Nama pelatih Alamat

Lt. (PA) Hj. Mohd Ariffin Bin Abd. Rahman Pegawai Penyelaras Kor Siswa Siswi Pertahanan Awam (Kor SISPA) Pejabat Pentadbiran Kor SISPA Jalan Graduan 1/23, Bulatan Lingua Universiti Teknologi MARA(UiTM) 40450 Shah Alam Selangor Tuan, KETIDAKHADIRAN KE LATIHAN MINGGUAN KOKURIKULUM Kor SISPA Perkara di atas dengan hormatnya dirujuk.

Tarikh

1. Saya Nama tidak dapat menghadirkan diri ke latihan mingguan kokurikulum Kor SISPA pada Tarikh. Berikut adalah butiran diri saya: No. Matrik Kod Program Kod Kursus Platun : : : :

2. Saya tidak dapat menghadirkan diri adalah kerana saya ……………………………… Sehubungan dengan itu, saya lampirkan bersama surat ini, surat pengecualian menghadiri aktiviti kokurikulum/surat cuti sakit/lain-lain. Sekian,terima kasih.

Yang benar, ________________ (NAMA PLATUN ECHO HBU 122

Pengesahan Pusat Kokurikulum Diluluskan / Tidak Diluluskan

)
_____________________________ Tandatangan & Cop Rasmi Pegawai/Pusat Kokurikulum