PROGRAMUL CEEX

CONTRBUTII STIINTIFICE IN TRANSPORTURI

SISTEM TOPO-HIDROGRAFIC INTELIGENT PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA NAVIGAŢIEI FLUVIALE PE SECTORUL ROMÂNESC AL DUNĂRII
Contract CEEX nr.: X1 C11 Constantin Stefan Sava - Director de proiect Johan Neuner, Octavian Balota

1. PREMIZELE PROIECTULUI 1.1 Date iniţiale
În momentul de faţă coexistă în sectorul Romanesc al Bazinului Dunării diferite sisteme hidrometrice (Marea Neagră Sulina, Constanţa, Varna, Odessa, Marea Baltică, Marea Adriatică), diferite sisteme de proiecţie şi elipsoizi de referinţă. Faptul că inclusiv hărţile de navigatie utilizate in prezent nu sunt referentiate a justificsat pe deplin necesitatea elaborarii unei metodologii avansate pentru realizarea lucrărilor topo-hidrografice, într-un sistem unitar, la nivelul standardelor adoptate pe plan european. .

Figura 1.1 Sisteme de referinţă altimetrică folosite pe Dunăre In bazinul Dunarii, inca din prima jumatate a secolului XIX, sub imperiul Austro-ungar, hartile cu curbe de nivel s-au raportat unele la Marea Baltica si altele la Marea Adriatica. Adancimile pe hartile hidrografice de navigatie pe Dunare au fost raportate la etiajul local. Conform practicii, nivelul etiaj este definit ca medie a nivelelor minime anuale pe un interval dat de timp. Mirele hidrometrice de masurare a nivelelor sunt instalate cu originea “zero” la nivelul etiaj. Astfel linia de etiaj in lungul albiei Dunarii, este linia care uneste zerourile mirelor hidrometrice. 25 UCP AMTRANS - NOIEMBRIE 2007

. Pentru asigurarea determinărilor hidrografice în aceiaşi clasă de precizie planimetrică cu determinările topografice a fost dezvoltat un sistem care preia în paralel semnalele GPS ale echipamentului instalat pe sonar şi într-un receptor GPS d. A RELIEFULUI ALBIEI DUNĂRII 2.2 . Experimentele efectuate au arătat că prin această metodă se poate asigura o precizie de 5cm pe cotă pentru un model al geoidului realizat din determinări ale ondulaţiei pe puncte de până la 3-5km distanţă. . . Pentru asigurarea preciziei omogene s-a analizat posibilitatea utilizării unui model de geoid liniar care să poată fi aplicat la determinările GPS pe traseul Dunării.Asigurarea condiţiilor tehnice necesare pentru cunoasterea situatiei hidromorfologice prezente a albiei Dunarii: baza de date topo-hidrografice actualizata (harti topohidrografice ale albiei Dunarii.1 Conceptul classic topo-hidrografic şi determinări topo-geodezice specifice bazinelor hidrografice Lucrările de cartografiere batimetrică se efectuează şi în prezent pe baza metodologii clasice. Măsurătorile topografice de pe mal se execută relativ simultan cu măsurătorile hidrografice şi se raportează la puncte de referinţă commune. 2. mire hidrometrice. corespunzător cotei ”zero” a mirei hidrometrice cea mai apropiată de zona de lucru.2 Obiectivele ştiinţifice ale proiectului Proiectul a urmărit să rezolve trei aspecte importante: . METODOLOGIA DE DETERMINARE UNITARĂ. in acord cu sistemele adoptate pe plan european si cu cele utilizate de vecini. sectorul romanesc al Dunarii fiind o parte insemnata a Coridorului 7 pan-European de transport naval.Sistemul Hidrometric Marea Neagră-Sulina. dar nereferenţiate din punct de vedere planimetric. respectiv cota elipsoidală să poată fi transformată în cotă ortometrică faţă de un nivel de referinţă adoptat pe plan naţional. nu se mai ţine cont de nivelul apelor în raportarea datelor ci doar în momentul măsurătorilor hidrografice. Metodologia propusă pentru determinări topo-hidrografice pentru realizarea modelului numeric al albiei Dunării În conceptul SITRAD. Adâncimile măsurate se raportează în cazul fiecarui perimetru la un nivel de referinţă local. La rândul lor aceste mire hidrometrice sunt cuprinse în sistemul de cote adoptat de Administratia Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ) . borne pentru masuratori GPS). În acest fel se elimină necesitatea calibrării după fiecare oprire a echipamentelor de pe ambarcaţiunea de măsurare.Dezvoltarea unui concept de monitorizare a navigaţiei pe hărţi 3D care să ţină cont de modificarea şenalului navigabil odată cu modificările de nivel ale apei Dunării şi odată cu aceasta să asigure creşterea siguranţei în navigaţie. Nivelul apelor este ţinut sub observaţie prin măsurători repetate la mire fixe sau mobile în cazul în care cele fixe lipsesc din aria de măsurare. Rezultatul final este prezentat sub forma unor planuri hidrografice cu curbe de nivel ale albiei raportate la nivelul ”0” Marea Neagră-Sulina.Realizarea unei metodologii de întocmire a hărţilor electronice de navigaţie de tip 3D. 26 UCP AMTRANS .NOIEMBRIE 2007 2. Un dezavantaj principal al metodologiei clasice de cartografiere batimetrică este reprezentat de atenţia relativ redusă acordată cartografierii zonelor de mal şi racordării datelor batimetrice cu seturile de date de nivelment existente sau achiziţionate separat pe uscatul adiacent.PROGRAMUL CEEX CONTRBUTII STIINTIFICE IN TRANSPORTURI 1. metodologie originala pentru realizarea lucrarilor intr-un sistem topo-geodezic unitar. la nivelul standardelor adoptate pe plan european. TOPO-HIDROGRAFICĂ.e stocare pentru post-procesare.

care prelucrate cu un set de programe specializate genereaza in final „Harta electronica de navigatie“ – ENC. Informatiile obtinute de la senzori. 3. cat mai exacte si cat mai actuale. Pe anumite sectoare de Dunare. s-a proiectat si realizat un sistem automat de culegere a datelor din teren si transpunerea grafica a rezultatelor prelucrarii acestora. radarul pentru captura imaginilor. Fig. din teren. 3. prelucrarea si generarea automata a informatiilor necesare realizarii hartilor electronice de navigatie pe un sector de Dunare.2 Metoda rapidă de realizare a hărţii electronice de navigaţie Pentru a pune la dispozitia navigatorilor setul de informatii actualizate permanent. Activitatea de stabilire si intretinere a senalului navigabil impune cunoasterea in detaliu a morfologiei patului albiei si a configuratiei malurilor in zonele navigabile ale fluviului. Harta electronica de navigatie este reprezentarea grafica a procesului de prelucrare automata a datelor referitoare la caracteristicile punctelor din senal.1 Conceptul de hartă de navigaţie în standard ECDIS Conceptul de – Harta electronica de navigatie – s-a impus din necesitatea de a pune la dispozitia navigatorilor informatii. pentru toate sectoarele de Dunare indiferent de complexitatea acestora. printr-un anumit sector. HARTA ELECTRONICĂ DE NAVIGAŢIE 3. ecosonda pentru determinarea adancimilor). referitor la caracteristicile senalului navigabil (gabaritele de navigatie asigurate. informatii legate de elementele morfologice ale Dunarii). 27 UCP AMTRANS . de momentul la care au fost recoltate. imaginea radar si adancimea in punctul in care se afla nava). Imaginea radar iniţială Sistemul poate executa recoltarea. Recoltarea datelor din teren se realizeaza utilizand un ansamblu de senzori (senzori de pozitionare GPS – DGPS. care sa coincida cu realitatea din teren.PROGRAMUL CEEX CONTRBUTII STIINTIFICE IN TRANSPORTURI 3.1.NOIEMBRIE 2007 . fiecare dintre acestia fiind necesar pentru achizitia unor anumite caracteristici ale punctelor cuprinse intre limitele senalului navigabil. culese la un anumit moment. fapt care impune actualizarea informatiilor incluse in hartile de navigatie. (pozitia navei in coordonate geografice. dupa o prelucrare primara sunt grupate functie de timp. modificarile morfologice se produc la intervale scurte de timp. configuratia traiectoriei ideale pe care trebuie sa o descrie o nava pentru a naviga in conditii de siguranta.

