Glande anexe ale sistemului digestiv

Glandele anexe ale sistemului digestiv

• Glande salivare • Pancreas exocrin • Ficat

sublinguale. submandibulare • Glande compuse acinoase /tubulo-acinoase ramificate • Organizare generală: – Capsulă conjunctivă septuri conjunctivo-vasculonervoase compartimentare în lobi şi lobuli – Parenchim: • unităţi secretorii (adenomeri) • sistem canalicular (intralobular şi extralobular) – Stromă conjunctivă .Glandele salivare mari • Glande pereche: parotide.

.

spre polul bazal. .Tipuri celulare de la nivelul adenomerilor • Celule seroase: . .citoplasma palidă.organizate în acini sau semilune seroase • Celule mucoase: . pol apical-acidofil/slab bazofil. .nucleu sferic.citoplasma cu dublă tinctorialitate: pol bazal-intens bazofil. .organizate în tubi sau acini • Celule mioepiteliale . slab acidofilă.nucleul turtit. situat bazal. vacuolară.

Acini salivari Acini micşti Acini mucoşi .Acini seroşi Schemă .

– epiteliu simplu cubic sau pavimentos. – celule mioepiteliale. – epiteliu simplu cilindric celule cu citoplasma intens acidofilă şi striaţii la polul bazal . • Ductele striate Pflüger: – rezultă prin confluarea mai multor ducte Boll.Sistem canalicular intralobular • Ducte intercalare Boll – continuă unităţile secretorii.

Sistem canalicular extralobular • Canale înconjurate de stromă conjunctivă cu epiteliu: – simplu cilindric – pseudostratificat – stratificat cilindric în funcţie de diametru • Canal excretor principal cu: – epiteliu stratificat pavimentos necheratinizat – corion – strat fibromuscular .

Glanda parotida • Glandă compusă acinoasă ramificată • Glandă de tip seros (numai acini seroşi) • Numeroase ducte intercalare lungi • Tesut adipos alb • Canal excretor principal Stenon .

alături de acini mixti şi rari acini seroşi • Ducte: intercalare şi striate scurte sau absente. • Canal excretor principal Bartholin .Glanda sublinguală • Glanda compusă tubulo – acinoasă ramificată • Glandă de tip muco-seros • Predominant acini mucoşi.

Glanda submandibulară • Glanda compusă Glanda submandibulară tubuloacinoasă ramificată • Glandă de tip seromucos • Predominant acini seroşi. alături de micşti • Aspect predominant bazofil (cca 80% din acini serosi celule sunt seroase) • Canal excretor principal Wharton ducte striate acini mucosi .

histologic diferenţial cu glanda parotidă: – lipsesc celulele mioepiteliale – nu are ducte striate – apar celulele centroacinare .Pancreasul exocrin • Nu are capsulă – suprafaţa anterioară acoperită de peritoneu. în rest strat subţire de tesut conjunctiv lax • Parenchim compartimentat în lobuli • Glandă compusă tubuloacinoasă ramificată • Glandă de tip seros • Dg.

.

Ito.şi binucleate. stem (ovale) • Ţesut conjunctiv în cantitate redusă – septuri conjunctive fine – reţea fină de fibre de reticulină (intralobular) . incluziuni de glicogen şi lipide – alte tipuri de celule din ficat : cel. pit .Ficatul Cea mai mare glandă din organism • Capsulă conjunctivă Glisson • Parenchim: – hepatocite – 80% • uni. cel. citoplasma eozinofilă. cel.

suprahepatice – vena cavă inf. hepatică → arteriole interlobulare (spaţiul port) → sinusoide hepatice – funcţională: v.Vascularizaţia ficatului • Vascularizaţie dublă: – nutritivă: a. • Capilare sinusoide – două tipuri de celule: – Celule endoteliale – Celule Kupffer . portă → venule interlobulare (spaţiul port) → sinusoide hepatice • Vena centrolobulară – v.

Lobulul hepatic clasic • Este centrat de vena centrolobulară • La periferie: spaţiile portale Kiernan cu “triada portă”: – arteriolă interlobulară – venulă interlobulare – canalicul biliar .

Ficat .

.

.

• • • • Albastru – hepatocite Rosu capilare sinusoide Negru celula Kupffer Galben canaliculi biliari .

cu infiltrate limfoide lângă col glande mucoase • Tunica fibromusculară – fibre musculare netede organizate în fascicule cu grosime şi orientare variată. bogat inervat şi vascularizat.Vezicula biliară (colecist) • Mucoasa – epiteliu simplu cilindric alcătuit din celule cu platou striat subţire formează numeroase cripte în corion (pseudoglande) – corion subţire. separate prin ţesut conjunctiv • Seroasă/ adventice .

Vezicula biliară (colecist) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful