... ... ... ... ... ... ...

....

- 2013 -

... ... ... ... ... ... ...

.....
... ... ... ... ... ... ...

...
... ... ... ... ... ... ...

.........

Празници за сите граѓани на Р.М.

... ... ... ... ... ... ...

IAHYAPN

OEBPYAPN

- 2013 -

H E R n O H BT O C PE 4ET n ET C AE

H E R n O H BT O C PE 4ET n ET C AE

A

l

I

P

N

I

I

M

A

I

H E R n O H BT O C PE 4E T n ET C AE

MAPT
H E R n O H BT O C PE 4ET n ET C AE

01.01 Нова Година
07.01 Божиќ
01.05 Ден на трудот
06.05 Втор ден Велигден
24.05 „Св. кирил и Методиј“ Ден на сесловенските просветители
02.08 Ден на Републиката
07.08 Прв ден Рамазан Бајрам
08.09 Ден на независноста
11.10 Ден на народното востание
23.10 Ден на Македонската Револуционерна Борба
08.12 „Св. Климент Охридски“
Празници за сите граѓани на Р.М.

IYHN
H E R n O H BT O C PE 4ET n ET C AE

Празници за граѓаните од православна вероисповед
06.01
19.01
03.05
21.06
28.08

Бадник, ден пред Божиќ
Богојавление (Водици)
Велики Петок
Духовден, петок пред Духовден
Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица)

Празници за други националности
IYIIN
H E R n O H BT O C PE 4ET n ET C AE

OKTOMBPN
H E R n O H BT O C PE 4ET n ET C AE

ABrYCT
H E R n O H BT O C PE 4ET n ET C AE

HOEMBPN
H E R n O H BT O C PE 4ET n ET C AE

CElITEMBPN

27.01 Свети Сава (за српската заедница)
08.04 Меѓународен ден на Ромите (за ромската заедница)
01.04 Католички Велигден - втор ден (за католичка
вероисповест)
23.05 Национален ден на Власите (за влашката заедница)
26.09 Јом Кипур (за еврејската заедница)
28.09 Меѓународен ден на Бошњаците (за бошњачката заедница)
25.10 Курбан Бајрам (за верници од муслимаска вероисповест)
01.11 Празникот на сите светци (за католичка вероисповед)
22.11 Ден на албанската азбука (за албанската заедница)
21.12 Ден на настава на турски јазик (за турската заедница)
25.12 Божиќ за верници од католичка вероисповест

H E R n O H BT O C PE 4ET n ET C AE

REKEMBPN
H E R n O H BT O C PE 4ET n ET C AE

Напомена:
Празниците означени со ако паднат во
недела, неработен е наредниот ден.
a[co nanHa-r so Henena,
Празниците означени со и ако се во
m
недела, не се поместуваат во нареден
a[co ce so Henena,
ден, односно наредниот ден е работен.
... ... ... ... ... ... ...

...
... ... ... ... ... ... ...

.........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful