APLICAŢIE INFORMATICĂ PENTRU GESTIUNEA ŞI CONTABILITATEA MATERIILOR PRIME ŞI MATERIALELOR LA O SOCIETATE COMERCIALĂ

1. Obiectivele aplicaţiei 2. Ieşirile aplicaţiei 3. Intrările aplicaţiei 4. Schema legăturilor între tabelele (fişierele) bazei de date 5. Schema generală a aplicaţiei

(AI.1)

Astfel. intrările şi ieşirile de materii prime şi materiale. înregistrarea în contabilitate a operaţiilor respective. (AI. iar valoarea intrărilor la preţul de aprovizionare efectiv.1. valoarea stocurilor existente şi a ieşirilor pentru consum sau vânzare se va calcula la preţul mediu ponderat. În rezolvarea practică s-a ales varianta de ţinere a evidenţei la preţul mediu ponderat. cantitativ şi valoric. OBIECTIVELE APLICAŢIEI Obţinerea de informaţii privind existentul în stoc. Utilizarea informaţiilor respective în procesul de fundamentare a deciziilor pentru conducerea activităţii specificate.2) .

Cant. Preţ Valoare Crt. Cant.2 x xx c) Registrul jurnal la data de D8 Nr. mat. Cre. Fel Nr Data mat.cont Sume Crt.2.2 . mat. Fel Nr Data mat.Simb. N10. Document Cod Den. ieşită N3 C3 N5 D8 N3 C20 N7 Subtotal pe material TOTAL GENERAL x Preţ Valoare N8. intrată N3 C3 N5 D8 N3 C20 N7 N8. N3 D8 C3 N5 D8 C20 N5 N5 N10. Document Cod Den. 2 N10. IEŞIRILE APLICAŢIEI a) Situaţia intrărilor de materiale pe luna N2 Nr. Deb. Fel Nr Data caţii Deb. Cre.2 2 Subtotal pe material x x TOTAL GENERAL xx b)Situaţia ieşirilor de materiale pe luna N2 Nr. Data Document Expli. Crt. înreg.2 N10.

N7 N10 N7 N10 N7 N10 N7 N10 2 TOTAL GENERAL X x x x .2 x x e) Balanţa analitică a materialelor pe luna N2 Cod Den Preţ Stoc Sold Intrări Ieşiri Stoc Sold mat mat med init. Crt. init can val can val final final t t N3 C20 N8.3) d)Situaţia stocurilor de materiale la sfârşitul lunii N2 Denumir e material N3 N3 C20 Total pe magazie TOTAL GENERAL Nr. Cod UM C3 Preţ mediu N8.2 Stoc N7 Sold N10.(AI.

2 x x x x N2 N2 N2 N7 N7 N8.(AI. INTRĂRILE APLICAŢIEI Denumire Simbol informaţie program cod codmat material denumire denmat material unitate um măsură preţ pretmi mediu început perioada luna luna cod codmag magazie cod codpart partener stoc la stocin inceput perioadă cantitate cantin intrată valoare valin intrări cantitate cante ieşită stoc final stocf preţ pretmf mediu sfârşit Natura si TABELA TABELA TABELA structura NOMMAT STOCURI TRANZ N3 x x x C20 C3 N7.2 x x x x x x x x x x .4) 3.2 N7 N7 N7.

perioada fel documen t feld C3 x (AI.2 x x x x x .5) (continuare) Denumire Simbol informaţie program număr nrdoc documen t data datad documen t cont contdb debitor cont contcr creditor cantitate cant intrată sau ieşită preţul din pret NIR Natura si TABELA TABELA TABELA structura NOMMAT STOCURI TRANZ N5 x D8 N5 N5 N7 N7.

(AI. SCHEMA LEGĂTURILOR ÎNTRE TABELELE BAZEI DE DATE TRANZAC # nrdoc ■ codmat feld datad contdb contcr cant codpart codmag pret NOMMAT # codmat denmat um pretmi STOCURI # codmag #■ codmat luna pretmi stocin cantin valin cante stocf pretmf Legendă: # cheie primară ■ cheie externă (de legătură) .6) 4.

Legătura dintre tabelele bazei de date şi documentele primare Tabela NOMMAT TRANZAC STOCURI Documentul cu date de intrare Nomenclatorul de materiale Note de intrare recepţie şi bonuri de consum Lista de inventar a stocurilor de materii prime şi materiale (AI. SCHEMA GENERALĂ A APLICAŢIEI LINV BCM NIR GESTOC STOCURI BALANTA JURNAL IESIRI INTRARI (AI.7) NOMMAT TRANZAC STOCURI .7) 5.

(AI.8) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful