Lucrare de laborator Nr.

- 1 Tema:

“Evaluarea fructificatiei la speciile forestiere”

1. Metoda recoltarii integrale; 2. Metoda arborilor de proba.

1. Determinarea diametrului mediu al arborilor pe clasa Kraft.

Clasa Kraft Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. I 20 22 20 24 26 24 28 20 22 20 II 18 20 22 24 22 24 18 20 22 24 20 18 III 12 22 14 16 20 16 18 14 12 22

N ∑d ᵢ D

10 226 22.6

12 252 21

10 166 16,6

2. Determinarea productiei medii pe arbore de fructe, conuri sau seminte, pe clasa Kraft. Clasa Kraft Nr. crt. 1. 2. N nᵢ ∑q ᵢ I 10kg II 8kg 7kg 2 15 15 III 6kg

1 10 10

1 6 6

2 0. numărul mediu de fructe-seminţe la un metru de ramură.6 3 1.4 7. Seminometrele confecţionate din lemn sau tablă au forma uneicutii cu dimensiunile 1x1x0.4 1.2 1.6 Cantitatea de seminte (q) receptionata in seminometru (suprafata) nr … (s) Total (Tᵢ) 2 0. şi anume .2 13. să se recolteze din cele 3 secţiuni ale coroanei (vârf. Rezultă.4 1.0 6. Se aplică speciilor cu seminţe mai mari şi grele.8 6. pe bază de tabele.8 7.6 2.8 7.0 1. sau se dispun uniform şi funcţionează pe principiul pluviometrelor.6 1. grupate câte 3-4 la un loc.3. de pe care se adună toate seminţele căzuteşi se calculează cantitatea medie de seminţe la 1 m 2 şi apoi la hectar.8 1.8 1. bază) cel puţin câte 3 ramuri. Calificativele respective se stabilesc. la rândul lor.8 2.2 2. mijloc. a.8 1.2 2.2 8.2 19.6 1.2 2. Înaplicarea metodei se delimitează peteren sub masiv. că pentru stabilirea parametrului cantitativ trebuie să se recolteze 80-100 ramuri. fie că sunt sau nu purtătoare de rod.4 10.6 11 19.6 8 1.8 1.0 2.2 1.6 5 1.0 2.4 6.6 1.6 1. Metoda suprafeţelor de probă: Se foloseşte. observ (T) 1 1. de asemenea în evaluarea cantităţiimedii de seminţe căzute pe suprafaţa de 1 m 2.8 1. în funcţie de un element cantitativ. Evalurea productiei de seminte prin metoda suprafetelor de probasau semintelor. 2. 3.6 73. b.2 1.4 73. Data efect. Prin raportarea numărului de fructe la lungimea cumulată a ramurilor se obţine numărul .0 8. care se aştern mai mult sau mai puţin uniform pe suprafaţa solului.6 1. 5.2 7.4 2.2 7 1.2 0. Cantitatea totală de seminţe adunate în seminometre se împarte la numărul acestora şi se stabileşte cantitatea medie de seminţe desiminate la 1 m 2.8 1.0 1.6 1.6 4 1.0 2.0 2.8 1.0 1.6 1. Pentru acest scop se recomandă.4 0.8 1. aparţinând primelor 3 clase Kraft .0 1. luând în consideraţie cel puţin câte 3 arbori.4 X= Metoda ramurilor de probă este o metodă de estimare cantitativă a producţiei de fructe-seminţe în funcţie de intensitatea fructificaţiei.2 1. apreciată prin calificative.Metoda seminometrelor: Presupune evaluarea recoltei după cantitatea de fructe sau seminţe căzute în urma desiminării naturale.Metoda se aplică la speciile cu seminţe mărunte şi aripate. din care se deduce producţia la 1 ha şi apoi la întregul arboret. Total suma 1. 4.4 9 0.25 şi deci cu suprafaţa receptoare de 1 m 2. care nu se aştern uniform în urma desiminării.0 1. suprafaţa de probă cu dimensiuni de 2x2 până la 5x5.4 1. Pentru fiecare ramură se înregistrează numărul total de fructe şi lungimea cumulată (în m) a tuturor ramificaţiilor.6 10 1. Ele se aşează sub masiv.0 6.6 6 0.

5 a ramurilor (m) Nr.ghinda la 1m de ramura 6 7-10 11-14 15 Recolta.8 11.mediu de fructe pe 1 m de ramură.5 6 14 2 7 Virf 7 18 2.11 9 22 2 11 131 15. Clasa Kraft …. Nr. 7.. În continuare se consultă tabelul din care. producţia de fructe la hectar a arboretului. Determinarea numarului mediu de fructe (conuri) la un metro de ramura Arborele nr …. stabilindu-se parametrul mediu pe secţiuni de coroană. Mediu de fructe. par Fag Alun Pina la 1 Pina la 1 Pina la 3 Pina la 1 Pina la 2 Pina la 1 Numarul de fructe la metro de ramura in cazuluneifructificatii: Slaba 2-4 2-3 4-8 2 3-6 2 Mijlocie 5-12 4-10 9-25 3-7 7-18 3-5 buna 13-25 11-20 26-50 8-15 19-36 6-10 f.5 8 conuri/metrude ramuura (buc/m) 5. tei Mar.) Lungimea cumulata 2 1.1510 15 12 conuri(buc. pe clase Kraft şi în final indicele mediu corespunzător tuturor ramurilor recoltate. Cu indicele mediu astfel determinat în baza tabelului se stabileşte calificativul intensităţii fructificaţiei. Crt. Sectiuneacoroana Nr.buna 26-35 21-30 51-75 16-25 37-55 11-15 exceptionala Peste 36 Peste 31 Peste 76 Peste 26 Peste 55 Peste 16 6.2 8. 4. Corespondenta intre numarul mediu de fructe pe ram la un metru linear de ram si recolta pentru stejar.total de fructe. Calificarea fructificatiei in raport cu numarul de fructe la metro de ramura Specia f.slaba Stejal.46 Total Nr.5 5. se stabileşte cantitativ. kg/ha 100 200-400 500-700 300-800 . în funcţie de calificativ. Ramura Baza 1 2 3 8 1.18 8 20 1. salba Carpen Paltin.8 5.8 8. Se procedează la fel pentru fiecare ramură.3 Mijloc 4 12 1 12 5 10 1. pe arbori.

Frecventa anilor de fructificatie abundenta si epoca de recoltare Specia Frecventaanilor de fructificatieabundenta (1)2-3 2-3 Sfirsitul lunii august-inceputul Lui septembrie octombrie Molid (Piceaabies (L) Karst) Brad (Abies alba Mill. austriaca Ann) Pin strob (Pinusstrobus L.) 3-5 septembrie (1)2-3 octombrie 3-5 septembrie 3-8 octombrie 3-6 octombrie 4-7 septembrie 1-2 octombrie anual noiembrie decembrie octombrienoiembrie octombrienoiembrie octombrie noiembrie noiembrie noiembrie octombrie noiembrie noiembriedecembrie septembrieoctombrie noiembrie ianuarie octombrie decembrie incepere octombrie octombrie Pin negruaustriac (Pinusnigra var.) Luna de recoltare normal terminarefebruarie noiembrieianuarie noiembrieianuarie februarie Pin silvestru (Pinussylvestris L.) 1-2 .) Larice European (Larix decidua Mill.7.) Gorun (QuercuspetreaLiebel.) Frasincomun (Fraxinus excelsior L.) Salcim (Robinapseudacacia L.) Stejarpedunculat (Quercusrobur L.) Fag (Fagussylvatica L.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful