UNDANGUNDANG & PENTADBIRA N SUKAN

NURUL AINA NOOR ASIKIN ZAITY NABILAH FARAH HAZWANI NURFA’IZATUL HUSNA

LIABILITI PERUNDANGA N DALAM SUKAN

APA ITU LIABILITI ?
• Pihak yang dipertanggungjawabkan atas kerosakan harta benda atau nyawa yang berpunca daripada kecuaian atau perlakuan yang tidak bertanggungjawab (Socros, 2000)
Guru Pihak pengurusan sekolah

Pihak yang dipertanggungajwabkan

CONTOH LIABILITI GURU
• Tidak menjalankan tanggungjawab
– Guru PJ membiarkan murid menjalankan aktiviti di padang semasa sesi PnP tanpa pengawasan

• Tidak mematuhi langkah keselamatan
– Guru membiarkan murid bermain bola sepak tanpa memakai kasut

• Bertindak secara emosional
– Guru mengeluarkan kata-kata kesat kepada murid

CONTOH LIABILITI GURU
• Cuai
– Guru tidak memastikan peralatan berada dalam keadaan selamat untuk digunakan

• Menggunakan kekerasan untuk mendisplinkan murid.
– Guru merotan pelajar yang tidak mengikut arahan yang diberikan tanpa sebarang usul periksa

CONTOH LIABILITI GURU
• Tidak mempunyai kemahiran yang diperlukan.
– Guru mengajar tanpa kemahiran dan pengetahuan dalam PJ

• Tidak bertindak secara rasional
– Guru bersikap pilih kasih dalam memberi hukuman dan ganjaran kepada murid

CONTOH LIABILITI PIHAK PENGURUSAN SEKOLAH
• Tidak menyediakan langkahlangkah keselamatan.
– Pihak sekolah tidak menyediakan panduan untuk menyimpan peralatan PJ dengan betul dan selamat

• Tidak menyediakan program dan kursus-kursus keselamatan
– Guru tidak didedahkan dengan prosedur keselamatan terutamanya dalam menjalankan aktiviti PJ

CONTOH LIABILITI PIHAK PENGURUSAN SEKOLAH
• Tidak menyediakan peralatan keselamatan.
– Alatan PJ yang disediakan tidak lengkap. Sebagai contoh : untuk sukan hoki, pelindung muka, lutut dan siku (untuk kegunaan penjaga gol) tidak disediakan untuk kegunaan pelajar.

• Tidak mengawal displin murid.
– Pihak sekolah tidak mengambil berat dan tidak mengenakan sebarang tindakan atas salah laku murid

CONTOH LIABILITI PIHAK PENGURUSAN SEKOLAH
• Tidak menyediakan kakitangan yang mahir dan berkelayakan.
– Terdapat sesetengah sekolah yang melantik guru yang tidak mempunyai sebarang pengalaman dan pengetahuan serta kemahiran dalam PJ untuk menjadi guru PJ

CIRI-CIRI KECUAIAN MENGIKUT PERATURAN LIABILITI MELIBATKAN 4 PEKARA : Kewajipan menjaga
• (Duty of care) Langkah Penjagaan yang sesuai

• (Reasonable Care)
Punca atau penyebab utama • (Actual & Proximal Cause) Kecederaan atau kerosakan • (Harm & Damage)

KEWAJIPAN MENJAGA (DUTY OF CARE)
 Kewajipan menjalankan tugas atau tanggungjawab diberi.  Contoh : Guru bertanggungjawab menjaga keselamatan murid semasa mengajar dalam kelas sepanjang waktu persekolahan.

LANGKAH PENJAGAAN YANG BERSESUAIAN (REASONABLE CARE)
• Bermaksud telah mengambil langkah-langkah keselamatan bersesuaian ikut standard ditetapkan pihak sekolah ikut pekeliling. • Contoh : Guru perlu memastikan murid-murid memakai pakaian sukan yang sesuai sebelum menjalankan pengajaran di padang.

• Mengenalpasti punca kemalangan dalam kes kecuaian. • Contoh : mengajar lompat tinggi tidak guna tilam. Pelajar cedera kerana mendarat tanpa tilam. Guru dipersalahkan atas kecuaian.

PUNCA ATAU PENYEBAB UTAMA ( ACTUAL & PROXIMATE CAUSE)

KECEDERAAN ATAU KEROSAKAN (HARM &DAMAGE) Bermaksud berlaku kerosakan

atau kecederaan berupa kerugian wang ringgit atau harta benda. • Contoh : seorang pelajar menghilangkan rakit tenis sekolah. Pihak sekolah berhak mengenakan penalti ke atas pelajar dan memintanya membayar ganti rugi kerana menghilangkan harta sekolah.

UNDANGUNDANG TORT

KANDUNGAN
1)DEFINISI 2)JENIS-JENIS UNDANGUNDANG TORT 3)BENTUK-BENTUK HUKUMAN

• Satu bentuk undang-undang melibatkan pengabaian tanggungjawab secara tidak berkontrak.

