INFRASTRUCTURA DE DATE SPAȚIALE.

SISTEMUL INFORMAȚIONAL GEOGRAFIC NAȚIONAL
Comitetul tehnic ISO/TC 211: este responsabil de elaborarea standardelor care se referă la obiecte sau fenomene asociate direct sau indirect cu o localizare terestră.
ISO INfrastructure for SPatial InfoRmation in the European Community NOTĂ: Infrastructura pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană DIRECTIVĂ a Comisiei Europene: pentru a îmbunătăți coordonarea la nivel comunitar între autoritățile statelor membre, pentru a suplini lipsa standardelor aferente datelor spațiale și pentru a depăși restricțiile politice privind informațiile necesare implementării politicilor comunitare din domeniul mediului. DIRECTIVA 2007/2/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeană Programul INSPIRE constituie primul pas spre o IDS/SDI în Europa • • Datele ar trebui adunate toate o dată şi utilizate cât mai eficient. Trebuie să existe posibilitatea de a combina date unitare din diferite surse din Comitetul tehnic (162 țări)

Europa care apoi să fie folosite de mai mulţi utilizatori pe mai multe aplicaţii. • Trebuie să fie posibil ca informaţia odată adunată să fie folosită pe mai multe

nivele, de exemplu la un nivel mai detaliat sau mai general. • Informaţia geografică are nevoie de o stabilitate la toate nivelele astfel încât să

nu împiedice utilizarea ei intensă • Trebuie să existe o cale rapidă de a vedea dacă informaţia geografică este

disponibilă, potrivită unui scop anume şi în ce condiţii poate fi achiziţionată şi utilizată. • Informaţia geografică trebuie să fie înţeleasă şi interpretată uşor;

Respectul față de diversitatea naturală și socio – culturală. menţinerea funcţională a sistemului. DIRECTIVA se aplică seturilor de date spaţiale care îndeplinesc următoarele condiţii: . sunt deţinute de sau în numele uneia dintre entităţile următoare: o autoritate publică. reprezentarea şi aducerea lor la utilizatori. un terţ la dispoziţia căruia a fost pusă reţeaua. sunt în format electronic. acumulare.se referă la o zonă în care un stat membru deţine şi/sau își exercită competenţa. .vizualizată şi selectată într-un context potrivit. II sau III. SIGN Principiile: • • • • • • • de colectare. integrării resurselor informaţionale. - DIRECTIVA se aplică seturilor de date spaţiale care îndeplinesc următoarele condiţii: ANEXA I CATEGORIILE DE DATE SPAŢIALE MENŢIONATE ANEXA II CATEGORIILE DE DATE SPAŢIALE ANEXA III CATEGORIILE DE DATE SPAŢIALE HG R. părţilor ei componente şi de bază. precum şi a persoanelor care elaborează anumite elemente ale sistemului. Competențe valorice: 1. Moldova „Cu privire la crearea Sistemului Informaţional Geografic Naţional”. prelucrare. 28 octombrie 2003: „Concepţia Sistemului Informaţional Geografic Naţional”. Scopul principal al Concepţiei SIGN: Determinarea principiilor generale de creare a sistemului. se referă la una sau mai multe din categoriile enumerate în anexa I. Conservarea și protecția mediului înconjurător. 2. modelare şi analiză a datelor spaţiale. după ce au fost produse sau primite de o autoritate publică sau care sunt administrate sau actualizate de autoritatea respectivă şi se încadrează în sfera atribuţiilor sale publice.

Concepţia Sistemelor Informaţionale Geografice de ramură CONCEPȚIA SIG ECOLOGIC COMPONENTELE SIGE     Biodiversitatea Protecţia mediului Controlul ecologic Rețeaua de arii naturale protejate de stat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful