AMALI 3 TAJUK: PROJEK ELEKTRONIK MENGGUNAKAN PAPAN JALUR - TRAFFIC LIGHT TARIKH: 1 – 19 APRIL 2013 OBJEKTIF: Di akhir kerja

amali ini pelajar akan memperolehi pengetahuan dan kemahiran melibatkan: i. ii. iii. iv. v. Fungsi litar pemasa 555 dan kegunaannya. Fungsi litar bersepadu,diod dan komponen yang terlibat serta penggunaannya. Melakukan proses penterjemahan dari litar skematik kepada litar bergambar. Menyusun komponen yang terlibat di atas papan jalur. Proses pematerian yang sempurna melibatkan komponen-komponen elektronik seperti llitar bersepadu (IC), diod dan sebagainya. Bahan-Bahan Yang Digunakan: i. ii. iii. iv. v. vi. Papan jalur. Alat pateri. Pemotong sisi. Penjalur wayar. Wayar penyambung [jumper]. Komponen-komponen yang diperlukan: Kuantiti 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 Hijau=1, Merah=1, kuning = 1 1

Komponen-komponen IC 555 dan tapak IC 4017 dan tapak Diod IN4148 Perintang 1 kΩ Perintang 10 kΩ Perintang 22 kΩ Perintang 100 kΩ Pemuat elektrolit 47 uF Pemuat seramik 0.01 uF Pemuat seramik 6.8 nF L.E.D Baterry snap Langkah-langkah kerja:

1. Periksa semua komponen-komponen yang akan digunakan.

fungsi) Peralatan yang digunakan (gambar dan fungsi) Litar skematik. Litar skematik – Traffic light 2 . x. Kesimpulan.2. Litar sambungan papan jalur. vi. Susun komponen-komponen yang diberi di atas papan jalur mengikut sambungan yang betul sebelum proses pematerian dilakukan. iv. 3. Pengujian litar. (hadapan dan belakang) Perbincangan –masalah yang dihadapi dan penyelesaian. vii. Rujukan. FORMAT LAPORAN: i. iii. v. ii. viii. ix. Pengenalan dan objektif. Langkah-langkah kerja pembinaan dan penyambungan (gambar dan penerangan) Gambar projek yang telah siap dan berfungsi. Bahan yang digunakan (gambar.