ASSESSMENT TABLE N O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 NAME APRILIA ROSISKA ENNY MARYATI HARI SUDDIN AMIN LAILATUL FITRI LENING MONICA MARIA

STEFANI RUDIANSAH SITI WULANINGSIH TENGKU YUSRA YAYUK SUSANTI ROSINTA NURHAYATI ATTN D 6 10 6 7 5 8 6 8 6 9 10 ASSG N ASSG N ASSG N PERFR M MIDT S FINTS

PRESENTATION :