Eternitatea lingușelii: mari condeieri, pupincuriști de cursă lungă Limbajul civilizat al specialiștilor în istoria recentă vorbește despre „cultul

personalității“. Un cult care pe care-l localizează, de obicei, în „Epoca de aur“, legat printr-un cordon ombilical de numele familiei Ceaușescu. Un soi aparte de devoțiune aproape mistică, exercitată pervers de intelectuali cu limba și condeiul înmuiate în mierea vorbelor meșteșugite pe care le direcționează voluptos direct spre „Măreții conducători“. Unii le spun, cu un dispreț condescendent, „artiști de curte“. Limbajul frust al celor mai puțin „duși la biserică“ le spune pe nume, exact așa cum sunt ei cu adevărat: „pupincuriști“. Cuvânt de ocară pe care îl asociem, de obicei, cu numele lui Adrian Păunescu, a lui CV Tudor și a altor câțiva „kulturnici“ care, asemenea lor, și-au înghesuit vorbele dulci în poeme de preamărire a Ceaușeștilor. Dar, oricât ni s-ar părea de ciudat, „cultul personalității“ n-a fost inventat de regimul comunist. Iar asta pentru că intelectualii care i-au dat startul nu au fost tinerii scriitori ai anilor 70-80, ci „maeștrii“ consacrați, bătrânele codoașe intelectuale care și-au exersat catifelarea limbii încă de pe vremea lui Gheorghiu Dej. Ba chiar cu mult înainte, pe timpul lui Ion Antonescu și a regelui Carol al IIlea. Sunt mizerii pe care, acum, le trecem discret cu vederea pentru că acei care le-au „comis“, desigur deloc dezinteresat, sunt unii dintre marii noștri scriitori. Tot ei sunt „monștrii sacri“ ai culturii române, considerați niște figuri emblematice, cu care ICR-ul condus de Marga vrea să defileze prin lumea largă. Limbile rămân aceleași Abia instalat în fruntea primului guvern comunist, Petru Groza a fost uimit să se vadă înconjurat și adulat de condeieri obedienți care, cu puțini ani în urmă, cântaseră în struna regimului „burghezo-moșieresc“. Un apropiat al lui a relatat că, la un moment dat, cineva i-a explicat această realitate în modul cel mai crud cu putință: „La noi, numai curul se schimbă - limbile rămân aceleași!“. Acum, în vremea deșelatei noastre democrații, de prin arhive au început totuși să iasă la iveală mostre de pupincurism grosier. Omagii semnate, de-a lungul vremii, de marii noștri oameni de cultură ale căror opere și efigii le regăsim, chiar și acum, în manualele școlare de pe care învață copii noștri. Un prim exemplu ar fi Camil Petrescu, autorul subtilului roman „Patul lui Procust“ și a dramaticului „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război“. Dat tot el este cel care a „produs“ și un penibil text omagial adresat unui cap încoronat: „Rolul Suveranului în cultura românească este imens. Nu numai prin organicitatea spirituală a unui prinț născut în țară, căruia de mic copil oamenii și priveliștile locului, cu toate întâmplările, I-au fost singura realitate, dar prin însăși activitatea Sa, rod al unui temperament de o complexitate unică de creator de realități românești. Tehnica și zbuciumul creației sunt aceleași. Înțelegerea vine aici din simpatie în înțelesul etimologic al cuvântului. Suveranul simte, laolaltă cu toți tovarășii Săi într-ale trudnicului meșteșug de a făuri, e solidar cu tot destinul culturii românești, cu zilele ei scăzute ori cu cele pline. Nu e vorba numai de ceea ce plămădește din istoria românească, și nici nu vreau să mă gândesc acum la mărețele Sale Fundații Culturale, nici nu vreau să amintesc de monumentele mărețe și de modul în care a transformat Capitala, ci considerăm cu destulă sfială cele două masive volume „Discursurile Regelui Carol II“. Găsești în ele tot zbuciumul unei conștiințe îndârjite în urmărirea unui ideal și toată lupta cu expresia care caracterizează pe artistul creator“. O altă efigie monumentală a culturii noastre a găsit cuvinte chiar și mai meșteșugite. „Eu îmi amintesc o zi de demult,(....) mă alăturase însuflețita credință într-un Principe tânăr, neînțeles pe atunci dar de pe atunci galvanizând entuziasmele noastre ale celor puțini. Pe nevestite, în zi de lucru, coborâse în mijlocul albinelor Sale lucrătoare, Principele moștenitor. Purta încă în obraz,

cu liberalii lui Gheorghe Brătianu. A pactizat cu toate partidele. Omul lipsea.conturând casca de automobil. După plecarea de pe tron a lui Carol al II-lea. nu. chemarea la oricât de dureroase jertfiri“. Omul era Ion Antonescu. elastice./Oricât și-ar pune soarele puterea. La aniversarea a zece ani de la urcarea lui Carol la II-lea pe tron. Tudor Arghezi și „Făt frumos“ Autor al „Psalmilor“. Magnetismul prezenței Sale. călare Făt-Frumos. cu socialiştii. de „magnetismul prezenței Sale“. siguri zece. negru pe alb. tragica amenințare pentru ființa neamului și existența Statului“. În editorial Cezar Petrescu scrisese. Ei bine. nimeni altul decât Carol la II-lea. Primul semn al „reorientării“ a fost editorialul numit bombastic „Un neam./Oricât s-ar pogorî luna de jos/Al lui Ștefan și Țepeș împreună. să ne înţelegem. Sau ca să parafrazăm explicația dată cândva lui Petru Groza. Dar nici unuia nu i-a trecut prin minte să-l pună în vreo legătură cu Făt Frumos. fără pic de har poetic. și dacă nu am ști că Nicolae Ceaușescu nu a fost chiar un fanatic al automobilismului. se vădea ca o automată consecință. La dracu! Omul care „lipsise“ dar și provocase „pustiul moral“ era chiar Carol al II-lea“ cel cu „magnetismul prezenței Sale“. Pustiul moral ne cuprindea fără nădejde. Har care nu i-a lipsit lui Tudor Arghezi care i-a închinat lui Carol al II-lea poemul numit chiar „Făt frumos“. maestrul Arghezi lămurea cum stă treaba cu trecerea timpului: „Ca să-nțeleg mai bine cum de putură trece/Atât de iute anii aceștia. venirea lui Antonescu la putere i-a provocat aceluiași Cezar Petrescu un alt fior metafizic. sportive și virile. lansat unsuros. a fost Liviu Rebreanu: „Apariția Regelui Carol al II-lea în Cultura românească inaugurează epoca de aur a acestei culturi. nici ca poet şi nici ca om. vicepreşedintele Consiliului de . Cezar Petrescu confirma astfel că. care este „tămâiat“ cu asemenea vorbe alese era.“ Mda. dogoarea soarelui. iar „chemarea“ era „Proclamația către țară“ semnată de generalul care. Ei. cu proțăpirea bună. un om./ Dar și țepoaie-nalte. cum se întreabă istoricul Lucian Boia într-un cunoscut eseu. s-a transmis instantaneu până la cel mai mărunt și anonim șlefuitor de slovă“. de fapt. Tânărul Principe./Ridică și altare din stei pentru vrășmaș. într-adevăr. Iar „scribul“ care-l omagia. o chemare“. a vitezei și a marilor spații. a fost una dintre cele mai sârguincioase „limbi“ care s-au plimbat pe dosul mai marilor vremii. că „țara aștepta un Cuvânt: porunca oricât de aspră. Iar ceva mai departe spunea: „Cuvântul pe care îl cerea țara întârziase. a făcut şi un gheşeft fabulos cu Mihai Antonescu. Un alt semn de îndoială asupra acestei identificări ar fi și invocarea unei „virilități“ de care „Nea Nicu“ nu a fost „acuzat“ niciodată. cu democraţii lui Aristide Blank. dosurile se schimbă dar limbile rămân aceleași. a fost unul dintre cei care a ridicat pe cele mai înalte culmi arta omagiului oportunist. niște slăbănogi. deloc un înger. Poeții de curte ai lui Ceaușescu l-au numit în fel și chip. un nou exercițiu de slugărnicie oportunistă. în anii următori avea să devină Mareșal. cu mult înainte „Epoca“ lui Ceaușescu. „albina sa lucrătoare“ era distinsul romancier Cezar Petrescu. Dacă dăm la o parte invocarea rangului princiar. indiferent ce politică ar fi făcut ei. „epoca de aur“ a lui Carol al II-lea! Mare noroc a avut Rebreanu că a părăsit această lume în 1944. cu chipul său de o subțirime aproape ascetică. cultul personalității lui Carol al II-lea a atins niște cote la care Nicolae Ceaușescu nici măcar n-ar fi putut visa. Poate că această lingușeală prin care Cezar Petrescu și-a exersat dulceața limbii ar fost de înțeles dacă romancierul ar fi fost fascinat. Tudor Arghezi n-a fost. Iar în acest gol. mai plină de cutremurare decât sfâșierea hotarelor. /Am întrebat condeiul și mi-a răspuns hârtia. Dar cine mai juca atunci corect în România. direct „Mărețului Cârmaci“ de cine știe ce poet de curte al „Epocii de aur“. tot spre Carol al II-lea. De fapt. am putea crede că aceste cuvinte de slavă i-au fost adresate. O altă „pasăre măiastră“ a pupincurismului. cu adevărat./De nu se mai zărește nicăirea. Tudor Arghezi. „Unde-a plecat./Că timpul se măsoară la Rege cu vecia“.

. cu vârf și îndesat: comuniștii l-au ales președinte al Prezidiului Marii Adunări Naționale. la comunism. să valorifice și să apere o moștenire primejduită. al căror exemplu a modelat generații întregi de tineri care au învățat de la ei „arta“ oportunismului. a făcut martiraj în lagărul de la Târgu Jiu . întărește și întregește elementul mistic“ declara Sadoveanu prin 1938. cu Isus Hristos. Din păcate pentru noi. imediat după 1945. nici mai puțin. nici mai mult. și mulți alții ca ei sunt. Apoi. Destinul său a fost să ne cuprindă în întregime – trecut. însă. chiar și acum „monștrii sacri ai culturii naționale“.miniştri. Cam acestea ar fi doar câteva dintre marile noastre spirite. Iar pentru că oportunismul său genetic îi spusese din timp care este „Marele licurici“. cel care l-a înviat pe Lazăr din morți: „Ești Domnul celor vecinic înfrățiți prin jurământ/Celor înfrățiți pe apă/Celor înfrățiți pe vânt/Celor înfrățiți prin versuri/Prin icoane/ Și prin cânt – celor înviați ca Lazăr de domnescul Tău cuvânt“. prezent și viitor –. uriașul oportunismului Cei deja menționați. Patetismul său n-a fost gratuit: regele l-a făcut senator în Parlament. după care iau dat „Premiul Internațional pentru Pace“ precum și „Premiul Lenin“. cea mai mare funcție pe care a avut-o un scriitor român în regimul comunist. Plină de ifose. tributul de laude deșănțate adresate aceluiași Carol al IIlea. doar niște pitici pe lângă culmile de oportunism pe care s-a cocoțat Mihail Sadoveanu. primul dos pe care buzele i s-au lipit ca niște ventuze a fost tot al lui Carol al II-lea: „Tot ce e durere. și-a îndreptat tirul unsuros al buzelor exact acolo unde trebuia: spre Stalin. pe care-l compară. până a pus-o şi cu comuniştii Delicatul Ion Minulescu și-a dat. s-a înţeles cu Carol al II-lea. ministru de Externe. ticăloșia lor s-a manifestat pe vremea când marile noastre caractere. pe aripi repezi. Pupincurism grosier care i-a fost răsplătit și de astă dată. Conferința „Lumina vine de la Răsărit “ i-a oferit ocazia de a numi Constituția lui Stalin „Evanghelia lumii noi ce se pregătește și mai ales a lumii întârziate din care facem și noi parte“. grijă și speranță în noi se află înmiit în ființa Sa. din cer. Sadoveanu. artiști. De fapt Sadoveanu a fost cea mai simandicoasă mascotă din vitrina regimului comunist românesc. După cum era moda vremii. brusc. pe care-i considerăm. Sadoveanu s-a convertit. Respect pe care-l oferim însă lingușitorilor de cursă lungă. Mai apoi l-au făcut “Erou al Muncii Socialiste“. acestora din urmă nu suntem în stare nici acum să le recuperăm memoria și să le acordăm măcar o parte din tot respectul cuvenit. oameni de știință sau clerici au ales calea martiriului care i-a dus direct în cumplitele pușcării comuniste. și el. Apariția sa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful