You are on page 1of 2

Zdravo, jaz sem Janez in trpim za groznimi ob�utki krivde, ker ne po�iljam naprej

50 milijard zafukanih veri�nih pisem, ki mi jih po�ljejo ljudje, ki dejansko


verjamejo, da bodo s tem neki �est letni pun�ki iz Albanije z jo�ko na �elu
pomagali zbrati dovolj denarja, da si jo da kirur�ko odstranit, preden jo njeni
kmetavzarski star�i prodajo potujo�emu cirkusu.
Ali resno verjamete, da bo Bill Gates dal vam in vsem ki jim po�ljete ''njegov''
E-mail, 1000 dolarjev??? Ali ste res tako neumni?

''Oooo, poglej, �e grem do konca tega mail-a in si za�elim �eljo, bom jutri
pokavsal prvo manekenko, ki mi prav jutri prekri�ala pot!''

Kak�en kup dreka!!!

Mogo�e bodo pono�i k meni pri�li hudobni �krati veri�nih pisem in me posiljevali v
spanju, ker nisem naprej poslal veri�nega pisma, ki ga je prvi poslal Peter leta 5
na�ega �tetja in je pri�lo, k nam z prvimi misijonarji preko morja!

Kurc jih gleda!!!

�e �e nameravate kaj ''poslat naprej'', mi po�ljite vsaj kaj pribli�no zabavnega.


Videl sem �e vse tiste: ''po�lji to desetim svojim najbli�jim prijateljem, in ta
ubog, pomilovanja vredna �lovek, bo �ude�no dobil par tolarjev od nekega
vsevedne�a, �e se to pismo po�lje devetdesetkrat!''

Pa dol mi visi!!! Poka�ite malo inteligence in razmislite k �emu dejansko


prispevate, ko po�iljate tak�na veri�na pisma. Najverjetneje zgolj k va�i lastni
nepopularnosti.

In bistvo; �e prejmete veri�no pismo, ki vam grozi da boste nesre�ni ali


nepofukani do smrti, ga zbri�ite. �e je sme�no ga po�ljite naprej. Ne razkurite
folka, z nepotrebnim deljenjem ob�utka krivde, ker ne po�iljajo naprej veri�na
pisma o gobavcu iz Afrike, ki nima zob in je privezan na rit mrtvega slona �e 27
let in �igar edino odre�enje so tisti tolar�ki, ki bi jih prejel, �e bi poslali
naprej to veri�no pismo.

Zdaj pa po�ljite to vsem, ki jih poznate!

Druga�e se bo jutri va�e spodnje perilo spreobrnilo v mesojedo in zau�ilo va�e


genitalije.

Lep pozdrav.
P.S. Po�ljite mi jurja!

Rate