DEFINISI

• CONTOH: Murid dan guru bertanggungjawab menjaga harta benda sekolah tetapi tanggungjawab ini tidak dibuat secara bertulis atau kontrak. Penyerahan tanggungjawab tersebut hanya dlm bentuk lisan, jika mereka mengabaikan tugas ini dan menyebabkan kerosakan kepada harta benda sekolah, maka mereka dikatakan telah melakukan kecuaian di bawah undangundang tort.

KEDUDUKAN UNDANGUNDANG TORT
UNDANG-UNDANG SIVIL
Berkontrak Tidak Berkontrak (TORT) Tort ialah undang-undang sivil yang tidak melibatkan kontrak. Ia melibatkan kes kecuaian yang perlu dibuktikan. kesahihannya oleh pihak pendakwa, baru mahkamah boleh jatuhkan hukuman. Terbahagi 2 iaitu : 1) Tort dengan niat 2) Tort tanpa niat.

Berkontrak ialah undang-undang sivil yang melibatkan perjanjian bertulis atau kontrak.

UNDANG-UNDANG TORT DENGAN NIAT
Menyerang tanpa memukul (assault)

Memukul dan mencedera (battery) Bertukar niat (transferred intent) Mengurung (false imprisonment) Menyebabkan tekanan secara emosi (infliction of emotional distress)

Menyerang tanpa memukul (assault) Memukul dan mencedera (battery)

• Menyerang tanpa menyebabkan kecederaan. • Contoh : seorang pelajar menyerang pelajar lain dengan mengertak hanya untuk menakutkannya sahaja tanpa memukul pelajar tersebut.

• Melakukan kecederaan berbentuk fizikal dgn cara pukulan. • Contoh : seorang pelajar dengan secara sengaja memukul mangsa dengan tujuan untuk mencederakannya.

Bertukar niat (transferred intent)

• Bermaksud mengubah niat daripada menyerang kepada memukul. • Contoh : serangan gertakan tidak berkesan, pelajar menukar niat melakukan memukul.

Mengurung (false imprisonment)

• Bermaksud berniat untuk menindas atau bergurau • Contoh : Seorang pelajar mengurung pelajar lain ketika di dalam bilik persalinan.

Menyebabkan tekanan secara emosi (infliction of emotional distress)

• Bermaksud dengan niat mengejek atau mengkritik kerana hasad dengki atau dendam • Contoh : Seorang pelajar mengejek rakannya yang berbadan besar tidak dapat berlari dengan pantas

UNDANG-UNDANG TORT TANPA NIAT:
1) Tidak berniat (unintentional) • Bermaksud pihak pertama melakukan kerosakan secara cuai dan tidak sengaja yang menyebabkan kerosakan pada harta benda orang lain. • Contoh seorang pelajar tidak sengaja telah memecahkan cermin tingkap bilik darjah semasa bermain dengan rakannya.

2) Liabiliti bersama (vicarious liabiliti) • Bermaksud pihak yang dipertanggungjawabkan atas kesalahan yang dilakukan pihak kedua. • Contoh penyokong bola sepak dari sekolah A telah merosakan harta benda di sekolah B semasa menyaksikan satu pertandingan bola sepak yang diadakan di sekolah B. • Pihak dipertanggungjawabkan atas kerosakan yang berlaku ialah penyokong sekolah A. Pengetua sekolah A juga akan disabitkan kesalahan yang dilakukan oleh muridnya kerana gagal mengawal displin pelajar. Secara tidak langsung pengetua A telah menanggung kecuaian yang dilakukan pelajarnya.

Pampasan setimpal

Bentuk Hukuman

Pampasan nominal

Pampasan menghukum

PAMPASAN SETIMPAL
• Pampasan atau ganti-rugi dibayar berdasarkan jumlah kerugian dialami pendakwa (plaintif)
– Contoh : Jika terdapat murid yang merosakkan bet pingpong, maka murid berkenaan dikehendaki membayar ganti-rugi harga bet pingpong berkenaan kepada guru PJ

• Di bawah hukuman ini kadar ganti rugi yang dikenakan adalah tinggi. Tujuan pampasan ini adalah untuk menghukum pihak defenden (tertuduh) yang telah melakukan kecuaian dengan niat untuk mencederakan plaintif.

PAMPASAN MENGHUKUM

– Contoh : Seandainya pelajar didapati telah merosakkan kayu hoki dan berpunca daripada tindakannya untuk mencederakan rakan lain, pelajar tersebut dikehendaki membayar harga kayu hoki tersebut sebanyak dua kali ganda

PAMPASAN NOMINAL
• Pampasan atau ganti rugi yang dibayar adalah sedikit kerana plaintif hanya menanggung kerugian yang sedikit.
– Contoh : Pelajar yang mematahkan kayu penghadang yang digunakan untuk aktiviti lompat pagar, hanya perlu membayar ganti rugi yang sedikit .

SEKIAN, TERIMA KASIH
AINA IKIN ZAITY FARAH HUSNA

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful