Calculul suprafeţei de semănături

Fag

121

2

Cires

137.5

1

Tei

117.26

2

Jugastru

132.88

1

Paltin de munte

109.45

1

Salcim

858

1

Gladita

105.16

1

Singer

112.2

2

TOTAL

25x25x
25x75
25x25x
25x75
25x25x
25x75
25x25x
25x75
25x25x
25x75
25x25x
25x75
25x25x
25x75
25x25x
25x75
25x25x
25x75

1,5

4

26666

30

799980

0,12 0,12 0,24

2

1

1,5

4

26666

30

799980

0,14 0,14 0,28

2

1

1,5

4

26666

40

1066640

0.11 0,11 0,22

2

1

1,5

4

26666

25

666650

0.20

0.20

2

1

1.5

4

26666

30

799980

0.22 0.22 0.44

2

1

1,5

4

26666

25

666650

0.19

-

0.19

2

1

1,5

4

26666

35

933310

0.11

-

0.11

2

1

1,5

4

26666

60

1599960

0.53

-

0.53

2

1

1,5

4

26666

18

479988

0.21

-

0.21

2

1

1,5

4

26666

30

799980

0.14 0.14 0.28

2

1

-

1.97 0.73

2.7

În curs de ameliorare

2

Ocupată cu puieţi

112.97

Total

Gorun

25x25x 25x75

Lungimea
rândurilor
m/ha

De 2 ani

2

Numărul
Lăţimea
de rânduri
benzii (m)
în bandă

Numărul
câmpurilor în
asolament

De 1 an

98.79

Schema
de
semănat,
cm

Suprafaţa anuală
ocupată de puieţi

Nr.de puieţi la 1ha

Stejar

Specia

elimenare (mii
buc.)

Durata
de
cultivare
(ani)

Nr.de puieţi 1m liniar

Necesarul
anual de
puieţi +10%

Indicele
producţie

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful