lui John Wesley (parag.

şi am arătat întocmai exact! Ei vegheau asupra 90 . nu se poate coace. şi cealaltă era un om. însemnînd patru puteri. Înseamnă trei epoci denominaţionale purtătoare care de asemenea trebuie să moară şi să se usuce.. în a studia descoperirea în biserici. Timpul Cuvântului virgin neatins. Acum priviţi.care este în ea nedenominaţional. Noi am sosit. Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu. . Dar întreaga sămânţă trebuie să vină înainte. Sămânţa nu poate să ajungă bine. una din acele Făpturi. că una din ele era un leu. Amin. (paragraf 91)Luther a mers la coajă cu primul său cuvânt “Cel drept va trăi prin credinţă”. Noi aflăm. Dar Evanghelia scrisă de apostolul Ioan atinge înălţimile cele mai mari dintre toate. DESCOPERIREA FĂPTURII DE VULTUR DE SUB A PATRA PECETE. (paragraf 92)Şi eu zic că există o Biserică Aleasă undeva în această lume. Aceasta vlăguieşte fiecare fărâmă de viaţă din ele afară. erau adunate în jurul Faptelor Apostolilor. mai degrabă până când pleava. întocmai în felul în care tabernacolul(cortul) era în pustie. frunzele sunt toate uscate. Femeile întotdeauna simbolizează Bisericile. care se trage afară şi este pusă deoparte din lucrurile acelea. Acolo sunt trei femei simbolizate aici. întocmai cum face pleava să facă loc pentru sămânţă. tulpina. Wesley avea două cuvinte sfinţirea a doua lucrare hotărâtă a harului. sau timpul Miresei. în epocile bisericii. Acolo nu mai pot fi mai multe epoci ale Bisericii după aceasta.Acum. Cum am desenat-o noi aici. Noi suntem în zilele din urmă (102 paragraf). Vedeţi cum s-au denominat ei asupra unui cuvânt şi un alt cuvânt şi un alt cuvânt (92 paragraf) Dar acolo trebuie să fie ceva care nu poate fi denominat acesta este totalitatea vieţii care este acolo înăuntru trebuie să se producă pe sine din nou într-o Mireasă. Acum este timpul seminţei.Citate din diferite predici” 73.Bisericii. Noi suntem la sfârşit fraţi şi surori. Acolo erau trei femei. şi cealaltă era un vultur. Şi voi înţelegeţi aceasta. deoarece eu nu voi lua timp să intru în aceasta. că acele patru animale. şi cealaltă era un bou. Penticostalii au avut al treilea cuvânt “restaurarea darurilor”. noi aflăm. în afara tărâmurilor acelei denominaţiuni.Aceasta este epoca vulturului. Pleava este moartă.’’ 21. Pleava este uscată.

epoca timpurie." Dar. sau ultima putere să combată anticristul care era împotriva Învăţăturii lui Dumnezeu. "Vino şi vezi a patra taină din Cartea de Răscumpărare. a patra Făptură. "Există o a patra taină aici. dar aceasta era o taină. Epoca următoare era epoca boului. în această ultimă Făptură. am scris jos. 117. care este epoca întunecoasă. acel om nu avea nici un nume. Făptura vie ca un vultur. Cu alte cuvinte." pentru că Mielul o deschidea. Eu v-am arătat. ultima epocă era o epocă a vulturului.Şi el a zis. Mielul şi Cuvîntul. Şi. epoca profetică. Este vulturul! Şi în Biblie. Dar în epoca vulturului. Acum eu vreau să o citesc atent. sau al primei epoci. Luther şi Wesley aceasta nu a fost descoprit. Nici Făptura ca de om. el a scris ce el a văzut. ei nu au avut. acesta nu a fost descoprit ca ce a fost acesta. "Cînd Mielul a deschis Pecetea a Patra. el a scris jos ce a văzut el. studiaţi Scripturile. Pecetea a Patra. 120. evul mediu.Şi a patra Fiară." Să ne oprim acolo acum. Acum. "Vino. în simbol. reprezentînd reformatorii. a zis către Ioan. ascunsă în această Carte. vezi. să înfăptuiască Cuvîntul întocmai cum au făcut ei chivotul legămîntului în Locul Sfînt în pustie. sau la nici un timp cînd acest călăreţ a călărit vreodată. şi aşa mai depar te. Iar Dumnezeu aseamănă 91 . Cine a deschis-o? Mielul. iarăşi.Acum priviţi. nici unul din ceilalţi cai. asta este ceea ce el zicea. Sub descoperirea epocii leului." Şi Ioan a mers să vadă.în această epocă vin întotdeauna secretele! 186. locul și stă aici. astfel ca eu să fiu sigur.Acum. Acum observaţi. Ceea ce el este este moarte. vezi ce era a patra taină din planul de răscumpărare. sau nu. Vedeţi? El este descoperit acum. Vino. aceasta nu a fost descoperit. aceea a mers înainte să combată anticristul. Sînteţi voi gata? [Adunarea zice. Nici unul din celălalt călăreţ. ultima epocă. Dar acum el este numit Moarte. era un vultur. voi doar studiaţi epocile. şi el a văzut un cal galben. Acum. Era altcineva vrednic? Nimeni altul nu a putut să o facă.acestuia. unde acolo urmează să se ridice pronunţare profetică. Aceasta nu este menţionat. acum. Astfel."–Ed.] Ultima Făptură care a fost trimisă înainte. eu nu ştiu dacă tu înţelegi Aceasta. 105. 116. Mielul a deschis Pecetea a Patra. "Amin. de înţelepciune.Acum. 106. Ioan. pe anticrist. acelaşi călăreţ pe acest cal galben. care a fost ascunsă în această Carte. Înţelegeţi? A patra Făptură vie era un vultur. (să-l decoper e).Acum el are un nume numit Moarte.

El a trimis un vultur.Atunci el a ridicat o altă putere.Astfel cum în lume putea făptura–boul.Şi atunci la ultima putere. 196. dacă voi aţi lua acum Apocalipsa 10:1. El a trimis o putere să -l întîmpine. a părinţilor lor. 197. 190. El trimite un vultur la urmă. 7.vulturii cu profeţii Lui.Şi aici El trimite un vultur. epoca vulturului. 195. acela era originalul. Înţelegeţi? 187. doar o picătură mititică din ei au ascultat la mesajul boului. acolo va veni un vultur. (de ce?) un descoperitor al Adevărului care a căzut tot prin epoci. 193. sfîrşitul acesteia. ce urma să se întîmple? "Toate tainele lui Dumnezeu să fie descoperite. 191. el a lucrat printre oameni. 192. "Să restaureze pe copii înapoi din nou la Credinţa originală. vedeţi. sau făptura omul. în zilele în care a venit leul. Asta este exact cu Cuvîntul. şi armata lui Faraon era gata să se ducă. cam o sutime dintre ei au ascultat de leu. El aduce jos vulturul. De fiecare dată. 188." Epoca vulturului! Atunci. Cînd El a adus pe Israel. întocmai la fel cum era oricare altul." Vulturul! Amin! Acum. din nou. Acela este sfîrşitul. făpturi trimise. dacă acesta este ultimul timp. astfel El era iscusit. Eu m-am referit la aceasta. Acolo este unde anticristul a venit sus în luptă.În zilele în care a venit omul. Acum. El a trimis înainte un vultur. Acum.Leul. sau orice Făptură cum putea aceasta să fie vreodată descoperit pînă cînd a venit vulturul? Ei şi-au avut locul lor.Apoi el a ridicat o altă putere. Ultima epocă. 92 . 189. reţineţi. Vedeţi? Acesta Acum priviţi. Cuvîntul original. ei erau evlavioşi. în epoca ultimului mesager. aşa cum El a făcut în zilele lui Noe. El a trimis o altă putere să -l întîmpine. că acolo nu mai sînt Făpturi.Înainte ca Dumnezeu să se mişte la acţiune. El a scos un grup mic afară. voi observaţi.În zilele în care a venit boul. vedeţi. un descoperitor al Cuvîntului adevărat. Astfel cum o puteţi voi face altceva? Trimite un vultur. Acelea erau toate din ele. Amintiţi-vă.Acum.

. Dumnezeu întotdeauna aseamănă profeţii lui cu vulturii. 248. El nu este un reformator. Luther. salvaţi pentru Răpire.Noi aflăm că epoca Vulturului a fost promisă şi în Apc cap 10 vers 7 şi Maleahi cap 4vers 5." ? Este asta Scriptura? [Adunarea zice. cînd în sfîrşit vine vulturul. şi acei mari reformatori. un descoperitor al adevărului care a căzut prin epoci. să aducă aceaste taine înapoi.Şi de ce aceşti alţi bărbaţi.Observaţi. acest ultim Mesaj. 12). care prinde Cuvîntul. nu-i aşa. " Amin. nu un reformator. acesta trebuie să fie acest om să vină. Aceasta este o epocă a vulturului. Vedeţi ce vreau să spun acum? El nu poate fi un reformator. aceştia sînt toţi ceilalți călăreţi Şi atunci chiar Isus a prezis..Şi amintiţi-vă.. Astfel. acesta va trebui să fie un prof et. aceasta va fi o sutime dintr-un procent care vor asculta. "Dacă El nu şi-ar fi grăbit Venirea Lui. . Acesta trebuie să fie un profet.Dar în zilele din urmă. Şi chiar pe sine Dumnezeu s-a reprezentat ca vultur(Deutronom Cap 32 vers 11. 92. nu este un reformator.6. care au adus afară justificarea. frate şi soră? ["Amin. de ce nu au prins ei aceste 93 . acolo nu va fi nici o făptură. Wesley. să aducă tainele lui Dumnezeu. Arătaţi-mi unde a început vreodată un profet o epocă a bisericii. deoarece tainele erau cunoscute numai de profeţi.Dumnezeu ne-a trimis un profet la această epocă. sanctificarea. Reţineţi.(“Pecetea a Va” Paragraf 188). Pecetea a-1-a : 194. astfel el doar îi trimite drept înapoi şi îi căsătoreşte în aceasta..o epocă profetică. nu puteau înţelege acest Cuvînt. deloc."] Vedeţi unde sîntem noi? Aceasta nu este o epocă de reformare ci de transformare.198. El este un profet."] Vedeţi unde sîntem noi atunci. deoarece acesta trebuie să fie cineva care este înzestrat şi aşezat acolo. al ultimei epoci ale bisericii.Şi ce au făcut ei? Satan a văzut aceea. 199.Întocmai exact ca acei reformatori. 55.(“Pecetea a IV a” paragraf 148).de restaurare. El este un profet.Deci a patra făptură ridicată de Dumnezeu în epoca Laodicea este o făptură de vultur să combată taina fărădelegii din această epocă. epoca penticostală cu botezul Duhului Sfînt şi alte lucruri. deoarece acela era duhul omului trimis la ei.

şi aşa mai departe. acesta. (Doamne! Completul!) Şi cînd cele şapte tunete au emis glasurile lor.Dar aceasta este epoca vulturului care obţine Cuvîntul şi descoperirea. şi să plaseze Aceasta acolo înăuntru. Şi a jurat pe Cel ce trăieşte în veci şi veci. şi picioarele Lui ca stîlpi de foc: 197. Acesta nu era El. care era Cristos. atunci voi veţi vedea ce este aceasta.Acum. şi lucrurile care sînt acolo înăuntru." oricine ştie 94 .Acum. Lucrul este deschis şi El şi-a aşezat piciorul drept pe mare. mesagerul nu este să înceapă vreo reformare.Priviţi! Nu uitaţi aceasta acum. El trebuie să fie un profet. ca atunci cînd răcneşte un leu: şi cînd El a strigat. şi marea. Dar în zilele (zilele) glasului îngerului al şaptelea. 196. în această ultimă epocă. Dar. aşa cum mergem. şi faţa Lui era soarele. 211. ci este să ia toate acele taine pe care le -au lăsat acei reformatori.Dacă voi mergeţi aici în Apocalipsa. îmbrăcat cu un nor: un curcubeu pe capul Lui. şi pămîntul. Dar El vorbeşte aici despre glasul îngerului al şaptelea. şi lucrurile care sînt în ea. care este un Înger înseamnă un "mesager. Şi El avea în mîna Lui o cărticică deschisă: 198. eu Ioan eram gata să scriu (scriu ce?) ce au zis ele: şi am auzit un glas din cer (Dumnezeu) zicînd către mine. În regulă. Acest Înger a venit jos din Cer. El trebuie să prindă aceste capete pe care aceşti reformatori nu le-au văzut. Pecetluieşte acele lucruri pe care le-a emis cele şapte tunete. Îngerul Legămîntului. Lăsaţi-mă doar să citesc aceasta din nou. noi am văzut acelaşi lucru. Şi noi ştim căci Cristos este întotdeauna Mesagerul la Biserică. (Vedeţi?) Şi îngerul pe care eu l-am văzut stînd pe mare şi-a ridicat mîinile spre cer. Vedeţi? 249. Aceasta sună aşa de bine pentru mine! Îmi place să citesc aceasta:Am văzut un alt înger puternic care a venit jos din cer.Dar în zilele din urmă. care a creat cerurile. înger pămîntesc. că acolo nu va mai fi timp: 199. Nu le scrie. aici. şi lucrurile care sînt înăuntru acolo. şi stîngul Lui pe pămînt. Şi El a strigat un glas tare. El este numit Stîlpul de Foc.Acel ultim înger. El a venit din Cer. şapte tunete şi-au emis glasurile lor. Noi le rupem acum.Mesaje? De ce nu Le-au obţinut ei? Deoarece ei erau reformatori. şi vedeţi ce trebuie să facă acel mesager la sfîrşitul acestei epoci. Peceţile au fost rupte. şi le adună împreună şi le rezolvă la oameni. 200. şi nu le scrie.

6). TIMPII PROFETICI AI LUI DUMNEZEU. pe la ceasul al şaselea. Vedeţi? Aceasta-i corect. 205. pe care reformatorii nu le-au înţeles pe deplin! Vedeţi? Acum priviţi la Maleahi 4. taina (Şapte Peceţi. Aceste patru chemări a lucrătorilor în vie a fost: pe la ceasul al treilea. Evrei 4 a zis. El este un profet. Vedeţi? Va fi aşa simplă.. descoperă secretele.Dar Apocalipsa 10 a zis că Mesajul lui era să descopere.În timpul de seară nu sa mai făcut nici o 95 . Aceea este slujba acelui înger. . dar. el este să vină înainte cu Cuvîntul lui Dumnezeu şi să descopere afară lucrul.pe la ceasul al nouălea şi ultima chemare a făcut-o stăpînul viei la ceasul al unsprezecelea. voi doar notaţi aceasta jos. încît oamenii vor cădea pe deasupra acesteia." Credinţa originală a Bibliei este să fie restaurată de către îngerul al şaptelea. "Cuvîntul lui Dumnezeu este mai ascuţit decît o sabie cu două tăişuri. cum iubesc eu aceasta! Toate tainele Peceţilor. au văzut nevoia din ziua aceea. nu reformare. Dar. 204. Păi.(versetul 3. doar un minut. El este un descoperitor. Unde bisericile au Aceasta cu totul legat şi fiecare lucru. cînd el va începe să sune. Vedeţi? Fiecare care vrea să o vadă o va vedea. 22.Alţii. şi mesagerul la epoca bisericii.Deoarece. el este să "restaureze Credinţa copiilor înapoi la părinţi. "restaurează Credinţa originală a părinţilor. prin a fi oameni mari ai lui Dumnezeu.iar plata sa făcut în timpul de seară. şi un descoperitor al secretelor inimii. aşa cum a declarat El slujitorilor lui profeţi i. În zilele glasului îngerului al şaptelea.Scriere personală” Dacă vom citi pilda lucrătorilor viei din Matei cap 20 vom vedea că în acea pildă acel proprietar a făcut chemarea lucrătorilor să lucreze în via sa în patru timpuri.asta. 206. toate tainele) lui Dumnezeu va fi sfîrşită. aceasta va fi perfect adeverită. Acum.. totuşi. Descoperă secrete! Acesta este Cuvîntul în om.." Vedeţi? Acest om nu es te un reformator. oh. şi au adus înainte reformarea. reformatori.Dar dacă ve-ţi citi pilda aceasta cu atenţie ve-ţi vedea că plata vierilor s-a început cu lucrători chemaţi la ceasul al 11 lea. 201. pătrunzînd chiar să despartă osul.5. descoperitor al (ce?) tainelor lui Dumnezeu. şi. Aceasta va fi doar perfect cunoscută.Întreaga taină este desfăşurată. că.

.sau la cîntarea cocoşilor. şi să primească acelaşi lucru pe care ei l -au primit la început. 23. ultimul ceas. Dar în Marcu cap 13 versetul 35 Domnul Isus mai arată de încă trei timpi profetici începînd cu acest timp de seară :.la miezul nopţii.. Luther. ei au primit un timp. dimineaţa devreme.pentru că nu ştiţi cînd va veni stăpînul casei:sau seara. Apoi la mijlocul zilei. Şi apoi acolo este ca să fie un Mesaj al timpului de seară. El a spus că acolo erau unii oameni care au mers în recoltă. altcineva a venit înăuntru şi a mers la lucru.sau la miezul nopţii. au venit înăuntru. şi Wesley.la cîntatul cocoşilor şi dis de dimineaţă în aceşti timpi profetici se include chemarea Bisericii începînd încă din antichitate. Ei au fost angajaţi.la ceasul al șaselea.Aceştia sunt timpi fixaţi pe cadranul profetic a lui Dumnezeu cînd dealungul celor şapte epoci ale Bisericii sa înplinit un eveniment profetic.sau dimineaţa. acela este ultimul ceas din ziuă. cum mesagerii din primul ceas cu Cuvîntul. Şi cînd ei au făcut-o.pînă în zilele noastre.la ceasul al unsprezecelea. Astfel aceşti opt timpi ai lui Dumnezeu din aceste două texte cumulaţi împreună ocupă în spaţiul profetic a lui Dumnezeu un spaţiu de o zi obișnuită de 24 de ore. Şi apoi la timpul amiezei. Isus a învăţat aceasta. cu Adevărul. un ban pentru ziua aceea.chemare ci doar sa început plata începînd cu lucrători chemaţi la ceasul al-11-lea. 39. la ceasul de seară. CE S-A ÎNTÎMPLAT ÎN TIMPUL PROFETIC PE CADRANUL LUI DUMNEZEU ÎN CEASUL AL TREILEA ŞI CEASUL AL ŞASELEA DIS DE DIMINEAŢĂ? . să aducă iarăşi înapoi acelaşi lucru. acel cineva a venit înăuntru şi a primit acelaşi fel de plată pe care ei l-au primit la ceasul întîi din ziuă.Vegheaţi dar.Acum. Astfel în capitolele următoare vreau să menţionez că în fiecare din aceste opt timpurii:dis de dimineaţă care este ceasul al treilea. Şi apoi la ceasul al unsprezecelea. cu Evanghelia.Aceasta este aşa de perfect. Apoi a existat o epocă întunecoasă care i-a blocat. şi ceilalţi. Mesajul timpului de seară este să reaşeze iarăşi înapoi.la ceasul al nouălea.Putem să vedem că lucrători din ceasul al -11-lea sunt în directă legătură cu un eveniment din timpul de seară.. 96 . ei au venit înăuntru la Ziua Cincizecimii.Citate din diferite predici” .

aceleaşi semne şi minuni. Totul se desfăşoară chiar jos aici până la sfârşit.Citate din diferite predici” Acum trebuie să iau o altă Scriptură aici să vă arăt. când fiecare făptură a auzit Evanghelia. Acel război mondial s-a oprit în luna a unsprezecea din an.. Marea însărcinare era. şi un altul la alt ceas. Aceasta este însărcinarea. 276. Mama a lucrat acolo.Acum. Apoi. noi suntem la sfârşitul epocii. în această dimineaţă a Bisericii. Isus a vorb it despre oameni că:"Unii intră la un ceas. deoarece eu trebuie să sar aici şi să mă grăbesc. care este ultima chemare a Neamurilor. în ziua a unsprezecea din lună. a unsprezecea oră din zi. ca fiecare făptură să audă Evanghelia. să “Mergeţi în toată lumea şi predicaţi Evanghelia la orice făptură. Aşadar. CE S-A ÎNTÎMPLAT ÎN TIMPUL PROFETIC PE CADRANUL LUI DUMNEZEU ÎN CEASUL AL-11-LEA? Noi cei din generația aceasta suntem lucrători chemați în ceasul al 11 -lea. pentru ca oameni din ceasul al unsprezecelea să poată intra. Despre acest timp profetic de chemare a lucrătorilor din ceasul al 11-lea vrem să vedem din diferite predici că noi cei din epoca aceasta deja l-am traversat: . 97 .Pecetea lui Dumnezeu. voi vedeţi. Acum. toate scurgându-se în jos până la sfârşit." Este corect? Ceasul al unsprezecelea! . şi cel de la ora unsprezece primeşte un ban ca şi cel de la început. Au fost "Oameni veniţi înăuntru și la ceasul al unsprezecelea.46. Oamenii de la ceasul al unsprezecelea. atunci Isus se va reântoarce din nou.. şi următorul primeşte un ban. Fiecare creatură trebuie să audă Evanghelia.Acum urmăriţi până în a unsprezecea oră cînd oamenii pot intra. să readucă Puterea şi învierea Domnului Isus Cristos. ora unsprezece. priviţi. 24." Acum voi care sînteţi spirituali citiţi printre rînduri." Şi primul care vine înăuntru primeşte un ban. bunica a lucrat acolo în urmă. tata şi ceilalţi au lucrat acolo. marea însărcinare după ce El a înviat din moarte. (ce?) să primească acelaşi botez al Duhului Sfânt ce l-au avut aici în urmă la început. Aceasta este epoca noastră. al unsprezecelea minut din oră. şi au fost oameni și de la ceasul al unsprezecelea..

Şi cînd ei au făcut-o. acela este ultimul ceas din ziuă. Şi apoi acolo este ca să fie un Mesaj al timpului de seară. Ei au fost angajaţi. Mesajul timpului de seară este să reaşeze iarăşi înapoi. şi următorul s-a dus. au venit înăuntru. El a spus că acolo erau unii oameni care au mers în recoltă. 25. un ban pentru ziua aceea.. ei au venit înăuntru la Ziua Cincizecimii. unul a primit un cent. a unsprezecea zi din lună. acel cineva a venit înăuntru şi a primit acelaşi fel de plată pe care ei l-au primit la ceasul întîi din ziuă. şi Wesley. războiul s-a oprit în 11 Noiembrie la ora unsprezece din zi: unsprezecea lună din an. Şi apoi la ceasul al unsprezecelea. ultimul ceas.Scriere personală” Deasemenea noi lucrători care am fost chemaţi în ceasul al-11-lea vom vedea că am traversat şi timpul de seară în cadranul profetic al lui Dumnezeu aşa cum a profeţit profetul Zaharia în cap 14: vers17: . ei au primit un timp.Aceasta este aşa de perfect. 39. altcineva a venit înăuntru şi a mers la lucru. Era aceea corect? 38. nu va fi nici zi nici noapte. Mesajul îngerului al şaptelea este să deschidă taina Peceţilor. Isus a învăţat aceasta.. chemînd pe lucrătorii Neamurilor din ceasul al unsprezecelea să primească aceeaşi plată pe care au primit-o lucrătorii din ceasul întîi. ‘’ .Va fi o 98 . al unsprezecelea ceas din zi. Va fi o zi deosebită cunoscută de Domnul.În ziua aceea nu va mai fi lumină. stelele strălucitoare se vor ascunde. dar spre seară (Apus) se va arăta lumina.92. Vedeţi? Acum. Şi apoi la timpul amiezei. şi ceilalţi. CE S-A ÎNTÎMPLAT ÎN TIMPUL PROFETIC PE CADRANUL LUI DUMNEZEU LA CEASUL DE SEARĂ? Zaharia Cap 14 versetul 7: . cu Adevărul. cu Evanghelia.Acum.. Apoi acolo au fost oameni în unsprezece ceasuri. şi să primească acelaşi lucru pe care ei l -au primit la început. dimineaţa devreme..Acum. Voi vă amintiţi ce a spus Isus despre aceea? Unul s-a dus în vie şi a lucrat într -un timp. Apoi la mijlocul zilei.. să aducă iarăşi înapoi acelaşi lucru. cum mesagerii din primul ceas cu Cuvîntul. voi observaţi. Apoi a existat o epocă întunecoasă care i-a blocat. Luther.

…căci Eu voi proslăvi locul unde se odihnesc picioarele mele. 26. cu Adevărul. acela este ultimul ceas din ziuă. dimineaţa devreme. nici noapte. Mesajul timpului de seară este să reaşeze iarăşi înapoi. altcineva a venit înăuntru şi a mers la lucru. şi să primească acelaşi lucru pe care ei l -au primit la început.Aceasta este aşa de perfect. 38.…’’ 99 . ei au primit un timp.Apoi am văzut un alt înger puternic.’’ Apocalipsa cap 10 vers 1. El a spus că acolo erau unii oameni care au mers în recoltă. şi picioarele lui erau ca nişte stîlpi de foc. Apoi a existat o epocă întunecoasă care i-a blocat. ultimul ceas.nu va fi nici zi. Vedeţi? Acum. Deasupra capului lui era curcubeul.. Astfel Domnul Isus stăpînul viei a început plata începînd cu noi cei care am fost chemaţi în ceasul al-11lea prin acest mesaj din zilele noastre. 39. Şi cînd ei au făcut-o. acel cineva a venit înăuntru şi a primit acelaşi fel de plată pe care ei l-au primit la ceasul întîi din ziuă. au venit înăuntru. ei au venit înăuntru la Ziua Cincizecimii. care se pogora din cer. În mînă ţinea o cărticică deschisă. cu Evanghelia. chemînd pe lucrătorii Neamurilor din ceasul al unsprezecelea să primească aceeaşi plată pe care au primit-o lucrătorii din ceasul întîi. Şi apoi la ceasul al unsprezecelea. să aducă iarăşi înapoi acelaşi lucru. cum mesagerii din primul ceas cu Cuvîntul. dar spre seară se va arăta lumina. şi piciorul stîng pe pămînt.2: . Ei au fost angajaţi.’’ Lumina revelaţiei complete a Cuvîntului lui Dumnezeu a venit în timpul profetic de seară. Mesajul îngerului al şaptelea este să deschidă taina Peceţilor.Acum.zi deosebită cunoscută de Domnul. A pus piciorul drept pe mare. faţa lui era ca soarele. Luther. Apoi la mijlocul zilei... Isaia cap 60 vers 13: . Şi apoi acolo este ca să fie un Mesaj al timpului de seară.. Şi apoi la timpul amiezei. Isus a învăţat aceasta. un ban pentru ziua aceea. învăluit într'un nor. şi ceilalţi. Dumnezeu ne-a făcut total plățile restituirii Cuvîntului în timpul profetic de seară. LA CEASUL DE SEARĂ STÎLPUL DE FOC A APĂRUT (LUMINA A VENIT). şi Wesley.

A fost o zi întunecată a denominaţiilor şi altele. dar chiar aici. la început. când Luminile serii strălucesc.28:. ce a zis Sankey. veţi merge în Răsărit din nou. Amin. dar Lumina serii va străluci peste Neamuri. "Ne uităm în urmă să vedem ce a zis Moody. Pe ce? Unde strălucesc Luminile serii? Pe Vest. împreună. Căci unde va fi stârvul. Dacă veţi merge mai departe. Noi am coborât prin toate epocile acestea pe aici.Conferinţă cu Dumnezeu’’ este arătat: 213. În predica . acolo se vor aduna vulturii.Acum ce este aceea? Ziua noastră se încheie. în timp ce Lumina a strălucit tot la fel cum a făcut acolo. Căci precum fulgerul iese de la răsărit şi se arată până la apus. când suntem în ultimul timp.. unde nu este nici Lumină nici întuneric. peste Biserica din Ierusalim.. Şi Luminile serii strălucesc. la timpul serii.’’ . în epoca timpurie a Bisericii. Aici este Acela astăzi! Este la Coasta de Vest.." 102. ceţoasă. dar în timpul serii va fi Lumină.7: Va fi o zi noroasă. la estici (Evreii sunt un popor răsăritean)." Acolo a fost Fiul. la sfârşit. Pentru prima dată Duhul Sfânt S -a revărsat peste oamenii din răsărit. ci o zi noroasă. Aici suntem noi acum. oamenii din răsărit. aşa va fi şi venirea Fiului Omului..Pecetea lui Dumnezeu” 85. dând Luminile de seară! Nu înapoi la neprihănirea lui Luther sau la sfinţirea lui Wesley. şi în veci. nici noapte nici zi. ci suntem în ultima zi.Dar predicatorii. iar Biblia spune că atunci.." Apoi Lumina ce a strălucit odată în ţara de răsărit la Evrei. aceeaşi Lumină. Evreii încep să se adune din nou.Scriere personală” O asemănare a circuitului predicări Evangeliei este aratat de Domnul Isus în Matei cap 24 vers 27. acelaşi botez al Duhului Sfânt. aleluia. Luminile serii strălucesc. Aceea străluceşte peste Neamuri. Aceea a strălucit pe est. Evanghelia a venit din est Israel și a mers spre vest SUA în ultima trezire supranaturală pe care am avut-o pe coasta de vest a Statelor Unite ale Americii. Noi urmăm Fiul (Soarele ). Vă amintiţi ce a zis profetul? Zaharia cap 14 vers 6. în zilele din urmă pe aici. s-au făcut semne mari şi minuni.Noi mergem spre apusul soarelui. în emisfera vestică. aşa cum a zis Dumnezeu. Civilizaţia a călătorit în acea direcţie. După apostoli a venit Biserica 100 . astăzi. "Isus Cristos acelaşi ieri.. acelaşi Duh Sfânt. Astfel. la Evrei. Noi suntem la Coasta de Vest..

101 . jos în Palestina. ea vine înapoi în Est din nou. iar 1500 de ani mai târziu. Din Asia. dar adevărata Lumină a Duhului Sfânt nu a strălucit niciodată de-a lungul acestor epoci. Dumnezeu. ea a sărit la Coasta de Vest. Biblia a spus dinainte acest lucru şi. Lumina trebuie să strălucească din nou în timpul serii. ea a sărit peste ocean în Germania. iar Isus se descoperă. Priviţi. cu aceleaşi semne şi minuni. feciorii şi fetele voastre vor proroci. aşa cum ei nu au putut să creadă pentru că a zis Isaia. tot aşa nu a fost Lumină pentru că aşa a spus prorocul. a sărit peste mare.17. Priviţi aici. cât să ştii că trebuie să crezi în învierea Domnului Isus. Aceasta este Lumina de seară şi ar trebui să fim fericiţi pentru că trăim în acest timp. De atunci înainte a fost o zi în care lumina a pălit. prin Wesley. epoca începătoare a bisericii.Sărbătoarea Trîmbițelor. Norii sunt alungaţi. voi turna din Duhul Meu peste orice făptură. aşa cum le-a dovedit şi lor la început. a început în est. iar civilizaţia a călătorit tot spre vest. dacă mergeţi mai departe. căci Biblia spune: "În zilele din urmă. a mai rămas doar atâta lumină cât oamenii să poată vedea că Isus a fost Fiul lui Dumnezeu şi că ei trebuie să se pocăiască. soarele răsare în est ceea ce simbolizează binecuvântarea de la început. 168. în Germania. ne dovedeşte că e viu. Şi ea a sărit de la Luther. Acesta este timpul serii. astfel încât acum ne aflăm pe coasta de vest. Şi de la Wesley.. Şi aceasta. acelaşi Soare care a strălucit peste poporul de la rusalii. . străluceşte peste Biserică. Totuşi Biblia spune că "spre seară va fi lumină. în Statele Unite. Biserica Luterană. ea a mers de acolo. peste Canalul Englez. în Anglia. dar în ce priveşte semnele şi minunile. Da. În aceste zile din urmă.Catolică." Din punct de vedere geografic.Tot la fel a călătorit epoca bisericii în acelaşi fel. Seara. prin F-i-u-l lui Dumnezeu. soarele apune. Desigur. iar civilizaţiile se întâlnesc. adevărata strălucire a razelor Soarelui. acestea nu au mai fost de la Cincizecime. vine în adunările noastre şi Se face cunoscut. să-L primeşti ca Mântuitor personal. să-ţi treci numele în registrul bisericii şi să fii un om bun.. de la rusalii. aceea era Luther. A fost doar atâta Lumină cât să ştii ce e bine şi ce e rău. şi apune în vest. Ea are trei trageri. zice Dumnezeu. Pavel. tinerii voştri vor avea vedenii şi bătrânii voştri vor visa visuri!" – Fapte 2.

Oricine ştie asta. se scufundă atâţia ţoli pe oră. Aceea a strălucit pe est.. din Germania. "Isus Cristos acelaşi ieri. De ce nu au lovit aceste treziri ţările vechi? Aceasta aici este Coasta de Vest. şi în veci. 239. ca şi fluxul valului venind înăuntru. Evanghelia a călătorit cu ea…. peste Pacific dincolo în. Şi Luminile serii strălucesc.Şi acum ea este la Coasta de Vest. aşa cum au făcut acolo în urmă. Da. în Germania. Evanghelia a călătorit cu ea. la sfârşit.în locuri. în Germania. la Evrei. Vârtejul de vânt este la Coasta de Vest. de la Canalul Englez.. observaţi.Acum ce este aceea? Ziua noastră se încheie. dar Lumina serii va străluci peste Neamuri. ca să vadă ce a avut loc în ea în aceste zile din urmă. Cea mai veche civilizaţie pe care o avem este China.Această naţiune ar trebui să ardă cu slava lui Dumnezeu. aşa cum a zis Dumnezeu. Acum bariera pacatului a tunat jos sub pamânt.Priviţi. Luminile serii strălucesc. Mediteranian în Germania. împreună. De la Mediteranieni. A traversat canalul de trei ori. Noi suntem la Coasta de Vest. 213. în Anglia. Ea a traversat naţiunea pe care ea a civilizat-o şi a mers dincolo.237. prin Mediteraniană. sau Atlanticul.Şi. 181. Civilizaţia a călătorit în acea direcţie. A fost o zi întunecată a denominaţiilor şi altele. veţi merge în Răsărit din nou. noi am ajuns aici. astăzi. Şapte Peceţi au fost deschise. 239. Acum toate lepădăturile sunt pe Coasta de Vest. oamenii din răsărit.. Pe ce? Unde strălucesc Luminile serii? În Vest. din Germania la Anglia. 238. Aproape în orice moment vom auzi chemarea. Şi Evanghelia a călătorit cu soarele. ca Los Angeles şi Hollywood. pe poporul Răsăritean. în nici un fel nu se poate opri aceasta. din Germania." 102 . Ea a traversat naţiunea pe care ea a civilizat-o şi a mers dincolo. 192.Unde a căzut Duhul Sfânt? Pe ţara Răsăriteană. Aici suntem noi acum. şi ea se scufundă. şi a mers înainte. Civilizaţia călătoreşte. nu pierdeţi aceasta. Ea de unde a venit? De acolo din Răsărit. unde fiecare lucru este cules... dincolo în Statele Unite. la început. din Răsărit.. în această ultimă epocă ..Şi acum ea este la Coasta de Vest. şi a mers înainte. Acum. Civilizaţia călătoreşte. Astfel... cea mai departe în vest unde poţi merge. peste Canalul Englez. Dacă veţi merge mai departe. civilizaţia a mers cu soarele. emisfera vestică. Evreii încep să se adune din nou.

. Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea. ‘’ Aceasta este o împlinire profetică conform cu Apocalipsa cap 10 vers 2 că Domnul și-a așezat piciorul său al stîlpului de foc în ţinutul de pămînt.(Statele Unite Ale Americii). Va fi o zi deosebită cunoscută de Domnul..Scriere personală” Citind aceste lucruri vedem că predicarea Evangheliei își încheie circuitul ei la neamuri prin ultima trezire pe care am avut-o pe coasta de vest a Statelor Unite ale Americii. Poate ne vom întreba:Ce sa întîmplat cînd Dumnezeu şi-a aşezat stîlpul său 103 . El şi-a aşezat piciorul drept pe mare (Israel)şi piciorul stâng pe pământ(S. Şi deasemenea cînd vorbim de ţinutul de pămînt în limbaj simbolic al scripturi înseamnă că Dumnezeu a vizitat un stat de sine stătător care este America. Această ultimă trezire din timpul profetic de seară noi am primit -o pe coasta de vest a Americii. Deacea stîlpul de foc a fost vizibil în naţiunea Americii și a fost fotografiat cu permisiunea lui Dumnezeu și î n ziua de astăzi avem ca dovadă fotografia stîlpului de foc care a coborît deasupra fratelui William Branham în timp ce predica în Houston Texas..Această fotografie se află în marea sală de artă din Washinton DC. stelele strălucitoare se vor ascunde.limbi.gloat e.(Matei cap 24 vers 14) Noi ştim că Biblia este o carte răsăriteană şi lumina ei se revărsa peste Biserica timpurie la Iudei.De fapt aceste este semnul sfîrşitului pe care Domnul Isus ni la dat că atunci cînd Evanghelia îşi va încheia circuitul ei prin predicare în fiecare naţiune atunci va veni sfîrșitul:. ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor.În ziua aceea nu va mai fi lumină.. Soarele a răsărit din Est (Palestina) şi acum soarele a apus în Vest (America). În limbajul simbolic al scripturii ţinutul de mare reprezintă:noroade.este menţionată de profetul Zaharia în cap 14 versetul 7: ..U.După cum în Apocalipsa cap 13 versetul 11 ne este relata t despre o a doua fiară care s-a ridicat din pămînt care avea două coarne ca ale unui miel.(Apc cap 17 vers 15) Noi ştim că Domnul a ales pe Israel un popor dintre toate naţiunile ca să fie a lui vizitîndu -l într-o revărsare a Duhului Sfînt la cinzecime. dar spre seară (Apus) se va arăta lumina. America este poporul apusean. Îngerul legământului care este Domnul Isus Hristos și care avea piciorele ca nişte stîlpi de foc.Această fiară care avea două coarne ca a le unui miel este naţiunea Americii care s-a născut ca un stat tînăr dintr-o naţiune de sine stătătoare care erau indienii Americani.Atunci va veni sfîrşitul. Soarele Evangheliei a răsărit în Est şi acesta era începutul vremii de har.promisiune pe care repet.. nu va fi nici zi nici noapte.A).

Cum este scris în Isaia cap 60 vers 13: . Cartea răscumpărării o ţinea în mîna dreaptă şi era deschisă cu cele şapte peceţi şi când s-a întâmplat aceasta El a pus un picior într -un loc şi alt picior în alt loc. Dar aceşti stâlpi de foc este unul şi acelaşi.’’ Astfel putem vedea că numai la timpul de seară a fost posibil ca stîlpul de foc să apară.picioare pe care el şi le-a aşezat unul pe mare şi un alt picior pe pămînt. Aceasta înseamnă circuitul Evangheliei pe întreg pămîntul în timp de două mi de ani traversînd naţiunile(mările)din Est (Israel)pînă în vest(SUA). Deasemenea este arătat că acel Înger al legământului deasupra lui avea curcubeul.Vom vedea din scriptură că în acel loc unde a apărut prezenţa stâlpului său de foc. Noi am citi mai înainte că picioarele Îngerului din Apocalipsa cap 10 vers 1 arătau ca nişte stîlpi de foc. Şi numai când cărticica acea a fost deschisă de cele şapte peceţi acest înger a făcut acest lucru: A pus un stâlp de foc într-un ţinut pe mare aceasta însemna că Dumnezeu a vizitat prin limbi de foc în ziua rusalilor naţiunea evreilor pentru că ei au fost poporul lui Dumnezeu ales dintre naţiuni şi aceasta simbolizează ţinutul de mare şi apoi Îngerul Legămîntului a pus un alt stâlp de foc a fost în alt ţinut de pământ care este ţinutul Americi. iar acelaşi stâlp de Foc era pus în alt ţinut şi la fel într-un timp stabilit.. în acel loc a fost o însărcinare pentru o slujbă ca și în cazul lui Moise cu rugul aprins. Numai că unul era pus într -un loc şi întrun timp bine stabilit de Dumnezeu.de foc într-un loc? Aceasta înseamnă că Dumnezeu a trimis o ultimă trezire în naţiunea Americii pentru Mireasa din întrega lume. Oameni de ştinţă nu au putut să dea vre-o explicaţie ştiinţifică cum anume sa format acest nor la o altitudinie aşa de înaltă unde nu este nici o posibilitate să se formeze cîndva vre-un nor. Întâi păşeşte cu piciorul drept după aceea piciorul următor îl urmează. pentru că fiara din Apocalipsa a ieşit din pămînt aceasta înseamnă că naţiunea Americi este o naţiune de sine stătătoare. La fel este stâlpul de foc ca un picior 104 .Eu voi proslăvi locul unde se odihnesc picioarele mele. Un stâlp de foc într-un loc şi alt stâlp de foc în alt loc. Niciodată un om nu poate călca deodată cu amândouă picioarele.iar în alte cazuri a fost o proslăvire a lui Dumnezeu în locul acela. după aceea faţa lui arăta ca Soarele şi apoi el a aşezat piciorul lui drept pe mare şi piciorul stîng pe pămînt care arătau ca nişte stîlpii de foc. Şi apoi a strigat cu glas tare cum răcneşte un Leu şi şapte tunete au adus glasurile lor.Haideţi să mai repetăm încă odată aceste lucruri simbolice pe care numai un om duhovnicesc le poate înţelege. Deasemenea este arătat că acel Înger al legământului care erea însăşi Domnul Isus era învăluit într-un nor şi să nu uităm că avem ca dovadă fotografia cu norul supranatural.

zboară peste Ierusalim pentru prima dată în două mii cinci sute de ani.10 vers 2 că:Evanghelia a traversat mările. la Green's Mill. 221. priviţi unde sînt Evreii. "Cînd veţi vedea smochinul înfrunzind.Dar vreau să menționez că în prima epocă și ultima epocă în care trăim Dumnezeu a făcut ceva special. Voi ziceţi că vara este aproape. 220. (Cod vol 1 pagina 34 paragraf221)’’ 105 ." Noi sîntem chiar la timpul sfîrşitului. în care îngerul Domnului m-a întîlnit.Şi. în 1946. una dintre cele mai mari …Dacă vreţi să ştiţi ce timp din an este.' Cînd vedeţi aceasta. steaua cu şase colţuri. Dar ţineţi minte că între primul stâlp de foc şi ultimul stâlp de foc este o legătură cum este între piciorul drept şi piciorul stâng.A). Un lucru interesant pe care vreau să -l menţionez la acest capitol este faptul că în noaptea în care Îngerul Domnului la întîlnit pe fratele William Branham în acea noapte în naţiunea Israel se întîmpla un eveniment profetic. ştiţi că timpul este la uşi. cel mai vechi steag din toată lumea. Un stâlp de foc a fost pus într -un loc şi la un interval de timp este urmat de acelaşi stâlp de foc dar în altă naţiune. Indiana. chiar în acea zi." Acolo este el! Acolo a zis El.din Est(Israel) în vest(S. Aceasta este descoperirea textului din Aocalipsa cap. chiar în aceeaşi zi a fost semnat tratatul de pace pentru Evrei şi ei au fost o naţiune stabilită pentru prima dată după două mii cinci sute de ani. Cum este o legătură între Est şi Vest. Poate vă întrebați: Cît a durat această traversare?Eu cred personal că acesta cuprinde spațiu de timp de cînd Duhul Sfînt sa făcut vizibil la cinzecime în formă de limbi de foc pînă în anul în care fratele Branham a fost fotografiat cu acea lumină deosebită care sa așezat deasupra capului său. Dacă vreţi să ştiţi în ce zi trăiţi.al legământului. Dacă în est și vest sa întîmplat această lucrare atunci între aceste două puncte cardinale Est şi vest ce sa întîmplat în decursul istoriei? În acest spațiu eu cred sunt cuprinși ceilalți mesageri din Epocile Bisericii. de la deportarea în Babilon. în seara aceasta. Dacă vreţi să ştiţi ce timp din noapte este priviţi la ceas. Acela este ceasul lui Dumnezeu. în şaptesprezece Mai. "Învăţaţi o pildă.Şi priviţi! Chiar în noaptea aceea.U. Daţi-mi voie să vă spun ceva. Aleluia! 222. Şi această aşezare a stâlpilor de foc am spus că fost posibilă numai când cărticica a fost deschisă. Isus a zis. priviţi la calendar.

F-i-u-l ca s-o-a-r-e-l-e. iar acum aici vine ploaia târzie peste ea. Şi acum dacă mergem mai departe decât suntem acum. vindecarea Divină plus Îngerul lui Dumnezeu descoperind secretele inimilor şi aducând orice lucru la îndeplinire.Scriere personală” În scriptură vedem trei cazuri când Domnul a făcut o legătură profetică în acelaş timp şi în puncte cardinale diferite.... Oh. . Ploaia timpurie trece întâi. Pe aceea a zis Isus că va fi zidită Biserica.27. Aici este astăzi.Discernămîntul Duhului’’ ce anume sa mai întîmplat cînd estul sa întîlnit cu vestul. Ambele ploi cad împreună.. prima ploaie pe care am avut -o. CIRCUITUL EVANGHELIEI TIMP DE DOUĂ MII DE ANI DIN EST ÎN VEST. chiar înapoi din nou. Ambele ploi cad împreună. estul se întâlneşte împreună cu vestul. Dar vreau ca să citim din predica. astăzi.Şi acelaşi lucru care s-a întâmplat. Voi plecaţi din coasta de Vest și mergeţi chiar în China. Noi suntem la sfârşit. CÎND ESTUL SE ÎNTÎLNEŞTE CU VESTUL. 106 . se pare că adevăraţii copii născuţi ai lui Dumnezeu o vor vedea. . Civilizaţia s-a mişcat chiar spre vest. împreună. ploaia timpurie vine peste ploaia târzie. Japonia. Harul lui era îndelung răbdător. Ia te uită. din cele Şapte Epoci ale Bisericilor şi aşa mai departe. noi venim la est din nou. 173. Acelaşi lucru s-a întâlnit în vest care s-a întâlnit în est. Astfel estul şi vestul s-au întâlnit.S-o-a-r-e-l-e a călătorit ca F-i-u-l. Şapte mii de mile traversal.’’ . Duhul descopere descoperirea. aceea este totul din aceea.’’ 172. Biserica a venit la acelaşi lucru. îndelung răbdător. voi mergeţi chiar drept înapoi la est din nou. suprapunând.Scriere personală” Am văzut că atunci cînd în est se înfinţa statul Israel în vest a venit însărcinarea printr-un înger pentru slujba viitoare a fratelui William Branham. vindecarea Divină plus Îngerul lui Dumnezeu descoperind secretele inimilor şi aducând orice lucru la îndeplinire. Ploaia timpurie vine peste ploaia târzie. Aduce un nor din zilele trecute şi un nor din această zi. Nu a mai rămas nimic. estul se întâlneşte împreună cu vestul. deasemenea s-a întâmplat și acolo în urmă.

(Fapt 10/3-5-15-16-19-20) 3.A doua legătură era făcută de Dumnezeu între două naţiuni diferite: Neamuri şi Evrei. Evanghelia traversând de la Iudei la neamuri. ’’ În predica numită “Capodopera” este arătat despre primul mesaj din prima epocă şi cum el a trecut în ultima epocă: . spicul. Astfel putem zice că de la Est la Vest s-a încheiat circuitul evangheliei pentru neamuri. Civilizaţia a mers odată cu soarele la fel şi Evanghelia. pleava sunt moarte şi uscate acum. Primul care vine ultimul şi ultimul este primul. la fel şi a treia legătură este desăvârşită prin trecerea Cuvântului de la prima epocă Efes la ultima epocă Laodicea. Da Domnule (172). Sămânţa care a mers înăuntru a venit printr -un proces şi a devenit din nou sămânţă (171). Observaţi că este acelaşi soare care răsare în Est şi apune în Vest. Şi invers Anania şi Pavel (Fapt 9/3-10-11-12) 2. a ajuns apoi în Germania. Prima slujbă şi 107 .Aceasta este înţelegerea corectă din Apocalipsa cap 10 vers 2 că: Evanghelia a traversat mările (naţiunile) de la est la vest.Noi suntem la timpul sfârşitului fraţilor (169). Şi invers între Petru şi Corneliu. vedeţi asta este adevărat (170). din Anglia în Statele Unite iar acum a ajuns până la Coasta de Vest la Pacific. Amin. (din predica “Capodopera” paragraf 171).Prima legătură făcută de Dumnezeu a fost între Pavel şi proorocul Anania.. Primul şi ultimul. Tulpina.Evanghelia a traversat mările prin Apostolul Pavel Evanghelia a venit la Marea Mediterană. Primele două legături au fost desăvârşite. Şi ultima traversare va fi de la neamuri la Iudei.Estul şi vestul sau întîlnit din nou conform Apocalipsa cap 10. în Anglia. El a zis: Eu sunt Alfa şi Omega.. Să citim din Predica “Hristos identificat în toate epocile”: . Alfa şi Omega este aceeaşi. Între sutaşul Corneliu şi Petru. Prima epocă şi ultima epocă este aceeaşi. De aceea am avut o trezire pe coasta de vest a Americii.1. Acelaşi Duh Sfânt care s-a pogorât în ziua de Rusalii în Răsărit este azi aici. Exact cum a promis el în Luca 17. Cuvântul din prima epocă este acelaşi restituit în această ultimă epocă. Maleahi 4 şi celelalte. Stâlpul de foc din Efes este acelaşi stâlp de foc din Laodicea. Alfa a devenit Omega. Eu sunt Alfa şi Omega. Toată viaţa adevărată care era în tulpină spic şi pleavă se adună acum în sămânţă gata pentru înviere. gata pentru recoltat.A treia legătură este făcută de Dumnezeu în epoca noastră că Alfa a devenit Omega. Există doar un singur lucru care trebuie să se întâmple cu aceasta şi anume să fie adunate în Consiliul Mondial al Bisericilor pentru arderea lor (169). El nu a spus niciodată ceva între aceste două. Cuvântul a devenit trup.

păi.Şi în a şaptea strajă.Scriere personală” Trezirea acestor fecioare după cum citim din Matei cap 25 vers 6 vedem că a fost făcută de un strigăt la miezul nopţii . Acum. Metodişti. voi ştiţi că ei nu Îl capătă. CE S-A ÎNTÎMPLAT ÎN TIMPUL PROFETIC PE CADRANUL LUI DUMNEZEU LA CEASUL DE LA MIEZUL NOPŢII? .acolo erau şapte straje." şi şi-au spălat sticlele.’’ Un lucru pe care vreau să-l menţionăm este faptul că acest înger al Bisericii din epoca Laodicea despre care se vorbește în Apocalipsa capitolul 3 ce versetul 14 este acelaș înger din Apocalipsa cap 10 cu 108 . Biserica a putut auzi provocarea. şi sări în sus şi -n jos. ei pot vorbi în limbi. aceste zece fecioare s-au trezit.. Dar în timpul de seară va fi lumină. Deci când un om vede aceşti Luterani.după vestea bună vestită de El robilor săi proorocilor... Aminţiţi-vă.. dar era prea târziu. "Vino Sus!" Amin.Şi apoi voi observaţi. Eu sunt. Ei bine. Eu sunt Omega: Va fi o zi care nu va fi numită nici zi nici noapte.Scriere personală” În capitolul acesta vom dovedi din diferite predici că deasemenea noi am traversat în cadranul profetic a lui Dumnezeu și acest timp de la miezul nopții. Eu eram în Alfa.în această strajă de miezul nopţii. Acest strigăt de la miezul nopţi este un eveniment profetic conform cu Apocalipsa cap 10 versetul 7:.Venind în jos prin straje.el a răspuns în COD vol 2 paragraf 45: .Căci în zilele în care îngerul al şaptelea va suna din trîmbiţa lui se va sfîrşi taina lui Dumnezeu. încercând să intre înăuntru în aceste ultime zile ca să primească Duhul Sfânt. "Ele s-au trezit şi şi-au curăţit candelele lor. că ele erau fecioarele din ultima strajă. Primul mesaj şi al doilea ultimul mesaj este acelaşi lucru. Prezbiterieni. E absolut un semn al timpului că este gata.în timpul acesta celelalte cinci fecioare au plecat să cumpere ulei.ultima slujbă este aceeaşi. 28.În anul 1963 cînd profetul lui Dumnezeu a fost întrebat despre pilda celor zece fecioare. ’’ . Vedeţi Alfa şi Omega au devenit primul şi ultimul (173)” . ceasul de la miezul nopţii cum noi suntem în al atinge acum. Aproape în tot timpul.şi doar şi cinci dintre ele şi au curăţit lămpile lor şi au mers înăuntru. dar urmăriţi ce se întâmplă. Noi suntem la sfârşit.

te sfătuiesc să cumperi dela Mine aur curăţit prin foc... printr-un strigăt şi glas al îngerului bisericii a adus poporul la ascultare de Cuvînt.Dacă citim Apocalipsa capitolul 3 versetul 14 pînă la versetul 18 vom vedea că acesta este subiectul de predicare al acestui bărbat trimis de Dumnezeu:.. am să te vărs din gura Mea.pentru că conform cu acest verset glasul unui profet este glasul lui Dumnezeu. 109 .Îngerului Bisericii din Laodicea scrie -i: . Vă miră faptul ce este scris în 1 Tesaloniceni cap 4 vers 6 :.cu un strigăt. şi haine albe.Deaceea aşa vorbeşte Domnul: Dacă te vei lipi iarăş de Mine.Apoi noi cei vii.Căci însuş Domnul. şi nu duc lipsă de nimic``.. nici în clocot. orb şi gol. nici în clocot. sărac. şi doftorie pentru ochi. ca să-ţi ungi ochii.cu glasul unui arhanghel. începutul zidirii lui Dumnezeu:..şi întîi vor învia cei morţi în Hristos. Marturul credincios şi adevărat.Căci însuşi Domnul.” Acest înger al şaptelea al biserici din epoca Laodicea care sună din trîmbiţa Evangheliei aduce un Mesaj la ultima epocă. dacă vei despărţi ce este de preţ de ce este fără preţ. vei fi ca gura Mea. şi nu ştii că eşti ticălos. Ei să se întoarcă la tine.Acesta este: un strigăt.Iată ce zice Celce este Amin. Prieteni când Glasul acestui profet este refuzat este refuzat Glasul lui Dumnezeu..’’ În textul pe care l-am citit sunt trei lucruri care premerg acest eveniment al răpirii credincioşilor.Deasemenea în legătură cu acest text vreau să mai citim despre acest strigăt din 1 Tesaloniceni cap 5 cu versetul 16. cu un strigăt.versetul 7. Se va pogorî din cer. ca să te îmbraci cu ele. care vom fi rămas..vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori. cu glasul unui arhanghel şi cu trîmbiţa lui Dumnezeu. nici rece.cu un strigăt.Versetu arată: .. un glas şi o trîmbiţă.17 :.Pentrucă zici: .Ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece. şi vei sta înaintea Mea.cu glasul unui arhanghel şi cu trîmbiţa lui Dumnezeu. nenorocit.Căci însuşi Domnul.şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul. nu tu să te întorci la ei!. şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale. . m'am îmbogăţit....Acest înger al Biserici din Epoca Laodicea este un profet pe care noi l-am primit în generația noastră. dacă ai fi rece sau în clocot!Dar. îţi voi răspunde iarăş. şi întîi vor învia cei morţi în Hristos’’ Domnul în Ieremia cap 15 vers 19 arătă:. O..ca să întîmpinăm pe Domnul în văzduh. ca să te îmbogăţeşti.Căci însuşi Domnul...se va pogorî din cer.Sînt bogat. şi să vezi. fiindcă eşti căldicel.

141.Îngerului Bisericii din Laodicea scrie-i şi spune-i ce zice Domnul:. Acum. soră. un glas puternic în Sf. să fie apucaţi cu aceea.’’Și fraţi scumpi dacă ve-ți citi predicile acestui bărbat a lui Dumnezeu ve-ți vedea că el predicat exact ce i-a scris Duhul să facă. este un mesager pregătind oamenii. 110 . săracă.Acela este luca 17. Este timpul din Maleahi 4 când voi veniţi. cina Mielului cu Mireasa în cer. nenorocită. Primul lucru care vine când El coboară din Cer.” Ce strajă era aceea? A şaptea.Primul lucru este un un strigăt.” Şi ele le-au curăţit.Al doilea este un glas al învierii.. o trompetă.. dragul meu frate.El a rânduit aceste lucruri să fie. Vedeţi? Dar acesta este timpul curăţirii candelei.. şi apoi un glas.Că Biserica din generația ta zice că este duhovnicească dar nu știe că este ticălosă. stând înaintea grupurilor de oameni. 141. şi aceea va fi cina nunţii Miresei. Pâinea Vieţii aducând afară Mireasa. şi stând acolo. declarându-Se aşa cum nu a făcut niciodată.Nu. al treilea lucru este o trompetă.. “Iată vine mirele. Vedeţi? Noi suntem aici! 152.Următorul ce este? era o trompetă. o trompetă. 142. şi apoi o trompetă.. 153. Când îl vedeţi pe Dumnezeu venind din Cer. Un Mesaj iese întâi. orbă şi golă. voi ar trebui să mergeţi în jur pentru un timp. a şaptea. există un strigăt! Ce este acela? Acela este un Mesaj să aducă oamenii împreună.. şi această Biblie deschisă. un glas. şi apoi învierea celor morţi (vedeţi?). Adună Mireasa împreună. Un glas.Domnul Isus le face pe toate trei din acelea când El coboară. aceea este.152 ce este acest strigăt de la miezul nopţii: 130.Ce este un “strigăt”? Este Mesajul care merge înainte întâi.un strigăt. Strigătul.Un înțeles simplu este în felul următor:. şi El trebuie să trimită aceasta. Este doar…El este uimitor. “Timpul curăţirii candelei. Unele dintre ele au aflat că ele nu aveau ulei de loc în candela lor. nu a şasea.Acum. priviți cele trei lucruri care se întâmplă.Trei lucruri se întîmplă deci:un strigăt. trebuie să se întâmple înainte de a apărea Domnul Isus.. care întotdeauna la Sărbătoarea Trompetelor cheamă poporul la sărbătoare.Vedeţi aceste lucruri întâmplându-se. Vreau ca să citez din predica Răpirea paragraful 130. Acelaşi glas care. când Dumnezeu în Cer ştie că aş putea muri la această platformă chiar acum. Ridicaţi -vă şi curăţiţi-vă candelele.Şi acela-i Adevărul.. Ioan 11:38 şi 44 care l-a chemat pe Lazăr din mormânt. Acum.

Scriere personală” Acest înger al şaptelea trebuia să strige un mesaj în timpul profetic de miez de noapte:.. cea care a murit în urmă în celelalte epoci. Următorul lucru este o înviere a Miresei adormite.Iată Mirele.Întîmpinați-l cum se cuvine. și care cheamă poporul la o decizie cu privire la acest scop etern al lui Dumnezeu. 155..Noi suntem chiar acolo gata acum.Vedeţi. aceea este. sărbătoarea în ceruri.Luaţi poziţie pentru El.. Paielevor fi arse dar grâul va fi adunat în grânar. primele lucruri care vin este Mesajul Lui chemând Mireasa împreună. prieteni. Marea Strigare care deja a început pentru biserică.Iată Mirele!Ieșiți-i în întîmpinare!’’ Face-ți față la acest Cuvînt. dar..Ieşiţi în întîmpinare.. Singurul lucru.Prin urmare. acela-i lucrul care se întâmplă. Biserica care iese afară trebuie să stea înaintea soarelui să se coacă.Mulţi nu vor avea suficientă lumină ca să vadă că fiecare învățătură mică din acest Mesaj este foarte importantă spre drumul nostru spre acasă. Păi. Vedeţi? . Prietene te-ai întrebat:. CE SE VA ÎNTÎMPLA ÎN TIMPUL PROFETIC PE CADRANUL LUI DUMNEZEU LA CEASUL CÎND CÎNTĂ COCOȘII? ..Iată Cuvîntul. trage o linie de despărțire în mijlocul evlaviei fără putere. Noi suntem cei care purtăm candelele adevărului..Credeți-l! Prin acest înger al şaptelea Domnul şi-a făcut strigarea de la miezul nopţii şi fecioarele s-au trezit ca să se pregătească pentru venirea Domnului. şi trompeta.Scriere personală” O întrebare pe care vrem să ne-o punem în acest capitol este acesta: Ce eveniment profetic se va întîmpla la cîntatul cocoşilor? Scriptura 111 . punând pe fiecare în fața unei solemne hotărâri. Marea combină va veni după o vreme. din nefericire. Prieteni dacă nu este revelaţie nimeni nu va putea recunoaşte că acesta este cerinţa din ceasul acesta să credem fiecare amănănut din acest Mesaj care nea fost adus în timpul de seară şi miezul nopţi.Care poate fi acel eveniment care a răsunat pentru biserica adormită ca un strigăt la miezul nopții?Tu nu l-ai auzit?’’Acest strigăt nu va fi pentru cei necredincioşi ci acest strigăt este pentru cei credincioşi.154.Strigarea de la miezul nopţi a fost:. 29. nu toate candelele conțin uleiul Duhului Sfânt. Ei sunt prinşi împreună.

Eu trebuie să arăt. CE SE VA ÎNTÎMPLA ÎN ULTIMUL TIMP PROFETIC PE CADRANUL LUI DUMNEZEU CÎND VINE DIMINEAŢA? Ultimul stagiu profetic din timpul lui Dumnezeu este venirea dimineţii.Dumnezeu are un cocoș pe undeva care să anunțe o tristă lepădare în popor faţă de Cuvîntul reaşezat în ultima epocă . în Prezenţa Lui. aşa cum este ziua de noapte? Totuşi Iudeii ştiu mai bine decât aceea. azi prin acelaşi Cuvânt. 30. Eu trebuie să fac aceia. dacă va fi o răstignire. Şi acum. 222.menţionează că atunci cînd cocoşul a cîntat cineva se lepăda de Domnul. Eu cred că acesta este tocmai ceasul ca aceasta să vină. Binecuvîntat să fie Domnul Isus Hristos pentru Marea lui eliberare care o va face într-o dimineaţă fără nori. mulți vor fi atenţionaţi că s-au lepădat de credința care a fost reașezată . dacă va fi o răstignire. și că fac acelaşi lucru azi. Ei au răstignit fizic. catolicii şi protestanţii. Trebuie să arăt oamenilor că aceiaşi atitudine în oameni azi face acelaşi lucru. unde toţi aceştia trebuie să meargă în această mare lepădare de credinţă. (Marcu cap 14 vers 68) Deasemenea în acel timp undeva se pregătea răstignirea Domnului Isus. Acolo este El! Acolo în asemănarea Lui. cînd lucrurile acestui pămînt au trecut. şi Biblia spune că ele o vor face. pe Isus Cristos. Eu trebuie să arăt aceia. şi aceasta este cea mai mare stea dintre stelele Cerului? Oh. Trebuie să arăt oamenilor că aceiaşi atitudine în oameni azi îi determină să facă acelaşi lucru. sufletul meu saltă de bucurie. când ei sunt aşa de diferiţi. că ei au fost fizic atunci. şi prin acelaşi Duh Sfânt şi acelaşi Cuvânt. că acelaşi du h este peste oameni azi care a adus prima răstignire. şi dovedeşte că aceasta este ziua în care noi trăim. aleluia! Cînd mă gîndesc la aceea. spiritual. şi voi arăta. şi face acelaşi lucru. o face să se potrivească cu Iudeii. că ei au răstignit.Ştiţi că Isus a fost Luceafărul Strălucitor de Dimineaţă.acea dimineaţă a Marii eliberării din noaptea păcatului. că ei au răstignit. 112 .Astfel vom vedea că la acest eveniment profetic al cîntatului cocoşilor pe care îl vom traversa în timpul epocii noastre. noi vom fi aşezaţi într -o zi. 82.Ei urmează să facă o Biblie și încearcă să o strecoare. eu doresc să arăt bisericilor unde stau ele. aleluia. Fiul lui Dumnezeu.

vai. Ce spune steaua dimineţii? Steaua dimineţii reflectă lumina supremă a soarelui care vine. este această mare putere supranaturală ce cu adevărat stă aţipită în Biserică. soarele este foarte mult apropiat de aceasta. şi vom primi veşnicul premiu nepreţuit. Nu-i de mirare că ei strigau. m-a luat din acest trup eu cred. Oh. Este corect. stele a dimineţii! Treziţi-vă devreme. Aceea este ceea ce ţine înapoi. 243. la ora şapte. noi devenim un trup. Dacă noi. cu adevărat cred că venirea Domnului este la îndemână. Aceasta este o presare. Turmă mică. “Fiul în curînd va fi aici! Linişteşte-te. ce este aceea? Aceea este mica pasăre numită suflet.Dacă vine moartea. încercând să se elibereze. acela este un trup ceresc. Ce înseamnă aceea? Acest bulgăr vechi de lut într-o zi se va duce. dincolo. şi încearcă. 130. Da sau nu. “Unii din ei erau de nouăzeci de ani. Şi am văzut cel mai drăguţ popor ce l-am văzut în viaţa mea. motivul pentru care este aşa de strălucitoare (ştiţi de ce este aceasta?). fiecare.Acum. şi am intrat în ţara aceea şi am văzut oamenii aceia. eu nu spun. într-o dimineaţă. ca vechile dureri ale naşterii venind peste aceea. şi vom cădea înviind. când Duhul Sfânt. Şi El mi-a zis. dacă bomba atomică va exploda în acest minut de acum noi vom da mâinile unii cu 113 . acesta este timpul să mergeţi să salutaţi Venirea Sa! Străluciţi. Şi steaua dimineţii salută venirea soarelui.Într-o dimineață m-am plimbat acolo afară şi m-am uitat la steaua aceea mare a dimineţii. şi marele Mileniu. aşa cum ea a început să se mişte acolo. Şi singurul mod cum se poate elibera.Acum. şi vedeţi unde este El. 65.La fel voi stele ale dimineţii. suspină şi geme. Aşa cum sora Gertie şi sora Angie obişnuiau să cînte aici. că atunci când murim noi nu devenim un mit. şi oh. şi presează să ajungi la taina lui Dumnezeu descoperită a Bisericii Sale. lutul se va sparge. Ei sunt convertiţii tăi. Este aceasta adevărat? Steaua dimineţii.8. Tabernacolul vostru vechi aici. ce-mi poate face? Nu mă poate vătăma! Sufletul vostru tânjeşte după ceva Acolo. venirea lui Cristos acum. moare. şi ei erau toţi tineri. "Ţine-te mai departe. Dar există ceva în interiorul acelui bulgăr de lut acolo care încearcă să iasă. ‘Fratele meu! Fratele meu!’” 66. Aceasta spune. Zilnic aşteptaţi după Acela. Nu te îngrijora! Dumnezeu aşteaptă. prin bunătatea Lui şi harul Lui. rămîi poziţional unde eşti. Singurul lucru ce vă ţine aici este acest vechi bulgăr de lut.Acum dimineaţa trecută. cu ambele braţe deschise. când sufletul va merge să întâlnească pe Iubitul lui.

poporul lui. şi primul va fi ultimul.] Amin. Şi acolo stăm noi. şi sfinţii se vor scula de peste tot! Nu va fi aceea minunat? [Adunarea zice. Vedeţi? Eu cunosc poporul meu. Acum observaţi cu atenţie. trebuie să fie. şi L -am glorifica pe Dumnezeu! Da.Dar. atac de inimă. şi în jos în acel fel. Unde nu va mai fi păcat. va traversa pămîntul. Şi fiecare generaţie va veni. Bine.Val după val."] În timp ce cântăm acea cântare mică. îmi place aceea! "Nori. cu succes.alţii şi ne-am îmbrăţişa unii pe alţii. aşa cum a mers în jos. li se va arăta. Eu nu cunosc pe nimeni din generaţia dinaintea mea. şi necazurile şi suferinţele au zburat pentru ultima dată. Acolo să cânt veşnic de harul Lui salvator. Eu îi cunosc pe aceia din această generaţie. Aceea îi face pe oamenii bătrîni să se simtă tineri din nou. şi învierea sfinţilor va veni. veşnic în Prezenţa Lui." Când toată viaţa se termină." va fi val după val. glorioasă va atinge pămîntul." Sigur. Dumnezeu a promis că va veni după Biserica Lui. "Ultimi vor fi primii." Cum poate să fie în acel fel? Aceea este ordinea învierii. înainte ca aceea să se întâmple. şi ei stau chiar acolo în cimitir. tineri. domnule. după val. Da. şi am striga şi alte lucruri." –Ed."Cel ce era ultimul va fi primul. "Aş vrea să -L văd. nemuritori. "Amin. şi un whoosh. şi ei au murit. Şi o undă din acelaşi Duh. a promis să vină. Amintiţi-vă." Oh. "El vine în nori. Ce lucru glorios! 97. boli." undă după undă! 98. şi alte lucruri ca acelea. Ce lucru glorios! "Şi pentru toţi cei ce iubesc arăratea Lui. a slavei Lui. Cînd acel Duh Sfînt binecuvîntat care a locuit în inimile lor. 99. când tot timpul se va scurge în Eternitate. suferinţe. sau din cea după mine.Prezenţa Lui mare. şi -L vom vedea. bunicul lui. să-i privesc faţa. 114 .” 97. după val. cu trupurule lor moarte acolo." Nu v-ar place să-L vedeţi în această dimineaţă? [Adunarea zice. "Amin. astfel noi nu ştim doar la ce timp va veni El. şi urmele de lacrimi pe obrajii lor.

Aș dori să redăm cîteva lucruri despre unele texte din scriptură în care se folosește deasemenea termenul de înger..a trimite ca împuternicit’’.. .Astfel putem zice că starea spirituală din fiecare dintre aceste șapte biserici din Asia Mică urma să caracterizeze în timpul celor de 2000 de ani câte o epocă a Bisericii. referitor la sensurile cuvântului „înger”.. găsim următoarele explicaţii: – mal’ak (malac).. ci femeia este a bărbatului. pe cari le-ai văzut în mîna dreaptă a Mea şi a celor şapte sfeşnice de aur: cele şapte stele sînt îngerii celor şapte Biserici.Domnul Isus Cristos a trimis în fiecare dintre aceste şapte epoci câte un sol.. mesager. Apocalipsa cap 1:20 .Taina celor şapte stele. sol.Scriere personală” Vreau să menționăm încă de la început că pentru foarte mulți aceste versete în care se vorbește de acești șapte îngeri ai celor șapte Biserici sunt lucruri foarte greu de înțeles. Este foarte dificil pentru mulţi să înţeleagă acest limbaj profetic:. sînt şapte Biserici. şi cele şapte sfeşnice. CEI ȘAPTE ÎNGERI ALE CELOR ȘAPTE EPOCI ALE BISERICII.31.Căci bărbatul nu este al femeii.. un mesager care să conducă poporul lui Dumnezeu în adevăr. Astfel put em zice că acești șapte îngeri sunt șapte bărbați care au fost trimiși de Dumnezeu cu un mesaj în epoca lor pentru a menţine şi a restaura învăţătura originală care se diminua continu sub influenţa nicolaismului de inspiraţie păgînă. Atunci se naște întrebarea: Ce este un înger? În „Dicționarul ebraic şi grec” al lui Strong...Citate din diferite predici” Acum ascultaţi la un text pe care îl citim din 1Corinteni cap 11 versetul:.Scrie îngerului Bisericii…’’ Dar după cum vom vedea în acest capitol că acești șapte îngeri sunt defapt șapte bărbați pe care Dumnezeu ia trimis la Biserica sa în timpul celor două mi de ani și aceștia nu au nimic deaface cu un înger din cer.. Din această cauză femeia trebuie să aibe putere peste capul ei din cauza îngerilor. 115 . .. În ebraică dintr-o rădăcină nefolosită semnificând .

căci Ioan s-a adresat către cei şapte păstori sau mesajeri aşa de direct și tuturor creştinilor de sub aceşti şapte îngeri diferiţi.Unde este un "î" mic aceia sunt îngeri oameni. epocile apar la rând. Acum. este un mic "î" în acest verset din nou ca și în cazul acestor șapte îngerii ai Bisericii. ci profeţia unei epoci care vine.Scrisoarea către Cele Şapte Epoci ale Bisericii a fost scrisă profetic pentru epocile viitoare. solemn.aşa cum Duhu l vorbeşte. de la înălţarea Domnului nostru până la venirea Lui din nou. și Serafimi și acolo este o diferenţă între ei. Voi ştiţi.Dacă observaţi. Fiecare epocă poartă viţa adevărată a lui Cristos. fecioarele înţelepte. El ne-a creat pe voi şi pe mine bărbaţi şi femei. Aceasta este stare în care vom fi pentru totdeauna la venirea sa binecuvântată. puterea îngerilor. Pavel a scris despre viaţa şi gloria celor Şapte Biserici prezente în ziua lui. Ci exaltările Domnului. o stea este diferită de alta. Fiecare epocă a bisericii se putea privi pe sine prin avertizarea ei Scripturală. că stelele sunt diferite una de cealaltă. mesageri. nu viaţa lui Cristos. sigur.. Ea nu era Descoperirea sfântului Ioan divinul. domnule. scriitorul acestei Cărţi este Ioan. Acestea nu erau exprimările lui profetice. El a făcut Heruvimii cu aripile. Şi Îngerii de asemenea sunt Duhuri slujitoare trimise din Prezenţa lui Dumnezeu. Scriptura unde se referă la. El a creat Îngerii. fecioarele neînţelepte. Nu viaţa lui Ioan. acum. Domnul. şi El a făcut Îngerii fără aripi. există o diferenţă în cer între fiinţele îngereşti. Da. Şi fiecare epocă poartă viţa altoită.Cartea Apocalipsei nu era povestea vieţii lui Ioan ci povestea lui Cristos în epocile viitoare. 69. care a scris la generaţiile viitoare a indicat către cei şapte îngeri ale celor şapte perioade distincte a epocii creştine începînd din zilele apostolilor până la venirea Domnului.. Dumnezeu are Îngeri. 49. 116 . ci Descoperirea lui Cristos.la fiecare epocă." În acest capitol îngerii sînt oameni. Şi. 72. este un "Î" mare. 70. Fiecare epocă a bisericii a înfăţişat condiţia ei spirituală. ea era o profeţie. Noi nu am fost creaţi ca Îngeri. "putere.Şi El ne face pe noi diferit. Vedeţi. fiecare. sfântul Ioan divinul. Acolo sunt Heruvimi. Chiar ni se spune în Biblie. Îngerii cereşti. Priviţi. Ioan a scris despre viaţa şi gloria celor Şapte Biserici în viitor.

Dar acolo de asemenea sunt și Duhuri slujitoare trimise din Prezenţa lui Dumnezeu." Asta este corect. Îngerii sunt numai pentru Vechiul Testament. Oh. cînd plecaţi afară de aici şi vă urcaţi în maşina voastră. Branham. cîte unul la fiecare biserică.eşti preocupat ca aceștia de adunare? Dar oameni zic. 117 . "Îngerii lui Dumnezeu tăbărăsc în jurul acelora. Dar acea minoritate micuţă a bisericii încă se menţinea. Noua Biserică a avut mai mulţi Îngeri slujind decât a avut Vechiul Testament.În mâna lui dreaptă.eşti tu aşa de preocupat de fratele tău. Duhul Sfânt este pretutindeni. făcându-se cunoscut către poporul Lui prin Epocile întunecoase. nu este aceea minunat? . "Este aceea corect.Cineva a zis. Ei nu se întorc în Cer. şi îngeri peste tot în jurul vostru. Vedeţi -l umblând în jur prin aceste Epoci ale Bisericii. în timp ce biserica a ajuns formală şi îndepărtată. frate Branham? 104. pentru voi. jos prin fiecare epocă. Nu v-ar place să trăiţi acolo unde sînteţi conştienţi că lumea nevăzută este chiar cu voi tot timpul? Să realizaţi. Cristos. şi vă poartă de grijă prin toată adunarea. îngerii îşi iau locul lor alături de voi. Şi ştim că Noua Biserică a văzut Îngerii. control] pe cei şapte mesageri la cele Şapte Epoci a Bisericii. ei tăbărăsc acolo." Aceasta este o greşeală. Şi chiar aici lăsaţi-mă să vă întreb. şi aceşti îngeri se uită la voi. Ştim că Maria şi toţi aceia. Dar în cazul acestor șapte îngeri ai celor șapte Bisericii ei nu sunt îngeri Heruvimi sau serafimi ci sunt şapte predicatori. şi unii s-au dus pe o cale şi alţii pe alta. "Frate. Şi la fiecare adunare care are loc Dumnezeu are îngerii Lui acolo să ajute. ei au văzut îngeri.. îmi place aceea. cîte un predicator la fiecare epocă ale acestor Şapte Epoci ale Bisericii. dincolo de acel bărbat atît de cu neputinţă de iubit.Ei sînt trimişi în misiune să vă însoţească prin toată călătoria vieţii. şi apoi ei sunt însărcinaţi să meargă acasă cu voi să vă păzeascăşi să vă ţină în siguranţă. Şi este adevărul. şi Cristos a lucrat cu ei confirmând Cuvântul Lui. Cînd mergeţi sus.Biblia spune aşa. Acolo erau şapte îngeri în mîna dreaptă şapte mesageri. Oh. "Duhul Sfânt conduce Biserica. înseamnă a Lui autoritate şi putere ţinând în mâna Lui dreaptă [sub. Acesta este trupul. 78.

“Ieşiţi afară din ea!” Acesta este nepopular. Isus. şi să-L arunce afară. Dar acesta a fost dat unui înger. 51. Asta-i corect. va avea acelaşi mesaj adevărat care a fost la început. dând această putere prosperă din El. profet. şi să-l scoată afară. 41.289. noi aflăm că în timpul acesta.La fel întreaga Carte a Apocalipsei i-a fost arătat lui Ioan printr-un Înger. Şi acel înger va trebui să răspundă la judecată. noi cunoaştem acest înger al bisericii dintâi. îngerii acestor altor biserici. în insula Patmos. Acum aceștia erau stelele în mâna lui dreaptă. Acum. "Eu. Şi cele Şapte stele în mâna Lui au fost şapte mesageri ai celor Şapte Biserici.” s-a adresat către steaua epoci care este responsabil. să arate slujitorilor lui lucruri cari în scurtă vreme se vor împlini. 223. le face să lumineze aşa ca noi să putem umbla şi să mergem în jur în timpul nopţii. şi el a trimis şi le-a făcut cunoscute prin îngerul Lui. Ei sunt în mâna Lui dreaptă. dar el urmează să fie un lucru misterios şi glorios ca să aflăm şi să tragem afară din istorie înaintea voastră. eu sînt pe drumul meu. Şi. ei sunt în puterea supremă în timp ce ei sunt pe acest pământ. prin harul lui Dumnezeu. 74." Este aceasta corect? Noi sîntem în ultima zi! Descoperirea lui Isus Cristos. Fiecare om care va avea vreodată Mesajul. aşa cum stelele reflectă soarele către pământ.Eu ştiu că denominaţiunile au încercat să -l oprească.Cum se face Dumnezeu cunoscut? Dumnezeu a dat Descoperirea lui Isus Cristos unui slujitor. căci ei sunt Luminile din El. am trimis Îngerul Meu să mărturisească. Dumnezeule. strigînd de la naţiune la naţiune. Şi în mâna lui aceste şapte stele erau să reflecte lumina prezenţei lui în timpul de seară în care noi trăim. Şi acolo erau şapte îngeri la cele Şapte Biserici. din loc în loc. Şi îngerul era în mâna Lui. de la biserică la biserică. care înseamnă şapte mesageri. Aceea este. "cunoscută printr -un înger ca să descopere aceasta Bisericilor Lui. aceşti îngeri au avut o poziţie şi un loc.Mesajul se adresează către conducătorul bisericii. dar Acesta este Adevărul. şi să-L alunge afară. dând Lumina la acea epocă a Bisericii. Îngerul bisericii este responsabil dacă el nu predică Cuvântul. din mâna Lui dreaptă. Dar. ajută pe acel ins care se va îndepărta de acest Mesaj. sub propriul Lui control. Înţelegeţi? “Către îngerul bisericii. Dumnezeu i-a dat-o lui. Îngerul bisericii dintâi a fost 118 .

"Străjerule. pentru că de la orice distanţă. Amin. acolo era un vegheator pus pe un turn şi acest vegheator era responsabil pentru tot oraşul. El a trebuit să ştie ceea ce făcea el.Şi ei erau bine instruiţi. el putea spune frontul lor şi rândul.ca să povestiţi celor ce vor veni după ei. . Ei urmăreau cu grijă fiecare mişcare. Îngerul Bisericii din Efes era sfântul Pavel. el a înteme iat-o..priviţi-i întăritura.. imediat ce se ridica.să cercetăm şi la cine să povestim?Ce minunat est e că trebuie să cercetăm fiecare turn din cele șapte epoci ale Bisericii Mireasă şi condiţia istorică prin care a trecut. Ei sunt în cuvânt şi dacă se ridică cineva cu ceva ce nu este conform Cuvântului el avertizează pe ascultători. treziţi-vă.număraţi-i turnurile.şi ocoliţi-l. Şi nu era mai înalt decât restul din ei. După cum ştim că turnurile în vechime erau înălţate mai înalt decît orice clădire şi străjerul stătea în vîrful turnului anunţînd primejdia şi recunoscînd ceasul de noapte. al 33-lea capitol din Ezechiel.13 sunt arătate nişte versete deosebite şi aş dori să le citim: .Scriere personală” Un Mesager este înzestrat de Dumnezeu cu o abilitate deosebită în tainele lui Dumnezeu.’’ Pe cine oare să numărăm. treziţi-vă conştiinţa voastră spirituală un minut.să privim. El putea să spună marşul lor. şi se uitau sus. el putea să-l detecteze. Şi ei cunoşteau fiecare mişcare a trupurilor mari cereşti de stele.În Psalmul 48 versetele12. Dacă veţi citi în Ezechiel 33.şi cercetaţi-i palatele. el o putea vedea.(Psm 48:3. în timp ce iau această Scriptură.Această cercetare nu am fi putut să o facem dacă în această generaţie Dumnezeu nu ne ar fi trimis o înţelegere profetică a Epocilor Bisericii. Acum. El păzeşte turma şi Dumnezeu 119 . Acel vegheator a trebuit să fie un om instruit.Şi astfel acești bărbați mergeau în acest turn de observare.Isaia 20:11-12) 36. Un străjer de pe zid care a fost odată în prezenţa lui Dumnezeu va ridica glasul lui întotdeauna când ceva este greşit. el a fost mesagerul lui Dumnezeu. ei recunosc tot ce nu este Biblic şi Dumnezeiesc.sfântul Pavel. Şi Dumnezeu cerea tot oraşul din mâna lui.Străbateţi Sionul. Chiar aşa de departe cât putea vedea ochiul uman. cât mai este din noapte?"Aşa este cu străjerii lui Dumnezeu astăzi. el putea spune culoarea lor. dar el era instruit să cunoască duşmanul. duşmanul.

Luther.M-am dus la locul meu de strajă şi stam pe turn ca să veghez să văd ce are să-mi spună Domnul şi ce-mi va răspunde la plîngerea mea. Ireneus. Dumnezeu ne-a adus dovada care este biserica lui adevărată prin mesajul revelat profetic în generaţia aceasta. 413) 203. Şi de asemenea acest bărbat a lui Dumnezeu a predicat în descoperirea celor şapte peceţi: .. vedenia.El a fost condus supranatural de Duhul Sfînt în istorile vechi unde Domnul i-a arătat care bărbaţi erau acei îngeri mesageri (cele şapte stele) care au condus biserica în cele şapte epoci. Dar acum în momentul de faţă putem spune că avem o dovadă istorică a Bisericii adevărate. Fiecare a vrut să-şi susţină istoric autenticitatea denominaţiunii lui. S-a încercat să se facă un studiu din leagăn al Bisericii de la cincizecime. A fost 120 .Nu ar trebui să vă mire acest fapt. Wesley.‘’ (Pecetea a. că după cea mai bună înţelegere a mea. interpretarea de acolo este Aşa vorbeşteDomnul.Vreau să menţionez că nimeni din predicatori nu a avut revelaţia acestor patru făpturii şi a celor şapte stele din Apocalipsa cum a avut-o supranatural fratele William Marrion Branham. În profetul Habacuc cap 2vers 1 este arătat: . stătea un Miel ca şi cum era junghiat.a paragraf. Ilie -William Marrion Branham Poate atunci cînd ve-ți citi cartea . şi în mijlocul bătrânilor. Astfel eu aş putea întradevăr să spun. având şapte coarne şi şapte ochi. Un străjer adevărat ştie ce să spună adunării şi cum să-i avertizeze de vrăjmaşi dacă el este în prezenţa lui Dumnezeu. Columba. Profetul lui Dumnezeu nu a avut nimic de făcut decît să urmărească dacă vedenia lui corespunde cu Biblia şi istoria..Acum.7.deoarece aceste date cît şi aceşti mesagerii au fost descoperiți supranatural şi cu exactitate de către Duhul Sfînt din istorile vechi. care sunt cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul.îl face răspunzător pentru ea. în mijlocul tronului şi a celor patru făpturi vii. plus epocile bisercii şi totul se îmbină împreună.O Expunere a celor Șapte Epoci ale Bisericii” o să vă miraţi de exactitatea unor date istorice privind durata de timp a unei epoci a Bisericii și cu privire la numele acestor mesageri.’’ Şi noi avem aceste turnuri ale Sionului şi în vîrful lor mesagerul la fiecare epocă strigînd un mesaj: Pavel.. Ce sunt cele şapte Duhuri? Cei şapte mesageri. plus istoria. şi conform Cuvîntului lui Dumnezeu şi vedenia şi descoperirea. Martin.Şi iată.Deaceea am arătat la începutul temei că s -a încercat de către istorici şi teologi să se găsească acel fir cărămiziu al Bisericii adevărate. şi iată. plus Cuvîntul.

"Ziua s-a terminat.. şi cum s-a manifestat. Nu va mai fi timp. şi zice. şapte de cinci ori.A şaptea şi ultima dintre peceţi. şi şapte epoci ale bisericii. şi şapte este perfecţiune 207. acum El vine ca Leul din seminţia lui Iuda. Şapte Duhuri. vedeţi. şapte Duhuri.Astfel cele şapte coarne sunt şapte epoci. cele şapte duhuri.Şapte peceţi. căci "şapte" este "desăvârşire".Pavel. care sunt şapte bărbaţi. cei şapte barbaţi mesageri ai Săi cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu. Şi cele şapte biserici. Noi suntem chiar în curtea din faţa acesteia chiar acum. cele şapte peceţi planificate ale răscumpărării (în care suntem chiar acum). Şapte Peceţi. cu piciorul pe pământ şi pe mare. El a fost Mielul atunci. cele şapte coarne înseamnă şapte epoci.Cine este Dumnezeu. cum începem să înţelegem acum cum a fost El Fiul lui Dumezeu și totuși El era Dumnezeu Însuşi încarnat.cu şapte mesaje. şi descoperirea despre cine este El. acum El vine ca Leu. 206." 208. aceea ar trebui să se încheie înainte ca acest Înger să-şi poată pune piciorul pe pământ şi pe mare şi să jure că nu va mai fi timp când vine acest timp. 121 . acolo a fost un Înger puternic (care era Cristos) coborând şi punând un picior pe pământ şi unul pe mare. Totul s-a sfârşit. şapte Îngeri. Astfel. şi şapte biserici (Vedeţi?). şapte Trompete. şi ceilalţi. răscumpărarea s-a încheiat. Şi acolo există cinci de şapte. şapte îngeri. cum s-a deschis pecetea aceea.Şi glasul a zis că la sunarea aceluia de data aceasta taina lui Dumnezeu se va sfârşi anume:. Cinci este har. când sunt deschise. "cinci" este "har. Timpul s-a scurs. şi şi -a ridicat mâna.Columba. şi Martin Luther.Ultima dintre ele este Apocalipsa 10. John Wesley." Harul lui Dumnezeu la cele şapte epoci ale biserici. Vedeţi? 209. şapte îngeri. şapte coarne. Irineus. Vedeţi. timpul s-a terminat. se află în apocalipsa al 10-lea capitol.există cinci şepţi. este har. este chiar aşa de perfect cât poate fi.Oh. 204. sau şapte perioade de timp alocate trupului de credincioşi .

nici rece. "Ieşiţi afară din Babilon! Ieşiţi afară din organizaţii!" Manifestarea Duhului Sfânt este astăzi în acel înger care încearcă să ducă oamenii înapoi la Cuvânt. Ce face mesagerul Bisericii Laodicea? I-a chemat afară din Babilon! Şi Mesajul acestui înger.te sfătuiesc să cumperi dela Mine aur curăţit prin foc. orb şi gol. nici în clocot.. după vestea bună vestită de El robilor Săi proorocilor. şi să vezi. mesager a venit de la Dumnezeu.Pentrucă zici: „Sînt bogat.32.Amintiţi-vă. sărac. şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale. O. şi-a făcut ecoul Mesajului său pe pământ. ca să te îmbraci cu ele. Următorul capitolul al 19-lea. şi el cu Mine. nenorocit. acest înger este ultimul mesager înainte de venirea lui Cristos în al 19-lea capitol din Apocalipsa. şi bat. am să te vărs din gura Mea. Şi ultimul înger vine să aducă Lumină Miresei înainte de venirea să-l întâmpine pe Cristos. şi haine albe. . ca să te îmbogăţeşti.. când şi-a dat el glasul pe pământ.Citate din diferite predici” 218. 219.Observaţi.Îngerului Bisericii din Laodicea scrie-i: „Iată ce zice Celce este Amin. pe cari-i iubesc. Marturul credincios şi adevărat. îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie. Dacă aude cineva glasul meu şi deschide uşa. ÎNGERUL MESAGER DIN EPOCA LAODICEA. Dacă observăm. voi intra la el..Cine are urechi. Apocalipsa cap 3:14-22: .. după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie. voi cina cu el. prezintă Mireasa care sa pregătit. şi nu duc lipsă de nimic”.ci că în zilele în cari îngerul al şaptelea va suna din trîmbiţa lui . şi nu ştii că eşti ticălos. să asculte ce zice Bisericilor Duhul..” Apocalipsa cap 10:7 . Fii plin de rîvnă dar. m'am îmbogăţit. că ultimul înger. şi doftorie pentru ochi.Celui ce va birui. şi pocăieşte-te! Iată Eu stau la uşă. fiindcă eşti căldicel. acolo a fost un Glas care şi-a făcut ecoul din nou în 122 .Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia. începutul zidirii lui Dumnezeu: „Ştiu faptele tale: că nu eşti nici rece. dacă ai fi rece sau în clocot!Dar. ca să-ţi ungi ochii.. se va sfîrşi taina lui Dumnezeu. este îngerul din epoca bisericii Laodicea. El este mesagerul Laodiceei. nici în clocot.

"Ieşiţ i din ea. 42. Cristos în versetul 1.Voi sunteţi mesageri în această dimineaţă . Suntem mesageri. mesagerii învierii. punînd piciorul Lui pe pămînt şi pe mare. la Cuvântul Duh şi Viaţă. că acest înger al şaptelea al bisericii Laodiceea este pe pămînt la timpul acestei Veniri. cu un curcubeu deasupra capului Lui. ei erau îngerii lui Dumnezeu. că Cristos trăieşte. Ce este traducerea acelui verset al 4-lea? Ce înseamnă? Glasul lui Dumnezeu vorbind poporului său predestinat. şi taina este descoperită. În exteriorul vostru este un om. nu este minunat să ştiţi că sunteţi ambasadori. în interiorul vostru este un alt om. Acest mesager de pe pământ a fost aşa de mult înclinat cu Dumnezeu încât. numai Cristos putea fi acesta. în duhurile noastre El trăieşte. 227. Acum. îngerul este un mesager. 228.Aţi citit ce scrie în cartea Evrei? Dacă cuvântul vorbit de îngeri. Oh." da. Dumnezeu a făcut ecoul tot la fel în Cer.Şi cînd Peceţile sînt rupte. în acelaşi timp în care Mesia a venit în acele zile. Şi ei erau mesagerii lui Dumnezeu. "Ieşiţi afară din ea!" Chiar exact ceea ce era Glasul! El a scos oamenii afară de acolo. Şi El ne aduce de la o viaţă desfrânată de păcat şi ne înalţă. toţi afară din Babilon. Şi suntem mesagerii lui Dumnezeu pentru lumea păcătoasă. capitolul al 19-lea. al 4-lea verset.Cer..un mesager. zicând. când el a vorbit pe pământ. şi ne face creaturi noi. 123 ." Acesta era mesagerul lui Dumnezeu. În Apocalipsa cap 10 cu versetul 7 noi vedem că acest înger era un înger pămîntesc. Mesagerul." Şi el doar a trecut prin prima carte aici. în inimile noastre El trăieşte. "Dumnezeu în diferite timpuri şi diferite feluri a vorbit părinţilor prin profeţi. În interiorul vostru este supranaturalul. Amin. Un înger este un mesager. şi ne dă un "Aleluia" în sufletul nostru. ţineţi minte. domnule. în exteriorul vostru este cel fizic. Cât de minunat. îngerii legământului. să nu vă faceţi părtaşi la păcatele ei. Ioan ştia că el Îl va vedea pe Mesia deoarece el urma să-l prezinte. Îngerul vine jos. că suntem îngeri. Sunteţi un mesager al veştilor bune sau un mesager al veştilor rele. Cuvântul "înger" înseamnă "un mesager.Întocmai cum lui Ioan i s-a dat mesajul lui. 41. Acum. afară din dogmă şi crezuri.Dar aici coboară în versetul 1 un Înger din Cer cu un legămînt de curcubeu și fața lui ca soarele vedeţi..

nu poate fi separat: Mesagerul lui Dumnezeu. un Mesaj. deveniţi un mesager. dacă sînteţi conduşi de Duhul. și deasemenea știm cu toți că numele în care și-a desfășurat slujba Ioan era de Ilie. la fiecare joncţiune de timp. “Chiar dacă un Înger din Ceruri ar veni şi ar propovădui orice altceva. să fie anatema.Acum.. Isus le-a zis: „Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie. şi inima copiilor spre părinţii lor. Biserica nu vrea să -L primească. Mesagerul lui Dumnezeu. înainte de a veni ziua Domnului.”Ucenicii au înţeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul. să fie anatema. înainte ca Dumnezeu să facă cândva ceva . la venirea Mea.EL VA ÎNTOARCE …. îngerul lui Dumnezeu. El trimite întotdeauna Har. Şi care era cea mai mare autoritate? Un înger din Cer sau un înger la amvon? Care o are? Îngerul la amvon! Pavel a zis.INIMA COPIILOR SPRE PĂRINȚII LOR.Iată voi trimete pe proorocul Ilie. O PROFEȚIE ÎMPLINITĂ ÎN ZIUA NOASTRĂ: . Mulți comentatori ai acestui text afirmă că profeția i-se atribuie lui Ioan Botezătorul. un Profet. ca nu cumva. să lovesc ţara cu blestem! .El va întoarce inima păriţilor spre copii.…. Tot aşa are să sufere şi Fiul omului din partea lor. de Dumnezeu.. şi acum.." Astfel îngerul uns cu Duhul Sfînt şi cu Cuvîntul stă lîngă Dumnezeu. şi ei nu l-au cunoscut.Pentru că în Matei cap 17 versetul 10 este arătat acest lucru:.. 33.. Maleahi cap 4 vers 5. şi să aşeze din nou toate lucrurile.Scriere personală” Mulţi contestă profeţia din cartea profetului Maleahi din capitolul 4 ca fiind o profeție care nu s-a împlinit în zilele noastre.Ucenicii I-au pus întrebarea următoare: „Oare de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie?” Drept răspuns. Dar vă spun că Ilie a şi venit. este tocmai acelaşi cuvînt.. ci au făcut cu el ce au vrut. Aceasta-i corect.Vedeţi? Şi această fiinţă...Noi cu toți știm că Numele pămîntesc a primului mesager de dinaintea primei veniri a lui Mesia era Ioan. sau. un Înger. Pavel a zis. Şi ca de fiecare dată. îngerul lui Dumnezeu. "Dacă un înger din Cer vine şi predică o altă evanghelie decît aceasta pe care eu deja v-am predicat-o. ziua aceea mare şi înfricşată.6: . sau un înger. 124 . totul a fost respins.” 19.

. cînd zice: .Iată glasul celui ce strigă în pustie: “Pregătiţi calea Domnului. Ucenicii întrebau o întrebare atît de avansată în timp și care nu erea așa de important pentru ei ca să o afle..5)” 125 . fiii şi fiicele voastre vor prooroci. L-au întrebat:Doamne.. pe acestea Tatăl le-a păstrat supt stăpânirea Sa... Astfel ucenicii au pus o întrebare preluată de la farisei dar care nu erea de actualitate în timpul profetic a lui Dumnezeu..Deci apostolii. în vremea aceasta ai de gând să aşezi din nou Împărăţia lui Israel? El le-a răspuns:Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele.pe care.ai auzit -o dela Mine. Dar vreau să știm că această întrebare a fariseilor nu erea o întrebare actuală pentru ziua ucenicilor pentru că nu erea un timp de reașezare ci de pregătire și netezire a căi Domnului prin Ioan Botezătorul.şi tinerii voştri vor avea vedenii. voi turna Duhul Meu..Ioan acesta este acela care fusese vestit prin proorocul Isaia.Cînd se împlinește Ioel cap 2 vers 28:... voi trimete pe solul Meu. voi turna Duhul Meu peste orice făptură.7 întrebau din nou o întrebare care își avea răspunsul în mileniu:.Și deodată va intra în Templul Său Domnul pe care-L căutați: Solul legămîntului. şi să aşeze din nou toate lucrurile. în zilele acelea. ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui.. dar voi. Aceasta erea promisiunea actuală pentru ziua lor.Deaceea Domnul îi îndreaptă spre profeția din ziua lor profețită de Ioel:.De ce zic acest lucru?Pentru faptul că farisei puneau o întrebare cum și noi de multe ori întrebăm întrebări în avans: Cum va fi frate în Mileniu sau pe pămîntul cel nou?Și eu aș răspunde:Întîi să fim născuți din nou și vom vedea cum va fi. pe când erau strânşi laolaltă. zice Domnul oștirilor.Ceace erea pentru ei actual să întrebe ar fi fost:.După aceea. le -a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim..(Fapt Apos cap 1 vers 4.. iată că vine.Iată.. Matei cap 3 vers 3 arată acest lucru în ce anume a constat slujba lui Ioan:..Căci Ioan a botezat cu apă.La fel și ucenicii în Faptele Apostolilor cap 1:6. Pe cînd Se afla cu ei.. el va pregăti calea înaintea Mea. ..”Deasemenea profetul Maleahi în cap 3 vers1 arată:.că întrebarea pe care au pus-o ucenicii Domnului Isus a fost o întrebare preluată de la farisei dar la care Domnul le răspunde scurt: „Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie..Veți fi botezați cu Duhul Sfînt. . neteziţi -i cărările. nu după multe zile. pe care-L dorți. bătrînii voştri vor visa visuri.Chiar şi peste robi şi peste roabe.Acum vreau să vă fac atenți la un lucru care cred că nu l-ați sesizat.” le -a zis El.

El l-a luat pe Ilie. ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El. va primi răsplata unui prooroc... în numele unui prooroc. şi să aşeze din nou toate lucrurile. După câteva sute de ani mai târziu. Ioan. Ilie .Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie. şi Maleahi 4. Deaceea Ioan Botezătorul a fost primit de ucenici în duhul lui Ilie din Vechiul Testament sub numele de Ilie: "El va întoarce pe mulţi din fiii lui Israel la Domnul.” De asemenea vreau să ne reamintim că scriptura arată în Matei cap 10 vers 41-42 un lucru interesant că numele unui profet din Vechiul Testament se poate atribui spiritual la alt om pentru o viitoare slujbă pe care o va face pentru Domnul:. în numele unui om neprihănit. Luca cap 1 vers 17 arată despre slujba lui Ioan că doar a întoars inima părinților la copii și nu se mai zice și de inima copiilor la părinți lor conform cu versetul întreg din profetul Maleahi. Elisei. Va merge înaintea lui Dumnezeu.. 121. în duhul şi puterea lui Ilie. Și deasemenea a fost prezis din nou în ultima zi. trebuie să fie folosit pe Ilie. şi apoi pentru Iudei în zilele din urmă? Duhul lui Ilie! Observaţi acum.Să cităm acest verset cum anunța îngerul slujba lui Ioan Botezătorul:.Dar Domnul Isus continuă și zice că: Ilie pentru ziua voastră a și venit dar ei farisei nu l-au cunoscut.Deci putem zice că noi l-am primit pe 126 .Cine primeşte un prooroc.Repet încă odată că întrebarea despre reașezarea din nou a tuturor lucrurilor erea o întrebare preluată de la farisei.Va merge înaintea lui Dumnezeu. şi cine primeşte pe un om neprihănit.. şi Duhul Lui a venit peste Elisei. ca să întoarcă inimile părinţilor la copii.va netezi cărările și va întoarce inima părinților la copii. ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El. ca să întoarcă inimile părinţilor la copii. dar nu şi Duhul Lui.. acel duh. şi pe cei neascultători la umblarea în înţelepciunea celor neprihăniţi. acela a venit peste Ioan Botezătorul. va primi răsplata unui om neprihănit. 124."( Luca 1:1617)Trebuie să fim foarte atenți că pot veni bărbați ai lui Dumnezeu în Numele Domnului Isus și chiar în duhul şi numele unui profet.Dumnezeu îşi ia omul. Dumnezeul lor. în duhul şi puterea lui Ilie.Ioan Botezătorul nu a reașezat nimic ci slujba lui se anunța că va pregăti.la care Domnul Isus răspunde ucenicilor scurt: .Peste ei acționează identic duhul acelui profet... şi pe cei neascultători la umblarea în înţelepciunea celor neprihăniţi.El trebuie să vină de cinci ori.

şi cine Mă primeşte pe Mine.Cum este cu ceace a zis Domnul Isus: . ci ca să vă sfătuiesc ca pe nişte copii prea iubiţi ai mei. totuş n'aveţi mai mulţi părinţi. Deci Apostoli trimiși de Domnul Isus să vestească Evanghelia sunt părinții noștri în vestirea Evangheliei. pe Mine Mă primeşte. prin Evanghelie...Isus le-a zis ucenicilor:“Cum m-a trimis pe Mine Tatăl. cine primeşte pe acela pe care -l trimet Eu. evanghelişti. El a dat pe unii apostoli.17: . prooroci. primeşte pe Celce M-a trimes pe Mine. ca să vă fac ruşine.Noi nu ascultăm de un om. pe alţii.’’Atunci vreau să vă spun că voi excludeți ajutorul pe care Dumnezeu îl dă la Biserica sa conform cu Efeseni cap 4 vers 11 pentru desăvîrșirea sfinților:... la venirea Mea. pe Mine Mă primeşte.Acest bărbat este trimis chiar înainte de venirea Domnului așa cum arată versetul:..Deacea ultimul profet care a venit în timpul din urmă a venit în duhul și puterea lui Ilie ca să întorcă inima noastră de copii spre învățătura părinților Apostoli..pentru desăvîrşirea sfinţilor. Apostolul Pavel scrie fraților din orașul Corint:. Poate voi ziceți:. pentru zidirea trupului lui Hristos. era cu atîta slavă încît fiii lui Israel nu puteau să-şi pironească ochii asupra feţei 127 .Ioan Botezătorul cu numele de Ilie din Vechiul Testament așa cum Domnul le-a explicat ucenicilor. să lovesc țara cu blestem!.Acum. Cine primeşte pe acela pe care-l trimet Eu. pe alţii.Căci chiar dacă aţi avea zece mii de învăţători în Hristos. așa vă trimit și Eu pe voi” (Ioan 20:21. ’’Deasemenea Domnul Isus astăzi și-a schimbat slujba conform cu 2 Corinteni cap 3 vers 7. păstori şi învăţători. ca nu cumva.Dar dacă tu respingi pe acela pe care Domnul la trimis va fi foarte grav de tine.Ioan cap 13 vers 20) Adevărat. să lovesc țara cu blestem!’’Această reașezare. dacă slujba aducătoare de moarte.Atunci de ce nu putem primi în ziua noastră pe acest bărbat a lui Dumnezeu cu acelaș duh al profetului Ilie... Dacă voi excludeți o slujbă trimisă de Dumnezeu voi excludeți pe Dumnezeu. scrisă şi săpată în pietre.restituire sau întoarcerea inimi copiilor spre părinții apostoli se împlinește exact înainte de venirea Domnului.pentrucă eu v'am născut în Hristos Isus.. vă spun că. Prietene conform cu acest verset ești într -o mare confuzie pentru că rolurile s-au schimbat pentru că versetul zice:..8.…. în vederea lucrării de slujire. la venirea Mea...voi divinizați un om. și inima copiilor spre părinții lor. pe alţii. Atunci vreau să vă întreb:.ca nu cumva..Nu vă scriu aceste lucruri.care a împlinit cea de-a doua jumătate a versetului din Profetul Maleahi:. adevărat...

Într-o împrejurare evreii au zis Domnului Isus că El scoate draci cu ajutorul lui Belzebub domnul Dracilor. La mijlocul frazei din Maleahi este un “şi”.’’Dar dacă tu ai asculta de Domnul Isus tu ai asculta de cel care El la trimis în ziua aceasta. adică să întoarcă inima părinţilor spre copii. Astfel că Domnul Isus din poziția de trimis el astăzi trimite predicatori care se supun la această trimitere dar de care toți trebuie să asculte ca de Domnul Isus însuși.Iată voi trimite pe solul meu.. La conjuncţia şi din Maleahi versetul din Luca 1/17 se opreşte. Dacă Ioan împlinea şi a doua parte a versetului din Maleahi 4/6 atunci trebuia să vină sfârşitul. Versetul din Luca 1/17 arată că:.. Aici se fac e o confuzie cum au 128 .. El va pregăti calea înaintea mea. acolo este slobozenia..Tu poate zici:.Mulţi zic despre acest verset din Maleahi cap 4 că i-se atribuie lui Ioan Botezătorul.lui Moise.. De ce zic acest lucru vom vedea în continuare. este o conjuncţie la mijlocul frazei.Păi eu ascult de Domnul Isus. Într-un Cuvânt această afirmaţie este jumătate de adevăr așa cum deja am arătat. Şi ca să nu uităm un lucru profeţiile în majoritatea cazurilor au în prevestirea lor lucruri cu împlinire compusă. şi unde este Duhul Domnului.. Şi Ioan Botezătorul a împlinit această primă parte din Mal eahi 4/6 întorcând inimile părinţilor spre copii. În Luca este scris că Ioan Botezătorul a întors inima părinţilor spre copii dar nu mai este arătat că a întors inima copiilor la părinţii lor. va merge înaintea lui Dumnezeu în duhul şi puterea lui Ilie ca să întoarcă inimile părinţilor (evrei) la copii… (creştinii din această naţiune).cum n-ar fi cu slavă mai degrabă slujba Duhului?Căci Domnul este Duhul. Şi Domnul Isus le zice: Dacă eu scot draci cu Belzebub Fii voştri (adică ucenicii din acea naţiune) cu cine îi scot Aceştia erau părinţi evrei întorşi cu inimile la predicarea fiilor lor din naţiune. Iar în partea a doua a versetului din Luca 1/17 Ioan Botezătorul împlineşte prima parte din Maleahi 4/6. ziua de groază şi întuneric.. Pentru a lămuri acest lucru aş vrea să vă arăt un caz asemănător în care Domnul Isus s-a oprit la jumătatea versetului sau mai bine zis la conjuncţia “şi”.. măcar că strălucirea aceasta era trecătoare.EL (Ioan) va întoarce pe mulţi din fii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. În acest verset din Maleahi 4/6. Ziua Domnului. Părinţii erau evreii şi copii erau Apostoli şi toţi creştinii din acea Naţiune..Ioan merge înaintea lui Dumnezeu să pregătească calea.. Să recitim cum se anunţa slujba lui Ioan Botezătorul încă de la naşterea lui. În Luca 1/17 este scris: . Cum este de asemenea scris în Maleahi 3/1 şi Isaia 40/3:. Comparaţi versetul din Luca1/17 şi Maleahi 4/6 şi veţi vedea că în Luca versetul este arătat la jumătate nu cum este scris în Maleahi 4/6. din pricina strălucirii feţei lui.

Din acest verset se vede clar o aşezare din nou. (Fapte Apost 3/21).. Şi să revenim atunci când Domnul Isus a citit din proorocul Isaia Cap 61/1. a închis cartea şi a dat-o îngrijitorului. UN – Templu sfânt în care să poată locui. Apocalipsa cap 19 vers 9. El a netezit. Şi Ioan Botezătorul nu a venit să aşeze. ÎNCHINARE LA ÎNGERUL BISERICII. Slujba lui era să Netezească cărările – orice vale să fie astupată şi orice deal să fie prefăcut în loc neted. cari păstrează mărturia lui Isus. 11).. A aşeza înseamnă a pune din nou ce a fost culcat în poziţia de la început. 34.Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sînt un împreună slujitor cu tine şi cu fraţii tăi. Şi în Evanghelia lui Luca 4/18 este arătat de asemenea că Domnul Isus s-a oprit la conjuncţia “şi”.10: . Este scris astfel: Şi să vestesc un an de îndurare al Domnului şi o zi de răzbunare a Dumnezeului Nostru. Pe locurile netede ale slujbei lui Ioan Botezătorul..făcut Fariseii confundând profeţiile despre prima venire a lui Mesia ca mântuitor cu cele din Mia de ani ca împărat. căile strâmbe vor fi îndreptate şi drumurile zgrunţuroase vor fi netezite (Luca 3/4.Apoi mi-a zis:.5).11 este că Ilie va reaşeza din nou toate lucrurile. Dar el mi-a zis: . Această profeţie îşi avea o împlinire mai târziu. CAPODOPERA care a fost culcată în epoci va fi aşezată din nou pe un postament solid al descoperirii. Dar Domnul Isus a venit pentru împlinirea primei jumătăţi din această profeţie vestind anul de îndurare.”) 129 . Domnul Isus a început construcţia unei capodopere. Dar promisiunea din Matei 17/10. Dar în Isaia 61/1 mai era o continuarea acestui verset după conjuncţia şi. La fel Ioan Botezătorul a venit să împlinească prima parte din Maleahi 4/6 adică să întoarcă inimile părinţilor spre copii. Luca 4/vers 19 zice: Şi să vestesc anul de îndurare al Domnului. (Matei 17/10.Scrie: Ferice de cei chemaţi la ospăţul nunţii Mielului!``Apoi mi -a zis: .. El nu venise pentru o zi de răzbunare. Dar în Epocile întunecoase capodopera aproape a fost culcată la pământ. Despre Ilie care avea să vină s-a născut o întrebare între ucenici: Oare de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină ILIE Drept răspuns Isus le-a zis: Este adevărat că trebuie să vină Ilie şi să aşeze din nou toate lucrurile. Lui Dumnezeu închină-te! (Căci mărturia lui Isus este duhul proorociei. Ioan nu a reaşezat.Acestea sînt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu!”Şi m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui. Şi cerul îl ţine pe Domnul Isus de a veni le ai săi până la aşezarea tuturor lucrurilor.

cu ajutorul încheieturilor şi legăturilor. politică bisericească şi politică naţională. El şade pe tronul Tatălui Său. și în cealaltă epocă se va descoperi ca Fiul lui David. prin gîndurile firii lui pămînteşti. Şi El şi-a dovedit slujba. Şi apoi El a zis: "Aşa cum era în zilele lui Lot." observaţi ce a zis El acolo. astăzi. Elohim. făcîndu -şi voia lui însuş printr'o smerenie şi închinare la îngeri.. "în ziua când Fiul Omului va fi descoperit. ea va intra într-o aşa încurcătură încât El se va descoperi din nou ca Fiu al Omului. şi acum El este în forma Duhului Sfânt. 47.Dar voi observaţi aici. El a zis că El era Fiul Omului.El a venit ca Fiu al Omului. un profet. Lot a văzut doi. 130 . trupeşte. sa descoperit ca Fiul lui Dumnezeu.Noi am avut descoperirea Fiului lui Dumnezeu. fiind un bărbat. Când Abraham L -a văzut venind.Citate din diferite predici” În Luca 17:30 Domnul Isus se referea înapoi la această zi în care trăim noi." lipsă de descoperire.Prin epoca bisericii. Acum. că Dumnezeirea trupeşte era în El. amestecîndu-se în lucruri pe cari nu le-a văzut. Şi în Sodoma."Domnii mei." 44...Nimeni să nu vă răpească premiul alergării. umflat de o mîndrie deşartă. În Mileniu. Astfel observaţi ceea ce s-a întâmplat aici.îşi primeşte creşterea pe care i-o dă Dumnezeu. la sfârşirtul epocii bisericii. Fiecare din noi o ştie. pentru că El va fi Fiul lui David. 46. el a zis.Vedeţi. tot la fel va fi la venirea timpului sfârşitului. Persoana invizibilă. Dumnezeu. "Epoca Laodicea bogată. El s-a descoperit întâi ca Fiul Omului. cum El S -a făcut cunoscut. tot aşa de putredă cât putea fi. Noi toţi o ştim. când El a venit sus. care era Profetul. în carne." Cât de potrivită era acea încurcătură de ieri! Şi sper că voi nu o pierdeţi." şi încă putredă în politică. Luca cap 17 vers 30 arată:"În zilele când Fiul omului va fi descoperit!" Aş vrea să vă atrag atenţia că El a venit în trei nume. . aşa cum am auzit pe cineva vorbind aceea cu un timp în urmă.şi nu se ţine strîns de Capul din care tot trupul." Acolo erau trei. "Domnul meu. dar ultima promisiune a lui Abraham care a avut-o înainte ca fiul promis să se arate. El nu a zis că El era Fiul lui Dumnezeu. El era plinătatea. El a zis. El este Fiul lui Dumnezeu. că El s-a întors înapoi.. prin a fi un profet.Elohim este plinătatea Dumnezeirii. Dumnezeu S-a manifestat Însuşi acolo la Sodoma ca un profet.Coloseni cap 2 vers 18: . "când Fiul omului va fi descoperit.hrănit şi bine închegat. şi a zis.

nu. 260. El este Dumnezeu. eu doar am stat acolo cînd El a apărut. Acela nu sînt eu. Aceea era numai o voce care a folosit-o El. El a făcut chiar acelaşi lucru cum a făcut El la Sodoma. nu era îngerul al şaptelea. îl descoperă publicului pe Fiul omului. din nou. vrei tu de data aceasta să o faci.” Ce este asta? Nu îgerul este Fiul omului.. a acestei ore în care trăim noi.Luca 17:30 a spus:. în timp ce ne rugăm? O expunere a Celor Șapte Epoci ale Biserici-Pag. ca să -ţi dea tărie să zbori deasupra tuturor denominaţiunilor şi lucrurilor lumii. Eu vroiam să fiu un vînător. 131 . Eu nu sînt acela care face lucrările acestea şi prezice aceste lucruri care se întîmplă aşa cum sînt de perfecte. citiţi-l cînd mergeţi acasă. deschide Peceţile. Aceea a fost făcută adevărată înaintea voastră. al şaptelea mesager. eu sînt numai acela care stă aproape cînd El le face." nu un om. El s-a întors imediat către adunare. se pare că a fost prea tare pentru voi. deoarece Acesta a părăsit pleava. vorbele unui om se vor prăbuşi. necunoscuţi. eu nu sînt decît un glas .” Apocalipsa 10:1-7. fratele a profeţit când mi-a zis ceea ce mi-a zis! Astăzi! Priviţi ce a făcut El după citirea Scripturii. Şi glasul meu.Tocmai în ziua în care Fiul omului va fi descoperit. Îngerul nu era Fiul omului.Nu pot eu spune aceasta dar m-am ridicat pe vârfurile degetelor." Astăzi această promisiune. Voi nu vă hrăniţi dintr -un om. şi sînt determinat să o fac. "Fiul omului se va descoperi Însuşi între oamenii Lui din nou. Însăşi. Eu nu am fost Acela care a apărut jos la rîu. Puteţi să -i luaţi separat.329.Acum. acum? Acolo. se împlineşte chiar în faţa ochilor noştri. şi zece sau doisprezece. Nu Fiul omului. aş vrea ca voi să ştiţi că aceasta -i sigur. pentru voi care ascultaţi această bandă. ci îngerul al şaptelea.48. vedeţi. 269. 270. oh. ar putea să fie chiar împotriva judecăţii mele. Dar este voia Tatălui Meu ca să declar acesta. "În zilele când Fiul Omului.Dacă nu te-ai hrănit din fiecare Cuvînt. Eu nu mai am nimic de a face cu El. Astăzi această Scriptură s-a manifestat înaintea voastră. Voi aţi putut gîndi astăzi că eu împachetez acest Mesaj. Acesta-i Bobul. Dar voi vă hrăniţi din Trupul-Cuvînt al Fiului omului. oricâţi oameni erau acolo. ci mesagerul descoperă pe Fiul omului. nu o fiinţă umană. Aceea nu era aşa cum o ştiam eu. El nu-L poate organiza. El este Hristos. este aşa cum eu doar m-am predat ca să vorbească El prin mine. ca să zică. “Mesajul Îngerului al şaptelea. El este acela care vă hrăneşte. Însăşi. vedeţi voi. aceea era manifestarea Fiului omului.

Cine ești tu? Și el a mărturisit. nu aș fi vrut să știu nici măcar că este o glumă. să nu credeți aceasta. eu v-am spus dinainte.Și zilele trecute în Canada un frate mi-a arătat un bilețel despre un lucru ce-l purta în buzunar.” El boteza oamenii în numele lui William Branham. el este în pustie. ”Eu nu sunt el. iată. 28. el este în odăi secrete.El este unul dintre frați.Și am auzit-o încă de câteva ori.El nu este Fiul lui Dumnezeu.El nu este Isus Cristos. ”Căci acolo se vor ridica Cristoși falși.”Eu vreau să fac încă o comparație între mesagerul profet Laodicean și Ioan. fiindcă m-ați luat din câmp. un mesager. un profet. mesagerul profet care a precedat prima venire a lui Isus.Deaceea dacă ei vor zice către voi.și a mărturisit.”Dar să nu credeți voi aceasta. astfel voi pleca din câmp cu conștiința curată.947.și nu a tăgăduit. partea I pag. un slujitor al lui Dmnezeu.într -atît că. iată.Acolo va fi un duh în lume care va seduce pe unii și-i va face să creadă asta. Dacă ar fi fost vreun dușman de al meu. ”Și aceasta este mărturia lui Ioan.dacă era cu putință.cînd Iudeii au trimis preoți și Leviți de la Ierusalim să -l întrebe. ei vor înșela chiar pe cei aleși.Și niciodată să nu se spună asta despre mine. ”Frate Branham nu ești tu cumva Mesia. nu aș vrea ca voi să spuneți un astfel de lucru ca acela. 26.949.Oamenii în ziua lui Ioan l-au confundat cu Mesia. Cap.5.Lui nu-i trebuie o onoare mai mare să se acorde peste el decît aceea pe care Ioan a primit-o când el era glasul care a strigat.și profeți falși.948.Matei 24:23-36.Dar aceea nu a fost așa.Am auzit asta de câțiva ani și m-am gândit că era o glumă.Dar el este un 132 . Cristosul?” 27. Cel uns.”Și m-am gândit că atunci s-a încheiat.Și mi-am pus brațele în jurul fraților și le-am zis la toți:”Fraților. dar el vine după mine Predica Apocalipsa.Ioan 1:19-20.El zicea ”William Branham este Domnul nostru. nu vă duceți. Eu nu sunt Cristosul.Iată. din cât am încercat să fiu un slujitor adevărat al lui Cristos.Și am întâlnit câțiva frați(nu-i văd pe nici unul la adunarea în această dimineață).”Acum acest mesager profet al zilei din urmă va avea o astfel de putere înaintea Domnului încât acolo vor fi aceia care îl confundă cu Domnul Isus. iar cei ce o faceți veți fi responsabili pentru fiecare suflet care ar fi salvat în acel timp.950. doi sau trei odată într-o călătorie de pescuit și s-au apropiat de mine prin subiectul de a spune.și vor arăta semne și minuni mari.

Aș fi un anticrist.Și astfel aceasta ma rupt în bucăți. și rușinoasă și neevlavioasă a diavolului. astfel că am plecat din pădure și am venit acasă. atunci. am aflat că asta a ajuns până departe la Eschimoși sau la Indieni de acolo sus. fiind așa prins..M-au întrebat dacă cred această dogmă. un mărturisitor. 34..Și am fost frânt cam vreo opt sau zece zile. care trebuie crescut și la altele.Așa ceva ar face ca fiecare om care-l iubește pe Cristos să fugă de astfel de lucruri. ”Mai bine aș muri aici în pădure..Voi sta cu aceea.Nu eram în stare nici să vânez.frate scump și drag. așa ceva l-ar scoate din câmp pe orice frate.Fraților. 29. sau ceva.Și călătoria de vânătoare care am planificat-o de așa mult timp. decât.Și doar am cerut la fiecare să stea departe de mine.Și astfel.Dar când venim la a mă numi pe mine chiar Cristosul uns.mă că treizeci și unu de ani de slujire se vor duce pe conducta mocirlei diavolului. fiindcă am fost așa de fixat și nervos și supărat și frânt în bucăți. care a venit la mine să-și mărturisească erorile spunând că credința lui în mine este că e u sunt chiar Isus Cristos. cam după ce am plecat de la adunarea din Canada. 33.fiindcă știu voi doar o puteți suporta.. 37. 133 .Am ajuns așa de prins de tremur.un prezicător al cuvântului. M -am gândit că-mi pierd mintea. 30.Și am tot felul de scrisori care au venit în ultimele zile și sunări din diferite locuri.Astfel eu nu am putut rezista la așa ceva.M-am gândit.” și altele. aceea a fost prea mult pentru mine. „Apoi m-am gândit la micul meu Iosif. gândindu.. nu am putut-o face.Și eu nu am putut rezista în continuare..Înțelegeți ? Eu sunt fratele vostru.”Când voi pleca.Eu nu pot rezista la așa ceva. 35.Și am stat liniștit dacă oamenii m-au numit profet. fiindcă un profet în Testamentul din Engleză este doar ”un predicator. să mă lase în pace.Mi-a fost teamă de vreun accident de vânătoare. ce vor spune ei?” ”Iată aceea-i este exact ceea ce a fost el.” Și toată influența ce am adus -o oamenilor.apoi vedeți unde ar fi aceea.Acum. mai rău decât să stau aici acum. să-mi spună că sunt Cristos. de multe ori.Am scrisori acasă și m-au sunat unii slujitori din Chicago și din alte locuri diferite. ca și cum aș cădea pe pușca mea sau ceva. 36. dacă înțelegeți ceea ce spun. aceea este o minciună oribilă.

ar fi în ordine. dar sper că astăzi acela își primește rana mortală și va muri repede ca să mă pot întoarce repede în slujbă.” 39.Să nu aveți nimic de a face cu aceea.Dar sângele meu era așa de gras. 41.ordinînd pe cineva ca om de district. acela-i un duh peste oameni scumpi. surori scumpe asta-i ceea ce ma rănit.Și am zis.Și mi-am spus că dacă ar fi un dușman de-al meu.Acum.Așa Vorbește Domnul. l-am atins chiar în mijlocul lui.Cu câteva zile în urmă. să fiu sigur.Și i-am văzut pe cei dragi ai mei. înaintea voastră? (Adunarea răspunde Amin) Nu am încercat să fiu fratele voastru? (Amin). dar când vine la frații mei scumpi.Și m-am uitat. ”Doamne mare-lucrurile astea sunt prea tari pentru mine. doar ia bățul care stă alături de tine. ”Nu o face. din acest Tabernacol. am avut o cercetare de la Domnul. el s-a târât în ceva apă. și voi înebuni complect. ”Aceea este o eroare. și acolo am mai fost înainte.” 95.Și nu pot rezista la aceea.Trebuie să ies și să las totul în mâinile tale. orice este.El este rănit mortal.Fraților. o baltă mică. el mi-a zis. 44. un duh. 40. un 134 .cu mâinile goale! Nu cu ceva mănuşi bisericeşti. surorilor. îngrijind un șarpe care era galben cu negru și vorbindum-mi. eu stau pe aici.Și un frate mi-a zis.Și m-am întors repede cu o pușcă și am împușcat acel lucru. nu am încercat să fiu un slujitor adevărat al lui Cristos. care are un cuib plin cu ouă clocite.Este adevărat că noi trebuie să mânuim Evanghelia.Mulți oameni m-au întrebat aceea. el nu v-a mai răni prea mult. fiindcă. acela m-a atins la picior.Și amintiți-vă. încât nu ma afectat.Ea este falsă.Până atunci voi cere fiecăruia să vă rugați pentru mine. ”Ei bine.Și am întrebat pe mulți membrii din Biserica mea de a ici.astfel va muri.cred că fratele își dă seama(frații)-că aceea-i ce se va întâmpla.Și eu vă cer să vă rugați pentru mine.Este greșită.Nu știu cum o voi face. care s-au apropiat de mine cu aceeași întrebare. amintiți-vă. dacă ma-ți crezut cândva a fi un slujitor al Cristos.Eu nu mai știu nimic ce să fac.Locul meu de aici de sus este scos pentru vânzare. sau un presbiter. cu fratele Neville.Dar acela-i. când m-am întors cu pușca să-l împușc în cap. bătând pe cineva pe umăr. dacă ma-ți crezut cândva.Eu sunt fratele vostru.” Când m-am întors să iau bățul.” 42. doar aș fi râs de aceea și mergeam înainte.Am zis. 43.38.

episcop.Apoi mi -au zis: „Trebuie să prooroceşti din nou cu privire la multe noroade. dar. şi numai la El! Cinstea vine de la Dumnezeu.” Am luat cărticica din mîna îngerului. eu am arătat respect de persoană.Cum puteţi avea credinţă când aveţi respect. 186. Eu nu spun aceste lucruri ca să vă supăr. biserica ta. mi-a zis el. a denominațiunii și a crezului tău ca tu să nu mai poți vedea că Dumnezeu își adeverește Cuvântul Sau? Te-a separat pe tine s erviciul tău. ți-a dat dumnezeu un spirit al lumii acesteia pâna când nu mai poți să vezi că aceasta este greșit? Ți-a orbit el ochii.Frate..Scriere personală” Mulți în ziua de azi spun despre slujba lui Elisei s-au despre poziția lui Ioan din Apocalipsa cap 10 versetul 8 că este o slujbă viitoare de profet care va fi dată unui om: . care este singura sursă de Viață ? Fugi de aceasta. . dar în gura ta va fi dulce ca mierea. neamuri. Ș i ca un slujitor al lui Dumnezeu. O CONFUZIE. Eu nu respect pe unii din frații mei mai mult decât pe voi. Poate că voi nu ați ști dacă eu nu v-aș spune. limbi şi împăraţi. sau altceva. şi am mîncat-o: în gura mea a fost dulce ca mierea. şi i-am cerut să-mi dea cărticica. șeful tău.” Porunca aceasta din textul citit „Trebuie să prooroceşti din nou mulţi fraţi înseamnă în felul următor că textul acesta susţine viitoare care va fi dată unui om. te-au separat pe tine de Cuvântul lui Dumnezeu. mi s'a umplut pîntecele de amărăciune. „Ia-o”. copiii tăi. pe care-l auzisem din cer. Eu arăt.. sau altceva.După ultima slujbă 135 ’’ pentru o slujbă o eroare profetică . şi umblând ca un bărbat sau o femeie adevarată înaintea lui Dumnezeu. fratele meu! Eu te iubesc. după ce am mîncat o. și spun aceste lucruri deoarece ele sunt în Cuvântul lui Dumnezeu. nicidecum. soția ta. şi mi-a zis: „Du-te de ia cărticica deschisă din mîna îngerului.Dar această înţelegere este conform cu Mesajul pe care noi l-am primit. „şi mănîncă-o. cu o dragoste sfântă.Şi glasul. Vreți să fugiți de aceasta astăzi? 35. mi-a vorbit din nou. eu vă spun acele lucruri ca voi să vedeți și să înțelegeți. Dacă am facut-o. către morala bisericii. Cinstiţi-l pe Dumnezeu prin ţinerea Cuvântului Său ca o torţă. care stă în picioare pe mare şi pe pămînt!” M'am dus la înger. și cu dragostea lui Dumnezeu în inima mea. ea îţi va amărî pîntecele. El este Acela. primind cinstea unul de la altul? Să ne uităm la Dumnezeu.

Deasemenea şi textul din cartea evanghelistului Matei cap 24 cu versetul 45 este înţeles în acelaş fel. „pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toţi?”Şi Domnul a zis: „Cine este ispravnicul credincios şi înţelept pe care-l va pune stăpânul său peste slugile sale ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită?Ferice de robul acela pe care stăpânul.. fiţi gata.Care este deci robul credincios şi înţelept.. îl va găsi făcînd aşa!.Dar acum voi aveţi dreptul să mă întrebaţi:Dar frate versetul zice de un rob nu de robii. dacă ar şti stăpânul casei la ce ceas va veni hoţul. căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi. 136 .Şi să fiţi ca nişte oameni care aşteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă. şi făcliile aprinse.Ferice de robii(plural) aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui!.6 vreau ca să știm că nu va mai fi un alt profet major pe care Dumnezeu să-l trimită la Neamuri..Fie că vine la a doua strajă din noapte.. ferice de robii aceia. ca să-i deschidă îndată. dacă-i va găsi veghind! Să ştiţi bine că. îl va găsi făcând aşa Adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuţia sa. îi va pune să şadă la masă şi se va apropia să le slujească. fie că vine la a treia strajă.Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui! Adevărat vă spun că el se va încinge.Mijlocul să vă fie încins.Haidem să citim acest verset și să vedem în ce context sa născut această întrebare:..Dar haideți să citim despre acelaș subiect din Luca cap 12 vers 35 pînă la versetul 44 unde Evanghelistul Luca relatează mai detailat cum sa născut această întrebare. când va veni şi va bate la uşă. Așa cum am redat această întreagă pildă.trimisă de Dumnezeu la timpul sfîrșitului conform cu Apocalipsa cap 10 vers 7 și Maleahi cap 4 vers 5. I-a zis Petru. la venirea lui.” Doamne”. dar.Dar dacă citim aceste versete în lumina Duhului lui Dumnezeu vom vedea că acestea nu nu dovedesc venirea unui profet major în generația noastră. pe care l -a pus stăpînul său peste ceata slugilor sale.Apostolul Petru întreabă:Doamne pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toţi?” Dar Domnul Isus a arătat mai înainte pentru cine erea pilda aceasta:..Luca cap 12 ver 35: .. ca să le dea hrana la vremea hotărîtă?Ferice de robul acela. pe care stăpînul său. ar veghea şi n-ar lăsa să-i spargă casa Şi voi. la venirea lui. Acest verset prieteni arată ultima poziție a Miresei Domnului Isus primind Hrana lui Dumnezeu prin ultimul Mesaj și care va fi împărțit în vremea din urmă de către oameni loiali acestui Cuvînt .

. Acum în aceasta zi din urmă are să fie un PROFET (nu o profetesă deși în această epocă există mai multe femei care pretind că dau descop erirea lui Dumnezeu decât bărbați). Apocalipsa 10:7 zice: „Când el(singular) va începe să sune”.să împartă ca hrană acest ultim Mesaj la poporul lui Dumnezeu cu credincioșie.DarCuvântul infailibil zice că el (profetul) va descoperi tainele la poporul timpului din urmă și va întoarce inimile copiilor înapoi spre părinți. Este o presupunere goală.Elisei și Ioan. Întâi.. Acum eu nu tăgaduiesc că oamenii nu o să prorocească în această ultimă epocă și slujbele lor pot și vor fi corecte. această epocă va avea UN Mesager-Profet. Nu a existat niciodată o epocă în care Dumnezeu a dat poporului său doi profeț i majori dintr-o dată. neîntemeiată față de Apocalipsa 10:7..Care copil va fi cuminte acela va primi ceva cînd eu voi veni?’’ Acum vreau să vă întreb:Voi ce înțelegeți prin întrebarea mea:Care copil va fi cuminte acela va primi ceva cînd eu voi veni??Eu cred că nu înțelegeți că eu am spus că este vorba doar despre unul din copii mei ci voi a -ți înțeles că eu am avertizat ca ei toți să se siliească să fie cuminți ca la venirea mea să le dau ceea-ce am promis. chiar dacă vor fi predicatori care vor predica acest Mesaj cu credincioșie şi în puterea Duhului Sfînt. trebuie să luăm serios în considerare aceste două gânduri.Citate din diferite predici” . Eu nu tăgăduiesc că vor fi proroci întocmai ca în zilele lui Pavel când era „unul Agab. Prin aceste citate pe care le voi reda vom vedea că Dumnezeu nu va mai avea un profet major după ultimul mesager al șaptelea pe care noi deja l-am primit.Vreau ca să redau încontinuare cîteva citate din diferite predici prin care vrem să eliminăm unele confuzi cu privire la slujba lui Ilie. Ioan Botezătorul a venit SINGUR.De aceea Petru întreabă :.Înainte ca noi să încheiem această secțiune despre mesagerul din Epoca Laodicea.Doamne pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toţi?”Eu cred că în această pildă este vorba de slujitori Evangheliei care sunt răspunzători să vestească . El l-a dat pe Noe (singur). Eu contest acea declarație. El l-a dat pe Moise (el singur avea Cuvântul deși alții profeț eau). un 137 .. El l-a dat pe Enoh (singur). Sunt dintr-aceia care zic că poporul lui Dumnezeu urmează să vină laolaltă printr-o descoperire colectivă.Cît despre versetul din Matei cap 24 vers 45 în care Domnul Isus întreabă: „Cine este ispravnicul credincios şi înţelept pe care-l va pune stăpânul său peste slugile sale ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită?’’Acest verset este identic cum eu aș întreba copii mei:..

trebuie să fie ucis chiar acolo.Ei mor spiritual acum. Vedeţi? Ce lecţie învăţăm noi aici! Vedeţi. 156. în fiecare epocă.” Vedeţi. Vedeţi? 157. numai Moise avea Cuvântul. Orice alt om murea. fiecare vrea să fie un Moise dar stați departe. ci să ofere sânge. Ceilalţi au locul lor. 159. DAR EU TĂGĂDUIESC PE DOVADA INFAILIBILĂ A CUVÂNTULUI CA AR EXISTA MAI MULT DECÂT UN MESAGER-PROFET MAJOR CARE VA DESCOPERI TAINELE AȘA CUM SUNT CONȚINUTE ÎN CUVÂNT ȘI CARE ARE SLUJBA SĂ ÎNTOARCĂ INIMILE COPIILOR SPRE PĂRINȚI. Vedeţi? Ei continuă să meargă acolo în spate și voi puteţi să le spuneţi dar ei zic: “Oh. El era profetul major al orei. se atinge de el. un om mergea odată pe an. Dumnezeu lucrează cu unul odată. Apoi ei vor fi arşi şi transformaţi înapoi în praf. Dumnezeu a avertizat orice persoane să nu încerce să urmeze pe Moise în acea mahramă. “Numai Moise să vină! Dacă vreun om. Observaţi. oricine era. Moise era un profet! Cuvântul nu putea veni la Iosua. la fel.Priviţi. În orice epocă. aceea este corect. Mesajul acela este unul. cât de bun. cât de mult erau ei. de fiecare dată. și va rămâne și va fi adeverit. El i-a avertizat. respingând Cuvântul.” Niciodată nu a fost ruptă înainte mahrama aceea. domnule. chiar în epocile bisericilor. uns şi pregătit să meargă înăuntru. nu un grup. 138 .Cuvântul Lui este descoperit la unul. Dar ultimul lucru este moarte spirituală. un profet a venit cu Cuvântul Domnului.proroc care a prorocit despre o foamete”. observaţi. de la prima la ultima. Cuvântul niciodată nu a venit la Iosua până când Moise a plecat. Întotdeauna a fost. eu ştiu! Eu ştiu aceea este în ordine. Aceasta este mahramă spirituală. imitatori. Cuvântul a venit la unul. înainte de exod. nu să aducă afară Cuvântul. ei doar merg înainte. „Așa vorbește Domnul” prin Cuvântul Lui infailibil rămâne. cât de multă onoare. Vedeţi? Femeie. Nu. ce om. Aceea doar vorbeşteînaintea exodului despre ultima plagă în Egipt care era moarte. vedeţi? În templu. jos prin Scriptură. preot.Ultima plagă pe pământ este moarte spirituală. Eu sunt de acord ca asta este așa. Acea mahramă aparţinea unei singure persoane. Dumnezeu este unul. Chiar numai să meargă acolo înaintea Lui. a trebuit să vină la Moise. Vedeţi? Acum. Existăun mesager-profet pentru această epocă. iar cei neprihăniţi vor păşi pe cenuşa lor. dar staţi departe de Stâlpul acela de Foc. numai unul. chiar un animal. bărbat.

acum. un simbol al bisericii din nou. vedeţi. Şi omul din mesagerul îngerului al şaptelea. apoi acel ins a luat acea manta. Acum. 269. noi credem că acolo urmează să fie o venire a adevăratului Duh al lui Elisei.Observaţi. 135. El va fi un neiudeu. Dumnezeu a promis că acolo se va ridica un Elisei veritabil. vedeţi. Vedeţi? Ilie a făcut de patru ori. la care voi trebuie să mergeţi înapoi. la poporul lui. Ilie era singur. Vedeţi? Astfel că Elisei care a venit în forma lui Ilie nu era Ilie. 323. Acum Elisei a făcut de două ori mai multe miracole. 325. la sfîrşitul Epocii Laodicea. cînd Elisei. nu va fi Ilie literar.Dar prin cîteva citate din predici vom arăta că restituirea Cuvîntului lui Dumnezeu sa făcut într-o porție dublă în această epocă. Ilie va funcţiona singur. el era dublu în putere că el a cerut-o. să isprăvim toate aceste taine. ceva om uns cu acel Duh.. "Mai mari lucrări decât acestea pe care le fac Eu veţi face. el este singur. Şi aceasta nu va fi nici o organizaţie. care este un simbol al lui Cristos şi a Bisericii. a luat acea manta. ca Maleahi 4.Nu va fi Ilie şi Moise pentru că atunci va fi o slujbă la Iudei.Acum." Vedeţi? 139 . Astfel după cum citim din scripturi că slujba profetului Elisei a fost într -o influenţă dublă față de slujba lui Ilie exact cum el a cerut. Noi poate aşezăm o temelie pentru aceasta acum.126." Credinţa apostolică.Apoi duhul lui Ilie care a venit peste un om numit Ioan Botezătorul nu era Ilie. Vedeţi acest Ilue el vine singur.Acum. Şi noi trebuie să ţinem minte că el va fi aici. Însă aceeaşi inspiraţie a zis că Ilie va veni pentru ultima parte a epocii bisericii.Cînd vine Elisei din Maleahi 4. noi observăm că acest lucru măreţ a avut loc. Acum. Este prezis că acesta va fi.Acum observaţi.dar Elisei a făcut de opt ori. El a promis aceasta în Maleahi 4. la timpul şi la vremea lui proprie. şi acesta va descoperi. cînd el a venit să-şi împlinească slujba lui în Maleahi 4.Dar vom vedea încontinuare că slujba profetului Elisei deasemenea simbolizează Biserica care ar trebui să aibe o dublă porţie din Duhul lui Dumnezeu.. *Noi putem vedea pînă aici din aceste citate un contrast izbitor între Elisei și ultima slujbă din zilele din urmă. vedeţi. Vedeţi. "să restaureze Credinţa copiilor înapoi la Credinţa originală a părinţilor.

. Vedeţi? Aceea nu -i corect. cu porţie dublă a făcut opt. Şi aşa cum Ilie a trecut Iordanul într -o zi şi l-a lovit (cu Elisei).Acum. Noi avem Viaţă Eternă. el a zis. a răsucit mantaua. ca şi haina lui Ilie care a căzut peste Elisei (o dublă porţiune). Nu. să confirme Cuvântul! Dacă acesta este Cuvântul. frate Branham.Biserica acum.Cuvîntul și persoana devine Unul. El o va face dacă o credem. fie ca El să stea alături de El! El a promis că o va face. dar când ne întoarcem venim cu porţie dublă. "Unde este Dumnezeul lui Ilie?" Fie ca Dumnezeul care a scris Cuvântul. noi avem o porţie dublă din aceea." Şi mantaua care a fost pe Ilie a căzut pe Elisei. care a venit înapoi cu o porţie dublă a lui I lie. Ilie. voi ziceţi: "Oh. 244. şi Iordanul s-a despărţit şi au trecut dincolo. Căci aceasta este adevărat. Elisei şi Ilie. Şi Elisei. Aşa cum a zis Elisei. şi a îndoit acea pătură şi a lovit râul. şi noi deja am primit învierea spirituală. deoarece aceasta rupe toate lucrurile lui Dumnezeu. şi a zis.241. "Eu vreau porţie dublă. înviere din păcat acum în neprihănire cu Duhul Sfânt. El a mers jos. noi avem o porţie. domnule. ştiind că ei vor fi judecaţi prin acela.apoi Elisei a venit înapoi cu o porţie dublă. Întotdeauna un simbol al lui Cristos şi Biserica. tu vorbeşti despre Biserica Lui?" Asta-i corect.. Şi când noi lovim Iordanul (cu Cristos). "Unde este Dumnezeul lui Ilie?" Şi acelaşi lucru care s-a întâmplat cu Ilie s-a întâmplat cu Elisei. şi atunci la întoarcerea lui Cristos noi venim împreună cu învierea fizică. Acela-i Trupul Lui. 140 . cel mai mare dintre profeţii epocii a făcut numai patru lucruri supranaturale în toată viaţa lui de optzeci şi ceva de ani. şi a zis. ar trebui să aibe o dublă porţiune din Duhul. şi noi am văzut mii de mii cu ochii noştri proprii! Priviţi la Îngerul Domnului în Stâlpul de foc. privea. Nu este nevasta mea parte din trupul meu? Nu este nevasta ta parte din trupul tău? Carne din carnea ta şi os din osul tău prin unire sfântă! Este aceea corect! Acela -i motivul că un creştin nu ar trebui să fie căsătorit cu o preacurvă. Elisei a mers să -l vadă pe Ilie. Cercetarea ştiinţifică l-a dus la lume. *Acum Apocalipsa cap 10 vers 11 cînd lui Ioan i-sa dat să proorocească din nou după ce a mîncat cartea acest verset simbolizează timpul Miresei mîncînd hrana lui Dumnezeu. 245. acelaşi lucru vine dela Isus Cristos.Aşa cum Ilie a urcat pe munte.

vom zbura. Vedeţi? Biserica a fost reprezentată chiar aici în aceşti doi profeţi. că Trâmbiţa lui Dumnezeu va suna. dar vreau să vă spun că tot ce ni-se întîmplă este mîna lui Dumnezeu care 141 . Aceea face Mesajul şi mesagerul ca una. Elisei. aleluia..în viața lui vine un timp cînd el este atras exact de persoana iubită care erea chiar partea din coasta lui. Şi fiecare din voi puteţi avea această Hrană dacă o vreţi. El va face acelaşi lucru care l-a făcut.. el va hrăni din Lucrurile secrete ale lui Dumnezeu care sunt ascunse de lume. aproape acelaşi. sunt aproape aceleaşi. Ilie. 36.. Oh! Din nou. Hrana spirituală este pregătită." ambele aripi vor veni împreună. doctrina predestinării. Pentru că (ce?) în vii.Scriere personală” Deasemenea în această carte ne-am angajat și în studierea uneia poate dintre cele mai controversate doctrine din Biblie.. şi noi vom zbura. PREDESTINARE PRIN CUNOȘTINȚA LUI DUMNEZEU. reprezentând Biserica.. dacă vreţi să plecaţi pe furiş din toată necredinţa acestei ore. *Cît despre profetul Ilie acesta mai simbolizează pe sfinți care încă mai sunt în viață și care vor fi răpiți și profetul Elisei reprezintă pe sfinți care au trecut din viața și aceștia și vor fi înviați.Aceeaşi Putere a învierii lui Dumnezeu prezentată în amândoi din aceşti profeţi. şi anume. sau morţi. 294. Vedeţi. cealaltă este Doamna Isus.Nouă ni-se pare că suntem tare activi în acest pas al căsătoriei.126. dacă sunteţi gata să veniţi în Cristos. nu vom lua-o înaintea celor adormiţi. şi Ea este în timpul ei acum. şi Elisei odihnindu-se până la înviere. . Vedeţi? 295. Scriptura vorbește despre alegerea lui Dumnezeu în felul cum un bărbat își caută o soție. că dacă Cuvântul este în noi şi a venit la noi.Eu cred că fiecare tînăr intenționat corect înspre pasul căsătoriei. Puterea învierii încă trăieşte.Noi observăm aici din nou. Vedeţi? Este chiar ca o pasăre care are nevoie de două aripi să se echilibreze. Vedeţi Mireasa şi Mirele? Unul din ei este Domnul Isus.Ce s-a întîmplat cînd Adam a recunoscut partea lui acea se va întîmpla cu fiecare copil a lui Dumnezeu.Doar priviţi cum este biserica este reprezentată aici prin Ilie care fost luat în răpire. "Căci noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului. să veniţi în promisiunea Lui. aşa cum a venit la Ilie în ziua aceea. doar între El şi Ea. Priviţi numele lor.

Noi nu putem să întrebăm pe un tînăr:De ce ai ales pe cutare fată?Nu se cade să avem întrebări de felul acesta...Dar un lucru interesant este că soția pe care Dumnezeu ți-o va dărui. nedrept că el alege pe cineva? Şi Pavel ridică această întrebare în Romani 9.Fiecare în pasul căsătoriei și-a ales după un criteriu viitoarea soție. Scriptura arată că o soție credincioasă este un dar de la Dumnezeu.După ani de căsătorie soția ar putea întreba:Iubitule dacă te-ai m-ai căsători:Pe cine ai alege?Acum vreau să răspund eu la această întrebare pe care eu personal am răspuns-o la soția mea atunci cînd iam zis : Orice aș face și oricîte fete aș întîlni dacă este să primesc un dar de la Dumnezeu tot pe tine mi te-ar da Dumnezeu în căsătorie. negreșit frate că îți va plăcea." 142 .. că alegerea aceasta va umbri dreptatea lui Dumnezeu.frate. Şi anume. Vreau să vă întreb: Ar face pe Dumnezeu să pară.soră și chiar copil:Soția.aranjază această unire. şi Mă voi îndura de oricine-Mi va plăcea să Mă îndur. nici de cine aleargă.dreptul acesta aparține strict băiatului.Aşa dar. Singurul lucru ce trebuie să facem este doar să deosebim acel lucru pe care Dumnezeu la ales pentru noi conform cu Filipeni cap 1 vers 9.Cum să nu-ți placă de soția ta cînd ea este os din oasele tale și carne din carnea ta.’’ Cît priveşte această alegere a unei soţii ve-ţi auzi de multe ori cum rudele sau prietenii constată că cei doi se aseamănă așa de mult. Apostolul Pavel anticipează această mare obiecţie a oamenilor împotriva doctrinei alegerii.În timp ce priveam la Romani cap 9.Indiferent că se supără o altă domnișoară. "Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu?" Şi el răspunde propriei întrebări spunând.. (aceasta este concluzia) nu atârnă nici de cine vrea.Am rămas uimit cînd în multe cazuri mireasa locuia la o distanță mare față de viitorul ei soț dar un șir de evenimente au făcut ca ei să se întîlnească și să fie atrași în pasul căsătoriei şi lucru care ma uimit erea că cei doi se asemănau aşa de mult. Deaceea am zis mai înainte despre alegerea lui Dumnezeu în felul cum un bărbat își caută o soție..cel mai intim grad de rudenie mai intim decît. cumva. Acum noi ne supărăm pe faptul că Dumnezeu are şi EL dreptul să aleagă în afara celor care vor mai fi mîntuiți să -și alegă cea mai intimă persoană. ca să deosebiţi lucrurile alese. ci de Dumnezeu care are milă.10:. versetul 15 din Romani capitolul 9 spune aceasta: "Căci El a zis lui Moise: Voi avea milă de oricine-Mi va plăcea să am milă.. "Nicidecum!" Şi apoi.Şi mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoştinţă şi orice pricepere. pentruca să fiţi curaţi şi să nu vă poticniţi pînă în ziua venirii lui Hristos.

eu cred î n suveranitatea lui Dumnezeu de a alege. Astfel am vrea ca să vorbim despre cunoștința lui Dumnezeu în rîndurile care urmează.sau înainte de a fi un timp măsurat cronologic..Şi dacă Dumnezeu ar privi la o lume plină de oameni inocenţi şi s -ar hotărî să aleagă ca să salveze pe unii şi să piardă pe alţii..pre." Astfel predestinarea nu este prin voinţa lui Dumnezeu ci prin cunoștința lui. în faţa sau înainte. Dar în cunoștința lui ca Dumnezeu atotștiitor știa cine va fi mîntuit.pre’’cred că cei mai mulţi creştini sunt confuzi.Predestinarea are de-a face cu cunoştinţa lui Dumnezeu. înseamnă ceva care are loc în avans.Proorizo’’.Nu am întâlnit nici un creştin care să -mi spună că nu crede în suveranitatea lui Dumnezeu.În 1 Timotei cap 2 vers 3. ceva care urmează mai târziu. Suveranitate presupune că Dumnezeu este stăpîn ca să aleagă.Este o lege a reproduceri a fiecărei seminţe. în timp.. Este capătul drumului. dacă privim doar la cuvântul englezesc.. Acum. "cunoştinţă în avans. noi utilizăm acest cuvânt deseori în limba noastră? Şi destinaţia este un loc în care încercăm să ajungem în cele din urmă.Noi nu putem să ne luptăm împotriva le gilor naturale sau împotriva soiului de sămînță . Şi fiecare creştin ar spune.Domnul Isus a arătat în Matei cap12 ver s 33:.cine avea să fie salvat şi cine nu. Prefixul .pre’’are înţelesul de preştiinţa lui Dumnezeu mai dinainte.Prefixul pro în greacă corespunde cu prefixul englezesc .atunci ar exista nedreptate în Dumnezeu. Dar în voinţa lui Dumnezeu nu dorește ca cineva să piară ci El vrea ca toți oameni să vină la cunoștința mîntuirii.cine va primi salvarea şi cine nu. când vorbim despre predestinare. vorbim despre ceva care se întâmplă înainte.Destinaţia recoltei este strict determinată de soiul ei. Este sfârşitul călătoriei noastre. Deci. Şi această înclinaţie a celui rău este determinată de soiul lui de sămînţă.4 este arătat 143 ..Ori faceţi pomul bun şi rodul lui bun.destinaţion)..Ei cred că Dumnezeu hotărăşte un destin rău sau bun unei persoane prin voinţa lui Dumnezeu.Dar Dumnezeu a ştiut mai dinainte. Dar în orice caz. despre acest prefix.De multe ori noi folosim termenul acesta de predestinare și avem un cuvânt grecesc în Scripturi care este folosit:.. El care cunoaşte inimile oamenilor ştia mai dinainte ce înclinaţie va avea fiecare persoană. "Da." Dar când începi să-i pui pe oamenii la încercare şi să-i întrebi:Cum înţelegi suveranitatea lui Dumnezeu? Atunci le cam ia cinci minute până când nu mai rămâne prea multă suveranitate. Ideea că ceva este pre sau pro. aşa cum era cazul în greacă.. ori faceţi pomul rău şi rodul lui rău: căci pomul se cunoaşte după rodul lui.. Acum. ceea ce numim noi. avem cuvântul destinaţie (în engleză .

în special atunci când ne luptăm cu această 144 .. Nu este bine să teoretizăm referitor la nimic din ceea ce ține de ființa lui Dumnezeu. Procesul nu merge numai într -o singurã direcţie. făcând ce este bine. pe vecie. ci şi invers. Cap 29.Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu.Dumnezeu. pentru ca El sã fie cel dintîi nãscut dintre mai multi fraţi.Căci voia lui Dumnezeu este ca. iar lucrurile descoperite sunt ale noastre şi ale copiilor noştri. care cunoşti inimile oamenilor..Împlinirea voi lui Dumnezeu asigură o destinaţie la viaţă eternă." (Romani 8:29) În versetul amintit mai înainte. vers 29 arată: "Lucrurile ascunse sunt ale Domnului.’’Şi dacă noi credem că Dumnezeu voieşte ca toţi oamenii să fie mîntuiţi atunci şi omul trebuie să vrea voia lui Dumnezeu. În Ezechiel cap 33 vers 11 este arătat: „Doresc Eu moartea păcătosului– zice Domnul Dumnezeu. Dumnezeu ne-a cunoscut înainte de a ajunge la destinaţie. Dumnezeu cunoaște în viitor pentru trecut şi poate cunoaște în trecut pentru viitor. i-a şi hotãrît mai dinainte sã fie asemenea chipului Fiului Sãu. să astupaţi gura oamenilor neştiutori şi proşti.despre voinţa lui Dumnezeu:. ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia. Nu doresc Eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui şi să trăiască?”Atunci avem un reper pentru cei care se îndreaptă spre un destin bun sau rău. de soiul lui. În Deuteronom.Apostolul Pavel vorbeşte de predestinare fraţilor din Roma : "Cãci pe aceia. Tu. care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului. care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului.’’ Când oamenii mă întreabă : "Care este voia lui Dumnezeu pentru viaţa mea?" le spun:. Mântuitorul nostru. Sã fim asemenea Chipului Fiului Sãu este cunoştinţa Lui Dumnezeu din trecut pentru viitor. 4:3) Voia lui Dumnezeu este deasemenea arătată 1 Petru cap 2 vers 15:.’’ Dar dacă ne aducem aminte Biblia foloseşte expresia voia lui Dumnezeu în mai multe sensuri:“Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră…” (1 Tes. Deci "cunoştinţa"are de-a face cu faptul că Dumnezeu este conştient de lucruri care sunt în viitor şi pe care El le cunoaşte dinainte şi le cunoaşte perfect. Dumnezeului nostru."Iar acesta este un text de care cred că ar trebui să ţinem seama cu toţii. Mântuitorul nostru. Astfel așa cum am zis mai înainte că alegerea lui Dumnezeu este strict legată de inima omului.. şi ca atare ne-a hotãrît mai dinainte sã fim asemenea chipului Fiului Sãu.care i-a cunoscut mai dinainte. Faptele Apostolilor cap 1:24 arată în rugăciunea apostolilor: "Doamne. arată-ne pe care din aceşti doi l-ai ales”.

Vrei să intri? Şi în loc să-i fac un sandwich. şi m-a privit. m-am gândit că o să-i pregătesc ceva să mânânce.și ambițile tale. dar acela a fost un cerşetor care a venit la uşă. Şi în timp ce mânca. Îmi aduc aminte de o întîmplare arătată de profet cînd sa întîlnit cu acel cerșetor care nu avea nici o ambiție să devină mai bun. şi a zis: –De nicăieri.Simplul răspuns este prin faptul:Vezi unde înclină dorințele din inima ta . Şi el a zis: –Poţi să-mi dai un. . Am zis: –Dar unde mergi? 30.Credința este Victoria noastră’’: 27. chiar acolo unde se odihneşte pălăria mea.întrebare cu privire la voia lui Dumnezeu pentru vieţile noastre. m-am gândit să-i vorbesc. Ne frămîntăm de multe ori dacă noi suntem cei aleși.El doar şi-a scuturat umerii puţin. Şi i-am pregătit ceea ce am putut afla în locul acela. El s-a uitat în jur şi a înghiţit o muşcătură mare.Am zis: –Desigur. Am zis: –Înţeleg. un sandwich? 28. Să faci voia lui Dumnezeu sau să împlinești voia poftelor tale.El a zis: 145 . Şi am zis: –De unde ai venit? 29. Am zis: –De cât timp faci aceasta? 31.. şi a zis: –Domnule.Şi el s-a oprit din a mânca. şi l -am pus să şadă să mănânce.Aceea îmi reaminteşte de un timp când nu-mi place să spun acest cuvânt. văzând că el este un călător. şi a zis: –Nicăieri. acolo mă odihnesc eu.

Vreţi să lăsaţi meşterul Meseriaş să facă. deși în timp nu se întâmplase încă.În Evanghelia după Ioan cap 1 vers 18 este arătat :.Acum luaţi un curs. şi ceea ce poate controla El.Iată o profeție în cunoștința lui Dumnezeu care poate să devină realitate pentru aceia pe care ia cunoscut mai dinainte Dumnezeu în gîndirea lui:.. Hristos exista în sînul Tatălui zice scriptura. după ce. încă.–Oh.O prorocie după Cuvîntul Domnului poate să devină realitate în viața noastră. lemn plutitor.În El.Hristos erea o taină ascunsă în Dumnezeu. sau mai mult. aceea este doar atitudinea oamenilor. Acela-i doar felul cum merg plutitorii în biserică sau oriunde. de vreo douăzeci de ani. şi multe lemne plutitoare atârnă în orice fel de grămadă de gunoi." (Romani 8:29) Proorocia lui Isaia despre Hristos arată că a văzut lucrurile întâmplându-se deja. ceea ce poate folosi. în gîndirea lui Dumnezeu.Nimeni n'a văzut vreodată 146 . ca un curs al vieţii.Şi noi toţi suntem făcuţi din acelaşi material. Fără nici o ambiţie să se facă mai bun! 32. şi ceea ce poate înzestra cu putere? Scriptura arată un reper al ceor ce sunt aleşi de Dumnezeu anume:Că pe aceia pe care Dumnezeu i-a ales în El ia ales ca să fie Cum? Şi răspunsul este:Sfinți și fără păcat.Efeseni cap 1 vers4:. din voi. şi este împinsă de o putere. Nu numai că este formată. Dar dacă observaţi.Acum.. Eu deseori m-am gândit la plutire. făcută din lemn. care i-a cunoscut mai dinainte. Un lemn plutitor. plutitori. 34. spre lauda slavei harului Său pe care ni l-a dat în Preaiubitul Lui. dar este călăuzită de un şef. Doar ceea ce numesc eu.. după buna plăcere a voii Sale.. lemnul este făcut şi format de un meşter care a zidit barca. ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui.Deaceea doctrina trinități are o eroare prezentînd pe Hristos ca existînd dinainte cu Tatăl. în dragostea Lui.ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos. 33. tot la fel. Şi oamenii care aparţin la biserică sunt aproape la fel.în gîndirea lui Dumnezeu.Cãci pe aceia. Noi credem că Cuvîntul lui Dumnezeu are putere profetică în El și încă face să vină lucruri la realitate. Şi. pentru ca El sã fie cel dintîi nãscut dintre mai multi fraţi.în sinele lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. purtaţi de ape. Depinde doar cum merg ambiţiile voastre. i-a şi hotãrît mai dinainte sã fie asemenea chipului Fiului Sãu. el doar atârnă în orice fel de gunoi. barca trece pe acolo..

Atunci fiecare creştin care este un creştin original. Înainte de a te fi născut Dumnezeu te-a rânduit ca să 147 . Da ea era. singurul Lui Fiu.pe Dumnezeu. "Când stele dimineţii au cântat împreună şi fii lui Dumnezeu au strigat de bucurie. El este în mine şi Eu sunt în El. mine” -ÎNCREDEREA ÎN Să cităm din predica "Amnezie spirituală" şi "Descoperirea celor şapte Epoci ale biserici": . Şi fiind eternă a fost decretată în El însuşi. voi trebuie să fiţi la fel. 3-”în sulul cărţii este scris despre PROMISIUNILE LUI DUMNEZEU.Nu ceri nici ardere de tot. ci tu ai fost creştin înainte de a fi venit în lume. Tot ce el a fost eu sunt identificat cu El.din gîndirea lui Dumnezeu. Hotărârea eternă a lui Dumnezeu era să i-a o mireasă din propria alegere şi acea hotărâre era în El însuşi. În predica "Israelul şi Biserica" este arătat: . La fel este și în viața noastră dacă în sulul cărți scrie și despre noi.40:6-8 este arătat: “Tu nu dorești nici jertfă. nici dar de mâncare. Mireasa era deja în gândul lui. Eu am viaţă eternă" (paragraf 64)..Acela L -a făcut cunoscut. înainte ca acolo să fie întemeierea lumii..Atunci am zis:Iată-mă că vin în sulul cărţii este scris despre mine Vreau să fac voia ta Dumnezeule!. Eu am fost în urmă acolo cu El.Deacolo s-a manifestat revelația lui Hristos din sînul lui Dumnezeu. Dacă voi puteţi vedea aceasta voi veţi putea vedea multe lucruri (pagina 143.vom zice în această viaţă:.Acum ca să fi un creştin adevărat.Vin să fac voia ta Dumnezeule.Tu nu te-ai făcut creştin din voia întâmplării. Astfel nu proorocia l-a făcut pe Hristos să se nască ci nașterea împreună cu prorocia a făcut ca să devină un fapt împlinit.. creştinul a fost cu El. 144).Apropierea proorocului de Duhul lui Dumnezeu și persoana prin care trebuia să se împlinească această prorocie a determinat proorocia să devină un fapt împlinit... În Ps.ci mi-ai străpuns urechile.’’Şi pentru aceasta Dumnezeu ne-a pregătit un trup(naşterea din nou) ca să putem împlini voia lui. Aceștia sunt cei trei pași prin care se recunoaște un om că este ales: 1-”mi-ai străpuns urechile”-ÎNŢELEGEREA! 2-”atunci am zis: Iată-mă că vin!”-PUTERE ÎN VOINŢĂ. care este în sînul Tatălui. Şi cum sunt acele gânduri ale lui Dumnezeu? Ele sunt eterne.. nici jertfă de ispăşire.

Cum Dumnezeu a salvat pe Avraam necondiţionat la fel procedează şi cu Biserica. bine. va coborî şi vă va da Viaţa Eternă." Aceasta aduce o mulţime de disgraţie. El era Dumnezeu care a venit în trup.. pentru ce ar face El o lucrare ca aceasta? Aceasta ar fi o aiureală. Dumnezeu a făcut-o asta "ÎN HRISTOS" pentru tine înainte de întemeierea lumii: Toţi pe care mi-a dat Tatăl vor veni la mine. deoarece El ştie şi a ştiut înainte să veniţi pe pământ când făcea calciul care a mers în trupul vostru. că o dată ce eşti în har. v-aş lăsa în pace.. un Dumnezeu infinit.Botezul cu Duhul Sfînt explicat”este arătat: 59.devii credincios.Păi. Vedeţi? Dumnezeu te face slujitorul Lui astăzi. asta Dumnezeu deja a făcut-o.. şi tot 148 . frate Branham. Noi constatăm că Biserica lui Dumnezeu nu este după voia omului. tu zici. Dar în predica . nu aş face-o. când petrolul. lucrează împotriva Sa. El a spus: Proslăveşte-mă Tată cu slava pe care o aveam când eram la tine înainte de întemeierea lumii (Ioan 17/5). ştiind că El vă va pierde. înaintea căderii în păcat. Dar priceperea noastră este atât de întunecată. Şi ei nu mai pot pieri deloc cum Dumnezeu Însuşi nu poate pieri. Dacă El v-a salvat odată. dar era ascunsă de priceperea ta. ştiind că tu vei fi inamicul meu mâine. toate lucrurile au devenit noi. El putea să se strămute înapoi şi ştia ce era. sunteţi salvaţi pentru toată eternitatea. Era un timp când tu presimţeai aceasta. acum. 61.Vrei să-mi spui că un Dumnezeu. Dacă te fac prietenul meu astăzi. când El a creat lumina cosmică care este în voi. pentru totdeauna eşti în har. Dar când o femeie sau un bărbat a fost născut de Duhul lui Dumnezeu. 60. înaintea întemeierii lumii. Acolo nu sunt demoni în iad care să vă supere. Trecutul ne-a ales pe noi Biserica în El.."Ei. lucrurile vechi au trecut. şi a fost născut şi binecuvântat de Eternul Dumnezeu. nu aş face asta. Deci alegerea nu este că trebuie să faci tu o alegere. infinitul Dumnezeu care putea spune sfârşitul de la început şi apoi să vă salveze aici în această săptămână şi ştiind că anul viitor veţi recădea şi să vă piardă. să vă salveze aici ştiind că El vă va pierde acolo? Pentru ce v-a salvat? De ce. Există numai un singur om pe pământ care ştia că El a fost deja dinainte şi acesta era Isus..Acum. păi. ci este alegerea în Dumnezeu. Un alt fapt pe care vreau să -l menționez este că noi gîndim despre predestinare de multe ori ca și cum Dumnezeu s-ar lupta împotriva noastră ca să nu ajungem la el.

o frumoasă moșie mi-a fost dată“. El nu doreşte ca vreunul să piară."Păi. Cum putea infinitul Dumnezeu..În predica .. Înţelegeţi? Şi atunci dacă El vrea să mă trimeată undeva.Proorocia lui Iona cu privire la cetatea Ninive de asemenea arată că unele lucruri se schimbă dacă oamenii se schimbă. Nu doreşte. aţi fost salvat înainte ca lumea să înceapă. S-ar putea să fiţi prelucraţi sub emoţii. pentru ce zici tu.Dar Dumnezeu l-a avertizat despre decizia lui că este una care îl va ruina pe el și familia lui. s-ar putea să alunec şi să fiu pierdut mâine. Dacă numele voastre vreodată—dacă sunteţi vreodată salvat. eu voi fi profetul Lui".Şi cât timp El nu mă foloseşte atunci eu îmi voi asigura un pescuit frumos şi voi face anumite lucruri". Metodist. Astfel el și-a luat o hotărîre în inima lui de a pleca în munți și să trăiască cu familia departe de civilizație.. S-ar putea doar să vă gândiţi că sunteţi salvaţi. Eu doar voi termina totul şi mă voi duce în munţi.Citind aceste versete putem vedea că Dumnezeu poate schimba soarta noastră spre o destinaţie bună după cum vedem că a fost schimbată soarta multor persoane din Biblie. Desigur că aceea a fost un fel de atitudine egoistă 149 . ştia cine va fi şi cine nu.din ce sunteţi făcuţi. asta nu are nimic de-a face cu ea. O moștenire plăcută mi-a căzut la sorț. Şi dacă eu trăiesc în pustie atunci eu voi. Iacove... Israele: „Soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului. sau Penticostal." Nu aţi fost salvaţi de la început. Scripturile zic aşa..Stînd în spărtură..6:“Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu.’’ Un alt lucru arătat în scripturi este versetul următor:„Pentru ce zici tu. dar dacă El este Dumnezeu. S-ar putea să vă alăturaţi bisericii. S-ar putea să fiţi un bun Baptist.Şi eu m-am gândit: "Dacă aceşti oameni care se numesc creştini. Tu îmi îndrepți sorțul meu. şi dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu?” (Isaia 40:27) Psalmistul arată deasemenea în Psalmul16:5. când Dumnezeu a creat-o pe pământ ştia fiecare fibră din voi şi ce veţi face. dacă ei nu vor să asculte de Mesajul pe care îl predic atunci lasă -i în pace. când Dumnezeu a trimis pe Isus în gândirea Sa să salveze pe aceia pe care El i-a văzut că sunt de salvat..Acum. mai bine merg atent astăzi.. Dacă eu sunt atunci eu voi trăi în pustie. 62.. Deci acolo sunteţi. Dar deasemenea putem să ne aducem aminte că fratele Branham într-un timp nu mai vroia să predice la oameni pentru că ei deveneau mai răi pe zi ce trecea.. este arătat: .

Şi între şanţuri erau locuri amenajate unde vagabonzii dormeau ca să-şi ţină de cald (să aibe grijă să nu îngheţe). El se ducea înainte. şi el o luase cu grupul greşit luâdu-şi prima băutură. Şi îmi era frig. Fletcher Broy. Şi când am ajuns acolo aceasta era o groapă de gunoi a oraşului. doar un vagabond. Dar el nu asculta niciodată. era cam prin octombrie sau noiembrie când eu am visat că pribegeam prin întuneric şi . roagă-te pentru mine. Şi soţia lui l-a părăsit împreună cu copiii lui. am privit în depărtare şi am văzut foc. Ascultă la acea parte pe care tatăl meu o cântă. Fletch". Şi îmi era frig. Şi am zis: "Fletcher"-un tânăr de 18 ani-"nu te duce pe acel drum". el ajunsese rău în timp ce eu eram aici cu cele 7 Peceţi. chiar un vagabond. cum mi-l Amintesc. Eu. M-am dus să mă rog pentru el aici nu cu mult timp în urmă. Dar ea ştia că. oh. frate Bill". nu face asta. El este un băiat de treabă. el devenise un alcoolic complet. El s-a uitat în sus la mine şi a zis: "Vezi. Şi ei aveau şanţuri iar focul era în aceste şanţuri. Acum. eu am câteva costume acolo sus şi vreau să ţi le dăruiesc". Şi l-am văzut pe cumnatul meu. Dar aceasta ar putea fi o lecţie pentru copii. nu-i va vătăma sentimentele. frate Bill. Tatăl lui s-a dus în slavă cu ani în urmă. Eu îmi Amintesc că el m-a chemat dincolo de perdele în casa mea. între aceste focuri într -o noapte friguroasă de iarnă. eu am băut astăzi". Îmi Amintesc cu ceva ani în urmă de un tânăr chipeş cu numele de James Fletcher Broy. Eu aveam planificat să fac asta. era afară cântând la chitară: "Pe un deal departe stă o cruce veche.Eu nu am văzut la faţă pe nici unul din ei dar se părea că ei aveau compartimente sau locuri unde dormeau. El este un adevărat cetăţean la inimă 150 . Şi el este chiar la acest timp. Dar am visat un vis ciudat. ştii tu ce aş face cu ele: le-aş amaneta şi mi-aş lua de băut". Şi am zis: "De ce nu iei tu hainele?" El a zis: "Uh-huh". acesta nu era exact lucrul care să-l fac. Şi Fletcher. Şi Dumnezeu ştie că eu îl iubesc. cu multe luni în urmă. Şi Fletcher m-a chemat înapoi. am zis: "Fletch. Acum.. Şi eu am devenit un vagabond.(înţelegeţi?) pentru că eu am vrut să fac asta. aspră". Am zis: "Îţi voi da ceva bani. el a zis: "Frate Bill. eu nu aveam nici un loc în care să merg şi nimănui nu -i păsa de mine. păi. El a zis: "Nu. eu ştiam că el nu avea haine. Şi eu sper că dacă cumnatul meu vreodată reţine asta. El a zis: "Nu.eu nu vreau ca tu să faci asta". Şi m-am dus la acest foc ca să mă încălzesc şi acolo stăteau o grămadă de vagabonzi. Şi eu sper că nu-mi jignesc soţia care şade aici acum.. în tot timpul. M-am dus să mă rog pentru el.

dar el arăta ca mine. Şi soţia lui a luat drumul greşit. Tu ai fost un tată pentru ei. înainte să mă trezesc Fletch mi-a zis în vis: "Billy. noi am mers la acest mic loc.. Apoi ne-am dus într-un restaurant să mâncăm (un loc mic în munţi) cam pe la 700. Şi. Eu voi fi numai un muntean obişnuit. Şi am zis: "Voi merge sus aici să văd dacă pot găsi un loc". Şi noi am mers vorbind pe lângă culcuşurile vagabonzilor şi în final am ajuns la un loc unde el a zis că va şedea jos acolo.dar a devenit un alcoolic şi un vagabond. Apoi. Dar el a dat afară un 151 . frate Bill. Ce trebuie să fac? – Apoi m-am trezit. cizme de călărie. eu voi alerga şi le voi spune şi mă voi întoarce.. scuzaţi-mi expresia. Şi când m-am trezit. oh. Şi într -un timp un om vine traversând strada. pălărie neagră. Tu mi-ai hrănit copiii când ei erau flămânzi. El intră în restaurant şi comandă câteva clătite. Şi eu îl admiram. Erau cam 15 -20 de oameni. Acum îţi voi găsi un loc aici să-ţi ţină de cald". Şi m-am dus în sus şi am privit în întuneric în noaptea friguroasă. Arăta de parcă locuia unde Dumnezeu a lăsat omul să trăiască. nu va fi aceea bine? Nu va trebui să mă tund sau să mă îmbrac. un burduhos estic. la acest mic restaurant. dacă Domnul îmi spune să mă duc jos şi să spun cuiva ceva. Noi rămăsesem fără benzină aşa că a trebuit să fac rost de ceva benzină. îţi voi căuta un loc. mustăţi îndreptate în jos în felul acesta albe ca zăpada şi părul atârnându -i afară pe la spatele pălăriei. Şi îl voi ajuta pe Bud. Dar oricum. El avea o salopetă.. cetăţeanul arăta ca un bărbat pentru mine: greu. Se făcea puţin târziu aşa că l-am trezit pe Billy. nu ceva molatic fin cu un trabuc în gură cam aşa de mare. s-au întâmplat doar de toate sărmanului. M-am gândit: odată Dumnezeul Atotputernic m-a lăsat să conduc Biserica Lui. şezând cu o pereche de pantaloni scurţi pe el într-o curte sau pe lângă o piscină." Şi am zis: "Îmi voi lua ceva arme şi Eu voi fi un ghid cum n-aţi mai auzit. dur. o salopetă cu jachetă. ceea ce întotdeauna am vrut să fiu. Voi iubi asta. Bărbaţi şi femei vin din jurul lumii ca să vorbească cu mine câteva minute.]. poate puţin mai în vârstă ca mine. El a trebuit să strănute. M-am gândit: "Pentru mine acela arată ca un bărbat. Dar eu am căutat să mă gîndesc la planurile mele..M-am gândit: "Băiete. Şi noi întradevăr vom avea un adevărat loc aici".Scuzaţi-mă. Voi ştiţi cum unii oameni [Fratele Branham imită un fel de strănut. Şi aici eu sunt acum un vagabond: nimeni nu mă vrea şi mi-e frig. Mă gândeam la asta. Odată El m-a lăsat să predic Evanghelia Lui şi să văd suflete salvate.

Înţelegeţi? "ăsta-s eu". Bili a zis: "Eu sunt încă adormit". suna ca o rafală de vânt.voi aţi auzit aceasta aşa cum v-am spus-o despre dimineaţa acea cu veveriţele şi toate aceste lucruri. Ei s-au învârtit şi s-au dus afară. aceia arată ca tine şi ca Fletcher". Şi când el a făcut-o nimeni nu a mai îndrăznit să zică ceva. Dar m-i s-a spus că tu mă vei chema să fiu un profet şi eu 152 . În câteva minute cineva din baracă. care e problema?" Am zis: "Niciuna". Arăta exact în profilul meu.aşa cum. Şi Billy a zis: "Ce se întâmplă cu tine?" Am zis: "Nimic". cam de 75 de ani. eu nu vreau să fiu aşa". Am zis: "Doamne. în spatele barăcii. acolo este un bărbat după propria-mi inimă". Vă puteţi imagina cum m-am simţit. Zicea: "Ţine-te de planurile tale şi vei ajunge în felul acela". un tip micuţ. cum am coborât din munţi care erau la 20 de mile de oraş. dar acum mă duceam în Utah. Eu ştiu că asta sună nevrotic. de lemn: Hap-ciuuuuuu!!! Doamne.strănut uriaş. o Voce. cu hainele legate pe el. Eu vreau să fac ceva diferit. eu nu puteam vedea în jur. Omul cred că a plătit 20 de cenţi-poate o ceaşcă de cafea sau ceva.eu nu vreau să trăiesc în felul acela. sănătos. chiar lângă noi. A zis: "Soţia ta va merge de asemenea.un om s-a ridicat. Inima-mi sărea în mine. Eu mi le terminasem pe ale mele. Nu. Eu vorbeam cu ea. El a zis: "Oh.. Am zis: "Billy. tu nu vrei să fi ca. El a zis: "Tată. Şi priveam. dar. Am zis: "Eu nu vreau să fiu aceea. Şi am stat acolo puţin şi Billy s-a uitat în sus la mine în timp ce-şi mânca clătitele. zdrenţuit.. Şi tu vei deveni un vagabond aşa cum visul ţi-a arătat că vei fi".. clătinându-se. fiind astfel afumaţi.Ei stătuseră lângă un foc de tabără. Şi Billy s-a uitat în jur şi a zis: "Tată. Şi tipul care s a ridicat împreună cu el era Fletcher Broy. doar aşa cum voi mă auziţi pe mine. Şi m-am uitat. tată. Cel mic arăta ca mine. Ea nu va trăi sus acolo pe acei munţi în felul acela. El s-a urcat în maşină şi a zis: "Te superi dacă vei conduce din nou?" Am zis: "Nu". domnule. având masa în partea asta. exact: părul cărunt atârnândui pe faţă. Dar aşa cum am ajuns la expresia: "Ţi -am spus EU vre-odată altceva decât ce a fost corect?" atunci o Voce a început să vorbească. Şi eu goneam în jos pe drum cu camioneta cam cu 55 de mile pe oră prin munţi venind pe lângă graniţă ca să ajung acasă în Arizona. Cred că luau micul dejun împreună. cu feţele murdare..C ineva a venit să vorbească cu mine. Aşa că el s-a dus să se culce." –Am zis: "Acesta sunt eu în viitor". Şi cum am ajuns acolo.

El a zis: "De ce aştepţi după Mine ca să mişti de fiecare dată când faci o mişcare? Unde este răsplata ta?" Atunci am înţeles.. Este mai mare acum decum era în vechiul legământ. Am lăsat bolnavii să zacă. Billy". Îţi Aminteşti de acei tipi care arătau ca mine şi ca Fletch? Întreab-o pe mama când tu ajungi acasă înapoi la Tucson. Eu vream ca Domnul să-mi spună unde să mă duc şi unde nu.. Astfel eu vorbeam şi ascultam cum El vorbea cu mine. Şi apoi am zis: "Doamne.. tu ai fost chemat să te rogi pentru bolnavi şi să predici Evanghelia în forma apostolică. i-am spus ei acest vis. tu ai pierdut simţământul pentru oamenii tăi.cum aş. ştii tu. Şi Billy. Apoi a zis: "Îţi Aminteşti? (ce ţi-am spus.este corect... de ce?" – Şi am zis: "Vreau să-ţi spun ceva. Am zis: "Billy".. A zis: "Ce vrei?" Eu am zis: "Ai vorbit tu cu mine?" – "Nu. El S-a înălţat în înălţimi dăruind daruri oamenilor (înţelegeţi?). Tu ai fost chemat să fi acolo într-o mai mare poziţie decât aceea". Mi-am construit eu însumi un complex pentru că oamenii nu mi-au ascultat Mesajul.?. Se întâmplă acum. 153 . Cu nici o educaţie în afară de gramatica din şcoală să pot să.El a zis: "Tu ai mai multe daruri pe lângă aceia. dar Dumnezeu l-a întors. El dormea adânc. Şi el uitase de mult suferinţa oamenilor. Este mai mult. dar este exact ce a făcut Moise. Mă părăsise. Am zis: "Billy. Şi El a zis: "Dar aceia erau profeţii Vechiului Testament... multe daruri mari". Ai uitat de chemarea cu care te-am chemat". este ceva ce se petrece. Îţi aduci Aminte ce ţi-a spus fratele Roberson despre visul lui sau viziunea lui? Cum tu ai acţionat ca Moise. tu ai fost?" El nici măcar nu s-a trezit. Dar eu îmi foloseam scuza mea ca să pot vâna: propriul bine. lucruri mari.Şi oamenii ar sta în rânduri şi pretutindeni ca să asculte Evanghelia simplă". Isus Christos Acelaşi ieri. Am visat un vis nu cu mult în urmă. Aceea este greşit.vreau să trăiesc în sălbăticie ca un profet". Ceva îmi vorbea şi eu credeam că erai tu". azi şi-n veci. M-am gândit: "Doamne Dumnezeule (mi-am încetinit maşina) ce a însemnat asta?" Am mai zis: "Billy...).. Oamenii nu au ascultat de el când el a venit să-i elibereze aşa că el doar i-a lăsat singuri şi s-a dus în pustie.. Şi Dumnezeu mi-a interzis să încerc să-mi compar viaţa cu a lui Moise.

Noi avem oameni astăzi în câmp.toate de-odată. şi oameni bătrâni. şi uni i au înnebunit după femei. sau fiecare denominaţie. astăzi acolo. Şi toate lucrurile şi disgraţia care a fost adusă. pe fiecare denominaţie. Dar îi aflăm.Nu a fost I oan mai mult decât un profet?" Astfel prieteni după cum vedeți că fratele Branham putea să aleagă să-l urmeze pe Dumnezeu sau să meargă după planificările lui. nici unul nu-l poate numi pe celălalt greşit. şi s-au căsătorit după alte femei care nu erau soţiile lor.. pământule! Iată. în întregime. oameni tineri.Când un om ajunge într-un loc unde poate influenţa pentru Dumnezeu... care au fost odată influenţaţi de Dumenzeu şi au avut mare influenţă peste oameni..El se uita la mine într-un fel ciudat şi a aşteptat puţin. 63. un lepros. Noi. acest rege Ozia la fel a murit în disgraţie. 61. Şi când încă ei s-au simţit îngâmfaţi. Şi eu conduceam înainte gândindu-mă despre ce ar putea asta să însemne.. voi aduce 154 .Noi aflăm.Am auzit o pildă cu tîlc care spunea că :.Odată. Conduceam înainte drept pe drum şi. în întregime. deoarece noi suntem toţi vinovaţi. în mod constant. care mi-a spus această taină: "Eu am fost predicator.Eu aş spune aceasta cu respecte. alcoolici. şi oameni de vârstă mijlocie. şi au făcut o demonstrare bună a lui Dumnezeu. Prieteni vreau să vă arăt căci gîndurile rele din inima unui om sunt cauza tuturor nenorocirilor din viața lui. el ar trebui să se smerească însuşi. Nu ţi-am spus eu la început să faci lucrarea unui evanghelist? Când te-am chemat jos la râu nu am zis: "Aşa cum Ioan Botezătorul a fost trimis să premeargă prima Mea venire. iar acum sunt ulcior în mîna oricărui bețiv. Noi am aflat astfel de oameni. Noi conduceam aşa că el s-a culcat pentru alte câteva minute. aici Aceasta vine şi vorbeşte din nou.. care au început să meargă într-o alergare bună. Unii dintre ei decăzuţi. acolo în cealaltă parte departe de noi. în mîna împăratului am fost ținut ca un pocal de aur. tot timpul.Şi El a zis: "Întoarce. şi sfărâmaţi. prin aceste gînduri Dumnezeu aduce nenorocirea în viața unui om:.. şi au obosit..Dar dacă el urma aceste gînduri Dumnezeu era obligat să aducă acestă sămînță la un rezultat. Unii dintre ei au alergat nebuni după bani. am cumpărat de la un olar un ulcior.Ascultă şi tu. În citatele următoare vom reda faptul că un om poate fi folosit de Dumnezeu dar se poate întîmpla cu el exact cum spune această pildă. 62.

peste poporul acesta o nenorocire,care va fi rodul gândurilor lui; căci nau luat aminte la Cuvintele Mele, şi au nesocotit Legea Mea. (Ieremia 6: 19). Dumnezeu îngăduie ca omul să secere ce gînduri a semănat în inima lui.Și Dumnezeu care este drept trimite ploaie peste sămînța gîndurilor tale fie că sunt gînduri bune fie că sunt gînduri rele.Dumnezeu are tot interesul să-și vegheze adevărurile.Prin aceeaș ploaie crește și grîul și neghina.Dar să știm căci răul nu este sămânţa lui Dumnezeu.Nici secerişul nu ți-l face Dumnezeu.Fiecare își va culege:Rodul gîndurilor și umbletelor lui.Ieremia cap 4 vers 18 arată:,, Acesta este rodul căilor şi faptelor tale, este vina răutăţii tale, dacă este aşa de amar, şi te pătrunde pînă la inimă.,,Proverbe 1:31:,,De aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor, şi se vor sătura cu sfaturile lor.,, Prieteni vreau ca să știți următorul lucru conform cu cea -ce am citit din profetul Ieremia că :Răul pe care Dumnezeu îl îngăduie să se abată asupra oamenilor celor fărădelege este defapt rezultatul propriilor lor gînduri. Astfel că fiecare din noi ar trebui să știm mai dinainte că ce fel de gînduri are un om în inima lui în acel fel ar trebui să vadă mai dinainte ce fel de rău se va abate asupra lui. Tot aşa cum semănătorul vede soiul recoltei după sămînța pe care o seamănă în acel fel poate vedea și ce fel de roade va secera. Ieremia Cap 2 vers 19 arată:,,Tu singur te pedepseşti cu răutatea ta şi tu singur te loveşti cu necredincioşia ta, şi vei şti şi vei vedea ce rău şi amar este să părăseşti pe Domnul, Dumnezeu tău, şi să n'ai nici o frică de Mine, zice Domnul, Dumnezeul oştirilor.,, În cel privește pe Dumnezeu El are gînduri bune față de oamenii și nu gînduri de nenorocire cum cred mulți oameni. Ieremia cap 29:11 arată:,,Căci Eu știu gîndurile, pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gînduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde.,, Dumnezeu nu poate face în acest caz altceva decît să ne sfătuiască: Alege viața și vei trăi. În cartea Deuteronom cap 30 vers 19,20 este arătat:,, Iau azi cerul şi pămîntul martori împotriva voastră că ţi -am pus înainte viaţa şi moartea, binecuvîntarea şi blestemul. Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămînţa ta, iubind pe Domnul, Dumnezeul tău, ascultînd de glasul Lui, şi lipindu-te de El: căci de aceasta atîrnă viaţa ta şi lungimea zilelor tale, şi numai aşa vei putea locui în ţara pe care a jurat Domnul că o va da părinţilor tăi, lui Avraam, Isaac şi Iacov.,, 155

Biblia afirmă limpede şi clar că pomul este un agent moral liber ca să aleagă sau să refuze sfatul lui Dumnezeu. Libertatea pe care omul o are să aleagă ceea ce este păcătos în această viaţă pentru această libertate el va trebui să suporte consecinţele propriei alegeri cum este scris în Galateni cap 6 vers 7:,,Ce seamănă omul aceea va secera.”Au fost oameni în scriptură care au ales rău.Adam a ales să meargă cu soția lui. În predica ,,Un om fugind din prezența lui Dumnezeu,, este arătat: 112.Dar, vedeți, noi trebuie să luăm ceea ce a luat Dumnezeu. Vedeți? Chiar acolo, Eva era aceea care a trecut prin bariere, și Adam nu a trecut barierele. Nu, domnule. Dar deoarece el și-a iubit soția, el s-a dus chiar afară cu ea. Vedeți? Astfel, Dumnezeu a ales omul să țină fortăreața. 94.A fost în acel fel. Aceea a fost în om, s-a sustras şi a plecat departe de Dumnezeu, fiecare de la Adam, în Grădina Edenului. Când Adam a fost în grădina Eden, când a venit la responsabilitate să-şi facă alegerea, dacă va sta cu Dumnezeu sau să meargă cu soţia lui? El a trebuit să facă acea alegere, responsabilitatea era la aprecierea lui. El ori lua ce a spus soţia lui sau stătea cu ce a spus Dumnezeu. Şi când a ales să meargă pe calea soţiei lui, şi când a făcut aceea, atunci şi-a pierdut starea originală. Şi a adus toată lumea supusă morţii, când a trebuit să-şi ia responsabilitatea, sau fie că accepta o lumină nouă pe care a aflat -o soţia lui, care era contrară.,, În Luca cap 16 vers 22 este arătat despre alegerea bogatului nemilostiv: „Fiule”, i-a răspuns Avraam, „adu-ţi aminte că, în viaţa ta, tu ţi-ai luat lucrurile bune, şi Lazăr şi-a luat pe cele rele; acum aici, el este mângâiat, iar tu eşti chinuit.,, Poporul Israel au ales un împărat respingînd să fie conduși de Dumnezeu pe timpul profetului Samuel. Poporul Israel a ales pe Baraba în loc de Domnul Isus.Pilat a ales popularitatea vremi cu toate că a fost avertizat printr-un vis de soția lui să nu se atingă de Domnul Isus . Dar au fost și oameni care au ales lucrurile bune pe care și Dumnezeu le vrea. În1 Regi 3.5-10 Solomon a fost omul la care Dumnezeu i-a dat ocazia ca să ceară ce vrea:,,La Gabaon, Domnul S-a arătat în vis lui Solomon noaptea, şi Dumnezeu i-a zis:Cere ce vrei să-ţi dau.Dă dar robului Tău o inimă pricepută, ca să judece pe poporul Tău, să deosebească binele de rău!... Cererea aceasta a lui Solomon a plăcut Domnului”.Solomon a ales înțelepciune cu toate că Dumnezeu i-a enumerat la sfîrșit că putea să aleagă bogăție sau moartea vrăjmașilor lui. Orbul a fost întrebat în Marcu 156

10:51: ,,Isus a luat cuvântul şi i-a zis:Ce vrei să-ţi fac? Rabuni, i-a răspuns orbul, să capat vederea.” Să ne aducem aminte de sora Hattie Wright că Dumnezeu ia dat posbilitatea de a face o alegere. Vreau ca să cităm cîteva citate din diferite predici despre acest lucru: 45.Sora Hattie care şade acolo în spate. Zilele trecute, când această slujbă nouă, care am încredere că va veni în această dimineaţă. Şi voi toţi aţi auzit despre aceea. Şi în timp ce şedeam Şi există cel puţin opt sau zece, chiar aici acum, care au stat prezenţi de data aceea. Şi când Duhul Sfânt s-a întors la femeia aceea şi i-a spus să ceară orice lucru ce doreşte, şi acela îi va fi dat. Voi vă gândiţi că eu am spus-o? Dacă aş putea, aş spuneo chiar acum. Dar nu o pot spune. Şi am tremurat, eram aşa de slab. Fratele Banks Wood, stând acolo, şedea alături de mine. Şi transpiraţia îmi curgea de pe mâini, şi am fost aşa de slab încât m-am ridicat şi am plecat afară din casă. Aceea m-a speriat foarte tare. Dar femeia a cerut unul dintre cele mai mari lucruri ce putea cere cineva, şi le-a primit. Vedeţi, acela era Dumnezeu. Acela nu a fost omul. Oamenii nu pot face astfel de lucruri. 71.Hattie Wright, ea, cred că este aici în această dimineaţă, stând chiar aici. Ea a fost prima, când am văzut veveriţele acelea; şi ea a cunoscut însărcinarea referitor la aceea, şi cele şapte timpuri directe când Dumnezeu a creat ceva. Am zis, "Acela-i acelaşi Dumnezeu care a putut crea un berbec pentru Abraham, să-l convingă de însărcinarea lui; este acelaşi Dumnezeu care a putut crea o veveriţă, fiindcă de aceea aveam nevoie." 90.Când am zis-o, o femeie mică smerită de prima dată s-a întâmplat aceea, Tragerea a treia, peste o fiinţă umană, era o mică, o femeie smerită. 84.Câţi vă amintiţi de veveriţe? [Adunarea zice, "Amin."–Ed.] Bine 92.Ea a stat în spate în colţ, şi când am zis, "Singurul lucru ce îl cunosc, că El este încă Iehova-Jire." 93.Şi micuţa Hattie a zis cuvântul corect. Ea a zis, "Acela nu-i altceva decât Adevărul." 172.Micuţa Hattie Wright acolo, stând în spatele clădirii. Cu inima ei departe de lucrurile lumii, ea a cerzut. Ea a zis, "Frate Branham, aceea 157

nu este altceva decât adevărul."Ea nu a zis-o de aici. Dumnezeu a vorbito din inima ei. Am zis, "Hattie, cere ce vrei. Eu ţi-o voi da." Ea a zis, "Ce trebuie să cer?" 94.Şi când ea a zis aceea, fratele Banks Woods este unul din cei care erau prezenţi, acea cameră se părea că se răstoarnă. Şi Duhul Sfânt a zis, acelaşi Glas care a vorbit despre veveriţe, a zis, "Dă-i ceea ce-ţi cere." 95.Şi am zis, "Soră Hattie, ca un martor înaintea lui Dumnezeu, aceasta este. Acum, dacă există vreo îndoială în mintea ta, cere ceea ce vrei, şi dacă aceea nu ţi se pune în poală, atunci eu sunt un profet fals." 96.Ea a zis, "Frate Branham." Toţi plângeau. Zicea, "Ce să cer?" 97.Am zis, "Tu eşti săracă, şi trăieşti pe deal pe acolo, fără bani; tu ai putea cere pentru aceea. Tu ai o mică soră oloagă care stă aici, Edith, pentru care ne-am rugat, de mulţi ani; tu poţi cere vindecarea ei." Am zis, "Tatăl tău şi mama sunt bătrâni şi prăbuşiţi, tu poţi cere pentru ei. Orice vei cere, soră Hattie, vei vedea acum dacă se întâmplă sau nu, chiar acum." Şi am zis, "El tocmai mi-a spus, acelaşi Glas, a zis, 'Dă-i ceea ce-ţi cere.'" 98.Şi ea s-a uitat în jur, zicea,"Ce să zic, frate Branham?" 99.Am zis, "Zii care este dorinţa ta. Gândeşte-te la cea mai mare dorinţă a ta, şi spune-o." 100.Şi băieţii ei tocmai chicoteau şi râdeau. Şi ea a zis, "Cea mai mare dorinţă care o am este salvarea celor doi fii ai mei." 101.Am zis, "Ţi-i dau, în Numele lui Isus Cristos," şi aici s-au dus ei. 102.Şi ei au fost credincioşi în această biserică, cu împărtăşirea, acei insişori care stau acolo spălând picioarele cu bărbaţii, şi lucruri ca acelea. Noi toţi suntem martori la aceea. 103.Ea a avut o alegere reală. Mama ei a trebuit să moară, tot aşa trebuie şi ea, toţi dintre ei. Dar ceea ce a cerut ea va fi Etern, şi salvarea copiilor ei. Acela era a treia oară când aceea s-a întâmplat.

158

37. CONCLUZIE GREȘITĂ DESPRE PREDESTINARE. ,,Scriere personală” Cineva vorbea despre predestinare asemănînd oameni i ca niște piese de șah care sunt acționate de acelaș personaj.Redau acest citat al acestui om ca să vedem dacă se aseamănă cu ceace am primit prin mesajul restituit: ,,Şi ce credeţi că făceam? Luam tabla de Şah, aşezam piesele aşa după cum vedeam o anumită schemă, şi jucam de unul singur atît cu albele cît şi cu negrele. Eu mişcam piesele dîndu-le putere să atace, să captureze, să se apere, să se retragă.Tot eu hotăram sacrificiile în funcţie de tabăra pe care o alesesem ca să cîştige.Eu vorbeam cu piesele, eu mă bucuram, eu aveam tot felul de stări sufleteşti, în funcţie de evoluţia jocului.La final, indiferent de tabăra care ieşea învingătoare, mă declaram cîşt igător, sărind în sus de bucurie, apoi mă manifestam cu mîhnire ca şi cum făceam parte şi din tabăra care pierduse. Cine m-ar fi privit de la distanţă ar fi zis că ori fac repetiţie ca să mă pregătesc de examen la actorie, ori caş fi fost sărit de pe fix.Vă voi povesti despre Domnul care ne tratează şi pe noi oamenii, ceva asemănător cum veţi vedea că voi trata eu piesele astea de Şah.,, Aceasta doctrină prieteni este o invenție care nu am mai întîlnit-o niciodată că Domnul tratează pe oamenii, ceva asemănător cum ar trata acest om piesele de Şah.,, Înţelegerea mai exactă ar fi în felul următor:,,Îmi pare rău prieteni că sunteți pierduți dar eu știu în sinea mea că eu nu v-am vrut.,, În tabloul acestei doctrine nu există posibilitatea omului de alegere nu există diavolul ci doar Dumnezeu care dirijează și răul și binele asupra persoanei.Dar prieteni în Dumnezeu nu este nici-un gînd rău,nu este nici o nedreptate spune Apostolul Pavel.Am menţionat mai înainte despre alegerea soției voastre în căsnicie și că în această alegere a voastră nu este nici o nedreptate.La pasul căsătoriei eu nu pot să vă întreb:Păi de ce nu a i ales toate fetele?Este absurd să vă întreb așa ceva. Şi la fel alegerea lui Dumnezeu nu va umbri dreptatea lui Dumnezeu. Vreau să vă pun o întrebare:Ar face pe Dumnezeu să pară, cumva, nedrept că el are dreptul de a alege? Astfel Apostolul Pavel ridică această întrebare în Romani cap 9 vers 14despre dreptul lui Dumnezeu de a alege dacă este un lucru nedrept: "Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu?" Şi el răspunde acestei întrebări spunând, "Nicidecum!,,Şi apoi, versetul 15 din Romani 159

capitolul 9 spune aceasta:"Căci El a zis lui Moise:Voi avea milă de oricineMi va plăcea să am milă; şi Mă voi îndura de oricine-Mi va plăcea să Mă îndur.Aşa dar, (aceasta este concluzia) nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă." Numai că această alegere Dumnezeu nu o face acum în timp acesta ci El a făcut-o în cunoștința lui pentru că noi am redat dintr-o predică că:,,Hotărârea eternă a lui Dumnezeu era să i-a o mireasă din propria alegere şi acea hotărâre era în El însuşi. Şi fiind eternă a fost decretată în El însuşi. Mireasa era deja în gândul lui.’’ În cartea profetului Isaia cap 55, 8-9 este arătat:“Căci gîndurile Mele nu sunt gîndurile voastre și căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul. Ci, cît sunt de sus cerurile față de pămînt, atît sunt de sus căile Mele față de căile voastre și gîndurile Mele față de gîndurile voastre.” Prieteni asemănarea omului ca ceva piesă de șah,reducînd ființa umană la un obiect fără posibilitate de alegere este total greșit din felul cum arată scriptura și mesajul din timpul din urmă.În viața aceasta noi suntem aceia care facem multe alegeri.Alegi profesia pe care o dorești.Alegi unde vrei să mergi.Alegi soția cu care te vei căsători.Și dacă tu îți alegi soția la fel ea are dreptul la a accepta sau a respinge propunerea ta. La fel alegem să-l urmăm pe Dumnezeu s-au pe diavolul.Dar scriptura arată că oameni au ales mai mult plăcerile decît pe Dumnezeu.Astfel fratele Branham cînd vorbea despre predestinare vorbea despre predestinare prin cunoștința lui Dumnezeu,nu prin influența lui Dumnezeu ca omul să nu fie salvat. După tot ceea-ce am citit acum pot să te mai întreb un lucru:De ce ți-ai ales soția ta? Tu-mi vei zice am un drept să aleg. Alegerea ta prietene știai că este potențial o răscumpărare.Atunci te mai întreb următoarea întrebare:Dreptul tău de a-ți alege soția este socotit de vecini tăi sau prieteni tăi o nedreptate?Tu vei zice:Nu.Atunci putem zice despre alegere că este un act pe care îl avem și noi și Dumnezeu și nu poate fi o nedreptate.Dar să nu uităm că acest act al alegeri la Dumnezeu a fost în preștiința lui care are dea face cu cunoștința lui mai dinainte din gîndirea lui, în El însuși.Acestea sunt expresile pe care le ve-ți găsi în Biblie în ce privește alegerea lui Dumnezeu.În cartea Efeseni cap 1 găsim aceste cuvinte despre alegere în felul următor:,,În EL Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumi....,,Conform cu acest verset putem zice că aceasta este o diferență între noi și Dumnezeu în ce privește alegerea că noi nu știm dinainte ce copil se va naște din noi din mulțimea de copii,dar în cel privește pe Dumnezeu El a știut dinainte ceea-ce erea în El însuși.De ce?Pentru că El este infinit. El 160

este Etern. El cunoaște sfârşitul de la început. Dacă El nu știe totul El nu poate fi Dumnezeu.De aceea noi cr edem într-un Dumnezeu omnișcient. Deacea omul este lăsat un agent moral liber așa cum voi reda cîteva citate din predici: ,,Fii manifestați a lui Dumnezeu,, 39.Acum aş vrea să mă opresc la acel cuvânt de “predestinat.” Acum, predestinat nu este să spui, “Eu l-am ales pe Fratele Neville, şi eu nu-l aleg pe Fratele Beeler.” Aceea nu este. Aceea este cunoştinţa mai dinainte a lui Dumnezeu care ştia care va fi corect şi care nu va fi corect. Astfel, prin cunoştinţa mai dinainte, Dumnezeu ştia ce va face, El a predestinat prin cunoştinţa mai dinainte să facă lucrurile să lucreze împreună pentru binele celor care-L iubesc pe Dumnezeu, ca El să poată în veacul care va veni, să cheme toate lucrurile într-Unul, care este Cristos Isus. 75.Noi aflăm pe acolo în Efeseni, El a zis, "El ne-a predestinat la înfierea fiilor prin Isus Cristos." Dumnezeu, nu zice, "Eu vă voi alege, şi nu vă aleg," dar cunoştinţa Lui mai dinainte a știut că voi o veţi face. Astfel prin cunoştinţa mai dinainte El poate stabili în ordine, şi El a făcut orice lucru să lucreze pentru binele Lui, şi spre binele vostru. Acum, noi toţi suntem născuţi ca un agent moral liber ca să luăm deciziile pe care le dorim. Dumnezeu o face cu dreptate, şi El trebuie să pună pe orice om pe aceeaşi bază, sau El a pus pe primul om pe o bază greşită. Vedeţi, noi suntem în seara aceasta ca şi Adam şi Eva. Nu este deosebire. Binele şi răul aşezat înaintea fiecăruia dintre noi. Viaţa şi moartea şi noi putem face alegerea noastră. Este la aprecierea voastră să o faceţi. Vedeţi? Acela-i felul cum au făcut Adam şi Eva. Vedeţi, şi ei au făcut alegerea greşită. 369.Acum, voi, în seara aceasta, sînteţi în acelaşi loc în care era Adam şi Eva în grădina Edenului. Voi aveţi un drept. Voi sînteţi un agent de liberă alegere. Voi puteţi merge la Pomul Vieţii, sau voi puteţi lua planul de judecată. Dar, astăzi, în timp ce voi sînteţi lucizi, în toată mintea voastră, şi voi sînteţi destul de sănătoşi să vă ridicaţi şi să acceptaţi aceasta, de ce nu faceţi voi asta dacă nu aţi făcut-o.,, Am căutat ca acestă carte să exprime aceste adevăruri despre predestinare prin cunoștința lui Dumnezeu și de asemenea să exprime că omul este un agent moral liber să aleagă sau să respingă viața. 161

38. LASĂ-ȚI MÎNA MOALE CA SĂ POȚI FACE O ALEGERE. ,,Scriere personală” Eram mic, în clasa întîi și îmi aduc aminte că ne învăța la școală cum să facem bastonaș e, virgule și tot felul de codițe și cerculețe sau bucățele de literă.După ce știam să le fac bine, urma legarea acelor bastonașe de cercuri ca să formez o literă oarecare.Și bineînțeles că aveam de făcut pentru a doua zi și temă de casă.Veneam acasă și după ce mîncam cîte ceva, mă apucam de lecții. Bucuros strigam:Mami,am scris frumos?Eream dezamăgit că uneori îmi rupea foaia.Ea nu mă lăsa pînă ce nu reușeam să scriu bine.Și nu era deloc ușor.Cînd mama vedea că mă chinui în zadar,ea venea lîngă mine și-mi zicea :,,Lasă mîna moale !” Își punea mîna ei peste mînuța mea și începea să scrie odată cu mine.Ieșea parcă mai frumos.Uneori mă strîngea într-un fel nu știu cum și mă durea mîna.O încordam ca să-i dau de înțeles că știu și singur.Mă lăsa să vadă dacă chiar îmi iese și, nu-mi ieșea la fel de bine și frumos.Atunci, repeta mereu și mereu în timp ce-mi apuca din nou mîna zicînd :,,Lasă mîna moale! Lasă mîna moale! “ Și așa, încetul cu încetul am învățat să scriu.Colegii mei care aveau părinții la serviciu și care făceau lecț iile singuri, aveau temele scrise urît, cu greșeli, cu ștersături.Era clar și se vedea de la o poștă că n-au lăsat mîna moale. În Paslmul 16 David, psalmistul, scrie cîteva rînduri care-mi plac așa de mult : “Domnul este partea mea de moștenire si paharul meu. Tu îmi îndrepți sorțulmeu.O moștenire plăcută mi-a căzut la sorț, o frumoasă moșie mi-a fost dată.Eu binecuvintez pe Domnul care mă sfătuiește…” E deosebit ce spune David aici: “Tu îmi îndrepți sorțul meu.O frumoasă moștenire mi-a căzut la sorț, o frumoasă moșie mi-a fost dată.” Vreau să ne întrebăm, ce sorț mai este acela, pentru cineva care știe ce se află în căciulă, și alege tocmai biletelul cîștigător? Ce bucurie te poate cuprinde știind că “ai cîștigat” ceva incorect? Dar când înțelegem că Dumnezeu care cunoaște totul se oferă să ne aleagă, să ne ajute, să ne sfătuiască cum zice David: Eu binecuvintez pe Domnul care mă sfătuiește…” 162

În Filipeni cap 1 vers 9,10 este arătat că Apostolul Pavel avea o dorință în rugăciune:,,Şi mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoştinţă şi orice pricepere,ca să deosebiţi lucrurile alese, pentruca să fiţi curaţi şi să nu vă poticniţi pînă în ziua venirii lui Hristos,…,, Avem nevoie de deosebire a lucrurilor alese de Dumnezeu pentru noi și pentru aceasta avem nevoie și de sfatul lui Dumnezeu care spune.Alege aceasta și va fi bine.De aceea David spune:,, Eu binecuvintez pe Domnul care mă sfătuiește…” Astfel se naște întrebarea următoare în cazul nostru:Noi avem nevoie de sfatul lui Dumnezeu din Scriptură?Am ajuns să înțeleg un lucru că un sfat pe care îl spui la cineva cînd aceea persoană nu-l ți-l cere devine supărare.Astfel așteaptă mai bine să -ți ceară cineva acel sfat decît să -i dai un sfat fără ca persoana respectivă să ți-l ceară.E mare lucru să dorim să ne sfătuiască Tatăl nostru ceresc în ce privește alegerile pe care urmează să le facem la fiecare temă din viața noastră.Atunci noi putem auzi cu siguranță:,,Aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre și El se va îngriji.,,Nu-ți face probleme cum o va face doar El îți va zice: “Te iubesc ! Lasă mîna moale ! ” Singuri prieteni încrezători în capacitățile noastre să nu credeți că noi știm să alegem noi nu știm să alegem pentru că alegem greșit, alegem după ce izbește ochiul, alegem după frumosul aparent, trecător,alegem după cum ne dictează instinctul, logica noastră omenească.Și zilnic facem alegeri bune, sau rele, dar alegem. Asta este sigur.Alegem să iubim sau să urîm; alegem să spunem adevărul sau să mințim; alegem să fim darnici sau să fim egoiști; alegem să fim autentici sau ipocriți, alegem să iertăm sau să nu.Alegem binele sau răul; alegem viața sau moartea.Și Domnul Dumnezeu se uită la noi cum umblăm prin lume alegînd de unii singuri,alegînd greșit. De aceea vrea să ne spună:,,Lasă mîna moale ! Vreau să te ajut ! Vreau să te ajut să alegi bine!Vreau să lași în urma ta precum o peniță , un scris frumos.După scrisul lui se va cunoaște fiecare om ” Cînta m un cîntec pe care mi-l amintesc acum: ”Ce-i viața ta ?E o peniță cu care scrii mereu pe drum; și-apoi, la ultima portiță, ce-ai scris pe-a inimii tăbliță, nu se va șterge nicidecum ! “ Dragul meu, învață să lași mîna moale.În orice alegere,roagă -L pe El, să-ți ia mîna și să ți-o conducă spre moștenirea frumoasă, spre adevăr, spre 163

iubire, spre iertare, spre dărnicie, spre biruință, spre viață. Numai așa vei fi uimit la urmă și vei spune ca și David: “Tu îmi îndrepți sorțul meu.O moștenire plăcută mi-a căzut la sorț, o frumoasă moșie mi-a fost dată.Eu binecuvintez pe Domnul care mă sfătuiește…” Lasă mîna moale și vei fi binecuvîntat!El te va conduce prin har, dăruinduți bucuria din belșug.Și va fi o diferență între cei ce nu au avut părinții acasă și între cei ce au decis să -și lase mîna moale! În predica ,,Duhuri ademenitoare,, este arătat un exemplu : 97.Ca un bebeluş. Eu am observat unul dintre copilaşi acolo în spate, mama lui încerca să-l îmbrace cu hăinuţa lui, în această dimineaţă. El vroia să-şi pună mânuţa lui în mânecă. El nu-şi putea pune mâna acolo; el nu ştie cum. Voi trebuie să-i ghidaţi mânuţa lui. El vrea să-şi bage mâna lui acolo, dar el se învârte în jurul ei. El ştie că nu este în mânecă. 98.Tot aşa ştiţi şi voi că nu sunteţi corecţi cu Dumnezeu, când voi încă calomniaţi, minţiţi, faceţi celelalte lucruri. Voi nu puteţi fi corecţi cu Dumnezeu, nu contează câte biserici, nu contează la câte biserici aparţineţi, până când sufletul vostru devine convertit. Frate, aceea est e modă veche, dar aceea va arde afară şi va pune sevă în sufletul vostru. Corect! 99.Să-şi bage mâna înâuntru, a trebuit să fie cineva să-l dirijeze înăuntru, cum să-şi bage mâna înăuntru. Apoi când şi-a băgat mâna în hăinuţa lui, el ştie că este în ordine. 107.Ceea ce avem nevoie, să venim înapoi la Cartea de Călăuzire, înapoi la Cuvântul lui Dumnezeu! Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu, binecuvântata Biblie veche. Ziceţi, “Ei bine, mi-e teamă să devin aceea, Frate Branham. Mi-e teamă că voi pierde ceva din bucuria mea.” Care este problema? Voi nu ştiţi ce este bucuria. 39. CELE MAI MINUNATE VERSETE DESPRE HARUL LUI DUMNEZEU CARE A FOST ACORDAT TUTUROR OAMENILOR. ,,Scriere personală” Cuvîntul lui Dumnezeu ne arată Romani capitolul 5 de la versetul 6 pînă la versetul 8 cum anume sa manifestat harul lui Dumnezeu pentru noi: 164

,,Căci, pe cînd eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiţi.Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva; dar pentru binefăcătorul lui, poate că s'ar găsi cineva să moară.Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe cînd eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi. ’’ Dar un alt verset minunat despre harul lui Dumnezeu care a fost arătat oamenilor este descris în Romani cap 5 vers 18,19: ,,Astfel, dar, după cum printr-o singură greșeală(Adam) a venit o osîndă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărîre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărîre de neprihănire care dă viața.Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur Om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți.,, Conform cu aceste versete citite mai înainte putem vedea că sunt trei categori de oameni pentru care se cerea răscumpărare de la moarte.În aceste versete din Romani cap 5 vers 6 putem vedea că pentru cele două categori de oameni: un om neprihănit sau un binefăcător s-ar găsi har poate ca cineva să moară pentru ei.Pentru calităţile acestor două categori de oameni scriptura arată că poate s-ar găsi cineva să-şi dea viaţa .Dar pentru cea de-a treia categorie păcătosul se pune întrebarea:Cine oare se va găsi să moară ? Dar în acest moment se manifestă harul lui Dumnezeu prin Domnul Isus ca el să moară pentru acestă categorie:păcătoşi.Acestă manifestare a dragostei jertfitoare pentru cineva care nu merită înseamnă harul lui Dumnezeu. 105.Eu sunt aşa cum am zis în această dimineaţă, eu am fost făcut, toată alcătuirea mea este har. Mulţi oameni spun, “Acum, scărpinaţi-mi spatele şi eu vi-l scarpin. Da, voi faceţi ceva pentru mine şi eu voi face ceva pentru voi.” Acela nu este har. Aceea este, să faceţi ceva unul la celălalt. Har este, dacă spatele vostru are mâncărime, eu vă scarpin oricum, chiar dacă voi nu-l scărpinaţi pe al meu; şi mă loviţi peste faţă. Vedeţi? Eu nu cred în fapte. Eu cred că faptele sunt dragoste. Faptele sunt manifestarea căci harul a avut loc. Eu nu trăiesc corect din cauză că soţia mea va divorţa de mine dacă nu o fac, trăiesc corect pentru ea căci o iubesc. 106.Eu nu predic Evanghelia pentru că eu cred că aş merge în iad, eu predic Evanghelia căci Îl iubesc. Desigur. 165

cei mulți au fost făcuți păcătoși.Doar harul mi-a învăţat inima să se teamă. ci împreună cu el au căzut şi cei pe care-i reprezintă.Astfel înţelegem că aceasta este o pedeapsă dreaptă în care Dumnezeu lasă o persoană în voia lucrului pe care aceasta vrea să-l facă. Eu nu vreau blestemul peste mine datorită lui Adam pentru că nu mi s-a dat posibiltate ca să aleg. de ce sunt socotit responsabil pentru ce a făcut o altă persoană?"Tu poate spui:." Dar vreau să teîntreb:Pe Domnul Isus îl vrei ca reprezentant al 166 . Şi cînd vom fi Acolo.Dacă acest principiu al transferului de vinovăție de pe tată nu mai poate fi transmis pe fiu atunci cum moștenim totuși de la Adam această natură decăzută?Putem zice că. Atunci poate cineva se întreabă:. dacă Adam a căzut. Nu vom avea mai puţine zile să.’’ Deasemenea vedem manifestarea harului lui Dumnezeu în aceste versete citite mai înainte din Romani cap 5 vers 18. cei mulți vor fi făcuți neprihăniți.testul la care a fost supus Adam să fie pradă unei naturi păcătoase este testul întregii rase umane.De exemplu. Căci. zece mii de ani. Şi harul mă duce în continuare. că nu va mai pedepsi o persoană pentru păcatul comis de altcineva. În ceasul cind am crezut de prima dată! Şi prin multe pericole capcane şi şerpi. Cît de preţios a apărut acel har.Cînd recitim versetul 18 mulți pot afirma că este drept ca Dumnezeu să îl lase pe Adam în voia unei naturi păcătoase după ce Adam păcătuieşte dar este o nedreptate ca să-i lase pe copiii lui Adam în voia unei naturi păcătoase din cauză că tatăl lor a făcut ceva rău.Astfel. Aşa că.. după cum prin neascultarea unui singur om. tot așa. Mulți pot considera acest lucru că este o nedreptate în ce privește transferului vinovăției lui Adam asupra noastră. printr-o singură hotărîre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărîre de neprihănire care dă viața.19: . el nu a căzut singur. Deja eu am venit. Iar în unul din mesaje Dumnezeu îi spunelui Ezechiel. după cum printr-o singură greșeală(Adam) a venit o osîndă care a lovit pe toți oamenii... tot așa. dar. Doar harul m-a adus în siguranţă pînă aici.Dar vreau să ne amintim că pe timpul profetului Ezechiel de asemenea oamenii se plângeau de acest lucru că părinţii au mâncat aguridă şi copiilor li s-au sterpezit dinţii..adică noi. când Adam păcătuieşte Dumnezeu îl lasă pradă unei naturi păcătoase ca parte a pedepsei pentru păcatul său.. Dar reclamaţia cu care vin oamenii astăzi este: "Totuşi. Şi harul mi-a alinat temerile mele.cîntăm laudele Lui. prin ascultarea unui singur Om. Adam este reprezentarea tuturor oamenilor care se vor naşte după el.Bine dar eu nu am avut posibilitatea de a alege. Strălucitori ca soarele.astfel nu eu lam ales pe Adam să mă reprezinte în această chestiune.

care este Isus Hristos! Cugetați vă rog la acest lucru:Ce înseamnă a primi întoată plinătatea harul și darul neprihăniri?Oamenii vor viață dar să nu primească în toată plinătatea adevărul Cuvîntului lui Dumnezeu.Dar prietene există numai o singură condiție pentru acest transfer:. moartea a domnit prin el singur.Dacă deci. și atunci vei domni în viaţă prin acel unul singur.. Romani cap 5 vers 17: .Dacă o persoană ar primi această descoperire despre puterea acestui adevăr cred că ar fi cel mai fericit om.. prin greşeala unuia singur.datorită că el nu a crezut că cel-ce a venit în celula lui erea chiar președintele.prin ascultarea unui singur Om. cu mult mai mult cei ce primesc. care este Isus Hristos!. Dar aceasta a fost singura posibilitate pentru toţi oamenii de a fi din nou neprihăniţi şi anume :. în toată plinătatea.Au refuzat să primească în toată plinătatea.Aceasta cred că este cel mai minunat verset din toată scriptura despre harul lui Dumnezeu. harul şi darul neprihănirii. vor domni în viaţă prin acel unul singur. Pentru că mi-se dă posibilitatea ca să aleg.Atunci te întreb:. harul şi darul neprihănirii. ci ei sunt condamnați pentru refuzul de a alege pe acel care a luat locul lor. Prieteni oamenii nu sunt condamnați pentru păcatele lor.Totuși oameni au o întrebare în mintea lor și întreabă:De ce trebuie să sufăr consecinţele faptei lui Adam pentru că nu există în nici un cod penal ca cineva să fie condamnat pentru fapta altei persoane?Este adevărat că nu există nici un cod penal în legea umană dar judecata lui Dumnezeu este cinstită și eu vreau ca să vă dovedesc acest 167 .Și în următoarea zi înainte de a fi executat a făcut următoarea mărturisire: Eu nu mor pentru faptele mele..Ce drept este Dumnezeu și plin de dragoste pentru că El nu a lăsat numai blestemul să se transmită peste rasa umană El a lăsat ca și neprihănirea lu i Hristos să se transmită peste toată rasa umană care ascultă de această hotărîre de neprihănire care dă viața . Odată un condamnat la moarte a refuzat eliberarea din închisoare.Să primești în toată plinătatea harul şi darul neprihănirii..De ce nu o faci?Putem zice pînă aici că păcatul sa transmis peste toată rasa umană prin Adam la fel acest transfer al neprihăniri Domnului Isus Hristos sa transferat peste toată rasa umană și acest lucru a fost ascuns în gîndirea lui Dumnezeu. cei mulți vor fi făcuți neprihăniți.. eu astăzi mor că am respins grațierea...tău în ce privește transferul blestemului tău în locul neprihăniri lui?Și tu vei zice:Aceasta este corect.

Gândiţi-vă la aceea. El a trebuit să-şi ia responsabilitatea.Şi atunci când Isus a murit la cruce. la Tronul Harului. “Voi. pentru că el era reprezentantul ales de Dumnezeu în simbol pentru Hristos.. Aceasta-i mireasa care este făcând amăgirea prin Cuvânt. el era un bărbat.….Eva a fost amăgită.Iată o umbră a salvări și care ne face să ne punem o întrebare:Dacă Adam nu se ducea după soția lui erea bine? Să reținem că scriptura zice că nu Adam a fost amăgit ci femeia. Cristos astăzi nu este amăgit.noul Adam cînd din dragoste pentru noi a mers după noua lui Evă (Biserica)în moarte ca să o răscumpere. “Dar din pomul acela să nu mănânci.Vedeţi voi aceasta?Apoi Adam a trebuit să facă faţă. vedeţi. dar Eva a crezut că ea făcea bine.Cele zece fecioare’’ este arătat:. el s-a dus pentru că o iubea. Adam a ştiut întocmai că el făcea rău. vedeţi. 95.Apoi acolo a venit celălalt Adam. Adam în umbra aceea profetică din Vechiul Testament ne-a reprezentat perfect şi ireproşabil. El a trebuit să facă faţă responsabilităţilor.lucru. În predica . Biblia a zis că ea a fost amăgită. niciodată nu a fost unul ca El!Nu a putut El să se salveze? Sigur. El nu ne-ar fi salvat. eu am murit cu El.Dumnezeu le-a dat vreo opt sau zece Cuvinte să ţină. şi el a trebuit să ia calea scurtă. dar dacă ar fi făcut. ci mireasa lui a fost amăgită. Este cu adevărat un act mișcător exact cum a făcut și Domnul Isus .Toate faptele istorice despre salvarea omului prieteni le regăsim încă din Vechiul Testament ca umbre. În predica "Dumnezeul acestei epoci rele" este arătat: . Păi. supunerea lui Adam.Astfel Adam din iubire pentru soția lui s-a dus în moarte. Adam nu a fost amăgit. El a ştiut că făcea rău. Iar noi eram la calvar cu El.. şi din cauza supunerii Lui faţă de Cuvânt! Unde. dar soţia lui făcând lucrurile pe care ea le-a făcut. voi face eu aşa cum a zis soţia mea să fac. Adam nu a fost amăgit.. care era Cristos. Şi noi am înviat cu El şi învierea lui. El a putut.Adam cînd s-a dus după soția lui el nu s-a dus fiind înșelat. Noi am mers în mormânt cu El. Şi acum noi ne-am înălţat prin Duhul lui.” Aceea este tot ce trebuie să ţină. şezând împreună în locurile 168 . căci El era plinătatea Cuvântului manifestat ştiind că noi vom fi manifestaţi mai târziu. pentru că eu am fost în el atunci. sau voi face ce a spus Dumnezeu să fac?” Şi el a mers afară cu ochii deschişi. Aceea a aruncat toată rasa umană în moarte. şi aceasta a fost aşa pentru el încât el … Voi înţelegeţi. l-a convins să i-a parte din lucrul interzis..

niciodată nu o vei folosi aceasta.cereşti În Hristos Isus. Acum noi ca oameni putem simpatiza copii vecinilor și să le facem un gest de simpatie dar cînd ajungi acasă tu ai un alt simț pentru copilul din coapsele tale.Nu Mă rog pentru lume. Nu Mă rog pentru lume. Dar dacă tu nu eşti aşezat acolo.. căci este mincinos şi tatăl minciunii.Astfel putem zice despre alegere că nu este o lege scrisă în vre-un cod.”Pentru ce nu înţelegeţi vorbirea Mea? Pentru că nu puteţi asculta Cuvântul Meu.” Scriptura arată deasemenea și semnul celor care sunt copii ai lui Dumnezeu în Ioan cap 17 vers 8. voi de aceea nascultaţi. Oh. Ori de câte ori spune o minciună. vorbeşte din ale lui.Căci le-am dat cuvintele pe care Mi le-ai dat Tu. Deacea Domnul Isus cînd sa rugat în Ioan cap 17 vers 9 a exprimat acest adevăr în rugăciune:. 69).. Dar dacă eşti aşezat acolo tu o vei folosi..Niciodată nu poți să pui în drepturi egale pe copii străinului cu copii tăi. dacă aţi putea măcar să credeţi cea ce a dat Dumnezeu. Şi acum suntem aşezaţi împreună cu El cu putere şi autoritate peste fiecare diavol.. Voi aveţi de tată pe diavolul.9. acolo Dumnezeu m-a făcut să plătesc pentru păcatele mele. Dar un lucru de consemnat este faptul că Domnul Isus nu a venit să salveze sămînța șarpelui el a venit să salveze pe ai săi. Şi dacă eşti aşezat acolo şi nu o crezi sau îţi este teamă să te mişti.20 :. şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. 169 . pentru că tu eşti ordinat să faci ceea ce faci (paragraf 67.dar totuși această lege este scrisă în inima ta. Scriptura arată nişte semne în Ioan cap 17 a celor care nu sunt copii lui Dumnezeu: . pentru că nu sunteţi din Dumnezeu.. ci pentru aceia pe care Mi i-ai dat Tu.Voi faceţi faptele tatălui vostru….Pentru ei Mă rog. pentru că în el nu este adevăr.ci pentru aceia. pentru că sunt ai Tăi: Şi Mă rog nu numai pentru ei. acolo în El. pentrucă sînt ai Tăi….Pentru ei Mă rog.Și dacă lumea cunoaște pe ai săi și Dumnezeu cunoaște deasemeni pe ai lui. şi nu stă în adevăr. Ei le-au primit şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit şi au crezut că Tu M-ai trimis. El de la început a fost ucigaş. tu nu o ai. Lumea întotdeauna îi cunoaște pe ai săi.Cine este din Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu. ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. Atunci să ne întrebăm:Avea un drept Domnul Isus să aleagă să meargă să ne salveze sau să nu mergă să ne salveze?Și noi zicem:Da avea acest drept al alegeri..pe cari Mi i-ai dat Tu.. Întotdeauna! Şi când întregul cuvânt al lui Dumnezeu complet a fost înaintat într-un trup omenesc numit Isus Hristos.

ei vor face o doctrină din ea. Ce înseamnă acest lucru în ziua de astăzi?Mulţi predică Evanghelia (harul lui Dumnezeu) tolerînd păcatul şi ei transformă harul lui Dumnezeu într-o schemă pentru a face bani sau popularitate. Harul este ce a făcut Dumnezeu pentru voi. şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască.’’ Este adevărat acest lucru că noi nu putem plăti cu nimic absolut intrarea noastră în cer nici chiar cu pocăinţa noastră. care vor schimba harul lui Dumnezeu în desfrânare.. Dar vrem să ne întrebăm următorul lucru:Ce este harul lui Dumnezeu? 1226.Scriere personală” Un lucru pe care oameni îl omit este faptul că ei cred că harul lui Dumnezeu se primeşte fără o atitudine împotriva păcatului din viaţa noastră.Nu prin fapte. dar niciodată nu a fost în Vechiul Testament prin vreo lucrare proprie.În Cartea lui Iuda.. Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă. prin har sunteţi salvaţi.. prin credinţă.40. prin credinţă. îl iubiţi..Harul este ce a făcut Dumnezeu pentru mine. Aceştia cred că prin aceste texte Dumnezeu îi scuteşte să facă restituiri a unor lucruri din timpul cînd ei trăiau o viaţă păcătoasă.Acum. Şi aceasta nu vine dela voi. ca să nu se laude nimeni. sigur. Dar harul este un dar gratuit. Şi lucrările este ceea ce faceţi în apreciere a harului pe care El vi l -a arătat. ei se gândesc că lucrările sunt ce câştigă meritele. Un alt mod în care este schimbat harul lui Dumnezeu este prin faptul că diferiţi creştini pentru a -şi ascunde diferite păcate îi ve-ţi auzi că folosesc greşit următoarele versete ale harului lui Dumnezeu din Efeseni cap 2 versetul 9 şi Faptele Apostolilor cap 17 vers 30. este prin har suntem salvaţi. şi să facă lucruri diferite prin care să fie salvat. lucrările sunt ce fac eu pentru Dumnezeu." Acesta este singurul lucru care vă poate salva. HARUL LUI DUMNEZEU NE ÎNVAŢĂ SĂ O RUPEM CU PĂGÎNĂTATEA ŞI POFTELE LUMEŞTI. este arătat că sunt oameni rânduiţi la condamnare. Acum. vă place să faceţi lucrări pentru Domnul. . omul întotdeauna a încercat să se salveze.Haideţi să citim aceste două versete:. este harul.. 14. Şi dacă-l iubiţi. ci este darul lui Dumnezeu. Căci prin har aţi fost mîntuiţi. 170 .. deoarece atunci.

Şi dacă aş şti că aş putea fugi în jur cu oricare altă femeie şi să scap cu asta. ci este ceea ce a făcut El. dacă El nu poate face toate lucrurile. auzit. nu veţi face nimic rău. şi să merg să-i spun ei. 1730. "Dumnezeu îi ajută pe cei ce se ajută." credeţi că aş face-o? Dacă o iubesc corect. El nu este Atotputernicul Dumnezeu. zice. Sunteţi liberi. Dumnezeu v-a chemat prin harul Său.80. că sunteţi aici. Asta este corect. Dar El a murit. Cunoştinţa mai dinainte a lui Dumnezeu v-a cunoscut. am făcut rău. El nu era Dumnezeu. "Meda. un credincios adevărat.Acolo este o femeie stând în spate în seara aceasta. absolut fără păcat înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu îi ajută pe cei ce nu se pot ajuta singuri. astfel Dumnezeu."Păi. El este infinit. El a ştiut că veţi fi în această biserică în această seară înainte ca întemeierea lumii să fie pusă. Dumnezeu aşteaptă ca voi să o faceţi.Acel proverb vechi de necinstire a lui Dumnezeu. Este dragostea lui Dumnezeu şi harul faţă de voi. Dacă El este Atotputernicul Dumnezeu.Deci nu sunteţi voi care vă ţineţi. este harul lui Dumnezeu care vă ţine. Dacă vă puteţi ajuta. Dacă El nu este. El nu este Dumnezeu. v -a salvat. ci în Sîngele Domnului Isus.Pentru că fiecare credincios născut din nou. 43. dar dacă sunteţi un Creştin. pentru că voi nu vă puteţi salva. o iubesc cu tot ce este în mine. sau nu aţi făcut nimic să meritaţi pentru a fi salvat. El nu se încrede în faptele lui." Nu prin ceea ce aţi făcut. în care a căzut mărturisirea lui. este perfect. prin credinţă. o face. El era Dumnezeu." Absolut. Aceea este chiar invers. Şi voi nu vă puteţi ajuta. 1731. acest ins poate să facă orice vrea. "frate Branham." Cu siguranţă. nu aş face-o. să fiţi salvaţi. Acolo sunteţi. El poate să facă toate lucrurile." spuneţi. soţia mea. Dacă El a cunoscut lucrurile. "Păi. 171 . Dacă El nu a cunoscut toate lucrurile. este harul lui Dumnezeu care v-a salvat." spun ei.’’ 1728. Întotdeauna fac ceea ce vreau să fac.Deci cum puteţi spune că este ceva ce puteţi face? Nu este nimic ce puteţi face. Harul lui Dumnezeu v-a chemat. aţi ascultaţi. 1729. Nimic ce puteţi face. Dacă v-aţi fi putut salva. Dumnezeu îi ajută pe cei ce nu se pot ajuta. acceptat. Sau. 42 . şi zic. asta o face groaznic de liberă. Nu v-aţi salvat singuri.Scriptura arată:"Prin har suntem salvaţi. pentru a vă salva. prin harul Lui. atunci El nu ar fi trebuit să moară. El a făcut ceea ce nu aţi putut face.

Apostolul Iacov arată în cap 2 vers 14. care aduce mîntuire pentru toţi oamenii. Oh. Dar. şi ne învaţă s'o rupem cu păgînătatea şi cu poftele lumeşti. şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare.Dar Apostolul Pavel ne arătată în epistola către Tit că nu poate fi har fără o atitudine care să te facă să o rupi cu păgînătatea şi poftele lumeşi. Dacă vorbim despre har trebuie să înţelegem că nu poate fi har fără credinţă aşa cum am citit din cartea Efeseni. băiete. nu mă pot gândi la asta. dacă aş spune. a fost arătat.” 172 . Dacă îl iubiţi cu adevărat pe Dumnezeu... Nu sunt bazele legale care mă fac să trăiesc corect faţă de ea. şi eu îţi voi arăta credinţa mea din faptele mele. Dar va zice cineva: „Tu ai credinţa. Scriptura arată că dacă cineva a primit harul lui Dumnezeu acest har îl va învăţa ce anume trebuie ca el să facă:. Este deoarece o iubesc. dreptate şi evlavie. Nu trebuie să fac nimic deoarece este o poveste de dragoste. Şi dacă vă iubiţi soţia. ce-i foloseşte cuiva să spună că are credinţă. dacă n'are fapte? Poate oare credinţa aceasta să-l mîntuiască? Tot aşa şi credinţa: dacă n'are fapte. deoarece vă spune de ce. Ea va divorţa de mine. Cu siguranţă. Mă gândesc prea mult la El. şi eu am faptele...Şi dacă vă iubiţi soţia aşa cu dragostea phileo. nu aş face-o. ce ar trebui să faceţi voi pentru Cristos cu dragostea agapao. sunt un predicator. Oh. am trei copii. nu o pot face. şi am. Nu sunt bazele legale pe care mam căsătorit cu ea.’’ (Tit cap 2 vers -11-12) Acesta este adevăratul har a lui Dumnezeu care ne învaţă să o rupem cu păgânătatea şi poftele lumeşti aceasta înseamnă să facem fapte vrednice de pocăinţă.. Dacă aş şti în seara aceasta că pot ieşi şi să iau o băutură. 1733. eu.18: .Căci harul lui Dumnezeu. dacă aş şti în seara aceasta că pot fugi în jur şi să fiu imoral.În afară de acesta orice altă recomandare nu poate să fie harul lui Dumnezeu. aşteptînd fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mîntuitor Isus Hristos. încă sunteţi legali..” „Arată mi credinţa ta fără fapte. şi mergeam şi o făceam (ştiind că El mă iartă). dacă aş şti în seara aceasta. care este de un milion de ori mai puternică.Fraţii mei.. veţi face la fel.. Vedeţi ce face aceasta? Asta m-ar lua de la amvon.Acum. " Păi. dacă ea ar divorţa de mine.17. este moartă în ea însăş. "Oh... Îl iubesc. dacă în acest fel este. Sigur. un om divorţat.1732. Dacă aceasta era măcar în inima mea să fac aşa.

Prin credință Moise predica .Mesajul este corectarea. Viaţa lui o va arăta celorlalţi.Voi nu-l judecaţi (păcatul) suficient ca să vă ierte. noi credem în Cristos. Pavel. Şi unul dintre ei era Pavel.’’Acum.Mulţi consideră predicarea pocăinţei o lucrare moartă. Acum eliberez. Vedeţi? Voi trebuie să faceţi o alegere. Acum. eu acum eliberez orice lucru . şi deoarece.’’ În predica. Dacă vă gândiţi că El vă iartă vă mărturisiţi greşelile şi El vă va ierta. 91 paragraf 30 este arătat : .Voi vă judecaţi prin felul cum trataţi jertfa lui Dumnezeu de acolo pentru păcatele voastre.’’ Astăzi mulţi predică taine adînci dar niciodată nu-i ve-ţi auzi să predice despre fapte vrednice de pocăinţă.a văzut despre ce a văzut Dumnezeu. 90. astăzi. Sfântul Pavel îl făcea pe Abraham neprihănit prin credinţă. despre ceea ce a văzut Dumnezeu în Abraham.Ce vă face să fiţi condamnaţi. căci există două locuri unde vorbesc doi oameni diferiţi despre neprihănire.Izabela cu faţa vopsită’’’’este arătat deasemeni: . Astfel este scris prin Iacov :. ce v-a făcut ce sunteţi astăzi." Dar faptele voastre dovedesc ce credeţi.. Iacov a zis căci el era neprihănit prin faptele lui.Arătaţi-mi faptele voastre fără credinţă. Pavel a zis căci el era neprihănit prin credinţa lui. este pentru că aţi făcut ceva ieri. în Scriptură. Dacă luăm cazul lui Zacheu vom vedea că el a trebuit să -şi dovedească pocăinţa lui prin a-şi repara lucrurile rele din trecutul lui.. şi într-o zi voi pleca Acolo” . iar oamenii 173 .Omeni zic astăzi Formal! "Oh. Şi Iacov vorbea despre ceea ce a văzut omul.Pocăinţa nu este o lucrare moartă ci este starea prin care eliminăm lucrările moarte.Nu-i de mirare că nu putem avea o trezire. ce ar fi trebuit să faceţi. dacă un om are credinţă. Aceasta erea porunca pe care Ioan Botezătorul o menţiona în predicarea lui în faţa audienţei.Noi aflăm..145. Cum o puteţi face? Prin credinţă. Şi Pavel vorbea despre credinţa lui Abraham. şi vei fi liber mâine.. 25. Şi Iacov vorbea despre faptele lui care vorbea despre credinţa lui. şi celălalt era Iacov. şi eu vă voi arăta faptele prin credinţa mea. da. el se va comporta în acel fel. În COD vol I pag. Gândiţi-vă la ceea ce aţi făcut. şi Iacov îl făcea neprihănit prin fapte.. Ce va fi mâine? Fă-o chiar astăzi. La acest capitol vreau să menţionez că scriptura ne cere ca noi să facem :Fapte vrednice de pocăinţă.234. Dumnezeu poate trimite daruri şi totul la un oraş şi să facă minuni şi să facă lucruri. Ei s-au uitat la aceea din două puncte de vedere diferite. ei nu s-au contrazic unul pe celălalt.Omul chemat de Dumnezeu’’ şi predica ..

Aşa cum am zis în această dimineaţă.. Dacă cineva adaugă la mesaj se poate observa mai uşor. Şi Dumnezeu ne-a trimis un semn de recunoaştere în timpul nostru pentru a recunoaşte dacă suntem pe traseul 174 . Şi voi aţi putea tot aşa de bine să o ziceţi. Dacă vorbiţi altceva decât ceea ce sunteţi de fapt.sunt ţepeni.Gura vorbeşte din inimă?” Vedeţi ei zic ceva ce nu este real. aşa este? Faptele vorbesc mai tare decât cuvintele. Cuvintele voastre nu contează ce este acestea vor fi faptele voastre care vorbesc cea-ce sunteţi. viaţa voastră vorbeşte mai tare încât nu se poate auzi mărturia voastră. Noi trebuie să curăţăm acel lucru afară şi să operăm (Aceea este exact corect.. Ei predică taine adânci dar niciodată Sfinţirea.Dumnezeu a pregătit oameni sub ungerea Duhului Sfânt care vor lua acest Mesaj care l-a adus profetul fără să adauge la el sau să scoată din El. Nu contează ce veţi zice. Isus a zis. Avem nevoie de învăţătura împotriva denominaţionalismului dar şi de învăţături care vor afecta vieţile noastre zilnice. . atunci. Şi acest conducător auto trebuie să aibă aptitudinea să recunoască ce indică aceste semne de circulaţie astfel poate avea evenimente neplăcute în traseu.) şi să facem biserica să se îndrepte şi să funcţioneze corect.’’ 41. căci vorbele lor proprii vorbesc. iar atunci Dumnezeu va veni înăuntru şi va face semne şi minuni între noi. astfel au scos afară. Noi avem nevoie de tot sfatul lui Dumnezeu. doar săriţi aşa de sus cât trăiţi. Voi ştiţi că aceea este corect.’’ Aţi auzit cândva vechea zicală. ÎNSEMNUL VA FACE DEOSEBIREA. “Faptele vorbesc mai tare decât cuvintele”? Ei bine.Scriere personală” Prieteni noi ştim că drumul unui conducător auto este demarcat prin nişte semne de circulaţie. Vedeţi? Faptele voastre vorbesc mai tare decât cuvintele. Profetul arată că noi avem obligaţia ca să predicăm tot sfatul lui Dumnezeu. . dar cei ce scot se pot observa mai greu. când în inima voastră este rău. există păcat în tabără. “Făţarnicilor! Cum puteţi spune lucruri bune. aceea devine făţărnicie. Nu-i de mirare.

una 175 . pentru că îi cunoştea pe toţi” (Ioan 2:23. nu doar că au fost acceptaţi de Dumnezeu. 249. El o arată pe table.mulţi au crezut în Numele Lui văzând semnele pe care le făcea. să nu mai plouă și El i -a dat semnul curcubeului să pecetluiască această promisiune. “Pe când era El în Ierusalim…." Să o zicem din nou. astfel ca voi să nu o uitaţi.Trebuie să aflăm calea diferită. Noi o vedem dovedită. El o arată prin El Însuşi. Despre aceşti biruitorii se vorbeşte de zece ori în cartea Apocalipsa. Despre cei 600.Aceea este Simfonia lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este însemnul că Dumnezeu ne-a recunoscut credința. Mireasa lui Hristos este deosebită de toate celelalte biserici. Acesta este adevărul. prin semnul în care trăim. Există o biserică firească şi o biserică duhovnicească. El o arată în ceruri.Apoi Dumnezeu i-a dat și lui Avraam o promisiune şi el a crezut promisiunea.acest însemn taie inima împrejur. "Aceea ia Lumina din întuneric. chiar opusă căii pe care umblă majoritatea. Şi acel curcubeu în Biblie înseamnă un legământ pentru Noe. "Aceea ia Lumina din întuneric.Amintiţi-vă.000 de israeliţi care au pierit în pustie în necredinţa lor. Aceştia sunt biruitorii care au acest semn de recunoaştere.Să o spunem împreună. Şi acest semn de indentificare este:CUVÎNTUL REAŞEZAT DIN EPOCA ACEASTA. El ia Lumina din întuneric. totul se face printr-un semn. şi ne face o fiinţă nouă în Cristos Isus. Dumnezeu a făcut legământul cu Noe. îndepărtează surplusul de carne.Și dacă noi credem pe Dumnezeu prin credinţă. Acela este un timp de separare. 248. Noi vedem timpul în care trăim. însă El nu s-a încrezut în toţi. El a promis-o în Cuvânt. El separă grâul din pleavă. dar care au fost încercaţi de El prin numeroase împrejurări şi au fost aprobaţi de El. şi credința lui i -a fost recunoscută ca neprihănire dar ca semn al acelei promisiuni Dumnezeu i-a dat semnul tăierii împrejur ca o pecete. astfel ştim ce face Simfonia astăzi. Au fost mulţi cei care au crezut în Domnul Isus atunci când El era pe pământ.24). Ei sunt ucenicii ai Domnului Isus care. este scris că “ei n-au fost plăcuţi lui Dumnezeu” (1Corinteni 10:5). că eu simt să spun aceasta. luând Lumina din întunecime. Matematic vorbind nu trebuie să ne asemănăm majorităţii. Dumnezeu ne va da Duhul Sfânt ca o Pecete a promisiunii căci El a promis-o.corect. Dar Isus Însuşi nu se încredea în ei." 250.

Staţi drept cu Acesta. Acesta arată că noi neam supus pe deplin. ea a aplicat însemnul la tatăl ei. când El scoate Mireasa din biserică. deoarece El este Cuvântul. toată lucrate de mâna lui Dumnezeu. noi prezentăm Însemnul. Acum. Acesta este Viaţa care era în Cuvânt. 179. primiţi-l pe Acesta! 354. ea l -a aplicat mamei ei. una dogmatică şi una a Cuvântului. ascultaţi atenţi în această după-masă. să vedeţi dacă aceea nu este adevărat. Înţelegeţi? El trebuie să fie. Ei erau toţi fiinţe umane.’’ 176 . Înţelegeţi? 274.El recunoaşte numai Însemnul. dar deosebirea era când pedeapsa morţii a trecut.Cum a făcut Rahav. Ţineţi de Cuvântul Lui. "Cuvintele Mele sunt Duhovniceşti. cele două naţiuni. toate create de Dumnezeu. 9. ea l-a aplicat fraţilor şi surorilor ei. 10. 208.Eu vorbesc despre Însemnul aplicat. Aşa a fost întotdeauna. Însemnul va fi deosebirea. deosebirea dintre viaţă şi moarte era Însemnul. 363. deosebirea va fi Însemnul. şi i-a obţinut pe toţi înăuntru.Staţi statornici cu Însemnul! Aceasta este ceea ce vrea Dumnezeu ca noi să facem. Ele sunt Viaţă. Biblia a spus aşa. Acela este Mesajul acestui ceas! Acela este Mesajul din această zi! Acela este Mesajul din timpul acesta! În Numele lui Isus Cristos." a spus Isus. Nu vă mutaţi de la Acesta.pământească şi una cerească.Însemnul era lucrul care a făcut deosebirea între Egipt şi Israel. Însemnul este de acord cu fiecare Cuvânt.Şi tot la fel va fi la venirea Fiului lui Dumnezeu.Când noi ne rugăm.

Voi aţi observat? Mireasa a venit în vedere de două ori. Ele toate se uitau drept la mine. nevasta Mielului!” 42. că biserica a venit numai în vedere. Iar atunci aşa cum au început să plece. vedeţi. cari ţineau cele şapte potire. şi eu eram gata să strig la ele. Mireasa trebuie să vină din nou. Şi am observat că fiecare din ele erau îmbrăcate diferit. Fiecare avea părul lung. de la urmă.Acum. prima Sămânţă şi a doua Sămânţă. tocmai în predica mea.Apoi unul din cei şapte îngeri. Aţi observat. am prins ceea ce era.AM VĂZUT MIREASA . aşa cum treceau pe lângă mine. şi iată-i venind din nou.Vino să-ţi arăt mireasa. ştie că eu spun Adevărul. şi vedenia doar dispărea şi se schimba de la mine.SOŢIA MIELULUI Apocalipsa cap21 vers 9: . ori doar recent. Şi eu le-am văzut. putea să fie o Nemţoaică sau ceva de felul acesta.. încă nu am scris aceste notiţ e. Şi eu le priveam.O CITIRE PRINTRE RÎNDURI’’ VIZIUNE: Glasul a zis:“Așteaptă. Şi motivul că ele erau îmbrăcate în porturi diferite. Tatăl Ceresc. în dimineața aceasta. prieteni.. Şi una la urmă avea un fel de păr lung atârnând în jos. Iar ele au încercat să intre iarăşi în cadenţă.. se pare. este că ea va veni din toate naţiunile. două sau trei dintre ele. că eu doar am terminat cu scrisul. a venit şi a vorbit cu mine. acesta este Adevărul. Înțelegeţi? Eu ştiu că spun numai Adevărul. un grup drăguţ de tinere doamne. Dar predicând. amândouă dintre ele exact Aceeaşi. ş i era rulat în jur în felul acesta.Acum.Şi necunoscând aceasta pâna acum câteva minute în urmă. au ieşit cumva din cadenţă. 194.Eu nu am terminat. care scrie Cuvântul. WLILIAM MARRION BRANHAM PARAGRAFE EXTRASE DIN DIFERITE PREDICI CARE POT FI NUMITE . amintiţi-vă.Acum iată interpretarea acesteia.” Şi am privit. care va forma Mireasa. Şi au trecut înainte. şi mi -a zis: . şi fără 177 . pline cu cele din urmă şapte urgii.

Ş i Ea a trecut prin procesul acestor denominaţiuni. Că Ea va ieşi din cadenţa Cuvântului dacă eu nu o urmăresc. 199. când eu sunt dincolo. aşa cum defilau perfect în linie cu Cuvântul. şi a fost lovită. Cuvântul a fost împlinit. Dumnezeu. că biserica(denominaţională) a venit în vedere doar o dată.machiaj. Dar Mireasa a apărut de două ori. iarăşi. ca să aducă înapoi acea Capodoperă. şi se părea că încercau să intre înapoi în rând aşa cum treceau înainte. neştiind aceasta. Ele erau trecute de mine. au păşit afară din rând spre dreapta. vedeţi ce era? Acum. şi intrau înapoi. Cele din urmă. dar uitaţi-vă la ea cu mesajul meu în dimineața aceasta. Ei au ieşit. Iar eu stăteam acolo. care vin în existenţă doar o singurădată. şi Ea este o bucată din El.Şi. marele Sculptor. repede! Ah-ah. şi apoi a fost prezentată a doua oară. Înțelegeţi? Ea. sau orice ar fi aceasta. Aceea era Samânţa originală. şi acum în tot acest timp El o reclădea iarăşi. a doua oară. eu trebuie s-o urmăresc pe Ea. intră în Grâu. 178 . ele se uitau în altă parte. pentru că Ea era Alfa şi Omega.Ce? Ele intrau înapoi. Şi Ea era perfect. fiecare a reprezentat o naţiune. Aceasta reprezenta Mireasa ieşind din toate naţiunile. doar două sau trei dintre ele.cele din faţă. Şi ele mă priveau. departe cam de aici pâna la perete. Aşa cum a făcut El în grădina Edenului. când eu am terminat. când trece înainte. vedeţi. “Eu voi restabili. Înțelegeț i? 195. privind spre biserica care tocmai a ieşit în haos. voi observaţi. atunci.” Vedeţi. Capodopera şi Mireasa. ca să nu mai vină înapoi niciodată. niciodată. Viaţa.Toţi ceilalţi nu au mai apărut niciodată. a doua oară . deoarece.Astfel. şi de unde a luat o bucată. să ajungă în rând. O Dumnezeule. Vedeţi. din fiecare naţiune. cum era Ea de prima oară. Ea a fost prezentată prima dată. grăbiţi-vă. Însă două.Sămânţa a căzut în pământ la Niceea. Poate că acesta va fi timpul meu. i-a făcut Lui o Capodoperă. Acesta este motivul că Ea era în vedere. şi erau fete foarte drăguţe.Însă. dacă trece pe lângă mine. Capodopera este adusă sus.Însă Mireasa a venit înapoi. căci Ea este o bucată din prima lui Capodoperă. Dar Mireasa se întoarce iarăşi înapoi în zilele din urmă. Străduindu-se mult. şi în revedere. Şi El a scos la iveală această Capodoperă. grăbiţi-vă. 196. Acea parte care a fost lovită. Vedeţ i? 197. Capodopera şi Fiul lui Dumnezeu. 198. care trebuie să fie împlinirea Cuvântului. iar noi suntem gata pentru Venirea Domnului. oh. ai milă! Grăbiţi-vă. Neştiind aceasta. Şi apoi eu am văzut doar cum toate se mişcau înainte şi au plecat. şi a făcut o altă bucată şi aceasta a fost murdărită şi a căzut. trecute de mine.

43. am aşezat jos conciliile din Niceea din Pre Niceea şi fiecare lucru care noi l -am găsit în istorie şi am aflat că interpretarea corecta a Cuvântului a fost exactă 179 . inclusiv.Noi nu ştim doar în ce timp Domnul ne va chema.Cea dintîi făptură vie seamănă cu un leu. într-una din aceste zile. Acolo este unde vreau să mă opresc.şi împrejurul scaunului de domnie stau patru făpturi vii. S-ar putea ca eu să sfâşii aşa pe câţiva. mergând sus.a treia are faţa ca a unui om.pline cu ochi pe dinainte şi pe dinapoi. uimitor. este ceea ce se întâmplă rasei evreilor după ce Biser ica s-a dus sus. sunt cu siguranţă greşiţi. ZIUA ACEASTA APARȚINE DESCOPERIRII CELOR ȘAPTE PECEȚI. şi tot ce se va întâmpla în timpul domniei neamurilor .a doua seamănă cu un viţel. COD vol.. pe cari le-ai văzut. "Vino aici mai sus.Scrie dar lucrurile. pe cari le-ai văzut în mîna dreaptă a Mea şi a celor şapte sfeşnice de aur: cele şapte stele sînt îngerii celor şapte Biserici. lucrurile cari sînt şi cele cari au să fie după ele.7: . ceva puternic să se întâmple.29: . Întâi noi avem epocile Bisericii şi avem istoria.Acum înţelegeţi voi de ce vă mustru eu? Nu pentru că nu vă iubesc.218. şi cele şapte sfeşnice. căci: mulţi oameni care aşteaptă ceva mare.a patra seamănă cu un vultur care zboară.. doar o secundă.’’ Apocalipsa cap 4 vers 6. 65: Ce au avut ei mai întâi? Epocile Bisericii.asemenea cu cristalul. în epoca neamurilor. să spun.În faţa scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticlă. Eu vreau o Capodoperă pentru Stăpân. Şi aceea va veni în ora când nu vă gândiţi.II pag. sînt şapte Biserici. Apocalipsa cap 1 vers 19. el a văzut epoca Biseric ii completă.În mijlocul scaunului de domnie. PROMISIUNEA MIRESEI SUNT: EPOCILE BISERICII." mai bine să fim gata. şi restul din aceasta. Şi când El ne dă somaţia. este înregistrat de la Apocalipsa 1 la Apocalipsa 3. Apoi Biserica a fostrăpită şi luată sus. Epoca Bisericii. dacă o ţin corect cu acest Cuvânt.Taina celor şapte stele. dar eu voi avea o Capodoperă. 754 paragraf 64. Eu vă iubesc. Corect. până la al 19-lea capitol.’’ Ioan.Următorul lucru este Mesajul către epocile Bisericii.

Veniţi. Acum noi aflăm că stricăciunea loveşte în cele şapte epoci ale Bisericii. cum o veţi face cândva? Niciodată nu veţi mai primi alt semn. AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Voi trebuie să vă depărtaţi de orice păcat. În COD Vol al II-lea pag 897 paragraf 194. Acum ploaia târzie 144. nu aţi vrea? Daţi-mi voie să vă întreb. Doar citiţi primele trei capitole din Apocalipsa şi veţi vedea ce-i este promis Bisericii. Bisericii.cu istoria. Acesta este Acela. Penticostalii după minuni aceea este unde va avea loc în aceea sub ei." sau ceva în acel fel. Veniţi! Noi suntem în zilele din urmă. Deoarece la sfârşitul acelei epoci urmează să vină un dar profetic să descopere aceste lucruri. Să nu mergeţi în jur. Lucrurile pe care oamenii le-au aşteptat. Aceea-i ceea ce îi este promis. Dar Pecetea a şaptea nu descoperă nimic ce urmează să i se întâmple. Va face un profet al lui Dumnezeu o afirmaţie ca aceea dacă nu ar fi adevărată? Voi vă primiţi cel mai mare semn. Există oameni aici care mărturisesc creştinismul. care era chiar înapoia lui. Dar cred. Acolo este unde au loc minunile. discerne gândurile care sunt în Biserică. prin a spune aceasta. acesta 180 . înainte de apariţia lui Cristos! Motivul că spun aceste lucruri. nu am mai spus acestea în vreo altă adunare. Noi trebuie să aşteptăm după Venirea Domnului. eu simt aceea chiar aici este ocazia aici pentru ceva să se întâmple. Veniţi acum. "Fratele Branham este un zeu. în Numele lui Cristos.000 de iudei. Şi imediat după aceea ea s-a schimbat înapoi într-o femeie tânără şi el un om tânăr şi Isaac a fost adus pe scenă fiul promis. oamenii vor înţelege şi ştiu în ce încerc să intru. să faceţi un fel de cult zicând. Noi toţi ştim aceasta. Noi suntem ga ta pentru Venirea Domnului. chiar acolo. după care ei au aşteptat toţi aceşti ani să vină înapoi? Era Dumnezeu care a stat în forma unui om şi putea să discearnă gândurile care erau în inima lui Sarah (Sarah fiind Biserica ). Întâi acolo este un mesager în epoca Bisericii după aceea sunt cele Şapte Peceţi. 198: Şi care a fost ultimul semn pe care l-au avut înaintea acelui fiu promis. 213. Şi de aceea o spun în felul cum o spun. Aceea este exact. Eu cred că voi vedeţi Ultimul lucru care i se va întâmpla Bisericii înainte de răpire. 195. care ar fi chiar aici. Daţi-mi voie să vă conving. Eu cred aceasta : Ploaia s-a sfârşit. Vedeţi aceea este a lui Ilie şi a lui Moise. Cred că înţelegeţi. Veţi înţelege ceea ce vreau să spun. şi ultimul semn. Veniţi. nu aceea este când Ilie şi Moise. 197.Ascultaţi-mă dacă credeţi de a fi profetul Lui? Eu nu am mărturisit-o mai înainte. Epocile Bisericii.

Nici un om să nu se amăgească cu dogmele lui de credinţă. Este toată a noastră. venind pe aproape. voi trimite ploaie timpurie şi târzie ca odinioară. însă Dumnezeu a legitimat aceasta aşa de desăvârşit încât nu există nici o îndoială. atunci nu era Cuvântul zilelor acestea. El va întoarce inima copiilor spre părinţi. Cum era ea acolo exact. să staţi hotărâţi în făgăduinţa lui Dumnezeu. Câţi îşi amintesc. Viziunile niciodată nu au greşit. O cred cu tot ce est e în mine.(187). Să încetăm să ne mai jucăm. Aceasta ne-o promite Cuvântul:. 165. Este pur şi simplu desăvârşit. Faceţi ce vreţi. Cuvântul care a căzut în timpul Rusalelor nu va funcţiona şi în timpul acesta pentru Mireasă.este lucrul care trebuie să fie făcut.Dumnezeu. separarea. Voi staţi pentru acest Cuvânt căci acesta este Cuvântul timpului acesta. Să trecem pe partea cealaltă acum. Să trecem acum. Eu ştiu că aceasta sună pentru voi străin.Iată voi trimite pe proorocul Ilie înainte de a veni ziua cea mare şi înfricoşată a Domnului.Glasul a zis:Mireasa va veni în vedere pentru prezentare. ne-a rupt Peceţile care sunt pe spatele Cărţii! Să intrăm în acest loc măreţ acum. Duminică. Ele nu pot greşi.(193) 181 . Dacă El nu -l legitima. ci împart oamenilor din întreaga ţară. Dar toate dintre ele părea că erau îmbrăcate diferit. Paradox Acum vedeţice înseamnă coborârea la Iordan? Suntem jos aici acum. Ziua aceasta aparţine descoperirii celor şapte peceţi la aceasta eşti chemat. Toate aveau părul lung şi ele purtau mâneci şi fuste lungi şi aşa mai departe . pentru că Iosua le-a împărţit oamenilor moştenirea pe care Dumenzeu le-a lăsat-o. Iar ele au încercat să intre iarăşi în cadenţă.Vă reamintiţi vedenia de zilele trecute? Reamintiţi-vă prezentarea Miresei. în zilele din urma voi turna Duhul meu pentru orice făptură. Noi nu suntem angajaţii care vom fugi înapoi în pustie.. Depărtaţi-vă de toate lucrurile care aparţin de lume. Toate aceste făgăduinţe ne-au fost date prin Scriptură. Noi am primit altceva de ceea ce a avut mişcarea penticostală. Eu nu împart aceste lucruri la adunarea această locală.femei tinere aş spune că ele păreau să aibă cam la 20 de ani. Iar atunci aşa cum au început să plece două sau trei dintre ele de la urmă au ieşit cumva din cadenţă şi Eu eram gata să strig la ele. Plecarea Miresei acasă. deoarece ele vin de la Dumnezeu. exact. deoarece totul ne aparţine. Noi am văzut-o. Şi m-am uitat venind la mine şi am văzut cele mai drăguţe şi curat îmbrăcate femei pe care le-am văzut în viaţa mea. Vom traversa Iordanul.

Aceasta reprezenta mireasa ieşită din toate naţiunile. Fiecare avea părul lung şi erau fete foarte drăguţe. şi toate.Voi observaţi. murdar. Alfa a devenit Omega şi trebuie o grabă deoarece Viaţa intră în grâu. Eu credeam că exista o Răpire.” 182 .Cum a venit acea Mireasă întâi. (195). Miss Asia. grăbiţi-vă. Cele din urmă două sau trei dintre ele au păşit afară din rând spre dreapta şi se păreau că încercau să intre înapoi în rând aşa cum treceau înainte (196). O. Şi deasemenea am văzut Mireasa aceea micuţă. (194) Şi atunci Eu trebuie să o urmăresc pe Ea. Apoi aici a venit Miss America. oh. “Păi. Dumnezeule. scârbos apărând. şi am văzut -o trecând pe acolo. Înţelegeţi? Ea fiecare a reprezentat o naţiune aşa cum defilau perfect în line cu Cuvântul. Însă două cele din faţă niciodată. să caut omul acela. păşind perfect înaintea Domnului. ai milă. din fiecar e naţiune. două dintre ele. cel mai îngrozitor lucru de privit! Şi apoi aceeaşi Mireasă a trecut din nou. În predica: “Lucruri care vor veni şi care au fost să fie” este scris: Ce înseamnă Mireasă a Cuvântului?Descoperirea Cuvântului în ceasul acesta în chipul Miresei în ceasul în care trăim trebuie să fie descoperite în faţa lumii calităţile lui Dumnezeu. au fost. când ei vor spune. prima sămânţă şi a doua sămânţă amândouă dintre ele exact aceeaşi. 166. Poate că acesta va fi timpul meu când eu sunt dincolo. şi eu am adus -o înapoi în pas. numită biserica.Mireasa a venit în vedere de două ori. Străduindu-se mult şi intrau înapoi să ajungă în rânddeoarece ele se uitau în altă parte privind spre Biserica care tocmai a ieşit în haos. eu mă gândeam că Biserica era să plece înainte de persecuţie. vedeţi când Eu am terminat sau orice ar fi aceasta. Şi motivul că ele erau îmbrăcate în porturi diferite este că Ea va veni dintre toate naţiunile care va forma mireasa. Şi am văzut şi acel lucru. că va exista un timp. Şi ele mă priveau. cândva. Că Ea va ieşi din cadenţa Cuvântului dacă Eu nu o urmăresc când trece înainte. Şi aceea este ceea ce trebuia eu să fac.”“Aceasta deja a trecut şi voi nu aţi ştiut -o. Una dintre ele a ieşit din pas. Grăbiţi-vă. să ţin Mireasa aceea în pas. Eu voi restabili. dacă trece pe lângă mine. fiecare din ei îmbrăcaţi ca naţiunea din care erau ei. Viaţa intră în grâu ! (197) Vedeţi Cuvântul a devenit Trup. Dar mireasa se întoarce iarăşi înapoi în zilele din urmă. grăbiţi-vă. Şi ea era perfect a doua oară aşa cum era ea de prima oară. Ce?Ele intrau înapoi. cu vulgarităţi la extremă.

ei se uită după aceasta departe de tot în viitor. rugaţi-vă. nu există nici o trezire. foarte minunaţi. Vedeţi? Prin a fi un Creştin. dar ei nu au recunoscut ceea ce a fost făcut. lucrătorii plîng. Baptiştii. cînd aceasta deja s-a întîmplat chiar lîngă voi. noi îl avem pe Billy Graham. rugaţi-vă. Noi avem tot felul de 183 . roagăte!” Este tot ce auziţi. şi eu îi cunosc pe oameni.. Ei ştiu că ceva trebuie să se întîmple. mort. Fiecare se plînge. Şi ei sînt oameni evlavioşi. Herald of His Coming.44. Fratele şi Sora Moore. roagă-te! Sună o trîmbiţă! Cîţi îl citiţi? Voi ştiţi. vedeţi. de la Herald of His Coming. dispreţuitorilor. dar. prieteni Creştini. miraţi-vă şi pieriţi. rugaţi-vă! Noi încă nu sîntem prea tîrzii!” 83.” Cum puteţi voi să aveţi o trezire de Mană proaspătă pe un vechi. roagă-te! Posteşte. ei simt atragerea orei. crezînd că acolo va fi o trezire. să vină.De ce fac ei asta? De ce fac ei asta? Ei vor o mare trezire.Uitaţi-vă.(Recunoscînd ziua voastră şi mesajul ei) Marii noştrii evanghelişti dealungul ţărilor astăzi cer: “O trezire în timpul nostru! O trezire în timpul nostru! Voi toţi metodiştii. roagă-te! Posteşte. în timpul nostru?Trezirea va fi aşa de mică încît ei nu o vor cunoaşte că s -a întîmplat.’’ 82.” (Sămînţa nu este moştenitoare cu pleava) Astfel cum putem avea o trezire? Cum putem avea o trezire? Ascultaţi. “Posteşte. toţi vin împreună. al corbilor?Cum puteţi s -o aveţi. Voi îl vedeţi tot timpul. De ce este aceasta? Ce au făcut ei? Ei nu au recunoscut trezirea Miresei. În cîteva momente rămase lăsaţi-mă să vă întreb ceva. Ei sînt oameni buni. Dar ei de abia vor tipări ceva dacă aceasta nu este despre: “Posteşte. roagă -te! Noi urmează să avem un mare crăpat de ziuă! Acolo urmează să se întîmple un lucru măreţ! Voi toţi. “Posteşte. Şi eu îl cunosc pe editor. Unul din cele mai minunate ziare pe cîmp. Eu am citit unul din ziarele proeminente care vine aici la biserică. Penticostalii. un ziar foarte minunat. Faptele apostolilor Cap 13 vers 41: .Pretutindeni acum. Aceea este ceea ce-i face să simtă în felul acela. CEI CARE NU FAC PARTE DIN MIREASĂ NU AU RECUNOSCUT TREZIREA MIRESEI. pe care n-o veţi crede nicidecum. am să fac o lucrare. Ei plîng. Noi îl avem pe Jack Shuler. căci în zilele voastre. dacă v-ar istorisi-o cineva.

45. Gîndiţi-vă la aceea! Frate. Eu pot spune ceva aici. Şi acum ca să o dovedească dublu corect. vedeţi. După cîteva săptămîni nu au mai putut afla douăzeci de personae din aceia. Dar pentru ca să fie Dumnezeu. dacă voi mă credeţi acum. Vedeţi? Noi trăim în zilele cînd Dumnezeu a spus că va veni.pagina 436. Aceea este corect. El nu vrea ca toţi să fie mîntuiți și ca nimeni să nu piară. Doar luaţi sfatul meu. Voi doar mergeţi înainte şi trăiţi o viaţă creştină bună . Eu sunt aici cu voi de multă vreme şi aceasta întotdeauna a fost corect.Acum. Nu vă puneţi propria voastră interpretare la nimic . Voi vă îndepărtaţi numai cărarea voastră 184 . Eu presupun că acestea sunt benzi pentru noi şi aşa mai departe.miscări religioase care umblă prin lume.. Dumnezeu cheamă. Şi noi trăim în ultimele zile. Şi acum voi ştiţi asta şi acele descoperiri şi lucruri. AVERTIZARE. Astfel voi ştiţi că Acesta este Aşa Vorbeşte Domnul. aceasta se cuplează drept înăuntru cu Cuvântul. Aceea este exact . 437. Acum luaţi sfatul meu ca fratele vostru. afară din lac. Voi nu o pricepeţi. Pentru că voi vă veţi îndepărta pe voi înşivă de lucrul real când voi faceţi aceasta . „Descoperirea celor Şapte Peceţi. Cuvîntul lui Dumnezeu zice că noi sîntem predestinaţi. aşa cum am spus în această dimineaţă. Astfel nu încercaţi să interpretaţi nimic. Noi am tras cu năvodul fiecare peşte. şi voi nu trebuie să o pricepeţi . voi numai vă îndepărtaţi şi mai mult. Unde a avut Billy Graham o adunare (eu cred că a fost în Boston sau undeva). 438: „Dar priviţi doar lăsaţi-mă să spun doar aceasta acum. aproape s-a terminat. De ce? Uşile sînt închise. Şi nu contează la ce încercăm noi să gîndim la aceea. dar ei nu vor veni. Deşi El le-a dat o şansă. Nu încercaţi să puneţi interpretarea voastră la aceasta. eu nu spun că Dumnezeu condamnă pe cineva. Poate unul sau doi se mai ţin pe undeva. ci toţi să poată veni la pocăinţă. Ceea ce a chemat Dumnezeu va veni la Dumnezeu. şi ceea ce Dumnezeu nu a chemat nu va veni la Dumnezeu. dacă Dumnezeu a dat să am trecere înaintea voastră . Şi ele merg în ultimii şase sau şapte ani prin toate Statele unite cît pot ele să aibe loc. şi nici o trezire. şi ei refuză chemările. Acesta vă este dovedit . . El ştie de la început că ei nu vor veni. şi ei au pretins că au avut douăzeci şi ceva de mii de convertiţi în şase săptămîni.

El vă trimite aceasta la voi. Acum doar aveţi grijă. Voi spuneţi doar ce este spus pe acele benzi. Astfel aceea este aşa de departe cît voi trebuie să ştiţi acum. Să nu luaţi să vă puneţi propriile voastre idei în Acesta. Ele zboară pretutindeni şi vor fi mai multe decât atât să vină. Trăiţi o viaţa creştină . Să nu adăugaţi la Acesta. vedeţi Dacă Dumnezeu vrea ca voi să ştiţi ceva. ”Încercând să faci lui Dumnezeu un serviciu fără să fie voia Lui”paragraf169. voi ar trebui să prindeţi asta. Şi voi ziceţi : Păi Domnul arată …. Acolo au fost aşa de multe culte şi clanuri ridicate. Nu luaţi vre-un lucru nou. asupra a mici revărsări ale Duhului până când oamenii ajung cu totul prelucraţi într -o grămadă de lucruri. Voi vedeţi. NU . Şi mai ales deseară când pecetea (a Şaptea) aceea devine sus înaintea voastră vedeţi doar să nu încercaţi să interpretaţi Aceasta. ziua cealaltă . aşa cum au fost despre celelalte două. Eu o spun ca voi să înţelegeţi . Acum voi doar fiţi foarte smeriţi. deoarece voi vă duceţi la o parte de la Dumnezeu. ca să fiţi un creştin. se duc afară şi încep o altă mişcare mică . Voi doar să faceţi exact ce Domnul Dumnezeu a poruncit să faceţi. 185 . Astfel. Şi lăsaţi doar ca mărturisirea voastră să fie cu dragoste tot timpul cu oamenii. acolo nu vor mai fi personificări. Voi doar mergeţi înainte şi fiţi umiliţi şi mergeţidrept înainte cu acelaşi mesaj simplu. Şi trăiţi cinstit cu Semenul vostru şi iubiţi pe aceia care nu vă iubesc . doar staţi în felul în care sunteţi. Vreun om şiret la limbă ar putea veni şi să încerce să vă ia la o parte de la Aceasta.187. Dacă voi mă credeţi ascultaţi la ce vă spun eu. 189: Aşa zic eu în Numele Lui Isus Hristos! Să nu adăugaţi voi un lucru. Fiţi o lumină şi doar să ardeţi pentru Hristos şi spuneţi oamenilor cum îl iubiţi voi. Şi Satan va face tot ce poate să intre printre voi. Reţineţi că eu vă spun pentru binele vostru. Voi doar mergeţi înainte şi doar amintiţi -vă doar ce vi s-a spus . Dar să nu luaţi aceste lucruri noi. Şi Biserica voi nu trebuie să cunoaşteţi aceste lucruri astfel să nu puneţi nici o interpretare la nimic . Nu încercaţi să vă faceţi ciudaţi. Acum doar reţineţi. Voi nu vreţi să faceţi acum aceasta. Mergeţi la Biserica voastră .. voi o faceţi ceva lucru misterios şi stricaţi programul real a lui Dumnezeu. Dacă voi puteţi înţelege aceasta este acea a treia Tragere.din nou departe de la acest lucru. fiţi un creştin şi încercaţi să trăiţi pentru Dumnezeu. Dar aşa să mă ajute cu această Biblie în mâna mea eu ştiu ce este aceasta . atunci doar să reţineţi.

Dacă aceasta este o biserică atunci noi spunem că vrem cu atât mai mulţi membri anul acesta. Dar vocea. Este în regulă. În acea zi din urmă ei vor încerca să imite pe acel mesager profet.Şi ei nu-şi dau seama că ei resping tocmai Mesajul care le-a fost trimis. Ei nu vor fi în stare să producă cea ce produce adevăratul profet. Dar.. iar oamenii se vor deda la aceasta. Noi încă vom avea o mulţime de ele. Oamenii îşi vor pune mâinile lorşi atunci mor. Noi cu toţii privim. “Unirea invizibilă a Miresei lui Hristos”: . Unii dintre noi spun: "Uite aici!". Observaţi cum aceşti oameni ca şi Iuda sunt după bani. Nici Caiafa nu-şi dădea seama ce făcea el.priveşte după mai mulţi membrii.Oh noi avem o mulţime de personificări.Predicatorii agită mulţimea şi zic:Acolo vine o mare trezire şi cum oamenii se duc înainte alergând. glasul pe care încerc să-l rostesc este că scriitorulacestei epistole. Şi nu-şi dau seama că aceea este sub Trâmbiţele pentru Israel: De ce fac ei aceasta? Este din cauză că ei sunt mărturisitori creştini şi nu-şi dau seama. Eu nu mă uit după trezire în generaţia noastră. oameni cu o inimă sinceră încercând să facă lucruri în aşa fel şi acel fel dar priviţi ce s-a întâmplat. noi credem că este Pavel.Acum noi aşteptăm Venirea Domnului în cursul generaţiei noastre. Depinde la ce încearcă vocea să te facă să priveşti.’’ Biserica denominaţională.. care.Ei sunt profeţi falşi pentru că un profet adevărat va conduce pe oameni la cuvânt şi îi leagă pe oameni de Iisus Hristos şi El nu le spune oamenilor să se teamă de sau ceea ce El zice ci să se teamă de ceea ce zice Cuvântul. Şi printre aceia sunt şi aceia care zic căci poporul lui Dumnezeu vine laolaltă printr-o descoperire colectivă. Noi nu vrem nici o gâlceavă. Când el zice că trezirea s-a terminat ei vor merge în jur pretinzând o mare descoperire că ceea ce oamenii au este exact corect şi Dumnezeu urmează să facă lucruri mai mari şi mai minunate. El ne 186 . Aceea este o presupunere goală neîntemeiată faţă de Apc 10/7. Eu mă uit după venirea Domnului în generaţia noastră. Amin (paragraf 201) Descoperirea celor şapte epoci ale Bisericii pag 332 şi 330: .. Mireasa priveşte la venirea Domnului Ei.Noi nu vrem nici o organizaţie. Noi vrem pe Dumnezeu şi El este Cuvântul. „Recunoscând ziua voastră şi Mesajul ei”: . Personificările lor vor fi fireşti. Noi nu vrem nici o răutate.

În adevăr. noi am văzut totul. VedeţiS-a terminat (paragraf 155) “Capodopera” Acum la timpul recoltatului sămânţa este înapoi la viaţa ei originală înapoi la Biblie. şi vă vestim viaţa vecinică.…’’ “Hristos este descoperit în propriul lui Cuvânt” Vedeţi voi asta Biserică Astfel acolo nu mai poate să fie nici o organizaţie rămasă nici nu poate fi acolo vreo avansare mai departe decât ceea ce se desfăşoară acum. deoarece ea va arde înainte ca iarăşi să se crape de ziuă. de-a lungul naţiunii. Ei privesc la faptul că şi-au înmulţit membrii mai mult decât ceilalţi şi au membrii mai buni. cu privire la Cuvîntul vieţii. Maleahi 4 zice că ea va fi adusă în felul acesta.Ce era dela început. 2 Petru cap 1 vers 16: .’’ 1Ioan cap 1 vers 1.. Ea se află în propriul haos. acea venire secretă a lui Christos care o va răpi în noapte. Trezirile s-au terminat. încurcată toată. v-am făcut cunoscut puterea şi venirea Domnului nostru Isus Hristos. ce am privit şi ce am pipăit cu mînile noastre. Eu spun aceasta în aşa fel încât eu cred că veţi înţelege. Ea trebuie să aibă tot Cuvântul. Dar vreau să spun că o trezire spirituală. Priviţi la biserică astăzi. pentrucă viaţa a fost arătată.2: . să privim după El. În zilele mesagerului îngerului al şaptelea. viaţă care era la Tatăl. Pecetea . mesajul îngerului al şaptelea întregul Cuvânt al lui Dumnezeu va fi făcut manifest. şi noi am văzut-o. nu întemeindu-ne pe nişte basme meşteşugit alcătuite. "Noi facem asta şi cealaltă". Voi aţi putea avea vreo strângere intelectuală. tot ce a lăsat 187 .îndeamnă să privim după venirea lui Isus Christos a doua oară. MIREASA A VĂZUT TOTUL CE ERA DE VĂZUT. ci ca unii care am văzut noi înşine cu ochii noştri mărirea lui. şi care ne -a fost arătată. şi mărturisim despre ea. 46. mari treziri cutreierătoare. Eu sper că voi veţi reţine aceasta. Este adevărat Acum ce a spus el în Apocalipsa 10 că va avea loc De ce a fost călătoria la Tucson Să se deschidă Bisericii. această naţiune nu va primi niciodată aceasta. Nu vor mai exista mai multe treziri.. ce am auzit. ce am văzut cu ochii noştri. Şi pe partea cealaltă Mireasa priveşte după venirea Domnului Isus.

Eu eram în Alfa. pleava sunt moarte şi uscate acum. gata pentru recoltat.-paragraf-320: Şi noi ne dăm seama că noi suntem la sfârşitul timpului. Înţelegeţi ce vreau să spun Noi suntem la timpul sfârşitului fraţilor (169). Ea nu trebuie să se manifeste și să zică: Eu cred în botezul cu Duhul Sfânt. când 188 . Prima slujbă şi ultima slujbă este aceeaşi. UN SEMN AL MIRESEI: EA PRIVEŞTE DUPĂ VENIREA DOMNULUI.. să ia apa vieţii fără plată!’’ . Eu sunt Omega: Va fi o zi care nu va fi numită nici zi nici noapte. Există doar un singur lucru recoltatul este aici.. Eu sunt. Aceasta este o parte din sămânţă. Amin. 47.. Toată viaţa adevărată care era în tulpină spic şi pleavă se adună acum în sămânţă gata pentru înviere. să vină. Noi doar aşteptăm în timpul împrumutat. Vedeţi Alfa şi Omega au devenit primul şi ultimul (173)”. de ce. Cuvântul a devenit trup. La timpul recoltatului sămânţa este înapoi în condiţia ei originală şi trebuie să aibă tot Cuvântul pentru ca să fie sămânţa. Ea trebuie să fie sămânţă întreagă.. şi totul despre aceasta va fi făcut manifest în acest timp.. Eu sunt Alfa şi Omega. Nu ea niciodată nu va fi aceasta. Tulpina. Alfa a devenit Omega. Maleahi 4 şi celelalte. vedeţi asta este adevărat (170). Apocalipsa cap 22 ver 17: . spicul. Primul care vine ultimul şi ultimul este primul.Vino!” Şi celuice îi este sete.tulpina afară. Viaţa nu darurile. El nu a spus niciodată ceva între aceste două. El a zis: Eu sunt Alfa şi Omega. nimic nu poate merge mult mai departe. să zică: . NU DUPĂ O TREZIRE MONDIALĂ. Da Domnule (172)..Perseverența. Acum voi nu puteţi avea o jumătate de sămânţă. Primul mesaj şi al doilea ultimul mesaj este acelaşi lucru. Dar acum este adăugat la aceasta. Alfa şi Omega este aceeaşi. Aleluia. viaţa darurilor. Eu cred în vorbirea în limbi. cine vrea.Vino!” Şi cine aude.Ea este complet coaptă. Exact cum a promis el în Luca 17. Primul şi ultimul... îndelunga răbdare a lui Dumnezeu. Sămânţa care a mers înăuntru a venit printr -un proces şi a devenit din nou sămânţă (171). Ea nu va creşte.Şi Duhul şi Mireasa zic: . la fel cum a fost în zilele lui Noe. Dar în timpul de seară va fi lumină. Ea este gata pentru venire. Există doar un singur lucru care trebuie să se întâmple cu aceasta şi anume să fie adunate în Consiliul Mondial al Bisericilor pentru arderea lor (169).

este viaţa mea şi viaţa voastră. Noi mai bine ne-am mişca. Acum. Şi pe partea cealaltă Mireasa priveşte după venirea Domnului Isus.’’ Biserica denominaţională.priveşte după mai mulţi membrii. acea venire secretă a lui Christos care O va răpi în noapte. Acum aş putea greşi.. Dacă aceasta este o biserică atunci ei spun ca să privim că ei au mulţi membri anul acesta. “Unirea invizibilă a Miresei lui Hristos”: . "Nici Îngerii din Cer nu ştiu. El a zis. încurcată toată. Vedeţi? 189 . Însăşi. să vă dau ceva care loveşte.a istoriei lumii. Eu nu mă uit după trezire în generaţia noastră. Mireasa priveşte la venirea Domnului Ei. o afirmaţie izbitoare. El ne îndeamnă să privim după venirea lui Isus Christos a doua oară. eu am un lucruşor aici doar după aceasta. Nimeni altul nu ştie. El este singurul care ştie. căci nu mai există nimic rămas. Acum odihniţi-vă doar un moment şi ascultaţi atenţi. să merg drept în aceasta. Tu ai spus. Unii dintre noi spun: "Uite aici!". "Noi facem asta şi cealaltă".Acum noi aşteptăm Venirea Domnului în cursul generaţiei noastre. Dar. glasul pe care încerc să-l rostesc este ca al scriitorului acestei epistole. Şi eu doar nu pot să văd nimic altceva care a rămas decît Venirea Domnului. Noi cu toţii privim. "Aceea este numai la Tatăl. Aş vrea să o fac mai clar. Priviţi la biserică astăzi.” Îndelunga răbdare a lui Dumnezeu. Ce vom face referitor la aceea? Este sufletul meu şi sufletul vostru. care. Este în regulă. să privim după El. Ei privesc la faptul că şi-au înmulţit membrii mai mult decât ceilalţi şi au membrii mai buni. Depinde la ce încearcă vocea să te facă să priveşti. doar amintiţi-vă. Noi am fost lăudaţi prea mult. Eu mă uit după venirea Domnului în generaţia noastră. Ea se află în propriul haos. Este mai târziu decât gândim. noi am dovedit-o prin Cuvântul lui Dumnezeu. următoare la aceea. Noi suntem la sfârşitul neamurilor. 21." El nu a ştiut. noi credem că este Pavel. şi prin semnele timpului. vă rog.Acum după credinţa mea umilă noi trăim la încheierea zilelor . Noi am avut prea multe lucruri uşoare. şi prin orice lucru. care nu doreşte ca vre-unul să piară. este viaţa celor dragi ai noştrii. “La fel va fi la venirea Fiului Omului. Nu ştiu. când doar opt suflete au fost salvate." Dar este sigur şi autentic că El se reîntoarce. Aceasta este ultima explicaţie. dacă vreţi să o notaţi.corabia a fost pregătită. Dar vocea. Ascultaţi atenţi.Domnul Isus a zis. şi prin istorie. Acum. prin zile. ci ca toţi să poată veni la pocăinţă. aş vrea să vorbesc despre o notiţă.

doar exact acelaşi lucru? ["Amin. Dumnezeu va scoate afară o Mireasă din biserică. înainte ca Mesia să fie manifestat cândva înaintea lor. Şi timpul despărţirii are loc acum când Dumnezeu cheamă o Mireasă. ci după auzirea Cuvântului lui Dumnezeu. chiar aici acum. CINE VA FACE PARTE DIN MIREASĂ? CEI CARE AU IEȘIT DIN DENOMINAŢIONALISM. Biserica adevărată conduce sute de mile căutând să asculte Cuvântul lui Dumnezeu? ["Amin.Dar acum biserica denominațională slăbește pretutindeni.Dar lăsaţi-mă să fiu o parte a Miresei! Și Biserica Mireasă trebuie să facă acelaşi lucru."] A venit mesagerul prin epocă. ["Amin."-Ed. Este Israel în patria lui? Noi o ştim. să încerce să scuture oamenii înapoi la binecuvântarea originală penticostală? ["Amin. aceasta acum:Voi aţi venit din denominaţionalism să intraţi în Mireasă."] Păi trăim chiar în mijlocul ei. 48. să mergeţi cu Mirele."] Este aceea corectă? ["Amin. Dumnezeu trebuie să-i dea credinţa de răpire înainte să poată intra în răpire. Mireasa va fi chemată din toate bisericile. ["Amin. 190 ."] Vedeţi unde suntem? ["Amin"] Noi aşteptăm Piatra." Va veni o foamete. Dar biserica Mireasă ea intră în ordine acum.] Suntem în epoca Laodicea? ["Amin. [Adunarea.Nu există nici o lăţime de tăiş de cuţit între sfârşitul acestei epoci şi Venirea lui Cristos. Vedeţi? Domnul a zis:Acum."] Sunt naţiunile împotriva naţiunilor? ["Amin.” CINE VA FACE PARTE DIN MIREASĂ? CEI CARE INTRĂ ÎN ORDINE. 72. Să iasă afară din acel grup de respingători în Promisiune."] Ciumă? Există o foamete în ţară astăzi. şi deasemenea diavolul cheamă și el o biserică. Orice lucru. nu mai există nimic rămas. Aşa cum Dumnezeu a adus o naţiune afară dintr -o naţiune."] "Nu numai pentru pâine.astfel încât ea să poată intra în răpire. "Amin."] A trecut Mesajul acestei epoci pent icostale.

care formează acest buchet Mireasă.Şi aceea este ceea ce trebuia eu să fac.40. Eu am zis. Căci dacă Sămânţa va fi plantată.") Aici este secretul. să caut omul acela. ca individuali. ele au început să se uite în jur şi au ieșit din cadență. să ţin Mireasa aceea în pas. Acolo a venit sus micuţa Mireasă. 53." Dumnezeu este în Mesajul său pentru Mireasă. Şi Mireasa aceea micuţă. şi prin credinţă eu cred că ei sunt grupul acela care vor merge în Răpire. 191 . Şi eu am observat câteva fetiţe din acel rînd din spate. (Acum. fiecare din ei îmbrăcaţi ca naţiunea din care erau ei. drăgălaşă. două sau trei dintre ele. păşind perfect înaintea Domnului. Şi mai degrabă aş avea aceea decât toate Ph.Iar atunci așa cum au început să plece.Nimic nu o poate vătăma pe Ea.Şi acum sunt unul dintre aşa numiţii "holy-rollers." deoarece văd acolo. eu am un mare "Aleluia. Cuvântul este în Mireasă şi ea are mintea lui Cristos să cunoască ce vrea El să se facă cu Cuvântul şi ea face aceasta în Numele Lui. nici chiar moartea. "Nu faceți asta! Nu ieşiţi din acea cadenţă!"Iar ele au încercat să intre iarăși în cadență.Acestea sînt toate popoarele din lume. Indian și din cînd în cînd există un Iudeu care vine în aceea. 277. în vedenie.Dumnezeu va lua Neamurile.D-urile ce le-ar putea promite biserica lumească. stând acolo cu mâna afară în acel fel. ei au un semn al Dumnezeului cel viu cu ei. de la urmă. am ieșit din viziune. din fiecare naţiune. 117. apa o va ridica iarăşi sus.D-urile şi D. Ea are: "AŞA VORBEŞTE DOMNUL. și eu eram gata să strig la ele.Amintiţi-vă viziunea de săptămîna trecută. CINE VA FACE PARTE DIN MIREASĂ? ACEI CARE AU UN SEMN AL DUMNEZEULUI CEL VIU CU EI. aceea cînd Mireasa a venit să fie prezentată. au ieșit cumva din cadență.Irlandez. Ea are mintea lui Cristos să cunoască ce vrea El să fie făcut cu Cuvântul şi ea face aceasta în Numele Lui. Şi în timp ce am strigat în acel fel. ca Suedeze sau Elveţiene. Şi Mireasa trebuie să fie formată din toate popoarele din lume ca Arab. Vedeţi? CINE VA FACE PARTE DIN MIREASĂ? ACEI CARE ȘTIU CE TREBUIE SĂ SE FACĂ CU CUVÂNTUL ACESTA. de undeva. Amin. care arătau ca şi cum ar fi ceva fete străine.

Dar când am văzut grupul acela care credeau în supranatural şi se făcea haz de ei şi i-au numit "holy-rollers.” predestinaţi Bisericii pentru acea mare. de care se râde. îl văd pe Isus venind după Mireasa Lui. şi se face haz. Ştiind că Eva va cădea. Văd Biserica mergând în Răpire. când. Da. Staţi drept cu acesta. să pună Biserica în ordine pentru răpire şi să meargă Acasă. ştiind că ea va cădea. ca predicator Baptist dar am ales să fiu unul din ei. Deveniţi unul dintre ei. 192 . El înainte să fie pe pămînt cîndva. ţineţi linia lui Dumnezeu. Ei vor ţine la Cuvîntul acela! Ei sînt predestinaţi să stea acolo. Mai degrabă aş fi cu aceia decât cu toate grupurile ce le cunosc din lume. CINE VA FACE PARTE DIN MIREASĂ? ACEI CARE AU O PUTERE ŞI O VIZIUNE ÎN SPATELE LOR. Nu-i de mirare că ei nu pot înţelege de ce nu puteţi cloncăni cu ei. 184. căci prin credinţă vedem. Aceea este singura cale. Aceea este. există o Putere şi o viziune în spatele ei. Nu-i compătimiţi pe aleși. El a ales Mireasa. vedeţi marea Lui Taină. prin credinţă. astfel am ieşit afară.“Predestinaţi!” Acolo este taina. Deoarece. un Cuvânt al lui Dumnezeu care a fost descoperit. Nu vă mişcaţi de la oricare din acesta." era uşor să fi continuat. ŞI SE FACE HAZ. dar El va alege o Mireasă care nu va cădea. prin a nu crede Cuvîntul. prin Invizibil. “copiilor prin Isus Cristos. prin Invizibil. văd micul grup de oameni neglijaţi. stare glorioasă! Staţi cu Cuvântul. care va ţine la Cuvîntul acela fără să ţină seama ce va zice restul lumii despre Aceea. Nu contează ce oricine altcineva zice.CINE VA FACE PARTE DIN MIREASĂ? ACEL MIC GRUP DE OAMENI NEGLIJAŢI. umblaţi prin credinţă. CINE VA FACE PARTE DIN MIREASĂ? ACEIA CARE VOR ŢINE LA CUVÎNTUL ACELA FĂRĂ SĂ ŢINĂ SEAMA DE CE VA ZICE RESTUL LUMII DESPRE ACEEA. DE CARE SE RÂDE. mergând în Răpire. Sigur. Nu-i de mirare că ei încearcă să se gândească că sunteţi nebuni. Mergeţi drept pe ceea ce Dumnezeu a zis să faceţi. Nu -i de mirare că ei cred că sunteţi proşti. Staţi drept cu acesta. UN CUVÂNT AL LUI DUMNEZEU CARE A FOST DESCOPERIT. într-o zi.

276. “Cuvîntul Meu este Duh şi Viaţă.” va pune Mireasa în locul ei. o va pune în locul ei. o Mireasă. că ei vor fi Unul. Vedeţi? Voi ajungeţi în starea răpirii. CINE VA FACE PARTE DIN MIREASĂ? ACEI CARE SUNT IZOLAŢI DE LUMEA ÎNTREAGĂ.Observaţi. Şi astfel când un om trăieşte prin credinţă şi umblă prin credinţă. Deoarece.CINE VA FACE PARTE DIN MIREASĂ? ACEIA CARE VOR FI ÎN ARMONIE CU DUMNEZEU. logodnica lui. Lumea forţează pe aici. Ea niciodată nu se îndoieşte de aceasta. ce lecţie mare. ca un suflet şi o gândire. dar Puterea lui Dumnezeu va ridica Mireasa în Slavă. Duhul lui Dumnezeu. Oh. ea îşi va recunoaşte poziţia ei în Cuvînt. O femeie care se căsătoreşte cu un bărbat cu care nu este deacord va fi un fel de ceartă continuă. care este Cuvîntul lui Dumnezeu. Dar când un bărbat şi soţia lui. Isus niciodată nu a făcut nimic până ce El a văzut pe Tatăl. CINE VA FACE PARTE DIN MIREASĂ? ACEIA CARE ÎŞI RECUNOSC POZIŢIA LOR ÎN CUVÎNT. el este izolat de lumea întreagă şi devine o creatură nouă în Cristos. când ei sunt în armonie perfectă. deoarece ei vor fi un trup. şi lumea forţează pe acolo. dar Dumnezeu forţează în sus. ce armonie. atunci ea este în Cristos. Acolo. Nici o forţă naţională nu o va face. sau Tatăl arăta aceasta mai întâi Lui. acum intraţi în materialul Mireasă. Armonia dintre Dumnezeu şi Cristos. Acum eu am să spun ceva. afară din aceasta. acum. prietena lui. dar puterea lui Dumnezeu va pune pe oameni în Mireasă. Atunci când Biserica ajunge într -o astfel de armonie cu Dumnezeu încât manifestarea Mirelui este manifestată în Mireasă. 193 . Forţa naţională a pus pe Israel în patria lui. forţa naţională va pune biserica în Consiliul Mondial al Bisericilor. Viaţa lui Mesia manifestată pregăteşte o Biserică. Dar forţa naţională a condus pe Israel în patrie. forţele naţionale a Consiliului Bisericilor vor conduce fiecare organizaţie în acesta. Vedeţi? Ioan 5:19 Aşa va fi Mireasa şi El îi arată ei Cuvântul vieţii Lui şi ea primeşte pe aceasta. vreau să spun substanţa credinţei.

nici de o denominaţiune care să vă sprijine. voi mergeţi drept înainte. Dacă Domnul zice aceasta. voi mergeţi drept înainte la fel. diaconi. şi el va fugi de la noi. Orice zice El. Atunci marea armată a lui Dumenzeu se va ridica în Puterea lui şi va merge înapoi la Biblie. Acea credinţă niciodată nu greşeşte. acum). Vedeţi? El dă porunci. asta se va întîmpla atunci cînd noi vom îndepărta tradiţiile noastre şi vom uita toate lucrurile denominaţionale.Şi voi vorbiţi despre Biserica care merge în harul de răpire. oameni de încredere." Acum. aceea este "doar să te duci de la el. nu există nici o umbră de îndoială nicăieri.Aceea înseamnă pentru fiecare din noi (nu doar pentru păstor. nu contează ce încearcă el să-ţi spună. orice umblare individuală într-o lume cu Dumnezeu singur. Acum voi veniţi în Credinţă Perfectă. CINE VA FACE PARTE DIN MIREASĂ? ACEIA CARE AU URECHILE LOR SURDE LA ORICE ALTCEVA ÎN AFARĂ DE CEEA CE SPUNE DUHUL. şi aşa este acum cu cei ce au Credinţă Perfectă.Voi aveţi nevoie de Cuvânt pentru a lua parte la răpire. şi lăsaţi corturile voastre să crească în lungime. El era un mister pentru ei cu Credinţa Lui Perfectă. Suntem învăţaţi să ne împotrivim diavolului. Voi sunteţi botezaţi în această Împărăţie.Urechile tale sunt surde la orice altceva în afară de ceea ce spune Duhul. a te împotrivi este doar simplu "să -l respingi". şi nu există nimeni acolo decât voi şi Dumnezeu. nu există nimeni în lume ce vă poate vorbi din aceea. perfecţiune perfectă care nu poate greşi. şi voi le duceţi. aceea înseamnă pentru laici. Voi nu aveţi nevoie de o scrisoare de recomandare a unei comunităţi. doar să te împotriveşti lui. Satan vă mai are încă. şi ne vom întoarce din nou la bazele Cuvîntului lui Dumnezeu. sunt un mister pentru ceilalţi. să poată veni orice frate la Isus Cristos. Aceasta rezolvă totul. 194 . Voi trebuie să acceptaţi doar Cuvântul. Dar haideţi să rupem această legătură. Da." Dumnezeu a zis un lucru anume. Daratît timp cît noi ne ardem unul pe celălalt. tu nici nu-l asculţi. Voi nu aveţi nevoie de recomandările unei şcoli pentru vindecarea voastră.

Prin răpire se împlineşte Cuvântul: "Nunta Mielului a venit şi Mireasa Lui s-a pregătit.” şi alte lucruri ca acestea. 195 .CINE VA FACE PARTE DIN MIREASĂ? ACEIA PENTRU CARE CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU DEVINE O REALITATE. trebuie să fie o Dinamică să O facă să lucreze. În timpul acela se va descoperi Fiul omului pentru ca Biserica Mireasă să fie unită cu Mirele la nunta Mirelui şi a Miresei. Biserica trebuie să fie Cuvântul. Cuvântul şi Biserica devin una. aşa va fi şi când va veni Fiul omului când se va descoperi. Va trebui să vină sus o adevărată Mireasă! Trebuie să vină Una care nu are numai Mecanica. Pentru a produce aceasta. atunci pleava se trage la o parte de Aceasta. când nu este Dinamică în ea? Nu contează cât de mult Mecanica dovedeşte a fi adevărată. Aceste două părţi trebuie unite. ci Fiul omului. CINE VA FACE PARTE DIN MIREASĂ? ACEIA CARE NU AU NUMAI MECANICA. Orice a făcut Fiul omului care era Cuvântul. Cum s-a dovedit El pe parcursul epocilor? Prin proorocii care au pronunţat Cuvântul şi care au cunoscut gândurile. lucrând prin viaţa omenească pentru a desăvârşi unirea. dar şi Dinamica Ei. Isus Cristos lucrând printre noi prin viaţa omenească va reuşi ca Cuvântul Lui să devină o astfel de realitate pentru ca Biserica să fie unită cu El într-un trup întreg. reală. Până venim la locul acela. DAR EI AU ŞI DINAMICA. care face Biserica aceea vie. trebuie ca Fiul omului să se descopere şi să se facă de cunoscut. până când găsim locul acela. Abia atunci poate Mireasa să intre la nuntă. căci El este acelaşi ieri astăzi şi în veci. Vedeţi ce vreau să spun? Este Fiul omului. Dar cînd voi veniţi şi spuneţi. să se mişte în Puterea învierii Lui. va face şi Biserica în acelaşi fel. În curând ne vom duce la masa de nuntă. Nu o persoană religioasă. Astfel răsună chemarea Mirelui. va aduce afară Cuvîntul lui Dumnezeu în plinătatea Lui în Taină." Ce se întâmplă când se uneşte Cuvântul cu persoana? Fiul omului se descoperă din nou. El este Cuvântul. “Eu şi Tatăl meu sîntem Unul. ci în Biserica-Mireasă care a fost chemată afară. ce bine va face să lustruim axurile? Ce bine va face să-i facem o înfrumuseţare sau ceva. Ea este deja unită cu El. Dar Biserica Mireasă veritabilă. Nu teologilor. Fiţi vă rog să fiți atenţi! "Aşa cum a fost în zilele Sodomei. prin aplecarea Fiului omului spre noi." Nu într-o comunitate sau biserică.

o Sămânţă Cuvânt vorbită a lui Dumnezeu căruia i s -a dat o Mireasă aşa ca la Adam. (Geneza 1:11).Al doilea Fiu. Să se producă pe sine însuşi. În aceste ultime zile. pentru că Isus este Cuvântul şi El este Mirele. şi în acel fel este Mireasa lui Cristos! Aici este unde Duhul a zis: "Ridică-ţi creionul. Viaţă din Viaţa Lui.Când Dumnezeu a separat pe Adam.Dar ea a căzut. o super rasă. Căci ei îi era dat agentul moral liber aşa cum 196 . Adam era duh. ca să se reproducă pe sine însuşi ca să producă un alt fiu al lui Dumnezeu. Ei vor fi Una.Ei vor produce crezurile şi dogmele amestecate cu Cuvântul şi vor produce un produs hibridat. aceeaşi Viaţă. dar ea a căzut. 51. Ei vor fi tocmai manifestarea Cuvântului Viului Dumnezeu. el era ambele. l-a creat bărbat şi femeie.Vedeţi. astfel el era un om spirit. portretizând aici Mireasa. aici este ceea ce eu am încercat să vă zic. carne animală pe pământ El arată. Dar ea a căzut prin încrucişare. o coastă din partea laterală a lui. ea era parte din spiritul lui. a lăsat spiritul masculin acolo. Apoi el a devenit om de carne. 273. va fi o super biserică. ea de asemenea a căzut. Lui i s -a dat o Mireasă.Acum. Omul a fost creat în chipul lui Dumnezeu (Dumnezeu este un Duh).Aşa cum ea se apropie de marea Piatră din Capul unghiului. a luat din el." 272. El nu a luat ca să facă o altă fiinţă. De aceea Cuvântul care urmează să se împlinească în această zi este aceeaşi parte a Cuvântului. dar El a luat parte din Adam. "El a făcut omul în chipul Lui Propriu. Ei vor fi atât de mult ca El.Primul fiu era Sămânţa Cuvânt vorbită a lui Dumnezeu. parte din trupul lui. încât ei vor fi chiar în imaginea Lui. De aceea.Aşa face Biserica astăzi. în ordi ne. Noi aflăm că. de la început. şi a luat spiritul feminin din Adam. adevărata Biserică va veni la Piatra din Capul unghiului. El a creat omul din ţărâna pământului. şi Mireasa este o parte din Mire. os din oasele lui. să fie uniţi cu El. Geneza 2 şi înainte. 50. aceea-i de ce i-a fost dată lui mireasa. Denominaţiunile niciodată nu pot produce aceasta. Legea reproducerii produce după felul ei." Şi apoi. Cuvânt din Cuvântul Lui. şi a cauzat ca el să moară. creaţia originală. şi a pus-o în partea feminină. dar înainte ca El să se poată căsători cu ea.CINE VA FACE PARTE DIN MIREASĂ? ACEIA CARE VOR FI ATÂT DE MULT CA EL. 274. aceeaşi experienţă. carne din carnea lui. O mireasă să se reproducă pe sine însuşi.

CINE VA FACE PARTE DIN MIREASĂ? ACEȘTIA VOR FACE LUCRĂRILE LUI DUMNEZEU. sau să se îndoiască de acesta şi să moară. 275.aşa va fi fecioara aceasta acum. Astfel Duhul Sfânt udă aceasta până ce aceasta creşte și serveşte scopului ei. continuând să împlinească Cuvântul Lui aşa complet cum a făcut El în ziua Lui. şi ea a murit. (Amin! Eu voi crede aceasta. să creadă Cuvântul lui Dumnezeu şi să trăiască. Toate lucrurile când El era aici – El nu a făcut complet totul când El era aici. aşa cum era în Maria. Aşa cum El a făcut când El a venit dintr -un pântece virgin. Dumnezeu însuşi făcut manifest. o fecioară a Cuvântului Lui. Şi prin ei şi prin ea va fi împlinit tot ceea ce a fost promis (de Dumnezeu) pentru Cuvântul Lui în fecioară. Căci acesta este El însuşi în ei. Ei fac numai voia Lui. o fecioară. care nu cunoaşte crezuri sau dogme făcute de om." sau ei îşi păstrează tăcerea. ŞI LUCRUL TATĂLUI ESTE SĂ ADUCĂ ÎNAINTE ÎNTREGUL CUVÂNT AL LUI DUMNEZEU. (Isaia 9:6) Ei Îl vor iubi pe El – şi ei vor avea potenţialele Lui. ÎN PLINĂTATEA LUI.El v-a acţiona însuşi prin propriul Lui Cuvânt al promisiunii aşa ca să împlinească tot ceea ce a fost scris despre El. 278. acceptând Cuvântul Lui: "Facă -mi-se aşa cum tu ai zis. Conducătorul lui Cristos era El. Dumnezeu va prezenta pe Cristos cu o Mireasă preaiubită.Apoi dintr-un grup micuţ de Sămânţă adevărată a Cuvântului.nevasta lui Adam era. căci acesta nu era timpul încă.Atunci aceasta este germenizată.) Nimeni nu-i poate convinge pe ei diferit. Ei au: "AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Dar adevărata 197 . Apoi ei vor face lucrările lui Dumnezeu. supuşi la Cap.ACEȘTIA SUNT ÎN LUCRUL TATĂLUI. ÎN TAINĂ. Dar când voi veniţi să spuneţi Eu şi Tatăl Meu suntem unul şi lucrurile celelalte atunci pleava se retrage la o parte de acesta." Totuşi aceasta fost rostit printr-un înger în timp ce aceasta era totuşi Cuvântul scris. CINE VA FACE PARTE DIN MIREASĂ? ACEIA CARE NU CUNOSC CREZURI SAU DOGME FĂCUTE DE OM.simbol al pântecelui spiritual acum. Cuvântul promis în sine însuşi. căci El este Capul lor şi ei sunt supuşii Lui.

48. voi aţi auzit altceva care era un strigăt. un Duh vine peste mireasă să facă aceleaşi lucruri pe care le-a făcut El. azi şi în veci. deşi tânăr. a vorbit pentru sine: “Şi nu ştiţi că Eu trebuie să fiu în lucrul Tatălui meu (151). voi o recunoaşteţi.’’ CINE VA FACE PARTE DIN MIREASĂ? ACEIA CARE NU AU AVUT CEVA SATISFĂCĂTOR ÎN DENOMINAŢIUNI. Acolo este secretul mesajului acum întocmai exact lucrul Tatălui. Şi de aceea noi suntem asamblaţi aici 198 . De aceea sunteţi voi aici în această dimineaţă. despre vulturul care a fost clocit sub găină. Credeţi că ei îl vor primi? Ei vor să fie demni şi să zică: Denominaţiunea noastră nu ne învaţă aşa. să adeverească Apocalipsa capitolul al zecelea al deschiderii celor Şapte peceţi şi tainele lui Dumnezeu. Voi sunteţi o parte din Acela. Şi Lucrul Tatălui este să vă arate că acele Denominaţiuni nu sunt ale Lui. Aşa cum era gândul meu mic. Ele sunt sisteme făcute de oameni care neagă Cuvântul. Ca un slujitor al Evangheliei eu nu pot vedea nici un lucru rămas decât plecarea Miresei. Ce trebuie să facă el Să adeverească Maleahi 4. să adeverească Luca 17/30. Ceva vă atrage. Vedeţi Aceasta este reproducerea din nou a bobului (150). aşa cum am zis de multe ori. v-aţi dat seama de el. de ce aţi venit afară din toate aceste organizaţii şi alte lucruri. Biserica nu a avut ceva satisfăcător. Dar acesta este ceasul acum.Biserică mireasă veritabilă va aduce înainte întregul Cuvânt al lui Dumnezeu. Cuvântul.Apoi. chiar şi sămânţa şarpelui şi toate vor fi manifestate. Isus Hristos acelaşi ieri. Noi trebuie să fim în lucrul tatălui. voi vă daţi seama că este ceva diferit. ca o mănuşă pe o mână. Aceasta e adevărat. Dumnezeu îl adevereşte a fi adevărat. Acela este un alt lucru al Tatălui să dovedească. Grâul va striga înapoi bobul. Voi vă potriviţi în Acela. El trebuie să fie acelaşi care a mers în pământ. azi şi în veci (99). Dar Biblia o face. Acesta este Lucrul Tatălui (152). Deoarece după pleavă nu mai este nimic rămas până atunci decât bobul. în taină că El este acelaşi ieri. Singur. că aţi fost născuţi pentru Acela. vedeţi. Care este lucrul tatălui (152). Este asta adevărat Acesta trebuie să fie bobul. căsătorie şi divorţ şi toate acestea alte taine care au fost ascunse sub stâ lpi în toţi anii aceştia de la teologi şi aşa mai departe. în plinătatea lui. să adeverească Evrei 13/8 să adeverească Ioan 14/12. el împlineşte această Epocă cu cele Şapte Peceţi sau doar dovedeşte că Denominaţiunea au fost doar purtători. să adeverească tot Cuvântul. Dar.

de la acel şorecar. aşa cum spunea mama mea bătrână din sud. porumbelul trebuie să fi avut o îngrijire de mamă o vreme prin acela. Şi ce va fi aceasta când voi staţi în ziua aceea. de ce strig eu împotriva acestor lucrurii. de la început. Eu am un drept să strig împotriva lucrului ce este greşit. MÎNTUIȚI DAR NU RĂPIȚI. Este corect. Depinde de ceea ce era. şi El stă acolo la Tronul Alb al judecăţii! Voi ziceţi:Tu vorbeşti foarte tare despre El.Toate neamurile vor fi adunate înaintea 199 . într-o zi acei ochi care erau odată întunecaţi cu lacrimi. Este corect. Şi amintiţi-vă.MÎNTUIT CA PRIN FOC. acei ochi vor sta în judecată. Acum. Când eu strig. 71. El ştie totul despre aceasta. dar în final el îşi află perechea lui. Eu sunt slujitorul Lui. Am zis toate acestea." pentru că voi aveţi lucruri în comun. să aduc aceasta la voi.Voi vă întrebaţi. Doamne! 208.Șorecarii şi porumbeii nu au nimic în comun. Dieta lor este diferită. căci sunt responsabil înaintea lui Dumnezeu. Acum.împreună în această dimineaţă pentru că.va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale. "păsările cu aceleaşi pene stau împreună. 49. privind fiecare mişcare. când fiecare păcat va fi gol înaintea Lui. ştiind tot ce noi facem. El este Domnul meu. Matei cap 25 vers 31 -33: . Şi creştinii ştiu de ce eu strig împotrivă ei ştiu că acela este devărul și ei nu numai că știu dar ei îl acceptă. El ştie dacă voi Îl iubiţi. sunt responsabil pentru un Mesaj. ei sunt ca flăcări de foc alergând încoace şi încolo peste tot pământul. şi nu există nimic să se întâmple ca El să nu ştie.Cînd va veni Fiul omului în slava Sa. El ştie totul despre aceasta. 49. eu nu sunt aici să vă rănesc simţurile. deşi un porumbel ar putea fi clocit sub un şorecar. intenţiile inimii. observând fiecare gând. Oh. El ştie dacă intenţiile voastre sunt corecte ca să-L slujească. Ochi lui privind și cuprinzînd totul de la un capăt la celălalt al pământului. fraţilor. Voi predicatori care staţi aici. dar aceasta vine în aceste Epoci ale Bisericii.Vorbesc pentru că eu sunt de partea Lui.. ceea ce voi intenţionaţi să faceţi. cu toţi sfinţii îngeri.

eu. Şi El pune şablonul peste cine vrea El. Cât despre el. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor. el va primi o răsplată. lemn.. aceasta vă face într -adevăr bine! Cine face alegerea? Dumnezeu face alegerea! Este corect? Nu sînt eu cel care spun. lucrarea fiecăruia va fi dată pe faţă: ziua Domnului o va face cunoscut.Acum.Şi am văzut pe morţi.după cele ce erau scrise în cărţile acelea. 1Corinteni cap 3 vers 10-15: . fân. Este aceea corect? Iar restul materialului este tot la fel din acelaşi material care este în şablon.. Dacă lucrarea lui va fi arsă.După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat. şi se taie materialul chiar după şablon. Doar pentru că l-aţi acceptat pe Cristos ca Salvator personal. care este cartea vieţii.. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă şi care este Isus Hristos. Dar fiecare să ia bine seama cum clădeşte deasupra. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare. am pus temelia.. argint. Ea face măsurătoarea unde se taie şablonul.iar caprele la stînga Lui. va fi mântuit.Lui. căci se va descoperi în foc. Apocalipsa cap 20 vers 12. 53. mari şi mici.Oricine n'a fost găsit scris în cartea vieţii.Acolo va fi o rămăşiţă lăsată aici pe pământ care va merge prin persecuţie şi necazul cel mare.El îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre. Iar dacă clădeşte cineva pe această temelie aur. pietre scumpe. Şi focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Este corect? Dar acesta este felul cum îl luaţi. Şi a fost deschisă o altă carte. Corect? 248. stînd în picioare înaintea scaunului de domnie. aceea nu înseamnă că veţi merge în răpire.şi va pune oile la dreapta.. şi se lasă şablonul pe el în acest fel. El trebuie să spună..Nişte cărţi au fost deschise. a fost aruncat în iazul de foc. şi un altul clădeşte deasupra. trestie. cînd o femeie merge să-şi croiască o rochie ea lasă o parte afară din bucata aceea de material. Voi puteţi să-l puneţi la o parte pentru o altă folosință. acela va merge în răpire. Aceea este pentru cel Ales.. îşi va pierde răsplata. 247. dar ca prin foc. Biserica va fi luată sus în răpire.Câte femei de aici nu ştiu că atunci când se taie o bucată de material afară în acest fel.15: .. Este aceea corect? 200 .O frate. ca un meşter-zidar înţelept.

" deoarece acela este singura curăţire și curs sfînt pe care-l are Dumnezeu. Apoi. Ce este aurul virgin? Este cînd toată zgura a trecut prin căldură şi orice lucru şi a fiert afară toată zgura. şi i-a cunoscut înainte ca întemeierea lumii să fie aşezată. Amin! Dumnezeu prin alegere aşează şablonul. Este corect? 250. curată. eu voi spune aceasta: Există un popor care crede în neprihănirea prin credinţă (vedeţi?). este pur.Și pentru a fi sfinte ele trebuiau să fie "sfinţite. Necazul vine.Poate întrebați: Ce se întîmplă cu poporul numit. este sfinţirea.Acum. virginitatea. rămăşiţa?Eu vreau să spun că aceea nu este Mireasa. şi ei trăiesc o viaţă bună.246. ziceţi "Am in." [Adunarea zice. sfîntă. sper că nu veţi fi supăraţi pe mine dacă fac ceva mai clar aici pentru voi. Vor fi numai cei Aleşi care vor pleca. 54.] Zece au ieşit să-L întîmpine." Este corect? Ce este o fată fecioară? Este o fată care niciodată nu a fost atinsă. amintiţi-vă. ea este o virgină. este ars afară.Uleiul reprezintă "Duhul Sfînt. priviţi.Acum vă aduceți aminte că în Matei cap 25 erau zece fecioare care au ieşit să-L întîmpine pe Mire. Toate cele zece erau sfinţite. Acum. doar o biserică obişnuită fără Duhul Sfînt va merge prin perioada Necazului. 251. 249. sfântă." 201 .Acum Dumnezeu pune şablonulprin alegere. el este doar în virginitatea lui. ei cred şi în sfinţire. Şi vor fi și un grup de oameni care sunt buni.Ce este "fecioara"? Fecioara înseamnă "curată. 55. Este corect? 252. priviţi. şi ei vor veni sus în a doua înviere. "Amin!. oameni salvaţi de Dumnezeu și care nu vor merge în răpire.Păi Domnul Isus a spus ucenicilor că El a fost cu ei. Este corect? Ce reprezintă Uleiul? Acum uleiul nu reprezintă puritatea. Este corect? Cîţi sînteţi de acord cu aceea. Este corect? Astfel Dumnezeu pune şablonul. cu trăire sfântă.. Cînd Necazul va lovi. ca şi uleiul virgin de măsline? Aceea înseamnă că a fost distilat pînă cînd este în virginitatea lui. corecţi. Acum. toate erau sfinte. şi El i-a ales. acolo erau zece care au ieşit să întîmpine Mirele. Acum rămăşiţa a fost lăsată. dar cinci nu aveau Ulei în candelele lor şi cinci aveau Ulei în candela lor. Este corect? Tot fierul şi pirita. 245. Ce este ceva care este pur.Acum. Vedeţi? Acum priviţi.Acum. Acum un Ales este acela care va merge în răpire. Biserica va merge sus. şi orice alt lucru.Oh. Isus a zis aşa. priviţi.

Iar restul lor erau încă fecioare şi nu vor fi pierdute. Este treaba lui Dumnezeu unde pune El şablonul. să primească Duhul Sfînt. nici cei Aleşi."Și acestea cinci înțelepte au plecat în Răpire.Ce este o rămăşiţă? Bucata care este tăiată și rămasă. "Daţi-ne.Dar celelalte cinci fecioare nechibzuite au zis. Este aceea corect? Voi mergeţi să vă croiţi o rochie şi întindeţi o bucată mare de material şi apoi îl tăiaţi.atunci perioada de timp a Neamurilor a fost terminată şi persecuţia s-a ridicat. Despre orice lucru care a vorbit Dumnezeu aici. Aceea este rămăşiţa Sămînţei femeii. Şi ele au fost aruncate în întunericul de afară unde vor plînge şi se vor tîngui şi vor scrîjni dinţii.Mergeţi cumpăraţi untdelemn de la aceia care vînd. Şi voi puteţi fi sfinţiţi fără să aveţi Duhul Sfînt. minunile.Dar voi puteţi fi justificați fără să fiţi sfinţiţi. restul din acest material care rămas aici este tot aşa de bun ca şi materialul din rochie. Este treaba voastră unde puneţi şablonul. crezînd toate semnele. 268. şi El i-a Biserica aceea afară! Şi rămăşiţa rămîne să treacă prin perioada Necazului cel mare. ei l-au avut. El îl taie afară. Aceştia au fost ridicaţi. 267.259. şi negînd Puterea vorbirii în limbi şi marile daruri ale lui Dumnezeu (şi fiecare din cele de Acolo).DomnulIsus a zis.Acolo sînt cele cinci fecioare înţelepte care aveau Ulei în candela lor. 261. şi avînd doar o formă de evlavie. Dumnezeu a rînduit mai dinainte Biserica Lui. Este corect? Şi acum aceasta. profeţiile şi orice lucru. Şi aceste cinci fecioare înțelepte au fost tăiate afară dintre rămăşiţă și au fost luate în răpire. 260. Credinţa de răpire." Dar la a doua înviere ele vor fi oile care sînt despărţite de capre." 266. "Vor fi aruncate în întunericul de afară " 264. Este corect? Dar este alegerea lui Dumnezeu. 202 .Și acestea au primit răspuns:"Noi avem numai atît cît putem să intrăm înăuntru. 265. Dumnezeu îşi alege Biserica Lui. ci vor trece prin perioada Necazului. dar nu vor fi Mireasa. şi nouă din untelemnul vostru că ni-se sting candelele.Acum aceste cinci fecioare înțelepte au fost sfinţite plus Duhul Sfînt ele au crezut toate fenomenele şi orice lucru din Puterea lui Dumnezeu. să fiţi curaţi să trăiţi o viaţă curată. lau crezut.Și Domnul Isus a zis:Şi pe cînd au plecat să încerce să se roage atunci.

Și de asemenea cei 144 000 care sunt chemaţi prin predicarea celor doi profeţi care vor veni la Israel. Nu. şi toate semnele şi minunile vor veni. Eva a fost amăgită." Numai rămăşiţa Sămînţei femeii era acolo sub persecuţia Imperiului Roman. care eu cred că a fost scoasă în întunerecul de afară unde acolo va fi plânsul. iar rămăşiţa va fi lăsată aici să meargă prin perioada Necazului cel mare. atunci. el era un bărbat.Eu am văzut Mireasa și balaurul aruncînd apă din gura lui să facă război cu Mireasa.De ce au intrat ei. Biblia a zis că ea a fost amăgită." 270. şi scrâşnirea dinţilor. cînd ei vor vedea ce s -a întîmplat. Fecioara adormită a stat timp suficient ca să i-a o parte din Cuvânt. Păi. stau pe Muntele Sinai.269. Nu. şi se duc prin necazul cel mare. Iar la sfîrşitul timpului.277. Şi ei au fost sinceri şi cinstiţi cu privire la aceasta.. Şi eu cred că cele cinci fecioare neînțelepte sunt singurele care rămân înapoi. privind la aceea la televizor. ei trebuie să meargă jos în martiraj. vor vindeca bolnavii şi vor profeţi. 203 . care este Mireasa. 271. Adam a ştiut întocmai că el făcea rău. Nu. "Oh. nu. văitatul.Eu am zis.279) 212. acolo să fie un Comunist? Eu însumi am stat acolo. Aleşii vor merge sus. crezînd că Mireasa trece prin Necazul cel mare. Biserica amăgită stătuse timp suficient ca să i-a o parte a Cuvântului. dar nu tot Cuvântul. aceasta se duce drept înapoi din nou la necazul cel mare. dar nu tot Cuvântul. l-a convins să i-a parte din lucrul interzis. Tu le-ai amestecat pe toate. Ce a spus episcopul cînd a fost dat în judecată seara trecută.Deci. dar soţia lui făcând lucrurile pe care ea le-a făcut. Toate grupările lor! Şi cînd vine acel timp.(Pecetea a-v-a paragraful 271. Iar cei o sută patruzeci şi patru de mii. chiar a fost la televizor seara trecută. Mireasa este în cer la timpul acela. Şi toţi vor vorbi în limbi. cînd Catolicismul se va consolida şi ei îşi vor uni puterile lor împreună cu Marea biserică.Aceste două grupuri se află în Apocalipsa cap7. fecioara neînţeleaptă a fost singura care nu avea ulei în candela ei. slavă lui Dumnezeu.ei trebuie să fie martiraţi de antichrist. Dacă veţi compara aceea cu notițele voastre de jos. se va ridica o persecuţie şi Duhul Sfînt va cădea peste Metodişti şi Baptişti. 8.Şi acolo este unde mulţi învăţaţi ai Bibliei sînt încurcaţi. Un om mi-a zis:Eu pot să-ţi spun Frate Branham că: . Adam nu a fost amăgit.Şi aceea este problema de astăzi. Biserica Metodistă încearcă să unească metodişti şi Baptiştii şi toate bisericile depline ale lui Cristos încearcă să se unească cu Catolicism şi să stea în faţa unui altar simplu.

s-a dus să se roage. şi ce s-a întâmplat? Ele au fost scoase în întunerecul de afară. El a ştiut că făcea rău. “Iată.Astfel când ele s-au dus să obţină Duhul Sfânt.” “Poate noi vom studia şi să aflăm. şi noi doar va trebui să începem adunări şi să începem să facem aceasta.vedeţi. şi s au dus departe. Iuda a făcut-o. Păi. când strigătul a ieşit. au început să facă aceasta. 231. amintiţi-vă. pornind cu aceea. el a fost chiar drept sus. dar Eva a crezut că ea făcea bine.În timp ce ele s-au dus să facă aceea. Noi trebuie să avem vindecarea Divină în biserică.” Ei sunt în consilii. domnule. vedeţi. fecioara adormită a zis. 233.când ele s-au dus să obţină untdelemnul.Şi de îndată ce ele o fac. şi aceasta a fost aşa pentru el încât el … Voi înţelegeţi. ci unde voi L-aţi lăsat. eu cred că noi avem nevoie de Duhul Sfânt. perioada Necazului cel mare unde acolo va fi plânsul şi văitatul şi scrâşnirea dinţilor. fiind salvat. “Ne veţi da şi nouă ceva din aceasta?” Ele au zis. 230. sfinţit. ea şi-a pierdut locul ei. Şi totuşi trăiesc curat? Da.ca bisericile. vine Mirele. a scos dracii. noi doar avem destul pentru noi înşine.” 232. Noi trebuie să avem aceste daruri spirituale în biserica noastră. Voi niciodată nu veţi afla pe Isus învre-un alt loc.“Noi trebuie să ne întoarcem înapoi la binecuvântarea penticostală. biserici frumoase care o fac astăzi. bombele atomice şi orice este pregătit. Da. 224. Oh. “Oh. fecioarele adormite. ar putea fi inspirate de diavolul? Absolut.” (predicând lumii venirea Domnului). Tot aşa ele încearcă să îl obţină chiar acum zicând.Amintiţi-vă. Asta-i corect. Și ei zic. Apoi ele au venit. Noi ştim aceea. tu ştii. “Nu. a venit Mirele. Biblia a zis că fecioara adormită. Aproape acelaşi îucru în care restul din ei erau. ea este condamnată. măreţile. Dar 204 . în timp ce Mireasa este în cer. păi noi am fost presbiterieni de mult timp. Şi dacă ea a auzit cândva adevărul. fecioara adormită. Noi trebuie să avem vorbitori în limbi. predicatorii fug pe străzi şi încep să strige Mesajul. Acum. Ea vine sus la judecată. voi ziceţi.Şi atunci ce s-a întâmplat? Timpul este aproape. atunci biserica măreaţă. a predicat vindecarea Divină. acesta-i tocmai acel timp în care a venit Mirele şi i-a luat pe acei care au avut untdelemnul în lămpile lor.” Şi ei au scris ceva tratate despre aceasta. organizaţiile.Acum. vai! 223.

oh." Este corect? Cărţile păcătoşilor. acum. Ei predică Numele lui Isus Cristos.vor fi Mireasa? Nu. şi priviţi cum intră el. Este corect? Şi cine făcea judecata?Domnul Isus şi Sfinţii. aceea -i unde el şi-a arătat culorile. şi apoi începe Bătălia de la Armaghedon. Şi ele vor trece prin aceea. De fiecare dată o Pecete deschisă. vrei să-mi spui că vor fi oameni care vor fi acolo la Tronul Alb de Judecată . Cum ajungeţi voi în Cristos? "Printr-un singur Duh noi toţi sîntem botezaţi într -un singur Trup. Vedeţi? Priviţi cine este el. "Judecata a fost aşezată. şi o distrugere vine. o plagă se varsă. Şi priviţi ce se întâmplă chiar acum la sfârşit. Profeţii aceia lovesc pământul. Şi o altă Carte a fost deschisă. cele trei duhuri necurate ca broaştele. în acest timp mare de persecuţie. Priviţi-i pe cei o sută patruzeci şi patru de mii intrând. Şi doar un moment. Priviţi fecioara adormită când vine sus. apoi El stă şi începe să lupte." Şi de asemenea este scris "De zece mii de ori zece mii de mii au venit cu El. ea merge chiar prin aceea. doar aşa de clare. nu o vedeţi vi aceasta? Oh. când ei se ridică aici sus. şi iau slujit în Judecată. Astfel." Aceasta este cum Domnul Isus se întoarce ca Împărat 205 . Când el a venit la binecuvântarea penticostală. aceşti doi profeţi. exact când ele sunt turnate. ei s-au îndepărtat de aceasta.Acum. Apoi Dumnezeu începe să vorbească. măreaţa piatră de la cap. Este tot aşa de clar ca şi aceste şaptezeci de săptămâni. Şi. turnarea Potirelor. domnule.Apoi priviţi. Priviţi calul acela gălbui fugind în urma lui. ei sunt îndepărtaţi în acel fel. Amintiţi-vă. Mi-ar place să ajung la un alt lucru. în seara aceasta. fecioara adormită. Oh. Însuşi. şi orice om a fost judecat astfel. 272. priviţi. Şi în mijlocul săptămânii. există milioane de neamuri care vor muri în aceea." Este corect? 273. şi-a întors călcâiurile lui şi a negat pe Domnul Isus.când el a venit la Cincizecime. Priviţi lucrurile acelea cum potrivesc în acele plăgi. priviţi aici.Mireasa este în Cristos. 225. priviţi aceşti. Biblia a zis.Aceea-i exact ce Bisericile au făcut. Vaiurilor.Și scriptura arată "Ei au venit şi i-au slujit celui Îmbătrînit de Zile a Cărui păr era ca lîna.Ea nu va fi judecată. Ei botează în acelaşi fel. El nu a primit Duhul Sfânt. acea rămăşiţă a seminţei femeii. "Bine. Frate Branham. mai bine să -l primiţi cât de repede puteţi. dacă nu aveţi Duhul Sfânt. acum.Acea mireasă respinsă. Voi ziceţi. Noi suntem la timpul sfârşitului." care este Cartea Vieţii. Eu vreau să vă arăt Semnul Fiarei. şi cărţile au fost deschise. Apoi priviţi toate lucrurile acelea având loc. Eu cred că noi avem puţin mai mult timp.

și Dumnezeu desparte cum desparte un păstor oile de capre zicînd "Veniți binecuvîntați Tatălui Meu și staţi la partea Mea dreaptă . Printre acest grup vor fi aceia ca 206 . În această clasă sunt aceia care nu se închină fiarei sau să devină amestecaţi în sistemul antihrist ei mor pentru credinţa lor cu toate că ei nu sunt în mireasă nefiind născuţi din nou.Priviţi! Domnul Isus a zis. deşi chiar semnele şi minunile erau pr intre ei. Numele ei (fiecare din membri ei) a fost scris într -o Secţiune din Cartea Vieţii Mielului înainte de întemeierea lumii. 7/9) 3) În al treilea rând sunt creştinii de margine aşa cum noi am văzut în Israel venind afară din Egipt. Numele lor sunt deasemeni în Cartea Vieţii şi ei vor veni sus în a doua înviere. Noi vom arăta de fapt prin Scriptură că mulţi care nici măcar nu aufost născuţi din nou vor merge în viaţă eternă . . PATRU CATEGORII DE OAMENI CARE SUNT ÎN EVIDENŢA LUI DUMNEZEU. (Ioan 5/28-29) (Apc. Dar ei vor apărea în a doua înviere şi vor merge în viaţă eternă." 281. Amin! 50. Şi acolo stau grupul de sfinţiţi.Unde este aşezat şablonul acela Frate?Mai bine crede în predicatorii de modă veche ai Duhului Sfînt de pe aici şi împacă-te cu Dumnezeu. 20/11-15) (Apc.280: 1) Prima categorie: Este un grup de oameni a căror nume fiind puse în acea evidenţă înainte de întemeierea lumii.Descoperirea celor Şapte Epoci ale Bisericii’’-pag. Nu pot sub nici o circumstanţă să aibă scoase acele Nume din Cartea Vieţii Mielului.. vor avea numele lor scoase din Cartea Vieţii.. (pag.şi Împărăteasă cînd Nunta este gata. Și de asemenea acolo erau și păcătoşii la care le va zice: "Mergeţi la stînga Mea. Aceştia îşi aveau numele lor în Cartea Vieţii şi faptele lor scrise în cărţi.Că cele două duhuri vor fi aşa de aproape împreună încît vor înşela chiar pe cei Aleşi " Este aceea corect?Voi poate întrebați:. Să nu ai o formă de evlavie negînd puterea din Evanghelie. Aceştia omiţând să se supună lui Dumnezeu şi fiind lipsiţi de Duhul.266."Aceștia sunt aceia care au avut numele lor scrise în Cartea Vieţii Mielului. 280 Epoci). Aşa sunt fecioarele neînţelepte şi neprihăniţi când atunci Domnul va despărţi oile de capre. (Ioan cap 5 vers 24) 2) În al doilea rând există o altă clasă (grup). şi ea este măritată. "Băgaţi de seamă!" Mat ei cap 24 zice:.. Aceea este corect. Aici este Împăratul şi Împărăteasa stînd aici pe tron.

a. 272.Şi am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc. Aceasta este Cartea Răscumpărării deschisă. 13/8 şi Apc. 17/8. Astfel IUDA ei nu au mers tot drumul. VREI SĂ ŞTI DACĂ FACI PARTE DIN MIREASĂ? EI SUNT BIRUITORII: FIAREI.. El a decis că el vroia să se unească cu forţele viţei false –să intre în organizaţia financiară politică a anti-cuvântului. Nume care urmează să fie şterse din Cartea Vieţii (284Epoci) 4) În al patrulea rând şi în final sunt aceia a căror nume nu au fost niciodată sau nu vor fi vreodată scrise în cărţi. Aceştia sunt găsiţi în Apc.Pecetea a. cu alăutele lui Dumnezeu în mînă.IUDA care deşi erau în întregime lipsiţi de Duhul dar sunt religioşi. 51. Există oameni care par implicaţi în lucrurile lui Dumnezeu aproape sută la sută.paragraf 359: Vreau să-mi văd şi eu Numele sub aceste Peceţi. Iată ce zice în Peceţi: Şi Biblia a zis că El (antihristul) i-a înşelat pe toţi de pe faţa pământului ale căror Nume nu au fost scrise sub aceste peceţi de la întemeierea lumii. .II. vor avea manifestare în vieţile lor şi deşi în Cărţi nu erau cei aleşi în El. a religiei anticriste. Vedeţi cum a fost IUDA ales de Dumnezeu.. AI ICOANEI EI ŞI AL NUMĂRULUI NUMELUI EI.279-Epoci). voi trebuie să luaţi TOT Cuvântul. Acel al căror nume va fi şters din Carte este Aceia din sistemul bisericesc mondial care s-au luptat cu mireasa. Nimeni în afară de Isus nu a ştiut exact ce fel de persoană era IUDA. stăteau biruitoriifiarei. El a fost prostit. El a fost instruit în adevăr. Astfel a venit ziua când Iuda a făcut exact ce a făcut Israel la BaalPeor..Voi nu puteţi merge înainte doar cu o parte din Cuvânt. şi ai numărului numelui ei’’. Aşa ca Balaam deasemeni vor fi acel grup. Ei sunt ca IUDA. şi pe marea de sticlă. Noi avem la fel chiar astăzi în Biserică. El a avut parte de cunoştinţa despre taine. Apocalipsa ap 15 vers 2: . Voi nu vreţi acelaşi lucru. ai icoanei ei.. Ei vor fi aruncaţi în lacul de foc (pag. Apocalipsa cap 17 vers 14: 207 .

" Şi fiara este "Oraşul Vatican. şi s-a rugat.. şi a deschis obloanele... ca să intre pe porți în cetate unde nimic care-i întinat nu poate intra.. tot aşa El va veni la fiecare sfânt din Noul Testament care a biruit fiecare critic denominaţional.Aşa cum El i-a prins pe cei ce au aşteptat după aceea. şi a îngenunchiat pe genunchii lui. Biblia învaţă clar că biserica Catolică este fiara." "Ierarhia Catolică. şi-i voi da o piatră albă şi un nume nou scris. care biruiesc fiara. la biserica din Pergam:.Ei se vor război cu Mielul.Ei l-au biruit. nu tot grupul. Apocalipsa cap 12 vers 11: .Cel ce are o ureche. aceea a fost puterea bisericii aceea a fost fiara.Acela-i biruitorul epocii bisericii.Pomul Vieții va fi numai pentru biruitori. pentrucă El este Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor. dar unul a terminat-o.aleşi şi credincioşi.Celui ce va birui îi voi da să mănânce din mana ascunsă.chipul ei.Acela-i individualul.." Este corect? O fiară zice Biblia că fiara înseamnă "o putere. Lui Daniel nu i-a fost teamă de acei spioni. Biblia spune că fiară înseamnă "putere. denomina ționalism. BIRUITORII FIAREI. 429.“Numai biruitorii. El şi-a ridicat jaluzelele. Vor fi multe biserici care pornesc. care biruiesc semnul ei. și numărul numelui ei." Şi.Cel ce are o ureche să asculte ceea ce spune Duhul bisericilor.şi nu şi-au iubit viaţa chiar pînăla moarte. Şi cei chemaţi.” acesta este Catolicism. De ce? Trăiesc sau mor. acum. a 208 . care a biruit toate păcatele populare ale acestei zile. 172.. cel ce termină. şi de aceea exista aşa de multă victorie în el încât leii nu au putut-o mânca.. Aceea este Mireasa care iese afară din biserică. “care biruiesc fiara.. de asemenea îi vor birui.”Aceia vor avea drept la Pomul Vieții. Mulţi au pornit cursa.. cari sînt cu El. CINE ESTE FIARA? Ea este o întrebare ataşată de aceasta şi persoana care a pus -o are o întrebare bună. Nu cel ce porneşte.. Vom citi al 17-lea verset. prin sîngele Mielului şi prin cuvîntul mărturisirii lor. şi şi-a ridicat mâinile spre Dumnezeu.. multe grupuri de oameni.. pe care nu-l ştie nimeni în afară de cel ce-l primeşte. el avea victoria. individul. Protestantism. dar Mielul îi va birui. Vedeţi? El a biruit.” Vedeți? Gândiți-vă la aceasta. Aceia sunt biruitorii.Dar va fi un grup care va termina...

Şi aflăm că aceea era o femeie.aceştia se gândesc şi zic: “Ei bine. vai! Cum să mă îngrijorez eu atunci. care conduce tot pământul şi noi aflăm că acela este oraşul Vatican.Acea caracteristică a Romanismului este în orice naţiune care iese în cele zece degete de la picioare din viziunea lui Daniel.Și Abel a fost omorît. de ce trebuie să ne îngrijorăm de ceea ce spune lumea? De ce ar trebui să ne îngrijorăm de ceea ce spune altcineva? Marele Duh Sfânt este între noi. nu există alt loc în lume. vor merge în răpire când vine El. Şi aceea nu a venit din Rusia. Aici este duhul lui mişcîndu-se chiar astăzi prin anticrist. care au câştigat coroana. Eu sunt aceasta. nu cei ce au murit sub martiraj şi arşi pe prăjini şi lucruri ca acelea. Dragostea Lui este în inima noastră.acestei epoci în care trăim acum.Şi ea nu a fost un grup de oameni. Diavolul a avut întotdeauna un lucru popular. Oh. acolo." Noi am trecut prin toate simbolurile . Cuvântul Lui dovedit înaintea noastră. Nu vreau să iau interpretarea mea proprie.” Cain a avut acelaşi lucru. Aceasta-i corect. și nu trebuie să fac aceea. Eu fac aceasta. Aceea nu a fost o organizaţie politică. să dovedim că fiara era o putere. Eu sunt un om bun. Exact corect. cei ce au biruit ce? “Eu sunt bogat. şi acum priviţi.Vedeţi acea epocă înşelătoare care am zis-o? Nu este ca cei care au avut capetele tăiate acolo în urmă să primească piatra albă. şi sunt mireasa.” Dar cel ce biruieşte! 174. Observaţi. 73. 173. întotdeauna a fost “o formă de religie. eu sunt un membru de biserică. Stâlpul Lui de Foc ne conduce şi ne călăuzeşte. Căci. nici un alt oraş din lume. Ea a venit din Roma. Eu sunt o femeie bună. 74.Cel ce biruieşte toate aceste lucruri lumeşti ale acestei epoci. seara trecută.Acum. Cei care au biruit în acea epocă a bisericii. Noi am trecut din moarte la Viaţă. eu sunt tot aceasta. 209 . doar citesc Biblia. şi Cuvîntul a prezentat-o foarte clar în Apocalipsa cap 17." cu un bărbat care avea putere de control peste toată lumea. De atunci de la început. şi tot aceasta. Lumea este în spate.” şi nu ştii că eşti gol. orb.Aceea a fost o biserică care "şedea pe şapte dealuri. Aceea a fost o instituţie religioasă. eu nu am nevoie de nimic. ce vor face ei? Toţi vor şedea cu El în tronul Lui. Eu nu am nevoie de nimic. aşa cum El a făcut în toate celelalte epoci ale bisericii. dar aceia sunt în această epocă înşelătoare acum. aflăm că Fiara înseamnă o "putere. Aceea a venit din Roma. Este corect. Oh.

Acela-i motivul că eu zic că anticristul iese din Roma. nu poate veni din Moscova. când văd fiara care era. Balaurul roşu. “Fiara care era.Cine a făcut -o? Irod. el doar aşeza o nouă ordine. balaurul roşu care a stat să-i omoare copilul imediat ce este născut. prin Papi. care era numită “balaurul roşu. 104. Roma. şi va veni iarăşi. care nu mai este. întotdeauna a fost. Dacă moare un papă. şi nu este. un papă moare. astfel ea nu a încetat.Cine vor fi înşelaţi? Mulți vor fi înşelaţi prin această persoană religioasă cum era Saul?Cei ale căror nume nu au fost scrise în cartea vieţii de la întemeierea lumii vor fi înșelați. 52. şi va ieşi din fundul adâncului.Este Diavolul de la început. 141. cînd un împărat nou venea înăuntru. Ea vine din Roma. Fiara iese din Roma. “Toată lumea se miradupă această putere a fiarei. ei pun altul. cei ale căror nume nu au fost scrise în cartea vieţii de la întemeierea lumii. şi este ca mai înainte." Puterea Romană a persecutat şi încercat să afle Copilul acela Cristos." Este corect? O fiară zice Biblia că fiara 210 . şi nu mai este”? 185.” Cum poate să fie. să-L omoare cînd se va naşte. 184. şi va merge la pierzare: şi locuitorii pământului se vor mira.140. Biblia învaţă clar că biserica Catolică este fiara. Copilul Cristos.Unde era diavolul acela? Cine era el? Cezar August care a trimis şi a omorît toţi copiii de la doi ani în jos. care este încă. care nu er a. ea nu a încetat. ei pun altul. Biblia spune că fiară înseamnă "putere. “era. car e era. şi nu mai este. prin Scriptură. şi iarăşi este. şi se va duce la pierzare. şi nu mai este. CE ÎNSEAMNĂ CHIPUL FIAREI PE CARE BIRUITORII TREBUIE SĂ-L BIRUIASCĂ? Ea este o întrebare ataşată de aceasta şi persoana care a pus -o are o întrebare bună.Vedeţi acum căci Roma era “scaunul Satanei. Şi eu pot să dovedesc căci Biblia spune aici. Sistemul Romanism a încetat.” Diavolul.”Fiara cu şapte capete şi zece coarne a stat lîngă Copil.” AŞA VORBEŞTE DUHUL SFÎNT.fiara înseamnă "putere.Toate aceste fiare din viziune lui Daniel acolo în urmă sunttoate înfășișate într-o fiară aici. Dar cînd ea devine de la Roma păgînă înbiserica Catolică. Fiara pe care ai văzut-o era.Cînd Roma păgînă a devenit Roma papală.

ei spun ce să facă şi ce să nu facă. Dar a fost ceva înlăuntrul meu.înseamnă "o putere. "libertate de religie. Motivul pentru care voi nu vedeţi aceste lucruri." "Ierarhia Catolică. Acela va fi un boicot! Desigur! "Nici un om nu poate cumpăra numai dacă nu aparţine la confederaţia bisericilor. Marcaţi cuvîntul meu. Ceva a fost făcut după chipul fiarei.Aceea este corect. Şi ei au făcut un chip ca acela. Acela este chipul. prin strălucirea lor. Şi. noi le-am luat în profeţii. Eu însumi nu ştiam." şi direct ei unesc lucrurile acelea împreună. Acolo este chipul fiarei! Eu vreau să vă arăt că ei au făcut un chip la fiară. Dacă ceva a fost făcut după chipul meu. şi vedeţi ce se întîmplă. eu sper că acea coboară jos în inimile oamenilor.o putere mică. Bapt-ism. care este Lutheran-ism. Aceste străluciri.care striga. acum. când ea şi Roma se conectează împreună. Iar Biblia a zis că în această ţară Statele Unite ale Americii ei vor face o icoană asemănătoare cu fiara. Nu mă puteam abţine. Dacă se face ceva în chipul acestei biserici. aceea nu este prea departe! Voi o veţi vedea.Frate Branham. 27. şi s-a organizat. unind lucrarea. vorbind de "semnul fiarei." Bine. 251." nu crezi că ei vor tatua un număr pe capul vostru. este că sînteţi aici acasă tot timpul. Acum. va veni ca o uniune. Aceea va fi junghierea finală. Penticostal-ism.Ce este aceea? Ce este aceea? Înşelare. Ce era acesta? O organizaţie! Oh. aducînd-o în jos în unire de religie. acela trebuie să semene cu mine. Apoi biserica protestantă a ieşit din biserica catolică. voi vă întrebaţi de ce am luptat eu cu organizaţiile aşa de tare în toată viaţa mea. Urmaţi-mă în aceste ţări unde Catolicismul are mîna supremă. şi el vorbeşte apoi ca un balaur şi exercită aceeaşi putere pe careo avea balaurul dinaintea lui Roma. Când ei 211 . Şi aici Biblia spune că Statele Unite. ea este doar după colţ. toate ismurile acelea formate într-o organizaţie şi au făcut un chip chiar ca fiara." Acesta-i adevărul. domnule! Niciodată să nu priviţi după aceea. odată.Poate voi întrebați:. aceea a fost puterea bisericii aceea a fost fiara. şi fiara era Roma." Şi fiara este "Oraşul Vatican. s-au ridicat ca un miel. sau ceva pe mînă?" Nu. Metodism. ce fac ele? Ele conduc biserica la consiliul măcelarului. Holiness-ism. trebuie să arate ca biserica.. Acum. Frate.

în cărţi(REGISTRE DE MEMBRI) acolo." Şi cum va purta el o coroană triplă. Şi există un chip al fiarei. Voi ori veţi aparţine la confederaţia bisericilor chipul fiarei care este 212 . Scriptura zice că aceea se va întîmpla. Ce este semnul ei? Acelaşi lucru.Dar religiile făcute de om toate vor veni în această religie anticristă. sau nu puteţi să vă închinaţi. Biblia a zis că "El va sta în templul lui Dumnezeu. 28. unde toate celelalte se v or uni împreună. În Numele Domnului. Voi aţi văzut aceea în măcelării. sub lumea denominaţională. Aceea este semnul fiarei. care va fi capul bisericesc al bisericii Protestante. apoi capra va sări de acolo şi va lăsa oaia să meargă înăuntru.Biblia a zis aşa.Eu ştiu că voi ziceţi. la măcelar. Şi nu numai la Roma. vorbesc. Vor exista două forme dintre ele.O capră întotdeauna conduce oile la junghiere. Ei doar fac haz de voi acum. arătând că el este Dumnezeu. şi ele sunt terminate. Va veni un timp când trebuie să aparţineţi de o organizaţie.Voi veţi fi daţi afară. într -una din aceste zile de la unii din aceşti interdenominaţionali ca aceştia. "vicarul cerului. un singur cap bisericesc. "împotrivă. Ei au suficiente Scripturi să le facă să arate ca şi cum acelea sunt corecte. ci la Protestantism. Sunt caprele denominaţionale astăzi care conduc oile nevinovate la măcelar. Caprele Romane! Este corect. 29. conduc oamenii. Anti. pământului. un om de pe pământ. îngrămădit ca un chip al fiarei. Ţineţi aceea în minte. prima organizaţie. Acea capră va merge chiar acolo sus şi va conduce oaia. la fel. Mielul. exact. şi toate lucrurile acestea ce le va face. Şi aceea va veni toată sub o mare stăpânire. dar învăţătura lui nu este din Scripturi. pentru că semnul fiarei trebuie să vină. Caprele l-a condus pe Domnul Isus. Ce este fiara? Este Ierarhia Romană." aproape exact ca el. aceea este junghierea finală." Este exact. 100. Una va veni din Roma.formează acel chip al fiarei." Şi sub acesta va fi un chip al lui. te referi la Roma acum. dar va fi greşit. 252. Dar va fi un timp când va fi un boicot. şi purgatoriului. Ea întotdeauna o face. Este exact. ceea ce a mai fost conducînd ca un măcelar pe oameni amăgindu -i prin strălucire! 27. Şi aceste străluciri pe care le aveţi acum. care va fi fiara. priviţi ce fac ele. Îşi pun numele lor înşişi.Dar diavolul uneşte oamenii sub un cap. Aşa fac și denominațiunile. Este adevărat. Aşa cum ştiţi. "Frate Branham. Aceea este o capră. şi anticristul va fi cel care va fi întronat şi înscăunat.

"Eu locuiesc în mijlocul oamenilor cu buze necurate. eu sunt un om cu buzele necurate. când ei se unesc împreună. Şi aceea-i Confederaţia Bisericii.Dar atât timp cât sunteţi satisfăcuţi cu lucrurile lumii. 102. vor lucra împreună într-o denominaţiune se vor unii împreună şi vor deveni un membru toţi din ei." Dar voi trebuie să fiţi disperaţi referitor la aceea.Isus a zis. "Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire. ceva se va întâmpla. care va stopa totul. Acela-i adevărul. Căci fiara are putere. Ei deja aparţin de aceasta. și numai ce-i ce aparţin de acea unire a bisericii vor funcționa. toţi din ei. Aceea este când trebuie să strigaţi cum a făcut Isaia. şi nu i-am dat timp lui Dumnezeu. Aceea este ce spune Scriptura. cum intră aşa de viclean. care este protestantism. că ei vor fi săturaţi.Şi apoi când voi ajungeţi disperaţi despre acest lucru. Biblia a zis că acolo va fi un boicot chiar într-o aşa cale încât aceasta va cauza ca oamenii să nu cumpere sau să vândă numai dacă ei au primit aceasta anumesemnul fiarei. dar aşteptaţi până când vin timpurile acelea. eu m-am ataşat de biserică și aceea o stabileşte." 104. Aceea este problema cu noi astăzi noi am pus tot timpul nostru în lucrurile lumii. şi va schimba timpurile şi legea lui Dumnezeu." Voi credeţi că sunteţi buni. Şi acolo va veni prin ei o forţare şi un boicot. Voi trebuie într -adevăr să aveţi nevoie de Dumnezeu. Voi ziceți"Oh. 103." Ce? Atunci el a ajuns disperat. Ei au apucat chiar aici unde ei vor forma o icoană prin formarea Confederaţiei Bisericii. autoritate să dea chipului viaţă să vorbească şi aceasta a făcut -o.Voi acum nu sunteţi suficient de disperaţi.Priviţi. "Dumnezeu niciodată nu mi-a vorbit. "O Dumnezeule. şi i-a dat putere să persecute toţi oamenii evlavioşi.Şi el a mers jos în templu. sau nu vă puteţi închina de loc. care este romanism şi chipul fiarei. penticostalii şi grupurile Evanghelice. şi făcând-o să vorbească tot aşa cum a vorbit fiara. El şi-a ridicat mâinile şi a zis.asemenea cum este în Roma. 213 . şi în plăcerile lumii.În ordine. şi şi-a dat seama atunci. 177. 101. Dar voi sunteţi prea umpluţi cu lucrurile lumii." Cum? El vrea să vorbească. eu prezic că cele două grupuri. ai Consiliului Federal al Bisericii sau consiliul bisericilor. 10. cum poate Dumnezeu cândva să vă vorbească? Voi ziceţi.

212.Vedeți că fiara și chipul ei "Va înşela toate numele acelea care nu au fost predestinate în Cartea Vieţii.Observați planurile lui satan este să zidească o supra biserică denominaţională. Şi voi aţi luat 214 .Biblia a zis că fiara de pe pământ Acela-i anticristul denominaţional care a venit pe pământ. care era prima denominaţiune. vedeţi.Biblia spune aşa. El a prezis căci duhul din acest sistem va fi aşa de mult ca lucrul real încât va înşela chiar pe cei Aleşi dacă ar fi posibil. cum ea formează aceea.vor fi amăgiți. făţarnicul acela. Şi Biblia a zis:Că toate numele acelea care nu au fost scrise în Cartea Vieţii Mielului. zice că "Anticristul va fi aşa de apropiat ca lucrul real în zilele din urmă.97.Şi acest Consiliu Internaţional al Bisericilor formează chipul fiarei.Ci Mielul a fost junghiat înainte de întemeierea lumii"și Numele vostru era pus acolo și acest anticrist vă va înşela pe aceia la care Nume nu este în acea Carte a Vieții Mielului. Aţi vrea să citiţi asta în Biblie? Apocalipsa 13:6 și 8. nu ca despre comunism. începând cu versetul al 21-lea la al 26-lea."Fie la fiară sau la chipului fiarei." 124. Matei 24:24. Acesta este un turn Babel modern. chiar exact cum am pus-o în carte zilele trecute. din cauza aleșilor. Observaţi. Consiliul Mondial al Bisericilor. sub numele de Creştinismul unit. Aceasta este. "Toţi. şi este adusă înăuntru prin Consiliul Mondial al Bisericilor care va face pe fiecare din ei să i-se închine ei. împlineşte exact ce a spus Scriptura în Apocalipsa 17. Şi Domnul Isus a vorbit despre aceasta. Dar în Matei al 24-lea capitol. alegere şi predestinare este acelaşi lucru. Dumnezeu v-a ales sau predestinat înainte de întemeierea lumii.Roma acum care este Babilon."Când a fost pus numele vostru în Cartea Vieții Mielului?La ultima trezire?Nu. Şi toată lumea este adusă la Babilon. sau predestinaţi " Este acelaşi lucru. nu ar fi nimeni salvat de pe pământ. cei ale căror nume nu au fost scrise în Cartea Vieţii Mielului. vedeţi anticristul. la fiară.Acești aleşi sunt aceia al căror nume erau în Cartea Vieţii Mielului înainte de întemeierea lumii. îi aparţineau ei. formând fiara la Roma.Nu vă amintiţi cum Nimrod. 125. Şi. a construit un turn mare şi le-a făcut pe celelalte oraşe mici să-i plătească tribut? Babble şi Babel este acelaşi lucru. el va înşela chiar pe cei aleşi. astfel ca toată lumea să i-se închine lui. o supra denumire.Unire interdenominaţională. Una sau alta. Protestantismul. aş a cum vin sus înainte. Aceasta îşi schimbă doar numele. eu vreau să vă spun deschis cum Domnul Isus a zis căci dacă nu ar prescurta lucrarea.

Şi am văzut ridicîndu-se din mare o fiară cu zece coarne şi şapte capete." 260. cu înţelepciunea intelectuală de la diavolul. Cât de contrar!Separaţi-vă de acea Eva necredincioasă.Este aceea corect? Mai mulţi sunt copiii celei curve decât dela cea măritată. stearpo. tu. zice Domnul. 126.Apoi am stătut pe nisipul mării.Voi vreţi ca eu să citesc aceasta. tu care nu mai te trudeşti cu copii. ŞI NICI DE NUMELE EI DE DENOMINAŢIUNE. sigur. pe coarne avea zece cununi împărăteşti. Să vedeţi unde este aceast că ei vor întrece numerar. o mie la unul. 215 . fără să ştiţi ce faceţ i. prin conducătorii lor care au refuzat Cuvântul lui Dumnezeu. Deci totuşi ei vor fi mai mulţi la număr. şi pe capete avea nume de hulă. care nu eşti în durerile naşterii! Căci copiii celei părăsite vor fi în număr mai mare decît copiii celei cu bărbat. Voi credeţi aceea? Voi credeţi că Biblia învaţă aceasta? În Isaia cap 54:1 este scris aceasta.” Apocalipsa cap 13 vers 1: . Eu vreau ca vreun istoric să-mi arate mie unde a venit vreodată un profet dintr o biserică.Bucură-te. CE ÎNSEAMNĂ NUMĂRUL NUMELUI EI PE CARE DEASEMENI BIRUITORII TREBUIE SĂ-L BIRUIASCĂ? MIREASA NU ESTE INTIMIDATĂ DE NUMĂRUL DE MEMBRII DIN ACEASTĂ COALIŢIE. Arătaţi-mi mie unde a binecuvântat Dumnezeu vreodată o biserică după ce s-a organizat? Ea a mers pe raft şi a murit. ne întrece numerar de multe ori.Deşi bisericile denominaţionale vor depăşi numerar Mireasa.Să mergem la Isaia 54:1:"Cântă.Căci mai mulţi sunt copii. să citim aceasta.. Dacă voi vreţi. care nu mai naşti.. Galateni cap 4 vers 27: . stearpă.Cât de contrară este denominaţiunea faţă de Cuvântul lui Dumnezeu! El nu a avut niciodată una. o. În ordine. Izbucneşte în cântări şi strigă cu glas tare.. voi copii ai Luminii de seară! 53.’’ 259. niciodată nu a avut de-a face în vre una. dar ei nu au părinţi adevăraţi. celei părăsite decât copii nevestei măritate.Fiindcă este scris: .Dar acei care sunt aleşi vor asculta Cuvântul şi vor ieşi afară din ea. care nu naşti de loc! Izbucneşte de bucurie şi strigă.semnul fiarei. Acum aceasta este la cap.

Asta este adevărat.Dumnezeu nu-i mai poartă de grijă datorită felului cum ea se 216 . vedeţi?Ca chipul fiarei să poată vorbi şi să-i facă pe toţi acei care nu se vor închina chipului fiarei să fie omorîţi. El a promis să se întâlnească oriunde sunt doi sau trei adunaţi împreună. Aţi înţeles? Voi puteţi trăi doar dacă credeţi fiecare Cuvânt. (Aceea este boicot. Aleasă prin Cuvântul Lui. sau pe frunte-cap. despre fiecare Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Caracterul Bisericii care îl aşteaptă pe Isus. Acolo îşi odihnesc adevăraţii credincioşi nădejdea. aceia sunt născuţi în Împărăţia lui Dumnezeu. lor nu le place aceea.. care biruiesc semnul ei.. Se spune: "Eu cred totul." nu prin duhul omului sau prin inteligenţa omului.’’ Biserica are mai mulţi membri decât a avut vreodată. ca să intre pe porţi unde nimic care-i întinat nu poate intra. şi ea nu îl are pe El." Atunci voi sunteţi morţi. Nu un grup iubitor de lume." Ce contează aceea. pe Cuvântul lui Dumnezeu fiind dovedit şi Adevărat. se bazează pe firea omenească şi moare. Asta este cum a fost în Egipt. eu citesc capitolul 13 şi încep cu versetul 15:.429. până la. în adevăr.. ci prin voia lui Dumnezeu.“Numai biruitorii. robi şi slobozi.’’ 267. bogaţi şi săraci. pe care le vedem ridicîndu-se. sau numărul numelui ei." nu prin voia omului.Şi ca nici un om să nu poată vinde sau cumpăra. dacă sunt mari confesiuni. că ei îi lipseşte descoperirea Lui. dacă au mulţi membri. unui cardinal.Acelea sînt Statele Unite. nu dacă are clădiri mari. denominaţionalism.. Pomul Vieţ ii va fi numai pentru biruitori. mici şi mari. numai dacă are semnul. unui episcop. şi totuşi mai slabă în duhul decât a fost vreodată.)Şi el a determinat pe toţi. “care biruiesc fiara. sau numele fiarei. Priviţi aici acum.. nu cuvântul unui preot.El avea putere să dea viaţă chipului. Protestantism. prosperând mai bine ca niciodată.” Vedeţi? Gândiţi-vă la aceasta. Noi căutăm membrii ai Trupului lui Cristos. Voi ziceţi "Doamne. ce este aceea. să primească un semn pe mîna dreaptă. care biruiesc fiara. ci aici este vorba despre Cuvântul lui Dumnezeu. câţi membrii aveţi? Noi nu căutăm membrii a unei biserici.” acesta este Catolicism.chipul ei și numărul numelui ei vor avea drept la Pomul Vieţii. Nu-i de mirare că denominațiunea este divorţată de El. noi am avut foarte mulţi membri anul acesta. Cine se laudă că face parte dintr-o comunitate.

cu părul scurt. Ei au mai mulţi membrii în acest an decât oricare din ceilalţi.comportă şi face. 85. Mohamedanismul i-a luat pe toţi. Acţiunile tale vorbesc mai tare decât cuvintele tale. cu Numele Lui. puternică biserică.Voi sunteţi cunoscuţi când Isus Cristos trăieşte în voi. Păgânii v-au depăşit la număr.’’ Dar acţiunuile (faptele) lor demonstrază că ei nu aşteaptă! Aceea este corect. mie nu-mi pasă cât de mulţi oameni activează în acele denominaţiuni. Mielul. când ei îi lasă să treacă cu orice lucru şi încă să aparţină de biserică. Vedeţi? 221. nu biserica.” Dar Dumnezeu niciodată nu a zis nimic despre ea. “El’’ nu . 193. prin Viaţa Lui. ea a făcut aceasta şi ea a făcut aceea. ei primesc mai mulţi membri. Aceasta este voia bună a Tatălui vostru să vă 217 . Dumnezeu nu vă cunoaşte după număr. Catolicii vă iau pe toţi..Acolo nu ar mai rămîne aproape nimeni. Acolo ar fi pentru mulţi o predică goală pe perete în seara aceasta pentru că aceia au trecut doar prin filtru denominațiuni lor. El caută după caracterul ei. biserica o face să obţină mai mulţi membri. Vedeţi? 61.Ea. Dar ea merge drept prin filtru de biserică și ea trece.Acum. Cum ar fi dacă ne-am fi duce la biserici în seara aceasta şi am filtra afară pe oricine. dar acolo sunt unii oameni. Noi suntem mari la număr. şi cât de mult din aceste lucruri lumeşti are.Acum noi zicem. oricând. va fi prinsă în Filtrul lui Dumnezeu. Noi ar trebui să o ştim. 83. O femeie cu părul scurt. caracterul lui Cristos. Ea îşi necinsteşte capul când o face. Ea a învins furtunile.Observaţi. căci în Biblie se zice că ea nu ar trebui să o facă. El nu a pus numele ei nicăieri.Şi filtrul bisericii primeşte membri şi lucruri ca acelea. şi Cuvântul promis pentru această zi se reflectă. care aşteaptă după venirea Domnului. Nu numele ei. El a zis. compania de tutun o face să vândă mai multe ţigări. La tot ceea ce ei se gândesc este să facă membri de denominaţiune.” este locul de întâlnire. care poartă pantaloni scurţi.” “El. El a pus Numele Lui în “El”! 198. Şi ei spun că "aşteaptă pe Christos. “Marea. Noi suntem o biserică puternică. Numai aceia cărora El însuşi li se descoperă. Noi am apucat populaţia. numai aceia vor înţelege. în afară de aceia care ar fi creştini veritabili născuţi din nou. Ea nu poate trece prin El.Şi nu sunteţi voi bucuroşi să fiţi în seara aceasta în gruparea aceasta mică minoritară care ţine credinţa? Căci aceasta era porunca Lui: “Nu te teme turmă mică. Ea este un lucru mare. unul aici şi acolo.

un popor predestinat. îndreptînd degetul lor către tine zicînd aceasta şi aceea. acolo era un om cu Elisei.Observaţi. cu aceia căreia i-a zis El. l-a ascuns de fiecare din învăţaţii aceia. Mirele vine!” 115. aceea este să creadă şi să obţină fiecare bucăţică care poate din Acesta. Da. şi doctorul spune că tu nu te poţi face bine. un număr selectat predestinat. el a spus. care zice. să -l absoarbă pe Acesta înăuntru ca Maria care şedea la picioarele lui Isus. şi aşa mai departe acesta este tocmai lucrul natural. doar câţiva. “Cu noi sînt mai mulţi decît cu ei. şi vedeţi dacă nu a fost acelaşi lucru. cînd totul se pare că merge rău.Acum. noi suntem chiar la timpul sfârşitului. Şi numărul nu m-a deranjat niciodată." 61. am o Scriptură pentru aceea. a căror nume au fost puse în Cartea Vieţii Mielului înainte de întemeierea lumii. “O. acesta este sfîrşitul!” 63. Şi cînd acea 218 . Penticostalii au devenit aici căldicei. Doamne. Turmă mică. aceea întotdeauna mă emoţionează.Dar în mijlocul tuturor acestora.” 199. Ei au un lucru de făcut. Iar acum cercetaţi în jos prin Scriptură prin epocile profeţilor." Şi aş vrea să fiu cu acea Turmă mică aş vrea să fiu numărat în ziua aceea. erau singurii care au auzit-o. "Nu te teme. prin fiecare epocă şi fiecare profet care a fost sau va fi. este voia bună a Tatălui vostru să vă dea Împărăţia.Dar Ilie a răspuns. Slujitorul lui. şi ei îl vor urma pe Acesta. Doar o grupare mititică va fi scoasă aici. priveşte acolo afară! Ce număr mare! Păi.Astfel puteţi vedea aici.Aceea ignoră mulţimile. la început. acolo nu ar fi nici un trup salvat. Ştiţi. tocmai gîndul care l-a avut Dumnezeu în gîndirea Lui. el avea o poziţie mare. Dar cînd el a văzut armata Siriană în jurul Dotanului. Şi dacă lucrarea aceasta n-ar fi fost scurtată. Dar la aceea va veni: “Iată. Vedeţi? 35. erea un băiat spiritual și a umblat şi a turnat apă pe mîinile profetului. Ei ignoră critica celor necredincioşi.Acolo vor fi numai un număr mic. acolo urmează să fie un anumit număr de oameni care sînt predestinaţi să audă acel Mesaj. acesta a dat înapoi. ca tu să te gîndeşti. esenţial.Vedeţi. Doar un număr.” 91. deoarece aceea este ceea ce cred eu că este Biserica. eu mă simt mai bine când sunt într-un număr mic. vărsaţi din gura lui Dumnezeu. Ei nu au nici un argument cu ei.dea Împărăţia. “Tatăl meu. acesta este naturalul. "Nu te teme. sîntem încercuiţi!” 62.

Şi fiţi smeriţi cu Dumnezeu şi în jur unul cu altul. mişcării noastre. vorbeşte. Scrieţi voi înşivă această tetagramă:VICARIUS FILII DEI. şi Dumnezeu va binecuvânta aceasta. şi vedeţi cît obţineţi: şa se sute şaizeci şi şase. Ascultaţi. tot atît de tare cît poate el. “Aici este grupul acela care are înţelepciune în biserică. 219 . ci adunării noastre la care ne adunăm împreună. 269. foarte atenţi. el va lovi apa. şi cheamă grupul acela mic din această zi. Şi voi nu-l puteţi opri de la a face aceasta. şi este greu de spus ce va face El. acum. atenţi acum. Vicarius. atunci ei se depărtează de la acel lucru real. şi acolo afară cu Duhul Sfînt. 268. sau ceva de felul acesta. în litere Romane. nu mişcării.Vă rog să calculați matematic cifrele acestea din litere în cifre Romane şi vedeţi dacă nu aveţi 666. deoarece Viaţa nouă a lucrat înainte. şi trageţi linie şi adunaţi.Deasupra tuturor lucrurilor. iubiţi pe Dumnezeu şi iubiţi-vă unul pe altul. 272." Şi am aflat unde aceasta a fost exact. Să calculeze numărul fiarei. Numărul ei este 666. Numai acel grup este să înţeleagă.Doar lăsaţi. înainte de a încheia versetul. Filii.al lui și Dei-Dumnezeu.adeverire adevărată a Adevărului Cuvîntului lui Dumnezeu descoperit atinge acea inimă. este scris.” "Celui ce are înţelepciune. și nu putea să fie mai perfect de așa.Acum priviţi. ci va fi o adăugare la harul pe care Dumnezeu ni-l va acorda bisericii noastre. 95.” este scris în litere Romane această tetagramă. Şi acolo sus la papa de la Roma. Şi apoi sper că acesta nu va fi numai o adăugare la număr. “VICARIVS FILII DEI.Vedeţi Duhul Sfînt este chemat înapoi în zilele din urmă de credincioşi? Către Grupul acela mic de acolo. Şi de aici sunt și Protestanţii ieşind. care tradus înseamnă locțitorul lui Cristos.Priviţi.Aici este înţelepciunea. acela-i un număr de om. Și apoi eu sunt mulţumitor că tabernacolul a început. pentru că este număr de om. Ne place aceea. De obicei când o biserică începe să crească la număr şi ajunge să devină puţin mai mare. sau.

O Biserică. Acelea sunt acele nume de hulitori care se autonumesc Bisericile lui Dumnezeu. până când nu sunteţi spălaţi în Sângele Mielului şi pecetluiţi prin Duhul Sfânt. cei ce se numesc bisericile lui Dumnezeu sunt nume de hulitori. nu biserici. dar ea este plină de nume de hulitori: Metodist. Prezbiterian.Dar în Greaca originală The Diaglott se citeşte în felul aceasta din Apocalipsa 17:3. şi pe capete avea nume de hulă. ei strigă la mine pentru că lovesc împotriva organizaţiilor. şi am văzut o femeie stând pe o fiară de culoare stacojie. “Mergi în camera ta. NUMELE EI DE DENOMINAŢIUNE ESTE UNUL DIN MULTELE NUME DE HULITORI PE CARE MIREASA ÎL VA BIRUI.” Ce este aceea?Şi acum. şi am luat Apocalipsa 17.. Aceea este Biserica Romano Catolică. Ei bine.într-un pustiu. Am zis.” Dar în Greaca originală The Diaglott a ceea este mult mai diferit de la traducerea de “nume de hulă” la “nume de hulitori. Ceva doar mi-a spus. Voi nu veniţi acolo. Lutheran.Şi m-a condus în Duhul.Apoi am stătut pe nisipul mării.54. Eu am prins-o în această dimineaţă când citeam înainte de a veni aici jos. şi Bisericile lui Cristos. Şi am văzut ridicîndu-se din mare o fiară cu zece coarne şi şapte capete. şi un fel de lucru. Şi ce este Ea? Trupul tainic al lui Isus Cristos în lucrare pe pământ. Baptist.. şi orice altceva. “Acolo este. aceea este corectă. Mam gândit. Apocalipsa cap 13 vers 1: .”Și ei se autonumesc Biserica lui Dumnezeu şi se reprezintă înaintea lumii cu partide de cărţi. şi cine de supe.Există numai o Biserică.plină de nume de hulă. aceea am făcut .. noi ştim că biserica catolică este o mamă a curvelor.Acelea sunt loje. care va fi un membru al 220 . şi toţi. şi beţie şi alte lucruri. Acum. Multă diferenţă între “nume de hulă” şi “nume de hulitori. format dintr-un membru din oricare din aceste adunări. Noi toţi o ştim.” Am luat un creion şi am notat-o. “Acolo este.Și imediat am atins-o. plină cu nume de hulitori. Acum ascultaţi: .’’ Acum traducerea Bibliei King James spune. şi Biserici de Metodişti. Voi sunteţi născuţi în Ea. aceea este Biserica Domnului Isus Cristos.. Am mers înăuntru. ia The Diaglott” În acel fel este doar supunere. pe coarne avea zece cununi împărăteşti. “De ce vrei Doamne ca eu să citesc aceasta?” Şi am început să o citesc..

şi anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.’’ Matei cap 22 vers 16: ." Biblia mea îmi spune că ele sunt nume de hulitori toate organizaţiile acelea.CREDINCIOS PÎNĂ LA CAPĂTUL DRUMULUI. de asemenea îi vor birui. ALEŞI ŞI CREDINCIOŞI. Există numai o singură biserică. 124. Căci mulţi sînt chemaţi.De altă parte." şi ei zic "vino ataşează-te. Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte. nu să vă ataşaţi de El." Vedeţi? Când botezul Duhului este luat fals pentru o azimă în biserica Catolică. Voi trebuie să fiţi născuţi în El. dar Mielul îi va birui.Ei se vor război cu Mielul. MIREASA: SUNT CEI CHEMAŢI." sau "să vorbească împotrivă..’’ Efeseni 1:4: "În El. pentrucă El este Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor. i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său. aceea este Bis erica Trupului lui Cristos." Când Dumnezeu zice "vino fii născut. 55. în vorbire. lojei. Ce hulesc ele? Hulă este să fie contrar cu.. 3. să ridiculizezi.Trupului lui Cristos. Şi cei chemaţi. 2. Romani cap 8 vers 28-34: . ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii MIREASA ARE TOATE ACESTE TREI STAGII: 1. dar puţini sînt aleşi. cari sînt cu El.. o strângere de mână în biserica Protestantă. şi o emoţie în biserica Penticostală.Să vă ataşaţi în El este nume de hulitori. Eu nu o pot numi biserică.” 224.CHEMARE ÎN TIMPUL ACESTA. Dar aceste loje care se numesc "biserică.Ce este hulă? Este “să batjocoreşti. Apocalipsa cap 17 vers 14: . în locul Persoanei lui Cristos aceasta este hulă. pentru ca El să fie Cel 221 . aleşi şi credincioşi.Acela-i motivul că am vorbit împotriva bisericii.ALEGEREA ÎN DUMNEZEU ÎNAINTE DE ÎNTEMEIEREA LUMII.

care eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră pământească netăiată împrejur. după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce’’. pe aceia El i-a şi proslăvit.14. Biblia spune aceasta şi se referă la cei duhovniceşti.Pe voi. cum nu ne va da fără plată. atunci eşti deja în El proslăvit încât îl priveşte pe Dumnezeu. Evrei cap 10 vers 14: .A dezbrăcat domniile şi stăpânirile şi le-a făcut de ocară înaintea lumii.1: . Pe care El i-a neprihănit.. ci "El a proslăvit" (Rom 8/30). Deci ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi. care n-a cruţat nici chiar pe Fiul Său. A şters zapisul cu poruncile lui.Căci El este pacea noastră care din doi a făcut UNUL şi a surpat zidul care-i despărţea şi în trupul lui a înlăturat vrăjmăşia dintre ei Legea poruncilor şi orânduirile ei că să facă pe cei doi să fie în El însuşi un singur om nou făcând astfel pace. Dar din privirea lui Hristos fiecare credincios născut din nou este desăvârşit. Dumnezeu deja a proslăvit pe Biserica lui: Pe aceia care i-a neprihănit. toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela care-i socoteşte neprihăniţi!’’ PE CE BAZE SUNTEM NOI ALEŞI. CHEMAŢI ŞI CREDINCIOŞI? Efeseni 2/14. Şi pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte. i-a şi chemat. Dacă eşti neprihănit în Hristos. 222 . iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniţi. care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic. Nu spune "El va".’’ Coloseni cap 2 vers 13.întâi născut dintre mai mulţi fraţi. pironindu-l pe cruce. cine va fi împotriva noastră? El. Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu El. i-a şi socotit neprihăniţi. ci L-a dat pentru noi toţi. 15: . împreună cu El.. i-a şi proslăvit. i-a şi proslăvit în Hristos Isus. Căci nu este sfinţenia mea ci a lui.Căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârşiţi pentru totdeauna pe cei ce Sunt sfinţiţi. şi l-a nimicit.. şi pe aceia pe care i-a chemat.. după ce ne-a iertat toate greşelile.. Deci dacă el pe noi deja ne-a neprihănit în poziţia lui.

Dar Pavel comunică Bisericii de la Efes:Căci Dumnezeu ne-a ales în Hristos înainte de întemeierea lumii. Nu trebuie să te îngrijorezi şi să te lupţi. Şi acum când Ea a auzit Adevărul şi a ieşit afară. Noi suntem pur şi simplu fiinţele cele mai fericite pe care le -aţi văzut vreodată. Tu te odihneşti. cred că este mort de două ori. Pe cei care i-a 223 . Vedeţi este arătat: Noi toţi în adevăr amfost botezaţi de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. v-a pus în El. Ea a fost prinsă în aceasta. Există mulţi care se străduiesc. Dacă asta nu ar trezi un om care este în Cristos. Şi ea stă acolo plină de virtuţii. Principiul vieţii creştine se bazează pe odihnă:Veniţi la mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă. fie iudei. Dar dacă voi sunteţi înăuntru este aşa de simplu să duci o viaţă credincioasă că voi sunteţi "în Hristos". şi a rânduit destinaţia voastră eternă. Dar eu vin "În Hristos" prin credinţă. Cei mai mulţi oameni care pretind a fi creştini se pare că se chinuie să reziste. voi sunteţi iertaţi. totul s -a terminat.Şi El v-a chemat. Asta-i tot. Când omul a priceput că a păcătuit. fie slobozi. Vedeţi? Nu este păcat peste ea de fapt. Dacă asta nu ar trebuie să facă un Creştin să strige. Amin. Cred că asta se întâmplă din cauza unei lipse a învăţături corecte din Biblie. Nu-i aşa? În regulă. nu ştiu ce îl va face. el încerca el însuşi să -şi facă o religie.Dumnezeu nu poate să primească sfinţenia mea. care încearcă să trăiască corect şi să intre înăuntru. fie robi. Sângele a curăţit-o. Ea niciodată nu a făcut -o în primul loc. Stând acolo căsătorită cu Fiul lui Dumnezeu plin de virtuţii. 163. nu ştiu ce este nevoie să-l trezească. Şi toţi am fost adăpaţi dintr -un singur Duh (I Corint 12/13). De ce mai suntem atunci îngrijoraţi întoarceţi-vă de la toate îngrijorările. Cu aceasta s -a început în grădina Eden. o acoperire. El a făcut acest lucru El ne ţine. Atunci voi nu sunteţi drepţi. eu nu o am. Nu există aşa ceva că a te ţine tare. De ce? Ea a fost rânduită mai înainte. Acest lucru l-am găsit în vieţile multor creştini:Îmi pare rău să o spun aşa dar aşa este. Ţi s-a dat odihnă. Dar oamenii rup întotdeauna acest legământ şi după aceea au încercat să afle o cale să se salveze ei însuşi că să facă singuri ceva. v-a tăiat împrejur. Dar de partea lui Dumnezeu Mireasa este îndreptăţită. niciodată nu a păcătuit în primul loc. fie greci. smuls din rădăcini. 146. Prin Hristos eu sunt în El şi cu aceasta desăvârşit în ochii lui Dumnezeu.Eu vă pot ierta. a nu te lăsă. ai intrat în pace. dar întotdeuna îmi amintesc că aţi făcut aceste lucruri rele.

Dumnezeu. O puteţi vedea? Şi acum priviţi.Noi aflăm pe acolo în Efeseni. Nu este ceva ce faceţi voi sau cea ce aţi putea voi să faceţi. nu zice. al bisericii. asta poate fi foarte tare. Este o treabă individuală cu fiecare persoană. Nu a fost Avraam alegându-l pe Dumnezeu. Întreaga voastră natură. este separare de toate celelalte. şi nu vă aleg.chemat i-a şi socotit neprihăniţi. Vreau să o vedeţi. El vă separă de tot ce atârnă de voi." dar cunoştinţa Lui mai dinainte a știut că voi o veţi face. Nu aţi avut nimic de-a face cu ea. 42. şi El a făcut orice lucru să lucreze pentru binele Lui. El a zis. nu alegerea voastră.Acum. cheamă. El se aşteaptă la toţi individual. imediat ce El cheamă. domnule." Dumnezeu. Asta dovedeşte că nu este o denominaţiune. El alege. Este deoarece Dumnezeu m-a ales în Cristos. 44. Şi vreau să observaţi: Nu a fost deoarece Avraam a fost un om bun. Este ceea ce a făcut Dumnezeu pentru voi "În Hristos". " 75. PRIMUL SEMN AL MIRESEI: ALEGEREA.Nu este deoarece mama mea este salvată. Acum. aşa este şi astăzi. Nu sunteţi voi alegându-l pe Dumnezeu. vreau să observaţi. Alegere şi predestinare este acelaşi lucru. că sunt salvat.Acum. Imediat după alegere. Pe cei care i-a socotit neprihăniţi i-a şi proslăvit. a fost Dumnezeu alegându-l pe Avraam. Nu voi alegându-vă. Aşa spune Scriptura. Nu sunt doi sau trei oameni împreună. Doamne.. 43. când ajungeţi să vedeţi care este Adevărul. Spuneţi: Vrei să spui că nu eu m-am întors la Domnul? Nu. acesta este începutul Creştinismului. Dumnezeu v-a ales sau predestinat înainte de întemeierea lumii. aşa cum a fost atunci. Cu nici un chip nu aţi vrut să vă întoarceţi la Domnul. Astfel prin cunoştinţa mai dinainte El poate stabili în ordine. Oh. "Eu vă voi alege. şi spre binele vostru. a fost deoarece Dumnezeu l-a ales pe Avraam. "El ne-a predestinat la înfierea fiilor prin Isus Cristos.. şi vreau să observaţi. când aţi dat o pagină nouă. 56. Amin. apoi când El cheamă. întreaga voastră construcţie este 224 . cât v-aţi rugat. este Dumnezeu alegându-vă pe voi.

ne-a (timpul trecut). binecuvântat să fie Dumnezeu. Acum ca să fi un creştin adevărat.împotriva lui Dumnezeu. Dacă voi puteţi vedea aceasta voi veţi putea vedea multe lucruri.. El a spus: Proslăveşte-mă Tată cu slava pe care o aveam când eram la tine înainte de întemeierea lumii (Ioan 17/5). asta Dumnezeu deja a făcut-o. El este în mine şi Eu sunt în El. Există numai un singur om pe pământ care ştia că El a fost deja dinainte şi acesta era Isus. El era Dumnezeu care a venit în trup. Da ea era. dar era ascunsă de priceperea ta. înainte ca acolo să fie întemeierea lumii. Înainte de a te fi născut Dumnezeu te-a rânduit ca să devii credincios. Era un timp când tu presimţeai aceasta. înainte de întemeierea lumii.Avraam nu a putut spune: "Ei bine. Şi fiind eternă a fost decretată în El însuşi. ci tu ai fost creştin înainte de a fi venit în lume. Dumnezeu a făcut un legământ cu oamenii." Atunci El i-a salvat pe toţi. dar oamenii întotdeauna rup acest legământ. Trecutul ne-a ales pe noi Biserica în El. Dumnezeu v-a chemat. Întotdeauna a fost aşa. Eu am viaţă eternă" (paragraf 64). ci este alegerea în Dumnezeu. Cum Dumnezeu a salvat pe Avraam necondiţionat la fel procedează şi cu Biserica. Hotărârea eternă a lui Dumnezeu era să i-a o mireasă din propria alegere şi acea hotărâre era în El însuşi. 225 . Din această cauză am fost salvat. Tot ce el a fost eu sunt identificat cu El. Eu am fost în urmă acolo cu El. Atunci fiecare creştin care este un creştin original. "Dumnezeu ne-a ales." Cu cât timp în urmă.. înaintea întemeierii lumii. ne-a ales (bis erica) în El.. 69. Pavele? Săptămâna trecută. Vedeţi. dacă acesta este motivul că au făcut -o. Mireasa era deja în gândul lui. Dar priceperea noastră este atât de întunecată. Şi cum sunt acele gânduri ale lui Dumnezeu? Ele sunt eterne. am coborât din turnul Babilonului. Tu nu te-ai făcut creştin din voia întâmplării. aleluia. El nu a făcut asta.. Deci alegerea nu este că trebuie să faci tu o alegere. El putea să se strămute înapoi şi ştia ce era. Dumnezeu a făcut-o asta "ÎN HRISTOS" pentru tine înainte de întemeierea lumii: Toţi pe care mi-a dat Tatăl vor veni la mine. creştinul a fost cu El.. sau când ai ţinut trezirea nu ci . voi trebuie să fiţi la fel. Noi constatăm că Biserica lui Dumnezeu nu este după voia omului. înaintea căderii în păcat. "Când stele dimineţii au cântat împreună şi fii lui Dumnezeu au strigat de bucurie.

şi l-a ales. Şi acesta a fost chiar începutul salvării noastre care a fost dată omului când El l-a chemat. şi l-a predestinat. m-ai împins în jur. Amin! Dumnezeu prin alegere aşează şablonul.70. şi ei vor veni sus în a doua înviere. oameni salvaţi de Dumnezeu. puteţi realiza în seara aceasta că este alegere în Dumnezeu? Câţi cred în alegerea în Dumnezeu? Câţi cred că Dumnezeu vă alege şi vă cheamă. Acum. cu trăire sfîntă.. Căci îţi poruncesc azi să iubeşti pe Domnul. Dar dacă inima ta se va abate. mâine. acolo a fost Ceva bătând şi smucindu-mă către Dumnezeu. moartea şi răul. prin alegere. soră. dar materialul pe care-l tai Acum cine pune şablonul? Dumnezeu. "Acum Eu i-am ales înainte de întemeierea lumii. şi i-a cunoscut înainte ca întemeierea lumii să fie aşezată. Este corect? Astfel Dumnezeu pune şablonul. ŞI TOTUŞI OMUL ESTE LĂSAT UN AGENT MORAL LIBER SĂ POATĂ ALEGE. realizez care este chemarea mea. corecţi. şi să păzeşti poruncile Lui. şi se lasă şablonul pe el în acest fel. Voi puteţi să-l puneţi la o parte pentru o altă folosire. să umbli pe căile Lui. Şi va fi un grup de oameni care sînt buni. şi a făcut un legământ cu Avraam şi sămânţa s -a pentru totdeauna. Este corect? Dar acesta este felul cum îl luaţi. va fi un Ales care va merge în răpire. îţi pun azi înainte viaţa şi binele. dacă nu vei asculta. Dar. 226 . Cîte femei de aici nu ştiu că atunci cînd se taie o bucată de material afară în acest fel.El l-a ales pe Avraam.Credeţi în seara aceasta că puteţi sta acum. Niciodată nu voi fi satisfăcut afară acolo. Şi în inima mea.. frate. El este Cel care o face? Acum. tot timpul. Acum. Dumnezeul tău. El a zis. sunteţi fericiţi? Credeţi? 199. Este aceea corect? Iar restul materialului este tot la fel din acelaşi material care este în şablon. şi El i-a ales. deoarece Dumnezeu m-a chemat. Deuteronom 30:15-2: ”Iată. şi ai făcut asta şi ai făcut aceea. " Păi. Isus a spus ucenicilor că El a fost cu ei. şi ia dat o promisiune. care nu vor merge în răpire. şi se taie materialul chiar după şablon. şi să spuneţi: Satan. Deci mă pregătesc acum să arunc deoparte lucrurile şi să vin la Tatăl meu ceresc. Trăiesc cu El?" 57. Nu pot fi satisfăcut afară acolo.

binecuvântarea şi blestemul. Aceasta încearcă el să vă facă să faceţi. Vedeţi. pe fiecare din voi este să vă ungă. Dumnezeul tău. Dumnezeu o face cu dreptate. ascultând de glasul Lui. Este la aprecierea voastră să o faceţi. Voi puteţi merge la Pomul Vieţii. în toată mintea voastră. astăzi. noi suntem în seara aceasta ca şi Adam şi Eva.şi te vei lăsa amăgit să te închini înaintea altor dumnezei şi să le slujeşti. Şi singurul lucru pe care voi îl aveţi de făcut (acum. iubind pe Domnul." Acum. aceasta vrea el să te pună să faci. Tocmai aceasta încerca el să o facă cu voi. sînteţi în acelaşi loc în care era Adam şi Eva în grădina Edenului. Vedeţi. în seara aceasta. tu şi sămânţa ta. de ce nu faceţi voi asta dacă nu aţi făcut -o. voi aveţi un agent moral liber. şi El trebuie să pună pe orice om pe aceeaşi bază. voi. cu necredinţă în Cuvîntul lui Dumnezeu.Acum. acum voi puteţi să-l acceptaţi dacă vreţi) dar daţi-l afară! Dacă Eva nu s-ar fi oprit în momentul acela săasculte! Nu vă opriţi pentru nimic! Nu vă opriţi! 369. tu va trebui să suferi judecăţile şi mînia lui Dumnezeu. Voi aveţi un drept. ca să trăieşti. Dragă. noi toţi suntem născuţi ca un agent moral liber ca să luăm deciziile pe care le dorim. Binele şi răul este aşezat înaintea fiecăruia dintre noi. fiica lui Dumnezeu. Alege viaţa. şi lipindu-te de El. Dar. şi ei au făcut alegerea greşită. Vedeţi? Acela-i felul cum au făcut Adam şi Eva. Şarpele a zis femeii. Dacă tu nu ai acceptat iubirea şi mila Lui. Hotărît că nu veţi muri: Vedeţi tacticile lui? Vedeţi? Ce încearcă el să facă?El a încercat să ungă aceea preţioasă fiinţă umanăfemeia. sau El a pus pe primul om Adam pe o bază greşită. Ascultaţi la aceasta de aproape acum. Voi sînteţi un agent de liberă alegere. şi voi sînteţi destul de sănătoşi să vă ridicaţi şi să acceptaţi aceasta. vă spun astăzi că veţi pieri… Ţi-am pus înainte viaţa şi moartea. 227 . în timp ce voi sînteţi lucizi. Nu este deosebire. sau voi puteţi lua planul de judecată. Viaţa şi moartea şi noi putem face alegerea noastră.

în toată vremea vieţii nostre pământeşti.prin aceasta ei.’’ .fac din fire lucrurile Legii.ruperi de logodne. unde te vei duce.Glasul conştiinţei aşa cum arată apostolul Pavel este şi banda magnetică a lui Dumnezeu în oameni.îşi sînt singuri lege. AL DOILEA SEMN AL MIRESEI:. De aceea Dumnezeu nu te lasă să ieşi din viaţa aceasta. Eu sînt Dumnezeu tare şi nu este altul (Isaia 45. Cînd Neamurile.(1Corinteni cap 1 vers 18).Dar toate aceste rele sau îmagazinat în locul de înregistrare al omului numit cuget.sporăvăiala. Al doilea mod de chemarea lui Dumnezeu este: Chemarea prin predicarea Cuvântului care aşa cum arată scriptura că este o nebunie.distracţile. măcar că n'au lege.. Am spus cîndva că omul are două minţi:una superficielă care sporăvăie întruna şi una care este tăcută ei nu i-se dă voie să vorbească şi să facă bilanţul corect.. lucrurile ascunse ale oamenilor.Una din chemări este:Chemarea lăuntrică a conştiinţei.Chiar dacă un om nu ar auzi niciodată predicarea Evangheliei Dumnezeu are un act al condamnări acelui om și acesta este chiar cugetul lui. Mintea omului superficială o viaţă întreagă nu face altceva decât să stingă glasul conştiinţei. cari n'au o lege. El nu te lasă să pleci fără să vezi..’’ Acest glas al conștinței nu va putea fi înăbuşit niciodată.Dumnezeu cheamă la sine pe toţi oameni cînd zice: Întoarceţi-vă către Mine şi veţi fi mîntuiţi.Scriere personală’’ Vreau să vedem în cîte moduri cheamă Dumnezeu pe om la pocăinţă. Dar şi tăcerea ta că nu iei o decizie cînd eşti avertizat va fi trasă la răspundere cînd şti că acesta este adevărul şi te minţi în cugetul tău. după Evanghelia mea. fiindcă despre lucrarea aceasta mărturiseşte cugetul lor şi gîndurile lor.avorturile.Acolo în cuget sau îmagazinat curviile. Dumnezeu va judeca. 22).hoţiile.infidelitatea. Sunt oameni care s -au învechit în rele. şi ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor. încă de aici.CHEMAREA LUI DUMNEZEU. fără ca să ştii şi tu că ţi-ai omorât sfătuitorul cel mai bun ce-l aveai la îndemână.58. Şi faptul acesta se va vedea în ziua cînd.Romani Cap 2 vers14 arată:. prin Isus Hristos.bîrfele. În alt loc zice: Veniţi la Mine toţi cei 228 . Dumnezeu vrea să mîntuiască pe oameni. voi cei ce locuiţi cele mai îndepărtate meleaguri ale pămîntului.Dar prin această nebunie a predicări cruci. cari sau se învinovăţesc sau se desvinovăţesc între ele.

Necazurile care vin peste noi nu sunt ambiţia lui Dumnezeu de a ne priva de fericire. s-ar aprinde chiar acum şi ar arde în focul iadului. Scriptura îi reprezintă pe aceşti oameni ca fiind averea lui (Luca 11:21). Ei aparţin diavolului. şi nu este altceva decât mâna milei arbitrare a lui Dumnezeu şi voia Lui. Din pricina suferinţei omul se roagă astfel. Înfricoşată este moartea. 28). şi sunt sub stăpânirea lui. ci pe păcătoşi la pocăinţă (Marcu 2. Socotiţi acum care de cine să asculte mai întâi? Necazurile vieţii sunt de multe ori vocea aspră al lui Dumnezeu către oamenii mai grei sau mai vicleni la minte. 17. Sabia dreptăţii divine este în orice moment deasupra capului lor. a celor păcătoşi. Iar un alt mod de chemare este: Chemarea prin necazurile vieţii şi chiar a morţi. Şi ultima chemare a lui Dumnezeu este: Chemarea la Judecată.În sufletele celor răi domnesc acele principii de viaţă caracteristice iadului.osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihnă pentru sufletele voastre(Matei 11. Necazurile pentru păcate şi necazurile pentru Evanghelie.Dar şi furtuna a venit peste el din cauza motivului lui. În alt loc vedem că chemarea lui Dumnezeu este adresată mai ales celor păcătoşi. după cuvîntul care zice: N-am venit să chem pe cei drepţi.Chiar în natura oamenilor carnali există fundamentul pentru chinurile iadului. dacă nu ar fi înfrânate de Dumnezeu. şi care. Este chemarea cea mai tîrzie cînd omul sfidează orice chemare pe care am arătat-o. ci de multe ori necazurile sunt urme a-le greşelilor noastre. Diavolul stă gata să se arunce asupra lor şi să îi apuce ca şi pe ai săi. care reţine această sabie pentru moment.Iată un schimb de cuvinte între Dumnezeu şi om:Omul se roagă de Dumnezeu să-l scape de necazuri şi Dumnezeu se roagă de om să -şi schimbe purtările.Sunt două feluri de necazuri. "Taie-l zice scriptura despre acel pom neroditor. pentru că el are sufletele lor în posesia lui. Luca 5. aşteptând momentul în care Dumnezeu îi va permite acest lucru. La ce să mai cuprindă pământul degeaba?" (Luca 13:7). Sunt mii de ani de când s -au scris în biblie exemple.despre oameni de ce anume au avut necazuri şi ne rămân mereu dovada ca noi să nu silim pe Dumnezeu să ne bată. Ticăloşia îi face să fie grei ca plumbul şi să -I tragă în jos către iad cu o mare putere şi presiune. Fuga profetului Iona a fost dintr-un motiv.Nu putem zice că Dumnezeu este de vină pentru viaţa ta trăită în desfrîu ca mai apoi să zici:De ce am parte de o soţie în felul acesta? Deci poți să ști că sunt multe necazuri în viața ta datorate unui comportament libertin.Citim adesea din Scriptură despre 229 .

mult în urmă. 88. separarea de lucrurile lumii. . El l-a chemat pe Avraam. De asemenea. Abraham în sine era un Caldeian. pentru că marele marş vine. 73. să meargă într-o ţară străină."El va răsplăti fiecăruia după faptele lui. şi v -aţi întrebat de ce este aceasta şi toate întrebările acelea. Când mă gândesc la ea. acesta este Creştinismul. umplându-i cu Duhul Sfânt. şi ameninţările în flacări de foc".Ce frumos tipizează aceea umblarea creştină de astăzi.Şi de aceea când aţi venit în viaţa aceasta aici să practicaţi creştinismul. o separare. să mergem într-o ţară străină. aşezându-i la o parte pentru serviciu.Dar El l-a chemat pe Avraam şi Dumnezeu i-a cerut. Amin. şi i-a spus să se separe de tot ce a avut. deoarece Dumnezeu v-a chemat. 74. abia mă pot abţine: Pelerin. mergând într-o altă ţară. cu toate acestea era Tatăl Evreilor.Acum Abraham nu a avut un nor mare de martori cum avem noi astăzi.V-aţi întrebat de 230 . Şi el a fost chemat afară din poporul lui. să ne separăm de lucrurile lumii. să locuiţi printre oameni despre care nu ştiţi nimic. Dumnezeu l-a chemat pe Avraam. nu pe Lot. fiecare lucru mergea greşit. 64.Acum.Mergând într-o ţară străină despre care nu ştiţi nimic.Dar haideţi să vedem ce presupune această chemare care este şi un semn al Bisericii Domnului Isus. nu pe tatăl său. Îşi preface mânia într-un jăratec. să mergem cu Cristos.furia lui Dumnezeu. că noi trebuie să ieşim afară din asociaţii noştri lumeşti. precum în Isaia 59:18 . curăţindu-i de păcatele lor.Citate din diferite predici despre chemarea lui Dumnezeu” Cuvântul "biserică" înseamnă "cei chemaţi afară." Biblia a zis aşa..Ei bine voi spuneţi: "Dar despre Sara?" Un bărbat şi soţia sa sunt unul. 63." Dumnezeu a chemat un popor afară din fiecare denominaţiune. să fiţi pelerini. În regulă. la început. va da potrivnicilor Săi mânia". Isaia 66:15 spune: "Căci iată. şi carăle Lui sunt ca un vârtej. Vedeţi? Ei sunt un trup. 75. dacă voi aţi fost în Dumnezeu Tatăl vostruvoi astăzi sunteţi un creştin născut din nou în seara aceasta. străin. cu mulţi ani înainte de a încep e timpul. şi să se ducă într -o ţară străină.Priviţi. Dar el era un Caldeian din cetatea Ur. Domnul vine într-un foc. este umblarea în calea creştină. Şi Ţara ce o numim astăzi.

Povestioara mea despre vulturul care mama lui de vultur și-a aflat puiul în curtea găinilor. tot la fel ca şi vulturul.. Ea s-a uitat jos şi a văzut puiul ei. tu eşti al meu!. Eu nu voi zice prea mult despre aceasta dar sper că ştiţi despre ce vorbesc. 231 . Ea a strigat la el şi când ea a strigat insişorul mic şi-a întors capul şi a început să se uite în sus. astfel mergeaşi el. Când s-a uitat.Vino. Voi aţi fost născuţi un vultur. Când acela a fost clocit el era cel mai hazliu lucruşor la privire. dar vulturul nu înţelegea acel cloncănit. Dar într-o zi ceva v-a atins. ea a strigat la el. Mulţi s ar putea să fie un vultur dintre cei care mă vor auzi care poate vor umbla în ceva curte a găinilor denominaţională de mai mult timp. dar puiul de găină ştie puţin despre atmosfera cerească. Vorbind despre vulturi îmi amintesc despre un fermier din vest care a pus un ou de vultur între ouăle de găină. Ei spun că ei aparţin la o biserică. pentru că el nu era un pui de găină de la început. În timp ce ea zbura pe acolo. Toţi ceilalţi pui ciripeau. Dar găina scormonea în curtea grajdului şi vulturaşul nu putea rezista la aceea. Ei toţi l-au ciupit căci ei au zis că el era un ins ciudat. Ce era aceea? Viaţa care era aici jos de la început. Vulturaşul s-a întrebat ce să facă. Dumnezeu îi cunoaşte pe ai Săi. cum acel vultur a fost clocit sub o găină. tu nu aparţii acolo. dar voi nu înţelegeţi cloncănitul. Un adevărat copil al lui Dumnezeu născut din nou nu se comportă ca oamenii din lume. şi el nu ştia ce să facă. Astfel găina bătrână cloncănea şi puişorii cloncăneau. Eu sper că El vă cheamă şi zice. El nu venea când alţii veneau căci el nu ştia acel fel de cloncănire. El i-a văzut. 89. tu nu eşti un pui de găină. şi el nu putea înţelege de ce ciripeau ei căci el vorbea o limbă diferită. Obiceiurile ei de găină de a încerca să-l hrănească pe acel pui dar vulturaşul nu o putea înghiţi.. Într-o zi ei erau afară în curtea găinilor şi mama vultur s -a întâmplat să zboare peste zona aceea.aceea.Voi sunteţi ai Mei. Eu sper că voi ştiţi despre ce vorbesc. Voi m-aţi auzit predicând despre aceea. . Acum puiul de găină este o pasăre. cu toate că el era în coteţ cu puii de găină şi a urmat pe acei puii.De fiecare dată cînd găina cotcodăcea toţi puii mergeau. marea ei umbră a trecut peste curtea găinilor. căci aceea era ceea ce vroia şi el.

Timpul scuturării cuibului a venit deja. vino mai sus. El sigur o va face. Acum. Ei niciodată nu au fost vindecaţi.Fiule. ceva într-un fel sau altul. şi a bătut din aripile lui. aceea nu are nimic de a face cu ea. El nu vrea ca nimeni să nu piară. dar într -o zi am auzit un Glas de Sus.Doar fă prima săritură mare. şi a aflat că nu mai era legat de pământ în continuare. Aceea este corect. sau plâns în Duh. Dacă ai fost predestinat la Viaţă Eternă. Dumnezeu te va chema într -o zi. Deşi El le-a dat o şansă. căci el era atunci pe stălpul curţii găinilor. Noi am ajuns aşa de departe până pe stâlpul curţii găinilor. nici de la prezbiter. sau binecuvântaţi de marele Duh Sfânt. din toate ismurile. . ci toţi să poată veni la pocăinţă. dar noi avem nevoie de o altă săritură. Acel glas nu era din cartierele generale. 232 . atunci când aud Evanghelia cu puterea lui Isus Cristos. Ce mişcare reală mi-a dat aceea inimii mele! Problema este că aceşti pui din curtea găinilor nu ştiu de ce cloncănesc. Eu sunt foarte bucuros că Dumnezeu are copii în toate nivelurile vieţii care.el a făcut toate acestea şi chiar mai mult. El a făcut prima săritură. eu nu spun că Dumnezeu condamnă pe cineva.. ştiu că aceea este vocea Lui. fă o altă săritură şi te voi duce pe aripile mele.Ea l-a chemat și ia zis . şi ei refuză chemările. dar ca şi puii din vechia curte a găinilor care niciodată nu a pus puterea lui Dumnezeu la un test.el se înalţă din ce în ce mai mult în tărâmurile cereşti. Dar cultul nu-ţi va face niciodată nici un lucru. dar ei nu vor veni. “Toţi aceia pe care Tatăl Mi i-a dat vor veni la Mine.am auzit un strigăt din cer. şi să se dezlege. Cuvîntul lui Dumnezeu zice că noi sîntem predestinaţi. cumva. Dar pentru ca să fie Dumnezeu. Eu am fost legat cu un mare cap denominaţional în spatele meu. ci te va putea împiedica mult de la a merge cu Dumnezeu. nu a fost sau de la comitetul diaconilor. El ştie de la început că ei nu vor veni. Ea a zis. Te adună împreună cu un grup de necredincioşi. dar noi avem nevoie să fim liberi şi să călărim pe aripile Lui pentru primul zbor solo.. şi bate din aripile tale. ei niciodată nu au dansat. dar el nu va face nimic altceva.” Nu contează la ce biserică aparţineţi. Ceea ce are nevoie biserica Dumnezeului celui viu este să sară de la barierele denominaţionale. şi ceea ce Dumnezeu nu a chemat nu va veni la Dumnezeu. sau de la episcop. Ceea ce a chemat Dumnezeu va veni la Dumnezeu. Ei nu sunt vulturi. Dar un vultur. Dumnezeu cheamă.

Chiar acum pleacă barca. 59. Când Dumnezeu se i-a după voi cândva. Vino în plinătatea Lui. 126. totuşi. Cum elDumnezeu poate să pună încredere în copiii Lui. El știe pe cine poate să cheme afară. CumDumnezeu poate să pună încredere în copiii Lui. Tu eşti predestinat.” Vedeţi? Nu este cale de a scăpa de aceea. El ştie pe cine a predestinat.Ieşiţi afară din barca aceea care merge la Tars. cum se face El însuşi cunoscut. Dumnezeu v-a ales sau predestinat înainte de întemeierea lumii. chemat adevărat cum a fost Iona. ştiind că ei vor face exact. domnule.Ca nepoţelul meu. numit copil al lui Dumnezeu. şi ceva pe aici. în ce fac. el a mers din loc în loc. fiule. 127. „ El îşi cunoaşte poporul. Dumnezeu v-a predestinat la această viaţă. în ce fac. Este acelaşi lucru. oricum. Ce face toată această sumă? Vedeţi? Şi acum încă el flămânzeşte şi însetează. El îşi cunoaşte copiii Lui. Dacă eşti adevărat. 233 .Amintiţi-vă. El îşi cunoaşte oile. El cunoaşte fiecare glas.Dar dacă sunteţi un creştin adevărat. această biserică Catolică aici jos. Dumnezeu! Ei bine. Da. 125. ştiind că ei vor face exact. Dumnezeu era în furtună. El cunoaşte fiecare glas. El știe pe cine poate să cheme afară. nu la Tars. El ştie la cine a dat aceste lucruri. Dumnezeu era în barcă. Oriunde se întorcea el. şi ceva pe aici. cum se face El însuşi cunoscut. este în drum. În urmă cu zece ani. El îşi cunoaşte copiii Lui. cu un timp în urmă.El îşi cunoaşte poporul. Aceea este tot. Dumnezeu era acolo.PREDESTINAŢII. El îşi cunoaşte oile. Astfel este numai un lucru de făcut.Alegere şi predestinare este acelaşi lucru. Dumnezeu era în peşte. El ştie pe cine a predestinat. AL TREILEA SEMN AL MIRESEI: CĂ EI SUNT CREDINCIOŞII . să intri în ea. vino la Cristos. şi i-a pe aceasta din cauza unui părinte sfânt cu care vorbeşte pe aici. “Locul tău este la altar aici jos. Unde îţi este plătit drumul? Este plătit la Ninive. Dumnezeu deja v-a plătit drumul. El ştie la cine a dat aceste lucruri. voi puteţi tot atât de bine să renunţaţi şi să mergeţi înainte. Într-o dimineaţă el merge la această biserică.

Satan a zis lui Dumnezeu într-o zi. zicea. şi de la Domnul nostru Isus Cristos. El ştie cât de mult se poate încrede în mine.”. Tu ai un slujitor. apostol al lui Isus Cristos. Efeseni cap 1:. şi pace.” Vedeţi? Şi el a făcut orice lucru numai nu i-a luat viaţa. Dar despre ce vorbim noi acum este poziţionarea acestui fiu. nu către păcătoşii.Priviţi. să vedem unde suntem.58... “Oh.. când el i-a făcut aceste lucruri rele. 56. de la Dumnezeu Tatăl. Să ne întoarcem la întemeiere. nu copii. “Nu există nimeni pe pământ ca el. 234 ..ciprin voia lui Dumnezeu. “Domnul a dat Domnul a luat.. şi orice lucru? Iov nu -şi făcea probleme. dar să nu-i iei viaţa.ci a celor care sunt maturi în Cristos Isus.când mă uit aici afară în lume și Cuvîntul zice:“Precum a fost în zilele lui Noe. „Nu seminarul m-a trimis. binecuvântat fie Numele Domnului!” Acolo sunteţi.” Avea încredere în el. “El este în mâinile tale.Dumnezeu ştia încrederea lui în Iov.şi credincioşii în Cristos Isus. către sfinţii care sînt în Efes..” 59. Binecuvîntat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos.. Ceasul vine.” Noe avea nişte credincioşi în acea zi.Satan a zis. oh. “Da. El este un om perfect. Această mare dramă este aranjată.Credeţi că Dumnezeu o face? Păi. 62.. 60. Ascultaţi ce a spus Dumnezeu. Dumnezeu ştie cât de mult se poate încrede în voi. adresând-o direct către cine?Către credincioși. Dumnezeu trebuie să aibe nişte credincioşi azi. aşa va fi la venirea Fiului omului. Să ne întoarcem şi să aflăm..” 61. 62. Doamne. Iovce a făcut el? L-a blestemat el pe Dumnezeu când i-a luat copiii.cum el se adresează:. Har pentru voi. Lasă -mă să-l iau puţin şi el Te va blestema în faţă.Acum. Îmi place asta. priviţi.El a zis. El cădea cu faţa la pământ şi s-a închinat. către sfinţii care sunt în Efes. şi cei credincioşi în Isus Cristos.Dar. un apostol al lui Isus Cristos prin voia lui Dumnezeu. el are orice lucru uşor. care ne-a binecuvîntat cu toate binecuvîntările spirituale în locurile cereşti în Cristos Isus: Pavel..Dumnezeu a zis. Pavel. da. Să aflăm ce ne face să facem asta. aleluia.. prin voia lui Dumnezeu..

Tu care cunoşti inima fiecăruia. dar calea păcătoşilor duce la pieire’’. să faceţi rugăciuni. înainte de toate. pentru că am simţit Duhul mişcându-se înapoi. Numai aceia. nu mai aceia care-l caută pe Dumnezeu sunt aceia care-L vor găsi.pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sînt înălţaţi în dregătorii. Acum. ea a zis. căci numai Tu cunoşti inima tuturor copiilor oamenilor. 1 Timotei cap 2 vers 1-4: . Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu. mijlociri.Căci Domnul cunoaşte calea celor neprihăniţi. Mulţi 235 . cei predestinaţi. cu toată evlavia şi cu toată cinstea. ei Îl cred. Cuvântul “predestinat”.’’ 1Regi cap 8 vers 38. sau poate sunteţi puţin sceptic despre Îngerul Domnului.dacă un om. şi răsplăteşte fiecăruia după căile lui. PREDESTINAREA NU ESTE PRIN VOINŢA LUI DUMNEZEU. dacă nu sunteţi credincios. lucrează. CI PRIN CUNOŞTINŢA LUI DUMNEZEU MAI DINAINTE. niciodată nu o veţi observa..Este un cuvânt nepotrivit. mulţămiri pentru toţi oamenii. ei cred. Mîntuitorul nostru.” Apoi. Vă îndemn dar.ascultă –l din ceruri. Vedeţi. şi fiecare îşi va cunoaşte mustrarea cugetului lui şi va întinde mînile spre casa aceasta. 60.Adevăraţii credincioşi predestinaţi vor sta cu Cuvântul deoarece ei sunt parte din acest Cuvânt.’’ Psalmul 1 vers 6 : . ca pentru acea epocă anumită care vede şi crede.Dar când adevăraţii credincioşi văd Cuvântul aşa deschis dovedit pentru epocă. 41. „Dacă-L pot atinge. cereri.39: .. şi iartă–l.67. dacă tot poporul Tău Israel va face rugăciuni şi cereri. Nu există cale să-i ţii de la Acela. Atunci El este pentru ei.. dacă veniţi doar din curiozitate. virtutea a ieşit şi a primit ceea ce dorea. din locul locuinţei Tale.. Ei Îl cred. ca să putem duce astfel o viaţă pacinică şi liniştită. Când femeia I-a atins marginea hainei Sale. Ei chiar îşi pecetluiesc mărturia lor cu sângele lor. Eu simţeam că se duce şi am înțeles..care voieşte ca toţi oamenii să fie mîntuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului. voi fi vindecată.

atunci El nu este Dumnezeu.Aceasta este de fapt cunoştinţa mai dinainte a lui Dumnezeu. am devenit un bob de grâu. “eu am fost un scăiete. Cum s-a întâmplat aceea?” Aceea este aceea? Alegerea. şi El a cunoscut orice lucu mai dinainte pentru că El este infinit. El a predestinat prin cunoştinţa mai dinainte să facă lucrurile să lucreze împreună pentru binele celor care-l iubesc pe Dumnezeu. Alegerea priveşte în urmă la cunoştinţa mai dinainte. Dumnezeu ştie mai dinainte cine va fi şi cine nu va fi. vreau să spun alegerea. care este Cristos Isus. 39. este deoarece El este infinit. şi predestinarea priveşte la destin. Acela este motivul că El ştie cine va fi şi cine nu va fi. De aceea El poate spune sfârşitul de la început. că El nu vrea ca vreunul să piară dar El cunoaşte cine va pieri. păcătoşi.” Dar El ştie prin cunoştinţa lui mai dinainte şi acesta a fost motivul pentru care El a putut predestinat.Astfel de aceea El cunoaşte toate lucrurile. 336. Aşa că El cunoaşte toate lucrurile. Dacă El nu este atunci El nu este Dumnezeu. format în necurăţie.Dumnezeu niciodată nu a zis “Eu l-am ales pe acesta. am venit în lume vorbind minciuni. Eu am fost născut în păcat. născut între păcătoşi. predestinat nu este să spui. iat-o. Dacă El nu poate face aceea. ca El să poată în veacul care va veni. înainte de întemeierea lumii. Nu uitaţi aceea. “Eu l-am ales pe Fratele Neville. domnule.” Aceea nu este. şi putea spune sfîrşitul de la început. acea alegere priveşte aici în urmă. Eu am fost un scăiete. Dumnezeu ştia ce va face. a ales ca acel scăiete să devină un bob de grâu. prin cunoştinţa mai dinainte.oameni nu cred în predestinare. El este Infinfit.Atotştiutor și Infinit. deodată. Tata şi mama şi toată familia mea. Dacă El nu ştie.Acum aş vrea să mă opresc la acel cuvânt de “predestinat. l-am ales pe acela. El trebuie să fie Omnipotent doar la fel ca Omniprezent (înţelegeţi?). Dar. Aceea este cunoştinţa mai dinainte a lui Dumnezeu care ştia care va fi corect şi care nu va fi corect. 106. Bine. El este infinit. Înţelegeţi? Voi ştiţi.Ascultaţi la Aceasta! Predestinaţia priveşte în urmă la cunoştinţa mai dinainte. De aceea El poate predestina prin cunoştinţa mai dinainte. şi eu nu-l aleg pe Fratele Beeler. pentru că El este Cuvîntul. Da. Astfel. “predestinare” este un cuvânt nepotrivit.” Acum. El cunoştea sfîrşitul de la început. să cheme toate lucrurile într -Unul. Dumnezeu. “Acum ştiu că sunt 236 . El nu este Dumnezeu. El este Dumnezeu.

“Ce priveşte predestinarea?” La destin. Şi el a zis că anticristul va fi aşa de religios. ca prin El să devin de la un scăiete la un bob de grâu. 109. Cum o ştiu eu?” Privesc în urmă şi văd că El m-a predestinat. Ne-a predestinat în înfiere. doar Dumnezeu. încât va înşela chiar pe cei aleşi dacă ar fi posibil. cei care sînt predestinaţi la Viaţă Eternă. şi să moară pentru el. Acolo nu erau Îngeri nimic altceva. cu mult timp în urmă. Şi atunci făcând aşa. şi Dumnezeu a zis aşa“Ei au fost predestinaţi la condamnare. El a zis. aşa un om deştept. 108. obiectul de închinare. Elah.Singura cale cum o pot face. Conform cum el ne-a ales în el înainte de întemeierea lumii. ei vor veni. El a ştiut că acest mare atribut în El de salvator va proiecta ceva acolo afară ca El să poată salva. să fim sfinţi fără cusur înaintea lui în dragoste. Astfel El a pus numele vostru acolo. “Unde mă va duceEl. nimic numai El singur. astfel El a făcut o împăcare prin Propriul Lui Fiu. 107.” căci El este Dumnezeu. Ei bine. predestinat spre adoptarea copiilor prin Isus Cristos la sine. Acolo sunteţ i. Cel existent în sine. Dar numai individual în biserici. Şi El a văzut înşelătoria lui Satan. aşa un ins fin. ne-a văzut înainte. ce va face el. ştiind că El este un Salvator. Şi în timp ce El a făcut aceea. care a cunoscut toate lucrurile. nu pot veni. Prin alegere El i-a ales. Atunci când El a făcut-o.” El nu vrea ca 237 . dar pentru că numele lor au fost rânduite înainte de întemeierea lumii ei nu pot fi înșelați. El a făcut aceea să vă poată salva pe cei ce vor să fie salvaţi. căci sunt salvat.Acum să citim doar puţin mai departe. Elohim. eu umblu în harul lui Dumnezeu. aşa de bun. unde merg eu?” Aceea este. şi apoi vom încheia foarte scurt. ce putea salva El. Dar în El era un atribut de Salvator. a văzut Mielul. “Acum. va fi să cobor jos însumi şi să fiu făcut trup şi să i-a păcatul asupra Lui.un bob de grâu. aşa om religios. Prin cunoştinţă mai dinainte El a văzut că eu îl voi iubi. unde sunt eu acum?” Eu sunt salvat. conf orm cu buna plăcere a voiei lui. Aceasta-i tot. ca eu să pot fi acela care primeşte închinarea.. Dar cei ce nu sînt.Ce a făcut El?Prin cunoştinţa mai dinainte. şi prin predestinare ei ştiu unde merg ei. cînd nu era nimic pierdut?Dar Dumnezeu cunoscând aceasta. Vedeţi ce vreau să spun? Prin cunoştinţa mai dinainte.şi El a pus numele vostru în Cartea Vieţii Mielului.. Dumnezeu infinit.Apoi El a coborât şi a luat asupra lui însuşi păcatul. existenţa în sine. prin cunoştinţa mai dinainte El a privit jos şi a văzut pe fiecare care ar accepta Aceea. şi El a junghiat Mielul înainte de întemeierea lumii.

de fapt. El ştia ce este în voi chiar înainte de a fi un pământ pentru voi El știa că vă nașteți pe el. atunci vă puteţi cerceta cât de departe sunteți. noi suntem predestinaţi cu acea Biserică. (timpul trecut). Şi dacă El este infinit. El a văzut-o mai înainte. 52. predestinaţi. El trebuie să fie infinit. El a cunoscut cine va fi şi cine nu. El a ştiut înainte de întemeierea lumii că eu voi sta la amvonul acesta în seara aceasta. Acela este Dumnezeul infinit. Acum. predestinare. El a ştiut ce era în voi.” Aceea este corect. Biserica este predestinată să -l întâlnească pe Dumnezeu fără pată sau zbârcitură. nimic ce putem noi face nu poate avea ceva de a face cu aceea. Astfel. 37. Şi Dumnezeu a sţiut-o de la început. Isus a zis:“Toţi cei pe care Tatăl mi i-a dat. 238 . Şi El a prezis Biserica chiar unde va fi aşezată drept pînă în această zi. şi a ştiut că vor fi mulţi care vor fi. Amin. este Dumnezeu care arată milă.Voi ziceţi. 89. Predestinarea este cunoştinţă mai dinainte. Astfel aceea este tot. și El ştie sfîrşitul de la început. sau cel ce aleargă. vedeţi. El a văzut că ei o vor condamna. 36. toate acelea îl fac Dumnezeu. sunt eu înăuntru?” Eu nu ştiu. noi putem numai să gândim finit. el ştia că biserica va fi. astfel l-a trimis pe Cristos să facă o ispăşire pentru cei ce vor veni. El nu poate fi atotprezent fără să fie atotştiutor. El ştia ce este în voi chiar înainte de a veni pe pământ. El nu poate fi atotputernic fără să fie atotprezent. ci. Şi aceea este cunoştinţa mai dinainte a lui Dumnezeu. dacă suntem în acea Biserică. Înainte de întemeierea lumii. El nu poate fi infinit fără să fie Atotputernic.Care ne-a fost moştenirea noastră dată. Şi nimeni nu poate veni numai dacă Tatăl îl atrage. fiind Dumnezeu. Ştiţi ce înseamnă predestinare? Destinaţia oricui a fost prevăzută de Dumnezeu. vedeţi.Dar dacă am fost rânduiţi.Astfel El a cunoscut sfârşitul de la început.Dacă El este Dumnezeu. vor veni la Mine. “Frate Branham. chiar în felul în care este astăzi. Noi suntem finiţi. este totul în cunoştinţa lui Dumnezeu. Acum. să vadă lucrurile acelea. Eu sper că sunt.cineva să piară. Acum examinaţi-vă prin Cuvânt. 35. prin ce? Predestinare. Acum. Noi ne lucrăm la salvarea noastră cu teamă şi cutremur. De unde a ştiut Dumnezeu că El poate să se încreadă în tine să fii un predicator? Cunoştinţa lui mai dinainte. El este Dumnezeu.” Vedeţi? Acum. “Nu cel ce voieşte.

Biblia a spus că noi am fost “predestinaţi să fim fiii adoptării.O remarcă care am făcut-o recent. ceea ce era El.” Atunci. vorbind despre naşterea virgină. şi există numai un ou fertil? Şi acel mic germen se va târâ drept printre fiecare din ceilalţi germeni. şi vin peste vârful aceleia şi vin pe aici şi află acel ou fertil şi se strecoară în el. făcând cercuri. Şi apoi tot restul dintre ei mor.Toţi care sunt predestinaţi să fie salvaţi. vor fi salvaţi. noi am fost junghiaţi cu El.Ca în acea poveste cu vulturașul care a fost clocit în curtea găinilor. Există oameni care sunt predestinaţi să fie pierduţi. numele meu şi al vostru au fost scrise în Carte atunci.Astfelea sa gîndit că trebuia să mai fie unul pe undeva. Dar într-o zi mama lui ştia că ea a avut două ouă. indiferent. nu este nici pe jumătate aşa de misterios ca o naştere spirituală.când Mielul a fost junghiat. Există oameni care niciodată nu vor fi salvaţi indiferent de ce fac ei. peste vârful fiecăruia dintre acei germeni mici care arată chiar ca el. cum este rânduită mai dinainte. Şi ea a strigat la el. alegând. Aceea era o voce şi el şi-a dat seama că acela-i lucrul care se potriveşte cu natura lui. Acum. Păi. aceasta a fost totul în gândirea Lui măreaţă.101. înainte de întemeierea lumii.În descărcarea literală a masculului există cam un milion de germeni care ies de fiecare dată. Când 239 .M-am uitat la testul acela cum ereau duse de doctori în laboratorîn eprubeteşi am privitdespre aceasta la microscop. nu unul. şi ea şi-a aflat copilul. în propria Lui gândire. el era un vultur. păi. Eu m-am uitat la fratele Demos Sakarian acolo când ei montauvacile. 90. Dar aţi ştiut că în toţi germenii aceia care se mişcă în jur. în final ea a venit peste curtea grajdului. Vedeţi? Şi el şi-a dat seama atunci că el nu era un pui de găină. Când sângele Mielului a fost prins în propria Lui minte. 96. puteţi la fel de bine să faceți față la ceea-ce zic:Că există oameni care niciodată nu vor fi salvaţi. predestinată de Dumnezeu. înainte de întemeierea lumii. un milion dintre ei. fiii lui Dumnezeu. Și ea s-a dus să-l caute. Şi ştiţi aceasta. 87.Dumnezeu chemând. Acela era glasul pe care-l căuta acel vultur. Şi cam un milion de ouă vin de la femelă laacelaşi timp. ca să-şi dovedească atributele sale. Zburând în jur. există numai unul dintre ei rânduit la viaţă. Şi în acel fel este cu fiecare creştin născut din nou. acolo în urmă înainte de întemeierea lumii. Există oameni care sunt predestinaţi să fie salvaţi. 86. când Dumnezeu a junghiat Mielul.

Uitaţivă cum a locuit Acesta în Set. 61.Uitaţi-vă la Iacob. MIREASA ŞTIE ÎN CE STADIU AL TRUPULUI SE AFLĂ EA. este fără sens. 184. un murdar. câte nume vă puneţi. alergând în jur. că da. ca să învieze!’’ “Smereşte-te’’: .Duhule. Credeţi voi asta Vedeţi căci este scris: Chiar dacă aş înţelege tainele lui Dumnezeu şi nu am avea dragoste suntem nimic (paragraf100) 240 . iubind pe Dumnezeu şi arătătoarele însăşi vor spune timpul în care trăim.carnea a crescut.Prooroceşte.Aşa că dacă vrem să ştim în ce timp trăim începeţi doar să lucraţi fiecare împreună în Evanghelie.. şi le-a acoperit pielea pe deasupra. ca să obţină binecuvântarea. Uitaţi-vă cum a locuit Acesta în Iuda. A pus ceva lucruri peste el. dar aceasta i-a fost dată lui mai înainte de întemeierea lumii. în tot decursul drumului.El mi -a zis: . Dar Iacob.fiul omului. Toate aceste cloncănituri de găină. şi acea direcţie. iubindu-vă unul pe altul. Există o adăugare veritabilă a Cuvântului la Cuvânt.. a mers şi l-a înşelat pe tatăl său. s'a făcut un vuiet.Am proorocit cum mi se poruncise. Uitaţi-vă la acelaşi Duh chemând afară. 183. vino din cele patru vînturi. Eu nu spun aceasta printr-un sacrilegiu. şi iată că le-au venit vine.şi numele voastre în cărţi şi alte lucruri. Şi pe cînd prooroceam. Ezechiel cap 37 vers 7.8. Sigur. prin sămânţa aceea neprihănită. şi mergeţi în această direcţie. şi iată că s-a făcut o mişcare. în acel fel. Uitaţivă cum a locuit Acesta în David. un micuţ necinstit. când acel Cuvânt adevărat este dovedit şi făcut adevăr înaintea voastră. nu contează la câte confesiuni aparţineţi..veniţi. suflă peste morţii aceştia. agăţându-se de fusta mamei sale tot timpul. şi aparţineţi la aceasta.9: .Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: . şi oasele s'au apropiat unele de altele!M-am uitat. Indiferent de ceea ce au făcut ei. dar nu era încă duh în ele. vă daţi seama că sunteţi un vultur chiar acolo. un băieţaş mămos. ei erau predestinaţi. ca să aparţineţi la aceasta. şi zi duhului: .Priviţi acolo în urmă cum Duhul lui Dumnezeu a locuit în Abel. şi vorbeşte duhului! Prooroceşte.

pecetea a II a’’paragraf 178 este arătat:.Le-a acoperit pielea pe deasupra.au fos t patru etape în proorocie ca duhul de viaţă să vină peste oamenii aceia şi să învieze.Voi ştiţi cum larva de omidă are trei stagi pînă devine în al patrulea stagiu un 241 .au mîncat Metodişti..Şi a intrat duhul în ei.a venit şi a mîncat din acea Biserică pînă ea a în final nu era decît un butuc.. începînd de la epoca reformatorilor.Cînd a proorocit Ezechiel în cap 37 peste valea acea cu oase uscate. (Cele patru lăcuste din Ioel 1/1 arată taina fărădelegii în cele patru etape)În. Primul stagiu a fost zice profetul Ezechiel: M-am uitat şi iată că: 1.Aşa sînt şi aceste peceţi.Priviţi ce au lăsat Romanii. şice au lăsat Metodişti au mîncat Penticostalii.fructul.Aceştia sunt aceaşi viermi. apoi: 2.Carnea a crescut şi 3...coaja.au mîncat Lutheranii.şi au stătut în picioare:era o oaste mare.ce au lăsat Lutheranii. “Restituirea Miresei”: .restaurarea din nou a adevărului a fost posibil în patru etape prin patru mesageri.vino din cele patru vînturi. Dacă pomul a fost ucis în patru stadii el va fi readus din nou în patru stadii de dezvoltare la viaţă.suflă peste morţ ii aceştia.Pomul acesta a fost mâncat în patru etape diferite şi ucis. 4.(verset 8) DarDomnul îi spune lui Ezechiel în versetul 9 şi 10.’’Viaţa a venit în a patra etapă. Mai întâi i-a fost mâncat: 1.iar pe urmă s-a apropiat şi de viaţa lui.. În patru stadii i s-a produs pagubă acestui pom prin dogme romane şi prin satana. 2. Lăcustele au atacat frunzele fructele şi coaja până ce s -au apropiat de viaţă.foarte mare la număr. apoi: 3.Dar jos înainte insectă după insectă.frunzele.dar nu era duh în ele. Le-au venit vine. fructele şi coaja până s -au apropiat de viaţă. în al patrulea stagiu să proorocească ca duhul să vină peste acele trupuri ca să învieze: 4.El mi-a zis:Prooroceşte şi vorbeşte duhului!Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu:Duhule.Astfel după cum moartea a venit în patru stagi prin călărirea celor patru cai.ca să învieze!Am proorocit cum mi se poruncise. şi au înviat. Lăcustele au tocat frunzele.

Acum în etapa a patra. prin patru mesageri. Asta este şi acum.Şi în al patrulea rând Restituirea Cuvântului.Cum va restitui ElPrin patru mesaje de viaţă.fluture. 90) Dar Penticostalii au reprezentat pe Maria. Acum ea nu era Sămânţa.cînd papa s-a autodenumit locţiitor a lui Hristos şi fiara.Diavolul doar copiază lucrarea lui Dumnezeu în trei stagii:antichrist. prin Wesley lumina Sfinţirii. Doar un Bob mic de sămânţă pe care Luther a stat. Prin Martin Luther a strălucit lumina Justificării. . era acelaşi în Duh. proorocia lui Ezechiel se împlineşte.Ielec(calul roşu). Viaţa a venit abia după ce au venit osemintele şi după ce le-a crescut carne. Lumina serii vine pentru a restitui. Filadelfienii. Sămânţa nu este moştenitoare cu pleava” . are loc restituirea prin dreptate.Sfinţirea: 3. dar aceasta nu s-a maturizat încă..Hasil (calul negru) şi Gazam(calul galben).Acesta este acelaş spirit în aceşti patru cai care se travestesc în cele şapte epocii ale Bisericii. (Pecetea a I a paragraf 204. Lumina a devenit tot mai tare iar binecuvântările tot mai mari.Dumnezeu lucrează deasemenea.sfinţireşi se încarnează pe sine în poporul lui în a treia etapă. Observaţi Wesley era modelul Sarei. de aducere înainte a Seminţei Mireasă. Eu voi restitui – zice Domnul . Domnul vine la prooroci.Al treilea Mişcarea de la Rusali cu restituirea darurilor şi al Botezului cu Duhul Sfânt: 4.cu Botezul Duhului Sfînt. prin mişcarea penticostală botezul cu Duhul Sfânt.în trei etape în viaţa unui om: justificare. El era tocmai modelul lui Agar-tulpina. Că în epoca lui Wesley au existat mai mulţi misionari decât în oricare epocă misionară din timpul lui John Wesley (parag. Mai întâi: 1. Totuşi viaţa din sămânţă era în ea .Justificarea (îndreptăţirea). Viaţa adevărată apare abia în etapa a patra de dezvoltare.Luther în epoca Bisericii. În patru etape de dezvoltare. Moartea a venit în patru stagii.203)Dar în Ioel cap 2 versetul 25 este arătat: Eu voi restitui (vă voi răsplăti) astfel ani pe care i-au mâncat lăcustele: Arbeh(calul alb). apoi: 2.profet fals. Au fost deci patru mesaje profetice. Aşa este aceasta cu epoca Penticostală în care trăim noi! 242 .. aceea era justificarea prin credinţă. pentru a întoarce inimile copiilor spre credinţa părinţilor. Dar în zilele de pe urmă proorocia din Maleahi 4/5 trebuia să se împlinească conform Cuvântului. epoca iubirii care a produs spicul. Maria cu ultimul stagiu al Acesteia.

frunzele sunt toate uscate. păi atunci aceasta nu poate să fie o epocă a piciorului. în afara tărâmurilor acelei denominaţiuni.Timpul Cuvântului virgin neatins. Dacă aceasta este o epocă a glasului. Vedeţi Dumnezeu era la 243 . Sămânţa nu poate să ajungă bine. acum aceasta este în ochi profetic din Maleahi 4 şi aşa mai departe. ’ “Hristos este descoperit în propriul lui Cuvânt”: . Noi nu avem vederea noastră proprie (paragraf 77).. Sămânţa completă.Bisericii. Femeile întotdeauna simbolizează Bisericile. Amin. (paragraf 92)Şi eu zic că există o Biserică Aleasă undeva în această lume. Penticostalii au avut al treilea cuvânt “restaurarea darurilor. tulpina. când sămânţa a intrat în pământ. Şi acum următoare este El însuşi să vină. a venit înapoi afară atunci prin Wesley.” Dar întreaga sămânţă trebuie să vină înainte. Acum priviţi. Acolo nu mai pot fi mai multe epoci ale Bisericii după aceasta. sau timpul Miresei. Şi acum nu mai este nimic altceva rămas să vină afară de El însuşi să păşească în aceasta. Pleava este moartă.Acolo trebuie să vină înainte un Cuvânt al lui Dumnezeu care este în ea nedenominaţional. Vedeţi cum s -au denominat ei asupra unui cuvânt şi un alt cuvânt şi un alt cuvânt (92 paragraf) Dar acolo trebuie să fie ceva care nu poate fi denominat acesta este totalitatea vieţii care este acolo înăuntru trebuie să se producă pe sine din nou într -o Mireasă. acesta este a lui. Acolo sunt trei femei simbolizate aici. mai degrabă până când pleava. aceasta trebuie să fie o mână. Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu. Atunci acesta a ieşit afară prin picioare Luther. Dacă aceasta este o epocă a mâinii. Când El este manifestat în epoca în care partea Trupului său este făcută manifestată. Noi suntem la sfârşit fraţi şi surori. Pleava este uscată. Vedere. (paragraf 91)Luther a mers la coajă cu primul său cuvânt “Cel drept va trăi prin credinţă”. întocmai cum face pleava să facă loc pentru sămânţă. Noi am sosit. profetic! (paragraf 76) Vedeţi jos de-a lungul epocilor noi am început-o de la fundaţie de la epoca primei biserici. nu se poate coace. Acum este timpul seminţei. apoi în Penticostali.Căci Isus însuşi este interpretarea Bibliei. Noi suntem în zilele din urmă (102 paragraf). Wesley avea două cuvinte sfinţirea a doua lucrare hotărâtă a harului. aceasta nu poate să fie o epocă a capului. limbile în buze. Aceasta vlăguieşte fiecare fărâmă de viaţă din ele afară. Următ oarea este inteligenţa şi noi nu avem inteligenţa noastră proprie. Acolo erau trei femei. Vedeţi Şi acum noi suntem în epoca ochiului. deoarece acesta este ultimul lucru care există. Înseamnă trei epoci denominaţionale purtătoare care de asemenea trebuie să moară şi să se usuce. care se trage afară şi este pusă deoparte din lucrurile acelea.

Eu spun aceasta în aşa fel încât eu cred că veţi înţelege. un prunc născut într-o iesle. Acum nu există o facultate mişcătoare în afara ochiului. Dar după ochii voştri nu există nimic care se mişcă. timpul capului. Următoarea este inteligenţa care este Hristos însuşi care controlează întregul Trup. doar pentru câteva momente acolo chiar înainte ca Sodoma să fie arsă. Cum puteţi voi avea o trezire de mană proaspătă pe un vechi hoit al corbilor Cum o puteţi voi avea trezirea în timpul nostru Trezirea va fi aşa de mică încât ei niciodată nu vor şti că aceast a s-a întâmplat vreodată (132) Penticostalii au zis Oh acolo urmează să se întâmple un lucru mare. (paragraf 152) Acum ţineţi minte observaţi aceasta este la timpul în care Fiul Omului va fi descoperit descoperirea Fiului Omului. deşi acestea vorbesc. deşi acestea pot auzi. (paragraf 143) Acum aceasta este timpul capului. vederea. Pentru că tocmai dimineaţa următoare ea a fost arsă (când) înainte ca soarele să poată veni iarăşi sus. Penticostalii toţi veniţi împreună. Voi nu puteţi vedea cu urechile. Voi nu puteţi vedea cu nasul. Aceasta se întâmplă şi ei nu ştiu aceasta. Voi toţi Metodiştii. venind înapoi. Baptişti. Nu vor mai exista mai multe treziri. Dar acum este timpul ochiului. deoarece ea va arde înainte ca iarăşi să se crape de ziuă. O trezire în timpul nostru! O trezire în timpul nostru. Atunci El a început să crească vedeţi de la picioare. urât respins. deşi acesta miroase. 244 . această naţiune nu va primi niciodată aceasta. Acum observaţi lumina. Voi nu puteţi vedea cu buzele. Vedeţi voi asta Biserică  Astfel acolo nu mai poate să fie nici o organizaţie rămasă nici nu poate fi acolo vreo avansare mai departe decât ceea ce se desfăşoară acum. tocmai jos la talpa scării. Voi nu puteţi vedea cu mâinile voastre. tot înapoi şi acum venind afară în Piatra din capul Unghiului unde acesta toată se uneşte împreună şi formează acel măreţ Trup transfigurat al lui Isus Hristos. mari treziri cutreierătoare. Mari noştri Evanghelişti de-a lungul ţărilor astăzi. de-a lungul naţiunii.început şi El a continuat să vină jos prin profeţi şi tot mai jos până când Dumnezeu însuşi a devenit uman ca noi. Eu sper că voi veţi reţine aceasta. VedeţiS-a terminat (paragraf 155) Întocmai cum Sara a încercat să aducă promisiunea supranaturalului prin alegerea manuală a Agarei aşa a făcut şi Biserica încercând să aducă o trezire. Fiul Omului Elohim a fost descoperit doar pentru câteva minute. Acum Fiul Omului a fost de fapt descoperit potenţial. Vedeţi aceea era epoca Penticostală. noi am văzut totul. Dar vreau să spun că o trezire spirituală. deşi acestea sunt parte din trup. Voi aţi putea avea vreo strângere intelectuală. Trezirile s -au terminat. El a început să zidească Biserica Mireasa. dispreţuit şi cu un nume rău.

Un profet este un vultur. ascultă -mă. ascultă-mă. crede-mă dacă crezi că eu sunt slujitorul lui Dumnezeu. „Acolo unde este stârvul. Fraţi. Piatra Unghiulară. nu ce a făcut Sankey. Şi aceea este partea lui Cristos care a murit pentru a face acest Cuvânt să fie confirmat. Mâncarea care a fost ucisă pentru ziua aceasta. el este un vultur. care doreşte hrană proaspătă. orice aţi fi voi.’’ (paragraf 12) “Întâmplări conform timpului explicate prin proorociri”: . un vultur este considerat în Biblie un profet.. Aţi prins-o? Nu ce a făcut Noe. crede-mă dacă crezi că sunt un slujitor al lui Dumnezeu. predicatori iubiţi. Vedeţi voi? Un vultur.’’ Matei 24: 28. Epoca Rusalilor a trecut! Rusalele au trecut. Tu nu poţi să -i dai lui nici o mâncare denominaţională. numai pentru aceasta să ţineţi tare la denominaţiunea voastră. ei sunt exemple. el trebuie să aibă hrana lui proaspătă. el trebuie să aibă hrana lui de vultur..1: 15 245 . “Pe aripile unui porumbel alb ca zăpada”: . înapoi în timpul lui Luther. ce a făcut Moise. devenind o parte din Cuvânt. credincioşii. nu ceea ce a făcut Moise. Piatra Unghiulară venind în Trup pentru a răscumpăra ceea ce este răscumpărat. nu ce a făcut altcineva. nu acesta este timpul pentru Cap. dar este ceea ce El a promis să facă acum (Efes.Vino în grâu fratele meu. Nu mâinile. o parte din Cuvântul zilei de azi. aceea erau picioarele. vă rog să mă înţelegeţi vreţi voi şi membrii Bisericii voastre.. Calvin. care este cea mai proaspătă dintre mâncăruri. fiindcă mama voastră sau bunica voastră au fost acolo Ea a ieşit de la altceva afară ca să vină acolo. căci a fost lumină în timpul acela. Acesta este Cristos. Acum. Knox. El nu este un şoim. ci chiar acum. Noi suntem la cap acum. acolo vor fi şi vulturii adunaţi împreună” Cine este stârvul şi cine sunt vulturii? (Luca 17: 36). Să intraţi în Mireasă să mergeţi cu Mirele. Tu nu poţi să fi o parte din Cuvântul zilei lui Moise. Aceea este ceea ce pot ei mânca. El este aici cu noi. Apa a fost turnată pe grâu acum ajunge la coacere. venind să -şi ia pe ai Săi.Da. Finney. Cristos. Aceasta este o altă zi. acum este secerişul. Dumnezeu se numeşte pe El Însuşi un vultur (Deut 32: 11-12). noi vedem şi citim ceea ce ei au făcut. şi atunci noi suntem vulturaşi atunci. Vino în grâu fratele meu.. Acea parte s -a consumat.Domnul a zis:Voi ieşiţi din denominaţiuni. vine la Trup…. Ce este stârvul? Stârvul este ceea ce foloseşte de hrană vulturilor.

dar eu sunt sigur că voi înţelegeţi ce vreau să spun. Vedeţi? Aceea vă face pe voi morţi în tradiţiile-voastre. şi celor din urmă de acolo.’’ Observaţi. în călătorie (Priviţi). Ziua lui Wesley a fost un stârv pentru acea zi. Mesajul lui Wesley a fost manifestarea sanctificării. mâncând manna care era viaţa lor. acela este Cuvântul care este promis pentru această oră să fie făcut manifest în ceasul acesta (1Ioan 3: 1-3. aceea era Stârvul pentru acea zi. proaspătă. Mat. (Ioan12:35-36) Acum. Dacă ei s-ar opri pentru câteva minute şi doar ar lua Biblia şi ar citi-o. tipizarea noastră. ziua lui Luther a fost o carcasă pentru acea zi. El era Cuvântul înapoi acolo. Manna de ieri a lui Luther nu ar funcţiona pentru Metodişti. Noi avem Mâncare proaspătă pentru astăzi. Dar aceasta era introducerea Pietrei de căpătâi. şi în felul acesta a venit la epocile bisericii. ardeţi-o. Pomul Miresei. Acolo este unde sunt vulturii. El a promis conform cu Maleahi 4: 5-6 că aceste lucruri se vor întâmpla. Ei trebuiau să ia mannă proaspătă în fiecare zi. Amin. Penticostalii au avut restaurarea darurilor. Este 246 . trăind sub acele lumini în urmă acolo. Înţelegeţi voi ce vreau eu să spun? Ea vine în fiecare zi. Biblia spune că atunci când voi luaţi împărtăşirea. Wesley. ei ar vedea că acesta este Lumina promisă pentru această oră. Ele sunt deja contaminate. Ea era contaminată. Ceea ce am lăsat în urmă trebuie ars. Nu mai era bună pentru ei. trăind sub lumina lui Wesley. nu o lăsaţi pentru generaţia viitoare. Observaţi Israel deasemenea. voi mâncaţi mâncare contaminată care vă omoară spiritual. Manna care îi ţinea în viaţă ieri îi putea omorî astăzi. Biblia spune că făcea viermi în ea. Manna Penticostală nu ar funcţiona pentru astăzi. era putrezită. noi urmează să luăm unele din aceste lucruri într -un minut. Manna lui Luther era mesajul justificării. Manna Metodistă nu ar funcţiona pentru Penticostali. Noi putem să stăm mult timp asupra acestui lucru. Este aceea corect? Israel nu a putut să mănânce manna care era căzută de ieri (Exod 16). trăind sub lumina lui Luther. nu trebuie lăsată nici până mâine dimineaţă. care le dădea lor putere. El a promis prin toată Scriptura că ele se vor întâmpla. ei mureau de ea. Şi ce este aceea? Oamenii care trăiau cu manna lui Luther. dar ei nu merg înapoi la aceea. zi de zi. chiar şi de la împărtăşire. viaţă. contaminată. ultima zi.19). unde este şi stârvul. acesta este motivul că ei nu văd adevărata Lumină. ceea ce a rămas din ea. Deci să ne referim în urmă la aceea? Nu domnule.25: 6).

grâul este mult mai avansat. aceea era pentru Cincizecime. pentru voi care aţi crezut! Dar pentru cei necredincioşi.’’ 247 . Şi noi suntem gata pentru venirea Domnului. Nu domnule. Separaţi-vă de orice lucru care aparţine lumii. Nu mai mult decât legea lui Moise ar fi lucrat în zilele lui Pavel aici. Ei se lovesc de ea. Anotimpul nu a fost potrivit atunci. Noi avem ceva diferit. Cuvântul lui Dumnezeu. Dar poate fi luat atunci. Cuvântul care a căzut în ziua Cincizecimii nu va funcţiona în ziua acesta. Lucrul de făcut este ca voi să vă separaţi de tot păcatul. Penticostalii au reprezentat aceea din nou.Căci este scris în Scriptură: „Iată că pun în Sion o Piatră din capul unghiului. Este mai puternic. Vedeţi? Noi nu trăim în epoca Metodistă. Şi voi nu puteţi avea aceea. Aceasta este epoca în care noi trăim acum. Noi nu trăim în epoca Penticostală. Noi suntem în ultimele zile. El a încercat să le spună lor „Voi sunteţi morţi faţă de aceea. Este gata de a fi luat. Noi trăim sus aici în epoca Miresei. Aceasta este pentru Mireasă: plecarea acasă a Miresei. aleasă. Voi staţi drept corect în promisiunea lui Dumnezeu. dacă El este cuvântul pentru timpul acesta. Înţelegeţi ce vreau să spun? Dar Lumina astăzi (în Decembrie) nu ar face nici un bine acolo în urmă în Iulie. Nu lăsaţi ca vreun om să vă înşele prin vreun crez. Noi suntem acum în epoca Miresei.”(Galateni. acesta este exact adevărul.8: . 1 Petru cap 2 vers 6. Noi ştim acesta. Cinstea aceasta este. În opinia mea sinceră. pentru că n-au crezut Cuvântul. Nu poate fi luat acum.. chemarea afară a bisericii şi strângerea ei laolaltă pentru răpire. Şi totuşi Aceea este aceeaşi Lumină pentru cei maturi.7. Dacă El nu o face. Galateni 2: 19 – 21).contrar cu totul din aceea. 62. Nu mai mult decât Cuvântul lui Noe să fi funcţionat în zilele lui Moise.3: 21 – 28. noi trăim într -o altă epocă. la fel cum acelaşi soare care străluceşte astăzi (în Decembrie) va coace recolta de grâu pentru recolta din Iulie. El este (potrivit) acum. „Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. dar. atunci nu este Cuvântul pentru ziua acesta. scumpă. Dumnezeu Îl dovedeşte de a fi aşa. Cu siguranţă că este. MIREASA DIN ACEASTĂ EPOCĂ ESTE UN GRUP ASCUŢIT. Amin. şi la aceasta sunt rânduiţi. şi cine se încrede în El nu va fi dat de ruşine. noi trăim într -o altă epocă. şi „o Piatră de poticnire şi o Stâncă de cădere”. şi Cuvântul. Nu iubiţi lumea sau lucrurile din lume.

dar toate au venit împreună.Şi acolo nu este mortar în aceea. în zodiacul. Este aceea corect? Ultima din zodiac ce este? Leo. desigur. noi nu avem timp să o stabilim şi să o arătăm cum piramida aceea a venit sus prin camere şi aşa mai departe. Apoi Enoh a completat în ziua lui. piramida. Aceea este prima venire a lui Isus El a venit prin Fecioară. Au început să aşeze lucrul. El vine ca Leu din seminţia lui Iuda. Apoi au tăiat toate pietrele din jurul lumii. acolo nu a fost un zumzăit de fierăstrău sau vreun zgomot de ciocan. sau în urmă în ziua aceea. ei i-au plutit până la Iope. dacă voi nu cunoaşteţi Cartea lui Iov. Şi. şi au aflat. ele erau o zidărie aşa de perfectă.să nu poată cândva o lamă de bărberit să alunece pe laturi. El a pus aceea toată în cer şi a plasat-o acolo. ei. fixându -se perfect. Ei au adus cedrii de jos din Liban. au zis: Asta nu aparţine aici. şi a numit lucrurile acelea în cer. acum. au zidit înainte şi înainte şi înainte. Prima Lui Biblie pe care omul acela a privit-o erau stelele. doar uitaţi-vă la acea carte. zodiacul. numită zodiacul. 36. Acum observaţi aceasta. ridicând clădirea. Şi au aflat. pus împreună. Dar când au venit împreună. au aruncat-o în mocirlă. ştiţi. şi i-au târât cu un car tras de boi. Toate pietrele au venit. căci Dumnezeu a scris trei Biblii. Dumnezeu are ceva în gîndirea Sa. Este doar perfect. cu ce începe? Primul lucru din zodiac este fecioara. Ei sunt în camera regelui acum cu măsurătorile. şi ce face El? El îşi scrie prima Biblie.Şi ei nu ştiu cum au zidit-o cândva. a doua venire. Ea vorbeşte chiar drept spre timpul sfârşitului acum. Prima Biblie era în cer. căci Iov este cel ce o explică: cum s-a uitat el sus. Şi este perfect doar Ea este dovedită cu această Biblie aici scrisă. alta tăiată aşa. Dar piatra din capul unghiului niciodată nu a fost pusă pe piramidă. până chiar o lamă mică de bărberit nu poate pătrunde între acele pietre. Şi aceea stabileşte perfect arhitectural sau constructiv. şi aşa mai departe. Acum.324. Leul din Seminţia lui Iuda.Oricare dintre zidarii de aici pot să priceapă aceasta foarte bine. leul. când ei au zidit templul lui Solomon. Observaţi. nu înţeleg." Şi au aruncat-o. Isus a zis aşa.Acum. şi în patruzeci de ani de zidire a templului. Şi ei au găsit o piatră cu o arătare nostimă. Vedeţi? Cum este trasată toată epoca şi toate celelalte în jos. Nu au dorit acest lucru. 248 . una a fost tăiată aşa. a doua. prima din zodiac este fecioara. Ea începe. una a fost tăiată aşa. chiar piatra pe care au respins-o era piatra de vârf. Ultimul lucru din zodiac este Leul: prima venire a lui Cristos prin fecioară.Ascultaţi.

eu cred că ei ştiu despre ce vorbesc ei. în piatră. la ultimul capitol. În Biserică era Piatra unghiulară. căci eu am văzut ceva mişcându-se.. nu aceea. Acum. se deschide vârful piramidei. al doilea apogeu acum va urma. pentru lumea mare. şi apoi el a zis. observaţi.” Dacă le studiaţi.ca piatră. priviţi istoriile antice şi războaiele. UN GRUP ASCUŢIT. cum predicam din soare în acest loc. “Astăzi această scriptură este împlinită” 249 . numită “piramidele. În viziune zilele trecute. ştiţi cum am avut aici nu de mult timp în urmă spunându-mi despre ceea ce urma să se întâmple. eu am fost în Cairo.leul. Deci. 23. Şi Junior Jackson. Şi eu cred că atunci când vine. noi suntem jos la Leo .Deci următoarea Biblie era scrisă. Noi suntem în Cartea Apocalipsei. Noi suntem la vârful piramidei. În Biserica deplină era Piatra de Încheiere..Dar a treia Biblie. Eu nu ştiu nimic despre asta. gândiţi-vă unde suntem. Aceea-L va aduce pe Isus şi va apuca întregul lucru la o parte. aşa cum Dumnezeu s-a mişcat în jos prin veacuri. Vă amintiţi? Şi aceea m-a dus în acea piramidă. niciodată nu a venit. era piatra din cap. a fost scrisă pe hârtie. deşteaptă intelectual care venea. Acum.22. (dacă eşti aici) acel vis care mi l-ai dat nu cu mult timp în urmănul voi spune în această dimineaţă–tu erai aşa Dumnezeu a fost foarte perfect Scuzaţi-mă pentru că nu vă dau interpretarea. "Acolo va fi un mesaj." Şi m-am gândit.. Dar vârful peste piramidă nu a fost pus niciodată. Şi o slujbă va fi printre aceşti oameni până ce aceasta va fi exact aceeaşi slujbă pe care Isus Christos a avut-o. Şi acum după ce Biblia a fost interpretată complet apoi. nu învăţătura piramidei. Oh. Ştiinţa zice că mai avem trei minute înainte de miezul nopţii. iar vârful nu a venit pentru că era o piatră unghiulară. Dar oricum. este sub forma unei piramide. "Acum amintiţi-vă. biserica se va forma într-un loc de la justificarea sub Luther. va aduce biserica la o aşa minoritate. A fost respinsă: Christos. sfinţirea sub Wesley şi Mesajul penticostal." Vă amintiţi de mesajul meu de aici? Deschiderea acelei "Piatra din Capul unghiului" unde cele Şapte Glasuri şi peceţi nici măcar nu sunt scrise în Cuvântul lui Dumnezeu. Şi va veni.Oamenii care învaţă acea doctrină a piramidei. Egipt. cum au fost ele zidite înainte de distrugerea prin potop.

Şi când s-a făcut a zis “Piatră de granit fără scris pe ea.Această Piatră Unghiulară este în Biserica deplină. Botezul în Numele lui Isus şi toate aceste lucruri au fost descoperite dar acolo sunt secrete care sunt ascunse înăuntru deoarece Biblia este Pecetluită cu Şapte Peceţi. „Unirea invizibila a Miresei” Acelaşi Cuvânt a fost la început şi prin toate aceste lucruri ieşind aici şi devenind piatra de încheiere şi toată viaţa aceia a trecut prin toate epocile cuprinzând oamenii lui. 190. În dimineaţa aceea acei şapte îngeri au coborât şi au explodat pământul şi stâncile au zburat peste tot. De aceea m-am dus în vest să deschid cele şapte peceţi. Şi va fi între aceşti oameni o slujbă care va fi exact cum a fost slujba Domnului Isus. că pe partea lăuntrică a stâncii nu era nimic scris. Noi suntem dincolo de Cincizecime. unde slujba care a exercitat-o Isus Cristos. Noi suntem sus la venirea Domnului. În Biserică era piatra unghiulară. în Biserică este piatra de încheiere cum este redat în visul fratelui Jakson. Branham: am stat acolo un pic până Duhul Sfânt a descoperit-o. tainele de la întemeierea lumii. trebuie să 250 . Eu trebuie să merg acolo să o aflu. Priviţi Şapte Peceţi deschise. Şi eu zice fratele W. (paragraf 174. Vârtejul de vânt este către Coasta de vest. Aceasta a fost pecetluit în interiorul muntelui acestuia. Eu am zis: Toată Biblia atât a fost descoperită oamenilor prin: Justificare. tot la fel cum sunt Metodiştii şi Lutheranii. 176. Însuşi. va deveni o formă unde va fi numai o mică minoritate. Șapte îngeri au stat acolo şi au zis: Întoarce-te înapoi în Jeffersonville de unde ai venit căci cele Şapte Peceţi ale celor şapte taine vor fi deschise. dacă Dumnezeu va voi noi vom înţelege corectitudinea despre Căsătorie şi Divorţ. Botezul cu Duhul Sfânt. Şi toate aceste lucruri pe care Dumnezeu le-a deschis fiecare pecete. Iată-ne aici astăzi înţelegând: sămânţa şarpelui. Sfinţire.Noi trăim în faţa aceleia acum. În câteva zile. Şi acum după ce Biblia a fost pe deplin explicată se deschide vârful piramidei ca o stâncă. 181) Şi Biblia s-a explicat în toţi anii aceştia până când am primit însemnătatea absolută duhovnicească. 175.Frate Branham:Tu te-ai întins pe undeva şi se părea că ai avut o rangă şi ai lovit deschizând vârful acestei mici piramide. Mi-am întors capul şi am observat că tu mergeai spre vest cât puteai tu de tare spre apusul soarelui.” Şi tu ne-ai spus: priviţi înăuntru la aceasta. Acest ultim dar l-am primit noi în epoca Laodicea. Noi toţi am început să ne uităm.

nu o învăţătură de piramidă. aşa cum le înmânează nouă chiar înainte de Cina Nunţii. Dinamica este Duhul Sfânt. Şi noi aşteptăm. Ei aşteaptă după dinamică care o va lua de pe pământ. să vedem bisericile unindu-se. Dar când Capul acela şi Trupul se unesc împreună.Lăsaţi-mă să spun ceva. Şi eu spun aceasta cu reverenţă şi respect. Şi biserica trebuie să ajungă în acea stare să primească Piatra Unghiulară. când Trupul este înviat. fiind unită. 251 . ea trebuie să fie aşa de ascuţită încât fiecare piatră trebuie să potrivească perfect. chiar cei morţi. la fel. Este un timp de unire al lui Dumnezeu şi a Miresei Lui. la fel. Noi doar devenim mădulare ale maşinii.Cei ce au murit în epoca lui Luther. Cred că mecanica este acolo. astfel. 115. în lucrările Lui. cu darurile dragostei Lui. la fel. în Glorie. Da. Dacă aţi putea pune piatra din capul unghiului peste ea. cu sute de ani înainte. aceea va trebui să fie în acel fel. a Truplui Lui. doar numai pentru un exemplu.fie exact. din câte ştim noi. puterea deplină a Duhului Sfânt o va ridica chia r exact în acel fel. 100. acesta este timpul unirii. şi vor zbura spre cer. se vor trezi în frumuseţea sfinţeniei Lui. 116.Acea piramidă este foarte perfectă. Eu cred căci Mireasa lui Cristos este chemată. Arhitectura aceleia era foarte mare! Acum. ea va potrivi cu piatra care este lăsată deschisă. Biserica lor mare este. Ei nu ştiu unde este aceea. dacă cineva dintre voi aţi fost acolo. Eu cred aceea cu toată inima mea. jos la baza piramidei. “Lucruri care vor veni şi care au fost să fie” Ce înseamnă Mireasă a CuvântuluiDescoperirea Cuvântului în ceasul acesta în chipul Miresei în ceasul în care trăim trebuie să fie descoperite în faţa lumii calităţile lui Dumnezeu. Ele nu au mortar în aceea. naţiunile unindu-se. Abia puteţi introduce o lamă de ras. Eu nu ştiu cum o va face El. Acum când acea piatră din capul unghiului se întoarce. domnule. veghind după aceea. 101. aceea va fi chiar ca restul din aceea. apoi să ia tot lucrul în înviere. Ca şi Piatra unghiulară de la piramidă. în Răpire.Dinamica acestei Biserici va fi o reumplere a Duhului Sfânt cu care noi am lucrat într-o mică măsură în timp ce Piatra din Capul unghiului coboară jos să se unească cu Trupul. Eu cred Ea este pecetluită în Împărăţia lui Dumnezeu. care sunt morţi în Cristos. şi-L vedem pe El unindu-Se cu noi. ei au pierdut piatra din capul unghiului. El este Dinamica. formându -ne înşine în chipul Lui.

venind înapoi. Când a existat vreodată un timp în istorie când ei trebuiau să manifeste.Şi când Isus se întoarce. El are control deplin. Inima ta. în afară de acest timp de acum (pag. 149) “Cuvântul a devenit trup” Dar când tu poţi deveni aşa mort faţă de lucrurile lumii. faptă. Vedeţi ce vreau să spun Venirea Domnului a face de cunoscut. El va afla o biserică care este spălată. Luther cu justificarea. deoarece aceea trebuie să se potrivească cu Cuvântul. paragraf 19”). înfrânare. fără pată sau zbârcitură. Wesley cu sfinţirea. (186) Şi cei care sunt 252 . (36 paragraf “Înfierea”) Spune-mi fratele meu. atunci întreaga ta alcătuire este din Duhul Domnului Isus Hristos. încât Hristos este întâi. Ce sa întâmplat Ce s-a întâmplatDuhul Sfânt a pus Vârful pe individual şi l-a pecetluit pe acesta când am adăugat la credinţa noastră. înainte în jos nu au putut fi manifestări. spune-mi sora mea când a fost timpul ca fii lui Dumnezeu erau să fie vreodată manifesaţi.102.şi-i pecetluieşte cu Duhul Sfânt.(pag. Aceea este când gândurile tale vor fi curate. Acum toate lucrurile au fost aduse formându-se către piatra din capul unghiului la manifestările fiilor lui Dumnezeu. natura însăşi geme aşteptând după timpul manifestării. Noi am continuat să adăugăm la aceea până când am primit cele şapte lucruri şi a şaptea este dragostea. A trebuit să aştepte până la acest timp. Dumnezeu afară din toate creaţiunile aşteaptă ca Biserica să -şi găsească poziţional locul. timpul să elibereze toată natura. Acum priviţi la epoca care vine drept sus la piatra din capul unghiului. dragoste de fraţi. iar Duhul lui Dumnezeu venind înapoi în aceşti oameni aşa de perfect până când slujba lor va fi aşa de aproape ca a lui Hristos încât acesta îi va uni pe El şi Biserica lui împreună. Hristos este totul. (Rom 8/19) Păi înainte ca ispăşirea să fie făcută înainte ca Duhul Sfânt să fi fost cândva turnat înainte de tot Vechiul Testament. Aceea va aduce înapoi Piatra din Capul unghiului. Vă amintiţi mesajul piramidei Aceea este piatra din capul unghiului. În acel fel face El indivizii şi-i pune piatra din vârf. cunoştinţă. şi aceea va fi aceeaşi slujbă care a avut-o El. 149 – “Înfierea. Acum Dumnezeu i-a de aici ascuţind un grup să facă o slujbă chiar exact ca şi Cuvântul de acolo. evlavie. Aici penticostalii cu restituirea darurilor. care este Dumnezeu. Gândurile tale vor fi pure. răbdare. Natura.

ci ca un individ. Prezenţa lui în individ cu o adeverire personală despre sine exprimându-se. De multe ori noi mergem şi zicem: Ce mai faci frate Şi tu nu o spui din inima ta. într -o umbră. Nu cu Metodiştii. niciodată într-un grup. Identificarea lui este cu un individ. Cuvântul înăuntru acolo 253 . nu Lutheranii. frate Penticostal. nu Penticostalii." foarte curând. devine mai dens.Trei este perfecţiune.Oh. nu cu Baptiştii. care este promis pentru această zi.. sfinţire. Aşa cum un negativ şi un pozitiv. nu fiţi partea dură din Aceea. ca o mireasă. şi în final aceea se suprapune împreună.fii ai lui Dumnezeu sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu. şi negativul şi pozitivul devine una. botez al Duhului Sfânt. că Piatra din Capul unghiului vine. în aceste zile.Aceea este când Biserica şi Cristos se unesc împreună. în fiinţa lui. (188) Eu cred că este pe drumul ei când Biserica va fi aşa de învăluită în Hristos Duhul Sfânt. mai întunecat. nu Presbiterienii. în timp ce vedem ce se întâmplă astăzi. exprimându-se prin voi o adeverire a marii descoperiri a lui Dumnezeu. în mişcarea lui. un pozitiv aici. Aceea este când Biserica este în puterea ei. 103. Cuvântul viu. eu cred aceea cu toată inima mea. 104. Slujba va veni la perfecţiunea ei când ea l-a reprodus pe Hristos din nou natural. 105.Străluceşte cu Cuvântul şi crede fiecare părticică din El. Atunci va fi când Biserica în Puterea ei.Acela este un negativ aici. când acea Biserică devine din neprihănire. printre fiinţe umane aşa cum a fost prezis: “Aşa cum a fost în zilele lui Lot”. Vedeţi ce vreau să spunAtunci gândurile voastre vor deveni cuvinte şi cuvintele vor deveni materiale."Ava. încât ei nu se văd pe ei însăşi (184) Gândurile noastre funcţionează diferit. omenirea aşa de departe de ei.Ca mâna mea de aici. Tată. Persoana însărcinată cu sămânţa lui Dumnezeu. Nu vă miraţi de aceea.. mai întunecat. în gândurile lui. mai întunecat. Un individ nu este un grup. Nu intra în aceste ismuri şi lucruri. Priviţi numai într-un individ. şi acum devine mai dulce acum pentru Venirea Domnului. strigând. (185) 348. Atunci când elementul uman se duce afară şi Duhul lui Dumnezeu umple acel loc vacant. a învierii Domnului Isus va umbla pe urmele lui în puterea lui. numai este tot mai întunecată în timp ce mâna devine mai. "Dumnezeul meu! Dumnezeul Meu!" Da. Ea este o umbră. cu acelaşi Duh care este în El va fi peste Ea.

trebuie să se ascuţească într-un loc până ce tocmai aceleaşi lucrări pe care Isus le-a făcut . 491.” “Nu carnea şi sîngele ţi-a descoperit-o. “biserica mea” nu are nimic de a face cu aceea. înseamnă “o piatră. Acesta va fi .Nu spuneţi. va fi o super biserică. Biserica mea nu are nimic de a face cu aceasta.Domnul Isus nu a zis:“Acum. Este un individ o persoană! Tot iadul este împotriva acestei învăţături. Ei vor fi atât de mult ca El. Legea reproducerii produce după felul ei.. Dar pe această descoperire. Nu ziceţi Biserica mea. 492. “Eu îţi spun. aici este ceea ce eu am încercat să vă zic. un chemat afară.” 493. vedeţi.490) 490.” sau “cel separat.489. adevărata Biserică va veni la Piatra din Capul unghiului.” 494. încât ei vor fi chiar în imaginea Lui. pe această “descoperire. această slujbă. Şi toate porţile iadului nu vor fi în stare să o biruiască.” Şi cuvîntul Petru. să fie uniţi cu El. “tu eşti Petru. Ei vor fi Una. Aşa cum ea se apropie de marea Piatră din Capul unghiului. o super rasă. deoarece când 254 ..Pe o anumită piatră. Denominaţiunile niciodată nu pot produce aceasta. Petru.Este în mod individual. pe un anumit lucru. pe această piatră.” nu lor. (paragraf 484 . în ordine. Tot iadul este împotriva acestui adevăr..” Piatră înseamnă “cel mărturisit.. aici. pe această piatră voi zidi Biserica Mea.. voi aţi primit descoperirea. acum toată biserica este salvată. o persoană! Tot iadul este împotriva acestei Învăţături. Ei vor fi tocmai manifestarea Cuvântului Viului Dumnezeu. 309.Acum. dar acesta este adevărul. “Biserica mea” Acum. grupul cel chemat afară.Cuvântul vorbit este sămânţa originală” 272. ţie.Acum. prizonierul la un individ. Eu voi zidi Biserica Mea în ei. Tot iadul este împotriva acestui Adevăr. dar el este Adevărul. Biserica chemată afară. ei vor produce crezurile şi dogmele amestecate cu Cuvântul şi vor pr oduce un produs hibridat.” . (Geneza 1:11)În aceste ultime zile. tu şi Ioan şi tot restul oamenilor.Aceea a fost pentru el personal.manifestându-se aşa de predat voiei lui Dumnezeu încât Cuvântul şi numai Cuvântul se manifestă în această persoană.

măcinându-l în pulbere.El vine Piatra din Capul unghiului se va opri drept pe aceasta. Se rostogoleşte în Babilon (Merge în jur. Şi toate rămăşiţele acelea care stau acolo. Acum în zidire destoinicia. prin Duhul lui Dumnezeu. (vedeţi unde am format-o pe aceasta de aici ca piramida învierea sfinţilor?) face marşul în Slavă. un de ei ascuţeau toate lucrurile lor. Ei niciodată nu au pus o piatră de vârf pe piramida aceea. Este mâna lui Dumnezeu care a tăiat Piatra aceea."-Ed.. Acolo este El! Cristos este Piatra aceea. Acea Piatră unghiulară este Duhul Sfânt. la Răpirea sfinţilor. şi ei au măturat-o. Ea nu a fost tăiată de mîini omeneşti. Acea piatră mare a venit pe acolo şi a luat-o. când Ea merge înainte în ziua aceea. venirea acelei Pietre. privind la moara aceea de data aceea. care nu a fost tăiată cu mâinile.. deoarece ei nu vor . Dumnezeu l-a terminat. şi l-a sfărâmat în bucăţi. Zidim această statuie.) Privind după piatra aceea care vine rostogolindu-se în Babilon. un omuleţ şi soţia lui. ca un magnet. Biserica va fugi la Ea. Aici veneau nişte oameni aici la biserică. Ochiul care vede totul. El nu a fost născut de om. deoarece ei sunt în formă. Voi o înţelegeţi acum? [Adunarea zice. vedeţi. voi credeţi aceea? Voi o vedeţi? ["Amin. "Amin. Şi fiecare dintre noi are acel magnetism al Duhului Sfânt.. cântând : Oh. eu aştept după Piatra care se rostogoleşte în Babilon. Îmi amintesc când am fost aici sus.destoinicie.. şi a luat-o căci a magnetizat-o. Cristos. 255 . acea piatră mare magnet. Noi trebuie să fim magnetizaţi de Piatra aceea unghiulară. Ea va fi luată sus. înapoi în Glorie. Aleluia! Ce s-a întâmplat în timpul acela al venirii acelei Pietre? Biserica a mers sus în Slavă. căci ea a terminat timpul acordat neamurilor. El a fost născut de Dumnezeu. Voi o vedeţi? ["Amin. Şi Daniel a zis căci el a privit această epocă a neamurilor până când o Piatră a venit dintr -un munte. Când Piatra aceea loveşte chipul. şi ei mergeau pe acolo. venind exact cum a zis Biblia. Piatra respinsă."] Acum. El vine după o Biserică care a fost renăscută din nou. o Biserică a Viului Dumnezeu . căutând-o. căci tăria acelei Pietre merge peste tot prin Biserică. Se zideşte acest monument.] Cristos Piatra din capul unghiului."] Şi ce a făcut Ea? Ea a lovit chipul drept la picioare. Ei luau o Biblie şi O puneau jos undeva. Vedeţi ea începe şi temelia este pusă pe credinţă. prieteni. la Răpirea aceea. acolo va fi o răpire care va veni şi ei vor fi luaţi şi restul din trup va veni în aceasta şi Ea va fi dusă în cer. Nici o denominaţiune.

evlavie. sau o femeie posedă acestea. Da.Credeţi aceea. Atunci Cuvântul. Noi o ştim. care este înapoi la epoca profetică. El este Piatra din capul unghiului. şi doar să vină tot mai mult la minoritate. şi grupuri mai mici. răbdare. noi suntem ridicaţi să -L întâlnim în văzduh. este gata să vină oricând. domnule. 270. peste tot în jur. care este Biserica. şi este tăria tuturor acestor lucruri. ea trebuie să se lipească chiar cu ea. venirea Aceluia? [Fratele zice. Ce este aceasta? Duhul Sfânt coboară prin Cristos Duhul Sfânt. eu am ajuns între toate aceste lucruri de aici. care i-a toată clădirea cu El. Şi în această ultimă zi. S-a terminat. ce face Ea? Ea termină epoca neamurilor. şi toţi merg în Răpire. botez al Duhului Sfânt. "Cel ce este întinat 256 . şi Dumnezeu termină complet să lucreze cu ei. care vine de aici. dragoste de fraţi. Piatra care a fost tăiată din munte. Chiar aici. se manifestă Însăşi prin fiecare din aceste fiinţe. până la a şaptea.] 163. căci Dumnezeu este dragoste. şi El controlează.Credeţi că aceasta este ora când Isus trebuie să vină. chiar de acolo de la prima strajă."--Ed. Şi când vine Ea. Răpirea vine. gata pentru Răpire. cumpătare. până când în final Piatra se potriveşte cu clădirea. Noi suntem la sfârşitul epocii. Când un bărbat. Duhul Sfânt este deasupra tuturor acestora.Evreii sunt în patrie. Vedeţi. vine la un vultur din nou. Biserica merge sus. un exemplu viu care se plimbă. şi ei au avut reformatorii lor şi fondatorii. şi aici vin aceste unde mici. jos şi îi pecetluieşte în Împărăţia lui Dumnezeu care este Duhul Sfânt. devenind grupuri mai mici. Slujba trebuie să înceapă în acest fel. Toţi aceia vor învia. Fiecare au avut ziua alocată lor.cunoştinţă. Zideşte o ce? O Biserică perfectă pentru piatra din capul unghiului unde să se aşeze! Ce a făcut din nou? El este manifestat prin cele Şapte Epoci ale Bisericii şi cei Şapte mesageri ai Bisericii. Şi formează această Fiinţă completă un Templu al Dumnezeului cel Viu. al Creştinilor. 271. şi aşa mai departe. când vine Piatra din vârf. "Eu cred. atunci piatra din capul unghiului coboară jos. chiar ca piramida în acel fel venind? Şi acum piatra de vârf va trebui să fie aşa de perfectă încât. El le sudează pe toate împreună. să aducă aceasta împreună. Chiar aici. că biserica a venit din justificare. Acum ce se face? Apoi se aşteaptă după piatra din capul unghiului care este dragoste. sfinţire. Cuvântul şi Piatra.

De fiecare dată când faceţi un pas în acest fel. doi.Acolo sus. jos şi îi pecetluieşte în Împărăţia lui Dumnezeu care este Duhul Sfânt. şi este tăria tuturor acestor lucruri. şi aici vin aceste unde mici. Vedeţi. care este iubire." Vedeţi? Ce le face El atunci? El îşi i-a Biserica. cumpătare. care vine de aici. şi aminteşteţi că aceasta este îm inima lui. destoinicie să laşi să iasă din tine cu bunătate.sperând că într -o zi. Da.să fie întinat şi mai departe. Se zideşte acest monument. a umbrelor. trei. Chiar aici. Şapte lucruri. Acum în zidire destoinicia. cumpătare. Şi formează această Fiinţă completă un Templu al Dumnezeului cel Viu. Ce este aceasta? Duhul Sfânt coboară prin Cristos Duhul Sfânt. Următorul lucru atunci adăugaţi caritate. Aceasta-i piatra din capul unghiului. răbdare. un milion. El le sudează pe toate împreună. nu de mult timp. eu am ajuns între toate aceste lucruri de aici. şase. se manifestă Însăşi prin fiecare din aceste fiinţe. sau o femeie posedă acestea. patru. atunci piatra din capul unghiului coboară jos. ea se îngustează cu un centimetru. Chiar aici. 257 .răbdând cu el. Zideşte o ce? O Biserică perfectă pentru piatra din capul unghiului unde să se aşeze! Ce a făcut din nou? El este manifestat prin cele Şapte Epoci ale Bisericii şi cei Şapte mesageri ai Bisericii. aceea este ceea ce am eu. şi aceea este perfect dragostea agape. şi blândeţe spre el.Apoi. Când un bărbat. Într-una din aceste zile în biserică. o umbră a umbrei umbrelor din dragostea agape. acum voi veniţi. căci Dumnezeu este dragoste. sute de milioane de mile. evlavie. Atunci Cuvântul. şi El controlează. un exemplu viu care se plimbă. Vedeţi ea începe şi temelia este pusă pe credinţă. aceasta este de fapt. mi-a zis. a umbrei. într-o zi. Acum ce se face? Apoi se aşteaptă după piatra d in capul unghiului care este dragoste. “Cum poţi tu să mergi la Adunările lui Dumnezeu şi la Unitarieni şi în toate celelalte locuri? Dragostea frăţească. 60. acolo există un spaţiu aşa de mare.. Zidim această statuie. dragoste de fraţi. cinci. cel ce este sfânt să se sfinţească.. domnule. Cineva. cunoştinţă să înţelegi ce crede el. cea umplută cu Duhul Sfânt. Dragostea frăţească al şaptelea lucru. Unu. şapte. deasupra. având credinţă că într -o zi Dumnezeu îl va aduce înăuntru. Aceea este ceea ce aveţi voi.destoinicie. cunoştinţă..răbdare cu el. Şi voi ştiţi cât de scurt ar fi timpul când ea ar atinge pământul. al Creştinilor. Ea este o umbră.. Duhul Sfânt este deasupra tuturor acestora.

vedeţi unde sunt eu. Ea a venit la minoritate din nou. sau eraţi. Aceea este corect. Vedeţi. sau piramida în formă să potrivească cu piatra din capul unghiului. doar un om să spună că el era Creştin. a învăţat sfinţirea. EPOCILE BISERICII ÎN FORMĂ DE PIRAMIDĂ. şi puteai fi dat la moarte. voi o formaţi sus.(Biserica) Ea merge întrun fel cam triunghiular.Apoi biserica s-a îngustat aşa cum a fost piramida. acela-i adevărul. “Toţi cei ce trăiesc cu evlavie în Cristos Isus trebuie să sufere persecuţie. care era sfinţirea. Timpul lui Wesley.Acum. Ei îl omorau chiar pentru a spune că este un creştin. şi Baptişti. Ea a venit la un alt pas al harului. epoca Wesleyană. Noi am avut Metodişti acolo în urmă. după ce epoca aceea a fost trăită. noi am trăit diferit după aceea. îi ardeau. 25. 27. Ştiţi că biserica Metodistă aproape că a avut Duhul Sfânt odată? Eu am mers la bisericile Metodiste şi i-am văzut căzând pe podea. a venit epoca Penticostală cu botezul Duhului Sfânt. şi orice altceva. ori moarte. ea este uşoară. şi aruncau apă pe faţa lor şi-i ventilau cu un ventilator. Acum. a existat persecuţie. 135. 24. acea Piatră din capul unghiului nu a fost pe ea încă. jos în munţii din Kentucky unde am avut Metodişti. apoi ei au fost numiţi un grup de fanatici.63. sau aţi fost conectaţi cu biserica Metodistă? Jumătate din voi.Când am fost aici la început la epoca începătoare a bisericii. să îndepărteze Duhul Sfânt să nu vină la ei. tot timpul. dar Piatra din capul unghiului niciodată nu a venit.Observaţi. Oh. De multe ori ei îi omorau pe prăjini. Acum amintiţi-vă. după Reformă în timpul lui Luther. aceea însemna ori viaţa lui. Voi inşilor sunteţi ataşaţi de biserica de aici. aşa -i! 258 .” În epoca lui Luther. Noi am ajuns jos la altar şi l-am bătut pe celălalt pe spate încât am primit ceva. 26. să luăm piramida. pentru Lutherani. De ce? Ei au format Biserica chiar exact. De aceea să mergem prin persecuţie.Orice epocă. prin orice timp.” Tu erai considerat un fanatic. Noi am venit prin ele. când a protestat împotriva bisericii Anglicane.Câţi de aici care aţi fost Metodişti. era oribil să spui “un Lutheran.

slujba de la Luther până la capătul Penticostalilor. nu cultele penticostale.Acolo este. prin epoca neamurilor. este capul. Şi de aceea clădirea Miresei. 63. este Cristos."] Dar adevărata Biserică.Epoca Penticostală a intrat. Acum ce au ei? Ei au lucrul în condiţie. nu este gata pentru mire. s-au organizat. penticostală. căci ei au făcut chiar exact ca Laodicea. El este Duhul Sfânt."– Ed. Ei sunt Laodiceeni. Acum ce este următorul lucru? Această Piatră respinsă. Şi ei nu vin în ordinea noastră–psihologiei noastre. sau a educaţiei noastre.Acum. prin toată lumea. Şi capul piramidei va fi Cristos care vine. Este epoca penticostală. Oamenii se comportă hazliu. idei despre ceea ce ar trebui să fie biserica. acolo pe calendar. piatra din capul unghiului. este capul Acesteia. s-a format jos într-un loc în care a venit o slujbă între Ea. sau fiul lui Dumnezeu. sau ceva demnitar mare în biserică. Voi o vedeţi? ["Amin. chiar exact ca slujba lui Isus Cristos. Dumnezeu a trimis-o. învăţăturii noastre. O vedeţi? [Adunarea zice. 64. a lui Cristos. Aceea desigur a tăiat multe denivelări. Piatra respinsă.136. prin toată lumea. Apoi ce a făcut aceea? Ea a lăsat toţi Metodiştii şi Lutheranii în urmă. crezurilor noastre. este pentru că ziditorii au respins Piatra din capul unghiului care a fost pusă în ziua Cincizecimii. ziditorii spirituali astăzi. 30. a piramidei. în această epocă. observaţi-i pe aceştia. Şi ei au aruncat-o afară. în jos până când vin jos acum. până când vin la minoritatea bisericii. Acela a fost ciudat. sau pe schiţă. prea neobişnuită. Aceea nu potriveşte acolo. în acea minoritate puţină aici sus Acela-i motivul căci Lumina aproape se stinge. Şi Cristos nu a fost îndepărtat şi pus aici ca un vicar. Ei au făcut ca Nicolaiţii. 259 . Dar adevărata Biserică. chiar exact ca slujba lui Isus Cristos. prea deosebită. prea dezagreabilă cu planul care noi ca oameni l-am avut. s-a format jos într-un loc în care a venit o slujbă între Ea. tăiată dintr-un munte (fără ce?) fără mâini. "Amin. ASTĂZI SUNTEM ÎN EPOCA PIETREI DIN VÎRF.] Cel respins. Şi tocmai Aceea pe care au respins -o ei. deoarece Aceea era prea ciudată. Acum ce au ei? Ei au lucrul în condiţie. unde sunt. 31.Acum.Acum Duhul Sfânt s-a mişcat drept înainte de la epoca Penticostală. care este botezul Duhului Sfânt.

În timpul lui Moise. voi nu le 260 . cunoştinţă. Când Petru a făcut mărturisirea lui. la ce bun vă puneţi numele în carte? La ce bun este să vii să te ataşezi la biserică. este un bărbat.La ce sunt bune pietrele dacă le îngrămădeşti? Lasă-le unde sunt.Isus socoteşte caracter. la ce sunt bune deciziile. şi să le taie şi să le facă ca şi creştinii care stau în Casa lui Dumnezeu. o pietricică. Dumnezeu întotdeauna a încercat să i-a un bărbat în mâna Lui. Aceasta trebuie să fie mai întâi. aceia sunt oamenii. Vedeţi. virtute. evlavie. "Tu eşti Petru. Voi o ştiţi? El socoteşte caractere." Dar la ce este bună o piatră dacă nu este un zidar să-l formeze într-un fiu al lui Dumnezeu? Voi doar adunaţi o grămadă de pietre. “Frate Branham. cu semnele care urmează credincioşii? 191. la fel cum El pecetluieşte epocile Bisericilor ca o unitate. trebuie să vorbim în limbi?” Absolut. este corect. face o piatră de poticnire pentru credincios. nu membrii. Şi când aveţi credinţă. cum Eva a fost făcută din Adam. Felul cum El îşi face Mireasa este felul cum îi face pe indivizii Lui: îi face din acelaşi material.65. şi El va face lucrarea Lui prin ani. Aceea este tot ce este nevoie. 193. Voi nu le puteţi imita. o coastă din partea laterală a lui. Vedeţi. Ele poate ar fi necesare acolo. Este corect? Aceea nu face nici un bine. Vedeţi? Apa spală piatra. 190. să i-a pietrele şi să le ascută. acelea sunt daruri ale lui Dumnezeu. Acum. Nu este acceptată de Dumnezeu. PIETRE ŞLEFUITE SĂ SE POTRIVEASCĂ. fără aceste virtuţii în ele. este corect. şi dragoste frăţească. El poate numai să afle un om drept în timpul lui Noe. şi nici una din ele acolo afară. Isus a zis.Acela-i evanghelismul timpului sfârşitului. răbdare.La ce sunt bune pietrele dacă nu au un zidar să le ascută? Mărturisirile sunt pietre. dacă zidarul nu este acolo care va forma aceea şi va face din ele să se oprească din aceasta şi aceea. poate ar fi mai bine acolo decât ar face dacă le-ai îngrămădi împreună. Vedeţi? 192. El a aflat numai un om drept. La ce sunt bune pietrele dacă nu ai un zidar adevărat să le şlefuiască cu o unealtă ascuţită să le formeze să se potrivească la locul în Casa lui Dumnezeu? Doar aş vrea să vă întreb. Iată lucrurile care trebuie să le aveţi întâi. înfrânare. Piatra nu este bună fără un zidar. Dar darurile acelea ale lui Dumnezeu. Doar gândiţi-vă. atunci Duhul Sfânt coboară şi vă pecetluieşte ca o unitate. voi ziceţi.

după ce am tăiat. şi o Piatră de poticnire şi o Stâncă de cădere. Şi El taie. Aceasta este stabilirea marii bătălii. 252. . Ei s-au transformat într-o inimă răzvrătită. Ei au crezut o minciună. au respins Duhul Sfânt. Dacă voi nu ascultaţi la Dumnezeu. "Cuvântul lui Dumnezeu este mai ascuţit şi mai puternic decât o sabie cu două tăişuri.. pentru că n-au crezut Cuvântul. Și ei au avut botezul Duhului Sfînt. să-i facă forma. Și cînd ei au făcut-o. face o piatră. şi L-au respins.EI SE LOVESC DE EA. ei sau întors acum la anti-Dumnezeu.. cu inimile brutale.Şi. Mesagerul celor şapte epoci ale bisericilor. şi au lucrat semne şi minuni. decât judecata să fie pregătită. în Rusia. oamenii care au respins mesajul lui Dumnezeu. şi să fiţi condamnaţi prin ea.. El vă va da un duh care vă va condamna. 1 Petru cap 2 vers 5: . PIATRA RESPINSĂ CARE ESTE DOMNUL ISUS HRISTOS ÎN MESAJUL RESPINS DIN ACEASTĂ EPOCĂ. cu o sută de ani în urmă. de prima dată de la Cincizecime. 66.’’ 9. să credeţi o minciună. Bine. şi sînt condamnaţi prin ea. ca naţiune.Botezul Duhului Sfînt a căzut. în privirea lui Dumnezeu." Cuvântul lui Dumnezeu." El taie. Aceea este corect. Biblia a zis căci Cuvântul lui Dumnezeu. Imitaţia cauzează numai confuzie. ele trebuie să fie trimise de Dumnezeu şi născute de Dumnezeu. Vedeţi? Şi Evrei al 4-lea capit ol zicea.”Ei se lovesc de ea. şi au devenit comunişti. şi la aceasta sunt rânduiţi..puteţi imita. anti-religie. Aceea este istoria. "Chiar discerne gândurile şi intenţiile inimii. condamnată în privirea lui Dumnezeu.’’ DE ASEMENEA MIREASA ESTE RESPINSĂ ÎN ACEASTĂ EPOCĂ. reci. şi L-au refuzat.Şi acum. veţi fi schimbaţi într -o inimă răzvrătită. deoarece ea nu a primit mesajul jubiliar al botezului Duhului Sfînt. El se pregăteşte să toarne 261 . Cel ce a respins acest mesaj al harului Său nu a mai rămas nimic. Acolo stă Rusia în seara aceasta. circumcide.ca acea decizie.. cu o sută de ani în urmă.. înainte de a pleca. dar voi trebuie să aveţi un tăietor de pietre să taie acea parte.…Dar pentru cei necredincioşi „Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului. voi ştiţi.

Păcătoşi respingători de Dumnezeu. cea Penticostală. adevărata Piatră din Capul Unghiului. nu putem aceasta." 91. Ştiu că avem multe sperietori şi batjocori. Dar acolo este un articol original al Duhului Sfânt în botez. Biserica Prezbiteriană. prieteni. zicând.” 325. Biserica Baptistă este în ordine. Numai sunt astfel de lucruri ca vindecă rile Divine. II pag 1046 paragraf 303: . Acelea au fost pentru o zi care a trecut. acolo va trebui să vină un timp acum ca această Mireasă va (care respinge partea capului din Mireasă) trebui să sufere pentru respingerea ei. Lutheranii. Metodiştii. orice pot fi. prieteni. deoarece Evanghelia nu le-a fost făcută clar pentru aceia în urmă acolo aşa cum este făcută clară pentru voi astăzi. Aceasta este doar aşa de clar ca voi nu o puteţi pierde. că ei resping Piatra din capul unghiului." COD vol.’’ 262 .Aşa este şi astăzi. Nu mai sunt acele lucrări ca vorbirea în limbi. ei sunt în ordine. Vă este frică de fanatism. ei bine. peste tot în jur. Voi o vedeţi aşa de clar ! Voi deja aţi avut toţi anii aceia şi exemplele Peceţile deschise.. Şi apoi dacă o refuzaţi pe deplin. Biserica Metodistă este în ordine. Epoca Bisericii expusă şi fiecare lucru ca acela. şi Piatra din Capul Unghiului a acestei case spirituale este Duhul Sfânt. "Vino aici sus şi-ţi voi arăta ceea ce urmează să se întâmple. De ce.Şi astăzi. frate. Frate Branham. există numai un lucru de făcut . În regulă. Nu mai sunt lucrările acelea supranaturale. este pentru că denominaţiunile au tăiat tocmai Puterea fenomenală. dacă acolo nu era aceasta. Penticostalii. a colo nu ar fi Unul real. neevlavioşi. nu putem face asta. o respingeţi. Dar problema acesteia este. Şi acum ei L-au respins. “Zilele minunilor au trecut. Sfinţii Pelerini.plăgile peste pământ acum. Îmi voi turna mânia Mea peste ei. Asta este corect. Vă este frică de El.Dar acum în acest timp de răpire ca acesta. Baptiştii. De aceea Evanghelia nu a mers la toată lumea. dacă nu vegheaţi.să suferiţi pentru aceasta . prin puteri şi semne şi demonstraţii. Oh. spuneţi: Oh. cea Nazarineană.

Ajută -mă să fiu un slujitor credincios. vedeţi. El o face de fiecare dată prin aceeaşi metodă. “decât dacă Tatăl Meu îl atrage. vor veni la Mine”. Acela-i un singur lucru sigur. dintre biserici. Ferice de inimile care pot înţelege. în fiecare epocă. Cum pot ei veni dacă nu au fost predestinaţi să vină? “Atâţi câţi L-au primit. ca noi să colectăm lucrurile împreună şi să selectăm Mireasa care a ales-o El. Când a venit pe aici şi predestinează ceva să se întâmple în Cuvântul Lui. în rugăciune acum Doamne. El trebuie să i-a credincioşi. prin cunoştinţa Lui mai dinainte." Orice semn indică spre aceea. El a predestinat o Mireasă. Ea va fi acolo! El o predestinează prin cunoştinţa Lui mai dinainte. înaintea noastră. 263 . Vedeţi. El vine să răscumpere ce era în Carte. El a predestinat-o la aceasta. Eu voi încerca să fiu Eliazar. V-a prins aceea? O simţiţi? O vedeţi? O înţelegeţi? Aceea este ceea ce se întâmplă astăzi. Şi apoi. El o face în acea fel. la Cuvânt. Ea va fi acolo! Va fi o Răpire. Tu o trimiţi pe Rebeca. Şi pe toţi aceia pe care Tatăl Mi i-a dăruit (timpul trecut). "Mergi adu-i Fiului meu o Mireasă.“Nici un om nu poate veni la Mine”. El trebuie să predestineze aceea la acea epocă. Ţi-o cerem în Numele lui Isus. Trage afară acea Mireasă. 22. Şi fie ca Dumnezeul Cerului să -şi trimită Îngerul Lui înaintea mea. EI VĂD LUMINA.Şi aşa cum experienţa mică am avut-o cu Tine dimineţile trecute. predestinaţi la aceea. lor le-a dat El puterea să devină fii ai lui Dumnezeu”Înţelegeţi? Căci numele lor erau în Carte. Când El predestinează ceva să se întâmple şi zice că se va întâmpla. El ştie ce sămânţă va fi acolo chiar în timpul acela. "Ferice sunt urechile care pot auzi. Amin. EI AUD (ÎNŢELEG) ACEL GLAS DIN GENERAŢIE. Ei bine. nimic nu o va opri. 128. o veţi pierde. SEMNE CĂ EI SUNT MIREASA: EI TREBUIE SĂ ÎNTÎMPINE ACEL CUVÎNT DIN EPOCA LOR. ea trebuie să se întâmple. a zis Isus. căci timpul este aproape. voi nu puteţi vedea aceasta numai dacă Dumnezeu vă arată aceasta.67. Ia-o dintre oameni.Acum aş vrea să observaţi. Voi o vedeţi? El trebuie să predestineze acest lucru să fie acolo să întâmpine provocarea epocii. 240. în Maleahi 4. El trebuie să dovedească Cuvântul Lui a fi aşa." Lasă-mă. pentru a avea credincioşi să întâmpine acel Cuvânt. Dacă nu aţi fost născuţi acolo în spate. Când El a predestinat.

302. un atribut al lui Dumnezeu. afară din dogmă şi crezuri. Noi nu ştim cum a ajuns acesta acolo. sub acea ispăşire. El doreşte părtăşie. Acum. dacă tu vei pune 264 . ca să primească mesajul.. sau nu o laşi acolo. 299. ştie că acea curvă era predestinată. şi totul ce noi nu am avut sub acel însemn a pierit. El v-a predestinat la acea epocă să luaţi locul acela. jos în Egipt. Dumnezeu are grijă de aceasta. Ea sigur că era! Biblia spune. prin care noi am scăpat. Doamne! "Rahav. astfel că cel Drept nu va pieri cu cel nedrept. 300. dar Acesta a ajuns acolo.nu contează câte imitaţii şi alte lucruri. voi sunteţi doar o mimică a creştinismului. astăzi. să i se închine. Vedeţi? Vor exista milioane şi bilioane dintre ei care vor fi numai imitarea creştinismului.Oricine care cunoaşte ceva despre Biblie. o fâşie roşie şi leag-o pe casa ta. "Ia un stacojiu." da.Dar acolo trebuie că erau unii din băieţii cu casetele strecuraţi înăuntru pe undeva. voi vă manifestaţi. Şi eu zic. Ia pe tatăl tău.Mesajul a ajuns la Sămânţa predestinată.Curva Rahav. Ce este traducerea acelui verset al 4-lea? Ce înseamnă? Glasul lui Dumnezeu vorbind poporului său predestinat. El a cunoscut chiar epoca în care veneaţi voi. Rahav. 301. oricum. Amin. Dar dacă viaţa voastră nu a fost întotdeauna un atribut în Dumnezeu." Şi au zis. dacă tu nu legi acea fâşie acolo. "Dacă tu eşti afară de sub acesta. Da. Dumnezeu a făcut ecoul tot la fel în Cer. şi aşa vrea El. I-a zis. acum puteţi avea părtăşie cu El.. un fiu al lui Dumnezeu. şi nimeni altul nu-l poate lua. toată sămânţa predestinată de aici. eu îţi dau ţie un semn. zicând. în Numele Domnului. când el a vorbit pe pământ. la Cuvântul Duh şi Viaţă. pentru că El ştia că veţi fi acolo.Şi Dumnezeu i-a dat ei un semn. Deşi ei nu l-ar sponsoriza pe Acesta. mama ta! Căci. voi trebuie să fiţi acolo. Acesta este un însemn. însă acolo este ceva Sămânţă care este predestinată. prin mesagerii Lui. toţi afară din Babilon. aşa să zic. tu ieşi afară acolo du-te să-i cauţi. să nu vă faceţi părtaşi la păcatele ei. pentru sămânţa predestinată."Ţine minte. noi nu suntem răspunzători de jurământul nostru. Acest mesager de pe pământ a fost aşa de mult înclinat cu Dumnezeu încât. Ea a făcut din propria ei casă. o biserică. noi nu suntem răspunzători. Ei s -au strecurat acolo la casa ei şi au dat drumul la ceva casete. Noi nu ştim cum. "Ieşiţi din ea.Voi sunteţi o parte. noi tocmai am ieşit. Dar ea a crezut mesajul din c easul acela. domnule..că "Ea nu a pierit cu cei care nu au crezut. "Ieşiţi afară din ea!" Chiar exact ceea ce era Glasul! El a scos oamenii afară de acolo. într -un fel acesta se strecoară înăuntru." Oh." Asta-i adevărat.

Când mânia lui Dumnezeu a nimicit acea cetate." Şi Dumnezeu a jurat.aceea! Eu sunt cunoscut cu acela. de asemenea. Şi aceşti micuţi. domnule. Ei au recunoscut mesajul. Amin! Aceasta a dovedit-o! Aceasta a dovedit-o. vedeţi. şi au prins acea sămânţă predestinată care a crezut. şi toţi care erau sub acesta vor trăi. Voi trebuie să vedeţi ce este umbra. nici pe voi..Aceşti oameni s-au dus acolo..Ei nu v-ar lăsa. 305. Da. aceşti mesageri.. Ei nu i-ar fi lăsat pe ei în acele biserici. Eu depun jurământ. şi eu te voi asigura.Ea a auzit de lucrările care au fost făcute. acelaşi lucru. Iosua. Judecata este la rând. că cel ce era afară de sub acesta va pieri."– Ed. domnule. Amin. Este adevărat? [Adunarea zice. Ea şi-a folosit casa ei ca o biserică. Eu sunt cunoscut cu el. Dar Ea şi tatăl ei. 307. şi el ştie că acolo trebuie să fie un însemn de dovadă." 304. semnul însemnului a ţinut casa ei în siguranţă. Eu sunt cunoscut cu îngerul mâniei. Da.Şi acum. Ce? Semnul era pe însemnul ei. când restul cetăţii s-a zguduit până la pământ. Înţelegeţi? 306. mesagerul lui Dumnezeu! Dumnezeu Însuşi a recunoscut mesajul mesagerului Său. Ei vă dă afară dacă spuneţi ceva despre Acesta. şi ea a crezut aceasta. El este mesagerul nimicitor al lui Dumnezeu. acelaşi jurământ este astăzi. Nu. voi trebuie să vedeţi ce era tipul mai întâi. 265 . şi doi fraţi. aici noi vorbim fapte. Şi când tot restul cetăţii s-a zdruncinat.Puterea Lui a fost expusă. "Amin. Ei trebuie să creadă. Vedeţi? Ei i-a adus pe toţi din cetatea ei. cu mesagerul.] Exact acum. pentru ca să fie mântuiţi. ca să -i primească pe aceşti mesageri. Sau. acolo stătea însemnul roşu al lui Rahav peste uşă.. sub un însemn. El a recunoscut mesajul mesagerului Său. sau aşa ceva. care ar crede. o familie micuţă va ieşi din fiecare stat. Şi tu agaţă-l acolo. Vedeţi? 308. însemnul era pe casa ei. în toată cetatea. iar restul din ei au fost duşi. 303. erau singurii care l -au crezut. Dacă voi veţi vedea ce este antetipul. atunci voi ştiţi cum o să arate lucrul real. "Eu nu te voi lăsa să pieri cu acei ce nu cred Mesajul. 310.Vedeţi cât de puţini sunt aceştia? Doar unul ici şi colo. Ce era aceasta? Ce era aceasta? Iosua.

Poporul L-a recunoscut. când lumea devine iarăşi ca Sodoma. timpul Miresei şi-a dat seama de Lumina serii. El a recunoscut aceasta. Dumnezeu a recunoscut că există un popor pe pămînt pe care El l-a predestinat la Viaţă. Există cineva care-L va primi. şi vedeţi dacă nu a fost acelaşi lucru.La acelaşi timp." Ce aproape suntem noi atunci. căci El era ascuns de ei. dar nu lumea politică sau biserica politică.. cu Mirele. Cineva Îl va primi. ca Billy Graham şi Oral Roberts! 103. să ruineze biserica. să ruineze poporul. un număr selectat predestinat. aceeai tot.” 266 . Ştiinţa a recunoscut. Voi trebuie să recunoaşteţi. cînd ea i-a văzut pe mesagerii aceia venind jos acolo. 199. care nu au ştiut niciodată că El era aici. Iar acum cercetaţi în jos prin Scriptură prin epocile profeţilor. pe cei ce sunt ordinaţi la Viaţă. Este corect.El nu -L trimite în zadar. frate? Care este ultima chemare? Ieşiţi afară din Babilon! Nu contează cum se va gândi lumea bisericească la aceea.Aţi observat aici în al 19-lea capitol. atunci Glasul va chema poporul înapoi. nu aveau motiv să ştie.220. sau orice există. unii. au existat milioane de oameni pe pământ. Mireasa a recunoscut Lumina de seară. Vedeţi? Şi El a zis. un popor predestinat. Fiul omului va fi descoperit." Şi semnul Sodomei se va întoarce. cineva Îl va primi.Noi ştim. când El era aici. Naţiunile au recunoscut. Doar un număr. Diavolul a recunoscut că acesta era timpul în care el putea să ruineze femeile. mergând la căsătoria Mielului. "După aceste lucruri"? Priviţi ce? După ce? După Mesajul despre: "Ieşiţi afară din ea!" "După aceste lucruri" priviţi "este strigarea sfinţilor Mireasă. Lumea a recunoscut. ele sînt aşa de sucite şi sfîşiate. erau singurii care au auzit-o.Dacă Sodoma şi-ar fi recunoscut zilele ei. Observaţi Cuvântul Lui către ei. Vedeţi. Penticostalii flămînzi au început să recunoască că organizaţiile acelea nu aveau ceva lucruri pe care ei le căutau.Astfel Grecii nu L-au putut vedea. El a făcut-o. 185. “Dacă acest bob de grâu nu cade în pământ. 186. doar a început să o recunoască. El a recunoscut că acesta este timpul să trimită Mesajul Lui. Vedeţi? El a venit la aceia care erau predestinaţi să vadă aceasta. Dar când voi strigaţi şi Dumnezeu Îl trimite. în fiinţă umană. "În zilele din urmă.acesta este timpul de recunoaştere..

biserica poate fi un număr.Dar. vedeţi..” cei care știu mai bine. făcându -i pe amândoi corecţi. Dar pentru că sunteţi predestinaţi voi auziţi Cuvântul şi Acesta vă va aduce drept înapoi unde aţi fost predestinaţi! Amin. Dumnezeu va lua întregul lucru afară de aici.104.. și încă se numesc Creștini. Dar nu puteţi asculta dacă nu sunteţi predestinaţi să ascultaţi aceasta. Voi o credeţi oricum. nu să o absoarbă. ei puteau să vadă numai un om. biserica poate fi un număr mare. Nu este numai acest grup din urmă. dar pentru că aţi venit în felul cum aţi venit..există ceva în voi. Strâmtă este poarta şi îngustă este calea. Mireasa va fi gata toată. luând Numele lui Cristos? 301. Mahrama a fost ruptă. va fi surprinzător." Nu vor fi nici sute de milioane. decât biserica. celălat a văzut pe Dumnezeu. Unul a văzut un om. 267 . care au avut Cuvântul din epoca lor. vedeţi.. Niciodată nu aţi văzut-o înainte. şi carnea aceea era mahrama Lui. Acolo în urmă trebuia . ce vă face să credeţi Cuvântul lui Dumnezeu şi să respingeţi celelalte lucruri? Aceea este deoarece aţi fost. voi sunteţi supuşi căderii. Va fi atât de mic. Vedeţi? Şi acela era Dumnezeu învelit în fiinţă umană. dar. Acum. dacă ." acela-i Cuvântul lui Dumnezeu. dar puţini vor fi acolo care o vor afla. nici miliarde.. unde va fi păcătosul și cel necredincios.Dumnezeu învelit în formă de om.. "Acolo vor fi puţini. vor fi Mireasa. Voi se presupunea a fi aici în felul corect de la început. Ei bine. El era în carnea aceea. voi sunteţi făcuţi să trăiţi aici veşnic. unde vor apărea ei. Oh. acela-i acelaşi lucru de la predestinare. Isus a zis: "Dar puţini vor fi acolo care vor fi salvaţi. Oh. acea Sămânţă.“Și dacă cel neprihănit scapă cu greu. Dacă El a zis: "Puţini. comparaț i opt cu unul. Dumnezeu învelit în fiinţă umană. Acesta-i doar să fie câţiva care o vor afla. nu. voi vedeți. Mireasa." Doar câţiva. dar credinţa voastră în ceea ce nu vedeţi. și mer g înainte și o fac oricum? Acei ce urmează regulile denominațiunii în locul Cuvântului. s-o facă. ei aud aceasta. Vă aduce drept . Noi vom ajunge la aceea. ascunzându-Se din vederea lor. dar Mireasa urmează să fie un grup foarte mic care va forma Mireasa. Ea este făcută să respingă apa. pentru ca Dumnezeu să se poată manifesta. Nu-i de mirare că aceea cade ca apa pe spatele unei raţe. Acei care sunt predestinaţi la aceasta. De opt ori mai puțin. Dar cei Predestinaţi L-au văzut pe Dumnezeu. 122.

Ei vor veni sus lipsind. Cât de mulți văd aceasta? [Adunarea spune. Și El îl face un loc potrivit ca să locuiască în Eternitate. şi ei îl vor urma pe Acesta. o parte diferită din Cuvânt trebuia să fie împlinită acolo. două sau trei zile.302. Aceea ignoră mulţimile. tu trebuie să fii o parte din El. Singurul loc pe care Îl veți recunoaște vreodată. aceea este să creadă şi să 268 . căci el era acela care vorbea despre Mine. Fii o parte din aceasta. ‘Domnul Dumnezeul vostru va ridica un profet ca mine.”–Ed. este să recunoașteți ce parte din acel Bărbat (acel Cuvânt) sunteți voi. voi M-ați cunoaște pe Mine. 268. Moise. acolo urmează să fie un anumit număr de oameni care sînt predestinaţi să audă acel Mesaj. El este Cuvântul. nu mai aud nimic despre ei.] Vedeți? Vedeți? Voi trebuie să vă recunoașteț i poziția voastră. prin fiecare epocă şi fiecare profet care a fost sau va fi. lucrul din ziua de Marți nu poate fi făcut Miercurea. Și Miercurea trebuie să fie facută Miercurea. Vedeți? Sâmbăta trebuie să fie lucrul de Sâmbăta. Ce ar fi dacă El ar lua cinci sute în această zi din urmă? Voi nu aţi şti niciodată aceasta. Aleluiah”. aceasta era o profeție diferită. voi nici măcar nu veţi şti că ei sunt duşi.’” Ați prins ideea? Oh. Și Noe era o parte din acesta. 267. “Oh.Voi nu o puteți recunoaște pe a altcuiva. Ei ignoră critica celor necredincioşi.Şi restul din ei mergând drept înainte predicând doar cum a fost în vremea lui Noe. “Dacă voi l-ați fi cunoscut pe Moise. dar aceasta nu ar fi lucrat.Dar acesta trebuie să fie întregul Cuvânt. 197.El a spus. Ea va fi luată departe. Vedeți. noi Îl avem.Dar în mijlocul tuturor acestora. noi îl avem pe Moise. există atâţia oameni care lipsesc dea-lungul lumii.” 269. Aceasta este ce Biblia spune şi nu poate greşi. Ce dacă Isus ar fi venit cu Mesajul lui Moise? Aceasta nu ar fi lucrat. Ei nu au nici un argument cu ei. Mireasa este o parte din Bărbat. Venirea secretă a Domnului Isus. Ei erau o altă zi din săptămâna. Vedeț i? Și. 303. Ei au un lucru de făcut. Să ia 500 în câteva zile. sau voi nu puteți recunoaște ca fiind Mireasa. şi pecetluiţi spre moartea lor. “Amin. ei recunoșteau. Nu. Observați. “Glorie lui Dumnezeu. Doamne! Vedeț i? 35. Ca să fii Mireasa. Înțelegeți? Acum. aceasta era o epocă diferită. Vedeți? Și ce parte din El este aceasta? Cuvântul care este promis pentru această zi când El își cheamă Mireasa Lui. ei. Ce dacă Moise ar fi venit cu mesajul lui Noe. nici măcar nu se ştie unde sunt.Și dacă voi sunteț i Mireasa. nu pierdeți aceasta acum.

şi vă veţi bucura de Ea. noi înşine. peşti predestinaţi. Singurul lucru pentru care sunt responsabil. De fiecare dată un mesaj a mers înainte." Nu contează cât de mici suntem. Noi o vedem. şi a zis. şi oamenii l-au crezut şi l-au acceptat în toată Lumina în care era acesta. ei au fost peşti atunci." 102. din câte ştiu. ea aduce la suprafaţă credinţa noastră când vedem aceste lucruri întâmplându-se aici. Şi tot aşa este năvodul Evangheliei care prinde în treziri. dar aceştia vor fi Aleşii din fiecare epocă a bisericii. şi aici nimic nu ne va opri să o vedem. Şi eu am această consolare. sau cât de minoritari suntem. Doamne. de a şti. Tu îi cunoşti pe ai Tăi. să-l absoarbă pe Acesta înăuntru ca Maria care şedea la picioarele lui Isus. voi mergeţi şi rugaţi-vă. sau se batjocoreşte. 100. Noi am fost predestinaţi să vedem această oră. Aceea este tot. Noi doar avem destul să ajungem înăuntru. Tată. Dar acolo a fost un peşte real. Tatăl a prevăzut aceasta.obţină fiecare bucăţică care poate din Acesta. şi Tu ai promis că toţi care El ţi i-a dat vor veni. este să rămân adevărat cu acest Cuvânt. Dacă voi vreţi ceva. atunci.Acum. o veţi asculta. cum îi mulţumim lui Dumnezeu pentru aceasta! Oh. Noi o vedem. "Noi doar avem destul pentru noi înşine. Ei au fost născuţi. Tu eşti Acela Care decizi cine ce este. astfel poate tu mai bine să ai ceva." 103.Şi atunci a venit fecioara adormită. Amin! Aici Dumnezeu a vorbit-o. nu va înţelege Adevărul. Vedeţi? Şi a zis. deasemeni.Nu învaţă Domnul Isus acelaşi lucru. nu contează de loc. 101. "Presupun că eu s-ar cuveni să am ceva din acel Ulei.Şi cea reală. nu va înţelege vreodată Evanghelia. tot aşa un om sau o persoană. şi-a frecat ochii. dar Mireasa adevărată va fi formată din mii de mii de oameni. Căci. Noi nu vă putem da nimic. Acela este lucrul după care aţi 269 . Există ceva în noi. Oh. a zis. Ea este Mângâierea voastră. ieşiţi afară să -L întîmpinaţi. Mireasa adevărată stînd acolo. care are urechi surde faţă de Evanghelie. căci chiar înainte ca năvodul să meargă peste ei. cînd El a zis. Dar dacă sunteţi predestinaţi la Viaţă Eternă. Ea este deja întâmplată. Şi eu ştiu că tot aşa cum o broască ţestoasă nu poate deveni un păstrăv. Mirele vine. "Iată. cînd ei au fost sigilaţi la o parte pînă în Ziua aceea a Răscumpărării. sau cât de mult se râde de noi. "Sunetul a venit în a–a şaptea strajă"? Aceea este ultima epocă a bisericii.

Dacă nu. Aceasta era numai pentru acei care erau predestinaţi la acea ţară promisă. Ei doar nu-l înţeleg. Vedeţi? Nu este pentru cel ce nu este bolnav. Vedeţi? Ei o vor face cu siguranţă. 393. să stabilească necredinţa. Însuşi. singura cale prin care voi puteţi primi tripla descoperire a lui Dumnezeu. predicatorule. a zis Domnul Isus. deoarece lumina aceea poate străluci iar voi mergeţi departe şi o batjocoriţi." 167. pentru voi. deja i-a glorificat!" "De ce este nevoie de predicare. Dacă vă puteţi da seama de starea voastră. "În ordine. denominaţiunile aruncă aceasta. Este ceva ce va stabili întrebarea păcatului.Iat-o că vine: "Pe toţi care El i-a chemat. şi a dat un însemn ca ei să poată să rămână încredinţaţi că acesta era corect. şi îi daţi explicaţii. pentru care tu eşti gata să uiţi orice lucru. dacă nu este pentru voi să o vedeţi. să stabilească orice lucru. Şi cum a făcut-o El. Satan nu-l înţelege. Aceasta era consolarea lui. şi nu are nevoie de vindecare. şi care caută un medic. l-a legitimat printrun Stâlp de Foc. Nici unul din restul lor nu-l înţeleg. Dacă ei resping aceasta. Scriptura pentru aceea. Şi singura cale prin care poate fi vreodată. numai aceia care care sînt predestinaţi să -l înţeleagă. este pentru Duhul Sfînt. Vedeţi? Tu o vrei deoarece ştii că este grija lui Dumnezeu pentru tine.tânjit toată viaţa. cum Dumnezeu şi Cristos sînt Unul. Eu doar o arunc acolo să văd unde merge aceasta. Ei nu-l pot pricepe. sau Dumnezeu mi-a spus ceva ce era greşit. voi niciodată nu o veţi vedea. este să fiţi predestinaţi să o vedeţi. Atunci aceea se va întâmpla. eu nu o pot ajuta aceasta. El i-a îndreptăţit.Aceea este singura cale prin care voi Îl veţi cunoaşte astăzi. prin ceva explicaţie intelectuală.Există o recoltă acolo.Este Perla. dar. frate Branham?" 168. voi nu o veţi vedea. Ei Îl fac trei de fiecare dată. Cînd tocmai Dumnezeu. Vedeţi? 335. El a trimis un profet cu un mesaj.Marele secret al lui Dumnezeu a orbit întotdeauna înţelepciunea lumii. Aceasta este pentru cel ce este foarte bolnav şi ştie că este bolnav. Dar este pentru cei ce sunt bolnavi. Dacă nu sînteţi predestinaţi să o vedeţi. Acela esteEl. vedeţi. Asta-i adevărat. voi niciodată nu o veţi vedea. atunci trebuie să faci aşa cum El a zis să faci. se manifestă Însuşi şi o dovedeşte. dacă o vrei. şi pe toţi care i-a îndreptăţit. Singurul lucru care-l fac este să ţin seama la aceea. dar 270 .

toată răpirea acum. prin a nu crede Cuvîntul. căci ea este parte din El. forţa naţională va pune biserica în Consiliul Mondial al Bisericilor. trupul. dar voi nu o faceţi. care era Adam.Doar în descoperirea care constituia. care va ţine la Cuvîntul acela fără să ţină seama ce va zice restul lumii despre Aceea. vedeţi marea Lui Taină. Ei vor ţine la Cuvîntul acela! Ei sînt predestinaţi să stea acolo. El are întîietate.” predestinaţi Bisericii pentru acea mare. cu Cuvîntul Lui. care este Cristos. stare glorioasă! 187. căci El este Cuvîntul. pînă cînd Capul (la care vom ajunge în cîteva minute).” deoarece voi şi Cuvîntul sînteţi acelaşi. profeţii erau o parte. Lumea este moartă. Sînteţi un întemniţat. Vedeţi? 188. Nu contează cît de bun sînteţi. mîinile. Ea a fost luată din Cristos. El are puterea de stăpînire. Voi sînteţi un. “copiilor prin Isus Cristos. Cuvînt. sau care este organizaţia voastră. Amin! 189. căci a ales Mireasa. 190. Voi nu mai aveţi nimic. Voi sînteţi înjugaţi cu El. dar Dumnezeu forţează în sus. atunci credeţi Cuvîntul. Duhul lui 271 . degetele. sau care este părtăşia voastră.” Înjugat cu Cristos. Cuvîntul Meu rămîne în voi. Mireasa trebuia să fie Cuvîntul. eşti un întemniţat al Lui. dar puterea lui Dumnezeu va pune pe oameni în Mireasă. să o facă pe Eva.Afara Aceluia sînteţi pierduţi. Ştiind că Eva va cădea. “Eu fac numai ceplace Tatălui. picioarele. de aceea.Voi vedeţi restul oamenilor trăind cum trăiesc ei. Luther era o parte. Şi dacă nu puteţi crede că Eu sînt Acela. Amin! Deoarece el este predestinat. ştiind că ea va cădea. aceea face Răpirea întreagă. vedeţi. Dacă ei sunt o parte. Wesley era o parte.Să fim siguri.” Aşa de perfect! Observaţi. sînteţi pierduţi. Acum eu am să spun ceva. şi lumea forţează pe acolo. Lumea forţează pe aici. atunci cereţi ce vreţi. 184. Ea trebuie să stea numai pe Cuvînt. El înainte de Cristos sau orice altceva să fie pe pămînt cîndva.dacă există unul acolo care o poate absorbi. Ea nu poate sta pe comportarea bună.“Dacă rămîneţi în mine.Este Trupul Cuvîntului. Forţa naţională a pus pe Israel în patria lui. sau care este înrudirea voastră. dar El va alege o Mireasă care nu va cădea. în afară dacă acel Cuvînt este în voi. acesta îl va schimba să fie un fiu şi o fiică a lui Dumnezeu tot aşa de sigur ca lumea. “Jugul meu este uşor. El nu poate sta pe crezuri. Ea nu poate sta pe denominaţiuni.Predestinaţi!” Acolo este taina. şi aşa mai departe.Cum a făcut-o El? Cum s-a întîmplat în preînchipuire acum? El a deschis partea laterală a lui Adam şi a luat o parte din carnea lui.

Părul Ei lung. Noi suntem slujitorii nu ai literei legii. arată că Ea are legământ cu Dumnezeu. 161. Acesta știe mai bine. toți care au fost ordinaț i la aceasta vor fi aceasta.. Eu sper și sunt încredițtat că sunt mulți care șed prezent. 162.” va pune Mireasa în locul ei. ci slujitori capabili ai Duhului. Și Mireasa lui Cristos este în legământ cu Cristos. oricare este Ea. aceasta va fi. “Isus Cristos același ieri. și merge afară și face dragoste cu un alt bărbat și are o legătură cu el. azi. dar Puterea lui Dumnezeu va ridica Mireasa în Slavă. el ar trebui s-o arunce afară. Deoarece. Ea este o parte din Mirele Cuvânt. deoarece ea are legamânt cu el. o va pune în locul ei. deoarece aceasta este natura lor.” După cum. suntem parte din acea Mireasă.Acum priviți. afară din aceasta. Acum micuța smerită Mireasă a lui Cristos doar simplu crede Cuvântul. susținând-o pe Ea cu El însuși. Un grâu nu poate să fie nimic altceva decât un grâu. devotată Lui din toate punctele. Dacă o femeie este măritată cu un om. și El este Cuvântul. totuși este udată de aceiași ungere. forţele naţionale a Consiliului Bisericilor vor conduce fiecare organizaţie în acesta. o femeie nu ar trebui nici măcar să clipească către un alt bărbat. Eu sper ca mulți. și mulți care ascultă. legământ Nazarinean. înfășurată în jurul Ei. Căci Duhul i-a litera și îl 272 . ea îşi va recunoaşte poziţia ei în Cuvînt. și fiecare dintre voi toți.. din Evrei 13:8. Și. care este Cuvîntul lui Dumnezeu. într-un grâu.Acum Pavel vorbeşte în acest sens Cuvântul Duh. Aceasta este din individuali. “Cuvîntul Meu este Duh şi Viaţă. Dar forţa naţională a condus pe Israel în patrie. Ei văd. După cum spuneam zilele trecute. Acesta nu poate să recunoască o denominațiune sau o perversiune. pentru că ea este absolut o mireasă a unui mire. Cămașa ei frumoasă a Cuvântului Să u promis pentru epoca în care trăiește Ea. Este adevărat? Ea trebuie să -i fie devotată lui. și în veci. despre pomul cu ramuri diferite în el.. Numai Cuvântul poate să recunoască Cuvântul. Înțelegeți? Acesta nu poate să recunoască nimic.Dumnezeu. atunci ea este în Cristos. Acesta este Cuvântul. și vine înapoi la bărbatul ei. un grâu. și nici emoții deloc către el. Nici o forţă naţională nu o va face. Vedeț i? Dar aceasta nu este grâu. Acesta a început. Și o buruiană nu poate să fie niciodată un grâu. Nici măcar să nu clipească către partea cealaltă. Ea să nu facă nici un semn. și o va înainta. „Dezvăluirea lui Dumnezeu”: . Și sper că eu însumi.

(249) Când voi vedeţi acea Sabie acolo ţinută de o mână ordinată. Acelaşi ieri. Vălul este rupt şi Dumnezeu stă deschis îna intea voastră manifestat. Gloria Shekinah descoperă la credincios că El este acelaşi ieri. Dar totul era în interior. Pâinea vieţii. când Dumnezeu i-a sabia lui şi sfâşie jos. aceea a stat în paginile Bibliei an după an. (327) Ce este această Glorie Shekinah astăzi Este să pătrunzi dincolo de voal. El nu era nimic. Cuvântul pentru această zi (209) Cuvântul a avut un voal peste el. Alfa şi Omega. Nimic nu-l poate face viu decât credincioşii. deoarece Cuvântul este Tatăl. eu vreau să ascultaţi la aceasta aşa că voi să fiţi siguri că o înţelegeţi. (323) Lucrători. Aici El este manifestat. azi şi în veci. Când acest voal este luat de pe Cuvânt este ceea ce a zis Domnul Isus: Când mă vedeţi pe mine voi vedeţi pe Tatăl. El rodeşte acea sămânţă Crinul din Vale. o face pâine pentru credincios . El este învăluit în trup uman. (255) Dar în această zi din urmă acel voal tradiţi onal a fost rupt în două şi aici stă stâlpul de foc. Odată în interiorul lui atunci voi îl vedeţi. El este înălţat.6 întorcând inima copiilor spre părinţi. o aduce la împlinire. Stând aici înaintea noastră – stâlpul de foc. voi puteţi vedea că Dumnezeu încă este Dumnezeul Cuvântului său. (261) Toţi adevăraţii credincioşi care sunt în Cuvânt văd pe Dumnezeu deschis. Ei îl văd. (333) Gloria Shekinah coace acea pâine de punere înainte. El încă îşi ţine Cuvântul (269)Vălul a fost ridicat de pe Cuvânt. (335) Dar aşa cum Apocalipsa 10 a promis că toate tainele lui Dumnezeu care au fost ascunse în paginile Bibliei în toţi anii aceia vor fi coapte aduse 273 . Odată în interiorul voalului sub Gloria Shekinah.manifestă. El este partea credinciosului.(134) Şi când vedeţi Cuvântul (Trupul) manifestat. să vezi cine este Dumnezeu. Cuvântul pentru această epocă şi să descopere pâinea cu Gloria Shekinah. (212) Când voalul tradiţiilor a fost luat. toţi anii aceştia pentru oameni. voalul denominaţional şi îl trage înapoi se manifestă şi arată că El este acolo acelaşi stâlp de foc. azi şi în veci.(326) Dar Gloria Shekinah coace sămânţa care este promisă pentru oraaceea din Cuvânt arătându-l să fie încă Crinul din Vale. (259) Dezvăluindu-se pe sine în fiecare epocă a fost adus la credincios şi învăluindu-se în trup uman de cel necredincios (370) Observaţi voalul vechi care ascundea gloria: Acela e motivul că oamenii au zis de Domnul Isus: Un ins mic a plecat în felul acela în afară. această Lumină Shekinah nu va lua Cuvântul lui Dumnezeu şi să descopere pe Isus ca fiind un ghicitor cum fac denominaţiunile azi. Pâinea de punere înainte pentru această epocă a făcut Maleahi 4/5. voi vedeţi pe Tatăl. Aşa este El descoperit pruncilor.

l-au auzit că oameni firești. separarea. Să trecem acum. Dumnezeu. identificând că Mesajul este corect aşa cum El a făcut la Muntele Sinai. Acela era semnul locuirii lăuntrice a Duhului în zilele lui Pavel. (299) Stâlpul de foc apărând vizibil printre noi. deoarece totul ne aparţine. şi ei erau din grupul care au auzit mesagerul şi mesajul lui şi l-au trăit (pag. Noi nu suntem angajaţii care vom fugi înapoi în pustie.Paradox. El va întoarce inima copiilor spre părinţi. 62. Eu nu împart aceste lucruri la adunarea această locală.’’ Acum vedeţi ce înseamnă coborârea la Iordan? Suntem jos aici acum. Acelaşi stâlp de foc care a venit peste oamenii aceia care au scris biblia este acelaşi stâlp de foc aici astăzi interpretând Biblia.Observaţi. a luat Cuvântul şi l-a învăţat (descoperit) pentru ei. Aceasta ne-o promite Cuvântul: ”Iată voi trimite pe proorocul Ilie înainte de a veni ziua cea mare şi înfricoşată a Domnului. există un şurub care să potrivească cu acea piuliţă. . ne-a rupt Peceţile care sunt pe spatele Cărţii! Să intrăm în acest loc măreţ acum. l-au primit şi au trăit prin El. atunci nu era Cuvântul zilelor acestea. ci împart oamenilor din întreaga ţară. O cred cu tot ce este în mine. Plecarea Miresei acasă. (336) Şi gândiţi-vă la aceasta. Toate aceste făgăduinţe ne-au fost date prin Scriptură. pentru că Iosua le-a împărţit oamenilor moştenirea pe care Dumenzeu le-a lăsat-o. Şi piuliţa aceea este îndreptată la acel. 274 . (300) Ziua aceasta aparţine descoperirii celor şapte peceţi la aceasta eşti chemat..înainte în epoca mesajului îngerului al şaptelea. voi trimite ploaie timpurie şi târzie ca odinioară. Noi am primit altceva de ceea ce a avut mişcarea penticostală . înainte de a fi o piuliţă. deoarece ele vin de la Dumnezeu. Ele nu pot greşi. Acei care erau umpluţi cu Duhul Sfânt au auzit Cuvântul. Să trecem pe partea cealaltă acum. Viziunile niciodată nu au greşit.. i-au pus o interpretare greşită şi au mers în păcat. Dacă El nu-l legitimă. Cuvântul care a căzut în timpul Rusalelor nu va funcţiona şi în timpul acesta pentru Mireasă. însă Dumnezeu a legitimat aceasta aşa de desăvârşit încât nu există nici o îndoială. Acei care aveau Duhul au auzit Cuvântul şi acel Duh în ei. Faceţi ce vreţi.. şurub. Să încetăm să ne mai jucăm. Este toată a noastră. o piuliţă. Eu ştiu că aceasta sună pentru voi străin. Acei care nu aveau Duhul. Vom traversa Iordanul. 137 Epocile Bisericii). Este pur şi simplu desăvârşit. în zilele din urmă voi turna Duhul meu pentru orice făptură.

au fost îndreptaţi la mesajul Evangheliei. Faraon era tot aşa de sonat pentru Noe.’’ Luca 18 vers 8: . Dacă sunt înfiletaţi la lume.dacă nu. Prezbiterienii. El îi va trage împreună. Luca cap 17 vers 30: . Şi. în arcă. 63. prin a fi un sonat pentru Dumnezeu.. Satan are ceva şuruburi şi piuliţe. şi le trimite o piuliţă. Observaţi. acela potriveşte greşit. Astfel Dumnezeu le-a dat un şurub. Acei ce erau predestinaţi. Moise a tras biserica din Egipt. Depinde pe care cale sunteţi înfiletaţi.Astfel. cu toată invenţia lui ştiinţifică. Matei 24:24. Aceea este corect. Toţi care au fost îndreptaţi.Metodiştii.. va găsi El credinţă pe pămînt?” 275 .Tot aşa va fi şi în ziua cînd Se va arăta(descoperi) Fiul omului. ce şurub veţi urma. Noe. a atras biserica în ţara promisă. Doar priviţi la filet. un sonat pentru epoca ştiinţifică şi pentru epoca religioasă în care trăia. aceea.. Depinde ce este filetul vostru. 64. El a tras biserica afară din lume. 68.Dar cînd va veni Fiul omului. căci aceste şuruburi şi piuliţe se aseamănă total. Aceea sigur o va face.. El a zis.Dar Noe. Americanii şi toată lumea denominaţională au nevoie de un sonat. până la urmă. ei vă vor trage. Faraon. Depinde la ce sunteţi înfiletaţi. şurubul a fost făcut înaintea piuliţei. ca Moise pentru Faraon. ei sunt înfiletaţi la acelaşi şurub. pe cei ce erau de salvat. la ce sunteţi înşurubaţi. Acum fiţi atenţi. ei toţi sunt risipiţi în aceasta. a atras această naţiune la sine.Isus a zis. "Va înşela aproape pe cei Aleşi. la fel. Baptiştii. el i -a tras. Amin. şi toate luptele. Acela-i va strânge împreună. 65. în ţara promisă a lui Dumnezeu. Consiliul Mondial al Bisericilor. în corabie. piuliţe şi şuruburi din împărăţiile acestei lumi." Acum. Noe i -a tras în corabie. Consiliul Mondial. sau Moise. UN SEMN AL MIRESEI: EA ARE ÎN MIJLOCUL EI SLUJBA FIULUI OMULUI. în zilele lui Noe. fiind un sonat cu Cuvântul lui Dumnezeu. 66. DISCERNEREA GÎNDURILOR DIN INIMA OAMENILOR.

El nu a zis că El era Fiul lui Dumnezeu. fratele a profeţit când mi-a zis ceea ce mi-a zis! Astăzi! Priviţi ce a făcut El după citirea Scripturii. Noi toţi o ştim. această epocă. în carne. Fiul omului. pentru că El va fi Fiul lui David. la sfârşirtul epocii bisericii."Domnii mei. prin epoca bisericii. trupeşte. aşa cum am auzit pe cineva vorbind aceea cu un timp în urmă.Nu pot eu spune aceasta dar m-am ridicat pe vârfurile degetelor. căci El era un Profet. El s-a referit la Sine ca Fiul omului. fiind un bărbat. "Domnul meu. trei nume de fii. El este Fiul lui Dumnezeu.Vedeţi. Dumnezeu S-a manifestat Însuşi acolo la Sodoma ca un profet. "când Fiul omului va fi descoperit." Cât de potrivită era acea încurcătură de ieri! Şi sper că voi nu o pierdeţi. El a venit în trei nume.El a venit în trei nume. Şi în Sodoma. “fiul omului. Fiecare din noi o ştie. Trei fii! 46. Şi noi observăm acolo când Abraham L-a văzut venind. că El s-a întors înapoi. În Mileniu. care era Profetul. trei nume de fii. Fiul lui David. El a venit întâi în Fiul omului. nu o fiinţă umană. Persoana invizibilă. căci Scriptura nu poate fi desfiinţată. cînd Lot i-a văzut pe cei doi."lipsă de descoperire. şi acum El este în forma Duhului Sfânt. a acestei ore în care trăim noi. El şi-a dovedit slujba. Fiul lui Dumnezeu. El a venit ca Fiu al Omului. Şi aceea a făcut-o El. astăzi. şi zece sau 276 . Acum. El a împlinit descrierea Văzătorului.60.Dar voi observaţi aici." Astăzi această promisiune. ea va intra într-o aşa încurcătură încât El se va descoperi din nou ca Fiu al Omului." nu un om. Astfel observaţi ceea ce s-a întâmplat aici. Acum Iehova Însuşi l-a numit pe Ezechiel şi pe profeţi. 48. dar încă. El şade pe tronul Tatălui Său.Noi am avut descoperirea Fiului lui Dumnezeu. 61. ce vezi tu?” Isus nu s-a referit la Sine ca Fiul lui Dumnezeu. prin a fi un profet. înainte ca fiul promis să se arate. cel care a fost promis.Şi în lucrarea Lui. Dumnezeu. El s-a întors imediat către adunare. în cealaltă epocă. când El a venit sus.Acum.Elohim este plinătatea Dumnezeirii." Acolo erau trei. se împlineşte chiar în faţa ochilor noştri. Fiul lui David. Elohim. Dumnezeu. 47. El a zis că El era Fiul Omului. el a zis. un profet. vedeţi. El s-a descoperit întâi ca Fiul Omului. "În zilele când Fiul Omului. şi Fiul lui Dumnezeu. El a venit în nume de Fiu al omului. El era plinătatea. dar ultima promisiune a lui Abraham care a avut-o înainte ca fiu promis să fie adus în existenţă. Fiul lui Dumnezeu. cum El S -a făcut cunoscut. el a zis. 5. că Dumnezeirea trupeşte era în El. "Fiul omului se va descoperi Însuşi între oamenii Lui din nou. El a zis.

doar în trei lucrări de slujbe diferite. necunoscuţi. asta este AŞA VORBEŞTE DOMNUL. prin Epoca Penticostală. ei nu o văd. Profetul! Amin! El era Fiul omului.El era Fiul omului. ci El voia să se descopere ca Fiu al omului şi să-l confirme pe Maleahi: "Eu vă voi trimite pe proorocul Ilie. Acelaşi. El a devenit om ca un profet. F iul lui David. Aceasta ne aduce la Cuvântul din Maleahi. Fiţi atenţi! El a venit în trei denumiri : "Fiul omului" (ca prooroc). întotdeauna va fi Împărat. Astăzi această Scriptură s -a manifestat înaintea voastră. 124. oricâţi oameni erau acolo. Trei “Fii. Jertfa. Nu ca Fiul lui Dumnezeu. El a coborât şi a devenit om ca să îndepărteze păcatele din lume. întotdeauna a fost Împărat.doisprezece. Fiul lui Dumnezeu. Fiul omului. Duh Sfînt. El a devenit om ca un împărat. Împăratul Etern. “Tată. Fiu. Fiul lui Dumnezeu. conform făgăduinţei Lui. şi Duh Sfînt” nu trei Dumnezei. Acum. "Fiul lui Dumnezeu" (Duhul). departe de orice denominaţiune. 23. Ţineţi minte. semnul Fiului omului! El a venit în numele Fiului omului.” acelaşi Dumnezeu. şi Duh Sfînt. Acum. El a voit să se descopere ca Fiu al omului. Fiul omului se descoperă singur.” acelaşi Dumnezeu. Nu într -o denominaţiune pe care am avut-o în decursul epocilor. Aceea a fost făcută adevărată înaintea voastră. el era în numele. orbiţi tradiţional. ci acelaşi Dumnezeu în trei distribuiri. în Duhul Sfînt. ca Tată.În legătură cu Cuvântul Său propriu. El a devenit om ca un preot. 277 . mulţi sunt orbiţi tradiţional cum erau ei atunci. Împăratul Etern. Fiu. ci ca Fiul omului vrea să se descopere într-un alt fel. şezând pe tronul Majestăţii Sale! Fiul omului. Împăratul cerului.Dacă ei măcar ar fi recunoscut semnul promis al lui Mesia. "Fiul lui David" (împărăţia de o mie de ani). Dar astăzi. trei lucrări de slujbă." El va întoarce inimile copiilor la credinţa părinţilor apostolici. Preot! El este Fiul omului ca Împărat! Fiul lui David. înaintea zilei celei mari şi înfricoşate. El a făcut chiar acelaşi lucru cum a făcut El la Sodoma. Dumnezeu manifestat ca Fiul omului. Fiul lui David. De ce nu o pot vedea ei? Ei niciodată nu o vor vedea. Fiu. 334. este acelaşi Dumnezeu tot timpul. următorul lucru este Mileniul. înapoi la Cuvântul original pentru a scoate în zilele de pe urmă pe Biserica -Mireasă. Împăratul sfinţilor.Aşa este “Tată.

El s-a schimbat. dar spre seară se va arăta lumina. El a venit ca Fiu al omului. El va fi Fiul lui David. El a zis că va fi descoperit din nou ca Fiul omului. Deşi ea este fiica mea şi soţia mea. şi au simbolizat ce era El. Dumnezeu este un Duh. El a trăit epocile bisericii ca Fiul lui Dumnezeu.Acum observaţi acum cum a venit El. El a venit ca Fiul omului. Vedeţi? Scriptura se leagă perfect împreună. să împlinească.Acum. “Fiul lui David. ea nu are dreptul să mă numească un tată. David. El a trebuit să vină ca Fiul Omului. El era atunci Fiul lui Dumnezeu." Trupul lui Cristos se formează. căci Sfânta Scriptură a zis că El va veni. El nu-Şi schimbă natura. Tot aşa cum fiica mea nu mă poate numi soţ. Fiul lui Dumnezeu. doar schimbându -Şi forma. pământeşte.. şi a zis. Acum.În epoca bisericii Laodicea. în Mileniu." Nu în timpul zilei înnorate urma să apară lumina. Apoi El era pe pământ ca Fiul omului. şi amintiţi-vă. ei L-au scos afară. El era fiul omului profeţind. ea este sora mea în Evanghelie. ca fiică."Spre seară va fi lumină. 70. 278 .Voi trebuie să cunoaşteţi cuvintele acelea şi aceste lucruri.” Astfel El nu a putut să vină să Se numească Fiul lui Dumnezeu. împlinind restul din aceea. vedeţi.Apoi după ce a venit Duhul Sfânt. Fiul lui Dumnezeu.en morphe. Profetul. 66. S-a făcut lumină acum spre seară. El este Fiul lui David. 69. "Este o zi binecunoscută Domnului–fără zi şi noapte. en morphe.. Ai lui l-au răstignit. Dar. Ce era aceea? Este acelaşi Dumnezeu tot timpul. Fiul lui David.Acum.Observaţi acum. sau soţia. El a venit întâi ca Profet. 68. între Fiul lui Dumnezeu. şezând pe tronul tatălui Lui. el era un Evreu. ai milă de mine!” El nici nu şi-a ridicat capul. această femeie dintre neamuri nu putea să -L numească Fiul lui David. Dar orbul Bartimeu avea. căci aceea nu era perioada de timp.. Ea era dintre neamuri. “Dumnezeu va ridica un Profet pentru ei. Şi în Luca.Priviţi la femeia aceea Sirofeniciană care a alergat la El. Ea nu putea să -L numească ca Fiul lui David. Fiul omului. El s-a schimbat din ceea ce a fost la ceea ce este El. Vedeţi?Acum observaţi. El era duhul Sfânt. şi ei l-au răstignit. 65. şi să descopere pentru ei toate lucrurile care au fost făcute. 71. Acelaşi Cap care era la început este şi acum la sfârşit.

Acum El este descoperit ca Fiu al omului din nou. în exterior. şi-l voi lăsa pe acela. Fiul lui David. Nu Fiul omului. Fiul lui Dumnezeu. toate tainele lui Dumnezeu ar fi trebuit să fie făcute cunoscute în acel Ilie. Este o dramă mare a Lui. nici denominaţiuni. şi-l voi lăsa pe altul. fără denominaţiune. cum Cristos este pus afară din biserica Lui. Fiul lui David. (paragraf 260. “Eu voi lua unul. Şi acelaşi F -I-U care S-a revărsat pe Sine.” El a zis. “Va fi lumină. din aceea. El a venit în oameni. nici legături sau nimic. Puteţi să-i luaţi separat acum Acesta este unde se pare să fie aşa de greu pentru voi. El o joacă. Şi apoi.Unşii din timpul sfârşitului”: Tocmai în ziua când Fiul omului este descoperit Apocalipsa 10/1 -7 Mesajul îngerului al şaptelea deschizând peceţile. deoarece Acesta a părăsit Pleava.Dar în timpul serii. în ziua Cincizecimii. ci mesagerul descoperă pe Fiul Omului. Isus era în acel Bărbat care era cu spatele întors la cort şi a spus lucrul la care se gândea Sara în cort. Vedeţi? Acelaşi Dumnezeu. “timpul serii profetul Zaharia. 279 . se află acolo încă. şi orice lucru pentru zilele din urmă. Vedeţi? . Acesta este Bobul însuşi din nou. a promis să fie acelaşi lucru în timpul serii.. conform cu Maleahi 4. cum Biserica trebuie să fie pusă în ordine. al şaptel ea mesager îl descoperă public pe Fiul omului. să-Şi poarte slujba prin acea epocă mare. aceea este inima cu Dumnezeu. fără crez.Ce face El acum? S-a reîntors ca Fiu al omului.” Şi nici o Scriptură nu poate fi desfinţată. Vedeţi? Este în conformitate cu promisiunea. Ceva sămânţă predestinată de acolo. în această oră târzie. toate celelalte profeţii care aparţin la această oră. bătând la uşă. Îl voi lua pe acesta. ci îngerul al şaptelea. El doar a schimbat-o. Ce este aceastaNu îngerul este Fiul omului. Nu mai este lucrare cu biserica denominațională după ce Ei l-au scos afară. Fiul lui Dumnezeu.El a venit.” Vedeţi? Nu sunt rânduri. El nu-l poate organiza.262) 89. doar absolut Cuvântul viu în mod individual. El este descoperit în zilele din urmă ca Fiul omului. Ceasul Mesajului îngerului al Şaptelea. şi numai El. kenos. nu cu oameni. însuşi.Acum observaţi.Dar în Ziua Cincizecimii El s-a schimbat însuşi de la a fi Fiul omului la Fiul lui Dumnezeu. Vedeţi cât de aproape suntem noi? Fiul omului. vedeţi voi.

el a venit cu Cuvântul. al 17-lea capitol. “ 123. Dumnezeu manifestat în trup uman (Amin! O vedeţi?). Acela era ultimul lucru care s-a întâmplat şi lumea neamurilor a fost arsă. Fiul lui Dumnezeu. “ Priviţi." făcut cunoscut în aceste zile din urmă înainte de timpul sfârşitului. în Luca. al 4-lea capitol. El a zis. La fel cum era în zilele Sodomei. ce primeşte Sodoma din noi. "descoperit.Dar El a mai promis chiar înainte de aceasta că El se va reîntoarce. Sodoma. când Fiul omului este descoperit. tot aşa va fi la venirea Fiului omului. “tot aşa va fi şi la venirea Fiului Omului. 92.Gândiţi-vă. Amintiţi-vă. i-a spus Sarei ceea ce făcea ea înăuntru în cort. 91. 124. priviţi ce primeşte Biserica celor aleşi. chiar după aceea. când El era cu spatele la cort.El a făcut-o în Isus Cristos pentru că El era plinătatea Cuvântului. şi cunoscând gândurile şi intenţiile inimii. Noi suntem la timpul sfârşitului. "Cuvântul lui Dumnezeu este mai puternic şi mai ascuţit decât o sabie cu două tăişuri.90. făcut cunoscut la Biserică. când El este descoperit. şi el era Cuvântul pentru acea epocă. Aţi observat -o? Şi acum Biserica spirituală a venit la ora aceea.Şi Isus a zis. zicând. "La fel cum era în zilele Sodomei. iar fiul promis a apărut pe scenă. “puţin şi lumea nu Mă va mai vedea. această alcătuire a Sodomei se va reîntoarce din nou. în voi până la sfârşitul veacului. Gândiţi-vă. doar Sămânţa lui Abraham a primit aceasta. fiul promis a venit. când în ultimele zile acum priviţi. Domnul Isus a zis.Cuvântul lui Dumnezeu zice. “Tot la fel cum era în Sodoma. Noi ne uităm să vedem pe Fiul promis. 122. ei au aşteptat un fiu promis. Acela era ultimul semn ce a văzut Sodoma şi grupul lui Abraham înainte de sosirea fiului promis. aşa va fi la venirea Fiului Omului. "În timpul când Fiul omului va fi descoperit. Toată lumea care ştie că acesta este Adevărul să ridice mâinile. Şi. tăind măduva. “ a spus Isus. Şi ce a făcut aceea? Un profet care a cunoscut gândurile ce erau în inimă. Fie ca El să ne deschidă ochii. “dar voi Mă veţi vedea pentru că Eu voi fi cu voi. El a promis-o acum.Iată-ne." Priviţi. Eu nu ştiu nimic altceva să spun. Aceasta este exact." Duhul lui Dumnezeu va veni pe pământ în forma fiinţelor umane. 280 . în Evrei. zice ." Acela -i Cuvântul! Şi de fiecare dată când acel profet a venit.“ Dumnezeu manifestat în formă de om. Fie ca Dumnezeu să deschidă ochii noştri. şi va face acelaşi lucru cum L-a făcut Dumnezeu în trup uman la Sodoma.

Lot nu a avut curajul să se ridice pentru Aceea ce era corect. şi apoi ea va merge acasă la Cina Nunţii." acum priviţi atenţi. şi imoralitatea şi lucrurile." Nu în continuare ca o biserică. şi. "În ziua aceea Fiul omului se va descoperi. Dar era un bărbat în carne umană. nu doar predicarea. Eu nu ştiu. 236. aceia sunt născuţi de acolo. acela-i Fiul omului. prin Cristos Isus Cuvântul. nu în continuare. va necesita manifestarea descoperirii Fiului omului. Şi când Fiul omului este descoperit. eu niciodată nu am văzut una. uniţi. Biserica trebuie să fie Cuvântul. nu prin voia omului. când Fiul omului se va descoperi. Alcătuirea se întoarce înapoi tot la fel cum era. Orice lucru este perfect. să o facă aceea. amintiţi-vă. "Abraham era Alesul.un om bun ce stă în biroul lui. care putea discerne gândurile care era în mintea Sarei în spatele lui. sau la cei de jos din Sodoma). aşa va fi la venirea Fiului omului." Şi Sămânţa regală a lui Abraham sunt credincioşii. vedeţi. căsătoria Miresei chemarea Mirelui va veni chiar prin aceasta. Dacă aceea nu este o Sodomă înjosită şi Gomora. când Fiul omului va coborî şi va veni în trup uman să unească pe cei doi împreună. vedeţi.cei Aleşi (nu la Sodoma sau la Sodomiţi. acela nu era Isus care vorbea cu Abraham acolo. ci prin voia lui Dumnezeu. Nu un cler bisericesc. Priviţi la identificare acolo. El este Cuvântul. "Tot la fel cum era în zilele Sodomei. Sodoma şi Gomora! Priviţi la biserică. "în zilele Sodomei. Mireasa. acea alcătuire va fi din nou. şi alte lucruri ce se întâmplă ca acelea. ca Lot stând acolo şi doar chinuindu-şi sufletul lui neprihănit în timp ce vede păcatele Sodomei. orice alcătuire chiar în linie. şi cei doi se unesc împreună. pe care Abraham l-a numit "Elohim. la Aleşi. Ea este deja unită.ci semnul Cuvântului lui Dumnezeu identificat făcut trup într-un om. noi mergem la 281 . şi este exact în acea zi." Cum? Să ataşeze Biserica de Cap. va veni în trup uman între noi. El încă nu s-a născut încă. Priviţi la lume astăzi. Mireasa este chemată. eu Vedeţi ce vreau să spun? Vedeţi. luându-şi textul lui şi aşa mai departe. şi Îşi va face Cuvântul Lui aşa de real încât va uni Biserica cu El ca unul. vedeţi." Şi Isus a zis. şi sunt Aleşii. Acela nu era Isus. Mulţi predicatori ce stau în. Dar există câţiva dintre aceia ce sunt afară din Sodoma.Acum. priviţi afară pe stradă şi văzând femeile cu pantaloni scurţi. Amin. organizaţia lui lar da afară. el nu poate spune nimic despre aceea. Isus Cristos. marele Atotputernic. tot la fel este Sodoma modernă şi Gomora astăzi.

Aceste două părţi trebuie unite.Cina Nunţii. Biserica trebuie să fie Cuvântul. În timpul acela se va descoperi Fiul omului pentru ca Biserica Mireasă să fie unită cu Mirele–la nunta Mirelui şi a Miresei. însă spre seară s -a descoperit Fiul omului. Orice a făcut Fiul omului. Nu o persoană religioasă. Aşa cum Ilie a mers sus pe munte şi Elisei îl urmărea pe Profet el a zis: Eu vreau “o porţie dublă ”. aşa va fi şi când va veni Fiul omului–când se va descoperi. nu teologii bisericii. El era Cuvântul. Făgăduinţele către epocile Bis ericii s-au împlinit. Fiul omului! Cuvântul şi Biserica devin una. Trebuia să fie lumină spre seară. Cum s-a dovedit El pe parcursul epocilor? Prin proorocii care au pronunţat Cuvântul şi care au cunoscut gândurile. Isus Cristos lucrând printre noi prin viaţa omenească va reuşi ca Cuvântul Lui să devină o astfel de realitate pentru ca Biserica să fie unită cu El într-un trup întreg. Şi apoi ce face atunci? Ea manifestă pe Fiul omului din nou. Pentru a produce aceasta. Vedeţi ce vreau să spun? Este Fiul omului. În curând ne vom duce la masa de nuntă." Nu într -o comunitate sau biserică. căci căsătoria Mielului a venit. Orice a făcut Fiul omului care era Cuvântul. (paragraf 241 “Astăzi această scriptură este împlinită”) Fiţi vă rog atenţi! "Aşa cum a fost în zilele Sodomei. prin aplecarea Fiului omului spre noi. Aşa s-a întâmplat. Cuvântul aici se uneşte cu persoana. El a mers jos şi a îndoit acea pătură şi a lovit râul şi a zis: Unde este Dumnezeul lui IlieŞi acelaşi lucru care s-a întâmplat pentru Ilie s-a întâmplat pentru Elisei. 282 . Cuvântul şi Biserica devin una. Abia atunci poate Mireasa să intre la nuntă. Ea este deja unită cu El. va merge la Cina Nunţii. Astfel răsună chemarea Mirelui. şi cei doi devin una. Biserica face acelaşi lucru. Nu teologilor. lucrând prin viaţa omenească pentru a desăvârşi unirea." Dar. El este Cuvântul. va face şi Biserica în acelaşi fel. Astfel a fost cunoscut El atunci. " va umple trupul vostru însuşi." Ce se întâmplă când se uneşte Cuvântul cu persoana? Fiul omului se descoperă din nou. Şi mantaua care a fost pe Ilie a căzut peste Elisei. trebuie ca Fiul omului să se descopere şi să se facă de cunoscut. din orice făptură din oameni puternici. ci Fiul omului. ci în Biserica-Mireasă care a fost chemată afară. Venise ziua în care nu era nici lumină şi nici întuneric. nu la căsătorie. răpirea. Când. Ce face El? El dovedeşte Cuvântul Său. Prin răpire se împlineşte Cuvântul: "Nunta Mielului a venit şi Mireasa Lui s-a pregătit.

"Încă puţin şi lumea nu Mă va mai vedea. Oh. Oh. spunându-ne să ne pregătim.Am mers jos şi am aflat cuvântul de discrepanţă. Şi Îngerul ce a fost trimis la Sodoma şi Gomora.359. Isus a zis: “Când Fiul Omului este descoperit”. Mesajul.” sau.Şi câmpul este lumea. vorbindu-ne. 283 . pleava. Ce s-a întâmplat? Viaţa care a fost în pleavă s-a dus afară în grâu. secerişul este sfârşitul lumii. o reflectare a acestuia. prin foc. Purtătorii se schimbă. nu omul.” Fiul omului va trimite îngerii lui. Înţelegeţi? Voi trăiţi din nou. Şi noi toţi ştim că lumea va fi distrusă. Tâlcuieşte-ne pilda cu neghina din ţarină.Cuvântul însuşi făcut trup în voi. zicând. a fost Acela care a înfăptuit acel miracol. El a zis. Şi El a răspuns şi le-a zis. voi mă veţi vedea. Acea pleavă se trage la o parte de la acel grâu când începe să fie manifestat. Viaţa nu se va schimba. laudă Numelui Său glorios. iar secerătorii sunt îngerii. Fiul Omului.Şi El este în mijlocul nostru. Luca 17:30 eu cred că este. nu o organizaţie. avertizându-ne. dar neghina sunt fiii celui rău.Observaţi. spicul. ei se denominează (înţelegeţi?): firicelele. hrănită cu Cuvântul.” sau. ce s-a întâmplat acelei biserici? În final. făcând chiar acelaşi lucru ce a făcut acolo." În ce oră trăim! 62. Dar. Trebuie să fie o slujbă doar exact pe Cuvânt cum El a fost pe Cuvânt şi cum prima biserică a fost pe Cuvânt umplută cu Duhul. Cuvântul trăind însuşi din nou printre oameni. pentru că voi fi cu voi.Tot aşa cum se smulge neghina şi se arde în foc. voi sunteţi o reflectare a acestei ore. 3. Fiul Omului. data viitoare. “fiind contrar la ceea ce a fost deja. Înţelegeţi? 360. nu hrănită denominaţional. “fiind contrar. chiar în voi. trăiţi Viaţa care a fost în Isus Christos. sămânţa bună sunt fiii împărăţiei. 361.Şi în acea zi. Voi sunteţi în prezenţa Fiului. a intrat în casă: şi ucenicii au venit la el.Duşmanul care îi seamănă este diavolul. Cel ce samănă sămânţa bună este Fiul Omului. astfel am luat dicţionarul şi am privit ce înseamnă cuvântul discrepanţă. ascultaţi. Hrănită cu Cuvântul. Atunci Isus a trimis mulţimile. până la sfârşitul lumii. tot aşa va fi la sfârşitul lumii. Îngerul care a adus foc.Priviţi ce a spus Isus. şi pe cei ce fac fărădelegea. Desigur. şi ei vor aduna din împărăţia lui toate lucrurile care-i ofensează.Ce i s-a întâmplat acesteia. Dar grâul nu se poate schimba. Şi acela înseamnă este “semănând dezacord. 61.

el ar fi putut să-L vadă în diferite feluri (eu nu ştiu cum a vorbit El cu el. este aşa cum eu doar m-am predat ca să vorbească El prin mine. 63. Dar este voia Tatălui Meu ca să declar acesta. Eu nu am fost acela care a apărut jos la rîu. Îngerul nu era Fiul omului.Acum. dar de data acesta el L -a văzut. ar putea să fie chiar împotriva judecăţii mele." O vedeţi? Doar gândiţi-vă. "Cum a fost atunci. că Fiul omului va veni printre poporul Lui şi Se va descoperi. eu nu sînt decît un glas. Eu vroiam să fiu un vînător. 270. pentru voi care ascultaţi această bandă. El s-a dus jos şi a încercat să elibereze poporul. 269. oh. El este în mjlocul nostru. ca să zică. El este Dumnezeu. nu. care nu este altul decât Domnul Isus Cristos. ca să -ţi dea tărie să zbori deasupra tuturor denominaţiunilor şi lucrurilor lumii. Eu nu mai am nimic de a face cu El." 284 . Voi nu vă hrăniţi dintr-un om. El este acela care vă hrăneşte. că în mijlocul nostru acum stă acelaşi Înger al lui Dumnezeu. prin vise sau prin profeţii). Acela nu sînt eu. De asemenea a dat promisiunea lui Abraham. aceea era manifestarea Fiului omului. eu doar am stat acolo cînd El a apărut. eu sînt numai acela care stă aproape cînd El le face. "Eu am auzit despre Tine. dar acum eu Te-am văzut. Aceea era numai o voce care a folosit -o El. în forma Duhului Sfânt. doar. Şi El a zis. El este Hristos. Dar voi vă hrăniţi din Trupul-Cuvînt al Fiului omului. nu era îngerul al şaptelea. ce va face El? El va cunoaşte secretele care au fost în inima Sarei. şi sînt determinat să o fac. la aceea. aş vrea ca voi să ştiţi că aceasta -i sigur. noi am auzit că în ultimele zile. Abraham a auzit glasul lui Dumnezeu." Şi El era Dumnezeu. în timp ce ne rugăm? 117. Voi aţi putut gîndi astăzi că eu împachetez acest Mesaj. Şi glasul meu. şi acela era mesajul Lui chiar înainte de a veni distrugerea.Acum vom observa că acela a fost un Mesaj de eliberare. tot la fel va fi la venirea Fiului Omului.Dacă nu te-ai hrănit din fiecare Cuvînt. vorbele unui om se vor prăbuşi. El Însuşi la popor în acelaşi fel cum a făcut El lui Avraam doar chiar înainte de distrugerea Sodomei. Aceea nu era aşa cum o ştiam eu. tot la fel va fi când Fiul omului se descoperă din Cer." Ce a făcut acel Înger? El a avut duhul discernământului. Fiul omului. vrei tu de data aceasta să o faci. "Precum a fost în zilele lui Noe. "În ziua aceea. Eu nu sînt acela care face lucrările acestea şi prezice aceste lucruri care se întîmplă aşa cum sînt de perfecte.aceea doar îmi cutremură sufletul să ajung la ea.Acum. şi ei au refuzat să -L asculte.

care Dumnezeu l-a dovedit de a fi Adevărul prin Scriptura Lui. între oamenii noştri. 65. acum noi vedem cu ochii noştri. El va aprinde naţiunea cu Mesajul.Acum noi avem tot felul de discernători şi toate celelalte care încearcă să vă arunce gândul de la lucrul original a lui Dumnezeu. şi se vor duce de la platformă.Mesajul acela s-a dus." Este o diferenţă! 64." Amin! Credeţi voi Acesta? Cu toată inima voastră? Inspiraţia! Şi în acea zi când Fiul omului este descoperit. şi promisiunile care El le-a făcut. "Unde este ea?" 191. infinit este prezent să înfăptuiască acelaşi fel de miracole. ci S-a-r-r-a-h. este acelaşi lucru în naţiunea noastră. Acum. ca şi cum cineva le-ar spune un fel de poveste stupidă. aceea i-ar cutremura inima în aşa fel. dar acum noi Îl vedem cu ochii noştri (doar la fel ca Iov). Am avut ocazia să-l văd pe Domnul Isus. sau Duhul lui Dumnezeu în el. şi a fost despre har. şi ce a făcut El. "De ce a râs ea? " (uh-huh). că marele Dumnezeu. Şi oamenii vor sta de fapt la platformă şi vor şti. făcând semne şi minuni şi mari lucrări. 190. El a zis." a zis El. a zis. A-b-r-a-h-a-m . şi a fost despre eliberare. Isus Christos făcut manifest printre poporul Lui." 66. " Noi am auzit de Aceea. în spatele Tău" 192. A zis. Oh ! 189.nu A-b-r-a-m) A chemat numele ei. nemuritor. cu praf pe hainele Lui. doar un om cu arătare obişnuită. "la fel va fi aceea. cu urechile noastre.Un om umblând jos acolo înaintea lui Abraham şi a grupului lui. "Eu am auzit de Tine.Şi biserica a auzit de Dumnezeu. astăzi. în adunări. El avea spatele întors către cort.Şi. dincolo de orice umbră de îndoială.Aceea pare pentru mine. încât nu-şi va găsi locul în continuare. El a promis. Nu le pasă. 285 . şi ei vor sta acolo şi vor mesteca gumă de mestecat.118. Dar acea a fost despre milă. şi când îl vede pe Domnul Isus făcând chiar ceea ce a zis El că va face.A zis. ca şi cum.A zis. un Fiu a omului. "La fel cum a fost în zilele lor. dar acum eu Te-am văzut. "Unde este soţia ta Sarah?" (nu S -a-r-r-a. "Eu te voi vizita conform cu timpul vieţii" (şi ea a râs ). Acei oameni erau aceia care aşteptau după fiul promis. nepreocupaţi. şi ei doar au râs de el şi l-au batjocorit. ei au citit despre El. "a este în cort. dacă un om are un fel de spiritualitate asupra lui.

"Grăbeşte-te. se va întoarce din nou în zilele din urmă. în formă de profet. "lui i-a fost descoperit de Duhul Sfânt că el urma să -L vadă pe Christos. Isus a zis. şi aşa mai departe.Ce este aceea? Acelaşi Dumnezeu care a venit jos în trup uman. Arătând. şi apostolii care erau chemaţi de Ioan." Ce a fost aceea? Acela a fost un mesaj de eliberare. Vedeţi? Dar El S-a descoperit El Însuşi acelora care aşteptau: Ioan Botezătorul. orbi aşa cum puteau ei să fie. care aşteaptă după venirea Domnului. portretizând ce o să facă El la Sămânţa regală a lui Abraham. Simeon preotul care. lui Lot. acolo nu era o treime din ei care au cunoscut vreodată că El era până când El a venit şi a plecat. că trebuie să o prescurtăm . Lot a trebuit să iasă din Sodoma. Fiul omului din nou. Sara nu a putut primi acel copil în trupul acela. acolo sunt aproape cam trei milioane de oameni. 185. că El era "Elohim." Aş vrea să o observaţi acum.Numai aceia cărora El Însuşi li se descoperă. spun că ei "aşteaptă pe Christos. că nu pot face nimic. Acţiunile tale vorbesc mai tare decât cuvintele tale. acel Iehova. Vedeţi. Trupul lui a trebuit să fie schimbat. unul aici şi acolo. La tot ceea ce ei se gândesc este să facă membri de denominaţiune. Ea s -a schimbat înapoi într.193." Dumnezeu manifestat în carne." chiar înainte ca trupurile voastre să fie schimbate.Şi Îngerul a zis. pe pământ. nu -i aşa? Abraham nu a putut în trupul lui. Şi înainte de a cădea o fărâmă de foc din Cer. după ce şi-a dat mesajul. vino spre noi. şi El este Fiul. mai degrabă.Doar aleşii vor înţelege:Cine Era El. Numai ploaia poate ridica sămânţa. şi a mâncat carne şi a băut lapte. O credeţi? 300. Acela-i Cuvântul. Aţi observat ce a zis Îngerul? "Nu pot face nimic până când nu vii aici. "Precum era în ziua aceea. mie nu-mi pasă cât de mulţi oameni activează în acele denominaţiuni. Tot la fel trebuie al nostru. cum El. 286 . numai aceia vor înţelege. până nu ai venit aici. 67. Doar gândiţi-vă. dar acolo sunt unii oameni. dacă sămânţa este deja acolo.o tânără. teologi şi lucruri. Imediat ea s-a schimbat înapoi într-o tânără femeie drăgălaşă. Luaţi Cuvântul." Toţi acei mari lideri religioşi." acţiunuile (faptele) lor demonstrează că ei nu aşteaptă! Aceea este corect. şi Ana cea oarbă din Templu. 194. din cauza rândului de rugăciune. să-l primească pe Fiul.Şi Abraham a zis. Evrei. ca să primească pe Fiul care a fost promis. acolo. în dimineaţa aceea.Observaţi ce s-a întâmplat.Acum. El a zis.

303.Harul şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus Cristos!Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit toate lucrurile” (Cine va moşteni pământul. şi să zică: “Ea este frumoasă. Petru a zis.da. şi i-a transformat pe ei amîndoi în oameni tineri înapoi.” a zis el. prin Fiul omului.Simon Petru. Şi el să se însoare cu o Bunică. . cum o adresează el. mâncare. Aceasta este o taină care îi e să fie descoperită acum în această zi. Ea este plăcută să o priveşti.” Taina a fost făcută cunoscut. către cei care au căpătat o credinţă de acelaşi preţ cu a noastră.. “Ea este drăguţă şi frumoasă.. ce se întâmplă? “Trâmbiţa lui Dumnezeu va suna. prin cunoaşterea celui ce ne-a chemat la slavă şi putere:Prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe.” “Eu sunt îmbrăcat aşa pentru Biserică. şi acest împărat a zis. “şi vom fi luaţi sus împreună. era (ce?) acel discernământ.” şi urma să se însoare cu ea. Mesajul de seară. Şi ce s-a întâmplat? Abimelec. într un moment. regele. un trup nou. Este asta corect? Bătrână bunică. UN ALT SEMN AL MIRESEI: EPOCA CÎND DUMNEZEU LOCUIEȘTE ÎN OM. “pentru că voi aţi scăpat de stricăciunea care este în lume prin pofte de bani. UN TABERNACOL VIU ÎN CARE SĂ LOCUIASCĂ DUMNEZEUL CEL VIU. DUMNEZEU FACE CA ACEST CUVÎNT SĂMÎNŢĂ SĂ SE ÎNTRUPEZE ÎN NOI.” Vedeţi? 302. şi pofte de mari petreceri. şi el avea acolo toate celelalte fete drăguţe acolo jos. s-a îndrăgostit de ea. ascultaţi doar ce zice aici. ei au mers jos în Gherar. plăceri. cei morţi în Cristos vor învia mai întâi. corect) în ce priveşte viaţa şi evlavia. Înţelegeţi? Schimbat înapoi! Şi a cela era ultimul semn pe care ei l-au văzut.Şi înainte ca noi să-l putem primi vreodată pe Fiul. În 2 Petru. şi noi care suntem vii şi vom rămânea vom fi schimbaţi.301. cât de frumos scrie aici.. 69. voi aţi scăpat de aceea.” haleluia. iar acum voi sunteţi zidiţi în mijloacele de trai. ca 287 . şi pofta care o avem. înainte să vină schimbarea trupului. băutură. Peceţile sunt deschise. vedeţi.Dumnezeu i-a schimbat trupul ei. rob şi apostol al lui Isus Cristos. într-o clipire de ochi. prin dreptatea lui Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Isus Cristos. şi toate lucrurile? Sigur că aparţin. să întâlnim pe Domnul în aer.Uitaţi-vă.

cunoştinţa Lui. Fiecare din ele sunt părţi de materiale din aceea singură. cunoştinţa. 288 . pentru care Dumnezeu a aşezat în biserică apostoli.” Lăcomia după bani. nădejdea slavei! Clădeşte-mă. fiind Tabernaclul Său. sau dacă-mi menţin orce altceva. Doamne în aceasta. El însuşi se reflectă în fiinţa aceea închinare perfectă. în acest lucru sunt interesat: Împărăţia lui Dumnezeu! Dacă pot să-mi menţin casa mea. cum am putea noi să stăm la aceea până când aproape va-ţi sufoca aici din cauza căldurii. Calitatea de Tată. În al treilea rând. păstori şi evanghelişti. Dumnezeu cu noi. Dumnezeu în noi. este rugăciunea mea. denominaţiune sau fără denominaţiune. evlavia. scufundat sau înecat.prin ele să vă faceţi părtaşi firii divine după ce aţi scăpat de stricăciunea” (ascultaţi la aceasta) “care este în lume prin pofte. Dorinţa după lucruri mari. Dumnezeu manifestat. Apoi acelaşi Dumnezeu s-a manifestat în Isus Cristos. Mai întâi El s -a descoperit într-un Stâlp de Foc. Doamne. Amintiţi-vă. Fiecare din aceste virtuţii îi aparţin Lui prin toate. În care El şi-a construit un trupa făcut acest trup. Lasă ca Cristos să fie Capul meu! Să lucrezi prin mine pe temelia mea. Poftă după popularitate. răbdarea. Dumnezeu în noi. să-l menţin pe Cristos. Oh. profeţi. cumpătarea. şi dragostea frăţească să lucreze în mine. toate pentru desăvârşirea şi venirea Fiului lui Dumnezeu. Acesta este material din acesta. dacă pot sămi menţin familia. Acela era Dumnezeu deasupra noastră. lasă ca aceea să lucreze în mine. oh. prieten sau nu-i prieten.acelaşi Dumnezeu. Aceste lucruri sunt moarte pentru credincios! Nu contează dacă avem un cort sau o colibă! De ce să mă îngrijorez? Trăiesc sau mor. mă scufund sau mă înec. Lasă ca virtutea lui Cristos. învăţători. Nu mă îngrijorez trăiesc sau mor. să fim un Tabernacol viu în care să locuiască Dumnezeul cel Viu. Dumnezeu locuieşte în statura unui om. credinţa mea care este în El. prin moartea trupului acela. să se reverse să pot fi în stare să învăţ pe acei. Dumnezeu se descopere în trei feluri. Aceea a fost numită. Amin! Astfel astăzi noi încercăm să luăm aceeaşi cheie să descuiem calea să devenim un Creştin plin de virtuţi în statura lui Dumnezeu. Lasă destoinicia. oh. El a sfinţit o Biserică în care să poată locui.

dragostea de fraţi. tot ce veţi fi vreodată. priviţi-l. Acela a fost Dumnezeu în Moise. Căci dacă aveţi aceste lucruri din belşug în voi.Observaţi. tot ce sunteţi voi. Ar fi mai bine să stea o pasăre neagră. Astfel. şi a venit înapoi. Este ca o pasăre neagră care încearcă să-şi pună pene de păun în aripi. Tot Creştinismul. şi aşa mai departe. . Acum credinţa face restul lucrării. atunci pe care biserică să mi-o pun?Catolică. iubirea de oameni. noi toţi încercăm să ajungem la acest loc de locuit. cu înfrânarea. cunoştinţă. Născut un lider. răbdarea. şi aceasta-i adevărat. să primească Poruncile. nu comiţi adulter. El a fost un dătător de lege. El doar se face de râs. s-a reflectat Însuşi în om. dar el nu poate să facă mere. se uită la o femeie şi o pofteş te deja a comis adulter cu ia” Şi toate lucrurile acestea pe care Dumnezeu le reflecta El Însuşi. ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi nici neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Cristos.Cu cunoştinţa. răbdare. vedeţi. Dar aceasta nu esteaceasta nu o va face. Ele toate sunt morale şi toate celelalte linii răsucite şi orice altcevadar când îmi pun credinţa în Cuvîntul Său. Moise a urcat patruzeci de zile. ea este 289 .Cu evlavia.” Acum Petru schiţează ceva aici pentru noi. daţi-vă şi voi toate silinţele ca să unuţi cu credinţa voastră fapta. Există unii oameni care au o parte din acestea care nici măcar nu pretind că sunt Creştini. Luterană. astfel voi trebuie să aveţi credinţa pentru temelie. Metodistă. este bazat pe CREDINŢĂ CUVÎNT. cu dragostea de fraţi. cu fapta cunoştinţa. înţelepciune. Acesta-i motivul pentru care eu cred Cuvântul. credinţa face restul. “Aţi auzit că s -a zis în vechime. Cristos în timpul când a fost născut exista o persecuţie împotriva copiilor încercând să-l aflela fel a fost cu Cristos. El a fost eliberat în timpul acela. zicând. că Dumnezeu întotdeauna.. tot aşa şi Cristos. Vedeţi? Când el încearcă să practice aceste lucruri fără a fi un Creştin. tot aşa şi Cristos. Eu nu-mi pot pune credinţa mea pe nimic altceva. Penticostală? Pe care să mi-o pun? Eu nu ştiu. Este ca un pom de smochin care încearcă să producă mere. el este doar simplu afară din calea lui.. evlavia. Tabernaclul Dumnezeului cel Viu. să se facă păun. care nici măcar nu profesează Creştinismul.dar Eu vă spun. şi a coborât. Dacă ar trebui să mi-o pun pe biserică. El nu poate face deşi este un pom. Acum noi doar învăţăm acestea într-o şcoală duminicală. în toate timpurile. despre cum putem să ajungem acolo.De aceea. Cristos a mers în pustie patruzeci de zile. Baptistă.Acum aş vrea să spun aceasta: sunt unii oameni care au o parte din acestă destoinicie. înfrânarea. cu răbdarea.

şi zgura afară din el? Când acel care îl bătea putea să-şi vadă propria reflecţie în el ca într -o oglindă. mulţi oameni se ridică la altar. apoi ei se bucurăse ridică de la altar strigând. Nimeni nu o interpretează. şi dacă aveţi puţină cunoştinţă umană că trebuie să faceţi bine voi niciodată nu veţi fi în stare să fiţi deacord cu Cuvântul lui Dumnezeu. unde poate locui Dumnezeu. fiinţa Lui. Fratele Wood.” Nu. se roagă. El vrea ca voi să reflectăm mai bine. zidind o casă. Acum. Până când nu sunteţi născuţi din nou voi aveţi îndoieli împotriva lui. iartămă. fierul şi cuprul şi alte lucruri. Voi ştiţi cum pot ei să spună că a ieşit tot fierul afară. voi aveţi temelia pe care să zidiţi casa. apoi după ce primiţi credinţă. şi toată mizeria şi alte lucruri. şi continuau să îl bată. Dacă sunteţi doar înclinaţi religioşi. Acum aici este lucrul despre care noi vom vorbi în această dimineaţă acum. apoi când sunteţi născuţi din nou. Voi mergeţi înapoi şi ziceţi. eu am primit-o. “Băiete. 290 .” Vedeţi. şi ei îl bat. Aceea este temelia voastră. aceasta produce credinţă. Care este temelia Creştinismului? Credinţa în Cuvântul lui Dumnezeu. Voi ştiţi că în vremurile trecute când se prelucra aurul. Vedeţi singurul lucru care l-aţi făcut este doar că aţi pus temelia. voi aveţi credinţă. Acum voi trebuie să zidiţi casa. “Doamne. El vrea să vă facă ca El Însuşi. Atunci voi porniţi. dar eu vă spun cum să zidim casa spirituală. voi veţi zidi o casă. şi alţi câţiva tâmplari ca acesta ş i contractanţii de aici ne pot spune cum să zidim o casă. Acum.Bine.ancorată.. aici este ea: AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Voi începeţi să adăugaţi la această temelie. Apoi voi începeţi să creşteţi.” şi vine o mare experienţă de sfinţire peste ei şi. vedeţi. o casă. Voi încă nu aţi făcut nimic. să bată zgura afară. şi zic. Voi nu o veţi face. şi-l băteaindienii fac aceasta acum. şi puneţi temelia şi ziceţi. El era curat şi clar încât îl reflecta pe acel care-l bătea. mai întâi voi trebuie să fiţi născuţi din nou. “Binecuvântat să fie Dumnezeu. Bine. voi credeţi Cuvântul. Bat aurul. voi puneţi toate verticalele şi orice altceva. această temelie este mai întâi. ei obişnuiau să bată aurul. aceasta chiar aici apoi voi sunteţi chiar în poziţia de creştere. înainte de a arde zgura afară. şi-l întorcea. voi doar aţi început să mergeţi spre un loc unde să puteţi creşte. eu o am. Voi trebuie să fiţi născuţi din nou.. Acum.. Bine. El vrea să locuiască în voi.

În acest fel o face Dumnezeu. şi-l bate prin Duhul Sfânt și î-l întoarce din nou. şi-l bate până când îşi poate vedea propria reflecţie.” (Sf. să-i facă forma. şi din nou. Acum acolo este problema. Vedeţi? Şi Evrei al 4-lea capitol zicea." El taie. cunoştinţă. Acum. circumcide. El ia aurul care l-a găsit în pământ. Aceasta trebuie să fie mai întâi. dar voi trebuie să aveţi un tăietor de pietre să taie acea parte. cum putem deveni locul de locuit al Dumnezeului cel Viu. Şi când aveţi credinţă. face o piatră de poticnire pentru credincios. voi ştiţi. Şi El taie. la fel cum El pecetluieşte epocile Bisericilor ca o unitate. ele trebuie să fie trimise de Dumnezeu şi născute de Dumnezeu.” Voi începeţi să reflectaţi lucrările lui Cristos. înainte de a pleca. Imitaţia cauzează numai confuzie. Voi nu le puteţi imita. Biblia a zis căci Cuvântul lui Dumnezeu. şi din nou. Noi vedem aceste pietre de poticnire pe drum. voi ziceţi. Dar darurile acelea ale lui Dumnezeu. De aceea sunt eu aici în această dimineaţă este să încerc să învăţ această biserică mică. Eu o ştiu. Aceasta-i pentru că ei nu merg drept înspre aceasta corect. trebuie să vorbim în limbi?” Absolut. “Cel ce crede în Mine. La câţi vă place să fiţi acesta? Locul de locuit pentru Dumnezeul cel Viu. face o piatră. Iată lucrurile care trebuie să le aveţi întâi. Nu este acceptată de Dumnezeu. cum Eva a fost făcută din Adam. Ioan 14:7 [12]) “Cel ce crede în Mine. fără aceste virtuţii în ele. "Cuvântul lui Dumnezeu este mai ascuţit şi mai puternic decât o sabie cu două tăişuri. va face şi el lucrările care le fac Eu. înfrânare. 291 . 252. îngrămădite pe stradă. o coastă din partea laterală a lui. Noi aflăm grămezile de rebuturi ale predicatorilor.. “Frate Branham. acelea sunt daruri ale lui Dumnezeu. şi dragoste frăţească.acea decizie. şi pe mine. atunci Duhul Sfânt coboară şi vă pecetluieşte ca o unitate.Şi acum. răbdare. după ce am tăiat.. ale Creştinilor. voi nu le puteţi imita. El a zis. Dar foarte mulţi dintre noi încearcă să facă lucrările lui Cristos înainte ca reflecţia lui Cristos să fie în noi. Felul cum El îşi face Mireasa este felul cum îi face pe indivizii Lui: îi face din acelaşi material. Iar acum noi presupunem să facem lucrarea Lui. şi aşa este presupus să fie şi cu noi să reflectăm pe Fiul lui Dumnezeu. evlavie.. virtute.Şi. Voi le cunoaşteţi." Cuvântul lui Dumnezeu. "Chiar discerne gândurile şi intenţiile inimii. Noi găsim lucrurile acelea întâmplându-se..

şi aceasta-i tot ce aveţi de făcut. aceea este credinţa. Albinuţa aceea ar clătina din cap şi ar zice. Fiţi stropiţi sau să se toarne. Şi dacă El a avut virtute să dea oamenilor. Da. Cunoştinţaacum aceasta nu înseamnă cunoştinţă lumească. Da. Ei zic. Priviţi la nufăr. Biblia a zis. Dacă virtutea a ieşit din El să vindece femeia care era bolnavă. “Adăugaţi la credinţa voastră. apoi adăugaţi virtute la credinţa voastră. el o are doar să o dea. atunci noi trebuie să avem virtute. apoi virtutea. (noi am citit aici în Cartea lui Luca unde se zice) “Virtutea a ieşit din el. botezat sau orce altceva. Unii din ei nici nu cred în puterea lui Dumnezeu. Singurul lucru care-l aveţi de făcut este doar să vă puneţi numele în carte. Aceea nu înseamnă doar a trăi o viaţă virgină.” Dar Petru a zis aici. Care este primul lucru? Aveţi credinţă şi fiţi născuţi din nouaceea pune temelia. Ce să judecăm? Dreptatea de greşeală. El face o vedere frumoasă pentr u cel care-l admiră. mai întâi. “Aceea a trecut. Aveţi virtute pentru toată lumea.” Acum Petru vorbeşte despre zidirea Casei lui Dumnezeu.” Este adevărat? Dacă noi vom fi ca El. adăugaţi virtute la credinţa voastră. după ce punem temelia. Aceasta este următoarea coloană. şi noi treb uie s-o avem. voi trebuie să aveţi virtute cu aceasta. Aceea nu are nimic de a face cu aceasta. deoarece aceea este nebunie înaintea lui Dumnezeu. “Adăugaţi virtute. “Ce fel de nufăr este acela?” Acum. Apoi. El se deschide pentru miere. Aceasta-i corect. ştiţi. El aşteaptă ca noi să avem virtute să dăm oamenilor. pentru albină să vină să -şi ia partea ei.Virtute oricine ştie ce înseamnă cuvântul virtute. Şi ce face el cu această virtute pe care el o trage? Ea o scoate în afară.Acum aici este ceea ce facem noi. şi ce este virtutea? Virtutea este tărie putere. Apoi la credinţa voastră adăugaţi virtute. domnule. Templul lui Dumnezeu. ca o femeie sau bărbat. chiar acolo sunt mulţi dintre noi care cad jos. voi adăugaţi la temelia voastră. 292 . apoi în al treilea rând. El aşteaptă în Biserica Lui aceeaşi virtute deoarece El a fost Exemplul nostru. A fixat-o într-un locşi după ce aveţi credinţă. voi adăugaţi cunoştinţă. şi fiecare minut din zi el trebuie să se tragă din pământ. Noi trebuie să o avem să fim ca El. Adăugaţi la a voastrămai întâi aveţi credinţă. Cum ar fi dacă ar veni o albină înăuntru”Insuficientă temelie”nu este miere.” a zis Petru aici. şi aşa mai departe. El vine din adânc din nămol. Nu se plânge. Acum. în al doilea rând. ci cunoştinţă să judecăm. Întâi turnaţi temelia voastră-credinţa.

fii un Creştinadaugă aceasta la credinţa ta. Voi nu trebuie să aveţi patru titluri în ceva facultăţi sau altceva ca acestea ca să o aveţi. deoarece el avea cunoştinţă că Dumnezeu încă era în stare să ţină orice a promis El. Aceea este cunoştinţă supremă.. şi numai cunoştinţa lui Dumnezeu poate 293 . el credea nădăjduind. Abraham a crezut acest lucru. voi judecaţi dacă Cuvântul este corect sau greşit. deoarece toate virtuţiile acestea vă sunt date de Dumnezeu să le aşezaţi pe temelia credinţei voastre ca voi să puteţi veni la statura deplină a unui om real viu al lui Dumnezeu. Şi dacă puteţi să lăsaţi la o parte toate crezurile voas tre şi toată necredinţa voastrăorice voi pretindeţi că aţi făcut. Cuvântul în întregime este scris în taine. şi pântecel e Sarei era mort. “Bine.Aici este un om de o sută de ani care aşteaptă un bebeluş să fie născut în casa lui printr -o femeie de nouăzeci de ani. Acum aici este Fapte 2:38Eu nu ştiu cum să merg corect cu aceasta. şi toate speranţele s-au dus (cât se putea spera) dar încă împotriva speranţei. Tot la fel cavoi trebuie să credeţi astăzi căşi să acceptaţi că zilele minunilor nu au trecut. Lăsaţi-o la o parte. Fapte 28:19. nu adăuga nimic.atunci voi aveţi cunoştinţă să credeţi că Dumnezeu nu poate să mintă. când voi o primiţi ca aceasta. Vedeţi. Nu mai spune nimic despre aceasta. adăugaţi-o la credinţa voastră. Priviţi cât de ridicol părea Cuvântul acela. domnule. Când aveţi cunoştinţăvoi ziceţi. Da.” Bine. că Dumnezeu este în stare să împlinească. Dar când puteţi vedea că Scriptura nu este contradictorie. şi iată -l aici: cursul vieţii ei era mort. Lasă -o în pace. aproape cincizeci de ani au trecutstearpă.” Vedeţi. Ce vei face? Deoarece voi încă nu aveţi cunoştinţă suficientă să cunoaşteţi despre Dumnezeu că Biblia nu se contrazice pe Ea. Adăugaţi cunoştinţa deoarece_cunoştinţa Cuvântului Său. Acum. deoarece voi încă nu aţi primit-o. eu nu ştiu dacă această Scriptură este chiar cor ectă. acţionează ca un Creştin.. Cunoştinţa aceea zice Dumnezeu. Când aţi primit adevărată putere. A trăit cu ea de când era o fată tânără sau o adolescentă. el nu s -a poticnit în promisiunea lui Dumnezeu prin necredinţă. acum voi aţi primit cunoştinţă. trăieşte ca un Creştin. Voi trebuie să-l credeţi în acest fel. “Cuvântul oricărui om să fie minciună. dar al Meu să fie Adevărul. atunci adăugaţ i-o la credinţa voastră. că puteţi spuneşi puteţi vedea aceasta prin descoperirea lui Dumnezeu. şi când a fost de o sută de ani.Cum veţi judeca aceasta dacă aţi primit cunoştinţă Creştină împreună cu virtutea şi credinţa voastră. Când poţi merge aici afară pe astradă.

aşteaptă. Cunoştinţa Duhului Sfânt va puncta întotdeauna Cuvântul cu. până la sfârşitul lumii. ea nu se mişcă nici un pic. Da. şi primul lucru să ştiţi. Duhul Sfânt începe să se mişte înăuntru. domnule. Amin. Biblia a zis că noi alungăm îndoiala. chiar în voi. Nu mă intereesază ce va spune vreodată aceasta. Glorie! Atunci Cristos este acelaşi ieri. Orce fel de cunoştinţă lumească argumentează. le veţi face şi voi.” atunci adăugaţi aceea la credinţa voastră. staţi jos şi studiaţi-le cu rugăciune. Căci. El trăieşte în Biserica Lui făcând acelaşi lucru. Voi aţi făcut spărtura chiar acolo. Uh-uh. Aceea este cunoştinţa. anumite lucruri se vor întâmpla. Ea stă chiar acolo. şi fiecare om de ştiinţă din lume poate spune că este contrar. După un timp voi o vedeţi legându-se împreună. Vedeţi. Credinţa acţionează! Credinţa o ţine înainte! Ea nu se poate clătina. şi acolo aţi primit-o.Nu-mi spuneţi lucrurile acelea. Lucrările care Eu le fac.” El a zis. astăzi. Da. El este acelaşi.” Când aveţi aceste lucruri care par că se contrazic în Biblie. domnule. domnule. acela produce Viaţa Domnului Isus Cristos. Credinţa nu are argumentare. sau cealaltă.” Şi mlădiţele trăiesc numai din viaţa viţei. Biblia zice că el este acelaşi ieri. Eu cred în cunoştinţa originală a Duhului Sfânt. Aşteaptă. astăzi. Mergând înainte şi înainte. Da. aşteaptă. Dumnezeu i-a spus lui Moise că aceste lucruri se vor întâmpla. Iar biserica spune. El nu se schimbă de loc. şi în veci.. aşteaptăaceasta nu o schimbă. Cunoştinţa. Din nou El zice. “Eu voi fi cu voi. în acest fel. astăzi şi în veci. Dumnezeu vă descopere că anume. Isus Cristos acelaşi ieri. şi în veci. Dumnezeu i-a spus lui Noe că aceste lucruri se vor întâmpla. “Bine acum... El este acelaşi.. Unii zic.?. că aceea nu se va întâmpla. Apoi când voi o aveţi şi ziceţipunctaţi fiecare cuvânt al lui Dumnezeu cu un “Amin. aceea. Nimic nu o poate clătina. el L -a 294 . Voi nu argumentaţi cu credinţă.” Din nou El zice. “anumit sens. ““Peste puţin timpaşa cum am citat cu un timp în urmă“Peste puţin timp lumea nu mă va mai vedea. el L -a crezut. dar credinţa nu argumentrază.. “Eu sunt viţa.. “Amin. dar voi o credeţi oricum.să-L descopere. nu lumeascăea argumentează. Ea nu argumentează. Nu. domnule. voi mlădiţele. dar voi Mă veţi vedea. credinţa ştie unde este ea. Orice este în viţă vine în mlădiţă. ea stă chiar acolo.

mortarul care-l pecetluieşte. Apoi dacă aţi primit aceasta şi puteţi crede toate lucrurile acestea. “El este acelaşi ieri. “ atunci să spui. şi conduceţi [maşina] puţin mai repede. Fiţi atenţi acum. “Bine. când credinţa voastră punctează fiecare parte din el cu un “Amin. Da...” Bine..” ziceţi. Faceţi ce a zisDumnezeuaceasta-i corect. dacă aveţi aceasta în minte să nu încercaţi să adăugaţi aceasta.. şi acelaşi lucru care-l pecetluieşte. primul lucru pe care-l ştiţi. Acum. dacă cineva încearcă să vă spună că Biblia şi-a pierdut puterea. voi credeţi Cuvântul. domnule. deoarece acea nu va lucra. “Biblia nu poate fi crezută astăzi. domnule.. Când aveţi acest fel de credinţă. Da. Ea nu va merge. ei au stat chiar acolo. “Amin!” Da. Acum. dacă încălzeşti puţin camera aceea. acum.. şi cunoştinţa cerească. Să nu mergeţi. ci este pentru toţi. acest fel de cunoştinţă pe care o învăţaţi din vre-o carte. A patra. Sigur. cunoştinţa . Da. Doamne. astăzi şi în veci.Acum. Toată clădirea va cădea chiar acolo.. adăugaţi-o la credinţa voastră. Aceasta-i în ordine.(Noi trebuie să ne grăbim deoarece eu sunt doar. şi Dumnezeu este Cuvântul. A patra.Bine. Ea trebuie să fie prins împreună cu mortar prin Duhul Sfântaş vrea să spun să fie prins împreună. întâi aveţi 295 . cunoştinţa spirituală a Cuvântului. cunoştinţanu cunoştinţa lumească. nu cunoştinţa lumească.. Oh. “adaugă aceasta la ea. Nu celor doisprezece. ar fi mai bine să o arunci afară în coşul de gunoi. Noi ajungem la cumpătare. şi nu mai sunt astfel de lucruri ca Botezul Duhului Sfânt aceea să nu o adăugaţi. Ea va cădea jos... atunci dacă aţi primit cunoştinţă cerească. că El este acelaşi în toate aceste lucruri. voi îl punctaţi fiecare cu un “Amin” aceasta este corectă.Apoi oameni vă spun.) Mă simt foarte bine să stau aici şi să vorbesc despre aceasta. ci este cunoştinţa cerească. Acela se va dărâma.” Voi aţi auzit -o aceasta tot timpul. domnule. când Dumnezeu este izvorul de cunoştinţă în întregime. Este ca şi cum ai pune lut pe o piatră ea nu va sta sus. Zicătoare mică: “Voi nu puteţi să vă mai încredeţi în Biblie. Cuvântul spune că este adevărul. Vino la această cunoştinţă la aceea care Dumnezeu a zis. ea se va face moale. şi voi nu vă îndoiţi de nimic din Cuvânt. Dumnezeu le-a spus ucenicilor că se vor întâmpla anumite lucrurimergeţi acolo sus la Cincizecime şi aşteptaţi.crezut. Cunoscând ce a spus Dumnezeu.Voi ştiţi felul în care un cauciuc vulcanizat ţine mai mult decât o lipitură vechepuţină căldură se aplică pe un petic vechi de cameră.adăugaţi cumpătarea.

deoarece ea nu se adaugă.Vedeţi. Când ei L-au numit “Belzebub. voi veţi adăuga cumpătarea. Cumpătarea nu înseamnă o cură alcoolică. ci vorbiţi cu dragoste evlavioasă. adăugaţi-o la credinţa voastră. “Tată iartă-i.Voi nu o puteţi adăuga aceea. A ceasta este o cumpătare Biblică cumpătarea Duhului Sfânt.” El le-ar fi putut face. aceea nu va vulcaniza. Cumpătare acum să răspundem cu bunătate când ţi se vorbeşte cu mânie. Adăugaţi aceste lucruri. Ei L-au văzut înfăptuind minuni prin faptul că spunea oamenilor ce era greşit la ei.) Apoi adăugaţi cunoştinţa (dacă este cunoştinţa cea corectă). Aceea este doar o poftă a firii. Cumpătareabunătatea. şi i-au zis. Dacă încă explodaţi şi te frămânţi şi agiţi.” Aceasta-i corect? Ei i-au smuls părul bărbii cu mâinile pline de pe faţa Lui. în acest fel. Oh. el 296 . Uh. şi L-au scuipat în faţă. să arate că El este Fiul lui Dumnezeu. cum să-ţi controlezi temperamentul. Nu.” El a zis. Voi trebuie s-o aveţi de la început. “Eu vă iert pentru aceasta.credinţă. mulţi din noi. fă aceste pietre în pâini. Adăugaţi cumpătarea la aceasta. Apoi voi adăugaţi virtute la credinţa voastră (dacă este o virtute corectă. Acum dacă o aveţi în acest fel. Nu. El avea cumpătare. şi aşa mai departe. Când ei au zis.. ei nici măcar nu ştiu ce fac. nu. “Vino jos de pe cruce. spune-ne cine Te-a lovit. Acum. Cumpătarea nu înseamnă: să te opreşti a mai bea alcool aici. Aceasta înseamnă cum să-ţi controlezi limba să nu fii un clevetitor. uh. “Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu. Cineva zice. să nu te mîni de fiecare dată când vorbeşte cineva împotriva ta. dar El a avut cumpătare. Voi nu puteţi să luaţi o bucată de cauciuc şi să o vulcanizaţi la o bucată de fier. Vreţi să fiţi în acest fel?Când cineva te-a supărat să nu-l superi înapoi. în jurul ochilor Lui.” Să nu săriţi sus să vă suflecaţi mînecile acumnu aceasta.” Când El avea darulEl cunoştea toate lucrurile căci El era plinătatea dumnezeirii trupeşte. Aceea nu va merge. Aceasta înseamnă cum să -ţi controlezi cumpătarea.. Lasă-l pe el să fie exemplul tău. vor cădea înainte de a începe. “Profeţeşte. şi aşa mai departe. “Voi sunteţi un grup de holy rollers acolo jos. Voi nu aţi primit. şi-L loveau peste cap cu un băţ şi ziceau. Dar noi vorbim despre cumpătarea Duhului Sfânt. şi fierbi. Nu în acest caz. Nu-i aşa? Apoi ne întrebăm de ce Dumnezeu nu este în Biserica Sa săvârşind minuni şi lucrări pe care le -a săvârşit. Ei i-au pus o zdreanţă în jurul capului Său în acel fel.” El a zis. Domnul meu.

Acum.când tu te pripeşti. Atunci voi aveţi răbdare. Şi când credinţa voastră şi cumpătarea voastră devine în acelaşi fel cu cumpătarea Duhului Sfânt pe care a avut-o El. şi lucruri. El este în Numele lui Isus. Dacă aveţi credinţa originală reală. Dar când voi. Având toate celelalte lucruri vom cădea şi vom aluneca cu ele. dacă le aveţi pe toate acestea. fiindcă noi avem credinţă. vrei să sari la orce concluzie.trebuie să fie flexibil aşa cum este cauciucul. El nu ne poate face până sus la locul acela. la evlavie.. vedeţi.” şi Noe a predicat-o 120 de ani.” Priveşte. Când Dumnezeu zice ceva. atunci este pusă chiar înaintea ta. El este un Isus numai. Voi o adăugaţi la aceasta. Multă răbdarenici 297 . voi o credeţi. “Bătrânul anticrist. atunci puteţi să adăugaţi aceasta la credinţa voastră. Eu aş vrea să o aud aceasta explicată. uh-uh.De ce nu vii şi să zici. Frate Branham. Doamne! Ce răbdare ! Dumnezeu i-a spus lui Abraham.Când eu spun.Răbdare cu ce? Ce fel de răbdare ? Primul lucru să avem răbdare cu Dumnezeu. şi eu sunt tot aşa de bolnav ca dimineaţa aceasta Oh. Aceasta-i tot. Uh! Nu-i de mirare că biserica este aşa se scurtă. Cum să răspundeţi. El a fost răbdător cu Dumnezeu. dar când venim la aceste lucruri aici jos. noi avem strigăte. noi avem glorie. eu I-am cerut seara trecută să mă vindece. credinţa lucrează răbdare. va zice. Noe a avut o răbdare reală evlavioasă. Vedeţi? Voi nu aţi primit cumpătarea Biblică. Puneţi-L pe El întotdeauna înaintea voastră. Dumnezeu nu ne poate zidi în statura aceea. aceea se va vulcaniza cu El. El nu-şi poate zidi Biserica Lui. Aceasta-i corect. şi după douăzeci şi cinci de ani nu a fost nici un semn măcar. “Să cugetăm aceasta împreună.. Atunci. Dumnezeu a zis. “Eu voi distruge această lume cu ploaie. Nu este aceasta corect? Nu-i de mirare. deoarece.Noe a avut răbdare. Voi ştiţi că Dumnezeu are material real în clădirea Lui. acesta este următorul lucru care va zidi această statură. apoi tu pleci noi vom ajunge la aceasta în câteva minute. “Bine. băiete! Eu nu ştiu care este cumpătarea ta chiar acum. Vedeţi ce scunzi suntem noi.” Atunci vino aici jos să o auzi.” şi un trinitarian strict care nu o crede. Lăsaţi-l să fie El următorul lucru alăturat. şi încă să mai faci aceasta. fraţilor? Vedeţi unde suntem noi? Vedeţi. voi veţi avea răbdare originală reală. aceasta nu este cumpătarea. “Pocăiţi-vă şi fiţi botezaţi zice Biblia în Numele lui Isus Cristos. Voi nu puteţi să -L ţineţi alături de voi doar ţineţi-L înaintea voastră. el încă o credea.

. veni un. Cu buze bâlbâitoare şi alte limbi va vorbi acestui popor. puneţi-L pe El întotdeauna înaintea voastră. cinci. şapte. amintindu-vă. nu credeţi că deja l-am primit?” “Nu. despre care am zis” (Isaia 28:19) El a zis. “Bine. El erea acela care a promis. băieţi. Nu a fost nimic. Ei au urcat acolo sus şi au zis.” atunci aşteptaţi. că aceasta este aici. Apoi dacă voi aveţi acest fel de răbdare.Acum. care a promis. şi Dumnezeu este în stare să ţină tot ceea ce a promis. trei. noi nu l-am primit încă. eu sunt bolnav. dar el a fost răbdător. Unii din ei ar fi putut să zică. “Hei.” . Şi apoi în a zecea ziacum voi sunteţi acolo. “Voi ştiţi că deja aţi primit ce doriţi. Bine. nu. nu.(ce va avea loc în zilele din urmă). “Noi ştim când vine acela. Aşteptaţi până. Noi ştim că acela a fost promis de Tatăl..” Cinsprezece minute au trecut-nimic. acela era Dumnezeu care a făcut promisiunea. şi aceasta-i odihna. A vorbit despre răbdare. nu. nu a fost un om de pe pământ. nu era vreun alt predicator care a promis. A trecut o zinimic Două. ei aveau răbdare să aştepte. Bine adăugaţi aceasta la credinţa voastră. deoarece El a zis. nu a fost vre-un preot sau vre-un papă. Voi aţi primit-o cândvoi ştiţi când vine.” Diavolul a zis.” Ei au aşteptat nouă zile.” “Mai bine aţi ieşi afară.” 298 . Tot aşa de mult praf cum a mai fost vreodată timp de 120 de ani. şi noi ne vom lua slujbele. băieţi. Ziceţi.Nu. (fratele nostru Neville). patru.măcar rouă nu a căzut din Cer. Bine dacă aveţi acest fel de credinţă şi ştiţi că Dumnezeu a promis. şase. Voi vedeţi cât de sus ajungeţi acum? Voi ajungeţi până aici sus acum. nu era păstorul.. ce ziceţi despre poporul cincizecimii? Atât timp cât ei au primit însărcinarea.” “Până când?” Nu se pune întrebarea cât va dura aceasta”ei doar au primit răspunsul. Nu sunt eu cel care a promis. Mergeţi şi începeţi slujba voastră. “Aşteptaţi pânăaşteptaţi până sunteţi îmbrăcaţi cu putere. Eu am o mare nevoie de vindecare. “Frate Branham.. poate în cinsprezece minute de acum Duhul Sfânt va coborâ peste noi. dacă voi aveţi acest fel de răbdare după ce Dumnezeu vă dă o promisiune şi voi o vedeţi în Biblie”Este a mea.. adăugaţi-o la crednţa voastră. nu.

dacă poţi să crezi.. unii păstori şi învăţători. . am fost la fratele Jefferies acolonoi am aflat într-un dicţionar. Vedeţi. Voi trebuie să o aveţi.” Vedeţi. Noi o vom lua pe aceasta să vedem cum sunăMatei 5:48şi să vedem dacă voi trebuie să fiţi ca Dumnezeu. De ce? Toate lucrurile care sunt în Dumnezeu sunt în voi. Dacă nu aţi primit răbdareadacă nu aveţi. dostoinicie. “Bine. Aceasta -i corect. Oh. Dacă nu aveţi răbdaredacă nu aveţi destoinicie să o adăugaţi la credinţa voastră (care ziceţi că aţi primit-o) şi voi nu aveţi credinţă şi încercaţi să puneţi destoinicia pe ea. Perfect).”Perfecţionarea sfinţilor. Să deschidem la Efeseni 4 şi să aflăm pe aici în Cartea Efesenilor ce spune despre acest lucru. “Eu nu pot face asta Frate Branham. Voi ziceţi. ea va dărâma credinţa voastră. Matei 5:48 “Fiţi. pentru lucrarea de slujire.El a dat pe unii apostoli. Poate că Dumnezeu nu este Dumnezeu.”(S-e citeşte în acest fel? Perfecţionarea cui? SfinţilorCine sunt sfinţii?cei sfinţiţi. “Bine acum. despre cum trebuie să -l facem.)Cei care au început de aici de jos. Ea va zdrobi restul clădirii.” Oh. domnule. Este un dar care vi s-a dat. El vă cere acum să fiţi perfecţi . Daţi-mi voie să citesc câteva Scripturi aici doar într-un minutMatei 5:48. să începem de la versetul 11.. După ce aţi primit credinţă. Efeseni capitolul patru şi începem cu versetul 12. Doamne. voi spargeţi lucrarea chiar în două. Asta-i tot.Pentru desăvârşirea lui Dumnezeu. În final. Ea deja s-a dus.” voi ziceţi.” Atunci uită-o.evlaviefii şi fice ai lui Dumnezeu. a cincea. aveţi răbdare. Voi aţi ajuns până aici sus înainte ca să faceţi aceasta.Accept-o. numai lucrul acela. cunoştinţă.” (slujirea lui Isus Cristos) “pentru zidirea trupului lui Isus Cristos:” (pentru 299 . precum Tatăl vostru din Cer este perfect. Voi ştiţi că Biblia spune.. Bine. Ce înseamnă evlavia? Eu am că utat prin patru sau cinci dicţionare şi nu am reuşit să aflu ce înseamnă. Bine. da voi puteţi.” Isus a spus aşa. Doamne. Oh. adăugaţi evlavia. Evlavia să fie adăugată. cumpătare. (amintiţi-vă seara trecutănu încercaţi să luaţi slujba altui om) pe unii evanghelişti. apoi să fiţi ca Dumnezeu. aşteaptă un minut. Toate lucrurile acestea trebuie să fie adăugate mai întâi. Să nu adăugaţi aceea deoarece ea va ruina clădirea. Poate aceasta este o greşală de fapt. Evlavie înseamnă să fii ca Dumnezeu. unii profeţi. Poate nu există Dumnezeu. “Voi sunteţi Dumnezei. Astfel voi ziceţi. Apoi voi vă urcaţi aici sus.” (Isus vorbeşte în fericirea supremă) “Fiţi şi voi” P -E-R-F-E-C-Ț-I(ce este aceasta. atunci voi dărâmaţi această clădire. Da. “Eu cred.

edificarea, zidirea, edificare). “Până vom ajunge toţi la unirea credinţei, şi [la] cunoştinţa Fiului lui Dumnezeu, la statura omului perfect ,” (la siguranţa, o Doamne) “la măsura staturii plinătăţii lui Cristos:” Aceasta-i evlavia. Când El a fost lovit pe o parte pe faţă, El a întors-o şi pe cealaltă. Când ei i-au vorbit brutal, El nu a vorbit, El nu i-a jignit înapoi. Vedeţi, evlavia. Întotdeauna urmărea un lucru. “Eu fac întotdeauna ceea ce place Tatălui.” Da, domnule, întotdeauna; aceasta -i evlavia. Vedeţi, după ce aţi venit pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici; acum voi veniţi la statura plinătăţii, acum, a unui fiu de Dumnezeu. Dar voi trebuie să aveţi aceasta, plus toate acestea, şi voi nici măcar nu puteţi începe până când nu aveţi aceasta.Acum amintiţi-vă de pasărea neagră cu pene de păun. Să n-o uitaţi, vedeţi. Să nu încercaţi să adăugaţi aceasta până când nu sunteţi de fapt născuţi din nou, deoarece ea nu va merge. Voi nu o puteţi face să meargă. Ea va ajunge la aceasta, sau aceasta de aiciea se va ruina pe undeva. Dar când aţi ajuns aici jos la naşterea din nou a porumbelului original, atunci nu adăugaţi nimic. Ea se adaugă la voi; vine înainte în sus. A şaptea). Bine, adăugaţi dragostea frăţească. Bine, când noi ajungem la aceasta, (dragostea frăţească) puneţi-vă în locul lui în problemă. Acum, voi ziceţi, “Fratele meu a păcătuit împotriva mea,” Pertru a zis, “Să -l iert?” El a zis, “De şapte ori pe zi?” El a zis, “De şaptezeci de ori câte şapte.” Vedeţi, dragostea frăţească. Acum, vedeţi, dacă un frate este dereglat, să nu fi nerăbdător cu el. Nu. Fii bun cu el. Mergi oricum. Cineva, într-o zi, nu de mult timp, mi-a zis, “Cum poţi tu să mergi la Adunările lui Dumnezeu şi la Unitarieni şi în toate celelalte locuri? Dragostea frăţeascăsperând că într-o zi...răbdare cu el, cumpătarerăbdând cu el; cunoştinţă să înţelegi ce crede el, şi aminteşteţi că aceasta este îm inima lui, aceasta este de fapt; virtute să laşi să iasă din tine cu bunătate, şi blândeţe spre el, având credinţă că într-o zi Dumnezeu îl va aduce înăuntru. Dragostea frăţeascăal şaptelea lucru. Unu, doi, trei, patru, cinci, şase, şapte. Şapte lucruri. Apoi, acum voi veniţi. Următorul lucru atunci adăugaţi caritate, care este iubire. Aceasta-i piatra din capul unghiului. Într -una din aceste zile în biserică... Acum în zidire destoinicia. Se zideşte acest monument. Zidim 300

această statuie. Vedeţi ea începe şi temelia este pusă pe credinţădestoinicie, cunoştinţă, cumpătare, răbdare, evlavie, dragoste de fraţi. Acum ce se face? Atunci ei aşteaptă după piatra din capul unghiului care este dragoste; căci Dumnezeu este dragoste, şi El controlează, şi este tăria tuturor acestor lucruri. Da, domnule. Chiar aici. Chiar aici. Vedeţi, eu am ajuns între toa te aceste lucruri de aici, şi aici vin aceste unde mici. Ce este aceasta? Duhul Sfânt coboară prin Cristos Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este deasupra tuturor acestora, El le sudează pe toate acestea împreună. Zideşte o ce? o Biserică perfectă pentru piatra din capul unghiului unde să se aşeze! Ce a făcut din nou? El este manifestat prin cele Şapte Epoci ale Bisericii şi cei Şapte mesageri ai Bisericii. Aceasta -i când vine Cristos Duhul Sfânt. Isus vine jos şi se aşează Însăşi capul Bisericii, atunci El va învia această Biserică fiind propriul Său trup. Acolo este trupul, şi felul cum Dumnezeu ne aşteaptă ca indivizi să creştemfelul cum El îşi aduce Biserica Sa să crească. Fiecare Epocă a Bisericiiea devine o Biserică mare. Vedeţi, la aceştia nu li se cerea să fie ca aceştia. La acesta nu se cerea să fie ca acesta. Vedeţi, dar El a adus Biserica Sa sus în acelaşi fel...El şi-a adus Biserica în acelaşi fel cum îşi aduce poporul Său în sus. Apoi aici Petru a zis la început: (şapte lucruri) credinţă, virtute(vedeţi, urcă), cunoştinţă, cumpătare, răbdare, evlavie, dragoste de fraţi şi apoi iubirea lui Dumnezeu; Duhul Sfânt. Cristos în persoana Duhului Sfânt vine peste voi în adevăratul botez al Duhului Sfânt, şi voi primiţi toate aceste virtuţi pecetluite în voi, apoi Dumnezeu locuieşte într-un tabernaclu, numit clădireaTabernaclu Viu locul de locuit al Dumnezeului cel Viu. Când un om posedă acest fel de lucruri, atunci Duhul Sfânt vine peste el. Nu contează, voi puteţi vorbi în limbi, voi puteţi imita orce dar al lui Dumnezeu. Voi o puteţi face, dar până când aceste virtuţi de aici intră în voi, voi sunteţi încă departe de adevărata temelie reală a credinţei. Dar când aceste virtuţi cresc înăuntru, şi voi le adăugaţi la aceasta, atunci voi sunteţi un monument Viu. Voi sunteţi o imagine Vie care se mişcă. Acum, voi ziceţi, “Frate Branham, trebuie să vorbim în limbi?” Absolut, acelea sunt daruri ale lui Dumnezeu. Dar darurile acelea ale lui Dumnezeu, fără aceste virtuţii în ele, face o piatră de poticnire pentru credincios. Nu este acceptată de Dumnezeu. Aceasta trebuie să fie mai întâi. Şi când aveţi credinţă, virtute, cunoştinţă, înfrânare, răbdare, evlavie, şi dragoste frăţească, atunci Duhul Sfânt coboară şi vă pecetluieşte ca o 301

unitate, la fel cum El pecetluieşte epocile Bisericilor ca o unitate. Felul cum El îşi face Mireasa este felul cum îi face pe indivizii Lui: îi face din acelaşi material, cum Eva a fost făcută din Adam, o coastă din partea laterală a lui. Iată lucrurile care trebuie să le aveţi întâi. Voi nu le puteţi imita; voi nu le puteţi imita; ele trebuie să fie trimise de Dumnezeu şi născute de Dumnezeu. Imitaţia cauzează numai confuzie. Acum, aceasta este casa în care locuieşte Dumnezeu, nu o clădire cu un clopot mare în vârful ei şi o clopotniţă, cu, “un trup mi-ai pregătit.” Un trup în care poate locui Dumnezeu, Dumnezeu poate umbla în el, Dumnezeu poate vedea în el, Dumnezeu poate vorbi în el, Dumnezeu poate lucra în el. Amin! Un intermediar viu al lui Dumnezeu. Dumnezeu umblă în două picioare în voi. Glorie! “Paşii celui neprihănit sunt rânduiţi de Dumnezeu.” Dumnezeu umblă în voi, “căci voi sunteţi epistole scrise, citie de toţi oamenii.” Şi dacă Viaţa care era în Cristos va fi în voi, voi veţi rodi Viaţa care a rodit-o Cristos. Şi această “fiinţă” când este complectă, este Biserica lui Dumnezeu care merge în Răpire! Şi această “fiinţă” când este completă, este un slujitor al lui Dumnezeu în Biserica lui Dumnezeu, care merge în Răpire. Glorie! Vedeţi ce vreau să spun? Acolo sunteţi. Acolo este lucrarea completă, păi toată statura fiinţei voastre este guvernată şi controlată prin aceste lucruri, dar ea nu poate fi controlată complet până când posedează complet aceste calităţi. Aţi auzit vreodată aceasta? Acum, daţi-mi voie să spun acest lucru şi să păstrez foarte...Să pun aceasta în urechea voastră ascultătoare. UN LANŢ ESTE AŞA DE TARE CÎT ESTE ZALA CEA MAI SLABĂ .Este adevărat? Nu este mai tare decât cea mai slabă zală. Nu contează cât de puternice sunt construite acestea, acesta este făcut, dacă are o zală slabă, acolo se rupe el. Voi ziceţi că aveţi aceasta, aceasta, aceasta; voi nu aveţi aceasta, acolo se rupe el. Dacă aveţi aceasta, şi nu aveţi aceia, el se va rupe chiar acolo. Voi aveţi aceasta nu aveţi aceia, se va rupe. Aceasta nu aveţi aceia, se va rupe. Aceasta şi nu aveţi aceasta, se va rupe. Vedeţi? Şi voi nu puteţi avea aceasta fără ca să aveţi aceasta.Astfel când vă predaţi fiinţa voastră completă, atunci Duhul Sfânt se toarnă prin aceste virtuţi. Apoi voi sunteţi un Templu Viu. Apoi oamenii privesc şi zic, “Acsta este un om plin de virtute, cunoştinţă, şi crede Cuvântul, cumpătare, răbdare, evlavie, dragoste frăţească, plin de dragostea Duhului Sfânt, şi se plimbă în jur.” Ce este acesta? O statură la 302

care necredincioşii pot privi şi să zică, “Iată un Creştin. Iată un om (sau femeie) care cunosc despre ce vorbesc. Voi nu aţi văzut niciodată o persoană mai bună, mai dulce, mai evlavioasă.” Voi sunteţi pecetluiţi. O pecete se arată pe ambele părţi. Dacă voi mergeţi, sau veniţi, ei văd pecetea tot la fel. Acolo sunteţi, vedeţi. Când un bărbat, sau o femeie posedă acestea, atunci piatra din capul unghiului coboară jos jos şi îi pecetluieşte în Împărăţia lui Dumnezeu care este Duhu l Sfânt. Atunci Cuvântul, care vine de aici, se manifestă Însăşi prin fiecare din aceste fiinţe. Şi formează această Fiinţă completă u n Templu al Dumnezeului cel Viu un exemplu viu care se plimbă, al Creştinilor. Există şapte calificări care formează statura lui Dumnezeu. Acolo a fost. Ce era aceasta? Adăugaţi la virtutea voastră, vedeţi. Lăsaţi-o în pace. Dumnezeu ştie cum să o facă. Dumnezeu ştie cum să aducă aceste lucruri la împlinire. Lăsaţi-i să zică ce vor ei. Nu faceţi nici o deosebire. Doar continuaţi să mergeţi.Adăugaţi la credinţa voastră virtutea; adăugaţi la virtutea voastră, cunoştinţa; adăugaţi la cunoştinţa voastră cumpătarea; adăugaţi la cumpătarea voastră răbdarea; adăugaţi la răbdarea voastră evlavia; adăugaţi la evlavia voastră iubirea de fraţi, adăugaţi la dragostea de fraţi, Duhul Sfânt şi Cristos va veni. Deoarece chiar sub El, Duhul Sfânt este Duhul lui Isus Cristos în Biserică să manifeste virtuţiile acelea. 270.Credeţi că aceasta este ora când Isus trebuie să vină; că biserica a venit din justificare, sfinţire, botez al Duhului Sfânt, chiar ca piramida în acel fel venind? Şi acum piatra de vârf va trebui să fie aşa de perfectă încât, când vine Piatra din vârf, ea trebuie să se lipească chiar cu ea. Slujba trebuie să înceapă în acest fel, şi doar să vină tot mai mult la minoritate, devenind grupuri mai mici, şi grupuri mai mici, până când în final Piatra se potriveşte cu clădirea. El este Piatra din capul unghiului, care ia toată clădirea cu El, care este Biserica. Toţi aceia vor învia, chiar de acolo de la prima strajă, până la a şaptea, şi toţi merg în Răpire. Fiecare au avut ziua alocată lor, şi ei au avut reformatorii lor şi fondatorii, şi aşa mai departe, peste tot în jur. Şi în această ultimă zi, vine la un vultur din nou, care este înapoi la epoca profetică, să aducă aceasta împreună. 271.Credeţi aceea, Cuvântul şi Piatra și venirea aceluia? [Fratele zice, "Eu cred."] 191.Astfel credincioşii Cuvântului şi Duhului trebuie să fie una. Şi dacă mintea lui Hristos este în voi, voi sunteţi Cuvântul. Voi sunteţi Cuvântul 303

viu al lui Hristos, reprezentanţi ai lui aici pe pământ – este aceea corect continuând lucrarea lui. Biserica trebuie să fie în acel fel. 192.Şi când este aşa, Biblia se manifestă din nou ca în zilele timpurii a ucenicilor, chiar ca ucenicii. Biblia trăieşte din nou în voi. 172.În ordine, predestinaţi aşa cum era El, face Cuvântul Sămânţă trup în voi, Biserica Lui. Cuvântul lui Dumnezeu ... voi ziceţi: "Sigur frate Branham, fiecare Cuvânt, eu cred aceasta." Apoi nu susţineţi aceasta când aveţi tradiţia voastră, vedeţi? Staţi cu acel Cuvânt şi staţi cu aceea, priviţi ceea ce se întâmplă. Ziceţi: "Oh, Doamne, eu cred aceasta. Trimite Duhul Sfânt." Apoi priviţi. Apoi dacă El va mărturisi aceasta în continuare, apoi ştiţi că aveţi aceasta – nu prin vreo senzaţie, diavolii fac aceea, nu prin ceva, diavolii fac aceea. Ci prin credinţa voastră constantă în Cuvântul lui Dumnezeu şi viaţa care o trăiţi fără să negaţi nimic. În ordine, aceea face Cuvântul să devină trup, vedeţi, carne şi aceeaşi apă Duh. 168.Dar El se întrupează Însuşi, luând trupul vostru şi al meu, şi vă dă daruri, îmi dă daruri, şi prin aceste daruri El se face cunoscut. Aceea-i Hrana secretă. Nu contează cât se face cunoscut prin mine, voi trebuie să L credeţi, voi trebuie să aveţi un dar de credinţă, la fel, să creadă Aceea. Voi o credeţi? [Adunarea, “Amin.”] Şi acum dacă El se va manifesta Însuşi în acel fel, Îl veţi crede voi? [“Amin.”] Cu toată inima voastră, Îl veţi crede? Oh, cât de minunat, doar aşteptaţi de la El, doar aşteptaţi să vedeţi ce spune El. “Cuvântul a devenit trup”: Dar când tu poţi deveni aşa mort faţă de lucrurile lumii, încât Hristos este întâi, Hristos este totul, atunci întreaga ta alcătuire este din Duhul Domnului Isus Hristos. El are control deplin. Aceea este când gândurile tale vor fi curate. Gândurile tale vor fi pure. Inima ta. (186) Şi cei care sunt fii ai lui Dumnezeu sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu. Atunci când elementul uman se duce afară şi Duhul lui Dumnezeu umple acel loc vacant. Atunci va fi când Biserica în Puterea ei, a învierii Domnului Isus va umbla pe urmele lui în puterea lui, în gândurile lui, în fiinţa lui, în mişcarea lui. Vedeţi ce vreau să spun Atunci gândurile voastre vor deveni cuvinte şi cuvintele vor deveni materiale. Aceea este când Biserica este în puterea ei. (188) Eu cred că este pe drumul ei când Biserica va fi aşa de învăluită în Hristos Duhul Sfânt, omenirea aşa de departe de ei, încât ei nu se văd pe ei însăşi (184) Gândurile noastre funcţionează diferit. 304

De multe ori noi mergem şi zicem: Ce mai faci frate Şi tu nu o spui din inima ta. (185) “Încercând să faci lui Dumnezeu un serviciu fără să fie voia lui ”: ,,Într-o zi veţi vedea că acela pe care voi l-aţi simţit în inimile voastre şi vedeţi identificarea lui va deveni personificat înaintea voastră, atunci Voi şi El sunteţi Una. Eu sunt aşa bucuros să-l văd personificându -se pe sine chiar printre noi şi să vedem ce a promis el pentru Cuvânt nu ce este emoţia cuiva, cântând şi sărind” 70. EXISTĂ O DEOSEBIRE ÎNTRE MIREASĂ ŞI MEMBRII DENOMINAŢIUNILOR. DEOSEBIREA ESTE CĂ EI APLICĂ ÎNSEMNUL, EI CRED GLASUL SEMNULUI. Aminţiţi-vă, "Scriitorul cu călimara la brîu a mers prin mijlocul cetăţii, prin mijlocul Ierusalimului şi a pus un semn pe fruntea oamenilor, care suspină şi gem din pricina tuturor urîciunilor care se săvîrşesc acolo"(Ezechiel cap 9 vers 4) (Întrebări şi răspunsuri) 150.Daţi-mi voie să vă dau unul ca să nu-l uitaţi. Efeseni 4:30 a zis, "Să nu întristaţi Duhul lui Dumnezeu cu care aţi fost pecetluiţi până în ziua răscumpărării voastre." Acolo este Pecetea lui Dumnezeu. Aceea încerc să v-o spun. Voi aţi aşteptat Pecetea lui Dumnezeu să vină în ultima zi. Aceea nu este pe fruntea voastră. Zicând că este pe fruntea voastră "cunoştinţă, să înţelegeţi."Ei sunt pecetluiţi prin cunoştinţa lui Dumnezeu, pe fruntea lor, cei ce ştiu că Isus a murit şi a înviat din nou, deoarece ei Îl pot vedea.’’ Şi când Duhul Sfânt este Autorul şi Scriitorul şi Aducătorul la viaţă al Cuvântului, cum poate El să conducă persoana la orice altceva în afară de Cuvânt? (Nu te bizui pe înţelepciunea ta) 248.Amintiţi-vă, totul se face printr-un semn. Noi vedem timpul în care trăim, prin semnul în care trăim, astfel ştim ce face Simfonia astăzi. Acela este un timp de separare, luând Lumina din întunecime. 249.Să o spunem împreună, astfel ca voi să nu o uitaţi, că eu simt să spun aceasta. "Aceea i-a Lumina din întuneric." Să o zicem din nou. "Aceea i-a Lumina din întuneric." 305

250.Aceea este Simfonia lui Dumnezeu. El o arată în ceruri. El o arată pe table. El o arată prin El Însuşi. El a promis-o în Cuvânt. Noi o vedem dovedită. El separă grâul din pleavă. El i-a Lumina din întuneric. Mireasa lui Hristos este deosebită de toate celelalte biserici. Acesta este adevărul. Există o biserică firească şi o biserică duhovnicească; una pământească şi una cerească; una dogmatică şi una a Cuvântului. Aşa a fost întotdeauna. 9.Însemnul era lucrul care a făcut deosebirea între Egipt şi Israel, cele două naţiuni. Ei erau toţi fiinţe umane, toate create de Dumnezeu, toată lucrate de mâna lui Dumnezeu, dar deosebirea era când pedeapsa morţii a trecut, deosebirea dintre viaţă şi moarte era Însemnul. 10.Şi tot la fel va fi la venirea Fiului lui Dumnezeu, când El scoate Mireasa din biserică, deosebirea va fi Î nsemnul. Acum, ascultaţi atenţi în această după-masă, să vedeţi dacă aceea nu este adevărat. Însemnul va fi deosebirea. 179.Staţi statornici cu Însemnul! Aceasta este ceea ce vrea Dumnezeu ca noi să facem. Ţineţi de Cuvântul Lui. Nu vă mutaţi de la Acesta. Staţi drept cu Acesta. Biblia a spus aşa. 186.Oh, popor micuţ, fratele meu, soră, intraţi sub acel Însemn, repede. Înţelegeţi? Nu, nu luaţi nici un înlocuitor. Să nu, faceţi asta. Înţelegeţi? Să nu numai vă imaginaţi Aceasta. Voi să staţi acolo până când ştiţi că Însemnul este aplicat, până când (întregul vostru) gândul care era în Cristos este în voi, până când tot non-sensul din lume este dus, vedeţi, până când întreaga dorinţă a inimii este El. Înţelegeţi? Că, atunci, voi ştiţi, atunci voi ştiţi că ceva se întâmplă. Isus a zis, "Aceste semne vor urma pe cei ce cred," nu credincioşi-prefăcuţi, ci credincioşi. Înţelegeţi? Acum, noi nu vrem să luăm vreun risc asupra acestuia; voi trebuie să nu o faceţi. 208.Eu vorbesc despre Însemnul aplicat. Însemnul este de acord cu fiecare Cuvânt. Înţelegeţi? El trebuie să fie, deoarece El este Cuvântul. Acesta este Viaţa care era în Cuvânt. "Cuvintele Mele sunt Duhovniceşti; Ele sunt Viaţă," a spus Isus. Înţelegeţi? 274.El recunoaşte numai Însemnul. Acela este Mesajul acestui ceas! Acela este Mesajul din această zi! Acela este Mesajul din timpul acesta! În Numele lui Isus Cristos, primiţi-l pe Acesta! 306

354.Când noi ne rugăm, noi prezentăm Însemnul. Acesta arată că noi ne-am supus pe deplin. 362.Credeţi, pentru siguranţă. Apoi aplicaţi, vedeţi. Credeţi pentru aceasta. Aici este pentru ceea ce vreţi voi să credeţi. Vedeţi, voi vreţi propria voastră siguranţă. Voi credeţi pentru siguranţa voastră, şi apoi aplicaţi Însemnul pentru întreaga familie. Vedeţi? Voi ziceţi, "Cum pot eu face aceasta?" Să pretinzi Aceasta! Dacă Acesta a lucrat asupra ta, atunci tu şi Cuvântul deveniţi unul. Amin! Amin! Vedeţi? Vedeţi, Acesta lucrează pentru voi amândoi. Tu şi Cuvântul sunteţi unul, apoi aplică -L la copiii tăi, aplică-L la cei dragi ai tăi. 363.Cum a făcut Rahav, ea a aplicat însemnul la tatăl ei, ea l-a aplicat mamei ei, ea l-a aplicat fraţilor şi surorilor ei, şi i-a obţinut pe toţi înăuntru. 364.Voi îl aplicaţi pe acesta, zicând, "Doamne, eu mă duc după fiul meu. Eu mă duc după fiica mea. Eu o pretind pe ea! 'Satan, tu las -o liberă!' Eu mă duc după ea. Eu aplic Însemnul meu, Duhul Sfânt. O Duhule Sfânt, care locuieşti în mine, prinde pe fiica mea acolo. Eu mă duc la ea acum, cu ungerea Ta peste mine." El va face aceasta. Amin. 365.Aceasta este ce au făcut ei în Egipt. Aceasta este ce au făcut ei în Ierihon. 366.Dacă voi vreţi să citiţi alta, Fapte 16:31. Pavel i-a spus sutaşului, "Crede! Eu sunt mesagerul din ceasul acesta. Crede în Domnul Isus Cristos, şi tu şi casa ta veţi fi mântuiţi." Asta -i corect? Crede pentru casa ta, adu-i pe toţi dedesubt. "Acum tu ai văzut pe Dumnezeul Cerului făcând o minune. Aceasta este înaintea judecăţii. Crezi tu aceasta?" "Da! Ce pot eu face?" 367.El a zis, "Ridică-te şi fii botezat." Pavel l-a luat afară şi l-a botezat, zicând, "Acum crede în Domnul Isus Cristos, iar tu şi casa ta veţi fi mântuiţi." 368.Crede ce? Crede pe Domnul Isus Cristos, pentru casa ta, aplică Însemnul la casa ta. 369.Atunci ce faci tu când tu Îl aplici la casa ta? Mută tot gunoiul afară. I-a toate fustele scurte, şi pantalonii scurţi, şi cărţile, şi ţigările, şi televizoarele, şi câte altele, şi aruncă-le afară pe uşă, când tu mergi să aplici Însemnul: nu va sta liniştit pentru aceasta. Da, domnule . I-a toate acestea afară. Toate dansurile, şi chefurile, şi rock-and-roll, şi 307

ziarele vulgare vechi, şi lucrurile care sunt din lume, aruncă -le afară pe uşă, zicând, "Noi facem curăţenie în acest loc de aici." 370.Cum a făcut Iacob, el a zis, i-a spus soţiei lui, şi celorlalţi, a zis, "Spălaţi-vă hainele şi fiecare lucru. Scoateţi afară dumnezeii aceia." Amin.... 371.Voi ştiţi ce a spus Iosua înainte să treacă dincolo? El a zis, "Spălaţi -vă hainele; nu veniţi la nevestele voastre, şi aşa mai departe, şi fiţi gata, căci în trei zile noi vom trece Iordanul." Amin. El se pregătea, aplica însemnul. Amin. Asta este. 372.Fiţi gata. Aplicaţi-L. Credeţi-L. Faceţi curăţenie. Lăsaţi copiii voştri, lăsaţi familia voastră, lăsaţi pe cei dragi ai voştri să -l vadă pe Acesta în voi. Asta-i adevărat. Acesta va lua efect. Da, domnule! 373.Atunci aplicaţi Însemnul în rugăciune, cu consideraţie, cu credinţă, Aplicaţi-L cu o aşa iubire, şi aşa mai departe, până veţi şti că aceasta o să i-a, aceasta o să i-a loc. Asta este tot. Aplicaţi-L în încredere, crezând că Acesta o să ajute. Când voi vorbiţi cu acel copil, când vorbeşti cu soţul tău, când tu vorbeşti cu soţia ta, vorbeşti cu aceşti dragi, crede că Acesta o să ajute. Doar să stai acolo, şi să zici, "Doamne, eu i-am pretins. Ei sunt ai mei. Eu îi iau pe ei pentru Tine, Doamne." 374.Aplică-L, şi creează acea atmosferă în jurul tău, ca ei să cadă doar drept înăuntrul acestuia. Înţelegeţi? Oh, tu eşti, dacă tu ai Însemnul, creezi un duh în jurul tău, o putere, că atunci când tu umbli, oamenii ştiu că tu eşti un Creştin. Lor le place ca tu să le spui lor ceva. Ei cred cuvântul tău. Ceea ce spui tu, ei se ţin de aceasta. Vedeţi? Asta este. 375.Aplică Însemnul, apoi umblă cu El. Pretinde-ţi casa ta. Tu trebuie să faci aceasta acum. Acesta este timpul de seară. Acum, voi aţi ascultat pentru un timp îndelungat, acum acesta este timpul de seară. Acesta este timpul de aplicare acum. Mânia va lovi, într -una din aceste zile, aceasta s-ar putea să fie prea târziu atunci. Vedeţi? Aplicaţi Însemnul, cu încredere. 22.Eu i-am spus: “Ai fost vreodată la medic pentru un control fizic?” Şi el mi-a spus: “Da, domnule.” 23.Eu am zis, “Doctorul îşi pune stetoscopul în urechile lui şi pe inima ta, să vadă dacă inima îţi bate corect, şi o cardiogramă electronică, iar apoi tensiunea sîngelui, controlul urinii, şi aşa mai departe, instrumentele, să afle unde este fiinţa voastră fizică. Acum, felul cum procedează el, el priveşte în 308

urmă într-o carte aici, unde specialişti de diferite subiecte au notat, ‘Dacă acesta are loc, acesta este greşit.’’ 24.Dar eu îţi spun, “Acum, singurul stetoscop pe care îl am este Biblia, vedeţi, pentru suflet.” Eu vă spun că am să vă testez. Eu am zis,” Sfîntul Ioan 5:24, spune, ‘Cel ce aude Cuvintele Mele.’” Eu am zis, “Acea nu este numai a sta şi a-L asculta. Aceea este a-L primi, a-L primi; voi Îl credeţi. Ceva din interior vă spune că este adevărat. Voi L -aţi acceptat, voi L-aţi crezut, este al vostru. ‘Cel ce-L ascultă,’ El este deja al vostru, ‘Cuvintele Mele, şi crede în Acel care M-a trimis.’ Tu crezi aceasta?” El spunea: “Eu cred.” 25.Eu am spus, “Eu îţi voi spune ceea ce ţi-a spus Doctorul Şef, ‘El a trecut de la moarte la viaţă, şi nu vine la condamnare, sau judecată.’” Am zis, “Din cîte ştiu, conform cărţilor, tu ai trecut examenul.” Noi am avut semnul religiei.Noi am avut semnul trezirilor. Noi am avut semnul de strîngeri lalolaltă.Noi am avut semnul vorbirii în limbi.Noi am avut semnul de vindecare a bolnavilor. Noi le-am avut toate aceste semne.Dar totuşi în biblie noi aflăm că ultimul semn înainte ca să ajugă fiul promis, acesta era un super semn.Eu vă declar vouă în seara aceasta,în Numele Domnului Isus Hristos că acesta este acum pe pămînt. Nu numai atît,ci acesta este chiar aici în mijlocul nostru în seara aceasta. Duhul Sfînt super semnul lui Dumnezeu,Isus Hristos cel înviat.Acesta nu poate da greş.Acesta este un super semn etern.Acesta nu poate să fie schimbat niciodată.,,Căci cerurile şi pămîntul vor trece dar Cuvîntul meu nu va trece.’’ 84.Şi El a spus acestor păstori, “Iată cum Îl veţi afla. El va fi într-o iesle, într-un grajd, înfăşurat în scutece. Şi când vă uitaţi la El, credeţi, că El este Dumnezeu între noi.” 85.Semnul acela nu a fost numai pentru păstori. Dar a fost dat la toată lumea, să se uite spre El şi să vadă cine este El. Acela -I Dumnezeu cu noi, Emanuel. 115.Dar Dumnezeu a zis, “Acela-i un semn veşnic, super semnul, semnul tuturor semnelor, că Dumnezeu este cu voi, chiar în voi, până la capătul lumii.” Acolo este super semnul vostru. El întrece toate semnele. Acela-i primul semn. Fapte 19, oamenii aceia au venit înapoi şi au recunoscut semnul acela, înainte ca ei să poată primi cândva Duhul Sfânt, Fapte 19:5. Deşi, un credincios care are Biblia, şi are un predicator bun care 309

dovedeşte că Isus este Cristosul, încă înainte ca ei să poată veni în aceea...şi să vadă semnul, ei au trebuit să vină şi să fie rebotezaţi, să -şi pună mâinile peste ei şi să primească Duhul Sfânt. Acela -i adevărul. 117.Oh, astăzi, fratele meu perelin, sora mea, crede s emnul acela. Priviţi în ieslea inimii voastre, şi vedeţi dacă sunteţi în stare să spuneţi în voi înşivă. Vedeţi semnul care l-au văzut păstorii: Dumnezeu în trup, locuind între cei săraci, cei nevoiaşi, lepădaţii. Vedeţi dacă puteţi să Îl înţelegeţi. Dumnezeu în inima voastră, Dumnezeu aici, priviţi şi vedeţi dacă El se manifestă corect, în dulceaţă şi blândeţe, aşa cum a făcut -o El. "Însemnul": Vedeţi expunând însemnul, harul său, dragostea lui. Aceasta este prin dragoste. Dragostea aduce supunere. Dragostea aduce curtenire. Dragoste aduce căsătorie. Dar cu toată inima voastră doar simţiţi ceva foarte dulce venind în voi. Acela este Duhul Sfânt. Şi ţineţi minte aceasta vine prin iubire căci El este dragoste (paragraf 443,446,447,448). CUM TREBUIE CERUT ÎNSEMNUL? Dă-mi Însemnul dragostei tale peste mine,Duhul Sfînt care mă va face să trăiesc blînd,cu bunătate,mă va face să trăiesc viaţa care era în Hristos,ca inima mea să ardă pentru alţii,ca eu de -abia să mă odihnesc ziua şi noaptea pînă cînd îi pot aduce pe fiecare pe care pot eu.(paragraf 450.) 164.Dumnezeu a zis, “Eu le dau un semn. Eu voi fi în trupul lor. Eu voi fi ca ei; ei vor fi ca Mine.” El a zis că Îngerii s-au uitat acolo, sau au zis...Îngerii au zis păstorilor, “Priviţi în iesle, vedeţi ce vreau să spun.” Acel semn nu era pentru Îngeri. El nu era numai pentru păstori. El este pentru lume să vadă şi să creadă că Dumnezeu locuieşte în carne. Fiecare semn este drept aici înaintea noastră. Eu sunt sigur că mintea spirituală, Doamne, va prinde ceea ce eu am zis cu câteva momente în urmă. 89.Frate, soră, acesta este ceasul şi timpul chemării afară din Babilon. Luminile de seară sunt aici. Umblaţi în lumină cât este lumină. Observaţi, credincioşii au văzut Cuvântul manifestat şi L-au crezut. Isus a zis, “Oile Mele cunosc Glasul Meu, Cuvântul Meu, semnele Mele ale epocii. Pe cel fals nu-l vor urma.” Aş vrea să intru în plinătatea promisiunilor. Aş vrea să primesc credinţă în mine însumi, nu să mă uit la un semn, nu să privesc la ceva ce a 310

să înţelegeţi."(Cum am fost cu Moise) 10. Zicând că este pe fruntea voastră "cunoştinţă. Efeseni 4:30 a zis.Daţi-mi voie să vă dau unul ca să nu-l uitaţi. Ei sunt pecetluiţi prin cunoştinţa lui Dumnezeu. Dar dacă el a fost flămând." Dar Biblia a zis că Pecetea lui Dumnezeu este botezul Duhului Sfânt. trebuie să credeţi aceasta cu toată inima voastră. 285. Şi fiecare care Îl are. Şi Moise din vechime când a fost însărcinat. atunci. m-am gândit. el ar fi depăşit acel semn. frate Branham?” Eu mă încred în Dumnezeu. jocuri de noroc. sau un fel de semn de circulaţie. Acum. fumat. Eu vin în Numele Domnului Isus." Acolo este Pecetea lui Dumnezeu. Aceea încerc să v-o spun. 150. Cred că eu sunt. De ce. aceste semne. sau dacă aceea este aşa de obişnută. el s-a uitat după acel semn. Şi apoi când vi se spune ceva sus aici la platformă. atunci există ceva greşit. dar să urmaţi Ceea ce eu vă spun. pe fruntea lor. cu băutură. Eu compar viaţa mea. Israel a crezut de atunci înainte şi l -au urmat pe conducător. 311 . să zic. cei ce ştiu că Isus a murit şi a înviat din nou.Ei bine. deoarece ei Îl pot vedea. aceea niciodată nu vor atrage atenţia oamenilor. lucruri murdare. acesta era un semn că tu poţi merge liber. nu sunt pentru ca voi să mă urmaţi pe mine. Şi acest semn este acesta: ca să-l urmaţi pe Domnul Isus Cristos.descoperit Dumnezeu. ca lucrurile lumii. nu contează ce aţi făcut. Doamne Dumnezeule.Voi poate aţi slujit pe diavolul toţi aceşti ani în lanţuri. Aş vrea să mă uit la Calvar. eu trebuie să merg înapoi şi să o fac corectă. Aceea nu este pe fruntea voastră. păcat. Voi aţi aşteptat Pecetea lui Dumnezeu să vină în ultima zi. ce este semnul creştinului? Cine va fi salvat? Vrei tu. cu Cuvântul. Eu nu ştiu. ce este o reclamă? Voi trebuie să aveţi ceva care este diferit de ceea ce are restul lumii. "Să nu întristaţi Duhul lui Dumnezeu cu care aţi fost pecetluiţi până în ziua răscumpărării voastre. dacă un om ar căuta un automobil. zilnic. “Frate Branham. Dacă ea nu trăieşte în acest Cuvânt.Apoi îmi veţi spune. Duhul Sfânt vă va călăuzi. Domnul l -a însărcinat cu două semne pe care să le facă înaintea oamenilor. Şi el a înfăptuit aceste semne o dată şi asta a fost tot ce a făcut. inimile lor sunt libere. 103. "prin credinţă vin. Dar când voi aţi auzit sunetul Trâmbiţei Evangheliei.

Cum puteţi voi să aşteptaţi aceeea? Nu. domnule! Nu. Ucenicii s-au întors. Eu cu bucurie port acest semn numit "holy roller. pentru că este de dragul Domnului. sau ceva membru de biserică. Păi. domnule. Nici părtăşie. nici un alt guvern. Dumnezeu nu acceptă altceva decît aceea. Eu îl port cu mândrie. Nici o altă biserică. eu vreau să-l primesc. ascultaţi atent acum. să port o coroană. Aş vrea să nu omiteţi să reţineţi aceasta. astăzi. Dar luni faceţi ceva ce este murdar şi putred şi înjosit. nădejdea Slavei. diaconi în biserică. 105. şi mergând afară şi trăgând afaceri necinstite. nu în partea de afară. curăţate de la acel lucru. când oamenii vorbesc în limbi. Doamne. nimic. Ele sînt fragmente care trebuie să fie tăiate jos. aceea nu înseamnă că ei sunt salvaţi?” Nu. nici denominaţiune. Dumnezeu locuieşte în inimă. de asemeni. Eu ridic ambele mâini sus. aşa de pioşi cât pot fi.104. "Prin harul lui Dumnezeu.” ziceţi. gândiţi că ei vor cumpăra motorină duminica? Nu. orice altceva este mort. Apoi merg acasă. nici o altă mărturie." Acela nu este semnul care a zis Isus. Sau voi vreţi să purtaţi ruşinea vreunei stele de la Hollywood.” singurul lucru pe care-l recunoaşte Dumnezeu.Ascultaţi. Am văzut oameni vorbind în limbi şi trăind cu soţia altui bărbat. Nu voiţi voi toţi să faceţi la fel? Ridicaţi-vă mâinile şi spuneţ i. sau ceva? Sau. 312 . Am văzut oameni vorbind în limbişi sărind în sus şi-n jos ca şi cum casa ar fi în flăcări. Eu. 478. sau ceva de televiziune. un semn a unui creştin? "Oh. îşi pune numele în carte." Şi această cruce consacrată o voi purta Până ce moartea mă va elibera. Tot felul de lucruri fără sens. nici o denominaţiune. Eu îl port cu mândrie. nici o altă părtăşie. astfel Cristos să poată trăi cu prioritate în voi. “Cristos în voi.“Ei bine." sau cum aţi dori să-l numiţi. nici biserică. şi orice lucru. Lasă-mă să o port de asemeni. el merge la biserică. într -adevăr! Am auzit vrăjitori şi doctori vrăjitori vorbind în limbi. eu vreau să iau ruşinea lui Cristos peste mine. nici crez. nu este acceptată în afară de Acesta. Ce este. nici un alt crez. şi furând. el are o scrisoare. Eu ştiu că El a purtat ruşinea Cuvântului lui Dumnezeu. spunând minciuni. aceea este ceva ce vine din inimă. vreţi ruşinea Cuvântului lui Isus Cristos? "Dă-mi mie ruşinea Cuvântului Doamne. “Frate Branham.Aparţine la biserică. nici un alt semn. au gândit că era o mare onoare să porţi ruşinea Numelui său.

313 .. noi nu avem nimic împotriva altor grupuri care sunt culte. neascultătoare față de Cuvântul lui Dumnezeu. toate denominațiunile. să fie Cuvântul. iar celălalt.Îl văd din vîrful stîncilor. Acum. UN SEMN AL MIRESEI: POPORUL LUI DUMNEZEU. să mă străduiesc prin harul lui Dumnezeu.” Așa cum era Eva. când unul este ascultător iar celălalt neascultător? Cum poate ca unul. Dar. după cum ştiţi. motivul că noi niciodată nu devenim un cult. Îl privesc de pe înălţimea dealurilor: Este un popor care locuieşte deoparte. “Ieșiți din mijlocul lor!” Asta este de la diavolul.71. Atunci cum poate Mireasa lui Cristos să se asocieze într-o denominațiune. Eu cred că este nescripturală. Acesta este semnul fiarei. nu au nimic în comun. să vă dovedesc că aceea este nescripturală. Eu am fost ordinat într-o mică biserică Baptistă. Copiii ascultători.În Efeseni 2:2. CEI PREDESTINAŢI NU APARŢIN LA NICI UNA DIN DENOMINAŢIUNII. UN POPOR CARE LOCUIEŞTE DEOPARTE. Mie nu-mi pasă a cui este asta. cuvântul pervertit? Cum poate o prostituată și o femeie curată să umble împreună în acord? Ele nu poate s-o facă. Îndreptându -se tocmaiîn aceasta acum. și ai neascultării.Şi acum. MIREASA ESTE SEPARATĂ. 32. de la început. Noi nu avem nimic împotriva lor. însă eu vreau să explic de ce noi niciodată nu am intrat în vreun cult. sau nu era până recent. Amos 3:3: "Merg oare doi oameni împreună. Numeri cap 23 vers 9 . Şi Baptist nu este un cult. şi nu face parte dintre neamuri. Şi aceea este ceea ce voi încerca. “Copiii neascultării. Ele nu au părtășie deloc. SINGUR. motivul pentru care eu nu am aparţinut la denominaţiuni şi am vorbit împotriva lor. şi ea devine tot atât de mult un cult ca restul din ele. este deoarece eu nu cred că organizaţia creştinătăţii este Scripturală. neortodoxă să ai vreo organizaţie. De ce nu suntem noi un cult? Aceasta pare că Domnul pune pe inima mea chiar pentru acest subiect. fără să fie învoiţi?" 36. în seara aceasta. ei sunt numiți.

care suferă.Acum. Oamenii vin aici la biserică. aceasta urmează să pişte un pic. noi suntem o organizaţie. Acum. dacă Cristos este în ea. noi avem de a face cu toţii în aceasta. acum. noi nu avem nimic de a face cu aceasta. acestea au fost ordinate de Diavolul. Cristos nici când nu a făcut.Iar bisericile Protestante sunt cultele care s-au tras afară dintr-un cult.Acum. noi cu toţii suntem un trup. tot în continuare. Vedeţi. Acum. Şi ultima mişcare pe care noi o avem. 112. noi suntem una împreună! Adevărat. 22. dar noi nu suntem un cult. deoarece eu gândesc că cultul separă frăţietatea. Şi după aceea a mers jos la Trezirea Wesleyană şi mai departe la Alexander Campbell şi John Smith.16. Acesta este trupul lui Cristos.Noi nu suntem împărţiţi. şi câte altele. Bine. după Luther vine Zwingli. Ea este prima mama a denominaţiunii şi fiecare cult a venit din ea. Aceasta merge direct la sămânţă. Denominaţiunea vine din biserica Catolică. Dacă el este Metodist sau Baptist. această trezire este Baptistă. şi aceasta le devine lor biserica casă. dacă el este născut din nou şi umplut cu 314 . 18. după Zwingli vine Calvin. 11. N oi suntem Metodişti. Noi suntem o organizaţie. frate.Si eu cred că Dumnezeu a lucrat în fiecare epocă. dacă ei doresc să vină atâta timp cât trăiesc ei. lăsaţi doar ca aceasta să fie bine asigurat. noi nu avem nimic de a face cu această trezire. spun: “Bine. 21. Prima reformă cînd a venit: era Luther. Acum. Unii din ei. una în dragoste. vedeţi. Aceasta este Biserica viului Dumnezeu. noi deasemeni voim ca voi să observaţi. care este o trezire Metodistă.Astfel noi nu avem ceva culte. şi cînd ele încep să decadă tocmai atunci este când ele devin un cult? Şi oricând decade Dumnezeu nu va ridica niciodată acea biserică iarăşi. sunt diferitele faze a epocii Penticostale. nu a organizat vreodată vreo biserică cult. Şi Biblia niciodată nu vorbeşte despre o denominaţiune. o nădejde şi învăţătură. Dar a-ţi observat vreodată că de fiecare dată când o biserică decade. şi tot aşa în jos. şi ea va deveni tot mai cu pişcături tot timpul. un grup de oameni care sunt organizaţi împreună ca să se închine lui Cristos. Aceasta este numai o organizaţie de părtăşie între credincioşii creştini.” Frate. Aceasta nu este o denominaţiune. vedeţi. în nici un timp. Dar eu vreau ca să vedeţi că denominaţiunile nu au fost ordinate de Dumnezeu. Nici unul nu o să domine asupra noastră. Indiferent de acele lucruri. că o denominaţiune nu este găsită în Scriptură. înregistrată aici în tribunal ca o organizaţie.

“Niciodată. Eu am spus. staţi acolo oricum. Nu face nici un fel de diferenţă. şi Foc va cădea din Cer. Şi acesta este felul în care-l obţinem noi. şi Dumnezeu va merge să-şi conducă biserica Lui. suficient să imite.Dar nu vă îngrijoraţi. Şi dacă el nu este greşit. cu semne şi minuni va avea loc. domnule. Eu pot să vă spun numai ce este Adevărul. încercaţi să-i trageţi afară. Da. “Dacă aş fi putut să predic ca A. dacă ei sunt o mână de ei sau oricâţi ar fi. Luaţi-vă alegerea şi staţi cu ei.” Acum. El are un botez fals cu apă. Dacă el este greşit. el este fratele meu. mâine seară. A. El va turna acel Ulei auriu al Duhului Sfânt peste biserică. Corect sau greşit. Adevărat.” Da. Nu vă îngrijoraţi. 123. turmă mică. astfel este unde-mi iau eu drumul. Adevărat. Ei au o promisiune. care nici măcar nu este Scriptural. 237. 315 . dar eşti mort. cum nu aţi văzut înainte. domnule. Eu nu ştiu cât de bine o trăiţi voi. 117. ţineţi-vă capul îndreptat spre Calvar.Frate.Charlie. frate. dar oricum. A. şi sunt eu greşit. Vedeţi. Adevărat. Noi stăm curaţi cu această Biblie. niciodată nu l-am dispretuit pe A. când aceasta vine în dezacord privind că: sângele ieşind în mîini ca fiind evidenţa Duhului Sfânt eu nu sunt de acord cu aceasta. Adevărat. Dar când aceasta vine la părtăşia frăţească. Eu nu vă pot face ca s-o trăiţi. eu încerc să -l ajut.” Eu am spus. Ei sunt fraţii mei. da. în loc de un cult.Şi acesta este motivul că noi nu tolerăm cu cultele si dogma lor. despre care vă face să credeţi că este botezul Duhului Sfînt. Daca ei sunt greşiţi. Mielul îl va birui! Căci El este Domnul Domnilor şi Rege al regilor. domnule. El are toate lucrurile acelea. “Cel care va răbda până la sfârşit!” Ţineţi-vă calea. “Nu vă temeţi. voi sunteţi învăţaţi de Aceasta. Această Biblie este dreaptă. el este fratele meu. căci voia bună a Tatălui vostru este să vă dea vouă Împărăţia. Allen eu nu aş fi avut niciodată un serviciu de vindecare. Aceasta depinde de voi. ca să fie viclean şi şiret. şi eu văd numele lor în Cartea Vieţii Mielului. domnule. Eu iau calea cu cei câţiva dispreţuiţi ai Domnului. 194. fals. despre sângele în mâini. Ea a luat un alt nume. eu vreau ca el să mă ajute pe mine. 116. Biblia zice bisericii denominaţionale: tu ai un nume că trăieşti. Eu stau în luptă umăr la umăr cu el. în care ne înţelegem. ce este anticristul. şi păşim umăr la umăr. El are un botez fals. Da. Allen. Niciodată nu le veţi face mai bine prin ai lovi în jur. ajutaţi-i corect.Priviţi.Duhul Sfânt. cum au spus ei despre Fratele Allen. Adevărat.

dar el desigur şi-a făcut-o însuşi." cuvântul religie este "o acoperitoare. Duhul Sfânt este toată înţelepciunea. Niciodată nu a fost. Noi nu avem cu lt deloc. eu voi spune. Aceasta este de ce noi nu suntem Unitarieni. şi spuneţi-mi una care s-a ridicat din nou. Aceasta este de ce noi nu suntem Baptişti. acei mesageri dragi ai lui Dumnezeu. să trebuiască să ne supunem la vreun fel de dogmă. indiferenţi. au venit fără biserică. Adam şi-a făcut-o însuşi o acoperitoare din frunze de smochin.Acum. Eu nu aş vrea să ne pângărim pe noi înşine cu un astfel de lucru ca acesta. Duhul Sfânt este trimis să conducă biserica. nici cinci minute. şi spuneţi-mi una care nu a mers. şi Dumnezeu a respins -o. Şi Dumnezeu ne-a binecuvântat pe noi şi Dumnezeu ne ajută pe noi. 33. El şi-a făcut propria lui teorie şi a încercat să facă o cale de scăpare. şi spun că nu există sânge de om pe îmbrăcămintea mea. să afle salvare în ceva ce a făcut el însuşi. Religia a fost o acoperitoare. din frunze de smochin. regate. am pierdut păstorul chiar atunci. noi o numim "religie. fără nimic. fără cult. Adam a avut o religie. Aceasta este de ce noi nu suntem Isus Numai. fără organizaţie. Este doar un mic tabernacol aici. nu ceva grup de oameni. Profeţii aceia..Uneori predicatorii buni sunt conduşi în rătăcire de propria lor adunare. acela-i din Cer. Eu mai degrabă iau calea cu cei câţiva dispreţuiţi ai Domnului. 316 . să încerce să facă ceva el însuşi. Orice spune El. Acela-i motivul că eu nu am cult. Aceasta este de ce stăm noi în Tabernacolul Branham.Ei au fost aduşi înaintea preoţilor. deoarece ei au avut direct AŞA VORBEŞTE DOMNUL. 55. însuşi. Oriunde El mă trimite. Aceasta este de ce noi stăm în felul acesta. Noi suntem liberi." înseamnă să acoperi ceva. mă voi duce. Acum. în Cristos. Eu nu aş sta în jurul ei. în primul loc. Oamenii ajung ţepeni. biserici. Aceasta este de ce noi nu suntem Metodişti. şi orice lucru. şi-a făcut-o.Aceasta este de ce noi nu suntem un cult. Aceasta este de ce noi nu suntem Adunătorişti. Eu am un singur cartier general. Când preoţii au fost aduşi înainte. prin harul lui Dumnezeu vom dovedi aceea astăzi prin Biblie. de la Adam pentru ordinea ultimei organizaţii. şi stau acolo. şi aceea nu a mers. lor nu le-a fost ruşine. sfidând regi. Fiecare biserică care s-a denominat cândva a mers în sămânţă. Noi nu avem nevoie de nici un cult.. Această biserică să vorbească cândva de cult. Eu mai degrabă stau curat şi pur înaintea Cuvântului lui Dumnezeu.

" Când Dumnezeu zice "vino fii născut. pentru că acelea sunt organizaţii. Există numai o singură biserică. şi Eu vă voi primi. Nume de hulitori. şi Eu voi fi Dumnezeul vostru. sau "să vorbească împotrivă. deveniţi un cetăţean al acelui sistem. curvie înaintea lui Dumnezeu. Voi sunteţi predestinaţi la Ea. Voi vă naşteţi în Aceea. toate organizaţiile. "În ea erau nume de hulitori. Dar interpretarea originală a zis: . şi aceasta. predicatorii de aici şi de pe bandă.223. Eu nu o pot numi biserică. 186. Baptist.’’ 184. nu a oamenilor? Sistemul organizaţiei. să nu vă faceţi părtaşi cu ea. ea trebuie să fie o biserică. Astfel dacă aceea este o femeie. "În ea!" Să o pătrundem. Biblia a zis aşa: "Veniţi afară din ea.Există multă diferenţă între "nume de hulă" şi nume de hulitori. Ce hulesc ele? Hulă este să fie contrar cu. biserica Penticostală. biserica Prezbiteriană.. toate acelea. vedeţi.Acela-i motivul că am vorbit împotriva bisericii. Şi îmi veţi fi. şi când citiţi acolo. chiar cum era ea. cu Cuvântul fiind manifestat. şi Eu vă voi primi. biserica fraţilor uniţi. 224. Şi ea era o "mamă de curve. Da. fii şi fiice. numite fals bisericii.Şi când vă ataşaţi la un sistem. Dar aceste loje care se numesc "biserică. vedeţi. Ce sunt acele nume de hulitori? Metodist. Fii şi fiicele lui Dumnezeu. Şi în aceste zile din urmă Dumnezeu cheamă poporul afară din aceea. să rămâneţi liniştiţi. lojei." Ce este aceea? Acum." şi ei zic "vino ataşează -te.Acu m vedeţi de ce sunt împotriva organizaţiei. numele de hulitori (priviţi) de loje. nu există un astfel de lucru. Penticostali şi aşa mai departe. ea a fost o mamă de curve. Noi toţi înţelegem şi ştim că aceea a fost biserica Romano Catolică care şedea peste şapte dealuri. versiunea King James aici zice. aceea este Biserica Trupului lui Cristos." Priviţi! Ce este o curvă? Poate fi acela un bărbat? Ea trebuie să fie o femeie. Să nu atingeţi lucrurile ei necurate. controlând puterile lumii. voi arătaţi ceea ce sunteţi. Biserica Metodistă. biserica Lutherană. biserica Baptistă. ei nu aparţin la nici una din ele." Biblia mea îmi spune că ele sunt nume de hulitori. Prezbiterian. Şi priviţi. Lutheran. "El m-a dus departe în Duh." Vedeţi? Citiţi Apocalipsa 17. Acela este nescriptural." Acum aceea este ceea ce a spus King James.. şi nu vă puteţi ataşa de Ea. la fel cum a fost. mai degrabă. El a zis." Acum priviţi. Trupul tainic.Există numai o singură Biserică. al lui Isus Cristos aici pe pământ. plină de nume de hulă. şi am văzut o femeie stând pe o fiară îmbrăcată în sacojiu.m-a dus departe în Duhul şi am văzut o femeie plină cu nume de hulitori." Vedeţi? Când 317 .

"După aceste lucruri"? Priviţi ce? După ce? După Mesajul despre: "Ieşiţi afară din ea!" "După aceste lucruri" priviţi "este strigarea sfinţilor Mireasă. frate? Care este ultima chemare? Ieşiţi afară din Babilon! 242. "Nu. "Ieşiţi afară din Babilon! Ieşiţi afară din organizaţii!" Duhul sfânt astăzi. Observaţi. când şi-a dat el glasul pe pământ.Observaţi. "După aceste lucruri. când el a vorbit pe pământ. să nu vă faceţi părtaşi la păcatele ei. El nu poate dovedi dogme." da. 219. "Nu. Glasul mesagerului! Dacă observăm. al 4-lea verset. cu Mirele. manifestarea Duhului Sfânt este acel înger care încearcă să ducă oamenii înapoi la Cuvânt. poate în spate în câmp. L-a respins. Voi sunteţi pe punctul de a creşte într-un tabernacol mare acum. al 19-lea capitol este următorul." Ce aproape suntem noi atunci. şi-a făcut ecoul Mesajului său pe pământ. toţi afară din Babilon. zicând. Dumnezeu a făcut ecoul tot la fel în Cer. "Amin. acest înger este ultimul mesager înainte de venirea lui Cristos în al 19-lea capitol din Apocalipsa." V-am cerşit cândva bani? Adunarea zice. Acest mesager de pe pământ a fost aşa de mult înclinat cu Dumnezeu încât. poate jos de pe scenă. o strângere de mână în biserica Protestantă. Ce este traducerea acelui verset al 4-lea? Ce înseamnă? Glasul lui Dumnezeu vorbind poporului său predestinat. capitolul al 19-lea. din miile de lucruri care vi le-am spus în numele Domnului. Şi Mesajul acestui înger. Epoca Bisericii Laodicea L-a negat.Acum aş vrea să vă întreb ceva. Aş vrea să vă întreb ceva. Poate mă voi duce pe undeva.botezul Duhului este luat fals pentru o azimă în biserica Catolică. Este greu să spun unde Domnul mă va chema. acolo a fost un Glas care şi-a făcut ecoul din nou în Cer. mesager a venit de la Dumnezeu. Eu nu ştiu unde El mă va chema până când vine Isus. în locul Persoanei lui Cristos venind înăuntru cu toată acea construcţie de piramidă care am avut-o zilele trecute. 220. Tabernacolul Branham. Ea este împotriva Cuvântului lui Dumnezeu. Amin."Atunci niciodată să nu vă ataşaţi de o organizaţie." Aţi observat aici în al 19-lea capitol. şi L-au scos afară. El este Viaţa. şi o emoţie în biserica Penticostală. V-am cerut eu cândva ceva? Adunarea zice. "Ieşiţi din ea. afară din dogmă şi crezuri. care." V-am spus cândva ceva.Observaţi. domnule. nu este viaţă în ele. să nu se fi întâmplat? Adunarea zice. poate El mă va chema în pustie. 318 . la Cuvântul Duh şi Viaţă. "Ieşiţi afară din ea!" Chiar exact ceea ce era Glasul! El a scos oamenii afară de acolo. Eu aş putea fi plecat pentru o vreme. mergând la căsătoria Mielului.

făcând-o să se comporte şi să facă chiar aceleaşi lucruri cum au făcut la început. Oh. De fiecare dată. Diferă chiar în individ.” Oh. şi necredincioşi. despărţiţi. Oh. pelerin şi necunoscut. dar duhul oamenilor nu s-a schimbat. Doamne! 219.” Separaţi! 319 . credincioşi prefăcuţi.Există o diferenţă. Un separator! Dar voi ştiţi unde a ajuns aceasta? “Ei zic:Nu există diferenţă. dar negând puterea ei. Tot la fel. Şi deoarece Isus a vorbit Cuvintele în felul c um le-a vorbit.” 218. întotdeauna a despărţit oamenii. să obţină mulţi membrii. chiar aflaţi în acest capitol chiar aici. Vedeţi? Acum observaţi aceasta. Dar cînd Duhul Sfînt a zis.Şi acela-i felul cum ne aflăm astăzi. între credincioşi. “Puneţi-l de-o parte pe Pavel!” Dumnezeu este un separator.” asta -i adevărat.Ce spune Dumnezeu Bisericii? "Despărţiţi-vă de ei. pe Pavel şi Barnaba. Veniţi afară din ea. dovedind că aici noi nu avem o cetate pământească în care dorim să trăim. 155. vai! Vedeţi cum este acel blestem denominaţional? Ah! Sper că nu vă veţi supăra pe mine. şi să aibă o organizaţie socială. acolo erau toţi trei stând chiar acolo în acea companie de oameni." Este corect." Mergând la biserică şi aparţinând la un cult. şi credincioşi prefăcuţi. Având doar o formă de evlavie.Negând puterea cui? Puterea lui Dumnezeu. astăzi. când ne gândim la aceea. Ce este o biserică.” străini. credincioşi. 52. Dar sper că o luaţi în lumina care încerc să o spun. 58. aceea a despărţit adunarea. departe de lume. “SeparaţiMi. Dumnezeu a zis. Ei doresc ca cineva să poată umbla în jur şi să aibă părtăşie cu lumea şi părtăşie cu oamenii. cum aş putea să iau o predică din aceasta chiar acum! “Chemaţi afară.Voi sunteţi un popor despărţit prin Duhul Sfînt. ce înseamnă cuvântul biserică? “Cei chemaţi afară. De aceea. dar negând Puterea lui Dumnezeu. “pentru lucrare. Şi. Veniţi afară din aceea. şi necredincioşi. venirea Lui. îi veţi afla pe cei din jurul vostru care vor fi contrari cu Acela. noi nu vedem multă schimbare. nu un amestecător.Ieşiţi afară din ea dacă sunteţi în ea. "Având doar o formă de Dumnezeu. Acela-i Satan. Dar aceea trebuia să se facă. când voi îl aflaţi pe Isus. Vedeţi? Lumea doreşte astăzi…Ce doreşte lumea astăzi este o amestecătură. despărţiţi.Când gloatele s-au separat. şi separaţi-vă şi primiţi Cuvântul Domnului. dar negând chiar existenţa Duhului Sfânt care este în Biserică. Oamenii s-au schimbat.

Isus Cristos. niciodată nu a fost într -o stare mai josnică. "Cum nu am auzit niciodată de un astfel de lucru! Şi atracţia sexuală este privită ca ceva legitim printre creştini şi necreştini. Şi dacă o fată la şcoală. “Separaţi-Mi!” Separaţi-vă de lume! 52. că este greu să găseşti o fată cu suficientă modestie să roşească. care îi poate lăsa să poarte costume de baie. El este un segregator. faţa ei se roşea. şi femei care se îmbracă şi 320 . nu mai mult decât atunci când eram un băiat. şi vedem fetele încercând să se comporte ca băieţii. o fată de şaisprezece ani. Ei sunt. Dar Dumnezeu a zis.Priviţi la imoralitatea lumii. şi toate celelalte. El se află într-un ziar. Eu am un articol aici care doar aş vrea să citesc câteva versete din el." 46. Separându-se de lucrurile lumii şi orice lucru.Dumnezeu este un separator.Ca acest frate scump fratele Arganbright şi eu am coborât pe stradă în această dimineaţă devreme. Evanghelia a devenit împinsă la o parte. nu poţi spune nimic să le faci să roşească. la un mic lucru greşit. şi vedem femeile şi bărbaţii în acest veac pervers. Dumnezeu îşi separă poporul dintre toţi ceilalţi. Modestia feminină. şi ea pleca de la mine. când vorbeam. nu un mestecător.aceea este calitatea dată de Dumnezeu să ne protejeze moralul. şi. păi. zice "Moartea modestiei.Apoi vă puteţi întreba de ce strig împotriva acestor lucruri fără sens aşa cum ajungem noi astăzi. Biserica vrea un bun mestecător.Dumnezeu este un separator. ca femei inocente şi fete care şi-au plecat genunchii lor în faţa zeiţelor lor şi modelor şi nu ezită să confirme către cea mai extremă ruşine a stilurilor modeste moderne. numindu-ne creştini. un mic lucruşor se întâmpla pe acolo.Orice creşt in este un separator. şi pantaloni scurţi. purtând haine ca ei. şi să intre cu un scop. Ei au avut întotdeauna o separare. cu câţiva ani în urmă. El a făcut toate naţiunile. Când. Păi. 5. faţa lor se colora. am vorbit despre un subiect. Noi privim la băieţii aceştia aşa de mult ca şi la fete. Ele au auzit aşa de multe glume murdare şi obscene. El a ales un popor. acea calitate frumoasă care Dumnezeu a pus-o în familia umană să protejeze standardul ei moral. Dar încă. Şi eu sunt. văzând căci apelul la sex a devenit un idol de închinare. astăzi moare. măcar." Eu am cam o pagină din aceea aici. El a ales o naţiune. şi să iese afară şi să se comporte în felul acesta. şi goliciunea în biserica Laodicea. 47. astăzi. un Center Barrier of Africa. un adevărat creştin trebuie să fie un separator. se uita şi vedea acel combinezon al unei fete.

Ceva trebuie să se întîmple. apoi. "Acum iată. "Ca ei să poată fi una chiar cum Eu cu Tine suntem una. când Israelul a trebuit să o facă. şi să o facem repede. Nu puteţi. şi aceea trebuie să rămână veşnic la fel. dar aceea este o minciună! Isus nu s-a rugat cum cred ei. Şi tocmai aceea este linia de înşelare a Diavolului care o foloseşte astăzi. aşa de sigur cum stau în acesta. atunci Dumnezeu nu mai est e mai mult decât oricare alt om.Oile fac la fel astăzi.Isus a zis.Eu spun astăzi acelaşi lucru. ceasul. Voi nu puteţi să amestecaţi Ulei şi apă şi să o numiţi salvare. care stă adevărată cu Dumnezeu.Ceea ce avem nevoie astăzi este un Mesaj uns cu calitatea de Mesia a lui Cristos. El nu se poate schimba. Răpirea este aproape. să-l aducă înăuntru pe anticrist. Trebuie să vă despărţiţi. toţi vom fi împreună." Acum. 23.. frate. Cum puteţi face Cuvântul să Se condamne? A ricoşat în El Însuşi. să -i aruncaţi pe toţi împreună şi să fiţi una? Voi puteţi fi una sub capul uman. noi trebuie să facem ceva.Isus s-a rugat ca toţi să fim una.acţionează. va spune acelaşi lucru. Dumnezeu nu şi-a schimbat calea de a face lucrurile. Dar Îl vor primi ei? Ei se roagă după El. 48. era bună. El este Dumnezeul Etern. “Ne vom uni eforturile împreună. dar Isus a zis. 321 . căci. Şi Biserica Dumnezeului cel viu. Dumnezeu a ridicat un Isaia. 97. Ei Îl răstignesc cum au făcut de prima dată. şi orice alt lucru. unei oi adevărate. şi prostii ca acestea. Ele nu vor lua nici o altă dietă. Prima Lui idee. Şi predicatorii din amvon. "Cum pot merge doi împreună dacă nu se învoiesc?" Cum îi puteţi lua pe Metodişti. compromit. 124. dar Îl vor primi ei? Nu. şi Catolici. domnule. ele trebuie să se încreadă în dieta Cuvântului. Mă întreb dacă nu facem mult mai mult astăzi aşa cum au făcut ei cu două mii de ani în urmă! Amintiţi-vă. Când timpul acela a trecut şi ei au început din nou. Inima umană este înşelătoare.’’ Aţi auzit acelaşi lucru la Tucson nu de mult timp. cu câteva zile în urmă. Cum pot doi să umble împreună dacă nu se învoiesc. Acum ei zic:. ei nu-l vor primi. prietene. şi nici măcar nu vă vor lăsa să veniţi la amvon să predicaţi împotriva acestor lucruri. Nu le puteţi da o dietă biseircească. Prezbiterieni.” Noi nu putem face aceea. El a ridicat un Ieremia. Dacă a mai rămas ceva speranţă. El vrea ca noi toţi să fim una în El care este Cuvântul! Amin! 113.Aşa sunteţi. Nu! Nu! Voi mergeţi şi spuneţi. şi bărbaţi fumând ţigări. Baptişti.

“Fiecare se distrează. şi cealaltă. la ce pagină este cutare şi cutare imn?” Ei îl cunosc. şi se pare că vrem să trecem prin zid cu ele. şi organizaţii. noi zicem. Cel ce va veni după mine. cum să-i facă să predice. imnurile de modă veche. Ei îi învaţă tot felul de ritmuri. Vă gândiţi voi că acel porumbel blând 322 .” Cel ce vrea să fie un Creştin. mă gîndesc. Cel care vrea să mă urmeze. Exact. şi să Mă urmeze zilnic. şi să aducă roade. Este din spatele platformei. şi în seara aceasta cîntau în biserica Dumnezeului cel viu? Este o urîciune în privirea lui Dummnezeu. cîţi sţiu?” Ei cunosc orice imn. Eu pot merge astăzi la o biserică. orice lucru şi biserica este prea departe. Este din spatele platformei. şi orice lucru ca acestea.Avem mulţi oameni de orchestră de dans aici care cîntă. şi tot felul de aceasta aceea. Ei ştiu care este. dar mă întreb dacă Dumnezeu cere aşa ceva. 116. cu nici un chip nu va intra în Împărăţie.Dar. dacă am cînta Mai Aproape de Tine Dumnezeul Meu. mai întîi. şi plăcerea lui lumească. să -şi i-a crucea şi să Mă urmeze.Oamenii nu sînt de blamat. după aceste mari treziri. poveşti. Dumnezeu. ieşiţi afară dintre cei necuraţi. Nu vă atingeţi de lucrurile lor necurate. sau ceva ca aceea. Dar. Mă întreb dacă se plăteşte? Nu este nimic împotriva acestui lucru. să se lapede de sine. seara trecută. 115. să se lapede de orice. Astfel noi le dăm. Fiţi despărţiţi de lume. Fiecare strigă. şi pot spune. să se desbrace de gîndurile lui proprii. vechile lor haine sexy şi fumatul lor şi băutul lor şi jocurile lor de noroc şi glumele lor murdare.Lucrurile sînt îngrămădite. mîncare pentru pocăinţă. Nu vă asociaţi pe voi înşivă cu aceea. cărţi. Fiecare bate din palme. “Acum. ei zic că sînt Creştini. Ei ştiu cine candidează pentru Preşedinte. încă. va fi cu mult mai bine pentru Biserică. şi să -şi i-a crucea aceea consacrată.. aceasta şi aceea.Cînd Domnul Isus a zis. 118. cum avem un grup de certuri! Amin. “Dacă un om nu se naşte din apă şi Duh. Acolo sunteţi. de unde vine. Să se desbrace de faptele lui. cei netăiaţi împrejur.114. să se lapede de sine.” Crucea este un simbol al “agoniei morţii.Şi. şi cîte stele de cinema căsătorite. ‘Aleluia!’ Oricine face aceasta.. ei nu cunosc nimic despre El. şi orice lucru.” Aceea a zis Isus. 119. Acel om să fie dovedit. Noi avem aceste cîntări noi şi le cîntăm aşa de rapid. şi cine candidează pentru aceasta. Ei citesc tot felul de reviste. “Oh. Cuvîntul lui Dumnezeu. astăzi.Cînd.” Oh. 117. să facă aceea.

Va veni o oră când Dumnezeu va face lumea să se aplece la picioarele bărbaţilor şi femeilor care s-au scufundat şi au trecut Iordanul şi s-au despărţit de lucru. unde au loc toate acele lucruri vechi şi murdare? Nu. "Ieşiţi afară din Babilon. Dumnezeu îl va manifesta. Lăsaţi ca Dumnezeu să vă instruiască pentru slujba Lui. El face aceasta. când alegem un păstor. Despărţiţi-vă de necredinţă. Separaţi! Acela este necazul astăzi. nu. furtuna este foarte aproape. în seara aceasta . scapă -te de ea în seara aceasta. orice faceţi. şi să poarte cele mai clasice haine. lăsaţi lumea în spate. şi altele. Corect. să fie asociabil. 88. oh. El vă cheamă. numiţi creştinătate. înşişi de lucrurile lumii. El a trebuit să -i ducă şi să golească teologia lor afară din ei.Oh. Şi va lua puţină băutură din când în când cu noi. Aşa că. un Fariseu pretins. să poată spune "Amen" aşa de frumos. dar Dumnezeu caută. Voi veţi fi fiii şi fiice ale Mele. o anihilare completă din păcat. Frate şi soră. motivul că nu putem fi Sămânţa lui Abraham. ştiţi. 96. Nu vă faceţi părtaşi la. oamenilor. nu ai vrea tu? 159. "Puneţi-mi deoparte pe Pavel şi Barnaba!" Amin. şi să conducă un Cadillac super. treceţi Iordanul cu Dumnezeu. El vine la jocul de cărţi al doamnelor bătrâne. păcatele lor. el trebuie să aibe părul creţ. şi vorbesc despre Miss Cutare şi cutare. ca. Priviţi ce a făcut peste tot prin timpuri. şi ele coase şi tricotează. Eu vă voi primi. Mergeţi dincolo şi despărţiţi-vă. ei vor amestecuri. şi tricotează şi coase. ştiţi. Ascultaţi Glasul Lui. încercând să afle inimi. şi chiar din Hollywood. pentru Cuvântul viu." 95. "Oh.al lui Dumnezeu ar putea vreodată să stea într -un loc ca acela. 323 . Şi el trebuie să fie acel fel de amestecător. înainte de a putea deveni un ucenic. Noi trăim într -o zi înainte de această trezire. nu. şi credeţi Cuvântul lui Dumnezeu. astăzi. El a aflat un bărbat cu numele Pavel. Eu voi fi Dumnezeu pentru voi. dacă ai aceea în tine. şi el este un bun amestecător. prietene. toate în acel fel. Dar El a trebuit să-l lucreze din nou. frate. Acesta va pleca imediat. Dumnezeu i s-a cerut lui Abraham o separare totală." 89. şi altele.Dumnezeu a zis.Priviţi. Despărţiţi-vă. orice gândiţi.Acum. Separare! "Ieşiţi dintre ei şi nu vă faceţi părtaşi la lucrurile lor necurate!" Dumnezeu vrea separare. nu ne putem despărţi de dogme şi crezuri. şi altele în acel fel.

"Vei merge în Africa aşa cum ţiam spus. "Despărţiţi-vă de toate neamurile şi de orice lucru din jurul vostru. "Lasă Africanii să se ducă. şi a luat treizeci de arginţi. "Despărţiţi-vă de toate lucrurile neevlavioase.. sau un presbiter. El este Acela. oh. totul atârnând de el. India este pregătită. Acela-i un orb. ce lucru! Separare! Nouăzeci la sută din cei ce cântă în coruri. Nu descreştinizez pe nimeni. Şi Dumnezeu niciodată nu l-a binecuvântat până când el a făcut ce i-a zis Dumnezeu să facă. Şi fiindcă aceşti copilaşi văd toate acele prostii. El niciodată nu vă va binecuvânta până când o veţi face.. dar voi spune aceasta: dacă Dumnezeu v-a spus să faceţi ceva.Şi managerul m-a sunat.. şi umblând ca un bărbat sau o femeie adevarată înaintea lui Dumnezeu.Veniţi înapoi la Cuvânt.Nu spun că nu sunteţi un Creştin.." Duhul Sfânt m-a întâlnit. şi toţi aceia şi Peabody Ernie. Ce face.Cum puteţi avea credinţă când aveţi respect.Dumnezeu i-a spus lui Avraam "Separă-te. Adunările mele nu au fost ceea ce trebuiau să fie pentru ultimii doi ani. Voi sunteţi aici în zilele din urmă. 1641. Păi. el şi-a luat tatăl deoparte.Geneza 12. o naţiune creştină.90. Cinstiţi-L prin ţinerea Cuvântului Său ca o torţă. Aici este scrisă chiar aici în spatele acestei cărţi chiar acum. Elvis l-a bătut. un episcop. primind cinstea unul de la altul? Să ne uităm la Dumnezeu. noi trebuie s-o mânuim cu mâinile goale! Nu cu ceva mănuşi bisericeşti. a primit câteva parcuri de Cadillacuri şi multă popularitate. Sunt în amvon în seara aceasta cu unul din aceste lucruri atârnând asupra mea. care are un cuib plin cu ouă clocite. El şi-a luat fiul deoparte.Oricine de acolo. Este deoarece l-am omis pe Domnul. spun. Elvis Presley şi Pat Boone.Evanghelia. 94. a zis. făcând pe cineva omul de district. a zis. şi nu vă atingeţi de lucrul lor. sau altceva. Aceasta. 1640.. Eu. astfel de lucruri cum avem astăzi." Acela-i diavolul! Absolut! Dumnezeu nu va tolera astfel de prostii ca acelea. sau cum îl numesc acolo jos. Dumnezeu a zis." 95. bătând pe cineva pe umăr. El mi-a spus să merg în Africa şi apoi în India. nepotul său.. este mai rău decât Iuda Iscarioteanul! Iuda Iscarioteanul L-a vândut. "El este foarte religios." Şi doar un om cum era Avraam. 1642." 324 ." 93. Eu vă primesc. şi numai la El! Cinstea vine de la Dumnezeu.

prezinte binecuvântat privilegiu are omul care provoacă să meargă cu Isus.Am mers cu el la biliard. El a zis. acesta este necazul cu biserica astăzi. dar uneori da. "O să vă dau taţi şi mame în lumea prezentă. Eu merg cu el. să se separe de toţi asociaţii săi fireşti să-l urmeze pe Şi dacă vreo persoană pare să nu se comporte corect şi să se ca Creştini. Uneori înseamnă să vă părăsiţi tatăl. "Nu atingeţi lucrurile necurate. 1637. 1638. şi spunem. Jim este un ins bun dacă el bea. chiar exact ceea ce i-a spus Dumnezeu să facă. uneori înseamnă să lăsaţi o biserică. priveşte la nord. nici nu o să vă abandonez. Frate.Dumnezeu cheamă bărbaţi şi femei. Asta este corect. priveşte la vest. Priveşte spre răsărit. Acolo ei spun glume murdare şi aşa mai departe." spune Domnul.Ce Domnul Domnul. cum Dumnezeu l-a chemat afară din ţara Caldeea şi oraşul Ur şi i-a spus să se separe de asociaţii săi. "Despărţiţi-vă de orice păcat care vă înfăşoară aşa de lesne. 1635. dar eu nu spun nici una. Separaţivă.Acum. Şi niciodată nu o să vă părăsesc. este cel mai bine 325 . dar iubesc lucrurile fireşti. această binecuvântată părtăşie dulce. voi merge cu voi până la sfârşitul drumului.Ieşiţi dintre ei. Oh.De câte ori i-am mulţumit lui Dumnezeu. umblă prin ţară. Uneori înseamnă să vă părăsiţi casa. Separaţi-vă. Înseamnă că trebuie să luaţi totul între voi şi Dumnezeu. şi să mergeţi cu El singur. "Oh. "Abraham. O să vă dau prieteni şi asociaţi. 1634. acum eşti moştenitorul tuturor lucrurilor. şi vă voi primi. Acum.De aceea nu putem merge mai departe. mama şi să-i părăsiţi pe toţi. priveşte la sud. cu ea la petreceri." 1639. şi merg singuri cu Cristos. nepotrivit înjugaţi împreună. luaţi orice lucru la o parte!" Apoi Dumnezeu a zis. această părtăşie pe care o aveţi când vă separaţi lucrurile— individualităţile de la lucrurile lumii şi credincioşii fireşti care râd de voi. Nu spun că înseamnă tot timpul. el a trebuit să -şi părăsească biserica. Nu o faceţi." 1636.este prietenul meu. El cheamă o separare. Doar intrăm într-o scurgere firească. Dar nu vă înjugaţi cu necredincioşii. cu toţii ştim despre Avraam.Şi Dumnezeu l-a chemat pe Avraam să se separe de toate rudele sale şi să meargă cu El. ei nu vor să se separe de vechiul credincios firesc—necredincioşi. dar eu nu joc biliard. Cu toate că întreaga lume se întoarce cu spatele la voi. A însemnat aceasta pentru Pavel.După ce Abraham s-a separat de Lot. toată este a ta!" Amin. a însemnat aceasta pentru mulţi.133. Dar el.

ea nu aduce înainte biserica Baptistă. Dar El a fost indentificat de Dumnezeu. Să-şi întîlnească Capul Ei. Ei erau predestinaţi de la întemeierea lumii. sau să avem ceva de-a face cu lumea. acela este în văzduh.Acolo sunt multe biserici drăguţe în lume astăzi. făcînd acelaşi lucru. Iubitorul Ei. El are haina pe care o poartă Ea. nu va lăsa afară nimic. Vedeţi? Şi El are locul rînduit unde o întîlneşte. Ea nu poartă nici unul din aceste nume mari şi clădiri măreţe. Ea este acum înviată. Salvatorul Ei. Vedeţi? Da. dar una este Doamna Isus care aduce înainte creaturile adevărate născute din nou ale lui Dumnezeu. De aceea diavolul răcneşte.Biserica Lui stă singură. 150. 611. Răscumpărătorul Ei.” Aha. Ea este Trupul Lui. Ea nu este prinsă cu nimic. şi prin puterea Cuvîntului promis dovedit pentru Ea. Domnul Ei. Eu o voi crede. Ea este separată din modele moderne ale 326 . Toţi Îngerii stau împreună. indentificarea. nu închisă. Mirele. o Femeie. asta este Ea. 32. Ea aduce înainte oameni. Isus vine după o Mireasă. deja aleşi. Totul a fost rînduit. o Biserică care s-a separat de lucrurile lumii. Ea aduce înainte pe cei născuţi şi înrădăcinaţi şi aşezaţi în Isus Cristos. nu membri ai bisericii Metodiste. Ei niciodată nu vor face aceea. Adevărul manifestat al Cuvîntului Său manifestat pentru zilele din urmă.El are un loc de întîlnire cu Ei. Ea nu are nici o denominaţie. acolo este Unul care a promis să meargă cu voi: acesta este binecuvântatul Domn Isus. Asta este corect.Cum ţine Mireasa promisiunea aceea! “El mi-a spus că se va întoarce după mine. Ea va fi luată sus. musafirii deja sînt invitaţi. şi numai Ea.Aceea este o separare totală. îmbrăcămintea Ei. Ea se adună oriunde membri trupului ei se adună. sau Prezbiterană. sau Catolică. în atenţie. dar să ne alipim numai de Dumnezeu. Amin! 612. Ştiţi ce vreau să zic. nu-i aşa? Numele ei nu este Metodist. să stabilească ceva să O închidă. şi Biserica este indentificată cu Trupul Lui. fiind trupul în care a locuit Dumnezeu. Da. Soţul Ei. Ea este o Biserică tainică. Acolo este Ea.pentru voi să vă găsiţi un alt partener imediat. El va merge cu voi. Cu siguranţă Ea este. sau de grijile lumii. Noi nu suntem înapoi în lume. Oh. Şi dacă nimeni nu va merge cu voi. numele Ei nu este Baptist. prin aceste organizaţii mari. numele Ei este Isus: Doamna Isus. Şi Ea. El are verigheta. în locul rînduit de întîlnire! 613. Ei se închină în Duh şi în Adevăr. domnule. Sunt aşa de fericit că sunt cu Ea. slujitorii Lui. El are Cina Nunţii deja stabilită. Împăratul Ei. rămîne prin El.

Wesley. ca să aducă pe oameni înapoi la Cuvânt. În acel fel este. Asta-i de ce trebuie să se întâmple aceasta. nu denominaţiunea. Biblia o spune. dar neştiutorii. născută din Duhul Sfânt. Ea este o Virgină curată. Ea se va reţine de la orice este murdar în afara Soţului Ei. căci Cuvântul trăiește prin Mireasă. şi El este Cuvântul. ţineţi minte: Mireasa va fi O chemată afară. 114. veritabilă a lui Dumnezeu. să cunoască ce este El! Daniel a zis. Dar.Dar aceasta va veni.Oamenii care-l cred pe El o ştiu numai dacă ei sunt constant în Cuvânt. căci cei doi sunt unul. astfel că Mireasa îşi va cunoaşte Bărbatul Ei.” Acum va apărea El în zilele din urmă. nu a fost în Luther. Când Ea vine în Christos. “Cel înţelept va cunoaşte. 115. Acela va fi cel ales de Dumnezeu. şi Penticostali. un Discernător al gândurilor şi intenţiilor inimii. Ea trebuie să fie identificată în El.epocii în care trăim. Ei îl vor cunoaşte pe Dumnezeul lor. pentru că este Cuvântul în el care se exprimă. umplută. Orice femeie trebuie să fie identificată cu soţul ei. îşi cunoaşte Perechea Ei. Acela este crezul ei. şi Lumina este Cuvântul care este făcut Lumină pentru această epocă. În felul acesta Cuvântul Se adevereşte şi Se face de cunoscut. sufletul din credincios punctează. Noi trăim în epoca în care va fi Venirea Lui. Aceasta este promisiunea Lui pentru această epocă. care va fi scos afară. spălată în Sângele Mielului. tot la fel Mireasa și Cuvântul devin Una. căci cei doi sunt Unul.Aceasta nu a fost în reformatori. Cum cunoaştem noi Lumina cu excepţia ca Ea să vină din Cuvânt? În ordine. Nu contează ce spune denominaţiunea. 113. Şi noi suntem la marginea acelui exod 327 . Ea se separă din grijile și tradiț iile bisericilor. Cuvântul şi Ea sunt Una. fiecare făgăduinţă din Biblie este punctată cu un "Amin". pură prin Cuvânt. Cuvântul făcut trup este Lumina epocii. nu va şti. când voi vedeţi Aceasta. Şi Mireasa lui Cristos trebuie să fie identificată cu El. şi Biblia a spus aşa. şi ceilalţi. Ea este separată numai pentru Dumnezeu. Cuvântul descoperit. Aceea este indentificarea ei. separată şi diferită. Tot aşa este şi cu Biserica reală. Cuvântul este mai ascuţit decât o sabie cu două tăişuri. Scriptura spune că nu a fost. Cuvântul! Noi suntem ca să fim copiii Luminii. cel neînţelept. Mireasa va fi chemată din toate bisericile. și Dumnezeu este Cuvântul și așa cum soțul și soț ia sunt una. aşa cum un bărbat împreună cu soţia lui devin una în căsătorie.

70. cu franjuri pe ele şi cu pălăriile acelea pe partea din spate a capului. Aceea îmi reaminteşte de o povestioară.Şi ele au pregătit totul ca el să vină. şi orice lucru.Unul dintre fraţii cei mai mari ai lui Armour and Swift. trebuia să se căsătorească. 68.Şi ele l-au dus la fermă seara aceea şi au avut o petrecere mare. ea trebuia să poarte haine vechi. Trebuie s -o spun înainte de a merge înainte. şi ele cântau. ştiţi voi.Şi toate aceste fete erau sigure că îl vor stoarce de bani pe acest băiat îmediat ce el va veni. Şi când ea s -a întors de la gardul ţarcului. Timpul se va scurge în Eternitate atunci. 69. un supraveghetor al fermei. eu ştiu că s-a spus de multe ori. toate s-au urcat în trăsurile lor şi au plecat să-l aştepte. dar. Acum. acolo stătea el. şi fiecare dintre fete vroiausă-l i-a pe acest băiat. cu mulţi ani. Aici în vest cu un timp în urmă. Într-o seară când cina s-a terminat. şi avem fiecare dovadă Scripturală că noi stăm acolo. şi caii nechezau.Şi aceste fete aveau o verişoară acolo a cărei mamă a murit şi tatăl ei a murit. Şi această micuţă orfană ea aproape a fost o roabă a tuturor de acolo. spălând vasele şi orice altceva. Şi ele urmau să fie nişte vestice obişnuite.El a şezut pe gardul 328 . sprijinindu-se de gardul ţarcului. Ele şi-au pus hăinuţele pe ele. Şi toate au ieşit afară la căpiţa de fân şi la gardul ţarcului. şi au dansat toată noaptea.Astfel această fetiţă.Astfel când a sosit timpul băiatului să vină. a existat această companie mare Armour and Swift. Şi ea nu avea haine.chiar acum. 73. prietenul meu. 67. Şi ei aveau acolo.Şi Armour and Swift au avut o fermă mare. ea avea toată lucrarea aceea grea de făcut. şi a fugit în spatele curţii să arunce apa de spălat afară. El va veni să scoată o Mireasă dintr-o Biserică. Şi într-o seară această fată sărmană stătea în sala de mese după ce s-a terminat cina.Când băiatul a ajuns acolo. Şi ele trăgeau cu puşca. odată se va zice pentru ultima dată. ea trebuia să le facă. Şi această fetiţă săracă a trebuit să -şi i-a o rochie veche zdrenţuroasă. şi ea spăla vasele. Şi astfel ele se pregăteau. Băiatul a stat acolo vreo două sau trei zile. şi fiecare dintre aceste fete s-au făcut frumoase. Astfel el a planificat o serbare de cîteva zile pentru aş alege viitoarea soţie. Şi toate lucrările grele. ele urmau să -l întâmpine. 66. Astfel erau multe fete care doreau să fie soţia acestui băiat. şi acele fete au dansat.

domnule. Şi eu nu ştiu nimic despre acelea. şi a zis: " Nu te teme de mine."Nu vreau să mă căsătoresc cu niciuna dintre aceste fete din oraş. tocmai îmi imaginez cum se simţea ea. Isus Cristos a zis: "Te vreau pentru mine. Ea ţinea vasul de spălat . Tu. Este corect. să arunce apa de vase afară. te-am observat pe aici. Nu voi L-aţi ales.Şi el s-a dus spre ea. mila Lui care v-a ales. domnule. 81.A zis: "Este corect." Şi a zis: "Dintre toate câte am văzut." A zis: "Am venit pentru un singur scop. Ca să -mi găsesc o soţie. ea nu a ştiut ce să facă. vrînd să meargă fiind desculţă. El v-a ales.Ea a zis: "Domnule eu nu sunt . ca el să nu observe că ea este aşa de zdrenţuroasă.Oh." A zis: "Vreau să te întreb ceva. în acest fel. privind în urmă. vreau să -mi iau ceea ce am gândit întotdeauna că este o soţie reală." 84.El a zis: "Dar tu eşti aleasa mea. "Nu. Nu mă uit la hainele tale." El a zis: "Vrei să te căsătoreşti cu mine?" Şi în final acordul s -a făcut. sunt săracă.A zis: "Scopul meu de a fi aici este să caut o soţie. copilul unui beţiv. voi nu? Când eu. Vreau să-ţi spun ceva." Cum aputut El veni cândva la cineva ca mine? Cum a putut El cândva să zică: "Îţi dau o casă în cer"? Cum a putut spune El: "Te salvez"? Un aşa nenorocit ca mine.Şi nu a fost frumos când Isus ţi-a spus că ştiai că nu eşti vrednic să fii un creştin. ea nu ştia cum să răspundă bărbatului. Ea era foarte copleşită." 75. Şi am aflat că eşti o verişoară. 78. Vrei să te căsătoreşti cu mine?" Păi. Nu pot fi o soţie pentru un bărbat ca tine fiindcă tu eşti obişnuit cu lucruri mari.ocolului şi a urmărit ca ea să vină. fiind odată un păcătos.Nu sunt vrednică.este bunătatea Lui.. 329 .Ea a fost foarte ruşinoasă. El i-a zis: "Tu cunoşti scopul meu real de a fi aici?" Ea a zis." Şi a zis: "Am căutat pretutindeni. Şi el a zis către ea:"Salut." 80." 77." El a zis: "Eu găsesc în tine un caracter pe care ele nu îl au.. ştiţi." 74. cum poate fi aceea cândva? Dar El a făcut-o. mă uit la ceea ce eşti. Vedeţi? El este acela. 79."Nu te uita la hainele tale. Nu era nimic ce puteai face cândva. eu nu ştiu. fiindcă acela era fiul proprietarului fermei. dar El v-a ales." 76. nu eram bun de nimic.

" 83.Îmi aduc aminte că El mi-a spus: "Aceea va fi la aproape un an de acum. Ce lucru a fost să vezi acea mireasă mică pregătită. ignorantă prostuţă." Amin. când suntem logodiţi şi simţim acel sărut de logodnă a lui Isus Cristos în inimile noastre să îndepărteze păcatele noastre. şi ele au început să o batjocoreascăşi să facă haz de ea. Păi. El nu ar fi vorbit că o să se căsătorească cu o fată ca tine. a pregătit totul şi curăţit.Dar în final. 88. "Ei bine. 85. acolo vei avea un castel în care să locuieşti. prostuţă mică.Nu este exact cea-ce spun denominaţiunile în ziua de azi?Cum poate un astfel de grup ca acela să fie cândva?" Dar aceea este doar în ordine. Ceva ne spune că El se va reîntoarce din nou la noi.În final a venit la sfârşitul anului ea s-a îmbrăcat în haina ei de nuntă (Oh. ele au auzit nisipul întorcându -se sub roţi. chiar în acea oră crucială. doar aştept. atunci.Astfel s-a înserat. "Mi-a mai rămas o oră. în timp ce verişoarele ei râdeau şi o batjocoreau. şi alte lucruri. De aceea mi-a mai rămas o oră. Şi verişoarele ei au venit în jur şi s -au aplecat spre ea şi au zis. Oh acelea au fost toate gândurile ei. ştii că el nu a vrut să o spună. mă voi întoarce. şi alergând la caleaşca acoperită cu trandafiri acolo afară. mică.Fata a zis:Dar el mi-a spus că în noaptea cînd mi-a dat inelul de căsătorie în acea noapte va fi şi ziua cînd se va căsători cu mine. şi au numit -o orice. Toate aceste spălări de vase se vor termina.Tot anul ea a lucrat." Şi ele au râs. ştii că omul acela nu a vrut să o spună. să se pregătească. aşteptând. oricum. Fii îmbrăcată cu haina de nuntă. 86. Ea a stat chiar la uşă. hainele de nuntă. economisându-şi puţinii ei şaptezeci de cenţi.Când surorile.El a zis: "De acum într-un an. Într -o zi El va reveni." Dar ea s -a pregătit oricum. au auzit despre aceea." 82. oricât i-au dat ca salar pentru munca ei pe zi. Fii gata.). sau verişoarele. Şi ea şi-a economisit banii să-şi cumpere haină de nuntă să aibe orice lucru pregătit.") Ea a avut hainele ei. păi. zece minute. caii veneau. au făcut haz de ea. ele au zis: "Tu săracă. ("Ea s -a pregătit. Astfel ele au zis: "La ce timp a zis el că va fi aici?" 87. Şi te voi duce în Chicago la Outer Drive. sărind pe uşă. 84. să 330 . treizeci de minute. robind. fiindcă voi reveni şi mă voi căsători cu tine chiar pe aceste terenuri.

Curăţiţi-vă inima de gânduri rele. adevărat. Doar staţi gata.Într-una din aceste zile. cu clopotniţe mari şi biserici frumoase. frate. şi soţia lui s -a pregătit.Ascultaţi cum se citeşte această Scriptură aici: Să ne bucurăm şi să ne veselim. în dulcea plecare." şi alte lucruri în acel fel. "Nu există nici o deosebire între ceea ce a fost cândva. Şi mi-a zis. MIREASA ESTE ÎN LUCRUL TATĂLUI DIN ACEASTĂ EPOCĂ. LUCRAREA TATĂLUI ESTE SĂ DISTRUGĂ LUCRĂRILE HIBRIDĂRII DIAVOLULUI. Ţineţi haina de nuntă îmbrăcată.Noi aşteptăm.Astfel va fi o întâlnire în văzduh într -una din aceste zile. 89. curat şi alb: căci inul subţire sunt faptele neprihănite ale sfinţilor. Şi în acel moment în care a promis El. cei ce batjocoresc şi spun. Aveţi credinţă în Dumnezeu. Ferice de cei ce sunt chemaţi la cina nunţii Mielului. Scoateţi toată cruzimea din inima voastră.. pentrucă Eu mă duc la Tatăl:’’ Ioan cap 5 vers 19: 331 . Scrie.) Şi el mi-a zis. Ioan cap 14 vers 12: ." Nu vă îngrijoraţi. nu contează cât de întunecat pare şi cât de multe râsete şi batjocuri şi vorbe că aţi făcut greşeli.zboare în braţele acelui bărbat care o iubea. Verişoarele noastre care sunt total îmbrăcate. ora va sosi. că cine crede în Mine. voi asemăna aceasta cu ceva acum. Ei spun. Acum. să fie căsătorită şi să plece.Adevărat. 91. 90. mai avem puţin timp. Staţi pregătiţi. şi se pare că există un nume murdar ce au trebuit să le dea oamenilor umpluţi cu Duhul Sfînt. să -i fie soţ. Continuaţi să trăiţi sfinţi şi să trăiţi pentru Dumnezeu. mai avem puţin timp rămas. să o ducă sus în acel fel. Acestea sunt cuvinte adevărate ale lui Dumnezeu. să-i dăm cinste: căci nunta Mielului a venit. Doar continuaţi să mergeţi înainte. Şi într -una din aceste zile vom lua zborul şi vom pleca. va face şi el lucrările pe cari le fac Eu. (Laudă lui Dumnezeu. 72. (Aţi reţinut-o?) Şi i s-a dat să se îmbrace în in subţire. vă spun. "holy-roller şi Penticostal. Doar fiţi gata. şi ceva ce este greşit. va fi aici. ba încă va face altele şi mai mari decît acestea.

Isus a luat din nou cuvîntul.Mica a trebuit să rămână cu Cuvântul. aş fi un Castro? Vedeţi? Şi dacă Isus Cristos este în mine.” Deci vedeţi. şi le -a zis: . că. "Cel ce crede în Mine. Veţi face acelaşi lucru ca să dovediţi cine sunteţi. chiar în voi." Iată-vă. acelaşi lucru pe care l-am făcut ca să dovedesc cine sunt.Îmi place aceasta. dacă John Dillinger ar trăi în mine. doar credincioşii. Aşa cum Tatăl M-a trimis.Apoi timpul de lucrare a Fiului. eu aş fi un Bethoven? Vedeţi? Dacă Castro era în mine. şi El le va face." Domnul Isus a zis acelaşi lucru. Ioan deasemenea a vrut să vadă lucrările lui Dumnezeu.A fost timpul de lucrare a Tatălui. nu aş face eu lucrările lui Shakespeare? Dacă Beethoven este în mine. Şi nu a zis El. aşa vă trimit Eu şi voi fi în voi. Lucrările. dacă viaţa lui Shakespeare era în mine.” este pronume personal. şi acum este acelaşi Dumnezeu în noi lucrînd acum. Vedeţi? "Aceste lucruri pe care le fac. Sunt trei slujbe al aceluiași Dumnezeu . “Eu voi fi cu voi. face şi Fiul întocmai. Cine sunt Eu. Voi vreţi să vedeţi lucrările lui Dumnezeu? Voi trebuie să urmaţi Cuvântul lui Dumnezeu."] În acest fel ştia Mica căci el nu -l putea binecuvânta pe Ahab. că acelaşi lucru se va întâmpla? Vedeţi? [Adunarea zice. nu credincioşii prefăcuţi.Adevărat.’’ 65... Aceste semne vor urma pe cei care cred. şi voi dovedi că sunteţi credincioşi. 65-6. le veţi face şi voi. lucrările Lui le voi face. dacă Shakespeare trăieşte în mine.” “Eu. trăind în mine. nu aş face eu lucrările lui Bethoven? Dacă duhul lui Dillinger era în mine. “Eu voi fi cu voi.. Sunt cu voi până la sfârşitul lumii. El a înviat şi a zis. apoi lucrările pe care le fac Eu. Aceea-i tot.Mica ştia că acea binecuvîntare spusă peste Ahab nu se putea întâmpla. Deoarece Ilie l-a blestemat. sunt trei slujbe. şi tot ce face Tatăl. doar la fel ca lucrările pe care le-am făcut Eu. pentru ceea ce am venit Eu şi scopul car e-l fac Eu:să aduc omul înapoi să creadă Cuvântul lui Dumnezeu şi să nu amestece nimic altceva cu aceasta. adevărat vă spun. Ioan a zis. "Amin. şi Eu voi merge cu voi. "Eu Îl voi cunoaşte când vine. Fiul nu poate face nimic dela Sine. nu aş fi eu un John Dillinger? Dacă Beethoven era în mine. şi El este în Mine. nu trei Dumnezei. căci acela-i El.După Paşte." Vedeţi? 237. Nu 332 . "Mergeţi în toată lumea. El nu face decît ce vede pe Tatăl făcînd.Acum. deoarece viul Tată trăieşte în Mine.

şi voi în Mine.cum vă ocroteşte. Eu vreau să fiu un credincios real. Îi face unul." Hm! Iubesc aceasta. Priviţi-l când El face lucrările Lui glorioase . Vedeţi? Vedeţi unitatea lui Dumnezeu? Tot ce a fost în Dumnezeu. Noi aflăm grămezile de rebuturi ale predicatorilor. 32 . Nu priviţi peste vârfurile înalte ale lucrurilor. Acum acolo este problema. priviţi aici jos. Satan devine aşa nervos de aceasta.Altfel. El a revărsat în biserică. Nu mai sunt gândurile voastre. veţi forma ce este cunoscut ca a fi Mireasa. cu atât mai evlavios devii. Noi vedem aceste pietre de poticnire pe dru m. sensibil şi inteligent .Şi acolo vine un timp în care Dumnezeu prin Duhul Sfânt descoperă pe Cristos înapoi în Biserică. cu putere şi demonstraţii de vindecare a 333 . că este posibil. dar voi fi Eu în voi făcând lucrările." Vedeţi? În regulă. stabil. Eu în voi. şi credeţi-l pe Dumnezeu. 144. şi tot ce era Cristos. ca un om.Staţi liniştiţi. Şi nu veţi fi voi cei ce fac lucrările. Aceasta -i pentru că ei nu merg drept înspre aceasta corect.sunt Eu care fac lucrările. mergeţi în toată lumea. voi şi cu Mine veţi fi Unul.. Noi găsim lucrurile acelea întâmplându-se. Tatăl în Mine. şi veţi fi parte din Mine. El este Viţa. 66-1. ci un adevărat credincios. Dar foarte mulţi dintre noi încearcă să facă lucrările lui Cristos înainte ca reflecţia lui Cristos să fie în noi. Voi începeţi să reflectaţi lucrările lui Cristos. Eu am văzut că merge. Devin gândurile lui Dumnezeu şi Vocea lui Dumnezeu. Şi gândiţi-vă. şi noi suntem lipsiţi de discernere dacă ne uităm doar după lucrurile mari.Voi merge cu voi. Eu nu vreau să fiu un fanatic. Voi le cunoaşteţi. Tu eşti doar o mlădiţă. Şi dacă Duhul Lui vine şi energizează. cu atât mai mult din intelectual este împins afară. la un moment dat nu mai este vocea voastră. şi Dumnezeu prin Harul Lui lucrează prin el. În acea zi veţi ştii că Eu sunt în Tatăl. este Tatăl Meu.. nu o grămadă de fanatism. Eu am început să mă gândesc . veţi fi Mireasa Mea. Cu cât mai multă Viaţă Eternă primeşti. Viaţa Mea va fi în trupul vostru. dacă ajungeţi în acel contact cu Dumnezeu. Doar cum un soţ şi o soţie sunt o persoană. ca şi apostolii. Eu o ştiu. El te va umple. îngrămădite pe stradă. Acum priviţi. (Vedeţi?) Acum. El a revărsat în Cristos. Cuvântul lui este etern. Doar să vedeţi cum Dumnezeu face lucruri aşa de simple. Şi cu cât ai mai mult din Dumnezeu. ale Creştinilor.Fiţi mulţumitori cu lucrurile micuţe. Acolo sunteţi. să poată trăi aproape de Dumnezeu. fiţi un martor. atât timp cât tu te poţi da afară din cale.

dar El Mi-a arătat. Dar când Cristos vă descoperă că El este Fiul lui Dumnezeu şi lucrările pe care El le-a făcut le faceţi şi voi. Domnul a venit ca un martor. tu urăşti tocmai gândurile despre Ea. care vede viziuni. de asemenea. El le va continua în Biserica Sa.în trupul tainic. ca biserica să poată termina lucrările Lui. 31. că tu vei fi în Biserica aceea. Voi o vedeţi? Biserica aceea frumoasă de acolo în sfinţenie. 212.Nu sunteţi voi bucuroşi că sunteţi în acea Biserică în seara aceasta?Nu sub acest. El nu este prea mult preocupat. Voi o vedeţi? Observaţi. şi este prin har că eşti născut în Ea. asta-i tot. Până la timpul acela." 334 . Nu este aceea Minunat? 220. Spuneţi-mi unde a zis El vreodată "Organizaţie!" Spuneţi-mi unde Capul a zis: "Aceasta-i în regulă pentru femeie să-şi taie părul lor. în Putere. Tu nu poţi să însetezi să ajungi în Ea.nu alte lucrări. pe pământ. semne şi minuni.Acum. trupul face lucrările pe care Capul le comandă ca acesta să le facă. al mîntuirii noastre. Şi dacă tu vei fi vreodată în Biserica aceea. că el a fost Fiul lui Dumnezeu! Ucenicii au avut mare încredere în El! Ș i Domnul le-a spus că este imposibil pentru El. să fie în fiecare! El putea să fie numai într-un singur trup. în măreţie. a venit pe pămînt. fiind premergătorul. și El le-a spus că se va întoarce în formă de Duh. sau să continue lucrările Lui. Şi tocmai lucrările pe care El le-a făcut aici pe pământ. până la sfârşitul lumii. lui Satan nu-i pasă la cât de multe biserici aparţineţi. şi să fie un exemplu al Bisericii. Atunci Satan se învârte în patul lui. "Eu nu pot face nimic pînă cînd nu-Mi arată Tatăl. şi atunci va veni în fiecare inimă flămândă şi însetată pentru El. Dar apoi El a plecat. ci aceleaşi lucrări atunci satan se agită. până când Dumnezeu Însuşi hotărăşte ca tu să fii în Biserica aceea. Dumnezeu o ştia înainte de întemeierea lumii. Şi voi sunteţi născuţi în Biserica aceea. şi făcând semnele care El a spus că vor urma credincioşii să se împlinească.Şi lucrările pe care le-a făcut Cristos. aici este pe pămînt. tu nu ai dorinţă de Ea. Cristos. dînd toată lauda lui Dumnezeu. după ce El a completat jertfa Lui pe Calvar. acoperiş de biserică. în Ea. şi Biserica le face tot la fel. Există numai o singură Biserică. şi aici este aceea. Voi sunteţi doar născuţi în Ea. Eu vreau să mă refer la a fi în Biserică. Şi voi nu vă ataşaţi de Ea. El face ceva cu privire la aceasta. Orice lucru este aşa cum a făcut El. Voi nu puteţi face o cerere. atunci. în trup de carne." Şi ei vin şi văd aceste lucruri care vor avea loc. zicînd.bolnavilor.

"vinul nu era Sângele literal. Dar Capul a zis aceasta în Ioan 14:12 "Lucrările pe care le fac Eu." dar acela a reprezentat Sângele.. Va spune : ‘Voi. că nu avem nimic de-a face cu aceasta.Oh. am făcut toate aceste lucruri. a văzut împărtăşirea. recunoscând pe Isus Cristos ca Fiul lui Dumnezeu. şi în sus până cînd vine la ultima epocă a noastră. ‘Eu am profeţit. Noi trăim prin Cuvânt nu prin ceva dovadă sau ceva lucru carnal sau ceva experienţă. lasă -mă să te avertizez ca un frate drag care te iubeşte. Dar ce este aceasta? Acelaşi Duh care a locuit în mine zice Domnul acționează prin.Mâini să poată lua acel lucru. el a pus temelia. Irineus a început să zidească pe aceasta şi următorul a zidit apoi următorul a zidit aceasta. “ Mulţi vor veni la Mine şi vor spune. prietene. Eu văd căci câmpurile voastre sunt pline de grâu aici afară. şi crede lucrările Lui că El este acelaşi ieri. următorul a zidit aceasta. Vedeţi? 217. am predicat Evanghelia şi am fost un doctor în divinitate’. 116. eu iubesc aceasta. faceţi un pas. am scos draci. şi aceea. 71. aceea a fost o epocă mare.Epoca lui Luther. am vorbit în limbi.Un cap sfânt se va pleca la Putere. Aceea. Ştiind că Cuvântul spune aceasta. Mi-ar place să predic asupra câtorva din acestea puţin despre calea cum trupul operează prin cap. aceia nu este în cap. şi nimic în inima lor. ca să facă lucrările lui Dumnezeu." acea era o bucată de pâine care au binecuvântat -o ei. şi apoi compromis din cauza unei organizaţii sau ceva. Astfel 335 . Ascultaţi în de-aproape.În acel fel este cum mulţi dintre aceşti inşi gândesc că ei au mult în capul lor.” Vedeţi ce vreau să spun? Cum înţelegeţi ce este acesta. Şi Capul este Cuvântul. şi se mişcă în jur ca şi cum el ştie tot. Şi el a văzut căci.Nici un fel de experienţă nu va funcţiona dacă neagă Cuvântul.Azima"aceea nu era trupul literal al lui Cristos. voi nu le veţi face. Un vechi lăstar stă ţeapăn acolo.Menţionaţi aceasta aceasta unde este acolo în scriptură.” Acelaşi duh zice “Picioarelor." Spuneţi-mi aceea.Lăsaţi-mă să vă dau ceva. fraţilor. El a văzut greşeala bisericii Catolice. ceva sistem. Spuneţi -mi unde a zis Capul vreodată: "Aceste lucrări pe care le fac Eu. lucrători ai fărădelegii. şi aceea. azi şi-n veci” Dar cînd a venit apostolul Pavel. Un cap plin cu grâu întotdeauna se apleacă. Eu nici măcar nu vă cunosc’”. Este aceea corect? Capul este Cuvântul." Acela -i Trupul Lui. pentru că El este Duhul lui Dumnezeu care locuieşte în voi. el a văzut că aceea a fost greşită. Oh. acel preot tânăr. le veţi face de asemeni și voi. eu vă voi spune.

Dar v-aţi dat seama că ne-am dus de la aceea? Noi suntem în timpul miresei.Ce a făcut Wesley? Ei au organizat după el. John şi Charles. Pe acolo a venit John Wesley. Apoi ce au făcut ei după ce s-au terminat reformatorii. fiecare din reformatorii aceia au mers înainte şi au predicat Cuvântul. Nu era nimic ce putea sta în lumina lui. 73. 72. Şi când el a văzut. dar el a protestat cum au făcut toţi ceilalţi. după zilele lor. când ei au făcut. şi tot ce a lăsat lăcusta Ielec. dar au lăsat ceva afară. Dumnezeu a aflat un om. "Neprihănirea prin credinţă. Acum. că aceea era lumina orei. acela şi-a trăit timpul. El a acceptat. Ce au făcut ei? Ei au respins Lumina care a continuat." a zis Ioel 2:28. şi. "tot ce a mai rămas de lăcusta Arbeh. Aceea a fost ora pentru ca acea epocă a bisericii Filadelfia să vină. care a aparţinut bisericii Anglicane. darurile de vindecare. dar el a văzut lumina peste Evanghelie. este timpul de selectare. şi apoi a venit Asbury şi aceia. el a predicat a doua lucrare a harului. un omuleţ Anglican care a venit din Anglia de acolo. a mâncat lăcusta Ielec. "Noi credem această lumină. El a fost considerat un fanatic tot la fel ca Luther. "Aceasta este Lumina." 75. sfinţirea prin Sângele lui Isus Cristos.el a protestat acel lucru deoarece ora acelui timp era acolo. a reaşezării darurilor." 336 . şi lumina a început să se stingă? În loc să meargă în Lumină mai d eparte. şi a strălucit lumina. Şi nu contează câţi preoţi au avut ei. 76. "Tot ce a mai rămas de lăcusta Arbeh. a mâncat lăcusta. 74. Aceasta este Lumina! Aceasta este Aceea. ei au făcut chiar exact ceea ce a zis Scriptura că vor face. şi. timpul când (Mireasa) ei au zis că noi o vom avea. Aceasta este Acela." şi el a făcut lumina epocii Lutherane să strălucească. Aceea este exact corect. ei au organizat-o. şi orice au mai avut ei. care a putut aprinde lumina. Şi când au organizat-o. Ei doar au zis.Fiecare din organizaţiile acelea. ei au organizat ceea ce s-a numit biserica Metodistă.Apoi au venit fraţii Penticostali. După ce a venit aceea. Amin. să reaşeze vorbirea în limbi. şi să fie sfinţită." Ce au făcut ei? Wesley a venit drept înainte şi s-a dus de la ei. ei au manifestat-o. Ei au venit înapoi în epoca lor. John Wesley. dacă citiţi cele Şapte Peceţi ale Bibliei. Dumnezeu a apucat omul care a putut face lumina să strălucească. şi alte lucruri către biserică.Acolo a venit un alt timp prin care biserica trebuia să scape de păcatele ei. şi a lui fratele lui.

Şi epoca bisericii Laodicea este organizaţia Penticostală. şi o Lumină să vină. ascultaţi. Ei s-au organizat.Biserica Catolică l-a respins pe Luther.Ce este aceea acum? Noi am trecut peste şaizeci de ani. Eu vă iubesc. Penticostalii sau organizat. "El va trimite şi va reaşeza Credinţa originală care a fost la oameni. Isus a zis. 79. va aprinde o Lumină care poate dovedi Scripturile promise pentru astăzi. şi a adus o Mireasă. să i-a un Pom." şi Dumnezeu a mers drept înainte de la aceea. Aceea a fost respinsă cum a fost întotdeauna. noi suntem aceea.77. au refuzat să intre în Lumina care a urmat. Dumnezeu vorbeşte la indivizi. Şi astfel Penticostalii l-au respins peWesley. acolo afară. o Aleasă." El a promis-o." Dar Dumnezeu L-a avut! Dumnezeu a întors cheia şi a arătat Lumina. care au negat-o ei. Wesley l-a respins pe Luther. şi ei au avut Cuvântul şi L-au făcut să trăiască. aşa cum fratele acesta a zis cu câteva momente în urmă. tot la fel vor face ei astăzi. Voi sunteţi cel mai apropiat lucru de Biblie care îl cunosc. Aceea este adevărată. Epoca Bisericii Filadelfia a fost Wesley.Fariseii au zis." "Noi suntem aceasta. din acel grup. 78. ea a murit acolo şi niciodată nu a înviat din nou. şi aceea o va face. 82. Corect. 81. că aceea a fost o altă lumină. că Dumnezeu încă trimite botezul Duhului Sfânt. cercetaţi-o cu Scriptura. "Noi credem aceasta. Întrebaţi orice istoric. Dar.Şi Dumnezeu a promis să o facă din nou în ultimele zile. El şi-a trimis Cuvântul şi profeţii au venit căci cuvântul a venit la profeţi. Aceea este Biblia.Apoi au venit Penticostalii şi le-a arătat. "La fel cum era în 337 . El nu a ridicat organizaţii." Saducheii au zis. Ceea ce a promis Dumnezeu. 83.Şi astăzi Duhul Sfânt respinge Penticostalii. Voi deveniţi aşa de formali şi reci ca restul lor. în Maleahi 4. Căci. Dumnezeu este doar în stare astăzi să ridice un bărbat acum cum era atunci." Când Dumnezeu face ceva.Toate organizaţiile. că El . "Noi Îl avem. Fiecare poate vedea aceea. 80. Biblia a zis. când o organizaţie s-a organizat. şi au zis. Ce au făcut ei? S-a dus drept înainte de la ei. "Noi Îl avem. nu va mai fi o altă epocă a bisericii. să se uite prin istorie. de aceea eu sunt cu voi. deschideţi-vă ochii şi vedeţi ziua în care trăim! Este timpul pentru cheie să se întoarcă din nou.Organizaţiile şi sistemele timpului i-au respins. El încă aduce puterea lui de vindecare. Corect. care merge drept înainte în semnul fiarei. El a făcut-o întotdeauna. în fiecare epocă.

ce spuneţi despre biserica de astăzi? Ce spuneţi despre voi ca individ astăzi? Căci." Este corect. Ei mănâncă mana care deja s-a conta minat. cei cu promisiunea. "Cuvântul lui Dumnezeu este mai ascuţit decât o sabie cu două tăişuri." Arătaţi. 89. dar ce spuneţi despre astăzi? Ce spuneţi despre biserică înflăcărată? Noi vorbim despre ieri. am făcut aşa şi aşa. au trebuit să i-a mană nouă în fiecare zi. Şi Lot aştepta un fiu." Aceste promisiuni sunt Divine. care va refuza să vadă Lumina. în călătoria lor. să se facă întuneric. ca a lui John Wesley. Ce s-a întâmplat? Chiar înainte de a se întâmpla aceea. Tatăl nostru a aşezat orice lucru pe poziţie. ele au fost vorbite prin buzele lui Isus Cristos. dar nu în forma în care îl aştepta Abraham." Isus a zis. "Cu patruzeci de ani în urmă. dar Ele niciodată nu vor trece. Ca şi pleava pe grâu. 84. acolo în Sodoma. un cunoscător al gândurilor din inimă. Acela-i motivul că noi avem aşa de mulţi morţi spiritual.Acolo este Lot acolo jos în lume. aşteptând într-adevăr după Fiu. 88. 87. tot aşa va fi la venirea Fiului omului. să trăim în lumina lui Wesley. cea de ieri nu va fi bună astăzi. Aleşii. ce a făcut El. Noi suntem în altă epocă. Aceea îi ucidea. Dumnezeu a venit jos şi S-a manifestat în carne. Am auzit oameni zicând.în fiecare epocă a fost dovedit a fi aşa. Cerurile şi pământul vor trece. sau să trăim în lumina Penticostală. cu tot păcatul. scoşii afară. dacă aceea nu merge în grâu. pentru căci cădea mană nouă. Şi când Lumina este respinsă.Ce se întâmpla dacă ei păstrau acea mană în continuare? Ea se conta mina. Acolo este un mesager acolo jos care i-a predicat. Ea a fost bună ieri. căldicel. Noi trăim în timpul acela.Mana lui Wesley este conta minată. şi noi ne338 . Priviţi la Iehova. Noi nu trebuie să trăim în lumina lui Luther.Noi suntem în călătoria noastră.zilele lui Lot. Orice porţiune din noapte. Oh. la fel. suntem cum era Israel. la venirea Fiului omului. dar s-a ridicat o lumină mai mare. Mană nouă. merge jos de pe grâu. aşa numiţi creştini. Israel. 85. merge înapoi în întunecime. vedeţi ceea ce fac ei. Ei mănâncă lumina altei zile. căci. Aşa face Evanghelia. Dumnezeu este încă în stare să ridice fiii lui Abraham din pietre.Acolo este grupul lui Abraham. Astfel a fost Luther o lumină mare. "Tot la fel va fi din nou. nu a mai rămas decât un singur lucru de făcut. şi a declarat că El era Cuvântul. da! 86.Mesajul lui Luther a fost lumina orei.

93. Omul a intrat în aceea. şi Aceea a mers de la bucata perfectă de Pâine. omul şi sistemele lui au intrat în aceea. Ce a făcut El? Dumnezeu L-a înviat a treia zi. a orbit -o. şi Dumnezeu continuă să taie ramurile. Ea a început la Ierusalim. ca roadă să se poată purta chiar în vârful Pomului. ultimul loc din pom unde va purta roada este chiar în vârful lui. a tăiat mlădiţele.. astăzi. acest Pom Mireasă astăzi. şi lăcusta Ieleh. în fiecare epocă! Doar nu staţi şi mâncaţi fasole şi cartofi tot timpul." zice Domnul. aflăm că oamenii tot la fel cum a fost în zilele acelea de acolo. vedeţi. Până când vine. Rodul întotdeauna se va coace. pentru că acolo este prospeţimea care vine din centrul vieţii. a început Biserica.care este în sămânţă. Ce au făcut ei? Doar au continuat să se organizeze. Orice ramură care nu aduce roadă este tăiat. 92. Ei L -au tăiat.Ascultaţi. El era Pomul Vieţii care era în grădina Eden. Ei L -au tăiat şi L-au atârnat pe un pom Roman. au tăiat mlădiţele. a fost tăiat. "Credinţa părinţilor. în ziua Cincizecimii. Pâinea Vieţii. El era un Pom. Ce ar fi trebuit să facă s-a legat cu aceea.Amintiţi-vă. dar a venit o altă lumină care i-a închis-o. Penticostalii. Ramurile se vestejesc şi se uscă. Isus a zis aşa. în timp ce trecem înainte prin tot meniul marii Cine a 339 . tocmai inima pomului este chiar în centrul pomului. voi oameni care aparţineţi la biserică! Biserica nu a început la Niceea. Sfântul Ioan 15." Noi credem că aceea va veni. la Mana perfectă a lui Dumnezeu.Acela-i un Pom Mireasă. În loc ca Dumnezeu să o conducă. Biserica ar trebui să se coacă aşa cum se coace grâul. Maleahi 4 ne spune că vom fi aduşi înapoi la Credinţa originală cum era în Ziua Cincizecimii.Dar.Oh. Roma.. Când ei au organizat Lutheranii. fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu. Ce se întâmplă acum. să facă haz de El. Există alte lucruri care continuă cu aceea. din morţi. 94.Dar Dumnezeu va avea un Pom Mireasă! "Tot ceea ce a mâncat lăcusta Arbeh. Eu cred că este timpul pentru aceea acum. El a început acolo în urmă la început. "căci omul nu va trăi numai cu pâine ci cu fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu." Nu doar parte din Cuvinte. vai! 70. şi ei le iau de pe Pom. 90. a tăiat mlădiţ ele. Şi astăzi există un Pom Mireasă.am bucurat de el pentru o vreme. Dar ce au făcut ei? Ei s-au organizat. 91. Isus a fost Mireasa. vedem că ei au fost tăiaţi. încearcă să trăiască într-o strălucire din urmă. Oh. voi reaşeza. Wesley. curăţiţi. în urmă în Ziua Cincizecimii.

un Duh vine peste mireasă să facă aceleaşi lucruri pe care le -a făcut El. a vorbit pentru sine:“ Şi nu ştiţi că Eu trebuie să fiu în lucrul Tatălui meu (151) 152. şi voi veţi trăi. Vedeţi Aceasta este reproducerea din nou a bobului (150) Cuvântul. 67.” Aceea era lucrarea Tatălui. pentru El? Să împlinească ce a zis Isaia. Ce trebuie să facă el Să adeverească Maleahi 4.Urmăriţi Cuvîntul Însăşi. "Lucrările care le fac Eu le veţi face şi voi. printre voi. deşi tânăr. cînd a zis.” A împlinit ce a zis din nou Isaia. puterea Duhului care ne-a fost dată. Dar adevărata Biserică mireasă veritabilă va aduce înainte întregul Cuvânt al lui Dumnezeu. să adeverească tot Cuvântul. Este asta adevărat Acesta trebuie să fie bobul. “nu ştiţi că trebuie să fiu în lucrarea Tatălui Meu?”: . Isus Hristos acelaşi ieri. Cum a zis Moise. în plinătatea lui. El a zis.” Noi trebuie să fim în lucrul tatălui. chiar şi sămânţa şarpelui şi toate vor fi manifestate. "Nu ştiţi că Eu trebuia să fiu în lucrarea Tatălui Meu?" 145. chiar exact.” şi toate lucrurile acestea vor avea loc. azi şi în veci (99). ca mine. şi încă astăzi aflăm că oamenii încearcă să meargă mult în spate la o altă epocă care a trecut. Atunci care este lucrul Tatălui acum? “Noi trebuie să fim în lucrarea Tatălui. Deoarece după pleavă nu mai este nimic rămas până atunci decât bobul. puterea Duhului Sfânt. “lucrarea Tatălui. doar un lucruşor mic în pleavă. căsătorie şi divorţ şi toate 340 . Grâul va striga înapoi bobul. vorbeşte pentru Sine Însuşi." Promisiunile care le-a făcut Isus către biserica Lui. să adeverească Evrei 13/8 să adeverească Ioan 14/12. El trebuie să fie acelaşi care a mers în pământ.lui Dumnezeu care este pusă în faţa poporului Său. bucuria Lui. Fiindcă Eu trăiesc. să împlinească Cuvîntul acela.Cuvîntul.. 151. “Domnul Dumnezeul vostru va ridica un Profet. “O fecioară va zămisli.Domnul Isus la doisprezece ani. chiar acolo. în taină că El este acelaşi ieri. să adeverească Luca 17/30. “Ologul va sări ca un cerb. azi şi în veci.Acum. la vîrsta de doisprezece ani. încă. deşi tînăr. să adeverească Apocalipsa capitolul al zecelea al deschiderii celor Şapte peceţi şi tainele lui Dumnezeu.” Care este lucrarea Tatălui? Puteţi voi să vă gîndiţi care era lucrarea Tatălui.Dar când voi veniţi să spuneţi Eu şi Tatăl Meu suntem unul şi lucrurile celelalte atunci pleava se retrage la o parte de acesta. “Nu ştiţi că Eu trebuie să fiu în lucrarea Tatălui Meu?” Cuvîntul a corectat biserica. era exemplul nostru.Acolo este secretul Mesajului acum.

Dar vedeţi. Dumnezeu îl adevereşte a fi adevărat. ci. 341 . nu un fel de evidență trupească. Ci Acesta este o Persoană.Nu domnule. Duhul Sfânt este acțiunea în voi. El o va face. oameni penticostali. vedeţi. el dansează în Duhul.Eu voi admite că adevărata manifestare este dovada Duhului Sfînt . în dimineata aceasta. Vedeţi? „Atenţie la Cuvânt. cineva la întrebat pe el de ce nu am predicat eu despre Duhul Sfânt. Acesta este Lucrul Tatălui (152). Vedeţi? Nu daţi nici o atenţie la dar. Cuvântul lui Dumnezeu stabilit în inima ta. Credeţi că ei îl vor primi? Ei vor să fie demni şi să zică: Denominaţiunea noastră nu ne învaţă aşa. Dar acesta este ceasul acum. Corect. băiete acela -i singurul lucru pe care-l știe. dar priviţi după Dătător.Domnul Isus nu a valorat importanța lucrărilor așa cum făcut -o cu Cuvîntul. nu o emoție. nu la daruri. Priviți pe Duhul Sfânt în acțiune. şi toată lumea îl cheamă pe el aici şi acolo.acestea alte taine care au fost ascunse sub stâlpi în toţi anii aceştia de la teologi şi aşa mai departe. de unde vin ele.Eu l-am auzit pe Fratele Neville zicând. altfel eu nu aş fi cu voi.Dovada erea întocmai aceeași cum erea în urmă în ziua Domnului nostru. Acolo este unde voi aţi eşuat. Şi Lucrul Tatălui este să vă arate că acele Denominaţiuni nu sunt ale Lui . Aceasta e adevărat. Dacă Dumnezeu vrea să vă folosească pentru ceva. Isus Cristos. în acțiune. el vă oferă vouă aceea. El are aşa de mulţi oameni în jurul lui. Voi nu puteți pretinde că manifestarea este dovada de a fi născut din Duhul. tu eşti foarte popular atunci când tu stai departe de la acel Cuvânt.El știa că dacă oameni au Cuvîntul lucrările vor urma. eu vă iubesc. de ce nu am făcut eu asta. Singur. Vedeţi? El este purtat de val. Dar Biblia o face. chiar dacă acel individ are o abundență din acele manifestări. Oh. ” 123. Ele sunt sisteme făcute de oameni care neagă Cuvântul. nu atât de mult în demonstrații.umplut cu Duhul.dar aceasta nu este dovada individului de a fi umplut cu Duhul. şi el uită Cuvântul. Acela este un alt lucru al Tatălui să dovedească. ca să însuflețească fiecare Cuvânt al acestei epoci. Aceasta este o Viață. Iată de ce. el împlineşte această Epocă cu cele Şapte Peceţi sau doar dovedeşte că Denominaţiunea au fost doar purtători. ce face în conformitate cu Cuvântul. Oh. Aceasta este primirea Cuvîntului pentru ziua în care tu trăiești. apoi vezi cine va mai colabora cu tine atunci.făcînd fapte puternice. Dar priveşte când tu intri în acel Cuvânt o dată.” Atenţie la cine le dă.

14. decât să vindece numai pe ci neva? Noi cu toții vrem să fim bine. anticristul.Dovada unui credincios umplut cu Duhul nu este să producă adevărul(Cuvîntul). decât trupul bine. Este aceea corect? El era făcut să facă aceea. şi voi aţi fost puşi aici să-i slujiţi Lui. prin benzi şi orice lucru. Dar glasul lui satan şi a profeţilor falşi." Asta este corect. Este total indentificat. sau opri aceasta. El era născut să fie aceea. spune "Oh.Martin Luther.Nu-i de mirare că glasul lui Dumnezeu este un lucru rar astăzi.ci să primească adevărul (Cuvîntul). diavolului. ei vor opri un astfel de Lucru. împotriva Cuvântului. care este Cristos. şi că voi sunteţi creaţia lui Dumnezeu. Şi încă. Este aceea corect? Voi toţi credeţi aceea? Aceea-i ce era El? Cuvântul Lui Dumnezeu. el a fost întrebat de ce nu a predicat-o. aşa de multe lucruri. în toate acele. El a ajuns într -un loc încât ne amorţeşte simţurile. şi să ne dăm seama că suntem bărbaţi şi femei. în jur şi în jurul lumii.Acum. "Dacă aş predica aceasta. Cristos S-a manifestat să distrugă lucrările diavolului. aceea o va face.1396. Biserica i-a văzut lucrările. până când nu mai putem auzi Glasul lui Dumnezeu. el a zis. 68. de unde ar trebui să ne scuture. odată după ce a vorbit în limbi. Vedeţi? Doreau un ucigaş care va închide. eu nu pot explica aceasta tot. oricând. Şi Consiliul Bisericilor vor face aceea. Acolo este semnul fiarei. sisteme ale lor doresc un Consiliu al Bisericilor să condamne Adevărul. şi slujit personal. darul de înțelepciune al Duhului Sfânt să pună Cuvântul lui Dumnezeu împreună și să arate bisericii pe ce poziție stăm. aici este un dar cu mult mai mare. Este înăbuşit. Eu va trebui să trec prin aceasta repede acum. să distrugă lucrările diavolului. Păi. să lovesc în alt loc astfel ca voi să nu staţi prea mult. Acum vedeți dovada Duhului care locuia lăuntric în timpul Acela erea să înțeleagă și să urmeze ce a dat profetul lui Dumnezeu pentru epoca luiașa cum el a așezat Biserica în ordine. de aşa de multe glasur i diferite. Cristos s-a manifestat să distrugă lucrările diavolului. fiţi moderni!" 342 .și să creadă și să se supună la acesta. Voi credeţi aceea? Acum. Şi. Simţurile noastre. care a distrus lucrările hibridării. care-L diminuează şi-L îndepărtează. dar eu mai degrabă să am sufletul meu bine. oamenii mei vor merge după dar în loc de Dătător.

Vedeţi. voi deveniţi mâini. acum ascultaţi."] Nu puteau toţi profeţii discerne gândurile din mintea oamenilor? Este acela corect? ["Amin. care merge în Răpire. De aceea a venit El. să puteţi fi reflectaţi. şi a şablonizat acestea pe fiecare individ să le aibă. atunci acela este Cuvântul lui Dumnezeu "mai ascuţit decât o sabie cu două tăişuri. să se lapede de sine. şi acela-i Cuvântul care El l-a promis pentru astăzi. niciodată. Şi această “fiinţă” când este complectă. voi sunteţi identificaţi pe undeva. ca El să poată. Vedeţi? În acel fel sunt ei dovediţi. 180. Voi staţi aici în această după-masă. în Isaia 35." 181. prin Sângele Lui sfinţitor. căci ei erau altceva. să aducă Cuvântul aproape de voi. nici Metodiştii. 215."] De ce? Acela era Cuvântul care era în ei. tu devii ochi. 122. 343 . Şi Dumnezeu se face pe Sine simplu. Cuvântul lui Dumnezeu pentru acea zi. Glorie! Vedeţi ce vreau să spun? Acolo sunteţi. Pentru această cauză. Crezurile lor erau slujba lor. Aparatul deja a pozat. "Amin. să se lapede de lume. nici unul. să posede aceste calităţi. Acela era crezul lor. Ureche. Nici unul dintre ei nu a aparţinut la vreo organizaţie. Lumina bliţului face poza. În alt fel. este un servant al lui Dumnezeu în Biserica lui Dumnezeu.” Ci în fiecare epocă Dumnezeu a aşezat aceste lucruri în Biserica Lui. sau El să poată fi reflectat în voi. "Lucrările ce le fac Eu le veţi face şi voi. când oamenii se uită la voi. cu cel simplu. Acela v-a făcut poza pe undeva. Acum unde staţi? Voi sunteţi judecătorul. Vedeţi. Voi ştiţi cine sunteţi. când vi se face poza. să -şi i-a crucea şi să Mă urmeze. Şi capul niciodată nu zice." "Şi dacă cineva Mă urmează. este Biserica lui Dumnezeu care merge în Răpire! Şi această “fiinţă” când este completă. încît cel simplu putea înţelege aceasta. Ioan 14:12.Şi dacă Cuvântul este în noi.Domnul Isus a venit să poată aprinde Lumina. şi noi spunem Adevărul. El a zis. aceea arată că eşti a Lui. pentru ca să fie înţeles de cel simplu.Şi Dumnezeu a făcut toate dintre lucrările Lui aşa simplu. picioarele se mişcă căci capul zice aşa. “Acum picioarelor. şi un Cunoscător al gândurilor şi intenţiilor inimii"? Spune Biblia aceea? [Adunarea zice.Voi vă aflaţi identificaţi cu ceva Scripturi?Prin care scripturi sunteţi identificaţi? Aparatul deja a strălucit. fiecare din noi. El a zis.Luther nu putea face lucrările care le facem noi. să aducă aparatul acela de făcut poze. Acolo este lucrarea completă. ei văd Cuvântul lui Dumnezeu trăind din nou. Voi sunteţi identificaţi undeva. să se lapede de crezul lui.

în descoperirea Lui. El a zis. nu vă împietriţi inimile. fiind unită. la fel. Noi doar devenim mădulare ale maşinii. El o face aşa de simplu încît ei merg direct pe deasupra acesteia şi o pierd. 116. Şi eu spun aceasta cu reverenţă şi respect. Nu ci "Ziua când auziţi Glasul Lui. 73. Aceasta este cum pierdem noi pe Dumnezeu. Da. încît noi ne aşteptăm ca aceasta să fie ceva lucru mare. Este un timp de unire al lui Dumnezeu şi a Miresei Lui. Şi Dumnezeu s-a odihnit a şaptea zi. se vor trezi în frumuseţea sfinţeniei Lui. 344 . Ei aşteaptă după dinamică care o va lua de pe pământ. acesta este timpul unirii. LUCRAREA OMULUI. şi-L vedem pe El unindu-Se cu noi. dar. l-au pierdut cu un milion de mile. în Răpire. veghind după aceea. în intelectele lor. să vedem bisericile unindu-se. Cred că mecanica este acolo. ei ştiu că nu există nimeni ca El.Lăsaţi-mă să spun ceva. El este Dinamica.Şi am aflat că Dumnezeu a hotărît o zi lui David. şi din toate zilele. Eu cred căci Mireasa lui Cristos este chemată. a dat-o copiilor evrei în pustie. un Sabat etern. formându-ne înşine în chipul Lui. aşa de măreţ. la fel. cu darurile dragostei Lui." Aceasta este aşa de simplu! 123. Noi ne poticnim de simplicitate. chiar cei morţi. Dinamica este Duhul Sfânt. despre ziua a şaptea. şi vor zbura spre cer. "Chiar și cel fără de minte nu se va rătăci.Şi noi ştim că Dumnezeu este aşa de mare. cu sute de ani înainte." Aceasta este ziua în care El intră să vă dea o pace eternă. este prin a ne poticni de simplicitate.Dinamica acestei Biserici va fi o reumplere a Duhului Sfânt cu care noi am lucrat într-o mică măsură în timp ce Piatra din Capul unghiului coboară jos să se unească cu Trupul. Şi noi aşteptăm. Deoarece. în lucrările Lui. 115. Dar când Capul acela şi Trupul se unesc împreună. Ce zi era? O anumită zi în săptămână. puterea deplină a Duhului Sfânt o va ridica chiar exact în acel fel. aşa cum le înmânează nouă chiar înainte de Cina Nunţii. Şi din nou El a hotărât o zi. naţiunile unindu-se. Biserica lor mare este. 988. domnule. Eu nu ştiu cum o va face El. a Truplui Lui. Dumnezeu este aşa de simplu pînă cînd învăţaţii din zilele noastre. şi noi pierdem lucrul simplu. la fel. Eu cred aceea cu toată inima mea. care sunt morţi în Cristos. Eu cred Ea este pecetluită în Împărăţia lui Dumnezeu. în Glorie.eu cred.

stă acasă. Când mi-a făcut jurământul. Asta nu este deoarece suntem căsătoriţi. Absolut. "Lucrările voastre lumeşti au încetat. şi ai pus -o înaintea lui Dumnezeu. îl iubiţi. "şi aţi intrat în această pace binecuvântată. încă suntem căsătoriţi. Acesta este jurământul ei. intraţi în Odihnă pentru totdeauna. 345 . şi trăieşte o viaţă adevărată. Şi dacă-l iubiţi. Nu contează cât de tăcut este El." 1079. lucrările sunt ce fac eu pentru Dumnezeu. nu prin înscrierea la biserică. fără a mai ţine sabatul. asta a aşezat-o. când ai îndeplinit cererile Lui. ea este o femeie drăguţă. acum El vrea să vadă credinţa voastră prin lucrările voastre. nu deoarece am fost botezaţi în acest fel sau în acest fel. un dar gratuit. stă acasă şi are grijă de copii. nu din cauza oricăruia din celelalte lucruri. El vrea să vadă ce faceţi. ce facem (Acestea sunt toate în regulă). Tu ai făcut lucrările tale.Nu mergeţi la biserică duminica să fiţi religios atunci. Dar ca apreciere pentru aceasta. şi ai făcut restituiri.Când tu ai făcut ceea ce ştii că este corect. atunci nu este har. Harul este ce a făcut Dumnezeu pentru voi. are grijă de copii. Dacă ne bazăm pe lucrările noastre. ei vor face o doctrină din ea. sigur. Dacă ea se duce în oraş în fiecare zi. deoarece atunci." Cum putem fi desăvârşiţi? Prin moartea lui Cristos. Acum. Când sunteţi născuţi din Duhul lui Dumnezeu. Ea este soţia mea atât timp cât este o viaţă în noi." 226. 1228. când ai mărturisit şi ai corectat. El este încă Dumnezeu. ea este soţia mea. nu prin lucrările noastre bune. Şi lucrările este ceea ce faceţi în apreciere a harului pe care El vi l-a arătat. nu pentru că am fost vindecaţi prin punerea mâinilor. Dar ea face aceasta în apreciere. şi încearcă să fie o soţie adevărată. 61." spune Biblia.989. ei se gândesc că lucrările sunt ce câştigă meritele."Să mergem la desăvârşire. "credem în moarte. vă place să faceţi lucrări pentru Domnul. aşteptând să pună credinţa aceea acolo. Sunteţi în Sabat în continuu pentru totdeauna şi pentru eternitate. şi intră în toate magazinele de zece cenţi şi ea spală vasele sau face altceva.Acceptând-o pe Meda Broy ca soţia mea a fost ce a făcut dragostea mea pentru ea. îngropare şi înviere. prin har sunteţi salvaţi.Darce face ea în apreciere.Ce este Harul? Harul este ce a făcut Dumnezeu pentru mine.

l-a dat mai departe.“Cel ce crede în Mine. "multe. a frânt-o şi a dat-o oamenilor. şi celor ce le veţi ţinea vor fi ţinute’’. pentru că El este Dumnezeu. de multe ori." 101.După aceste vorbe. care este Isus Cristos în puterea învierii Lui. întâi. ci vorbire în creaţie. că cine crede în Mine. El a luat pâine care a fost odată grâu. El o vorbeşte aceea în creaţie din nou. oricum.” sfântul Ioan 14 vers 12“ Cel ce crede în Mine lucrările pe care le fac Eu. CEA MAI MĂREAŢĂ LUCRARE A TATĂLUI ESTE SĂ ÎMPARŢI VIAŢĂ ETERNĂ. Cuvântul Lui care este promis pentru această zi.” deoarece Cristos nu putea predica că Botezul Duhului 346 . mai mari decât acestea veţi face. 145.Adevărat. vor fi iertate. Arată umil. "Mai mari decât acestea veţi face.74.Dar în zilele din urmă." Cuvântul este infailibil." Mai mari lucrări. copt ca pâine. mai mari lucruri decât El a făcut? Credeţi voi? [Adunarea. "Faptele care le fac Eu. Ioan cap 14 vers 12: . a suflat peste ei." El a zis în Sfântul Ioan 14:12. El poate crea orice vrea." nu înmulţire.23: . "Mai mari. "Amin.. le va face şi el.Luaţi Duh Sfînt! Celorce le veţi ierta păcatele.Aţi observat? Când s-a dus să facă apa în vin.. unde nu există nici un semn de creaţie. el a luat apă." dar acelaşi lucru. şi a schimbat-o în vin. A înmulţit creaţia! 102. şi a înmulţit creaţia. "Mai mari lucrări decât acestea veţi face. pentrucă Eu mă duc la Tatăl: Ioan cap 20 vers 22. şi El trebuie să fie manifestat şi trebuie să fie împlinit. Şi există o Lumină a orei astăzi."] Eu o cred. [face aceleaşi lucrări] şi mai mari decât acestea. şi deja a creat substanţa. şi aceea s-a întors din nou. ba încă va face altele şi mai mari decît acestea. va face şi el lucrările pe cari le fac Eu. şi le -a zis: . cum puteţi face voi "mai mari lucrări" Eu am tradus aceea. vă spun. l-a frânt. El a luat un peşte care a înnotat întâi în apă. Se pare că trece peste vârful capului oamenilor.. le veţi face şi voi. arătând să fie acelaşi Dumnezeu care era la început. Priviţi când El era aici pe pământ. că Mă duc la Tatăl Meu. Când a hrănit cinci mii de oameni. adevărat. "mai mari lucrări decât acestea veţi face. pentru că Mă duc la Tatăl.

încă este întinat. 75. VedeţiÎn orice fel lumea va merge drept înainte. Acolo nu va mai fi milă. părul tăiat Şi ea este dincolo de linie fără cale de întoarcere. El nu-l putea aduce la ei. m-am gândit aceasta: Ar putea fi aceasta tragerea a treia (103) Aceasta este ce a spus profetul Sfântului Pa vel: Femeia care trăieşte în această stare lumească este moartă în timp ce ea trăieşte. dar acesta trebuie să fie în felul acela cândva. Ioel a zis aşa. Şi apoi unde este ea cu ochii ei vopsiţi. Şi dacă ea respinge mila ea poate traversa linia de separare unde nu mai există loc pentru ea. Mielul şi-a luat deja cartea lui şi răscumpărarea s-a sfârşit. vedeţi ei vor fi duşi. apoi a mers şi i-a vizitat pe acei care erau în închisoare.” Cum ar putea fi dacă aceea ar fi a treia tragere la cei pierduţi etern Eu nu ştiu că acest lucru este adevărat. Aşa cum Isus a predicat întâi şi a fost respins. Dar amintiţi-vă la timpul acela totul s-a sfârşit. încă este neprihănit şi cel ce este sfânt este încă sfânt. În acea viziune el a văzut sufletele din regiunea celor pierduţi. cel ce este neprihănit. Sanctuarul devine plin de fum: Cel ce este întinat. şi Duhul Sfânt s-a reîntors. atunci ei puteau împărţi Viaţă Eternă la oameni. deoarece Duhul Sfânt încă nu a fost dat. Vedeţi trebuie să vină la aceea.Suflete care sunt în închisoare acum’’ în această predică el a menţionat o viziune care a avut-o cu patruzeci de ani în urmă. va fi sfârşit. 347 . Şi el şi-a pus următoarea întrebare: În timp ce eram sub aceea. 146. Amintiţi-vă aceea. Şi aceasta ar putea fi acum. Profetul în timpul cînd el a predicat această predică ..Sfânt va fi măreţ. Este doar o obsedare. Asta este mai măreţ. Oamenii încă vor veni la altar şi încă vor striga. Totul s-a sfârşit. nu s -au pocăit nici un timp pentru salvare. dar a colo nu va mai fi timp de răscumpărare. MIREASA VA AVEA O SLUJBĂ SĂ FACĂ ÎN ACEASTĂ EPOCĂ ȘI ACEASTĂ LUCRARE ESTE ÎN DIRECTĂ LEGĂTURĂ CU TRAGEREA A TREIA. “Aceeaşi slujbă va trebui să se repete din nou. Şi acolo trebuie să fie o slujbă predicată ei. dar aceasta nu le va face nici un bine.Dar când Isus a venit şi şi-a jertfit viaţa Lui. (paragraf 205) Va exista o slujbă care va arăta mari minuni.

Vedeţi ei numai pot fi oricum (paragraf 393) Noe ştia că acela este sfârşitul. Nimic păcătos. Dar vreau să spun ceva ciudat faţă de orientare obişnuită. Acum amintiţi-vă. . cele trei trageri şi a treia tragere a lui a fost când El a predicat la cei pierduţi care nu mai puteau fi salvaţi. acum eu nu am zis-o peste tot. Domnul Isus a avut în slujba lui. Dar ea va fi folosită. eu nu vreau să spun aceea. când presiunea vine atunci veţi vedea ce aţi văzut temporar va fi manifestat în plinătate în puterea ei. acum a fost dovedită şi sunt sigur că voi ştiţi ce este aceea. astfel ea poate identifica prezenţa ei între voi dar ea nu va fi folosită într-un fel mare până când acest Consiliu începe să fie legat şi când se leagă. Eu vă spun nu ştiu. (paragraf391. niciodată nu va fi o imitare la aceea. Şi eu am… Sunt avertizat de asta imediat … Chiar la acest timp acum s-a întâmplat. Poate acesta este ultimul an.Acolo nu mai există milă. Poate noi mai avem încă o zi. sau poate mai mult). Eu trebuie să continui în evanghelizare. Aceasta niciodată nu mi se va spune . Şi aceea este lucrul care l-am aşteptat aşa de mult timp (de cel puţin mulţi ani. Şi aceea pare foarte mult că ar fi acum. când acela se leagă… Penticostalii şi alţii pot imita aproape orice lucru ce se poate face. Vedeţi ea nu poate fi. Chiar aşa cum am fost însărcinat.Priviţi la Isus” Astfel acum eu vă voi zice ceva. când Mielul i-a cartea aceea. Poate mâine este ultima. Acum ea este în existenţă. Poate deseară este ultima. Eu nu ştiu prieteni. Vedeţi Vedeţi Vedeţi acum trebuie să continui în evanghelism. Acum voi puteţi vedea ceva lucruri mici ciudate întâmplându-mi-se. Deoarece acolo unde am ajuns acum în slujbă eu cad înapoi aici privind după punctul acela şi aştept pentru timpul acela să -l folosesc. căci nu poate fi. când acela se leagă. De aceea voi aţi avut Cuvântul şi voi ştiţi ce trebuie să aşteptaţi. Şi prietenii mei staţi liniştiţi şi doar continuaţi să mergeţi înainte căci or a se apropie schimbătoare vedeţi aceea când se va face ceva.. întâi trebuie să continui. Dar când acel timp vine. Tragerea a Treia. Şi fiecare ştie aceea căci aşa cum a fost Prima (Tragere) ea era 348 . cum să staţi. aceea este totul de ea. 392) Dar când Dumnezeu i-a acel ultim nume şi-l răscumpără din acea Carte a Vieţii aceea este totul de ea. poate astăzi este ziua aceea.

A. Aşa cum a spus Biblia: Aici este cel care are înţelepciune. Astfel Tragerea a Treia este aici. Vedeţi Noi ştim unde este. vedeţi şi aceia va fi absolut către cei pierduţi 349 . Acesta va fi un lucru care va începe credinţa de Răpire pentru plecare. Aceia este legătura. Şi balaurul este Roma.identificată tot aşa a doua (Tragere) a fost identificată. Ei bine. Ea este aşa de sacră căci eu nu trebuie să spun mult despre ea aşa cum El mi -a spus de la început.U. Apocalipsa 13 clar o explică. numai poate merge mai departe. întotdeauna. Zicea: Aceasta să nu spui nimic despre ea. Voi nu puteţi să mergeţi la o biserică şi să predicaţi numai dacă aveţi o carte de părtăşie sau vreo identificare.) de unde această naţiune va exercita toată puterea mai bine decât o avea înainte de aceea care era în Roma păgână când a devenit Roma Papală. Şi amintiţi-vă el vorbea ca un miel. Mielul a venit sus din pământ (SUA). Eu trebuie să stau liniştit pentru puţin timp. Va veni un timp peste în această naţiune (S. Astfel nu vedeţi Denominaţiunea Romană “un semn” denominaţiunea Protestantă “un chip al fiarei” făcând o putere care va forţa toţi Protestanţii ca o uniune. A Treia (Tragere) a fost identificată corespunzător. este practic în acel fel acum. Noi trebuie să aşteptăm doar un minut până când aceasta se întâmplă pe aici să prindă sus atunci vine timpul. gloate şi mulţimi de popoare. Un miel reprezintă o religie. Şi apoi când acel timp vine şi presiunea vine la un loc de unde sunteţi presaţi afară atunci priviţi ce mi-am propus să vă spun în câteva minute. Vă amintiţi aceea cu ani în urmă Ea vorbeşte despre sine. Noi suntem chiar la timp acum şi ea nu poate fi. Voi trebuie să fiţi în acel Consiliu al Bisericilor sau nu veţi fi în stare să aveţi părtăşie. El era un miel. Vedeţi Dar la fel eu am încercat să explic celorlalţi şi am făcut o greşeală. Priviţi acea tragere a Treia atunci. vedeţi căci această naţiune o va face. Aceasta va fi lucrul care după părerea mea eu nu spun că Domnul Mi-o spune. Acum amintiţi-vă şi cine ascultă pe bandă voi puteţi vedea o astfel de schimbare în slujba mea chiar acum căzând înapoi nu mergând sus căzând înapoi. Şi acum o persoană ca noi vom fi tăiaţi afară din aceia total. Acest miel vine sus de unde nu erau popoare. Dar ea este identificată total. Şi apoi după un timp el a primit putere şi a vorbit ca un balaur (Roma) şi a exercitat toată puterea balaurului care a avut -o înaintea lui. Şi dacă vă gândiţi foarte atenţi cei care sunteţi spirituali. Cealaltă fiară a ieşit din apă.

deoarece Ea este Cuvântul. Acum fiţi reverenţi doar staţi liniştiţi ora curând va sosi când Dumnezeu va face câteva lucruri mari pentru noi. Nu a făcut nimic referitor la aceea şi s-a ridicat şi s-a dus afară." Fiecare l-a părăsit. Poate sunt luat înainte de acel timp. lovită cu Stăpânul ei. Ea este Cuvântul. Mireasa este lovită . 350 . din trupul bisericii.total dar ea va fi pentru Mireasă şi Biserică. Eu ştiu ce este Tragerea a Treia şi ştiu ceea ce face. Întocmai la fel cum a fost lovit Iosif de la fraţii lui. Pavel un bărbat cu aşa multe milioane de prieteni. viu şi în acţiune. Ea este lovită afară din Epoca Bisericii Laodicea în care Ea a fost crescută. cum s-a simţit omul acela. MIREASA VA FI LOVITĂ . în conformitate cu Apocalipsa 3. Vedeți? Această Biserică a fost crescută în Epoca Bisericii Laodicea. Un bărbat care avea putere să lovească un om cu orbire. foarte aproape. lovită si năpăstuită de Dumnezeu.” Asta-i adevărat. deoarece el era Cuvântul. 85. şi să -i permită unui om să-l alunge din oraş. 160. JIGNITĂ DE LUME ŞI VERIŞOARELE DENOMINAŢIONALE. Şi timpul acela poate fi în această săptămână care vine când Duhul Sfânt va veni şi-l va aduce pe Hristos Isus. "Toţi m-au părăsit. atunci veţi vedea ce aţi văzut temporar va fi manifestat în plinătate în puterea ei. Acum suntem mai aproape decât se pare să fie.Ea este lovită din biserica. Şi Dima l-a părăsit. Eu nu ştiu când dar ea este foarte. când presiunea vine. Numai există îndoială în mintea mea. Şi acum a Treia Tragere a confirmat Prima Tragere”Dar când acel timp vine . Mireasa Biblie. Ea stă singură. Şi Isus a fost lovit de la fraţii Lui. Ea este lovită de la toate denominaţiunile. şi numai o singură haină. Eu nu ştiu. 161. Pavel a zis.Cuvântul. 76. S-a rugat pentru bolnavi şi şi-a lăsat prietenul bolnav.ci Mireasa Biblie. şi totuşi noi am considerat -o lovită şi năpăstuită de Dumnezeu.“Fără frumuseţe ca noi săo dorim pe Ea. nu un fel de mireasă făcută de om. Toţi ceilalţi l-au părăsit. aceasta este pleava.Acum. Eu poate zidesc o platformă pentru altcineva pe care să păşească. deoarece El era Cuvântul. pentru acelaşi motiv. Dar dacă toți ceilalț i au plecat.

sau va trebui să staţi şi să ieşiţi afară. dar originalul au fost reformele. Voi sunteţi deja în el. orice aţi văzut în locul vostru în această după -masă. Ce este asta? Ea este Capodopera Lui. s-au ţinut agăţate acolo o mulţime de spice. Dar când vedeţi aceia mergând contrar.Eu spun aceasta. Voi trebuie să vă reflectaţi caracterul. dacă cealaltă a fost pleavă şi a murit? Dacă cealaltă (tulpina) a trebuit să moară. "Toţi oamenii m-au părăsit. când vor avea o uniune a bisericii? Acum ziceţi. Ei au făcut-o.Nu puteţi voi bărbaţi Penticostali să vedeţi aceasta. Ei au făcut-o Domnului nostru. Doamne. Dar aşteptaţi până când Isus vine în putere. 164. Exact. dacă spicul a trebuit să moară. cineva trebuie să o facă. vedeţi. dispreţuit şi respins de biserici. Vedeţi? Voi ştiţi ce a zis Biblia despre aceea.' da r este prea târziu. o voi lăsa la voi. să ne aducă împreună ca un popor. ca Mirele. că voi aţi zis. bliţul deja v-a făcut poza atunci. vor zice. vedeţi. 'Da. ca poporul lui Dumnezeu.Ce se va întâmpla când nu puteţi vinde sau cumpăra. Baptişti. va veni timpul când ei îl vor părăsi. frunze şi câte altele s-au agăţat de aceasta. nu-i blestemaţi. “Păi. ci în fiecare adunare. Caracterul vostru deja v-a spus. Respingând! Toate darurile şi lucrurile nu ne fac pe unul mai mare decât celălalt. Sunt o mulţime din acestea. biserica lui Cristos. nu doar la o adunare. Ce va face ea în acel timp? 186. "Când aceea se întâmplă?" Nu. Caracterul vostru prezent vă va face să vă vedeţi pe undeva 351 . Lutherani. Consiliul Bisericilor vă va arunca în lucrul acela.” Mireasa stă în felul acesta. tot aşa trebuie să moară şi pleava . aceea doar ne face pe toţi să lucrăm împreună pentru desăvârşirea Trupului. acum. 163. şi toate celelalte lucruri mici care au căzut în aceasta.” Da." Vedeţi? Ce se va întâmpla Miresei mici? Oriunde sunteţi. Prezbiterieni." 162.Mireasa stă singură. nu. "Ei vor veni. acum. Au fost Metodişti. noi venim acum. 185. Ei îl vor părăsi când el stă pentru Adevăr. aceasta este Cuvântul prin care El poate lucra. Este întuneric.Cam aşa este cu Mireasa acum. ea trebuie să -şi i-a poziţia. uşa este închisă. cele trei stagii ale organizațiilor.86. Când un bărbat stă adevărat cu Cuvântul. “respins de oameni.Şi amintiţi-vă. şi se manifestă. când un bărbat stă adevărat cu Cuvântul. doar lăsaţi-i în pace.

şi să trăiască ca Mesia? Acela-i Duhul lui Dumnezeu. şi că nu poţi suferi pe cei răi.. şi i-ai găsit mincinoşi. osteneala ta şi răbdarea ta. Nu încercaţi să vă comportaţi josnic cu ei. ne-am fi putut duce ore în şir la aceea. că ai pus la încercare pe cei ce zic că sînt apostoli şi nu sînt. Galateni cap 1 vers 3. Care este caracterul vostru prezent? Acum în starea voastră prezentă. UN ALT SEMN AL MIRESEI: NUMAI MIRESEI I SE DESCOPERĂ ACEASTĂ A TREIA AMĂGIRE CARE S-A STRECURAT PRINTRE RÎNDURILE NOASTRE.Ştiu faptele tale. Fiecare din ei l-au glorificat pe Dumnezeu şi pe Mesia care venea. la fel. nu contează cine sunteţi. Dacă cineva aruncă ceva împotriva voastră şi aruncă murdărie peste viaţa voastră. vedeţi dacă este de la Dumnezeu sau nu. ei s -au comportat şi au vorbit şi au trăit viaţa chiar cum a trăit Mesia. 57. Şi când ei au intrat în Duhul. să facă.Acum vedem toţi profeţii aceia vorbind. Căci. DE CE SUNT ACEŞTIA AŞA DE AMĂGITORI? PENTRU CĂ EI POT ÎNVĂŢA MESAJUL DIN ACEASTĂ ZI. nu încercaţi să vă separaţi. Dacă a făcut aceea de acea parte a crucii. El va trebui să vină la acela oricum.prin rând. Nu-i blestemaţi. Apocalipsa cap 2 vers 2: . va pune Duhul lui Mesia în Biserică să se comporte. cu atât mai mult o va face după venirea Lui. eu mă pun acolo. Vedeţi dacă se comportă ca El.4 352 .. vorbind despre venirea Lui. În starea voastră prezentă. ce reflectă caracterul meu în această după-masă? Unde sunt identificat? Bărbatul acela este Isus Cristos. şi ştiţi că aveţi Duhul lui Dumnezeu. să lucreze.Discernământul duhului. 77. Fie ca prin caracterul vostru să -l reflectaţi pe al Lui.. ştiind că Dumnezeu a făcut-o să vă dea un test să vadă cum îl luaţi. Doar mergeţi înainte. 56. Vedeţi dacă emoţiile voastre. şi ştiţi că sunteţi nevinovaţi cât puteţi fi.

Acceptaţi Cuvântul lui în plinătatea lui fiecare măsură din El. credinciosul vostru prefăcut şi necredinciosul vostru. Şi imediat ce acel om este luat de pe scenă altcineva îl prinde şi îl hibridizează şi aceea cade înapoi. care era cu mine. pe care o avem în Hristos Isus.Invazia Statelor Unite.. . în jurul frumuseţii puterii sfinţeniei lui Dumnezeu..(paragraf 131. acolo este credinciosul prefăcut imitând pe Acesta şi acolo este necredinciosul care respinge toată lucrarea. Datan şi cum ei au venit la Moise şi au zis: Mesajul trebuie să însemne aceasta şi au pus ca interpretări diferite propriile idei despre ce era aceasta. Datan şi Abiram nu au vrut conducerea printr-un singur om. să facă o mimică. cu toţii.Core. când este tot aşa de liber cum este aerul de la a fi fript. Şi tot la fel fac Faraonii moderni de astăzi. încearcă să imite acelaşi lucru fără să ştie de unde vine. ca să pîndească slobozenia. imitatorii carnali ai Mesajului.Acel toiag însuşi s-a transformat într-un şarpe înaintea lui Faraon.139) Acolo este credinciosul vostru. “Cuvântul vorbit este sămânţa originală” “De aceea orice generaţie îşi are trezirea ei proprie şi Dumnezeu îşi ridică un bărbat îl pune cu Cuvântul său şi îl îndreaptă cu mesajul pentru acea epocă. "Un paradox" : . Şi dacă aceea este plinătatea lui Dumnezeu în voi atunci ploaia care cade va produce exact ce este în grădina voastră.Eu cred că. astăzi. şi-l aruncă în ceva denominaţie sau ceva.. Sigur! Dar ei încearcă să imite. noi vom lăsa fiecare vacă din ţară să lingă pe Ea şi ar 353 . (paragraf 267) . Israel s-a bucurat de Mana căzută. 81.De ce trebuia să fie păstori’’ 145. La fel şi aceşti oameni de darurile Duhului Sfânt. n`a fost silit să se taie împrejur. mai tăiet or decît o sabie cu două tăişuri. adeverit..din pricina fraţilor mincinoși furișați și strecurați printre noi. şi credincioşii prefăcuţi. dacă nu am avea Cuvîntul lui Dumnezeu.. Şi au pierit cu toţii. Acolo este un Cuvânt veritabil stând afară. cu gînd să ne aducă la robie.Nici chiar Tit. şi acelaşi Faraon a încercat să imite prin magicieni. măcar că era Grec.Israel s-a bucurat de auzirea Mesajului exact ca şi în ziua noastră aceşti oameni s-au bucurat de auzirea mesajului..

.. 165. prin credința în descoperirea Cuvântului lui Dumnezeu. aceeaşi mişcare (din mesaj). Oh. un lucru mare ca şi comunismul. Poporul religios este acela care se împotriveşte Mesajului lui Dumnezeu. Cain și Abel. Şi inima mi se frînge în mine. A fost întotdeauna o lume religioasă. foarte religios. A fost un duh religios care L-au răstignit pe Isus. Asta-i adevărat. V-am spus. eu vorbesc despre oamenii care sînt oameni sfinţi. încă la fel cum au început.strînge-o. în Cuvântul Lui. Acolo sunt întotdeauna perechi (gemeni). spiritele venind iarăși la capetele lor. Vedeţi este ca să i amăgească pentru că este aproape acelaşi lucru. închinându se prin frumusețe. Eu nu mai vorbesc aşa de mult despre Catolicism. Nu este. Isus Cristos.Preotul tău. dar încă aceea nu vă va da Viaţa Eternă. Priviţi la ea astăzi. Voi trebuie să acceptaţi Persoana. chiar aici jos în aceste linii de aici. voi puteţi învăţa Mesajul ce încercăm să-l învăţăm. sau credința. Anticristul este foarte religios. care răstigneşte. conducătorul tău.Călăuzire’’ 58. Ea ar fi o îndatorire a Bisericii.Amintiţi-vă. Creștini reali.Nu vedeţi cît de religios este Diavolul? Diavolul nu este anti-. atât de aproape încât ar înşela pe cei aleşi. Este o mişcare penticostală. Ar defăima-o. Voi o înţelegeţi. și prin cunoștință. adevărații. eu v-am avertizat. uneori. Este atât de aproape de lucrul real. Aceasta este corect. Şi Celălalt. totul împotriva Creştinismului. 241. va fi pereche (gemeni). Doar doi taţi: Aceeaşi mamă. vă poate învăţa religia. Acela este tot de la diavolul. 166. Amândouă stau chiar în această clădire în dimineața aceasta. dar nu este anticristul. toţi? Trebuie să acceptaţi Persoana. un popor religios. cum a venit încoace şi stă într-o dramă. Este poporul religios care era împotriva adevăratului Cristos. aceeaşi biserică. Şi totul este geamăn (dublu) şi în această luptă în care suntem noi. Unul. nu pretinde a avea cunoștința. Isus Cristos. și prin etichete.Descoperirea. sau altceva. sigur. și prin știință. 242. să aveţi Viaţa 354 . Biserica din zilele din urmă. şi Baptism şi Metodişti.Vedeți cele două spirite opuse la lucru în această epocă rea? Puteți să vedeți voi aceasta? Fiecare este foarte religios. Profeţii religioşi au fost acei care erau împotriva lui Mica. Doamne! Eu voi merge în ea. și prin educație.

ei sunt amăgitori ai celei de-a treia mirese prin încrucişarea Cuvântului. Doctrina lui Lucifer a fost aceeaşi ca şi în cazul lui Core. îngerii căzuţi au făcut. 298.. . Ele au fost adăugate pentru a dovedi Cuvântul.Eternă. COD VOL I paragraf: 640. vedeţi ce zic despre aceasta. 88. Dumnezeu niciodată nu a situat semnele înaintea Cuvântului Lui. dar ce a urmat după el? Îngerii căzuţi au intrat înăuntru. 355 .Dumnezeu niciodată nu a pus semnele înaintea Cuvântului. Iată că tu nu poţi respinge ominciună acum dacă nu ai respins-o atunci înainte de întemeierea lumii. Aşa sa făcut întotdeauna. dacă este posibil. Cum poţi să le numeşti? Daţi-le examenul Cuvântului. 552. ei nu au germenul Sămânţă în ei. Lucifer a atras duhurile de partea lui şi acestea au ascultat minciuna lui. 299.Aşa cum am zis: "Daţi-le sânge şi ulei şi demonstraţii carnale la platformă şi ei vor sprijini aceasta chiar dacă aceasta nu este sau este Cuvântul lui Dumnezeu. şi educaţie. Dacă în tine este un duh venit din cer Dumnezeu l-a cunoscut înainte de întemeierea lumii. Wesley a fost un om a lui Dumnezeu. cele două duhuri foarte asemănătoare. care a respins minciuna diavolului. Ei sunt dela diavolul şi vă amăgesc pe voi.Ce au făcut ei? Au vîndut pentru raţiuni de înţelepciune. Dar uneori alţi conducători au aşa de multă influenţă asupra noastră încât noi nu ştim ce să facem atunci când vine acel timp.Conducere” Vedeţi dacă voi nu procedaţi conform Cuvântului lui Dumnezeu şi nu mergeţi pe drumul care l-a dat Dumnezeu atunci mesajul intră în dezordine şi faceţi din el o organizaţie sau denominaţiune şi deja vă pierdeţi. Datan şi Abiram. Amin. apoi cea de-a doua mireasă era amăgită." Isus nea avertizat de astfel de lucruri în timpul sfârşitului. aşa cum a făcut Eva. ca să amăgească pe adevăraţii aleşi. Cum veţi putea şti aceasta? Vorbiţi Cuvântul. Acum. Aşa cum prima mireasă era amăgită. Acum aici noi suntem a treia oară. mult mai înşelător acum decât cîndva. sau încearcă să o facă. dar Cuvântul este întâi. Dacă ei nu cred Cuvântul. chiar dacă aceasta este Scriptural sau nu. Aceea-i o replică usturătoare.Aceea-i a doua oară când se întâlneşte aceea. Aşa cum am zis în Matei 24.

dacă este contrar Cuvântului pentru această oră. îngerii căzuţi au venit înăuntru şi au preluat-o şi au făcut o denominaţiune din ea. înainte ca Adevărul să poată merge şi să proclame şi să ajungă la descoperirea reală a lui Cristos. dar au căzut pentru înţelepciunea lui Lucifer. fiecare minune.(paragraf 96) Dar priviţi Isus a zis că în acest timp al sfârşitului din nou cele două duhuri vor fi foarte aproape din nou împreună  Aceasta va fi chiar aşa de real încât ar înşela chiar pe cei Aleşi dacă ar fi posibil. Şi acesta va fi un semn. Atunci el trebuie să fie descoperit. tu vei sta cu Profetul acestei Biblii. Mie nu-mi pasă ce este aceea. Acum dacă acest semn este ca să fie cunoscut numai la timpul sfârşitului. 553. astfel ca aleşii să nu fie în confuzie în aceste lucruri.” Isus vă spune aici acum în Matei 24 acesta va fi un semn la timpul sfârşitului. acum.Şi când voi îl ascultaţi pe benzi.. cât de rezonabil sună. de oameni ai lui Dumnezeu care au mers înainte să stabilească Adevărurile pe pămînt. aceasta este o minciună. tot felul de semne. au căzut pentru Lucifer. întîi? Fiinţe creative a lui Dumnezeu.înţelepciunea lui Lucifer.Unşii din timpul sfârşitului”: Dar vedeţi voi: El trimite ploaia “peste cel drept şi cel nedrept. chiar dacă poate într-o zi eu voi fi plecat când Domnul va termina cu mine aici pe pământ. .Cine erau îngerii. Şi dacă tu eşti un copil al lui Dumnezeu. Acesta este Cuvântul (paragraf 77) Să nu omiteţi să obţineţi acest mesaj (89). cât este de deştept. nu contează cât este de sincer. tot felul de lucruri care merg înainte. Şi aţi văzut ce au devenit ei? Îngeri căzuţi. (paragraf 91) Fiecare semn.voi să vă referiţi din nou la aceasta. Dacă este contrar Cuvântului scris pentru ceasul acesta. om uns. cât de adevărat sună aceasta. tot felul de minuni cum o să spuneţi deosebireaPriviţi Cuvântul pentru ceasul acesta. Aceasta-i un semn al sfârşitului. (paragraf 44) Păi noi vom avea o demonstraţie despre aceasta atunci ca şi Ilie profetul înainte de acela. expus. Dumnezeu nu va avea nimic de-a face cu aceasta. Acum luaţi seama la tot acest Mesaj. Şi organizaţii. cât de educat. Ascultaţi la 356 . atunci acesta va trebui să fie după descoperirea acelor peceţi.Acela este motivul pentru care descoperirea tainei Pecetei a Şaptea trebuie să fie desfăşurată. profeţie.

cam cu douăzeci de ani în urmă. cu siguranţă Duhul Sfânt o va descoperi. Dumnezeu nu mă lasă să vă spun de data aceasta care era de fapt adevărul. Observaţi. Dumnezeu nu mă lasă să vă spun de data aceasta care era de fapt adevărul. Aceasta nu se poate organiza El este aşa de ferm împotriva acesteia. şi s-a arătat un semn. dar într-o zi voi îl veţi afla. doar amintiţi-vă că eu v-am vorbit în Numele Domnului. în special celor aleşi. prin Cuvânt ul Domnului. unşi predicând Evanghelia despre cinzecime. că: În zilele din urmă aceşti Iane şi Iambre vor fi pe pământ. prin acelaşi Duh. iar pleava a apărut aproape perfect ca Grâul. o perversiune a Cuvântului original. Băiete acolo au fost mai multe semne peste toate lucrurile… Unul l-a avut în mâna lui dreaptă. dar neagă promisiunea zilei prezente a Cuvântului care este adeverit: “Isus Hristos acelaşi ieri azi şi în veci”. Şi amintiţi-vă. vedeţi imitatori. cu siguranţă Duhul Sfânt o va descoperi. conform cu II Timotei 3/8.148) Dacă eu nu o spun. Ce sunt ei astăzi  Acelaşi lucru. Bobul de Grâu va veni înapoi la El însuşi. dar într-o zi voi îl veţi afla. Acum vreau să observaţi că există doi dintre ei. celălalt îl miroase. Eu am să vă spun într-o zi dacă Domnul va permite. unul l-a avut în mâna lui stângă. Fiul omului în zilele din urmă. în special în ultimii trei ani. o perversiune a Cuvântului original. în special celor aleşi. perversiunea Cuvântului original.glasul meu ceea ce eu vă spun. Aşa Vorbeşte Domnul. Şi Biblia spune că aceşti indivizi vor ieşi afară ca să pervertească Cuvântul original (mesajul) adeverit a fi adevărul. Voi o vedeţi. Acum ce face aceasta  Se trage la o parte de Grâu (164). Aceea nu a fost corectă la început. Observaţi ei nu au făcut aceasta până după ce Cuvântul original a mers înainte întâi. Priviţi la Balaam. 357 . Priviţi la Zedechea. ei au copiat. Luând oamenii de mână. acelaşi minuni. Dacă El mă i-a înainte de venirea lui. (115) Viaţa a mers drept într -o pleavă. Aceea a fost numai ca să se facă manifestată nebunia lor. Fiul Omului va fi făcut manifest. Da. El este Bobul de Grâu însuşi.(149 paragraf)Acolo nu mai este nimic în afară de Grâu. nu cu mult în urmă. (123) Observaţi “Vor fi aşa de apropiaţi împreună încât aceasta va înşela pe cei aleşi dacă ar fi posibil” vor face aceleaşi semne. Dar în final nebunia ei a fost manifestată în ultimii opt sau zece ani. Dacă eu nu o spun. (147. Şi acolo vor veni imitatori falşi ai Acestuia (Bobului) în zilele din urmă care aproape că va înşela pe cei Aleşi dacă ar fi posibil. Priviţi la Pleava lor organizaţională trăgând la o parte acum (165) Priviţi la Hanania.

El nu a zis acolo se vor ridica Isuşi falşi în zilele din urmă.Da. şi cum Satan a pângărit orice există real. Dacă nu te mai văd din nou. Aş vrea să ascultaţi atenţi. El este Cuvântul şi în Anotimpul Cuvântului.Epoca Bisericii Smirna.. Aleluia! Aceea este corect. 358 . Observaţi. 79. Observaţi. El nu se poate nega pe sine.Dacă ei obţin o adevărată descoperire despre cele două duhuri din cadrul bisericii creştine. deoarece ei sunt împotriva Cuvântului. satan urăşte descoperirea. dar tu trebuie să vezi aceasta.ea va fi o armată de neînvins. voi trebuie să separaţi lucrul.Dar acelaşi lucru astăzi! Ei aşteaptă peste vârful lucrului real. şi sper că nu este prea adânc. Nimeni nu va zice: Noi suntem Isus. căci demonii vin între Creştini şi ei imită. 181.De multe ori noi am declarat oameni a fi creştini când ei au zis. Acum voi puteţi vedea.şi pri n duhul lui Dumnezeu discerne şi se opune Duhului antichrist. “Eu cred în Isus Cristos. 80. ci unei clase speciale de oameni. când Mireasa este răpită şi luată în cer . dar ei sunt Criştoşi falşi.Cartea nu poate fi descoperită la oricine. prietene.El ştie că dacă oamenii obţin adevărata descoperire despre adevărata biserică şi ce este ea. Şi aş vrea să aduc “demoni. tot aşa se va manifesta la aceştia în zilele din urmă. Numai cei aleşi sau predestinaţi vor fi în stare să detecteze diferenţa dintre ei. Şi este aşa de aproape. şi tremură.Acum noi avem ceva adânc care vine aici. Dar cartea despre Apocalipsa arată cum duhul antichrist vine în biserică şi o întinează. numai Cuvântul îi va separa. şi ştiu că eu iau mult din timpul vostru. nu semnele. Unşi cu un duh denominaţional nu cu Cuvântul. şi nu o ştiu.. cum am zis cu un timp în urmă. aş vrea să citesc ceva Scriptură aici chiar acum.Aceasta este descoperirea lui Dumnezeu care vă va da autoritate asupra diavolului.” să vă arăt cum lucrează drept în biserică. Acela nu-i un semn că sunteţi salvaţi. Eu ştiu că Dumnezeu este aici. Întocmai ca şi viaţa care este în rădăcină. Acum pe la 1Samuel 28. pentru ce stă ea şi că ea poate să facă lucrări mai mari.făcînd-o căldicică. voi trebuie să ştiţi ce este Adevărul şi eroarea.formală şi fără putere. profeţi unşi vor fi falşi şi acolo printre aceştia vor fi şi unşi adevăraţi. conform cu Biblia. Asta-i adevărat.satan va fi fără putere înaintea ei. în această dupămasă. cei unşi .” Păi. tu trebuie să ştii ce sunt demonii.Aşa cum nebunia lor a fost manifestată. Vedeţi. . diavolii cred acelaşi lucru.

Şi doar să zăbovim încă cinci minute asupra acestei părţi.. Este aceea corect? Dar vedeţi. Eu am citit istoria lui Martin Luther. Vedeţi? „Atenţie la Cuvânt. atunci el va încerca a doua schemă asupra voastră ca să va facă să nu credeţi Cuvântul. atunci el vă va da vouă o ofertă supranaturală. Eu am văzut oameni ridicându-se şi profeţind (lucruri) care erau contrare cu Cuvântul. să arăţi oamenilor că tu poţi să faci ceva s upranatural. oameni penticostali. Cineva zice „Slavă lui Dumnezeu. Vedeţi.” Pavel a spus. eu m-am rugat pentru aşa şi aşa. aşa cum este Estul faţă de Vest. totuşi aceasta nu este nimic”. Acela-i miracolul. el vă oferă vouă aceea. el îi prinde pe ei acolo. Şi oricare din voi istoricii ştiţi. altfel eu nu aş fi cu voi. dacă satan eşuează aici.Noi avem acelaşi lucru în religie. de farmecul acesta. dacă el nu vă poate îndepărta pe voi de la Cuvânt. aici este unde voi trebuie să aveţi mare grijă. de unde vin ele. el dansează în Duhul. băiete….’’ Observaţi. Vedeţi? „Cuvântul este Acela prin care voi trăiţi !” Acele daruri supranaturale. Aceea nu înseamnă nimic … . adevărul. el vă va propune să mergeți la seminar. Băiete. Vedeţi? El este purtat de val. (să credeţi că voi Îl aveţi). Dar acum. cum Dumnezeu l-a ţinut clar şi drept.Oamenii sunt pur şi simplu în acel fel. Cu siguranţă. Vedeţi? Sau el ar putea chiar să vă lase să profeţiţi cu toate că acesta ar putea să nu fie în linie cu Cuvântul. Acum. singurul 359 . Apoi. şi ei s-au sculat şi au plecat mai departe” Aleluia! Eu pot vorbi în limbi. şi este original. Acum priviţi aceasta… Poate că ar putea să vă lase pe unii dintre voi să vorbiţi în limbi.Timpul Recoltei. Am zis. vedeţi. la timpul când el a obţinut acest dar supranatural. şi încă să stea cu Cuvântul.-paragraf-212: Da. Acolo este unde voi aţi eşuat. „Eu pot vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti. Ci taina cea mai măreaţă era că el putea să-şi ţină capul lui sus la tot fanatismul celor care a urmat trezirea lui. “Aceasta este ziua a imitării. şi a reuşit să treacă de ea.” Atenţie la cine le dă. Oh. ei au zis că nu era un lucru tainic că Luther putea protesta Biserica catolică. satan poate doar să le mânuiască cu grămada. El va încerca următoarea schemă.. (să fiţi cu adevărat atenţi).’’ 49. nu la daruri. dacă doriţi. ar putea profeţi contrar cu Cuvântul. eu vă iubesc.” Imitatori carnali. el vă face vouă o ofertă supranaturală…Vedeţi.48.. cineva interpretează. el este atât de departe purtat de zgomot.

evidenţă iniţială. arătând ce sunt aceste mirese şi cum ele au să fie respinse şi tot despre aceasta. a pervertit fiecare copil după aceea. ce a adus ea? Ea a produs un copil al morţii.Acum acolo sunt trei stagii ale bisericii în zilele din urmă. aceasta-i bogat. vorbiri în limbi pentru a aduce mai mulţi membrii în biserică. Ei trebuie să fabrice ceva. Şi când Biserica lui Isus Cristos era pervertită în timpul Romei. ea a adus . sărituri. Ea a amestecat aceasta cu sămânţa şarpelui.. Şi când ea a făcut -o." Acesta era un lucru care se apropia. să lucreze ceva. Ei nu pot aştepta pentru un Duh Sfânt real să i-a Biserica în poziţie.o prostituată despre care se vorbeşte în Biblie. acolo se vorbeşte despre o curvă în Biblie .aceea-i o biserică. Nu a putut aştepta. apoi vezi cine va mai colabora cu tine atunci.Aceea-i ce este problema astăzi.și de asemenea este şi o Mireasă despre care se vorbeşte în Biblie și biserica . Şi Biserica protestantă a făcut întocmai acelaşi lucru. după naşterea ei virgină şi i-a fost dată lui Cristos la Cincizecime. Mireasa lui Cristos nu-i este încă nevastă.lucru. şi toată lumea îl cheamă pe el aici şi acolo. în loc de aşteptare pentru ca Cuvântul lui Dumnezeu real să fie manifestat în Mireasă. Voi vreţi ceva fel de falsitate fabricată cu ceva strigăte. 50. tu eşti foarte popular atunci când tu stai departe de la acel Cuvânt. o promisiune. Oh. Ea nu era deocamdată nevasta lui. este Mireasa lui Dumnezeu 360 . Acolo sunt trei.Ce a făcut ea? Ea s-a încrucişat pe sine cu dogma romană. deoarece ea niciodată nu a trăit cu el. Aceea-i ceea ce este problema cu oamenii de astăzi. vorbiri în limbi sau ceva. Ea era într-o grabă şi ce a făcut ea? Ea a încrucişat sămânţa ei. tot acest fel de prostie în loc de a aştepta pe Domnul pentru o reală manifestare a învierii lui Cristos. mireasa lui Adam nu putea să aştepte. El are aşa de mulţi oameni în jurul lui.Acum. şi el uită Cuvântul. făcându-se cunoscut printre oameni. Ea nu putea aştepta. Noi vom ajunge la ele după un timp.Cuvîntul vorbit este sămînţa originală’’ 21.Acum. Cina de Nuntă este să se întâmple. Ea nu putea aştepta.Aceea-i ce Cristos a găsit. Felul ei care i-a Cuvântul. mireasa lui Adam era un model a celei de-a doua mirese.. Vedeţi? . 37. dacă este voia Domnului. Dumnezeu le-a spus lui Adam şi soţiei: "Înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul. 35. dacă voi observaţi.. Dar priveşte când tu intri în acel Cuvânt o dată. şi care. Acum. Pricepeţi aceasta? Observaţi.

să nege Propriul Lui Cuvânt? Duhul acela trebuie să puncteze orice promisiune a lui Dumnezeu cu un "Amin"! Dacă acela nu este. Aceea-i aceasta. Aleluia! 234. Dacă neagă Cuvântul. Poate aţi întâlnit un duh care vă spune că sunteţi salvaţi. voi poate aţi întâlnit un duh care va acţiona ca Dumnezeu. 155.înseamnă să faci un pas departe de Hristos. Priviţi. doar daţi testul Cuvântului. sau cealaltă. şi vine şi face aceea.ei chiar strigă se bucură şi cîntă şi au un timp emoţionant măreţ. Un copil Mireasă născut în Cuvânt nu poate muri.. din când în când. atunci voi niciodată nu L-aţi întâlnit pe Dumnezeu. Eu mă-ntreb dacă Ioan nu a văzut multe din acelea înainte de a muri. Ei nu pot muri.ei merg la biserică. şi vă dă un sentiment glorios.Oamenii spun că-l iubesc pe Dumnezeu. Voi poate aţi întâlnit un duh. acel copil nu poate muri. Aţi priceput aceasta? Ea nu poate muri. Arată bine. drept. Mari treziri.oameni spunînd că ei iubesc pe Dumezeu dar fără să se supună Cuvîntului său. şi veţi striga şi ţipa.că noi păzim poruncile lui.Şi Amintiţi-vă. care face aceasta. născând copii. 361 . apoi când vine la negarea Cuvântului. nu -i aşa? Voi ziceţi: "Ei bine. tu ne-ai pus pe o ramură. El este un copil sămânţă.adevărată.Priviţi ce fel de treziri au ei.. frate Branham. atunci voi aveţi un Duh original al lui Dumnezeu. acela nu este de la Dumnezeu. Amin. deoarece ea este . deoarece El este un copil Cuvânt. au avut. Dar cînd aceasta se termină.ei pot să spună că-l iubesc pe Dumnezeu. voi aţi întâlnit un duh înşelător. Isus ne-a avertizat de aceste lucruri – Matei al 24-lea capitol. aceea. cum poate Duhul Sfânt. Şi lumea este plină de aceea astăzi! 156. cum că El va face un lucru anume. Vedeţi ce spune despre Cuvânt. deoarece acesta -i Cuvântul. Pentru că aceasta este dragostea lui Dumnezeu. să îl urmaţi puţin şi să vedeţi cum se compară acela cu Cuvântul lui Dumnezeu. De unde veţi şti ce este corect sau greşit? Daţi-le testul Cuvântului.dar vieţile lor spun altă poveste. El este un copil etern. Orice duh. dacă acesta neagă Cuvântul acela nu-i de la Dumnezeu. vedeţi ce spune el despre Cuvânt.priviţi şi vedeţi dacă ei sunt în Cuvînt.Omică deviere de la Cuvînt. care a scris Cuvântul.Dar când îl vedeţi pe Dumnezeu venind jos şi făcând o afirmaţie. Vedeţi? Nu contează ce este acela. În acel fel puteţi spune dacă este corect sau greşit. daţi-i testul Cuvântului şi vedeţi ceea ce se întâmplă." Acolo-i unde eu v-am vrut. al 35-lea verset.

157.Cum poate un Duh să fie peste un bărbat, Duhul Sfânt care a s cris Biblia, şi apoi să se întoarcă înapoi şi să nege, "Aceea nu este corect, Aceea a fost pentru o altă zi"? 158.El a zis, "Promisiunea este pentru voi, şi pentru copiii voştri, pentru cei ce sunt departe acum, chiar aşa de mulţi câţi Domnul Dumnezeul nostru va chema." Aceea a fost Fapte 2:38. Cum poate un duh atunci să accepte ceva diferit de Acela, şi să fie al lui Dumnezeu, astăzi, şi în veci"? 153.Dar, El este o realitate pentru un bărbat sau o femeie, băiat sau fată, care într-adevăr este un creştin original. Când Dumnezeu a făcut promisiunea botezului Duhului Sfânt, şi voi Îl primiţi, acolo există ceva care îl stabileşte în voi, că nu există nimic care să-i ia locul. Când un bărbat îl întâlneşte cândva pe Dumnezeu; nu ceva emoţie făcută, ceva entuziasm, sau ceva doctrină religioasă, ceva catehism sau crez, sau o dogmă care va fi acceptată pentru un confort pentru el însuşi. Dar când el într-adevăr vine la locul unde Moise a venit, pe partea din spate a pustiului, să meargă faţă-n faţă cu Dumnezeul Atotputernic, şi voi vedeţi cum Glasul vă vorbeşte, exact cu Cuvântul şi promisiunea orei, acolo există ceva ce El vă face! Vedeţi, vouă nu vă este ruşine de El, El vă face ceva. 151.Acum, orice om poate aduce ceva pretenţii. Şi noi am avut în aceste zile, unde au fost aşa de multe pretenţii cerute, care au fost teribile. Dar, vedeţi, dacă există un Adevăr, el trebuie să fie prin Cuvânt. Deoarece, ei spun că au avut tot felul de lucruri, de curgere a uleiului printre oameni, şi sânge din mâinile lor, şi femei pe spate în acest sânge, şi curgea jos pe pantofii lor, şi şi-au luat pantofii şi au turnat ulei din ei, şi broaştele săreau afară sărind pe platformă, şi tot felul de lucruri ca acelea. Nu există un astfel de lucru ca acela în Biblie. Nu există nici o promisiune de ceva în acel fel, în Biblie. Numai, Ea zice, "În zilele din urmă, duhul va fi aşa de aproape încât va înşela pe cei Aleşi dacă este posibil." Dar nu există nici o Scriptură pentru aceea. 152.Dar când vine la Cuvântul lui Dumnezeu original, nea dulterat, confirmat de Dumnezeu, El se pare că îl jenează pe celălalt grup, de partea radicală. Vedeţi, există o jignire referitor la Acela. O biserică Efeseană ceva ţi-se întîmplă.Cineva încearcăori să adauge la Cuvînt ori să scoată din el.Dar ei o fac aşa de subtil încît tu nu poţi să vezi aceea.Ei nu au făcut o mişcare atît de mare ca tu să opoţi vedea afară acolo deschis.Ea este sub acoperire şi ei o aduc printr-o cale 362

pritr-un fel de raţiune şi înţelegere omenească şi aceea va avea cîştig dacă voi nu o refuzaţi.Mergeţi înapoi la cinzecime pînă nu este prea tîrziu. 240.Acum priviţi foarte atenţi acum. Matei 24:24 este cea mai surprinzătoare, cum că ei… Isus a zis “În aceste zile din urmă chiar cei aleşi cât pe ce să fie înşelaţi de acest lucru.” Priviţi duhurile. “În zilele din urmă”, acum acea Scriptură trebuie să fie împlinită. Voi o credeţi? Acum, aceea era “În zilele din urmă, cei aleşi, predestinaţi, aleşi pentru aceasta, ar fi înşelaţi…” Este atât de perfect; este atât de scriptural, şi arată aşa de frumuşel şi clar încât voi nu puteţi vedea un defect în aceasta oricum, numai cei aleşi vor scăpa. Acum, aceasta e ceea ce Isus a zis. Voi o credeţi? “Ar înşela chiar şi pe cei aleşi dacă ar fi posibil”. 241.“De ce zic ei:Este perfect cu Scriptura, tu o poţi vedea cu ochiul natural.” Dar, vedeţi, nu este aşa.Fariseii au avut acea Scriptură doar atât de perfect cum putea să fie, dar prin propria lor interpretare. Dar aici este Cuvîntul, Hristos însuşi, Acesta este Cuvîntul uns, care va veni pentru restul Trupului Său, Mireasa Lui. Unşii, cu aceeaşi apă cu care se udă grîul, aceeaşi udă şi neghina, aşa cum am vorbit mai înainte. Numai cei Aleşi, sau cei predestinaţi, vor fi în stare ca să detecteze diferenţa dintre ei. Acum Efeseni 5:1 vă spune aceasta, şi cum a fost. 161.Ei sînt cei unşi. Oricine zice, “Slavă lui Dumnezeu! Noi am primit libertate aici. Aleluia! Noi, Oh , Aleluia! Noi vorbim în limbi. Noi am strigat. Noi am dansat în Duhul. Noi predicăm Cuvîntul.” Absolut. Nu poţi să spui un lucru împotriva acestuia. Aşa au făcut aceşti oameni aici în urmă în Biblie. Isus a zis, “Ei vor înşela chiar pe cei Aleşi, dacă ar fi posibil, chiar pe cei aleşi.” 211.Vedeţi, “Vor înşela pe cei Aleşi, dacă ar fi posibil.” Vedeţi, ei i-au cunoscut. Isus a zis, “Oile mele cunosc Cuvîntul Meu.” “Oh,” voi ziceţi, “ascultă ‘Glasul’ Meu”Acesta -i Cuvîntul Său. Omul nu va trăi numai cu pîine, ci cu orice Cuvînt.” Vedeţi? Cei predestinaţi ştiu asta. “Un cuvînt străin, sau un glas străin, ei nu vor urma.” Acum în fiecare caz voi veţi observa că un profet fals este unul care este în afara Cuvântului. Întocmai cum noi v-am arătat că „anticrist” înseamnă „anti-Cuvânt”, aşa că aceşti profeţi falşi vin şi pervertesc 363

Cuvântul, dându-i un înţeles care se potriveşte propriilor lor scopuri drăceşti.Aţi observat vreodată cum oamenii care-i conduc pe alţii în rătăcire îi leagă aproape de ei înşişi prin frică? Ei zic că dacă oamenii nu fac ceea ce spun ei sau dacă pleacă, atunci va urma nimicirea. Ei sunt profeţi falşi, pentru că un profet adevărat va conduce întotdeauna pe cineva la Cuvânt şi-i leagă pe oameni de Isus Cristos şi nu le va spune oamenilor să se teamă de el sau de ce zice el, ci să se teamă de ceea ce zice Cuvântul. Observaţi cum aceşti oameni, ca şi Iuda, sunt după bani. Ei vă fac să vindeţi tot ce aveţi şi să le daţi lor şi schemelor lor. Ei folosesc mai mult timp pentru oferte decât pentru Cuvânt. Cei care încearcă să manevreze darurile se vor folosi de un dar care are o marjă de eroare în el şi apoi cer bani şi neglijează Cuvântul şi numesc aceasta de la Dumnezeu. Iar oamenii vor merge la ei şivor fi îngăduitori cu ei, şi îi vor sprijini, şi îi vor crede, neştiind că aceasta este calea morţii. Da, ţara este plină de imitatori fireşti. În acea zi de pe urmă ei vor încerca să-l imite pe acel mesager-profet. Cei şapte fii ai lui Sceva au încercat să -l imite pe Pavel. Simon vrăjitorul a încercat să -l imite pe Petru. Imitaţiile lor vor fi fireşti. Ei nu vor fi în stare să producă ceea ce produce adevăratul profet. Când el zice că trezirea s-a terminat ei vor merge încoace şincolo pretinzând o mare descoperire că ceea ce oamenii au este exact corect şi Dumnezeu urmează să facă lucruri mai mari şi mai minunate printre oameni. Iar oamenii o vor crede. Tot aceşti profeţi falşi vor pretinde că mesagerul din ziua din urmă nu este un teolog, astfel el se cuvine să nu fie ascultat. Ei nu vor fi în stare să producă ceea ce poate mesagerul; ei nu vor fi adeveriţi de Dumnezeu aşa cum este acel profet din ziua din urmă, ci cu cuvintele lor mari bombastice şi cu greutatea renumelui lor în toată lumea ei vor avertiza poporul să nu asculte de acel om (mesager) şi vor zice că el învaţă greşit. Ei aleargă la adevăraţii lor părinţi, fariseii, care erau de la diavolul, căci ei pretindeau că atât Ioan, cât şi Isus învaţă greşit. Acum de ce vin aceşti profeţi falşi împotriva profetului adevărat şi-i discreditează învăţătura? Deoarece ei aleargă după formă aşa cum au mers strămoşii lor când, în zilele lui Ahab, ei s-au împotrivit lui Mica. Acolo erau patru sute dintre ei şi toţi erau în acord; şi spunând toţi acelaşi lucru, ei au prostit poporul. Dar un profet doar unul era corect şi toţi ceilalţi falşi, deoarece Dumnezeu a predat descoperirea numai unuia. Feriţi-vă de profeţii falşi, pentru că ei sunt lupi răpitori. 364

Dacă mai aveţi încă vreo îndoială despre aceasta, cereţi lui Dumnezeu prin Duhul Lui să vă umple şi să vă călăuzească, PENTRU CĂ ALEŞII NU POT FI ÎNŞELAŢI. Aţi priceput asta? Nu există nici un om care să vă poată înşela. Pavel nu ar fi putut înşela pe vreun ales, dacă ar fi fost greşit. Şi în acea primă Epocă Efesiană cei aleşi nu puteau fi înşelaţi pentru că ei i-au încercat pe apostolii şi pe profeţii falşişi i-au găsit mincinoşi şi i-au dat afară. Aleluia. Oile lui aud glasul Lui şi ÎL urmează. Amin. Eu cred aceasta. (O expunere a Celor şapte epoci ale Bisericii)’’ 185.Cam aşa este cu Mireasa acum, ea trebuie să-şi i-a poziţia. Este întuneric. Consiliul Bisericilor vă va arunca în lucrul acela, sau va trebui să staţi şi să ieşiţi afară. Voi trebuie să vă reflectaţi caracterul. Ce va face ea în acel timp? 186.Ce se va întâmpla când nu puteţi vinde sau cumpăra, când vor avea o uniune a bisericii? Acum ziceţi, "Când aceea se întâmplă?" Nu, nu, bliţul deja v-a făcut poza atunci. Caracterul vostru deja v-a spus. Voi sunteţi deja în el. Vedeţi? Voi ştiţi ce a zis Biblia despre aceea. "Ei vor veni, vor zice, 'Da, Doamne, noi venim acum,' dar este prea târziu, uşa este închisă." Vedeţi? Ce se va întâmpla Miresei mici? Oriunde sunteţi, orice aţi văzut în locul vostru în această după -masă, o voi lăsa la voi. Caracterul vostru prezent vă va face să vă vedeţi pe undeva prin rând. Căci, ne-a m fi putut duce ore în şir la aceea. Care este caracterul vostru prezent? Acum în starea voastră prezentă; nu contează cine sunteţi. În starea voastră prezentă, eu mă pun acolo, la fel, ce reflectă caracterul meu în această după-masă? Unde sunt identificat? Bărbatul acela este Isus Cristos. Fie ca prin caracterul vostru să-l reflectaţi pe al Lui. 78. UN SIMŢ SPECIAL CARE ÎI ESTE DAT MIRESEI. 1 Ioan cap 2 vers 20,21: ,,Dar voi aţi primit ungerea din partea Celui sfînt, şi ştiţi orice lucru.V'am scris nu că n'aţi cunoaşte adevărul, ci pentrucă îl cunoaşteţi, şi ştiţi că nicio minciună nu vine din adevăr.,, 60.Şi m-am gândit, comparând cerbul cu un om care însetează după Dumnezeu, înainte ca duşmanul să ajungă acolo. Există ceva referitor la un copil al lui Dumnezeu, că din moment ce sunteţi născuţi în Duhul lui Dumnezeu, primiţi botezul Duhului Sfânt, există ceva referitor la 365

persoana care poate simţi duşmanul. Puteţi lua un om când ia Scriptura, şi citind Scriptura şi încearcă să injecteze ceva în acea Scriptură, care este contrară cu Scriptura, un om care este umplut cu Duhul Sfânt poate simţi aceea, foarte repede. Există ceva afară din cale. Când ajunge într-un loc, şi acela-i un anumit simţ acolo, care este destinat să vă protejeze viaţa. Voi, nu ar trebui, niciodată să mergeţi după altceva numai dacă este exact cu Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să staţi chiar cu acel Cuvânt. Şi, acum, suntem asiguraţi cu acel simţ atât timp cât suntem în Duhul Sfânt. Aceea, este dacă aţi primit Duhul Sfânt, aţi fost înzestraţi cu acel simţ. Acela îl stabileşte. Ascultaţi, cînd voi simţiţi acel simţ, micuţ ciudat, voi daţi-vă la o parte de la acele ziduri. Daţi-vă la o parte! Voi veţi muri înăuntru acolo. Să nu o faceţi! Ieşiţi afară din ea! Îndepărtaţi-vă de la toată treaba asta! Fugiţi la adăpost, cît de repede puteţi voi. Cereţi lui Dumnezeu milă.Vedeţi, trezirea în sine, între biserici, a murit. Fiecare o ştie. Voi o simţiţi în acest Tabernacol. Voi o simţiţi pretutindeni. Există o lovitură, cu simţ de moarte. Există ceva care nu este corect. Ea este deoarece entuziasmul trezirii a plecat de la oameni. Mergeţi în biserici, îi veţi vedea stând acolo. Şi păstorul se poticnşte în jur cu un mesaj şi altceva. Şi primul lucru voi ştiţi, el a schimbat-o într-un fel de petrecere ce o vor avea, sau ceva. Se pare că este o lovitură de moarte peste tot.,, 149.Observaţi ei au copiat. Imitatori carnali, sinceri, gîndind că ei “făceau o slujbă lui Dumnezeu,” ca şi David, săptămîna trecută, dar ei sînt imitatori carnali. Eu aştept doar un minut. Eu aş vrea ca să vă gîndiţi între aceste locuri. Dacă eu nu o spun, cu siguranţă Duhul Sfînt o va descoperi, în special celor Aleşi. Vedeţi? Acum, dacă acest semn va trebui să fie cunoscut numai la timpul sfîrşitului, atunci acesta va fi după deschiderea Peceţilor. Vedeţi? Acesta -i un semn al sfîrşitului. Acesta va fi, cînd aceste lucruri se întîmplă, el va trebui să fie după deschiderea Peceţilor acelea. Vedeţi? Acesta-i un semn al sfîrşitului. Acesta va fi cînd aceste lucruri se vor întîmpla, el va fi la timpul sfîrşitului. Şi acesta va fi un semn, acum pentru ca cei Aleşi să nu fie în confuzie în aceste lucruri. Voi o vedeţi? Atunci, el trebuie să fie descoperit, expus.,,

366

79. AVERTIZAREA PRIN PATRU VISE A IMITATORILOR ACESTUI MESAJ: PRIMUL VIS DIN PREDICA,,ŞI NU O ŞTI’’ Meditaţi la rîndurile următoare din acest vis şi puteţi vedea că astăzi avem aceşti oameni care imită lucrarea profetului şi ei nu fac altceva decît că aduc o amestecătură de alb cu negru. “am văzut pe acest om care s-a numit pe sine un profet, ştiţi, zicea, “ el a venit sus pe un cal care a fost amestecat alb cu negru împreună.” “Acest ins alerga chiar în spatele tău,... “el şi-a luat căluţul lui, încercând să-ţi lovească marele tău cal, jos;... “Tu te-ai întors şi ai numit omul pe nume, şi ai zis, ‘Pleacă de aici! Ştii că nimeni nu poate călări pe această cale fără ca Dumnezeu să-l rânduiască să o facă. Pleacă de aici! 259.Zicea, “Un glas a cutremurat tot pământul.” Zicea, “Pământul s -a cutremurat, de sub picioarele mele.” Şi a zis, “După ce s -a oprit din cutremur, am auzit o voce.” Şi a zis, “Frate Branham, aceea era vocea ta,” zicea, “Eu am cunoscut-o; a fost ceva care a spus aceea.” Zicea, “Ea zicea, ‘Voi parcurge această urmă încă odată!’”a zis, “am început să privesc sus pe stâncă, în acest fel, şi am privit înainte, în trecerea norilor. Şi acolo sus, stând pe o stâncă care a ajuns din est la vest, într -o formă îndreptată în acel fel, ca o piramidă, mergând aici înapoi spre est, şi,” zicea, “acolo stăteai tu acolo, pe un cal cum niciodată nu am văzut ceva ca aceea în viaţa mea; un cal mare alb, coama albă atârna în jos.” Şi a zis, “Tu erai îmbrăcat ca un şef Indian, cu toate lucrurile care le folosesc Indienii.” Zicea, “El avea o platoşă; acele pe braţe, şi peste tot în jur în acel fel.” Zicea, “Tu aveai braţele ridicate în acest fel.” Şi a zis, “Calul acela stând acolo ca un cal militar, cu o săritură în acest fel, mergând,” eu stăteam liniştit. Şi a zis, “tu ai tras frâie, mergeai călărind spre vest.” 260.Zicea, “M-am uitat jos acolo, şi acolo era o groapă plină cu oameni de ştiinţă.” Şi dimineaţa următoare,Aceea a fost sâmbăta. În dimineaţa următoare, eu am predicat despre oamenii de ştiinţă, ştiţi, fiind de la diavolul. 261.Şi a zis, “Oamenii de ştiinţă de acolo turnau lucruri în canale şi amestecau aceea.” Zicea, “Tu ai oprit calul, ai ridicat mâinile tale sus din nou şi ai strigat, ‘Eu voi parcurge această urmă încă odată!” Şi a zis, “Tot pământul s-a cutremurat. Oamenii aceia s-au cutremurat,” zicea, “se uitau 367

în sus şi se uitau unul la altul, în acest fel, şi se uitau la tine. Ei doar au dat din umeri, au mers înainte cu cercetarea lor ştiinţifică.” Şi a zis, “Tu ai început să mergi spre vest.” 262.“Când s-a făcut aceea,” zicea, “am văzut pe acest om care s-a numit pe sine un profet, ştiţi, zicea, “ el a venit sus pe un cal care a fost amestecat alb cu negru împreună.” Şi a zis, “El s-a ridicat în spatele acestui cal mare.” Zicea, “Acela era,” zicea, “mult deasupra norilor, şi strada nu era mai mult decât atât de largă.” Şi a zis, “Calul acela doar” Zicea, “Vântul bătea coama şi orice pe hăţurile tale,” şi a zis, “atunci coama calului şi coada şuierau. Marele învăţător, marele cal alb, mergea chiar în linie.” Şi a zis, “Acest ins alerga chiar în spatele tău, a venit dinspre Canada,” şi omul locuieşte în Canada. Şi el a zis, “Vino înapoi, şi,” zicea, “el şi-a luat căluţul lui, încercând să-ţi lovească marele tău cal, jos; s-a întors în jur; făcând şoldurile lui înspre” Zicea, “Aceea nu a mişcat calul mare; el doar a continuat să meargă.” 263.Zicea, “Atunci, deodată,” zicea, “tu te-ai întors în jur.” Zicea, “Aceea era a treia oară când ai vorbit, dar a doua oară când ai zis ‘Voi parcurge.’” Şi a zis, “tu nu ai vorbit aşa cum ai făcut -o. Tu ai poruncit.” Zicea, “Tu te-ai întors şi ai numit omul pe nume, şi ai zis , ‘Pleacă de aici! Ştii că nimeni nu poate călări pe această cale fără ca Dumnezeu să-l rânduiască să o facă. Pleacă de aici! AL DOILEA VIS Meditaţi la rîndurile următoare din acest vis şi puteţi vedea că noi avem aceşti oameni care merg o vreme cu acest Mesaj dar ceva le opreşte cursa să se indentifice cu acest Cuvînt. A zis, “eu am văzut aceea venind, şi am observat-o. Şi ce era aceea, era un om pe un cal.” Şi a zis, “El venea cu viteza fulgerului.” Zicea, “Eu am văzut că acela urma să coboare în faţa mea. Şi a zis, “Când s-a întors lateral,” zicea, “acela erai tu, Frate Branham.” “Doar un minut, m-am uitat în jur, şi aici a venit un cal mai mic decât acela, din acelaşi soi, dar mai mic, şi s-a ridicat.” Zicea, “Eu am urcat pe el.” (şi Junior a călărit puţin.) “am oprit calul, am coborât şi am vorbit cu soţia mea. Calul s-a dus.” 266.Dimineaţa următoare:Junior Jackson, care a visat despre piramidă, ştiţi, când am mers spre vest. Vă amintiţi aceea? El m-a chemat, cu o lună sau 368

două înainte de aceea. El a avut un vis care ardea; el a trebuit să-mi spună. Şi am zis, “Billy” 267.Acolo erau douăzeci care stăteau acolo afară. El a zis, “Junior Jackson, de acolo jos, a zis că el trebuie să -ţi spună acel vis.” Eu am zis, “Trimite-l înăuntru, doar peste cinci minute.” 268.El şi-a adus soţia înăuntru, şi, el a zis, pentru o mărturie. El a zis, “Eu am visat, Frate Branham, eu şi soţia mea călăream. Şi a zis, “M -am uitat înapoi în est, şi am văzut, se părea, o pată, ca una dintre farfuriile zburătoare.” 269.Vedeţi, lumea nu cunoaşte ce este aceea, ştiţi. Voi ştiţi că aceasta este pe ea. Noi ştim ce este aceea. Vedeţi? Noi ştim că sunt investigatori, Îngerii judecăţii, vedeţi. Şi cum la pentagon şi toate, despre cum aceea vine drept în jos; şi inteligenţa, cum pot ei merg ca o strălucire şi sunt duse, se trag din orice sunt ei. Vedeţi, ei nu-şi dau seama ce este aceea, vedeţi. Lăsaţi să gândească ce vor ei să gândească. Ei numesc acelea farfurii zburătoare, sau orice. Ei nu ştiu, vedeţi. 270.A zis, “eu am văzut aceea venind, şi am observat -o. Şi ce era aceea, era un om pe un cal.” Şi a zis, “El venea cu viteza fulgerului.” Zicea, “Eu am văzut că acela urma să coboare în faţa mea. Şi mi-am oprit maşina, am sărit afară. Când aceea s-a făcut,” calul militar a păşit într -o săritură. 271.Zicea, “Acolo şedea un om.” Zicea, “El a fost îmbrăcat într-o haină vestică; nu era un cawboy, dar,” zicea, “ părea ca un şef peste trupe de comandă, vedeţi. Şi a zis, “Omul avea luată jos, şi avease uita lateral.” Şi a zis, “Când s-a întors lateral,” zicea, “acela erai tu, Frate Branham.” Ziceam “Tu nu ai mai vorbit cum o făceai. Tu ai zis, ‘Junior!’ L -ai numit de trei ori. Şi ai zis, ‘voi spune ce să faci.’” Şi a zis, “Apoi, apoi ai tras de frâiele acestui cal. Tu ai făcut vreo trei salturi, şi ai mers spre ceruri, şi tu mergea i spre vest.” 272.El a zis, “Doar un minut, m-am uitat în jur, şi aici a venit un cal mai mic decât acela, din acelaşi soi, dar mai mic, şi s -a ridicat.” Zicea, “Am mers în jur, zicea, ‘El trebuie să -l fi trimis pe acesta pentru mine.’” Zicea, “Eu am urcat pe el.” (şi Junior a călărit puţin. El a zis, “Tu ştii cum potriveşte şaua ta, Frate Branham, scările de la şa şi orice lucru?”) Zicea, “M-am gândit, ei bine, acestea îmi potrivesc mie întocmai. Astfel eu am tras hăţurile, prin ceruri.” Zicea, “Eu am tras hăţurile şi l-am oprit, l-am întors înapoi şi am mers înapoi. Vedeţi? Când am mers înapoi,” zicea, “am 369

oprit calul, am coborât şi am vorbit cu soţia mea. Calul s -a dus.” Şi el a fost muncit. CEL DE-AL TREILEA VIS Meditaţi la rîndurile următoare din acest vis şi vedeţi că noi avem în ziua de azi aceşti oameni care vor să facă o încrucişare a Cuvîntului din acest ceas cu ceva denominaţional dar pe aceştia îi ve-ţi recunoaşte că sunt foarte nervoşi. Apoi, alaltăieri, cu trei zile în urmă a venit Leo Mercier, venind în jos exact cu acelaşi vis, fără să ştie nimic despre el; despre a încrucişa un mare armăsar alb cu o iapă neagră, şi ei nu au putut-o face; nervoşi. 273.Apoi, alaltăieri, cu trei zile în urmă a venit Leo Mercier, venind în jos exact cu acelaşi vis, fără să ştie nimic despre el; despre a încrucişa un mare armăsar alb cu o iapă neagră, şi ei nu au putut-o face; nervoşi. A zis, “Am mers acolo sus, zicea, “‘Leo.’” şi i-a spus ce am făcut eu. Eu nu vreau să o spun aici, vedeţi, dar i-am spus ce am făcut. “Zicea, ‘Voi nu vedeţi? Acum, să cunoaşteţi aceasta; eu nu am ştiut că Ed. Dalton avea un ginere care avea un câine cu numele lui. Tu îl cunoşti, Leo, căci tu ai visat. Dar, când te-ai trezit, ţi-ai amintit aceea!’” Şi a zis, “Eu niciodată nu am auzit o astfel de comandă.” AL PATRULEA VIS Meditaţi la rîndurile următoare din acest vis şi vedeţi că noi avem aceşti oameni care încă mai aşteaptă şi îl mai caută astăzi pe profet. Câţi vă amintiţi visul Fratelui Roy? Şi a zis, “Norul alb te-a dus departe,” şi a zis, “apoi tu ai fost dus. Am păşit pe străzi, strigând şi plângând.” “Eu am mers pe străzi, peste tot, încercând să te aflu. Nu te-am putut afla, nicăieri. Eu am strigat, ‘Oh, Frate Branham, nu pleca!’” Zicea, Un nor alb te-a luat, şi te-a dus de la noi, înspre vest.” 274.Pe la timpul acela a intrat Roy Roberson, zicea, “Frate Branham, îţi aminteşti acolo în urmă înainte de a pleca de la biserică de prima dată? Noi eramTe-am văzut stând, ca în Palestina. Noi eram toţi, comitetul şi orice lucru, stăteam ca la cina Domnului, şi apoi tu ai vorbit. Şi tu,El nu era sigur despre ce vorbeai tu.” Zicea, “Un nor alb a venit jos şi te-a luat, te-a dus departe.” Câţi vă amintiţi visul Fratelui Roy? Şi a zis, “Norul alb te-a dus 370

departe,” şi a zis, “apoi tu ai fost dus. Am păşit pe străzi, strigând şi plângând.” 275.Când am venit aici afară, şi acel braţ infirm, cum era, a scris aceasta. El a lăsat jos grebla şi a început să plângă când m-a văzut venind acolo. Eu nu l-am văzut astfel el mi-a spus visul. Şi el a zis: Şi el grebla. Am zis : 276.“tu ai plecat.” Zicea, “Eu am mers pe străzi, peste tot, încercând să te aflu. Nu te-am putut afla, nicăieri. Eu am strigat, ‘Oh, Frate Branham, nu pleca!’” Zicea, Un nor alb te-a luat, şi te-a dus de la noi, înspre vest.” Aceea era înainte de piramidă sau ceva. Vedeţi? Zicea, “Aceea te-a luat spre vest. “am plâns şi am mers pe străzi.” 277.A zis, “După un timp am mers şi am stat la masă. S -a întâmplat să privesc acolo sus la capul mesei.” Zicea, “Eu am putut să văd atât de mult din tine, erai alb ca zăpada.” Zicea, “Tu stăteai acolo.” Şi a zis, “Tu ai vorbit cu autoritate. Acolo nu era nici o presupunere la aceea.” Zicea, “Orice om înţelegea exact ce spuneai tu.” 278.Oh, fratele meu, soră, acum, fiecare din voi conştienţi, că eu ştiu ce înseamnă aceea. Vedeţi? 279.Doar priviţi! Staţi aproape de Cristos. Lăsaţi-mă să vă avertizez, ca un slujitor al Evangheliei, despre aceasta. Nu luaţi orice nechibzuinţă. Nu vă imaginaţi nimic. Staţi chiar acolo până când aceasta din interiorul interiorului este ancorat la Cuvânt, căci voi sunteţi chiar în Cristos, căci acela-i singurul lucru care va merge la...Căci, noi suntem în cel mai înşelător veac în care trăim. “Ar înşela chiar pe cei Aleşi dacă ar fi posibil,” căci ei au ungere, ei pot face ceva ca restul dintre ei. 280.Curăţiţi-vă vieţile. Plătiţi-vă datoriile. “Să nu datoraţi nimănui,” a zis Isus. Acum, acum, vreau să spun, ca şi casa voastră închiriată şi lucruri, voi trebuie să le faceţi. Luaţi toate lucrurile din mâinile voastre. Faceţi toate lucrurile corect. Pregătiţi-vă. Fiţi gata.Amintiţi-vă, în Numele Domnului, cevase pregăteşte săse întâmple. 283.Şi pentru ce venim noi aici? Ce facem noi? Venim noi aici, să jucăm un joc? Venim aici, să ne adunăm ca la o lojă? Acela este, Cristos nu poate veni până când Biserica aceea este corectă. El ne aşteaptă. E u cred că noi suntem la sfârşit.

371

80. AVEM NEVOIE DE DEOSEBIRE – DISCERNERE. 17.Acum, destinaţia noastră eternă nu este determinată complet de ceea ce noi vedem şi de ceea ce noi auzim, dar aceasta este hotărâtă asupra a ceea ce noi deosebim prin ceea ce noi vedem şi ceea ce noi auzim. 18.Pavel nu s-a certat cu ei asupra împărtăşirii. Faptele lor erau corecte, dar deosebirea lor era greşită. A lua Cina Domnului este porunca Domnului, dar să iei aceasta în chip nevrednic, nedeosebind Trupul Domnului, este unde punem aceasta greşit. 25.Uneori oamenii nu au un discernământ drept. 33.Ce s-a întâmplat? El nu a deosebit Trupul Domnului cu privire la acei predicatori mici care au fost unşi de Duhul Sfânt şi aveau voia lui Dumnezeu. Noi nu vrem să fim uriaşi intelectuali, noi vrem să fim slujitori umili ai Domnului şi să deosebim Trupul Lui. Cu toată deşteptăciunea şi fineţea şi educaţia lui ... voi ştiţi că Biblia zice: “ Ar fi mai de folos pentru el să i se lege o piatră de moară de gât, şi să fie aruncat în mare, decât să supere pe unul din unşii Mei.” Eu cred că el ar fi trebuit să gândească despre chemarea Domnului pe scenă, dar el nu a deosebit Trupul Domnului. 34.Uneori mă întreb, dacă noi americanii intelectuali avem destulă deosebire să discernem ce este drept şi ce este greşit. În special tribunalele de tineret dovedesc că noi nu avem aceasta, să discernem ce este drept şi ce este greşit faţă de copiii noştri, şi ei se pare că au un bun răspuns psihologic. Spre exemplu: dacă juniorul vine la tatăl său şi calcă pe picioruşe şi strigă şi îi scutură capul şi îi zice, “Tăticule mie nu îmi pasă ce zici tu, eu vreau o nuia tare!” Aceea -i caracteristic Americii. Şi tatăl zice, “În regulă, junior, eu îţi voi cumpăra aceea pentru tine.” Tu poate vei zice acelui tată, “De ce ai făcut-o?” “Oh, eu îl iubesc pe el.” 35.Aminteşte-ţi, tăticule, juniorul va merge să crească şi să devină un bărbat într-o zi, şi se va căsători şi va avea o familie. Dumnezeule ajută acea soţie care trăieşte cu un băiat care a crescut în felul acela care îşi are calea lui despre tot ceea ce el vrea – nedeosebind ce este drept şi ce este 372

acolo nu-i vătămare în aceea. lăsând la o parte deosebirea Duhului şi a Trupului Domnului. Aceea este ignoranţă reală. Ei au să vă arate când vor începe. Aceasta cauzează imoralitate printre tineri. Şi chiar bisericile astăzi practică şi predică multe din ele. Creşterea demenţei ei este teribilă. tu eşti crudă cu mine. mamă. “este aceasta dăunător?” “Toate acele programe de televiziune.Mă întreb dacă noi am putea să deosebim binele de rău faţă de trupurile noastre. Aceea-i ce este cauza.Deosebind corect. lună de lună. 37. “Dar. deoarece ei ştiu că şi ei sunt vinovaţi deasemenea.” 373 . 36. şi tot acel nonsens. Whiskey. Şi lor le este frică să spună despre aceasta în adunarea lor. Eu îl voi distruge!” Noi trebuie să predicăm împotriva acesteia! Necazul cu asta este că noi avem prea mulţi predicatori care fumează. toate acele baruri.” Desigur. Dumnezeule ai milă de bărbatul care se va căsători vreodată cu acel fel de soţie. Priviţi la ei puţin mai târziu. cântărind corect.Micuţa Fannie vine sus la mama ei şi ea merge la petrecerea de rock– and–roll. Noi nu putem deosebi trupurile noastre.greşit. 40. Noi nu ne putem deosebi pe noi înşine. Acelea le-a umplut minţile lor cu otravă toxică. Dacă îţi vei pângări trupul. şi spunându-ţi o minciună. şi tu o laşi să se ducă. “Aceasta-i datoria mea să vorbesc împotriva a tot ce este greşit!” Dumnezeule ajută pe acel predicator care nu are o deosebire îndeajuns să discearnă ceea ce este corect de orice este greşit. Cruţă-i bătaia şi tu vei avea un băiat răsfăţat. venind înăuntru şi ţuguindu-şi micuţele buze vopsite. “bea. şi voi fumaţi în continuare. Biblia este corectă. pe ziarele voastre sunt expuse pahare mari cu femei tinere atrăgătoare bând bere. tu o iubeşti pe Fannie. Mama îi spune că ea nu poate să facă aceea. dar cu măsură.” spun ei. douăsute şaptezeci şi ceva de mii de americani vor muri în acest an din fumatul ţigărilor.” Bărbaţii. Noi nici măcar faţă de trupurile noastre nu putem să deosebim binele de rău. “Păi. oh. Şi ea se duce afară printre acea grămadă de huligani. Aceea nu este dragoste. Un predicator care nu poate să discearnă nevoia oamenilor lui prin Duhul Sfânt! Dumnezeu a zis: “Acest trup este un templu al Duhului Sfânt. 41.Am zis. Deosebind binele de rău. în special de Trupul Domnului. săptămână de săptămână. alcoolul. an după an lucrările ştiinţifice în laboratoare şi marile poze aşezate afară şi de toate şi reclamele înştiinţează pe oameni: “Cancer prin baxul de ţigări. Zi de zi.

Comunismul vine spre noi. Multe din ele poartă haine imorale. ce intelectualii ne spun. tu baţi asupra aceleia prea mult. că biserica va decădea – milioane din ei. 63.” Aceia sunt creştinii aşa numiţi. Aceasta -i aşa de păcătos. fără să aibă credinţă. o trezire spirituală de deosebire. [Adunarea zice “Amin”] Mulţumesc. dar negând puterea de acolo. “Omul nu va trăi numai cu pâine ci cu fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. “Acolo va veni o decădere. aceasta-i o zi oribilă în care trăim noi.Oh. deasemeni.” ziceţi voi. Deos ebind Trupul Domnului! În bisericile noastre.Noi nu putem să deosebim prin ceea ce oamenii gândesc. 62. totuşi eu voi predica Adevărul! Aceea-i adevărat. neînduplecaţi. Chiar dacă trebuie să predic la stâlpi. iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu.” Fără deosebire corectă. Oamenii se divizează.42. 51. Aceasta 374 .” Fără deosebire spirituală. mulţi sunt bolnavi şi slabi. Noi suntem în umbrele venirii Domnului. acei pantaloni scurţi. prin Duhul Sfânt. Acolo era o femeie care mi-a zis. obraznici. felul în care femeile noastre acţionează. desfrânaţi şi dispreţuitori de acei care sunt buni. se separă după cât se pare. este o aşa ruşine. Este adevărat. O doamnă mi-a zis şi mai multe din ele mi-au zis.Pavel a promis în ultimele zile. şi printre poporul din bisericile noastre. Aceasta este corect. 50.“Oh. Noi trebuie să luăm ceea ce zice Dumnezeu. Lumea este să vină înainte. “aceia sunt comuniştii. 47. Aceasta este greşit şi este păcătos. morţi spiritual. acuzatori falşi. ci lungi.”Ultima plagă care a lovit Egiptul era moartea. Noi ar trebui să venim împreună braţ şi inimă şi rugăciune şi post şi să chemăm pe Dumnezeu să ne trimită înapoi Duhul Sfânt ca noi să putem avea deosebirea spirituală. au zis: “Billy. Noi trăim într-o oră mai târzie decât ne-am gândi. domnule.”“Nedeosebind Trupul Domnului. Când voi aţi primit deosebirea spirituală şi Duhul Sfânt este în voi. Ultima plagă care va lovi biserica este moartea spirituală. Tăind firele peste micuţele doctrine neimportante. pentru că oamenii vor fi îngâmfaţi. ea a spus: “Eu nu port pantaloni scurţi. Ceea ce noi avem nevoie astăzi este o trezire spirituală. ce psihologii ne spun. Bisericile se rup. Mulţi sunt adormiţi:morţi. şi Biserica nu poate discerne aceasta.Ceasul a sosit la timpul lui de sfârşit acum. Priviţi versetul următor: “Având o formă de evlavie.” Nu. aveţi o discernere spirituală.

78. Voi puteţi face glume despre aceasta cu glume şi Hollywood. şi vă reţineţi de la a lua deosebirea spirituală care Dumnezeu o poate arăta ca scrisul de mână pe perete. Aduceţi-i la Evanghelie.” şi să mergeţi acasă. Mergeţi la lucru! Voi trebuie să aveţi deosebirea.Să deosebim Trupul Domnului. şi noi s-ar cuveni să fim convinşi îndeajuns cu privire la ei să lucrăm până ce mâinile noastre sunt însângerate. sau stau acasă şi fac negustorie măruntă din aceea dacă voi vreţi. se vor aduna împreună şi îşi vor uita teologia făcută de om şi vor striga către Dumnezeu după puterea spirituală şi deosebirea spirituală. şi noi privim şi vedem aceasta. Aceasta este aici. eu cred aceea. Dumnezeu a murit pentru oamenii aceea. Aceasta este asu pra noastră. Noi vom ajunge goi dacă nu o facem. Biblia a zis: “Adunaţi-vă laolaltă. Aduceţi pe cei prea iubiţi înăuntru. vecinii noştri. Dacă acesta este Dumnezeu. Şi dacă asta este adevărat. Noi ştim că aceasta -i acolo. O adunare măreaţă. Amin. Noi auzim aceasta de peste tot şi ce ne vom face? Aceasta s-ar cuveni să ne strângă laolaltă. 81. şi strigând şi făcând ca tot ceea ce este în viaţa lui să încerce ca să aducă păcătoşii. Cu certitudine. la televizor. Lucraţi în timp ce noi avem adunări ca acestea.Noi avem aceasta. Voi nu puteţi face aceasta. Lucrări! Nu mergeţi şi să ziceţi doar: “Da. în închinare. unde toate bisericile cu o inimă şi cu un acord.”Aceasta se cuvine să fie o trezire după alta şi focurile slavei lui Dumnezeu să clădească Biserica în fiecare loc.zice. Acela-i adevărul. amintiţi-vă aceea era înainte ca Sodoma să ardă. râzând de aceasta.Nu puteţi vedea voi ameninţările lor? Vedeţi voi ce au ei? Naţiunea încearcă să bea din aceasta. căci noaptea vine când nici un om nu poate lucra. voi trebuie să vă puneţi inima voastră în aceasta.” la fiecare promisiune a lui Dumnezeu. Voi veţi face aceea. doar cu câteva ore înainte ca aceasta să ardă. dacă voi aţi primit deosebirea. dar un credincios real născut din nou bărbat sau femeie care a primit deosebirea Duhului Sfânt va afla locul lui în biserică. Noi vom muri spiritual dacă noi nu facem aceea. Pavel a zis că acele zile vor veni. Lucraţi în timp ce este lumină. şi noi avem ultimul semn al venirii Domnului înainte ca El să vină. Aceea este ora de care noi avem nevoie. “Amin. Lucraţi în timp ce aveţi o uşă deschisă. Aduceţi pe prietenii noştri. cu atât cu cât vedeţi că ziua se apropie. atunci Duhul Sfânt este în noi. Aceea -i bine.Discerneţi timpul în care trăiţi. 64. 375 .

. ei Îl cred.Oh. sfinţenia pelerinului.. să fim creştini. dar alți fug la El. Dacă vă ascundeţi păcatul. 81. un episcop cu numele de Balaam. Iacov el era un şmecher. Neavând deosebirea Trupului Domnului. şi toţi au venit împreună. Să nu gândim că deoarece noi suntem nazarineni. să vă scutur puţin. Ei erau pe jumătate fraţi."Nu fiţi în dezacord cu el. Dacă nu." 376 . 70. Să ne unim inimile şi eforturile noastre împreună. vai! Dumnezeu l-a adus în Prezenţa Lui Proprie. aceasta este chiar acum! Voi aveţi nevoie de mine." Nu. Plătiţi pentru ceea ce cumpăraţi. ÎŞI MĂRTURISESC PĂCATELE. nici nu avem credinţă după cât se pare. va avea iertare. Oh. "Nu este nimic de Acela. Ce a făcut el? El şi-a văzut oportunitatea. Să deosebim Trupul Domnului şi să întindem braţele noastre. Dacă acolo vreodată era un timp în care noi să avem nevoie de voi. Eu a trebuit să spun aceasta. că au fost fraţi. Dar când a venit în Prezenţa lui Dumnezeu. Dumnezeu are nevoie de noi amândoi. 70. dacă trebuie să treceţi prin ţara lui." Vedeţi? Şi acela-i insul pierdut.89. pentru mila Lui şi bunătatea Lui. Unii dintre ei fug de El. ei încearcă să scape şi zic. Dar ei nu erau. El fugea oriunde s-a dus. încercând să -i aducă să-i organizeze. catolici. 71. şi el a stat acolo până când toate păcatele s-au dus. el a recunoscut că el era un păcătos. UN SEMN AL MIRESEI: EI SE PUN ÎN ORDINE. presbiterieni. Dacă am făcut -o. Aceea era în inima mea. şi eu am nevoie de voi. Dacă ei sunt predestinaţi la Viaţă. el era în fugă de fratele lui. lăsaţi-l în pace. El a întâlnit ceva la care nu s-a mai gândit înainte. Doar mergeţi înainte. separaţi de noi înşine. întotdeauna să fugă de Dumnezeu. penticostali sau ce noi suntem .Moab a avut un profet fals. Eu sper că nu am rănit pe prietenii mei metodişti. "Insul care-şi mărturiseşte păcatul. Aceea este rugăciunea mea umilă.Dumnezeu administrează o cale să aducă omul în Prezenţa lui și atunci ei îşi fac decizia. Am vrut să vă trezesc. eu nu am vrut să vă rănesc. EI FAC RESTITUIRII A CEACE AU FĂCUT RĂU CÎND ERAU ÎN LUME. chiar şi spre păcătoşii cei mai josnici şi să-i aducem în ţarc. nu veţi prospera. baptişti sau penticostali. nu fraţi reali. Noi suntem la sfârşit. Eu mă simt spălat cu adevărat. care a coborât în adunare. și ei se agaţă de El.

a zis. Ei au venit acolo sus.Acela-i tot ce îi interesează. Şi nici nu pleca din oraş sau undeva. Eu am fost acolo jos. 36.trebuie să intre.aleşi să o facă. E u doar nu am putut-o face. Ea avea o stare mintală. păstorul meu. Astfel m-am rugat pentru ea. Ea a fost în acel fel de vreo opt ani.ei încă vor acel drept de naştere.dreptul de naştere. “Dacă ai putea veni sus. am zis.’” 39.Ei bine.” Am zis. Acela-i singurul lucru ce contează pentru ei. Eu nu ştiu. nu ştiu soră”. “Eu sunt ca păstorul tău. predestinaţii lui Dumnezeu să vină la viaţă eternă.Astfel ea a venit acolo zilele trecute.doar să primească acel drept de naştere.aceia sunt aleşi. Dar El i-a dat moştenirea de cealaltă parte a râului. că.Ei nu o pot schimba. Ea este o bună prietenă a unei sore de spital care locuieşte acolo în vecinătate. 37.sau să renunţe la tot ce au şi să devină un pelerin şi un străin.şi femeia spirituală. dar ceva nu m-a lăsat să provoc demonul acela. un fel de psihonevroză. Şi omul spiritual astăzi. ei s -ar fi ataşat.” 38. în continuu. o biserică remarcabilă în New Albany. “Soră. Poate ea şade aici în această dimineaţă. Esau ar fi sărit şi s -ar fi dus.Ea a zis.Ei vor dreptul de naştere.” Am zis.El a fost predestinat să o facă.aceea -i tot. am zis. “Ţi-ai mărturisit toate păcatele?” “Orice lucru.dacă ei trebuie să vîndă tot ce au. “Păstorul meu m-a trimis aici sus. singurul lucru ce ştiu. ‘Du-te caută-l pe fratele Billy şi vezi ce spune el.Nu contează la ce nivel. “S-au făcut rugăciuni pentru mine. există o cauză acolo pe undeva. şi i-am spus. Ea este o membră a unei biserici în New Albany.dacă trebuie să scoată numele lor din orice carte a biserici din naţiune. ea începea să plângă şi plângea. Dacă El l-a predestinat pe Esau să meargă cu Israelul.” Şi a zis. cumva. dar ea vine mai rar.” 377 . Dacă Dumnezeu a aşteptat sau l-a predestinat pe Moab să se ataşeze de Israel. “Ei bine.Acolo a fost o fetiţă tânără. Eu nu o văd.dacă ei trebuie să meargă în diferite locuri şi să corecteze lucrurile şi să vîndă tot ce au. o biserică foarte proeminentă.dacă trebuie să coboare la altar şi să plîngă în hohote.Acum nu-i blamaţi pe oamenii aceia. de două sau trei ori.aceea nu contează. Eu nu ştiu ce este. Ei au fost predestinaţi să o facă.

de asemenea. Ei bine.” Ea a sărit. “Cum vei putea ajunge undeva cu aceea atârnând?” Ea a zis.” Ea s-a dus şi l-a sunat la telefon. “Du-te înapoi şi corecteaz-o.” Am zis. Doar imaginaţi-vă cum m-am simţit. Şi după un timp. de teamă că o vei spune.Am zis. Erai aproape să te lovească un tren.Şi am zis. de data aceea. “ Starea ta are ceva de a face cu un automobil. dar nu i-ai spus tot despre aceea. sună -l la telefon şi spune-i să vă întâlniţi. Ei s-au întâlnit pe stradă. Dumnezeu este întotdeauna acolo în momentul crucial. soţul tău.Am zis. “Tu ai avut o operaţie nu de mult timp. “Nu. “Acum. ştiţi.” Am zis. “Tu nu ai păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Dar aceea doar a atârnat peste ea. dacă nu o crezi. “Bine. eu nu am ştiut ce să fac. 378 .Am dus-o în cameră. Soţul tău era în război în străinătate. are o clasă mare şi face o lucrare bună. Ea a zis. “Fiindcă veni vorba. ţinându-se de faţă în acel fel.Învăţătorul şcolii duminicale. originea timpului şi orice lucru. M-am aşezat şi am început să vorbesc despre genealogii şi despre începuturi. “I-am cerut lui Dumnezeu să mă ierte. lucrurile imorale! Tu i-ai spus ceva despre aceea. “Te văd în maşină. “Lucrurile acestea ce le-ai făcut.” Şi ea a început să strige. “Doar stai smerită. doar am oprit orice lucru. niciodată nu am fost într -un accident.Am zis. niciodată nu l-am văzut în viaţa mea. “Da.40. pentru amigdalele tale.” eu l-am descris cum arăta. Ea a zis. sub aceea.” 46. şi o urmăream. şi ţi-a fost teamă să iei anestezia. “Acela-i adevărul. vino sus.” Ea doar a strigat şi a căzut la pământ.” Ea a zis. Tu eşti cu un alt bărbat. am zis. 41. Am zis.” Când au venit oamenii. şi nu eşti cu soţul tău. Eu doar nu am ştiut ce să fac.” 45. “El are acelaşi lucru să-ţi mărturisească.” Am zis. Am văzut un automobil mergând grăbit. Am dus-o într-o cameră.” 43. 42. m-am uitat afară. A fost în aceeaşi dimineaţă. vedeţi. Tu ai păcătuit împotriva soţului tău şi a jurământului. Am zis. “Oh!” 44. Am putut controla demonul acela atunci.” M-am dus înainte şi am adus-o înainte. Am zis. şi acolo o viziune se ridica.” Am zis. apoi vino.Am zis.

mi-am pus mâinile peste ei. Aici este secretarul meu stând aici. Dar. după ce am făcut. apa doar continuă să curgă. Şi m-am rugat şi am cerut în rugăciune pentru toţi dintre ei. Vedeţi? Vedeţi. 52. şi ei niciodată nu ar fi plecat până când aceea s -ar fi corectat. Poate aveţi o infecţie pe undeva care cauzează febra. Acum. Mai bine aţi astupa gaura. Vedeţi? Vedeţi? Dar vreau să spun dacă eu dacă aş fi făcut-o. Nu este corect? Ei doar se gândesc că nu sunt. Acum. Mângâitorul meu m-ar ţine să nu o fac. dacă doar mă vei atinge şi vei face aceasta. dacă turnaţi apă. el v-ar putea da o aspirină. înainte de aş putea spune lui Dumnezeu. şi aş şti atunci. era acesta. Biblia a zis.Acum. “iartă-mă. “Îşi vor pune mâinile peste bolnavi. să aflu dacă este ceva acolo. Ce trebuie să fac? Acum cel mai mare lucru din adunarea mea.Ca o gaură în găleată. vedeţi. Demonul a părăsit -o. mai întâi. dar ei zic.” Ei bine. înainte de a vă aduce darul. Dar dacă ei. şi să scot orice altceva. primind scrisori. foarte greşit.Acum pe aceea stau. că sunt greşit. lacrimile curgeau pe obrajii lor. Trebuie să veniţi înapoi.” Apoi când începeţi aceea. Poate aveţi o boală de stomac care cauzează durerea de cap. Şi apoi ştiu că primul lucru este să-i spun soţiei mele. Viaţa lor nu se potriveşte cu Duhul Sfânt. desigur. Astfel eu trebuie să mă duc la ea. Ei bine.” şi ei văd lucrurile acelea întâmplându -se. 50. apoi să scape de cauză. Vedeţi? 48. spre exemplu. şi acolo ea era liberă. şi s-a întâmplat ca eu să o fac sau ceva similar. tu nu te rogi pentru aceea. “Am o durere de cap. şi lucrurile ce le ştim. este lipsa de mărturisire sinceră. “Ei bine.Mergeţi la un doctor. am încercat -o. mă uit la soţia mea care stă aici. Dacă veniţi la altar şi vă amintiţi că ar trebui să corectaţi acel lucru întâi. şi ei se vor însănătoşa. Dacă m-aş duce aici astăzi şi miaş pune mâinile în jurul altei femei şi să fac dragoste cu ea. voi trebuie să aflaţi cauza înainte de a putea afla cura. Ea nu este o adevărată mărturisire până când aceea 379 . iertându-se reciproc. aceea ar putea veni înapoi. 51.” căci am păcătuit împotriva ei. Cred în mărturisire că ea o îndreaptă de asemenea.47. aş fi putut striga şi urla la demonul acela. făcându-vă să aveţi dureri de cap. sau altceva. aceasta ar putea suna cam rău. ziceţi. doctorul acela trebuie să diagnosticheze cazul acela până când află unde este cauza. dar eu nu vreau să o spun în acest fel. şi i-am revăzut prin rând.Şi este corect. 49. Şi aceea este. ei nu simt că mam rugat pentru ei.Şi au venit înapoi aici. Cred că unul din lucruri care-i opresc pe oameni de a fi vindecaţi este lipsa de mărturisire.

Slavă lui Dumnezeu! Aleluia! Eu cred că eşti un ins bătrân. “Hei. Prieten. El mă va auzi. Poate vorbirea mea către ea va o va convinge. şi ea (vedeţi?) nu va vedea. poate sunt în stare să o prezint pe ocolite. poate nu mă accepţi. Și voi nu mergeţi în acel fel să faceţi o mărturisire aproapelui sau lui Dumnezeu. primul lucru. Ce ai zice. m-ai ierta?” Îmi imaginez cum s-ar uita ea. aceea ar putea însemna restul vieţii noastre de căsătorie. dacă mi-aş pune braţele în jurul unei alte femei? Şi ce zici despre aceea. Atunci eu trebuie să-i spun lui Dumnezeu în acelaşi fel. Și la aceea am venit astăzi. “Eu voi mărturisi că am greşit. Femeia cu care am trăit. “Aceea este profanator. Voi mergeţi cu adâncimea sincerităţii. “Dragă. bun. 380 . Dar dacă nu sunt sincer.Dar dacă m-aş duce să zic. şi aş zice. este Eternitatea. vechea mea prietenă. Ştii. şi cum te-am iubit în toţi anii aceştia.” Trebuie să -i spun din adâncul inimii mele. aceea este iubita mea. nu este nevoie ca eu să irosesc timpul lui Dumnezeu să mă asculte.Cum ar fi dacă aş zice acum. şi vom fi luaţi din această lume. Să faci o astfel de mărturisire ca aceea. dar vorbirea mea nu-l va convinge pe Dumnezeu. “Doamne. “Ce s-a întâmplat cu soţul meu?” Vedeţi? Acum. să o corectez. Eu trebuie să-i spun. Şi apoi dacă sunt sincer. prin harul lui Dumnezeu. astfel eu trebuie să fiu foarte sincer cu Dumnezeu. Dar încă. Vedeţi? Acum. cu sinceritate. Apoi cum ar fi dacă aş veni la ea cu aceeaşi lipsă de respect. aş zice. Dar cu Dumnezeu. Şi eu o ştiu. tu ştii că noi am fost vechi prieteni de mult timp. eu nu am vrut să o fac doar în acel fel. Iartă-mă. Întâi. El se uită în inima mea şi El ştie. se pare că nu mai sunt adâncuri ale sincerităţii care ar trebui să o aibă. poate nu vei sta cu mine. O Prieten al meu. Şi până la urmă. şi vechea scumpă. copilă. bătrân eu nu am vrut să o fac în acel fel’”? Vedeţi? Acum. între oameni. vechea mamă a copiilor mei. doar încă câţiva a ni cu ea.nu este. ea nu va şti dacă glumesc cu ea sa u nu. Tu ştii că eu ştiu că eşti foarte bun. şi Tu să mă ajuţi şi nu o voi face din nou”? El va refuza jertfa mea până când aş merge întâi şi aş corecta-o cu soţia mea. trebuie să vă pară rău.” Aşa este. cu îngrijorare Dumnezeiască a păcatului vostru. vino aici. voi ziceţi. ‘Doamne Bun. eu trebuie să o corectez. dacă Dumnezeu permite. că eu niciodată nu o voi mai face din nou. Şi să-i spun şi ei şi lui Dumnezeu. aşa este. Dar acum poate mă vei lăsa pentru aceasta. Ea s-ar gândi. fată.

Şi cred că un bărbat sau femeie care vine să ne rugăm pentru ea, mai întâi ar trebui să mărturisească orice lucru ce au făcut, şi să corecteze orice lucru. Căci, vedeţi, observaţi de multe ori la platformă, observaţi, vedeţi cât de departe este AŞA VORBEŞTE DOMNUL. Vedeţi? Vedeţi? Oamenii, viziunea se va materializa, desigur, cu credinţa lor, Dumnezeu a promis-o printr-un dar. Dar vindecarea este ceva diferit, vedeţi; Dumnezeu o recunoaşte atunci, vedeţi. Acum, observăm, aceea este, oamenii care îşi fac mărturisirea, trebuie să vină cu adâncă sinceritate. Eu o am, nu am timp să o citesc, dar aceea este în Binghamton, New York, cred eu. Sau, am greşit -o? Da Binghamton, cred că este corect. Locul unde este Endicott Shoe Company. Binghamton, Binghamton, este corect. New York. Noi am fost acolo la magazinul de pantofi al lui Endicott-Johnson, un auditoriu mare, şi am avut o adunare acolo. Şi într-o dimineaţă, Billy Paul era la uşa alăturată de mine, era foarte rece, vântul bătea. Şi am aflat, între oameni, o lipsă de sinceritate, aşa se părea. Şi eu m-am întrebat de ce. Aici era un bărbat care a fost vindecat, propus, sau în particular despre care vorbesc. Omul suferea, şi el a fost vindecat în acea seară şi stătea acolo. Şi înainte de a pleca, după cinci zile, suferinţa a fost înapoi peste el din nou. Vedeţi? Deoarece, în Prezenţa Duhului Sfânt, Aceea a fost luată de pe el. Chiar cum a făcut cu această femeie tânără cu un timp în urmă aici prin grădină, tânărul seara trecută, vedeţi. Dar acolo trebuie să fie o sinceritate adâncă să ştii că Dumnezeu poate să o ia de la voi acum, cu aceeaşi ungere peste voi, poate să o ţină departe de voi. Vedeţi? Şi apoi Duhul Sfânt mi-a vorbit într-o dimineaţă, pe la apariţia zorilor, şi a zis, “Ridică-te la platformă sau pe undeva, şi adu aceşti oameni acolo sus şi fă-i să mărturisească orice lucru ce au făcut ei, înainte de a te ruga pentru ei.” Vedeţi? Adâncimea sincerităţii! Dacă lumea nu se va pocăi, ea va pieri. Vedeţi? Şi mărturisirea este lucrul de care are nevoie lumea astăzi, este mărturisirea sinceră.Este ca medicamentul pentru boală. Noi toţiputem citi pe sticluţă ce fel de medicament est e acela şi ce fel de boală este să o vindece. Dar, ştiţi, citirea reţetei, eu o voi aplica în acel fel la Biblie, şcolile noastre şi seminarele pot citi tot Cuvântul. Dar, ştiţi, citirea instrucţiunil or şi cum să le iei, aceea nu vindecă boala! Vedeţi? Ea are medicamentul,astfel eltrebuia să fie luat! Astfel un bărbat poate spune, “Eu sunt un teolog. Acum, nu-mi spune, eu de aşa şi aşa, eu ştiu Scripturile. Eu ştiu că Biblia vorbeşte aşa şi aşa, aceea.” 381

53.Acum eu sunt împotrivă la ceva. Şi eu cred că dacă aş putea predica; şi nu sunt prea mult un predicator, dar dacă aş putea aduce oamenii să vadă că ei au venit absolut curaţi cu Dumnezeu, atunci cred că voi avea autoritate, prin Isus Cristos, să frâng autoritatea oricărui demon ce există. 54.Când Petru şi Ioan au trecut prin poarta numită Frumoasa, ei niciodată nu au întrebat omul dacă era credincios, sau ceea ce era, sau ceva despre aceea. Petru a zis, “Argint şi aur nu am, dar ce am îţi dau.” A zis, “Î n Numele lui Isus Cristos din Nazaret, ridică -te şi umblă.” El l-a ridicat, şi l-a ţinut acolo până când oasele gleznelor s-au întărit, şi a plecat, mergând. 59.Încă, Iov a stat pe loc, căci el l-a cunoscut pe Dumnezeu. Ei bine, el era sigur că El era Dumnezeu, căci El i-a vorbit, şi el a împlinit cererile Lui. El a cercetat şi a aflat, "Eu am făcut fiecare ardere de tot. Am zis în inima mea, 'Poate când fiii mei au făcut o serbare, şi fiicele mele au participat, poate ei au făcut păcat în secret în inima lor, astfel eu voi aduce o ardere de tot de la ei şi mărturisesc greşala lor.'" 60.O Dumnezeule! Când un om ţine ceea ce a zis Dumnezeu să facă, el este sigur că El este Dumnezeu, El trebuie să răspundă. Credinţa Îl cheamă pe scenă, de fiecare dată. 61.Când tu ai făcut ceea ce ştii că este corect, când ai îndeplinit cererile Lui, când ai mărturisit şi ai corectat,şi ai făcut restituiri, şi ai pus-o înaintea lui Dumnezeu. Nu contează cât de tăcut este El, El este încă Dumnezeu, aşteptând să pună credinţa aceea acolo. Tu ai făcut lucrările tale, acum El vrea să vadă credinţa voastră prin lucrările voastre. El vrea să vadă ce faceţi. 62.Dacă ai fost uns şi s-a făcut rugăciune pentru voi, Dumnezeu vrea să vadă ce crezi despre aceea. Nu fugi în sus duminica următoare, şi următorul vindecător vine prin oraş. El vrea să vadă reacţia voastră pe credinţa voastră. Nu mergeţi înapoi, ziua următoare, şi ziceţi, "Mă simt foarte rău, nu cred că m-am vindecat." Tu nu eşti potrivit pentru linia de rugăciune în primul rând. Tu nu eşti. Nu eşti gata, încă. Tu nu crezi căci El este Dumnezeu. Vedeţi acei oameni au fost în jur peste tot făcând restituiri. Acum, aceea este adevărată creştinătate. Aceea-i creştinătatea la lucru. Când ei sunt greşiţi, mergeţi sus şi admiteţi că aţi greşit. Vedeţi? Ridicaţi-vă şi spuneţi, "Am greşit (Vedeţi?); iartă -mă." 382

59.Acum, un ins care încearcă să o ascundă, apoi el are ceva cu ce se acoperă. Nu, domnule, îmi place ca doctorul de aici care spune aceea, dar, oricum, el a avut ceva ce a vrut să facă, ştiţi. Şi am zis, "Oh, nu, Doc tu nu-l poţi mitui pe Dumnezeu." Am zis, "Tu trebuie să o pui chiar aici pe vârful tablei." Este corect, lasă aceea să intre chiar adânc în acel fel. Desigur, omul era perfect nevinovat încercând să facă ceva greşit. El tocmai doar s-a gândit că ar fi o cale bună să poată cumpăra o bucată de teren. Nu a încercat să o facă cu răutate; a încercat să o facă corect. Dar el doar a vrut un mod cum putea ocoli să ia pe cineva să facă un lucru anumit care va determina pe acest ins să fie influenţat pe aici. Să nu o faci în acel fel. Veniţi drept în sus. Vedeţi? Staţi chiar cu Cuvântul, şi apoi o veţi primi. Stai chiar cu Cuvântul. Dumnezeu l-a binecuvântat şi a făcut un lucru mare pentru el. Da, domnule. ,,Omul în prezenţa lui Dumnezeu”: Adam a recunoscut că a greşit cu toate că era fiul lui Dumnezeu. Avraam s a recunoscut că a greşit, Moise s-a recunoscut că a greşit, Israelul ca biserică şi naţiune s-au recunoscut că au greşit. Petru a recunoscut că este un păcătos, El nu a spus, eu sunt sfânt şi vrednic să primesc aceasta sau aceea. Pavel când a fost sub influenţa unei puteri şi a căzut cu faţa la pământ a recunoscut că a fost greşit. Când a privit în sus a văzut pe Dumnezeu împotriva cui lupta şi pe care el gândea că îl cunoaşte. De ce s-a recunoscut Pavel că a greşit? Fiindcă el se găsea în prezenţa lui Dumnezeu. Isaia a văzut îngerii care îşi acopereau faţa şi picioarele lor şi strigau: Sfânt, Sfânt,Sfânt este Domnul oştirilor. Tot pământul este plin de slava lui. Atunci Isaia a recunoscut că el nu era nimic el a strigat: Vai de mine, sunt pierdut că sunt un om cu buze necurate şi locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate şi am văzut cu ochii mei pe Împăratul Domnul oştirilor. Dacă aceşti bărbaţi sfinţi s-au recunoscut ca păcătoşi în prezenţa lui Dumnezeu ce se va întâmpla în ziua aceea mare şi înfricoşată cu cei păcătoşi şi nelegiuiţi ? Ce vor face aceia care au văzut puterea lui Dumnezeu care au auzit cuvântul lui Dumnezeu şi care au văzut pe Dumnezeu descop erit ? Fără îndoială fiecare cuvânt este împlinit şi totuşi ei încearcă ca să ajungă în cer fără ca să fie născuţi din nou şi fără să fi primit Duhul Sfânt. 383

Ce se va întâmpla atunci cu acel bărbat care nu-şi mărturiseşte păcatele lui? Ce se va întâmpla cu fetele şi băieţii care nu-şi mărturisesc păcatele lor ? Ce se va întâmpla cu acei oameni care au inima împietrită, care sunt de părere că ar şti mai mult despre creaţiunea lui Dumnezeu decât însuşi Dumnezeu. Ce se va întâmpla cu omul care toată viaţa lui încearcă să contrazică Biblia ? Cum se va înfăţişa un astfel de om în faţa lui Dumnezeu? Acesta este timpul ca oamenii să se deştepte şi să se trezească din somnul morţii şi al necunoştinţei. Acesta este timpul când Dumnezeu a spus că va zgudui din nou pământul ca pe muntele Sinai. Dar Scriptura spune: Noi vom primi o împărăţie care nu se clatină. Păcătoşii care s-au căit nu trebuie să se îngrijoreze cineva este acolo să preia locul lor. Dacă un om vine odată în prezenţa lui Dumnezeu şi dacă el se lasă trans format atunci el este pentru totdeauna schimbat. Sunt unii care vin în prezenţa sa fără să ia în considerare acest fapt. Ei nu au fost hotărâţi pentru viaţă veşnică. Isaia profetul cel mare şi-a mărturisit păcatele lui. Aceasta se face ca voi să recunoaşteţi nesfinţenia voastră aşa ca profetul Isaia. Apoi un înger a luat cu cleştele un cărbune aprins de pe altar care reprezenta Botezul cu Duhul Sfânt şi cu foc şi a atins cu el buzele profetului spunând: Iată atingându -se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată, dorinţele tale au plecat de la tine şi păcatul tău este ispăşit, iertat, nimicit. Apoi perdeaua vremii a fost trasă la o parte şi profetul auzea vocea lui Dumnezeu întrebând: Cine va merge pentru noi? El a răspuns: Iată -mă, trimite-mă. De ce? El a fost în prezenţa lui Dumnezeu, şi-a mărturisit păcatul a fost curăţit de păcat şi a fost pregătit pentru slujbă. Iacov în timpul nopţii când s-a luptat cu îngerul şi-a mărturisit păcatele lui, Iacov a rămas în prezenţa lui Dumnezeu până când a răsărit soarele dar el aplecat de acolo binecuvântat, neprihănit şi mântuit. O, Dumnezeule de-ar fi mai mulţi Iacovi. Luaţi seama prieteni căci un om în prezenţa lui Dumnezeu se transformă total. Iacov după ce a fost transformat putea să meargă cu Dumnezeu.După această luptă el a început să zidească un altar ceea ce înainte nu putea să facă. Un om îndată ce vine în prezenţa lui Dumnezeu ar vrea să zidească un altar, ar vrea să găsească un loc pentru rugăciune.

384

Iacov a rămas în prezenţa lui Dumnezeu până când păcatele lui au dispărut. Unii prin aceasta se depărtează de El iar alţii vin mai aproape de El. Dacă ei sunt hotărâţi mai dinainte pentru viaţă ei vor putea să se apropie de El şi să creadă cuvântul lui. Amin. Dar dacă nu sunt hotărâţi pentru viaţă ei se vor depărta de Dumnezeu spunând: în toate acestea nu este nimica. Să ştiţi că astfel de oameni sunt pierduţi. Dar cine îşi mărturiseşte păcatele lui şi se lasă de ele va primi iertarea. Dar dacă voi vă ascundeţi păcatele voastre nu veţi propăş i. Aşa cum spune într-un Psalm David: Eu am pe Domnul întotdeauna înaintea mea, el stă la dreapta mea şi nu mă clatin. Puneţi-l pe El pe primul loc înaintea voastră atunci nu veţi mai păcătui. Ascultaţi biserică eu vă iubesc şi aş vrea ca să mă ascultaţi că vreau să vă spun ceva: Puneţi-l pe Domnul întotdeauna în faţa voastră şi nu faceţi nimic ce nu aţi face în prezenţa lui Dumnezeu căci El veghează asupra voastră. ,,Calea rânduită de Dumnezeu”: Până când să strigi? Până când strigă un prunc? Până când es te satisfăcut. Aceasta este calea credincioşilor pe care trebuie să devină copii ai lui Dumnezeu. Dacă vedeţi că Dumnezeu a făcut promisiunea nu renunţaţi strigaţi până când vă răspunde. Strigaţi până când Dumnezeu legitimează cuvântul său şi dovedeşte că el este acolo atunci nu va mai trebui să plângi. Tu l-ai primit du-te şi mulţumeşte pentru acest lucru. Creştinii sunt originali, reali născuţi ca mădulare ale trupului lui Isus Hristos. Ei s-au luptat pentru poziţia lor şi s-au împotrivit, până ce au rezolvat această problemă. Orice mişcare a lor este o luptă. ,,Unde se poate recunoaşte Dumnezeu,,: Dumnezeu a promis lui Moise o ţară unde curge lapte şi miere. Aici avem ceva important de învăţat. Dumnezeu ca să le dea lor ţară ar fi trebuit să fi omorât pe fiecare filistean şi apoi să-i invite sus: Moise veniţi numai înăuntru, aşezaţi-vă jos şi vă faceţi comori. Nu a fost aşa, a fost cu totul altfel. Moise, Iosua şi tot Israelul trebuiau pentru fiecare bucată de pământ pe care-l obţineau să lupte. Aşa îţi aparţine şi ţie fiecare făgăduinţă a Bibliei. Dar Dumnezeu nu ţi le va da niciodată atâta timp cât tu stai leneş, tu 385

trebuie să te lupţi pentru fiecare făgăduinţă pe care vrei să o primeşti. Dumnezeu a făgăduit iertarea, curăţirea de păcate, vindecarea, b otezul cu Duhul Sfînt. Dar tu trebuie să te lupţi pentru fiecare din aceste făgăduinţe. Un om poate să fie plantat în Hristos şi poate să bea apa vie şi poate ca să crească până când fiecare făgăduinţă a lui Dumnezeu şi a Cuvântului său în el s-a arătat. Amin. 82. UN ALT SEMN: CEI PREDESTINAŢI ÎŞI EXAMINEAZĂ VIAŢA LOR PRIN CUVÎNT. 2Corinteni cap 13 vers 5: ,,Pe voi înşivă încercaţi-vă dacă sînteţi în credinţă. Pe voi înşivă cercaţivă. Nu recunoaşteţi voi că Isus Hristos este în voi? Afară numai dacă sînteţi lepădaţi.” 103.Apoi îmi veţi spune, “Frate Branham, ce este semnul creştinului? Cine va fi salvat? Vrei tu, frate Branham?” Eu mă încred în Dumnezeu. Eu nu ştiu. Cred că eu sunt. Eu compar viaţa mea, zilnic, cu Cuvântul. Dacă ea nu trăieşte în acest Cuvânt, atunci există ceva greşit, eu trebuie să merg înapoi şi să o fac corectă. 104.“Ei bine,” ziceţi, “Frate Branham, când oamenii vorbesc în limbi, aceea nu înseamnă că ei sunt salvaţi?” Nu, domnule! Nu, într -adevăr! Am auzit vrăjitori şi doctori vrăjitori vorbind în limbi. Tot felul de lucruri fără sens. Am văzut oameni vorbind în limbi şi trăind cu soţia altui bărbat. Am văzut oameni vorbind în limbi şi sărind în sus şi-n jos ca şi cum casa ar fi în flăcări, şi mergând afară şi trăgând afaceri necinstite, şi furând, spunând minciuni, şi orice lucru. Cum puteţi voi să aşteptaţi aceeea? Nu, domnule. 105.Aparţine la biserică, diaconi în biserică, aşa de pioşi cât pot fi. Păi, gândiţi că ei vor cumpăra motorină duminica? Nu. Dar luni faceţi ceva ce este murdar şi putred şi înjosit. Dumnezeu locuieşte în inimă, nu în partea de afară, aceea este ceva ce vine din inimă. Ce este, astăzi, un semn a unui creştin? "Oh, el merge la biserică, îşi pune numele în carte, el are o scrisoare." Acela nu este semnul care a zis Isus.

386

65.Asta s-ar cuveni să pună pe fiecare Creştin să se cerceteze, şi să-şi ţină mîinile înaintea lui Dumnezeu, şi să zică, "Curăţeşte-mă, O Doamne! Priveşte în viaţa mea, şi lasă- mă să văd unde este partea mea rea. Lasămă să o dau afară din drum, foarte repede." "Căci dacă neprihănitul este salvat cu greu, unde va apărea cel păcătos şi cel neevlavios?" Acesta este timpul de verificare. 37.Voi ziceţi, "Frate Branham, sunt eu înăuntru?" Eu nu ştiu. Eu sper că sunt. Noi lucrăm la salvarea voastră cu teamă şi cutremur. Acum, Biserica este predestinată să-l întâlnească pe Dumnezeu fără pată sau zbârcitură. Acum, dacă suntem în acea Biserică, noi suntem predestinaţi cu acea Biserică. Acum examinaţi-vă prin Cuvânt, atunci vă puteţi cerceta cât de departe suntem. 163.Acum haideţi cu toţii, să ne verificăm dorinţele, şi apoi puteţi vedea prin ce fel de filtru aţi tras. Să cercetăm, fiecare din noi, aici şi prin naţiune. Verificaţi-vă dorinţele, ceea ce vreţi de fapt în viaţă. Verificaţi pentru ceea ce vă luptaţi. Verificaţi pentru ce sunteţi aici. Verificaţi de ce mergeţi la biserică. Ce vă face să mergeți.Este bine să mergeţi la biserică, dar nu mergeţi la biserică numai; aceea nu vă va salva. Vedeţi? Doar verificaţi-vă câteva minute, ziceţi, "Este obiectivul meu... Prin ce filtru trag eu, oricum?" Şi dacă nu vă potriviţi cu Cuvântul lui Dumnezeu, şi sufletul vostru nu o va face, atunci acolo există ceva greşit; aceea arată gustul vostru,ce fel de viaţă este în voi. Dacă acela este un gust sfânt, aceasta arată ce fel de viaţă este în voi. Dacă acela este unul sfânt, discret, onorabil, acela va ieşi afară în acel fel. Dacă acela nu este, voi aveţi un alt gust în voi din care trageţi. Aceea este exact corect. Şi dacă gustul este Cuvântul lui Dumnezeu şi voia lui Dumnezeu, atunci ştiţi ceea ce este în voi, ceea ce trage gustul. Arată că sunteţi o parte din acel Cuvânt. Acel Cuvânt este în voi, trăgând din Cuvânt. Oh, se cuvine, fratele meu, soră; ni se cuvine ca fii şi fiice ale lui Dumnezeu să ne verificăm în fiecare oră din zi. Pavel a zis, "Eu mor zilnic. Da eu trăiesc, nu eu, ci Cristos trăieşte în mine." Vedeţi? Verificaţi vă, fiindcă nu ştiţi în ce ceas veţi fi chemaţi să răspundeţi sus.Şi fie ca noi să ne cercetăm fiinţele noastre spirituale, fie ca noi să ne verificăm părtăşia noastră cu Dumnezeu. Căci, eu cred că este timpul pentru noi să facem inventarul, cercetând timpul, că noi nu ştim la ce timp va fi. Ar putea 387

fi mai târziu decât gândim noi. Astfel să ne verificăm căile noastre, în seara aceasta, şi gândurile noastre. 38.Acum, creştinismul organizaţional niciodată nu poate da acea asigurare. Nu. Unii dintre ei au zis, "Veniţi sus şi mărturisiţi că Isus este Cristosul şi fiţi botezaţi în biserică." Diavolul face acelaşi lucru. El crede, însuşi, că Isus este Cristosul, şi tremură. Vedeţi, este corect. 163.Voi aţi auzit, "Credinţa vine prin auzire." Voi nu puteți să mai spălați jos de pe mâinile voastre. Dar el trebuia să facă faţă faptelor, oricum.Dar Pilat făcut-o, şi astfel noi trebuie să facem faţă faptelor. El este deplin indentificat. Gândiţi-vă, cu Sângele unui om este pe mâinile voastre! 124.Observaţi, un pilot, când el se pregăteşte să plece cu avionul sus. Un pilot va duce avionul, el va verifica orice lucru înainte de a pleca, fiecare instrument. El va merge pe pista de rulare, şi va sta acolo afară verificând clapele aripilor, va verifica masca de gaze. Orice lucru, fiecare instrument care îl are, îl verifică din nou şi din nou. Mulţi dintre voi aţi zburat cu avioanele, şi ştiţi că acela -i adevărul. El verifică fiecare instrument. De ce? El are sângele aproapelui său pe mâinile lui. El vrea să fie sigur că orice lucru posibil merge bine. 164.Omul trebuie să privească că el are sângele altui om pe mâinile lui.Un pilot dintr-un avion, când conduce acel avion, el verifică fiecare instrument. De ce? El are sângele fiecăruia pe mâinile lui. Fiecare instrument mic care poate fi verificat, el în verifică. Când ajunge afară şi pilotează avionul, el porneşte sus motorul şi vede dacă este încâlzit. Şi apasă acceleraţia peste tot la acela, să vadă dacă explozia va fi în stare să forţeze, sau să arunce propulsorul, la fel, cu suficient aer să se desprindă de pământ. Noi am stat, mulţi dintre voi, într-un avion, sau am şezut acolo jos, şi tot avionul s-a cutremurat de pe pământ, aproape. El dă tot ce are, să vadă dacă este ceva afară din linie. Dacă el nu va avea, el se va desprinde şi se va strica. Dar pilotul îl verifică din nou, dacă trebuie să stea acolo un moment, până când îl cercetează din nou. Şi dacă ţine de data aceasta puţin, el îl cercetează din nou. Când un judecător va pronunţa judecata, priviţi cum citeşte el cărţile acelea, din nou şi din nou şi din nou şi din nou şi din nou în orice lucruşor ce poate el vedea, înainte de a pronunţa sentinţa. Căci, el are sângele unui om pe mâinile lui, acolo trebuie să fie ceva aici să justifice aceea. Vedeţi? 388

126.Dacă un doctor şi un pilot, şi aşa mai departe, va verifica, cum ar trebui Biserica lui Isus Cristos să o facă, când vedem lucrurile în care trăim astăzi? Noi mai bine am verifica. Sângele lui Isus Cristos poate rămâne pe mâinile noastre. 167.Dar voi? Dar despre tine, păcătosule, ce ai simţit tu despre aceea? Să ai sângele unui om pe mâinile tale, responsabilitate ca un pilot, şi el verifică; doctorul, şi el verifică; şi orice altceva, 165.Cum ar trebui biserica să cerceteze aceea din nou, şi din nou, şi din nou, şi din nou! Noi aşteptăm pentru venirea Lui. Noi mergem, noi vrem să decolăm. Mai bine am controla cu C uvântul, nu ce a spus cineva. Fiţi siguri că ştiţi, înşivă, ca o experienţă personală cu Cristos. Cercetaţi-l din nou, şi din nou, şi din nou. De ce? El are sângele oamenilor pe mâinile lui. El mai bine ar verifica. A fost de câtva timp, de câţiva ani, de când am avut o sarcină adâncă pe pieptul meu în inima mea. M-am simţit că am făcut ceva rău. Şi mi-am cercetat viaţa, din nou şi din nou, să văd ce este rău. “Doamne, dacă am făcut ceva rău, atunci Tu doar să mi-o descoperi, ce este rău, şi voi merge să o corectez.” Dar nimic nu mi-a fost descoperit. Eu ziceam, “Am supărat pe cineva? Am lăsat ceva nefăcut? Am^citesc eu suficient? Mă rog eu suficient?” Şi eu citesc şi mă rog. Şi ziceam, “Descopere -mi-o. Am jignit pe cineva, undeva? Dacă am făcut, o voi corecta. Doar arată -mi; nu vreau această sarcină.” Şi pentru ultimii cinci ani, de când am venit din câmp, era o sarcină atârnată de inima mea. M-am dus în munţi. M-am dus la malul mării. M-am dus peste tot, şi m-am rugat şi m-am rugat şi m-am rugat, şi aceea doar nu se ridica. Şi m-am gândit orice lucru, dacă am făcut ceva. Dar aceea, încă, nu se ridica; eu eram doar ca şi în robie. Dar ce a fost este că aici nu cu mult timp în urmă, am început să vânez pentru oamenii de afacere Creştini.Ei mă roagă și-mi zic, “Billy, adu-mi un taur, adu-mi o vacă, adu-mi un elan, adu-mi aceasta, sau aceea, sau cealaltă.” Eu mergeam afară şi vânam, de la stânga la dreapta. Domnul m-a ajutat să văd şi să găsesc vânat, şi să am o vânătoare foarte avantajoasă, şi le loveam. Şi ei doar şedeau în jur şi vorbeau despre afacerea lor.Atunci Domnul mi-a spus să nu o mai fac. Şi eu m-am simţit rău referitor la aceea, astfel i-am promis că nu o voi mai face. Nu. Am zis, “Dacă este urgenţă şi cineva are nevoie de aceea, o voi face. Dar dacă nu au nevoie de aceea, eu nu o voi face.” Doar oamenii aceia, ei au bani 389

mulţi să cumpere carne de viţel şi lucruri. Asfel de ce ar trebui să fac aceea? Lăsaţi animalul să trăiască dacă nu îl veţi folosi. 125.Ce spuneţi despre un doctor într-o operaţie, când el ştie că va face operaţia, va scoate o tumoare sau o inimă, sau altceva, şi să facă operaţie la aceea? Când el urmează să opereze trupul vostru, el vă va verifica inima, el vă va verifica presiunea sângelui, el va verifica dacă aveţi ceva răceală, va verifica anestezia.El cercetează orice instrument. El le fierbe instrumentele să vadă că nu este nici un germen pe ele. El face orice lucru. El cercetează, din nou şi din nou, din nou. De ce facea acest lucru? El nu vrea să aibe sângele aproapelui său pe mâna lui. 126.Dacă un doctor şi un pilot, şi aşa mai departe, va verifica, cum ar trebui Biserica lui Isus Cristos să o facă, când vedem lucrurile în care trăim astăzi? Noi mai bine am verifica. Sângele lui Isus Cristos poate rămâne pe mâinile noastre. 167.Dar voi? Dar despre tine, păcătosule, ce ai simţit tu despre aceea? Să ai sângele unui om pe mâinile tale, responsabilitate ca un pilot, şi el verifică; doctorul, şi el verifică; şi orice altceva, aşa de mulţi ştiinţifici, când au sângele unui om pe mâinile voastre, ce veţi face! Când un judecător va pronunţa judecata, priviţi cum citeşte el cărţile acelea, din nou şi din nou şi din nou şi din nou şi din nou în orice lucruşor ce poate el vedea, înainte de a pronunţa sentinţa. Căci, el are sângele unui om pe mâinile lui, acolo trebuie să fie ceva aici să justifice aceea. Vedeţi? 168.Cum este despre noi, când vedem Aceea indentificată în întregime, căci, "El este acelaşi ieri, astăzi, şi în veci"? El este aici. El este pe mâinile noastre. El este pe mâinile noastre. El este pe mânile noastre! Ce vom face cu El? "Ce voi face eu cu acest Isus care este Cristosul uns?" Ce face Acela? De unde ştiţi că Acela este El?" Promisiunea acestei zile, ziua în care trăim noi, există aşa de multă Scriptură ce zice, aşa de mulţi inci din El se presupune a fi împlinit, în aceşti ultimi inci din zilele din urmă. Există ceva lucruri aşezate aici care sunt presupuse să se întâmple, şi aici este ea. Ce este aceea? Acelaşi Cristos uns, Cuvântul uns! Ce veţi face cu El? Îl veţi vinde la denominaţiune? 127.Acum să luăm un singur lucru, prima schemă a lui Pilat, era, “Nu găsesc nici o vină în El.”

390

169.Acum ce a făcut Pilat? Pilat a încercat să -l spele de pe mâinile lui, prin a zice Primul lucru ce a făcut Pilat a încercat să-L spele de pe mâinile lui, prin a zice, "Oh, El este în ordine. El este bun." Vedeţi? 170.Voi ziceţi, "Oh, sărmanul Pilat." Pilat, mulţi din ei l-au justificat? Nu, nu, nu! El era pe mâinile lui. El a auzit Mesajul, el a văzut Cuvântul, şi El era pe mâinile lui. Şi astfel este El pe mâinile voastre. Aceea este corect. Ce a făcut el? El a încercat să zică, "Oh, ei bine, El este u n Om bun. Eu nu am găsit vină în El." 171.Dacă acela nu este răspunsul la mulţi de astăzi! "Oh, nu este nimic greşit cu Cuvântul. Cred că este corect. Biblia este corectă, dar noi credem biserica. Denominaţiunea noastră nu este deacord cu Acela." Vedeţi? Vedeţi? Există o clasă de oameni încercând să-l spele de pe mâinile lor. "Eu nu găsesc vină în Cuvânt. A fost în ordine pentru apostoli în zilele lor, dar noi trăim o altă zi. Noi nu mai trăim în ziua apostolilor, astfel de aceea Eu nu trebuie să fac cum au făcut apostolii. Eu nu trebuie să fiu botezat în felul cum au fost ei; eu trăiesc într -o altă zi. Eu nu trebuie să am lucrurile care le aveau ei; eu trăiesc într -o altă zi. Duhul Sfânt a fost dat numai la grupul acela." 170.Acum, un bărbat, Dl. Dauch, m-a întrebat aici nu de mult timp, el a zis, "Frate Branham, eu îmbătrânesc. Eu slăbesc, nouăzeci şi unu de ani." El a zis, "Crezi tu că eu sunt gata să mor? Crezi că eu sunt gata să plec? Crezi că eu sunt salvat?" 171.Am zis, "Frate Dauch, te-ai dus cândva la un doctor pentru un control?" El a zis, "Da." 172.Acum, ce face doctorul, el a învățat dintr -o carte de medicină profesia lui și de aceea stă acolo.Și el așa cum știe ce a învățatdin această carte așa află diagnosticul tău. Acum, primul lucru pe care îl am de făcut zice doctorul, cu omul acela este să-i verific inima.Astfel el ia stetoscopul şi-l pune în urechea lui, îi controlează inima.Astfel el zice "Următorul lucru, vreau să aflu presiunea sângelui, la braţul lui. Apoi următorul lucru care-l face, el ia probe de sînge din brațul tău şi alte probe. El trece prin toate acestea, şi dacă nu poate afla nimic din aceste analize el face raze X. Dacă nu poate afla nimic, el va zice 'Dl. Dauch, tu eşti sănătos fizic.'" 173.Pe ce se bazează el cu aceea? Pe cercetările și stările din cartea lui medicală, că dacă există ceva rău conform cu şeful ştiinţei ea va arăta acolo 391

El este Cuvântul. "Eu care am fost odată diferit eu nu mai sunt omul acela. eu vă dau o exa minare a sufletului. nu există nimic. căci. Eu cred că tu eşti apt spiritual acum. aş vrea să văd Răpirea foarte tare. eu pot merge înăuntr u. acel ascultă nu înseamnă doar să audă un sunet. şi nu va veni la Judecată.' Amin 'cel ce-L ascultă!' (Nu stă liniştit.sus. "Eu Îl cred. 'şi crede în Cel care M -a trimis." Zicea." 392 . Operatorul Şef. "în acest caz. acela-i Cuvântul Lui. "Când te-am auzit pre dicând despre Numele lui Isus Cristos pentru botezul în apă. frate Branham?" Am zis. 'Amin!' la fiecare parte din El. lucrurile acelea. din câte poate el și cunoaşte ceva despre medicină. Nu contează cum mă taie.Acum. are numai un instrument.Fratele mi-a zis. Şi am măsurat din câte ştiu.' a zis El. Îl cred! Eu spun.' 'Cine poate primi Cuvântul Meu. Vedeţi? Şi Dumnezeu.El a zis. 'Dacă voi puteţi asculta Cuvântul Meu.' Acum.Atunci eu i-am zis: "Atunci conform cu ceea ce spune Specialistul Şef. eu am păşit chiar în spatele tău şi tu m-ai botezat. să-l numească fără sens. Şi inima mea arde zi şi noapte să ajung mai aproape de El.El a zis. Ioan 5:24. aceea va face aceasta aici. "Ei bine." am zis. ea face aceea acolo. Acel ascultă înseamnă 'să -L primească." 178. 'Tu ai trecut din moarte la Viaţă şi nu vei veni niciodată la condamnare." 175. Orice Cuvânt al Lui. eu vreau să mă măsor chiar drept cu El.Am zis. "Mi se pare că inima ta bate foarte bine.' Amin!" Eu l-am întrebat "Cum îţi bate inima ta acum?" El a zis. este corect. Eu L-am primit. Eu L-am ascultat. De aceea. el a trecut din moarte la Viaţă. Acolo sunteţi. 'Cel ce ascultă Cuvântul Meu. 174. Doctorul Şef al Vieţii Eterne.'" 176. "Nu sunt eu cel care spune cine merge înăuntru sau nu. "Mă întreb dacă când vine Răpirea. ci a trecut deja din aceea. Acea-i Cuvântul Lui. în Sf." 179. dar m-am întors şi am pornit înapoi pe această cale." Şi Isus a zis." 177. 'Cel ce ascultă Cuvâ ntul Meu!' Acela-i Cuvântul Domnului Isus. mi-ar place să fiu în viaţă. Ceva mi s-a întâmplat. tu eşti bine fizic. pentru suflet. Eu nu i-am mai purtat grija şi m-am dus pe cealaltă cale.

" Am zis. Şi Dumnezeu stabileşte un timp şi are un scop pentru orice lucru care îl face El. "Frate Dauch. la aceea.Am zis. lasă-mă să văd ce spune Carte ştiinţei aici. atunci noi vom fi schimbaţi într-un moment. sau ora unu. Eu nu ţin pînă la doisprezece treizeci. "Paşii celui neprihănit sînt hotărîţi de Domnul. Există ceva motiv pentru ca voi să nu credeţi. Ea zice:. Tu vei fi acolo!" Am zis. Noi nu atingem aceste lucruri la voia întîmplării.Aşa că." Înţelegeţi? Există ceva motiv pentru aceasta. Dacă eşti adormit. vei veni oricum! Nu există nimic ce te poate ţine. vor îmbrăca nemurirea. Amin! 83. Este aprecierea noastră. Şi uneori vă gândiţi că orice lucru va fi rău." Este corect. Duhul Divin al Dumnezeului viu a promis aceia în Cuvîntul Său. din întîmplare. şi omul trăieşte prin Cuvîntul acela. al 5-lea capitol. vedeţi. adormiţi. "Ei bine. 393 . vom fi prinşi împreună cu ei. Întocmai cum este cu acea cerneală.180. şi au felul lor. Ea zice aceasta.Noi care vom fi în viaţă şi vom rămâne până la Venirea Domnului nu o vom lua înainte (aceea înseamnă 'împiedica') pe cei care se odihnesc. şi ne vom întâlni cu ei. Şi orice lucru lucrează chiar drept pentru aceea. în timpul acela după ce ei au înviat. Şi El şi Cuvîntul este acelaşi. căci El nu poate minţi. apoi vom merge sus să ne întâlnim cu Domnul în văzduh. Vedeţi? Noi suntem predestinaţi. Există ceva motiv ca voi să credeţi. tu încă vei fi acolo chiar într -un moment chiar exact. dacă eşti sau nu. Trâmbiţa lui Dumnezeu va suna.. 199. voi nu şedeţi aici din întîmplare. la clipeala ochiului. şi cei adormiţi sau la odihnă se vor trezi întâi. 400. oriunde eşti îngropat de fapt.. şi El a zis că era aşa–căci toate lucrurile au timpul lor.Este o promisiune a lui Dumnezeu. şi ştiinţa sufletului aici. Apoi noi cei vii în ziua aceea. ÎN VIAŢA CELOR PREDESTINAŢI NU SE ÎNTÎMPLĂ NIMIC ACCIDENTAL. şi Dumnezeu este în spatele fiecărei mişcări. sezonul lor.. "Bine. Isus a zis că era. în 2 Tesalonice ni. Nu există nimic ce se întâmplă doar accidental celor care-L iubesc pe Domnul. şi sunt chemaţi după chemarea Lui. dacă nu eşti. dacă ei merg. dacă Isus nu vine până stră -stră-străstrănepoţii strănepoţilor mei. şi Cuvîntul acela este Viaţă şi Duh. şi vei fi acolo înainte ca ei măcar să se schimbe. Cuvîntul acela trăieşte în om.

Ei sunt tot aşa de adevăraţi unul altuia cum pot fi. şi fiecare Îl iubeşte. şi ei se îndrăgostesc unul de celălalt. ştim aceasta. Toate imitările fireşti vor fi cu siguranţă expuse. Vedeţi? Observaţi. Noi Îl iubim. aceia sînt oamenii simpli care L -au ascultat. eu sper. ştiţi că aţi trecut de la moarte la Viaţă. Acum. chiar ca un cuplu tânăr. Voi luaţi un bărbat tânăr şi o femeie tânără. Vedeţi? Ei încă nu sunt soţ şi soţie. "Oamenii obişnuiţi Îl ascultau cu bucurie. atunci voi aveţi credinţă în Dumnezeu. Dacă nu. 84. căci ei se iubesc unul pe altul. dacă nu aţi avut. Şi dacă îl iubiţi pe Domnul. Sigur. şi trăiţi cu El zilnic. tu ai încredere (credinţă unul într-altul) dacă aveţi credinţă unul în celălalt.Noi îl iubim pe Dumnezeu şi ne place să mergem la biserică. Noi facem orice. vedeţi. ne dăm hainele pentru Împărăţia Lui. dragoste reală. atunci exista o altă clasă. acolo există încă acea dragoste care pulseazăunul pentru altul. orice ca acestea. şi ei au încredere unul într-altul.Lucrurile acelea sunt puse peste noi încercări şi rătăciri.Acum. Şi încă este acelaşi fel astăzi. ei au copii lor şi familiile. Şi voi îi despărţiţi şi-i puneţi pe unul la sudul extrem şi pe unul la nordul extrem. Biblia a zis. Este doar un grup mic care îl iubește pe el! Vedeți? Dar eu vreau să spun. Acelea sunt teste. inimile lor doar încep să bată ca una. oamenii care-L iubeau pe Dumnezeu şi nu au mult din această lume. în seara aceasta.doar oameni cei de jos aşa cum sîntem noi. doar imitaţi Creştinătatea. dar dragostea lor îi leagă împreună. Asta este corect. şi sunteţi blânzi. ci îl iubiţi pe Domnul. nu contează unde se află ei. dacă-L iubiţi. fiecare este îndrăgostit de Cristos. doar nu încercaţi să scăpaţi de iad." Aristocraţii. să vedem cum vom reacţiona la o acţiune. Dacă întreaga voastră inimă este îndrăgostită cu El. şi îl iubiţi. MIREASA IUBEŞTE PE DOMNUL ISUS HRISTOS. Şi în timp ce ei merg înainte şi se cunosc unul pe celălalt mai mult. şi sunteţi altfel. oamenii simpli Îl ascultau cu bucurie. dacă ei într-adevăr se iubesc unul pe celălalt. că întotdeauna a fost așa. 15. voi trebuie să aveţi credinţă. mai bine să nu vă căsătoriţi. şi ştiţi că această fată te iubeşte şi ea ştie că tu o iubeşti. 394 .

cât de bogată. zicea . zbiera. câţiva ani." După câteva zile de atunci. căci eu voi fi chiar aici şi te voi aştepta. Voi sta cu tine. Şi astfel ei s-au căsătorit. "Aş vrea să ştii un lucru acum. tu eşti deja asigurat în Christos." Şi a zis. căci. dar soţul ei erea de curînd întors la Domnul. ar fi greu pentru tine. a fost o creştină mulţi ani. A trebuit să treci prin aşa multe. cum poate un bărbat să facă cândva ceva rău când acel cineva te iubeşte în acel fel?" Vedeţi? Ia te uită. aşa mă voi îmbăta şi de toate. Înţelegeţi? Ca o fată tânără doar s-a întâmplat aici în Louisville. Şi astfel femeia a zis bărbatului: "Soţiorule. "Ştiu că eşti expus să fii ispitit foarte tare. m-am mâritat cu tine că te-am iubit. vino înapoi. Oh. s-au iubit şi au avut încredere unul în altul. O femeie. Şi nu contează ce eşti. cât de pură. Aceea este cum ştii că tu ai Duhul Sfânt.Cineva a zis cu ceva timp în urmă că "Dacă eu cred un lucru ca acela eu mă voi destrăbăla atunci.. sau orice ar fi. Voi vopsi oraşul în roşu. El a fost creştin. şi altele) zicea. Dacă Dragostea lui Dumnezeu ţi-a lovit vreodată inima în tandreţea lui Isus Christos tu vei fi aşa de îndrăgostit de EL încât lumea va fi moartă ca şi pă catele tale. dacă ţi se întâmplă să cazi în ispită şi te biruieşte." (el a băut. nu de mult timp." Şi Dumnezeu a venit jos la acel noroi. "A trebuit să treci prin foarte multe. Ce a 395 .Și această fată s-a îndrăgostit de acest bărbat. Care este diferenţa?" Am zis: "Aceasta arată că tu nu o ai"." "De ce?" – "Păi. Dumnezeu a venit la noi!Dumnezeu v-a căutat. ci atunci când păcatul devine mort şi tu eşti viu în Isus Christos. şi priviţi ce sunteţi. "Acum. Acum. eu încă te iubesc. în care eraţi. dacă se întâmplă să cazi. el le spunea despre aceea. în acea mizerie de noroi. şi v-a căutat şi v-a scos afară! Aceea ar trebui să creeze o Dragoste Perfectă. căci atunci când ne -am căsătorit." Şi a zis. fără Dumnezeu. Nu pentru că tu poţi striga. voi merge la fiecare sală de dans. Priviţi ce aţi fost. Vino chiar aici.. străini. vorbi în limbi. el mânca prânzul cu colegii în camera boilerului. voi nu l-aţi căutat pe Dumnezeu. să nu stai departe de casă. tu eşti doar un creştin tânăr. "Nimeni nu vine la Mine dacă Tatăl nu-l atrage întâi. Cum puteţi încălca acea încredere? Şi când eram păcătoşi. Dragostea lui Dumnezeu. şi te voi ajuta mă voi ruga din nou până când primeşti victoria. în lume. despre care am vorbit în această dimineaţă.

Duhul Sfânt Însuşi este interpretul acestui Cuvânt. şi acţiunile voastre o dovedesc. ea este pură. şi aceea aduce Credinţă. viaţa voastră dovedeşte ce sunteţi. Amin! Voi sunteţi în gospodăria lui Dumnezeu.făcut aceea? Cineva care v-a iubit! Nu puteţi avea credinţă în ceea ce v-a promis. şi ştii că o faci. Cum a zis sora de culoare. Duhul lui Dumnezeu este în voi. când iubiţi pe cineva. sau îmi iubesc soţul. nu va ajunge dragostea voastră chiar înapoi la El? Şi acolo este o afacere de dragoste. căci o faci. 121." Vedeţi. aceea îmi dă încredere că El vrea să mă folosească. Acum. Şi în acel fel este. El m-a luat. dar El v-a schimbat. Priviţi la milioanele care El îi putea lua de lângă voi. priviţi la oamenii care sunt nesalvaţi astăzi. Acelaşi lucru face creştinătatea. Aceea este dragostea Lui pentru voi. dar voi o aveţi. împrejurările ei sunt guvernate de această dragoste care creează Credinţă: căci Dumnezeu vă iubeşte şi voi Îl iubiţi pe Dumnezeu. dacă v-aş întreba." (vedeţi?) "Eu sunt o soţie adevărată. Atunci dacă aceea nu poate să vă ţină de la a o aduce exact cum a promis-o Dumnezeu că o va face. "Cum puteţi să o dovediţi că o faceţi?" "Oh. Acum. dar sunt în mâna Lui. Vedeţi? Acum. Eu sunt un soţ loial. ceva s-a întâmplat. când am fost un străin de El. o dovedesc prin felul cum trăiesc cu el. apoi nu sunt ceea ce eram!" Ea ştia că a venit pe undeva. Şi El m-a iubit când nu eram de iubit. Dacă Dumnezeu. Şi există ceva real. Vedeţi. El a văzut ceva în mine. "Eu nu sunt ce ar trebui să fiu. Bine. Nu contează care este situaţia. voi aveţi încredere unul într -altul. şi tu îţi iubeşti soţul sau îţi iubeşti soţia. eu nu sunt ceea ce vreau să fiu. şi voi vă iubiţi unul pe celălalt. Apoi. Eu încă sunt nimic. de data aceea în mărturisirea ei. El are un scop în a face aceea. Amin! Nimeni nu poate să vă ia locul. aşa m-a iubit încât s-a oprit jos să mă ia şi să mă ridice. dar v-a luat pe voi. tot aşa de pură cum este dragostea. Doamne Tu m-ai prins când eu nu eram nimic. atunci? Dragostea reală veritabilă va crea o încredere în Cuvântul Lui. nu este nevo ie ca cineva să-ţi spună "să nu" o faci. ea a zis. El v-a iubit când nu eraţi de iubit. 396 . El are un motiv să vă salveze. El a văzut ceva în voi. cinstită. Nimeni nu o poate face. Acum. care nu puteţi arăta la altcineva. priviţi! Credinţa Perfectă este pură.Şi dacă sunteţi îndrăgostit de Dumnezeu. Vedeţi? Credinţa voastră. şi aceea dovedeşte pentru mine că eu îmi iubesc soţia.

nu te uita la tine însuți. voi ştiţi ce s -a întâmplat.Aş putea ieşi şi să fiu plecat tot timpul. și atunci toate greșelile tale sunt ascunse în Sângele Domnului Isus. Dacă ea se duce în oraş în fiecare zi. soră. 1228. şi sus şi jos pe străzi. Încă suntem căsătoriţi. încă sunt căsătorit atât timp cât acolo este viaţă în trupul meu.” şi ea este o femeie evlavioasa. eu am atâtea lucruri pe care eu le știu că sunt greșite. Ce face ea în apreciere. Dumnezeu s ar putea să vă ia mai devreme de pe pământ.În acest este Dumnezeu şi Biserica sa. tu încerci să-l slujești din toata inima ta. stă acasă. încă eşti născut din Duhul lui Dumnezeu. şi ce spune oricine altul.Acceptând-o pe Meda Broy ca soţia mea a fost ce a făcut dragostea mea pentru ea. dragostea şi credinţa trebuie să meargă împreună. ea este soţia mea. La un interviu cu câteva momente în urmă eu vorbeam cu o persoană în cameră. ca dragostea voastră către colegul vostru. Ea este soţia mea atât timp cât este o viaţă în noi. dar încă eşti un Creştin. şi lăsândo pe jumătate înfometată sau altele. Dragostea produce Credinţa. Dar ca apreciere pentru aceasta. atunci o dovediţi prin felul cum acţionaţi. Voi ştiţi că aceea s-a terminat. ele se iubesc. are grijă de copii.Pentru că am făcut acest jurământ: "Până când moartea ne va despărţi.Dar dacă ne iubim. care este prezentă acum. 397 . asta a aşezat-o.Şi când aveţi Credinţa pură. Când mi-a făcut jurământul. Asta nu este deoarece suntem căsătoriţi. Acesta este jurământul ei. stăm împreună şi ducem povara împreună. ai urcuşuri şi coborâşuri. neadulterată. 1230. Dar ea face aceasta în apreciere. ea este o femeie drăguţă. Absolut. Și dacă într-adevar îl iubești pe Domnul. Ele sunt înrudite. doar străbătând ţara. 1229.Vedeţi. să las copiii să meargă fără ceva să mănânce. Voi nu vă mai plângeţi. şi trăieşte o viaţă adevărată. A zis. voi ştiţi că s-a făcut. Nu contează cum arată lucrurile. şi încearcă să fie o soţie adevărată. “Dar uită-te." Asta este corect. tot aşa de bine cum ştiţi că vă iubiţi soţul. și încă suntem căsătoriţi. Dacă ea divorţează de mine.Eu i-am zis. tot aşa de bine cum ştiţi că iubiţi. El a făcut o cale. Frate Branham. şi intră în toate magazinele de zece cenţi. Aceasta-i doar ce este dorința ta și ceea ce încerci să faci. stă acasă şi are grijă de copii.” Întelegeți? Vedeți. doar mergeţi pe acolo. şi ea spală vasele sau altceva și noi suntem căsătoriţi. “Dar. 58. Când eşti născut în Împărăţia lui Dumnezeu. adevărat.

Staţi chiar cu El. Eu cred că El va veni. ce trebuie să facem noi. dacă. Primul lucru pe care vreau să -l spun este acesta: Isus nu a trăit niciodată pentru Sine. El nu ne bate de moarte pentru că încercăm să umblăm.” El nu ne ridică şi ne pălmuieşte pentru că am făcut o greşală. Acum nu contează ce spune biserica.În acest fel face Dumnezeu cu Biserica Lui! Ajunge jos şi-l ia în braţe. Astăzi avem în noi Viaţă Eternă. Ca Acesta. ia ambele mâini să-l ţină. Eu ştiu că fiecare credincios de aici face acelaşi lucru. căci el este un băieţel. El a trăit pentru alţii. E bine când ziceţi că mergeţi la biserică şi faceţi lucruri bune. Dar biserica înfăptuieşte păcate. Chiar dacă va zăbovi ca la Avraam. 90. Dar când trăieşti pentru tine. Dar noi avem un braţ care ajunge jos ne ajunge şi ne întăreşte. o impresie greşită. Nu contează ce spune altcineva. Eu privesc după venirea lui Isus. El ne iubeşte aşa cum ne iubim copiii. eu devin mai puternic şi mai îndrăgostit de El. Viaţa veşnică înseamnă să trăieşti pentru alţii. şchiopătează ca un copilaş care merge. cade pe podea. şi zice.” Suntem la timpul sfârşitului. Umblaţi ca Acesta. îl pune sus şi zice. acesta este El! Dacă Cuvântul Meu îl predică. Ajunge drept în jos cu o mână mare şi tare şi -l ridică. vorbeşte în acest fel. Aceasta este Viaţa Veşnică.Un păcătos este un păcătos. 1557.Doamne. zilnic vorbind cu El. ce spune acesta. zicând. În acest fel vă faceţi paşii. “Umblă în acest fel. 85. UN SEMN AL MIRESEI: MIREASA TRĂIEȘTE PENTRU OAMENII. are un gând rău. Umblă în acest fel.” 91. Acum. “Acesta-i felul cum să o faci. şi am acceptat Cuvintele Sale şi învăţăturile Sale. tată adevărat nu şi-ar bate copilul când el încearcă să umble. suntem aşa fericiţi astăzi că am fost incluşi moştenitori ai promisiunii. staţi chiar cu El. ce spune acela. încercând să înveţe cum să meargă. să staţi chiar cu El. nu ai viaţă veşnică. Aici. are remuşcări. şi L-am crezut. binecuvântatul Domn Isus pe Care L-am iubit şi Căruia I-am dăruit viaţa de tânăr. El doar nu ştie cum să umble corect încă. fiule. Aceasta s-a dovedit când 398 . deoarece îl iubim pe Domnul Isus. fiule. greşeşte. “Fă acest pas în acest fel. să nu o zici în acel fel.Un adevărat. fiule. prieteni. Eu încă privesc după venirea Lui. tu spui ca Acesta. umblaţi cu El. el nu înfăptuieşte păcate.

Aceasta este minunat. Voi luaţi locul lui Hristos. La biserică nu vii doar ca să cânţi.” Şi observaţi. pentru că Mi-a fost foame. atunci tu eşti faţă-n faţă cu cerul. Noi trebuie să ne socotim morţi şi vii pentru Hristos. Lucrurile au fost făcute inconştient. ca ei să fie mântuiţi. pentru că el este un om cumsecade. Am fost gol. Şi primind ziua aceea a Golgotei. şi nu aţi venit să Mă vedeţi. Aşa că. nu pierdeţi aceasta. Nu pierdeţi aceasta! Isus a spus că-i va despărţi pe oameni. şi Te-am îmbrăcat 399 . le dai aşa cum oaia îşi dă lâna. Trăieşti pentru alţii. Atunci El a creat posibilitatea ca noi să ne putem jertfi pentru a -L sluji. Când aceasta este în inima ta. Aceea este viaţa veşnică. şi nu Mi-aţi dat să mănânc. sau un om care-ţi dă de mâncare pentru că aşa trebuie să facă. Am fost gol şi mi-aţi dat haine. pentru a-L urma. să curgă automat. Acesta trebuie să fie modul vostru de viaţă. Un om care-ţi dă ceva pentru că aşa trebuie. Am fost în închisoare. Lăsaţi-mă să vă dau nişte citate în legătura aceasta.” Şi a spus caprelor „Plecaţi de la Mine. Mi-a fost sete. Păstraţi-o în inima voastră pentru totdeauna.” Şi oilor le va spune „Staţi la dreapta. Aceasta trebuie să facă toţi oamenii: să vedeţi ce sunteţi voi. biserică.” Nu aceasta este! Trăieşte pentru acela care te urăşte! Trăieşte pentru aceia care dacă ar putea să te omoare. Am fost bolnav. şi El a murit ca să -i poată salva. Voi aţi devenit fii. Judecata începe din casa lui Dumnezeu. ci pentru alţii. El a trăit şi a avut Viaţa Veşnică pentru că nu a trăit pentru Sine. voi primiţi viaţa veşnică. ar face-o. cum se despart oile de capre. Oile au fost atât de surprinse încât au spus: „Doamne. şi mi-aţi dat să mănânc.” Iar oilor le-a spus: „Mi-a fost foame. când Ţi-a fost Ţie foame şi noi ţi-am dat să mănânci? Când ai fost Tu gol. Eu sper că aceasta vă ajută să ajungeţi la. Voi priviţi spre Golgota. Biserica este un loc al corectării. Dacă îl urmăm pe El. Sunteţi fii. Ei L-au omorât.. Problema este că biserica a uitat că ei sunt fii. Aceasta au făcut cu El. deci nu mai trăiţi pentru voi: trăiţi pentru alţii! „Frate Branham. plecaţi de la mine.. Am fost bolnav şi mi-aţi slujit. şi nu Mi-aţi dat să beau. are o concepţie egoistă. şi va spune caprelor „Treceţi la stânga. noi trăim viaţa pe care a dus -o El.El a venit ca Miel al lui Dumnezeu. şi nu mai trăiţi pentru voi. şi nu M-aţi vizitat. Trăiţi pentru alţii. pentru acest frate eu pot trăi. Voi sunteţi fii. Cineva a spus „Cum poţi să permiţi ca oricine să te facă în toate felurile?” Voi nu mai trăiţi pentru voi. şi nu M-aţi îmbrăcat.. Tu jertfeşti lucrurile tale. şi care este scopul. Aceia nu au făcut-o ca pe o obligaţie. Isus a vorbit despre aceasta.

Noi îi ajutăm pe oamenii aceştia. ar trebui să mă preţuiţi pentru că Eu vin să mor pentru voi!” El n-a spus niciodată un cuvânt despre aceasta. El a murit oricum. Totul vine de la sine. ne face să-i luăm în considerare şi pe alţii. Nu toţi cei ce spun „Doamne. Voi uitaţi toate aceste lucruri şi le faceţi pur şi simplu. nu să stai să te mai gândeşti. O. „Păi eu îţi spun. eu spun: „Când Domnul vrea să fac aceasta…” Dar nu este aşa. săracii de voi. Noi suntem creştini. eu sunt un creştin. frate Branham.noi? Când Ţi-a fost sete şi noi Ţi-am dat să bei? Când ai fost Tu bolnav şi noi Ţi-am slujit?” Ei au făcut aceste lucruri atât de automat. iar eu i-am cumpărat câţiva. Oh. Totul a fost atât de natural: „Când Doamne? Noi n-am ştiut că am făcut aşa ceva. Mie mi le-aţi făcut. voi simţiţi acel Duh binecuvântat. N-a spus: „Fraţilor. O faceţi automat. Dumnezeule. Dumnezeu este în noi. Să nu ştie stânga ce face dreapta.” Să vă fie ruşine! Acela nu este creştinism. Le faceţi pur şi simplu.” Priviţi ce a răspuns Domnul Isus: „ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei. încât aceste lucruri se întâmplă automat. Ziua aceea ce la Golgota a plătit preţul ca noi să putem ajunge la starea aceasta. pur şi simplu.” Oh. Acum. odată văduva Jones a rămas fără cărbuni. „Multe căi par bune omului. Dumnezeu să fie binecuvântat. Este pur şi simplu viaţa care este în voi. iar eu am mers şi i-am cumpărat. încât s -o faceţi automat. Este natura voastră. ci voi sunteţi atât de morţi faţă de lucrurile acestei lumi. am văzut un frate care avea nevoie de un costum de haine. El S-a dat pe Sine ca un Slujitor public al oamenilor. Faceţi-o. Nu era obligat s-o facă. Voi sunteţi atât de predaţi Duhului încât acesta pur şi simplu trăieşte în voi. Hristos Şi-a predat viaţa pe deplin lui Dumnezeu. ci aceia care fac voia Tatălui Meu”. îţi spun.” O viaţă altruistă. Să fiţi atât de morţi în Hristos. El n-a făcut-o de silă. Aşa sunteţi făcuţi. Şi-a dat viaţa de bunăvoie. Duhul Lui este în voi şi voi acţionaţi ca şi El. Nu să spui „Ştii. Doamne. din dragoste – era pur şi simplu viaţa lor. Dumnezeu care este în noi. de bună voie. vor intra. voi sunteţi făţarnici. pentru că Dumnezeu era în El. din inimă. şi atât de vii în Hristos. dar la urmă duc la moarte. viaţa aceea „Nu mai trăiesc eu” a spus Pavel. 400 . Voi sunteţi pur şi simplu o parte din El. fă ca oamenii să vadă ce a făcut pentru noi Golgota. „ci Hristos trăieşte în mine”. Creştinismul este ceva ce pur şi simplu vine de la sine.

Să fie ceva care să curgă din voi în mod automat. Nu puteţi fi jumătate oaie. degeaba o faceţi. şi n-aş avea dragoste. Acestea sunt numai lucruri emoţionale. Prietenii mei penticostali.Domnul Isus a spus -o. trebuie să meargă la un Golgota.” Dacă biserica ar înţelege că nu este ceva ce încercaţi să faceţi voi. eu am făcut aceasta.” Este tare. Recunoaşteţi ce a făcut pentru voi Golgota. Ei dau drumul la muzică înainte de a pleca la luptă. Facem aceasta şi cealaltă!” Dacă faceţi aceasta fără a avea în voi viaţa lui Hristos. Trebuie să ajungeţi acolo. chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars. ci pur şi simplu o trăieşte. voi. e bine. să se bată din palme. niciodată nu v-am cunoscut. Acum să ţineţi minte că nu puteţi fi jumătate capră şi jumătate oaie. pentru că este corect. care face automat ceea ce este corect. dar este adevărul. Eu cred în muzică. nu-mi foloseşte la nimic. iertaţi-mă. Dacă celuilalt îi e sete. Dacă celălalt este în nevoie. Atunci priviţi…Voi vedeţi ce se întâmplă. dar voi vă lăudaţi singuri. Aşa că dacă spuneţi „Biserica noastră are o organizaţie. Noi dăm pentru săraci. Ele nu se vor amesteca. Noi îi ajutăm pe săraci. Una dintre ele va zice: „Păi Doamne. Pentru voi Golgota aceasta înseamnă: pe calea care a fost deschisă pentru voi în ziua aceea. pe care o trăieşte Dumnezeu în voi. ci este ceva născut în voi. sau să fie nişte tamburine.” Nu aceasta este! Dacă acel Fiu al lui Dumnezeu a trebuit să meargă la Golgota să fie răstignit. dar voi aţi lăsat nefăcute lucrurile mari.” Aceasta -i bine. Faceţi milostenie în taină. te gândeşti la el ca şi cum te-ai gândi la tine. Sunt mulţi care spun: „Ştii ceva? Noi avem o organizaţie în grupul nostru. ci pur şi simplu trăieşti.” El a răspuns: „Plecaţi de la Mine. lucrători ai fărădelegii. Pavel a spus în 1 Corinteni 13. „Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor. am făcut cealaltă. să fie nişte formaţii care să cânte astfel de muzică. tu te gândeşti şi la el. acestea sunt adevărate. jumătate capră. voi sunteţi pe cale. Noi privim la aceasta şi spunem: „Da. Nici măcar nu se gândeşte s-o facă. fiecare fiu care vine. Ţie sete. ca să scoată un strigăt. Cred în aceste lucruri. Ar trebui să le avem. Şi el trebuie să aibă un Golgota. Eu sunt penticostal. dar prietenii mei penticostali au ajuns până acolo încât trebuie să fie multă muzică ritmată. pentru ca oamenii să intre în atmosfera luptei. Trebuie să aveţi acea zi a Golgotei. Eu trebuie să am ziua aceea a 401 . Ca şi cum te duci să bei apă. N-o faceţi. Acea viaţă care se jertfeşte.De partea cealaltă erau caprele. Cred în a bate din palme. şi nu faci mare tamtam.

Dar voi nu puteţi să vedeţi păcatul şi să rămâneţi liniştiţi. 54.Golgotei. atât timp cât voi trăi. şi i-ai lăsat să plonjeze cu capul înainte în aceasta. Dumnezeu să ferească! Nu. Nu să dai mâna cu predicatorul. şi trăirea mea vine pentru ace i oameni. nu. Jumătate capră. Dumnezeu pune aceasta pe inima mea şi am un motiv să trăiesc pentru ei. Eu voi cere sângele lor din mâna ta". Aceasta înseamnă pentru voi. ci fii şi fiice ai lui Dumnezeu. Eu spun aceasta. iar Dumnezeu să privească în jos la mine în prezenţa acelei lumini măreţe a lui Dumnezeu şi să zică: "William Branham.Aceasta era întocmai cum am predicat seara trecută despre oaia tunsă. UN SEMN AL MIRESEI: EA IUBEŞTE PE TOŢI OAMENII ŞI MAI ALES PE FRAŢI. Legea a dat acele lucruri. soră. şi la fel şi Duhul lui Dumnezeu. dragul meu frate. Acum. prieteni. nu să tremuri în biserică.. 86. Şi eu vreau ca El să spună: "Oh.. nu sunteţi voi bucuroşi că aţi fost tăiaţi împrejur de la acele lucruri ale lumii?". dacă Dumnezeu îmi dă suflare. predic aceasta. Râul curge într -un singur sens.. popor fericit acum. 402 . altă remarcă. jumătate oaie. ori eşti capră ori eşti oaie. slujitorul meu bun şi credincios". Ca voi să puteţi proceda ca Isus. este spusă cu dragoste. când acea zi va fi eu vreau ca El să spună: "Ai făcut bine. şi crezi că acestea te vor ajuta să intri.. Un râu nu curge în sus şi-n jos în acelaşi timp. Aceea-i dur. Voi sunteţi oi şi motivul pentru care Duhul a părăsit biserica este deoarece Duhul rămâne doar peste oi... Aceasta a fost ziua Golgotei. nu să intri cu o scrisoare de recomandare. El a dat o naştere. El n-a dat niciodată un crez. ci prin naştere. pentru că vă iubesc şi vreau ca voi să înţelegeţi aceasta în felul acela. Atunc i. Aceea rezolvă problema păcatului. nu. Mie nu-mi place aceea. Apoi de acolo noi trăim automat o viaţă creştină. Nu se poate aşa. Prin aceasta intrăm. Dar aş sta eu la bara de judecată. Dar prin ziua Golgotei noi nu putem fi numai membri în biserică. atunci nu ar fi trebuit să existe o zi a Golgotei. Asta-i tot. Acum. ai ştiut mai bine decât aceea. Şi eu o văd înoamenii de aici şi oamenii cărora le predic sunt oameni care mă iubesc. Dacă tu faci fapte bune. Dar aceea nu-i spusă cu dispreţ. sau printr-un act religios. aceea-i ce vreau ca El să spună.

doar ne rugăm. ei bine. şi unul alta. Vedeţi? Dacă-l iubim pe Cristos. Şi noi niciodată nu vom înainta cu Dumnezeu până ce facem asta. Noi ne iubim unii pe alţii. când venim împreună să ne închinăm Lui. frate. Oriunde suntem. Cât de departe este aceea de la rugăciunea Lui. eu ştiu că voi mă iubiţi. dar când vine la părtăşia cu altul." 62... noi încercăm să ne gândim că noi suntem diferiţi. ne închinăm Domnului. când El s-a rugat. Ne închinăm Lui în timp ce conducem maşinile. Aceea este dragostea care ar trebui să fie în inimile noastre pentru altul. aceea arată. Şi eu niciodată nu vreau vreo amărăciune sau indiferenţă. reverenţă şi respecte. Şi dacă noi nu facem aceea. 61. cele mai înalte. căci nu suntem deacord cu anumite lucruri. Îmi place acel lucru real. Şi noi mergem afară şi ne acuzăm unii pe alţii. "Ei bine. aceea ar trebui să dorească în mod constant să fie în închinare. căci. Vedeţi? 99. 98.Vă imaginaţi un bărbat care zice că îşi iubeşte soţia. nu iubim pe Dumnezeu. îl iubiţi pe fratele Neville. pretutindeni.Vedeţi prieteni. mai mult decât fraţi şi surori de sânge. iubiţi toţi oamenii lui Dumnezeu. deşi noi ferm nu suntem de acord. o voi vedea altă dată"? Vedeţi? Aceea nu este. 304 Voi nu puteţi cere ceva mai dulce de la un frate adevărat. în inimile noastre. atunci noi ar trebui s-o facem. trece chiar pe lângă ea şi zice. când avem dragoste unii pentru alţii. aceea ar fi exact ca aici. şi nu a văzut-o de mult timp.32. Dacă nu iubim biserica. noi ne închinăm împreună. vedeţi. Îmi place aceea. noi ne certăm unii cu alţii. care sunt 403 . astăzi. Eu cunosc oameni care pretind că sunt umpluţi cu Duhul Sfânt. Ne închinăm Lui acasă. vedeţi. să venim la biserică.Şi eu cred că expresiile noastre. ceea ce numim noi biserică. sau părinţii zicând că ei îşi iubesc copilul. Noi ar trebui să fim aşa de apropiaţi împreună. soţia zice că ea îşi iubeşte soţul.Venind împreună. să se închine Domnului. este venirea împreună să ne închinăm. este astăzi. Sau. "Prin aceasta vor cunoaşte toţi oamenii căci noi am fost ucenicii Lui. noi trebuie să ne adunăm mai des împreună. "Şi văzând că Ziua se apropie. unde şi încă pretindem că suntem creştini. şi unul mănâncă un fel de plăcintă. Dacă noi şedem la o masă. Noi ne dispreţuim unii pe alţii." Noi trebuie să ne iubim.Şi în loc de aceea. Noi ne iubim unul pe altul. Dacă a fost cândva un timp în care ar trebui să ne iubim mai mult unii pe alţii.Dar.

Şi eu nici nici măcar eu însumi. vedeţi. nu. Aceea-i viziunea. Vedeţi? Noi nu putem fi Creştini şi să nu iubim toţi oamenii. şi le-a slujit. aici. Dincolo de barierele noastre denominaţionale. "Ei bine. voi vedeţi. Dar.Dar. Grec. aceea. orice este. ca un lucrător. să ne ducem mai aproape de Dumnezeu. sau cealaltă. Şi eu trebuie să ţin asta devotat şi credincios. eu nu aş face asta dacă aceasta nu era o însărcinare de la Dumnezeu. acum.Poate. Apoi noi ar trebui să ne respectăm unii pe alţii. Acum noi încercăm să fim umpluţi cu Duhul. ca o unitate creştină. Marcu. Domnul Isus nu a intrat şi să zică. când avem acel fel de duh. 63. vedeţi. vedeţi. Ar tebui să ne iubim unii pe alţii. Iudeu. Desigur. să-i ajute. apostolii. 49. este ceea ce posedăm care contează. şi Pavel acolo. Şi aşa noi trebuie ca niciodată să nu condamnăm individuali. Şi El a făcut orice lucru ce putea. şi multe lucruri. şi dorm.Dar. sau Ortodox. frate. noi ar trebui tot aşa de bine să ne intre în mintea noastră că noi nu suntem încă creştini. Baptiştii. ei au avut o Şi Petru şi Pavel au avut o neînţelegere. Ioan. Ei au vrut să ştie cine va fi cel mai mare. sau orice ar putea el fi. Dacă vine aici să se facă rugăciune pentru el. Nu contează dacă nu putem fi deacord. şi doar ca oricare altul." Dar El a mers la ei. soră.Și ei sînt oameni care iubesc. dincolo de orice îndoială. 48. pe nici unul. noi suntem toţi împreună.vinovaţi de astfel de lucruri. care muşcă în acei oameni. mergând afară şi într -adevăr spun lucruri rele despre alţi creştini. eu trebuie să lovesc şarpele acela acolo afară. Dar. care mănîncă. sau Iudeu. Prezbiterienii. ei sînt o fiinţă umană din acelaşi pom din care venim noi. şi bea. Nu contează cât de mult o mărturisim. deoarece 404 . încît eu sînt legat de datorie să fac aceasta. vine aici. 49. din această cauză. voi mergeţi toţi în iad. Acum. Noi putem fi diferiţi cu oamenii. Astfel. Dumnezeu este în poporul Lui.Dar dacă un Catolic. noi nu trebuie să condamnăm individuali. Asta-i adevărat. că toţi Metodiştii. căci sunteţi un Fariseu. nu puteau fi deacord. voi toţi Fariseii. noi ar trebui s ă ne iubim unii pe alţii. Înţelegeţi? Aceasta -i corect. sau orice era el. Şi nu există şansă pentru voi. sau orice este acesta. Lutheranii.Şi oamenii aceia Catolici. legăturile dragostei. eu m-aş ruga tot atît de sincer pentru el cum aş face-o pentru ai mei proprii. 50. cu aceea încercăm să ne mulţumim pentru astăzi. oricum. şi i-a ajutat. dacă el era un Mahomedan. Când. ei nu ar trebui să spună lucrurile acelea.

eu doar mă rog pentru ei. 110. într adevăr felul să o facem. şi pentru Sikhişti. Mahomedani. cum fiecare lucru este numai în rânduială. deoarece ei sînt cineva. atunci ei se pot uita să vadă 405 .aceasta este o fiinţă umană. În principiu. 109. şi să iubim pe acel om pînă cînd îl aducem drept în Prezenţa lui Dumnezeu. nici un crez decât Christos şi nici o carte de texte decât Biblia.Nu lăsaţi ca acel Spirit să se depărteze vreodată din acest loc! Dacă aceasta totuşi se întâmplă. toate denominaţiunile. noi avem părtăşie unul cu altul. Vedeţi? Lăsaţi ca acestea toate să crească împreună. pentru toţi oamenii. voi vedeţi. respectul. noi doar Îl iubim pe Domnul Isus. Duhul lui Dumnezeu este întristat şi depărtat. cât de bine ar putea el să aducă Cuvântul lui Dumnezeu. Noi suntem doar oameni simpli care încearcă doar să citească Biblia şi să nu pună nici o interpretare la aceasta afară doar de ceea ce spune. mergeţi acolo la acel Tabernacol odată şi priviţi-i.Dacă noi vedem ceva greşit în fraţii noştri. “Dacă vreţi să vedeţi o biserică care este într-adevăr smerită. atunci Dumnezeu va lucra cu noi. în felul acesta. Şi eu m-am rugat pentru Budişti. "Acolo vor fi buruieni înăuntru acolo." El va face Să facă El separarea cînd vine timpul.Și noi nu ţinem evidenţa. Nu a fost niciodată o denominaţiune şi Dumnezeu acordă ca acesta să nu fie niciodată o denominaţiune pentru că noi vrem ca acesta să fie locul în care noi să nu avem nici o lege decât Dragostea. când este predicată Evanghelia. o fiinţă umană care vrea să se facă bine.Dar care vin vor zice. ce reverenţă." Vedeţi. "dar să nu le smulgeţi. Jainişti. Vedeţi? Când noi putem să avem toate lucrurile în părtăşie. în comun. Acesta este un Tabernacol deschis. şi fiecare fel. să ne rugăm doar şi să ţinem aceasta înaintea lui Dumnezeu. Şi astfel noi nu avem membrii. ce oamenii vor veni pe aici. o biserică care într-adevăr iubeşte pe Dumnezeu. 100. că Domnul Isus a zis. şi ne iubim unii pe alţii. 99.” Da. Iar eu nu-i întreb nici o întrebare. "Doar lăsaţi-le în pace. Toţi sunt bineveniţi şi noi avem părtăşie în jurul Cuvântului lui Dumnezeu unde toţi se pot simţi atât de bineveniţi cât pot fi. atunci mie nu. Vedeţi? Acela este felul." deoarece Isus a spus că acolo o să fie.mi pasă cât de elocvent ar putea să fie pastorul vostru. voi veţi lua şi grîul cu ea. Şi noi nu suntem un grup de învăţaţi aici. şi încearcă să-şi facă viaţa puţin mai uşoară de-a lungul drumului pentru ei.Voi ştiţi. Uitaţi-vă la grija pe care o au unii pentru alţii.

Doamne! Noi ar trebui să fim aşa de îndrăgostiţi! Să nu vorbiţi niciodată rău unul împotriva celuilalt. dar aceea este o naştere. în gândirea voastră. Ea aduce o imagine nouă a vieţii. dar Ea produce viaţă. dar voi sunteţi născuţi din nou. Trăiţi plăcut. Dacă totul lucrează împreună. Şi credincioşii să se separe pe ei înşişi de lume. Este un gunoi. 251. trăiţi ca fii ai lui Dumnezeu. Doar ziceţi. 243. Este o murdărie.Observaţi. Ea face din voi 406 . continuaţi numai să păşiţi. Aceea ia împietrirea de la voi. Nu contează unde sunteţi.Şi aşa este Naşterea din nou. Voi vă puteţi ridica." Sigur. căci toată casa. Oh. Voi puteţi fi toţi încurcaţi. mari semne şi minuni vor avea loc. Doar. Dar dacă aceasta nu lucrează. modelează Viaţa nouă. Aduceţi-vă căminul împreună. Domnul să vă binecuvânteze. faţa voastră toată plină de lacrimi. Dacă acesta bate la uşă. şi mâinle voastre jupuite de la a le bate de altar. amabil. Noi să ne iubim unii pe alţii. Dacă cineva face o greşeală. iubind pe Dumnezeu. 85. doar înlăturaţi-l. că acest Miel a fost pentru cămin. Oh. nu numai unul. de asemeni. Credeţi Mesajul Bibliei! Credeţi pe Isus Cristos! Şi iubiţi-vă. nu contează unde mergeţi. Aşa că dacă noi vrem să ştim în ce timp trăim.în ce timp trăim. umilit. ei nu au venit împreună să vorbească despre mesaj.Oh. Ea produce viaţă. Noi suntem împreună în aceasta. şi nu va mai arăta timpul. Ea vă face ceva. Voi respectaţi căminele voastre.Nu lăsaţi nici un rău să vă vină în minte. doar arătaţi Însemnul vostru. Ea face chipul. începeţi doar să lucraţi fiecare împreună în Evanghelie. şi a