să permită monitorizarea nivelului apelor Dunării . Pentru a ţine actuală această informaţie proiectul SITRAD a dezvoltat conceptul de actualizare în timp real a modelului numeric bazat pe legătura on-line asigurată de sistemul de monitorizare GPS 4.să furnizeze în timp real informaţii de navigaţie utilizatorilor . . 28 UCP AMTRANS . Exemplu de hartă electronică de navigaţie în standard ECDIS Acest sistem produce însă o hartă de navigaţie cu informaţii reduse în principal fără informaţiile 3D. sistemul avand posibilitatea de a afisa impreuna cu imaginea radar elementele hartii: liniile malurilor. traiectoria descrisa de nava in timpul deplasarii si adancimile inregistrate in punctele prin care a trecut nava Fig.PROGRAMUL CEEX CONTRBUTII STIINTIFICE IN TRANSPORTURI „Harta electronica de navigatie“ – ENC generata cu sistemul descris mai sus este suprapusa pe imaginea radar.să permită adăugarea de funcţii cu caracter comercial şi publicitar Pe de-o parte această multi-funcţionalitate va necesita o întreţinere riguroasă a numeroase informaţii şi va implica costuri mai mari ceea ce determină şi existenţa unor funcţii cu caracter comercial.2. cantitatea mare de informaţii pentru a nu se perima are nevoie de un sistem de auto-întreţinere bine pus la punct. Modificările morfologice puternice de pe traseul românesc al Dunării impune componenta 3D care are însă şi proprietatea nefavorabilă de a se modifica cel mai rapid.să producă informaţii cartografice şi de relief pentru integrare în harta de navigaţie electronică radar . Pe de altă parte.să permită monitorizarea traficului pe Dunăre prin tehnologii GPS .NOIEMBRIE 2007 . CONCEPTUL DE SISTEM INTELIGENT DE NAVIGAŢIE Propunerea noastră constă în dezvoltarea unui sistem complementar bazat pe standardele hărţii electronice de navigaţie existente în acest moment dar care să servească la mai multe scopuri. 3.

Calcul de volume .Controlul accesului utilizatorilor . 3DToolsCore preia din baza de date informaţii metrice . trafic aglomerat.Monitorizarea navigaţiei . harta electronică va trebui să dispună de o bază de cunoştinţe şi să poată să valideze informaţiile noi pe baza celor istorice.Vizualizare DTM BAZA DE DATE ACCESIBILĂ PE INTERNET . Acest caracter dă inteligenţă hărţii şi permite dezvoltarea de funcţii on-line de monitorizare şi supraveghere.NOIEMBRIE 2007 . NavWiCOM adâncimeGPS şi date . 3DToolsNav funcţionează la bordul navei şi preia informaţii doar prin NavWiCom direct din baza de date 29 UCP AMTRANS .Analiza suprafeţelor .Vizualizare DTM a albiei .PROGRAMUL CEEX CONTRBUTII STIINTIFICE IN TRANSPORTURI În această idee.Monitorizare de calibrare . etc) Pentru ca aceste capabilităţi să poată fi oferite este necesară introducerea unui sistem de supraveghere a nivelului apelor Dunării în timp real. verifică şi generează sau actualizează modelul numeric al albiei Dunării sau orice altă informaţie topografică şi de relief. respectiv trasee optime în situaţii dificile de navigaţie (ape reduse.Vizualizare alţi utilizatori .1 Sistemul de programe pentru gestionarea hărţii electronice de navigaţie SITRAD Funcţionalitate Prin NavWiCom se recepţionează date şi informaţii de localizare şi identificare pentru fiecare navă şi sunt trimise prin internet în baza de date.Generare de profile .Poziţie. date de identificare.Scenarii de pericole Fig.Generare DTM .Controlul Comunicaţiilor 3DTools Core .Vizualizarea locaţiei utilizatorilor .Actualizare DTM . cartografice şi informaţionale (textuale) b) dezvoltarea unui sistem de programe de gestiune a acesteia 3DTools Nav . 4. Pentru realizarea unei hărţi electronice de navigaţie performante sunt necesare două tipuri de activităţi: a) activităţi de colectare date grafice. el are acces direct la baza de date şi funcţionează pe serverul acesteia. Un alt aspect care oferă inteligenţă hărţii este capacitatea de a furniza soluţii. Acest program nu comunică prin internet.Corecţii DGPS .Transmitere date prin internet la BD .

apropierea faţă de o altă navă . 4.2 km/h Curs = 318° 25’ 8.8 m Viteză = 17.PROGRAMUL CEEX CONTRBUTII STIINTIFICE IN TRANSPORTURI Într-o arie specifică.NOIEMBRIE 2007 .3 Sistemul de monitorizare a nivelului apelor 30 UCP AMTRANS . Funcţii de semnalizare diverse pericole . 4.2 Fig.7 17. circulară dată prin o anumită rază.5 Adâncime = 5. oricine poate vedea pe oricine care se află în aceiaşi clasă de utilizatori ai apllicaţiei.2 Interfaţa de monitorizare trafic pe harta SITRAD-modul perspectiva Balize de semnalizare cu GPS Receptorul GPS Fig.apropierea faţă de o zonă de adâncime mică X = 324567 Y = 435876 Z = 23.